Підвищення продуктивності худоби за рахунок зміни раціону годівлі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО СЕЛСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ І ОСВІТИ
ФГТУ ВПО «ТВЕРСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ»
Економічний факультет
Кафедра організації підприємницької діяльності в АПК
Бізнес-план
на тему: «підвищення продуктивності худоби за рахунок зміни раціону годівлі, а також аналіз ефективності планованих заходів»
Виконала студентка
5-го курсу
51 групи
Скороделова М.А.
Керівник:
Бугров А.В.
Оцінка
Твер, 2007 рік

Зміст
1.Резюме
2. Загальна характеристика діяльності СФГ «Андрєапольського» та перспективи підприємства у розвитку галузі тваринництва
3.Аналіз ринку та основних конкурентів
4.Проізводственний план
5. План маркетингу
6. Організаційний план
7. Ризики і гарантії
8.Фінансовий план
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додаток

1.Резюме
Тваринництво - другий комплекс галузей сільського господарства, продукція якого складає приблизно половину всієї продукції сільського господарства. Вона забезпечує населення високобілковими і дієтичними продуктами харчування, а ряд галузей промисловості - сировиною. Роль і значення тваринництва в економіці країни визначають і завдання статистики тваринництва, які зводяться до:
• характеристиці стану та розвитку окремих галузей тваринництва;
• аналізу їх територіального розміщення;
• вивчення факторів, що впливають на розвиток тваринництва;
• вивчення розподілу худоби по категоріях господарств;
• аналізу виконання планів розвитку тваринництва;
• вивчення міжгалузевих та внутрішньогалузевих зв'язків та ін Основними показниками для вивчення галузі є:
• показники чисельності і складу худоби;
• показники відтворення поголів'я;
• показники продуктивності і виходу продукції тваринництва.
Метою курсової роботи є розробка плану для підвищення продуктивності худоби за рахунок зміни раціону годівлі, а також аналіз ефективності планованих заходів.
Завдання курсового проекту:
· Вивчення можливостей КФГ «Андрєапольського» та її економічний стан;
· Аналіз ринку конкурентів;
· Визначення потреби в кормах.
· Маркетингові дослідження;
· Розробка організаційної структури КФГ «Андрєапольського»;
· Виявлення ризиків від застосовуваних заходів;
· Розрахунок економічної ефективності застосовуваних заходів.
Об'єктом дослідження є СФГ «Андрєапольського» Тверській області Андрєапольського району. На даному підприємстві основний напрям-відгодівлю молодняку ​​великої рогатої худоби, тому запропоновані для нього заходи актуальні.
Джерелами цифрової інформації є річні звіти з 2000 по 2006 роки, раціони годівлі, товарно-транспортні накладні та інші документи.

2. Загальна характеристика діяльності СФГ «Андрєапольського» та перспективи підприємства у розвитку галузі тваринництва.
КФГ «Андрєапольського» заснований на базі радгоспу «Андреапольський», який був організований у 1966 році на базі колгоспу «Зоря». У 1974році були приєднані землі радгоспів «Супутник», «Гладкий лаг», «Жуковський» і «Денісова». З 2 лютого 1993 радгосп «Андреапольський» переорганізувати в АТЗТ «Андреапольський», далі, 23 березня 2001-у СПК «Андреапольський» і вже в лютому 2004 року - в СФГ «Андрєапольського» з реєстраційним номером № 691303735835.
Юридична адреса КФГ «Андрєапольського» Тверська область Андреапольський район д. Рогове.
Банківські реквізити-комерційна таємниця.
Організаційно-прававая форма: господарство.
Характеристика менеджерів вищої ланки управління:
Директор підприємства: Семенов В.Є., вік 45 років; освіта: вища, кваліфікація: учений агроном.
Головний бухгалтер: Смирнова О.Л., вік 45 років, освіта вища, кваліфікація-економіст-організатор с-г виробництва.
Основний кадровий потенціал представлений в таблиці. (Додаток 1)
Основний вид діяльності-виробництво та реалізація с.г. продукції.
На підприємстві науково-технічний потенціал знаходиться на низькому рівні.
Становище на внутрішньому ринку-стійке.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства-ні, так само не взаємодіють з банками та іншими фінансовими інститутами.
Заходи підтримки та пільги: державні субсидії на закупівлю добрив, повністю звільнені від сплати транспортного податку на с-г техніку.
Основними видами діяльності СФГ «Андрєапольського» є виробництво, переробка, збут сільськогосподарської продукції, заготівля лісу, збут пиломатеріалу і ліси, надання послуг на сторону, а так само інша не заборонена Законом діяльність.
Пунктами здачі сільськогосподарської продукції є: зерно-Андреапольський хлібоприймальний пункт, а м'ясо - на м'ясокомбінати: Нелідовський, Санкт-Петербурзький, Торжокский, Торопецький; молоко на місцевий молокозавод і в г.Торопец.
КФГ «Андрєапольського» розташований навколо міста Андреаполь. Адміністративно-господарський центр розташований в селі Рогове на відстані 1км від міста, в 1км від найближчої залізничної станції, 300км від обласного центру міста Твері.
На території господарства є два найбільш великих населених пунктів: село Рогове і село кремі. Село Кремена розташоване на відстані 10 км від міста Андреаполя. Зв'язок між бригадами здійснюється по польових і асфальтним дорогах.
Земельний фонд характеризується високим ступенем освоєності і розораності земель.
Територія КФГ «Андрєапольського» розташоване в нечорноземній зоні дорновоподзолістих грунтів. Найбільш поширені дерногослабо-і середнепідзолисті, піщані, супіщані легкосуглинкові грунти.
Господарство розташоване в зоні помірно-континентального клімату, який характеризується наступними показниками: середньорічна температура повітря 3-8,5 С, тривалість безморозного періоду 120-135 днів.
Сума середніх добових температур повітря вище 15С у період активної вегетації рослин. Річна сума опадів у середньому становить 585-670мм (2 / 3 опадів у році випадає у вигляді дощів, 1/3- у вигляді снігу). Сума опадів за період з температурою вище 15 З 255-400мм.
У цілому температурний режим території і достатня вологозабезпеченість сприятливі для вирощування основних сільськогосподарських культур.
Гідрометричні коефіцієнт дорівнює 1,5-1,8. Біокліматичної потенціал складає 2,06, що дозволяє отримувати високі врожаї зернових.
Потужність гумусового горизонту орних угідь коливається від 17-35см.
У цілому рельєф сприятливий для застосування сільськогосподарської техніки. У оргхозплане особливості враховані при уточненні розмірів і конфігурації ділянок.
Грунтово-кліматичні умови дозволяють при правильній агротехніці, впровадженні системи сівозмін та внесення добрив отримувати високі і стійкі врожаї всіх оброблюваних сільськогосподарських культур.
Щоб мати уявлення про розміри КФГ «Андрєапольського», можна розглянути показники (табл.1).
З даних таблиці 1 видно, що в період з 2002 по 2006 знизилися практично всі показники: валова продукція за собівартістю на 1129 тис.руб.; Середньорічна чисельність працівників на 67 чол., Тобто в 3,3 рази; поголів'я ВРХ на 42%, у тому числі поголів'я корів на 36%; наявність тракторів на 10 фіз. од. або на 33,3%, енергетичні потужності на 2708 л . С. або на 37%.
Основні причини зниження динаміки вищезазначених показників: реорганізація підприємства-в зв'язку з цим відбулося скорочення обсягу основних виробничих фондів на 21430 тис. руб.із-за цього будинку на 15416 тис.руб., Споруди та передавальні пристрої на 1781 тис.руб.; Реорганізація призвела до скорочення чисельності працівників і як наслідок обсягу випуску продукції, тобто зниження виручки.
Так само реорганізація підприємства сприяла тому, що пріоритетним напрямком стало молочно-м'ясне скотарство, тоді як більший вплив приділялася вирощуванню вівса. (Табл.2)
На підприємстві слабка спеціалізація, коефіцієнт спеціалізації дорівнює 0,37 на 2006 рік (дод.1). Розвинене багато галузей: у галузі рослинництва-виробництво та реалізація зерна на корм тваринам, в галузі тваринництва-вирощування ВРХ для одержання молока і м'яса.
Таблиця 1
Показники, що характеризують розміри підприємства.
Показники
2002
2003
2004
2005
2006
Валова продукція в порівнянних цінах 1994р, тис. руб.
Середньорічна чисельність працівників, чол.:
із них зайняті в с-г. виробництві, чол.
Площа с-г. угідь, га
в т.ч. рілля, га
Поголів'я тварин:
з них ВРХ за все, гол
у тому числі корови, гол.
Наявність тракторів, фіз.ед.
Енергетичні потужності, к.с.
4516
95
79
2624
2010
221
104
30
7298
5127
77
70
2624
2010
161
100
30
7275
4110
56
56
2624
2010
122
83
27
7020
3924
40
40
2624
2010
113
63
20
4731
3387
28
28
2624
2010
128
66
20
4590
Для виявлення спеціалізації досліджуємо склад і структуру товарної продукції (табл. 2)
Виробнича спеціалізація підприємства визначається по основних галузях і продуктів, що забезпечує найбільшу виручку від реалізації. Тому прямим показником, що характеризує спеціалізацію господарства, є структура товарної продукції, яка визначається діленням кожного виду продукції, на загальну виручку від реалізації, виражену у відсотках. За структурою визначається головна, додаткова та допоміжна галузі. Основне виробниче напрямок розвитку господарства - м'ясо-молочне скотарство, яке складає 58,8%, що підтверджує нижче наведена таблиця. Додатковою галуззю є рослинництво, яке займає 12,4%.
Таблиця 2
Склад і структура товарної продукції
Галузі і види
продукції
Виручка від реалізації по роках
2002
2003
2004
2005
2006
виручка, тис. руб
у% до підсумку
виручка, тис. руб
у% до підсумку
виручка, тис. руб
у% до підсумку
виручка, тис. руб
у% до підсумку
виручка, тис. руб
у% до підсумку
Рослинництво, всього
178
56,9
1238
47,7
917
44,5
1150
48,5
523
29,3
в тому числі:
зерно
590
18,8
427
16,5
337
16,3
686
29,0
206
11,7
льонопродукції
1003
31,9
556
21,4
546
26,5
381
16,1
209
11,8
інша продукція рослинництва
191
6,09
215
8,29
34
1,65
83
3,51
108
6,5
Тваринництво, в цього
1156
36,8
1221
47,1
892
43,3
1212
51,3
1262
70,2
в тому числі:
молоко
512
16,3
727
28,0
567
27,5
646
27,4
948
52,5
м'ясо ВРХ
179
5,7
115
4,44
152
7,37
309
13,1
220
12,3
інша продукція тваринництва
462
14,7
334
12,9
173
8,39
-
-
94
5,6
Інша продукція
253
8,06
134
5,7
198
9,60
-
-
-
-
Всього по господарству
3138
100
2593
100
2062
100
2362
100
1785
100
У тваринництві спостерігається наступне співвідношення галузей на 2006 рік: молока 75,11%, м'ясо 17,43%, інша продукція тваринництва 7,4%. За 5 років у загальному обсязі продукція тваринництва «зазнала» такі зміни: молоко з 16,3% збільшилося до 52,5, тобто виробництво даної продукції розвивається і поступово витісняє інші галузі; м'ясо ВРХ з 5,7 збільшилася до 12,3%, інша продукція тваринництва знизилася з 14,7 до 5,6%. Інша продукція галузі тваринництва входить гній, шкура від вибою, а так само іноді відносили молоко, яке залишалося всередині господарства, тому в процентному відношенні дана галузь займає по початку 14,7% у 2002 році, а до 2006 року знижується до 5,6% .
Галузь рослинництва можна розглядати як самостійну, тому що виробництво льону не залежить від галузі тваринництва.
У структурному відношенні рослинництво ділитися на кілька под'отраслей: вирощування зернових, вони займають від загального обсягу продукції рослинництва 54,76%; вирощування льону-довгунця-39, 96% в 2006 році, інша продукція займає 20,65%. У іншу продукцію рослинництва входить отримання сіна, соломи, насіння. За 5 років у галузі рослинництва відбулися наступні зміни: найбільшу питому вагу займають зернові в 2005 році 29% від загального обсягу продукції, найменший у 2006 році 11,7, льонопродукції найбільшу питому вагу за 5 років має у 2002 році в розмірі 31,9% , найменший у 2006 році 11,8%; інша продукція рослинництва аналогічно найбільшу питому вагу в 2002 році в розмірі 6,09%, а найменший у 2004 році в розмірі 1,65%. Дані коливання можна пояснити як невисокою врожайністю, так і невисокою ціною реалізації.
Інша продукція в СФГ «Андрєапольського» представлена ​​пиломатеріалами, проте у зв'язку з відсутністю ринку збуту і високою конкуренцією, їх виробництво було припинено в 2005 році, а пилорама була продана. Обсяг іншої продукції невеликий: у 2002 році її питома вага становила 8,06%, у 2003 році 5,17%, в 2004 році 9,6%.
Таким чином, можна зробити висновок, що в структурі продукції підприємства відбулися зміни: зміна спеціалізації на молочно-м'ясне скотарство.
Аналіз структури товарної продукції проводиться для оцінки спеціалізації підприємства з визначення основної і додаткової галузей, вивчення виробничого напрямку діяльності підприємства за аналізований період, зміни в динаміці та обгрунтування змін, що відбуваються.
Головною продуктивною силою будь-якого суспільства є людський ресурс. Під трудовим ресурсом розуміють частину населення, що володіє фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності.
Основою для формування первинних трудових ресурсів є система виробничих підрозділів і служб підприємства, з характеристикою підрозділів основних, обслуговуючих та допоміжних виробництв; технологічних і функціональних служб. Приділяється особлива увага характеристиці служб і підрозділів згідно аналізованої галузі.
Для характеристики фінансово-господарської діяльності СФГ «Андрєапольського» розглянемо дані таблиці 3.
За 5 років в СФГ «Андрєапольського» немає прибутку, зате збиток знижується з 1241 тис.руб. у 2002 році до 176 тис.руб. у 2006 році. Як наслідок рівень збитковості знизився з 28,34% у 2002 році до 8,98% в 2006 році. При цьому спостерігається прибуток тільки з рослинництва у 2002 та 2005 році 421 40 тис.руб. відповідно, у тваринництві протягом 5 років збиток, проте в динаміці про знижується з 1582 тис.руб. до 151 тис.руб. Т.ч. рівень рентабельності був тільки по рослинництву і тільки в 2002 і 2005 році рівний 30,89% і 3,6%.
Позитивним є зниження кредиторської заборгованості з 4453 тис.руб. у 2002 році до 137 тис.руб. а 2006 році, в динаміці збільшилося відношення дебіторської до кредиторської заборгованостей з 0,02 до 0,62.
Зростання валової продукції в цінах 1994 року на 1 середньорічного працівника з 5322,95 руб. до 10127,6 руб. у 2006 році можна розцінити як позитивний момент, однак він пов'язаний не стільки з високими обсягами продукції, скільки зі скороченням чисельності працівників практично в з рази (див. таблицю № 1).
Таблиця 3
Основні економічні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
Показники
2002р
2003р
2004р
2005р
2006р
Виручка від реалізації продукції, тис. руб.
3138
2593
2062
2362
1785
Собівартість реалізованої продукції, тис. руб.
4379
4097
3466
3020
1961
Прибуток (збиток) всього по господарству, тис. руб.
-1241
-1504
-1404
-658
-176
в т. ч. по рослинництву
421
-193
-302
40
-25
з тваринництва
-1582
-1309
-1107
-698
-151
Рівень збитковості,%
-28,34
-36,71
-40,51
-21,79
-8,98
в т. ч. по рослинництву
30,89
-13,66
-24,77
3,60
-4,56
з тваринництва
-57,78
-51,74
-56,51
-36,54
-10,69
Доводиться валової продукції в порівнянних цінах 1994р. на середньорічного працівника, тис. грн. / чол.
5322,95
9305,35
10891,94
8450,49
10127,60
Дебіторська заборгованість, тис. руб.
111
178
88
257
85
Кредиторська заборгованість, тис. руб.
4453
4872
1026
525
137
Відношення дебіторської заборгованості до кредиторської
0,02
0,04
0,09
0,49
0,62
Дотації, субсидії, тис.руб.
419
430
540
276
246
в т. ч. по рослинництву
(За всіма видами продукції)
419
414
517
276
233
з тваринництва
(За всіма видами продукції)
-
16
23
-
13
Не дивлячись на те, що СФГ «Андрєапольського» молочно-м'ясний напрям, дотації в цю галузь сільського господарства проводилися тільки в 2003, 2004, і 2006 роках у невеликих розмірах. Де найбільша сума дорівнює 23 тис.руб., Коли в рослинництво виділяються великі кошти-найменша їхня кількість у розмірі 276 тис.руб. було зараховано в 2005 році.
На підприємстві є склади для зерна, сіносховищі, силосні траншеї, майданчики для компосту, для гною, сінешні сараї.
Молоко-це цінний харчовий продукт. На 2006 рік у КХФ «Андрєапольського» отримують молоко вищої якості з жирністю 3,6%. У структурі виробництва продукції зернові, які в основному йдуть на відгодівлю тваринам, займають 11,5%-основні економічні показники розвитку даної галузі на підприємстві представлені в табл. 4
Валова продукція по зернових з 1997 по 2006 роки знизилася на 6641 ц. у зв'язку з тим, що скоротилися площі посіву з 664га до 212 га , Проте врожайність по роках однакова 14,7 ц / га в 1997 році, так і в 2006г, тому що на підприємстві використовуються високоврожайні сорти насіння.
Витрати на 1 ц. зерна в динаміці збільшилися з 45,13 у 1997 році до 217,17 у 2006 році, це пов'язано як з інфляцією, так і з зростанням цін на сировину і матеріали.
Собівартість 1 ц. зерна нижче витрат у 1997 році вона склала 39,79 руб., а в 2006 році 216,11 руб. Максимальний рівень рентабельності по зернових був у 2006 році і склав 70,19% (див. табл.4)
Прогнозна урожайність на 2008 і 2009 роки отримана за допомогою методу кількісних оцінок визначальних чинників (додаток 3)
Для того що б дізнатися наскільки перспективним є розвиток галузі тваринництва, необхідно визначити динаміку основних економічних показників з виробництва молока, в структурі питома вага валової продукції молока становить 52,9%. Дані по молоку занесені до табл. 5

Таблиця 4
Факторні і прогнозні показники по рослинництву за 1997-2009 роки.
Показники
1997р
1998р
1999
2000р
2001р
2002р
2003р
2004р
2005р
2006р
Прогноз
2008р
2009р
Валова продукція зернові, ц
9763
8148
2080
7147
4724
5312
4751
2964
1840
3122
Товарна продукція
зернові, ц
4814
4255
1083
2737
3560
3892
3144
1635
2728
745
Урожайність, ц / га
14,7
12,4
3,4
10,8
8
9,7
12,8
8,3
12,0
14,7
17,47
20,24
23,01
Площа посіву, га
664
659
604
660
590
550
420
357
227
212
Витрати на 1ц, руб.
45,13
75,93
160,58
122,85
198,56
145,89
145,44
199,39
272,36
217,17
Собівартість 1ц, руб.
39,79
70,98
216,99
104,13
178,09
147,74
147,26
274,01
260,33
216,11
Ціна 1 ц, крб.
50,35
47,14
151,43
198,03
183,15
151,59
135,81
206,12
372,83
367,79
Прибуток (збиток), грн.
+10,56
-23,84
-65,56
+93,9
+5,09
+3,85
-11,45
-67,89
+112,5
+151,68
Рентабельність (збитковість)%
26,54
-33,59
-30,21
90,18
2,86
2,61
-7,78
-24,78
43,21
70,19

Валова продукція по молоку в динаміці за 10 років знижується з 5019 ц в 1997 році до 1649 ц в 2006 році, тобто на 3370 ц молока, або на 67,14%, паралельно з цим показником знижується і поголів'я корів молочного напрямку з 374 голів у 1997 році до 71 голови в 2006 році, тобто на 303 голови. Це одна з причин зниження валової продукції, однак при цьому продуктивність за останні 4 роки збільшилася від 15,5 ц / гол. в 1997 році, до 23,23 ц / гол у 2006 році. Збільшення продуктивності пов'язане з вибраковуванням старих тварин і покупкою нового поголів'я більш продуктивного.
Товарна продукція в 2000 і 2001 році перевищує валову продукцію у зв'язку з тим, що підприємство купувало мало молока у населення.
Витрати на 1 ц. молока і собівартість 1 ц. молока практично по всіх років співпадають, за винятком 2002 року, де собівартість нижча, тому що підприємство продає молоко переробним підприємствам, то в даному випадку ціна і собівартість були занижені через те, що умови купівлі «диктує» переробне підприємство. Т.ч. дана галузь нерентабельна, проте можна спостерігати зниження рівня збитковості з 58,03% у 1997 році до 0,32% в 2006 році. При цьому збиток з виробництва молока знижується з 107,9 руб. за 1 ц. в 1997 році до 2,05 руб. у 2006 році. (див. табл.5).
Для розвитку молочного скотарства в СФГ «Андрєапольського» необхідно збільшувати продуктивність корів, а на підприємстві розводять чорно-рябої породи, як в іншому і розширювати ринки збуту, тобто продавати молоко за вищою ціною. Оскільки молочне скотарство-це основний напрямок розвитку КФГ «Андрєапольського», то необхідно розглянути сильні і слабкі сторони молока як товару (табл.6).

Таблиця 5
Факторні і прогнозні показники по тваринництву за 1997-2009 роки.
Показники
1997р
1998р
1999
2000р
2001р
2002р
2003р
2004р
2005р
2006р
Прогноз
2008р
2009р
Валова продукція молоко, ц
5019
4315
3334
2777
2378
1865
2197
1617
1394
1649
Товарна продукція
молоко, ц
4016
3129
2819
3298
3054
1698
1817
1297
1098
1466
Продуктивність ц / гол.
15,5
14,1
15,2
13,9
13,1
14,13
20,53
17,58
20,20
23,23
22,6
22,32
22,15
Поголів'я, гол.
374
306
220
200
181
132
107
92
69
71
Витрати на 1ц, руб.
185,96
213,26
318,2
496,58
664,42
830,03
701,41
795,30
811,33
755,6
Собівартість 1ц, руб.
185,96
213,26
319,14
496,58
664,42
684,3
701,16
795,7
811,48
648,70
Ціна 1 ц, крб.
78,05
88,2
271,75
291,99
298,95
301,53
400,11
437,20
588,34
646,65
Прибуток (збиток), грн.
-107,9
-125,1
-47,39
-204,6
-365,4
-382,7
-301,1
-358,5
-223,1
-2,05
Рентабельність (збитковість)%
-58,03
-58,66
-14,85
-41,22
-55,0
-55,9
-42,94
-45,05
-27,49
-0,32

Таблиця 6
Сильні і слабкі сторони товару (молока)

Постановка питання при вивченні сильних і слабких сторін товару
Сильні сторони
Слабкі сторони
1
Чи можете ви визначити сегмент ринку, на який орієнтована ваша продукція?
Продовольчий ринок
Продаж через посередників. Диктують свої ціни.
2
Вивчено чи вами запити вашим споживачем?
Так. Договір контрактації.
Слабо, тому що здійснюється через посередників.
3
Які переваги надає ваша продукція переваги?
Висока якість
Доставляється через посередників
4
Демонструються результативні показники?
Ні
5
Чи можете ви ефективно довести свою продукцію до тих споживачів, на яких вона орієнтована?
Ні
Ні, тому що здається підприємствам переробникам
6
Чи може ваша продукція успішно конкурувати з продукцією інших виробників?
У районі з СПК «Лугівське»
немає
7
Чи розумієте ви, на якій стадії «життєвого циклу» перебувати ваша продукція?
Зрілість
Зрілість
8
Чи є у вас ідеї щодо нових видів продукції?
Залучення інвесторів для покупки міні-заводу для переробки молока
9
Чи володієте ви збалансованим асортиментом продукції
-
Асортимент невеликий
10
Чи є аналог або замінник вашої продукції у конкурентів?
Так, є
11
Чи відстежуєте ви скарги покупців?
Ні
12
Зменшитися чи кількість скарг і нарікань з боку покупців?
Невідомо
Слабкі сторони в розвитку молочного скотарства в СФГ «Андрєапольського» - багато, тобто необхідно вживати заходів щодо їх усунення для подальшого успішного розвитку цієї галузі: підвищення продуктивності корів, скорочення яловості, підвищення якості молока.
Що б впровадити ці заходи, необхідно більш докладно ознайомитися з ситуацією що склалася на підприємстві: розглянути оборот і структуру стада, забезпеченість підприємства кормами і виробничими приміщеннями.
Структура про оборот стада розглянуті в таблиці (табл. 7)

Таблиця 7
Структура і оборот стада в СФГ «Андрєапольського» за 2002-2006 роки
Показники
2002р
2003р
2004р
2005р
2006р
% Зміни (2006/2002)
2002р
2003р
2004р
2005р
2006р
ВРХ на кінець року, гол .- всього
221
161
122
113
128
57,92
100
100
100
100
100
в т.ч. корови
104
100
83
63
66
63,46
47,05
62,11
68,03
55,75
51,56
бики-нетелі
-
1
1
2
2
-
-
0,62
0,82
1,77
1,56
нетелі
38
3
-
15
20
52,63
17,19
1,86
-
13,27
15,63
телиці старше 2 років
29
-
-
-
-
-
13,12
-
-
-
-
Отримано приплоду, гол
119
68
78
76
59
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отримано телят на 100 корів і нетелей, на наявність на початок року, гол
84
66
94
97
69
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Придбання худоби, гол.
43
-
-
3
2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Продано, гол.
99
44
64
61
34
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Забито, гол.
141
76
45
25
12
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Відмінок, гол.
23
8
8
-
2
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Розглядаючи показники обороту структури стада можна зробити наступні висновки: в динаміці за 5 років поголів'я ВРХ скорочується з 221 голови в 2002 році до 128 голів у 2006 році з наступних причин: продано 99 голів у 2002 році, забито 141 голова в 2002 році, а так ж був падіж - 23 голови. Негативна динаміка ВРХ обумовлена ​​ще й тим, що підприємство набувала худобу лише в 2002 році 43 голови і 2005 і 2006 році відповідно 3 і 2 голови. Однак підтримка такого рівня пов'язано з отриманням приплоду, але у зв'язку зі зменшенням кількості корів приплід телят знижується паралельно з 119 голів до 59 голів. У структурі стада корови займають найбільшу питому вагу від 47,05% в 2002 роки до 68,03% у 2004 році, телиці старше 2 років були тільки в 2002 році (див. табл. 7)
Падіж худоби скорочується - це позитивний момент, за аналізовані 5 років він скорочується на 91,03%. Діловий вихід приплоду на 100 корів і нетелей становить 69 голів на 2006 рік. Яловість скоротилася на 47,4%. Терміни господарського використання тварин 10-12 років. Вік першої злучки-1, 5 року.
У СФГ «Андрєапольського» стійлово-пасовищний спосіб утримання тварин. Узимку - тільки стійловий період (210 днів), а влітку (155 днів) - стійлово-пасовищний. Основне стадо - тільки випас, а молодняк знаходиться іноді в загоні.
Годування тварин на фермі здійснюється працівниками з підвозом в ручну, а потім розгортають рулони з кормового проходу. Годують тільки кормачі, а доярка роздає концентрати: борошно, а для молодняку ​​комбікорм. Взимку в раціон входять сінаж і силос, а влітку - зелена маса. З них готують кормосуміші з додаванням комбікормів. У середньому в день дають сіно близько 10 кг ., Силос близько 15 кг ., Концентратів 2 кг ., Зелену масу - без обмеження дорослої особини.
Зі збільшенням норми годування підвищується продуктивність корів і знижуються витрати корму на 1 кг молока, а отже, зростає окупність кормів. Так, наприклад, на 1 корову вагою 500 - 550 кг з продуктивністю 5000 кг витрачається 49,6 ц к.од., а з продуктивністю 2500-34,8 ц к.од. Окупність корму складе відповідно 1,0 (50 ц: 49,6 ц к.од.) і 0,72 (25 ц к.од.). Тому СФГ «Андрєапольського» можна запропонувати за рахунок збільшення кормової бази збільшити продуктивність корів, і тим самим збільшити виручку підприємства.
На корм худобі було витрачено таку кількість продукції (табл. 8)
Таблиця 8
Обсяг виробленої продукції, використаної на корм худобі КФГ «Андрєапольського» за 2002-2006 роки
Продукція, ц
2002р
2003р
2004р
2005р
2006р
Відхилення 2006р. від 2002р
Сіно всяке
7790
4326
2230
3044
2499
-5291
Силос всіх видів
7689
1470
354
-
142
-7547
Борошно, крупа, висівки і др.продукти переробки зерна
795
1006
821
856
756
-39
Молоко всяке
629
406
317
297
176
-453
Комбікорм
27
37
20
15
15
-12
Солома озима та яра і полова всяка
-
-
500
-
160
-
Сінаж
-
-
4260
740
-
-
Не дивно, що кількість продукції знизилося, адже виробництво рослинництво практично в половину. Однак це негативно для вирощування худоби, тому що з'являється необхідність купувати корм, тобто витрати збільшуються. Великі відхилення виходять по сіна й силосу відповідно 5291 ц і 7547 ц, коли це становить основу раціону.
Поголів'я забезпечено виробничими приміщеннями: це молочна ферма з місткістю 200 голів та телят з місткістю 100 голів, які відповідають необхідним нормам утримання тварин.
3.Аналіз ринку та основних конкурентів
Одним з основних конкурентів КФГ «Андрєапольського» є СПК «Лугівське» знаходяться в селі Луги Андрєапольського району в 30 км . від міста Андреаполя.
На даному підприємстві вирощується овес, льон-довгунець, а так само займаються молочно-м'ясним скотарством.
Оцінити слабкі та сильні сторони СПК «Лугівське» можна на основі таблиці 9
Таблиця 9
Аналіз сильних і слабких сторін конкурентів і власного підприємства
Фактори, що характеризують підприємство
Переваги
Недоліки
Оцінка
Менеджмент підприємства
Підприємницька культура та філософія
-
0
Цілі і сформовані стратегії
Збут і переробка
3
Система мотивації співробітників
Премії
-
2
Виробництво
Обладнання
-
Не закуповують нове
0
Якість виробленого планування та управління
Якісно складається
-
3
Наукові дослідження та розробки
Інтенсивність і результати
-
Помірна
2
Використання нових інформаційних технологій
-
Не використовують
0

СПК «Лугівське» і КФГ «Андрєапольського» знаходяться практично в рівних умовах: не закуповують нове обладнання, проте в СФГ «Андрєапольського» в 1999 році придбали трактор з лізингу, не використовують нових інформаційних технологій на жодному з підприємств; збут продукції здійснюється через посередників , причому канали збуту постійні; рівень освіти працівників переважно середній; рівень фінансового стану - задовільний.
Продовження таблиці 9
Аналіз сильних і слабких сторін конкурентів і власного підприємства
Фактори, що характеризують підприємство
Переваги
Недоліки
Оцінка
Маркетинг
Організація збуту
Канали збуту постійні
Через посередників
3
Розташування збутових філій
Близько
-
5
Фаза «життєвого циклу» у найважливіших продуктів
Зрілість
-
3
Кадри
Вікова структура
25-45 років
5
Рівень освіти
Середній
Кваліфікація та мотивація праці персоналу
Низька мотивація, невисока кваліфікація
Фінанси
Частка власного капіталу (капітал і резерви)
60%
7
Рівень фінансового стану
Задовільний
Можливості отримання кредиту
Є
В основному підприємства-переробники збувають молоко, отримане від СПК «Лугівське» і КФГ «Андрєапольського» на місцевому ринку 50%: г.Андреаполь і довколишні населені пункти, 25% у м. Торопець і 15% на ринки видалені за 100 км . У залежності від відстані та ступінь задоволення попиту 100%-місцевий ринок, 10% в радіусі 100 км , Та 5% на ринку, віддалених за 100 км . Тому й рівень конкуренції буде на місцевому ринку - невисокий, в радіусі 100 км середній і віддалені за 100 км-високий. Частка споживачів, готових купити продукції скрізь 50% (табл.10).
Таблиця 10
Оцінка ринків збуту

Показники
Сусіднє місто або населений пункт місцезнаходження підприємства
Населені пункти в радіусі 100 км
Ринки, віддалені за 100 км
1
Рівень попиту
50%
25%
15%
2
Ступінь задоволення попиту
100%
10%
5%
3
Рівень конкуренції
невисокий
середній
високий
4
Частка споживачів, готових купити продукцію
50%
50%
50%
СПК «Лугівка» збуває на 270 ц молока менше, ніж КФГ «Андрєапольського», однак на підприємстві-конкуренті є прибуток у розмірі 22 тис.руб., Тобто рентабельність становить 3,01%, а КФГ «Андрєапольського» «терпить» збитки в розмірі 3 тис.руб., тобто збитковість становить 0,31% (табл.11)
Таблиця 11
Аналіз та оцінка конкурентів

Характеристика конкурентів
СПК «Лугівське»
1
Обсяг продажів молока, ц.
1196
2
Займана частка ринку
25%
3
Рівень ціни
середній
4
Фінансове становище (рентабельність)
3,01%
5
Рівень технології
середній
Т.ч. на підприємстві СПК «Лугівське» на 2006 рік ситуація краще у фінансовому плані, ніж на КФГ «Андрєапольського», проте товарна продукції на 270 ц молока більше в СФГ «Андрєапольського». В іншому підприємстві знаходяться практично в рівних умовах.

4.Проізводственний план
Щоб збільшити виробництво продукції, треба не тільки виявити фактори, що впливають на це, але й грамотно скласти виробничий план.
Найбільш суттєвими факторами, що формують продуктивність худоби, слід вважати систему годівлі, догляду та утримання тварин.
Корм, споживаний тваринами, ділиться на дві частини: підтримуючий і продуктивний. Підтримуючої є та частина корму, яка необхідна тварині для забезпечення нормального фізичного функціонування всіх органів і систем. Витрати підтримуючого корму є відносно постійною величиною і складають у молочного худоби на 1 ц живої маси 1 к. од. на день. Продуктивною називається частина корми, що дозволяє тварині виробляти продукцію (молоко, приплід).
Необхідно розглянути рівень годівлі корів з різною продуктивність (табл. 12), дані складено на основі довідкового матеріалу (1, стор.115).
Таблиця 12
Рівень годівлі корів з різною продуктивністю і живою масою
Річний удій молока на 1 корову при 3,8-4,0 жирності, кг
Витрата корму на 1 корову, ц к.од.
Жива маса корови, кг
Забезпеченість перетравлюваним протеїном в розрахунку на 1 к.од., м
400-450
450-500
500-550
2500
32
33,3
34,8
96
3000
34,2
35,7
36,9
108
3500
37,8
38,9
39,9
110
4000
40,4
42
43,2
110
4500
42,9
45
46,6
111
5000
43,2
48,1
49,6
112
Що б мати уявлення про співвідношення маси корови і витрати корму на 1 корову, вплив на продуктивність корів і настільки корм повинен бути забезпечений перетравлюваним протеїном. При масі корови від 400 до 450 кг з продуктивністю 2500 кг-витрата корму на 1 корову менше, ніж при тій же масі корови, але з продуктивністю 5000 кг . Однак продуктивність при збільшенні корму на 35% збільшилася в 2 рази, це ж свідчить про те що якщо збільшити витрати корму на 1 корову можна різко збільшити продуктивність корів і окупити витрати на корм.
У СФГ «Андрєапольського» середньорічний удій на 1 корову становить 2323 кг на 2006 рік, з урахуванням надбавки у розмірі 341,13 кг (Прил.4) на плановий період удій молока на 1 корову складе 2664,13 кг .
Валове виробництво молока так само буде залежати від розміру поголів'я. На основі обороту стада (пріл.5) поголів'я корів на 2008 рік складе 81 голову.
Валовий обсяг виробництва молока на планований період складе:
81 гол .* 2664,13 кг = 215794,53 (кг) = 2157,94 (ц)
Враховуючи, що підприємство на корм тваринам витрачає молоко-176 ц ( 231 кг на 1 гол.), а в рахунок оплати праці працівникам-26ц, псування продукції складе 1 ц, то товарна продукція в підсумку становить 1954,94 ц молока.
Кормову базу на підприємстві можна залишити колишньою, тільки збільшити частку годування.
Що б підвищити середньорічну кількість отелень необхідно: належні умови з утримання худоби; збалансовані корми; постійне ветеринарне обслуговування.
Для того, що б обгрунтувати витрати на збільшення виробництва молока в СФГ «Андрєапольського», зробимо розрахунки потреби тварин в кормі та їх вартості на плановий період (табл.13).

Таблиця 13
Розрахунок потреби тварин в кормах та їх вартості на плановий період в СФГ «Андрєапольського»
Види корму
Потреба в кормах, всього, ц
Страховий фонд, ц
Потреба + страховий фонд, ц
Вартість 1ц корму, руб.
Вартість кормів, руб.
Сіно
956,3
189,3
1145,6
34,6
39638
Силос
4256,2
986,7
5242,9
33,5
175637
Концентріро-
ванні корму
248
25,3
273,3
501
136923
Сінаж
596
136,4
732,4
41
30028
Зелені корми
3459
1124,3
4583,3
17,3
79291
Разом
9515,5
2462
11978
658,1
461518
У результаті розрахунків, виконаних у таблиці отримали, що для запланованого обсягу молока, потрібно 461,5 тис.руб. для необхідної кількості корму.
Планові витрати всього на утримання тварин складуть (табл.14)
Таблиця 14
Планові показники на утримання тварин
Показники
Факт (2006р)
План (2008р)
Оплата праці з відрахуваннями, тис. грн.
328 +15%
377,2
Корми, тис.руб.
186
461,5
Зміст основних засобів, тис. грн.
732
841,8
Всього виробничих витрат, тис.руб.
1246
1680,5
На 2008 рік витрати складуть 1680,5 тис.руб., Це на 34,8% більше, ніж по факту. Витрати на 1 ц молока складуть 1680,5, * 0,9 = 1512,45 (тис. грн.) Т.ч. собівартість 1 ц молока складе 700,8 руб., це на 7,8% нижче фактичних витрат на 1 ц молока (див. табл.5)

5. План маркетингу
Для організації ефективної виробничої діяльності важливе значення мають маркетингові дослідження, оцінка ринкових можливостей підприємства, попит на продукцію, що випускається, способи просування товарів на різні типи ринків.
КФГ «Андрєапольського» не має маркетингової служби, її функції виконує фінансово-економічний відділ.
Реалізація молока здійснюється за цінами підприємства-переробника, зокрема молокозаводу р. Андреаполя. Як пропозиція була розширити ринку збуту, в м. Осташков.
Таблиця 15
Ціни на 1 ц молока на 2006 рік молокозавод р. Андреаполя та м. Осташкова
Показники
Ціна за 1 ц молока, грн.
Валова продукція молока, план
Виручка від реалізації,
тис. руб.
р. Осташков
836,55
2664,13
2228,67
р. Андреаполь
646,65
2664,13
1722,76
Різниця в ціні становить 189,9 руб. за 1 ц., у результаті підприємство може отримати виручки на 505,91 тис.руб. більше. Т.ч. при реалізації продукції в м. Осташков СПК «Андрєапольського» отримає на 29% коштів більше, ніж у м. Андреаполе.

6. Організаційний план
КФГ «Андрєапольського» має свої особливості управління виробництвом. Розглянувши їх, можна дізнатися, настільки ефективно працює система управління на підприємстві.
Організаційна структура підприємства будується за територіальним принципом і залежить від кількості і співвідношення в їх складі основних виробничих одиниць і окремих служб.
На основі організаційної структури будується структура управління. Оперативне керівництво СФГ «Андрєапольського» здійснює глава господарства, технологічне управління - головні фахівці, бригади очолюють бригадири. Структура управління КФГ «Андрєапольського» приведена в схемі 1.
Виконавчим органом господарства є Голова. Він здійснює оперативне управління діяльністю господарства.
У його підпорядкуванні знаходяться головні фахівці, а в їх підпорядкуванні - керівники допоміжних виробництв і бригадири.
Глава зобов'язаний створювати необхідні умови для правильного ведення обліку і складання звітності, забезпечити неухильне дотримання всіма підрозділами та службами, працівниками, які мають відношення до обліку, порядку оформлення та подання первинних облікових документів, інших джерел інформації для відображення в обліку містяться в них даних.

Схема 1. Структура управління КФГ «Андрєапольського».
Організацію бухгалтерського обліку в СФГ «Андрєапольського» здійснює головний бухгалтер. Бухгалтерія господарства складається з головного бухгалтера, його заступника, бухгалтера розрахункового відділу, які у своїй роботі керується Федеральним законом № 129-ФЗ, Облікової політикою і планом рахунків.
У СФГ «Андрєапольського» застосовується журнально-ордерна форма обліку (схема 2).

Схема 2. Журнально-ордерна форма обліку.
Щоб забезпечити раціональну організацію обліку, своєчасно і повно організувати в обліку всіх його документів, необхідно правильно організувати документообіг.
У кожному господарстві необхідно обробляти такі культури і розвивати ті галузі, які відповідають їх природним і економічним умовам. Спеціалізацію сільськогосподарського підприємства характеризує склад виробленої в господарстві продукції. Виробнича спеціалізація підприємства визначається за основним торговим галузям і продуктів, що забезпечує найбільшу виручку від реалізації. Тому прямим показником, що характеризує спеціалізацію господарства, є структура товарної продукції. За структурою визначається головна, додаткова та допоміжна галузі.
Контроль над діяльністю підприємства здійснюється на основі аналізу результатів минулих років. Кожен фахівець контролює свою діяльність-у фінансовому відділі-контроль над веденням бухгалтерської звітності, за точним складанням документів.
Використовується наступний метод управління: у системі економічних методів: господарський розрахунок. Недолік у тому, що система ціноутворення на даному підприємстві будуватися в основному на ставленні приватних покупців, тому що збут продукції здійснюється через посередників і ціни на продукцію договірні.
На СФГ «Андрєапольського» на 2006 рік немає підготовки і перепідготовки кваліфікованих кадрів, проте це необхідно, тому що в даний час техніка і технології вдосконалюються.

7. Ризики і гарантії
Оцінимо найбільш ймовірні ризики, пов'язані з проектом.
Будь-який ризик на підприємстві може призвести до виникнення певних втрат. При прийнятті прогнозних рішень виникає невизначеність, обумовлена ​​відсутністю повної економічної та іншої інформації.
Для СФГ «Андрєапольського» є тільки ризики пов'язані зі специфікою сільськогосподарського виробництва (табл.16)
Таблиця 16
Ризики, пов'язані з впровадженням проекту з урахуванням сільськогосподарського напрямку галузі
Види ризиків
Негативний вплив на прибуток
Падіж худоби
Скорочення валового виробництва молока
Форс-мажор
Втрата всього поголів'я
Несвоєчасне вивезення продукції
Втрата якості
Необхідно так само розглянути фінансово-економічні ризики (табл.17)
Таблиця 17
Фінансово-економічні ризику
Види ризиків
Негативний вплив на прибуток
Нестійкість попиту
Падіння попиту із зростанням цін
Зниження цін конкурентів
Зниження цін
Зростання податків
Зменшення чистого прибутку
Збільшення виробництва у конкурентів
Падіння продажів або зниження цін
Зростання цін на сировину, матеріали
Зниження прибутку
Що б уникнути цих ризиків управлінці не повинні приймати «поспішних» рішень, переслідуючи мету-максимум прибутку, але при цьому забуваючи про всі обставини пов'язаних з виробництвом даної галузі. Як вихід з такої ситуації - необхідно своєчасне страхування можливих ризиків.
8.Фінансовий план
Ефективність впровадження заходів щодо збільшення виробництва молока представлена ​​в таблиці 17.
Таблиця 17
Результати виробництва та реалізації молока в СФГ «Андрєапольського»
Показники
Факт (2006року)
План (2008рік)
Середньорічний удій на 1 корову, кг
2323
2664,13
Валове виробництво молока, ц
1649
2157,94
Товарна продукція, ц
1466
1954,94
Середня ціна реалізації, рублів
646,65
836,55
Повна собівартість, тис. руб.
1107,7
1370,02
Собівартість за 1 ц молока, рублів
755,6
700,8
Виручка від реалізації, тис. крб.
947,9
1635,4
Прибуток
-159,8
264,38
Рівень рентабельності (збитковості),%
-14,4
19,37
Т. о. Валове виробництво молока збільшилося на 508,94 ц., При цьому середньорічний удій виріс на 341,13 ц., Відповідно збільшилася і товарна продукція на 488,94 ц. Позитивним моментом є зниження витрат на 1 ц. молока на 54,8 рублів. У плановому році є прибуток у розмірі 265,38 тис. руб., Виробництво рентабельно 19,37%.
Розглянемо рух грошових коштів (таблиця 18).
Таблиця 18
Рух грошових коштів (тис. крб.)
Рух грошових коштів по поточній діяльності
1635,4
Кошти, отримані від покупців, замовника
1635,4
З них в погашення дебіторської заборгованості
-
Грошові кошти, спрямовані на оплату придбаних товарів
461,5
на оплату праці
377,2
на виплату дивідендів,%
-
на розрахунки з податків і зборів
184
на навчання кадрів
-
Чисті грошові кошти від поточної діяльності
612,7
Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності
-
Рух грошових коштів з фінансової діяльності
-
Грошові кошти були розподілені таким чином, спрямовані на оплату придбаних товарів 461,5 тис. руб. на оплату праці 377,2 тис. крб., на розрахунки за податками та збором 184 тис.руб., при цьому немає руху грошових коштів з інвестиційної та фінансової діяльності, проте є чисті грошові кошти від поточної діяльності 612,7 тис.руб.

Висновки і пропозиції
КФГ «Андрєапольського» заснований на базі радгоспу «Андреапольський», який був організований у 1966 році на базі колгоспу «Зоря». У 1974році були приєднані землі радгоспів «Супутник», «Гладкий лаг», «Жуковський» і «Денісова». З 2 лютого 1993 радгосп «Андреапольський» переорганізувати в АТЗТ «Андреапольський», далі, 23 березня 2001-у СПК «Андреапольський» і вже в лютому 2004 року - в СФГ «Андрєапольського»
КФГ «Андрєапольського» розташований навколо міста Андреаполь. Адміністративно-господарський центр розташований в селі Рогове на відстані 1км від міста, в 1км від найближчої залізничної станції, 300км від обласного центру міста Твері.
Пунктами здачі сільськогосподарської продукції є: зерно-Андреапольський хлібоприймальний пункт, а м'ясо - на м'ясокомбінати: Нелідовський, Санкт-Петербурзький, Торжокский, Торопецький; молоко на місцевий молокозавод і в г.Торопец.
На підприємстві слабка спеціалізація 0,35 на 2006 рік. Розвинене багато галузей: галузі рослинництва - виробництво і реалізація зерна на відгодівлю тварин, вирощування льону-довгунця, в галузі тваринництва-вирощування ВРХ для одержання молока і м'яса.
Про фінансовий стан можна судити, розглянувши економічні показники. За останні 5 років прибутку, однак збиток знижується з 1241 тис. руб. у 2002 році до 176 тис. руб. у 2006 році. Як наслідок рівень збитковості знизився з 28,34% у 2002 році до 8,98% в 2006 році.
Найбільш істотним фактором, що формують продуктивність худоби; слід вважати систему годівлі, догляду та утримання худоби.
У СФГ «Андрєапольського» середньорічний удій на 1 корову становить 2323 кг . на 2006 рік, з урахуванням надбавки у розмірі 341,13 кг на плановий період удій молока складе 2664,13 кг .
Валове виробництво молока збільшилося на 508,94 ц., При цьому середньорічний удій виріс на 341,13 ц., Відповідно збільшилася і товарна продукція на 488,94 ц. Позитивним моментом є зниження витрат на 1 ц. молока на 54,8 руб. У плановому році є прибуток у розмірі 265,38 тис. руб., Виробництво рентабельно 19,37%.

Список використаної літератури
· Бауер та ін Економіка сільськогосподарського підприємства: Навчальний посібник. - М.: Еко Нива, 1999
· Горшеніна Є. В. Сільськогосподарська статистика з основами соціально-економічної статистики. Методичні вказівки по курсовому проектування для студентів економічного факультету. - Твер, Сахарове, 1995
· Кліменчіков В.Ф. Планування молочного скотарства. Довідник .- М.: Россельхозиздат, 1984 р ., С.302.
· Личко К.П. Прогнозування і планування розвитку агропромислового комплекса.-М.: Колос, 2007.-с286

Додаток 1
Розрахунок коефіцієнта спеціалізації з КФГ «Андрєапольського» за 5 років
Таблиця 1
Допоміжні дані для розрахунку спеціалізації в СФГ «Андрєапольського»
Вид
продукції
2002р
2003р
2004р
2005р
2006р
Уд.
вагу, в
% До
підсумку
Ранг
Уд.
вагу, в
% До
підсумку
Ранг
Уд.
вагу, в
% До
підсумку
Ранг
Уд.
вагу, в
% До
підсумку
Ранг
Уд.
вагу, в
% До
підсумку
Ранг
Зерно
18,8
2
16,5
3
16,3
3
29
1
11,5
4
Інша продукція рослина-
ництва
31,9
1
21,4
2
26,5
2
16,1
3
11,7
3
Молоко
6,09
6
8,29
5
1,65
7
3,51
5
6,02
5
М'ясо ВРХ
16,3
3
28
1
27,5
1
27,4
2
52,9
1
Коні
0,1
8
-
-
-
-
-
-
-
-
Інша продукція
тваринно-
ництва
14,7
4
12,9
4
8,39
5
-
-
-
-
Інша продукція господарства
8,06
5
5,17
6
9,6
4
-
-
-
-
Розрахунок здійснюватися за формулою:
К з = 100 / Σ уд. вага * (2n-1), де
100-відсотків
n-порядковий номер
На основі даної таблиці були проведені розрахунки і занесені в таблицю 2.

Таблиця 2
Коефіцієнти спеціалізації галузей в СФГ «Андрєапольського» за 2002-2006 роках.
2002р
2003р
2004р
2005р
2006р
К з
0,204
0,22
0,23
0,32
0,35
Коментар до таблиці 2
К з коливається від 0,204 до 0,35, слабка спеціалізація в СФГ «Андрєапольського», свідчить про розвиток кількох галузей на підприємстві. Проте залежно від гола пріоритетні галузі змінюються.

Додаток 3
Прогнозування врожайності за допомогою методом кількісних оцінок визначальних чинників
Кожний з факторів, що впливають на врожайність, кількісно оцінюється (ц / га)
-Внесення додаткових мінеральних добрив 1,9
-Внесення додаткових органічних добрив 0,59
-Освоєння сівозмін 0,89
-Використання нових сортів 0,71
Разом 4,09
З урахуванням поправки на погодні умови 22,3% і втрат при збиранні близько 10%, загальні втрати становлять 32,3% або 1,32 ц надбавка (від 4,09 ц надбавки 1,32 ц)
Чистий надбавка складе 2,77 ц / га.
Далі факт останнього року (2006р) 14,7 ц / га
Упрогноз = 14,7 +2,77 = 17,47 ц / га на 2007 рік,
Аналогічно на 2008 рік 20,24 ц / га і 2009 рік 23,01 ц / га.

Додаток 4
Прогнозування продуктивності корів в залежності від рівня годівлі
Рівень продуктивності залежить від кількості, повноцінності та поживності кормів, вираженої в корм. од. Добова потреба корови в кормах з урахуванням продуктивності в 2323 кг / гол. дорівнює 8,0 к.од., вона скаладається з тієї частини, яка йде на підтримці життя тварини, і частину, що йде на виготовлення продукції і репродукції:
К о = К з-К п, де
К о-витрати кормів на виробництво молока та репродукцію, к.од.
До п,-прожитковий мінімум корови, к.ед (норматив 4,1 корм.ед.)
Нормативні дані можна описати експоненціального види:
У = У макс (1-е - b (Кс-Кп)), де
У-можлива надбавка, кг
У макс-максимальний рівень продуктивності, кг.
b-коефіцієнт, що характеризує якість породи (b = 0,041)
У +2323 * (1-е -0,041 * 3,9) = 341,13
Прогнозований рівень продуктивності складе
2323 +341,13 = 2664,13 кг

Додаток 5
Оборот стада ВРХ
Групи тварин
Поголів'я на поч. року, гол.
Приплід і переведення з др.групп
Витрата
Поголів'я на кін. року, гол.
Переклад в ін групи
Реалізація, гол
Середня вага 1 гол, кг
Жива маса, ц
Відмінок, гол
Корови
66
20
-
5
450
22,5
81
Нетелі
20
10
20
Телиці старше 1 року
20
10
10
10
350
35
20
Телиці до року
10
30
10
-
-
30
Бички всіх віків
10
20
-
10
275
27,5
20
Телята планового року
-
59
50
9

Прогнозування потенційного удою
При використанні цього методу розрахунку потенційного удою здійснюватися за формулою:
Упрогноз = (Уфакт * 83 + (УСР + ⌂ * 0,12 * 0,95) * 17) / 100, де
У факт-факторний удій за останній рік, ц;
У ср-середній удій за аналізований період, ц
⌂ - різниці між продуктивністю корів за останній рік аналізованого періоду і середнім удоєм по стаду за аналізований період, ц.
Коефіцієнти 83 і 17 - означають% залишаються в стаді після вибракування корів та% бракування корів за віком при терміні використання корів 6 років.
Коефіцієнт 0, 85 характеризує період лактації
1. ⌂ = 23,23-1913,4 = 4,096 (ц) = 410 (кг)
2. У прогноз = (2323 * 83 + (1913 +410 * 12) 0,85) * 17) / 100 = (192809 +33231,94
) / 100 = 2260 (кг)
3.У прогноз = (2260 * 83 + (2082,8 +177,2 * 0,12 * 0,85) * 17) / 100 =
= (187580 +35714,8) = 223294/100 = 2232,9 (кг)
4.У прогноз = (2232,9 * 83 + (2118,7 +114,2 * 0,12 * 0,85) * 17) / 100 =
= (185330,7 +36215,9) / 100 = 22,15 (ц) = 2215 (кг)
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Бізнес-план
475.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Підвищення продуктивності худоби за рахунок зміни раціону годівлі а так само аналіз ефективності
Проектування моделі для складання оптимального раціону годівлі худоби
Економіко математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби
Економіко математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби
Шляхи підвищення молочної продуктивності та ефективності молочної худоби
Оптимізація добового раціону годівлі в стійловий період СПК Єдність
Техніка змісту і годівлі домашньої худоби
Норми годівлі молодняку ​​великої рогатої худоби при вирощуванні і
Норми годівлі молодняку ​​великої рогатої худоби при вирощуванні і відгодівлі на м`ясо
© Усі права захищені
написати до нас