Реакції амінів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реакції амінів
1. Аміни
За систематичною номенклатурою аміни називають шляхом додавання приставки амін до назви вуглеводню.
За раціоальной номенклатурі їх розглядають як алкіл чи аріламіни.

Метанамін Етанамін N-Метілетанамін N-Етілетанамін
(Метиламін) (етиламін) (метілетіламін) (діетиламін)

N, N-Діетілетанамін 2-Аміноетанол 3-Амінопропановая
триетиламі) (етаноламін) кислота

Ціклогексанамін Бензоламін N-Метілбензоламін 2-Метілбензоламін
(Циклогексиламін) (анілін) (N-метіланілін) (о-толуидин)
Гетероциклічні аміи називають за відповідним вуглеводню вставляючи приставку аза-, Діаз-або тріаза-для обозаченія кількості атомів азоту.

1-Азаціклопета-1,2-Діазаціклопета-1,3-Діазаціклопета-
2,4-диен 2,4-диен 2,4-диен

2. Реакції амінів
2.1. Алкілування алкилгалогенідамі (реакція Меншуткіна)
Аміни бурхливо реагують з алкилгалогенідамі, утворюючи суміші амінів і солей четвертинних амонієвих основ:

Солі четвертинних амонієвих основ переводять в лужному середовищі в самі підстави. Останні можна виділити, обробляючи сіль четвертинного амонійного підстави вологим оксидом срібла:

Термічне розкладання четвертини амонієвих основ (за Гофманом) призводить до утворення алкенів із крайнім розташуванням подвійного зв'язку:
(37)
втор-Бутилтриметилааммонийгидроксид 1-Бутен
2.2. Окислення третинних амінів
Третинні аміни можуть бути окислені пероксидом водню або надкислотами в N-оксиди:

Реакція проводиться в метанолі при звичайній температурі. При нагріванні N-оксиди розщеплюються з утворенням алкена і дизаміщених гідроксиламіну:

При цьому метильні групи при атомі азоту не зачіпаються. Цим користуються при отриманні алкенів певної будови (реакція Коупа):
(37-40)


Упр.19. Напишіть реакції окислення триетиламі перекисом водню в метанолі при 25оС.
Упр.20. Завершіть реакції
(А) (Б)
(В)
2.3. Ацилювання і дію сульфонілхлорідов
Подібно аміаку первинні і вторинні аміни реагують з ацильниє соедіненіямі.Так, при дії на анілін оцтового ангідриду утворюється ацетаніліду:
(41) анілін ацетаніліду
Арілсульфонхлоріди реагуючи з амінами перетворюються на сульфонаміди:

аренсульфонілхлоріди сульфонаміди
Аміди арилсульфокислот, звані зазвичай сульфаміди (сульфонамідами), мають кислими властивостями:
(42)
бензолсульфонамід
При обробці сульфонамідів гіпохлоритом натрію один або обидва атоми водню амідної групи заміщуються на хлор і виходять так звані хлораміни, широко використовуються як дезінфікуючих засобів. Найважливішими з них є

хлорамін Б хлорамін Т

діхлорамін Т
При нагріванні сульфонамідів у водних розчинах кислот вони гидролізуються до амінів:

Упр.21. Завершіть реакції
(А) (Б)
(В) (Г)
2.4. Ізоціанати
При дії на первинні аміни фосгену (фосгенірованіе) утворюються ізоціанати.

(43)
Останнім часом ізоціанати стали отримувати дією на нітросполуки окису вуглецю у присутності каталізатора:
(44)
м-динітробензол м-діізоціанобензол
При взаємодії ізоціанатів зі спиртами утворюються карбамати або уретани:
(45)
Упр.22. У 1984 р. в індійському місті Бхопал сталася аварія на хімічному заводі проізвадящем інсектицид «севин» - продукт взаємодії метілізоціаната з 1-нафтолом. Напишіть цю реакцію. У результаті аварії стався витік метілізоціаната - дуже токсичної речовини. Загинуло 1800 чоловік.
Упр.23. Типовий поліуретан отримують з толуол-2 ,4-диизоцианата і полімеру, що утворюється при взаємодії адипінової кислоти з надлишком етиленгліколю.
Напишіть формулу утворюється поліуретану.
Відповідь.
(46)
поліуретан
Упр.24. Пінополіуретани отримують шляхом додавання невеликої кількості води до реакційної суміші при виготовленні поліуретанів. Вода реагує з частиною ізоціанатних груп з утворенням газу. Напишіть реакцію ізоціанатів з водою.
Еластомірні волокно лайкра (спандекс) отримують при переробці поліуретану, синтезованого з гексаметілендіізоціаната і 1,4-бутандіолу:
(47)
Упр.25. Завершіть реакції
(А) (Б)
2.5. Заміщення ароматичних амінів у кільце
Аміно-і алкіламіногруппи-NH2,-NHR і-NR 2 є сильними орієнтанти першого роду. Активація бензольного кільця аминогруппой настільки велика, що при галогенування ароматичних амінів атоми галогенів прагнуть зайняти всі орто-і пара-положення:
(48)
2,4,6-Тріброманілін
Ацетамідогруппа-NHCOCH3 також є орієнтанти першого роду, хоча і більш слабким, ніж аміногрупи. Один атом галогену можна ввести, якщо аміно-групу попередньо проаціліровать, а потім зняти ацильної групу гідролізом:
(49)
Ацетаніліду п-Бромацетанілід п-Броманілін
Нітрування амінів супроводжується їх окисленням, тому перед нитрованием аміногрупу захищають, переводячи її в амідну групу, отриманий нітроамід далі гідролізують в нітроамін:
(50)
Ацетаніліду п-Нітроацетанілід п-нітроанілін
Упр.26. Діметіламіногруппа є орієнтанти першого роду. Чому при нитровании N, N-диметиланілін в концентрованої сірчаної кислоти утворюється, в основному, м-нітродіметіланілін?
При сульфірованіі аніліну концентрованої сірчаної кислотою спочатку утворюється сульфат анілін, при нагріванні якого до 180-200оС утворюється п-ізомер анілінсульфокіслоти (основний продукт), званий сульфаниловой кислотою:
(51)
Анілін Сульфат анілін сульфанілова кислота
Молекула сульфаниловой кислоти включає і основа, і кислоту, і тому вона існує у вигляді диполярного іона (цвіттеріона). Сульфанілова кислота має велике значення як елемент структури сульфамідних препаратів, які є похідними аміду сульфаниловой кислоти (сульфаніламіду). Їх отримують за схемою:

Анілін ацетаніліду п-Ацетамідобензол - сульфонілхлорід

Сульфаніламіди Cтрептоцід

3 Взаємодія амінів з азотистою кислотою
Азотистая кислота сама по собі при звичайній температурі нестійка, тому її генерують в момент проведення реакції з солей.

Первинні (1о), вторинні (2 о) і третинні (3о) аміни як жирного, так і ароматичного рядів розрізняються. Проте, всі вони включають стадії протонування (1) і освіти нітрозо-катіона.
Механізм утворення нітрозо-катіона:

Нітрозо-катіон
Пі низьких температурах і низької концентрації азотистої кислоти третинні аліфатичні аміни з нею не реагують.
Третинні жирно-ароматичні аміни при дії азотистої кислоти зазнають реакцію заміщення в кільце з утворенням нітрозоаріламінов. (52)
N, N-диметиланілін п-нітрозо-N, N-диметиланілін
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Хімія | Реферат
16.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Ланцюгові нерозгалужені реакції Потрійні зіткнення і трімолекулярние реакції
Реакції спиртів Кислотно основні властивості спиртів Реакції за участю нуклеофільного центру
Реакції спиртів Кислотно-основні властивості спиртів Реакції з участю нуклеофільного центру
Екзотермічні реакції
Термохімічні реакції
Ядерні реакції
Реакції полімеризації
Реакції фенолів
Реакції ацилювання
© Усі права захищені
написати до нас