Підвищення якості життя населення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ
На тему: «Підвищення якості життя населення»
Дисципліна: Економіка

Введення
Підвищення якості життя громадян Росії - ключове питання державної політики. Здавалося б, безперечна декларація. Саме так вона сприймається зараз. Але ще порівняно недавній історичний досвід показує, що всього лише кілька років тому її безперечність зовсім не була настільки очевидною. Небезпечна дезінтеграція державних інститутів, системна економічна криза, витрати приватизації в поєднанні з політичними спекуляціями на природному прагненні людей до демократії, серйозні прорахунки при проведенні економічних і соціальних реформ, - останнє десятиліття XX століття стало періодом катастрофічною демодернізації країни і соціального занепаду.
Виходом з ситуації, що склалася стала розробка і реалізація пріоритетних національних проектів. 5 вересня 2005 президент РФ В.В. Путін поставив завдання суттєвого підвищення якості життя громадян шляхом реалізації пріоритетних національних проектів у таких важливих галузях, як освіта, охорона здоров'я, житлове будівництво і сільське господарство.
Системна модернізація цих областей можлива лише в результаті концентрації бюджетних та адміністративних ресурсів на здійснення національних проектів.
Метою написання даної роботи є:
Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- Вивчити суть діючих національних проектів;
- Розглянути показники фінансування національних проектів у федеральному бюджеті РФ;
- Охарактеризувати фінансові аспекти реалізації нацпроектів в Ставропольському краї.
Заявлені Президентом соціальні ініціативи є продовженням курсу на інвестиції в людину. Ці ініціативи розвивають проводиться економічний курс, визначають конкретні першочергові кроки у сфері охорони здоров'я, освіти, житлової політики. Пріоритетним завданням стало також економічний розвиток та підвищення інвестиційної привабливості вітчизняного агропромислового комплексу.
В даний час на території Росії діють 4 пріоритетних національних проекту:
I. Пріоритетний національний проект «Здоров'я», основними напрямками якого є:
· Зміцнення здоров'я населення Росії, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності;
· Підвищення доступності та якості медичної допомоги;
· Зміцнення первинної ланки охорони здоров'я, створення умов для надання ефективної медичної допомоги на догоспітальному етапі;
· Розвиток профілактичної спрямованості охорони здоров'я;
· Задоволення потреби населення у високотехнологічних видах медичної допомоги.
Національний проект «Здоров'я» повинен не тільки надати надзвичайну фінансову допомогу даній сфері соціального обслуговування, а й у перспективі стати інтегратором всіх проведених тут реформ, а також прообразом нового механізму стратегічного планування і цільового фінансування даної галузі соціальної сфери. У цілому на реалізацію пріоритетного національного проекту в сфері охорони здоров'я в 2006-2007 рр.. планується виділити 145,6 млрд. рублів, у тому числі в 2006 р. - 57,9 млрд. рублів (40 відсотків), у 2007 р. - 87,7 млрд. рублів (60 відсотків), включаючи такі основні позиції:
1) розвиток первинної медичної допомоги - 96,2 млрд. рублів (66 відсотків коштів, виділених на реалізацію даного національного проекту);
2) забезпечення населення високотехнологічної медичної допомогою - 48,1 млрд. рублів (33 відсотки);
3) управління проектом та його інформаційна підтримка - 1,3 млрд. рублів (1 відсоток).
II. Пріоритетний національний проект «Освіта», серед основних цілей якого слід виділити:
· Стимулювання освітніх установ, активно впроваджують інноваційні освітні програми;
· Інформатизація освіти;
· Підтримка ініціативної і талановитої молоді;
· Організація початкової професійної освіти для військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом і за контрактом;
· Формування мережі національних університетів і бізнес-шкіл;
· Додаткова винагорода за класне керівництво;
· Заохочення кращих вчителів;
· Постачання шкільних автобусів у сільські території;
· Оснащення шкіл дотаційних регіонів навчальним обладнанням.
Цей національний проект не просто увійшов до числа президентських ініціатив, але й названий базовим і масштабним, оскільки результати його реалізації, в кінцевому рахунку виходять далеко за межі галузевих інтересів, охоплюють усі сфери життя суспільства.
Впроваджуваний в даний час процес бюджетування, орієнтованого на результат, зачіпає кожну зі сфер діяльності держави і весь спектр державних витрат, в тому числі і витрати на фінансування освіти.
III. Пріоритетний національний проект "Доступне й комфортне житло - громадянам Росії» на першому етапі реалізації (2006-2007 рр..) Включає чотири напрямки:
· «Підвищення доступності житла»;
· «Збільшення обсягів іпотечного житлового кредитування»;
· «Збільшення обсягів іпотечного житлового будівництва та модернізація об'єктів комунальної інфраструктури»;
· «Виконання державних зобов'язань з надання житла категоріям громадян, встановлених федеральним законодавством».
Метою даного нацпроекта є формування ринку доступного житла та забезпечення комфортних умов проживання громадянам Росії. Це передбачає розвиток правової бази, бюджетну та організаційну підтримку розширення попиту і пропозиції на ринку житла та виконання держзобов'язань щодо забезпечення житлом певних категорій громадян. Обсяги фінансування нацпроекта «Доступне житло» за рахунок коштів федерального бюджету за напрямами представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Фінансування національного проекту «Доступне житло»
Напрямки
Обсяг фінансування, млрд. руб.
2006
2007
всього
Підвищення доступності житла
4,1
3,6
7,7
Збільшення обсягів іпотечного житлового кредитування
3,7
14,0 *
4,5
16,0 *
8,2
30,0 *
Збільшення обсягів іпотечного житлового будівництва та модернізація об'єктів комунальної інфраструктури
6,5
12,5 *
9,1
17,5 *
15,6
30,0 *
Виконання державних зобов'язань з надання житла категоріям громадян, встановлених федеральним законодавством
21,0
28,9
49,9
Витрати - всього за проектом,
35,4
26,5 *
46,2
33,5 *
81,6
60,0 *
в т.ч. на оргсопровожденіе
0,1
0,1
0,2
* Державні гарантії Російської Федерації
IV. Пріоритетний національний проект «Розвиток АПК» включає в себе три напрямки:
· «Прискорений розвиток тваринництва»;
· «Стимулювання розвитку малих форм господарювання";
· «Забезпечення доступним житлом молодих фахівців (чи їхніх сімей) на селі».
Сільське господарство являє собою найважливішу та унікальну за своїм значенням галузь економіки, яка є основою існування людства, оскільки саме воно на 90% забезпечує людей їжею і одягом. Необхідність вибору розвитку агропромислового комплексу в якості пріоритетного національного проекту об'єктивно зумовлене тією обставиною, що агропромисловий комплекс і його найважливіша ланка - власне сільське господарство - повинні перетворитися на динамічно розвивається конкурентоспроможний сектор російської економіки.
За напрямом «Прискорений розвиток тваринництва» основними цільовими показниками є: збільшення виробництва м'яса на 7%, молока на 4,5%. При цьому слід мати на увазі, що у фінансуванні заходів даного напрямку не беруть участь прямі бюджетні інвестиції, державна підтримка здійснюється опосередковано, у формі субсидування процентних ставок за інвестиційними кредитами, отриманими на будівництво, реконструкцію та модернізацію тваринницьких комплексів (ферм) на строк до 8 років. На розширення доступності дешевих довгострокових кредитних ресурсів на будівництво модернізацію тваринницьких комплексів (ферм) з федерального бюджету було виділено 3,45 млрд. рублів в 2006 р. і заплановано виділити 3,18 млрд. рублів в 2007 р.
За напрямом «Стимулювання розвитку малих форм господарювання в АПК» основним цільовим показником є ​​збільшення до 2008 р. обсягу реалізації продукції особистими підсобними (ЛПГ) і селянськими (фермерськими) господарствами (КФГ) на 6%. Основні заходи по напрямку: збільшення і здешевлення залучених кредитних ресурсів ЛПГ та СФГ і створюваними ними сільськогосподарськими споживчими кооперативами, що дозволить підвищити товарність господарств і доходи зайнятих у них громадян. Основний механізм - субсидування процентної ставки за кредитами, отриманими ними в комерційних банках, в розмірі 95% ставки рефінансування Банку Росії. На ці цілі федеральним бюджетом виділяється в 2006 р. 2,9 млрд. руб., У 2007 р. - 3,67 млрд. руб., Що дозволить залучати ЛПГ та СФГ кредити на суму 20 млрд. руб. щорічно.
Формування інфраструктури земельно-іпотечного кредитування дозволить підвищити доступність кредитних ресурсів для сільськогосподарських товаровиробників за рахунок розвитку кредитування під заставу земельних ділянок. У 2006-2007 рр.. заплановано ухвалення ряду федеральних законів, необхідних для створення системи земельно-іпотечного кредитування. З федерального бюджету на поповнення статутного капіталу ВАТ «Россельхозбанк» було виділено в 2006 р. - 0,1 млрд. руб., У 2007 р. заплановано - 1,2 млрд. Це дозволить до початку 2008 р. залучити в систему земельно-іпотечного кредитування 5 тис. господарств із середнім наділом землі в 100 га.
За напрямом «Забезпечення доступним житлом молодих фахівців (або сімей) на селі» основними цільовими показниками є: введення 1392,9 тис. м2 житла та поліпшення житлових умов не менш 31,64 тис. молодих фахівців (чи їхніх сімей) на селі. На ці цілі з федерального бюджету було виділено в 2006 р. 2,0 млрд. руб., А в 2007 р. буде виділено 2,0 млрд. руб. Це дозволило у 2006 р. забезпечити введення 713,4 тис. м2 і забезпечити доступним житлом 16,2 тис. молодих фахівців (їх сімей), у 2007 р. - відповідно 679,5 тис. м2 і 15,44 тис. молодих фахівців (їх сімей).
Усі поставлені цілі вимагають спеціального концептуального обгрунтування з позиції оцінки можливостей і перспектив реалізації пріоритетного національного проекту «Розвиток АПК». При цьому принципово важливе значення набуває врахування особливостей соціально-економічного розвитку окремих територій.
Так, роль Південного федерального округу в продовольчому забезпеченні країни досить велика: тут виробляється близько 22% обсягу сільськогосподарської продукції Росії; розташований кожен п'ятий гектар російської ріллі; сільське населення становить чверть (25,3%) від усього сільського населення країни. Говорячи про федеральної бюджетної підтримки сільського господарства регіонів, що входять в ЮФО, слід зазначити, що в 2006 році було передбачено фінансування з темпом зростання 28 відсотків. При цьому, якщо частка округу в обсягах Російської Федерації становить близько 22%, то фінансова підтримка становить від російських показників 26%, а у фізичному вираженні це 7,3 млрд. руб. (Рис. 1).
Малюнок 1
17_05_3

Узагальнюючи вищевикладене можна зробити висновок, що вибір національного проекту «Розвиток АПК» в якості пріоритетного об'єктивно зумовлений необхідністю розвитку та забезпечення стимулів для ефективного виробництва сільськогосподарської продукції в Російській Федерації, як матеріальної основи забезпечення економічного зростання в агропродовольчому секторі, підвищення якості життя сільського населення та забезпечення продовольчої безпеки країни.
По кожному проекту має бути сформована наскрізна система управління, включаючи планування та організацію роботи на регіональному рівні. Повинні бути визначені цільові показники і відповідальні особи, для цього є і правові інструменти, і зацікавленість керівників суб'єктів Росії. Уряд в цілому і окремі міністри персонально відповідають за координацію проектної діяльності, включаючи координацію роботи в регіонах.
У 2006 році в Росії вперше були реалізовані національні проекти у сфері освіти та охорони здоров'я. Саме ці сфери зачіпають кожної людини, визначають якість життя і формують «людський капітал» - утворену і здорову націю.
У рамках реалізації національного проекту «Освіта» в Ставропольському краї в 2006 році за рахунок коштів федерального бюджету здійснено: збільшення надбавок вчителям за класне керівництво - на суму 202150,6 тис. рублів, підтримка загальноосвітніх установ, що створюють і впроваджують нові технології, методи і форми навчання - на суму 67000 тис. рублів, заохочення кращих вчителів - на суму 22300 тис. рублів. Крім того, проведені закупівлі устаткування для оснащення загальноосвітніх закладів краю на суму 64 млн. рублів з федерального бюджету і 29 млн. рублів - з крайового. За рахунок коштів крайового бюджету в 2006 році: придбано шкільних автобусів - на суму 22 млн. рублів; комп'ютеризовані школи - на суму 15 млн. рублів; придбано спортивне обладнання для освітніх установ-на суму 12 млн. рублів. У 2007 році продовжиться виплата вже існуючих видів витрат у рамках національного проекту.
2007 Ставропольський державний аграрний університет став переможцем конкурсу освітніх установ вищої професійної освіти, які впроваджують інноваційні освітні програми. На реалізацію програми «Інноваційна модель освітньо-науково-виробничого кластеру для формування ефективної системи підготовки кадрів аграрного сектора економіки Росії» з федерального бюджету а протягом 2007-2008 рр.. вуз отримає 438 млн. рублів. Реалізація інноваційної програми передбачає наявність співфінансування.
Запропонований СтГАУ кластерний (комплексний) підхід і реалізація концепції електронного університету дозволять об'єднати на ринку праці та послуг освіту, науку і виробництво. Таке триєдине партнерство дасть можливість підвищити конкурентоспроможність і затребуваність не окремо взятого університету, а цілого кластера, до складу якого входять засновники і 136 стратегічних партнерів, які підтримали проект.
За два роки реалізації програми університет підготує близько 5 тисяч конкурентоспроможних фахівців: агрономів, інженерів, технологів, економістів, здатних працювати у швидко мінливих умовах економіки, заснованої на наукових знаннях.
Створення технопарку та бізнес-інкубатора на базі вузу прискорить соціально-економічний розвиток АПК Південного федерального округу. Наприклад, діяльність енергоцентру колективного користування, паливом для якого стане мережевий природний газ, дозволить отримувати щорічно понад 2,7 млн. кіловат-годин електроенергії при річній потребі 1.7 млн. кВт годин і більше 15,5 тисячі гігакалорій теплової енергії при річній потребі 15 тисяч гігакалорій. Надлишок електроенергії в обсязі 1 млн. кіловат-годин передбачається реалізувати через міські електромережі. СтГАУ це дасть річний економічний ефект від використання власної електроенергії в розмірі 2 млн. рублів, теплоенергії - 4,7 млн. рублів.
Актуальним у зв'язку з проведенням в країні земельної реформи та створенням електронного банку даних об'єктів нерухомості є і створення центру колективного користування «Кадастрове бюро». Сьогодні земельний фонд Ставропольського краю складає більш шести з половиною мільйонів гектарів. У краї 1,2 млн. фізичних і 6 тисяч юридичних землекористувачів. Діяльність кадастрового бюро вкрай важлива в таких умовах.
За допомогою фінансування по нацпроекту «Здоров'я» вдалося зміцнити кадрову складову за рахунок збільшення заробітної плати лікарів загальної практики та медперсоналу середньої ланки. На ці цілі в 2006 році краю було виділено з федерального бюджету 43 млн. рублів. Також була значно посилена матеріально-технічна база: за рахунок коштів федерального бюджету поставлено діагностичного обладнання на суму 340 млн. рублів у кількості 472 одиниць. Крім того, за рахунок цього ж джерела придбано 149 машин швидкої допомоги і два реанімобіля, що в грошовому вираженні склало 85 млн. рублів.
Реалізація нацпроектів «Розвиток АПК» і «Доступне житло» відрізняється від перших двох перш за все тим, що тут не передбачається прямого фінансування з бюджетів різних рівнів. Ставка робиться на створення і розвиток ринкових механізмів: кредитування, залучення інвестиційних коштів.
На реалізацію пріоритетного національного проекту «Розвиток АПК» кошти з федерального бюджету виділялися на умовах співфінансування з бюджетом суб'єкта Російської Федерації. Кошти були розподілені таким чином: у напрямку «Прискорений розвиток тваринництва» з федерального бюджету було виділено 11289,7 тис. рублів, з крайового бюджету - 7815,6 тис. рублів; за напрямом «Стимулювання розвитку малих форм господарювання в АПК» виділено з федерального бюджету 22912 тис. рублів, з крайового бюджету - 3924,9 тис. рублів; у напрямку на «Забезпечення доступним житлом молодих фахівців (чи їхніх сімей) на селі» на співфінансування заходів федеральної цільової програми «Соціальний розвиток села до 2010 року» в частині забезпечення житлом молодих родин і молодих фахівців на селі виділено з федерального бюджету 6000 тис. рублів, з крайового бюджету - 8000 тис. рублів.
Для вирішення житлових проблем жителів Ставропольського краю в рамках нацпроекта «Доступне житло» у 2006 році здано будинків загальною площею 763,2 тис.кв. метрів, що склало 103,4 відсотка до плану, проведено конкурсний відбір по двом земельним ділянкам для облаштування їх комунальною інфраструктурою. На ці та інші заходи було виділено 90819,0 тис. рублів з федерального бюджету і 176527,7 тис. рублів - з крайового.
Реалізація нацпроектів в кожному регіоні має свою специфіку, яка пов'язана з його соціально-економічним становищем. Структура витрат на реалізацію нацпроектів розрізняється по суб'єктах РФ. Дані про витрати в Ставропольському краї наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Витрати на реалізацію ПНП в Ставропольському краї 2006
№ п / п
Назва нацпроекту
Профінансовано в 2006 р., тис. руб.
всього
в тому числі:
Крайовий бюджет
Федеральний бюджет
1
«Освіта»
448250,6
156800,0
291450,6
2
«Охорона здоров'я»
103647,4
59861,6
43785,8
3
«Розвиток АПК»
56262,7
16552,6
39710,1
4
«Доступне житло»
267346,7
176527,7
90819,0
З даних цієї таблиці можна побачити, що в Ставропольському краї фінансування нацпроектів здійснюється за рахунок коштів як федерального, так і крайового бюджету. За нацпроекту "Доступне житло» частка крайового бюджету в загальному фінансуванні є найбільшою - 66,03 відсотка. Це говорить про зацікавленість крайової влади у розвитку масового будівництва житла, підвищення його доступності. Найменша частка фінансування з крайового бюджету спостерігається по нацпроекту "Розвиток АПК» у розмірі 29,42 відсотків від загального обсягу фінансування, що пов'язане з ринковими механізмами його реалізації. У краї був сформований і затверджений перелік з 18 тваринницьких комплексів, на будівництво яких була визначена сума кредиту в 1,5 млрд. рублів і близько 0,5 млрд. рублів власних коштів. На пускових об'єктах було освоєно понад 700 млн. рублів, з яких приблизно 100 млн. рублів - власні кошти СХП.
На реалізацію нацпроектів «Освіта» та «Охорона здоров'я» виділялися значні кошти і з федерального, і з крайового бюджету, проте соціальна сфера вимагає особливої ​​підтримки, тому для досягнення видимих ​​результатів потрібна її подальше фінансування. Наприклад, витрати на нацпроект «Освіта» у 2007 році зростуть за рахунок коштів крайового бюджету на 18,7 відсотка і становитимуть 532090,6 тис. рублів.

Висновок
У 2006 р. в Росії почалася реалізація пріоритетних національних проектів у таких галузях, як охорона здоров'я, освіта, житло і сільське господарство. У рамках реалізації передбачається фінансування заходів кожного з нацпроектів з бюджетів різних рівнів і позабюджетних джерел.
Зараз стає все більш очевидним, що система національних проектів не обмежиться дворічним кордоном. У червні 2006 р. на засіданні президії Ради при Президентові Росії з реалізації пріоритетних національних проектів було поставлено завдання розширити обрії планування за пріоритетними національним проектам на перспективу 2008-2009 рр.. Проекти, як підкреслювалося на засіданні, будуть не тільки продовжені, але й істотно розширено - як по колу розв'язуваних завдань, так і за обсягами їх фінансування. Проекти все більш розглядаються не як інструмент разової підтримки, а як метод «системної модернізації» відповідних сфер економіки і соціальної сфери.
Вже зараз можна сказати, що реалізація пріоритетних національних проектів на території Ставропольського краю почалася цілком успішно. Кошти, що надійшли з федерального й крайового бюджетів, витрачалися відповідно до цілей кожного з нацпроектів. З'явилися, безумовно, і проблеми, які гальмують роботу. У їх числі неузгодженість дій федеральної та регіональної влади, невивченість реальних потреб галузей і бюрократична заорганізованість.

Список використаної літератури
1. Нешітой А.С. Бюджетна система Російської Федерації: Підручник .- 4-е вид., Испр. і доп. - М.: «Дашков і Ко», 2006. - 308 с.
2. Фінансово-економічний розвиток національних проектів / Під. ред. д.е.н., проф. Таксує К.І. - М.: «Фінанси», 2006. - 500 с. з іл.
3. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 р. N 145-ФЗ (зі змінами від 31 грудня 1999, 5 серпня, 27 грудня 2000 р., 8 серпня, 30 грудня 2001 р.)
4. Коментар до Бюджетного кодексу Російської Федерації (вступний) / Под ред. М.В. Романовського та О.В. Врублевської. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Юрайт-М, 2001. - 245 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
65.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Підвищення рівня і якості життя населення як соціологічна проблема
Підвищення рівня і якості життя населення як соціологічна про
Проблеми підвищення рівня і якості життя населення Російської Федерації
Статистичне вивчення рівня і якості життя населення на прикладі муніципального освіти
Шляхи підвищення якості продукції
Стратегія підвищення якості товару
Ефективність підвищення якості і е оцінка
Ефективність підвищення якості та її оцінка
Шляхи підвищення якості на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас