Професійне самовизначення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Муніципальне освітній заклад
середня загальноосвітня школа № 1
м. Гаврилов-Яма
Професійне самовизначення
2007 р

Введення
Відповідно до Програми з англійської мови, у старших класах передбачено вивчення теми «Професійне самовизначення».
Вибір майбутнього виду діяльності - це та проблема, яка хвилює всіх випускників, яка обговорюється різними верствами суспільства (вдома, в школі, в підлітковому середовищі, в засобах масової інформації і т.д.). Саме тому вибір даної теми для організації проектної роботи є виправданим.
В основу проекту по даній темі покладена проблема самовизначення випускника школи, проблема пошуку свого місця в житті.
Даний урок є заключним у серії уроків на тему «Професійне самовизначення».
Урок № 1. Читання текстів. Виділення нової лексики і активізація вживання її за темою «Професійна діяльність». Учні в групах читають тексти, відповідають на проблемні питання, коментують інформацію.
Урок № 2. Поглиблене вивчення теми проекти і збір інформації по темі «Чи знаєш ти себе?». Робота з лексикою. Анкетування. Визначення своїх особистісних якостей. Групове обговорення.
Урок № 3. Групова робота: складання професіограми. Вироблення загальної концепції з проблеми «Урок профорієнтації: чи потрібен він у школі?». Учні доводять свою точку зору за допомогою аргументів за / проти.
Урок № 4-5. Групова робота: збір інформації по проблемного питання: як зробити правильний вибір професії?
Школярі беруть участь у рольових іграх
1. Діалог з батьками про вибір професії (порівняння точок зору).
2. Інтерв'ю. Бесіда із психологом.
3. Засідання клубу «Зустріч з професією».
4. Пошук й обговорення спеціальної літератури з теми «Вибір професії».
Урок № 6. Групова робота. Учні вчаться писати Резюме, лист-запит, життєпис за допомогою навчальних матеріалів та іншої довідкової літератури.
Урок № 7. Підготовка презентації проекту. Діти створюють форму презентації, планують сценарій представлення результатів групової роботи за проектом. (Додаток 1.)
Урок № 8. (Заключний). Презентація проекту «Ким бути?»
Об'єктом дослідження даного проекту є проблема вибору професії, процес пошуку шляхів, які допомагають школярам у вирішенні даної проблеми.
Завдання проекту:
1. Розглянути проблему вибору професії.
2. З'ясувати ставлення до неї у різних груп населення.
3. Розвивати активне самостійне мислення.
4. Розвивати мовні, інтелектуальні та пізнавальні здібності школярів, розвивати ціннісні орієнтації.
5. Виховувати культуру спілкування, потреба в практичному використанні мови в різних сферах діяльності.
6. Розширити словниковий запас дітей, закріпити лексико-граматичний матеріал, створити можливість висловлювати свої власні ідеї.
Методи дослідження:
1. читання навчальної та спеціальної літератури;
2. складання діаграми;
3. інтерв'ю, бесіда, анкетування
4. написання Резюме, листа-запиту, рекламних оголошень.
Практична значимість роботи полягає в спробі, розпочатої учасниками проекту, вивчити питання пошуку шляхів для правильного вибору майбутньої професії.

Тема уроку: Презентація проекту «Ким бути?»
Мета уроку: узагальнення результатів проектної діяльності учнів на тему «Ким бути?»
Завдання:
1) показати вміння окремих учнів і групи школярів в цілому використовувати придбаний дослідний досвід за темою «Професійне самовизначення»;
2) удосконалювати вміння аудіювання, говоріння та письма;
3) виховувати культуру спілкування, розвивати здатність здійснювати продуктивні мовні дії;
4) надати можливість школярам висловлювати свої думки з обговорюваного питання;
5) показати учням шляху, що допомагають їм зробити правильний вибір майбутньої професії;
6) розвивати творчі здібності учнів.
Хід уроку.
1. Вступне слово вчителя.
This lesson is the last one on the topic "What Would You Like To Be?"
We had several lessons to discuss the problem and to find out the ways to choose the right profession /
You've learned a lot of new words and exdivssions. You've read much information and discussed many ideas. Project work helped you put the language into practice. You had to concentrate your attention not only on the language, but on the content of the tasks. You worked individually and in small groups. You had to cooperate not only with each other but also with the teacher. You learned to share your opinions and ideas with your friends. Today we'll see how successful you were in your work. You'll divsent your projects and we'll try to answer the question: what is important in choosing a profession? First, we'd like to listen to this group. Be attentive, please. Try to ask them some questions. (Представник 1-ої групи виходить до дошки з презентацією свого проекту).
2. Презентація проекту 1 групи.
Generally, we think that it is not easy to choose the right occupation in life in which a person can best develop his or her talents and be successful. We feel very strongly that it depends on many things: on a person's ideas, what the job is like, on qualities and skills needed for the job and his / her personal abilities. For example, a businessman is a very popular profession, but it requires a person to be energetic, confident, clever, ambitious, strong, friendly, firm, self-restrained, initiative. He / she must have administrative skills and work under divssure. Here you can see job requirements for professions of a journalist and a militiaman / detective. (Додаток 2, яке знаходиться на дошці).
We also have written a list of personal abilities and skills and tried to see what kind of person we are. (Додаток 3, знаходиться на дошці).
We matched these characteristics and job requirements. As you can see my characteristics matches the requirements for a job of a journalist or a tour guide. And Ilya's personal qualities and skills suit the profession of a businessman. Well, listen to Ilya, please. He'll tell his story about this profession.
(Ілля виступає з повідомленням. Його твір на дошці. Там є ще один твір про професію журналіста). (Додаток 3 а, б)
Any questions?
(Учні з інших груп ставлять питання, на які відповідають члени 1-ої групи)
1 - Alyona, has your personal attitude to the problem changed?
2 - Yes, it has. I'm absolutely convinced that a person should think hard to decide what profession to choose.
3 - And my question is to Ilya. What are your expectations of a future job?
4 - I'd like to get satisfaction of the job. It will help me to exdivss myself.
3. Презентація проекту 2-ої групи.
Вчитель: Now, participants of the second group are to report the results of their group discussion to the class. Listen to them carefully and put down the questions that come into your mind while listening.
Учень: A bright and happy road lies open before every school leaver. It's up to us to decide what profession to choose. It is important to choose the right occupation that suits our interests. And we think that a talk with our parents, friends and teachers can help young people to decide what to be. An interview with a psychologist is also of a great importance. Our group divpared a list of questions for a job Interview that applicants may be asked during an interview for a job. Here they are. You can look through this list of questions to divpare yourself for a job interview. Below it there are some tips on how to behave during interview. (Додаток 4).
During our discussion we had to answer some questions on the choice of the future profession. We can give an example of such conversation.
Ilya and Vera will role-play it.
- Ilya, have you made up your mind what to be in the future?
- No, I have not yet.
- When did you begin making plans for the future?
- I began doing it at the age of 10 or 11.
- Have you changed your mind since that time?
- Certainly, I have.
- What did you want to become?
- I wanted to become a doctor.
- Why?
- I thought it was a noble profession. I was good at biology. I wanted to help people who had problems with health. I knew that a doctor should be kind and attentive to people, responsible and reasonable, honest and prudent.
- Do you understand that the time to choose your future profession has come?
- Yes, I do. But it is not an easy task to make the right choice of a job.
- What did your wishes depend on?
- It depended upon my parents, my friends, my parents 'friends, my teachers, of course /
- How can it be?
- It is up the personality of the teacher. If the physics teacher is skilled and clever I wanted to deal with physics and to become an engineer, and so on.
- Now it seems to me you have already decided what to do. You'd like to be an engineer. Am I right?
- You see, I have not decided yet. I'm not sure. I like the profession of a programmer too. I'm interested in computers. We are living in the age of information. Programmers are in great need now. So, I'm not sure yet what profession to choose.
- Well, I wish you good luck. Try to do your best to develop good traits in yourself. And you'll be good at your profession.
Учень: Thank you. Do you want to ask them any questions?
- My question is to Ilya. What factors do you take into account choosing a future career?
- In my opinion, important factors are job satisfaction, money and friendly atmosphere.
- What personal qualities should a person develop and be good at in order to be successful in your work?
- It depends on particular field of work. But everybody divfers to work with hard-working and sensible person.
Учень: we also have written two essays about the professions of a programmer and economist. They are on the blackboard and you can read them here. Thank you. Any questions? (Додаток 5, 6)
- Do you find the tips which are below the list of questions for interview useful?
- Oh, yes. They give applicants some advice how to behave during interview.
- I have a question to Nina. Which job may suit your personal qualities?
- Well, I'll have to think about that. In my case several professions suit me. I'd rather choose the profession of a sales manager.
4. Презентація проекту 3-ї групи.
Вчитель: Now, group № 3 will give a short divsentation of their ideas according to the problem of choosing the future occupation. Do, please. And the other groups are supposed to ask at least two questions.
Учень: Everything that my classmates say is really true. We agree entirely here. But we can add some more ideas which may also help young people to find a good job. We think if a person is looking for a job he / she can read some advertisements which give special information about different occupations. Participants of our group divsent some examples of such advertisements. They are on the blackboard. (Додаток 7)
Учень читає оголошення (2-3 на вибір учня).
They also give job seekers the requirements for these jobs and education they need.
Then during our group discussion we have learned to write Resume (Додаток 8) and a letter of application. Resume is a written information about your personality and educational and professional facts. Here you can see Katya's Resume and Ilya's letter of application. (Додаток 9). Учень зачитує їх.
Вчитель: Thank you / are there any questions?
- What kind of job do you want, Andrey?
- A computer operator. I'm interested in it for a long time. More than that it suits my abilities.
- Have you decided what university you want to apply?
- Yes, Demidov University in Yaroslavl.
5. Презентація проекту 4-ої групи.
Вчитель: Now, it's your turn to divsent the project. You are the last in our group. I give the floor to Katya, please.
Учениця: To sum up everything we discussed in our group work we decided to make a booklet "The ways we choose". It looks like that. (Додаток 10)
In this booklet one can some questionnaires: "Where Can You Work?" And "What Would You Like To Be?" They can help him / her to define a professional field. There are some pieces of advice what category suits someone's personal interests and which profession to choose. The booklet contains "The List of The Most Prestigious Areas of Professional Activity and Jobs" / We think that they are Marketing and Managements, Finance, Computer Technology, Tourism <Service and Justice. (Учениця зачитує список професій, що відносяться до престижних видами діяльності).
Then we've made a diagram "Job Requirements" and "A List of Skills and Abilities" which are needed to be successful in the job of a programmer, a doctor, a Cawyer, a guide, an economist. In this booklet one can find information about spheres of education, Labour market and Labour conditions. It also includes A List of Questions for the first interview and advice what a person should do or should not do during the interview / We think that this booklet will help to make the right choice of the future job to those who is not sure what profession to choose.
Вчитель: Thank you.
6. Заключне слово вчителя. Підведення підсумків уроку.
Well, I'd like to thank you for your work. You worked hard and showed the results of your creative activity divsenting your projects. You offered many ways that can help young people to choose a good job. Besides, you practiced speaking and writing English, you exchanged your ideas trying to solve the problem what is important in choosing the right profession. I wish you to be successful in your future job.
- Was the project work useful to you?
- Yes, it was.
- Have we achieved the aim of our lesson?
- Yes, we have.
- All right. I like your work today.
Thank you very much.

Додаток 1
Лист планування презентації проекту
Назва проекту: Вибір професії (колаж)
Список виконавців:
Сухова Ганна, Мазілова Олена, Демченко Саша, Околухін Вадим, Казим Ілля
Проблема, пропонована до рішення в даному проекті: як зробити правильний вибір майбутньої професії.
Етапи та хід роботи з підготовки презентації проекту.
Writing words "Traits of character"
Filling in a Form "Do you know yourself". Writing personal characteristic
Making an essay "A job I'd Choose". Asking questions.
Making a diagram "Job Requirements". Asking questions
Preparing the divsentation
Anya
+
+
Alyona
+
Sasha
+
Vadik
+
Ilya
+

Додаток 2

Лист планування презентації проекту
Назва проекту: Вибір професії (захист професії)
Список виконавців:
Кузнєцова Ніна, Тютюкин Іван, Петров Ілля, Печкова Віра
Проблема, пропонована до рішення в даному проекті:
як зробити правильний вибір майбутнього виду діяльності.
Етапи та хід роботи з підготовки презентації проекту
Writing a questinary for an interview. Asking questions
Role playing "Interview"
Writing an essay "A job I'd Choose" Asking questions
Preparing divsentation
Nina
+
Vanya
+
Ilya
+
Vera
+
+
+

Додаток 3
Лист планування презентації проекту
Назва проекту: Вибір професії (колаж)
Список виконавців:
Шабуров Ілля, Єрофєєв Андрій, Арсентьєва Катя, Моругіна Олена, Дунаєва Світу
Проблема, пропонована до вирішення: Як зробити правильний вибір професії.
Етапи та хід роботи з підготовки презентації проекту
Writing advertisements
Writing a resume
Writing a letter of application
Preparing divsentation
Ilya
+
Katya
+
Andrey
+
Lena
+
Sveta
+

Додаток 4
Лист планування презентації проекту
Назва проекту: Вибір професії (буклет)
Список виконавців:
Котова Ксенія, Савельєва Катя, Касаткін Міша, Бєлов Ваня, Булатова Олена
Проблема, пропонована до рішення в даному проекті: як зробити правильний вибір майбутньої професії.
Writing questions for interview
Writing the list of the most divstigious jobs
Writing "Job Requirements"
Writing "Sphere of Education and Labour Market"
Writing "Does and don'ts for job seekers"
Preparing divsentation
Kseniya
+
Katya
+
+
Misha
+
Vanya
+
Alyona
+

Додаток 6
Do You Know yourself?
Active
Clever
Strong
Sociable
Polite
Tactful
Industrious
Trustworthy
Serious
Friendly
Persistent
Self - restrained
Punctual
Determined
Emotional
Careful
Cheerful
Firm
Enthusiastic
Fascinate
Supportive
Loyal
Responsible
Considerate
Reliable
Optimistic
Flexible
Energetic
Confident
Creative
Accurate
Numerate
Tolerant
Ambitious
restraint
name
name
name
name
name

Додаток 7
A Job I'd Choose
Plan
1. Ideas of what the job is like.
2. Personal qualities and skill.
3. Ambitions and expectations of a future job.
4. Reasons to like.

Додаток 8
A Job Interview
Look through the list of questions that you may be asked during Interview.
1. Tell about yourself, please.
2. What do you know about our company?
3. Why have you applied for this job?
4. Have you any divvious work experience of any sort?
5. What did you enjoy or not enjoy about that work?
6. Where do you want to be in ten years time?
7. Can you give me the name of someone we can contact for a reference?
8. Is there anything also you would like to tell us?
9. Do you have any questions for us?
A list of tips on how to behave during interview.
· Try to speak clearly in order to produce a favorable imdivssion and prove to be suitable for the job.
· Try to sound enthusiastic to persuade the interviewer.
· Write extremely neatly to make your CV look pleasant and well-organized.
· Put on your best clothes to produce a favorable imdivssion.

Додаток 9
Job Opportunities
Would you like to take the job?
Read the following job advertisements.
Our company is looking for a programmer.
If you are interested in computers our company is waiting for you.
This position requires specific qualification. Success in this career is very much determined by your personal qualities. Previous training is desirable.
Applicants should have
a computer experience
a good knowledge of English
a sharp mind
ambition
You can contact us if necessary.
Our phone number is 3 - 41 - 68.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Розробка уроку
130кб. | скачати


Схожі роботи:
Професійне консультування та професійне самовизначення
Професійне самовизначення людини
Професійне самовизначення старшокласників
Професійне самовизначення школярів
Професійне самовизначення на різних етапах розвитку особистості
Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю
Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів
Самовизначення старшокласників
Професійне вигорання
© Усі права захищені
написати до нас