Підстави виникнення цивільних прав та обов язків Здійснення цивільних прав та виконання цивільн

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат з правознавства

Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків

1.

Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків

2. Здійснення цивільних прав

3. Межі здійснення цивільних прав

4. Виконання цивільних обов’язків

1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти.

Юридичні факти- конкретні життєві обставини з якими акти цивільного законодавства України пов’язують виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, тобто цивільонго правовідношення.

- Стаття 11 Цивільного кодексу України

1. Цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки.

2. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є:

1). договори та інші правочини;

2). створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;

3). завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;

4). інші юридичні факти.

3. Цивільні права та обов’язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства (ст. 177 Сімейного кодексу України: якщо у малолітньої дитини ємайно,батьки управляють ним без спеціального на те повноваження).

4. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов’язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування (ст.ст.61 та 63 Цивільного кодексу України: рішенням органу опіки та піклування встановлюється опіка над малолітньою особою і піклування над неповнолітньою також призначається опікун або піклувальник).

5. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов’язки можуть виникати з рішення суду (ст. 35 Цивільного кодексу України- надання повної цивільної дієздатності особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором у разі відсутності згоди батьків (усиновлювачів).

6. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства або договором, підставою виникнення цивільнх прав та обов’язків може бути настаня або ненастання певної події (ст. 212 Цивільного кодексу України- правочини щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням певної обставини).

Класифікація юридичних фактів

І В залежності від волі суб’єктів:

Дії

Події

Дії

Правомірні

Неправомірні

Правомірні дії

Юридичні акти- з метою створити цивільні права та обов’язки

Юридичні вчинки- незалежно від такої мети

Акти цивільного стану- юридичні факти, які існують тривалий час, безперервно або періодично породжують правові наслідки (Стаття 49 Цивільного кодексу України).

Неправомірні дії

Події

Абсолютні- виникнення і розвиток не пов’язані з вольовою діяльністю

Відносні- виникають за волею особи, але розвиваються без неї

Юридичний склад (постановка проблеми).

  1. Після їх виникнення цивільні права можуть бути здійснені а цивільні обов’язкипідлягають виконанню.

- Під здійсненням цивільних прав слід розуміти реалізацію тих можливостей, які надаються законом або договором суб’єктові цивільного права.

- Відповідно до ч.1 ст. 12 Цивільного кодексу України особа здійснює свої права вільно, на власний розсуд. Особа може відмовитися від свого майнового права або передати його іншій особі.

- Цивільні права завжди здійснюються шляхом вчинення активних дій. Разом з тим, нездійснення своїх цивільних прав особою не є підставою для їх припинення, крім випадків встановлених законом (ч.4 ст. 1281 ЦК – кредитор спадкодавця, який не пред’явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки встановлені Цивільним кодексом, позбавляється права вимоги).

- В теорії цивільного права за правовим значенням вчинюваних дій способи здійснення цивільних прав прийнято поділяти на

фактичні

юридичні

- Фактичними способами здійснення цивільних прав є дія або сукупість дій, які не створюють, не змінюють і не припиняють цивільних прав та обов’язків, тобто не мають ознак правочину (до таких способів здійснення цивільних прав належать, наприклад, управління автомобілем, зберігання речей інших осіб, проживання у власному будинку та ін.).

- Юридичними способами здійснення цивільних прав є дія або сукупність дій, які створюють, змінюють або припиняють цивільні права та обов’язки, тобто мають ознаки правочину.

- Юридичні способи здійснення цивільних прав, в свою чергу, поділяють за кількістю сторін на:

1). здійснення цивільних прав односторонніми діями- прийняття спадщини, створення твору;

2). здійснення цивільних прав двосторонніми діями- укладення договорів купівлі-продажу, поставки, майнового найму та ін.;

3). здійснення цивільних прав багатосторонніми діями- договір простого товариства (ст. 1132 ЦК України).

- У ч.5 ст. 12 Цивільного кодексу України встановлено презумпцію добросовісності та розумності здійснення цивільних прав.

(Якщо законом встановлені правові наслідки недобросовісного або нерозумного здійснення особою свого права, вважається що поведінка особи є добросовісною та розумною, якщо інше не встановлено судом).

3. Відповідно до ч.1 ст. 13 Цивільного кодексу України ццивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актми цивільного законодавства.

- До меж здійснення цивільних прав, встановлених актами цивільного законодавства належать:

- особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, зокрема заподіяти шкоду іншій особі;

- особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині;

- особа зобовязана додержуватися моральних засад суспільства;

- особа зобовязана не обмежувати конкуренцію, не зловживати монопольним становищем а також не провадити недобросовісну конкуренцію.

Теорія зловживання правом

Відповідно до ч.6 ст. 13 Цивільного колексу України у разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вказаних меж, суд може зобов’язати її припинити зловживання своїми правами.

Реалізація наданих договором або законом можливостей в межах права не може вважатися зловживанням

Вихід за ці межі є не зловживанням правом а його порушення

4. Здйснення цивільних прав перебуває в тісному взаємозв’язку з виконанням цивільнх обов’язків. Цивільну праву завжди кореспондує цивільний обов’язок. Виконанням цивільних обов’язків забезпечується здійснення цивільних прав.

Відповідно до ч.1 ст. 14 Цивільного кодексу України цивільні обовязки виконуються у межах, всановлених договором або актом цивільного законодавства.

- Під виконанням цивільних обов’язків- слід розуміти дотримання тих вимог, які встановлюються законом або договором для суб’єкта цивільного обов’язку.

- Виконання цивільних обов’язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного законодавства. Виконання цивільних обовязків може забезпечуватися засобами забезпечення виконання зобовязання, встановленими Цивільним кодексом України.

- Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов’язковим для неї.

- В теорії цивільного права за характером вчинюваних дій способи виконання цивільних обовязків прийнято поділяти на:

вчинення зобовязаною особою певних активних дій

утримання зобовязаної особи від вчинення певних активних дій

- Першим способом забезпечується здійснення відносних прав осіб, а другим- абсолютних.

- Вчинення особою певних активних дій може в свою чергу бути:

добровільним

примусовим (Згідно з ч.2 ст. 14 ЦК- особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов’язковим для неї).

- Особа може бути звільнена від цивільного обов’язку або його виконання у випадках, встановлених договором або актами цивільного законодавства.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
26кб. | скачати


Схожі роботи:
Суб єкти цивільних прав та обов язків Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин
Строки здійснення цивільних прав
Строки здійснення цивільних прав 2
Поняття та способи здійснення цивільних прав
Здійснення суб`єктивних цивільних прав
Строки здійснення цивільних прав 2 Поняття і
Здійснення суб`єктивних цивільних прав Питання про
Проблеми та безпека здійснення батьківських прав та обов`язків
Підстави виникнення зміни та припинення цивільних правовідносин
© Усі права захищені
написати до нас