Проект підприємства з виробництва кондитерських виробів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Допускаю до захисту

________________

«___» _______20__ Р.

Курсова робота

Виконала

Ст. БФ 18-б Групи

Мірошниченко Сн. Ю

Перевірів

Професор Лернер Ю.І

Харків

2010

СУТЬ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ

На даному етапі розвитку підприємства було розроблено бізнес-план, для більш ефективної діяльності, більш високого прибутку і більше високої конкурентоспроможності.

Великі зміни відбулися на підприємстві, обумовлені переходом до нових ринкових відносин, загальної глобалізацією та інтеграцією в світову спільноту.

В умовах зростаючої конкуренції підприємство взяло курс на придбання сучасного обладнання, впровадження нових технологій, поліпшення зовнішнього вигляду продукції, її упаковки, розробки нових видів продукції. З цією метою ведеться ділове співробітництво з закордонними фірмами, які постачають обладнання, шоколад, какао, пакувальні матеріали, наприклад, нове сучасне обладнання отримано з Чехії.

Італійська фірма постачає упаковку для карамелі та цукерок. Польська - художні коробочки для цукерок.

У тісному контакті працюємо з Росією (експорт-імпорт). Робота в цьому напрямку триває.

Приємно те, що кондитерські вироби підприємства вже знають у світі. Представники підприємства брали участь у міжнародних виставках в Італії, Франції, Німеччини.

Для забезпечення оперативності обробки інформації, вдосконалення управління діяльністю підприємства та використання аналітичної інформації на підприємстві впроваджена автоматизована система із застосуванням комп'ютерної техніки.

В результаті реалізації інноваційного проекту «Впровадження охолоджуючої технології вафельного виробництва» на підприємстві впроваджена нова охолоджуюча технологія, яка поширюється на всі види кондитерської продукції, сприяє інтенсифікації процесу охолодження і економного витраті електроенергії.

Основними проблемами підприємства є неплатежі з боку покупців (зростає дебіторська заборгованість), зростання цін на закупівлю основної сировини та допоміжних матеріалів, експортно-імпортні операції, велике насичення ринку кондитерськими виробами іноземного і вітчизняного виробництва.

Тенденції розвитку підприємства і виробленої ним продукції:

 • розширення асортименту готової продукції шляхом використання нових видів фруктових начинок для карамелі;

 • розробка нових видів виробів;

 • технологічне переоснащення діючого виробництва;

 • підвищення якості продукції шляхом вдосконалення технологічного обладнання;

 • збільшення термінів зберігання продукції шляхом використання термоусадочної плівки або інших сучасних матеріалів і упаковки продукції в середовищі інертних газів;

 • виробництво конкурентоспроможної продукції за рахунок більш-низьких витрат і, отже, цін;

 • проведення політики гнучких цін і прискорення надходження за рахунок цього коштів, максимізація прибутку;

ОПИС ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ЯСЕН»

ВАТ «Ясен» здійснює торгово-виробничу діяльність, відноситься до галузі харчової промисловості.

Підприємство виробляє кондитерські вироби, пов'язані з товарах народного споживання, займає вагоме місце серед виробників зазначеної продукції.

Важливо те, що підприємство єдине в своєму регіоні (області) виробляє для населення вироби першої необхідності: цукерки, карамель, вафельні вироби, печиво. Зазначені вироби поставляються барвисто художньо оформленими в художніх коробках, одиничною розфасовки, в загортці.

Реалізація продукції в межах області становить до 45%. Звідси випливає що підприємство є вагомим платником місцевих податків.

Обсяг продажів в межах Україні сягає 50% від загального обсягу. Незважаючи на існуючі труднощі, що виникають у зв'язку зі зростаючою конкуренцією з боку великих концернів, колектив підприємства націлений на нарощування обсягів виробництва, розширення ринків збуту за рахунок підвищення конкурентоспроможності виробів.

Обсяг виробництва продукції на підприємстві сягає 3000т.

У 2008 році обсяг виручки від реалізації всієї продукції склав 9114 тис. грн .. У порівнянні з 2007р. зростання склало 104,4% (обсяг виручки від реалізації в 2004р. дорівнює 8733 тис. грн.).

У 2009 році планується забезпечити приріст продукції на 5,6%, довести обсяг виробництва до 2300т., Отримати чистого прибутку близько 400 тис. грн.

Для забезпечення зростання виробництва: закупівлі сировини, оновлення асортименту продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності необхідні додаткові кошти.

Резюме підприємства

ВАТ «Ясен»;

код підприємства за ЄДРПОУ - 00274443;

код за СПОД - 05742;

код території за СПАТО - 1185910037;

юридична адреса:

14000, м. Чернігів, вул. Борисенка, 41 - А;

Форма власності - колективна;

код галузі за ЗКГНГ ​​- 18114.

Статутний капітал - 460,2 тис. грн.

Основні види діяльності - виробнича, торгова.

Платіжні реквізити:

р / р 26003301830192, МФО 353456, код 00382295 «Промінвестбанк»

індивідуальний, код 003822925261.

Підприємство займає територію площею 2300м 2. на якій розташовані:

 • карамельний цех;

 • цукерковий цех;

 • бісквітний цех;

 • механічна майстерня;

 • адміністративні приміщення;

 • складські приміщення (сировини і готової продукції);

 • котельня;

 • інші споруди;

 • цех по виробництву солодкої, газованої води;

 • цех з виробництва мінеральної води.

Підприємство спеціалізується на випуску кондитерських виробів:

 • карамелі;

 • цукерок глазурованих і не глазурованих;

 • драже;

 • печива;

 • вафельних виробів.

Робота будь-якого підприємства не може бути

Аналіз слабких та сильних сторін фабрики показав необхідність ведення більш активної роботи з просування своєї продукції на ринок шляхом використання реклами, удосконалювання форм роботи з постійними покупцями, а також налагодження прямих контактів з потенційними клієнтами.

ПЛАН МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Стратегія маркетингу включає комплексну систему організації виробництва і збуту продукції, що включає аналіз ринку, взаємодія різних видів діяльності підприємства: планування, ціноутворення, продаж (покупку), доставку сировини, продукції (товарів) і надання послуг, в яких існує потреба у реальних і потенційних покупців .

Основна мета маркетингу - забезпечення максимального обсягу прибутку в процесі купівлі-продажу, при якому задоволення попиту є чинником досягнення мети, збереження положення на ринку і зміцнення позицій.

На підприємстві створена служба маркетингу, яка є структурним підрозділом апарату управління і забезпечує виробничо-збутову діяльність.

Структура відділу маркетингу представлена ​​наступною схемою:Схема 1 - Структура відділу маркетингу

Для вирішення поставлених завдань служба маркетингу взаємодіє з іншими структурними підрозділами підприємства.Схема 2 - структура маркетингової діяльності підприємства

Основна ідея проекту (огляд продукції)

ВАТ «Ясен» є одним з найбільших виробників кондитерських виробів, у Чернігівській області. Підприємство виробляє різні види кондитерської продукції і здійснює торгово-виробничу діяльність, відноситься до галузі харчової промисловості.

Основна ідея проекту - розглянути можливість розширення виробництва, оновлення асортименту продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності для забезпечення зростання прибутку.

Кондитерські вироби відносяться до продуктів першої необхідності, і попит на них завжди був, є і буде, тому є сенс збільшення обсягу виробництва, тим більше, що обсяги реалізації продукції зростають, за 2005р. зростання склало 4,8% в порівнянні з 2004р.

Кондитерські вироби нашого підприємства не містять шкідливих хімічних добавок, яких вистачає в продукції інших виробників кондитерських виробів, що є безсумнівним плюсом для нашої продукції.

Незважаючи на встановлення Росією обмеження (введення мита) на Українські кондитерські вироби, зокрема, карамель, підприємство націлене на продовження експортних поставок у Росію своєї продукції.

З цією метою на підприємстві вже проводиться робота з оновлення асортименту продукції, зокрема, розробляються нові види карамелі, що містить шоколад (глазуровані і неглазуровані).

Розроблено нові види какао-містять вафельних цукерок.

Оновленню асортименту підлягає 70% продукції.

Це дасть можливість продовжити експорт продукції до Росії, а також розширити ринки збуту по Україні, так як ще є незаповнені ніші за цими новими видами продукції.

Вжиті заходи дозволять підприємству зберегти тенденцію до нарощування обсягів виробництва продукції та її реалізації.

Аналіз споживачів та сегментація ринку

Продукція підприємства є конкурентоспроможною і користується попитом як на території Україні, так і за її межами.

Основні споживачі кондитерських виробів за Україну (області): Чернігівська, Київська, Сумська, Полтавська, Рівненська та інші. Реалізація по Україні становить близько 53%. Решта продукції експортується в основному до Росії.

Реалізація здійснюється через посередницькі організації (бази) - близько 10,0%, безпосереднім роздрібним структурам - близько 20,0%, за прямим контактам з покупцями - близько 70,0% (прямий збут).

З метою прискорення оборотності коштів ширше застосовуються інтенсивний збут продукції, але часто є неефективним через неплатоспроможність дрібних торгових підприємстві. Вплив цього фактора посилюється втратою етичних норм бізнесу.

Незалежно від пори року продукт купується в певних обсягах, але є досить серйозні скачки перед новорічними святами.

Сегментування споживачів у цьому проекті зробимо за рівнем прибутковості. У результаті ринок буде розділений на такі сегменти:

Таблиця 3.2.1

Сегментація ринку споживачів кондитерських виробів

Попит на продукцію

За рівнем прибутковості


Низький

Середній

Високий


Цукерки на вагу, додавання дешевших наповнювачі, не загорнуті цукерки.

Цукерки з дорожчої сировини, загорнуті в привабливі обгортки.

Елітні цукерки в коробках, з дорогим наповнювачем, з якісними і привабливими обгортками.

Таким чином, на даний момент можна виділити три основні групи споживачів, які готові пред'явити платоспроможний попит на пропоновані їм послуги:

- Група споживачів з високим рівнем прибутковості і певними звичками;

- Група споживачів із середнім рівнем прибутковості;

- Група споживачів з нижче середнього рівнем прибутковості, яка може лише частково задовольнити свою потребу.

Аналіз конкурентів і визначення конкурентної політики

Основними конкурентами підприємства є:

 • концерн «АВК»;

 • Львівська кондитерська фірма «Світоч»;

 • Одеська кондитерська фабрика; Вінницька кондитерська фабрика;

 • Київська кондитерська фабрика;

 • Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла».

Аналіз обсягів виробництва підприємств конкурентів проводила незалежна експертна компанія «Моноліт». Результати наведені в таблиці 3.3.2

Таблиця 3.3.2

Обсяги виробництва підприємств конкурентів

Підприємства-конкуренти

Обсяг виробництва, т.

СторониСильні

Слабкі

Львівська кондитерська фірма «Світоч»

24444,00

Нові технології, обладнання, асортимент.

Застосування хімічних замінників

Одеська кондитерська фабрика

9707,00Вінницька кондитерська фабрика

24095,00Київська кондитерська фабрика

12722,00Можливості підвищення конкурентоспроможності підприємства - впровадження нових технологій, нового обладнання (нових ліній), поліпшення зовнішнього вигляду за рахунок упаковки, розробка нових видів продукції.

Розширення обсягів продажів планується проводити в двох напрямках:

При формуванні обсягу продажів ключове місце займає питання ціноутворення. Враховуючи розбалансування механізму ціноутворення, значний рівень конкуренції на підприємстві застосовується цінова еластичність. Ціни встановлюються на основі угоди між покупцями і підприємством з урахуванням економічних інтересів. Зниження цін зумовлене підвищенням обсягів випущеної продукції і скороченням за рахунок цього витрат виробництва.

Як конкурентну політику краще вибрати стратегію лідерства по витратах. Головне завдання даної стратегії - отримання та підтримка величини витрат на більш низькому рівні, ніж у конкурентів, тим самим пропонуючи покупцям більш низьку ціну.

Для проведення стратегії лідерства по витратах необхідні такі передумови:

Вибір зв'язку «продукт - ринок»

Зв'язок «продукт-ринок» визначає стратегічні кордону концепції маркетингу, а орієнтація «продукт-ринок» лежить в основі розробки стратегічного проекту.

Стратегія розвитку ринку. Поряд з існуючими споживачами підприємство прагне до освоєння нових географічних регіонів, нових сегментів споживачів, збільшуючи обсяг продажів за допомогою нових каналів збуту і т. д.

Головні цілі підприємства і можливі стратегії їх досягнення представлені в таблиці 3 .3.4

Таблиця 3.4.3

Головні цілі компанії та можливі стратегії їх досягнення

Компоненти

Бізнесу

Мета

Стратегія

Ринок

Збільшити обсяг продажів.

Проникнення на інші внутрішні ринки та експорт в країни найближчого зарубіжжя.

Люди

Кваліфіковані працівники.

Організувати спеціальні курси та стажування.

Виробництво

Поліпшити якість продукції

Впровадження автоматизованої системи контролю

Цінова політика

Зберегти доступний рівень цін

Провести рекламну компанію

Визначення маркетингового комплексу

Компоненти маркетингового комплексу: продукт, ціна, просування і збут.

Продукт і політика продукту

Продукція, планована до випуску, має властивості, що вигідно відрізняють її від продукції інших виробників, які використовуються підприємством натуральні продукти, і невисока ціна, дозволяють позитивно розташувати покупця до себе, і виступати фундаментом конкурентоспроможності продукції.

У нашому проекті продукцією є широкий асортимент кондитерських виробів, які будуть задовольняти бажання споживачів.

Ціна і цінова політика

Враховуючи розбалансування механізму ціноутворення, значний рівень конкуренції на підприємстві застосовується цінова еластичність. Ціни встановлюються на основі угоди між покупцями і підприємством з урахуванням економічних інтересів. Зниження цін зумовлене підвищенням обсягів випущеної продукції і скороченням за рахунок цього витрат виробництва.

Просування продукту на ринок

Реклама є однією з важливих складових частин маркетингу, і покликана перенести якісні характеристики товару на мову покупця.

Основною метою і завданням плану заходів рекламної компанії фабрики на прогнозований період, є підвищення попиту і стимулювання збуту продукції, що випускається.

Головними напрямками рекламної компанії є:

Аналіз каналів збуту

Канали товароруху продукції характеризуються такими показниками, наведеними в таблиці 4.3.5

Таблиця 3.5.4

Канали товароруху продукції.

Споживачі

2008р.,

грн.

Питома вага в загальному обсязі,%

2009р.

(Прогноз),

грн.

Питома вага в загальному обсязі,%

2010р.

(Прогноз),

грн.

Питома вага в загальному обсязі,%

Торгова мережа м. Чернігова

556021

6,60

1453200

15,00

1705105,6

16

Фірмова торгівля

297326

3,50

875000

9,00

1278829,2

12

Продтовари

196689

2,30

484500

5,00

426276,4

4

Колосок

69245

0,90

193800

2,00

213138,2

2

Базис

60722

0,70

145300

1,50

213138,2

2

Чернігівська область

905139

10,80

1600000

16,50

1811674,7

17

За Україну

2379825

28,30

2906430

30,0

3197073

30

За межі України

3944093

46,90

2029870

21,00

1811674,7

17

Усього

8409060

100,00

9688100

100,00

10656910

100,00

Реалізація продукції здійснюється через посередників організації (бази) - близько 10,0%, безпосереднім роздрібним структурам - близько 20,0%, за прямим контактам з покупцями - близько 70,0% (прямий збут).

Таблиця 3.5.5

Порівняльна характеристики показників підприємств конкурентів.

Показники, які порівнюються

Порівняльна оцінка з продукцією фірм-конкурентів

(«+» - Краще, «0» - так само, «-» - гірше)


Виробник - Чернігів

Виробник - «Світоч»

Виробник - Київ

1. Асортимент

0

+

0

2. Відпускна ціна

0

0

0

3. Застосування натуральних продуктів

+

-

0

4. Упаковка

0

0

0

5. Якість

0

+

0

ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

При формуванні виробничого плану підприємство орієнтується більшою мірою на ринковий попит, а не на завантаження виробничих потужностей.

Звідси, основним документом підприємстві є бюджет продаж.

Оскільки цей документ відображає майбутні продажу підприємства, то він визначає і обсяг виробництва продукції і витрати різних видів ресурсів.

Бюджет виробництва

Бюджет продажів складається на основі результатів прогнозу продажів.

Прогноз продажів - це припущення майбутніх обсягів реалізації продукції або послуг.

Таблиця 4.1.1

Прогнозований бюджет продажів

Показник

2009р. по кварталах

Всього за 2009р.

Всього за 2010р.


I

II

III

IVОбсяг продажів, т.

610,00

459,00

478,00

752,00

2299,00

2528,00

Ціна за одиницю, тис. грн.

4,09

3,99

4,02

4,57

4,21

4,22

Дохід від продажу, тис. грн.

2497,30

1833,70

1920,10

3437,00

9688,10

10656,91

Розрахунок кількості матеріалів, які необхідно придбати в бюджетному періоді, містить плановий документ - бюджет придбання матеріалів.

Обсяг закупівлі матеріалів розраховується за формулою:

Обсяг закупівлі матеріалів = виробнича потреба в матеріалах + необхідний запас матеріалів на кінець періоду - початковий запас матеріалів.

Обсяг закупівлі матеріалів (2001р.) = 4140,00 + 849,00 - 832,00 = = 4157,00 тис. грн.

Обсяг закупівлі матеріалів (2002р.) = 4554,00 + 933,90 - 915,20 = = 4572,70 тис. грн.

Виробнича потреба в матеріалах визначається бюджетом використання матеріалів (наводиться нижче).

Таблиця 4.1.2

Бюджет придбання матеріалів

Показник

2009р. по кварталах

Всього за 2009р.

Всього за 2010р.


I

II

III

IVОбсяг виробництва, т.

609,00

461,00

480,00

750,00

2300,00

2530,00

Матеріальні витрати на одиницю за т., тис. грн.

1,80

1,80

1,80

1,80

-

-

Виробнича потреба, тис. грн.

1096,20

829,80

864,00

1350,00

4140,00

4554,00

Необхідний запас на кінець періоду, тис. грн.

166,00

173,00

270,00

240,00

849,00

933,90

Загальна потреба, тис. грн.

1262,20

1002,80

1134,00

1590,00

4989,00

5487,90

Початковий запас, тис. грн.

252,00

180,00

170,00

230,00

832,00

915,20

Обсяг закупівлі матеріалів, тис. грн.

1010,20

822,80

964,00

1360,00

4157,00

4572,70

Бюджет виробництва визначає заплановані номенклатуру та обсяг виробництва продукції в бюджетному періоді.

Обсяг виробництва випливає з бюджету продажу з урахуванням запланованих запасів готової продукції.

Бюджет виробництва наведено в таблиці 4.1.3

В результаті укрупненої номенклатури продукції бюджет виробництва представлений в таблиці 4.1.4

Таблиця 4.1.3

Бюджет виробництва

Показник

2009р. по кварталах

Всього за 2009р.

Всього за 2010р.


I

II

III

IV
Вага, т.

Сума, тис. грн.

Вага, т.

Сума, тис. грн.

Вага, т.

Сума, тис. грн.

Вага, т.

Сума, тис. грн.

Вага, т.

Сума, тис. грн.

Вага, т.

Сума, тис. грн.

Обсяг продажів

610

2497,3

459

1833,7

478

1920,1

752

3437,0

2299

9688,1

2528

10656,91

Необхідний запас готової продукції на кінець періоду

56

229,3

40

159,8

42

168,7

70

319,9

208

877,7

229

965,47

Усього

666

2726,6

499

1993,5

520

2088,8

822

3756,9

2507

10565,8

2757

11622,38

Запас готової продукції на початок періоду

57

233,4

38

151,8

40

160,7

72

329,1

207

875,0

227,7

962,50

Обсяг виробництва

609

2493,2

461

1841,7

480

1928,1

750

3427,8

2300

9690,8

2529,3

10659,88

Таблиця 4.1.4

Укрупнена номенклатура продукції бюджету виробництва

Показник

2001р. по кварталах

Всього за 2001р.

Всього за 2002р.


I

II

III

IV
Вага, т.

Сума, тис. грн.

Вага, т.

Сума, тис. грн.

Вага, т.

Сума, тис. грн.

Вага, т.

Сума, тис. грн.

Вага, т.

Сума, тис. грн.

Вага, т.

Сума, тис. грн.

Карамель

516

1841,8

400

1425,0

411

1465,0

550

1960,0

1877

6691,8

2064,2

8699,53

Драже

19

82,5

16

69,4

20

86,8

30

130,2

85

368,9

93,58

394,42

Цукерки

65

522,7

40

321,6

43

345,5

160

1286,3

308

2476,1

338,67

1427,36

Вафельні вироби

9

46,2

5

25,7

6

30,8

10

51,3

30

154,0

32,88

138,58

Разом

609

2493,2

461

1841,7

480

1928,1

750

3427,8

2300

9690,8

2529,3

10659,88

Кількість і номенклатуру матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми бюджетного періоду, визначає бюджет використання матеріалів.

Вартість матеріалів, необхідних для виробництва продукції, визначається виходячи з обсягу виробництва, норми матеріальних витрат на одиницю продукції та методу оцінки матеріальних запасів.

Таблиця 4.1.5

Бюджет використання матеріалів

Показник

2009р. по кварталах

Всього за 2009р.

Всього за 2010р.


I

II

III

IVОбсяг виробництва, т.

609,00

461,00

480,00

750,00

2300

2530

Матеріальні витрати на одиницю за т., тис. грн.

1,8

1,80

1,80

1,80

-

-

Виробнича потреба, тис. грн.

1096,20

829,80

864,00

1350,00

140

4554

Середньозважена собівартість за т. продукції, тис. грн.

2,08

2,08

2,08

2,08

-

-

Прямі витрати на виробництво продукції, тис. грн.

2280,10

1726,00

1797,10

2808,00

8611,2

9472,3

Слід зазначити, що за останній час підприємство відчуває труднощі в забезпеченні виробництва сировинними та іншими матеріально-технічними ресурсами, так як основними постачальниками сировини виступають не безпосередні товаровиробники, а посередницькі комерційні структури, які завищують відпускні ціни, що позначається, в кінцевому рахунку на цінах реалізації продукції , її купівельної спроможності і фінансові результати підприємства. Але підприємство посилено налагоджує контакти з прямими виробниками сировини, і в найближчому майбутньому планує перейти на прямі поставки.

Окремі види сировини, в основному це пакувальні матеріали, підприємство закуповує в країнах ближнього і далекого зарубіжжя, на що потрібні валютні ресурси.

Вироби виготовляються відповідно до вимог Держстандарту ГОСТ 4570-73, 6477-88, 7060-79, 14031-68 за рецептурами і технологічними інструкціями з дотриманням санітарних правил, затверджених в установленому порядку.

Контроль якості що надходить на переробку сировини і продукції проводиться щодня фахівцями лабораторії, технологічних служб.

Виробничі приміщення характеризуються такими показниками:

Таблиця 4.1.6

Характеристика виробничих приміщень

Призначення і характеристика

Загальна площа, м 2

Джерело забезпечення

Готовність до експлуатації

1.

Цукерковий цех - виробництво цукерок

3780,00

Власний

Готовий

2.

Карамельний цех - виробництво карамелі

3780,00

Власний

готовий

3.

Бісквітний цех - виробництво печива

1900,00

Власний

готовий

4.

Цех драже - вафельний виробництво, виробництво драже

1200,00

Власний

готовий

Аналіз місця розташування

ВАТ «Ясен» розташовується в м. Чернігові по вул. Борисенка, 41 - А. Підприємство знаходиться в обласному центрі. Дане місце розташування підприємства вдало поєднує близькістю до ринків збуту, зручністю для постачальників і споживачів. У місті є великий резерв робочої сили, паливо, енергія за прийнятними цінами, хороші транспортні засоби і відповідне водопостачання. Також місто має хороші транспортні шляхи для постачання і реалізації продукції по всій території Україні. В даному регіоні ВАТ «Ясен» є головним постачальником кондитерської продукції. Всі ці фактори сприяють ефективному і вдалому функціонуванні підприємства.

Охорона навколишнього середовища

У звичайних умовах, що характеризуються стрімким погіршенням екологічної обстановки, зменшенням запасів природних ресурсів, накопиченням стресових факторів в основу діяльності компанії все частіше кладеться концепція соціально-етичного маркетингу. Питання охорони навколишнього середовища мають винятково велике значення. У процесі матеріального виробництва відбувається забруднення природних сфер різними відходами виробництва та шкідливими речовинами. Екологічно чисте виробництво стає на одне з перших місць за вимогами до підприємств. Зменшити забруднення від виробництва і привести до мінімуму - одна з цілей якого підприємства. Це викликає необхідність розробки заходів щодо охорони здоров'я населення і навколишнього середовища.

Підприємство не відноситься до основних джерел забруднення атмосфери. Тверді промислові відходи вивозяться в сховища організованого складування відповідно дозволу міської СЕС. Продукція, вироблена на підприємстві, екологічно чиста і безпека відповідає діючим нормам і правилам.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Організаційна структура ВАТ «Ясен» представлена ​​нижче на схемі.


Планування трудових ресурсів

Організація праці і керування персоналом підприємства - багатопланові процеси. Вони включають такі елементи, як наймання працівників, розподіл серед них обов'язків, підготовка і перепідготовка кадрів, стимулювання праці, вдосконалення його організації.

На виробництві зайнято близько 295 осіб:

Таблиця 5.1.1

Витрати на оплату праці робітників і службовців

Категорії ППП

Скільки.

чол.

Середньомісячна ЗП, грн. / чол.

Річні витрати на оплату праці, грн.

1.Основні робітники, в т.ч.:

122

17582,39

210988,68

 • Варильник

16

1922,56

23070,72

 • охолодження

14

1750,00

21000,00

 • промисловець

43

5547,00

66564,00

 • загортання

23

5001,81

60021,72

 • формовка

26

3361,02

40332,24

2.Вспомогательние робітники, в т.ч.:

21

2150,00

25800,00

 • прибиральник

7

630,00

7560,00

 • вантажник

6

600,00

7200,00

 • слюсар

8

920,00

11040,00

3.Спеціалісти

18

2700,00

32400,00

4.Руководітелі

24

5040,00

60480,00

Всього:

185

27472,39

329668,68

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

Щодо кредиту, нам для здійснення проекту необхідний середньостроковий кредит у сумі 936 тис. грн. Для закупівлі сировини візьмемо кредит у банку на 2 роки під 20% річних.

Фінансовий результат передбачуваної діяльності підприємства відображає звіт про прибутки і збитки.

Таблиця 6.1

Звіт про прибутки та збитки

Найменування показників

За 2009р.

Сума (тис. грн.)

За 2010р.

Сума (тис. грн.)

Виручка від реалізації

9688,10

10656,91

Собівартість продукції

8612,80

9473,90

Операційний прибуток

1075,30

1183,01

Відсоток по кредитах

655,00

655,00

Прибуток після відрахування відсотків

420,30

528,01

Позаопераційний доходи, збитки

7,70

8,30

Прибуток до оподаткування

428,00

536,31

Чистий прибуток

299,60

375,42

Таблиця 6.2

Звіт про рух готівки за дворічний період (тис. грн.)

Найменування показника

Роки


2009р.

2010р.

ПрихідОтримано від реалізації

9688,10

10656,91

Позаопераційний доходи, збитки

7,70

8,30

Середньостроковий кредит

936,00

-

Усього прихід грошових коштів

10631,80

10665,21

ВитратаВиробничі витрати

8611,20

9472,30

Інші витрати

785,00

817,49

Усього витрат грошових коштів

7826,0

8654,81

Наявність коштів на початок періоду

1756,00

2805,80

Отримано грошових коштів

10631,80

10665,21

Витрачено грошових коштів

7826,0

8654,81

Наявність грошових коштів на кінець періоду

2805,80

2010,40

Таблиця 6.3

Агрегована форма балансу підприємства (тис. грн.)

Стаття

На

31.12.2008р.

2009 рік (проект)

2010 рік (проект)

Актив:
1. Основні засоби та інші необоротні активи

2374,00

2370,00

2366,00

2. Запаси і витрати

1438,00

1727,00

1899,37

3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

1756,00

2805,80

2010,40

Баланс

5568,00

6902,80

6275,77

Пасиви:
1. Джерела власних та прирівняним до них коштів

1939,00

2367,00

2742,42

2. Довгострокові пасиви

-

-

-

3. Розрахунки та інші короткострокові пасиви

3629,00

4535,80

3533,35

Баланс

5568,00

6902,80

6275,77

Балансовий прибуток за останній рік

-

428,00

375,42

Тепер проаналізуємо беззбитковість виробництва, тобто визначимо точку, в якій надходження від продажу рівні недоліків на продану продукцію.


З пост = 1832546,00 грн.

Ц опт = 4210,00 грн / тонна.

З уд пер = 2947,94 грн / тонна.

U = 1832546,00 грн. / (4210,00 грн. / Т. - 2947,94 грн / тонна.) = 1425,03 т.

Показники ефективності проекту

Очікуваний прибуток підприємства

П р. = V пр * (Ц р - З п);

де

Ц р - оптова ціна одиниці (тонни) продукції;

З п - повна собівартість одиниці (тонни) продукції;

V пр - обсяг реалізованої продукції.

П р. = 2299т. * (4210грн. - 3746,32 грн.) = 1075300,00 грн.

Економічна ефективність капітальних вкладень

Е = (Ц-С) / К;

де

К - кошторисна вартість об'єкта;

Ц - річний обсяг виробництва у вартісному вираженні;

С - собівартість річного обсягу випуску продукції;

Е = (9688100грн. - 8612800грн.) / 2370000грн. = 0,45 грн.

Валовий оборот

ВД = V пр * Ц р;

ВД = 2299т. * 4210грн. = 9688100,00 тис. грн.

Валові витрати

ВІ = V пр * З п;

ВІ = 2299т. * 3746,32 грн. = 8612789,68 грн.

Рентабельність виробництва

У р п = (сума прибутку / валовий оборот) * 100%;

У р п = (1075300грн. / 9688100,00) * 100% = 11,1%

Рентабельність продукції

У р пр = (сума прибутку / валові витрати) * 100%;

У р пр = (1075300грн. / 8612789,68) * 100% = 12,5%.

ВИСНОВКИ

У процесі виконання курсової роботи «Бізнес-план виробництва кондитерських виробів» були закріплені теоретичні знання і отримано можливість практично оцінити організаційні рішення щодо здійснення конкретних напрямків діяльності майбутнього підприємства при існуючих організаційно-економічних умовах.

Виконання курсової роботи дозволило опанувати суб'єктивними елементами досягнення підприємницького успіху: прагнення до оновлення продукції, технології, організації управління виробництвом, готовність йти на розумний ризик, зіставлення витрат з результатами і створювати умови для успішної життєдіяльності бізнесу підприємства.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Беренс В., Хавранек П. Керівництво з оцінки ефективності інвестицій: пров. з англ. перераб. і дополн. вид. - М.: АТЗТ "Інтерексперт", 1995. - 528 с.

 2. Вольфакт Хайер. Як робити бізнес в Європі. - М.: Фонд «За економічну грамотність», 1991. - 253 с.

 3. Генкин Б.М. Основи управління персоналом. - М.: Вища школа, 1996. - 383 с.

 4. Дайл. Д. Як створити підприємство. Керівництво для менеджерів, вкладників, економічних служб. - Таллінн 1991. - 101 с.

 5. Котлер Ф. Основи маркетингу. Пер. з англ. - М.: Прогрес, 1990. - 738 с.

 6. Пушкарук В.І. Приватне предпрінімательнство. - Київ. ПП «Влад і Влада», 1996 - 100 с.

 7. Керівництво з підготовки бізнес-плану. Центр ділових і творчих ініціатив «Мета». - К., 1992. - 43 с.

 8. Скворцов М.М. Як розробити бізнес-план підприємства. - К., 1994. - 96 с.

 9. Шудра В.Ф. Белічко М.М. Як підготувати успішний бізнес-план. - К., 1997. - 100 с.

 10. Бізнес-план ПІДПРИЄМСТВА. Методичні вказівкі до курсової роботи з дісціпліні "Основи бізнесу" для СТУДЕНТІВ Економічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл.: Січ Є. М., Гавриленко Н.І., Бутько Ю.В. - Чернігів: ЧТІ - 1998, - 53с. - Рос. мовою.

 11. Економіка підприємства: Навчальній посібник для СТУДЕНТІВ віщіх навчальний закладів. 2-е вид .- К.: Каравелов, 2005.-568 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Активи підприємства

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залішкова вартість

010

8

3,1

Первісна вартість

011

43,2

31,6

накопічена Амортизація

012

35,2

28,5

Незавершене будівництво

020

248

167,5

Основні засоби:
залішкова вартість

030

8 526,1

11 533,8

Первісна вартість

031

12 836,3

16 677,2

знос

032

4 310,2

5 143,4

Довгострокові Фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в Капіталі інших ПІДПРИЄМСТВ

040

0

0

Інші фінансові інвестиції

045

9,1

9,1

Довгострокові дебіторська заборгованість

050

19,1

35

Відстрочені податкові активи

060

147,6

0

Інші Необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

8 957,9

11 748,5

II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси

100

2 411,9

2 507,4

тварини на вірощуванніта відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

142,1

192,2

готова продукція

130

417,9

412,1

товари

140

350,4

365,3

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

1 708,5

2 973,8

Первісна вартість

161

1 730,3

2 987,4

резерв сумнівніх боргів

162

21,8

13,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

0,3

2,8

за виданий авансами

180

150

1 680,5

з нарахованих доходів

190

13,4

16,2

Із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша Поточна дебіторська заборгованість

210

52,9

95

Поточні Фінансові інвестиції

220

1 364,3

1 538,5

Грошові кошти та їх еквіваленті:
в національній валюті

230

292,1

472,7

в іноземній валюті

240

152,3

21,2

Інші Оборотні активи

250

76,5

39,3

Усього за розділом II

260

7 132,6

10317

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

87,5

Баланс

280

16 090,5

22153

Додаток Б

Пасиви підприємства

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1 476,2

1 476,2

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий капітал вкладень

320

0

0

Інший Додатковий капітал

330

3 749,2

3 613,9

Резервний капітал

340

370,8

370,8

Нерозподіленій прибуток (збиток непокрітій)

350

6 605,4

9 159,3

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучення капітал

370

0,6

0,1

Усього за розділом I

380

12201

14 620,1

II. Забезпечення Наступний витрат и платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

2,3

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

2,3

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові Фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

1,7

Інші довгострокові зобов'язання

470

236,4

0

Усього за розділом III

480

236,4

1,7

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

998,1

3 499,4

Поточна заборгованість за довгострокові зобов'язаннями

510

300

236,4

Векселі відані

520

0

0

Кредіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1 613,3

3 055,9

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

21,2

22

з бюджетом

550

379,8

331,9

з позабюджетних платежів

560

0

0,1

зі страхування

570

34,8

59,9

з оплати праці

580

256,9

248,8

з учасниками

590

14,7

27

Із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші Поточні зобов'язання

610

34,3

47,5

Усього за розділом IV

620

3 653,1

7 528,9

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

16 090,5

22153

Додаток В

Примітки

Примітки: Основнi засоби Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичних витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахування сум декiлькох обов "язкових дооцiнок, якi Було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв" язку з iнфляцiєю. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2003 р. складає 16677,2 тис.. грн., сума нарахованого знос становіть 5143,4 тис. грн., залішкова вартiсть 11533,8 тис. грн. Iндексацiї балансової вартостi основних фондiв проводились згiдно з механiзмом та iндексамі, встановлені державними органами. Загальнi для всiх пiдпріємств iндексі, Що булі візначенi Мiнiстерством статистики, не могли привести облiкову вартiсть об "єктiв основних засобiв у вiдповiднiсть до їх реальної вартостi рінкової. Протяг 2003 року Було введено в експлуатацiю основних фондiв на суму 4310,2 тис.. Грн. Сума нарахованої амортізацiї звiтного перiоду складає 1080,9 тис.. грн. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи облiковуються по групах у вiдповiдностi до Вимоги П (С) БО 8 "Нематерiальнi активи" за первинний вартiстю. Амортізацiя на нематерiальнi активи нараховується лiнiйнім методом. Термін амортізацiї нематерiальніх актівiв визначена в наказi по пiдпріємству, но НЕ Бiльше термiну їх корисності використання, Що не перевіщує 20 рокiв. Переоцiнок первiсної вартостi нематерiальніх актівiв не проводилося. Незавершене Будiвництво. До складу незавершеного будiвництва входять капiтальнi вкладень, пов "язанi зi створенням основних фондiв i становляться на кiнець звiтного перiоду 167,5 тис.. грн. Загальна сума капiтальніх вкладень звiтного року становіть 4078,2 тис. грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестіцiї До складу довгострокових фiнансова iнвестіцiй входять витрати на придбання акцiй iнших акцiонерніх товариств: Торговий дiм "Українськi харчовi продукти", "Укрхарчобанку", та внеска до статутних фондiв iнших пiдпріємств. Довгострокових iнвестіцiй по якіх Частка перевіщує 25% та внескiв в асоцiйованi пiдпріємства товариство НЕ має. Всього вартiсть довгострокових iнвестіцiй становіть 9,1 тис. грн. Довгострокові дебiторська заборгованiсть Станом на 31.12.2003 року довгострокові дебiторська заборгованiсть складалися 35,0 тис.. грн. i складається iз позик працiвнікам пiдпріємства. Запаси. Запаси вiдображаються у балансi за собiвартiстю, Яка візначалась у вiдповiдностi до дiючого законодавства Вимоги Щодо органiзацiї бухгалтерського облiку, Яке дiяло Протяг 2003 року. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї, послуг вікорістовується метод, Який візначає конкретнi Елементи запасiв, Що Фактично булі вікорістанi. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальну вартiстю тобто з вірахуванням оцiненіх сумнiвніх боргiв. Загальна сума первiсної вартостi дебiторської заборгованостi за Продану продукцiю на кiнець року складає 2987,4 тис.. грн. Резерв сумнiвніх боргiв на кiнець звiтного року становіть 13,6 тис.. грн. Iнша Поточна дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, Що не пов "язана з продажем продукцiї i становіть на початок року 52,9 тис.. Грн, на кiнець року - 95,0 тис. Грн. Грошовi кошти. Загальна сума грошових коштiв на кiнець 2003 року становіть 493,9 тис. грн. В тому складi в iноземнiй валютi - 21,2 тис. грн. Станом на 31.12.2003 року обмежень Щодо використання грошових коштiв НЕ iснувало. Власний капiтал. Станом на 31.12.2003 року статутний капiтал Відкрито акцiонерного товариства "Ясен" становий 1476,2 тис. грн. Iнший Додатковий капiтал становіть 3613,9 тис. грн. Вiн складається iз суми iндексацiї балансової вартостi основних засобiв. Зменшення iншого додатковогокапiталу на кiнець року на 135,3 тис.. грн. пов "язане з вiднесенням на фiнансовi результати суми iндесацiї за вібулімі основними засоби. Резервний фонд на 31.12.2003 року станови 370,8 тис. грн. Сума вилучення капiталу становіть 0,1 тис. грн. Сума нерозподiленого прибутку на кiнець року становіть 9159,3 тис. грн. Забезпечення Наступний витрат i платежiв. Забезпеченя Наступний витрат i платежiв складаються iз забезпеченя на покриття Втрата вiд шлюбу i становляться на кiнець року 2.3 тис. грн. До складу довгострокових зобов'язань на початок року Було включено iновацiйній кредит з iновацiйному договором № 25 вiд 2.09.99 року термiном погашення 5 рокiв. Фактично ОТРИМАНО коштiв на 611,4 тис.. грн. На кiнець року заборгованiсть по кредиту складає 236,4 тис. грн. i перевкалiфiкована в поточно заборгованiсть за довгострокові зобов "язаннями. Кредити банкiв На протязi 2003 року пiдпріємство корістувалось банкiвськімі кредитами. Було ОТРИМАНО кредітiв на суму 7664,9 тис.. грн. погашено - 5163,6 тис. грн. Всього сума нарахованих банкiвськіх процентiв за 2003 рiк становіть 310,1 тис. грн. Кредіторська заборгованiсть Станом на 31.12.2003 року сума кредіторської заборгованостi Товариства за прідбанi матерiальнi цiнностi та отріманi послуги складалися 3055,9 тис. грн. За звiтній перiод така кредіторська заборгованiсть збiльшілась на1442, 6 тис.. грн. Iншi поточнi зобов'язання До складу iнших поточних зобов "язань за розрахунками входити заборгованiсть перед бюджетом, з позабюджетних платежiв, зi страхування, оплати працi та iнша кредіторська заборгованiсть, не пов" язана з отриманням товарiв, робiт, послуг.

Керівник: Ясько Анатолiй Григорович

Головний бухгалтер: Пузірна Свiтлана Сельвестрiвна

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
196.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Створення підприємства ПБОЮЛ Бісквітoff з виготовлення кондитерських виробів
Проект модернізації виробництва короткорізаних макаронних виробів
Проект нормативно-технічного забезпечення виробництва лікеро-горілчаних виробів
Проект нормативно технічного забезпечення виробництва лікеро-горілчаних виробів
Виробництво кондитерських виробів
Виробництво кондитерських виробів
Ринок кондитерських виробів
Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект мясопереробного підприємства
Технологія приготування кондитерських виробів
© Усі права захищені
написати до нас