Проектування створення і управління базою даних Палітурна майстерня в пакеті MS Access

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТИ
До У Р З Про У А Я Р А Б Про Т А

Проектування, створення та управління

базою даних «Палітурна майстерня» в пакеті MS Access
Керівник роботи:
Викладач Кочегурова Є.А.
________________________Дата
____________________Подпісь
Виконавець роботи:
Студент сухоребрик І. А.
гр. з-8890 / 11
________________________Дата
_____________________Подпісь

Томськ - 2002

ЗМІСТ
       
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ACCESS - Реляційні бази даних ... .... 4
1.1. Визначення (завдання структури) даних ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2. Обробка даних ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.3. Керування даними ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.4. Microsoft Access - щось більше, ніж СУБД ... ... ... ... ... ... ... ... 6
РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ, СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БАЗОЮ ДАНИХ НА ПРИКЛАДІ Палітурні МАЙСТЕРНІ У ПАКЕТІ MS ACCESS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
2.1. Короткий опис предметної області ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
2.2. Виділення інформаційних об'єктів. Описові та
ключові реквізити ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....    8
2.3. Зв'язки інформаційних об'єктів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   9
2.4. Інформаційно - логічна модель у канонічному вигляді ... .. 9
3. Структури таблиць ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 9
4. Схема даних ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
5. Запити ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
6. Звіти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 14
7. Форми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
            
ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 16
ЛІТЕРАТУРА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
Введення
Основою для обліку, контролю і планування служать всілякі картотеки, реєстраційні журнали, списки і т.д. Вони поступово накопичуються і оновлюються. При великому обсязі інформації пошук і узагальнення необхідних відомостей, здійснюваних вручну, являють собою досить трудомісткий процес.
З появою ЕОМ і використанням їх для обробки інформації з'явилася можливість автоматизувати рішення багатьох інформаційно - довідкових і розрахункових завдань.
Спочатку для накопичення і зберігання інформації на ЕОМ застосовувалися локальні масиви (або файли), при цьому для кожної з розв'язуваних функціональних завдань створювалися власні файли вихідної і результатної інформації. Це призводило до значного дублювання даних, ускладнювало їх оновлення, ускладнювало рішення взаємопов'язаних проблемних завдань.
Поступово з розвитком програмного забезпечення ЕОМ з'явилися ідеї створення управляючих систем, які дозволяли б накопичувати, зберігати і оновлювати взаємопов'язані дані з цілого комплексу розв'язуваних завдань, наприклад при автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві. Ці ідеї знайшли своє втілення в системах управління базами даних (СКБД). СУБД взаємодіють не з локальними, а взаємопов'язаними за інформацією масивами, званими базами даних. З появою персональних комп'ютерів СУБД стають найбільш популярним засобом обробки табличної інформації. Вони є інструментальним засобом проектування банків даних при обробці великих обсягів інформації.
Програмне забезпечення для роботи з базами даних використовується на персональних комп'ютерах вже досить давно. На жаль, ці програми або були елементарними диспетчерами зберігання даних і не мали засобів розробки додатків, або були настільки складні і важкі, що навіть добре розбираються в комп'ютерах люди уникали працювати з ними до тих пір, поки не отримували повних, орієнтованих на користувача додатків.
Microsoft Access - це функціонально повна реляційна СУБД. У ній передбачені всі необхідні вам засоби для визначення і обробки даних, а також для керування ними при роботі з великими обсягами інформації. Що стосується легкості використання, то Microsoft Access зробив тут справжній переворот, і багато для створення своїх власних баз даних і додатків звертаються саме до нього.
Система управління базами даних надає нам можливість контролювати завдання структури і опис своїх даних, роботу з ними і організацію колективного користування цією інформацією. СУБД також істотно збільшує можливості і полегшує каталогізацію і ведення великих обсягів зберігається в численних таблицях інформації. СУБД включає в себе три основних типи функцій: визначення (завдання структури і опис) даних, обробка даних і керування даними. Всі ці функціональні можливості в повній мірі реалізовані в Microsoft Access. У практиці, як правило, необхідно вирішувати і завдання з використанням електронних таблиць та текстових процесорів. Наприклад, після підрахунку або аналізу даних необхідно їх представити у вигляді певної форми або шаблони. У результаті користувачеві доводиться комбінувати програмні продукти для отримання необхідного результату. У цьому сенсі все істотно спростять можливості, що надаються Microsoft Access.
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ACCESS - Реляційні бази даних.
1.1. Визначення (завдання структури) даних.
Під час роботи з документом або електронною таблицею ми зазвичай повністю вільні у визначенні вмісту документа або кожного осередку таблиці. У текстовому редакторі така гнучкість необхідна для того, щоб помістити ту чи іншу інформацію в потрібне місце на сторінці, а в електронній таблиці ми повинні мати можливість зберігати вихідні дані, проводити необхідні обчислення і представляти результати в потрібному вигляді. Ця гнучкість забезпечує успішне рішення відносно невеликих, добре сформульованих завдань. Але коли електронна таблиця містить кілька сотень рядків, а документи складаються з багатьох сторінок, то працювати з ними стає досить важко. Зі збільшенням обсягу даних ви можете виявити, що перевищено встановлені електронною таблицею або текстовим редактором обмеження на пам'ять або ж взагалі вичерпані можливості комп'ютерної системи. Якщо ми розробляєте документ або електронну таблицю, які призначені для інших користувачів, то стає важко (або навіть неможливо) проконтролювати введення нових і використання вже наявних даних. Наприклад, коли в електронній таблиці в одній клітинці повинна зберігатися дата, а в іншій - грошове надходження, користувач чисто випадково може їх переплутати. Крім того, якщо нам знадобиться працювати не тільки з цифровою або текстовою інформацією, ми можемо виявити, що наша електронна таблиця не може працювати з інформацією, представленою у вигляді малюнка або звуку.
СУБД дозволяє задати типи даних і способи їх зберігання. Ми також можете задати критерії (умови), які СУБД буде в подальшому використовувати для забезпечення правильності введення даних. У самому простому випадку умова на значення має гарантувати, що ми не введемо випадково в числове поле буквений символ. Інші умови можуть визначати область або діапазони допустимих значень ваших даних. У найбільш досконалих системах ми можемо поставити відносини між сукупностями даних (зазвичай званими таблицями або файлами) і покласти на СУБД забезпечення сумісності або цілісності даних. Наприклад, можна змусити систему автоматично перевіряти ставлення введених замовлень конкретних клієнтів.
Microsoft Access надає нам максимальну свободу в завданні типу ваших даних (текст, числові дані, дати, час, грошові значення, малюнки, звук, документи, електронні таблиці). Ми можемо задати також формати зберігання (довжина рядка, точність представлення чисел і дати часу) і надання цих даних при виведенні на екран або друк. Для впевненості, що в базі даних зберігаються тільки коректні значення, можна задати умови на значення різного ступеня складності.
1.2. Обробка даних.
Робота з даними в текстовому редакторі або електронної таблиці значно відрізняється від роботи з даними в СУБД. У документ, підготовлений за допомогою текстового процесора, ми можемо включити табличні дані і використовувати для їх обробки обмежений набір функцій. Можна виконати пошук рядка символів у вихідному документі, за допомогою ОLЕ (Object Linking and Embedding) включити в нього таблиці, діаграми або картинки з інших додатків. В електронній таблиці деякі осередки містять забезпечують потрібні обчислення або перетворення формули, а дані, які є для них вихідною інформацією, ми можемо ввести в інші осередки. Дані з електронної таблиці, створеної для якоїсь конкретної мети, дуже важко потім використовувати у вирішенні інших завдань. Щоб виконати нове завдання, ми можемо організувати зв'язок з даними іншої електронної таблиці або використовувати обмежені можливості пошуку для копіювання обраного підмножини даних однієї з електронних таблиць в іншу, яка буде потрібно нам для вирішення нового завдання.
СУБД дозволяє працювати з даними, застосовуючи різні способи. Наприклад, ми можемо виконати пошук інформації в окремій таблиці або створити запит зі складним пошуком по декількох пов'язаних між собою таблицях або файлами. За допомогою однієї єдиної команди можна оновити зміст окремого поля або кількох записів. Для читання і коригування даних ми можемо створити процедури, які використовують функції СУБД. У багатьох систем є розвинені можливості для введення даних і генерації звітів.
У Microsoft Access для обробки даних деяких таблиць використовується потужна мова SQL (Structured Query Language - Структурований мова запитів). Використовуючи, ми можемо виділити з однієї або декількох таблиць необхідну для вирішення конкретного завдання інформацію. Access значно спрощує задачу обробки даних. Щоб змусити Microsoft Access вирішувати наші завдання, нам зовсім не потрібно знати мову SQL. При будь-якій обробці даних з декількох таблиць використовує одного разу задані вами зв'язку між таблицями. Ми можемо сконцентрувати свої зусилля на вирішенні інформаційних проблем, не витрачаючи сил на побудову складної системи, яка відстежує у нашій базі всі зв'язки між структурами даних. У Microsoft Access є також просте і в той же час багате можливостями засіб графічного завдання запиту - так званий «запит на зразок» (QBE, query by example), яке використовується для завдання даних, необхідних для вирішення певної задачі. Використовуючи для виділення і переміщення елементів на екрані стандартні прийоми роботи з мишею в Windows і кілька клавіш на клавіатурі, ми можемо буквально за секунди побудувати досить складний запит.
1.3. Керування даними.
Електронні таблиці та текстові документи є чудовими засобами для вирішення так званих «однокористувацьких» завдань, але вони погано пристосовані для роботи в режимі колективного користування. Електронні таблиці також корисні в якості шаблонів для простих форм вводу інформації, але якщо нам потрібно провести комплексну перевірку даних, то тут їх функцій явно недостатньо. Електронна таблиця хороша в якості шаблону для рахунки-фактури у невеликій фірмі. Але якщо з розширенням бізнесу починає зростати число співробітників, що вводять у комп'ютер замовлення, то без бази даних нам не обійтися. Точно так само електронна таблиця може використовуватись на великих підприємствах для підготовки співробітниками звітів про витрати, але для складання загальної бухгалтерської звітності ці відомості все одно повинні збиратися у базі даних.
У тих випадках, коли виникає необхідність колективного користування інформацією, справжня система управління базами даних дає змогу захистити інформацію від несанкціонованого доступу так, що право знайомитися з даними або коригувати їх отримують лише певні користувачі. Призначена для колективного користування СУБД має кошти, не дозволяють декільком користувачам одночасно коригувати одні й ті ж дані. Оскільки в Access до даних можуть мати доступ одночасно кілька користувачів, в ньому передбачені надійні засоби захисту та забезпечення цілісності даних. Ми можемо заздалегідь вказати, які користувачі або групи користувачів можуть мати доступ до об'єктів (таблиць, форм, запитів) нашої бази даних. Microsoft Access автоматично забезпечує захист даних від одночасної їх коригування різними користувачами. Microsoft Access також пізнає і враховує захисні засоби інших приєднаних до нашої бази структур (таких, як бази даних РагаDох, dBASE, і SQL).
1.4. Microsoft Access - ЩОСЬ БІЛЬШЕ, НІЖ СУБД.
Точно визначивши, які саме дані нам потрібні, яким чином вони будуть зберігатися в пам'яті і яка має бути система доступу до даних, ми тим самим вирішили тільки питання управління даними. Крім цього потрібен ще простий спосіб автоматизації вирішення майбутніх типових завдань. Навіть якщо ми можемо розробити досить складні «прикладні» електронні таблиці, у нас все одно не буде засобів налагодження та управління роботою таких додатків, що дозволяють легко створити, скажімо, повні форми для замовлень або систему обліку матеріально-виробничих запасів. Навпаки, СУБД спеціально проектуються для створення додатків. Вони представляють нам необхідний інструментарій для управління даними та їх обробки, а також дають можливість каталогізувати об'єкти докладання і керувати взаємозв'язками між ними. При цьому разом з СУБД у вашому розпорядженні виявляється мова програмування і засіб налагодження.
У світлі вищесказаного для автоматизації вирішення ваших завдань нам необхідні потужна реляційна СУБД і система розробки додатків. Практично всі існуючі СУБД мають засоби розробки додатків, які можуть бути використані програмістами або кваліфікованими користувачами при створенні процедур для автоматизації управління і обробки даних. На жаль, багато систем розробки додатків для створення процедур вимагають знання деякої мови програмування, наприклад Сі чи Xbase. Незважаючи на всю їхню силу і багатство засобів, для успішного їх використання від нас вимагається наявність певної професійної підготовки та досвіду роботи з ними. На щастя, в є засоби, що дозволяють легко проектувати і створювати додатки для роботи з базами даних без знання мови програмування. Робота в Microsoft Access починається з визначення реляційних таблиць та їх полів, які будуть містити дані. Відразу після цього ми з допомогою форм, звітів і макросів зможете визначати дії над цими даними.
Форми і звіти можна використовувати для завдання форматів виводу даних на екран і додаткових обчислень, що дуже схоже на роботу з електронними таблицями. Але в цьому випадку містяться у формах і звітах формати та інструкції з проведення обчислень відокремлені від даних (що знаходяться в таблицях), так що ми маємо повну свободу дій у використанні даних, не змінюючи при цьому самі дані - досить створити додаткову форму або звіт, що використовують ті ж самі дані. Якщо нам потрібно автоматизувати деякі дії, то для встановлення зв'язків між певними формами та звітами або для виконання певних дій як відгуку на деякий подія (наприклад, зміна даних в деякому полі форми) можна без особливих зусиль створити макроси. Якщо вам потрібні більш витончені засоби, наприклад бібліотечні утиліти Windows, ми можете написати процедуру на Access Basic.
РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ, СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БАЗОЮ ДАНИХ НА ПРИКЛАДІ Палітурні МАЙСТЕРНІ У ПАКЕТІ MS ACCESS.
2.1. Короткий опис предметної області.
У даному курсовому проекті розроблений фрагмент системи автоматизації фінансово-господарської діяльності палітурній майстерні. Фірма здійснює діяльність з виробництва книг, зошитів тощо, облік яких складається з наступних операцій:
1. облік співробітників майстерні,
2. облік матеріалів,
3. облік палітурних виробів,
4. облік замовлень,
5. облік комплектації замовлень.
Дана система призначена для автоматизації цих операцій, отримання достовірної та оперативної інформації, формування вихідних документів. Система призначена для безперервного функціонування протягом усього робочого дня.
У результаті аналізу предметної області виявляються документи - джерела даних для створення БД.
2.2 Виділення інформаційних об'єктів. Описові та ключові реквізити інформаційних об'єктів.
Інформаційний об'єкт
Найменування реквізиту
Ім'я реквізиту
Функціональні залежності
Співробітники майстерні
Код співробітника
Код співробітника
ПІБ
ПІБ
Дата народження
Дата народження
Дата вступу на роботу
Дата надходження
Освіта
Освіта
Професія
Посада
Телефон
Телефон
Адреса
Адреса
Замовлення
Код
Код замовлення
ПІБ
ПІБ замовника
Майстер
Майстер
Виріб
Виріб
Дата прийому замовлення
Дата прийому замовлення
Комплектація замовлення
Код вироби
Код вироби
Найменування вироби
Найменування вироби
Код клею
Код клею
Витрата клею
Витрата клею
Код картону
Код картону
Витрата картону
Витрата картону
Код пружини
Код пружини
Витрата пружини
Витрата пружини
Вартість роботи
Вартість роботи
Клей
Код
Код
Найменування
Найменування клею
Ціна
Ціна
Картон
Код
Код
Найменування
Найменування картону
Ціна
Ціна
Пружина
Код
Код
Найменування
Найменування пружини
Ціна
Ціна
2.3. Зв'язки інформаційних об'єктів
Номер зв'язку
Головний об'єкт
Підлеглий об'єкт
Тип зв'язку
1
Співробітники
Замовлення
1: М
2
Комплектація
Замовлення
1: М
3
Клей
Комплектація
1: М
4
Картон
Комплектація
1: М
5
Пружина
Комплектація
1: М
2.4. Інформаційно-логічна модель у канонічному вигляді
Рівень 0
Рівень 1
Рівень 2
Співробітники
Клей
Картон
Пружина
Комплектація
замовлень
Замовлення
 

3. Структури таблиць
Для вирішення поставленої задачі необхідно створити 6 таблиць: "Співробітники майстерні", "Замовлення", "Клей", "Картон", "Пружина", "Комплектація замовлення", структури яких наступні (Табл. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 та 3.6).
Таблиця 3.1. «Співробітники майстерні»
Поле
Обов'язкове поле
Тип
Розмір
Опис
Код співробітника
Так
Текстової
50
Ключове поле
П.І.Б.
Ні
Текстової
50
Дата народження
Ні
Дата / час
Довгий формат дати
Дата вступу на роботу
Ні
Текстової
50
Освіта
Ні
Текстовий
50
Посада
Ні
Текстової
50
Телефон
Ні
Текстової
50
Адреса
Ні
Текстової
50
Таблиця 3.2. «Замовлення».
PRIVATEПоле
Обов'язкове поле
Тип
Розмір
Опис
Код замовлення
Так
Текстової
50
Ключове поле
П.І.Б. замовника
Ні
Текстовий
50
Майстер
Ні
Текстовий
50
Виріб
Ні
Текстової
50
Дата прийому замовлення
Ні
Дата / час
Довгий формат дати
Дата виконання замовлення
Ні
Дата / час
Довгий формат дати
Таблиця 3.3 «Клей».
Поле
Обов'язкове поле
Тип
Розмір
Опис
Код
Так
Текстової
50
Ключове поле
Найменування клею
Ні
Текстової
50
Ціна клею
Ні
Числовий
Довге ціле
Таблиця 3.4 «Картон»
Поле
Обов'язкове поле
Тип
Розмір
Опис
Код
Так
Текстової
50
Ключове поле
Найменування картону
Ні
Текстової
50
Ціна картону
Ні
Числовий
З плаваючою точкою
Таблиця 3.5 «Пружина»
Поле
Обов'язкове поле
Тип
Розмір
Опис
Код
Так
Текстової
50
Ключове поле
Найменування пружини
Ні
Текстової
50
Ціна пружини
Ні
Числовий
З плаваючою точкою
Таблиця 3.6 «Комплектація замовлення».
Поле
Обов'язкове поле
Тип
Розмір
Опис
Код вироби
Ні
Текстової
50
Ключове поле
Найменування вироби
Ні
Текстової
50
Код клею
Ні
Текстової
50
Витрата клею
Ні
Текстової
50
Код картону
Ні
Текстової
50
Витрата картону
Ні
Текстової
50
Код пружини
Ні
Текстової
50
Витрата пружини
Ні
Текстової
50
Вартість роботи
Ні
Текстової
50
4. Схема даних.

Малюнок 4.1
Схема даних представлена ​​на малюнку 4.1. Таблиця "Співробітники майстерні" пов'язана з таблицею "Замовлення" за допомогою поля "Код співробітника", яке присутнє в обох таблицях. У свою чергу, таблиця "Замовлення" пов'язана з таблицею "Комплектація замовлень" за допомогою поля "Код виробу". Далі також пов'язана таблиця "Комплектація замовлень" з таблицями: "Клей", "Картон", "Пружина" за допомогою поля "Код".
5. Запити.
Організація пошуку та обробки даних здійснюється за допомогою запитів.

Запит «Вибір замовлень за період»

Мета запиту: Отримати інформацію за певний період. Запит формується з таблиць: Замовлення, Співробітники майстерні, Комплектація замовлення. Вид запиту:
Поле
Код замовлення
ПІБ замовника
Код
співробітника
ПІБ
Код
Найменш вироби
Дата замовлення
Дата виконання
Таблиця
Замовлення
Замовлення
Замовлення
Співробітники
Замовлення
Комплектація зак.
Замовлення
Замовлення
Умова відбору
> = [Дата початку періоду] And <= [Дата кінець періоду]
Результат виконання запиту:
Замовник
Майстер
Найменування вироби
Дата прийому замовлення
Дата виконання замовлення
Волкова ШІ
Люфт АТ
Обкладинка + +
1 березня 1999
10 березня 1999

Запит «Вибірка замовлень по майстрам»

Мета: Обрати замовлення, прийнятих певним майстром.
Використовуються таблиці: Замовлення і Співробітники майстерні.
Поле
Дата замовлення
Дата виконання замовлень
Код вироби
ПІБ
Таблиця
Замовлення
Замовлення

Замовлення

Співробітники майстерні
Умова відбору
Like [Введіть майстра і *]
Результат виконання запиту:
Дата прийому замовлення
Дата виконання замовлення
Код виріб
ПІБ майстра
16 березня 1999
20 березня 1999
01
Антонов
Запит по виробах
Мета: Отримати всю інформацію що стосується кожного виробу.
Використовуються таблиці: Комплектацію замовлень, Клей, Картон, Пружина.
Запит формує таблицю, має такі поля: Код виробу, Найменування вироби, Код клею, Витрата клею, код картону, Витрата картону, Код пружини, Витрата пружини, Вартість матеріалів, Вартість роботи, Загальна вартість.
Модифікує запит на видалення замовлень по періоду
Мета: Видалити всі застарілі запису за певний період.
Використовується таблиця Замовлення
Видалення проводиться за умовою в полі Дата замовлення. Період для видалення заноситься користувачем.
Запит замовлень у кожного співробітника: (групуються)
Мета: Отримати інформацію, що містить інформацію про те, скільки всього замовлень у кожного із співробітників.
Використовуються таблиці: Співробітники майстерні, Замовлення
Поле
ПІБ
Код співробітника
Ім'я таблиці
Співробітники майстерні
Замовлення
Групова операція
Угрупування
Count
Сортування
За зростанням
Результат виконання запиту:
ПІБ майстра
Кількість замовлень
Антонов А.П.
2
6. Звіти.
Для відображення інформації, що міститься в базі даних''Палітурна майстерня'', створюються 3 звіту:
1. ''Співробітники майстерні''- має поля: Код співробітника, П.І.Б., Дата народження, Дата
надходження на роботу, Освіта, Посада, Телефон, Адреса.
2. ''Звіт по замовленнях і майстрам (вводиться період)''- має поля: Майстер, Дата прийому замовлення, ПІБ замовника, Найменування замовлення, Дата виконання замовлення.
3. "Звіт співробітників майстерні з виконання робіт за період" - має поля:
Дата прийому замовлення, ПІБ замовника, Найменування вироби, Дата виконання замовлення.
7. Форми.
Організація введення даних у таблиці відбувається через відповідні форми, приклади які представлені на наступних малюнках.


Форма для введення співробітників і комплектації замовлень крім полів введення мають додаткові кнопки. Наприклад, кнопка "Пошук" дозволяє здійснити вибір потрібного запису, кнопка "Стоп" закриває поточну форму, кнопка "Переглянути співробітників" дозволяє переглянути список співробітників в режимі звіту, кнопка з олівцем дозволяє додати новий запис.


Для зручності була створена управляюча форма, яка запускається автоматично в момент відкриття бази даних "Палітурна майстерня". Вона дозволяє швидко вибрати потрібну форму для введення даних, переглянути звіти, зробити запити, а також відображає поточну дату і керуючі кнопки "STOP" - закрити форму і "Вихід з Ассess". Дана форма
представлена ​​на малюнку вище. Кожна кнопка розкриває інші форми. Наприклад, кнопка Перелік виробів відкриває нижче показану підлеглу форму.

ВИСНОВОК.
Microsoft Access, володіючи всіма рисами класичної СУБД, надає і додаткові можливості. Access - це не тільки потужна, гнучка і проста у використанні СУБД, але і система для розробки працюють з базами даних додатків. За допомогою Access ми можемо створити додаток, що працює в середовищі Windows і повністю відповідає нашим потребам по управлінню даними. Використовуючи запити, ми можемо вибирати і обробляти що зберігається в таблицях інформацію. Можна створювати форми для введення, перегляду і оновлення даних, а також використовувати Access для створення як простих, так і складних звітів. Форми і звіти «успадковують» властивості базової таблиці або запиту, так що в більшості випадків ви вказуєте формати, умови на значення і деякі інші характеристики даних тільки один раз. До числа найбільш потужних засобів Access відносяться засоби розробки об'єктів - Майстри, які ми можемо використовувати для створення таблиць, запитів різних типів форм і звітів, просто вибравши за допомогою миші потрібні опції. Щоб повністю автоматизувати роботу вашої програми, за допомогою макросів Access ми легко зв'яжемо дані з формами та звітами. Ви можете створити більшість додатків, не написавши жодного рядка програми, але якщо нам необхідно створити щось вже зовсім витончене, то на цей випадок Microsoft Access надає потужна мова програмування - Microsoft Access Basic.
І нарешті, всі ці засоби дозволяють створювати додатки, що працюють не тільки з базою даних Access, але і з іншими найбільш поширеними базами даних. Ця програма може працювати безпосередньо з файлами dBASE, з базами даних Рагаdох, FохРго і будь-якою базою даних, що підтримує ОDВС. Ви зможете також легко імпортувати дані з текстових файлів, документів текстових процесорів і електронних таблиць (і експортувати дані в них).
Microsoft Access має безліч областей застосування: на малому підприємстві; в роботі за контрактом, коли ми розробляємо прикладні програми за замовленням або виступаєте в ролі консультанта; у великих корпораціях, коли ви виступаєте в ролі координатора виробничих інформаційних систем і навіть у сфері домашнього застосування
Список використовуваної літератури:
1. Робінсон С. Access 2000 (навчальний курс), С-Петербург "Пітер", 2000 р.
            2. Картигін С. А. Access 97 (Серія без проблем) Сх. Книжн. Компанія 1997
            3. Кочегурова О. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи,
            Томськ 2001
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
179.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Проектування системи управління базою даних
Робота з базою даних в MS Access
Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4 0
Створення бази даних критичних властивостей речовин в редакторі баз даних MS Access
Система управління базою даних
Проектування баз даних MS Access
Розробка систем управління базою даних MySQL
Створення таблиці бази даних в Microsoft Access
Система баз даних MS Access Створення бази
© Усі права захищені
написати до нас