Проект реконструкції АТС 62 69 г Алмати з заміною АТСДШ на цифрову АТС

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
АНОТАЦІЯ
ВСТУП
1 СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ... ... ... ... ... ... ... .. ...
1.1 Огляд мереж загального користування нового покоління ... ... ... ... ... ..
1.2 Розвиток мультисервісних мереж ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ....
1.3 Принципи та вимоги до модернізації телефонної мережі загального користування ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4 Характеристика телефонної мережі міста Алмати ... .. ... ... ... ... ...
1.5 Аналіз існуючої мережі телекомунікацій міста Алмати ..
1.6 Передумови заміни обладнання АТС-62/69 ... .. ... ... ... .... ... ..
1.7 Постановка завдання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ АТСЕ І ВИБІР НАЛЕЖНОЇ

2.1 Аналіз існуючих електронних АТС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1.1 Комутаційна система EWSD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Порівняльний аналіз систем комутації ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Архітектура і технічні характеристики комутаційної системи S-12 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
2.3.1 Плата термінального інтерфейсу (TERA) .... ... ... ... ... ... ... ....
2.3.2 Модуль аналогових абонентів (АSМ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
2.3.3 Модуль цифрових каналів (DTM) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3.4 Модуль підключення блоку віддалених абонентів ... ... ... ... ...
2.3.5 Блок віддалених абонентів (RSU) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
2.3.6 модуль загального каналу сигналізації ... ... ... ... ... ... ....
2.3.7 Цифрова комутаційна система ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
2.3.8 Програмне забезпечення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
2.3.9 Архітектура програмного забезпечення ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 РОЗРАХУНОК ПОСТУПАЮТЬ НАВАНТАЖЕНЬ І РОЗПОДІЛ ЇХ ЗА НАПРЯМКАМИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1 Розрахунок виникає навантаження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
3.1.1 внутристанционной навантаження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1.2 Розрахунок потоків навантаження, що виникає на вузлах мережі ... ... ...
3.2 Розрахунок навантаження на міжмісто і Інтернет ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3 Розрахунок обсягу устаткування ОПС-72/79 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3.1 Обгрунтування методу розрахунку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
3.4 Розрахунок каналів за напрямками ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.5 Розрахунок обсягу устаткування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.6 Комплектація обладнання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.7 Розміщення обладнання в автозале ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
4 РОЗРАХУНКИ
4.1 Способи забезпечення надійності устаткування ... ... ... ... ... ....
4.1.1 Розрахунок надійності тимчасового комутатора з ненадійними лініями ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
4.2 Визначення пропускної здатності комутаційної системи
S-12. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
4.3 система окс-7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.3.1 Розрахунок сигнальної навантаження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4 Оцінка необхідного числа каналів і вірогідність відмови ... ... ... ..
4.5 Розрахунок продуктивності центрального керуючого
Пристрої ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
5 БЕЗПЕКА жизнидеятельности
5.1 Аналіз травматизму та професійних захворювань на
Підприємстві ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
5.1.1 Оцінка умов праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1.2 Оцінка травмобезопасності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
5.1.3 Умови праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2 Заходи захисту від ураження електричним струмом ... ... ... ... ... ...
5.2.1 Розрахунок заземлення ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2.2 Розрахунок занулення електрообладнання ... ... ... .. ... ... ... ... ...
5.3 Заходи пожежної профілактики ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6 БІЗНЕС ПЛАН .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.1 Резюме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.2 План обсягу послуг ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.3 Ринок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.4 Конкуренція на ринку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
6.5 Маркетинг ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
6.6 Організаційний план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.7 Фінансовий план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
6.7.1 Розрахунок капітальних вкладень ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
6.7.2 Розрахунок експлуатаційних витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ....
6.7.3 Розрахунок суми доходів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.7.4 Розрахунок терміну окупності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ....
Список використовуваних термінів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Додаток А ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Додаток Б ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Додаток В ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Додаток Г ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Додаток Д ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Додаток Е ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Додаток Ж ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

АҢДАТПА
Бұл діпломдиқ жобада АТСДШ 62/69 станціясин «ALKATEL» неміс фірмасиниң S-12 ціфрлиқ жалғауши жүйесіне ауистиру негізінде Алмати қаласиндағи ҚТС торабин жаңаландиру мәселелері қарастирилди.
Жобада ІКМ желілері сани жабдиғиниң, жүктемелерінің есептері шиғарилди. Жалғаушиниң таңдалған ціфрлиқ жүйесінің сенімділік есептері келтірілді. Технікалиқ-економікалиқ негіздеуі ұсинилди және өмір тіршілігі қауіпсіздігі мәселелері қаралди.
АНОТАЦІЯ
У даному дипломному проекті розглядаються питання модернізації мережі ГТС м. Алмати, на основі заміни станцій АТСДШ 62/69 на цифрову систему комутації S-12 німецької фірми «ALKATEL».
У проекті зроблено розрахунки навантажень, обладнання, число ІКМ ліній. Наводиться розрахунки надійності вибраної цифрової системи комутації. Надано техніко-економічне обгрунтування і розглянуті питання забезпечення безпеки життєдіяльності.

ВСТУП

З бурхливим розвитком телекомунікацій в сучасному світі суспільство неухильно йде до ускладнення взаємозв'язку між різними ланками суспільного виробництва, збільшення інформаційних потоків в технічній, науковій, політичній, культурній, побутовій та інших сферах суспільної діяльності. Сьогодні очевидно, що жоден процес у житті сучасного суспільства не може відбуватися без обміну інформацією, для своєчасної передачі якої використовуються різні засоби і системи зв'язку.
На сьогоднішній день прогрес комутаційної техніки вийшов за межі звичайної передачі мови або телеграми. Сьогодні клієнт вимагає від місцевого оператора такі послуги як Інтернет, електронна пошта, відео конференція і це далеко не весь спектр запитів споживачів і це пов'язано з новітніми досягненнями і бурхливим розвитком електронної та обчислювальної техніки, що вимагає створення та впровадження якісно нових систем автоматичної комутації. До таких систем відносяться квазіелектронні і електронні автоматичні станції і вузли, в яких система управління побудована на основі використання обчислювальних засобів. Що б надалі задовольнити запити споживачів потрібно йти в ногу з часом, впроваджувати всі самі передові технології в області телекомунікації.
Сучасні автоматичні системи комутації з програмним управлінням мають ряд важливих переваг, серед яких, перш за все, слід відзначити високу надійність і малий об'єм обладнання АТС. Перевагою нових систем комутації є зниження експлуатаційних витрат за рахунок автоматизації та централізації процесів контролю за працездатністю обладнання, пошуку несправностей і усунення пошкоджень шляхом перемикання несправного блоку на резервний та ін
Зниження експлуатаційних витрат забезпечується також завдяки автоматизації процесів збору статистичних даних про параметри надходить телефонного навантаження, якості обслуговування викликів. На сучасному етапі розвитку автоматичного електрозв'язку спостерігається тенденція розділення функцій експлуатаційно-технічного обслуговування вузлів комутації і функцій управління процесами обслуговування викликів і створення спеціальних центрів технічної експлуатації ЦТЕ, які повинні реалізувати дистанційне спостереження за працездатністю обладнання вузлів і станцій, а також каналів зв'язку.
Досить суттєвою в системах комутації з управлінням у записаній програмі є можливість розширення кола телефонних послуг, що надаються абонентам, тобто надання додаткових видів обслуговування ДВО. Введення ДВО представляє собою нескладну процедуру і зводиться до зміни алгоритмів функціонування системи та управління шляхом простої заміни або перезапису програм в пам'яті керуючого пристрою.
На станціях цього типу здійснюється так звана цифрова комутація, при якій з'єднання здійснюються за допомогою операцій над цифровими сигналами електрозв'язку без перетворення їх в аналогову форму.
Розвиток цифрових телефонних мереж йшло по лінії ущільнення каналів за рахунок мультиплексування низькошвидкісних первинних каналів і за рахунок використання більш раціональних методів модуляції. Сьогодні розвиток схем мультиплексування призвело до виникнення цифрових ієрархій з різними рівнями стандартизованих швидкостей передачі. Ці ієрархії, названі плєзіохронних цифровими ієрархіями PDH (ПЦІ), синхронними SDH, які широко використовувалися і продовжують використовуватися і в телефонії і в передачі даних

1 Світові тенденції модернізації

1.1 Огляд мереж загального користування нового покоління
Існуючі телефонні мережі загального користування (ТФОП) проектувалися для обслуговування мовного трафіку, тобто для надання традиційних послуг телефонного зв'язку ТМЗК. Телеграфні повідомлення передавалися через окрему, раніше існуючу мережу, а системи передачі даних і зображень з'явилися набагато пізніше.
Сьогодні з'явилися мережі загального користування нового покоління, які засновані на принципах комутації пакетів і протоколах, розроблених для передачі даних, і обіцяють як більш низькі ціни, так і більшу функціональність. Cструктура обумовлена ​​тим, що саме IP є рушійною силою конвергенції мереж зв'язку, інформаційних технологій і мультимедійних продуктів. На мережевому рівні IP створює єдину керовану додатками інтерактивну мережу, здатну забезпечити високошвидкісну пакетну зв'язок абонентськими пристроями простіше і дешевше, ніж традиційні мережі.
Що б вижити в таких умовах оператори не можуть одразу переключиться на мережі нового покоління. Однак перше таке обладнання поставила NORTEL в 1998году на базі DMS-500. При виникненні перевантажень замість розширення ємності до DMS було прибудовано обладнання GSX-9000 c допомогою якого надходить від користувача модемів трафік йшов в обхід комутатора телефонної станції. Таким чином, намітилася наступна тенденція. Компанія Lucent Technologies сформулювала програму з вельми вдалою назвою 7R / E (Revolutionary / Evolutionary), в якій комутатор 5ESS дооборудуется інтерфейсом пакетної передачі, що дозволяє операторам створювати масштабовані пакетні мережі і поступово перетворювати існуючі мережі з тимчасовим поділом каналів (ТDМ) у засновані на протоколах IP. Елементами концепції 7R / E є також: '
- 7R / E Call Feature Server, що відповідає за обробку виклику в концепції 7R / E і підтримку всіх послуг, реалізованих в класичній платформі 5ESS, включаючи й послуги інтелектуальної мережі;
- 7R / E Packet Driver, який дозволяє власникам 5ESS плавно перейти від систем з комутацією каналів до пакетних систем;
- 7R / E Programable Feature Server, заснований на вже згадуваному продукті Softswitch і дозволяє операторам самостійно розробляти власні послуги;
- 7R / E Packet Gateway - шлюз доступу для об'єднання різних абонентських пристроїв, включаючи DSL, кабельні модеми та бездротовий доступ;
- 7R / E Trunk Access Gateway і ін
Ядром концепції SURPASS компанії Siemens служить центральний сервер обробки мовних викликів і сигналізації SUPRASS hiQ, керуючий шлюзами на кордонах мережі передачі даних. Основні характеристики цієї платформи - підтримка більшості протоколів сигналізації (ISUP, INAP, H.323/SIP, MGCP/H/248), обслуговування викликів інтелектуальних мереж, наявність API для взаємодії з програмними продуктами третьої сторони (для додатків електронної комерції, наприклад), реалізація Gatekeeper і RADIUS, що дозволяє виконувати функції сторожа і виробляти ідентифікацію віддалених користувачів і ін Транспортні шлюзи SUPRASS hiG забезпечують VoIR VoATM і функції сервера віддаленого доступу RAS. Платформа SUPRASS hiQ обробляє трафік Топ, обслуговує цифрові абонентські лінії ads і виконує функції сервера віддаленого доступу. Продукт One Switch компанії Altar - програмований телефонний комутатор, що функціонує під управлінням ОС Linux, який, як і проти, одночасно є платформою додаткових послуг та шлюзом IP-телефонії. Ці відкриті платформи дають можливість на програмованої комутаційної платформі районної АТС обслуговувати абонентів, що використовують стандартні або IP-телефони, розгорнути такі послуги, як Call-центр з Web-доступом, передоплаті телефонні картки, повідомлення про виклик при роботі в Інтернет і ін
Структура комутаційної станції АТСЦ-90/ПРОТЕЙ завдяки своїй багатопротокольної архітектурі може служити основою для еволюційного переходу до ТфОП наступного покоління, що дозволяє надати необхідні рівні і якість обслуговування для найрізноманітніших інфокомунікаційних послуг. Традиційним операторам ТфОП структура мультисервісної АТС дає можливість безпосередньо інтегруватися в пакетні мережі за допомогою оснащення телефонних вузлів і станцій інтерфейсними модулями, що підтримують пакетні інтерфейси з протоколом IP або режим асинхронного перенесення інформації ATM. При цьому підтримуються і всі можливості сучасної ТфОП, в тому числі інтерфейс V5 для взаємодії з обладнанням дротового і бездротового доступу, цифрова абонентська система сигналізації (DSS1) для підключення відомчих АТС (і навіть сигналізація QSIG для безпосередньої взаємодії з корпоративними мережами), стек протоколів ОКС -7, включаючи INAP для зв'язку з SCP інтелектуальної мережі, протокол Х.25 для підтримки функцій СОРМ і, нарешті, модуль IPU (ISP PoP Unit) для взаємодії з пакетними мережами.
І для того, щоб утримати абонентів, підвищити свою конкурентоспроможність, або хоча б забезпечити елементарне виживання, операторам ТфОП в самий найближчий час знадобляться мультисервісні платформи, що поєднують високу продуктивність з економічністю і гнучкістю
1.2 Розвиток мультисервісних мереж
Сьогодні інформаційні та телекомунікаційні технології стають одним з основних чинників формування світової економіки. Їх розвиток і конвергенція - це крок до створення єдиної глобальної інформаційної інфраструктури, невід'ємною частиною якої є сучасні засоби створення, обробки / зберігання, доступу і передачі інформації. У цих умовах однією з пріоритетних завдань національної економіки будь-якої країни стає забезпечення відповідності її розвитку загальносвітової руху по шляху створення глобального інформаційного простору.
З огляду на існуючу тенденцію розвитку інтернету з високою часткою впевненості можна сказати, що тут основою еволюції може бути Інтернет.
Більша частина корпоративних мереж фінансових установ базується на віртуальних каналах Frame Relay, причому за ним забезпечується як передача даних, так і голоси, і відео. Маючи мощнейщнейшую мережа передачі даних і багатий досвід надання послуг, одним з найважливіших стратегічних напрямів розвитку можна вважати широкомасштабне впровадження мультимедійних послуг. Як наслідок глобальних змін на телекомунікаційному ринку, а саме - формування нової законодавчої та регулятивного середовища, а також еволюції мереж та термінального обладнання в напрямку конвергенції, принципові зміни відбуваються і у сфері діяльності операторів. Це призводить до постійного зменшення частки доходів від надання традиційних телефонних послуг. Для місцевих операторів зв'язку, які до недавнього часу орієнтували свою діяльність на надання саме традиційних послуг, ця тенденція означає необхідність інтенсивного пошуку і впровадження способів, які забезпечили б ефективне використання вже наявної мережевої інфраструктури за рахунок впровадження додаткових послуг при одночасному paзвития нової телекомунікаційної інфраструктури.
- A j - параметр вільного джерела викликів у напрямку j;
- M -1 - середня тривалість заняття;
- - Параметр потоку викликів в j-му напрямку;
- А 0 - інтенсивність загальної надходить навантаження;
- K ij - коефіцієнт тяжіння навантаження в j-му напрямку;
- - Інтенсивність навантаження, що надходить в j-е напрямок;
- - Питоме навантаження, що надходить в j-е напрямок;
- А g - загальна обслужених навантаження на виході g-го ланки ;
- A gj - обслужених навантаження j-го напрямку на виході g-го ланки;
- D j - доступність в j-му напрямку;
- {Х} - стан, тобто наявність в КП х встановлених з'єднань в j-му напрямку ;
- Р б - ймовірність внутрішньої блокування;
- - Імовірність втрат в пучку з V j ліній;
- - Умовна ймовірність стану , При якому будь-який приходить виклик j-го напрямку може бути обслужений;
- - Умовна ймовірність втрати виклику j-го напрямку в стані ;
- S - число ланок комутації;
- - Число входів в комутатор g-го ланки;
- - Те ж, але виходів;
- - Число комутаторів в g-му ланці;
- - Число виходів j-го спрямування з одного комутатора s-го ланки;
- - Питома обслужених навантаження одним виходом комутатора g-го ланки;
- - Те ж, але для j-го напрямку;
- - Навантаження, обслужених одним комутатором g-го ланки;
- - Число комутаторів g-го ланки, доступних входить виходу;
- - Число комутаторів (g +1)-го ланки, доступних через вільні ПЛ одному з комутаторів g-го ланки.
Найчастіше для розрахунку ймовірності втрат в електронній АТС (системі комутації масового обслуговування) застосовується перша модель Ерланга. Розглянемо її для наступних припущень:
- Число напрямів в КП довільно;
- Виклики, що надходять на будь-який напрямок, утворюють пуассоновский струм постійної інтенсивності з параметрами ;
- Тривалість заняття підпорядковується експоненціальним розподілу з параметром m;
- Виклик, не прийнятий до обслуговування в момент надходження, губиться, не впливаючи на моменти надходження подальших викликів;
- Будь-який з V j виходів напрямки доступний, коли він вільний для будь-якого надходить виклику;
- Вихідної для розрахунку є надходить навантаження;
- Система комутації знаходиться в стаціонарному режимі.
При цих припущеннях визначається стаціонарна ймовірність того, що х ліній напрямки зайняті (х - позитивне, ціле):
(4.28)
де .
Для дійсних позитивних значень х = V j відомо інтегральне представлення:
(4.29)
З урахуванням п'ятого вихідного припущення 4.27 переписуємо у вигляді
(4.30)
Відзначимо, що п'яте вихідне припущення допускає застосування моделі до не блокуючим КП, в тому числі багатоланковим, для яких Р б = 0. Найчастіше для визначення ймовірності втрат у цифровій системі комутації використовують не першу модель Ерланга, а модуль Енгсета, тому розглянемо для обчислення ймовірності втрат у цифровій комутаційній системі модель Енгсета.
Для цього необхідно в вести вихідні дані виходячи з малюнка 4.1:
- Число напрямів в КП довільно;
- Параметр потоку викликів в напрямку в момент зайнятості х входів пропорційний числу вільних джерел, тобто

де N - кількість джерел викликів (число входів в КП);
- Інтенсивність надходження дзвінка від вільного джерела в j-му напрямку;
- Тривалість заняття підпорядковується експоненціальним розподілу з параметром m;
- Виклик, не прийнятий до обслуговування в момент надходження, губиться, не впливаючи на моменти надходження подальших викликів;
- Будь-який з V j виходів напрямки доступний, коли він вільний для будь-якого надходить виклику;
- Вихідної для розрахунку є надходить навантаження;
- Система комутації знаходиться в стаціонарному режимі.
Стаціонарна ймовірність того, що х виходів напрямки виявляться зайнятими:
(4.31)
де - Біноміальний коефіцієнт.
Нехай - Навантаження, що надходить від одного джерела в системі без втрат. З урахуванням п'ятого вихідного припущення, що можливе застосування моделі до не блокуючим КП, в тому числі багатоланковим, для яких Р б = 0, тому 4.2:
(4.32)
Для інженерних розрахунків передбачається користуватися першою формулою Ерланга при , В іншому випадку використовують формулу Енгсета.
Для цифрової системи комутації S-12 число входів в КП дорівнює N = 17000, а V j - число ліній в одному напрямку, тоді максимально в одному напрямку на S-12 дві лінії ІКМ по 30 каналів у кожній, тому V j = 60 ліній . Підставивши дані в умову отримаємо: , Тобто умова не виконується, тому що число входів в КП більше числа ліній в одному напрямку, тому для визначення ймовірності втрат у цифровій комутаційній системі S-12 скористаємося формулою Енгсета .
Для більш точного обчислення ймовірності втрат складемо програму за формулою Енгсета і отримаємо необхідні значення.

Програма обчислення ймовірності втрат за формулою Енгсета в повнодоступна пучку ліній при відомій пуассонівської навантаженні другого роду А, ємності пучка V і числі джерел навантаження N, наведена нижче на мові Паскаль, потім дані результати обчислень. Алгоритм програми та лістинг програми наведені в додатку Д
Висновок: Таким чином при обчисленні вийшло, що ймовірність втрат на АТС-72/79 S-12 склала E = 0, 99602 при заданих значеннях:
А вознАТС72/79 = 624,99     Ерл
V = 3200 каналів
N = 17000
Це говорить про те, що ймовірність втратити виклик у цифровій комутаційній системі S-12 дуже мала, що означає пропускна здатність системи дуже велика і вона є практично не блокується системою.

4.4 Система ОКС-7

Основними перевагами загальноканальної системи сигналізації 7 є:
- Швидкість - час встановлення з'єднання не перевищує однієї секунди;
- Висока продуктивність - один канал сигналізації здатний одночасно обслуговувати до тисячі розмовних каналів;
- Економічність - мінімальна кількість обладнання на комутаційної станції;
- Надійність - можливість альтернативної маршрутизації в мережі сигналізації;
- Гнучкість - можливість передачі будь-яких даних (телефонії, цифрових мереж з інтеграцією служб, мереж рухомого зв'язку, інтелектуальних мереж і т.д.).
ОКС-7 на даний момент є системою, яка володіє величезним потенціалом. Спочатку в неї були закладені великі можливості для управління іншими, ще не існуючими послугами зв'язку. Зараз ОКС-7 є обов'язковим елементом наступних цифрових мереж зв'язку:
- Телефонної мережі загального користування (ТФОП, PSTN);
- Цифрової мережі з інтеграцією служб (ЦСІС, ISDN);
- Мережі зв'язку з рухомими системами (ССПС, PLMN);
- Інтелектуальної мережі (ІС, IN).
4.4.1 Розрахунок сигнальної навантаження
Розрахунок мережі сигналізації проводиться для визначення обсягу устаткування, набору підсистем системи сигналізації ОКС-7.
Функціонування мережі сигналізації повинне здійснюватися відповідно до вимог МСЕ-Т на наступні якісні характеристики:
- Імовірність затримки сигнальної одиниці на ланці сигналізації більш ніж на 300 мс не повинна перевищувати 10-4 (рекомендація МСЕ-Т Q.725);
- Час простою пучка маршрутів сигналізації не повинно перевищувати 10 хвилин на рік (рекомендація МСЕ-Т Q.706).
Відповідно до рекомендацій МСЕ-Т нормальної завантаженням ланки сигналізації вважається завантаження 0,2 Ерл. Забезпечити вимоги на допустимий час простою можна шляхом застосування різних варіантів надмірності структурних елементів мережі.
У залежності від структури мережі сигналізації і можливостей по реконфігурації сигнального устаткування досягти необхідної надмірності можна шляхом використання різних варіантів:
- Надмірність кінцевого обладнання;
- Надмірність ланок сигналізації всередині пучка;
- Надмірність сигнальних маршрутів для кожного пункту призначення.
Для забезпечення надійності мережі може застосовуватися дублювання ланок сигналізації.
Навантаження на ланку ОКС-7 дорівнює:
(4.33)
де -Число вдалих викликів в секунду, що припадають на пучок каналів ємністю С; (4.34)
- Число невдалих викликів в секунду, що припадають на пучок каналів ємністю С; (4.35)
С - число каналів, що обслуговуються конкретним ланкою сигналізації;
А - середнє навантаження на розмовний канал, Ерл;
пучок каналів ємністю С;
М eff - середнє число сигнальних одиниць, якими обмінюються пункти сигналізації для обслуговування вдалих викликів.
M ineff - середнє число сигнальних одиниць, якими обмінюються пункти;
Сигналізації для обслуговування невдалих викликів;
L eff-середня довжина сигнальних одиниць для вдалих викликів, байт;
L ineff - Середня довжина сигнальних одиниць для невдалих викликів, байт;
Т eff    - Середній час заняття каналу для вдалих викликів, сек.;
Т ineff    - Середній час заняття каналу для невдалих викликів, сек.;
Х eff - число від "0" до "1" є відношенням кількості вдалих викликів до загальної кількості дзвінків.
Х eff - середня довжина сигнальної одиниці для вдалого виклику, L eff, складає 68 байт, так як для передачі номера абонента, що викликається необхідно передати сім у шістнадцятковому коді, який буде складати чотири байти інформації.
Середня довжина сигнальної одиниці для невдалої спроби, L ine, дорівнює 65 байт, так як при невдалому виклику в інформаційному полі передається один знак, який займає один байт інформації.
Середній час заняття каналу для вдалого виклику:
Т eff = (tcо + n × tn + tу + tпв + Тi), (4.36)
де tco-час слухання сигналу <<відповідь станції>>;
tco n tn-час набору n знаків номери;
tco n tn tпв-час посилки виклику, якій Ви телефонуєте;
tco n tn tпв Тi-середня тривалість розмови.
tco n tn tпв Тi
T eff = (3 +6 × 0,8 +2 +7,5 +110) = 127с
Середній час заняття каналу для невдалої спроби розраховується аналогічно, за винятком часу розмови:
T ineff = (tcо + n × tn + tу + tпв), (4.37)
T ineff = (3 +6 × 0,8 +2 +7,5) = 17c.
Cреднее число сигнальних одиниць, якими обмінюються пункти сигналізації для забезпечення вдалого виклику:
- Початкове адресне повідомлення (IAM);
- Запит інформації (INR);
- Повідомлення про прийняття повної адреси (ACM);
- Повідомлення відповіді (ANM);
- Підтвердження виконання модифікації сполуки (CMC);
- Відмова модифіковані з'єднання (RCM);
- Блокування (BLO);
- Підтвердження блокування (BLA);
- Повідомлення відповіді від абонента пристрої з автоматичним відповіддю (наприклад, термінал передачі даних) (CON);
- Повідомлення відповіді (ANM);
- Звільнення (REL);
- Завершення звільнення (RLC).
- Середнє число сигнальних одиниць, якими обмінюються пункти сигналізації для обслуговування невдалої спроби:
- Початкове адресне повідомлення (IAM);
- Звільнення (REL);
- Завершення звільнення (RLC).
- Розрахуємо середнє навантаження на розмовний канал.
Навантаження взята зі схеми розподілу навантажень для напрямів, що використовують ОКС7: АТСЕпр-72/79 - АТСЕ91, АТСЕ92, ОПТС3, ОПТС4,, АМТС.
Середнє навантаження на розмовний канал АТСЕпр-72/79 - АТСЕ91 Y = 14 Ерл.
А-питоме навантаження.
При ємності каналів С = 21, звідси А = А = (4.6)
Навантаження на розмовні канал між АТСЕпр - АТСЕ92 Y = 11Ерл. При ємності каналів С = 17, звідси А = .
Навантаження на розмовні канал між АТСЕпр - ОПТС3 Y = 161Ерл. При ємності каналів С = 180, А = .
Навантаження на розмовні канал між АТСЕпр - ОПТС4, Y = 43 Ерл. При ємності каналів С = 53 А =
Навантаження на розмовні канал між АТСЕпр - АМТС, Y = 30 Ерл. При ємності каналів С = 42 А =
Середнє навантаження на розмовний канал:
А =
Середнє навантаження на розмовний канал дорівнює = 0,6 Ерл.
Відношення кількості вдалих розмов до загальної кількості дзвінків.
Візьмемо статистичні дані каналів, які працюють за ОКС-7 за 06-01-03, за 13-01-03, за 07-02-03.

Таблиця 4.1 - Показники якості обслуговування виклику
Дата
Напрямок
Спроби
Відповіді
06.01.03
з АМТС на АТС521
1105
532
з АМТС на АТС-51/52
1131
432
13.01.03
з АМТС на АТС521
1009
558
з АМТС на АТС-51/52
780
527
07.02.03
з АМТС на АТС521
799
282
з АМТС на АТС-51/52
733
519
З даних, наведених вище, знайдемо відношення кількості вдалих розмов до загальної кількості викликів з АМТС на АТС521
(4.38)
;
Середнє відношення кількості вдалих розмов до загальної кількості викликів з АМТС на АТС521;
.
Відношення кількості вдалих розмов до загальної кількості викликів з АМТС на АТС-51/52.

Середнє відношення кількості вдалих розмов до загальної кількості викликів АМТС на АТС-51/52.


Середнє відношення кількості вдалих розмов до загальної кількості викликів-0, 54. За наведеними вище формулами і таблиці розподілу каналів за напрямками розрахуємо сигнальну навантаження. Якщо навантаження на один ОКС буде перевищувати 0,2 Ерл, то ланки сигналізації збільшуються пропорційно навантаженню.
На ділянці STP1і STP2 при ємності каналів З = 180


Ерл
Число каналів сигналізації дорівнює 1. За наведеними вище формулами була складена програма, представлена ​​у додатку Е, результати розрахунку зведені в таблицю 4.2.
Таблиця 4.2 - Число каналів сигналізації за напрямками
STP2
STP3
STP4
SP1
SP2
SТP5
STP1
2
1
1
1
1
1
Нумерація кодів пунктів сигналізації.
Для ідентифікації пунктів сигналізації (ПС) будь-яких мереж ОКС використовується 14-бітовий двійковий код (відповідно до рекомендацій ITU-T).
Код міжнародного ПС повинен присвоюватися кожному пункту сигналізації, що належить до міжнародної мережі сигналізації.
Один фізичний вузол мережі може бути більше одного коду ПС. Нумерація кодів міжнародних ПС визначена в рекомендації Q.708 наведені в таблиці 4.3.
Таблиця 4.3 - Нумерація кодів
Найменування
Десятковий код
Бінарний код
АМТС STP1 513
01-000-1
00001 0000000 01
ОПТС3 STP2 532
01-005-0
00001 0000101 00
ОПТС4 STP3 540
01-007-0
00001 0000111 00
УВС5 / 9 STP4 520
01-002-0
00001 0000010 00
АТС-70/72 SP1 523
01-002-3
00001 0000010 11
АТС-76/77 SP2 522
01-007-2
00001 0000111 10
АТСЕ-79 SТP5 535
01-005-3
00001 0000101 11
Висновок: Таким чином, з аналізу роботи СМО випливає, що половина сигнальних одиниць одержують відмову в обслуговуванні. Тому з цього випливає, що довжину черги необхідно збільшити в два рази і скоротити час обслуговування однієї сигнальної одиниці.
4.5 Розрахунок продуктивності центрального керуючого пристрою
Повернемося до СМО, зображеної на малюнку 4.1. Залишивши вихідні припущення колишніми, змінимо дисципліну обслуговування. Будь-який виклик обслуговується за командами керуючого пристрою (УУ), яка одержує інформацію про надходження виклику, його параметри (номері входу, по якому надійшов виклик, і номер напряму, з яким необхідно встановити з'єднання), про стан КП (тобто з яких саме шляхам проходять вже встановлені з'єднання) і т. д. При можливості негайного встановлення з'єднання УУ встановлює його кривда, у противному випадку УУ ставить надійшли виклики на очікування і обслуговує їх у міру звільнення зайнятих ліній в порядку черги. Число місць очікування передбачається нескінченно великим. Визначимо ймовірності різних станів такий СМО і функцію розподілу часу очікування (ФРВО). З результатів випливає, що ймовірність стану {х}, з якої перший ж надійшов дзвінок очікування.

0
1
х
V-1
2
Х +1
V
1
1 V +1
2 V +1
Х +1 V +1
V V +1
l 0 (1-j 0) (1-j 1)
l 1 (1-j 2) l x-1 (1-j x)
l x (1-j x +1) l v-2 (1-j v-1)
l v-1 j v
m v
m v +1 m v-1
m 2 m x
m 1
m 1
m 2
m x +1
l 0 (1-j 0) j 1
l 1 j 2
l x j x +1
m 1 l 1
m 2 l 2
m x +1 l x +1
m v l v
m 1 l 1
m 2 l 2
m x +1 l x +1
m v l v


Малюнок 4.1 - Діаграма переходів Марківського ланцюга з очікуванням
де ймовірність «0» визначається з урахуванням діаграми переходів Марківського ланцюга з очікуванням представлена ​​на малюнку 4.1.
З діаграми випливає, що виклик, що надійшов у стані {х}, буде
поставлений на k - e місце очікування з ймовірністю:
k = 1, 2, 3, ..., (4.1)
Тому ймовірність того, що виклик, що надійшов у стані {х} або заблокує подальші виклики, або сам стане на очікування,

З умови нормування випливає, що:

звідки , А з урахуванням того, що отримаємо:

Остаточно:

Вірогідність знайти в стані [х] всі лінії зайнятими («ймовірність очікування») або, що те ж саме, ймовірність того, що час очікування більше нуля,

Після того, як імовірності станів знайдені, перейдемо до визначення функції розподілу часу початку обслуговування виклику.
Нехай Px {y> t) - імовірність того, що для надійшов у стані {x} в довільний момент виклику час очікування буде більше, ніж t. Позначимо через Р v + k (g> t) умовну ймовірність того ж нерівності в припущенні, що виклик застав систему на k-му місці очікування. За формулою повної ймовірності:
, (4.2)
де P v + k (g> t)-ймовірність того, що за проміжок часу довжиною t після моменту надходження розглянутого виклику відбудеться не більш k звільнень, оскільки наш виклик починає обслуговуватися після (k +1)-го звільнення, будучи (k + 1)-м в черзі в момент свого вступу. Потік звільнень за час очікування виклику є найпростіший потік з параметром х m, тому що ймовірність того, що не станеться жодного звільнення за час t, дорівнює е - x m t Для найпростішого потоку з параметром х m ймовірність звільнення
не більше k викликів за час t дорівнює тому:
, (4.3)
Підставляючи в формулу 4.3 в 4.2 і використовуючи 4.1, отримуємо:
(4.4)
Вираз 4.4 може бути використано для розрахунку часу очікування початку обслуговування виклику в системах комутації з внутрішніми блокуваннями за умови знаходження СМО в стані {х}. Оскільки P x (g> t) - нормована величина, з 4.4 легко знаходяться практично більш корисні характеристики-ймовірність очікування початку обслуговування за час більш, ніж t і середній час очікування початку обслуговування:


Для цього розглянемо алгоритм обслуговування мережевого з'єднання представлена ​​на малюнку 4.2, який описується багатофазної однолінійної СМО з n ступенями очікування.
Прийом цифр номера першої ЕАТС. Обробка виклику. Передача цифр у другу ЕАТС
Прийом цифр номера другого ЕАТС. Обробка виклику. Передача цифр у третю ЕАТС
Прийом цифр номера третього ЕАТС. Обробка виклику. Передача цифр у четверту ЕАТС
Прийом цифр номера четвертої ЕАТС. Обробка виклику. Передача цифр у п'яту ЕАТС
Прийом цифр номера п-й ЕАТС. Обробка виклику. Подача зуммерного сигналу «Контроль посилки виклику»


Малюнок 4.2 - Спрощений алгоритм проходження черг при встановленні з'єднання на мережі зв'язку
Для знаходження часу очікування кінця обслуговування на кожному ступені скористаємося моделлю однофазної однолінійної СМО виду М/М/1 / ¥ з урахуванням того, що воно складається з часу очікування початку обслуговування і часу самого обслуговування, які, у свою чергу, описуються відповідними функціями розподілу
де F (t -) - функція розподілу часу очікування (ФРВО) почала обслуговування; F (p -) - її зображення (перетворення Лапласа); F (t) - ФРВО самого обслуговування; F (p) - її зображення; F (l +) - ФРВО кінця обслуговування; *- символ згортки, L -1 - Оператор зворотного перетворення Лапласа.
Нагадаємо, що -Параметр сумарного потоку викликів, а m c - параметр (інтенсивність) обслуговування потоку викликів ЦУУ на одному щаблі очікування.
Зображення сумарного часу очікування кінця обслуговування в багатофазної однолінійної СМО після п-го ступеня очікування знаходимо, використовуючи перетворення Лапласа-Стілтьєса і теорему про згортку

(4.5)
Для знаходження оригіналу 4.5 скористаємося розкладанням Хевісайда для раціональних алгебраїчних функцій:

де

Алгоритм і програма розрахунку продуктивності центрального керуючого пристрою наведено в додатку Ж

Нехай на електронну АТС з числом входів N = 17000 надходить Пуассонівський потік викликів з питомим навантаженням а 0 = 0,1 Ерл. Середня тривалість розмови t 0 = 3 хв. Потрібно визначити продуктивність центрального керуючого пристрою при обслуговуванні внутрішнього (місцевого) з'єднання при заданій імовірності (не менше 0,95) очікування кінця обслуговування виклику (інтервал часу між закінченням набору цифр номера і початком подачі зуммерного сигналу «Контроль посилки виклику» за час 0,6 с.
У позначеннях 4.6: t = 0,6 с; F N (t +) = 0,95; l = a 0 Nm = a 0 N / t 0 = 1200 год -1 = 0,33 с -1; n = 1. Підставляючи ці значення в 4.6, методом ітеративного наближення знаходимо m c = 5,3 3 з -1.
Приклад 2. На ту ж АТС надходить Пуассонівський потік з питомим навантаженням a 0 = 0,1 Ерл. Середня тривалість розмови t 0 = 3 хв. Потрібно визначити час закінчення обслуговування виклику мережевого з'єднання, при якому ймовірність прослуховування зуммерного сигналу «Контроль посилки виклику» з останньої в ланцюжку сполук ЕАТС буде не менше 0,95. Число ЕАТС в ланцюжку сполук прийняти рівним n = 7, все ЕАТС ідентичні, продуктивність ЦУУ кожної ЕАТС m c = 5,33 с -1.
У позначеннях вираження 4.6: F N (t +) = 0,95; n = 7; l = a 0 Nm = 0,33 c -1; m c = 5,33 с -1. Підставляючи ці значення в 4.6, методом ітеративного наближення знаходимо t = 2,37 с.
Таким чином, з імовірністю 0,95 внутрішнє (місцеве) з'єднання (n = 1) встановлюється за 0,6 с, а зовнішнє (вихідне) при числі транзитів n = 7-через 2,37 с. Якщо ж на вхід СМО будуть надходити заявки тільки від одного джерела (абонента), тобто якщо l = 0, то черга на очікування початку обслуговування зникне і час очікування кінця обслуговування виклику буде визначатися тільки часом обслуговування, тому F (t) = 1 - е - m ct;
Тому:
(4.6)
Приклад 1. На електронну АТС з числом входів N = 17000 надходить Пуассонівський потік викликів з питомим навантаженням а 0 = 0,1 Ерл. Середня тривалість розмови t 0 = 3 хв. Потрібно визначити продуктивність центрального керуючого пристрою при обслуговуванні внутрішнього (місцевого) з'єднання при заданій імовірності (не менше 0,95) очікування кінця обслуговування виклику (інтервал часу між закінченням набору цифр номера і початком подачі зуммерного сигналу «Контроль посилки виклику» за час 0,6 с.
У позначеннях 4.6: t = 0,6 с; F N (t +) = 0,95; l = a 0 Nm = a 0 N / t 0 = 1200 год -1 = 0,33 с -1; n = 1. Підставляючи ці значення в 4.6, методом ітеративного наближення знаходимо m c = 5,3 3 з -1.
Приклад 2. На ту ж АТС надходить Пуассонівський потік з питомим навантаженням a 0 = 0,1 Ерл. Середня тривалість розмови t 0 = 3 хв. Потрібно визначити час закінчення обслуговування виклику мережевого з'єднання, при якому ймовірність прослуховування зуммерного сигналу «Контроль посилки виклику» з останньої в ланцюжку сполук ЕАТС буде не менше 0,95. Число ЕАТС в ланцюжку сполук прийняти рівним n = 7, все ЕАТС ідентичні, продуктивність ЦУУ кожної ЕАТС m c = 5,33 с -1.
У позначеннях 4.6: F N (t +) = 0,95; n = 7; l = a 0 Nm = 0,33 c -1; m c = 5,33 с -1. Підставляючи ці значення в 4.6 методом ітеративного наближення знаходимо t = 2,37 с. Таким чином, з імовірністю 0,95 внутрішнє (місцеве) з'єднання (n = 1) встановлюється за 0,6 с, а зовнішнє (вихідне) при числі транзитів n = 7-через 2,37 с. Якщо ж на вхід СМО будуть надходити заявки тільки від одного джерела (абонента), тобто якщо l = 0, то черга на очікування початку обслуговування зникне і час очікування кінця обслуговування виклику буде визначатися тільки часом обслуговування, тому F (t) = 1 - е - m ct;

(4.7)
Нехай 1) t = 0,4 с; F N (t +) = 0,96; l = a 0 Nm = a 0 N / t 0 = 1200 год -1 = 0,33 с -1; n = 1. F N (t +) = 0,95; n = 7; l = a 0
2) t = 0,6 с; F N (t +) = 0,95; l = a 0 Nm = a 0 N / t 0 = 1200 год -1 = 0,33 с -1; n = 1
F N (t +) = 0,95; n = 7; l = a 0
Nm = 0,20 c -1; m c = 5,01 с -1
Nm = 0,33 c -1; m c = 5,33 с -1.
При використанні розрахунку продуктивності центрального керуючого пристрою. За результатами випробувань для одного виклику Висновок: якість обслуговування викликів для першого керуючого пристроєм в режимі повного завантаження вище

5 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

5.1 Аналіз травматизму та професійних захворювань на підприємстві

Аналіз травматизму та професійних захворювань на підприємстві проводиться на основі атестації за умовами праці.
Результати атестації використовуються з метою:
- Паспортизації організації на відповідність вимогам з охорони праці;
- Встановлення коефіцієнта класу професійного ризику для визначення страхового тарифу страхувальника (роботодавця) при страхуванні від нещасного випадку та професійного захворювання;
- Обгрунтування надання пільг і компенсацій працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, у передбаченому законодавчому порядку для включення їх до колективного договору;
- Вирішення питання про зв'язок захворювання з професією при підозрі на професійне захворювання, усиновлення діагнозу профзахворювання, в тому числі при вирішенні спорів, розбіжностей в судовому порядку;
- Розгляд питання про необхідність призупинення експлуатації виробничого об'єкта, зміні технологій, що представляють безпосередню загрозу життю і здоров'ю працівників;
- Планування та проведення заходів з охорони та умов праці в організаціях відповідно до чинних нормативно-правовими документами;
- Складання звітності про стан умов праці, пільги і компенсації, що надаються за роботу зі шкідливими і небезпечними умовами праці;
- Ознайомлення працівників при прийомі на робіт) з умовами праці, їх впливом па здоров'я і необхідними засобами індивідуального захисту.
Терміни проведення атестації встановлюються організацією, виходячи зі зміни умов і характеру праці, але не рідше одного разу на 3 роки з моменту проведення останніх вимірювань.
Позачергової атестації підлягають виробничі об'єкти після заміни виробничого обладнання, зміни технологічного процесу, реконструкції засобів колективного захисту та інше, а також на вимогу органів Державного нагляду і контролю за охороною праці при виявленні порушень проведення атестації.
Вимірювання параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів проводяться лабораторіями, які отримали на це дозвіл від регіональних органів охорони та умов праці.
Для організації та проведення атестації видається наказ, відповідно до якого створюється постійно діюча атестаційна комісія у складі голови, членів та відповідального за складання, ведення, зберігання документації з атестації.
До складу атестаційної комісії організації рекомендується включати фахівців служб охорони праці, відділу праці та заробітної плати, керівників виробничих об'єктів, медичних працівників, уповноважених осіб з охорони праці професійних спілок або трудового колективу.
Атестаційна комісія:
- Здійснює методичне керівництво і контроль за проведенням роботи на всіх її етапах;
- Формує необхідну нормативно-довідкову базу для проведення атестації та організує її вивчення;
- Виявляє на основі аналізу причин виробничого травматизму
найбільш травмонебезпечні ділянки, роботи та обладнання;
- Складає і готує до затвердження перелік виробничих об'єктів організації, що мають небезпечні і шкідливі фактори виробничого середовища, виходячи з характеристик технологічного процесу, складу і технічного стану обладнання застосовуваного сировини і матеріалів, даних раніше проводилися вимірів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, скарг працівників нм умови праці ;
- Складає та затверджує графік проведення атестації на виробничих об'єктах організації;
- Присвоює коди виробничих об'єктів для проведення автоматизованої обробки результатів атестації;
- Розробляє пропозиції щодо покращення і оздоровлення об'єктів до їх сертифікації на відповідність вимогам з безпеки праці.
5.1.1 Оцінка умов праці
Оцінка виробничих факторів (фізичних, хімічних) за умовами праці проводиться на підставі результатів вимірів отриманих не менш на 10 основних робочих місцях обстежуваного виробничого об'єкта. Для будинків (приміщень), що мають площу менше 100 м 2, допускається проведення замірів па трьох робочих місцях.
Заміри рівнів виробничих факторів проводяться за методиками, затвердженими в установленому порядку. Вимірювання фізичних, хімічних факторів повинні виконуватися в процесі роботи відповідно до технологічного регламенту, при справних засобах колективного та індивідуального захисту та оформлятися протоколами відповідно до Альбомом форм медичної документації (додаток до наказу МОЗ Республіки Казахстан за номером437 від 20.10.93 р. - форма за номером330 / у, 333 / у, 335 / у, 336 / у та інші.
Оцінка умов праці оформляється за формою 1 УТ.
Величина відхилення показника фактичного рівня досліджуваного виробничого чинника над допустимим (ГДК, ГДР) у бік перевищення свідчить про наявність шкідливого (их) виробничого (их) фактора (ів) в робочій зоні. Кожне найменування шкідливого виробничого фактора відповідає одному класу професійного ризику.
Сумарна величина не може бути вище за всіх наявних шкідливих факторів сім і є показником класу професійного ризику виробничого об'єкта.
5.1.2 Оцінка травмобезопасності
Оцінка травмобезопасності виробничих об'єктів проводиться організаціями самостійно, оформляється за формою 2 ТБ.
Травмобезопасность оцінюється виходячи з класу професійного ризику в залежності від рівня травматизму і професійних захворювань і класу професійного ризику в залежності від технічного стану безпеки обладнання, машин, механізмів.
Клас професійного ризику в залежності від рівня травматизму визначається на підставі середнього показника (Коефіцієнту ризику-Кр), розрахованого за динамікою виробничого травматизму на виробничому об'єкті за останні три роки, які передують атестації.
Клас професійного ризику в залежності від технічного стану обладнання, машин, механізмів визначається виходячи з рівня сертифікації обстежуваних технічних засобів на виробничому об'єкті.
Наявність сертифікатів на кожне виробниче обладнання, машини, механізми, правильність ведення і дотримання вимог нормативних документів характеризує ступінь забезпечення безпеки праці в цьому разі клас професійного ризику вважається мінімальним.
Для обладнання, машин, механізмів, що не мають сертифікат встановленого зразка, оцінка травмобезопасності може бути здійснена на підставі розроблених та узгоджених з місцевими органами стандартизації та метрології заходів з підготовки до сертифікації.
При відсутності зазначених заходів органи державного контролю та нагляду розглядають питання про необхідність призупинення експлуатації обладнання, машин, механізмів виробничого об'єкта, що представляє безпосередню загрозу життю і здоров'ю працівників.
При повній відсутності сертифікатів на всі види обладнання, машин, механізмів клас професійного ризику в залежності від технічного стану обладнання, машин, механізмів виробничого об'єкта оцінюється за максимальною шкалою.
Оцінка травмобезопасності за наявності двох різних показників класів професійного ризику по травмобезопасності встановлюється за найвищим класом.

5.2 Заходи захисту від ураження електричним струмом

5.2.1 Розрахунок заземлення
Основним заходом захисту від ураження електричним струмом на АТС є захисне заземлення. У даному дипломному проекті проводиться розрахунок заземлювального пристрою для станції.
АТС відноситься до електричних установок напругою до 1000 В, тому що первинним джерелом їх харчування є трифазна мережа змінного струму напругою 380/220 В з частотою 50 Гц.
За ступенем ураження обслуговуючого персоналу електричним струмом приміщення з АТС відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою. Воно повинно бути обладнане ремонтної мережею напругою 42 В і для робіт потрібно користуватися інструментами з ізольованими ручками.
Заземлення застосовується в тому випадку, якщо струм замикання на землю не збільшується зі зменшенням опору землі. Це можливо в мережах з ізольованою нейтраллю. Безпека забезпечується шляхом заземлювача (навмисне електричне з'єднання з землею металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитися під напругою), що має мале R заземлення Rз і малий коефіцієнт напруги дотику.
Мета розрахунку - визначити основні параметри заземлювального пристрою., Тобто число, розміри, порядок розташування вертикальних і горизонтальних заземлень.
Заземлювач передбачається виконати з вертикальних стрижнів довжиною l В = 5 м, d = 12мм.
Розрахункові питомі опору землі:
Ρ 1 = 75 Ом · м, Ρ 2 = 97 Ом · м
В якості природного заземлювача використовується металева технологічна конструкція опором Rе = 17 Ом.
1) R іскусств.з. = , Де Rз = 4 Ом, тоді (5.1)
R іскусств.з. = = 5,23 Ом
Вибираємо тип заземлювача-стрижневий біля поверхні землі.
L г = 4 * 8 = 32 м.
За формулою, наведеною у таблиці 3.4 методичних вказівок, визначаємо опір одиночного вертикального заземлювача Rв:
2) Rв = , (5.2)
де t в - глибина залягання електродів в землі, дорівнює 3,3 м.
Rв = = 2,39 · 7,76 = 18,55 Ом.
3) З таблиці 3.4 визначаємо тип горизонтального заземлювача і його опір:
Rг = , Де (5.3)
tг - глибина залягання в землю горизонтального заземлювача, дорівнює 0,8 м,
В - ширина смугового заземлювача, дорівнює 0,04 м.
Rг = = 0,483 · 11,07 = 5,35 Ом
4) Розрахунковий опір штучного заземлювача:
R 'позов = , Де (5.4)
Rв, Rг - опору вертикального і горизонтального заземлювачів, Ом;
η г, η в - коефіцієнти використання смуги і вертикальних стрижнів;
n в - кількість вертикальних заземлювачів, дорівнює 8.
З таблиці 3.7 коефіцієнт використання вертикальних стрижнів η в = 0,65.
З таблиці 3.5 коефіцієнт використання смугового електрода η г = 0,72.
R 'позов = Ом.
Перевіряємо умову R позов ³ R 'позов отримаємо 5,23 ОМ ³ 2,41 Ом
Таким чином, в результаті розрахунку обрано 8 вертикальних стрижнів довжиною 5 метрів, d = 12 мм, розташовані по периметру і горизонтальні смугові електроди загальною довжиною 32 метри, прокладені в земляний траншеї на глибині 0,8 м від поверхні землі і з'єднані між собою зварюванням.
5.2.2 Розрахунок занулення електрообладнання
В даний час основним засобом забезпечення електробезпеки у трифазних мережах з заземленою нейтраллю напругою до 1000 В є занулення.
Розрахунок занулення має на меті визначити умови при яких воно надійно виконує швидке відключення пошкодженої установки від мережі і забезпечує безпеку обслуговуючого персоналу.
Вихідні дані для розрахунку:
Трансформатор ТМ-160-6 / 0,4
Y / Y н, Zт = 0,148 Ом, комплектний пристрій БТУ-3601,
Uн = 220В, Iн = 400А
Запобіжники: ПП57-396181 з плавкою вставкою 500 А.

А

У

З

0
АМалюнок 5.1 - Схема занулення електрообладнання
При замиканні фази на занулених корпус електроустановка автоматично вимикається, якщо значення струму однофазного к.з. Ік задовольняє умові Ік ≥ kIном, де k - коефіцієнт кратності номінального струму-Iном, плавкої вставки запобіжника.
Значення Ік залежить від фазної напруги мережі Uф і опору мережі, в тому числі: Zт - повного опору трансформатора; Zф - фазного провідника, Z - нульового захисного провідника, зовнішнього індуктивного опору петлі фаза-нуль (Хп), а також від активних опорів заземлень нейтралі трансформатора і повторного заземлення нульового захисного провідника r n.
Оскільки r 0 і   r n, як правило, великі в порівнянні з іншими опорами ланцюга, можна не брати до уваги паралельну гілку, утворену ними. Тоді розрахункова схема приймає вигляд:
Х п
R ф
2Z т / 3
U ф
Z н.з.


Малюнок 5.2 - Спрощена схема занулення
Вираз для струму Ік:
(5.6)
де Z n - повний опір петлі фаза-нуль:


Z n = Ö (R ф + R н) 2 + (X ф + Х н + Х п) 2 (5.7)
Приймаються нульовий захисний провідник сталевим, тоді його опір R н.з і Х н.з визначаємо з таблиці «Активні і внутрішні опору сталевих провідників при змінному струмі 50Гц, Ом / км». Для цього задаємося перетином і довжиною провідника, виходячи з густини струму в сталевій смузі.
Очікуваний струм к.з.:
Ік ³ kI ном = 3 * 550 = 1550 А (5.8)
Задаємося перетином провідника 80х10 і його довжиною 0,1 км і визначаємо щільність струму
Ј = = = 1,87 (А / мм 2) (5.9)
За таблицею знаходимо: Rн.з. = 0,5 Ом / км; Хн.з. = 0,26 Ом / км.
Так як довжина провідника 0,1 км, то Rн.з і Хн.з будуть відповідно рівні 0,005 Ом і 0,0026 Ом.
Визначимо за формулою:
, Де r = 120 мм 2 виходячи з економічної щільності струму і визначено по ПУЕ. (5.10)
Тоді:
= 0,0175 = 0,012 Ом
Значення Х n у практичних розрахунках приймають Х n = 0,6 Ом / * км, при довжині провідників 0,1 км.
Таким чином за формулою 5.7 визначаємо повний опір петлі фаза-нуль:
Z n = Ö (R ф + R н) 2 + (X ф + Х н + Х п) 2 = Ö (0,05 +0,012) 2 + (0,026 +0,06) 2 = = 0,089 Ом
Тоді за формулою визначимо струм замикання:
= = 1618 А.
Перевіримо умови надійного спрацювання захисту:
I до ³ 3 I н.пл.вст.
1618А ³ 1550А
Так як знайдене значення струму однофазного к.з.
I к = 1618А, перевищує найменший допустимий за умовами спрацьовування захисту 1550А, нульовий захисний провідник обраний правильно, тобто , Яка відключає здатність забезпечена.
Знайдемо потенціал корпусу пошкодженого обладнання:
Uк = Iк.з. * Zn = 1618 * = 1618 * = 12,3 В (5.11)
Струм, що проходить через тіло людини:
I h = = = 12,3 мА (5.12)
Отримана величина I h не є небезпечною для людини при проходженні через його тіло в плині часу t = 0,5 с за яке спрацьовує захист.
5.3 Заходи пожежної профілактики
Евакуаційними шляхами вважається, шляхи які ведуть до евакуаційного виходу та забезпечують безпечний рух протягом певного часу. Розрахунковий час евакуацій людей з приміщень і будівель встановлюють по розрахунковому часу руху одного або декількох людських потоків через евакуаційні виходи від найбільш віддалених місць розміщення людей. При розрахунку весь шлях руху людського потоку поділимо на ділянки (прохід, коридор, дверний проріз, сходовий марш, тамбур) довжиною l i і шириною d i.
При розрахунку евакуаційних шляхів цеху з монтажу і збірці радіотехнічного обладнання, шлях евакуації розбиваємо на 8 ділянок.
Початковим ділянкою є відстань від найбільш віддаленого робочого місця в цеху з зборки та монтажу радіоапаратури.
Розрахунковий час евакуацій людей t р визначається:
t в = t 1 + t 2 + t 3 + ... + t i, (5.13)
де t 1 - час руху людського потоку на першій ділянці (min);
t 2 ... .. i - час руху людського потоку на кожному з наступних після першої ділянки шляху (min).
Час руху людського потоку по першому ділянці шляху визначається за формулою:
, (5.14)
де V 1 - швидкість руху людського потоку по горизонтальному шляху на першій ділянці визначається за таблицею 26.2 залежності від щільності r 1 м / хв.
Щільність людського потоку D 1 на першій ділянці, що має довжину l 1 і шириною d i.
D 1 = (5.15)
де N 1 - кількість людей на першій ділянці;
f - середня площа горизонтальної проекції людини, f = 0,4.
Значення швидкості V i руху людського потоку на ділянках шляху, наступних після першого беремо за таблицею 26.2 залежно від значення інтенсивності руху людського потоку по кожному з цих ділянок шляху, які слід визначити для всіх ділянок шляху, в тому числі і для дверних отворів:
, (5.16)
де d i, d i-1 - ширина аналізованого (i) і попереднього йому (i-1) ділянки шляху;
q i, q i-1 - значення інтенсивності руху людського потоку з даного (i) і попередньому (i-1) ділянки шляху, м / хв
q 1 - визначається за таблицею 26.2 за значенням D.
Зробимо розрахунок часу евакуації людей з цеху з монтажу і складання радіоапаратури:
1) Початковий ділянка - 1:
l 1 = 6 м
d 1 = 6 м
Щільність людського потоку визначається за формулою:
чол / м 2
V 1 = 80 м / хв
q = 8 м / хв
Час руху людського потоку за формулою:
хв
2) Коридор:
l 2 = 13 м
d 2 = 3 м
Щільність людського потоку визначається за формулою:
≈ чол / м 2
Інтенсивність руху людського потоку визначаємо за формулою:
q 2 = = = = 16 м / хв
Час руху людського потоку за формулою:
хв
3) Фойє:
l 3 = 9 м
d 3 = 5 м
чол / м 2
q 3 = = = 9,6 м / хв
V 3 = 60 м / хв
хв
4) Сходи:
l 4 = 4,5 м
d 4 = 3 м
чол / м 2
q 4 = = = 16 м / хв
5) Проліт:
l 5 = 3м
d 5 = 3 м
чол / м 2
q 5 = = = 16 м / хв
V 5 = 40 м / хв
6) Сходи:
l 6 = 4,5 м
d 6 = 3 м
чол / м 2
q 6 = = 16 м / хв
V 6 = 40 м / хв
хв
7) Прохід (коридор):
l 7 = 6,5 м
d 7 = 2,5 м
чол / м 2
q 7 = = 16 м / хв
V 7 = 15 м / хв
хв
8) Тамбур:
l 8 = 2 м
d 7 = 1,5 м
чол / м 2
q 8 = = 3 м / хв
V 8 = 15 м / хв
хв
Розрахунковий час евакуації людей визначимо за формулою:
t 0 = 0,075 +0,325 +0,15 +0,11 +0,075 +0,11 +0,4 +0,1 = 1,345 »1,3 хв.
Розрахунок евакуації закінчується визначенням тривалості повної евакуації людей з будівлі в залежності від пропускної здатності дверей:
t p = t 0 + , Де:
åd - сумарна ширина зовнішніх дверей.
t p = 1,3 + = 1,3 +2,2 = 3,5 хв.
Допустимий час повної евакуації
t доп = 4хв
Розраховане час повної евакуації людей з будівлі
t p = 3,5 хв.
Умова: t доп ³ t p    виконується, отже норми безпеки при пожежі дотримуються.

6 БІЗНЕС ПЛАН
6.1 Резюме
Основною метою даного проекту є реалізація наступного виду діяльності - модернізація мережі АТС 62/69 шляхом заміни на електронну телефонну станцію S-12 німецької фірми ALCATEL.
Перевагами ЕАТС є: зменшення габаритних розмірів і підвищення надійності устаткування за рахунок використання елементної бази високого рівня інтеграції, зменшення обсягу роботи при монтажі і налаштуванні обладнання в об'єктах зв'язку; істотні скорочення штату обслуговуючого персоналу, за рахунок повної автоматизації контролю функціонування обладнання, значного зменшення металоємності конструкцій станції, скорочення площі, підвищення якості передачі та комутації, надання широкого спектру послуг.
6.2 План обсягу послуг
Система S-12 є зручною системою для всіх застосувань і відмінною з точки зору розміру, характеристик, гнучкості послуг та адаптації до мережевого оточення. Модульна структура апаратного та програмного забезпечення дозволяє просто додати або змінити функції системи без відключення або перемикання абонентів мережі.
- Передача мові в цифровому вигляді;
- Телекс;
- Факс;
- Відеодзвінок.
При використанні електронної телефонної станції абонент може скористатися наступними додатковими послугами:
- Надання або заборона на надання мережі свого номера;
- Швидкісний набір;
- Перенаправлення виклику у випадку, якщо номер зайнятий або абонент, відсутня;
- Простежування викликає номера;
- Постановка виклику в режим очікування;
- Організація замкнутих груп;
- Організація конференцзв'язку;
- Отримання інформації про вартість розмови;
- Ідентифікація зловмисних викликів.

6.3 Ринок
Центр телекомунікації «Алматителеком» представляє собою державну мережу зв'язку міста Алмати. Телефонний зв'язок являє собою широко розгалужену мережу, яка представляє мільйонному місту послуги електрозв'язку. В даний час на телефонній мережі існують різні системи АТС: декадно-крокові, координатні і електронні. Основними клієнтами ГТС є абоненти, які користуються цими послугами.
Перехід до ринкових відносин викликав появу в Казахстані великого числа підприємств малого і середнього бізнесу, які потребують якісного зв'язку. Клієнтами користуються послугами телефонного зв'язку проектованої АТСЕ, є абоненти (фізичні та юридичні особи), які володіють різним рівнем попиту на обсяг та якість послуг зв'язку. По аналізу потреба становить близько 14000 номерів і 3000 передбачається в резерв.
6.4 Конкуренція на ринку
Як відомо попит народжує пропозицію, тому поряд з існуючою державної мережею з'явилися компанії (нерідко організовані із залученням приватного капіталу), які надають сучасні послуги зв'язку.
Такими компаніями є пейджингові фірми і надають послуги стільникового зв'язку Жорстка конкуренція між компаніями, змушує охоплювати своїми послугами все нові регіони, надавати абонентам все нові види послуг і знижувати на них тарифи.
Але вони не є серйозними конкурентами, тому що не надають таких видів послуг, як монополіст «Казахтелеком».
6.5 Маркетинг
У середовищі телекомунікацій завжди є, як правило, дві дійові особи: користувач (абонент) якому потрібні послуги зв'язку та оператор мережі, який надає ці послуги.
Нові технології та послуги зв'язку повинні задовольняти вимоги користувачів, до якості і розумною ціною, послуг, що надаються.
Загальна сума доходів галузі зв'язку складається з доходів кожного окремого підприємства, які перебувають у прямій залежності від обсягу реалізованих послуг і діючих тарифів.
Установка одного абонентського номера для населення становить 12000 тенге, для організацій, установ та госпрозрахункових підприємств 51600 тенге. Тарифи «Алматителеком» на послуги зв'язку для населення становить 370тенге на місяць, для організацій та установ 703,20 тенге, для госп. Розрахункових підприємств 1140 тенге, смарт-карта 75 од. - 365 тенге. Розблокування спарених номерів коштує 1000 тенге.
6.6 Організаційний план
Для заміни АТСК-62 і 69 на АТСЕ тип S-12 необхідні такі витрати:
1. Витрати на проектування;
2. Витрати на придбання обладнання;
3. Витрати на монтаж і налагодження обладнання;
4. Витрати пов'язані з навчанням обслуговуючого персоналу;
5. Витрати на презнаходження ремонтного та вимірювального обладнання;
6. Інші витрати та витрати.
6.7 Фінансовий план
6.7.1 Розрахунок капітальних вкладень
Розрахунок капітальних вкладень включає в себе розрахунок вартості станційних споруд, лінійних споруд, монтажні роботи і транспортні послуги
Загальна формула для розрахунку має такий вигляд:
, Тис. тенге (6.1)
де
- Капітальні витрати на станційне обладнання;
- Капітальні витрати на абонентську лінію;
- Капітальні витрати на монтаж станції;
- Капітальні витрати за доставку обладнання.
Капітальні витрати на придбання станції (на N = 17000 точок поля) становлять:
Коб = N 'Кт,
Де Кт - вартість однієї точки поля, Кт-200 $ - 30000 тис. тенге
До про = 17000 '30000 = 510000 тис. \ тенге
Витрати на абонентські лінії визначимо виходячи з капітальних питомих витрат на одну абонентську лінію, що залежать від розрахункової ємності:
, Тис. тенге (6.2)
де
- Капітальні питомі витрати на 1 абонентську лінію, = 13,278 тис. тенге;
- Додані абонентські лінії.
При розрахунках капітальних витрат на будівництво лінійних споруд необхідно врахувати, що 1000 спарених абонентів. На АТСЕ немає спарених номерів, тому ці абоненти підлягають розблокуванню. Для 1000 абонентів необхідно прокласти нові лінії.
З огляду на збільшення ємності на 1000, загальна кількість доданих абонентських ліній становить 4000Витрати на монтаж станції становить десять відсотків від капітальних витрат на станційне устаткування:

, Тис. тенге (6.3)


За доставку обладнання два відсотки від капітальних витрат на станційне устаткування:

, Тис. тенге (6.4)
тис. тенге

Загальні капітальні вкладення складуть:
6.7.2 Розрахунок експлуатаційних витрат
У експлуатаційні витрати входять:
- Витрати на оплату виробничої електроенергії;
- На запасні частини;
- На амортизацію;
- Витрати по праці;
- Відрахування до фонду соціального страхування;
Обсяг прибутку, рентабельність, і термін окупності залежать від тарифних доходів і власних доходів проектованої цифрової телефонної АТС.
Експлуатаційні витрати на утримання устаткування телефонної станції, складуть:
тенге (6.5)
де
- Витрати на оплату виробничої електроенергії;
М - витрати на матеріали, запасні частини і поточний ремонт;
А О - амортизаційні відрахування;
З - заробітна плата;
Про С - соціальний податок;
Витрати на електроенергію розраховуються за такою формулою:

, Тис. тенге (6.6)
де
I - струм споживання в ЧНН на 1000 номерів, для АТСЕ, I = 30 А;
V - станційне напруга живлення, V = 48В;
n - число тисячних груп;
h - ККД випрямної установки, h = 0,7;
- Коефіцієнт концентрації, = 0,1.


, Тис. тенге
Витрати на запасні частини, і поточний ремонт складають нуль цілих п'ять десятих відсотка від капітальних вкладень:
 
М = 0,005 × К вл, тис. тенге (6.7)
М = 0,005 × 624 348 = 3121,74 тис. тенге
Амортизаційні відрахування визначаються на основі капітальних витрат і норм амортизаційних відрахувань для АТС одно,
25 відсотків.


                     тис. тенге                                    (6.8)
А = 0,25 × 624 348 = 156 087 тис. тенге
Фонд оплати праці визначається як сума оплати праці всіх працівників за рік:
, Тис.тенге (6.9)
де
- Місячна заробітна плата одного працівника певної кваліфікації;
- Станційний персонал, який визначається за «Типовим штатам станційного персоналу»;
12 - коефіцієнт, який визначає витрати з праці за рік.
Штат станційного та лінійного персоналу, а також дані по числу та середньому окладу працівників спеціальностей необхідних для обслуговування АТС, наведено в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1 - Заробітна плата штату S-12
Посада
Чисельність персоналу,
Людина
Заробітна плата,
тис.тенге
Ст. інженер
1
28,000
Інженер 2 категорії
4
23,000
Інженер
1
25,000
Технічна прибиральниця
1
10,000
Всього
7
180,000

З = 12 × 180 = 2160 тис.тенге
Норматив преміальних виплат становить 15 відсотків на місяць від фонду заробітної плати З 12.
ФМП = З 12 • 0,15, тис. тенге (6.10)
ФМП = 2160 × 0,15 = 324 тис. тенге
тоді З = 2160 +324 = 2484 тис. тенге
  Відрахування на соціальні потреби беруться в розмірі 21 відсоток від фонду оплати праці.
Про з = 0,21 × З, тис. тенге (6.11)
Про з = 0,21 × 2484 = 521,64 тис. тенге
Експлуатаційні витрати на АТСЕ S-12 рівні:
Е = 2838,240 +3121,74 + 56087 + 2160 +521,64 = 64728 тис. тенге

6.7.3 Розрахунок суми доходів
Сума доходів визначаються наступним чином:
, Тис. тенге (6.12)
де - Доходи, отримані в результаті установки нової 1000 абонентських номерів,;
- Абонентська плата;
- Доходи від міжміських і міжнародних переговорів;
- Доходи від додаткових видів обслуговування.
Установка одного абонентського номера складає для населення 12000 тенге, для організацій, установ та госпрозрахункових підприємств 51600 тенге, розблокування спарених номерів коштує 1000 тенге. У нашому проекті встановимо 100 номерів н / г, 3000 квартирних телефонів по фізичних парам, 1000 абонентів розблокування
= 100 × 51, 60 + 1000 × 12, 00 + 1000 × 1.00 = 18160 тис.тенге
Тарифні доходи АТС визначаються на підставі абонентської плати і числа номерів у кожної абонентської групи.
, Тис. тенге (6.13)
де
- Абонентська плата за один номер i-категорій;
- Кількість номерів в кожної абонентської групи.
На проектованої телефонної станції передбачені наступні категорії абонентів:
- Народногосподарський сектор, = 4700номеров;
- Квартирний сектор, = 9200 номерів;
- Смарт - карткових таксофонів 62.
Абонентська плата за один номер:
- Для госпрозрахункових підприємств 1 140 тенге;
- Для бюджетних 730 тенге;
- Для населення: самостійний телефон 370 тенге;
- Прибуток від продажів смарт - карт таксофонів 7200 тенге.
= 12 × (1, 14 × 3200 +0,73 * 1500 + 0,37 × 9200 + 7,20 × 100) = 102218,28 тис. тенге
Дохідна середня такса від одного абонента за міжміські переговори становить 348 тенге за місяць.

= 14000 × 348 × 12 = 58464 тис. тенге
Дохід від надання населенню додаткових видів обслуговування становить один відсоток від тарифних доходів.
= 106404 × 0,01 = 1064,04 тис. тенге
Доходи АТСЕ-S-12 рівні:
= 18160 +106404 +58464 +1064,04 = 184092,04 тис. тенге
6.7.4 Розрахунок терміну окупності
Для розрахунку терміну окупності необхідно знати величину абсолютної економічної ефективності капітальних вкладень, яка визначається за формулою наступної

, (6.14)
де П - прибуток.
Прибуток визначається за формулою:

, Тис. тенге (6.15)
П = 184092,04 - 64728 = 119364,04 тис. тенге

Термін окупності величина зворотна абсолютної економічної ефективності, характеризується часом (в роках), протягом якого вкладені К в окупляться за рахунок прибутку.

Максимально допустимий термін окупності складає 6,6 років. Так як наш проект окупиться за 5,2 року, його можна вважати економічно ефективним.
Економічні показники бізнес-плану за проектом заміна АТС62 і 69 на АТСЕ зведені в таблицю 6,2

Таблиця 6.2 - Бізнес - ефект від впровадження ЕАТС S -12
Показники
Цифрові значення
Капітальні витрати, тис. тенге
624348,3
Експлуатаційні витрати,
Тис. тенге
64728,2
Доходи, тис. тенге
184092,04
Прибуток, тис. тенге
119364,04
Абсолютна економічна
ефективність, у відсотках
0,19
Термін окупності, років
5,2

ВИСНОВОК
Зроблено розрахунок дипломного проекту на тему: "Проект реконструкції АТС-62/69 м. Алмати з заміною АТСДШ на цифрову АТС".
Основними перевагами електронних АТС (ЕАТС) є: зниження трудових витрат на виготовлення комутаційного обладнання за рахунок автоматизації процесу виготовлення та налаштування; зменшення габаритних розмірів і підвищення надійності устаткування за рахунок використання елементної бази високого рівня інтеграції, зменшення обсягу робіт при монтажі і налаштуванні електронного обладнання в об'єктах зв'язку; істотне скорочення штату обслуговуючого персоналу за рахунок повної автоматизації контролю функціонування обладнання та створення необслуговуваних станцій; значне зменшення металоємності конструкцій станцій; скорочення площ, необхідних для встановлення цифрового комутаційного обладнання; підвищення якості передачі та комутації; збільшення допоміжних та додаткових видів обслуговування абонентів; можливість створення на базі цифрових АТС і ЦСП інтегральних мереж зв'язку, що дозволяють забезпечувати впровадження різних видів і служб електрозв'язку на єдиній металевої та технічній основі.
Наведений розрахунок по економічній частині довів економічну вигоду заміни АТС декадно-крокової типу на електронну АТС.
Наведений розрахунок у техніко-економічної частини показав економічну вигоду заміни АТС декадно-крокової типу на електронну АТС. Крім того електронна АТС дозволяє ввести погодинну оплату телефонних розмов. Це підвищує доходи АТС Також при використанні електронної АТС з'являється можливість підключення апаратів факсимільного зв'язку, значно підвищується швидкість передачі інформації при використанні модемів і якість зв'язку.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Р. А. Аваков, О. С. Шилов Основи автоматичної комутації .- Москва: Радіозв'язок і связь.1981.
2. А. В. Гольдштейен Е (Ре) волюція комутаційні техніки / / «Вісник зв'язку», - № 11 - 2002. С. 48-52
3. В. С. Томський Нові підходи до проектування телекомунікаційних мереж / / «Електрозв'язок», - № 5 - 2000. С.20-22.
4. М. П. Маркін Принципи побудови цифрових комутаційних полів АТС / МТУЗІ. - М., 1992.
5. Г. А. Барамисова Методичні вказівки до економічної частини дипломного проекту для спеціальності.2305.всех форм обученія.-Алмати: АІЕС, 1990.
6. М. І. Баклашов, Н. Ж. Китаєва. Охорона праці на підприємствах зв'язку та охорона навколишнього среди.-Москва: Радіо і зв'язок, 1989.
7. А. Ф. Савін Еволюція обладнання доступу від модемів до мультісевісной платформі. / / «Вісник зв'язку», - № 9 - 2002. С. 43-49.
8. А. В. Буланова, Т. А. Слепова. Основи проектування електронних АТС типу АТСЕ 2000: Навчальний посібник.-Москва, 1988.
9. А. Д. Джангозін Фірмовий стандарт Алмати: АІЕС, 2002
10. Г. С. волобі Перспективи розвитку місцевих телефонних мереж. / / «Електрозв'язок», - № 1 - 1998. С. 5-12.
11. А. В. Гольдштейін Softswitch - м'яка посадка в мережі нового покоління / / «Мережі та системи зв'язку», - № 9 - 2001. С. 53-60
12. Баркун М.А., Цифрові автоматичні телефонні станції: Навчальний посібник для ВНЗ. - М.: Висш.школа, 1990.
13. Технічна документація електронної станції С.-12.-Алмати, 1996.
14. І. В. Марченко Мультисервісні мережі міфи і реальність. / / «Вісник зв'язку» № 9 - 2002 С. 46-49

Перелік термінів
УР - вузловий район
АТС - автоматична телефонна станція
РАТС - районна автоматична телефонна станція
АТСК - автоматична телефонна станція координатна
АТСДШ - автоматична телефонна станція декадно-крокова
УПАТС - учрежденчеськая автоматична телефонна станція
S-12 - система 12 (цифрова телефонна станція)
RSU - віддалений абонентський модуль
МСС - Міжстанційна станція
ГТС - міська телефонна мережа
АМТС - автоматична міжміська телефонна станція
SDH - синхронна цифрова ієрархія
УВСКМ - вузол вхідних повідомлень координатний міжміський
УВСК - вузол вхідних повідомлень координатний
ІКМ - імпульсно-кодова модуляція
ОКМ - загальний канал сигналізації
ЦСІС (ISDN) - цифрова мережа інтегрального обслуговування
МККТТ - Міжнародний Консультативний Комітет телефонії і телеграфії
OSI - семирівнева модель взаємодії відкритих систем
CRC - перевірка інформації на помилки
MFP - багаточастотний пакет
СЛ - сполучна лінія
ЗСЛ - замовно-сполучна лінія
SP - пункт сигналізації
STP - транзитний пункт
СС-7 - система сигналізації 7
КК - вузол комутації
ЧНН - час найбільшого навантаження
ЧРК - частотне розділення каналів
PRI - первинний доступ
BRI - базовий доступ

Додаток a
Алгоритм програми обчислення междугорода та інтернет
Крок 1. Початок.
Крок 2. Введення даних.
Крок 3. Обчислення тривалості заняття і навантаження квартирного сектора.
Крок 4. Обчислення тривалості заняття і навантаження ділового сектора.
Крок 5. Обчислення тривалості заняття і навантаження таксофонного сектора.
Крок 6. Визначення виникає навантаження.
Крок 7. Визначення міжміського навантаження.
Крок 8. Визначення навантаження на інтернет.
Крок 9. Визначення загального навантаження.
Крок 10. Висновок значення загального навантаження.
Крок 11. Кінець.

Y "62" 62 = Y КВ + Y СПРАВ + Y Т

5
Введення даних
t КВ = a × P × (t СО + n × t Н + t У + t ПВ + T КВ)
Y КВ = 1 / 3600 × N КВ × C КВ × t КВ
1
2
3
Y 62
Кінець
9
Y МГ.62 = 0,0024 × N 62
6
Y ІН.62 = 0,2 × N 62
7
Y 62 = Y "62 + Y МГ.62 + Y ІН.62
8
t т = a × P × (t СО + n × t Н + t У + t ПВ + T СПРАВ)
Y т = 1 / 3600 × N т × C т × t т
4
Початок
Y "62 = Y кв + Y справ + Y т  
5

Додаток В
Лістинг програми обчислення междугорода та інтернет
10 REM
20 INPUT A, P, tco, m, tn, tu, tpv, Ti, N, C, A1, P1, tco1, m1, tn1, tu1, tpv1, Ti1, N1, C1, A2, P2, tco2, m2, tn2, tu2, tpv2, Ti2, N2, C2
30 tkv = A × P × (tco + m × tn + tu + tpv + Ti)
40 Ykv = (1 / 3600) × N × C × tkv
50 tdel = A1 × P1 × (tco1 + m1 × tn1 + tu1 + tpv1 + Ti1)
60 Ydel = (1 / 3600) × N1 × C1 × tdel
70 tт = A2 × P2 × (tco2 + m2 × tn2 + tu2 + tpv2 + Ti2)
80 Yт = (1 / 3600) N2 × C2 × tт
90 Y1 = Ykv + Ydel + Yт
100 Yмг = 0.0024 × (N + N1)
110 Yін = 0.2 × (N + N1)
120 PRINT "Y пр ="; Y пр
130 END
? 1.17,0.5,3,61.5,2,8,140,9623,1,2,1.22,0.5,3,61.5,2,8,90,356,3.3,1.19,0.5,3,61.5,2,8,
110,21,10
Y пр = 647,7

Д О К Л А Д
Шановні члени кваліфікаційної комісії, представляю Вашій увазі дипломний проект на тему: "Модернізація телефонних мережі" в м. Алмати
Місто Алмати це велике місто з населенням більше мільйона чоловік. Потреба послуги електрозв'язку в останні роки постійно збільшується. Однією з основних особливостей науково-технічного прогресу є зростання потоків переданої інформації. Значне зростання обсягу переданої інформації вимагає неухильного розвитку технічних засобів зв'язку, а значить зростання сировинних та інших витрат, скорочення їх може бути досягнуто тільки на основі принципово нових методів передачі. Для побудови сучасних телекомунікації в Республіці Казахстан необхідно модернізувати інфраструктуру мережі зв'язку. Для цього необхідно впровадити на мережі зв'язку цифрову комутаційну техніку, цифрові системи передачі та цифрові канали. Останні роки йде інтенсивний перехід на цифровізацію мереж зв'язку. Технічної бази сучасних систем є цифрові станції.
- У дипломному проекті було поставлено завдання:
- Аналіз стану АТС -62/69
- Аналіз існуючих АТС
- Розрахунок інтенсивності телефонного навантаження
- Розрахунок обсягу устаткування
- Способи забезпечення надійності обладнання
- Розрахунок надійності тимчасового комутатора з ненадійними лініями
- Визначення пропускної здатності комутаційної системи S-12.
- Розрахунок сигнальної навантаження
- Оцінка необхідного числа каналів і вірогідність відмови

- БЖД

- Бізнес-план
На демонстраційному аркуші a наведена узагальнена структурна схема р Алмати
Основними його вузлами є: Існуюча схема організації зв'язку ГТС м. Алмати
Схема організації зв'язку ГТС м. Алмати з введенням нової АТС № 72/79 alkatel S-12 які вже експлуатуються на мережі міста Алмати за час своєї експлуатації не погано зарекомендували. Переваги введення цифрових АТС у порівнянні з аналоговими:
n впровадження почасового обліку вартості телефон. розмов (АПОВ)
n технічна експлуатація;
n надання оперативної інформації. Про роботу і несправності апаратури;
n контроль технічної інформації організація її використання;
n надійність і якість роботи станційних пристроїв;
n якість зв'язку між двома абонентами;
n узгодження аналогової мережі з цифровою.
Перераховані вище переваги при експлуатації АТСЕ і приносять системі зв'язку великі перспективні економічні можливості.
Необхідно також враховувати, що передумовою до розширення і модернізації телефонних мережі є перспектива збільшення чисельності населення і як наслідок зростання попиту на послуги телефонного зв'язку.
S -12 повністю цифрова телефонна станція фірми Alcatel. Станція повністю розподіленим управлінням. Таке рапределенное управління в S -12 забезпечує; стійкість до відмови всієї системи, здатність плавного збільшення навантаження та продуктивності системи управління, обмежений набір друкованих плат, з яких побудована станція.
Наступним Найважливішим кроком у комутації є, так звана широкосмугова Цифрова Мережа Інтегрального Обслуговування.
Наступні п'ять термінів повністю відображають концепцію S -12:
- Повністю цифрова
- Повністю розподілена
- Високонадійна
- Зручна для модернізації
- Універсальна.
Повна цифровізація внутрішньої мережі дасть найвищий ступінь можливості інтеграції мови та даних, а також якість і надійність передачі, високий імунітет до перешкод на довгих дистанціях. S-12 є цифрової АТС з розподіленим керуванням, високим ступенем модульності, цифрова комутаційна система якої може одночасно виконувати комутацію ланцюгів і комутацію пакетів. У цьому сенсі S-12 ідеально підходить для мережі майбутнього з повною інтеграцією голосу і даних.
Цифрова комутаційна система складається з елементів, які мають власну логіку, пам'ять і може виконувати три основні завдання: передачу даних, мови, вибір шляху і зв'язок між розподіленими за системою мікропроцесорами. Оскільки кожен елемент може виконувати роботу будь-якого іншого, через цифрову комутаційну систему може бути встановлено безліч шляхів. Відмова одного з елементів означає тільки те, що комутаційний шлях буде встановлений через інший елемент. . Кожен модуль апаратного забезпечення (HW-Hardware) має свій власний модуль програмного забезпечення з фіксованим інтерфейсом іншими частинами системи. Структура програмного забезпечення (SW-Software) така, що доповнення до SW не вимагають великої налагодження SW на місці.
Таким чином, щоб ввести нові сервісні послуги, додаткове HW і SW може бути дуже просто і безболісно введено в систему в будь-який час. Це дуже просто і дешево для адміністрації і не потребує особливих змін в існуючій системі.
Структура S-12 аркуші 2.

Структурна схема блоку аналогових абонентів листі 5

Схема розподілу навантажень

У техніко-економічної частини проекту зроблений розрахунок передбачуваної вартості електронної станції. Таблиця складових вартості комплексу представлена ​​на демонстраційному аркуші 6
У розділі БЖД було розглянуто.
СПАСИБІ ЗА УВАГУ.

Найменування показників

Показники тис.тг

Капітальні витрати, тис. тенге
624348
У тому числі витрати на:
станційне обладнання
510000
абонентську лінію
53574
монтаж станції
51000
доставку обладнання
10200
Експлуатаційні витрати, тис. тенге
64728
У тому числі витрати на:
оплату електроенергії
2838,240
запасні частини
3121,74
амортизаційні відрахування
56087
заробітну плату
180,000
до фонду соціального страхування
521,64
Сума доходів, тис. тенге
184092,04
У тому числі доходи від:
тарифні доходи
106404
міжміських переговорів
58464
додаткових видів обслуговування
1064,04
Прибуток, тенге
119364,04
Штат працівників, людина
7
Термін окупності, років
5,2
Економічна ефективність
0,19
Утв.
Н.контр.
Листів
Лист
Масштаб
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Розробник.
Дата
Перевір.
Дата
Перевір.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Еволюція мереж та термінального обладнання в напрямку конвергенції визначається, з одного боку, прогресом у ключових технологіях, з іншого, - новим вимогами і зростаючими потребами користувача. Сучасний клієнт стає інтеллекальним і мобільним. Він вимагає індивідуального обслуговування за визначеною нею політики, бажає мати можливість самостійної установки і модифікації цієї політики, використання існуючих і створення своїх власних (нових) послуг у межах, встановлюємо контрактом на політику обслуговування. Дедалі більшого розвитку набуває стратегія спільного використання та віртуального розподілу мережевих ресурсів.
Цифровізація, інтенсивно проводиться протягом останнього десятиліття, розробка та удосконалення нових мережевих технологій (транспортних і комутаційних) створюють передумови для побудови універсальної мережевої інфраструктури - мультісервістной мережі, яка у всьому світі розглядається як основа мереж наступного покоління.
Нова мережева інфраструктура зможе підтримувати мільйони користувачів існуючих традиційних мереж. При цьому вона забезпечить можливість обміну інформацією між різними типами користувачів, а також надання будь-якої традиційної послуг поряд з послугами нового покоління.
Мережева інфраструктура наступного покоління може бути охарактеризована як мультисервісна з децентралізованим управлінням послугами. Її основу складе універсальна транспортно орієнтована мережа, заснована на технології розподіленої комутації пакетів. Крім традиційних вузлів (мультиплексорів, маршрутизаторів, комутаторів) до складу елементів цієї мережі входять контролери сигналізації і шлюзи різноманітного призначення. Доступ до послуг, що надаються кінцевим користувачам, здійснюється з використанням серверів різного призначення (політики обслуговування, захисту, послуг, банків додатків та ін.)
Мобільність послуг, можливість гнучкого і швидкого їх створення, забезпечення гарантованого їх якості, а також сумісності обладнання різних виробників і різних реалізацій забезпечується на цій мережі трьома її рівнями: транспортним, рівнем управління комутацією і передачею інформації, рівнем управління послугами.
Новий транспортний рівень мультисервісної мережі буде створюватися на основі прозорою для всіх видів послуг і даних магістральної мережі з електронно-оптичними комутаторами. Така транспортно орієнтована магістральна мережа зможе швидко і надійно комутувати і передавати в необхідних напрямках мільйони пакетів в секунду. У ній виключаються будь-які додаткові процедури обробки інформації (наприклад, спрямовані на підтримку інтелектуальних послуг), так як вони здатні викликати затримки функціонування магістралі з транспорту і комутації інформаційних потоків.
Функції взаємодії та інтелект надання послуг мультисервісної мережі будуть концентруватися на кордонах магістральної мережі, забезпечуючи їх доступність, простоту моніторингу та гарантії якості надання послуг. Інтелект на кордонах магістральної мережі буде дозволяти, як диференціювати, так і інтегрувати послуги, створюючи можливості та перспективи для незалежного розвитку магістральної мережі і мереж доступу. Найбільш оптимальним підходом до створення мультисервісної мережі є розробка клієнт орієнтованої бізнес моделі нових послуг зв'язку та побудова на її основі мережної інфраструктури, здатної реалізувати попит на ці послуги. При цьому стратегія побудови нової інфокомунікаційної інфраструктури полягає у:
- Створення інфраструктури пакетної широкосмугового мультисервісної мережі;
- Розвантаженню існуючої телефонної мережі загального користування. Тобто, продовжуючи надавати на її базі традиційні голосові послуги, мінімізуються інвестиції в дану мережу, при цьому забезпечується подальший розвиток спектру послуг та обсягів трафіку за рахунок нової мультисервісної мережі;
- Забезпечення повномасштабного доступу абонентів існуючої телефонної мережі загального користування до нової мультисервісної мережі та надання їм на її базі нових послуг.
Однак у найближчі роки голосові послуги поки що будуть залишатися головним джерелом доходів більшості національних операторів для підтримки рівня цих доходів будуть необхідні інвестиції в мережу з комутацією каналів. У цих умовах телекомунікаційна мережа функціонально поки ще буде розвиватися і як телефонна з комутацією каналів, і як пакетна. Це співіснування є умова підтримки доходів і подальший розвиток. При цьому телефонні мережі поступово будуть перетворюватися в мережі доступу.
Зростання обсягів мультимедійного трафіку в мультисервісної мережі потребують наявності каналів з надзвичайно високою пропускною здатністю. Слід очікувати застосування також технологій ущільнення по довжині хвилі. Передбачається, що оптика ще довгий час буде єдиною інтегруючою основою, а для доступу будуть застосовуватися ті технології, які вирішують конкретні завдання найбільш ефективним способом.
Враховуючи значний комерційний потенціал Інтернету, який штовхає весь світ до прийняття IP як універсального інтерфейсу послуг, на поточному етапі розвитку мультісервісноі мережі слід приділяти велику увагу створенню IP-орієнтованої мережі доступу.
1.3 Принципи та вимоги до модернізації телефонної мережі загального користування
Концепцією розвитку ринку телекомунікаційних послуг. У першу чергу пропонується прагматичний підхід до модернізації ТфОП, заснований на розвитку мережі в напрямі надання нових послуг електрозв'язку.
Існуючі підходи до модернізації ТфОП. Питання модернізації ТфОП виникали і раніше і були пов'язані в основному з тим, що термін служби систем комутації (СК) становить 40 років. Природно, в процесі експлуатації виникали технічні проблеми, які необхідно було вирішувати. Проте, всі рішення, включаючи цифровізацію обладнання, проводилися в рамках надання базової послуги (телефонного дзвінка) та безумовного переважання мовного трафіку.
Сьогодні завдання модернізації принципово змінилася. Основною її метою стала пакетізація мережі. Термін "softswitch може використовуватися для опису досить таки широкого спектру комунікаційних рішень для мереж нового покоління (NGN). Переклад цього терміна на російську мову ("програмний комутатор") однак, словосполучення softswitch використовується у назві комерційних продуктів ряду фірм, тому його застосування в якості загального терміна не дуже-то радує їх конкурентів. Термін "softswitch" в широкому його розумінні використовують для опису комунікаційних систем нового покоління, заснованих на відкритих стандартах і дозволяють будувати мультисервісні мережі з виділеним сервісним "інтелектом". Такі мережі забезпечують ефективну передачу мови, відео і даних і мають великий потенціал для розгортання додаткових послуг, ніж традиційні ТфОП. Конвергенція від мереж з комутацією каналів до мереж з комутацією пакетів / кадрів / осередків, робота яких контролюється системами класу soft-switch, - це фактично продовження тривалого переходу до відкритих інфокомунікаційних середах, свого часу ініційованого появою концепції інтелектуальних мереж.
Якщо порівнювати систему Softswith з традиційними АТС то переваги очевидні архітектура модульна що дозволяє легко інтегруватися для додатків сторонніх виробників перенастроюватися для задоволення потреб клієнтів трафік може бути найрізноманітніший (мова, дані, відео, факс) тривалість одного з `єднання необмежена.
Найбільш складною і важливою частиною сучасних телефонних комутаторів є програмний код, керуючий процедурами обробки викликів. Він "відповідає" за прийняття рішень за базовою маршрутизації дзвінків і забезпечує надання десятків і навіть сотень додаткових сервісів. У традиційних АТС програмне забезпечення працює на застарілих апаратних платформах і жорстко інтегровано з обладнанням комутації каналів. Саме така, закрита і орієнтована на комутацію каналів, архітектура і пояснює нездатність сьогоднішніх АТС напряму обробляти трафік пакетної телефонії, а це в свою чергу служить, мабуть, основною перешкодою на шляху широко розрекламованої конвергенції.
Разом з тим ми вже майже всі повірили в те, що майбутнє - за пакетною передачею всіх типів графіка, в тому числі і телефонного. Тому нас чекають довгі роки перехідного періоду, коли доведеться мати справу з гібридними мережами, коммутирующими і пакети, і канали. Для цього періоду пропонуються гібридні пакетно-канальні комутатори зі вбудованим ПЗ обробки викликів.
Але такі рішення навряд чи дозволять знизити вартість і підвищити різноманітність послуг. Швидше за все, телекомунікаційна індустрія піде іншим шляхом - шляхом відділення засобів обробки викликів від засобів фізичної комутації графіка з використанням стандартного протоколу для їх взаємодії. Відповідно до термінології систем softswitch, функції фізичної комутації виконуються медіа-шлюзами (Media Gateway - MG), а логіка обробки викликів покладається на контролери цих шлюзів (Media Gateway Controller - MGC).
Що дає таке "поділ повноважень"? Перша, вона відкриває двері невеликим, фірмам - які привнесуть новий струмінь в індустрію, друге, можна буде використовувати спільний програмний інтелект обробки викликів для різних типів мереж (традиційних, пакетних, гібридних) з різними форматами мовних пакетів і різноманітних фізичних транспортом. По-третє, з'явиться можливість застосовувати стандартні комп'ютерні платформи, операційні системи і середовища розробки, що забезпечить значну економію на всіх етапах розробки і впровадження нових послуг. Одних тільки цих причин вже достатньо, щоб вхопитися за ідею softswitch.
Телекомунікаційна система ділиться на шлюзи і їх контролери. Для ефективної взаємодії служить протокол MGCP/MEGACO/H.248. Протокол MGCP, розробкою якого відає група Media Gateway Control (Megaco) організації IETF, що свідчить про його величезну важливість у світі телекомунікацій.
Весь інтелект обробки викликів знаходиться в контролері, а шлюзи служать лише такими собі кроссконнекторамі. Щоб підключити ті чи інші медіапотоків, шлюз керується командами, які надходять від MGC. Якщо необхідно забезпечити з'єднання (за термінологією MGCP, помістити в один контекст) різнотипних медіа-потоків - скажімо, з одного боку в шлюз заходить потік Е1, а з іншого - виходять мовні IP-пакети, - шлюз виконує перекодування сигналу та інші необхідні операції.
Щоб керувати роботою медіашлюзи, контролери MGC, очевидно, мають отримувати і обробляти сигнальну інформацію як з пакетних мереж, так і з традиційних телефонних мереж, заснованих на комутації каналів.
У випадку класичної телефонної сигналізації ситуація складніша. Нагадаємо, що ця сигналізація - будь то загальноканальної (ОКС7, PRI ISDN) або по виділених каналах сигнальним (CAS), - як правило, переноситься в середовищі з комутацією каналів, а більшість контролерів MGC не мають прямого виходу в цю середу. Контролери медіашлюзи замислювалися як пристрої, що підключаються до пакетних мереж, тому для доставки класичної телефонної сигналізації її необхідно упаковувати в пакетний (IP) транспорт. На розробку відповідних алгоритмів націлена група IETF SIGTRAN, яка вже запропонувала протокол SCTP (Simple Control Transmission Protocol) у документі RFC 2960.
Отже, оскільки класична телефонна сигналізація зазвичай переноситься по мережі з комутацією каналів, а інтерфейси з такою мережею мають тільки медіашлюзи (а не контролери), то логічно на таких шлюзах реалізувати додатково функції шлюзу сигналізації. Останній буде терминировать протоколи ОКС7 і PRI, інкапсулювати їх високорівневі повідомлення для передачі по IP-мережі і доставляти на контролери MGC. А вже розбиратися з суттю повідомлень системи сигналізації буде контролер. Модернізація передбачає певні вимоги до вузлів комутації, до транспортної середовищі, і до мережа доступу
1.3.1 Мережа доступу
Циркулює в сучасних телекомунікаційних мережах інформація може мати різні форми (мова, дані, відео), а для огляду користувачів до систем комутації можуть застосовуватися різні засоби доступу, включаючи кабель з мідними провідниками, оптоволоконний кабель.
Саме так - від мідних проводів до бездротових і оптика - змінюється в даний час технологічна база мережі абонентського доступу. Змінюються і потреби абонентів: у них зростає інтерес до нових телекомунікаційних послуг. У майже столітній історії поступового еволюційного розвитку мережі абонентського доступу, задовольняється смугою 3,4 кГц й базувалася на мідному дроті, настала пора революційних перетворень, пов'язаних з появою нових технологій, концепцій і методів доступу.
Саме ці революційні перетворення породили асоціативний ланцюжок трьох джерел і трьох складових частин послуг мережі доступу, запитуваних користувачем. Трьома джерелами послуг мережі доступу є:
- Передача мови (телефонний зв'язок);
- Передача даних;
- Передача відеоінформації.
Для надання послуг кожного виду сьогодні існує своє обладнання абонентського доступу, і використовуються свої засоби зв'язку: пара мідних проводів для абонентів з аналоговими лініями і терміналами, волоконно-оптичні засоби зв'язку, обладнання бездротового доступу. Таким чином, у мережі доступу можна ви ділити три складові частини:
- Металевий кабель (вита пара, коаксіальний кабель та ін);
- Волоконно-оптичний кабель;
- Бездротовий абонентський доступ (WLL).
З точки зору інтенсивного впровадження сучасних засобів та технологій абонентського доступу суттєвим фактором є зменшення загальної кількості АТС і укрупнення комутаційних вузлів, у зв'язку, з чим збільшуються області обслуговування користувачів і дальність дії обладнання мережі доступу.
Ще один важливий чинник - використання для підключення обладнання доступу відкритого інтерфейсу V5. Підтримує фіксованого і бездротового (у стандарті DECT) абонентський доступ, цифрові абонентські лінії ISDN і SHDSL, що дозволяє підключатися до вузлів комутації за ІКМ-трактів з інтерфейсом V5.2.
1.3.2 Вузли комутації
Вузли комутації орієнтовані на забезпечення можливості інтегруватися в пакетні мережі шляхом оснащення телефонних вузлів і станцій інтерфейсними модулями, що підтримують пакетні інтерфейси з протоколом IP, зберігши при цьому всі інтерфейси сучасної ТфОП:
- Інтерфейс V5 для взаємодії з обладнанням дротового і бездротового доступу;
- Цифрову систему абонентської сигналізації (DSS1) для підключення відомчих АТС;
- Сигналізацію QSIG для безпосередньої взаємодії з корпоративними мережами;
- Стік протоколів. ОКС-7_ (включаючи IМАР для зв'язку з SCP інтелектуальної мережі, про що мова піде нижче при розгляді третьої статті);
- Протокол Х.25 функцій СОРМ;
- А також стик IPU (ISP PoP Unit) для взаємодії з IP-мережами.
Переваги такого підходу до комутаційних вузлів і станцій, що дає можливість використовувати вже встановлене комутаційне обладнання та інтегрувати його в пакетні мережі, очевидні.
Проектна прагматика показує, що цей метод найкраще підходить операторам ТфОП для будівництва моста між традиційною телефонією і мультисервісними мережами.
1.3.3 Інтелектуальні послуги
Природно, процес конвергенції мережі кожного типу принесла свої власні технології, концептуальні рішення, врешті-решт, власну філософію. Так, телефонна мережа загального користування в 80-х роках минулого століття була збагачена концепцією інтелектуальної мережі, що передбачає винесення інтелекту з комутаційних вузлів і станцій і зосередження його безпосередньо в центрі мережі, в так званих, Service Contrl Point (SCP) - мережевих вузлах керування послугами .
В інтелектуальних мережах ідея відділення площині послуг, що зображає ці послуги у тому вигляді, в якому вони видно користувачеві і поза будь-якого зв'язку з реалізацією цих послуг, від глобальної функціональної площині, розподіленої функціональної площині і, нарешті, від фізичної площині реалізації надовго переживуть самі мережеві або протокольні варіанти реалізації ІС. Мережевий інтелект все ще в центрі мережі, в SCP, але там же і HLR для мобільного зв'язку, і Proxy-сервер послуг для користувачів IP-мереж. Все це в сукупності являє собою сучасну інтерпретацію архітектури Інтелектуальної мережі, до якої еволюціонують раніше побудовані Інтелектуальні мережі. Як і раніше в центрі мережі знаходиться мережевий SCP, до якого всі три мережі (фіксована, мобільна і IP) можуть звертатися як до централізованого мережному інтелекту за логікою послуг і даними маршрутизації.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Струм У
Струм А
4 ІКМ
лінії
до TCE
4 ІКМ
лінії
до DSN
Порт 0
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Бізнес ефект
Дипломний проект
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Літ.
Група 7
Група 7
Група 7
рівень 0
рівень 0
рівень 1
рівень 2
рівень 3
ЦИФРОВИЙ 7
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ
0
0
8
8
15
15
7
7
7
7
ЦИФРОВИЙ 0
КОМУТАЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТ

11
12-15
КОМУТАТОР ДОСТУПУ
ГРУПОВИЙ КОМУТАТОР
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структура цифрового комутаційного поля
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Структурна схема модуля аналогових абонентів (ASM)
Дипломний проект
.
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Н.контр.
Утв.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Other RNGA PBAs
Test Bus Out (TBO)
Test Bus LnDual Ring Buses
64 Lines
64 Lines
Теrminal
TCE
CLTD
DSN
8 ALCB
TCPA
TERA
0 ALCB
RLMA
TAUA
RNGA
7
15
Бектибаев Т.к
Кафедра АЕС
Група АЕС-97-2
Дипломний проект
.
.
Змін
Лист
№ докум
Підпис
Дата
Перевір.
Розробник.
Літ.
Маса
Масштаб
Лист
Листів
Н.контр.
Утв.
Процесор шини передачі
Ущільнена шина з тимчасовим
поділом каналу
прийом
IMN S
Контролер (РОСО) Порт
Прийом
струму

Пакет ОЗУ
До ТСЕ
А
У
Ланцюг синхронізації
Передача
Порт 1
IMN4
IMN3
IMN4
IMN3
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
прийом
прийом
передач
передач
прийом
передач
передач
прийом
Ð
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Диплом
429.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Модернізація мережі телекомунікацій району АТС-38 г Алмати
Проект будівництва лінійних спорудження районної АТС
Офісні АТС
Етапи шляху АТС
Пристрої АТС у метрополітенах
Проект реконструкції готелю Чорномор`я
Проект реконструкції агрегатного ділянки автоколони АК-1826
Проект реконструкції агрегатного ділянки автоколони АК 1826
Проект реконструкції моторного ділянки з розробкою технологічного процесу на відновлення
© Усі права захищені
написати до нас