Про деякі питання ввезення в республіку Білорусь товарів для переробки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Про деякі питання ввезення в Республіку Білорусь товарів для переробки
Організації, що займаються переробкою іноземної сировини, матеріалів і комплектуючих, часто стикаються з вибором митного режиму, який має заявити у відношенні ввезених до Республіки Білорусь товарів виходячи з умов укладеної зовнішньоекономічної угоди, а також цілей подальшого використання і (або) розпорядження продуктами переробки. У цій статті розглянуті основні способи ввезення таких товарів на митну територію Республіки Білорусь і пов'язані з ними вимоги щодо сплати митних платежів, дотримання обмежень на ввезення товарів та інші митні формальності.

I. Товари для переробки ввозяться до Республіки Білорусь в рамках митного режиму вільного обігу. Готова продукція залишається на митній території Республіки Білорусь
Відповідно до ст. 159 Митного кодексу Республіки Білорусь (далі - ТК) розглянутий митний режим допускає постійне розміщення і використання товарів без обмежень володіння, користування і розпорядження ними, які передбачені митним законодавством щодо використання іноземних товарів на митній території.
Основним з умов приміщення товарів під митний режим вільного обігу є сплата необхідних митних платежів. До них можна віднести митні збори за митне оформлення, ввізне мито, акциз та податок на додану вартість (див. таблицю). Причому згідно зі ст. 160 ТК такі платежі повинні бути сплачені в повному обсязі до видачі свідоцтва про приміщення товарів під даний митний режим.
Вид митного платежу
Нормативні правові акти, що встановлюють ставки митного платежу
Митні збори за митне оформлення
Указ Президента Республіки Білорусь від 13.07.2006 № 443 «Про митні збори»
Ввізні мита
Указ Президента Республіки Білорусь від 31.12.2007 № 699 "Про встановлення ставок ввізних мит»
Акцизи
Указ Президента Республіки Білорусь від 29.12.2008 № 709 «Про ставки акцизів на підакцизні товари»
Податок на додану вартість
Закон Республіки Білорусь від 19.12.1991 № 1319-XII «Про податок на додану вартість»
Заява товарів у митному режимі вільного обігу здійснюється із застосуванням митної декларації, форма і порядок заповнення якої визначено наказом Державного митного комітету Республіки Білорусь від 09.07.1998 № 246-ОД «Про затвердження« Положення про митний документі «Вантажна митна декларація» і «Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації для цілей митного декларування товарів »(далі - Наказ № 246-ОД).
Відповідно до ст. 159 ТК товари, обмежені до переміщення через митний кордон при ввезенні, поміщаються під митний режим вільного обігу при поданні митному органу відповідних дозволів та (або) ліцензій уповноважених державних органів на ввезення цих товарів. Причому застосовуються обмеження, що встановлюються на підставах економічного і неекономічного характеру.
Згідно з Указом Президента Республіки Білорусь від 15.10.2007 № 502 «Про заборонах і обмеженнях на переміщення окремих видів товарів через митний кордон Республіки Білорусь» (далі - Указ № 502) до товарів, обмеженим до переміщення через митний кордон Республіки Білорусь при ввезенні на підставах економічного характеру, належать товари, зовнішня торгівля якими підлягає ліцензуванню. У цих цілях постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 27.09.2006 № 1267 «Про ліцензування зовнішньої торгівлі окремими видами товарів» (далі - Постанова № 1267) затверджено перелік товарів, імпорт яких здійснюється за ліцензіями, що видаються Міністерством торгівлі. Даний перелік включає в себе окремі товари, що класифікуються в групах 10, 12, 15, 25-28, 31, 41, 53, 71, 72, 74-76 Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Республіки Білорусь (далі - ТН ЗЕД).
Переліки товарів, обмежених до переміщення через митний кордон Республіки Білорусь при ввезенні на підставах неекономічного характеру затверджені постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 23.09.2008 № 1397 «Про деякі питання порядку переміщення окремих видів товарів через митний кордон Республіки Білорусь» (далі - Постанова № 1397 ).
II. Товари для переробки ввозяться до Республіки Білорусь в рамках митного режиму вільного обігу. Готова продукція вивозиться за межі митної території Республіки Білорусь
Основні умови приміщення товарів під митний режим вільного звернення розглянуті вище (див. п. I). У свою чергу, торкаючись ситуації, що розглядається, необхідно звернути увагу на таку особливість.
Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 23.08.2005 № 391 «Про відстрочення сплати мита та податку на додану вартість» щодо комплектуючих, запасних частин, матеріалів і сировини, які ввозяться до Республіки Білорусь для виготовлення експортної продукції, коли підлягає сплаті сума ввізного мита у відношенні ввезених товарів не перевищує 10% від їхньої митної вартості (за винятком ввезеного цукру-сирцю тростинного для виробництва цукру білого), платник має право отримати відстрочку сплати ввізного мита та податку на додану вартість. Розглянута відстрочка надається на строк:
· Не більше 12 місяців - у випадку товарів, що ввозяться для виготовлення продукції експортного суднобудування, а також цукру-сирцю тростинного для виробництва цукру білого;
· Не більше 6 місяців - щодо інших товарів.
Крім того, у разі вивезення ввезених товарів у складі готової продукції у встановлені терміни відстрочкою за межі митних територій Республіки Білорусь та Російської Федерації ввізне мито і податок на додану вартість не справляються, тобто фактично надається пільга зі сплати ввізних митних зборів, податків.
Згідно з Інструкцією про порядок реалізації справляння митних платежів, відсотків, затвердженої постановою Державного митного комітету Республіки Білорусь від 24.01.2007 № 11 «Про деякі питання, пов'язані зі стягненням митних платежів, відсотків» (далі - Інструкція № 11), під експортною продукцією розуміються товари , вивезені за межі митних територій Республіки Білорусь та Російської Федерації без зобов'язання про зворотне ввезення, до складу яких виходячи з номенклатури та кількості увійшли ввезені комплектуючі, запасні частини, матеріали та сировина (як безпосередньо, так і в складі іншої продукції).
Дана відстрочка надається при митному оформленні. Для її одержання одночасно з подачею митної декларації платник подає в митницю, яка виробляє митне оформлення, виписку з технологічного процесу (промислового регламенту) виготовлення експортної продукції із зазначенням норм витрати ввезених комплектуючих, запасних частин, матеріалів і сировини на виготовлення одиниці експортної продукції, завірену підписом керівника і печаткою платника.
Для підтвердження виконання умов відстрочки платник представляє в митницю:
· Звіт про використання комплектуючих, запасних частин, матеріалів і сировини для виробництва експортної продукції за встановленою формою - протягом 10 робочих днів з дня закінчення строку наданого відстрочення. Форма такого звіту визначена додатком 3 до Інструкції № 11;
· Документи, що підтверджують факт вивезення експортної продукції за межі митних територій Республіки Білорусь та Російської Федерації, - не пізніше 30 календарних днів з дня закінчення терміну наданої відстрочки, а щодо товарів, що вивозяться за межі митних територій Республіки Білорусь та Російської Федерації, які прямують транзитом через митну територію Російської Федерації, - не пізніше 60 календарних днів з дня закінчення строку наданого відстрочення.
Однак необхідно відзначити, що в разі невиконання вищевказаних умов, добровільного погашення такої відстрочки законодавством не передбачено. Згідно з Указом № 391 при нездійсненні вищеназваного вивезення у платника виникає митна заборгованість, яка стягується з нарахуванням пені в розмірі ставки рефінансування Національного банку Республіки Білорусь, збільшеної на 20%.
III. Товари для переробки ввозяться до Республіки Білорусь в рамках митного режиму переробки на митній території. Готова продукція залишається на митній території Республіки Білорусь
Відповідно до ст. 165 ТК митний режим переробки на митній території допускає здійснення на митній території операцій переробки іноземних товарів протягом встановленого терміну, в тому числі з використанням при таких операціях вітчизняних товарів, з метою отримання продуктів переробки, призначених для вивезення з митної території. При цьому відповідно до ст. 174-175 ТК продукти переробки можуть бути також розміщені на митній території Республіки Білорусь, що вимагає їх приміщення під митний режим вільного обігу.
Згідно зі ст. 166 ТК операції переробки товарів у митному режимі переробки на митній території включають:
· Власне переробку або обробку товарів, при яких товари для переробки втрачають свої індивідуальні характеристики (відмітні ознаки);
· Виготовлення нових товарів, у тому числі монтаж, збирання, розбирання і підгонку, при якому товари для переробки зберігають свої індивідуальні характеристики (відмітні ознаки);
· Ремонт або технічне обслуговування товарів, у тому числі їх відновлення, заміну складових частин, відновлення їх споживчих властивостей;
· Використання товарів, що сприяють виробництву продуктів переробки або полегшують його, навіть якщо ці товари повністю або частково споживаються в процесі переробки, за винятком засобів виробництва (устаткування, верстати, пристосування та ін.) Дана операція повинна бути виконана одночасно з однією з вищезазначених операцій.
Як і у митному режимі вільного обігу (див. п. I та II), при розміщенні товарів у митний режим переробки на митній території:
· Заяву товарів у такому митному режимі проводиться із застосуванням митної декларації, форма і порядок заповнення якої визначені Наказом № 246-ОД;
· Товари, обмежені до переміщення через митний кордон при ввезенні на підставах неекономічного характеру, поміщаються під такий митний режим при поданні митному органу відповідних дозволів та (або) ліцензій уповноважених державних органів на ввезення цих товарів (ст. 165 ТК).
Однак обмеження, що встановлюються на підставах економічного характеру, щодо таких товарів не застосовуються.
Поряд з вищевикладеним, на відміну від митного режиму вільного обігу відносно товарів, що заявляються у митному режимі переробки на митній території, необхідно попередньо погодити в митному органі умови використання товарів у цьому митному режимі (ст. 165 ТК). При цьому виходячи з п. 6 ст. 167 ТК до такого узгодження зацікавлена ​​особа повинна отримати висновок уповноваженого органу про умови переробки товарів на митній території. Виконання даних вимог законодавства передбачає вчинення зацікавленою особою до представлення товарів до митного оформлення товарів таких дій.
У першу чергу, в порядку, встановленому ст. 168 ТК і постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 21.08.2007 № 1065 «Про деякі питання видачі висновку про умови переробки товарів на митній території та висновки про умовах переробки товарів за межами митної території» (далі - Постанова № 1065), відповідна особа подає до відповідного уповноважений орган заяву про видачу висновку про умови переробки товарів на митній території.
Форма та порядок заповнення такої заяви встановлені постановою Державного митного комітету Республіки Білорусь від 26.02.2008 № 27 «Про форми документів, що використовуються при видачі висновку про умови переробки товарів на митній території та висновки про умовах переробки товарів за межами митної території, і про порядок їх заповнення »(далі - Постанова № 27).
При цьому такими уповноваженими органами (залежно від підпорядкованості зацікавленої особи, управління акціями (часткою в статутному фонді) такої особи, а також виду його економічної діяльності) є:
· Окремі республіканські органи державного управління та державні організації, підлеглі Уряду Республіки Білорусь (Міністерство архітектури і будівництва, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство інформації, Міністерство промисловості, Міністерство зв'язку та інформатизації, Міністерство сільського господарства і продовольства, Міністерство транспорту і комунікацій, Міністерство фінансів, Міністерство енергетики , Національна академія наук, Управління справами Президента Республіки Білорусь, концерни «Белгоспищепром», «Белнефтехим», «Беллегпром», «Белбіофарм», «Беллесбумпром»);
· Обласні і Мінський міський виконавчі комітети;
· Державне виробничо-торговельне об'єднання «Белхудожпромисли» Управління справами Президента Республіки Білорусь.
Після отримання вищевказаного висновку, на видачу якого законодавством передбачено термін в 10 робочих днів, зацікавлена ​​особа в порядку, встановленому ст. 167 ТК, представляє в митні органи заяву про узгодження умов використання товарів у митному режимі переробки на митній території.
Форма вищевказаного заяви і порядок підтвердження містяться в ньому визначені постановою Державного митного комітету Республіки Білорусь від 15.01.2009 № 3 «Про форми документів, необхідних для узгодження митними органами умов використання товарів у митному режимі переробки на митній території та в митному режимі переробки за межами митної території, і порядку їх заповнення »(далі - Постанова № 3).
Подана заява розглядається митними органами протягом 7 робочих днів, в результаті чого приймається рішення про погодження заявлених строку переробки товарів і способу, що дозволяє визначити товари для переробки в продуктах переробки, або про незгоду з таким терміном та способами.
Розміщення товарів у митний режим переробки на митній території згідно зі ст. 165 ТК проводиться без сплати ввізних митних зборів, податків. При цьому сплачуються лише митні збори за митне оформлення.
Однак обов'язок сплатити такі мита і податки виникає при приміщенні продуктів переробки під митний режим вільного обігу. Причому згідно зі ст. 177 ТК суми ввізних митних зборів, податків сплачуються у відношенні товарів для переробки, що увійшли до складу продуктів переробки. Крім того, з сум таких зборів, податків додатково сплачуються відсотки, як якщо б стосовно цих сум була надана відстрочка їх сплати з дня видачі митним органом свідоцтва про розміщенні товарів у митний режим переробки на митній території.
Необхідно відзначити, що результатом здійснення операцій переробки з товарами, поміщеними під митний режим переробки на митній території, є не тільки продукти переробки, а й товари, неминуче утворюються при одержанні продуктів переробки. У відношенні таких товарів декларантом з метою припинення дії розглянутого митного режиму повинні бути вчинені дії, які встановлені ст. 174, 175 ТК.
Для цілей вчинення таких дій ст. 173 ТК передбачено, що товари, неминуче утворюються при одержанні продуктів переробки, в тому числі відходи, в подальшому для цілей митного оформлення та сплати ввізних митних зборів, податків розглядаються, як якщо б зазначені товари були ввезені на митну територію в цьому стані.
При цьому Указом Президента Республіки Білорусь від 04.09.2007 № 399 «Про визначення митної вартості товарів, неминуче утворюються при одержанні продуктів переробки» (далі - Указ № 399) встановлені особливості визначення митної вартості товарів, неминуче утворюються при одержанні продуктів переробки.
Відповідно до ст. 174 ТК такі товари повинні бути поміщені під митні режими вільного обігу, реекспорту, переробки на митній території, знищення або відмови на користь держави або зняті з митного контролю у встановленому законодавством порядку.
При цьому підстави для зняття таких товарів з митного контролю визначені ст. 278 ТК. Крім того, згідно з Указом № 399 такі товари знімаються з митного контролю також при наявності в ув'язненні уповноваженого органу про умови переробки товарів на митній території відомостей про неможливість їх подальшого комерційного використання.
Порядок зняття вищевказаних товарів з митного контролю визначено постановою Державного митного комітету Республіки Білорусь від 14.11.2007 № 106 «Про порядок зняття з митного контролю товарів, поміщених під митну процедуру тимчасового зберігання товарів або під митні режими», згідно з яким зняття вищевказаних товарів з митного контролю здійснюється шляхом внесення посадовою особою митниці в графі Д «Митний контроль» і (або) на зворотному боці наявних примірників свідоцтва про приміщення товарів під заявлений митний режим запису «Знято з митного контролю» із зазначенням:
· Кількості знімається з митного контролю товару;
· Реквізитів документів, що підтверджують настання обставин, що допускають зняття товарів з митного контролю;
· Реквізитів митних і (або) інших документів, що підтверджують припинення податкового зобов'язання зі сплати митних зборів, податків, якщо термін виконання такого податкового зобов'язання настав;
· Дати внесення цього запису.
Внесена запис завіряється відбитком особистої номерної печатки та підписом посадової особи митниці, що прийняв рішення про зняття товарів з митного контролю.
Згідно зі ст. 175 ТК при приміщенні продуктів переробки під митний режим вільного обігу, а також приміщення під відповідний митний режим товарів, неминуче утворилися при одержанні продуктів переробки, дію митного режиму переробки на митній території припиняється.
IV. Товари для переробки ввозяться до Республіки Білорусь в рамках митного режиму переробки на митній території. Готова продукція вивозиться за межі митної території Республіки Білорусь
Основні правила розміщення товарів під митний режим переробки на митній території були розглянуті вище (див. п. III). Нагадаємо, що до подання товарів до митного оформлення з метою приміщення під такий митний режим зацікавлена ​​особа повинна отримати висновок уповноваженого органу про умови переробки товарів на митній території та погодити в митному органі умови використання товарів у цьому митному режимі, а потім представити товари до митного оформлення . При цьому сплати ввізних митних зборів, податків не потрібно.
У свою чергу, в ситуації, що розглядається вивезення продуктів переробки за межі митної території Республіки Білорусь здійснюється відповідно до митного режиму реекспорту. Причому згідно зі ст. 174 ТК декларант зобов'язаний подати такі товари до митного оформлення з метою приміщення під даний митний режим до закінчення терміну дії митного режиму переробки на митній території.
Відповідно до ст. 212 ТК митний режим реекспорту допускає вивезення та постійне розміщення товарів за межами митної території без виникнення податкового зобов'язання зі сплати вивізних митних зборів, тобто без сплати вивізних митних зборів. При цьому сплачуються лише митні збори за митне оформлення.
Необхідно відзначити, що товари, обмежені до переміщення через митний кордон при ввезенні та (або) вивезення з підстав неекономічного характеру, поміщаються під митний режим реекспорту при поданні митному органу відповідних дозволів та (або) ліцензій уповноважених державних органів на ввіз і (або) вивезення цих товарів. Переліки таких товарів визначено Постановою № 1397.
Заява товарів в митному режимі реекспорту здійснюється із застосуванням митної декларації, форма і порядок заповнення якої визначені Наказом № 246-ОД.
Необхідно відзначити, що результатом здійснення операцій переробки з товарами, поміщеними під митний режим переробки на митній території, є не тільки продукти переробки, а й товари, неминуче утворюються при одержанні продуктів переробки. У відношенні таких товарів декларантом з метою припинення дії розглянутого митного режиму повинні бути вчинені дії, які встановлені ст. 174, 175 ТК (виконання даної вимоги розглянуто в п. III).
Згідно зі ст. 175 ТК при приміщенні продуктів переробки під митний режим реекспорту, а також приміщення під відповідний митний режим товарів, неминуче утворилися при одержанні продуктів переробки, дію митного режиму переробки на митній території припиняється. При цьому законодавством не передбачено відшкодування сум ввізних митних зборів, податків, від сплати яких було надано звільнення при розміщенні товарів для переробки під митний режим переробки на митній території.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. Та 17 жовтня 2004р.) Мінськ «Білорусь» 2004р.
2. Митний кодекс Республіки Білорусь від 4 січня 2007р. № 204-З. Прийнятий Палатою представників 7 грудня 2006 року. Схвалений Радою Республіки 20 грудня 2006 року. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 24.01.2007, № 17, реєстр. № 2 / 1301 від 11.01.2007). Юридична база «ЮСІАС» 2008р.
3. Козирін О.М. Митне право Росії: Учеб. Посібник. М.: Спарк, 2004р.
4. Основи митної справи: Учеб. Посібник в 7 вип. Вип. 1: Розвиток митної справи в Росії / Наук. Ред. П.В. Дзюбенко. М., РІО РОТА, 2001.
5. Основи митної справи: Учеб. Посібник в 7 вип. Вип 4: Правове регулювання митної справи / Ю.В. Воробйов, За заг. ред. В.А. Максімцева. М., РІО РОТА, 2002.
6. Митне право Республіки Білорусь. Черевченко Н.В.; 2007р., 300с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Митна система | Стаття
46кб. | скачати


Схожі роботи:
Ввезення товарів до Республіки Білорусь
Деякі питання оренди і сплати акцизного збору на території Республіки Білорусь
Деякі питання забезпечення безпеки при передачі радіаційних об`єктів для необмеженого
Про деякі питання заміни інституту прописки інститутом реєстрації
Про деякі питання заміни інституту прописки інститутом регістру
Ввезення і вивіз товарів на митну територію Росії
Оподаткування товарів у митному режимі тимчасового ввезення
Петербурзьке нараду 1820 р Рішення про республіку
Фіскальні та протекціоністські митні мита їх роль у регулюванні ввезення товарів у країну
© Усі права захищені
написати до нас