Професійні учасники ринку цінних паперів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
ГОУ ВПО "Сибірський державний технологічний університет"
Лесосибірський філія
Кафедра економіки природокористування і охорони навколишнього середовища
Контрольна робота з дисципліни "Ринок цінних паперів":
Професійні учасники ринку цінних паперів
Керівник: _________С.А. Євсєєва
(Підпис)
____________________
(Оцінка, дата)
Розробив:
студент групи 83-1 _________Ю.І. Козлов
(Підпис)
________________________
(Дата)
2007

Зміст
Введення
1. Учасники ринку цінних паперів
1.1 Межриночние учасники ринку цінних паперів
1.2 внутрішньоринковий учасники ринку цінних паперів
2. Практична частина
2.1 Рішення завдання по темі акція
2.2 Рішення завдання по темі вексель
2.3 Рішення завдання по темі облігація
Висновок
Бібліографічний список літератури

Введення

У даній роботі ми докладно ознайомимося зі змістом діяльності професійних учасників ринку цінних паперів. Професійні учасники ринку - це юридичні особи, які здійснюють види діяльності у відповідності з Федеральним законом "Про ринок цінних паперів".
Поняття професійної діяльності на ринку цінних паперів в Законі дається тільки у формі простого перерахування видів діяльності, що відносяться до професійних видів на даному ринку. Економічна сторона питання, грунтується на процесі поділу праці, в результаті чого ті чи інші частини сукупного процесу праці відокремлюються в самостійні види діяльності. На ринку цінних паперів це проявляється в тому, що виникають види специфічної діяльності з цінними паперами.
Діяльність на ринку цінних паперів відособлена від роботи інших ринків - товарних, валютних, страхових. У цьому сенсі будь-яка діяльність на ринку цінних паперів характерна лише для цього ринку, а тому і є свого роду професійною діяльністю. Отже, навіть емітенти та інвестори - самі головні учасники ринку цінних паперів - по відношенню до учасників інших ринків є професійними учасниками.
ЛФ Сиб ГТУ
Гр. 83-1
У практичній частині наведено розв'язання задач за темами: акція, вексель, облігація.

1. Учасники ринку цінних паперів

Це фізичні та юридичні особи, які продають, купують цінні папери або обслуговують їх обіг і розрахунки по них, вступаючи між собою в певні економічні відносини, пов'язані з обігом цінних паперів.

Малюнок 1 - Учасники ринку цінних паперів
У широкому розумінні до учасників ринку цінних паперів відносяться його безпосередні учасники, а також державні та громадські органи його регулювання та контролю. Безпосередні учасники ринку цінних паперів поділяються на межриночние і внутрішньоринковий.

1.1 Межриночние учасники ринку цінних паперів

Межриночние учасники - це особи, які беруть участь у роботі або обслуговують роботу відразу кількох ринків, включаючи і ринок цінних паперів. До таких осіб зазвичай відносяться різні групи інвесторів, які одночасно вкладають свої кошти не тільки в цінні папери, але і в інші капітальні активи (валюта, нерухомість тощо).
До межриночним учасникам також відносяться інформаційні, консультаційні, рейтингові агентства та інші професіонали, які надають необхідні послуги учасникам відразу багатьом ринків.

1.2 внутрішньоринковий учасники ринку цінних паперів

Внутрішньоринковий учасники - це особи, які працюють в основному або винятково на ринку цінних паперів. Їх прийнято ділити на непрофесійних учасників ринку та професійних учасників ринку.
Непрофесійні учасники ринку - це емітенти і будь-які інвестори, що працюють на ринку цінних паперів. До них відносяться як ті, які розмістили велику частину своїх капіталів серед цінних паперів, так і ті, які вклали лише невелику частку своїх коштів у цінні папери. Емітент - це учасник ринку, який видав цінний папір в обмін на грошові кошти або речі, що належали інвестору, і що має відповідні зобов'язання за цінним папером перед інвестором. Інвестор - це власник (власник) цінного паперу, що став їм у результаті обміну на неї певної кількості належали йому грошей або речей (майна).
Професійні учасники ринку - це юридичні особи, які здійснюють професійні види діяльності на даному ринку. Вони мають право працювати на цьому ринку тільки за наявності спеціальної ліцензії (дозволу) на здійснення певного виду професійних послуг на цьому ринку. Професійні учасники ринку цінних паперів умовно можуть бути поділені на професійних торговців та організації інфраструктури. Професійні торговці надають послуги з укладання угод купівлі-продажу на ринку цінних паперів. До них відносяться брокери, дилери, керуючі компанії.
Брокерська діяльність - це ліцензована діяльність по здійсненню цивільно-правових угод з цінними паперами від імені та за рахунок клієнта (у тому числі емітента емісійних цінних паперів при їх розміщенні) або від свого імені та за рахунок клієнта на підставі відплатних договорів з клієнтом.
З визначення брокерської діяльності слід, що вона являє собою: вид комерційної діяльності на ринку, вид посередницької діяльності та вид діяльності у сфері обігу, але не в сфері виробництва. Змістовне вимога, що пред'являється при отриманні ліцензії на брокерську діяльність, полягає в необхідності наявності у юридичної особи правил з ведення системи обліку та звітності за операціями з цінними паперами. Брокерська діяльність на ринку цінних паперів може поєднуватися з іншими видами професійної діяльності (дилерської, управлінням цінними паперами, депозитарну), але не може поєднуватися з діяльністю на інших ринках, крім ринку цінних паперів. Найбільш важливими функціями, або наданими послугами, брокера є:
Здійснення операцій з цінними паперами (слід зазначити, що брокер може здійснювати ці операції як в інтересах своїх клієнтів, так і у власних інтересах);
Інфраструктурне супровід операцій з цінними паперами (методичне, бухгалтерське, розрахункове і т.п.);
Інформаційне та консультаційне обслуговування клієнтів, у тому числі особливо щодо можливих ризиків клієнта на ринку цінних паперів;
Надання послуг з розміщення емісійних цінних паперів; сюди відноситься і діяльність брокера в якості фінансового консультанта шляхом надання емітенту послуг з підготовки проспекту цінних паперів;
Страхування операцій клієнтів та ін
Брокерська діяльність може здійснюватися на основі наступних договорів: договір доручення, договір комісії, договір агентування.
Договір доручення та його основні характеристики. Юридичні найменування сторін договору: за даним договором брокер називається повіреним, клієнт-довірителем. Клієнт видає брокеру доручення на вчинення дій, передбачених договором. Зміст договору: брокер зобов'язується вчинити від імені клієнта і за його рахунок певні юридичні дії, перш за все, купівлю-продаж цінних паперів. Права та обов'язки клієнта: права і обов'язки по угоді, зробленої брокером, виникають безпосередньо у самого клієнта. Обов'язки брокера: виконати доручення (наказ) клієнта, інформувати клієнта про хід виконання його доручення, передавати без затримок цінні папери або гроші по зроблених операціях, після виконання доручення або при припиненні дії договору брокер повинен повернути довіреність клієнту. Оплата послуг брокера: клієнт сплачує брокеру винагороду та понесені витрати.


8
Рисунок 2 - Схема операції з цінними паперами відповідно до договору доручення
Договір комісії та його основні характеристики.
Юридичні найменування сторін договору: за даним договором брокер називається комісіонером, клієнт-комітентом. Зміст договору: брокер зобов'язується за дорученням клієнта вчинити від свого імені та за рахунок клієнта певні юридичні дії, перш за все, купівлю-продаж цінних паперів. Головна відмінність від договору доручення: права і обов'язки по угоді, зробленої брокером як комісіонером, виникають безпосередньо у самого брокера, навіть якщо клієнт названий в угоді і вступив у відносини з третьою особою щодо виконання угоди. Обов'язки брокера: виконувати доручення (наказ) клієнта на найбільш вигідних для клієнта умовах; якщо брокер виконає договір на умовах, більш вигідних, ніж умови, встановлені клієнтом, то додаткова вигода ділиться між ними. Інформувати клієнта про хід виконання його доручення; передавати без затримок цінні папери або гроші по зроблених операціях. Чи не має право відмовитися від виконання договору комісії, якщо термін договору ще не минув. В обов'язки брокера не входить відповідати перед клієнтом за невиконання третьою особою угоди, крім випадків, коли він не проявив необхідної обачності у виборі цієї особи. Оплата послуг брокера: клієнт сплачує брокеру винагороду та понесені витрати відповідно до умов договору. Право брокера на винагорода зберігається, навіть якщо договір не був виконаний з волі клієнта.
9
У відповідності з договором комісії брокер є "функціонуючим" посередникам, так як безпосередньо через нього здійснюється рух грошей і цінних паперів.

Рисунок 3 - Схема операції з цінними паперами відповідно до договору комісії
10
Договір агентування і його основні характеристики.
Юридичні найменування сторін договору: за даним договором брокер називається агентом, клієнт - принципалом. Клієнт видає брокеру доручення на вчинення дій, передбачених договором. Зміст договору: брокер зобов'язується за винагороду вчинити за дорученням клієнта юридичні дії від свого імені, але за рахунок клієнта, або від імені клієнта і за рахунок клієнта. Суть договору: якщо брокер здійснює купівлю-продаж цінних паперів від імені та за рахунок клієнта, то зобов'язаним за договором стає клієнт, а сам договір агентування уподібнюється договором доручення. Якщо брокер здійснює купівлю-продаж цінних паперів від свого імені та за рахунок клієнта, то зобов'язаним за договором стає сам брокер, а договір агентування уподібнюється договором комісії.
Таким чином, договір агентування представляє собою комбінацію в одному договорі відразу двох договорів - доручення і комісії, тому в залежності від характеру взаємовідносин між брокером і клієнтом на нього поширюються норми то першого, то другого виду договору.
Дилерська діяльність - це здійснення угод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення цін купівлі та / або продажу певних цінних паперів із зобов'язанням покупки і / або продажу цих цінних паперів за оголошеними цінами.
Дилерська діяльність являє собою подальший розвиток брокерської діяльності в напрямку посилення ролі торгового посередника на ринку. До його найважливіших функцій відносяться: функції, які виконує брокер на ринку цінних паперів, включаючи функції фінансового консультанта, організація і підтримання обігу (ліквідності) ринку певних цінних паперів (маркет-мейкерство).
11
Друга з зазначених функцій становить основний зміст дилерської діяльності і в свою чергу включає цілий ряд дій на ринку.
Зокрема: оголошення цін купівлі та продажу цінного паперу у відповідній торговельній системі; зобов'язання з купівлі та продажу цінних паперів за ціною, оголошеною на момент надходження наказу; встановлення мінімального і максимального кількості цінних паперів, які можуть бути куплені (продані) за оголошеними цінами; встановлення в необхідних випадках термінів, протягом яких діють оголошені ціни.
Так як дилер безпосередньо знаходиться на ринку, точніше, надає сам ринок, то він має зовсім незаперечними перевагами перед будь-якими іншими учасниками ринку, перед усіма клієнтами. У зв'язку з цим до дилера пред'являються вимоги, які він повинен неухильно дотримуватися. Так, він повинен: завжди діяти в інтересах свого клієнта (незалежно від його виду); в першочерговому порядку виконувати накази клієнта по відношенню до своїх власних; забезпечувати клієнтам найкращі умови за рівнем цін, термінів виконання та розмірами операцій і т.п.; своєчасно доводити до учасників ринку ринкову інформацію по курируючих цінних паперів і не спотворювати цю інформацію; не примушувати клієнтів до здійснення угод, не маніпулювати цінами і т.п.
Основні відмінності між дилерської та брокерської діяльністю. На ринку цінних паперів брокерська та дилерська види діяльності розрізняються за такими характеристиками, які для зручності порівняння наведені у таблиці 1.
12
Таблиця 1 - Відмінності між дилерської та брокерської діяльністю на ринку цінних паперів
Показники
Дилерська діяльність
Брокерська діяльність
Вид договору з клієнтом
Договір купівлі-продажу
Договір доручення, або комісії, або агентування
Джерело капіталу для угод з цінними паперами
Власні кошти
Клієнтські кошти
Власник цінних паперів по проведеній операції
Дилер
Клієнт
Джерело доходу
Різниця в ринкових цінах
Винагорода клієнта за договором з ним
Вплив на процес ринкового ціноутворення
Безпосередній, прямий
Опосередковане, нарівні з іншими учасниками ринку
Ієрархія взаємин
Вищий рівень торговельного посередництва
Нижчий рівень торговельного посередництва
Діяльність з управління цінними паперами - це здійснення юридичною особою від свого імені за винагороду протягом певного терміну довірчого управління переданими йому у володіння і належать іншій особі в інтересах цієї особи або вказаних цією особою третіх осіб: цінними паперами; грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери; грошовими коштами і цінними паперами, одержуваними в процесі управління цінними паперами.
Юридична особа, яка здійснює довірче управління, називається керуючим. В якості керуючого на ринку цінних паперів зазвичай виступають комерційні банки, інвестиційні компанії і спеціально створюються для цих цілей керуючі компанії. Переваги довірчого управління на ринку цінних паперів кореняться в професійний характер такого роду управління та його потенційно необмежених масштабах. Довірче управління цінними паперами лежить в основі колективних форм інвестування на ринку цінних паперів, що існують у формі різного роду інвестиційних фондів: пайових інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів і т.д.
13
Організації інфраструктури - це такі професійні учасники, які обслуговують процес укладення та виконання ринкових угод з цінними паперами або взагалі обслуговують будь-які процеси зміни власності на цінні папери. До них відносяться фондові біржі, включаючи інших організаторів ринку, реєстратори, депозитарії та клірингові центри.
Клірингова діяльність - це діяльність по встановленню взаємних зобов'язань (збір, звірка, коригування інформації по операціях з цінними паперами і підготовка бухгалтерських документів по ним) та їх заліку з поставок цінних паперів і розрахунків за них. Клірингова діяльність може здійснюватися лише юридичною особою на основі відповідної ліцензії. Організація, що спеціалізується на кліринг між учасниками відповідного ринку, може називатися: клірингова організація, кліринговий центр, розрахункова палата. Процедура клірингу:
Збір вихідної інформації, її звірка та у разі наявності розбіжностей в інформації, отриманої від протилежних сторін операції, проведення її коригування;
Підготовка бухгалтерських документів на основі вихідної інформації про угоди; дана інформація необхідна, щоб провести відповідні перерахування грошових коштів з банківських або інших розрахункових рахунків учасників ринку і перереєстрації прав власності на передані у зв'язку з цим цінні папери;
Проведення заліку взаємних вимог учасників ринку один перед одним по грошовим платежах і поставкам кожного цінного паперу. Процедура заліку дозволяє різко скоротити потоки грошей і переміщення цінних паперів між учасниками ринку.
14
Клірингова діяльність, як і будь-яка інша ринкова діяльність, пов'язана з низкою ризиків, або можливих втрат, як для самої клірингової організації, так і для її клієнтів. У найбільш укрупненому вигляді ризики клірингу можуть бути двох типів: операційні і специфічні.
Операційні - це ризики, які випливають з операцій, здійснюваних клірингової організацією, і які можуть обернутися втратами для неї самої;
Специфічні - це ризики, які випливають з операцій, здійснюваних клірингової організацією, і які можуть обернутися втратами для учасників клірингового процесу.
Депозитарна діяльність - це надання послуг зі зберігання сертифікатів цінних паперів та / або обліку і переходу прав на цінні папери.
Зберігання сертифікатів цінних паперів, або цінних паперів у документарній формі, як самостійний вид діяльності, є професійною діяльністю на ринку цінних паперів і може здійснюватися іншими його учасниками. Наприклад, часто документарні цінні папери зберігаються в особистих банківських сейфах, тобто такого роду послуга є межриночной, оскільки завжди існує потреба в зберіганні найрізноманітніших матеріальних цінностей. Зберігати цінності можна і на складі, і в комерційному банку, і в юридичній конторі, і в музеї, і т.п. Користувач послуг депозитарію називається депонентом, а відкривається йому в депозитарії рахунок - рахунком депо.
Депозитарій - це більшою мірою учасник вторинного ринку цінних паперів на відміну від реєстратора, який переважно є учасником первинного ринку.
15
Переваги депозитарної діяльності: відсутність необхідності фізичного переміщення цінних паперів; можливість втілення принципу "поставка проти платежу".
Реєстратори - це професійний учасник ринку, який здійснює діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів.
Основними джерелами доходів реєстратора є: оплата послуг реєстратора емітентом згідно з укладеним між ними договором; оплата послуг реєстратора з боку власників особових рахунків.
Реєстратор самостійно встановлює плату за свої послуги, але її максимальний розмір у разі надання послуг власникам лицьових рахунків обмежується нормами, встановлюваними федеральним органом виконавчої влади по ринку цінних паперів. Послуги реєстратора оплачує окремо кожна сторона угоди при купівлі-продажу цінних паперів.
Основні відмінності між депозитарною діяльністю та діяльністю з ведення системи реєстру вказані в таблиці 2.
Таблиця 2 - Відмінності між депозитарієм та реєстратором
Показники
Реєстратор
Депозитарії
Вид договору
Договір на ведення реєстру цінних паперів
Депозитарний договір
Вид клієнта
Емітент
Інвестор (учасник ринку цінних паперів як їх власник)
Суть професійної діяльності
Облік власників цінних паперів даного емітента
Облік цінних паперів, якими володіє даний інвестор
Вид облікового рахунку
Особовий рахунок
Рахунок - справа
Платник послуг
В основному - емітент
В основному - власники цінних паперів
Зберігання сертифікатів цінних паперів
Відсутній
Надає послуги із зберігання сертифікатів цінних паперів
16
Організатори ринку - це професійні учасники ринку, які здійснюють діяльність з організації торгівлі.
Далі представимо суміщення видів професійної діяльності на ринку цінних паперів в таблиці 3.
Таблиця 3 - Поєднання видів професійної діяльності на ринку цінних паперів


2. Практична частина

2.1 Рішення завдання по темі акція

Статутний капітал АТ -15 000 тис. руб. Загальні збори акціонерів прийняв рішення про збільшення статутного капіталу на 5 000 тис. руб. шляхом випуску акцій тим же номіналом. Який емісійний дохід може отримати АТ, якщо кількість акцій в обігу - 150 тис. шт., Ринкова прибутковість акції - 13%, а величина дивіденду, що підлягав сплаті в поточному році - 15 руб.
Рішення. Додаткові акції розміщуються за ринковими цінами. Тому за формулою (2.1) визначимо ринкову ціну акції: , Звідси = (15: 13) * 100 = 115,38 руб. Кількість додаткових акцій визначається за формулою (2.1 1): , Звідси = 5000000: 100 = 50000 шт. Емісійний дохід складе: (115,38-100) * 50000 = 769000 руб.

2.2 Рішення завдання по темі вексель

Визначте, який кредит вигідніше для підприємства вексельний або банківський, яку суму підприємство повинне буде повернути за кредитом, якщо сума кредиту - 50 тис. руб., Термін кредиту - 6 місяців, банківська ставка відсотка за кредит - 22% річних, ставка відсотка по вексельному кредитом - 15% при тих же умовах.
Рішення. Розрахуємо відсотки за банківський кредит за формулою (2.2): = (500000 * 22 * ​​6): (100 * 12) = 55 000 руб., Відсотки по вексельному кредиту складуть: = (50000 * 15 * 6): (100 * 12) = 53 750 руб. Економія для підприємства з оплати кредиту банку складе 1750 крб. (55000-53750 = 1750 руб). Так як при вексельному кредитуванні грошові кошти не вилучаються з обігу (до моменту погашення векселя), то для банку - це реальна можливість направити "живі" гроші на інші цілі.
18


2.3 Рішення завдання по темі облігація

Бескупонние облігація була придбана за ціною 79,96% за 91 день до погашення. Визначте, за якою ціною (у відсотках від номіналу) потрібно продати облігацію за 30 днів до погашення, щоб прибутковість до погашення в момент покупки була дорівнює прибутковості погашення в момент продажу.
Рішення. Доходність до погашення для бескупонной облігації визначається за формулою (2.3). Номінал облігації приймаємо за 100%, ціна придбання становить 79,96%, термін володіння для першого власника складе 365-91 = 274 дні. Підставивши у формулу (2.3), отримаємо: . Для другого власника термін володіння облігацією складе 91-30 = 61 день. Підставимо у формулу (2.3) значення = 33,4%, = 61день, = 100%, висловимо і отримаємо: , Звідси = 94,78%. Таким чином, дисконт складе 5,22% від номіналу: 100-94,78 = 5,22%.

19
Висновок

В даній контрольній роботі розглянуто з теоретичної частини: професійні учасники ринку цінних паперів, основні їх групи.
Професійні учасники ринку цінних паперів включають в себе наступні види діяльності:
Брокерська діяльність;
Дилерська діяльність;
Діяльність з управління цінними паперами;
Клірингова діяльність;
Депозитарна діяльність;
Діяльність з ведення реєстру власника цінними паперами;
Діяльність з організації торгівлі цінними паперами.
У практичній частині наведено розв'язання задач за темами: акція, вексель, облігація.

Бібліографічний список літератури

1. Закон РФ "Про ринок цінних паперів" № 39-ФЗ від 22 квітня, 1996р. / / Ринок цінних паперів. - 2007. - 59с.
2. Жуков Є.Ф. Цінні папери та фондові ринки: Навчальний посібник для вузів. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995. - 224с.
3. Каратуев А.Г. Цінні папери: види і різновиди: Навчальний посібник. - М.: Російська ділова література, 1997. - 256с.
4. Семенова О.В. Операції з цінними паперами: Підручник. - М.: Перспектива, "Инфра-М", 1997. - 328с.
5. Ринок цінних паперів: Підручник / За ред. Галанова В.А., Басова А.І. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 352с.
6. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. - С-Пб: Видавництво Санкт - Петербурзького університету економіки і фінансів, 1997. - 143с.
7. Довідково-інформаційна система Консультантплюс.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
69.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Професійні учасники ринку цінних паперів 2
Професійні учасники ринку цінних паперів Пермського краю
Учасники ринку цінних паперів Професійна діяльність на ринку цінних паперів
Учасники ринку цінних паперів 2
Учасники ринку цінних паперів
Класифікація видів цінних паперів видаються і обертаються на ринку цінних паперів в Республіці Білорусь
Особливості випуску та обігу цінних паперів банків. Державне регулювання ринку цінних паперів
Банки як учасники ринку ціних паперів
Ліцензування на ринку цінних паперів
© Усі права захищені
написати до нас