Підготовка публікацій у текстовому редакторі Word з використанням графіки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
  Введення
Глава 1. Оригінал статті, що містить графічні елементи
Глава 2. Історія появи комп'ютерів
Глава 3. Використання текстового редактора Word для розробки публікацій з графічними елементами
Загальні відомості
Запуск програми
Відкриття документа
Збереження документа
Курсор уведення і покажчик миші
Переміщення по документу
Робота з блоками
Шрифти
Вирівнювання та відступи
Стилі
Створення списку
Вставки
Вставка діаграми Microsoft Excel
Вставка малюнків
Створення таблиці
Додаткові можливості
Перевірка правопису
Автозаміна
Нумерація сторінок
Зміст
Робота з графічними об'єктами
Де знаходиться галерея Word'а, і як її побачити?
Що можна зробити із зображенням?
Як перемістити графічний об'єкт на потрібну сторінку?
Формат кадру.
Як редагувати графічні об'єкти?
Текст поверх малюнка.
Як поставити графічний файл під текстом?
Редагування графічних об'єктів.
Як вставити графіку з інших програм?
Глава 4. Організація робочого місця та робочого часу. Техніка безпеки при роботі на персональному комп'ютері
Організація робочого місця
Організація робочого часу
Техніка безпеки
Чим небезпечний для нас комп'ютер
Чим небезпечні ми для комп'ютера
Глава 5. Основні терміни Microsoft Word
Висновок
Література

Введення
Практично кожен користувач комп'ютера зустрічається з необхідністю підготовки тих чи інших документів - листів, статей, службових записок, звітів, рекламних матеріалів і т.д. Зрозуміло, ці документи можна підготувати і без персонального комп'ютера, наприклад на друкарській машинці. Однак з появою персональних комп'ютерів стало значно простіше і зручніше, а, отже, і вигідніше підготувати документи за допомогою комп'ютерів.
При використанні персональних комп'ютерів для підготовки документів текст редагованого документа виводиться на екран, і користувач може в діалоговому режимі вносити в нього свої зміни. Всі внесені зміни відразу ж відображаються на екрані комп'ютера, і потім при роздруку виводиться красиво і правильно оформлений текст, в якому враховані всі зроблені користувачем виправлення. Користувач може переносити шматки тексту з одного місця документа в інше, використовувати кілька видів шрифтів для виділення окремих ділянок тексту, друкувати підготовлений документ на принтері в потрібному числі примірників.
Зручність і ефективність застосування комп'ютерів для підготовки текстів призвели до створення безлічі програм для обробки документів. Такі програми називаються редакторами текстів. Можливості цих програм різні - від програм, призначених для підготовки невеликих документів простої структури, до програм для набору, оформлення і повної підготовки до типографського видання книжок і журналів (видавничі системи).
Далі будуть описані такі основні елементи редакторів як введення і редагування тестів на прикладі відомого редактора текстів Microsoft Word, який має дуже широкі можливості, але вивчити які не складає певного праці.
Текстовий редактор WORD призначений для створення, перегляду, редагування та форматування офіційних і особистих документів. Word дозволяє застосовувати різні шрифти, вставляти в документ електронні таблиці, діаграми, складні математичні формули, графічні ілюстрації і звукові коментарі, забезпечує фонову перевірку орфографії. За своїми можливостями Word наближається до настільним видавничим системам. Але в силу того, що використання даної програми надзвичайно зручно і не вимагає від користувача великих навичок роботи з аналогічними програмними продуктами, Microsoft Word отримав широке поширення у різних користувачів.
Microsoft Word - потужний текстовий процесор, призначений для виконання всіх процесів обробки тексту: від набору й верстки, до перевірки орфографії, вставки в текст графіки в стандарті *. pcx чи *. bmp, роздруківки тексту. Він працює з багатьма шрифтами, як з російським, так і з будь-яким з двадцяти однієї мови світу. В одну з багатьох корисних властивостей Word входить автоматична корекція тексту по границях, автоматичний перенос слів і виправлення правопису слів, зберігання тексту у визначений проміжок часу, наявність майстрів текстів і шаблонів, що дозволяють у лічені хвилини створити діловий лист, факс, автобіографію, розклад, календар і багато іншого. Word забезпечує пошук заданого слова або фрагмента тексту, заміну його на зазначений фрагмент, видалення, копіювання у внутрішній буфер або заміну за шрифтом, розміру шрифту, а так само по надрядковим або за підрядковим символів. Наявність закладки в тексті дозволяє швидко перейти до закладеного місця в тексті. Можна так само автоматично включати в текст дату, час створення, зворотну адресу й ім'я написав текст. За допомогою макрокоманд Word дозволяє включати в текст бази даних або об'єкти графіки, музичні модулі у форматі *. wav. Для обмеження доступу до документа можна встановити пароль на текст, який Word буде запитувати при завантаженні тексту для виконання з ним будь-яких дій. Word дозволяє відкривати багато вікон для одночасної роботи з декількома текстами, а також розбити одне активне вікно по горизонталі на два і вирівняти їх.

Глава 1. Оригінал статті, що містить графічні елементи
Прибутковий податок з фізичних осіб
План
1. Історія виникнення і практика застосування прибуткового податку.
2. Законодавча база.
3. Елементи прибуткового податку.
4. Література.
1. Історія виникнення і практика застосування прибуткового податку.
Прибутковий податок з'явився в загальносвітовій практиці давно і зараз він діє майже в усіх країнах світу. Місце його народження - Великобританія. Вона ввела цей податок у 1978 році як тимчасовий захід. Але з 1842 року прибутковий податок остаточно утвердився в англійській податковій практиці. В інших країнах він функціонує з кінця 19 початку 20 століття.
Російський економіст Озеров І.Х. на початку нинішнього сторіччя коротко сформулював причини, що спонукали країни ввести прибутковий податок:
· Вимоги робітничого класу;
· Інтерес розвивається промисловості;
· Дефіцит бюджету.
Об'єктами прибуткового податку виступали доходи платників (фізичних осіб). Історично склалися 2 форми побудови прибуткового податку: шедулярная і глобальна. Шедулярная форма з'явилася у Великобританії і передбачала поділ доходу на частини (шедули) залежно від джерела доходу (заробітна плата, дивіденди, рента), оподаткування кожної шедули відбувалося окремо. Глобальна форма передбачала обкладання сукупного доходу платника незалежно від джерела доходу (виникла в Пруссії).
В даний час за кордоном обкладається чистий дохід платника за мінусом дозволених законом відрахувань і податкових пільг, до яких відносяться неоподатковуваний мінімум, професійні витрати, сімейні знижки, знижки на дітей та утриманців, внески у фонди і т. п. Список винятків у різних країнах різний і залежить від національних особливостей і традицій. І хоча законодавство багатьох країн проголошує рівні можливості для всіх платників у використанні податкових знижок, в реальному житті багато пільги є лише привілеєм дуже заможних верств населення. У розвинених країнах для цих груп населення з одержуваного ними валового доходу виключаються:
· Внески у благодійні фонди;
· Відрахування на ведення виборчої компанії;
· Членські внески в ділові клуби та спортивні асоціації і т. д.
У Великобританії, ФРН, Португалії звільняються від обкладення разові допомоги, премії керівникам, у Бельгії та Нідерландах - натуральні матеріальні блага (домашня прислуга, охоронці тощо)
У повоєнні роки в розвинених країнах спостерігалося зростання податкових надходжень (у т. ч. і прибуткового податку) до бюджету. Це пояснюється наступними фактами: номінальне підвищення доходів населення, інфляційні процеси і як наслідок цього - індексація заробітної плати, а також посилення контролю за платежами. В даний час в розвинених країнах 30-40% усіх доходів населення вилучається за допомогою прибуткового податку. Цей податок став масовим і поширюється на більшість членів суспільства.
Ставки прибуткового податку побудовані за складної прогресії. В останні роки відбулося різке скорочення максимальних ставок і їх кількості, намітилася тенденція до більш пропорційного оподаткуванню. Це дуже важливо. При прибутковому оподаткуванні дуже важко розрахувати оптимальні ставки податків. Якщо ставки високі, то підривається стимул до нововведень, ризикованим проектам; у високих ставках податків таїться небезпека зниження трудової активності людей. Американські експерти на чолі з професором Лаффера теоретично довели, що при ставці податку більше 50% різко знижується ділова активність фірм і населення в цілому. Важко розраховувати на те, що можна теоретично обгрунтувати ідеальну шкалу оподаткування доходів. Вона повинна бути скоригована на практиці. Важливе значення в її справедливості мають національні, психологічні та культурні чинники. Американці, наприклад, вважають, що при такій шкалі оподаткування, яка існує в Швеції - 75%, в США ніхто б не став вкладати капітал у виробництво. Так, зростання виробничої активності в США після податкової реформи 1986 року в значній мірі був пов'язаний зі зниженням граничних ставок оподаткування. Таким чином крива Лаффера, скоригована відповідно до реальністю, набуває такого вигляду:
 

Рівень справа-
вої активності
25 50 75 100 ставка
відсотка (%)

Вища ставка податку повинна знаходитися в пределах50-70%.
Прибутковий податок у Росії був введений 1916 році і поширювався на громадян, чий дохід перевищував прожитковий мінімум - 850 рублів на рік. Платежі розподілялися на 91 категорію громадян, ставки коливалися від мінімальної - 6 рублів (з доходу понад 850 рублів до 900 рублів) до максимальної до 48000 рублів (з доходу понад 400000 рублів). У період натуралізації господарства і знецінення грошей надходження прибуткового податку різко знизилися і його практично відмінили. При НЕП стягування прибуткового податку відновилося паралельно з майновим оподаткуванням під загальною назвою прибутковий-майновий податок (1922 рік). У 1943 році був введений новий прибутковий податок, його сплачували громадяни СРСР, які мають самостійне джерело доходу, незалежно від місця проживання, іноземні громадяни та особи без громадянства, які отримують доходи на території СРСР.
2. Законодавча база
В даний час порядок оподаткування доходів громадян Росії регулюється Законом Російської Федерації "Про прибутковий податок з фізичних осіб", прийнятий Верховною Радою Російської Федерації 7 грудня 1991 року і набрав чинності з 01.01.1992 року зі змінами та доповненнями та інструкцією № 35 Державної Податкової Служби Російської Федерації (нині Міністерство по податках і зборам РФ) щодо застосування Закону РФ "Про прибутковий податок з фізичних осіб".
Закон про прибутковий податок визначає його платників, об'єкт оподаткування, доходи, які не підлягають оподаткуванню, ставки податку, порядок обчислення та перерахування податку до бюджету, а також міри відповідальності за порушення цього закону.
За час дії даного закону в нього були внесені зміни та доповнення Федеральними законами від 31.12.1997г. № 159-ФЗ і від 21.07.1998г № 117-ФЗ. У них чітко визначена дата отримання доходу фізичною особою у календарному році. Це зроблено для того щоб нарахування доходу без його виплати (наприклад, у випадку затримки заробітної плати) не було підставою для включення нарахованої суми у сукупний річний дохід і утримання прибуткового податку.
Суттєво змінено порядок надання фізичним особам відрахувань "на себе" і "на утриманців". Сума відрахувань поставлена ​​в залежність від розміру сукупного доходу, нарахованого наростаючим підсумком.
Розмір доходу, обчислений з початку календарного року наростаючим підсумком.
Кількість відрахувань кратних МРОТ на громадянина і на утриманця.
До 5000 руб. включно
2 МРОТ
Від 5000 руб. 01 коп. до 20000 руб.
1 МРОТ
Понад 20000 руб.
Відрахування не провадяться
Починаючи з 1998 року фізичним особам, які отримують доходи не за основним місцем роботи, не надаються відрахування на суми:
утриманих внесків до Пенсійного Фонду;
перерахованим за заявами громадян на благодійні цілі та на добровільне протипожежне страхування.
Ці відрахування будуть надані громадянам лише при подачі ними податкових декларацій до податкових органів за місцем проживання.
Також варто звернути увагу на те, що якщо за раніше діючим законодавством числення податок вироблялося в повних рублях, а копійки незалежно від їх кількості відкидалися, то починаючи з 1998 року сума податку визначається в повних рублях. При цьому менше 5 копійок відкидаються, а 50 і більше копійок округляються до рубля в бік збільшення.
Внесено зміни до порядку перерахування податку. За раніше чинним законодавством вся сума податку перераховувалася до бюджету за місцем знаходження організації. На даний момент головні організації зобов'язані перераховувати податок за філії та інші свої відокремлені підрозділи, які не мають рахунків в банках, за місцем знаходження вказаних філій, одночасно з перерахуванням коштів на оплату праці.
Змінено розмір пені. Раніше за кожен день прострочення при несвоєчасному перерахуванні прибуткового податку з організації стягувалися пені в розмірі 0,5%, тепер її розмір становитиме одну трьохсоту частку від ставки рефінансування Центробанку Росії діє в цей час. Так при ставці рефінансування 60% розмір пені складе 0,2% замість 0,5.
Поряд з Федеральним Законом у Росії діє інструкція Державної податкової служби Російської Федерації № 35, яка носить допоміжний, роз'яснювальний характер щодо застосування "Закону про прибутковий податок з фізичних осіб".
3. Елементи прибуткового податку
Прибутковий податок має статус федерального податку. Він діє і стягується на всій території Росії на підставі Закону "Про прибутковий податок з фізичних осіб" (див. вище).
Платниками прибуткового податку є фізичні особи (громадяни Російської Федерації, громадяни держав, що входили до складу колишнього СРСР, громадяни інших держав та особи без громадянства), як такі, що так і не мають постійного місця проживання в Російській Федерації. До громадян, які розглядаються як такі, що постійне місце проживання в Російській Федерації, належать громадяни знаходяться в Російській Федерації в цілому не менше 183 днів у календарному році.
Об'єктом оподаткування є сукупний дохід отриманий у календарному році, як на території Російської Федерації, що включає в себе території її суб'єктів, внутрішні води і територіальне море, повітряний простір над ними, а також економічну зону і континентальний шельф, так і за межами Російської Федерації в грошовій (у гривнях або іноземній валюті) та натуральній формі.
Доходи в іноземній валюті для цілей оподаткування перераховуються в рублі за курсом Центробанку Росії, що діяв на дату отримання доходу. Доходи, отримані в натуральній формі, враховуються у складі сукупного річного доходу за державними регульованими цінами, а за їх відсутності за вільними (ринковими) цінами на дату отримання доходу.
До складу сукупного доходу фізичних осіб включаються заробітна плата, премії, інші винагороди, а також вартість матеріальних і соціальних благ, що надаються підприємством (наприклад, суми одноразових допомог особам, які виходять на пенсію, оплата комунально-побутових послуг, оплата проїзду до місця роботи і назад , оплата харчування співробітників і т. п.), їх повний перелік наведено в Законі.
Оподатковуваний сукупний податок зменшується на суму утриману до Пенсійного Фонду Російської Федерації. Крім того в сукупний річний дохід громадян не включаються:
· Допомоги виплачуються при народженні дитини;
· Допомоги інвалідам з дитинства;
· Допомоги багатодітним і одиноким матерям;
· Вихідні допомоги виплачуються при звільненні;
· Компенсаційні виплати працівникам і т. д.
(Повний перелік наведено в законі)
Також для ослаблення тяжкості прибуткового податку і надання підтримки деяким менш захищеним соціальним верствам населення в законі передбачається звільнення від оподаткування окремих видів доходів цих громадян, до них відносяться Герої Радянського Союзу і Російської Федерації, особи нагороджені орденом Слави трьох ступенів, інваліди війн і т. д . (див. Закон). Вони мають право на відрахування 5-кратного розміру мінімальної оплати праці з сукупного доходу (див. Закон).
Ставки прибуткового податку з фізичних осіб. У Росії прийнята єдина шкала ставок для всіх громадян незалежно від джерела доходу.
Заробіток
Ставка прибуткового податку
Сума прибуткового податку
1. До 20000 руб.
12%
Приклад: 19000 руб.
2257 руб. 20 коп.
2. Від 20001 до 40000 руб.
2400 руб. +15% З суми перевищує 20000 крб.
Приклад: 37000 руб.
4894 руб. 50 коп.
3. Від 40001 до 60000 руб.
5400 руб. +20% З суми перевищує 40000 руб.
Приклад: 58000 руб.
8884 руб.
4. Від 60001 до 80000 руб.
9400 руб. + 25% з суми, перевищує 60000 крб.
Приклад: 78000 руб.
13706 руб.
5. Від 80001 до 100000 крб.
14400 руб. +30% З суми, що перевищує 80000 крб.
Приклад: 99000 руб.
19803 руб.
6. Від 100001 крб. і вище
20400 руб. +35% Із суми, що перевищує 100000 крб.
Приклад: 400000 руб.
124000 руб.
Порядок обчислення прибуткового податку не зазнав значних змін з 1992 роком. До сукупного доходу за рік включаються всі нараховані та виплачені доходи того періоду оподаткування, за який вони видані, Прибутковий податок обчислюється за такою формулою:
Н = [(С-ВУЛ) * К] / 100,
де
Н - прибутковий податок
С - сукупний дохід
Л - законодавчо встановлені пільги
К - ставка прибуткового податку в%
Прибутковий податок підлягає перерахуванню до бюджету розраховується за наступною формулою:
Н = [(С-ВУЛ) * К] / 100-Н 1,
де
Н1 - прибутковий податок з фізичних осіб утриманий у попередньому періоді.
4. Література
1. Галаніна Є. Н. "Бухгалтер і податки" Москва., Фінанси і статистика., 1998р.
2. Окунєва Л. П. "Податки та оподаткування в Росії" Москва., Финстатинформ., 1996р.
3. Закон "Про прибутковий податок з фізичних осіб" від 07.12.1991г.
4. Зміни та доповнення до Закону "Про прибутковий податок з фізичних осіб" № 159-ФЗ від 31.12.1997г.
5. Зміни та доповнення до Закону "Про прибутковий податок з фізичних осіб" № 117-ФЗ від 21.07.1998г.
6. Інструкція ГНС РФ № 35 щодо застосування Закону Російської Федерації "Про прибутковий податок з фізичних осіб" від 29.06.1995г.

Глава 2. Історія появи комп'ютерів

Компьютеpа з'явилися дуже давно в нашому миpе, але тільки останнім вpемя їх почали так посилено використовувати в багатьох отpаслях людського життя. Ще десять років тому було рідкістю побачити який-небудь персональний комп'ютер - вони були, але були дуже дорогі, і навіть не кожна фірма могла мати в себе в офісі комп'ютер. А тепер? Тепер у кожному третьому будинку є комп'ютер, що уже глибоко ввійшов у життя самих мешканців будинку.
Сама ідея створення штучного інтелекту з'явилася давним давно, але тільки в 20 сторіччі її почали здійснювати. Спочатку з'явилися величезні комп'ютери, що були розміром із величезний будинок. Використання таких машин, як ви самі розумієте, було не дуже зручно. Але що поробиш? Але світ не стояв на одному місці еволюційного розвитку - мінялися люди, змінювалася їхнє середовище існування, і разом з нею мінялися і самі технології, усе більше удосконалюючись. І комп'ютери ставали усе менше і менше по своїх розмірах, поки не досягли сьогоднішніх розмірів.
Але людині ж теж треба якось спілкуватися з машиною - адже кому потрібна некерована машина? Спочатку люди вели своє спілкування з комп'ютерів за допомогою перфокарт. Перфокарти - це невеликі картки, на які нанесені ряди цифр. У комп'ютера був "дисковід", в який вставлялися самі карти і він за допомогою маленьких голочок ставив дірочки на цифрах. Таке спілкування мало кому доставляло задоволення - адже не дуже зручно тягати із собою купи перфокарт, що після одного використання доводилося викидати.
Але, як і інші технології, процес спілкування людини зі штучним інтелектом перетерпів зміни. Тепер людина проводить свою бесіду з комп'ютером за допомогою клавіатури й мишки. Це досить зручно й іноді навіть доставляє задоволення людині.
Сучасні обчислювальні машини представляють одне із самих значних досягнень людської думки, вплив якого на розвиток науково-технічного прогресу важко переоцінити. Області застосування ЕОМ безупинно розширюються. Цьому значною мірою сприяє поширення персональних ЕОМ, і особливо мікроЕОМ.
За час, що минув з 50-х років, цифрова ЕОМ перетворилася з "чарівного", але при цьому дорогого, унікального і перегрітого накопичення електронних ламп, проводів і магнітних сердечників у невелику по розмірах машину - персональний комп'ютер - що складається з мільйонів крихітних напівпровідникових приладів, які упаковані в невеликі пластмасові коробочки.
У результаті цього перетворення комп'ютери стали застосовуватися всюди. Вони керують роботою касових апаратів, стежать за роботою автомобільних систем запалювання, ведуть облік сімейного бюджету, або просто використовуються в якості розважального комплексу ... Але це тільки мала частина можливостей сучасних комп'ютерів. Більш того, бурхливий прогрес напівпровідникової мікроелектроніки, що представляє собою базу обчислювальної техніки, свідчить про те, що сьогоднішній рівень як самих комп'ютерів, так і областей їхнього застосування є лише слабкою подобою того, що наступить у майбутньому.
Комп'ютери починають торкатися життя кожної людини. Якщо ви захворієте, і якщо вас направлять у лікарню, то потрапивши туди, ви опинитеся у світі, де від комп'ютерів залежать життя людей (у частині сучасних лікарень ви навіть зустріньте комп'ютерів більше, ніж самих пацієнтів, і це співвідношення буде згодом рости, переважуючи число хворих). Поступово вивчення комп'ютерної техніки намагаються вводити в програми шкільного навчання як обов'язковий предмет, щоб дитина змогла вже з досить раннього віку знати будову і можливості комп'ютерів. А в самих школах (в основному на заході й в Америці) уже багато років комп'ютери застосовувалися для ведення навчальної документації, а тепер вони використовуються при вивченні багатьох навчальних дисциплін, які не мають прямого відношення до обчислювальної техніки. Навіть у початковій школі комп'ютери впроваджуються для вивчення курсів елементарної математики і фізики. Самі мікропроцесори одержали не менш широке поширення ніж комп'ютери - вони вбудовуються в кухонні плити для приготування їжі, посудомийні машини і навіть у годинник.
Дуже широке поширення одержали ігри, побудовані на основі мікропроцесорів. Сьогодні ігрова індустрія займає дуже велику частину ринку, поступово витісняючи з нього інші розваги дітей. Але для дитячого організму дуже шкідливо сидіти годинами за монітором і запекло натискати на клавіші, тому що в дитини може розвитися своєрідна хвороба - коли в нього тільки одне на розумі - комп'ютер, і більше нічого. Діти з такою хворобою звичайно стають агресивними, якщо їх починають обмежувати в доступі до ігор. У таких дітей відразу пропадає будь-яке бажання робити щось, що не відноситься до комп'ютера і що їм не цікаво - так вони починають закидати своє навчання, що веде до не дуже гарних наслідків.
Вже зараз комп'ютери можуть чітко вимовляти різні фрази, словосполучення, програвати музику і.т.д. Людина тепер може сам записати якісь слова, пропозиції та навіть музичні композиції на своєму комп'ютері для того, щоб потім комп'ютер міг їх відтворювати в будь-який призначений час.
Комп'ютери здатні також сприймати усне мовлення як сигнали, проте їм доводиться виконувати велику роботу з розшифровки почутого, якщо форма спілкування жорстко не встановлена. Адже одну й ту ж команду один і той самий людина може вимовити кількома способами, і весь час ця команда буде звучати по-різному, а в цілому світі - мільярди людей, і кожен вимовляє одну і ту ж команду кількома різними способами. Тому в даний час досить складно створити комп'ютер, який буде управлятися за допомогою голосу людини. Багато фірм намагаються вирішити ці проблеми. Деякі фірми роблять невеликі кроки на шляху до цієї мети, але все одно ці кроки поки що майже непомітні.
Але проблема розпізнавання мови є частиною більш широкої проблеми, званої розпізнаванням образів. Якщо комп'ютери зможуть добре розпізнавати образи, вони будуть здатні аналізувати рентгенограми і відбитки пальців, а також виконувати багато інших корисних функцій (сортуванням листів вони займаються вже зараз). Слід зауважити, що людський мозок чудово справляється з розпізнаванням образів навіть за наявності різних шумів і спотворень, і дослідження в цій області, спрямовані на наближення відповідних можливостей комп'ютера до здібностей людини, видаються вельми перспективними. Якщо комп'ютери зможуть достатньо якісно розпізнавати мову і відповідати на неї у словесній формі, то, мабуть, стане можливим вводити в них у цій формі програми і дані. Це дозволить в буквальному сенсі слова говорити комп'ютера, що він повинен робити, і вислуховувати його думку з цього приводу за умови, звичайно, що видавані їй вказівки чіткі, не містять протиріч і.т.д.
Усне спілкування з комп'ютерами дозволить спростити його програмування, проте залишається невирішена проблема, на якому саме мовою слід з ним спілкуватися. Багато хто пропонує для цих цілей англійська мова, але він не має точністю і однозначністю, необхідними з точки зору комп'ютера і виконуваних у ньому програм. У цій області вже багато чого зроблено, але ще багато належить зробити.
Ми часто скаржимося, що інші люди не розуміють нас, та поки що й самі персональні комп'ютери не здатні до кінця зрозуміти нас, або зрозуміти, що ми хочемо сказати з півслова. І протягом якогось періоду часу нам доведеться задовольнятися такими машинами, які просто слідують нашим вказівкам, виконуючи їх "з точністю до міліметра".
Для спілкування з комп'ютерами, ще за часів перфокарт, тодішні програмісти використовували мову програмування, дуже схожий на сучасний Асемблер. Це така мова, де всі команди, що надходять до комп'ютера пишуться докладно за допомогою спеціальних слів і значків {?}.
У наш час посилено використовуються мови програмування високого рівня, працювати з якими набагато легше ніж з Ассемблером, так як у них одне слово може замінювати відразу кілька команд. І при тому більшість мов програмування високого рівня в назвах команд, використовуваних при спілкуванні з комп'ютером, використовують еквіваленти, названі на англійській мові, що, природно, полегшує програмування. Але в них є один мінус у порівнянні з мовами, подібними Асемблер - в Асемблері всі команди, що очікуємо з програми чітко розподіляються в пам'яті комп'ютера, займаючи вільні місця, тим самим значно виграючи у швидкості; а мови високого рівня не вміють цього, відповідно втрачаючи в швидкості виконання програми. А в нашому сьогоднішньому світі всім відомо, що: "Час - гроші".
Робототехніка також являє собою перспективну область застосування комп'ютерів. На промислових підприємствах використовується зараз безліч робототехнічних пристроїв; несподівані і дивні види роботів починають заповнювати і науково-дослідні лабораторії. Існують безліч хірургічних і точних виробничих операцій, які можуть і будуть виконуватися роботами, керованими комп'ютерами (тому що в багатьох випадках роботи справляються з цими діями краще ніж люди). Можливість і доцільність застосування роботів у якості слуг, офіціантів, квиткових касирів і в інших ролях уже знайшли свій відбиток у продукції кіно і телебачення, у книгах. Але, на жаль, поки - це всі мрії, котрі люди поступово намагаються втілити в реальність.
Але адже не всіма якостями комп'ютер поступається своєму творцю - людині. Адже він здатний тепер вирішувати завдання підвищеної складності в будь-яких кількостях за дуже швидкий проміжок часу і притім без помилок в обчисленнях. Раніше, при комп'ютерах перших поколінь, звичайно, усі важкі обчислення легше було робити вручну, уникаючи залучення ЕОМ у процес розв'язання. Це приносило багато помилок, але зате було менш клопітно і головне - набагато швидше. З появою комп'ютерів, починаючи приблизно, з 4-ого покоління проблема швидкості розрахунків відпала сама собою, і людина поступилася першістю своєму "дитяті" - комп'ютерам. Але найбільший плюс, яким володіли комп'ютери, ще з часів ЕОМ - пам'ять комп'ютера. З самого початку пам'ять ЕОМ, завдяки майстерності розроблювачів пристроїв, що запам'ятовують, почала конкурувати з пам'яттю людини, повільно, але впевнено перевищуючи обєм людської. На перших порах вона була трохи менше ніж об'єм пам'яті людини, але незабаром перевищила цю планку, і тепер нам уже важко порівняти ці два параметри, тому що машина пішла від людини далеко вперед.
Хоча, поки комп'ютер поступається людині з точки зору творчої діяльності, тому що машина не наділена поки такими якостями, які змогли б їй допомогти створити що-небудь нове, що не введено в її пам'ять самою людиною.
Боьшінство людей, мабуть, вважають, що терміни "обчислювальна машина" та "обчислювальна техніка" синонімами і пов'язують їх з фізичним обладнанням, як, наприклад, мікропроцесором, дисплеєм, дисками, принтерами і іншими істройствамі, що привертають увагу людей, коли людина бачить комп'ютер. Хоча ці пристрої і важливими, все-таки вони становлять тільки "верхівку айсберга". На початковому етапі іспользованаія сучасного комп'ютера ми маємо справу не з самим комп'ютером, а з сукупністю правил, які називаються мовами программіроваанія, на яких вказуються дії, які повинен виконувати комп'ютер. Важливе значення мови програмування підкреслюється тим фактом, що сама обчислювальна машина може розглядатися як апаратний інтерпретатор будь-небудь конкретної мови, який називається машинною мовою. Для забезпечення ефективної роботи машини розроблені машинні мови, використання яких представляє відомі трудностідля людини. Більшість користувачів не відчувають цих незручностей завдяки наявності одного або кількох мов, створених для поліпшення зв'язку людини з машиною. Гнучкість обчислювальної машини проявляється в тому, що вона може виконувати програми-транслятори (у загальному випадку ВПМ називаються компіляторами або інтерпретаторами) для перетворення програм з мов, орієнтованих на користувачів, в програми на машинній мові. (У свою чергу навіть самі програми, ігри, системні оболонки є ні чим іншим, як досить проста програма-транслятор, яка в міру роботи, або гри звертається за допомогою своїх команд до "комп'ютерним нутрощів і зовнішностями", трансліуя свої команди в машинні мови . І все це відбувається в реальному часі.)

Глава 3. Використання текстового редактора Word для розробки публікацій з графічними елементами

Загальні відомості

Запуск програми

Текстовий редактор Microsoft Word 97 встановлюється на комп'ютер програмою установки пакета Microsoft Office 97. Програма установки автоматично заносить Word в пункт Програми з меню Пуск (у лівому нижньому кутку екрана Microsoft Windows 95).
Текстовий редактор Microsoft Word 97 можна запустити натисненням лівою клавішею миші, помістивши курсор на відповідну назву в меню Пуск \ Програми \ Microsoft Word, або знайти файл за допомогою провідника Microsoft Windows 95 (частіше: C: \ Program Files \ Microsoft Office \ Office \ WINWORD . EXE)
Зручно також (якщо програма використовується часто) створити для даного файлу ярлик (Файл \ Створити ярлик) і винести його на Робочий стіл. Для швидкого запуску програми можна задати комбінацію клавіш (КМ \ Властивості \ Програма, де КМ - контекстне меню, яке викликається при натисканні правої клавіші миші при курсорі, наведеному на потрібний об'єкт).

Відкриття документа

Для того, щоб відкрити раніше створений документ необхідно виконати одну з наступних операцій:
· Двічі клацнути значок файлу документа у вікні провідника Microsoft Windows 95;
· Виділити його курсором і натиснути клавішу ENTER або виконати КМ \ Відкрити або Файл \ Відкрити;
· Перемістити значок файлу документа на значок програми (вони можуть перебувати в різних вікнах);
· Натиснути кнопку Пуск і використовувати пункт Документи в головному меню (цей пункт зберігає 15 назв документів, з якими працював користувач).
· У програмі Microsoft Word 97 виконати Файл \ Відкрити, клавіші CTRL + щ або натиснути відповідну клавішу на панелі інструментів.
Слід зазначити, що документи Word мають розширення doc і позначаються значком

Збереження документа

Зберегти створений файл можна виконавши Файл \ Зберегти або натиснути відповідний значок на панелі інструментів (дискета). Якщо файл був змінений, і необхідно мати обидві його версією, то потрібно зберегти його під новим ім'ям: Файл \ Зберегти як.

Курсор уведення і покажчик миші

За замовчуванням новий текст можна вводити після появи на екрані вікна текстового редактора. У першій позиції буде знаходитися курсор введення у вигляді мерехтливої ​​вертикальної лінії. Він вказує, куди буде вводитися символ, вставлятися малюнок чи інший об'єкт. Курсор переміщається у міру введення символів. Його положення можна змінити клавішами керування курсором або мишею тільки в межах набраного тексту. Крім того, у вікні може бути видно покажчик, положення якого змінюється лише після переміщення миші.
Щоб задати положення точки введення, необхідно перемістити мишу так, щоб вказівник знаходився в потрібній точці екрану, і клацнути кнопкою миші. За межами зони введення символів покажчик змінює свій вигляд, наприклад, в смузі виділення, розташованої між лівим краєм вікна документа і лівим полем сторінки, він має вигляд стрілки, спрямованої під кутом вгору.
Перехід на наступний рядок при введенні символів здійснюється автоматично. Для початку нового абзацу слід натиснути клавішу Enter.

Переміщення по документу

Для переміщення курсору у вікні використовують клавіші управління курсором. Клавіші Page Up, Page Down, Home, End. Поєднання клавіш управління курсором та клавіші CTRL забезпечує прискорене переміщення курсору. Якщо весь текст не поміщається у вікні, то після того як курсор досягне межі вікна, починає переміщатися документ.
Для прискореного переміщення по тексту можна використовувати смуги прокручування, розташовані вздовж нижньої і правої межі вікна.

Робота з блоками

Усі перетворення, здійснювані в тексті можна проводити як відносно всього документа, так і з окремою його частиною (блоком).
Для того щоб виділити який-небудь фрагмент тексту (для таблиці це будуть осередки) необхідно виконати одну з наступних операцій:
· Помістити покажчик миші до початку виділеної області, натиснути на кнопку і, утримуючи її, помістити вказівник до кінця виділеної області;
· Встановити курсор у початок виділення та включити режим виділення, натиснувши клавішу F8. При повторних натисканнях клавіші F8 виділиться спочатку слово, потім речення, абзац і т.д. Для скасування режиму виділення слід натиснути клавішу Esc.

Шрифти

У повсякденному житті нам часто доводиться складати текстові документи: писати листи, звіти, реферати та статті. Хотілося б оформити текст так, щоб він легко читався і красиво виглядав. Шрифт багато в чому визначає зовнішній вигляд будь-якого видання - від невеликого рекламного листка до багатотомної енциклопедії. Призначення шрифту - представити документ в зручному для читання вигляді. Красивий шрифт, як витвір мистецтва, сприяє кращому художньому оформленню тексту. Відомо чимало випадків, коли для якогось конкретного видання розроблявся спеціальний шрифт. Наприклад, для нового видання Біблії за замовленням Російського Біблійного товариства розроблений шрифт Октава.
Шрифтове оформлення використовується для виділення заголовків, розмежування окремих об'єктів, при написанні формул, індексів. При оформленні документа можна використовувати велику кількість найрізноманітніших і оригінальних шрифтів (див. Приклад 1).
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Student company "OLIMP"
Student company "OLIMP"

Student company "OLIMP"

Student company "OLIMP"

Student Company "OLIMP"

Підпис: Student company "OLIMP" Student company "OLIMP" Student company "OLIMP" Student company "OLIMP" Student Company "OLIMP"
Приклад 1. Деякі зразки шрифтів


Програма Microsoft Word 97 дозволяє для кожного шрифту задавати такі перетворення:
· Нахиляти літери (курсив);
· Збільшувати товщину букв (жирність);
· Робити одинарне або подвійне підкреслення.
У своєму Бізнес - Плані студентська компанія "ОЛІМП" використовувала суворий офіційний шрифт Times New Roman, розмір 14 (цей самий шрифт використовується як основний у даній роботі). У дод. 1 ми бачимо, що заголовок даного фрагмента написаний іншим шрифтом (Arial, размер12, жирний курсив), заголовки другого рівня підкреслені, а заголовки третього рівня задані жирним курсивом.
Можливості зміни розмірів шрифту можна розглянути в додатку 2. Дана сторінка є титульним листом Документа. Назва навчального закладу (МЛРАН) тут написано великими літерами шрифту Times New Roman розміром 12, рядок "БІЗНЕС - ПЛАН" - розміром 48, а все інше (за винятком логотипу, який є графічним об'єктом - див. гл. Вставки) - розміром 14.
Зміна вигляду і розмірів шрифту можна здійснювати за допомогою панелі інструментів (у верхній частині екрана) або в діалоговому вікні Формат \ Шрифт. Тут же можна задати колір літер (для електронного документа або кольорового принтера) і деякі інші перетворення шрифту. Вкладка Інтервал дозволять змінювати інтервал між символами в тексті, а вкладка Анімація допоможе зробити електронний документ (що зберігається на комп'ютері і створюється без мети роздруківки) більш цікавим і привабливим.

Вирівнювання та відступи

Для того щоб документ виглядав естетично і, де це необхідно, симетрично, потрібно задати відповідне вирівнювання тексту.
Текстовий редактор Microsoft Word 97 дозволяє робити кілька видів вирівнювання тексту (див. приклад 2):
· По лівому краю сторінки;
· По центру сторінки;
· По правому краю сторінки;
· По всій ширині сторінки.

SHAPE \ * MERGEFORMAT
Вирівнювання
по лівому
краю
Вирівнювання
За
Центру
Вирівнювання
По правому
Краю
Вирівнювання тексту, що вводиться по всій ширині даної сторінки документа.
Підпис: Вирівнювання по лівому краю Вирівнювання По Центру Вирівнювання по правому краю Вирівнювання тексту, що вводиться по всій ширині даної сторінки документа.

Приклад 2. Зразки вирівнювання


У розділі "Посадові інструкції" Бізнес-плану використовувалися різні типи вирівнювання (додаток 4). У верхній частині документа текст вирівнювався по правому краю, назва документа вирівнювалося по центру, а власне текст документа - по всій ширині сторінки.
Наявність лінійок у верхній і лівій частинах вікна програми дозволяє задавати межі тексту (поля). Крім безпосередньо роботи з лінійкою, поля можна задавати, виконавши Файл \ Параметри сторінки. Програма сама здійснює перенесення слів абзацу на нову сходинку, як тільки досягається межа тексту. Це допомагає не перевищувати меж друку принтера і витримувати єдність оформлення документа.
Верхня лінійка містить покажчики відступу першого рядка абзацу і для всього абзацу. Відступи можуть задаватися як для окремих абзаців, так і для всього документа. Це дозволяє дотримуватися правильного зображення червоного рядка, а також виділяти деякі абзаци з усього тексту. Можна помітити, що в Додатку 3 і в даній роботі довжина заданої нового рядка становить 1 см.


Стилі

При створенні великих документів (таких як Бізнес-план або курсова) доводиться часто міняти шрифти, щоб виділити заголовки, примітки, виноски і т.п. Для того, щоб спростити роботу зі шрифтами, їх накресленням, розмірами, вирівнюванням і т.д. в Microsoft Word 97 передбачена робота зі стилями. Ця функція дозволяє зберігати художнє оформлення та змістове єдність документа.
Для кожного об'єкта документа задається певний стиль (Формат \ Стиль) - сукупність параметрів шрифту та абзацу. Наприклад, може задаватися стиль для основного тексту документа, заголовків (першого, другого і далі рівнів), приміток, номерів сторінки. Після того, як параметри стилю задані, в ході подальшого форматування документа достатньо тільки виділити якийсь блок і за допомогою варіантного меню на панелі інструментів надати йому який-небудь стиль. Так, наприклад, в розділі "План маркетингу (додаток 3) назву глави виконано заданих наперед стилем" Заголовок 1 ", підпункти - стилем" Заголовок 2 ", а решта тексту - стилем" Звичайний ".

Створення списку

Під списком розуміють послідовність рядків, в яких містяться дані одного типу. Списки полегшують читання і розуміння тексту. Word дозволяє надати абзацам форму списку, де кожен абзац буде позначений певним маркером або номером.
У маркірованих списках перераховуються пункти, пов'язані з однією темою. У нумерованих списках перераховуються пункти, наступні один за одним в певному порядку. Кожен пункт списку є окремим абзацом і має свій маркер або номер.
Для того щоб створити список необхідно виконати Формат \ Список.
За допомогою відповідних вкладок можна створити нумерований, маркований і багаторівневий список. Прикладом багаторівневого списку може послужити списку у Додатку 4, а маркірований список можна побачити в даній роботі (Загальні відомості. Відкриття документа).

Вставки

Текстовий редактор Microsoft Word 97 дозволяє вставляти в документи різні об'єкти. Це можуть бути не тільки документи програм, що входять в пакет Microsoft Office 97, але і практично будь-які інші об'єкти: графічні, текстові, музичні, відеозапису і т.д. Вставку будь-якого об'єкта можна здійснити, виконавши Вставка \ Об'єкт, а потім вибрати програму, документ якого необхідно вставити.
Розглянемо найбільш часто використовувані вставки.

Вставка діаграми Microsoft Excel

Діаграму, створену в додатку Microsoft EXCEL можна вставити в активний документ Microsoft Word наступним способом:
1. виділити таблицю в програмі Microsoft Excel;
2. скопіювати її в буфер обміну (Ctrl + C);
3. У Word (активізувати вікно програми);
4. встановити курсор на те місце, куди необхідно вставити об'єкт;
5. вставити об'єкт (Shift + ins).
Текстовий редактор Microsoft Word 97 дозволяє змінювати розміри вставленої діаграми, що допомагає розмістити її на сторінці відповідно до побажань користувача. Ті ж операції необхідно виконати, щоб вставити в документ таблицю Microsoft Excel (Додаток 5)

Вставка малюнків

Вставку малюнка можна здійснити виконавши:
· Вставка \ малюнок \ картинки. У цьому випадку буде запропоновано бібліотека картинок пакету Microsoft Office 97;
· Вставка \ малюнок \ з файлу. Діалогове вікно пропонує Вам вибрати файл з малюнком;
· Можна виконати операції з буфером обміну, аналогічні вставці діаграми Microsoft EXCEL;
· Якщо потрібно ввести малюнок зі сканера, необхідно виконати Вставка \ малюнок \ зі сканера. У цьому випадку завантажиться програма Microsoft Photo Editor, що входить в пакет Microsoft Office 97.
· Якщо необхідний елементарний малюнок його можна створити, виконавши Вставка \ малюнок \ автофігури.
Вставлений об'єкт можна змінювати, клацнувши двічі лівою клавішею миші, або виконавши КМ \ Змінити. Приклад вставки графічного об'єкта (графічний редактор Paint) можна побачити в Додатку 2 (логотип), а приклад застосування автофігур - в Додатку 6.

Створення таблиці

Таблиці широко використовуються для більш наочного представлення даних в діловій кореспонденції, для впорядкування розташування відомостей, що містяться в документі. Таблиця дозволяє красиво розмістити абзаци один щодо одного або щодо ілюстрацій. Табличні дані вводяться в комірки, які утворюються при перетині рядків і стовпців. У клітинку можна помістити будь-який об'єкт документа: текст, графіку і т.п. На друкарських машинках таблиці створюють за допомогою табуляції і абзаців, що вимагає великих витрат часу. Текстовий редактор дозволяє автоматизувати процес створення таблиць.
Щоб вставити пусту таблицю в документ, курсор встановлюється в позицію вставки, а потім можна слідувати трьома шляхами:
3 Вибрати команду Додати таблицю в меню Таблиця. У вікні Вставка таблиці у відповідних полях задати число стовпців таблиці, число рядків і ширину стовпця (запис Авто означає, що будуть створені стовпці однакової ширини між лівим і правим полем сторінки). Незаповнена таблиця буде вставлена ​​в документ після натискання кнопки ОК.
3 Натиснути кнопку Вставити таблицю на Стандартної панелі інструментів.
З'явиться вікно, в якому, утримуючи кнопку миші, необхідно виділити квадрати, що визначають кількість рядків і стовпців в створюваній таблиці (максимальний розмір таблиці 4Ч5).
3 Вибрати Намалювати таблицю в меню Таблиця. Майстер малювання таблиць дозволяє шляхом переміщення миші з натиснутою кнопкою створювати таблиці самої вигадливої ​​форми, в тому числі таблиці з розщепленими та об'єднаними осередками.
Для зміни ширини стовпця або таблиці вказівник встановлюється на лінії кордону стовпця і переміщує її на необхідну відстань, утримуючи кнопку миші.
За допомогою меню Таблиця і контекстного меню з таблицею можна здійснити наступні перетворення:
q видалити (додати) осередки (стовпці, рядки);
q об'єднати (розбити) осередки;
q вирівняти (або задати) висоту рядків (ширину стовпців);
q здійснити сортування за алфавітом;
q задати формулу для осередку;
q змінити кордони і заливання таблиці;
q здійснити автоформат таблиці.
При оформленні таблиці можна використовувати один із стандартних стилів або можна самому поставити, які слід провести кордону при друку, якого вони повинні бути кольору і товщини, як зафарбувати осередки. Команда Автоформат у меню Таблиця дозволяє використовувати стандартні стилі, колір і заливку для професійного оформлення таблиці.
Розглянемо створення таблиці на прикладі створення штатного розкладу для бізнес-плану (Додаток 7). Дана форма створювалася за наступних кроків:
1. Таблиця \ Додати таблицю. У поля для введення: 6Ч12;
2. За допомогою миші задається потрібна ширина стовпців;
3. Командою Таблиця \ Об'єднати осередки з'єднуються перші дві клітинки в 1-му, 2-му та 3-му стовпці і перші осередки 4-го, 5-го і 6-го стовпців;
4. Командою Межі та заливка ... контекстного меню задається відповідне графічне оформлення таблиці;
5. У комірки таблиці вводиться текст.
В результаті дані мають строгий розподіл, досягається зручність роботи з документом.

Додаткові можливості

Текстовий редактор Microsoft Word 97 містить безліч функцій, які дозволяють полегшити роботу користувача, максимально автоматизувати процес створення документа. Розглянемо деякі з них.

Перевірка правопису

При введенні тексту навіть у самого досвідченого складача (а тим більше у любителів, а саме до них відносяться студенти) можуть з'являтися орфографічні та пунктуаційні помилки. Зазвичай, на пошук і виправлення таких помилок користувач витрачає багато часу. У програмі Microsoft Word 97 існує така функція як перевірка правопису. Запускається вона натисканням клавіші F7 і може здійснюватися як у всьому документі, так і виділеної його частини. При бажанні, можна задати автоматичну перевірку правопису при введенні тексту Сервіс \ Параметри \ вставка Правопис, тут же можна задати і інші параметри перевірки правопису. Word містить великий вбудований словник і звід правил російської мови. При виявленні орфографічної або пунктуаційної помилки Word пропонує варіанти правильного нап е сания (в цьому місці він підкреслив червоною лінією слово "напесанія", а контекстне меню запропонувало два варіанти на вибір: "наспівування" і "написання").

Автозаміна

Microsoft Word 97 пропонує можливість автозаміни слів, що вводять певними об'єктами. Те, на який об'єкт (символ, слово, малюнок і т.д.) буде замінено вводиться користувачем слово, задається у вікні Сервіс \ Автозаміна. Сюди можна ввести автоматичне виправлення найбільш часто зустрічаються помилок. Наприклад, слово "ТКО" програма буде заміняти на "ХТО".
Ця функція надзвичайно зручна, коли часто вводиться якесь довге слово (або вираз). Наприклад, при створенні даної роботи, я використовував автозаміну наступним чином: при введенні з клавіатури комбінації "МІВД" програма автоматично заміняла її на "Microsoft Word 97", "МІВІ" - на "Microsoft Windows 95" і т.д. У своєму бізнес-плані творці здійснювали автозаміну "ОЛ" на "Студентська компанія" ОЛІМП ".
Це надзвичайно полегшує роботу складача і скорочує час введення тексту.

Нумерація сторінок

Word автоматично здійснює розстановку номерів сторінок. При вставці нових сторінок до документа або при їх видаленні, автоматично змінюється і нумерація.
Щоб вставити номери сторінок у документ, необхідно виконати Вставка \ Номери сторінок, потім:
1. У полі Положение визначити, в якій частині сторінок документа (верхньої або нижньої) повинні виводитися на друк номера сторінок;
2. У полі Вирівнювання можна задати положення номера сторінки зліва, в центрі або праворуч. Якщо це необхідно, можна задати дзеркальне розташування номерів сторінок.
3. Установка прапорця Номер на першій сторінці забезпечить відповідну операцію.
В Бізнес-плані, як і в даній роботі, операція розміщення номера на першій сторінці була відключена, тому що перша сторінка даних документів є титульним листом.

Зміст

Текстовий редактор Microsoft Word 97 передбачає можливість автоматичного створення змісту тексту. Ця функція доступна тільки в тому випадку, якщо документ був створений за допомогою відповідних стилів ("Звичайний", "Заголовок1", "Заголовок 2" і т.д. - див гол. "СТИЛІ").
Вставка змісту здійснюється виконанням Вставка \ Зміст і покажчики ... \ Зміст, тут же можна вибрати стиль оформлення змісту і деякі параметри.
Приклад змісту, створеного автоматично можна побачити в Додатку 8, а також на початку даної роботи.
Зміст полегшує роботу з документом (а для деяких видів робіт - курсовая, реферат і т.д. - є обов'язковим елементом). Так, наприклад, для комісії, що перевіряє бізнес-план компанії "ОЛІМП" було надзвичайно зручно здійснювати цю перевірку (кожен член комісії відповідав за "свій" розділ документа).
Крім того, зміст у документі, завантаженому в програмі Word, дозволяє швидко переходити від одного розділу до іншого (особливо це суттєво коли документ об'ємний, містить багато розділів і графічних об'єктів, завантаження яких при простому перегляді документа займає деякий час). Переміщення по тексту за допомогою змісту здійснюється простим натисненням миші при курсорі, направленому на номер відповідної сторінки. Це надзвичайно зручно для творця документа (так, наприклад, Бізнес-план компанії "Олімп" складався з 42 сторінок).

Робота з графічними об'єктами

Де знаходиться галерея Word'а, і як її побачити?

Не потрібно бути великим художником, щоб вставити картинку в документ. Word поставляється з галереєю художніх зображень - маленьких картинок і елементів художнього оформлення, які можна розмістити у своїх документах. Картинки можна використовувати при створенні емблем, логотипів і простих звітів.
При інсталяції Word'а встановлюється папка, що містить художні зображення, під назвою Clipart.
Для швидкого перегляду картинної галереї Word'а викличте команду Вставка / Рисунок. На екрані з'явиться діалогове вікно Вставка малюнка, що містить список картинок. Виберіть з переліку будь-який файл і натисніть кнопку Ок.
Також можна прокрутити перелік графічних файлів, вибираючи кожен з них для графічного перегляду. Якщо показане зображення сподобалося, потрібно клацнути два рази "мишею" на імені файлу в переліку. Зображення постане в те місце документа, де знаходиться точка введення.

Що можна зробити із зображенням?

Можна вставити малюнок в існуючий документ або новий файл. Крім того, можна його розтягувати, стискати і пересувати з місця на місце.
Щоб вставити графічний об'єкт в документ, змінити його розмір і перемістити на потрібну позицію, слід зробити наступне:
1. Встановити точку введення в те місце, куди треба вклеїти картинку і вибрати з основного меню команду Вставка / Рисунок.
На екрані з'явитися діалогове вікно Вставка малюнка. Для того щоб помістити зображення в документ, проводиться подвійне клацання мишею на будь-якому імені графічного файлу в переліку.
3. Як і вставляється в документ текст, що вставляється зображення розсовує існуючий текст і звільняє місце. Якщо з'ясовується, що після вставки картинки порушується порядок у тексті документа, змініть розмір зображення і змініть його, клацнувши мишею на малюнку для відображення органів управління (чорних маркерів розташованих по контуру картинки).
Поставивши покажчик на будь-який маркер він перетвориться на подвійну стрілку. Тепер картинку можна збільшувати або зменшувати.
5. Щоб пересунути зображення, треба клацнути на ньому (з'явиться рамка з керуючими маркерами), а потім зачепивши його міццю "тягніть".
6. Відпустивши кнопку миші, графічний об'єкт стане на нове місце.
Якщо знадобитися видалити зображення, то потрібно клацнути мишею на зображенні, а потім натиснути клавішу DELETE. Зображення буде вилучена з документа. Але якщо передумавши, захотіли її повернути: натисніть кнопку скасувати на стандартній панелі інструментів, і тільки що віддалений графічний об'єкт знову з'явиться в документі.

Як перемістити графічний об'єкт на потрібну сторінку?

Перетягування - зручний спосіб переміщення елементів в документі, але для далекого переносу необхідно використовувати кнопки Видалити в буфер і Вставити з буфера на стандартній панелі.

Формат кадру

Якщо вставлений графічний об'єкт порушує порядок у тексті, то кадр може допомогти в цьому. Кадр дозволяє тексту "обтікати" графічні об'єкти. Вклеювання графічного об'єкта в кадр вирішить проблеми з вирівнюванням.
Щоб помістити графічний об'єкт в кадр, треба зробити наступне:
1. Клацнути мишею на графічному об'єкті. З'являться керуючі маркери, що говорять про те, що об'єкт виділено.
2. Викликавши команду Вставка / Кадр. Перебуваючи в режимі Звичайний, з'явиться повідомлення Перейти в режим розмітки зараз? Натиснувши кнопку Так, ви можете побачити кадри.
3. З'явиться кадр у вигляді заштрихованої косими рисками рамки навколо графічного об'єкта. Після цього треба клацнути на об'єкті правою кнопкою миші для виклику швидкого меню.
4. Для виклику діалогового вікна Кадр виберіть зі скороченого меню команду Формат кадру. Необхідно клацнути на опції Навколо, розташованої під написом Обтікання тексту.
5. У переліку Позиція по горизонталі бажано вибрати пункт Зліва.
У діалоговому вікні Кадр натиснувши кнопку ОК, можна буде побачити як графічний об'єкт моментально пригорнеться до лівого поля, обтічний основним текстом документа.

Як редагувати графічні об'єкти?

Будь-який графічний об'єкт фактично складається з багатьох різних об'єктів. Кожен з них може бути збільшений, зменшений, переміщений, вилучено або скопійований.
Навколо виділеного об'єкта з'являються керуючі маркери, і тепер можна робити з графічним об'єктом все що завгодно. Наприклад,


Текст поверх малюнка

Розібравши картинку, можна використовувати її фрагменти на власний розсуд. Можна помістити над зображенням текст. Також можна створити водяний знак - світлий малюнок, що знаходиться під текстом. Щоб помістити текст всередину картинки потрібно виконати наступні дії:
1. Викликавши діалогове вікно Вставка малюнка з основного меню командою Вставка / Рисунок, двічі клацнути на імені файлу, який треба використовувати.
2. Клацнувши два рази безпосередньо по картинці, що викличе вбудований графічний редактор Microsoft Word Picture і що дає можливість відредагувати графічний об'єкт (або використовувати всю картинку, або видалити непотрібні об'єкти з картинки).
3. На панелі інструментів Малювання натисніть кнопку Напис. Покажчик, "перетворився" на перехресті необхідно помістити у верхній лівий кут тієї частини малюнка, куди потрібно ввести текст і протягнути до нижнього правого кута. Текстове вікно потрапляє прямо всередину картинки.
4. Також можливо змінити колір фону текстового вікна відповідно до кольору об'єкта. Для цього необхідно натиснути правою кнопкою мишки на рамці текстового вікна і з меню, що викликати команду Формат об'єкта і в діалоговому вікні Форматування об'єкта потрібно вибрати опцію Немає під написом Колір.
5. У діалоговому вікні Форматування об'єкта необхідно натиснути кнопку ОК. Точка введення опиниться всередині текстового вікна. Залишається тільки ввести текст, використовуючи панелі форматування, вибрати необхідні шрифти і атрибути.
Після завершення введення і форматування тексту, а також редагування графічних об'єктів треба клацнути на кнопці Закрити малюнок для повернення в документ.


Як поставити графічний файл під текстом?

Для формування водяного знака необхідно зробити наступне:
1. Викликавши команду Вставка необхідно зробити подвійне клацання на імені файлу, що вставляється в документ.
2. Для того, щоб текст, що поміщається на картинку, був чітким, освітлити зображення, зробивши подвійне клацання на вставленої картинці для виклику програми Microsoft Word Picture.
Натиснувши кнопку Shift і, утримуючи її, треба клацнути мишею на кожному виділеному об'єкті картинки, щоб вибрати їх всі, а потім слід натиснути кнопку Згрупувати на панелі інструментів Малювання.
Далі необхідно клацнути праве кнопкою миші на згрупованому зображенні і вибрати з меню, що команду Формат об'єкта.
Під написом Колір в діалоговому вікні Форматування об'єкта, вибравши потрібний колір або світло-сіру заливку, треба клацнути мишею на ОК.
Натиснувши кнопку Закрити малюнок, повернемося до документа.
У документі, виділивши картинку, клацнувши на ній мишею слід натиснути кнопку Видалити у буфер на стандартній панелі.
Для виклику панелі інструментів Малювання слід натиснути кнопку Малювання на стандартній панелі інструментів.
Натиснувши кнопку Напис на панелі Малювання. Встановивши перехрестя і протягнувши його вправо вниз для створення текстового вікна прямо поверх вашого тексту. Якщо вікно буде заповнено сірим кольором, необхідно викликати діалогове вікно Параметри об'єкту через команду Формат / Графічний об'єкт.
У діалоговому вікні під написом Колір слід вибрати опцію Немає і натиснути кнопку ОК.
Натиснувши кнопку Вставити з буфера на стандартній панелі інструментів, ваша картинка вклеїти в текстове вікно. Можна побачити як текст буде закритий картинкою.
Для того, щоб помістити картинку позаду тексту, треба натиснути кнопку За текст на панелі Малювання.

Редагування графічних об'єктів

Для редагування графічних об'єктів потрібно зробити наступне:
1. Вибрати з діалогового вікна Вставка малюнка потрібний малюнок і зробити на ньому подвійне клацання, викликаючи тим самим програму Microsoft Word Picture.
2. Згадавши, що кожне зображення з бібліотеки зроблено з кількох самостійних об'єктів, клацнути правою кнопкою миші де-небудь всередині картинки, щоб виділити її та відобразити на екрані спливаюче меню.
3. Тепер для створення власних об'єктів потрібно скористатися панеллю Малювання. Наприклад, щоб намалювати окуляри потрібно використовувати кнопку Тип лінії для потовщених ліній, інструмент Лінія для прямої лінії, і інструмент Еліпс для лінз.

Створивши малюнок потрібно натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, треба виділити всі інші об'єкти малюнка, а потім натисніть кнопку Згрупувати на панелі інструментів Малювання.
А тепер перемістивши згрупований
об'єкт в рамку малюнка і натиснувши кнопку Закрити малюнок, зображення переміщається в документ.

Як вставити графіку з інших програм?

Хоча колекцію малюнків та зручна, але обмежена. Можливо, потрібно скористатися і іншими програмами, наявними на жорсткому диску, з більш великими бібліотеками зображень.
Існує кілька способів вклеювання зображень з інших програм. Найпростіший полягає в наступному:
Виділити потрібний об'єкт в іншій програмі.
Клацнути в цій програмі на кнопці Копіювати в буфер для копіювання об'єкта в системний буфер обміну.
Далі, переключившись у Word, вибрати з основного меню команду Правка / Спеціальна вставка.
У діалоговому вікні Спеціальна вставка вибрати Вставити як малюнок і потім клацнути на ОК.
Об'єкти, які потрапили в Word, можуть бути укладені в рамку, відредаговані за допомогою Microsoft Word Picture, переміщені, тобто з ними можна зробити все те, що і з зображеннями з графічної бібліотеки Word.

Глава 4. Організація робочого місця та робочого часу. Техніка безпеки при роботі на персональному комп'ютері

Організація робочого місця

Приступаючи до роботи на комп'ютері бажано:
1) Оглянути робоче місце (розташування блоків та їх стан ...).
2) Підібрати по висоті стілець.
3) Монітор повинен розташовуватися на рівні очей і перпендикулярно куті зору.
4) Екран монітора і захисний екран (з обох сторін) повинні бути чистими.
5) Освітлення має відповідати нормам СанПіН [5].
6) Не рекомендується розташовувати монітор близько яскравого джерела світла, тому що доводиться підвищувати яскравість і контрастність, що тягне за собою: збільшення навантаження на очі, випромінювання, вигоряє люмінофор екрану, скорочується термін служби монітора.
7) На моніторі не повинно бути відблисків, сильного контрасту з зовнішнім освітленням.
8) Миша розташовується так, щоб було зручно працювати з нею. Провід повинен лежати вільно. При роботі з мишею по периметру килимка повинно залишатися простір не менше 2-5 сантиметрів.
9) Клавіатуру слід розташовувати прямо перед користувачем, що працює на комп'ютері. По периметру залишається вільне місце 2-5 сантиметрів.

Організація робочого часу

Режим роботи за ВДТ і ПЕОМ будинку повинні дотримуватися самі працюють, спираючись на основні положення СанПіН і свій розум. Обов'язково має враховуватися час, проведений за комп'ютерами на роботі, час занять, за екраном телевізора, поруч з піччю СВЧ і ін
Режими праці та відпочинку при роботі з ПЕОМ і ВДТ поділяються залежно від виду та категорії трудової діяльності [6]:
· Група А - робота з зчитування інформації з екрана ВДТ або ПЕОМ з попереднім запитом;
· Група Б - робота з введення інформації;
· Група В - творча робота в режимі діалогу з ЕОМ.
Для видів трудової діяльності встановлюються певні категорії тяжкості і напруженості роботи з ВДТ і ПЕОМ, які визначаються:
· Для групи А - по сумарному числу прочитуються знаків за зміну, не більше 60000 знаків за зміну;
· Для групи Б - по сумарному числу зчитуються або вводяться знаків за робочу зміну, не більше 40000 знаків за зміну;
· Для групи В - по сумарному часу безпосередньої роботи з ПЕОМ і ВДТ за робочу зміну, не більше 6 годин за зміну.
Тривалість безперервної роботи з ВДТ без регламентованої перерви (більш докладно див [6]) не повинна перевищувати 2 годин.
Для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл встановлюється тривалість роботи в дисплейних класах і кабінетах інформатики та обчислювальної техніки не більше 4 годин на день.
Для інженерів, які обслуговують навчальний процес у кабінетах (аудиторіях) з ВДТ і ПЕОМ, тривалість роботи у комп'ютерному класі не повинна перевищувати 6 годин на день.

Техніка безпеки

1. До самостійної роботи на ПК допускаються особи не молодше 18-ти років,
що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, нструктаж з охорони праці на робочому місці, що вивчили "Керівництво з експлуатації" та засвоїли безпечні методи і прийоми виконання роботи.
Персонал, допущений до роботи на ПК з налагодження, експлуатації PR-нію зобов'язаний:
· Отримати інструктаж з охорони праці;
· Ознайомитися із загальними правилами експлуатації та вказівками з безпеки праці, які містяться в "Посібнику з експлуатації";
· Познайомитися з попереджуючими записами на кришках, стінках, панелях блоків і пристроїв;
· Познайомитися з правилами експлуатації електрообладнання.
2. ПК повинен підключатися до однофазної мережі з нормальним напругою 220 (120) У, частотою 50 (60) Гц і заземленою нейтраллю. Заземлюючі контакти розеток повинні бути надійно з'єднані з контуром захисного заземлення приміщення. У приміщенні повинен бути встановлений автомат аварійного або рубильник загального відключення живлення.
3. Забороняється самостійно проводити ремонт ПК (його блоків), якщо це не входить у коло ваших обов'язків.
4. При експлуатації ПК повинні виконуватися такі вимоги, правила:
· Не підключати і не відключати роз'єми та кабелі електричного живлення при поданій напрузі мережі;
· Не залишати ПК включеним без нагляду;
· Не залишати ПК включеним під час грози;
· Після закінчення роботи відключити ПК від мережі;
· Пристрої повинні бути розташовані на відстані 1 м від нагрівальних приладів; робочі місця повинні розташовуватися між собою на відстані не менше 1,5 метрів;
· Пристрої не повинні піддаватися впливу прямих сонячних променів;
безперервна тривалість роботи при введенні даних на ПК не повинна перевищувати 4 годин при 8-годинному робочому дні, через кожну годину роботи необхідно робити перерву 5-10 хвилин, через 2 години на 15 хвилин; в приміщенні, де розташована комп'ютерна техніка, повинен бути обладнаний куточок пожежогасіння.

Чим небезпечний для нас комп'ютер

Комп'ютер - високотехнологічне технічно добре продумане пристрій, але разом з тим небезпечне. Іноді небезпека реальна, а іноді, він непомітно впливає на Ваше здоров'я і психіку.
Вплив на зір.
Заломлення. Спотворення зображення відбувається у зв'язку з тим, що лицьове скло монітора дуже товсте, для безпеки на випадок руйнування кінескопа. Додаткове переломлення вносить також захисний екран.
Растр. Зображення складається з точок і рядків.
Мерехтіння. Зображення формується кадрами як у телевізорі.
Свічення. Світіння зображення не природно і відбувається додаткове стомлення очей.
Профілактика: частіше моргати, періодично відволікатися (дивитися у вікно, в далечінь ...), робити гімнастику для очей. Періодично витирайте і захисний екран. Придбати якісний монітор. Використовувати COPY HOLDER. При наборі тексту намагатися, як можна менше дивитися на монітор.
Випромінювання мікрохвильове (радіація). В основному впливає на людину сидить біля монітора.
Альфа випромінювання.
Бета випромінювання.
Гамма випромінювання.
Профілактика: на моніторах без захисту (рівень захисту нижче MPR II) обов'язково використовувати захисні екрани, сидіти як можна далі, від монітора, але не далі 70 см. Правильно організувати робочі місця. (Не рекомендується розташовувати монітори зустрічно або близько один до одного).
Виконувати рекомендації щодо організації робочого часу. Використовувати "Screen saver-ри" відключають монітор комп'ютера, якщо їм довгий час не користуються.
Випромінювання електромагнітне від 0 до 40000Гц (випромінювання мережі, випромінювання рядкового трансформатора). Діє на невеликій відстані. До 20-30см по периметру.
Профілактика: правильна організація робочого місця і часу, монітор бажано розташовувати тильною стороною до стіни, не сидіти близько до монітора, силовій проводці.
Висока напруга від 110 до 50000В (в несправних блоках може зберігатися тривалий час).
Профілактика: надійне заземлення (занулення), проведення й рознімання повинні бути недоступними для випадкового дотикання, розташовуйте комп'ютер на безпечній відстані від іншого обладнання та опалювальних батарей (виключити можливість одночасного торкання комп'ютер - обладнання, комп'ютер - батарея при несправному заземленні можливий удар струмом), не стосуватися струмоведучих частин під напругою, не використовувати комп'ютер в сирих приміщеннях.
Вплив на поставу. Неправильна організація робочого місця може призвести до швидкої втоми, викривлення хребта ...
Профілактика: правильна організація робочого місця і часу, гімнастика.
Комп'ютерні віруси, що впливають на здоров'я: плаваючі лінії, плаваюча чіткість, інфразвуки, ультразвуки, "двадцять п'ятий кадр", стрес від втрати інформації ...
Профілактика: використовувати лише сертифіковані (не піратські версії) програм, антивірусний контроль.
Артрит. При роботі з мишкою і клавіатурою найбільше задіяні: вказівний і середній пальці; м'язи зап'ястя і передпліччя, що: може викликати хворобу суглобів (детальніше див [8]).
Профілактика: правильна організація робочого місця і часу, гімнастика, розподіл навантаження на всі пальці (десятипальцевий - сліпий метод друку).
Іонізована (наелектризована) пил - сильний канцероген. Професійною хворобою програмістів у 70-ті роки була визнана патологія легень.
Профілактика: дихати носом, не порошити, протирати поверхні монітора від пилу, утримувати робоче місце в чистоті, не палити за комп'ютером, під час перерв виходити з кімнати, де є комп'ютери, правильно організувати робоче місце.
Комп'ютерні ігри (Інтернет). З потреби розрядитися, розслабитися, вони іноді поступово переростають у психологічну (з явними ознаками наркотичної - трясуться руки, бігають очі ...) залежність.
Профілактика: організувати робочий час, умотивовано обмежувати кількість ігор, розвивати почуття самоконтролю.

Чим небезпечні ми для комп'ютера

Не тільки комп'ютерна техніка може пошкодити нашому здоров'ю, але і ми при недотриманні елементарних правил гігієни та праці можемо зіпсувати обладнання.
Механічні ушкодження.
Блоків комп'ютера - це подряпини, вм'ятини, тріщини.
Механічні пошкодження клавіатури. Стираються написи на клавішах (манікюр, кільця, креми ...), від сильного удару клавіші "залипають" (особливо прогалину і введення).
Механічне пошкодження тонкого захисного шару екрана. Верх непристойності торкатися поверхні екрану пальцем, указкою, ручкою, олівцем ... Не бажано протирати екран грубою тканиною.
Внутрішні механічні пошкодження, які можуть виникнути від удару або потрапляння стороннього предмета усередину.
Профілактика: правильна організація робочого місця, категорично забороняється переносити, пересувати блоки комп'ютера у включеному стані.
Пил, забруднення, волога. Струмопровідна пил, забруднення, волога можуть вивести з ладу блоки комп'ютера.
Пил, забруднення порушують теплопровідність блоків.
Забруднення монітора ручкою, олівцем, пальцями, пошкодження захисної поверхні монітора.
Профілактика: організувати робоче місце, регулярне технічне обслуговування, не курити на робочому місці, не розташовувати квіти в безпосередній близькості з комп'ютером (над комп'ютером).
Їжа, канцелярське приладдя. Крихти, кава, чай, скріпки ... можуть потрапити в комп'ютерні блоки і вивести їх з ладу. Папір, покладена на вентиляційні отвори блоків (монітора) порушує їх тепловий режим.
Профілактика: правильно організувати робоче місце, не є за комп'ютером, забезпечити вентиляційний і тепловий режими блоків.
Електростатичне поле не повинно перевищувати 15кВ / м. Статичну електрику може вивести з ладу комп'ютер або зовнішні пристрої.
Профілактика: надійне заземлення (занулення), вологість повітря в приміщенні повинна відповідати нормам СанПіН, електростатична обробка приміщення.
Часте включення / вимикання комп'ютера створює додаткове навантаження на блоки комп'ютера. Найбільша кількість поломок доводиться на момент включення / вимикання пристроїв (імпульс струму виникає при цьому не тільки для комп'ютера).
Профілактика: перш ніж включити комп'ютер подумайте: - "Для чого?" Перш ніж вимкнути комп'ютер подумайте, а не знадобиться він найближчим часом.

Глава 5. Основні терміни Microsoft Word
1. Меню - верхній рядок вікна редактора, що представляє собою панель команд.
2. Основні опції:
Файл - зберігає роботу, знаходить файли, збережені раніше, посилає роботу на принтер;
Виправлення - переміщує, видаляє і копіює текст або об'єкти; шукає слова і фрази;
Вид - дозволяє переглядати роботу різними способами;
Вставка - додає спеціальну інформацію;
Формат - змінює шрифт, колір, ширину абзаців і т.д.;
Сервіс - виконує спеціалізовані завдання.
3. Microsoft Equation 3.0 - редактор формул.
Автоформат - автоматичне форматування документа.
4. Попередній перегляд - перегляд даних перед друком.
5. Заливка - заповнення фігури кольором.
6. Шаблони - готові форми документів, що зберігаються в редакторі.
7. Масштаб тексту - управління масштабом при виведенні документа.
8. Параметри сторінки - управління розмірами сторінок при роботі і виведення на друк.
9. Верхній і нижній колонтитул - інформація, що зберігається у верхній і нижній частині аркуша.

Висновок

З практики відомо, що оформлення будь-якого документа грає істотну роль у формуванні ставлення до суб'єкта його становить (звичайно, при відповідному змісті). Текстовий редактор Microsoft Word дозволяє дуже ефективно вирішити це завдання.
Microsoft Word - це універсальний редактор текстів і засіб підготовки оригінал-макетів. Ось тільки деякі з функцій, підтримуваних Word:
· Використання безлічі різних шрифтів (розмірів та вигляду) символів і різних способів їх виділення (напівжирні, курсивні, підкреслені символи і т.д.);
· Зазначення параметрів абзаців тексту і сторінок документа;
· Друк верхніх і нижніх колонтитулів довільного виду;
· Автоматичне формування змісту і різних видів покажчиків;
· Оформлення таблиць і абзаців "пліч-о-пліч";
· Включення малюнків (графічних файлів);
· Розміщення абзаців (наприклад, малюнків) в будь-якому місці сторінки (решта тексту при цьому може огинати малюнок).
Досвідчені користувачі дуже цінують таку можливість Word, як стиль. Word дозволяє записати так звану таблицю стилів всі параметри найбільш часто використовуваних видів оформлення тексту: абзаців, символів і розділів документа. Якщо зробити це, то потім будь-якій ділянці тексту можна буде присвоїти один з "стандартних" видів оформлення за допомогою 1-2 натискань клавіш. Це не тільки значно прискорює набір документа, але і підвищує гнучкість його оформлення.
Засоби перевірки орфографії, граматики, а також застосування словника-тезауруса покращує стиль викладу. У Word включена підтримка більш ніж 30 файлових форматів різних текстових редакторів. Це означає, що ви можете створити взяти документ, підготовлений в іншому тестовому редакторі (наприклад, в WordPerfect), і продовжити роботу з ним в Word. Багато користувач також застосовують Word для створення і ведення списків поштової розсилки і для складання листів електронної пошти. До всіх описаних можливостей Word можна додати можливість налаштування середовища Word - меню, панелі інструментів, поєднання клавіш і режим перегляду документа.

Література

1. Ейткен П. Microsoft Word 2000: Пер. з англ .. - М., СПб., Київ: Вільямс, 2000. - (Освой самостійно!). - 208 с.
2. ВЕЙССКОПФ ДЖ. Excel 2000: Базовий курс / Пер. з англ .. - Київ, М., СПб. : Століття, ентропія, Корона-Принт, 2000. - 400 с.
3. MICROSOFT Office 2000. Російська версія: Практ. посіб. / Пер. з англ .. - М.: Еком, 2000. - (Сер. "Крок за кроком": самовчитель). - 792 с.
4. MICROSOFT Power Point 2000. Російська версія: практичний. посіб. / Пер. з англ .. - М.: Еком, 2000. - (Сер. "Крок за кроком": самовчитель). - 416 с.
5. Гігієнічні вимоги до відеодисплейних терміналів, персональних електронно-обчислювальних машин та організація роботи (СанПіН 2.2.2.542-96.). - М.: Госкомсанепіднадзор Росії, 1996.-55с.
6. Синзинис Б.І., Ільїн А.В. Біологічна небезпека і нормування електромагнітних випромінювань персональних комп'ютерів. - М: "Русполіграф", 1997. - 64 с.
7. Вимоги до засобів ОТ та обладнання кабінетів інформатики. Рішення Міносвіти Росії від 22.02.95 р. N4 / 1.
8. Кляуззе В.П. Безпека і комп'ютер. Норми і рекомендації щодо безпечної експлуатації обчислювальної технікі.-Мінськ: Видавець Кляуззе В.П., - 156 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
170.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Робота в текстовому редакторі Word
Обробка графічних об єктів в текстовому редакторі Word
Використання графіки в текстовому документі Word
Робота в редакторі Word 2000
Робота із текстом Виділення копіювання форматування тексту у редакторі Word
Запуск Word Вихід з Word Налаштування інтерфейсу Відкриття та збереження документу
Запуск Word Вихід з Word Налаштування інтерфейсу Відкрито
Громадський протест як інформаційний привід для газетних і мережевих публікацій
Відеопам ять у текстовому режимі
© Усі права захищені
написати до нас