Психологічні механізми афекту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота

по предмету

Юридична психологія

на тему

Психологічні механізми афекту

Зміст

Введення

1.Псіхофізіологіческая характеристика афективного стану

2. Судово-психологічна експертиза емоційних станів

Висновок

Література

Введення

Юридична психологія включає в себе різні галузі наукових знань, є прикладною дисципліною і рівною мірою належить як психології, так і юриспруденції. В області суспільних відносин, регульованих нормами права, психічна діяльність людей набуває своєрідних рис, які обумовлені специфічною людською діяльністю у сфері правового регулювання. Право завжди пов'язане з нормативною поведінкою людей. Будучи активним членом суспільства, людина здійснює вчинки, дії, які підпорядковані певним правилам. Правила, обов'язкові для якогось конкретного безлічі людей, називаються нормами поведінки і встановлюються самими людьми в інтересах або всього суспільства, або окремих груп і класів. Методологічна особливість юридичної психології полягає в тому, що центр ваги в пізнанні переноситься на особистість як суб'єкт діяльності. Таким чином, якщо право в першу чергу виділяє в людині правопорушника, то юридична психологія досліджує людину в правопорушника, в свідка, потерпілого і т. п.

Психічні стани, так само як і стійкі особливості характеру й особистості потерпілого, правопорушника, свідка, розвиваються і протікають, підкоряючись общепсихологическим і психофізіологічним законам. Специфіка предмета юридичної психології полягає у своєрідності бачення цих станів, у дослідженні їх правового значення для встановлення істини, у пошуках науково обгрунтованих методів зниження та можливості порушення правових норм шляхом психологічної корекції цих станів, як і властивостей особистості правопорушників. Слідчий, ведучи попереднє слідство, і суд, розбираючи справу в судовому засіданні, з'ясовують складні переплетення людських взаємин, часом важко піддаються обліку психологічні якості людей і мотиви, що штовхнули людину на злочин. Так, у справах про вбивство, про доведення до самогубства, про умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, про хуліганство, про крадіжки розглядаються, по суті, психологічні питання корисливості й помсти, підступності й жорстокості, любов і ревнощі та ін При цьому суддя, прокурор , слідчий, працівник органів дізнання мають справу не тільки зі злочинцями, але і з самими різними людьми, які виступають у якості свідків, потерпілих, експертів, понятих. Особистість кожного з них склалася в певних умовах суспільного життя, індивідуальні стилі мислення, неоднакові їх характери, своєрідні їх ставлення до самих себе, до навколишнього світу.

Точне уявлення про те, чому ми чинимо так, а не інакше, дає нам можливість краще зрозуміти своє життя і більш свідомо керувати нею. Суддя і слідчий, прокурор і захисник, адміністратор і вихователь виправної колонії повинні бути озброєні психологічними знаннями, що дозволяють правильно орієнтуватися в складних і заплутаних відносинах і конфліктах, в яких їм доводиться розбиратися. Безперечно, знання психологічної науки необхідно кожному, хто має справу з людьми, хто покликаний впливати на них, проводити виховну роботу. Наука про психічного життя і діяльності людини, що вивчає такі процеси, як відчуття і сприйняття, пам'ять і мислення, почуття і воля, властивості особистості з індивідуальними особливостями (темперамент, характер, вік, схильності) не може не мати самого прямого відношення до розкриття і розслідування злочинів, розгляду справ у суді.

1 Психофізіологічна характеристика афективного стану

Афект. Дуже сильна емоція; частіше під афектом розуміють сильну негативну емоцію. Афект може проявлятися як у вигляді короткочасної бурхливої ​​реакції (наприклад, спалах гніву), так і у вигляді тривалого стану (наприклад, афективний ставлення до людини, місцем, події і т. д.). (Н. Толстих)

Афект неадекватності. Проявляється у формі афективного поведінки: підвищеною уразливістю, впертістю, негативізмом, замкнутістю, загальмованістю, емоційною нестійкістю. В основі афекту неадекватності лежать негативні переживання, що виникають в результаті незадоволення будь-яких життєво важливих потреб людини або конфлікту між ними. Найчастіше вони виникають у разі, коли не задовольняються претензії людини в області, що має для нього важливе значення, причому неможливість задоволення домагань пов'язана з відсутністю достатніх здібностей значною області. Рівень домагань такої людини грунтується, як правило, на сформованій неадекватною самооцінкою. Ця самооцінка стала для нього звичною, і він не може знизити свій рівень домагань, не завдаючи при цьому шкоди самооцінці.

Розбіжності між рівнем домагань і реальними можливостями призводять до неусвідомлюваному внутрішнього конфлікту. Визнати свою неспроможність, значить для особистості піти врозріз з наявною у неї потребою зберегти звичну самооцінку, чого вона не хоче і не може допустити. Звідси виникає неадекватна реакція людини на свій неуспіх: він або відкидає сам факт неуспіху, або дає йому абсурдне фантастичне пояснення. Ні в якому разі не бажаючи допустити в свідомість нічого, що могло б похитнути його самооцінку, людини прагне пояснити неуспіх не своєю неспроможністю, а чим-небудь іншим. У результаті виникає неадекватна реакція, що виявляється у формі афективного поведінки. Афективна реакція виступає в цьому випадку як захисний, що дозволяє особистості в разі неуспіху не знижувати самооцінку і рівень домагань, тобто неадекватна реакція дозволяє не допустити в свідомість думки про власну неспроможність. (Н. Толстих)

Високий ступінь емоційних переживань специфічно впливає на характер пізнавальних процесів і на структуру свідомості суб'єкта. Ця дія призводить до феномену звуження свідомості, що, у свою чергу, робить діяльність суб'єкта односторонньої, негнучкою. Психології відомий ряд емоційних станів, що характеризуються високим емоційним напруженням. До них відносяться стан фізіологічного афекту (сильного душевного хвилювання), стрес (психічна напруженість) і фрустрація. Стан афекту характеризується стислістю і вибуховим характером, яке зазвичай супроводжується яскраво вираженими вегетативними (наприклад, зміна кольору обличчя, виразу очей тощо) і руховими проявами.

Стан афекту формується у суб'єкта дуже швидко і протягом часток секунди може досягти свого апогею, воно виникає раптово не тільки для оточуючих, а й для самого суб'єкта. Зазвичай афект протікає протягом декількох десятків секунд. Як вже зазначалося, він характеризується високою напруженістю і інтенсивністю реалізації фізичних і психологічних ресурсів людини. Саме цим пояснюється, що в стані афекту фізично слабкі люди ударом висаджують дубові двері, наносять велику кількість смертельних тілесних ушкоджень, тобто роблять ті дії, на які вони не були здатні в спокійній обстановці. Стан афекту дезорганізують чином впливає на вищі психічні функції. Як вже зазначалося вище, відбувається звуження свідомості, що різко знижує контроль за поведінкою в цілому. Одним з наслідків афективного стану є часткова втрата пам'яті (амнезія) щодо подій, які безпосередньо передували афекту і відбувалися в період афекту.

Існує кілька механізмів виникнення афектів. У першому випадку виникнення афекту передує досить тривалий період накопичення негативних емоційних переживань (серія образ і принижень пасинка з боку вітчима; цькування молодого солдата в умовах дідівщини й ін.) У цьому випадку характерно тривалий стан внутрішнього емоційного напруження, і іноді незначне додаткове негативний вплив (чергове образа) може з'явитися пусковим механізмом розвитку та реалізації афективного стану.

Можливі ситуації, коли афективний механізм формується під впливом одноразового надзвичайно значимого для суб'єкта події (раптово повернувся з відрядження чоловік застає свою дружину в ліжку зі своїм другом).

Можливий і проміжний механізм, коли повторне негативний вплив подразника було відстрочено в часі (від декількох хвилин до декількох років): людина раптово зустрічає свого колишнього образника, який відновлює колишню цькування суб'єкта.

Особливість фізіологічного афекту полягає в тому, що він сприймається як незвичайна, парадоксальна, чужа особистості підслідного форма реагування. Часто підслідний позитивно характеризується на роботі і в побуті, має позитивні соціальні установки, високий ступінь самоконтролю. Однак взаємини підслідного з потерпілим, як правило, відрізняються конфліктністю, причому конфлікт може виникнути як безпосередньо в ситуації делікту, так і задовго до нього. У будь-якому випадку виник конфлікт глибоко зачіпає релевантними потреби підслідного, загрожує системі його цінностей. Характерно, що сформована ситуація переживається підслідним як безвихідна, нерозв'язна. Таке сприйняття сформованого положення може бути викликано як об'єктивними причинами - реальна загроза з боку жертви, дефіцит часу прийняття рішення і т.д., так і суб'єктивними особливостями підслідного, його підвищеної ранимостью, чутливістю, уразливістю, схильністю до застрявання на психотравмуючих моментах, недостатньою гнучкістю поведінки і т. д.

Дуже важливою є оцінка динамічно і специфічно безпосередньо самого злочину.

Сам момент вчинення злочину являє собою раптовий сплеск накопичився емоційної напруги, некеровану афективну розрядку. Пусковим стимулом афекту може служити як загрозливе, агресивна дія потерпілого на висоті конфліктної ситуації, так і незначне, зовні невинне вплив, що грає роль «останньої краплі» на фоні тривалого конфлікту. Схильності афекту сприяють попередні несприятливі умови, що впливають на обвинуваченого, - хворобливий стан, безсоння, хронічна втома, перенапруження та ін

Момент афективної розрядки настає несподівано, раптово для самого обвинуваченого, крім його вольового контролю. Відбувається часткове звуження свідомості - обмежується поле сприйняття, увага концентрується цілком на предметі насильства. Внаслідок цього знаряддям злочину може стати перший підходящий предмет, який опинився в полі уваги, можливість вибору обмежується. Свідомість переповнюється сліпий люттю, гнівом, образою, відповідно змінюється зовнішній вигляд - спотворюються риси обличчя, змінюється його колір, розширюються зіниці очей. Обвинувачений слабо реагує на зовнішній вплив, може не звертати уваги на свої поранення, вигляд крові. Поведінка набуває рис негнучкості, стає спрощеним, втрачаються складні моторні навички, що вимагають контролю свідомості, дії стереотипизируются, домінують рухові автоматизми - в криміналістичній картині злочину може бути присутнім множинність ударів, і поранень, їх однотипність, скупченість і явна надмірність. Довільність, свідомий контроль дій при цьому знижується, але посилюється їх енергетика, руху набувають різкість, стрімкість, безперервність, велику силу.

Тривалість подібного стану може коливатися від декількох секунд до декількох хвилин, після чого настає різкий і стрімкий спад емоційного збудження, наростає стан спустошення, крайньої втоми, відбувається поступове усвідомлення скоєного, часто супроводжується відчуттям каяття, розгубленості, жалості до потерпілого. Нерідко обвинувачені самі намагаються допомогти жертві, повідомляють про те, що трапилося в міліцію, рідше - тікають з місця події, не намагаючись приховати сліди злочину. Надалі нерідко виявляється забування окремих епізодів злочину.

Фізіологічний афект необхідно розрізняти від патологічного. На відміну від фізіологічного, патологічний афект розглядається як гостре короткочасне психічний розлад, що виникає раптово і характеризується такими особливостями:

 • глибоке затьмарення свідомості;

 • бурхливий рухове збудження;

 • повна (або майже повна) амнезія.

2. Судово-психологічна експертиза емоційних станів

Даний вид експертизи призначається працівниками слідчих або судових органів у тих випадках, коли виникає питання про можливість кваліфікувати дії обвинуваченого (підсудного) як вчинені в стані сильного душевного хвилювання (фізіологічного афекту) і цей стан передбачено законодавцем як пом'якшувальну провину обставини у справах про вбивства і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (див. статті 107, 113 КК РФ).

Насильницькі злочини проти особистості, особливо вбивства та нанесення тілесних ушкоджень, нерідко є завершальною фазою конфлікту, який відбувався між злочинцем та потерпілим. Розвиток конфліктної ситуації між людьми звичайно супроводжується зростанням рівня емоційного напруження учасників конфлікту. При цьому нерідкі випадки, коли один або декілька учасників конфлікту своїми діями провокують подальший розвиток конфліктної ситуації, і ця обставина, заломлюючись через індивідуальні особливості особистості, сприяє виникненню стану сильного душевного хвилювання на стадії, що передує вчиненню насильницького злочину. Подібні ситуації, як зазначалося вище, враховуються законодавцем, а для вирішення питання про відповідну кваліфікацію такого злочину працівники правоохоронної системи повинні отримати висновок експерта-психолога. Таким чином, кримінальне право враховує особливості станів і умов, в яких перебуває особа, яка вчинила злочин, причому ці обставини істотно обмежують міру його усвідомлення, свободу волевиявлення і розцінюються як пом'якшувальні обставини.

Дії у стані патологічного афекту відрізняються великою руйнівною силою, а в постаффектівной стадії спостерігається глибокий сон. Патологічний афект - це хворобливий стан психіки, і тому його експертна оцінка повинна здійснюватися лікарем-психіатром.

У ряді випадку, якщо у обвинуваченого виявляються ознаки розумової відсталості, психопатичні риси, якщо є дані про перенесені ним черепно-мозкових травмах, неврологічних порушеннях та інших відхиленнях, не пов'язаних з психічним захворюванням, є ефективним проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи, на вирішення якої ставляться питання, пов'язані з компетенціями обох видів експертиз.

Складним є питання про діагностику фізіологічного афекту в стані алкогольного сп'яніння. Відомості про вживання обвинувачуваним алкоголю до вчинення злочину не знімають із експертів необхідності ретельно дослідити його індивідуально-психологічні особливості, аналізувати розвиток ситуації делікту, інші обставини справи, щоб у кожному конкретному випадку вирішувати питання про наявність чи відсутність афекту. Тому правомірно призначення СПЕ на предмет афекту щодо обвинуваченого, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Кваліфікована оцінка емоційних станів підслідного чи свідка в значній мірі залежить не тільки від досвіду психолога, але також від обсягу інформації про особу і поведінці суб'єкта злочину в матеріалах кримінальної справи. На жаль, в процесі допитів та інших слідчих дій слідчі рідко фіксують свою увагу на особливостях самопочуття, настрою підслідного перед тим, що трапилося. Дуже важливий також опитування свідків про те, як виглядав підслідний перед тим, що трапилося і в момент делікту, які особливості в його поведінці спостерігалися після того, що сталося.

Ми рекомендуємо в процесі допиту свідків чи потерпілих задати їм наступні питання.

1. Як виглядав підслідний в момент делікту:

а) який був колір його обличчя?

б) як виглядали його очі (що бігають зіниці, звужені або розширені)?

в) спостерігався чи тремор рук або інших частин тіла?

г) які були особливості інтонації його голосу?

2. Як виглядав підслідний і які були особливості його поведінки після того, що сталося:

а) плакав?

б) сидів нерухомо?

в) намагався надати допомогу жертві?

г) адекватно відповідав на запитання?

д) який був темп його мови (прискорений, сповільнений, нормальний)?

е) як було зміст його висловлювань? та ін

3. Які були особливості взаємин між підозрюваним і жертвою?

4. Які особливості особистості та поведінки підслідного?

5. Які особистісні особливості жертви?

У процесі допиту підслідного, особливо на перших етапах слідчих дій, слідчому необхідно з'ясувати у нього наступні моменти:

 • соматичний стан (наявність соматичних, нервових та інших захворювань, наявність хронічної втоми, безсоння та ін);

 • особливості міжособистісних відносин підслідного з жертвою (наявність конфліктів, їх специфіку і способи їхнього дозволу);

 • особливості особистості жертви (особливості темпераменту, характеру, особливості взаємин у сім'ї та ін);

 • особливості та динаміку взаємин з жертвою (що послужило джерелом конфлікту, чи були раніше конфлікти; якщо були, то як вони вирішувалися; чи є спільні знайомі з жертвою, спільні інтереси та ін.)

У матеріалах кримінальної справи обов'язково повинні бути характеристики на підслідного, причому не тільки побутові і виробничі, але й характеристики свідків. При опитуванні свідків рекомендується задавати такі, наприклад, питання:

- «Чи є для вас несподіваним вчинок підслідного? або: - «Чи відповідають особливостям особистості підслідного його вчинки?»

Відповіді свідків на ці питання мають високу інформативну значимість для експерта-психолога. За даними ряду досліджень і нашими власними даними, особи, що вчинили злочини у стані фізіологічного афекту, відрізняються підвищеною загальмованістю, врівноваженістю, відсутністю агресивності і вираженої афективної. Змістовна сторона їх діянь не узгоджується з їх особистісними характеристиками.

У постанові про призначення судово-психологічної експертизи емоційних станів слідчим ставляться наступні питання:

1. Які індивідуально-психологічні особливості підслідного?

2. Які особливості міжособистісних відносин жертви і підслідного (соціально-психологічна характеристика динаміки їх міжособистісних взаємин, їх конфлікту, аналіз способів вирішення конфліктних ситуацій тощо)?

3. Як виявлені особистісні характеристики могли вплинути на особливості поведінки підслідного в досліджуваній ситуації?

4. В якому психічному стані перебував підслідний в момент вчинення делікту?

5. Чи знаходився підслідний у стані фізіологічного афекту чи іншому емоційному стані, істотно вплинула на його поведінку?

Питання про інше емоційному стані доречний, оскільки підслідний в момент скоєння злочину міг знаходитися в такому психічному стані, яке за своїм руйнівного впливу на поведінку не досягало глибини фізіологічного афекту, але зробило негативний вплив на свідоме регулювання його поведінки. Такими емоційними станами, що надають дезорганізуюче вплив на поведінку людини в ситуації конфлікту, можуть бути стрес і фрустрація. Ці емоційні стани діагностуються психологом і можуть інтерпретуватися юристом як стану сильного душевного хвилювання і розглядатися як пом'якшувальну відповідальність обставини.

У психології стрес розуміється як стан психічного напруження, що виникає у людини в процесі діяльності в найбільш складних, важких умовах, як у повсякденному житті, так і при особливих екстремальних станах. Стрес може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на діяльність людини, Включаючи навіть повну її дезорганізацію. Об'єктивними ознаками, за якими можна судити про стрес, є його фізіологічні прояви (підвищення артеріального тиску, зміна серцево-судинної діяльності, м'язове напруження, прискорене дихання тощо) і психологічні (переживання тривоги, дратівливість, відчуття неспокою, втома та ін.) Але головною ознакою стресу є зміна функціонального рівня діяльності, що проявляється в її напрузі. У результаті такого великого напруження людина може мобілізувати свої сили або, навпаки, в результаті надмірного напруги функціональний рівень знижується, і це може сприяти дезорганізації діяльності в цілому. Розрізняють фізіологічний і психологічний стрес. Фізіологічний стрес викликається безпосереднім впливом несприятливого стимулу на організм. Наприклад, ми занурюємо руки в крижану воду, і в нас виникають стереотипні реакції (ми відсмикуємо руки). Психологічний стрес як більш складне інтегративне стан вимагає обов'язкового аналізу значущості ситуації, з включенням інтелектуальних процесів і особистісних особливостей індивіда. Якщо при фізіологічному стресі реакції індивіда стереотипно, то при психологічному стресі реакції індивідуальні і не завжди передбачувані. Виникнення психологічного стресу в певних життєвих ситуаціях може відрізнятися не в силу об'єктивних характеристик ситуації, а у зв'язку з суб'єктивними особеннocтямі сприйняття її людиною. Тому неможливо виділити універсальні психологічні стреси і універсальні ситуації, що викликають психологічну напругу в рівній мірі у всіх людей. Наприклад, навіть дуже слабкий подразник у певних умовах може відігравати роль психологічного стресу або один навіть дуже сильний подразник не може викликати стресу у всіх без винятку людей, яких він впливав. Ці фактори є дуже важливими при оцінці емоційного стану людини, особливо в судово-слідчій практиці.

Г. у віці 58 років, ввечері, вийшовши з власної квартири, завдав ножового удару молодій людині з компанії, яка щодня, пізно ввечері, збиралася під вікнами квартири Г, голосно розмовляла, сміялася, співала пісні і т.п. Це тривало протягом всіх літніх місяців. Незважаючи на неодноразові попередження мешканців будинку, компанія продовжувала нічні посиденьки і заважала відпочивати оточуючим.

В останні місяці Г. страждав безсонням, що було обумовлено напруженою роботою (перед пенсією), дрібними сімейними негараздами, загальним невротичним станом у зв'язку з клімактеричним віком. У той вечір Р. прийшов додому, у нього було погане самопочуття, хотілося виспатися, відпочити, а в цей час почалися звичні вигуки з вулиці, заграла гітара, пролунав сміх. Г. схопив ніж, яким дружина різала картоплю, вискочив на вулицю. В цей час назустріч з кущів вийшов молодий чоловік (до речі, з цієї компанії). Г. завдав йому удару ножем в область руки (потерпілий, побачивши людину з ножем, намагався оборонятися, відмахуватися рукою). Після чого Р. прийшов додому і попросив дружину викликати «швидку допомогу» і міліцію. Після судово-психіатричної експертизи, яка визнала Г. осудним, була проведена судово-психологічна експертиза.

Підекспертного в контакт з експертами вступав легко, охоче відповідав на поставлені питання, у тому числі пов'язані з матеріалами кримінальної справи. Аналіз індивідуально-типологічних особливостей Г. виявив достатню силу з боку нервових процесів, але деяку загальмованість, т; тобто переважання гальмівних процесів над збудливими. Г. відрізнявся помірною товариськістю, конформність, була виявлена ​​висока фрустраційна напруженість, тривожність. У побутових і виробничих характеристиках зазначалося, що підекспертного - врівноважений, спокійний чоловік, відрізняється дисциплінованістю, працьовитістю, стійкими моральними принципами. Підекспертного виявляв схильність уникати конфліктних ситуацій. Напередодні (за два тижні) переніс соматичне захворювання, були неприємності і на роботі, пов'язані зі зменшенням зарплати і зміною начальства. Підекспертного відрізнявся імпульсивним типом реагування на конфлікт (відхід у себе з метою пом'якшення емоційної напруги). Підекспертного досить докладно описував ситуацію того, що сталося; амнезії, афективної звуженої свідомості в досліджуваній ситуації у підекспертного не простежувалося. Однак у момент делікту відзначалися виражені емоційні переживання гніву, образи, глибокого невдоволення. У протоколах допитів і в процесі експертизи Г. описував, в якій позі перебувала жертва, пам'ятав, куди потрапив ніж, стверджував, що після цього одразу втік викликати «швидку допомогу». Аналіз динаміки психічного стану підекспертного в момент делікту не виявив у нього стану фізіологічного афекту.

Судово-психологічна експертиза не обмежується простою констатацією факту - був афект чи не був. Перед експертом стоїть завдання встановлення причинних зв'язків емоційних реакцій підекспертного. Опис психологічних закономірностей виникнення емоційних реакцій у підекспертного допомагає суду і слідству висвітлити важливі аспекти юридичного поняття «раптово виникло сильне душевне хвилювання».

Особлива складність при вирішенні цього завдання виникає у разі кумулятивних афективних реакцій, що наочно представлено в описаному вище випадку з Г. Безпосередня, роздільна причина ефективних реакцій у Г. носила лише провокуючий характер, а справжньої психологічної причиною його вчинку являв ась вся конфліктна ситуація в цілому . Афективний вибух у Г. відбувся одразу за дозволяючим приводом, а саме - появою галасливій компанії під вікнами опівночі, але розглядати його ізольовано, у відриві від попередніх психотравмуючих чинників, які мали місце у підекспертного, недоцільно. Психологічний аналіз показав, що Г. протягом тривалого часу перебував у стресовому стані, що було обумовлено безліччю причин: неприємностями на роботі на тлі хронічної завантаженості і напруженого трудового процесу, перенесеним незадовго до делікту соматичним захворюванням, що сприяв розвитку астенічного синдрому, клімактеричним віком. «Останньою краплею» у формуванні афективної напруги стали хронічні безсоння в зв'язку з постійним шумом під вікнами. Аналізуючи внутрішню картину делікту, тобто суб'єктивну значимість аффектогенной приводу для підекспертного, психолог ні в якому разі не повинен змішувати її з правовим поняттям. Оцінка об'єктивної сторони вчиненого - прерогатива юриста.

Важливим є також розмежування фізіологічного афекту від такого емоційного стану, як фрустрація.

Фрустрація, як уже зазначалося, - це психічний стан дезорганізації свідомості і діяльності людини, викликане об'єктивно непереборними перешкодами. Незважаючи на різноманіття фрустрирующих ситуацій, вони характеризуються двома обов'язковими умовами: це наявність актуально значущої потреби та наявність перешкод для здійснення цієї потреби. Необхідною ознакою фрустрації є сильна вмотивованість особистості до досягнення мети, задоволенню значущої потреби та наявність перешкоди, що заважає досягненню цієї мети.

Поведінка людини в період фрустрації може виражатися в руховому неспокої, в апатії, в агресії та деструкції, в регресії (зверненні до моделей поведінки більш раннього періоду життя).

Необхідно відрізняти псевдофрустраціонное поведінку людини від істинного фрустрационного поведінки. Для фрустрационного поведінки характерне порушення умотивованості та доцільності, при псевдофрустраціонном поведінці зберігається одна з перерахованих вище характеристик

Наприклад, людина перебуває в стані люті, прагнучи досягти якоїсь мети. Незважаючи на лють і агресивність такої людини, її поведінка доцільно.

Двоє молодих людей підійшли до незнайомої людини з метою пограбування і попросили його дати прикурити. Незнайомець грубо відмовив у проханні, і вони стали його бити, потім взяли гаманець і втекли. Один з них, який наніс перший удар потерпілому, стверджував, що той образив його і він був у сліпій люті. Однак поведінка цієї молодої людини не можна розглядати як фрустрационное, так як він мав певну мету - пограбувати потерпілого.

Таке псевдофрустраціонное поведінка характеризується частковою втратою контролю з боку волі людини, але воно доцільне, мотивовано й зберігає контроль з боку свідомості.

Фрустрационное поведінка - це те поведінка, яка не контролюється ні волею, ні свідомістю людини, воно дезорганізоване і не має змістовно-смислового зв'язку з мотивом ситуації. При такій поведінці свобода усвідомлення і волевиявлення обмежена. У зв'язку з цим фрустрацію можна виділити як особливий стан, який юристи можуть розглядатися як пом'якшувальний фактор.

Підекспертного Б., 26 років, перебуваючи в неприязних стосунках зі своїм батьком Д., завдала йому удару ножем у ліву половину грудної клітки, від чого потерпілий помер на місці. За висновком судово-психіатричної експертизи підекспертного визнана осудною, експерти-психіатри рекомендували провести судово-психологічну експертизу на предмет фізіологічного афекту. На дозвіл експертів було поставлено три питання:

1. Які індивідуально-психологічні особливості підслідною Б.?

2. Як вони могли вплинути на її поведінку в досліджуваній ситуації?

3. Чи можливо вважати дії Б. результатом фізіологічного афекту?

У процесі експертизи виявлено, що Б. - друга дитина в сім'ї, є сестра на 13 років старше. Підекспертного характеризувала своє дитинство як безрадісне через систематичні п'янок батька. Старша сестра також п'є, у зв'язку з чим відносини з нею негативні. Підекспертного закінчила 8 класів, потім ПТУ, свою спеціальність (радіосборщіца) дуже любить. Має двох дітей. У матеріалах справи вказується на наявність тривалих конфліктів у родині підекспертного у зв'язку з систематичним пияцтвом батька, його агресивним і цинічним поведінкою по відношенню до неї. Основний життєвою потребою для підекспертного була її сім'я (чоловік, якого вона дуже любила, і діти). Все це мало високу особистісну значимість для підекспертного. Але хронічна психотравматична ситуація в будинку батька в значній мірі перешкоджала задоволенню цієї значущої потреби.

Аналіз індивідуально-типологічних і особистісних особливостей, проведений за допомогою експериментально-психологічного обстеження та вивчення матеріалів кримінальної справи, показав, що тип вищої нервової діяльності підекспертного відноситься до сильного, рухливому, але неврівноважений, з переважанням збуджувальних процесів над гальмівними. Рівень інтелектуального розвитку відповідає віку і здобутій освіті. Спостерігається зниження розумової працездатності, що проявляється в зниженні слухоречевой пам'яті, у підвищеній втомлюваності, лабільності. Це відповідає соматичному (вагітність) і психічному стану Б. У структурі особистості виявлено емоційна нестійкість, що проявляється в недостатньому самоконтролі, у схильності до імпульсивних реакцій. Спостерігається самостійність, відповідальність, довірливість, наполегливість у досягненні поставленої мети. У ситуації конфлікту схильна до зовні обвинувальним реакцій з підвищеною фіксацією на виникаючих перешкодах. Аналіз даних показав стійку тенденцію підекспертного до зняття емоційної напруги через підвищену дратівливість, недостатню саморегуляцію, і слабку здатність до пошуку адекватних способів виходу з конфлікту і в збудливості, емоційній дратівливості, в нестачі самоконтролю і тривожної caмooцeнкe.

Тенденція оцінювати індивідуальні потреби як релевантними у фрустрірованньй особистості обумовлена ​​як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. Внутрішній чинник визначається інтелектуальними й особистісними характеристиками підслідних.

Дослідження показали, що такі особистості харaктерізуются неадекватною самооцінкою, низьким рівнем психічної адаптації, егоцентризмом, ригідністю, слабкими комунікативними якостями. Причому якщо при фізіологічному афекті і стресовому стані визначальну роль у розвитку динаміки цих станів відіграє зовнішній фактор, то стан фрустрації пов'язано з внутрішнім чинником - з особистісної структурою об'єкта. Стан фрустрації може сприяти виникненню сильного душевного хвилювання, і його можна розглядати як пом'якшуючу провину обставину.

Ефективна оцінка цих станів залежить від професійного досвіду психолога, а також від обсягу та якості інформації про особу і поведінці підслідного в досліджуваних ситуаціях делікту, представлених у матеріалах кримінальної справи.

Висновок

Для найбільш об'єктивного і кваліфікованого вирішення безлічі питань, постійно виникають перед судово-слідчими працівниками, поряд з юридичною та загальною ерудицією, професійним досвідом, потрібні також і великі психологічні знання.

Займаючись дослідженням тіньових сторін життя, іноді в самих відштовхують її проявах, слідчі і судді повинні зберігати особисту несприйнятливість (імунітет) до негативних впливів і уникати небажаних спотворень особистості, так званої професійної деформації (підозрілості, самовпевненості, обвинувального ухилу і т. п.). Особливості праці цих працівників роблять необхідною морально-психологічну загартування, бо вони пов'язані зі значним напруженням розумових і моральних сил. Значне зростання злочинності, а також розвиток її найбільш небезпечних форм: організована злочинність, вбивства на сексуальному грунті, замовні вбивства тощо пред'являють вимоги до підвищення ефективності діяльності правоохоронної системи. З іншого боку, посилюється охорона прав та інтересів окремих громадян у процесі залучення їх до кримінальної відповідальності і тенденція до гуманізації процесу розслідування і судового розгляду кримінальних справ, що визначає необхідність високого рівня професійної компетентності працівників правоохоронної системи як головного інтегрального фактора, що забезпечує як захист інтересів окремих осіб та організацій від злочинних посягань, так і дотримання всіх законних прав та інтересів громадян і колективів, а також дотримання етичних норм. Сама професійна компетентність в значній мірі визначається особистісним потенціалом правовик, тобто системою психологічних факторів, які можна об'єднати загальним поняттям «психологічна культура».

Психологічна культура юриста - це комплекс психологічних знань, що означає психологію особистості та діяльності, психологію юридичного знання і психологічні характеристики окремих юридичних професій, навички і прийоми використання цих знань у професійних ситуаціях в процесі спілкування.

У значній мірі завдання юридичної психології визначаються необхідністю вдосконалювати практичну діяльність органів правосуддя.

Література

 1. Амінов, І.І. Юридична психологія: навчальний посібник для вузів за спец. «Юриспруденція». - М.: Юнити-Дана, 2007. - 414с.

 2. Васильєв, В.Л. Юридична психологія: Підручник для вузів. - Спб.: Питер, 2005. - 654с.

 3. Психологія / під ред. д.п.н. проф. Засл. діяча науки РФ А.А. Крилова - М., «Проспект», 2001р. - 488с.

 4. Довідник по психології і психіатрії дитячого і підліткового віку / під ред. С.Ю. Циркіна. - Спб.: Питер, 2001. - 752с.

23


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Контрольна робота
84.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Психологічні механізми творчості
Психологічні механізми культури
Психологічні захисні механізми релігійності
Фактори і психологічні механізми сприйняття
Соціально-психологічні механізми формування правосвідомості чи
Психологічні механізми формування соціальних стереотипів
Психологічні механізми залучення уваги в рекламі
Соціально-психологічні механізми формування правосвідомості особистості
Емоційний стрес психологічні механізми клінічні прояви психотерапія
© Усі права захищені
написати до нас