Профілактика соціального сирітства в установах соціального захисту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1 Соціальне сирітство як соціальна проблема
1.1 Соціальне сирітство: поняття та причини в сучасному суспільстві
Сирітство як соціальне явище існує стільки ж, скільки людське суспільство, і є невід'ємним елементом цивілізації. У всі часи війни, епідемії, стихійні лиха, інші причини призводили до загибелі батьків, внаслідок чого діти ставали сиротами. Мабуть, з виникненням класового суспільства з'являється і так зване «соціальне сирітство», коли діти позбавляються піклування батьків у силу небажання або неможливості здійснювати останніми батьківські обов'язки, в силу чого батьки відмовляються від дитини або усуваються від його виховання [41; С. 216].
Сирітство - соціальне явище, що характеризує спосіб життя дітей, які залишилися без піклування батьків. Тривалий час до сиріт ставилися діти, які втратили батьків внаслідок його смерті. Однак у XX-XXI століттях у багатьох країнах світу соціально-економічні та моральні процеси в суспільстві зумовили появу соціального сирітства як соціального явища, що виражається в усуненні батьків від обов'язків по відношенню до своїх дітей [37; С. 27].
Сиротою вважається дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена ​​сімейного оточення, або не може залишатися в такому оточенні, і має право на особливий захист і допомогу, що надається державою [57; С. 17].
Федеральний закон «Про додаткові гарантії щодо соціальної підтримки дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» використовує наступні поняття дітей-сиріт, що дають можливість представити досліджувану проблему з різних сторін:
1. Діти-сироти - особи у віці до 18 років, у яких померли або обидва батько (прямі сироти) [7].
2. Діти, які залишилися без піклування батьків - особи у віці до 18 років, які залишилися без піклування одного або обох батьків. До цієї категорії відносять дітей, у яких немає батьків або вони позбавлені батьківських прав. Сюди ж належить обмеження в батьківських правах, визнання батьків безвісно відсутніми, недієздатними (обмежено дієздатними), які перебувають у лікувальних установах, оголошенням їх померлими, відбуванням ними покарання в установах, що виконують покарання у вигляді позбавлення волі, знаходженням в місцях утримання під вартою, підозрюваних і обвинувачених у скоєнні злочинів.
Діти вважаються сиротами у зв'язку з ухиленням батьків від їх виховання або від захисту їхніх прав та інтересів, відмовою батьків взяти своїх дітей із виховних, лікувальних установ, закладів соціального захисту населення та інших аналогічних установ та в інших випадках визнання дитини, які залишилися без піклування батьків у встановленому законом порядку. Основну за чисельністю категорію дітей-сиріт становлять діти, батьки яких в результаті суспільної поведінки позбавлені батьківських прав («соціальне сирітство») [7].
Соціальні сироти - це діти, які мають батьків, які позбавлені батьківських прав, страждають важкими хронічними захворюваннями, в тому числі психічними, алкоголізмом, наркоманією та інші. Виділяється велика група дітей-сиріт, від яких з різних причин відмовилися батьки (найбільш часто відмовляються одинокі матері, які народили дітей поза шлюбом, а також батьки, у яких діти народилися з порушеннями у психофізичному розвитку) [41; С. 32].
Вчені виділяють і так звану категорію «прихованих сиріт», до яких відносять дітей, чиє становище приховано від держави, і вони довгий час не отримують допомоги. Деякі діти самі залишають свої неблагополучні сім'ї з причини поганого і навіть жорстокого поводження з ними [56; С. 243].
Таким чином, соціальний сирота - це дитина, яка має біологічних батьків, але вони з якихось причин не займаються вихованням дитини і не дбають про нього. Надалі в роботі ми будемо спиратися на це поняття. У цьому випадку турботу про дітей бере на себе держава. Це і діти, батьки яких юридично не позбавлені батьківських прав, але фактично не піклуються про своїх дітей. Соціальне сирітство розглядається як соціальне явище, обумовлене наявністю в суспільстві дітей, які залишилися без піклування батьків внаслідок позбавлення їх батьківських прав, визнання батьків недієздатними, безвісно відсутніми і так далі [29; С. 299].
Відповідно до думки фахівців Крайового центру усиновлення, опіки та піклування м. Красноярська, сирітство руйнує емоційні зв'язки дитини з навколишнім його соціальним середовищем, з світом дорослих і однолітків, що розвиваються в більш сприятливих умовах, і викликає глибокі вторинні порушення фізичного, психічного і соціального розвитку [62 ; С. 6].
В даний час, в російській громадській свідомості таке явище як соціальне сирітство зв'язується з цілим комплексом причин: політичних, соціальних, медичних, психологічних та інших причин [26; С. 17]. На думку В.С. Мухіної причинами соціального сирітства є природні катаклізми (катастрофи, голод і тому подібне) і соціальні потрясіння - війни, міжнаціональні конфлікти та інші явища, які породжують проблеми біженців, вимушених переселенців. До числа безпосередніх причин соціального сирітства, на її думку, належать такі:
- Добровільна відмова батьків (найчастіше матері) від свого неповнолітньої дитини, найчастіше це відмова від новонародженого в пологовому будинку. З юридичної точки зору відмову від дитини - правовий акт, який офіційно підтверджується спеціальним юридичним документом. Протягом 3-х місяців батьки (мати) можуть змінити своє рішення, і дитина може бути повернуто в сім'ю;
- Примусове вилучення дитини із сім'ї, коли з метою захисту прав, життя та інтересів дитини батьків позбавляють батьківських прав. В основному це відбувається з неблагополучними сім'ями, в яких батьки страждають алкоголізмом, наркоманією, ведуть асоціальний спосіб життя, є недієвими і так далі. Позбавлення батьків батьківських прав - це також правовий акт, який здійснюється за рішенням суду і оформляється спеціальним юридичним документом [51; С. 26].
До умов, що провокує соціальне сирітство, можна віднести наступні:
1) соціально-економічні: безробіття, неможливість отримання житла, зниження заробітної плати, зниження загального матеріального рівня життя, постійне зростання цін, неможливість організувати оздоровчі заходи та відпочинок дітей, зубожіння сім'ї, недостатня економічна підтримка молодої сім'ї;
2) криза сім'ї: розпад сім'ї, зростання числа позашлюбних дітей, раннє материнство, зростання сімейного алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед батьків, зростання правопорушень (батьки відбувають покарання у в'язницях, ізоляторах, колоніях і так далі, а діти перебувають у дитячих будинках);
3) педагогічна неспроможність сім'ї: втрата традицій, відсутність зв'язку поколінь, бездоглядність дітей, зниження цінності сім'ї у суспільстві, зниження виховного потенціалу системи освіти, зниження відповідальності батьків за виховання дітей, порушення прав дітей, жорстоке ставлення до дитини;
4) зниження виховного потенціалу системи освіти: перекіс у бік навчання, зниження кількості дитячих громадських організацій, звуження сфери позашкільної діяльності, переорієнтація системи додаткової освіти на освітні послуги [55; С. 75];
5) неефективна державна політика в галузі розробки чітких правових норм, які регулюють відповідальність батьків за виховання своїх дітей [62; С. 7];
6) зникнення системи виховної роботи з дітьми, підлітками і батьками за місцем проживання;
7) розвиток дитячої і молодіжної субкультури, не враховує традиційних норм духовності та моральності;
8) зростання впливу ЗМІ масової культури на субкультуру молодого покоління. Як наслідок - розрив поколінь, пропаганда через засоби масової інформації нових форм і цінностей поведінки дітей та молоді;
9) недостатній розвиток служби допомоги дітям, в тому числі захисту їх прав [55; С. 75].
З перерахованих вище умов, що породжують соціальне сирітство, одним з основних є криза сучасної сім'ї. Криза сучасної сім'ї негативно позначилося на стані дитинства в країні, привівши до зростання соціального сирітства та збільшення числа таких специфічних закладів, як дитячі будинки та школи-інтернати. Вперше проблемою стало їх переущільнені [51; С. 115].
Сім'я є для дитини групою співвіднесення, він ідентифікується з нею, створює і зберігає прийняті в ній погляди, установки, звичаї, зразки поведінки і спілкування. Випадки, коли діти йдуть з-під впливу сім'ї викликані, як правило, слабкими міжособистісними зв'язками між батьками і дитиною, сильним протидією зовнішнього оточення впливу батька і матері [45; С. 36].
На жаль, діти-сироти, які не мають позитивного досвіду сімейного життя, що виховуються в державних установах, згодом дуже часто самі залишають своїх новонароджених дітей на піклування державних структур [31; С. 32].
Важливу роль відіграють акселерационного процеси та зміна способу життя сучасної молоді, «сексуальна революція», зниження віку початку статевого життя, які відбуваються на тлі більш терпимого ставлення суспільства до дошлюбних статевих зв'язків і їх наслідків, що призводить до зростання з року в рік числа підліткових вагітностей, а, отже, зростає кількість соціальних сиріт.
Проблема відмови матері від своєї новонародженої дитини - поширене соціальне явище. Роль соціальних чинників у формуванні спотворень материнського поведінки така велика і очевидна, що багато дослідників безпосередньо зводять саме до них всю спірну проблему причинності соціального сирітства [63; З 53].
Беличева С.А. виділяє дві групи мотивів, через які жінки відмовляються від новонароджених дітей. Одна з них, більш численна, - це важка життєва ситуація (відсутність грошей, житла, неприйняття батьків, категорична відмова чоловіка від дитини). Інша група з явними психологічними вадами, потребує психологічної та психіатричної допомоги. Слід, однак, відзначити, що межа між цими двома групами не чітка. Можна виділити також жінок, які народили дітей з вродженими дефектами, що часто є наслідком небажання мати дитину під час вагітності [26; С. 16].
Багато хто з матерів, що кидають своїх дітей, як би повторюють напрацьований стереотип поведінки, так як багато хто з них на собі відчули наслідки занедбаності при живих батьках.
Про масштаби соціального неблагополуччя сімей в Росії свідчить постійне зростання задоволених позовів у справах про позбавлення батьківських прав, що представлено на малюнку 1 [32; С. 58].

Малюнок 1. - Кількість справ про позбавлення батьківських прав батьків у 2005-2007 роках
На малюнку 1 видно, що в 2005 році було задоволено 49,6 тис. позовів про позбавлення батьківських прав, то в 2007 році їх число склало вже 56,1 тис. (у 2006 році 50,8 тис.). Кількість дітей, відібраних у батьків, позбавлених батьківських прав, у 2007 році досягло 65,2 тис., збільшившись в порівнянні з 2005 роком на 5,6 тис. осіб, або на 9,3%. Зростає й чисельність дітей, батьки яких обмежені в батьківських правах: у 2007 році було враховано 4,3 тис., таких дітей, тоді як в 2005 році 3,6 тис., у 2006 році - 3,5 тис. дітей. Таким чином, ми бачимо актуальність та необхідність здійснення профілактичної діяльності щодо батьків, неналежним чином виконують батьківські обов'язки на рівні держави.
У Красноярському краї, як і в усій Російській Федерації, зберігається тенденція зростання соціального сирітства. Згідно з даними статистики на кінець 2007 року в краї проживає понад 18 тис. соціальних сиріт. У 77% таких дітей батьки живі, але позбавлені батьківських прав, в переважній більшості через асоціальної поведінки або з причини перебування в місцях ув'язнення. Майже у всіх інших дітей батьки померли в результаті алкоголізму та наркоманії. 5% таких дітей стоять на обліку в комісіях у справах неповнолітніх, 6% - схильні до бродяжництва, 45% - мають відхилення в психічному розвитку [34; С. 4].
Аналіз соціальних причин сирітства на території Красноярського краю показує, що 3% дітей, що у будинку дитини, відносяться до категорії «підкидьків». Близько 60% батьків відмовляються від дитини в пологовому будинку, мотивуючи своє небажання його виховувати, відсутністю необхідних умов. 60% матерів, чиї діти вступають до будинку дитини, кваліфікуються як матері-одиночки. Певна частина матерів посилається на недостатню психологічну зрілість і відсутність материнських почуттів. Близько 30% дітей вступають у будинку дитини від батьків-алкоголіків [50; С. 271].
Враховуючи вищесказане можна зробити висновок, що, по-перше, соціальний сирота, це дитина, яка має біологічних батьків, але вони з якихось причин не займаються вихованням дитини і не дбають про нього. По-друге, основними причинами сирітства дітей в нашій країні є відмова від дитини в пологовому будинку, смерть або невиліковна хвороба батьків дитини, а також позбавлення батьківських прав батьків дитини у зв'язку із злісним невиконанням ними своїх обов'язків, тобто соціальна дезорганізація сім'ї, фінансово- економічні труднощі, асоціальна поведінка батьків (пияцтво, наркоманія, злочинну поведінку). По-третє, в Росії продовжується зростання соціального сирітства, спеціалізовані установи заповнені дітьми, що залишилися без піклування батьків. У зв'язку з цим гостро стоїть питання про профілактику соціального сирітства та розвитку даної технології в різних відомствах і на різних рівнях.

1.2 Профілактика як технологія соціальної роботи по роботі з соціальним сирітством
Однією з актуальних і соціально значущих завдань, що стоять перед нашим суспільством сьогодні, є пошук шляхів зниження зростання бездоглядності та безпритульності неповнолітніх, соціального сирітства та підвищення ефективності їх профілактики.
У профілактиці потребує все населення, особливо люди, що входять до групи підвищеного ризику: малолітні діти, підлітки, особи похилого віку, а також люди, які ведуть асоціальний спосіб життя.
Профілактика є одним з перспективних і важливих напрямків діяльності в соціальній роботі з подолання соціального сирітства. Своєчасна профілактична діяльність сприяє значному зниженню витрат соціальної роботи з уже мають місце, «відбулися» девіаціями.
Згідно точки зору авторів енциклопедичного словника соціальної роботи Л.Е. Кунельский і М.С. Мацковская під профілактикою розуміються науково обгрунтовані і своєчасно вжиті дії, спрямовані на запобігання можливих фізичних, психологічних або соціокультурних колізій у окремих індивідів групи ризику, збереження, підтримку і захист нормального рівня життя і здоров'я людей, сприяння їм у досягненні поставлених цілей та розкриття їх внутрішніх потенціалів [68; С. 271].
Часто первинна профілактика потребує комплексного підходу, який приводить в дію системи і структури, здатні запобігти можливі проблеми або вирішити поставлені завдання. Профілактична діяльність, здійснювана на рівні держави через систему заходів підвищення якості життя, мінімізацію факторів соціального ризику, створення умов для реалізації принципу соціальної справедливості, називається соціальною профілактикою [51; С. 276]. Соціальна профілактика створює той необхідний фон, на якому більш успішно здійснюються всі інші види профілактики: психологічна, педагогічна, медична і соціально-педагогічна.
У літературі дослідники Р.Н. Войтлев, О.Н. Чалова, виділяють кілька рівнів профілактичної діяльності щодо соціального сирітства:
- Загальносоціальні рівень (загальна профілактика) передбачає діяльність держави, суспільства, їх інститутів, спрямовану на вирішення суперечностей у сфері економіки, соціального життя, у морально-духовній сфері;
- Спеціальний рівень (соціально-педагогічна, соціально-психологічна) полягає в цілеспрямованому впливі на негативні фактори, пов'язані з окремими видами відхилень або проблем;
- Індивідуальний рівень (індивідуальна профілактика) представляє собою профілактичну діяльність у відношенні конкретних осіб, поведінка яких має риси відхилень або проблемності [63; С.90].
Крім цього, Л.С. Стракуліна виділяє наступні види профілактичної діяльності: первинна, вторинна, третинна [46; С.190].
Первинна профілактика - комплекс заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу біологічних і соціально-психологічних факторів, що впливають на формування поведінки, що відхиляється. Слід зазначити, що саме первинна профілактика (її своєчасність, повнота і постійність) є найважливішим видом превентивних заходів у галузі запобігання відхилень у поведінці дітей та підлітків.
Вторинна профілактика - комплекс медичних, соціально-психологічних, юридичних та інших заходів, спрямованих на роботу з неповнолітніми, що мають девіантну та асоціальна поведінка (пропускають уроки, систематично конфліктуючими з однолітками, що мають проблеми в сім'ї). Основними завданнями вторинної профілактики є недопущення здійснення підлітком більш важкого проступку, правопорушення, злочину.
Під третинної профілактикою розуміється комплекс заходів соціально-психологічного і юридичного характеру, що мають на меті запобігання вчиненню повторного проступку підлітком, який залишив медичну установу для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації [46; с.192].
Основна мета профілактичної діяльності в соціальній роботі полягає у виявленні причин і умов, що ведуть до відхилень у поведінці соціальних об'єктів, попередження та зменшення ймовірності появи відхилень за допомогою соціально-економічних, правових, організаційно-виховних, психолого-педагогічних заходів впливу. У профілактичній роботі для фахівця з соціальної роботи найважливіше значення має вміння правильно і гнучко орієнтуватися в кожній конкретній ситуації, об'єктивно, з науковою достовірністю узагальнювати фактичний матеріал, ретельно вивчивши всі причини встановлених відхилень і умов, в яких вони стали можливі [39; С. 188 ].
Відповідно до вищесказаного, під профілактикою розуміються науково обгрунтовані і своєчасно вжиті дії, спрямовані на:
- Попередження, усунення або нейтралізацію основних причин і умов, що викликають соціальні відхилення негативного характеру;
- Запобігання можливих фізичних, психічних і соціокультурних девіацій у різних індивідів і соціальних груп;
- Збереження, підтримання та захист нормального рівня життя і здоров'я людей. Сприяння їм у досягненні поставлених цілей і розкритті внутрішнього потенціалу [28; С. 29].
Профілактичні заходи варіюються залежно від характеру і причин соціальних відхилень. В узагальненому вигляді профілактичні заходи можуть бути визначені як нейтралізуючі; компенсуючі; попереджуючі виникнення обставин провідних до соціальних відхилень; усувають ці обставини; заходи подальшого контролю за проведеної профілактичною роботою. З цього випливає, що профілактика повинна проводитися у формі програми запланованих дій, спрямованих на досягнення бажаного результату, запобігання можливих проблем і спостереження за подальшим станом соціального об'єкта.
Ефективність здійснення соціальної профілактики багато в чому визначається професіоналізмом суб'єкта впливу і комплексним характером профілактичного застосування. Соціальна профілактика створює передумови для процесу нормальної соціалізації особистості, що грунтується на пріоритеті принципів законності і моралі, тим самим закладається фундамент благополуччя в сім'ях і соціальної стабільності суспільства в цілому. У цьому зв'язку не можна не погодитися з точкою зору авторів «Російського енциклопедичного словника із соціальної роботи» (1997), що в профілактиці потребує все населення, проте є і пріоритетні напрями її застосування, є категорії населення, які потребують в ній в більшій мірі. До таких соціальних груп можна віднести дітей, підлітків, інвалідів, літніх, осіб, що відрізняються антисоціальною способом життя, а також відчувають тимчасові труднощі, та інші. З урахуванням соціального стану, статусу даних категорій населення, потреб суспільства у запобіганні багатьох соціальних проблем і будується профілактична робота [27; С. 137].
Профілактика сімейного неблагополуччя як чинника соціального сирітства відноситься до найважливіших видів профілактики, використовуваних у практиці соціальної роботи. Різні літературні джерела вказують два етапи профілактичної роботи [57; с.291]. Перший пов'язаний з виявленням неповнолітніх та сімей, що перебувають у важкій життєвій ситуації. У процесі профілактики повинна бути забезпечена повнота виявлення профілактуємих контингенту. Це буде можливо лише в тому випадку, якщо в даному процесі будуть брати участь всі позначені в законі суб'єкти профілактики. Важливо, щоб у цьому процесі брали участь органи та установи, які працюють з сім'єю на ранніх етапах формування особистості неповнолітнього - установи соціального захисту населення та охорони здоров'я, дошкільні та шкільні освітні установи. Згідно, Федеральним законом Російської Федерації «Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх» індивідуально-профілактична робота, проводиться як у відношенні неповнолітніх, так і щодо сім'ї, яка перебуває у важкій життєвій ситуації. У відношенні тих і інших розробляються спеціальні програми, які включають специфічні для кожного профілактуємих суб'єкта заходи.
Наступним етапом профілактичної роботи є заходи з реабілітації профілактуємих особи. Успіх реабілітації залежить, перш за все, від повноти вивчення особистості профілактуємих, характеристики неповнолітнього, ставленням його до навчання, до батьків, праці, станом здоров'я, включаючи і психічне, характеру, що відхиляється і його причин [52; с.291].
На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки:
1) профілактика соціального сирітства - це реальна необхідність, важлива загальна організація профілактичної роботи на певній території стосовно до всього контингенту неповнолітніх та їх сімей;
2) профілактика соціального сирітства включає в себе систему заходів, пов'язаних з вивченням і прогнозуванням бездоглядності, безпритульності і соціального сирітства неповнолітніх, спрямованих на припинення негативно впливають факторів на формування та розвиток особистості;
3) роботу з профілактики соціального сирітства в підготовці підростаючого покоління до відповідального батьківства необхідно розпочати з формування позитивних батьківських установок через розробку та реалізацію програм, які сприяли б формуванню правильного підходу до створення сім'ї у молодих людей.
1.3 Моделі життєустрою дітей соціальних сиріт
Сім'я є найважливішою середовищем формування особистості і найголовнішим інститутом виховання, що відповідає не тільки за соціальне відтворення населення, але і за відтворення певного способу її життя. Розвиток суспільних відносин, вплив урбанізації та науково-технічного прогресу призвели до певного звуження ролі сімейної педагогіки у вихованні дітей. Однак звуження виховної функції ні в якій мірі не призвело до втрати сім'єю верховенства в формуванні особистості.
Відповідно до статті 38 Конституції Російської Федерації, материнство і дитинство, сім'я знаходяться під захистом держави. Турбота про дітей, їхнє виховання - рівне право й обов'язок батьків. Регулювання сімейних відносин здійснюється у відповідності з такими принципами: пріоритет сімейного виховання дітей; турбота про їхній добробут і розвитку, забезпечення пріоритетного захисту прав та інтересів неповнолітніх та непрацездатних членів сім'ї [3].
Слідом за перерахованим вище документом російське законодавство затвердив безумовний пріоритет сімейної форми виховання дітей. Зокрема, у Сімейному кодексі Російської Федерації від 29.12.1995 р. за № 223-ФЗ (СК РФ), (в останній редакції від 21.07.2007 р. № 194-ФЗ) записано: «Діти, які залишилися без піклування батьків, підлягають передачі на виховання в сім'ю (на усиновлення (удочеріння), під опіку (піклування) чи в прийомну сім'ю), а за відсутності такої можливості до закладу для дітей-сиріт або дітей, які залишилися без піклування батьків, всіх типів. Інші форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, можуть бути передбачені законами суб'єктів Російської Федерації »[5].
Таким чином, чинне законодавство передбачає чотири основні форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, представлені на малюнку 2.
Основні форми
влаштування неповнолітніх,
які залишилися без піклування батьків


Передача Передача Приміщення
Усиновлення під опіку чи в прийомну в спеціальне
піклування сім'ю установа

Малюнок 2. Основні форми життєустрою дітей, які залишилися без піклування батьків.
У сімейному праві РФ існує ряд інститутів, що мають своєю метою забезпечення охорони інтересів неповнолітніх дітей. Особливе місце займають інститути, покликані забезпечити захист прав та інтересів дітей, які залишилися без піклування батьків, оскільки вони сприяють передачі таких дітей на усиновлення (удочеріння), під опіку (піклування) чи в прийомну сім'ю. Згідно з доповіддю Міністерства освіти та науки РФ "Про становище дітей, які залишилися без піклування батьків у 2007 році" за станом на 1 жовтня 2007 р . під опікою (піклуванням) перебувають 371 тисяч дітей, на усиновлення - 160 тисяч, в прийомних сім'ях - 8607, у дитячих будинках сімейного типу - 420 дітей. При цьому близько 30% дітей, тобто більше 200 тис., перебувають в установах інтернатного типу, будинках дитини, дитячих будинках, школах-інтернатах [34; С.21].
Вибір тієї чи іншої форми влаштування дитини покладається безпосередньо на орган опіки та піклування. Критерії такого вибору не встановлені ні законом, ні підзаконними актами. Сімейний кодекс лише вказує (п. 1 ст. 123), що при влаштуванні дитини повинні враховуватися: "її етнічне походження, належність до певної релігії і культурі, рідна мова, можливість забезпечення наступності у вихованні та освіті" [5].
У сучасних умовах органи опіки та піклування не мають реальної можливості обирати між тим чи іншим способом, що само по собі, безумовно, не може не позначитися на інтересах дітей вкрай негативно. Відомо, що особи, які бажають усиновити дитину, в більшості випадків хочуть знайти дитину новонародженого або хоча б не досягла віку одного року. У той же час діти старшого віку, а також діти, що страждають важкими захворюваннями, практично не мають шансів знайти усиновителів. Не завжди є і можливість призначити дитині опікуна чи піклувальника.
Отже, в рамках даної роботи розглянемо, зазначені вище форми життєустрою дітей, які залишилися без піклування батьків, їх схожості та відмінності.
Опіка (піклування) та усиновлення сходяться в тому, що дитина в обох випадках поміщається в сім'ю. Однак при усиновленні права і обов'язки, усиновлених і усиновителів прирівнюються до прав та обов'язків дітей і батьків.
З цього випливає, що правові наслідки усиновлення встановлюються безстроково і існують завжди, навіть після смерті усиновителів або усиновлених. Виняток становить скасування усиновлення - судовий акт, який припиняє дані правовідносини на майбутній час (ст. 140 СК РФ: «Усиновлення припиняється з дня набрання законної сили рішенням суду про скасування усиновлення дитини») [5].
Опіка та піклування над дітьми - тимчасове правовий стан. Навіть якщо опікун «трансформується» в піклувальника (при досягненні дитиною 14 років), тим не менш, піклування автоматично припиниться разом з повноліттям дитини. Це можливо і раніше - у тих випадках, коли до досягнення повноліття дитина набуває повної цивільної дієздатності.
Далі, правовий статус усиновителя (усиновительки) передбачає наявність у даної особи всього обсягу батьківських прав і обов'язків, таких як:
- Права визначати прізвище та ім'я дитини;
- Права утримувати дитину у себе;
- Переважного права на виховання дитини;
- Права спілкуватися з дитиною;
- Права захищати права та інтереси дитини та інше [5].
Опікун (піклувальник) зобов'язаний виховувати дитину і захищати його інтереси, однак його статус не дає йому права, наприклад, змінити ім'я або прізвище дитини. Опікун або піклувальник не має права обирати будь-які способи виховання дитини, оскільки відповідно до ст. 150 СК РФ він зобов'язаний дотримуватися рекомендацій органу опіки та піклування [5].
Але головне, оскільки в даному випадку не встановлюються настільки ж міцні правові зв'язки, як при усиновленні, то не виникає і аліментних зобов'язань опікунів (піклувальників) та їх підопічних. Це означає, що як опікуни (піклувальники) не зобов'язані утримувати своїх підопічних, так і останні, ставши повнолітніми, не несуть такого обов'язку (п. 3 ст. 96 СК РФ) по відношенню до колишніх опікунам або піклувальникам [5].
І, нарешті, усиновлення провадиться в судовому порядку, а опікун або піклувальник призначаються актом органу опіки та піклування (органу місцевого самоврядування).
Таким чином, особливе призначення опіки та піклування над дітьми проявляється в тих випадках, коли усиновлення дитини неможливо або недоцільно. По-перше, він може виявитися незатребуваним для усиновлення, по-друге, він може проживати разом з кимось із родичів, які бажають стати опікуном чи піклувальником (як правило, з бабусею, тіткою), і його переміщення в іншу родину буде суперечити його інтересам. У цих та подібних ситуаціях встановлення опіки (піклування) переважно усиновлення.
У багатьох регіонах інститут опіки та піклування над дітьми, крім своєї основної функції - приміщення дитини в сім'ю, виконує і ще одну. Мова йде про те, що встановлення опіки (піклування) розглядається як попередній етап, свого роду "сходинка" до усиновлення дитини. Дійсно, передача дитини під опіку чи піклування може показати, чи буде позитивним подальше усиновлення, і в тому випадку, якщо проживання дитини в цій сім'ї не склалося, можливо, припинення опіки (піклування). Зрозуміло, що це зробити значно простіше, ніж скасувати усиновлення.
Ще одна форма життєустрою дітей, які залишилися без піклування батьків це передача дитини у прийомну сім'ю.
Громадяни бажаючі взяти дитину в прийомну сім'ю, подають до органів опіки та піклування за місцем свого проживання заяву з проханням дати висновок про можливість бути прийомними батьками.
Прийомна сім'я - це така форма влаштування дітей, при якій особи, що здійснюють охорону прав та інтересів дитини, отримують винагороду за виконання ними своїх обов'язків (ст. ст. 151 - 152 СК РФ) [5].
Прийомні батьки по відношенню до приймального дитині володіють правами і обов'язками опікуна (піклувальника). Загальна кількість дітей у прийомній сім'ї, включаючи рідних та усиновлених, не повинно перевищувати, як правило, восьми чоловік.
Прийомна сім'я утворюється на підставі договору про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю, який укладається між органами опіки та піклування і прийомними батьками. Орган опіки та піклування сприяє створенню прийомних сімей, надає прийомним батькам необхідну допомогу і здійснює спостереження за умовами життя та вихованням дитини (дітей).
На утримання кожну прийомну дитину (дітей) прийомній сім'ї виплачуються щомісячно грошові кошти на придбання продуктів харчування, одягу, взуття і м'якого інвентарю та надаються пільги, встановлені законодавством Російської Федерації для вихованців освітніх установ для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Правовідносини між дитиною та прийомними батьками припиняються після закінчення терміну дії договору про передачу дитини у прийомну сім'ю.
І четверта основна форма влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків - приміщення в спеціальну установу. Приміщення дитини до лікувального, виховної або інша установа є найменш відповідну його інтересам форму устрою. Можливо функціонування декількох варіантів дитячих установ - у тих формах, які передбачені чинним законодавством. Такими установами можуть бути, наприклад: дитячий будинок (для дітей раннього (з 1,5 до 3 років), дошкільного, шкільного віку, змішаний); дитячий будинок-школа, школа-інтернат для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків ; спеціальний (корекційний) дитячий будинок для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, з відхиленнями у розвитку; спеціальна (корекційна) школа-інтернат для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, з відхиленнями у розвитку, а також тимчасове приміщення в соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх.
При передачі дитини на виховання в дитячий заклад не відбувається переміщення його в сім'ю як колектив спільно проживають, ведуть спільне господарство громадян. Зрозуміло, що, перебуваючи в дитячому закладі, дитина не лише позбавлений можливості отримати більше тепла і турботи, а й, що не менш важливо, позбавлений можливості придбати досвід сімейного спілкування, проживання в колі близьких, забезпечення побуту, турботи один про одного.
Юридична різниця між двома цими формами влаштування дітей полягає в тому, що при опіці (піклування) обов'язки з виховання та захисту інтересів дитини покладаються на фізичну особу, а при передачі до установи - на юридичну особу (відповідної установи). В останньому випадку адміністрація установи зобов'язана представляти інтереси дитини і виконувати функції його законного представника.
І, нарешті, необхідно звернути увагу на інші форми влаштування дітей, які можуть бути передбачені законодавством суб'єктів РФ. У законодавстві більшості суб'єктів РФ такі форми не передбачені. Однак республіки Алтай, Марій Ел, Саха (Якутія), Краснодарський край, Красноярський край, Алтайський край, Воронезьку, Володимирська, Калінінградська і Тамбовська області в нормативних актах, присвячених регулюванню сімейних відносин та охорони прав дітей, вживають терміни "патронат", "патронатна сім'я "," патронажна сім'я "," сім'я патронатних вихователів ". Ці терміни зустрічаються і у відповідних актах органів місцевого самоврядування. Наприклад, у рішенні Ради міста Уфи від 20 квітня 2000 року поряд з передачею дітей у прийомні сім'ї передбачається передача в сім'ї "патронатні", а в Постанові мера м. Омська від 16 серпня 2000 року (ред. від 26.11.2001), вирішенні Думи м. Ростова - на - Дону від 3 березня 2000 року, в розпорядженні голови м. Оренбурга від 1 серпня 2000 року організація "патронатних" сімей була тільки запланована на 2001 та наступні роки. У багатьох суб'єктах РФ ці завдання вже реалізовані. Так, в кінці жовтня 2001 р . в Оренбурзькій області набув чинності Закон "Про патронатного виховання", в Курганській області діє "Положення про патронат", в Новгородській області - "Положення про прийомній сім'ї".
Відомо, що така форма, як "патронат" над дітьми, у свій час була введена Постановою РНК СРСР від 23.01.1942 р. "Про влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків", закріплювалася в положеннях Сімейного кодексу Латвійської РСР, Узбецької РСР і означала передачу дитини у сім'ю на підставі договору, що укладається з органом опіки та піклування. На сьогоднішній день кожен із суб'єктів РФ, що закріплює у своєму законодавстві положення про патронат, вкладає у цей термін своє власне значення. Так, відповідно до Закону Тамбовської області "Про опіки та піклування в Тамбовської області", патронатна сім'я і прийомна сім'я - одне й те саме.
Розглянемо інститут передачі дитини під патронат на прикладі Закону Алтайського краю від 06.03.2000 р. (ред. від 27.12.2001 р.) N 15-ЗС "Про порядок передачі дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, на патронат в сім'ї громадян ". Цей нормативний акт передбачає передачу дитини повнолітнім дієздатним особам відповідно до договору, "передбачають двосторонні зобов'язання про умови утримання та виховання дітей". До Закону додається типовий договір, після висновків, якого у сторін виникають такі права та обов'язки. Вихователь повинен забезпечити навчання, виховання, а також "повноцінне харчування і утримання" дитини. При цьому в договорі повинен бути зазначений якийсь матеріал "вклад" вихователя в утримання дитини. У свою чергу орган опіки та піклування зобов'язується "здійснювати підтримку патронатної сім'ї", надавати їй допомогу, забезпечувати захист прав та інтересів дітей.
Патронатні вихователі не є законними представниками неповнолітнього й не можуть представляти його інтереси в усіх відношеннях. Вихователь не має права давати згоду на медичне втручання відносно здоров'я дитини, не має права укладати договір про приміщення дитини в дошкільний чи інша установа, не може захищати інтереси дитини в суді, у відносинах з різними органами державного управління.
У той же час ця особа у зв'язку з прийняттям дитини на виховання набуває цілий ряд пільг та переваг (наприклад, передбачені Законом України "Про державну допомогу громадянам, які мають дітей", трудовим законодавством). Так, не будучи опікунами (піклувальниками) дитини, патронатні вихователі можуть бути визнані у відповідності до ст. 96 СК РФ фактичними вихователями дитини і тому має право вимагати стягнення аліментів на свою користь від колишнього вихованця, який досяг повноліття [5].
Однією з перспективних форм виховання в сім'ї дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків є сімейні виховні групи. Сімейна виховна група є структурним підрозділом соціального притулку для дітей і підлітків, соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх та інших соціозащітних установ для дітей, які потребують соціальної реабілітації, системи соціального захисту населення. При цьому діти живуть і виховуються в сім'ї вихователя, з яким установа укладає договір [17].
Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що опіка (піклування) над дітьми має певні переваги від інших форм влаштування дітей, передбачених чинним законодавством. Це така форма влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, яка:
- Забезпечує проживання дитини в сім'ї;
- Забезпечує охорону прав та інтересів неповнолітнього з боку конкретної фізичної особи, яка відповідає за свої дії;
- Носить тимчасовий характер;
- Не тягне за собою виникнення спадкових і аліментних правовідносин;
- Не передбачає виплати особі, яка здійснює охорону прав та інтересів неповнолітнього, винагороди за його дії;
- Не передбачає обов'язки опікуна (піклувальника) здійснювати необхідні дії за свій рахунок.
З перерахованих ознак випливає і особливе завдання опіки (піклування) над дітьми. Це забезпечення сімейного виховання дітей, які залишилися без піклування батьків, в тих випадках, коли відсутня можливість передачі дитини на усиновлення або в прийомну сім'ю. Переваги даної форми влаштування цілком могли б призвести до широкого поширення передачі дітей під опіку (піклування).
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Диплом
80кб. | скачати


Схожі роботи:
Профілактика соціального сирітства в установах соціального захисту населення
Профілактика соціального сирітства
Роль соціального працівника в організації соціального захисту сім`ї
Проблема соціального сирітства
Ставлення населення до проблеми соціального сирітства
Проблема соціального сирітства в сучасній Росії
Форми організації соціального виховання підлітків в установах додаткової освіти
Особливості роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими можливостями
Профілактика безпритульності і бездоглядності як соціального явища
© Усі права захищені
написати до нас