Проект бізнес плану ВАТ Самара Лада 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Проект бізнес-плану
ВАТ "Самара-Лада"
Автор проекту - Погорєлов М.С.
Дата початку проекту - 01.12.2006
Тривалість - 36 міс.

Резюме
Загальна інформація
Назва підприємства:
Відкрите акціонерне товариство "Самара - Лада"
ВАТ "Самара - Лада"
Дата створення:
1.01.2003 рік
Адреса:
м. Тюмень, вул. Луначарського, 51
Керівники підприємства:
Керівник Логойда Ю.М.
Головний бухгалтер Комякова Л.Л.

Відомості про підприємство
Сфера діяльності та галузева приналежність:
ВАТ "Самара - Лада" - регіональний представник ВАТ "АвтоВАЗ" у м. Тюмені. У сферу діяльності ВАТ входить продаж нових і підтриманих автомобілів марки ВАЗ, а також технічне обслуговування та ремонт.
Організаційно-правова форма підприємства:
відкрите акціонерне товариство
Відомості про основних акціонерів:
Відкрите Акціонерне Товариство «АВТОВАЗ» володіє 70,83%
Основні види виробленої продукції або надання послуг:
ВАТ "Самара - Лада" займається продажем автомобілів марки ВАЗ, ремонтом і технічним обслуговуванням автомобілів.
Основні споживачі:
жителі міста Тюмені і Тюменській області, ОВС сільських поселень півдня Тюменської області (в рамках програми "мусорок на тазику")
Виробничі потужності:
У власності ВАТ "Самара - Лада" знаходяться: станція ТО, що знаходить за адресою: м. Тюмень, вул. Моторостроителей, 13; офісні приміщення - 150 м. кв; виставковий зал - 300 м.кв.
Будинки піддаються щорічному ремонту, тому ступінь їх знос не перевищує 5-10%
Персонал:
Загальна чисельність персоналу становить 73 особи, у тому числі:
адміністративний персонал 13 осіб, що становить 17,81%; фахівці служби маркетингу - 4 особи (або 5,48;), фахівці відділу продажів - 20 осіб, що становить 27,4%; інженерно-технічний персонал - 6 осіб (8, 22%); робочі 30 (питома вага становить 41,4%)
Фонд заробітної плати в 2007 році склав 10808 тис.руб.
Фінансові показники:
Фінансові показники за 2007 рік:
обсяг продажу - 2026791 тис.руб.
валовий прибуток - 154745 тис.руб.
прибуток після сплати податків - 45652 тис.руб.
прибуток після сплати податків стосовно обсягу продажів - 2,25%
прибуток по відношенню до активів - 18,2%
Список продуктів / послуг
Найменування
Од. ізм.
Поч. продажів
продаж автомобілів
од
01.12.2006
технічне обслуговування автомобілів
од
01.12.2006
ремонт автомобілів
од
01.12.2006

Компанія
Загальна інформація
Найменування:
Відкрите акціонерне товариство "Самара - Лада"
ВАТ "Самара - Лада"
Зареєстровано 01.01.2003 року.
Форма власності: Акціонерне товариство
Початкові або справжні цілі компанії:
У короткостроковому періоді ВАТ "Самара - Лада" ставить перед собою мету: збільшення обсягів продажів, за рахунок залучення нових ринків збуту. Планується будівництво ще одного виставкового залу.
У довгостроковому періоді діяльність компанії спрямована розширення за рахунок придбання інших компаній в цьому сегменті ринку регіону.
Історія розвитку підприємства:
у 2004 році компанія отримала статус регіонального представника автохолдингу "АвтоВАЗ". Це істотно вплинуло на зростання продажів, а відповідно і прибутковості.
Основні власники підприємства:
Логойда Ю.М. Йому належить 70,83% акцій компанії
Область діяльності:
ВАТ "Самара - Лада" - регіональний представник ВАТ "АвтоВАЗ" у м. Тюмені. У сферу діяльності ВАТ входить продаж нових і підтриманих автомобілів марки ВАЗ, а також технічне обслуговування та ремонт.
Основні переваги підприємства:
Діяльність ВАТ "Самара - Лада" напряму пов'язана з ВАТ "АвтоВАЗ. Аналізоване суспільство є прямим представником. Це найголовніша відмінність від інших компанії регіону, це дає ВАТ" Самара - Лада "незаперечну перевагу: гарантія заводу-виробника на всі вузли та агрегати.
Необхідні покращення:
Істотним недоліком є ​​відсутність можливості придбання автомобіля в кредит. Але на даному етапі діяльності це не робить відчутних втрат в обсягах продажів.
Положення на ринку:
ВАТ "Самара - Лада" займає лідируюче положення на ринку. У сегменті продажів нових автомобілів входить до ТОП3 компанії Уральського округу.
Фінансування підприємства:
Фінансування підприємства здійснюється за рахунок власного прибутку від діяльності. Ніяких сторонніх вливань грошових коштів немає.
Продукти і послуги
Перелік продукції або послуг:
Діяльність ВАТ "Самара - Лада" пов'язана з продажем автомобілів, а також наданням послуг з технічного обслуговування і ремонту.
На даний момент рівень надання послуг знаходиться на самому високому рівні. Цього вдалося досягти завдяки правильній кадровій політиці.
Ціна:
Ціна на послуги складається з безлічі аналітичних показників. Таких як ціна виробника (для автомобілів), оплата праці персоналу, витрати на утримання майна і т.д.
Гарантійне обслуговування:
ТОВ "Самара - Лада" виявляється гарантійної обслуговування проданих автомобілів відповідно до вимог.
На всі наданих послуги також надається гарантія на 1 рік або 40000 км.
Стартовий баланс
Рядок
Сума (грн.)
Грошові кошти
14 234 000,00
Рахунки до отримання
102 350 000,00
Сировина, матеріали і комплектуючі
4 770 000,00
Незавершене виробництво
0,00
Запаси готової продукції
57 864 707,00
Банківські вклади та цінні папери
0,00
Короткострокові передоплачені витрати
1 293,00
Сумарні поточні активи
179 220 000,00
Основні засоби
71 284 000,00
Накопичена амортизація
0,00
Залишкова вартість основних засобів:
71 284 000,00
Земля
0,00
Будинки і споруди
71 259 000,00
Обладнання
0,00
Попередньо оплачені витрати
0,00
Інші активи
25 000,00
Інвестиції в основні фонди
0,00
Інвестиції в цінні папери
0,00
Майно в лізингу
0,00
СУМАРНИЙ АКТИВ
250 504 000,00
Відстрочені податкові платежі
3 902 000,00
Короткострокові позики
0,00
Рахунки до оплати
51 912 000,00
Отримані аванси
0,00
Сумарні короткострокові зобов'язання
55 814 000,00
Довгострокові позики
0,00
Звичайні акції
0,00
Привілейовані акції
0,00
Капітал внесений понад номінал
16 800 000,00
Резервні фонди
3 000,00
Додатковий капітал
169 892 000,00
Нерозподілений прибуток
7 995 000,00
Сумарний власний капітал
194 690 000,00
СУМАРНИЙ ПАСИВ
250 504 000,00

Банк, система обліку
Фінансовий рік починається в січні.
Принцип обліку запасів: FIFO.
Структура компанії

Частка
0
Компанія
1
продаж автомобілів
50,00
2
ремонт автомобілів
25,00
3
технічне обслуговування автомобілів
25,00
Валюта проекту
Основна валюта проекту - Рублі (грн.)
Темпи зростання / падіння курсу (%)
1 рік
2 рік
3 рік
13,00
13,00
12,00
Ставка рефінансування
Валюта
1 рік
2 рік
3 рік
Рублі
12,50
12,62
12,75

Інфляція (Рублі)
Об'єкт
1 рік
2 рік
3 рік
Збут
13,00
10,00
7,00
Прямі витрати
17,00
16,00
7,00
Загальні витрати
17,00
16,00
7,00
Зарплата
13,00
10,00
7,00
Нерухомість
8,00
7,00
7,00
Податки
Назва податку
База
Період
Ставка
податок на прибуток
Зарплата
Місяць
24%
ПДВ
Зарплата
Місяць
18%
виплати до пенсійного фонду
Зарплата
Місяць
28%
виплати в соц.страх.
Зарплата
Місяць
5.4%
виплати до фонду зайнятості
Зарплата
Місяць
1.5%
виплати до фонду мед.страхоанія
Зарплата
Місяць
3.6%
Планований обсяг поставок
Продукт / Варіант
Од. ізм.
12.2006
2007
2008
1-11.2009
продаж автомобілів
од
125,00
1 000,00
1 800,00
2 000,00
технічне обслуговування автомобілів
од
10,00
124,46
132,69
128,86
ремонт автомобілів
од
5,00
68,91
85,37
92,71

Сумарні прямі витрати
Найменування
Од. ізм.
(Руб.)
($ US)
продаж автомобілів
од
261 145,00
0,00
технічне обслуговування автомобілів
од
130 145,00
0,00
ремонт автомобілів
од
100 000,00
0,00
Прямі витрати продаж автомобілів
Найменування
Витрата
Втрати
(Руб.)
($ US)
Матеріали та комплектуючі
0,00
0,00
Відрядна зарплата
159 000,00
0,00
Інші витрати
102 145,00
0,00
Всього
261 145,00
0,00
Прямі витрати технічне обслуговування автомобілів
Найменування
Витрата
Втрати
(Руб.)
($ US)
Матеріали та комплектуючі
0,00
0,00
Відрядна зарплата
130 145,00
0,00
Інші витрати
0,00
0,00
Всього
130 145,00
0,00
Прямі витрати ремонт автомобілів
Найменування
Витрата
Втрати
(Руб.)
($ US)
Матеріали та комплектуючі
0,00
0,00
Відрядна зарплата
100 000,00
0,00
Інші витрати
0,00
0,00
Всього
100 000,00
0,00
Матеріали та комплектуючі
Найменування
Од. ізм.
Ціна (грн.)
Ціна ($ US)
матеріали
447
10 000,000
План по персоналу
Посада
Кількість
Зарплата
Зарплата
Платежі
(Руб.)
($ US)
Управління
Керівник
1
80 000,00
Щомісяця, весь проект
головний бухгалтер
1
50 000,00
Щомісяця, весь проект
керівник відділу продажів
1
50 000,00
Щомісяця, весь проект
начальник відділу маркетингу
1
30 000,00
Щомісяця, весь проект
керівник отедала кадрів
1
25 000,00
Щомісяця, весь проект
бухгалтер
8
25 000,00
Щомісяця, весь проект
Виробництво
механік
6
15 000,00
Щомісяця, весь проект
робочі
30
10 000,00
Щомісяця, весь проект
спеціаліст відділу продажів
19
20 000,00
Щомісяця, весь проект
Маркетинг
спеціалі відділу маркетингу
3
20 000,00
Щомісяця, весь проект

Всього: 71 чол.
Тисяча двісті шістьдесят п'ять 000,00 грн.
Загальні витрати
Назва
Сума
Сума
Платежі
(Руб.)
($ US)
Управління
заробітна плата
435 000,00
Щомісяця, весь проект
Виробництво
зараюотная плата
770 000,00
Щомісяця, весь проект
Маркетинг
зараюотная плата
60 000,00
Щомісяця, весь проект
Акціонерний капітал
Акціонер
Дата
Сума
Сума
(Руб.)
($ US)
Логойда Ю.М.
01.12.2006
11 760 000,00
статутний капітал
01.12.2006
16 800 000,00
Кредити
Назва
Дата
Сума
Сума
Термін
Ставка
(Руб.)
($ US)
%
159084000
01.12.2006
1 міс.

Лізинг
Назва
Дата
Сума
Сума
Термін
(Руб.)
($ US)
Інвестиції
Найменування
Сума (грн.)
Сума ($ US)
Дата
Термін
Ставка
Інші надходження
Назва
Сума
Сума
Платежі
(Руб.)
($ US)
Надходження 1
45 000 000,00
Щомісяця, весь проект
Інші виплати
Назва
Сума
Сума
Платежі
(Руб.)
($ US)
Розподіл прибутку
Дивіденди виплачуються щомісяця.
Частка прибутку, що йде на виплату дивідендів (у%):1 рік
2 рік
3 рік
10,00
12,00
13,00
Частка прибутку, що йде на формування резервів (у%):
1 рік
2 рік
3 рік
3,00
3,00
4,00
Прибутки-збитки (руб.)
Рядок
12.2006
2007
2008
1-11.2009
Валовий обсяг продажів
37 875 000,00
325 832 855,32
649 038 350,07
778 346 509,06
Втрати
Податки з продажів
Чистий обсяг продажів
37 875 000,00
325 832 855,32
649 038 350,07
778 346 509,06
Матеріали та комплектуючі
28 311 694,07
111 325 330,16
233 338 284,93
286 848 032,97
Відрядна зарплата
80 642 578,46
358 279 292,05
714 796 306,25
871 982 215,38
Сумарні прямі витрати
108 954 272,53
469 604 622,21
948 134 591,17
1 158 830 248,35
Валовий прибуток
-71 079 272,53
-143 771 766,89
-299 096 241,11
-380 483 739,29
Податок на майно
Адміністративні витрати
435 000,00
5 689 149,97
6 624 710,23
6 718 722,59
Виробничі витрати
770 000,00
10 070 449,37
11 726 498,57
11 892 911,25
Маркетингові витрати
60 000,00
784 710,34
913 753,13
926 720,36
Зарплата адміністративного персоналу
785 175,00
10 073 187,52
11 215 287,67
11 106 857,34
Зарплата виробничого персоналу
1 389 850,00
17 830 699,75
19 852 348,29
19 660 414,14
Зарплата маркетингового персоналу
108 300,00
1 389 405,18
1 546 936,23
1 531 980,32
Сумарні постійні витрати
3 548 325,00
45 837 602,13
51 879 534,11
51 837 606,00
Амортизація
71 285 293,00
Відсотки за кредитами
Сумарні невиробничі витрати
71 285 293,00
Інші доходи
45 000 000,00
540 000 000,00
540 000 000,00
495 000 000,00
Інші витрати
Збитки попередніх періодів
100 912 890,53
Прибуток до виплати податку
-100 912 890,53
249 477 740,46
189 024 224,78
62 678 654,70
Сумарні витрати, віднесені на прибуток
Прибуток від курсової різниці
Оподатковуваний прибуток
-100 912 890,53
249 477 740,46
189 024 224,78
62 678 654,70
Податок на прибуток
Чистий прибуток
-100 912 890,53
249 477 740,46
189 024 224,78
62 678 654,70
Кеш-фло (грн.)
Рядок
12.2006
2007
2008
1-11.2009
Надходження від продажу
37 875 000,00
325 832 855,32
649 038 350,07
778 346 509,06
Витрати на матеріали і комплектуючі
12 665 980,00
111 325 330,16
233 338 284,93
286 848 032,97
Витрати на відрядну заробітну плату
21 287 305,00
198 492 682,58
396 009 033,93
483 092 640,10
Сумарні прямі витрати
33 953 285,00
309 818 012,74
629 347 318,86
769 940 673,07
Загальні витрати
1 265 000,00
16 544 309,68
19 264 961,93
19 538 354,20
Витрати на персонал
1 265 000,00
16 228 970,89
18 069 015,06
17 894 322,33
Сумарні постійні витрати
2 530 000,00
32 773 280,56
37 333 976,99
37 432 676,53
Вкладення в короткострокові цінні папери
Доходи по короткострокових цінних паперів
Інші надходження
47 843 055,56
574 116 666,67
574 116 666,67
526 273 611,11
Інші виплати
1 442 000,00
17 304 000,00
17 304 000,00
15 862 000,00
Податки
18 262 994,41
174 151 597,70
334 633 496,10
404 486 782,53
Кеш-фло від операційної діяльності
29 529 776,14
365 902 630,98
204 536 224,78
76 897 988,04
Витрати на придбання активів
Інші витрати підготовчого періоду
Надходження від реалізації активів
Набуття прав власності (акцій)
Продаж прав власності
Доходи від інвестиційної діяльності
Кеш-фло від інвестиційної діяльності
Власний (акціонерний) капітал
336 000,00
4 032 000,00
4 032 000,00
3 360 000,00
Позики
Виплати на погашення позик
Виплати відсотків за позиками
Лізингові платежі
Виплати дивідендів
799 500,00
107 114 451,33
180 043 138,00
81 618 112,79
Кеш-фло від фінансової діяльності
-463 500,00
-103 082 451,33
-176 011 138,00
-78 258 112,79
Баланс готівки на початок періоду
14 234 000,00
43 300 276,14
306 120 455,80
334 645 542,58
Баланс готівки на кінець періоду
43 300 276,14
306 120 455,80
334 645 542,58
333 285 417,83

Баланс (грн.)
Рядок
12.2006
2007
2008
1-11.2009
Грошові кошти
43 300 276,14
306 120 455,80
334 645 542,58
333 285 417,83
Рахунки до отримання
99 506 944,44
65 390 277,78
31 273 611,11
Сировина, матеріали і комплектуючі
4 770 000,00
4 770 000,00
4 770 000,00
4 770 000,00
Незавершене виробництво
Запаси готової продукції
Банківські вклади та цінні папери
Короткострокові передоплачені витрати
Сумарні поточні активи
147 577 220,59
376 280 733,57
370 689 153,69
338 055 417,83
Основні засоби
71 284 000,00
71 284 000,00
71 284 000,00
71 284 000,00
Накопичена амортизація
71 284 000,00
71 284 000,00
71 284 000,00
71 284 000,00
Залишкова вартість основних засобів:
Земля
Будинки і споруди
Обладнання
Попередньо оплачені витрати
Інші активи
Інвестиції в основні фонди
Інвестиції в цінні папери
Майно в лізингу
СУМАРНИЙ АКТИВ
147 577 220,59
376 280 733,57
370 689 153,69
338 055 417,83
Відстрочені податкові платежі
3 793 611,11
2 492 944,44
1 192 277,78
Короткострокові позики
Рахунки до оплати
50 470 000,00
33 166 000,00
15 862 000,00
Отримані аванси
Сумарні короткострокові зобов'язання
54 263 611,11
35 658 944,44
17 054 277,78
Довгострокові позики
Звичайні акції
336 000,00
4 368 000,00
8 400 000,00
11 760 000,00
Привілейовані акції
Капітал внесений понад номінал
16 800 000,00
16 800 000,00
16 800 000,00
16 800 000,00
Резервні фонди
242 850,00
27 021 462,83
82 419 351,45
107 532 616,92
Додатковий капітал
169 892 000,00
169 892 000,00
169 892 000,00
169 892 000,00
Нерозподілений прибуток
-93 957 240,53
122 540 326,30
76 123 524,47
32 070 800,91
Сумарний власний капітал
93 313 609,47
340 621 789,13
353 634 875,91
338 055 417,83
СУМАРНИЙ ПАСИВ
147 577 220,59
376 280 733,57
370 689 153,69
338 055 417,83
Фінансові показники
Рядок
12.2006
2007
2008
1-11.2009
Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),%
271,96
670,39
1 461,16
4 515,70
Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),%
263,17
659,60
1 442,51
4 454,16
Чистий оборотний капітал (NWC), грн.
93 313 609,48
252 033 923,05
348 203 173,36
342 302 233,47
Чистий оборотний капітал (NWC), $ US
3 332 628,91
8 328 099,16
10 257 124,31
8 993 950,06
Переходи. обертає. запасів (ST)
274,10
98,45
198,77
265,03
Переходи. обертає. дебіторської задолж. (CP)
79,91
90,77
26,38
6,11
Переходи. обертає. кредиторської задолж. (CPR)
54,22
134,74
37,22
8,41
Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT)
4,87
1,29
1,86
2,48
Переходи. обертає. основних засобів (FAT)
Переходи. обертає. активів (TAT)
3,08
1,10
1,74
2,43
Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),%
36,77
14,92
6,84
2,21
Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),%
Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),%
Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),%
58,15
17,53
7,35
2,26
Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз
Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),%
-187,67
-44,12
-46,08
-48,88
Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),%
-266,44
40,14
29,12
8,05
Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),%
-266,44
40,14
29,12
8,05
Рентабельність оборотних активів (RCA),%
-820,56
44,15
50,57
19,53
Рентабельність необоротних активів (RFA),%
Рентабельність інвестицій (ROI),%
-820,56
44,15
50,57
19,53
Рентабельність власного капіталу (ROE),%
-1 297,73
51,89
54,29
19,98
Прибуток на акцію (EPOS), руб.
-3 479 754,85
-59 959,04
29 936,21
6 610,90
Прибуток на акцію (EPOS), $ US
-124 276,96
-2 298,25
891,95
174,96
Дивіденди на акцію (DPOS), грн.
27 568,97
34 958,73
28 504,52
8 691,21
Дивіденди на акцію (DPOS), $ US
984,61
1 148,73
849,25
230,68
Коефіцієнт покриття дивідендів (ODC), раз
-126,22
-10,64
1,05
0,79
Сума активів на акцію (TAOS), грн.
5 088 869,68
-2 216 392,86
-4 702 404,49
-6 427 182,41
Сума активів на акцію (TAOS), $ US
181 745,35
-72 609,64
-137 953,86
-168 487,06
Співвідношення ціни акції і прибутку (P / E), раз
-0,92
-19,39
-182,33
-1 050,69

Інтегральні показники
Показник
Рублі
Долар США
Ставка дисконтування
0,00%
0,00%
Період окупності
1 міс
1 міс
Дисконтований період окупності
1 міс
1 міс
Середня норма рентабельності
0,00%
0,00%
Чистий приведений дохід
676 866 620
21 361 780
Індекс прибутковості
-1,00
-1,00
Внутрішня норма рентабельності
10 000,00%
10 000,00%
Модифікована внутрішня норма рентабельності
0,00%
0,00%
Тривалість
1,02 років
0,96 років
Період розрахунку інтегральних показників - 36 міс.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Бізнес-план
468.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Проект бізнес плану ВАТ Самара Лада
Проект бізнес плану по модернізації устаткування друкарського цеху УП МФЦП
Формування бізнес плану ВАТ тепличка
Розробка бізнес-плану для ВАТ АТП-11855
Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ВАТ Мінський ПКТІ
Розрахунок економічної ефективності залізничного туру Самара-СПб-Самара
Розрахунок економічної ефективності ж д туру Самара СПб Самара
Аналіз ефективності управління фінансами підприємства на прикладі ВАТ Нефтекамськ-Лада-Сервіс
Особливості планування та бізнес планування у сфері культури Структура бізнес плану
© Усі права захищені
написати до нас