Підсилювач-коректор

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

(ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та захисту інформації (РЗИ)

Підсилювач коректор.

Пояснювальна записка до курсового

проекту з дисципліни "Схемотехніка аналогових електронних пристроїв"

Виконав

студент гр.148-3

КузнецовА.В._______

Перевірив

Викладач каф.РЗІ

ТітовА.А.__________

2001

Реферат

ВИСОКА ЧАСТОТА (ВЧ), НИЗЬКА ЧАСТОТА (НЧ), КОЕФІЦІЄНТ ПОСИЛЕННЯ (КУ), КОРИГУВАЛЬНА ЛАНЦЮГ (КЦ), АПЛІТУДНОЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (АЧХ).

Метою даної роботи є засвоєння методики розрахунку аналогових

підсилюючих пристроїв.

У даній роботі проводився розрахунок широкосмугового підсилювача з нахилом АЧХ для коригування вхідного сигналу.

Курсова робота виконана в текстовому редакторі Microsoft Word 7.0, (представлена ​​на дискеті).

Технічне завдання

Тема проекту: широкосмуговий підсилювач-коректор

1.Діапазон частот від 20МГц до 400МГц

2.Допустімие частотні спотворення в області НЧ 3дБ, у ВЧ 3 дБ

3.Джерела вхідного сигналу 50 Ом

4.Амплітуда напруги на виході 3В

5.Характер і величина навантаження 50 Ом

6.Условія експлуатації +10- +60 С

7. Додаткові вимоги: Зі зростанням частоти коефіцієнт підсилення повинен зростати з підйомом з 30дБ до 33дБ

Зміст

1.Вступ .......................

2.Визначення числа каскадів

3.Розподіл спотворень в області високих частот ...

4 Розрахунок кінцевого каскаду ..

4.1 Розрахунок робочої точки ...

4.2 Вибір транзистора ... ...

4.3 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора ..

4.4 Розрахунок ланцюгів харчування й термостабілізації ..... ... ....

4.5 розрахунок елементів високочастотної корекції ..

5 Розрахунок предоконечного каскаду ...

6 Розрахунок вхідного каскаду ... ... ...

7 Розрахунок блокувальних і розділових ємностей.

8 Технічна документація ...

9 Висновок ... ... ...

10 Література ... ...

1.Вступ

У цій роботі потрібно розрахувати коригувальний підсилювач з підйомом амплітудно-частотної характеристики. Необхідність підсилювати сигнал, виникає через те, що досить великі втрати в кабелі. До того ж втрати значно зростають із зростанням частоти.

Для того, щоб компенсувати ці втрати сигнал після прийому попередньо підсилюють, а потім направляють далі по кабелю. При цьому підсилювач повинен мати підйом АЧХ в області високих частот. У даній роботі було потрібно забезпечити підйом рівний 3дБ на октаву.

При проектуванні підсилювача основною складністю є забезпечення заданого посилення в робочій смузі частот. У даному випадку смуга частот становить 20-400 МГц

Для реалізації широкосмугових підсилюючих каскадів із заданим підйомом амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) кращим є використання дисипативної коректує ланцюга четвертого порядку [1].

2 Визначення числа каскадів

Для забезпечення заданого коефіцієнта посилення рівного 30 дБ при коефіцієнті підсилення транзистора близько 10дБ, приймемо число каскадів підсилювача дорівнює 3.

3 Розподіл спотворень в області високих частот

Розраховуючи підсилювач будемо виходити з того, що викривлення вносяться коригуючими ланцюгами каскадів не перевищують 1,5 дБ, а спотворення вносяться вихідний коректує ланцюгом не перевищують 1 дБ, тоді спотворення вносяться підсилювачем не перевищать 2,5 дБ.

4 Розрахунок кінцевого каскаду

4.1 Розрахунок робочої точки

Розрахуємо робочу точку транзистора для резистивного і дросельного каскаду використовуючи формули:

Підсилювач-коректор , (4.1)

де Підсилювач-коректор амплітуда напруги на виході підсилювача, Підсилювач-коректор опір навантаження.

Підсилювач-коректор Вт;

Підсилювач-коректор ; (4.2)

Підсилювач-коректор А;

Підсилювач-коректор , (4.3)

де Підсилювач-коректор струм робочої точки

Підсилювач-коректор А для резистивного каскаду;

Підсилювач-коректор А;

Підсилювач-коректор А для дросельного каскаду;

Підсилювач-коректор А;

Підсилювач-коректор , (4.4)

де Підсилювач-коректор напруга робочої точки, а Підсилювач-коректор .

Підсилювач-коректор В;

Підсилювач-коректор ; (4.5)

Підсилювач-коректор - Вт розсіює потужність для резистивного каскаду;

Підсилювач-коректор - Вт розсіює потужність для дросельного каскаду;

Підсилювач-коректор , (4.6)

де Підсилювач-коректор напруга живлення каскаду;

Підсилювач-коректор В - для резистивного каскаду;

Підсилювач-коректор В - для дросельного каскаду;

Підсилювач-коректор ; (4.7)

Підсилювач-коректор Вт - для резистивного каскаду;

Підсилювач-коректор Вт - для дросельного каскаду.

Підсилювач-коректор Принципова схема резистивного каскаду представлена ​​на малюнку 4.1.1, а еквівалентна схема по змінному струму на малюнку 4.1.1, б, дросельного каскаду на малюнку 4.1.2, а і його еквівалентна схема по змінному струму на малюнку 4.1.2, б.

Підсилювач-коректор а) б)

Підсилювач-коректор Малюнок 4.1.1

Підсилювач-коректор а) б)

Малюнок 4.1.2

Тут Підсилювач-коректор опір навантаження, Підсилювач-коректор розділова ємність.

Результати обчислень:

Підсилювач-коректор , У

Підсилювач-коректор , У

Підсилювач-коректор , МВт

Підсилювач-коректор , МВт

Підсилювач-коректор , МА

з Підсилювач-коректор

11,6

5

660

1531

132

з Підсилювач-коректор

5

5

330

330

66

4.2 Вибір транзистора. Навантажувальні прямі

При виборі транзистора потрібно врахувати граничні значення транзистора Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор .

Підсилювач-коректор В;

Підсилювач-коректор А для резистивного каскаду;

Підсилювач-коректор А для дросельного каскаду;

Підсилювач-коректор Вт для резистивного каскаду;

Підсилювач-коректор Вт для дросельного каскаду;

Підсилювач-коректор Ггц.

Підсилювач-коректор , У

Підсилювач-коректор , МВт

Підсилювач-коректор , ГГц

Підсилювач-коректор , МА

з Підсилювач-коректор

6

660

1,7-4

158

з Підсилювач-коректор

6

330

1,7-4

79

Свій вибір зупинимо на транзисторі КТ939А граничні допустимі значення якого повністю відповідають вищевказаним вимогам.

Необхідні довідкові дані транзистора КТ939А [2].

Підсилювач-коректор = 18 В, Підсилювач-коректор = 0,4 А, Підсилювач-коректор = 4 Вт, Підсилювач-коректор = 3060 МГц, Підсилювач-коректор = 4,6 пс, Підсилювач-коректор = 6,04 пФ при Підсилювач-коректор = 5 В, Підсилювач-коректор = 113, Підсилювач-коректор нГн, Підсилювач-коректор нГн.

Підсилювач-коректорПідсилювач-коректор Побудуємо навантажувальні прямі для двох описаних вище каскадів.

а) б)

Малюнок 4.2

Виходячи з вищевказаних результатів обчислень, найдоцільніше застосовувати дросельний каскад, так як при використанні дросельного каскаду менше напруга живлення, що розсіюється потужність, а також споживана потужність (що дуже суттєво).

4.3 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора

Підсилювач-коректор Розрахунок каскаду заснований на застосуванні еквівалентної схеми заміщення транзистора [3] малюнок 4.3.1, а, а також односпрямованої схеми заміщення [4] малюнок 4.3.1, б.

а) б)

Малюнок 4.3.1

Тут Підсилювач-коректор провідність бази

Підсилювач-коректор , (4.8)

де Підсилювач-коректор постійна часу ланцюга зворотного зв'язку (табличне значення), Підсилювач-коректор ємність колекторного переходу (табличне значення), Підсилювач-коректор провідність база-емітер

Підсилювач-коректор См;

Підсилювач-коректор , (4.9)

де Підсилювач-коректор опір емітера

Підсилювач-коректор , (4.10)

де Підсилювач-коректор струм робочої точки, Підсилювач-коректор статичний коефіцієнт передачі струму з загальним емітером.

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор См;

Підсилювач-коректор , (4.11)

де Підсилювач-коректор гранична частота транзистора.

Підсилювач-коректор пФ;

Підсилювач-коректор вхідна індуктивність,

де Підсилювач-коректорПідсилювач-коректор індуктивність базової і емітерного висновків відповідно;

Підсилювач-коректор нГн;

Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор вихідний опір транзистора

Підсилювач-коректор , (4.12)

де Підсилювач-коректор і Підсилювач-коректор допустимі параметри транзистора.

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор .

У розрахунку також використовується параметр Підсилювач-коректор , (4.13)

де Підсилювач-коректор верхня частота підсилювача;

Підсилювач-коректор .

4.4 Розрахунок ланцюгів харчування та вибір схеми термостабілізації

Підсилювач-коректор Розглянемо три варіанти схем термостабілізації: емітерний, пасивну колекторну та активну колекторну і зробимо для них розрахунок. Схема емітерний термостабілізації представлена ​​на малюнку 4.4.1.

Малюнок 4.4.1

Тут Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор задають зсув напруги на базі транзистора, Підсилювач-коректор елемент термостабілізації, Підсилювач-коректор шунтирует Підсилювач-коректор по змінному струмі.

Підсилювач-коректор , (4.14)

де Підсилювач-коректор падіння напруги на резисторі Підсилювач-коректор приймемо Підсилювач-коректор = 4 В.

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор ; (4.15)

Підсилювач-коректор В,

Підсилювач-коректор ; (4.16)

Підсилювач-коректор ; (4.17)

де Підсилювач-коректор струм базового дільника;

Підсилювач-коректор .

Підсилювач-коректор А;

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор ; (4.18)

Підсилювач-коректор мкГн.

Схема пасивної колекторної термостабілізації представлена ​​на малюнку 4.4.2.

Підсилювач-коректор Малюнок 4.4.2

Тут Підсилювач-коректор здійснює зміщення напруги, а також використовується як елемент термостабілізації.

Приймемо Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор , (4.19)

де Підсилювач-коректор ; (4.20)

Підсилювач-коректор А;

Підсилювач-коректор КОм;

Підсилювач-коректор ; (4.21)

Підсилювач-коректор 8,3 В.

Розглянемо схему активної колекторної термостабілізації [5].

Підсилювач-коректор Малюнок 4.4.3

У даній схемі транзистор VT2 використовується в якості елемента термостабілізації. Струм колектора VT2 є базовим струмом зміщення. Тут Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор -Базовий дільник для транзистора VT2, Підсилювач-коректор запобігає генерацію в каскаді.

Підсилювач-коректор > 1 В,

приймемо Підсилювач-коректор = 1 В;

Підсилювач-коректор ; (4.22)

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор ; (4.23)

Підсилювач-коректор В;

Підсилювач-коректор , (4.24)

де Підсилювач-коректор струм колектора транзистора VT1, Підсилювач-коректор статичний коефіцієнт передачі струму з загальним емітером транзистора VT1 Підсилювач-коректор -Ток базового зміщення транзистора VT1.

Підсилювач-коректор А;

Підсилювач-коректор , (4.25)

де Підсилювач-коректор - Струм колектора транзистора VT2.

Підсилювач-коректор , (4.26)

де Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор -Напруги робочої точки транзистора VT1 і VT2.

Підсилювач-коректор В;

Підсилювач-коректор ; (4.27)

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор ; (4.28)

Підсилювач-коректор ; (4.29)

де Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор Ом.

Для даного каскаду схема емітерний термостабілізації більш прийнятна, ніж інші. По-перше, вона забезпечує високу стабільність, по-друге, вона легко можна реалізувати, тому що містить малу кількості елементів, по-третє, ця схема застосовується для малопотужних каскадів.

4.5 Розрахунок елементів високочастотної корекції

Так як потрібно реалізувати підсилювач з підйомом АЧХ, то необхідно застосування дисипативної межкаскадной коректує ланцюга четвертого порядку [1]. Принципова схема підсилювача з межкаскадной корегуючої ланцюгом четвертого порядку наведена на малюнку 4.5.1, а, еквівалентна схема по перемінному току - малюнку 4.5.1, б.

Підсилювач-коректор а) б)

Підсилювач-коректор Малюнок 4.5.1

Коефіцієнт посилення каскаду на транзисторі VT2 в області верхніх частот можна описати виразом:

Підсилювач-коректор , (4.30)

де Підсилювач-коректор , Коефіцієнт посилення каскаду (4.31)

Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор ;

RВХН-нормоване вхідний опір транзистора VT2; Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор ,

Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор - Нормовані щодо Підсилювач-коректор і Підсилювач-коректор значення елементів L1, R2, C3, C4, L5, відповідні перетвореної схемою КЦ, в якій значення СВХ2 одно нескінченності; СВИХ1 - вихідна ємність транзистора T1; Підсилювач-коректор ; Підсилювач-коректор - Нормована частота; Підсилювач-коректор - Поточна кругова частота; Підсилювач-коректор - Вища кругова частота смуги пропускання розроблюваного підсилювача. Для розрахунку елементів коригуючої ланцюга потрібно скористатися таблицею 9.1 наведеної в [5]. Кінцевий каскад реалізуємо з підйомом у 3дБ, а предоконечного і вихідний з підйомом в 0 дБ спотворення кожного Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор дБ. Так як для розрахунку потрібно знати Підсилювач-коректор транзистора VT2 то потрібно зробити вибір транзистора предоконечного каскаду. Свій вибір зупинимо на транзисторі КТ939А. Опір виходу цього транзистора нам відомо

Для розрахунку елементів скористаємося формулами:

Підсилювач-коректор ; (4.32)

За допомогою таблиці отримані наступні нормовані значення елементів.

Підсилювач-коректор = 1,68, Підсилювач-коректор = 0,842, Підсилювач-коректор , = 4,99, Підсилювач-коректор = 4,62, Підсилювач-коректор = 0,234.

Підсилювач-коректор ,

Підсилювач-коректор ; (4.33)

Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор ;

Денорміруя отримані значення, визначимо:

Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор = 57 нГн;

Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор = 71,5 Ом;

Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор = 18 пФ;

Підсилювач-коректор = 8,3 пФ;

Підсилювач-коректор = 13 нГн.

У підсилювальних каскадах розширення смуги пропускання пов'язане з втратою частини вихідний потужності в резисторах коригувальних ланцюгів (КЦ) або ланцюгів зворотного зв'язку. Від вихідних каскадів підсилювачів потрібно, як правило, отримання максимально можливої ​​вихідний потужності в заданій смузі частот. З теорії підсилювачів відомо, що для виконання зазначеної вимоги необхідно реалізувати відчувається опір навантаження для внутрішнього генератора транзистора рівним постійної величиною у всьому робочому діапазоні частот. Цього можна досягти, включивши вихідну ємність транзистора у фільтр нижніх частот, що використовується в якості Підсилювач-коректор вихідний КЦ. Схема включення вихідний КЦ наведена на малюнку 4.5.2.

Підсилювач-коректор а) б)

Малюнок 4.5.2

Використання фільтра нижніх частот як вихідний КЦ при одночасному розрахунку елементів L1, C1 за методикою Фано дозволяє забезпечити мінімально можливе, відповідне заданим CВИХ і fB, значення максимальної величини модуля коефіцієнта відбиття Підсилювач-коректор в смузі частот від нуля до fB.

Знаходимо коефіцієнт Підсилювач-коректор за формулою:

Підсилювач-коректор ; (4.34)

Підсилювач-коректор ;

Далі знаходимо за таблицею 7.1 наведеної в [1] значення Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор , Відповідні коефіцієнту Підсилювач-коректор : Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор , Підсилювач-коректор . Справжні значення елементів розраховуються за формулами:

Підсилювач-коректор ; (4.35)

Підсилювач-коректор .

5 Розрахунок предоконечного каскаду

Розрахунок робочої точки предоконечного каскаду проводиться за тими ж формулами що і крайовий, тільки струм робочої точки обчислюється за формулою

Підсилювач-коректор , (5.1)

де Підсилювач-коректор -Струм робочої точки вихідного каскаду, а Підсилювач-коректор -Коефіцієнт посилення вихідного каскаду,

Підсилювач-коректор А;

Підсилювач-коректор В;

Підсилювач-коректор мВт.

Зробимо розрахунок схем заміщення за формулами (4.8-4.13).

Підсилювач-коректор См;

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор См;

Підсилювач-коректор пФ;

Підсилювач-коректор Ом.

Зробимо розрахунок схеми термостабілізації і ланцюги харчування. В цьому каскаді також застосована емітерна термостабілізація. Для розрахунку використовуємо формули (4.14-4.18).

Підсилювач-коректор = 4 В;

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор В;

Підсилювач-коректор А;

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор Ом.

Для розрахунку межкаскадной коректує ланцюга четвертого порядку виберемо транзистор вхідного каскаду. У вхідному каскаді використовується транзистор КТ939А. Дані з таблиці для каскаду з підйомом в 0 дБ із спотворенням Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор дБ. Для розрахунку використовуємо формули (4.30-4.33).

Підсилювач-коректор = 2,22, Підсилювач-коректор = 1,11, Підсилювач-коректор , = 5,23, Підсилювач-коректор = 3,69, Підсилювач-коректор = 0,291;

Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор ;

Денорміруя отримані значення, визначимо:

Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор = 75нГн;

Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор = 94,3 Ом;

Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор = 18 пФ;

Підсилювач-коректор = 6,1 пФ;

Підсилювач-коректор = 16,1 нГн;

Підсилювач-коректор мкГн.

Підсилювач-коректор На малюнку 5.1 представлена ​​електрична схема каскаду.

Малюнок 5.1

6 Розрахунок вхідного каскаду.

Розрахунок вихідного каскаду проводиться за тими ж формулами що і крайовий.

Підсилювач-коректор А;

Підсилювач-коректор В;

Підсилювач-коректор мВт.

У даному каскаді використовується транзистор КТ939А.

Розрахунок еквівалентних схем заміщення зробимо за формулами (4.8-4.13):

Підсилювач-коректор См;

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор См;

Підсилювач-коректор пФ;

Підсилювач-коректор Ом.

Зробимо розрахунок схеми термостабілізації і ланцюги харчування. В цьому каскаді застосована емітерна термостабілізація. Для розрахунку використовуємо формули (4.14-4.18).

Підсилювач-коректор = 4 В;

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор В;

Підсилювач-коректор А;

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор Ом.

Розрахунок вхідний коректує ланцюга четвертого порядку.

Цей розрахунок відрізняється відсутністю вихідний ємності джерела сигналу тому розрахунок спрощується. Для розрахунку використовуємо формули (4.30-4.33). Дані з таблиці для каскаду з підйомом в 0 дБ із спотворенням Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор дБ

Підсилювач-коректор = 2,22, Підсилювач-коректор = 1,11, Підсилювач-коректор , = 5,23, Підсилювач-коректор = 3,69, Підсилювач-коректор = 0,291.

Підсилювач-коректор ,

Підсилювач-коректор

Підсилювач-коректор ;

Денорміруя отримані значення, визначимо:

Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор = 44нГн;

Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор = 55,5 Ом;

Підсилювач-коректор = Підсилювач-коректор = 41,6 пФ;

Підсилювач-коректор = 29 пФ;

Підсилювач-коректор = 5,8 нГн;

Підсилювач-коректор мкГн.

Підсилювач-коректор На малюнку 6.1 представлена ​​електрична схема каскаду.

Малюнок 6.1

7 Розрахунок розділових і блокувальних ємностей

Розрахуємо максимальні спотворення, що вносяться розділовими і блокувальними ємностями в області низьких частот. Так як значення спотворень задано 1,5 дБ то на розділові і блокувальні ємності повинно доводиться спотворень по 0,75 дБ. Розрахуємо спотворення припадає на кожну ємність і переведемо ці значення в рази.

Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор ;

Розрахуємо розділові ємності за формулою [3]:

Підсилювач-коректор , (7.1)

де Підсилювач-коректор нижня гранична кругова частота, Підсилювач-коректор вихідний опір джерела сигналу, Підсилювач-коректор вхідний опір приймача.

Підсилювач-коректор пФ;

Підсилювач-коректор пФ;

Підсилювач-коректор пФ;

Зробимо розрахунок блокувальних ємностей за формулою [3]:

Підсилювач-коректор , (7.2)

де Підсилювач-коректор крутість транзистора, Підсилювач-коректор опір термостабілізації.

Підсилювач-коректор ,

де

Підсилювач-коректор ;

Підсилювач-коректор мА / в;

Підсилювач-коректор мА / в;

Підсилювач-коректор мА / в;

Підсилювач-коректор мА / в;

Підсилювач-коректор нФ;

Підсилювач-коректор нФ;

Підсилювач-коректор нФ.

Для зменшення спотворень послідовно з розділовою ємністю включимо додатковий опір паралельно ємності Підсилювач-коректор коректує ланцюга каскаду. Додатковий опір вираховується за формулою:

Підсилювач-коректор , (7.3)

де Підсилювач-коректор опір навантаження для кінцевого каскаду і опір Підсилювач-коректор для решти каскадів.

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор Ом;

Підсилювач-коректор Ом.

Так само включимо Підсилювач-коректор послідовно з опором ланцюга корекції Підсилювач-коректор з боку землі. Додаткову ємність включимо тільки до кінцевого і предоконечного каскаду:

Підсилювач-коректор ; (7.4)

Підсилювач-коректор пФ.

Підсилювач-коректор нФ;

Підсилювач-коректор

РТФ КП 468730.001.ПЗ
Літ

Маса

Масштаб

Змін

Лист

Nдокум. Підпис.

Дата

Виконав

Кузнєцов

УCІЛІТЕЛЬ-КОРЕКТОР

Перевірив

Тітов

Лист

Листів

ТУСУР РТФ
Принципова Кафедра РЗИ

Схема

гр. 148-3
Позиційні

Позначення
Найменування

Кількість

Примітка
Конденсатори ОЖ0.460.203 ТУ
С1 КД-2-750пФ ± 5% 1
С2 КД-2-39пФ ± 5% 1
С3 КД-2-30пФ ± 5 1
С4 КД-2-2НФ ± 5% 1
C5, С13, С16 КД-2-8, 2пФ ± 5% 3
С6, С11 КД-2-470пФ ± 5% 2
С7, з 12 КД-2-18пФ ± 5% 2
С8 КД-2-6, 2пФ ± 5% 1
С9 КД-2-15нФ ± 5% 1
С10 КД-2-1, 1НФ ± 5% 1
С14 КД-2-30нФ ± 5% 1
С15 КД-2-290пФ ± 5% 1
Індуктивності
L1 Індуктивність 44нГн ± 10% 1
L2 Індуктивність 5,8 нГн ± 10% 1
L3 Індуктивність 2,21 мкГн ± 10% 1
L4 Індуктивність 75нГн ± 10% 1
L5 Індуктивність 16нГн ± 10% 1
L6

Індуктивність 3,75 мкГн ± 10% ± 10 ± 10%

1
L7 Індуктивність 57нГн ± 10%
L8 Індуктивність 13нГн ± 10%
L9 Індуктивність 2мкГн ± 10%
L10 Індуктивність 19нГн ± 10%
Резистори ГОСТ 7113-77
R1 МЛТ-0 ,125-56Ом ± 10% 1
R2, R8 МЛТ-0 ,125-2, 4ком ± 10% 2
R3 МЛТ-0 ,125-7, 5кОм ± 10% 1
R4 МЛТ-0 ,125-6, 2кОм ± 10% 1
R5 МЛТ-0 ,125-470Ом ± 10% 1
R6 МЛТ-0 ,125-91Ом ± 10% 1
R7 МЛТ-0 ,125-6, 8кОм ± 10% 1
R9 МЛТ-0 ,125-2кОм ± 10% 1
R10 МЛТ-0 ,125-150Ом ± 10% 1
R11 МЛТ-0 ,125-68Ом ± 10% 1
R12 МЛТ-0 ,125-430Ом ± 10% 1
R13 МЛТ-0 ,125-1кОм ± 10% 1
R14 МЛТ-0 ,125-820Ом ± 10% 1
R15 МЛТ-0 ,125-60Ом ± 10% 1
Транзистори
V1, V2, V3 КТ939А 3
РТФ КП 468730.001 ПЗ
Літ

Маса

Масштаб

Змін

Лист

Nдокум. Підпис.

Дата

Виконав

Кузнєцов

ПІДСИЛЮВАЧ-коректор

У

Перевір.

Тітов

Лист

Листів

ТУСУР РТФ
Перелік елементів Кафедра РЗИ
гр. 148-3

9 Висновок

Розрахований підсилювач має наступні технічні характеристики:

1. Робоча смуга частот: 20-400 МГц

2. Лінійні спотворення

в області НЧ не більше 3 дБ

в області ВЧ не більше 3 дБ

3. Коефіцієнт посилення 32дБ з підйомом АЧХ 3 дБ

4. Амплітуда вихідного напруги Uвих = 3 В

5. Харчування однополярне, Eп = 9 В

6. Діапазон робочих температур: від +10 до +60 градусів Цельсія

Підсилювач розрахований на навантаження Rн = 50 Ом

Підсилювач має запас по посиленню 2дБ, це потрібно для того, щоб у разі погіршення, параметрів окремих елементів коефіцієнт передачі підсилювача не опускався нижче заданого рівня, визначеного технічним завданням.

10 Література

Титов А.А. Розрахунок коригувальних ланцюгів широкосмугових підсилюючих каскадів на польових транзисторах - http://referat.ru/download/ref-2770.zip Напівпровідникові прилади. Транзистори середньої та великої потужності: Довідник / А.А. Зайцев та ін Под ред. А.В.Голомедова.-М.: Радіо та зв'язок, 1989.-640 с.: Іл. Мамонкин І.П. Підсилювальні пристрої: Навчальний посібник для вузов.-М.: Зв'язок, 1977 Титов А.А. Розрахунок межкаскадной узгоджуючої ланцюга транзисторного смугового підсилювача потужності. / / Електронна техніка. Сер. НВЧ-техніка. Вип. 1 (475) 2000 р. Тітов А.А. Розрахунок коригувальних ланцюгів широкосмугових підсилюючих каскадів на біполярних транзисторах - http://referat.ru/download/ref-2764.zip

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
79.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Підсилювач коректор
Підсилювач - коректор
Восьмисмуговий стереофонічний коректор
Імпульсний підсилювач
Широкосмуговий підсилювач
Електронний підсилювач 2
Селективний підсилювач
Диференціальний підсилювач
Електронний підсилювач
© Усі права захищені
написати до нас