Пропозиція на ринку послуг Лікувально діагностичний центр Едельвейс

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Уральський Державний Лісотехнічний Університет
Кафедра СКС і Т
Курсовий проект на тему:
Моя пропозиція на ринку послуг лікувально-діагностичний центр «Едельвейс»
Виконала:
Шайхутдінова Альфія
ГФ-21
Перевірила: Аносова Т.Г.
Єкатеринбург 2008

Зміст
Введення
I розділ: реферативна частина
1.1. Поняття індустрії здоров'я
1.2. Взаємозв'язок і взаємодія підсистем індустрії здоров'я
1.3. Функції індустрії здоров'я
1.4. Інфраструктура індустрії здоров'я
1.5. Ознаки послуг охорони здоров'я
1.6. Невідчутність послуг охорони здоров'я
II розділ: практична частина
2.1. Аналіз споживача
2.2. Технологія процесів в контактній зоні
2.3. Розробка фірмового стилю
Висновок
Список літератури

Введення
На мій погляд, ця послуга досить затребувана і актуальна на даний момент, так як люди завжди дбали про здоров'я, і ​​тим більше про здоров'я дітей. Тим більше що зараз у зв'язку зі способом життя все більше і більше дітей страждають викривленням хребта. Також через неправильне розвитку серед дітей все частіше і частіше спостерігається така патологія, як плоскостопість.
Мета моєї роботи: запропонувати послугу, затребувану на даний момент
Завдання:
1. Вибрати індустрію, в якій послуга буде представлена
2. Вивчити літературу з даного матеріалу
3. Вибрати цільову аудиторію
4.Разработать проект пропозиції

I розділ: реферативна частина
1.1. Поняття індустрії здоров'я
Охорона здоров'я займає виняткове місце в соціально орієнтованої ринкової економіки, оскільки саме тут виробляються медичні послуги, створення яких є основною умовою охорони та зміцнення здоров'я населення.
Сучасне охорону здоров'я неможливо уявити відокремленим, ізольованим і функціонуючим поза національної економіки. У реальних умовах охорону здоров'я базується на кооперації, яка зв'язує його і пов'язані з ним сфери діяльності. На основі такої взаємодії різних галузей і сфер діяльності виникає особлива підсистема національного господарства, яку автори пропонують іменувати «індустрія здоров'я».
Індустрія здоров'я - це функціональна багатогалузева підсистема національного господарства, яка виражає взаємозв'язок, взаємодію охорони здоров'я і пов'язаних із ним галузей і сфер діяльності щодо охорони і зміцнення здоров'я людей.
Формування індустрії здоров'я пов'язане з переходом охорони здоров'я на використання сучасних технологій, що суттєво розширило технологічні та функціональні зв'язки охорони здоров'я з іншими галузями національної економіки. Більш повному залученню охорони здоров'я в економічний кругообіг сприяє функціонування останнього на основі ринкових відносин.
Безліч галузей національної економіки прямо чи опосередковано беруть участь у функціонуванні індустрії здоров'я, структура якої представлена ​​на рис. 1.1.

Охорона здоров'я
Медична промисловість
Медичне страхуванняІНДУСТРІЯ ЗДОРОВ'Я
Аптечне забезпечення
Санітарно-курортна справа
Рис. 1.1. Структура індустрії здоров'я


У індустрію здоров'я входять лікувально-профілактичні, медико-реабілітаційні та аптечні організації, центри санепід-нагляду, підприємства медичної промисловості, організації медичного страхування. На нашу думку, при виділенні індустрії здоров'я в самостійну підсистему національної економіки не має значення, до якого відомству належать ee складові елементи. Головне, що дозволяє розглядати їх як єдиної підсистеми, - це їх функціональне призначення в суспільному виробництві - охорона та зміцнення здоров'я населення.
Індустрія здоров'я - це невід'ємний елемент ринкового господарства, який грає істотну роль в соціально-економічному розвитку провідних країн. Ступінь розвитку індустрії здоров'я тісно пов'язана з рівнем зрілості сучасного ринкового господарства.
Індустрія здоров'я бере безпосередню участь у створенні валового внутрішнього продукту, національного продукту, здійснюючи одночасно товари і послуги, спрямовані на охорону здоров'я. Разом з тим індустрія здоров'я - не лише виробник товарів і послуг, а й активний їх покупець, що посилює економічну діяльність в цілому і економіку соціальної сфери зокрема, сприяє розвитку конкуренції між різними секторами національного господарства.
Функціонування індустрії здоров'я сприяє активному створенню додаткових робочих місць в рамках національної економіки, отриманню доходів населенням і державою.
В даний час через відсутність необхідних статистичних даних досить складно уявити мікро-і макроекономічний аналіз діяльності вітчизняної індустрії здоров'я.
Відзначимо лише, що тільки в системі Міністерства охорони здоров'я РФ перебуває 18 тис. лікувально профілактичних установ на 1,6 млн. ліжок, у тому числі 8862 лікарні, 1532 спеціалізованих диспансеру, 6306 самостійних поліклінік. У галузі функціонує 210 самостійних станцій переливання крові, 3172 станції швидкої медичної допомоги, 43 362 фельдшерсько-акушерських пункти, 54 спеціалізованих ясел-садків на 3720 місць та 254 будинки дитини 22 030 місць. В установах Міністерства охорони здоров'я Росії працюють понад 3 млн осіб, в тому числі 2 млн лікарів, медичних сестер і фармацевтів. В даний час у лікувально-профілактичних організаціях країни створені і діють 5447 денних стаціонарів на 64 625 ліжок. Щорічно в них отримують допомогу близько 2,5 млн осіб.
У разі посилюється ролі здоров'я в сучасному суспільстві з'являється необхідність всебічного вивчення механізму господарювання індустрії здоров'я. Зрозуміло, що кожна зі сфер індустрії здоров'я розвивається згідно своїм закономірностям. Разом з тим індустрії здоров'я як підсистемі національної економіки притаманні загальні риси та закономірності, що випливають з її функціональної ролі в сучасному суспільстві - охорона та зміцнення здоров'я людей.

1.2 Взаємозв'язок і взаємодія підсистем індустрії здоров'я
Необхідність об'єднання різних галузей і сфер діяльності, спрямованих на зміцнення та охорону здоров'я в єдиний комплекс, обумовлена ​​спільністю цілей їх діяльності та тісними взаємовідносинами, що існують між ними.
Функціонування індустрії здоров'я в нових умовах господарювання ще більше сприяє встановленню взаємозв'язків і взаємодії між її складовими елементами. У першу чергу такі зв'язки виникають між двома взаємодоповнюючими один одного сферами - сферою медичного обслуговування населення та медичної промисловістю.
Забезпечення охорони та зміцнення здоров'я нації в значній мірі залежить від того, наскільки узгоджено розвиваються всі сектори та служби індустрії здоров'я. Будь-яке протиріччя в їх функціонуванні загрожує суспільству додатковими соціальними та економічними втратами. Тому при визначенні шляхів розвитку кожного елемента цієї підсистеми не можна не враховувати його взаємозв'язок з іншими службами і секторами індустрії здоров'я.
Рішення проблеми оптимальної стратегії функціонування індустрії здоров'я як єдиного цілого необхідно для створення концепції реформування охорони здоров'я. Без інтеграційного підходу до охорони, підтримці і зміцненню здоров'я не може бути розроблена науково обгрунтована концепція розвитку. Існуючий же поки дезінтеграційний підхід до розвитку індустрії здоров'я на державному рівні призводить до зниження ефективності пропонованих заходів, спрямованих на зміцнення та охорону здоров'я.
Інтеграційний підхід до розвитку індустрії здоров'я вкрай необхідний для подолання процесів роз'єднаності, фрагментарності і неузгодженості дій структур, відповідальних за вирішення питань охорони здоров'я населення. Такий підхід до охорони здоров'я необхідний як на федеральному, так і на регіональному рівні. Його впровадження, безсумнівно, буде сприяти більш раціональному (з урахуванням потреб населення у конкретних формах і видах медичної допомоги) розподілу ресурсів між усіма службами індустрії здоров'я і окремими лікувально-профілактичними організаціями, підвищенню точності оцінки обсягів лікувально-діагностичних процедур в залежності від функціонального призначення об'єктів охорони здоров'я.
Служби та сектора індустрії здоров'я, будучи її структурними елементами, самі в той же час представляють собою системи, що мають свою внутрішню організацію і свої структурні підрозділи. Об'єднані межелементнимі зв'язками та механізмами окремі підсистеми індустрії здоров'я тісно взаємодіють між собою. Будь-які суттєві зміни в одній з них незмінно породжують відповідні зміни в інших підсистемах. За законами діалектики таке співробітництво передбачає взаємодоповнення, взаємопідтримку діючих підсистем, а неминуче виникають при цьому суперечності між ними стають джерелом розвитку індустрії здоров'я в цілому.
Подібного роду взаємодія, з одного боку, сприяє зміцненню кожної з підсистем і в кінцевому рахунку - зміцненню всієї системи, а з іншого боку, створює передумови для найбільш повного розкриття здатності індустрії здоров'я до зміни і розвитку. Наприклад, розширення номенклатури лікарських засобів, поява нових унікальних препаратів і зразків медичного обладнання (а іноді і просто серйозне поліпшення їх параметрів) завжди служить дієвим стимулом до розробки більш досконалих лікувально-діагностичних та оздоровчо-реабілітаційних технологій. При цьому істотно підвищується стійкість індустрії здоров'я до впливу зовнішніх негативних факторів: скорочення обсягу бюджетного фінансування, виникнення масштабних епідемій і т. д.
Для єдиної індустрії здоров'я характерна наявність певних інтегральних властивостей, що належать їй як системі, але не властивих жодної з її підсистем. Зрозуміло, що якість здоров'я населення хоч і безпосередньо залежить від характеристик окремих структурних елементів індустрії здоров'я, проте повністю ними не визначається. При отриманні більш точної оцінки стану здоров'я населення потрібно враховувати також вплив на нього умов і способу життя, псіхострессових, екологічних та інших різноманітних факторів.
Формування та розвиток індустрії здоров'я вимагає раціоналізації єдиного підходу в рамках національної економіки до ресурсів, організаційно-правовими формами функціонування, реалізації можливостей пошуку і здійснення ефективних варіантів медико-соціального розвитку суспільства. При такому підході буде подолана ведомственность управління здоров'ям населення і досягнуто більш ефективний розвиток валеологічних пов'язаних між собою галузей і сфер діяльності.
1.3 Функції індустрії здоров'я
Діяльність індустрії здоров'я як підсистеми національного господарства сприяє охороні та зміцненню здоров'я населення, національної безпеки країни. Поступальний розвиток індустрії здоров'я належить до найважливіших умов реалізації соціально орієнтованої політики держави. На індустрію здоров'я як підсистему національної економіки покладається виконання таких функцій:
• забезпечення членів суспільства медичними послугами і товарами медичного призначення;
• формування медичної спільноти з його професійними настановами й обов'язками;
наукове пізнання природи хвороб, їх лікування та профілактика.
1.4 Інфраструктура індустрії здоров'я
Сукупність організацій, які забезпечують умови для функціонування та розвитку індустрії здоров'я, називається інфраструктурою індустрії здоров'я.
Інфраструктура індустрії здоров'я включає основні фонди, транспорт, зв'язок, матеріально-технічне постачання, заготівлю сировини, торгівлю, інформаційне та ремонтно-технічне обслуговування, освіту.
Основна функція інфраструктури індустрії здоров'я зводиться до забезпечення необхідних умов для нормального здійснення медико-санітарних, лікувально-діагностичних і оздоровчо-профілактичних процесів шляхом реалізації технологічних, організаційно-економічних, виробничих), медико-правових та інших зв'язків.
1.5 Ознаки послуг охорони здоров'я
У самому загальному випадку послуги охорони здоров'я представляють собою результат корисної діяльності лікувально-профілактичних і реабілітаційних організацій, лікарів, які займаються приватною практикою, і інших суб'єктів індустрії здоров'я, спрямованої на задоволення потреб населення і суспільства в кваліфікованої медичної допомоги. У теоретичних роботах з економіки охорони здоров'я, у практичній діяльності організацій охорони здоров'я послуги охорони здоров'я часто іменуються медичними послугами.
Як вже зазначалося, потреба в медичній допомозі безпосередньо пов'язана зі станом здоров'я (комфортністю, існування) і самим життям людини, і саме
це в першу чергу обумовлює специфічні особливості формування пропозиції і попиту на послуги охорони здоров'я. Для останніх характерно поєднання високої соціальної пріоритетності з відносно низькою еластичністю попиту на них, практичною неможливістю взаємозамінності пов'язаних з ними витрат.
Невизначеність у виникненні потреби в медичній допомозі та непередбачуваність очікуваного ефекту сприяють формуванню у свідомості людей розуміння необхідності та позачергового витрачання коштів на підтримку та зміцнення свого здоров'я (особливо в періоди виникнення гострих і загострення хронічних захворювань) за рахунок економії на інших статтях споживчого бюджету. А це означає, що інші потреби заміщуються потребами у здоров'ї. У той же час прагнення до подібного заміщенню і його масштаби багато в чому залежать від психологічних установок людей, їх добробуту уявленнях про цінності.
Вивчення соціально-економічної природи послуг охорони здоров'я та їх класифікація на основі системи ознак допомагають краще зрозуміти специфіку та сутність окремих видів послуг, уточнити їх характерні особливості, оптимізувати стратегію розвитку охорони здоров'я.
Для послуг охорони здоров'я характерні такі властивості:
• невідчутність;
• нерозривність процесів надання та споживання;
• невіддільність від джерела;
• неоднорідність (мінливість) якості;
• недостатня об'єктивність оцінки якості, результативності, ефективності і вартості.
Поділяючи в цілому такі властивості послуг охорони здоров'я, вважаємо за необхідне зазначити, що науково-технічний прогрес, зокрема сучасні інформаційні технології, в ряді випадків вносять до них певні корективи, які будуть відзначені нижче.
1.6 Невідчутність послуг охорони здоров'я
Невідчутність послуг охорони здоров'я проявляється, перш за все у неможливості продемонструвати їх пацієнтові (для пацієнта - побачити їх) аж до надання (отримання) у вигляді сукупності профілактичних, лікувально-діагностичних, реабілітаційних та інших заходів і процедур. Невідчутність послуг охорони здоров'я пов'язана з нематеріальним характером їх прояву. Жодному пацієнту (навіть якщо таким пацієнтом виявиться хворий лікар) ніколи не вдасться заздалегідь дізнатися абсолютно все про корисні властивості (корисному ефекті і побічну дію) надаються йому послуг. Оцінка корисності послуг охорони здоров'я проводиться, як правило, за аналогією - на рівні суб'єктивного сприйняття їх результативності, відчуттів і емоційних переживань пацієнтів.
У той же час значна частина послуг охорони здоров'я може мати, крім нематеріального прояви, і матеріально-речовий втілення - зокрема, установка пломб, коронок і зубних протезів, ортопедичних пристосувань, кардіостимуляторів, видалення або заміщення частин органів або тканин, зміна функцій і форми окремих органів за рахунок їх переміщення або пересадки, протезування і т.п. Співвідношення різних видів медичних послуг залежно від ступеня їх відчутності наведено на рис. 5.1
Таким чином, переважна більшість медичних послуг містить як функціональні (діяльністю), так і матеріально-речові компоненти. Ступінь відчутності конкретної послуги визначається кількісним співвідношенням її функціонального та матеріально-речового змісту. Як показник ступеня відчутності медичної послуги у відсотках можна використовувати, наприклад, наступну величину:
Ому = (Смвк / БМУ) 8100%,
де Ому - коефіцієнт відчутності медичної послуги;
Смвк - загальна вартість всіх матеріально-речових компонентів;
Сму - ціна (вартість) послуги.
Поділ послуг охорони здоров'я за ступенем їх можна використовувати при побудові науково обгрунтованих методів ціноутворення. При цьому слід мати на увазі, що значна частина грошової оцінки матеріально-речових компонентів медичних послуг включає амортизацію (знос) факторів виробництва (приміщень, обладнання і т. д.), нематеріальні активи (ноу-хау, патенти тощо), вартість постільних речей та спецодягу, передбачених технологією і фактично використаних лікарських засобів, спеціальних матеріалів, засобів особистої гігієни.

II розділ: практична частина
2.1 Аналіз споживача
Моя пропозиція на ринку послуг лікувально-діагностичний центр для дітей, які хворіють плоскостопістю та викривленням хребта.
Мій основний споживач - це діти будь-якого віку, які мають захворювання, профілюючі в моєму центрі і, отже, потребують лікування цих хвороб. А також дорослі - їхні мами, тата, бабусі, дідусі, які, якщо знадобиться, будуть їх супроводжувати. Це можуть бути люди соціального класу hi і middle, тому що в центрі надаються послуги матеріально доступні для цих класів. Ця послуга для індивідуального споживання, так як дорослий не може приймати процедури разом з дитиною.
2.2 Технологія процесів в контактній зоні
Контактна зона починається в холі центру, де клієнти можуть отримати інформацію, що цікавить їх на стенді з інформацією, або у адміністратора. Якщо клієнти вже ознайомлені з послугою і прийшли цілеспрямовано її отримати, адміністратор пояснює, куди їм звернутися. Він їх відряджає до кабінету до фахівця з мануальної терапії. Далі клієнт проходить в кабінет до фахівця, де той оглядає дитину і виписує йому необхідні процедури, які йому нададуть в центрі. Це можуть бути масаж, лікувальні фізкультурні вправи та фізіолікування.
У центрі є два масажних кабінети, зал для лікувальної фізкультури, обладнаний необхідним інвентарем і дзеркалами, кабінет для физиолечения, також обладнаний необхідними приладами.
Далі клієнт проходить в сам кабінет, де дитина буде приймати процедури і лікар, якщо є вільне місце зараз і клієнтові зручно, приймає дитину, інакше записує клієнта на інший день і домовляється про час, відповідним для клієнта.
Якщо дитина приймає процедури, дорослий може пройти в спеціальну кімнату, де він може посидіти на дивані, подивитися телевізор, випити чашку кави і дочекатися своєї дитини.
Після того, як цикл процедур пройдено, дорослим видається квитанція про оплату послуг, яку вони можуть зробити в касі центру.
Для клієнтів, які скористалися послугою центру в перший тиждень після відкриття, передбачена система знижок у вигляді дисконтних карток. Дітям передбачені подарунки у вигляді комплексу вітамін.
2.3. Розробка фірмового стилю
Інтер'єр центру оформлений у палітрі ніжно-рожевих і ніжно-фіолетових відтінків. Фірмового одягу як такої не передбачається. Всі співробітники повинні надягати медичні халати, на яких зображено логотип центру.
Слоган: «Здоров дитина - щасливий батько»
Логотип
Професійний кодекс працівників такої ж, як і у медичного персоналу.

Висновок
На мій погляд, я досягла своєї мети. Я розробила і зробила пропозицію на ринку послуг.
І вирішила поставлені перед собою наступні завдання:
1. Вибрала індустрію, в якій послуга буде представлена
2. Вивчила літературу з даного матеріалу
3. Вибрала цільову аудиторію
4. Розробила проект пропозиції
Я думаю, що моя пропозиція буде досить вигідним і прибутковим.

Список літератури
1. Індустрія здоров'я: економіка і управління А.С. Акопян, Ю.В. Шиленко, Т.В. Юр'єва Москва: Дрофа, 2003, 445 стор
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
45.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Пропозиція на ринку послуг Лікувально діагностичний центр Едельвейс 2
Пропозиція на ринку послуг Лікувально-діагностичний центр Едельвейс
Розробка лікувально профілактичного центр
Пропозиція послуг підприємствами галузі
Основні вимоги покупців до послуг на прикладі ринку телекомунікаційних послуг
Проект впровадження в Медичний центр Щастя Життя нових послуг мануальної терапії і масажу для реабілітації
Ціноутворення на ринку послуг
Потреби туристичного ринку послуг в РФ
Формування ринку консалтингових послуг
© Усі права захищені
написати до нас