Проектування фундаментів будівлі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Федеральне агентство з освіти
ГОУ ВПО «Череповецький Державний Університет»
Інженерно-економічний інститут
Кафедра будівельних конструкцій та архітектури
Курсова робота
з дисципліни «Основи та фундаменти»:
«Проектування фундаментів будівлі»
Варіант № травня 1962
Виконав студент
групи 5 ЕН-32
Малінін Максим Сергійович
прийняв викладач
Медведєва Наталія В'ячеславівна
Оцінка _____________________.
м. Череповець,
2007-2008 навчальний рік

Зміст:
Введення ______________________________________________________ 4
1. Аналіз конструктивного рішення споруди ____________________ 5
1.1. Характеристика будівлі ______________________________________ 5
1.2. Ступінь відповідальності будинку _______________________________ 5
1.3. Оцінка жорсткості і чутливості до нерівномірних деформацій _5
2.Оцінка інженерно-геологічних умов і властивостей грунтовстроітельной майданчики _____________________________________________________ 6
2.1. Додаткові фізичні характеристики грунтів _______________ 6
2.2. Механічні характеристики грунтів ___________________________ 8
2.3. Визначення умовного розрахункового опору грунту R 0 ______________ 7
2.4. Безпосередня оцінка кожного з грунтових шарів ______________ 9
2.5 Загальна оцінка будівельного майданчика ___________________________ 11
2.6 Вибір можливих варіантів фундаментів _______________________ 11
3. Фундамент мілкого закладення на природній основі __________12
3.1. Вибір глибини закладення фундаменту __________________________ 12
3.1.1. Кліматичні фактори _____________________________________ 12
3.1.2. Інженерно-геологічні чинники ____________________________ 13
3.1.3. Конструктивні особливості будівлі _________________________ 13
3.2. Попереднє визначення розмірів підошви фундамента_____ 14
3.2.1. Необхідна площа підошви ______________________________ 14
3.2.2. Перевірка виконання умов ________________________________ 15
4. Розрахунок підстав фундаменту за граничними станами ___________ 22
4.1. Розрахунок деформацій фундаменту по деформаціям __________________ 22
4.2. Розрахунок деформацій фундаменту по несучої здатності ___________ 26
5. Проектування пальового фундаменту _____________________________32
5.1. Визначення глибини закладення ростверку _______________________33
5.2. Вибір виду і розмірів паль ____________________________________34
5.3.Определеніе розрахункового навантаження, що допускається на палю _____________ 35
5.3.1. Визначення розрахункового навантаження, що допускається на палю, по грунту__ 35
5.3.2. Визначення розрахункового навантаження, що допускається на палю, по опору матеріалу (палі) ___________________________________ 38
5.4. Визначення кількості паль у фундаменті і їх розміщення _______ 39
5.5. Визначення розмірів ростверку _______________________________ 40
5.6. Перевірка паль по несучої здатності __________________________ 40
5.7. Розрахунок пальового фундаменту по деформаціям ____________________ 43
5.7.1. Визначення меж умовного фундаменту _____________________ 43
5.7.2. Визначення інтенсивності тиску по підошві умовного фундаменту _____________________________________________________ 44
5.7.3. Визначення опади умовного пальового фундаменту ____________ 46
6. Висновок ________________________________________________________ 48
Список літератури _______________________________________________ 50

Введення
Метою курсового проекту з дисципліни «Основи та фундаменти» є ознайомлення з принципами проектування основ і фундаментів і закріплення теоретичних знань. Тематика проектування відповідає навчальним завданням підготовки інженерів і пов'язана з вирішенням практичних питань - виконанням проектів фундаментів споруд.
У ході розробки курсового проекту необхідно розрахувати два типи фундаментів: мілкого закладення і пальовий.
Для фундаментів мілкого закладення проводяться розрахунки: визначення фізико-механічних властивостей грунтів, оцінка грунтових умов будівельного майданчика, розрахунок розмірів і вибір варіантів фундаментів, розрахунок підстав за деформаціями, розрахунок опади.
Для розробки пальових фундаментів: розрахунок розмірів ростверків, визначення опади пальових фундаментів, підбір обладнання для занурення паль і розрахунковий відмову.

1. Аналіз конструктивного рішення споруди
1.1 Вивчення особливостей об'ємно - планувального рішення і технологічного процесу в будівлі
Відповідно до завдання необхідно запроектувати фундаменти під житловим 6-ти поверховим будинком коридорного типу з неповним поперечним каркасом у місті Горький.
Зовнішні стіни будівлі виконані з цегляної кладки питомою вагою = 18 кН / м 3, товщина стін = 51 см. Внутрішні перегородки - з гіпсокартонних панелей товщиною 80 мм, у два шари.
Внутрішній поперечний каркас зі збірних з / б колон перетином 40х40 см і ригелів перетином 54х30 см.
Міжповерхові перекриття з габаритного з / б настилу (вага 1 м 2 настилу 2,8 кН).
У будівлі між осями 1 - 3 розташований підвал, під іншою частиною будівлі підвал відсутній, позначки підлоги в підвалі - 2,8 м.
Габаритні розміри будівлі - 15 000 х 36 000 х 19 600 (мм), прольоти - 6 000 і 3 000 мм.
1.2 Визначення ступеня відповідальності будинку
За ступенем відповідальності виділяють 3 класу об'єктів:
Клас I - будівлі та споруди, що мають народногосподарське призначення, а також соціальні об'єкти, що вимагають підвищеної надійності (ТЕС, АЕС, телевежі і.т.д.);
Клас III - складські будівлі (без процесу сортування та пакування), одноповерхові житлові будівлі, тимчасові будівлі і споруди;
Клас II - промислові та цивільні будівлі, що не входять в класи I і III, з коефіцієнтом надійності за призначенням = 0,95.
Даний житловий будинок належить до II класу відповідальності.
1.3 Оцінка жорсткості будівлі
Всі будівлі по жорсткості і характером деформацій діляться на абсолютно-жорсткі, абсолютно гнучкі і кінцевої жорсткості.
Проектована будівля відноситься до будівель кінцевої жорсткості, а тому високочутливі до нерівномірних осідань. Будівля при нерівномірному стисканні підстави може отримати додаткові зусилля в конструкціях, які не зможуть повністю їх сприйняти, може статися зсув конструкції, викривлення і ін
При визначенні R О (розрахункового опору грунту за ф.7 [1]), коефіцієнт умов роботи приймається за таб.3 [1], як споруди кінцевої жорсткості, не розраховується спеціально на сприйняття додаткових зусиль від деформації основи.
Відповідно до прил.4 [1] граничні деформації підстави для фундаментів розглянутого будівлі: максимальна осадка S max = 10 см
Заходи щодо зниження чутливості будівлі до нерівномірних деформацій:
1) Збільшення жорсткості за рахунок застосування жорстких з'єднань несучих конструкцій;
2) проектування споруд компактних у плані без виступів їх прибудов;
3) для вирівнювання тисків рекомендується внутрішні стіни робити наскрізними на всю ширину або довжину будівлі, простінки та отвори робити однакової ширини і висоти, розподіляючи їх рівномірно, поздовжні і поперечні стіни розташовувати симетрично;
4) пристрій монолітних фундаментів;
5) використання армованої кладки і залізобетонних армованих поясів.

2. Оцінка інженерно - геологічних умов і властивостей грунту
Класифікація та оцінка стану грунтів проводиться в результаті зіставлення їх фізичних і механічних характеристик з класифікаційними, наведеними у нормативних документах. Таке зіставлення дозволяє оцінити властивості грунтів та виявити можливість їх використання в основі споруди.
У завданні на курсовий проект є паспорт грунтів будівельного майданчика, у якому зазначені нормативні значення основних показників фізичних властивостей грунтів, визначених у лабораторних умовах.
найменування грунту
потужність шару, м
Вихідні фізичні характеристики грунту
Питома вага, кН / м 3
Вологість
Природний
частинок грунту
Природна
на кордоні плинності
на межі розкочування
1. Грунтовий шар
0,3
15,6
-
-
-
-
2. Глина
3,1
19,6
27,1
0,28
0,54
0,22
3. Іл із вмістом рослинних залишків
3
16,1
25,7
0,42
0,32
0,18
4. Пісок середньої крупності
...
19,1
26,6
0,22
-
-
Глибина закладення грунтових вод 4,2 метра від поверхні землі
Дані геологічних вишукувань по вихідним фізичних характеристиках грунтів:
2.1 Додаткові фізичні характеристики грунтів:
· Число пластичності: . Використовується для класифікації пилувато-глинистих грунтів по [1, табл. 1 дод. 1].
· Показник текучості (консистенції): . Оцінює глинисті грунти відповідно до [1, табл. 2 дод. 1].
· Коефіцієнт пористості: . Використовується для оцінки щільності складення пісків за [1, табл. 3 дод. 1]. Підрозділяє мулисті грунти по [1, табл. 4 дод. 1].
· Ступінь вологості: де - Питома вага води ( ). За цим показником класифікуються крупноулам-кових і піщані грунти [1, табл. 7 дод. 1], а також деякі пилувато-глинисті грунти.
Знайдені фізичні характеристики грунтів записуються в таблицю 1 у стовпці 2, 3, 4, 5.
1. Грунтовий шар - не придатний => немає показників.
2. Глина: ; ; ; .
3. Іл із вмістом рослинних залишків:
;
;
4. Пісок середньої крупності: ; ;
; .
2.2 Механічні характеристики грунтів
Відповідно до вказівок СНиП 2. 02. 01 - 83 по дод. 1 визначають:
φ - кут повороту грунту;
С - питоме зчеплення грунту;
Е - модуль деформації грунту.
Для піщаних грунтів φ, С і Е визначають за [2, табл. 1 дод. 1] в залежності від е.
Для пилувато-глинистих грунтів φ, З визначають за [2, табл. 2 дод. 1] в залежності від I L і е; Е - за [2, табл. 3 дод. 1] в залежності від I L і е, а також від походження і віку грунтів.
В [1, табл. 6 дод. 1] наведено підрозділ грунтів за Є.
Знайдені механічні характеристики грунтів записуються в таблицю 1 у стовпці 6, 7, 8.
2.3 Визначення умовного розрахункового опору грунту R 0
Для попередніх розрахунків R 0 перебуває з урахуванням фізичних характеристик грунтів за таблицями додатка 3 [3]. Проміжні значення R 0 для пилувато-глинистих грунтів знаходяться шляхом подвійного інтерполяції за формулою:
де е, I L - характеристики грунту, для якого визначається значення R 0;
е 1, е 2 - сусідні значення коефіцієнта пористості в інтервалі, між якими знаходиться значення е для розглянутого грунту;
R 0 (1. 0) і R 0 (1. 1) - табличні значення R 0 для е 1 відповідно при I L = 0 і I L = 1; R 0 (2. 0) і R 0 (2. 2) - те ж для е 2;
Крім того, можна R 0 визначити за формулою (7) СНиП 2. 02. 01. - 83, приймаючи ширину підошви фундаменту b = 1 м.
Значення R 0 записуються в таблицю 1 в 9 стовпець.
1. Грунтовий шар - не придатний => немає показників.
2. Глина: - По 2, додаток 3, таблиці 2
3. Іл із вмістом рослинних залишків - не придатний => немає показників.
4. Пісок середньої крупності:

2.4 Безпосередня оцінка кожного з грунтових шарів
У курсовій роботі непридатними в якості природних підстав вважаються грунти:
- Грунтові, мули, торфи, заторфованние грунти, пухкі піски;
- Пилувато-глинисті грунти в текучої і текучепластічной консистенції і з коефіцієнтом пористості у супісків е> 0,7; суглинків е> 1; глин е> 1,1;
- Сільносжімаемие грунти;
- Грунти з R 0 ≤ 100 кПа.
Можливість використання слабких грунтів як підстав з'ясовується тільки за результатами додаткових досліджень та застосування заходів по штучному поліпшення грунтів будівельного майданчика.
У курсовій роботі непридатним в якості природного підстави є грунтовий шар і мул із вмістом рослинних залишків (ненадійні грунти). За результатами розрахунків для кожного шару грунту робиться висновок і записується в 10 стовпець таблиці 1.
Глина: напівтверда (0 <I L = 0,19 <0,25), (е = 0,77 <1), слабосжімаемая (Е = 30МПа), R 0 = 400 кПа> 100кПа. Даний грунт задовольняє всім умовам і може бути використаний в якості природного підстави (надійний грунт).
Пісок середньої крупності: середньої щільності (е = 0,699), насичений водою (S R = 0,84), слабосжімаемий (Е = 30МПа), R 0 = 400 кПа> 100кПа. Даний грунт задовольняє всім умовам і може бути використаний в якості природного підстави (надійний грунт).
2.5 Загальна оцінка будівельного майданчика
Будівельний майданчик характеризується горизонтальним заляганням шарів грунту. Є один витриманий рівень грунтових вод на глибині 4,2 м.
Як показує аналіз (див. таб. 1 - додаток 1) в якості несучого шару потрібно використовувати пісок середньої крупності, проходячи слабкі, непридатні грунтовий шар і мул із вмістом рослинних залишків. Також ми проходимо глину, яка може бути використана в якості підстави, але це не раціонально, тому що вона розташовується на невеликій глибині, а зверху і знизу неї розташовуються слабкі грунти.
2.6 Вибір можливих варіантів фундаментів
Вибір варіантів фундаментів і їх основ розглянемо для перетину III-III, що має підвал і що має найбільш невигідне поєднання навантажень (див. завдання).
Для даних інженерно-геологічних умов і конструкцій будівлі розглянемо наступні варіанти фундаментів і підстав:
1. Фундамент мілкого закладення на природній основі (несучий шар пісок середньої крупності).
2. Фундамент із забивних висячих паль, що спираються на пісок середньої крупності.

3. Фундамент мілкого закладення на природній основі
3.1 Визначення раціональної глибини закладення фундаменту
На вибір глибини закладення фундаменту впливають такі фактори:
ü інженерно - геологічні та гідрогеологічні умови будмайданчика;
ü кліматичні умови району будівництва;
ü конструктивні особливості проектованої будівлі.
У кожному з цих випадків глибина закладення визначається за своїми правилами, які будуть розглянуті нижче. Головне, щоб глибина закладення була мінімальною (тобто зводиться до мінімального обсягу земляних робіт, спрощується водовідлив, знижується небезпека расструктуріванія грунтів нижче дна котловану і.т.д.).
3.1.1 Кліматичні фактори
1) Нормативна глибина сезонного промерзання грунту - (2, п. 2.27, формула 2). З СНиП 23-01-99 «Будівельна кліматологія», таблиця 3 визначаємо , Як суму абсолютних значень середньомісячних негативних температур за зиму в даному районі.
- Для Нижнього Новгорода (колишній Горький);
- Для пісків (2, п. 2.27).
.
2) Розрахункова глибина сезонного промерзання - (2, п. 2.28, формула 3)
- Табличний коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму споруди, що приймається для зовнішніх і внутрішніх фундаментів неопалюваних споруд k h = 1,1, крім районів з негативною середньорічною температурою; для опалювальних від 0,4-1, в залежності від t в приміщенні, наявності підвалу і конструкції підлоги.
3.1.2 Інженерно-геологічні чинники
Нижче межі промерзання глина не може служити природним підставою, тому що далі йде непридатний грунт - мул з вмістом рослинних залишків. Пісок середньої крупності може служити надійним природним підставою. Тому фундамент, прорізаючи непридатні шари буде заглиблюватися в придатний шар (пісок середньої крупності) на 10 см.

0,3 м - висота грунтового шару,
3,1 м - висота шару глини,
3,0 м - висота шару мулу з вмістом рослинних залишків,
0,1 м - величина заглиблення в несучий шар.
3.1.3 Конструктивні особливості
Глибина закладення фундаменту призначається з урахуванням його висоти, яка повинна бути достатньою з умови міцності. За наявності підвалу мінімальна глибина закладання підошви фундаменту від рівня планування визначається по 1, п. 4.1.3, формула 7:

де - Глибина підвалу ;
- Висота плитної частини фундаменту ;
- Товщина конструкції підлоги підвалу .

, Тому глибина закладення фундаменту буде = 6,5 м.
Звідси випливає, що кількість ФБС по 0,6 м дорівнюватиме 10 штук, тому що , По 0,3 м - 1шт і 0,3 м - товщина 1 ФБС (подушки). Блоки виступати над землею не будуть.
Креслимо конструктивну схему фундаментів мілкого закладення.

Рис. 1. Конструктивна схема фундаменту
;
;
Остаточна глибина закладення .
3.2 Попереднє визначення розмірів підошви фундаменту
Вибираємо найбільш навантажене розтин. Це перетин II - II з підвалом. На обріз фундаменту в цьому перерізі діє вертикальна навантаження .

3.2.1 Визначення необхідної площі підошви фундаменту
Площа фундаменту спочатку визначається за наближеною формулою (з урахуванням дії лише вертикальних сил на обріз фундаменту) з 1, п. 4. 2. 1, формула 12:

де - Розрахункове навантаження на фундамент в рівні його обріза (при розрахунку за деформаціями) ;
- Умовне розрахунковий опір грунту під підошвою фундаменту (під підошвою фундаменту знаходиться пісок середньої крупності, для якого (Див. табл. 1));
- Глибина закладення фундаменту = 6,5 м;
- Середня питома вага матеріалу фундаменту і грунту, розташованого на його обрізів ( .

3.2.2 Перевірка виконання умов
Для стрічкового фундаменту: , Тобто приймаємо ФО 32,12 - 3200х1180х500 мм (у відповідність з 1, прил.2, табл. 1). Для стрічкового фундаменту розрахунок ведеться на 1 м довжини. Після підбору необхідних розмірів підошви (bЧl) проводиться підбір стандартних блоків. Вибираємо ФБС з b = 600 мм і h = 600 мм, l = 1 м. Матеріали фундаментів вибираються відповідно з матеріалами основних конструкцій споруди. Матеріал фундаментів, марки розчинів і бетону можна вибрати залежно від класу споруди, грунтів основи та розрахункової температури зимового повітря.
У КП застосовується стрічковий збірний фундамент під стіни. Такі фундаменти можуть бути монолітними (бут, бутобетон, бетон) у вигляді жорсткої конструкції східчастої форми, що складаються з залізо-бетонних плит та стінових бетонних блоків або панелей. Збірні - фундаментні залізобетонні плити виготовляють суцільними (табл. 1, дод. 2 [1] ) або ребристими (при великих навантаженнях). Для зниження матеріаломісткості фундаменту і поліпшення роботи в контакті з грунтом застосовують залізобетонні плити з вирізами в кутах (коли ширина плит збігається з розрахунковою шириною, отриманої в пункті 4. 1), або встановлюють переривчасті стрічкові фундаменти (на хороших грунтах), коли ширина типової плити більше розрахункової.
Рис.2. Розрахункова схема для визначення навантажень на основу

3.2.3 Перевірка тиску по підошві фундаменту
I наближення:
Визначаємо розрахунковий опір грунту за формулою (7) [2]:
;
де g с1 і g с2 - коефіцієнти, умов роботи, що приймаються за табл. 3 [2]; ; Визначаємо співвідношення між довжиною і висотою будівлі - , Далі інтерполіруем: ;
- Коефіцієнт, що дорівнює: , Якщо міцнісні характеристики грунту (j і с) визначені безпосередніми випробуваннями, і , Якщо вони прийняті за таблицями 1 - 3 рекомендованого додатку 1 [2]; ;
- Коефіцієнти, що приймаються за табл. 4 [2], для величин не зазначених в таблиці, обчислюються шляхом інтерполяції;
SHAPE \ * MERGEFORMAT
58
,
9
;
71
,
7
;
6
,
1
=
=
=
q
C
M
M
M
g

k z - коефіцієнт, що дорівнює: при b < 10 м - K z = 1;
b - ширина підошви фундаменту = 3,2 м;
g II - осередненої розрахункове значення питомої ваги грунтів, що залягають нижче підошви фундаменту (за наявності підземних вод визначається з урахуванням вісового дії води), кН / м 3

- Те ж, що залягають вище підошви

з II - розрахункове значення питомої зчеплення грунту, що залягає безпосередньо під підошвою фундаменту, кПа ;
d 1 - глибина закладення фундаментів безпідвальних споруд від рівня планування або приведена глибина закладення зовнішніх і внутрішніх фундаментів від підлоги підвалу, визначається за формулою:

де - Товщина шару грунту вище підошви фундаменту з боку підвалу, м: ;
- Товщина конструкції підлоги підвалу, м;
- Розрахунковий опір питомої ваги конструкції підлоги підвалу, кН / м 3;

d b - відстань від рівня планування до підлоги підвалу, м (для споруд з підвалом шириною B £ 20 м і глибиною понад 2 м приймається d b = 2 м, при ширині підвалу B> 20 м - d b = 0) d b = 2 м.
Зробимо перевірку, для цього необхідно визначити і перевірити виконання наступних умов:

Р - середній тиск під підошвою фундаменту від навантажень для розрахунку основ за деформаціями;
Р max - Максимальне крайовий тиск під підошвою фундаменту;
Р min - Мінімальне крайовий тиск під підошвою фундаменту;
R - Розрахунковий опір грунту основи, обчислюється за формулою (7) [2] для обраної ширини b f і глибини d f закладення фундаменту.
Спочатку уточнюємо величини навантажень на основу (вважаємо що, вага фундаментної балки і спираються на неї стін був врахований при визначенні навантажень на обріз фундаменту, наведених в будівлі). Тоді вага фундаменту з подбетонкой:

де - Обсяг фундаменту;
- Питома вага матеріалу фундаменту (для залізобетону ).

Вага грунту на обріз фундаменту:
- Вага грунту ліворуч,
- Вага грунту праворуч,
де - Обсяги грунту відповідно зліва і справа фундаменту;
- Осередненої розрахункове, значення питомої ваги грунтів, що залягають вище підошви фундаменту.Обчислимо максимальне і мінімальне крайовий тиск під підошвою фундаменту:

де W - Момент опору площі підошви фундаменту відносно осі, перпендикулярної площини дії моменту:

M - момент від активного тиску грунту:

де с - відстань від вертикальної осі до навантаження, прикладеної до подушки:
h g - висота фіктивного шару грунту:

a - відстань від активного тиску грунту до низу підошви:

E a - активний тиск грунту:

- Напруга на поверхні грунту:
;
- Напруга на висоті h s від підошви:
;
Перевіряємо виконання умов:

Умови повинні задовольнятися з необхідною економічністю. Так при влаштуванні монолітного фундаменту допускається недовантаження 5 - 10%.

;
Умови виконуються, але найбільш невигідне з умов - перше, але 68,7%> 10%, отже, вибраний розмір підошви не підходить. Необхідно зменшити розмір підошви і зробити обчислення з новою величиною (II наближення).
II наближення:
Нехай розміри боку підошви фундаменту будуть: ФО 24,12 - 2400х1180х500 мм (у відповідність з 1, прил.2, табл. 1).
Визначаємо розрахунковий опір грунту за формулою (7) [2]:

;


; ; ; ; ;
; ;Перевіряємо виконання умов:

; > 10%
Всі умови виконуються і найбільш невигідне з умов - друге, вибраний розмір підошви підходить. Приймаються b = 2400 мм, h = 500 мм

4. Розрахунок підстав фундаменту за граничними станами
Підстави повинні розраховуватися за двома групами граничних станів: за першою - за несучою здатністю і по другій - за деформаціями.
Розрахунок будівельних конструкцій і основ у нашій країні ведуть методом граничних станів.
Якщо нормальна експлуатація споруди неможлива при вичерпування грунтом міцності, то досягається граничний стан підстави по несучої здатності (перше граничний стан). Якщо деформації підстави виявляються надмірними для надземних конструкцій (при напругах менше межі міцності грунту), то досягається граничний стан підстави за деформаціями (друге граничний стан).
Метою розрахунку основ за граничними станами є уточнення попередньо прийнятих розмірів фундаменту такими межами, при яких гарантується міцність, стійкість і тріщиностійкість конструкцій, включаючи загальну стійкість споруди, а також нормальна експлуатація підземних конструкцій при будь-яких можливих навантаження і впливи.
Підстави розраховуються за деформаціями у всіх випадках і за не сущої здатності (у випадках, зазначених у п. 2.3 [1]).
4.1 Розрахунок підстави по деформаціям (II група граничних станів)
Розрахунки підстав по деформаціям виробляють з теорії лінійно-деформованого середовища (теорії пружності).
Метою розрахунку основ за II групою граничних станів (за деформаціями) є обмеження абсолютних переміщень фундаментів і підземних конструкцій такими межами, при яких гарантувалася б нормальна експлуатація споруди і не знижувалася б його довговічність.
Розрахунок абсолютної опади фундаменту S:
Розрахунок зводиться до задоволення основної умови ,
де S - спільна деформація основи і споруди, що визначається розрахунком;
S U - граничне значення спільної деформації основи і споруди, встановлюваного [2, дод. 4].
Розрахунок осідання основи виробляємо методом пошарового підсумовування, згідно з додатком 2 [1], тому що м і в основі немає грунтів з МПа.
Суть методу полягає в наступному: підстава розбивається на елементарні шари; в межах стиснутої товщі визначається осаду кожного шару від додаткових вертикальних напружень; потім опади всіх елементарних шарів сумуються.
Результати розрахунку представлені в таблиці 2, де:
Порядок розрахунку:
1) Для побудови епюр σ z р і σ zg грунт на розрізі будівельного майданчика, розташований нижче підошви фундаменту, розбивається на елементарні шари висотою h i, так, щоб виконувалася умова:
товщина елементарного шару, приймається з умови , При
2) Визначають вертикальні напруження від власної ваги грунту σ zgi на кордоні i - го шару, що залягає на глибині z i за формулою (На рівні підошви фундаменту), тому що пісок середньої крупності: середньої щільності, слабожімаемий і не є водоупором, то вага частини шару піску, розташованого нижче УГВ, буде розраховуватися з урахуванням вісового дії води: .
;
;
.
Результати розрахунку заносимо в графу 4 таблиці 2.
3) Знаходять додаткові вертикальні напруження від зовнішнього навантаження на глибині z i під підошвою фундаменту (по вертикалі, що проходить через центр підошви фундаменту):
,
де
* коефіцієнт визначається за табл.1 дод. 2 [1] в залежності від : ; ... ...
;
;
.
Значення ξ, α, σ zpi заносимо в таблицю 2 до граф 6, 7 і 8 відповідно.
4) Нижня межа стисливої ​​товщі основи умовно знаходиться на глибині Z = H с, там, де σ z р = 0,2 σ zg, якщо модуль деформації цього шару або безпосередньо залягає під цією межею більше або дорівнює 5 МПа.
Z = 8,1052 м, що відповідає точці перетину.
H с можна визначити графічно як точку перетину епюр σ z р і 0,2 σ zg, побудованих в масштабі.
5) середнє значення вертикального напруження від зовнішнього навантаження в кожному i - Тому шарі грунту: :


6) Повна осаду підстави визначається як сума осад окремих шарів у межах стиснутої товщі за формулою:

де β - безрозмірний коефіцієнт, що враховує умовність розрахункової схеми, що дорівнює 0,8.
Отримані значення записуються у графі 10 таблиці 2. Таблиця 2 - дивіться додаток 2.
7) Гранично допустима осаду для даної будівлі визначається за прил.4 [1]:
см.
Таким чином, основна умова розрахунку підстави фундаменту по деформаціям задоволено:


Рис. 3. Розрахункова схема до визначення опади методом пошарового підсумовування
4.2 Розрахунок основ за несучої здатності (I група граничних станів)
Метою розрахунку основ за несучої здатності є забезпечення міцності і стійкості підстав, а також недопущення зсуву фундаменту по підошві і його перекидання.
Розрахунок основ за несучої здатності проводиться лише за певних умов навантаження, а також при несприятливих інженерно-геологічних умовах майданчика будівництва п. 2.3 [2].
У КР такий розрахунок виконується в обов'язковому порядку (в навчальних цілях) для одного з фундаментів на природній основі.
Метою розрахунку основ за несучої здатності є забезпечення міцності і стійкості підстав, а також недопущення зсуву фундаменту по підошві і його перекидання.
Розрахунок основ за несучої здатності повинен вироблятися на основне сполучення навантажень, а при наявності особливих навантажень і впливів - на основне і особливе сполучення.
Несуча здатність підстави вважається забезпеченим при виконанні однієї з умов залежно від способу розрахунку:
а) при використанні аналітичних методів розрахунку:

б) при розрахунку на зсув по підошві фундаменту:

в) при розрахунку графоаналітичним методом круглоциліндричній поверхонь:

де F - розрахункове навантаження на основу,
γ c - коефіцієнт умов роботи, що залежить від виду грунту основи,
γ n - коефіцієнт надійності за призначенням споруди,
F S, a - зсувні сили,
F S, R - утримують сили,
k - коефіцієнт стійкості, що представляє собою співвідношення сумарного моменту сил, що зсувають до сумарного моменту утримують сил для обраної круглоциліндричній поверхні ковзання.
Втрата стійкості основи відбувається в тих випадках, коли напруги в грунтах перевищать їх опору зрушенню. При цьому вважається, що нормальні і дотичні напруження σ і τ по всій поверхні ковзання досягають значення відповідного граничного рівноваги, обчисленому за формулою Кулона - Мора:

де і - Відповідно розрахункові значення кута внутрішнього тертя і питомого зчеплення грунту.
Можливі різні схеми втрати стійкості (руйнування) підстави:
а) Плоский зрушення по підошві фундаменту або слабкому прошарок.
б) Глибокий зрушення з утворенням поверхонь ковзання, що охоплюють фундамент і примикає до нього масив грунту.
При виборі схеми втрати стійкості (а значить і методу розрахунку) слід враховувати характер навантажень та їх рівнодіючої (вертикаль, нахил, ексцентриситет); форму фундаменту (стрічковий, прямокутний і пр.); характер підошви фундаменту (горизонтальність, нахил); наявність зв'язків фундаменту з іншими елементами будівлі або споруди, що обмежують можливість втрати стійкості; характеристику підстави - вигляд і властивості грунтів (їх стабілізована або нестабілізована стан), однорідність геологічної будови, наявність і нахил шарів і слабких прошарків, наявність укосів грунту поблизу фундаменту і пр.
Підстави стрічкового фундаменту слід перевіряти на стійкість тільки в напрямку короткої сторони (ширини) фундаменту, а прямокутного, квадратного та круглого - у напрямку дії моменту або нахилу рівнодіючої (напрямки її горизонтальної складової).
1) Визначаємо стан несучого шару грунту, згідно п. 2.61 [2].
У нестабілізованому стані знаходяться повільно ущільнюється пилувато-глинисті і біогенні грунти зі ступенем вологості S R> 0,85 і коефіцієнтом консолідації . Сила граничного опору підстави для даних грунтів повинна визначатися з урахуванням надлишкового тиску в паровій воді U, обчисленого методами фільтраційної консолідації грунтів.
Для водонасичених грунтів, що мають показник консистенції I L <0,5, допускається не визначати коефіцієнт консолідації і не враховувати можливість виникнення нестабілізованого стану грунтів (тобто вважати їх стабілізованими).
Інші види грунтів вважаємо в стабілізованому стані.
Так як несучий шар-пісок середньої крупності зі ступенем вологості S R = 0,84, отже, грунт знаходиться в стабілізованому стані, коли напруга σ цілком сприймається скелетом грунту.
2) Оцінюємо навантаження:
,
3) Визначаємо несучу здатність підстави, оскільки стан грунту стабілізована і , То перевіряють можливість виникнення глибокого зрушення по формулі 11 [2].
,
де коефіцієнт умов роботи для пісків пилуватих, а також пилувато-глинистих грунтів у стабілізованому стані дорівнює 0,9;
* коефіцієнт надійності за призначенням споруди, що приймається для будівель і споруд II класу - .
, КПа;
- Вертикальна складова сили граничного опору підстави, визначається за формулою 16 [2], кПа,
,
де і - Відповідно наведені ширина і довжина фундаменту, м, які обчислюють за формулами:
;
, Тому що
безрозмірні коефіцієнти несучої здатності, що визначаються за таблицею 7 [2] в залежності від розрахункового значення кута внутрішнього тертя грунту φ I і кута нахилу до вертикалі δ рівнодіючої зовнішнього навантаження на підставу F в рівні підошви фундаменту - ;
коефіцієнти форми фундаменту;
; ;
і - Розрахункові значення питомої ваги грунтів, кН / м 3, що знаходяться в межах можливої ​​призми випирання відповідно нижче і вище підошви фундаменту (за наявності підземних вод визначаються з урахуванням вісового дії води);
з 1 - розрахункове значення питомої зчеплення грунту, кПа;
; ; .
Далі перевіряємо виконання умови формула 11 [2]:
Перевіримо чи виконується умова:
; ,
Умова виконується несуча здатність поверхні забезпечена.
4.3 Перевірка слабкого підстилаючих шару
Повірка необхідна, коли в основі фундаменту на певній глибині залягає шар більш слабкого грунту, фізико-механічні характеристики якого і величина R значно менше, ніж у грунту несучого шару, для якого визначені розміри підошви фундаменту. У цьому випадку наближеним розрахунком відповідно до [3, п. 2.48, формула (9)] з'ясовують можливість розвитку зон пластичних деформацій у межах шару слабкого грунту, тобто дотримання принципу лінійної деформованості підстави за умовою: .
У даному КП така перевірка не потрібно, тому що фундамент заглиблений у суглинок і нижче нього інших грунтів немає.

5. Пальовий фундамент
У Росії відомо більше 150 видів паль, які класифікуються за матеріалом конструкції, виду армування, способом виготовлення і занурення, за характером роботи в грунті.
В даний час в будівництві найбільше застосування знайшли такі види паль:
· Палі забивні з / б, що занурюються в грунт в готовому вигляді з допомогою молотів, віброзанурювачів і вібровдавлівающіх агрегатів;
· Палі оболонки ж / б;
· Палі буронабивні, влаштовуються заповненням пробурених свердловин бетонної сумішшю або ж / б елементами.
· Палі набивні, що влаштовуються в свердловинах, утворених ущільненням грунту;
Раціональна область застосування різних видів паль визначається в першу чергу інженерно-геологічними умовами будівельного майданчика і характером навантажень переданих від споруди на фундамент.
Пальові фундаменти раціонально застосовувати при великій товщині слабких грунтів, що залягають зверху (текучепластічних і текучих глинистих грунтів, заторфованих, насипних), а також при високому горизонті грунтових вод і при глибокому промерзанні грунтів, для зниження трудомісткості, збільшення ступеня механізації робіт нульового циклу і економічної їх доцільності.
У нашому випадку фундамент палі приймаємо у вигляді кущів паль, об'єднаних спільним залізобетонним ростверком квадратної форми в плані. Кількість паль в кущі визначає величиною і видом навантаження і несучою спроможністю паль. Приймаються жорстке сполучення пальового ростверку з палями.
Пальові фундаменти раціонально застосовувати при великій товщині слабких грунтів, що залягають зверху (текучепластічних і текучих глинистих грунтів, заторфованих, насипних), а також при високому горизонті грунтових вод і при глибокому промерзанні грунтів, для зниження трудомісткості, збільшення ступеня механізації робіт нульового циклу і економічної їх доцільності.
5.1 Глибина закладення ростверку
Ростверк намагаються закласти якомога вище, так як це забезпечує більш економічне рішення.
При встановленні глибини закладення підошви ростверку керуються тими ж міркуваннями, що і при визначенні глибини закладення підошви фундаментів, що зводяться на природній основі (п 3. 1).
Розрахункова глибина промерзання грунтів, визначена у п 3. 1. 1 -

За наявності підвалу ростверк, як правило, слід розташовувати нижче підлоги підвалу і глибину закладення його підошви визначати за формулою:

де d n - глибина підвалу (відстань від рівня планування до підлоги підвалу);
h p - висота ростверку;
h cf - товщина конструкції підлоги підвалу;
Висота ростверку під стіни будинку визначається з конструктивних міркувань:

Приймаються ростверк висотою (Глибина закладення палі в ростверк ), Тоді глибина закладення ростверку буде дорівнюєРис. 4. Схема визначення глибини закладення ростверку і паль
5.2 Вибір виду і розмірів паль
Згідно СНіП 2.02.03 - 85 (п. 2.2.) Палі за характером роботи в грунті поділяють на палі-стійки і палі тертя (висячі). До паль-стійок відносять палі всіх видів, що спираються на скельні грунти, а, крім того, забивні палі на малосжімаемие грунти. До малосжімаемим грунтів відносяться великоуламкові грунти з піщаним заповнювачем середньої щільності і щільним, а також тверді глини з модулем деформації Е> 50 МПа.
Палі, передають навантаження вістрям і боковою поверхнею на стисливі грунти, називаються палями тертя (висячими).
Довжина палі визначається глибиною залягання шару хорошого грунту, в який заглиблюється паля, відміткою закладення підошви ростверку і величиною закладення палі в ростверк. При призначенні довжини палі слабкі грунти (насипні, торф, грунти в текучому і пухкому стані) необхідно прорізати і вістря палі заглиблювати в щільні грунти. При дуже потужної товщі слабких грунтів нижні кінці паль залишають у них.
Зазвичай заглиблення палі в великоуламкові гравелисті, крупні і середньої крупності піщані грунти, а також глинисті грунти з показником консистенції I L ≤ 0,1 повинно бути не менш 0,5 м , А інші нескельних грунтах - не менш 1 м .
Вибираємо висячу забивну палю із заглибленням у суглинок (I L = 0,46) на 1 м:
Визначивши тип та потрібну довжину палі, вибираємо по сортаменту раціональне перетин і марку палі табл. 1 [1 (2)]. Вибираємо палю З 6 - 30 довжини 6 м, з розміром поперечного перерізу b = 30х30 см і довжиною вістря 0,25 м.
5.3 Визначення розрахункового навантаження, що допускається на палю
Навантаження, що допускається на палю визначається з умов роботи палі по грунту і за матеріалом. У розрахунках використовується менше значення розрахункового навантаження, що допускається на палю, отримане за двома зазначеним умовам.
5.3.1 Визначення розрахункового навантаження, що допускається на палю, по грунту
Розрахункове навантаження F d, кН, допускається на висячу забивну палю, визначається за формулою
,
де γ c - коефіцієнт умов роботи палі в грунті, приймається γ c = 1;
R - розрахунковий опір грунту під нижнім кінцем палі, що визначається за табл. 1 [3] за допомогою подвійного інтерполювання, в залежності від виду грунту, його стану і глибини закладення несучого шару, кПа.
кПа;

A - площа обпирання палі на грунт, м 2 (А = 0,3 ּ 0, 3 = 0,09 м 2);
U - зовнішній периметр поперечного перерізу палі, м (U = 0,3 ּ 4 = 1,2 м);
f i - Розрахунковий опір i - го шару грунту основи на бічній поверхні палі, кПа, що визначається за табл. 2 [3] в залежності від глибини розташування, виду і стану грунту i - го шару;
Розділимо шар піску середньої крупності, який проходить паля, на шари товщиною <2м і позначимо їх. Отримуємо наступні шари: 1-й шар мул h 1 = 1,3 м, 2-ий шар мул товщиною h 2 = 1,3 м, 3-й шар - пісок середньої крупності: h 3 = 1,9 м, h 4 = 1,25 тоді:h i - Товщина i - го шару грунту, м;
- Коефіцієнти умов роботи грунту відповідно під нижнім кінцем і на бічній поверхні палі, що враховують вплив способу занурення паль на розрахункові опору грунту, що визначаються за табл. 3 [3] в залежності від виду і стану грунту,

5.3.2 Визначення розрахункового навантаження, що допускається на палю, по опору матеріалу (палі)
Розрахункове навантаження Р с, допускається на палю, по опору матеріалу для залізобетонної палі визначається відповідно до СНиП [4]. У КР застосовані палі з бетону марки В 15 зі стрижневою арматурою (4 стрижня А I діаметром 12 мм). Розрахункове навантаження Р с (кПа), що допускається на палю (залізобетонну, центрально-стислу, прямокутного і квадратного перетину з симетричним армуванням), з опору матеріалу визначається за формулою:

де γ с - коефіцієнт умов роботи палі з = 1 при d> 200 мм );
φ - коефіцієнт поздовжнього вигину (для низького ростверку приймається φ = 1);
γ b - коефіцієнт умов роботи бетону (для забивних паль γ з d = 1);
R b - Розрахунковий опір бетону стиску, що визначається за [4], (R b = 8,5 МПа);
А - площа поперечного перерізу палі, м 2 (А = 0,3 ּ 0, 3 = 0,09 м 2);
R s - Розрахунковий опір арматури стиску, що визначається за [4], (R s = 225 МПа);
A s - Площа поперечного перерізу робочої арматури, м 2 ( )
;
Несуча здатність висячої палі по грунту менше, ніж за матеріалом (521,6 кПа <870,7 кПа), отже, в подальших розрахунках використовується найменше з цих значень, тобто N = 521,6 кПа.
5.4 Визначення кількості паль у фундаменті і їх розміщення
Необхідна кількість паль у фундаменті розраховують наближеним способом, припускаючи рівномірне розміщення і передачу навантаження на всі палі в ростверку, з виразу:
де   - Розрахункове навантаження, що діє по обрізу фундаменту, кН ( );
- Розрахункове навантаження, що допускається на палю;
а - крок палі, що приймається орієнтовно а = 3 b (b - велика сторона або діаметр палі) а = 3 b = 3 ּ 0, 3 = 0,9 м;
;
d p - глибина закладання підошви ростверку, м (d p = 4,1 м);

Поздовжнє відстань між палями повинно бути не більше 1 / 3, 3 = 0,33 м і кратно 5 см , Приймаємо 0,3 м.
п факт = 1 / 0, 3 = 3,3 паль / м
Приймаємо 3 палі на метр. Палі в центрально навантаженому пальовому фундаменті розташовують рядами або в шаховому порядку. Розташуємо палі в шаховому порядку таким чином, щоб .


Рис. 5. Розміщення паль у плані n = 3,3
5.5 Визначення розмірів ростверку
Визначення ширини ростверку
Ширина ростверку залежить від схеми розміщення паль і можливого відхилення паль при забиванні. Відстань від краю ростверку до зовнішнього боку палі при однорідному їх розміщенні
з = 0,3 b + 5см
де b - ширина палі, рівна 30 см .
з = 0,3 b + 5 = 0,3 ּ 30 + 5 = 14 см 15 см (Тому що повинна бути кратна 5).
Ширина ростверку b р дорівнює:
b р = h +2 з + b = 0,85 +2 ּ 0,15 + 0,3 = 1,45 м.
Приймаються ширину ростверку кратної 300 мм , Тобто b р = 1,5 м.
5.6 Перевірка паль по несучої здатності
Після розміщення палі і отримання розмірів ростверку визначають фактичну розрахункове навантаження на палю N, розглядаючи фундамент як рамну конструкцію, що сприймає вертикальні і горизонтальні навантаження і згинальні моменти.
Для фундаментів промислових і цивільних споруд з вертикальними палями розрахункове навантаження на палю у площині підошви ростверку допускається визначати за формулою:
,
де - Навантаження, що припадає на одну палю в площині підошви ростверку,
.
M x, M y - розрахункові згинальні моменти, кН × м, щодо головних центральних осей х і у плану паль в площині підошви ростверку;
n - число паль у фундаменті;
x i, y i - Відстані від головних осей до осі кожної палі, м;
У КР , Тому формула має вигляд:

Визначимо :
;
;
;
;
;
.

При цьому повинна виконуватися умова: , Де γ k - Коефіцієнт надійності, що визначається [4, п.3.10]), γ k = 1,4. Умова виконується, так як 358,8 кН <372,57 кН, .
Приймаються таке розташування паль.
Обчислюємо момент діє в площині підошви ростверку:
,
де
;
;
;
;
;

x i і y i - відстань від головних осей до осі кожної палі, ;
x і y - відстані від головних осей до осі розглянутої палі;
.Палі по несучій здатності необхідно перевіряти з умови:
,
, .
, То є всі умови виконуються.

5.7 Розрахунок пальового фундаменту по деформаціям
Розрахунок фундаменту з висячих забивних паль і його підстави по деформаціям (за другою групою граничних станів) належить виконувати як для умовного фундаменту на природній основі відповідно до вимог СНиП [3]. Розрахунок зводиться до визначення розмірів умовного фундаменту, перевірці напруг, що виникають на його підошві і обчисленню опади.
5.7.1 Визначення меж умовного фундаменту
Межі умовного фундаменту визначаються наступним чином. Спочатку визначають середньозважене розрахункове значення кута внутрішнього тертя грунтів, що знаходяться в межах довжини палі:
,
де - Розрахункові значення кутів внутрішнього тертя для окремих пройдених палями шарів грунту товщиною h i.

Потім проводимо похилі площині під кутом від точок перетину зовнішніх граней паль з підошвою ростверку до площини DC, що проходить через нижні кінці паль. Шляхом побудови бічних вертикальних площин, що проходять через точки D і C до перетину з поверхнею планування грунту, знаходять обриси умовного фундаменту ABCD, який включає в себе грунт, палі і ростверк.
Розміри підошви умовного фундаменту (відповідно ширину і довжину його) визначають за виразами:
; ;
;
Площа умовного фундаменту:

де і - Розміри в межах зовнішніх граней крайніх паль, м;
  h - глибина занурення паль в грунт, рахуючи від підошви ростверку.

Рис.7. Схема до розрахунку підстави по деформаціям
5.7.2 Визначення інтенсивності тиску по підошві умовного фундаменту
Визначивши площа умовного фундаменту і глибину його закладання, визначають інтенсивність тиску на його підошві і порівнюють її з розрахунковим опором грунту, встановленим на цій глибині аналогічно фундаментів мілкого закладення [1, п. 4.2.4]. Тоді:
,
де - Розрахункова вертикальна навантаження по обрізу фундаменту, ( );
- Вага паль, ростверку і грунту в межах умовного фундаменту ABCD, кН, з площею А y, м 2;

;

;

;
R - Розрахунковий опір грунту на рівні підошви умовного фундаменту, кПа [3, ф. (7)].
Розрахунковий опір грунту основи:
;
де g с1 і g с2 - коефіцієнти, умов роботи, що приймаються за табл. 3 [2]; ; ;
; B = 1,5 м;
- Коефіцієнти, обчислюються шляхом інтерполяції:;
;

5.7.3 Визначення опади умовного пальового фундаменту
Визначають за формулами, наведеними в [3, п. 5.1.2].
1) h i ≤ 0,4 ּ b, тобто h i = 0,4 ּ b = 0,4 ּ 1,5 = 0,6 м 2)
і т.д.
3)

і т.д.
4)
і т.д.
5) Повна осаду підстави визначається як сума осад окремих шарів у межах стиснутої товщі за формулою:

де β - безрозмірний коефіцієнт, що враховує умовність розрахункової схеми, що дорівнює 0,8.

;


- Умова виконується, так як .
Результати розрахунку зведені в таблицю 3.см. додаток 3.

рис. 8. Графіки

6. Висновок
У цій роботі ми запроектували фундаменти житлового будинку на основі існуючих методів розрахунку основ за граничними станами з урахуванням їх інженерно-геологічних умов майданчиків будівництва та конструктивних особливостей будівлі.
При виконанні курсової роботи отримали наступні дані:
1. Фундамент мілкого закладення
Глибина закладення фундаменту дорівнює .
Розміри підошви фундаменту b = 2400 мм, h = 500 мм.
Визначили основні навантаження діють на фундамент:
; ; ; .
; ; .
Провели перевірку тисків по підошві фундаменту.
Провели розрахунок підстави фундаменту по деформаціям.
Визначили осідання фундаменту .
Провели розрахунок підстави фундаменту по несучої здатності
.
2. Пальовий фундамент
Глибина закладення фундаменту дорівнює .
Провели вибір паль З 6-30.
Визначили кількість паль n = 3,3 і розмістили їх у шаховому порядку, в 2 ряди.
Розміри ростверку b р = 1500 мм, h = 500 мм.
Визначили основні навантаження діють на фундамент:
; ; ; .
; ; .
Провели перевірку тисків по підошві фундаменту.
Визначили інтенсивність тиску на його підошві і порівняли її з розрахунковим опором грунту
; - 262,19 кПа <605,51 кПа.
Провели розрахунок підстави фундаменту по деформаціям. Визначили осідання фундаменту .
На підставі розрахунків двох варіантів фундаментів: фундаменту мілкого закладення й пальового фундаменту можна зробити висновок - прийнятним і найбільш економічним є застосування розрахованого в КР пальового фундаменту.

Література:
1. Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту за темою «варіантного проектування фундаментів споруд» частина I, II - ЧДУ, 1997 р.
2. СНіП 2.02.01-83 «Підстави будівель і споруд». Стройиздат, 1985 р.
3. СНиП 2.03.03-85 «Пальові фундаменти» Держбуду СРСР, 1986 р.
4. СНиП 2.03.01-84 «Бетонні і залізобетонні конструкції». Стройиздат, 1985 р.
5. Л.М. Шутенко, А.Д. Гільман, Ю.Т. Лупан «Основи і фундаменти. Курсове та дипломне проектування »Вища школа, Київ, 1989
6. "Керівництво з проектування пальових фундаментів» НИИОСП ім. Н.М. Герсеванова Держбуду СРСР Москва Стройиздат 1980
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Будівництво та архітектура | Курсова
198.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок і проектування фундаментів мілкого закладення і пальових фундаментів
Проектування пальових і стрічкових фундаментів
Проектування основ і фундаментів багатоповерхового громадянського будинку
Проектування основ і фундаментів восьмиповерхового житлового будинку
Розрахунок і проектування основ і фундаментів промислових будівель
Проектування основ і фундаментів конструювання промислових будівель і споруд
Проектування і розрахунок фундаментів мілкого і глибокого закладення одноповерхового виробничого
Проектування фундаментів мілкого і глибокого закладення під проміжні опори мостів
Проектування громадської будівлі
© Усі права захищені
написати до нас