Проект ділянки діагностики і технологічного обслуговування гідроприводів машин

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення 2
1 Технологічна частина 4
1.1 Розрахунок річної виробничої програми 4
1.2 Розрахунок чисельності працюючих 20
1.3 Розрахунок кількості постів 22
1.4 Організація і режим роботи ділянки діагностики та ТО
гідроприводів машин 22
1.5 Розрахунок і підбір обладнання 23
1.6 Розрахунок площі 25
1.7 Будівельна частина 25
2 Організаційна частина 27
2.1 Розрахунок освітлення 27
2.2 Розрахунок вентиляції 27
2.3 Планування ділянки діагностики і ТО гідроприводів машин 29
2.4 Технологічна карта 30
2.5 План-графік ТО і ремонтів машин на липень 2008 р 1931
2.6 Охорона праці та навколишнього середовища 31
3 Першоджерела 35

Введення.
Розвиток економіки Республіки Білорусь передбачає подальше збільшення обсягів дорожнього будівництва. Для вирішення цього завдання необхідно збільшувати парк будівельних і дорожніх машин (СДМ), а також створювати принципово нові конструкції машин з гідравлічним приводом і підвищеним ступенем автоматизації. Ускладнення конструкцій і взаємозв'язок машин у технологічному ланцюгу вимагає підвищення їх надійності. Вирішення цієї проблеми забезпечується підвищенням якості виготовлення машин, удосконаленням їх виробничої і технічної експлуатації.
Основне завдання технічної експлуатації СДМ - реалізація потенційних можливостей їх конструкції при найменших витратах на підтримку працездатності та мінімальних шкідливих впливів на навколишнє середовище.
У процесі технічної експлуатації важливі питання управління працездатністю машин. Управління технічним станом машини передбачає: планово-попереджувальний систему технічних обслуговувань (ТО) і ремонтів і її зв'язок з діагностуванням машин; вдосконалення технологічних процесів ТО і ремонтів, включаючи і проектування баз механізації; організацію зберігання, підготовку до роботи і транспортування машин на об'єкт.
Виконання зазначених заходів можливо при наявності висококваліфікованих робітників і керівників середньої та вищої ланки.
Підготовкою саме таких фахівців займається «Гомельський державний дорожньо-будівельний технікум ім. Ленінського комсомолу Білорусі », де відповідно до навчального плану вивчається дисципліна« Технічна експлуатація машин і обладнання ». Для закріплення отриманих знань в кінці вивчення дисципліни виконується курсовий проект, який є базою для виконання дипломного проектування.
У цьому курсовому проекті розробляється проект ділянки діагностики і ТО гідроприводів машин.

1. Технологічна частина
1.1 Розрахунок річної виробничої програми
1.1.1 Загальні положення

У курсовому проекті обсяг робіт з технічного обслуговування і ремонту дорожніх машин та автомобілів необхідний для визначення потреби в робочих, пересувних майстерень, заправних засобах та обладнанні для стаціонарних майстерень. Він визначається в номенклатурному і трудовому (чел.-ч.) вираженні.

Вихідними даними для розрахунку виробничої програми є:
1.1.1.1 Списочное кількість машин за типами та марками. Приймається з додатка до завдання.
1.1.1.2 Режим роботи машин:
- Кількість робочих днів машини на рік - 254;
- Кількість робочих змін на добу - одна;
- Тривалість зміни - 8 годин;
- Коефіцієнт використання змінного часу К в = 0,88;
- Дорожні умови і середньодобовий пробіг автомобіля - приймається з програми до завдання.
1.1.2 Розрахунок річної виробничої програми по ТО і ремонту дорожніх машин.
1.1.3
1.1.3.1 Визначення фактичного часу роботи машин на добу:
Т ф = Т см · n · К в, (1)
де Т зм - тривалість зміни, год;
n - кількість змін на добу.
Т ф = 8 · 1 · 0,88 = 7,04 маш.-ч.
1.1.3.2 Вибір періодичності, трудомісткості та тривалості ТО і ремонту машин.
Вибір здійснюється на підставі норм, які дані в джерелах [1] та [2] і дані заносяться в таблицю 1.
Таблиця 1 - Періодичність, трудомісткість і тривалість ТО і ремонтів машин
Найменування
машин
Види ТО і ремонту машин
Періодичність виконання ТО і ремонту, год
Трудомісткість одного ТО і ремонту, чел.-ч.
Тривалість ТО і ремонту, раб. дні
1
2
3
4
5
1
Автомобільний кран
КС-3571
ТО-1
ТО-2
СО
ТР, в тому числі ТО-3
КР
50
250
2 рази на рік
1000
-
5000
7
28
14
710
-
1360
0,3
1
0,5
8
-
21
2
Укладач асфальту
ДС-181
ТО-1
ТО-2
СО
ТР, в тому числі ТО-3
КР
50
250
2 рази на рік
1000
-
-
4,4
14
19
417
-
-
0,3
0,6
6
6,3
-
-
3
Бульдозер
ДЗ-110
ТО-1
ТО-2
СО
ТР, в тому числі ТО-3
КР
50
250
2 рази на рік
1000
-
6000
5
15
36
420
30
730
0,4
0,6
1,4
7,5
-
8,8
4
Навантажувач колісний
ТО-29
ТО-1
ТО-2
СО
ТР, в тому числі ТО-3
КР
50
250
2 рази на рік
1000
-
6000
5
15
35
400
27
600
0,4
0,6
1,5
5
-
17,5
5
Скрепер самохідний
ДЗ-107
ТО-1
ТО-2
СО
ТР, в тому числі ТО-3
КР
100
500
2 рази на рік
1000
-
6000
7
25
10
360
-
1050
0,5
1
0,4
5
-
17,5
6
Каток самохідний вібрації.
ДУ-47Б
ТО-1
ТО-2
СО
ТР, в тому числі ТО-3
КР
50
250
2 рази на рік
1000
-
-
3
10
24
200
-
-
0,2
0,6
0,9
3
-
-
7
Каток самохідний вібрації.
ДУ-72
ТО-1
ТО-2
СО
ТР, в тому числі ТО-3
КР
50
250
2 рази на рік
1000
-
-
3
10
24
200
-
-
0,2
0,6
0,9
3
-
-
8
Каток самохідний вібрації.
ДУ-94
ТО-1
ТО-2
СО
ТР, в тому числі ТО-3
КР
50
250
2 рази на рік
1000
-
-
3
10
24
200
-
-
0,2
0,6
0,9
3
-
-
9
Каток самохіть. на пневмошінах
ДУ-101
ТО-1
ТО-2
СО
ТР, в тому числі ТО-3
КР
50
250
2 рази на рік
1000
-
-
3
7,6
24
205
-
-
0,2
0,5
0,8
3,1
-
-
10
Екскаватор
ЕО-4321А
ТО-1
ТО-2
СО
ТР, в тому числі ТО-3
КР
50
250
2 рази на рік
1000
-
8000
3,1
8
26
450
23
825
0,2
0,5
1
5,6
-
14,4
1.1.3.3 Коригування періодичності, трудомісткості та тривалості ТО і ремонту дорожніх машин - в курсовому проекті не виконується, так як проектоване підприємство знаходиться на території Республіки Білорусь (Центральна природно-кліматична зона) і число машин у парку становить 150 шт (10 · 15 = 150).
1.1.3.4 Розрахунок напрацювання на технічне обслуговування та ремонт по кожній машині здійснюється за формулою
Н тор = Н е / П тор, (2)
де Н е - напрацювання з початку експлуатації, маш.-ч. (З додатку до завданням),
П тор - періодичність проведення ТО і ремонтів (з таблиці 1), час;
Як приклад проводиться розрахунок з автомобільного крана КС-3571.
Фактична наробка на КР:
Н кр = = 2 ,, Приймається Н кр = 2580 маш.-ч.
Фактична наробка на ТР:
Н тр = = 12 , Приймається Н тр = 580 маш.-ч.
Фактична наробка на ТО-2:
Н то-2 = = 50 , Приймається Н то-2 = 80 маш.-ч.
Фактична наробка на ТО-1:
Н то-1 = = 251 , Приймається Н то-1 = 30 маш.-ч.
Аналогічно проводиться розрахунок по решті машин і дані зводяться в таблицю 2.
Таблиця 2 - Напрацювання по машинах на ТО і ремонт
Найменування машин
Марка
Фактична наробка, маш.-ч.
КР
ТР
ТО-2
ТО-1
1 Автомобільний кран
КС-3571
2580
580
80
30
2 Асфальтоукладальник
ДС-181
-
720
220
20
3 Бульдозер
ДЗ-110
490
490
240
40
4 Навантажувач колісний
ТО-29
330
330
80
30
5 Скрепер самохіть.
ДЗ-107
1730
730
230
30
6 Каток самохідний вібрації.
ДУ-47Б
-
160
160
10
7 Каток самохідний вібрації.
ДУ-72
-
940
190
40
8 Каток самохідний вібрації.
ДУ-94
-
670
170
20
9 Каток самохіть. на пневмошінах
ДУ-101
-
710
210
10
10 Екскаватор
ЕО-4321А
5780
780
30
30
1.1.3.5 Визначення кількості ТО і ремонтів по машинах за рік.
- Розрахунок кількості ТО і ремонтів аналітичним методом за формулою
N тор = , (3)
де Н тор - напрацювання на черговий ремонт і ТО (з таблиці 2), маш.-год;
Н пл - планова наробка на рік (з додатку до завданням), час;
П тор - періодичність ТО і ремонтів (з таблиці 1), час;
N П - кількість ТО і ремонтів більш високого впливу, ніж обумовлений.
Приклад: розрахунок ремонтів і ТО з автомобільного крана КС-3571:
N кр = , Приймається N кр = 0
N тр = , Приймається N тр = N те-3 = 2
N то-2 = , Приймається N те-2 = 7
N то-1 = , Приймається N то-1 = 39
Аналогічно проводиться розрахунок по решті машин і дані зводять у таблицю 3.
Таблиця 3 - Виробнича програма в номенклатурному виразі
Найменування машин

Марка

Кількість ТО і ремонтів

ТР
СО
ТО-3
ТО-2
ТО-1
1 Автомобільний кран
КС-3571
2
2
-
7
39
2 Асфальтоукладальник
ДС-181
2
2
-
6
28
3 Бульдозер
ДЗ-110
3
2
3
8
43
4 Навантажувач колісний
ТО-29
2
2
2
7
39
5 Скрепер самохідний
ДЗ-107
2
2
-
2
17
6 Каток самохідний вібрації.
ДУ-47Б
1
2
-
6
29
7 Каток самохідний вібрації.
ДУ-72
2
2
-
6
30
8 Каток самохідний вібрації.
ДУ-94
2
2
-
5
29
9 Каток самохіть. на пневмошінах
ДУ-101
2
2
-
6
28
10 Екскаватор
ЕО-4321А
1
2
1
7
44
- Визначення кількості ТО і ремонтів за номограми.
Для виконання даної роботи з усього списку дорожньо-будівельних машин вибираються три машини з приблизно однаковими напрацюваннями з початку експлуатації (разбежка з напрацювання 1500-2000 год.), І однаковою періодичністю ТО і ремонтів. Результати вибору оформляються у вигляді таблиці 4.
Таблиця 4 - Машини для розрахунку запланованого ТО та ремонтів за номограмі
Найменування машин
Марка
Періодичність ТО і ремонтів, годину
Напрацювання з початку експлуатації, ч.
Нормативна напрацювання на рік, ч.
1
2
3
4
5
1 Каток самохідний вібрації.
ДУ -72
ТО-1 = 50
ТО-2 = 250
ТР = 1000
1900
12940
1
2
3
4
5
2 Каток самохідний вібрації.
ДУ-94
1800
12670
3 Каток самохіть. на пневмошінах
ДУ-101
1800
13710
Відповідно до вказівок, викладених у джерелі [3] будуватися номограма. На побудованій номограмі по вертикальній осі відкладається планована напрацювання на рік по ковзанці самохідного вібраційного ДУ-72 (1900) і з цієї точки проводиться горизонтальна пряма. Для цієї ж машини на горизонтальній осі відкладається напрацювання з початку експлуатації (т.А - 12940час). З точки А проводимо вертикальну пряму до перетину з горизонтальною прямою в точці В. На відрізку А-В підраховується кількість пересічених похилих ліній, відповідного виду ТО і ремонтів. Для даної машини це складе:
N тр = 2; N те-2 = 6; N то-1 = 30.
Аналогічно проводяться розрахунки по двох інших машин і результати заносяться в таблицю 3.
1.1.2.6 Розрахунок річної виробничої програми в трудовому вираженні (чел.-ч.) - виконується за формулою:
П тор = N тор t тор, (4)
де: N тор - кількість ТР, СО, ТО-2, ТО-1, ТО-3 (з таблиці 3);
T тор - трудомісткість одного ТР, СО, ТО-2, ТО-1, ТО-3 (з таблиці 1), чел.-ч.;.
Виробнича програма з автомобільного крана КС-3571 складе:
П тр = 2 ∙ 710 = 1420 чел.-ч.;
П з = 2 ∙ 14 = 1928 чел.-ч.;
П то-2 = 7 · 28 = 196 чел.-ч.;
П то-1 = 39 · 7 = 273 чел.-ч.
Згідно із завданням на підприємстві знаходиться автомобільних кранів КС-3571 - 15 шт., Тоді виробнича програма по цій групі машин складе:
ΣП тр = 1420 · 15 = 21300 чел.-ч.;
ΣП з = 28 · 15 = 420 чел.-ч.;
ΣП то-2 = 196 · 15 = 2940 чел.-ч.;
ΣП то-1 = 273 · 15 = 4095 чел.-ч.;
Аналогічно проводиться розрахунок по інших машинах і дані зводяться в таблицю 5.
Таблиця 5 Річна виробнича програма по дорожніх машин, чел.-ч.
Найменування машин
Марка
Виробнича програма
П тр
П з
П те-3
П то-2
П то-1
1 Автомобільний кран
КС-3571
21300
420
-
2940
4095
2 Асфальтоукладальник
ДС-181
12510
570
-
1260
1980
3 Бульдозер
ДЗ-110
18900
1080
1350
1800
3225
4 Навантажувач колісний
ТО-29
12000
1050
810
1575
2925
5 Скрепер самохідний
ДЗ-107
10800
300
-
810
1275
6 Каток самохідний вібрації.
ДУ-47Б
3000
720
-
900
1305
7 Каток самохідний вібрації.
ДУ-72
6000
720
-
900
1350
8 Каток самохідний вібрації.
ДУ-94
6000
720
-
750
1305
9 Каток самохіть. на пневмошінах
ДУ-101
6150
720
-
225
1260
10 Екскаватор
ЕО-4321А
6750
780
345
840
2040
1.1.3 Розрахунок річної виробничої програми по ТО і ремонту автомобілів - у курсовому проекті виконується за методикою прискореного розрахунку, заснованої на першочерговому розрахунку коефіцієнтів α т і річного пробігу ΣL всього парку (групи) автомобілів.
1.1.3.1 Розрахунок вихідних даних - здійснюється за допомогою формування груп автомобілів, у яких вибирається основна модель, а інші наводяться до неї за допомогою коефіцієнта приведення, розрахованого по трудомісткості ТР.
Результати розрахунків оформляють у вигляді таблиці 6.
Таблиця 6 - Склад наведеного парку автомобілів.
№ гр.
Моделі автомобілів
Кількість шт.
Питома трудомісткість ТР,
чел.-ч./1000
Коефіцієнт приведення
Кількість наведених автомобілів
L сс, км
Основна
Наведена
1
2
3
4
5
6
7
8
1
МАЗ-54326
КамАЗ-55111
САЗ-3508
15
25
12
5,4
6,7
3,8
1,0
1,24
0,7
15
31
8,4
235
Разом: 54,4
1
2
3
4
5
6
7
8
2
ГАЗ-3307
ЗІЛ-441610
КАЗ-4540
15
18
8
3,2
4,5
4,6
1,0
1,41
1,43
15
25,38
11,44
185
Разом:
51,82
Примітка: 1 - питома трудомісткість ТР прийнята з джерела [4] таблиця 2,1;
2 - коефіцієнт приведення - це відношення питомої трудомісткості наведеного автомобіля до питомої трудомісткості основного.
1.1.3.2 Розрахунок коефіцієнта технічної готовності a т визначається згідно [5] стор.51 за формулою
α т = (5)
де L сс - середньодобовий пробіг (з додатку до завданням), км;
d - простій автомобіля в ТР, дн/1000 км;
Д кр - простий в КР, дн.;
L кр - прийнятий пробіг до КР, км.
По автомобілях першої групи (МАЗ-54326) нормативні дні простою складуть:
d н = 0,5 - з [5] таблиця 4;
Д н кр = 22 дн - з [5] таблиця 4;
Однак з урахуванням зношеності автомобілів
D = d н × К 4; (6)
Д кр = Д н кр · До 4; (7)
де К 4 - коефіцієнт, що враховує ступінь зношеності парку автомобілів - приймається з [5] таблиця 6, за умови врахування примітки під таблицею.
До 4 = = 1,26 (8)
тоді d = 0,5 · 1,26 = 0,6 дн.
Д кр = 22 · 1,26 = 27,72 ≈ 28 дн.
Пробіг до КР визначається за формулами
L кр = L н кр ∙ К, (9)
К = К 1 До 2 ∙ К 3К К, (10)
де L н кр = 600000 км - нормативний пробіг до КР, з [4] таблиця 2.2. - Для автомобіля МАЗ-54326.
До 1 - коефіцієнт, що враховує умови експлуатації, відповідно до [4] таблиця 2.7. - До 1 = 0,9;
К 2 - коефіцієнт, що враховує модифікацію рухомого складу, згідно з [4] таблиця 2.8. - К 2 = 0,95;
До 3 - коефіцієнт, що враховує природно-кліматичні умови, згідно з [4] таблиці 2.9. - До 3 = 0,9.
К К - коефіцієнт, що враховує ступінь зношеності парку автомобілів - з [5] таблиця 6 маємо:
К К = = 0,87
Тоді К = 0,9 ∙ 0,95 ∙ 0,9 ∙ 0,87 = 0,67
L кр = 600000 ∙ 0,67 = 402 000 км.
a т = = 0,86
1.1.3.3 общегрупповие пробіг (по автомобілях МАЗ-54326) за рік визначається за формулою
ΣL = А і · L сс · Д г · a т, км. (11)
де А і - наведене число автомобілів у групі (з таблиці 6);
Д р - число робочих днів у році (Д р = 254 дн. - Приймається з календаря на планований рік);
ΣL = 54,4 · 235 · 253 · 0,86 = 2792537 км.
Аналогічно проводяться розрахунки з іншим групам автомобілів і результати зводять в таблицю 7.
Таблиця 7 - Річний пробіг автомобілів
№ гр
Модель автомобіля
L сс, км
А і
a т
ΣL, км
1
МАЗ-54326
235
54,4
0,86
2792537
2
ГАЗ-3307
185
51,82
0,88
2142819
1.1.3.4 Коригування періодичності ТО і КР виконується за формулами
L 1 1 = L н 1 ∙ До 1 × До 3, км. (12)
L 1 2 = L н 2 ∙ К 1 ∙ К 3, км, (13)
де L н 1, L н 2 - нормативна періодичність ТО-1 і ТО-2;
До 1 - коефіцієнт, що враховує умови експлуатації;
До 3 - коефіцієнт, що враховує природно-кліматичні умови;
Для автомобілів групи МАЗ-54326 це складе
L н 1 = 8000 км і L н 2 = 24000 км - з [4] таблиці 2.1.
До 1 = 0,9 - з [4] таблиці 2.7;
До 3 = 0,9 - з [4] таблиці 2.9;
Тоді L 1 1 = 8000 ∙ 0,9 ∙ 0,9 = 6480 км;
L 1 2 = 24000 ∙ 0,9 ∙ 0,9 = 19440 км;
L кр = 600000 км - див. пункт 1.1.3.2
Для ТО результуючий коефіцієнт складе:
К = К 1 ∙ К 3 = 0,9 ∙ 0,9 = 0,81; (14)
а для капітального ремонту - К = 0,67 - див. пункт 1.1.3.2
Крім того, необхідно провести коригування періодичності ТО і КР з урахуванням кратності середньодобовим пробігу - це складе
n 1 = = = 27,57; приймаємо n 1 = 28,
тоді L 1 = 235 · 28 = 6580 км,
n 2 = = = 2,95; приймаємо n 2 = 3,
тоді L 2 = 235 ∙ 3 = 19740 км;
n кр = = = 30,4; приймаємо n кр = 30,
тоді L кр = 19740 · 30 = 592 200 км.
Аналогічно проводяться розрахунки з іншим групам автомобілів і результати зводять в таблицю 8.
Таблиця 8 - Відкориговані періодичності ТО і КР автомобілів
№ гр.
Модель
автомобіля
Вид ТО і КР
Коректно. коеф., К
Періодичність ТО і КР, км
Нормативна L н
Для заданих умови, L 1
З урахуванням L сс, L
1
МАЗ-54326
ТО-1
ТО-2
КР
0,81
0,81
0,67
8000
24000
600000
6480
19440
402000
6580
19740
592200
2
ГАЗ-307
ТО-1
ТО-2
КР
0,81
0,81
0,7
4000
16000
300000
3240
12960
210000
3330
13320
306360
1.1.3.4 Коригування трудомісткості ТО і ремонтів.
Нормативна трудомісткість ТО і ремонтів підлягає корегуванню з урахуванням умов експлуатації автомобілів за формулами
t ЄВ = t Н ЄВ · К 2 · До 5, чел.-ч.; (15)
t 1 = t Н 1 · К 2 · До 5, чел.-ч.; (16)
t 2 = t Н 2 · К 2 · До 5, чел.-ч.; (17)
t тр = t Н тр · До 1 · К 2 · К 3 · До 4 · До 5, чел.-ч./1000км, (18)
де t ЄВ, t 1, t 2, t тр - трудомісткість відповідного виду ТО і ремонтів, чол-год., (приймається з [4] табл. 2.1);
t Н ЄВ, t Н 1, t Н 2, t Н тр - вихідні нормативні величини трудомісткості, чол-год., (приймається з [4] табл. 2.1);
До 1 - коефіцієнт, що враховує умови експлуатації, (приймається з [4] табл. 2.7);
К 2 - коефіцієнт, що враховує модифікацію рухомого складу, (приймається з [4] табл. 2.8);
До 3 - коефіцієнт, що враховує природно-кліматичні умови, (приймається з [4] табл. 2.9);
К 4 - коефіцієнт, що враховує пробіг автомобіля з початку експлуатації, (приймається з [4] табл. 2.10);
До 5 - коефіцієнт коригування нормативів ТО і ТР у залежності від кількості автомобілів в парку і числа технологічно сумісних груп, (приймається з [4] табл. 2.11).
Отже по автомобілях групи МАЗ-54326 маємо:
t Н ЄВ = 0,4 чел.-ч.; t Н 1 = 4,8 чел.ч.;
t Н 2 = 11,3 чел.-ч.; t Н тр = 5,4 чел.-ч./1000 км;
До 1 = 1,1; К 2 = 1,1; К 3 = 1,1; До 4 = 1,3; До 5 = 1,15; (тому що кількість автомобілів в завданні - 98 шт, а число сумісних груп - 2).
тоді
t ЄВ = 0,4 ∙ 1,1 · 1,15 = 0,51 чел.-ч.;
t 1 = 4,8 ∙ 1,1 · 1,15 = 6,07 чел.-ч.;
t 2 = 11,3 ∙ 1,1 · 1,15 = 14,29 чел.-ч.;
t тр = 5,4 ∙ 1,1 ∙ 1,1 · 1,1 · 1,3 ∙ 1,15 = 10,75 чел.-ч.;
Аналогічно проводяться розрахунки з іншим групам автомобілів і результати зводять в таблицю 9.
Таблиця 9 - трудомісткість одного ТО і ТР, чел.-ч.
№ гр
Модель автомобіля
нормативна
відкоригована
t Н ЄВ
t Н 1
t Н 2
t Н тр
t ЄВ
t 1
t 2
t тр
1
МАЗ-54326
0,4
4,8
11,3
5,4
0,51
6,07
14,29
10,75
2
ГАЗ-3307
0,5
1,9
11,2
3,2
0,58
2,19
12,88
5,79
1.1.3.6 Кількість обслуговувань і ремонтів розраховується по всьому парку (групі автомобілів) на рік за формулами
N кр = ; N 2 = - N кр; N 1 = - N кр - N 2; N ЄВ = , (19) (20) (21) (22)
Отже, по автомобілях групи МАЗ-54326 маємо:
N кр = = 4,72; приймається N кр = 4;
N 2 = - 4 = 137,47; приймається N 2 = 137;
N 1 = - 4 - 137 = 283,40; приймається N 1 = 283;
N ЄВ = = 11883,14; приймається N ЄВ = 11883.
Аналогічно проводяться розрахунки з іншим групам автомобілів результати зводять в таблицю 10.
1.1.3.7 Общепарковая річна трудомісткість (виробнича програма) робіт за видами ТО і ТР знаходиться за формулами:
П ЄВ = N ЄВ · t ЄВ, чел.-ч.; (23)
П 2 = N 2 · t 2, чел.-ч.; (24)
П 1 = N 1 · t 1, чел.-ч.; (25)
П тр = ΣL · t тр / 1000, чол-год. (26)
По групі автомобілів МАЗ-54326 це складе:
П ЄВ = 11883 · 0,51 = 6060 чел.-ч.;
П 1 = 283 · 6,07 = 1718 чел.-ч.;
П 2 = 137 · 14,29 = 1958 чел.-ч.;
П тр = 2792537 · 10,75 / 1000 = 30020 чел.-ч.;
Аналогічно проводяться розрахунки з іншим групам автомобілів і результати зводять в таблицю 10.
Таблиця 10 - Річна виробнича програма по автомобілях
№ гр
Модель автомобіля
Кількість
Трудомісткість, чел.-ч.
N ЄВ
N 1
N 2
П ЄВ
П 1
П 2
П тр
1
МАЗ-54326
11883
283
137
6060
1718
1958
30020
2
ГАЗ-3307
11582
483
154
6718
1058
1983
12407
1.1.4 Розрахунок виробничої програми ділянки діагностики і ТО гідроприводів машин.

На підставі рекомендацій, викладених у джерелі [3] на сторінці 23 виробничу програму з ТО і ремонту дорожньо-будівельних машин та автомобілів розподіляємо по місцях виконання з урахуванням того, що машини працюють на об'єктах, віддалених від стаціонарної бази на відстань до 5 км. Прийнятий метод ТО і ремонтів на підставі вищевикладеного оформляється у вигляді таблиці 11.
Таблиця 11. Розподіл трудомісткості робіт з ТО і ТР по місцях виконання.
Марка машин
Місце виконання і трудомісткість, чол-год
ТР
ТО-3
СО
ТО-2
ТО-1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1 Автомобільний кран КС-3571
СМ
(21300)
-
СМ
(420)
СМ
(2940)
СМ
(4095)
2 Асфальтоукладальник ДС-181
СМ
(12510)
-
СМ
(570)
СМ
(1260)
ПМ
(1980)
3 Бульдозер ДЗ-110
СМ
(18900)
СМ
(1350)
СМ
(1080)
СМ
(1800)
ПМ
(3225)
4 Навантажувач колісний ТО-29
СМ
(12000)
СМ
(810)
СМ
(1050)
СМ
(1575)
СМ
(2925)
5 Скрепер самохідний ДС-107
СМ
(10800)
-
СМ
(300)
СМ
(810)
СМ
(1275)
6 Каток самохідний вібрації. ДУ-47Б
СМ
(3000)
-
СМ
(720)
СМ
(900)
ПМ
(1305)
7 Каток самохідний вібрації. ДУ-72
СМ
(600)
-
СМ
(720)
СМ
(900)
ПМ
(1350)
8 Каток самохідний вібрації. ДУ-94
СМ
(6000)
-
СМ
(720)
СМ
(750)
ПМ
(1305)
9 Каток самохіть. на пневмошін. ДУ-101
СМ
(6150)
-
СМ
(720)
СМ
(225)
ПМ
(1260)
10 Екскаватор ЕО-4321А
СМ
(6750)
ПМ
(345)
СМ
(780)
СМ
(840)
ПМ
(2040)
11 МАЗ-54326
СМ
(30020)
-
-
СМ
(1958)
СМ
(1718)
12 ГАЗ-3307
СМ
(12407)
-
-
СМ
(1983)
СМ
(1058)
Примітка: СМ - стаціонарна майстерня;
ПМ - пересувна майстерня.
Сформована трудомісткість робіт по ТО і ТР машин на підставі таблиці 11 і відповідно до таблиць 13 і 14 джерела [3] расперделяется за видами робіт. Основна виробнича програма ділянки діагностики і ТО гідроприводів машин визначається із співвідношення:
П 1 уч = SП 1 гр · A 1 + ΣП 1 К.М × a 2 + SП 2 Г.М × a 3 + SП 2 К.М × a 4 + SП зі Г.М × a 5 +
+ S П з К.М × a 6 чел.-ч.; (27)
П уч = (4095 + 2925 + 1275) · 0,05 + (1800 + 900 + 900 +750 + 225) · 0,06 + (2940 + 1260 + 1575 + 810) · 0,05 + (1080 + 720 + 720 + 720 + 720) · 0,06 + (420 + 570 + 1050 + 300 + 780) · 0,05 = 1 454 чел.-ч.
Виробничу програму по ділянці ТР збільшується на 30%. Це необхідно, тому що майстерня виконуватиме позапланові заявки, виготовляти пристрої і інструменти для ТО і ремонту машин і виробляти ТО та ремонт верстатного обладнання, стендів та іншого обладнання майстерні.
Отже, загальна виробнича програма ділянки, відділення та зони складе:
П про уч = 1,3 ∙ П уч, чол-год;
П про уч = 1,3 ∙ 1454 = 1890 чел.-ч.
1.2 Розрахунок чисельності працюючих.
1.2.1 Розрахунок чисельності основних робочих
Ч р = П про уч / (Ф р ∙ К п), чол, (28)
де П про уч - річна виробнича програма ділянки ТР машин, чол-год;
Ф р - фонд часу робітника (годину),
До п - коефіцієнт виконання норм виробітку, К п = 1,01.
Ф р = Ф рм ∙ (100 - α) / 100, (29) де Ф рм - фонд часу робочого місця (годину), Ф рм = 2024ч (відповідно до виробничого календаря на 2008 рік);
α - планові втрати часу на відпустку, лікарняні, виконання державних обов'язків, приймається - 12%
Ф р = 2024 ∙ (100 - 12) / 100 = тисяча сімсот вісімдесят один годину,
Ч р = 1890 / (1781 ∙ 1,01) = 1,05, приймаємо Ч р = 1
1.2.2 Крім виробничих робочих, що беруть участь в ТЕ і ремонті машин, є допоміжні робітники, керівники і службовці, молодший обслуговуючий персонал (МОП).
1.2.2.1 Чисельність допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням основного виробництва (транспортних робітників, наладчиків, різноробочих, комірників, прибиральників та ін), приймають у розмірі 18-20% від чисельності виробничих робітників.

Ч вр = 0,18 ∙ Ч р, (30)
Ч вр = 0,18 ∙ 1 = 0,18, чол, приймаємо Ч вр = 0;
Обов'язки допоміжних робітників виконує основний робочий.
1.2.2.2 Чисельність керівників і спеціалістів визначається у відсотках (10-15%) від чисельності виробничих і допоміжних робочих
Ч рук = 0,1 ∙ (Ч р + Ч вр); (31)
Ч рук = 0,1 ∙ (1 + 0) = 0,1 чол, приймаємо Чрук = 0;
Обов'язки керівників виконує основний робочий.
1.2.2.3 Чисельність МОП визначається у відсотках (2-4%) від чисельності виробничих і допоміжних робочих
Ч моп = 0,02 ∙ (Ч р + Ч вр); (32)
Ч моп = 0,02 ∙ (1 + 0) = 0,02 чол, приймається Ч моп = 0;
Обов'язки МОП виконує основний робочий.
1.3 Розрахунок кількості постів для ТО і ТР.
М ТОР = ; (33)
де М ТОР - число постів ділянки ТР машин;
П про уч - виробнича програма з ТР, виконувана на ділянці ТР машин, чел.-ч.;
Ф рм - фонд часу робочого місця, год;
Р сер - середнє число робітників, що припадають на один пост, Р ср = 2 чол;
  = 0,85 - коефіцієнт використання робочого поста;
n - число робочих змін на добу, n = 1.
М ТОР = = 0,54; Приймаються М тор = 1.
1.4 Організація і режим роботи ділянки діагностики і ТО гідроприводів машин.
На ділянці діагностики і ТО гідроприводів машин проводяться роботи з діагностування та обслуговування гідравлічних систем дорожньо-будівельних машин та автомобілів. На ділянці розташовано 1 пост, на якому в одну зміну працює один робітник.
Пост обладнаний оглядової канавою, і призначений як для колісних, так і для гусеничних машин.
Машини на ділянку надходять вже очищеними від забруднень і готові до проведення діагностування і ТО.
Для полегшення праці робітника при необхідності підняття важких вантажів передбачена кран-балка.
Слюсарний верстак встановлено на ділянці для проведення дрібних робіт.
Так як ділянка займається діагностуванням і технічним обслуговуванням гідроприводів машин, на ньому встановлені: стенд для випробування гідросистем Кі-4815; пристосування для прокачування гідравлічного гальмового приводу, видалення повітря і заміни рідини в системі 107М. Для проведення робіт по мастилі на ділянці встановлені: пост мастильника-заправника З-201; солідолонагнетатель пересувної марки 390.
Для зберігання нового і відпрацьованого масла на ділянці передбачені бачки для олії власного виготовлення, а також бачок для зливу відпрацьованого масла з пневматичним видаленням марки ПНР.
Для збору відпрацьованої дрантя і відходів передбачені ларі марки 2249.
Інструмент і пристосування буде зберігатися в шафах (ПІ 62), інструментальної тумбочці (70-7878-1004) і на секційному стелажі (2247).
Для забезпечення пожежної безпеки на ділянці передбачені пожежний щит ОРГ-1251 і ящик для піску.
1.5 Розрахунок та підбір обладнання
Кількість технологічного обладнання визначається експертним шляхом, тобто приймається те обладнання, без якого неможливе якісне виконання операцій, забезпечення необхідного рівня продуктивності праці або техніки безпеки (верстати, стелажі, візки, канатні підйомники, гайковерти, пристрій для зняття і установки складальних одиниць).
Підібране устаткування і оснащення зводимо в таблицю 12.
Таблиця 12 - Технологічне обладнання ділянки діагностики і ТО гідроприводів машин.
Найменування устаткування
Шифр або марка
Кількість, шт.
Габаритні розміри
Займана площа, м 2
Примітка
Одиниці обладнання
Всього
1
2
3
4
5
6
7
1 Кран-балка підвісна
1
-
-
-
Площа не враховується
2 Солідолонагнетатель
390
1
690 х 380
0,26
0,26
3 Верстат слюсарний
ОРГ-1468-01-060А
1
1200 х 800
0,96
0,96
4 Пристосування для прокачування гідр. гальмівного приводу, видалення повітря і заміни рідини в системі
107М
1
480 х 425
0,2
0,2
5 Пост мастильника-заправника
З-201
1
800 х 500
0,4
0,4
6 Ключі гайкові торцеві
2336М-I
1
-
-
-
Площа не враховується
7 Рукоятка динамометрична
131М
1
545 х 120
0,06
0,06
Площа не враховується
8 Бачок для масла
М-318
3
Ǿ800
h = 1000
0,5
1,5
9 Скриня
2249
3
1000 х 500
0,5
1,5
1
2
3
4
5
6
7
10 Шафа для зберігання інструменту, пристосувань
ПІ 62
3
800 х 400
0,32
0,96
11 Інструментальна тумбочка
70-7878-1004
1
600 х 450
0,27
0,27
12 Стелаж секційний
2247
1
1400 х 450
0,63
0,63
Площа не враховується
13 Лещата слюсарні з ручним приводом
Тип 1 ГОСТ 4045-75
1
480 х 340
0,16
0,16
Площа не враховується
14 Стенд для випробування гідросистем
КІ - 4815
1
1600 х 800
1,28
1,28
15 оглядова канава
-
1
-
-
-
Площа не враховується
16 Пожежний щит
ОРГ-1251
1
-
-
-
Площа не враховується
17 Ящик для піску
2471
1
900 х 900
0,81
0,81
18 Бачок для зливу відпрацьованого масла з пневматичним видаленням
ПНР
1
Ǿ = 410,
h = 1000
0,13
0,13
Разом:
8,63
1.6 Розрахунок площі
F уч = (Sf про + Sf м) × К о, м 2 (34)
де Sf про - сумарна площа, займана обладнанням, м ​​2;
Sf м - сумарна площа, займана машинами, м 2;
Sf м = f м × М ТОР (35)
де f м - площа займана однією машиною (умовно приймається 15-25 м 2);
Sf м = 20 × 1 = 20 м 2
К о - коефіцієнт, що враховує робочі зони, проходи, проїзди;
F уч = (8,63 + 20) × 4 = 114,52 м 2
Остаточно площа ділянки діагностики і ТО гідроприводів визначається графічним методом з урахуванням сітки колон в будівельній частині проекту.
1.7 Будівельна частина
Габарити приміщення для ділянки діагностики і ТО гідроприводів остаточно визначаються виходячи з розрахункової площі з коригуванням довжини і ширини, щоб вони були кратними кроку колон (3 або 6). Ширина будівлі може бути 12, 18, 24 м. Ширина ділянки приймається 12 м.
Довжина ділянки визначається за формулою:
L у = = = 9,54 м; приймаємо L у = 9 м. (36)
Тоді площа ділянки складе
F уч = B × L = 12 × 9 = 108 м 2
На підставі будівельних вимог встановлена ​​наступна характеристика ділянки: каркасні стіни, товщиною 200 мм; розміри колон 400х400; матеріал підлоги - бетон; ширина і висота воріт - розсувні ворота 4х3, 6м; ширина і висота дверей - однопільні 1х2, 4 м, (двері вбудовані у ворота); ширина вікон - 3 м, висота вікон - 2,4 м.
Передбачена оглядова канава.

Організаційна частина
2.1 Розрахунок освітлення
У виробничих приміщеннях передбачається природне і штучне освітлення.
2.1.1 Розрахунок природного освітлення
SF ок = , М 2, (37)
де F п - площа підлоги ділянки, м 2;
α - питома площа вікон, яка припадає на 1 м 2 підлоги, α = 0,10;
t - коефіцієнт, що враховує втрати світла від забруднення скління,
t = 0,9;
SF ок = = 12 м 2
Розрахунок числа вікон ведеться за формулою
n ок = , (38)
де F ок - площа одного вікна, м 2;
F ок = В × h ок, м 2 (39)
де В - ширина вікна, м;
H ок - висота вікна, м;
F ок = 3 × 2,4 = 7,2 м 2
n ок = = 2,45; Приймається n ок = 2.
2.1.2 Розрахунок штучного освітлення
2.1.2.1 Вибір значення освітленості Е і системи освітлення. Е = 200. Передбачається загальне освітлення з розміщенням світильників під стелею і пристроєм освітлення в оглядовій канаві.
2.1.2.2 Визначення питомої потужності освітлювальної установки
Р у = 13,2 Вт / м 2, з джерела [3] таблиця 17.
2.1.2.3 Визначення сумарної потужності ламп:
SN л = Р у × F п = 13,2 × 108 = 1425,6 Вт
2.1.2.4 Вибір потужності однієї лампи - приймаються люмінесцентні лампи потужністю N с = 300 Вт.
2.1.2.5 Розрахунок кількості світильників
N с = , (40)
n л = = 4,7; Приймаються n л = 5.
Приймаються n л = 5 світильників, розташованих в один ряд по центру приміщення.
Отже, прийнята потужність освітлювальної установки складе:
SN л = 300 × 5 = 1500 Вт.
2.1.2.6 Витрата електроенергії на освітлення
W осв = Т осв × SN л, кВт / год, (41)
де Т осв - річне час роботи освітлення (год), яке залежить від географічної ширини. Для території Білорусі при роботі в одну зміну Т осв = 800 ч.
W осв = 800 × 1500 = 1200 кВт / ч.
2.2 Розрахунок вентиляції
2.2.1 Вибір виду вентиляції
На ділянці діагностики і ТО гідроприводів машин передбачається змішаний вид вентиляції.
2.2.2 Вибір часовий кратності повітрообміну
к = 3 (з таблиці 18 джерела [3])
2.2.3 Розрахунок повітрообміну
Q = V n × к, м 3 / год (42)
де V n - об'єм приміщення, м 3;
V n = F n × H = 108 × 4 = 432 м 3
Q = 432 × 3 = тисяча двісті дев'яносто шість м 3 / год
2.2.4 Вибір типу, номера і ККД вентилятора (джерело [6]).
Приймаються вентилятор А-Ц4-70;
Тип - радіальний (відцентровий), сталевий;
ККД h в = 0,7;
Потужність електродвигуна 0,4 кВт.
2.2.5 Розрахунок потужності електродвигуна для приводу вентилятора
N е = К п × , КВт, (43)
де Н в - натиск повітряного потоку, кг / м 2 (з джерела [12]);
h в - ККД вентилятора;
h n = 0,95 - ККД передачі;
До п = 1,2-коефіцієнт, що враховує невраховані втрати повітряного потоку.
N е. = 1,5 = 0,14 кВт;
Остаточно потужність двигуна повинна складати
N 1 е = N е. × К о, (44)
де Ко - коефіцієнт, що враховує витрати потужності на початковий пуск вентилятора, К о = 1,4.
N 1 е = 0,14 × 1,5 = 0,21 кВт.
Отже прийнятий електродвигун забезпечить нормальну роботу вентилятора.
2.3 Планування ділянки діагностики і ТО гідроприводів машин.
Планування виконана на аркуші формату А1 в AutoCAD. Масштаб 1:50.
Спочатку викреслений будівельний креслення ділянки, де показані основні будівельні елементи приміщення: зовнішні і внутрішні стіни, перегородки, ворота, двері, вікна і т.д.
На кресленні планування проектованого приміщення нанесені також габаритні його розміри, розміри кроку колон і прольотів, а також координатна сітка по колонам для прив'язки виробничих підрозділів. Нумерація елементів сітки почата з лівого нижнього кута будівлі і позначена по кроку колон арабськими цифрами, починаючи з цифри 1, а за прольотах - заголовними буквами російського алфавіту.
Обладнання розставлено виходячи з умов виконання технологічного процесу і зображено у відповідності з прийнятим умовним позначенням.
Нумерація всіх видів устаткування на ділянці - наскрізна, зліва направо і зверху вниз.
Відповідно до креслення складена експлікація устаткування у форматі таблиці на полі креслення.
2.4 Технологічна карта
У даному курсовому проекті передбачено виконання технологічної карти.
Технологічна карта складена на перестановку ножів відвалу бульдозера ДЗ-109. Вона виконана на аркуші формату А1 і дозволяє впорядкувати і систематизувати процес виконання роботи даного виду.
Технологічна карта включає послідовність операцій: підготовчу, перестановку середнього ножа, перестановку бічного ножа і заключну. В описі кожної операції вказані послідовність дій виконавця, необхідний для цього інструмент і технічні вказівки. Також на технологічній карті присутні ескізи, які наочно показують описане текстом.
Також на карті вказано час, необхідний для проведення даної операції.
2.5. План-графік ТО і ремонтів машин на липень 2008 року.
2.5.1 Визначення планованої напрацювання на місяць
Н пл.м = , (45)
де m - число місяців роботи машини на рік;
H пл - планова наробка на рік, год (з додатку до завдання);
Наприклад, для автомобільного крана КС-3571 це складе:
Н пл.м = = 200 ч.
2.5.2 Визначення напрацювання по машинах з початку експлуатації за станом на початок липня 2008 року.
Н 1 е = Н е + К × Н пл.м, год; (47)
де Н е - напрацювання з початку експлуатації за станом на 1.01.2007 року (з додатку до завданням), год;
К - кількість місяців експлуатації машин у 2007 році до 1 липня.
З автомобільного крана КС-3571 це складе:
Н 1 е = 12580 + 6 × 200 = 13780 ч.
2.5.3 Фактична наробка на ТО і ремонт на початок липня по автомобільному крану КС-3571 складе (як у пункті 1.1.2.4):
На КР складе
Н кр = = 2 , Приймається Н кр = 3780 маш.-ч.;
На ТР складе
Н тр = = 13 , Приймається Н тр = 780 маш.-ч.;
На ТО-2 складе
Н то-2 = = 55 , Приймається Н то-2 = 30 маш.-ч.;
На ТО-1 складе
Н то-1 = = 275 , Приймається Н то-1 = 30 маш.-ч..
2.5.4 Визначення порядкового робочого дня місяця постановки машини на ТО і ремонт
Д тор = ,
де К ін - число робочих днів в планованому місяці, К ін = 22;
П тор - періодичність виконання відповідного виду ТО і ремонту за яким ведеться розрахунок, годину (з таблиці 1);
H ф - фактична наробка машини на початок планованого місяця з часу проведення останнього, аналогічного розрахунковому, виду ТО і ремонту, год;
Порядковий робочий день зупинки автомобільного крана на КР складе
Д кр = + 1 = 135,2,
Отже зупинка машини на КР в липні не планується.
Порядковий робочий день зупинки автомобільного крана на ТР складе
Д тр = + 1 = 25,2,
Отже зупинка машини на ТР у липні не планується.
Порядковий робочий день зупинки автомобільного крана на ТО-2 складе
Д то-2 = + 1 = 25,2,
Отже зупинка машини на ТР у липні не планується.
Перше ТО-1 буде проведено
Д 1 то-1 = + 1 = 3,2,
Отже, ТО-1 по машині буде проведено починаючи з 4 робочого дня. Час перебування на ТО-1 0,3 дня.
Друге ТО-1 буде проведено
Д 2 то-1 = + 1 = 8,7,
Отже, друге ТО-1 в цьому місяці буде проведено, починаючи з 9 робочого дня. Час перебування на ТО-1 0,3 дня.
Третє ТО-1 буде проведено
Д 3 то-1 = + 1 = 14,2,
Отже, третє ТЕ-1 в цьому місяці буде проведено, починаючи з 15 робочого дня. Час перебування на ТО-1 0,3 дня.
Четверте ТО-1 буде проведено
Д 4 то-1 = + 1 = 19,7,
Отже, четверте ТО-1 в цьому місяці буде проведено, починаючи з 20 робочого дня. Час перебування на ТО-1 0,3 дня.
Аналогічно проводяться розрахунки по решті машин і результати заносяться в план-графік ТО і ремонтів машин, що виконується на аркуші формату А1 спільно з плануванням ділянки в графічної частини проекту.

3. Першоджерела
1. «Вказівки щодо організації та проведення технічного обслуговування і ремонту дорожніх машин» ВСН 6-79, М, «Транспорт», 1980, 136с.
2. «Рекомендації щодо організації ТО і ремонтів будівельних машин», М., 1993.
3. Харитоненко П.М. «Методичні вказівки до курсового проекту на уроках:« Експлуатація та ТО дорожніх машин, автомобілів і тракторів », Гомель, 2002, 46 с.
4. Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту, Мн., НВО «Транстехніка», 1998, 60с.
5. В.П. Карташов «Технологічне проектування автотранспортних підприємств», М, «Транспорт», 1981, 171с.
6. Довідник проектувальника «Внутрішні санітарно-технічні пристрої» під редакцією І.Г. Староверова, частина II «Вентиляція і кондиціонування", М, «Стройиздат», 1977, 502с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
287.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Проект реконструкції моторного ділянки з розробкою технологічного процесу на відновлення
Проект зварювально наплавочного ділянки з розробкою технологічного процесу відновлення блоку
Проект зварювально-наплавочного ділянки з розробкою технологічного процесу відновлення блоку
Проект пункту технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів з розробкою технологічного
Розробка проекту ділянки діагностики з розробкою технології діагностики автомобіля ГАЗ 3507
Розробка проекту ділянки діагностики з розробкою технології діагностики автомобіля ГАЗ-3507
Основи технологічного виробництва та ремонту машин
Проектування технологічного процесу ремонту деталей транспортних і технологічних машин
Експлуатація та обслуговування будівельних машин
© Усі права захищені
написати до нас