Психологія та педагогіка

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Щоденник виробничої практики
Зведений звіт про виконану роботу
Виробнича характеристика
Звіт з психолого-педагогічній практиці
Зауваження та пропозиції студента з організації та проведення психолого-педагогічної практики
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3


Щоденник виробничої практики

студента 3 курсу
Факультету Сестринська справа
Прізвище, ім'я, по батькові Донських Тетяна Анатоліївна
Місце проходження практики МОУ середня загальноосвітня школа № 54 г.Барнаула
Час виробничої практики з 10.11.2008 по 24.11.2008
Базовий керівник директор МОУ Петровська С.Ш.
Відповідальний керівник практики Обухова Н.П.
Асистент ____________________________________________________
Оцінка асистента за практику___________________________________
Підпис ассистента____________________________________________
Барнаул 2008

1. Завдання керівника практики
1. За результатами спостереження побудувати портрет особистості учня.
2. Провести у навчальній групі социометрию і виявити неофіційну структуру групи, порівняти її з офіційною.
3. За результатами спостереження за педагогічною діяльністю викладача:
- Оцінити його педагогічну майстерність.
- Проаналізувати використовувані їм способи залучення уваги учнів;
- Проаналізувати прийоми розвитку пам'яті, професійного мислення учнів;
- Оцінити стиль його педагогічного спілкування.
1. Розклад дзвінків

1 зміна:
1 урок 8.00-8.40
2 урок 8.50-9.30
3 урок 9.40-10.20
4 урок 10.35-11.15
5 урок 11.30-12.10
6 урок 12.20-13.00
2 зміна
1 урок 13.30-14.10
2 урок 14.20-15.00
3 урок 15.10-15.50
4 урок 16.05-16.45
5 урок 16.55-17.35
6 урок 17.40-18.20


2. Щоденник заходів
Дата
№ п / п
Заходи
Результат
Відмітки про виконання
10/11/08
1
2
3
- Знайомство з планами роботи шкільного психолога на період, що співпадає з періодом практики.
- Вивчення розкладу дзвінків.
- Розробка спільно з керівником практики плану моєї роботи, визначення класу і педагога для спостереження, вибір класу для соціометричного дослідження.
Намічений план проходження практики під керівництвом шкільного психолога
11/11/08
4
5
6
- Присутність на заняттях, що проводяться шкільним психологом, для спостереження за манерою спілкування, порядком організації психологічних занять.
- Знайомство з класним керівником, у чиєму класі буде проводитися соціометричне дослідження
- Відвідування занять аналізованого класу
Перше знайомство з аналізованої групою (9 «Г» клас)
1 і 2 дні. Підпис безпосереднього керівника ________________
Дата
№ п / п
Заходи, що проводяться студентом
Результат
Відмітки про виконання
12/11/08
7
8
- Знайомство з педагогом, чию діяльність вирішено аналізувати (викладач фізики Єгорова М.М.)
- Розробка опорної схеми для аналізу уроку обраного викладача.
Наявність план-схеми для аналізу роботи педагога
13/11/08
9
10
- Відвідування уроку педагога для аналізу його діяльності.
- Відвідування занять 9 «Г» класу, спостереження за учнями.
Звіт про аналізу пед. майстерності педагога (Прил.1)
Фіксація результатів спостереження
3 і 4 дні. Підпис безпосереднього керівника ________________

Дата
№ п / п
Заходи, що проводяться студентом
Результат
Відмітки про виконання
14/11/08
11
- Проведення соціометричного дослідження в 9 «Г» класі
Первинні дані соціометріч. процедури
15/11/08
вихідний
16/11/08
вихідний
5 і 6 дні. Підпис безпосереднього керівника ________________
Дата
№ п / п
Заходи, що проводяться студентом
Результат
Відмітки про виконання
17/11/08
12
- Аналіз зібраних первинних даних, виявлення груп в колективі, «зірок» і т.п.
18/11/08
13
- Відвідування заняття шкільного психолога «ххх»
- Відвідування уроку педагога Єгорової М.М. для аналізу пед. майстерності
Звіт про аналізу пед. майстерності педагога (Прил.1)
7 і 8 дні. Підпис безпосереднього керівника ________________


Дата
№ п / п
Заходи, що проводяться студентом
Результат
Відмітки про виконання
19/11/08
14
15
16
- Проведення дослідження міжособистісних відносин (за методикою Т. Лірі) у 9 «Г» класі
- Проведення методики «Психологічний портрет учнів» (О. І. Мотков)
- Аналіз зібраних даних
Первинні дані дослідження
20/11/08
17
- Відвідування уроків у 9 «Г» класі для спостереження за особистістю учня Перепьолкіної Анни
Фіксація спостережень
9 і 10 дні. Підпис безпосереднього керівника _______________


Дата
№ п / п
Заходи, що проводяться студентом
Результат
Відмітки про виконання
21/11/08
18
- Відвідування позакласного заходу «День матері» в досліджуваному класі
Фіксація результатів спостереження
22/11/08
вихідний
23/11/08
вихідний
24/1/08
19
20
21
- Розробка рекомендацій класному керівнику з управління колективом класу 9 «Г» відповідно до результатів соціометричного дослідження
- Складання психологічного портрета учня Перепьолкіної Анни
- Заповнення щоденника практики
Результати соціометріч. дослідження. Рекомендації класному керівнику (Додаток 2)
Дод. 3
11 і 12 дні. Підпис безпосереднього керівника ______________

Зведений звіт про виконану роботу

№ п / п
Що зроблено згідно з переліком практичних навичок
Кількість
1
Відвідування уроків обраного педагога з метою аналізу його пед.мастерства
2
2
Відвідування занять шкільного психолога з метою отримання досвіду
2
3
Відвідування уроків аналізованого класу метою спостереження за учнями і їхніми взаєминами
8 уроків
4
Проведення заняття з дослідження (соціометрія, ДМО, психологічний портрет)
3
5
Відвідування позакласного заходу для аналізу і спостереження
1
6
Методична робота:
- Знайомство з планами роботи шкільного психолога
- Вивчення розкладу дзвінків
- Розробка опорної схеми для аналізу уроку
- Аналіз зібраних даних
- Розробка рекомендацій класному керівнику з управління колективом класу 9 «Г» відповідно до результатів соціометричного дослідження
- Складання психологічного портрета учня
- Заповнення щоденника практики
7

Виробнича характеристика

Студента (ки) Донських Тетяни Анатоліївни
За період з 10 листопада 2008 р . по 24 листопада 2008 р . Донських Тетяна проходила психолого-педагогічну практику в МОУ № 54 г . Барнаула. За цей період проявила себе як відповідальний виконавець, творчо підходить до своєї діяльності.
Під час проходження практики їй вдалося налагодити професійний контакт зі шкільним психологом, вона виявляла інтерес до його діяльності не обмежуючись тематикою свій практики.
Також вона встановила дружній контакт з викладачами - класним викладачем Іванової Є.П. 9 «Г» класу і викладачем фізики Єгорової М.М. Була охарактеризована ними як здібна, чуйна студентка.
Позитивний комунікативний контакт з учнями дозволив їй без праці здійснити мету своєї практики - провести дослідження з соціометрії. Учням сподобалося займатися з Тетяною і вони запрошували її до нас у школу працювати.
У ході проходження практики Тетяна проявила непогану методичну підготовку. Такі якості як зібраність, відповідальність дозволяють характеризувати її як успішного студента.
Базовий керівник подпісь__________________
Директор навчального заведения____________________________________
М.П.
Керівник практики оценка___________________

Звіт з психолого-педагогічній практиці

Студентки Донських Т.О.. групи ХХХ факультету ХХХ в освітньому закладі МОУ середня загальноосвітня школа № 54 г.Барнаула
У період з 10 листопада 2008 р . по 24 листопада 2008 р .
1. Ступінь виконання плану психолого-педагогічної практики.
Під час проходження психологічної практики мною було виконано всі завдання і завдання згідно програми.
2. Кількість самостійно проведених процедур. З якими труднощами довелося зіткнутися при їх проведенні?
Всього мною було проведено три самостійних уроку, всі вони були пов'язані з питаннями дослідження. Важко, на першому уроці, було встановити довірчий контакт з групою учнів, привернути їхню увагу. На наступних двох уроках цю проблему мені вдалося подолати.
3. Кількість участі у заходах, ступінь участі (активну участь, виконував окремі завдання, спостерігав).
Усі заходи вказані у зведеному звіті. З них повністю самостійна робота - методична розробка, підготовка матеріалів тестування, аналізу пед. майстерності. Самостійно я проводила процедури дослідження і обробки результатів. Також я була присутня на двох заняттях шкільного психолога, які він виконував згідно свого річного плану. На жаль, тематика даних занять не відповідала меті мого дослідження. Однак, для мене це, все одно, був приклад роботи і джерела практичного досвіду. У позакласному заході в «моєму» 9 «Г» класі я виконувала лише роль спостерігача.
4. Які знання і практичні навички ви придбали під час практики?
Під час практики я отримала практичний досвід проведення дослідження в групах, обробки результатів, складанні рекомендацій. Поліпшила навик підготовки психологічного портрета учня, отримала досвід аналізу педагогічної діяльності.

Зауваження та пропозиції студента з організації та проведення психолого-педагогічної практики

До організації практики студентів у мене немає зауважень, є тільки пропозиція. Тематику дослідження студента-практиканта було б непогано співвідносити з діяльністю самого шкільного психолога. Але, на мій погляд, це практично неможливо, з причини відсутності єдиного стандарту щодо планування діяльності шкільного психолога на рік.

Додаток 1

Звіт аналізу педагогічної майстерності педагога
Аналіз педагогічної майстерності проводився мною на уроках фізики Єгорової М.М. Я відвідала два уроки цього вчителя - у досліджуваному мною 9 «Г» класі і 7 «А». Один урок був засвоєння нових знань, другий - практична робота, повторення.
У цілому, стиль викладання мені дуже сподобався, хоча його, більшою мірою, можна визначити до авторитарного стилю, ніж демократичного. Можливо його так само назвати змішаним, в якому під час вивчення нового матеріалу домінує авторитарний стиль, а під час повторення, практики - демократичний.
Цілі уроку грамотно формулюються і долинають до учнів, основні етапи уроку регламентуються часом.
Організаційна підготовка до уроку не викликає зауважень, навпаки, є прикладом для наслідування.
Для залучення уваги учнів педагог використовує проблемні питання (під час пояснення нового матеріалу), в практичній частині уроку широко використовуються наочні посібники, а так само лабораторний експеримент.
Для розвитку пам'яті та засвоєння матеріалу Ніна Миколаївна використовує опорні схеми.
В кінці кожного з відвіданих мною уроків педагог підводить підсумки і оцінює внесок кожного учня в роботу уроку. Треба зазначити, що оцінки її «прозорі» і не викликають подиву в учнів.
Резюмуючи: викладацьку діяльність Єгорової М.М. можна оцінити саме як педагогічну майстерність, яким володіє не кожен педагог. У неї є чому повчитися.

Додаток 2

Результати соціометричного дослідження. Рекомендації класному керівнику
При вивченні соціометрії в 9 «Г» класі я використовувала параметричну процедуру, величиною соціометричного обмеження було 3 вибору. Питання соціометричного дослідження: У п'ятницю у вас вечір, там будуть конкурси, КВК, дискотека. З ким би ви хотіли туди піти? Напишіть послідовно трьох осіб, залежно від величини вашого інтересу до нього, тобто першим ви напишіть того, з ким хотіли б піти в першу чергу, потім під цифрою два - в другу чергу і лише після цього в третю чергу.
Результати:
Взаємний вибір
Число взаємних виборів: 20

1) Хитрова (1) - Белоногова (1);
2) Голованова (1) - Артамонова (3);
3) Голованова (2) - Колесникова (3);
4) Голованова (3) - Альбікова (3);
5) Вєркіна (1) - Біккулова (2);
6) Вєркіна (2) - НАФІЄВ (2);
7) Артамонова (1) - Колесникова (2);
8) Артамонова (2) - Альбікова (2);
9) Яніна (1) - Левіцкова (1);
10) Яніна (2) - Перепьолкіна (2);
11) Будаєва (1) - Ігошина (1);
12) Шанін (1) - Гаврільчев (1);
13) Карпенко (1) - Головін (1);
14) Макарова (3) - НАФІЄВ (1);
15) Колесникова (1) - Альбікова (1);
16) НАФІЄВ (1) - Біккулова (1);
17) Левіцкова (2) - Перепьолкіна (1);
20) Уфімов (1) - Улітін (1);
21) Єфімова (1) - Андреєва (1);
22) Андрєєва (3) - Біккулова (3).


Рис. 1. Соціометричні групи


(16-17) Лідери групи: Колеснікова А., НАФІЄВ Е.;
(11-9) Популярні члени групи: Артамонова О., Голованова Л., Перепьолкіна О., Біккулова Ж.;
(1-4) Знедолені члени групи: Белоногова Н., Головін А., Ігошкіна К., Карпенко О., Хитрова Юля.
Висновки:
Соціометрія, проведена в 9 «Г» класі школи N54 м. Барнаула виявила, що у досліджуваній групі більшість дітей має більш-менш сприятливий статус. Середній рівень благополуччя взаємин означає добробут більшості дітей групи в системі міжособистісних відносин, їх задоволеність у спілкуванні, визнанні однолітками.
На підставі малюнка 1 можна сказати про характер відносин, що існують в групі, тобто свідчить про роз'єднаність групи на окремі угруповання за статевою ознакою, причому в групі дівчаток спостерігається роз'єднаність на дві групи на чолі з лідерами (Колесникової, НАФІЄВ).
В основі мотиву вибору у дівчаток або хлопчиків дітей своєї статі знаходяться дружні відносини, а також проявляється інтерес до спільної діяльності з вибираним дитиною. У цій групі положення, як дівчаток, так і хлопчиків сприятливо в рівній мірі. Виявлено такий характер зв'язку як взаємна симпатія. Мотивація виборів в більшості випадків визначається бажанням дітей спілкуватися, мати спільну справу, інші причини виступають як другорядні.
Серед популярних членів групи можна виділити: Артамонову, Голованову, Перепелкин, Біккулову.
Не можна залишати без уваги непопулярних дітей (Карпенко, Головін, Ігошкіна, Белоногова, Хитрова). Слід виявити і розвинути в них позитивні якості, підняти занижену самооцінку, рівень домагань, щоб поліпшити їхнє положення в системі міжособистісних відносин. Також необхідно вчителю переглянути своє особисте ставлення до цих дітей.

Додаток 3

Психологічний портрет особистості учня
Для складання психологічного портрета учня мною, спільно з шкільним психологом, була обрана Перепьолкіна Ганна Анатоліївна, учениця досліджуваного мною 9 «Г» класу.
При складанні психологічного портрета я грунтуюся на результати проведених досліджень: соціометрія класу, ДМО (Т. Лірі) і «Психологічний портрет учнів» (О. І. Мотков).
Згідно дослідження соціометрії класу, Перепьолкіна Ганна входить до групи популярних членів класу. Вона при дослідженні отримала 10 позитивних виборів.
Результат діагностики міжособистісних відносин показує такі значення за шкалами: Домінантство 8, Впевненість в собі 5, Вимогливість 9, Скептицизм 3, Поступливість 2, Довірливість 5, добросердечність 8, Чуйність 6.
Як видно, Аня має упевненістю в собі, прагненням відстоювати свою думку. Високі значення за шкалами домінантство і вимогливість говорить про задатках лідерських якостей. У той же час, довірливість, чуйність не заважає в потрібний момент відстояти свої позиції.
Деяка відособленість проявляється як захисний механізм.
У відповідальних ситуаціях виявляється здатність до компромісів.
Перепьолкіна А.А. проявляє себе як активний учасник життя класу, має високу мотивацією до навчання, як наслідок, добре навчається (за підсумковими оцінками всього дві 4, інші - 5).
За результатами спостереження за учнівської під час позакласного заходу, можна відзначити її творчі здібності. Аня була співведучою на святі, відчувала себе при цьому впевненою і задоволеною.
В емоційному плані досить стійка, її не дуже легко вивести з себе, але іноді, видно, що їй доводиться стримувати свої емоції. Це говорить про те, що вона має здатність рефлексувати свою поведінку і співвідносити з вимогами соціуму, це говорить про зрілість психіки.
Ганна після закінчення 9-го класу планує вступати до коледжу при університеті, і свої сили мобілізує для підвищення результатів навчання. Це є показником прагнення до самореалізації та самовдосконалення.
За станом здоров'я і фізичному розвитку Перепьолкіна А.А. відповідає показникам розвитку даного віку.
Серед інтересів досліджуваної виявлено інтерес до персонального комп'ютера, вільний час Аня готова витратити на роботу в комп'ютерних програмах Photoshop, MS Powerpoint.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Звіт з практики
71.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Психологія і Педагогіка 4
Психологія та педагогіка 3
Психологія та педагогіка 2
Психологія та педагогіка Юніта 2
Психологія та педагогіка 2 Мета лабораторних
Психологія і педагогіка професійної діяльності
Спеціальна дошкільна педагогіка та психологія
Психологія та педагогіка 2 Психологія як
Історія економіки політологія психологія і педагогіка статистика філософія економічна теорія
© Усі права захищені
написати до нас