Проектування системи охоронної сигналізації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Перелік термінів

Введення

1. Загальні положення

2. Опис об'єкту

3. Вивчення предметної області

3.1 Особливості організації безпеки офісного приміщення

3.2 Огляд і аналіз систем передачі сповіщень

3.3 Огляд і аналіз апаратури застосовується для охорони приміщень

4. Розробка системи охоронної сигналізації

5. Економічна частина

5.1 Розрахунок вартості обладнання та будівельно монтажних робіт, виконаних під час проектування системи охорони об'єкта

5.2 Розрахунок вартості пусконалагоджувальних робіт, виконаних під час проектування системи охорони об'єкта

5.3 Розрахунок економічної ефективності від впровадження засобів охоронної сигналізації

6. Охорона праці

6.1 Техніка безпеки та виробнича санітарія

6.1.1 Випромінювання

6.1.2 Електричний струм

6.1.3 Статична електрика

6.1.4 Шум

6.1.5 Виробниче освітлення

6.1.6 Метеорологічні умови

6.1.7 Організація та обладнання робочих місць

6.2 Пожежна безпека

Висновок

Список використаних джерел

Програми

Перелік термінів

Охорона об'єктів (майна): Сукупність правових, організаційних, охоронних, режимних і технічних заходів, здійснюваних уповноваженими на те органами та особами відповідно до законодавства, які забезпечують захист об'єктів (майна) від несанкціонованого доступу і протиправних посягань

Система охорони об'єктів: Сукупність взаємопов'язаних організаційних заходів (заходів, способів) і технічних засобів і систем охорони, що застосовуються для забезпечення захисту об'єктів (майна) і фізичних осіб від протиправних посягань

Технічні засоби охорони: Конструктивно закінчені, виконують самостійні функції пристрою, в тому числі апаратно-програмні, що входять до складу системи охорони об'єктів та фізичних осіб

Технічні системи охорони: Сукупність спільно діючих технічних засобів охорони, встановлених на об'єкті, що охороняється і об'єднаних системою інженерних мереж і комунікацій (системи тривожної сигналізації, передачі повідомлень, контролю та управління доступом, телевізійні системи відеоспостереження тощо)

Система охоронної сигналізації: Сукупність спільно діючих технічних засобів для виявлення проникнення (спроби проникнення) на об'єкти, що охороняються, збору, обробки, передачі та подання в заданому вигляді споживачам інформації про проникнення (спробі проникнення), іншої інформації

Об'єкт, що охороняється: Об'єкт охорони, що охороняється підрозділом охорони і (або) обладнаний діючими технічними засобами та системами охорони

Повідомлення: Повідомлення, що несе інформацію про зміни контрольованих параметрів стану об'єктів, що охороняються або технічних засобів і систем охорони і передане за допомогою електромагнітних, електричних, світлових або (і) звукових сигналів

Акустичний сповіщувач розбиття скла - сповіщувачі, формують повідомлення про проникнення (спробі проникнення) при виникненні акустичних хвиль при розбитті скла.

Зона виявлення сповіщувача - частина простору об'єкту, що охороняється, в межах якої за виникнення контрольованого події (появі об'єкта, що рухається, руйнування контрольованої поверхні і т.д.) сповіщувач формує сигнал тривоги встановленої форми та величини з заданим ступенем ймовірності.

Оптико-електронний активний сповіщувач - сповіщувач, формує сигнал тривоги при нормованому зміну або припинення відбитого потоку енергії оптичного випромінювання сповіщувача.

Оптико-електронний пасивний повідомлювач - сповіщувач, формує сигнал тривоги при перевищенні нормованої швидкості зміни інфрачервоного випромінювання (появи людини) в зоні його виявлення.

Особливо важливий об'єкт - місце зосередження або зберігання матеріальних цінностей одного або декількох найменувань, грошових засобів, зброї та боєприпасів, наркотичних речовин, дорогоцінних металів і каменів, ювелірних виробів, цінних предметів старовини.

Під охороною зона - частина об'єкту, що охороняється, контрольована одним шлейфом охоронної сигналізації.

Приймально-контрольний прилад - елемент системи охоронної сигналізації для прийому сповіщень від сповіщувачів (шлейфів сигналізації) або інших приймально-контрольних приладів, перетворення сигналів, видачі сповіщень для безпосереднього сприйняття людиною, подальшої передачі повідомлень і видачі команд на включення сповіщувачів

Ручний охоронний сповіщувач - охоронний сповіщувач з ручним або ножним способом приведення в дію.

Сейсмічний сповіщувач - охоронний сповіщувач, формуючий повідомлення про проникнення або спробу проникнення на об'єкт, що охороняється при виникненні акустичних хвиль нормованого рівня в зоні його виявлення, що з'являються при порушенні цілісності заблокованих поверхонь.

Шлейф охоронної сигналізації - електричний ланцюг, що з'єднує вихідні ланцюги охоронних сповіщувачів, що включає в себе допоміжні (виносні) елементи (діоди, резистори тощо) та з'єднувальні дроти, призначена для видачі на приймально-контрольний прилад сповіщень про проникнення.

Введення

Актуальність завдання забезпечення збереження матеріальних цінностей на об'єктах не ставиться під сумнів.

Для вирішення завдання побудови системи безпеки слід позначити основні етапи. Для цього необхідно визначити:

від чого захищати (погрози);

як і якими методами (кошти).

Захист сучасної будівлі (приміщення) - завдання, яке вирішується, за допомогою сучасних засобів охоронної сигналізації з метою запобігання протиправних посягань на матеріальні цінності розташовані в приміщенні, що охороняється.

Важливу і дієву роль у вирішенні цього завдання відіграє обладнання приміщень автоматичними установками охоронної сигналізації.

Система охоронної сигналізації функціонує, як правило, у неробочий час. При цьому вікна, двері і загородження знаходяться в закритому стані.

Щоб запобігти спробі несанкціонованого доступу в приміщення, що, і в слідстві якнайшвидше затримати злочинця, необхідно скоротити час виявлення спроби несанкціонованого доступу та передачі повідомлення на ПЦН, для чого успішно застосовуються засоби автоматики.

На сучасному етапі широке поширення отримала централізована охорона об'єктів. Принцип організації такої охорони полягає в наступному: встановлені на об'єктах засоби сигналізації на період охорони підключаються через канал зв'язку (як правило, лінії телефонної мережі) до ПЦС (пульт централізованого спостереження).

При проникненні на один з об'єктів, що охороняються сторонніх осіб, спрацьовують засоби охоронної сигналізації, встановлені на об'єкті, і на ПЦС надходить сигнал тривоги.

Метою дипломного проекту є проектування системи охоронної сигналізації відповідним вимогам стандартів РБ з охорони об'єктів, що підлягають захисту Департаментом "Охорона" з метою підвищення захищеності майна від протиправних посягань.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

вивчити відмітні особливості будівлі та приміщень у ньому.

провести аналітичне дослідження систем охоронної сигналізації, присутніх на ринку РБ і встановлюваних на об'єкти типу "офісне приміщення";

розробити набір механізмів, що забезпечують виконання вимог, що пред'являються до систем охоронної сигналізації;

здійснити проектування системи.

1. Загальні положення

Проект "Система охоронної сигналізації офісного приміщення" розроблений на підставі завдання до курсового проекту. Термін проектування з 11.02. 2008 по 20.06. 2008 рр..

Вихідні дані для проектування:

технічне завдання на проектування.

При проектуванні були використані такі нормативні документи:

РД 28/3.007-2001 Системи Охоронної Сигналізації Правила виробництва і приймання робіт.

РД 28/3.008-2001 Технічні засоби та системи охорони. Порядок розробки технічного завдання на проектування.

РД 28/3.009-2001 Технічні засоби та системи охорони. Позначення умовні графічні елементів систем.

РД 28/3.010-2001 Технічні засоби та системи охорони. Системи охоронної сигналізації. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації.

ПУЕ.

2. Опис об'єкту

Об'єкт представляє собою офісні приміщення, які розташовані на 3 му поверсі капітального, цегляного, дев'ятиповерхового адміністративно-торговельного комплексу. Є два входи в офіс: центральний і тиловий.

Загальна площа приміщень, які захищаються 187,9 м2. Висота стель 3м.

Стелі приміщень капітальні залізобетонні. Стелі в приміщеннях зашиті декоративними легкос'емнимі панелями, з міжстельовому просторі 0.3 м.

Об'єкт телефонізовано.

Офіс у своєму складі має хол, комора, санвузол і три офісні приміщення.

Вікна в офісних приміщеннях і холі - склопакети з одного стулкою. З внутрішньої сторони обладнані матер'яними жалюзі.

Перехідні двері комори, санвузла та трьох офісних приміщень глухі виконані з пластику, мають по одному врізного замку.

Двері центрального і тилового входу металеві, мають один врізний замок.

3. Вивчення предметної області

3.1 Особливості організації безпеки офісного приміщення

Залежно від виду та концентрації матеріальних (історичних, культурних та інших) цінностей об'єкти і приміщення поділяються на:

"Особливо важливі" об'єкти і приміщення;

Об'єкти та приміщення, в яких розміщені великі матеріальні цінності;

"Інші" об'єкти і приміщення.

До "Особливо важливим" належать об'єкти і приміщення, в яких розміщені такі матеріальні цінності: грошові кошти, зброю і боєприпаси, наркотичні речовини, дорогоцінні метали та камені, ювелірні вироби, коштовні предмети старовини, мистецтва і культури.

До об'єктів та приміщень, в яких розміщені великі матеріальні цінності, відносять: універмаги, торговельні центри та інші об'єкти торгівлі, бази, склади, промислові підприємства.

До "Іншим" об'єктах і приміщень відносять об'єкти в яких розміщені такі матеріальні цінності: технологічне та господарче обладнання, технічна та конструкторська документація, інвентар, продтовари, напівфабрикати і т.п.

Офісне приміщення належить до "інших" об'єктах та приміщень.

Захист офісного приміщення передбачає захист різного виду документації, яка може становити комерційну таємницю, захист робочого обладнання, прикладного програмного забезпечення, встановленого на комп'ютерах, захист матеріальних цінностей підприємства і особистих речей працюючого на ньому персоналу. Офісне приміщення не відноситься до житлових, складським або виробничих будинків, не містить великих цінностей у вигляді дорогоцінних металів, предметів старовини, великої кількості грошових коштів, в будівлі не зберігаються зброя, боєприпаси та наркотичні речовини.

Характерними особливостями офісного приміщення, що впливають на структуру охорони, є:

однаковий режим роботи окремих відділів;

невелика площа приміщень, які захищаються.

Всі вищенаведені фактори визначають специфіку захисту офісного приміщення від посягань зловмисників.

Першим кордоном захищаються будівельні конструкції периметра об'єкту (віконні і дверні отвори, люки, вентиляційні канали, теплові вводи, інші елементи будівель, доступні для проникнення із зовнішнього боку).

Другим рубежем захищаються внутрішні об'єми і площі приміщень.

Крім самостійних рубежів сигналізації обладнуються сповіщувачами-пастками внутрішні двері об'єкта та місця можливого проходу і появи злочинців.

Особливо важливі приміщення обладнуються многорубежной охоронної і тривожної сигналізацією.

3.2 Огляд і аналіз систем передачі сповіщень

У сучасних системах контроль і управління засобами охоронно-пожежної сигналізації здійснюється за допомогою передових комп'ютерних технологій з використанням програмно-апаратних засобів центрального поста охорони.

Неавтоматизовані системи передачі сповіщень

Призначені для здійснення централізованої охорони телефонізованих об'єктів з використанням в якості каналів інформації діючих телефонних ліній (з перемиканням їх на період охорони).

Як канали передачі інформації на ділянці "об'єкт, що охороняється - АТС" використовуються абонентські телефонні лінії, на ділянці "АТС-ПЦО" або "АТС1-АТСп" - міжстанційних виділені двохпровідні лінії.

Принцип дії неавтоматизованих СПИ заснований на контролі пультового струму в абонентської телефонної лінії об'єкту, що охороняється, необхідні величини якого встановлюються підбором опору резистора кінцевого пристрою (ЗУ).

ОУ встановлюється на об'єкті, що охороняється і призначений також для поділу трактів телефонного зв'язку та сигналізації (за допомогою діода і перемикача ОУ).

Ретранслятор (Р) встановлюється на кросі АТС і призначений для поділу трактів телефонного зв'язку та сигналізації (безпосередньо на АТС), прийому сигналів з ОУ охоронюваних об'єктів (шляхом контролю величини пультового струму) і трансляції на пульт централізованого спостереження (ПЦС) за двухпроводной виділеної лінії. При постановці об'єкту на охорону ретранслятор змінює полярність в АТЛ на протилежну.

ПЦН встановлюється в пункті централізованої охорони (ПЦО) і призначений для телеуправління пристроями ретранслятора, перемикання телефонних ліній, контролю стану ліній зв'язку (Р-ПЦС), прийому і перетворення інформації, що надходить з об'єктів, що охороняються про стан сигналізації та індикації її на табло. Зв'язок ретранслятора з пультом здійснюється за двухпроводной лінії, а передача інформації з охоронюваних об'єктів - з використанням тимчасового методу розподілу сигналів.

Автоматизовані системи передачі сповіщень.

В автоматизованих СПИ в якості каналів зв'язку використовуються зайняті лінії АТС (іноді з додатковим використанням радіоканалу), а на окремих ділянках передачі (АТС-ПЦО) - спеціально прокладаються 2-дротові виділені лінії. До систем такого типу відносяться "Вега", "Комета", "Циклон", які в даний час фізично і морально застаріли і промисловістю не випускаються.

Найбільш широко на території Республіки впроваджується автоматизована система охоронної сигналізації (Асос) "Алеся", призначена для забезпечення охорони об'єктів різних форм власності, квартир громадян, автотранспортних засобів, а також для отримання інформації про місцезнаходження автомобілів нарядів міліції з метою оперативного управління ними. Процес взяття (зняття) об'єкта на охорону, управління нарядами, контроль стану об'єктів, контроль технічного стану засобів сигналізації повністю автоматизований. Всі дані обробляються програмно-апаратним комплексом "Алеся" в реальному масштабі часу.

Основні технічні дані Асос "Алеся":

1. Кількість автоматизованих робочих місць чергового оператора (АРМ ДО) - пультів, що встановлюються в ПЦО, - до 10.

2. Кількість ретрансляторів (ПЕОМ, не нижче АТ-286) на АТС, які підключаються до одного пульта АРМ ДО - від 1 до 4.

3. Загальна кількість ретрансляторів, що обслуговуються одним ПЦН, - до15.

4. Кількість незалежних охоронюваних зон, що обслуговуються одним пультом АРМ ДО, - до 1000.

5. Кількість АТЛ, що обслуговуються одним ретранслятором - від 200 до 2000.

6. Кількість пультів АРМ ДО, що обслуговуються одним ретранслятором, - від 1 до 4.

7. Спосіб обміну інформацією між об'єктом і ретранслятором по зайнятих АТЛ - амплітудна модуляція (AM) 18 кГц.

8. Спосіб обміну інформацією між ретранслятором і пультом АРМ ДО - модем V42 bis, V22.

9. Час постановки об'єкту на охорону (з квітірованіем від АРМ ДО) - не більше 40 с.

10. Кількість ШС, що підключаються до ОУ ППКОП-8, - до 8.

11. Кількість ШС, що підключаються до ЗУ "Аларм-3", - до 2.

12. Кількість ШС, що підключаються до ЗУ "Аларм-2 (2М)", УО "Аларм", ВКП "Аларм-4" - до 4 ШС.

Асос "Алеся" дозволяє створювати системи різної конфігурації - від мінімальної, розрахованої на 200 об'єктових приладів, до максимальної, до 10000 об'єктових приладів. Мінімальний економічно обгрунтований варіант - 1000 об'єктів.

Принцип дії системи полягає в наступному:

об'єктові прилади накопичують інформацію про стан сигналізації охоронюваних об'єктів і передають її на ретранслятор, встановлений на АТС, по зайнятих АТЛ;

ретранслятор обробляє інформацію, що надійшла, контролює стан сигналізації об'єктів та абонентських ліній, що підключаються через комутатори напрямків, а також формує повідомлення для передачі на АРМ ДО;

АРМ ДО (пульт) обробляє повідомлення, класифікуючи їх за типами ("Взяття", "Зняття", "Охорона", "Несправність", "Аварія", "Виклик", "Харчування", "Тривога");

АРМ ГЗ обробляє повідомлення про проникнення на об'єкт, що надходять по радіоканалу на патрульну машину від ПЦН, зберігає картотеку об'єктів з технічними і графічними характеристиками, а також постійно видає радіосигнал з індивідуальним кодом машини, закладений в радіопередавачі.

Асос "Алеся" може стикуватися із системою радиоохранного автомобілів - комплексом оперативного розшуку та затримання "Корзо", що виготовляється Брестським електромеханічним заводом. Це дозволяє при незначних додаткових витратах створити мережу радіоточок по місту і вирішувати такі завдання:

контроль і оперативне управління нарядами ОВС;

оперативне повідомлення про викрадення автотранспорту, безперервний контроль по електронній карті міста шляху його пересування і затримання;

контроль шляху проходження автомобілів спеціальних служб (інкасація, кортежі, "Швидка допомога", пожежна охорона тощо).

3.3 Огляд і аналіз апаратури застосовується для охорони приміщень

Приймально-контрольні прилади (ПКП) в системах охоронно-пожежної сигналізації є проміжною ланкою між об'єктовими первинними засобами виявлення проникнення і системами передачі сповіщень. Крім того, ВКП можуть використовуватися в автономному режимі роботи з підключенням звукового та світлового оповіщувачів на об'єкті, що охороняється.

ПКП виконують такі основні функції:

прийом і обробку сигналів від сповіщувачів;

харчування сповіщувачів (по ШС або за окремою лінії);

контроль стану ШС;

передачу сигналів на ПЦС;

керування звуковими та світловими оповіщувачами;

забезпечення процедур взяття під охорону та зняття об'єкта з охорони;

контроль прибуття групи затримання, електромонтера ОПС.

Основними характеристиками ПКП є інформаційна ємність і

інформативність. ПКП малої інформаційної ємності призначені, як правило, для організації охорони одного приміщення або невеликого об'єкта. ПКП середньої та великої місткості можуть використовуватися для об'єднання сигналізації великої кількості приміщень або рубежів охорони одного об'єкта (концентратори), а також в якості пультів для автономних систем охорони об'єктів.

За способом організації зв'язку з сповіщувачами ПКП поділяються на провідні і бездротові (радіоканальні). За кліматичному виконанню ПКП випускаються для опалюваних та неопалюваних приміщень.

Узагальнена блок схема ПКП з підключеними до нього зовнішніми ланцюгами наведена на малюнку 3.1

Базовим елементом будь-якої системи сигналізації є шлейф сигналізації (ШС), який представляє собою електричну ланцюг, що з'єднує вихідні ланцюги сповіщувачів, яка містить допоміжні (виносні) елементи (діоди, конденсатори, резистори), з'єднувальні дроти і призначену для передачі на ПКП сигналів про проникнення (пожежі ), спробі проникнення.

Малюнок 1.4 - Узагальнена блок-схема ПКП з підключеними до нього зовнішніми ланцюгами.

1 - шлейф сигналізації; 2 - виносний елемент; 3 - сповіщувач; 4 - приймально-контрольний прилад, 5 - вузол перемикання; 6 - вузол контролю стану шлейфів сигналізації; 7 - вузол пам'яті; 8 - вузол обробки сигналів; 9 - вузол сигнального ( пультового) реле; 10 - пристрій об'єктове системи передачі сповіщень, або інший ПКП; 11 - вузол керування звуковим оповісником; 12 - звуковий оповісник, 13 - вузол керування світловим оповісником; 14 - світловий оповіщувач; 15 - вузол індикації; 16 - виносне індикаційне табло ; 17 - блок живлення; 18 - вузол живлення сповіщувачів; 19 - джерело резервного живлення.

Взяття на охорону будь-якого шлейфу передує підготовка охоронюваних їм приміщень. Вона полягає у закритті всіх будівельних конструкцій, які повинні бути закриті, видалення всіх людей з приміщень, що охороняються і т.д. Якщо обладнання справно, всі підготовчі дії були виконані повністю і правильно ПСП в стані "взяти його під охорону". Перехід ПСП в черговий режим (режим "норма") характеризується включенням відповідного сигнального реле. Світлова сигналізація включена постійно, звукова - вимкнена [1].

При спрацьовуванні будь-якого сповіщувача в шлейфі, відповідний сигнал приходить на вузол контролю стану ШС, який аналізує тривалість надходження сигналу. Пройшовши через вузол контролю стану ШС, сигнал надходить на вузол пам'яті (де запам'ятовується) і вузол обробки сигналу. Останній переводить ПСП в режим "тривога", при якому сигнальне реле включається, світловий сигналізатор переходить в переривчастий режим роботи, а звуковий - включається на певний час [1].

У системах централізованої охорони сигнальні реле підключаються до крайовим пристроям систем передачі сповіщень, за допомогою яких інформація передається на ПЦО.

Після закінчення часу охорони відбувається зняття об'єкту з охорони. При цьому ПКП відключається від стеження за станом відповідного шлейфа.

Взяття на охорону і зняття з охорони здійснюється або за допомогою клавіатури, або за допомогою ключів-доступу.

Контрольна панель стежить за станом підключених датчиків (норма / тривога). Якщо система знаходиться на охороні і один з підключених датчиків переходить в режим "тривога", контрольна панель активує підключені сигнальні пристрої по заданому алгоритму.

Сучасні контрольні панелі дозволяють підключені датчики програмно об'єднувати в зони. Нижче представлені основні типи охоронних зон:

Зона входу виходу. У цю зону включаються охоронні датчики, розташовані на шляху входу і виходу з приміщення. Контрольна панель активує сигнальні пристрої по сигналу від датчиків з цієї зони тільки після тимчасової затримки, яка необхідна для постановки або зняття системи сигналізації з охорони.

Прохідна зона. Так само формує тривожний сигнал після тимчасової затримки. У цю зону включаються датчики, розташовані по шляху руху власника приміщення, що охороняється до пульта управління (клавіатурі). Затримка тривоги відбувається тільки в тому випадку, якщо розподіл отриманих сигналів від охоронних датчиків відповідає заданому. Наприклад, 1-й сигнал від датчика двері, 2-й від датчика в передпокої, 3-й від датчика в коридорі, де встановлена ​​клавіатура. Якщо ж датчик у коридорі спрацював раніше, ніж датчик відкриття дверей, то активація сигнальних пристроїв відбувається негайно.

Миттєва зона. При отриманні контрольною панеллю сигналу від датчиків з цієї зони, запуск сигнальних пристроїв відбувається негайно.

24-х годинна цілодобова зона. Якщо контрольна панель сигналізації отримує тривожний сигнал від датчика з цієї зони, то сигнальні пристрої активізуються негайно незалежно, стоїть сигналізація "на охорону" чи ні. Як правило, в цю зону включаються так звана тривожна кнопка, яка застосовується для виклику служб реагування.

Тамперну зона. У цю зону включаються не датчики, а їх спеціальні контакти - Тампере. Тривожний сигнал формується при спробі демонтажу або розтину датчика. Тамперним контакти так само можуть підключатися від клавіатур, сирен і будь-яких інших пристроїв системи охоронної сигналізації.

Зазвичай охоронні системи дозволяють ставити під охорону приміщення роздільно по зонах, що буває дуже зручно

Основні технічні характеристики даного обладнання наведені в таблиці 3.1

Таблиця 3.1 - Основні технічні характеристики ПКП

Параметр

ППКОП

063-8-5 "Аларм-5"

ППКОП

"А16-512"

ППКОП "ПКП-8/16"

1

2

3

4

Інформаційна ємність (кількість ШС):

8

16 (48)

8 (32)

Максимальна кількість зон

4

24

16

Кількість релейних виходів

3

3 (25)

(8)

Струм споживання від акумуляторної батареї, мА

110

150

120

Вбудована пам'ять подій

32

256

64 (448)

Діапазон робочих температур, С0

-30 ... +50

-20 ... +50

0 ... +50

Термін служби приладу, не менше, років

8

8

8

Точкові охоронні сповіщувачі.

Точкові охоронні сповіщувачі призначені для блокування вразливих поверхонь (дверей, вікон, люків тощо) на відкривання. Основною їх характеристикою є розмикання шлейфу при відкриванні захищаються контрольованих поверхонь Крім того, сповіщувачі можуть використовуватися в якості датчиків для блокування переносимих предметів (експонатів музеїв і високий персональних ЕОМ тощо), а також в якості засобів тривожної сигналізації при розбійному нападі (тривожні кнопки, педалі ІВ-102 і т.п.). За принципом дії ці сповіщувачі поділяються на електроконтактні і магнітоконтактні.

Електроконтакта сповіщувач - охоронний сповіщувач, який сигналізує про проникнення (спробі проникнення) при зміні відстані між його конструктивними електричними елементами. До таких извещателям відносяться вимикачі шляхові кінцеві типу ВК, ВПК тощо, які застосовуються для блокування масивних конструкцій (ворота гаражного і вагонного типу). Величина комутованого їх контактами напруги доходить до 380-500 В. Є пари як спорогенезів, так і замикаючих контактів. Ці сповіщувачі морально застаріли. Виняток становлять тривожні кнопки і електроконтактні тамперним вимикачі ("Тампере"), якими блокуються корпуси різних технічних засобів сигналізації для виключення їх несанкціонованого розкриття, а також зняття з місць установки без відома відповідних органів. Як правило, "Тампере" підключаються в окремі цілодобові шлейфи сигналізації, які знаходяться під контролем ПКП постійно, незалежно від режиму його роботи. "Тампере" розраховані на напругу до 30 В постійного струму.

Більш широко використовуються магнітоконтактні точкові сповіщувачі. Магнітоконтактний сповіщувач - охоронний сповіщувач, що сигналізує при спробі проникнення при нормованому зміні магнітного поля створюваного його елементом. Він складається з двох основних вузлів

датчик - герметизований контакт у скляному балоні, з якого викачано повітря, в пластмасовому або алюмінієвому корпусі (геркон) постійна магніт в корпусі або без нього.

Основні технічні характеристики даного обладнання наведені в таблиці 3.2

Таблиця 3.2 - Основні технічні характеристики точкових охоронних сповіщувачів

Параметр

СМК-1

СМЯ-2.3

MPS 10

MPS 20

MPS 45

MPS 50

ВПК 4000

Макс. U на РК, У

60

60

30

30

30

30

500

Макс. I через ЗК, А

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

0,3

15

Зазор на заст., Мм

8

6

18

25

18

50

3-5

Зазор на розм.,

мм

30

25

31

43

31

81

25

Зносостійкість контактів, цикл

105

2 * 10 6

5 * 10 6

3 * 10 7

3 * 10 6

3 * 10 6

3 * 10 6

6. Робоча t. ° C

-40 +50

-40 +50

- 40 +60

- 40 +60

-40. +60

-40 +60

-40 +5 0

7. Корпус

Пласт.

Пласт.

Пласт.

Пласт.

Пласт.

Алюмін.

Метал.

Акустичні сповіщувачі розбиття скла.

Призначені для безконтактного контролю цілісності скляного полотна та визначення його руйнування на основі аналізу акустичного па у звуковому діапазоні. Ці сповіщувачі є тільки охоронними і розраховані на безперервну, цілодобову роботу в закритих приміщеннях. Виявити руйнування скла можна використовуючи різні фізичні методи. Як відомо, при руйнуванні скла виникають коливання разлічниx частот. У перший момент скло деформується при ударі, ця деформація (вигин) скла викликає поява акустичних коливань низьких частот (НЧ). Коли величина деформації досягає певного размерa відбувається механічне руйнування скла, що викликає появу акустичних коливань високих частот (ВЧ). Причому для виявлення факту розбиття скла потрібно враховувати і те, що ці звукові коливання йдуть у певному часовому інтервалі.

Аналіз звукових спектрів акустичних сигналів, що виникають при розбитті скла, ударах по дереву, металу, показує, що найбільший рівень сигналу при розбитті скла виникає на частоті близько 5 кГц, в той час як пік всіх інших сигналів припадає на частоти значно нижче цієї.

Грунтуючись на цій закономірності, розроблені найпростіші акустичні сповіщувачі розбиття скла, що використовують аналогову обробку акустичних сигналів.

Принцип дії цих сповіщувачів грунтується на тому, що акустичні сигнали, що виникають в охороняється просторі, перетворюються мікрофоном сповіщувача в електричні сигнали і подаються на схему обробки сигналу, смуговий фільтр якої пропускає лише сигнали в діапазоні частот, близьких до 5 кГц. Після фільтра сигнал проходить через ряд перетворювачів схеми і надходить на пороговий елемент аналізатора сигналу де порівнюється з фіксованим пороговим рівнем, встановлюємо при налаштуванні сповіщувача. Таким чином, при злочині сигналів з частотою близько 5 кГц і з амплітудою (інтенсивністю), що перевищує встановлений поріг, сповіщувач видає сигнал "Тривога" за допомогою комутації контактів вихідного реле з відповідною світловою індикацією.

Недоліком такого принципу обробки звукових сигналів є низька вибірковість. Перешкодостійкість і чутливість у цих сповіщувачів - величини обратнозавісімие. Вони поступаються по параметрах завадостійкості извещателям з цифровою обробкою сигналів. Разом з тим ці сповіщувачі володіють і певними перевагами: для них не існує поняття "мінімальний розмір" блокується скла.

Основні технічні характеристики даного обладнання наведені в таблиці 3.3

Таблиця 3.3 - Основні технічні характеристики акустичних сповіщувачів розбиття скла

параметр

Арфа

FG730

FG930

GLASS TREK

GLASS TECH

GBD-2

DG-50

Напруга живлення, В

9,5-16

10-14

10-14

9-16

9-16

9-16

9-16

Споживаний струм, мА

20

25

30

17

20

24

15

Мах. струм через

замкнуті

контакти реле, мА

500

500

500

100

100

100

100

Мах. напруга на

розімкнутих контактах реле, У

72

30

30

28

24

24

24

Робоча t, ° C

+10 +40

0 +49

0 +49

-2 +50

-10 +50

-10 +60

-10 +50

Радіус дії, м

6

9

9

9 (4,5)

10 (7)

10

10 (3,6)

Діаграма

спрямованості, °

120

360

360

360

170

360

70

Min відстань до блокується скла, м

-

-

-

1

1,2

-

1,5

Товщина

контрольованого

скла, мм

2,5-8

2,4-6,4

2,4-6,4

2,4-6,4

3,2-6,4

2І>

2.4-6,4

Min. розмір

контрольованого

скла, см

S = 0,2 мм2 40 (одна сторона)

28x28

28x28

41x61

30x30

Ні

Ні

Можливість контролю стекол, покритих плівкою

+

+

+

-

+

-

-

Число аналізованих параметрів

3

3

3

5

16

4

2

Число мікрофонів

1

1

2

1

1

1

1

Захист мікрофонів від перевантажень

+

-

+

-

-

-

-

Спосіб обробки сигналу

Цифровий

Аналоговий

Аналоговий

Об'ємні сповіщувачі.

Основною характеристикою об'ємних сповіщувачів є відтворення сигналу тривоги при русі порушника в зоні виявлення. Вони застосовуються для охорони внутрішніх обсягів охоронюваних об'єктів (приміщень), а також шляхів підходу до зосередженого місця зберігання цінностей. До цієї групи відносяться ультразвукові (УЗ), радіохвильові, пасивні оптико-електронні (інфрачервоні) (ПІК), комбіновані (суміщені) (ІК + РВ, ІК + УЗ) сповіщувачі.

Ультразвукові і радіохвильові сповіщувачі є активними, тобто самі виробляють сигнали певної частоти, що випромінюються в охороняється простір.

Пасивні оптико-електронні сповіщувачі контролюють теплове (інфрачервоне) випромінювання, що виходить від поверхонь предметів, що знаходяться в зоні виявлення.

Ультразвукові сповіщувачі.

Ультразвукові сповіщувачі призначені для охорони обсягів закритих приміщень і формують повідомлення про проникнення при обурення поля пружних хвиль ультразвукового діапазону, що викликається рухом) порушника в зоні виявлення. Зона виявлення сповіщувача має форму еліпсоїда обертання або краплеподібну.

Принцип їх дії таких сповіщувачів заснований на ефекті Доплера, що полягає в тому, що частота відбитого від рухомого предмета сигналу буде відрізнятися від частоти сигналу, відбитого від нерухомого щодо сповіщувача предмета на величину доплерівського зсуву (від 0 до 200 Гц), яка залежить від радіальної швидкості предмета (порушника) по відношенню до джерела випромінювання (сповіщувача).

Перетворення електроколебаній в коливання біжучої хвилі, що випромінюються в охороняється простір, проводиться за допомогою п'єзокерамічних перетворювачів - випромінювачів. Зворотне перетворення коливань біжучої хвилі в електросігнал проводиться за допомогою пьезораміческіх перетворювачів - приймачів, повністю ідентичних з улаштування випромінювачам.

Пасивні оптико-електронні сповіщувачі.

Пасивні оптико-електронні сповіщувачі, відомі також під назвою пасивні інфрачервоні (ПІК), є найбільш популярним класом пристроїв виявлення руху в контрольованій зоні. Це обумовлено, з одного боку, досить високою ефективністю виявлення руху, а з іншого - низькою вартістю цих пристроїв. Ефективність виявлення вторгнення в зону, що визначається, перш за все, тим, що пасивні оптико-електронні сповіщувачі дозволяють контролювати весь обсяг приміщення. Тим самим вирішується завдання реєстрації вторгнення практично при будь-якому шляху проникнення: через вікно, двері, шляхом пролому підлоги, стелі, стіни. Очевидно, що це значно ефективніше, ніж блокування тільки периметра приміщення (вікон, дверей і тому подібних конструктивних елементів об'єкта), хоча, звичайно, не виключає такого блокування, як першого рубежу охорони, що дозволяє в ряді випадків отримати сигнал тривоги, а отже і відреагувати , раніше. Контроль обсягу всього приміщення не єдине завдання, яке вирішується ПІК-сповіщувачами. Використовуючи змінні оптичні системи, можна ефективно контролювати вузьку смугу (наприклад, коридор) або створити горизонтальну фіранку (наприклад, для контролю приміщень, в яких знаходяться собаки).

При виборі того чи іншого сповіщувача для установки на об'єкті необхідно враховувати можливі перешкоди в приміщенні, що охороняється його розміри і конфігурацію, ступінь важливості.

Випромінювання освітлювальних приладів, транспортних засобів сонячного світла також може служити причиною помилкових спрацьовувань сповіщувачів, т.к сигнали, викликані цим випромінюванням, сумірні з тепловим випромінюванням людини. З метою виключення впливу теплових перешкод можна рекомендувати тільки ізоляцію зони виявлення ізвещавещателя від впливу освітлювальних приладів транспортних засобів, прямого сонячного світла.

Реальний сигнал відрізняється від ідеального за рахунок спотворень, що вносяться трактом схеми обробки сигналу, і накладення хаотичних шумів, створюваних температурними змінами фону.

Амплітуда сигналу визначається температурним контрастом поверхні тіла людини і фону і може складати від часток градуса до десятків градусів. При температурі фону, близької до температури людини, сигнал на виході піроелемента буде мінімальним.

Фонова складова сигналу являє собою суперпозицію перешкод від ряду джерел:

перешкод від впливу сонячного випромінювання, яке призводить до локального підвищення температури окремих ділянок стіни або підлоги приміщення. При цьому поступове зміна не проходить через схеми фільтрації сповіщувача, проте порівняно різкі коливання, зумовлені, наприклад, затіненням сонця проходять хмарами, що хитаються кронами дерев, що проходять транспортом і т. Викликають перешкоду, аналогічну сигналом людини.

Основні технічні характеристики даного обладнання наведені в таблиці 3.4

Таблиця 3.4 - Основні технічні характеристики пасивних оптикоелектронних сповіщувачів

Тип

сповіщувача

Зона виявлення

U харч., У

Рег. почуттів.

Рег. дальності дії

Вихід

реле

тривоги

Вихід антісаботажа


Робоча t, ° C


Коридор

Штора

Широкий кут
1

4

5

6

7

8

10

11

12

13

МНС

Стельовий, кут огляду 360, радіус

дії 5м при висоті установки

4м.

8,2 - 16

Потенц.

і перем.

1, 2.3

Залежить від

висоти (п)

вуст.

110 В 500 мА

110 В 500мА

-20. +60

MH-CRT

-

12 * 1,2 м

-

8,2-16

Потенц.

-

24В 500 мA

24В

500 мА

- 20 +60

МН-10 ASM

30 * 3м

15 * 2м

15 * 18м

8,2-16

Потенц., Перемич

від h установки

110 В 500 мА

110 В 500 мА

-20 +60

MH-20N

30 * 3м

15 * 2м

17 * 18м

8,2-16

Потенц., Перемич

Отп установки підлогу пл.

28 В

250 мА

28 В 100 мА

-20 +60

SRP-360

Стельовий, кут огляду 360. радіус

дії 4,8 м при висоті установки

3.7м

7,8-16

-

Від h вуст.

28 В 100 мА

28 В 100 мА

-20 +60

XJ-413T

-

-

13 х 13м

10-14

Перемич.

Від h вуст.

24 В

100 мА

24 В

25 мА

0 +49

ІНС 106

-

12 * 1,2 м

-

8-14 В

Перемич

Від h вуст.

24 В 100 мА

24 В 100 мА

-10 +40

ІНС 103

-

-

18 * 18

8-14 В

Перемич

Від h вуст.

24 В 100 мА

24 В 100 мА

-10 +50

BRAVO2

22 * 2м

13 * 1м

13 х 13м

9,5-14,5

Перемич

Від h вуст.

24 В 100 мА

24 В

100 мА

-10 +50

CLIP

CLIP-3

13.5 * 2м

CLIP-4 3,6 * 1м

CLIP-1

9 * 13,5 м

10-16

Перекл.3 полож.

Від h вуст.

24 В 100 мА

24 В 100 мА

-10. . +50

DISC

Стельовий, кут огляду 180.

радіус дії 5.4 м при висоті

установки 3,6 м.

9-16

2 полож.

Від h вуст.

24 В

100 мА

24 В 500 мА

-10. +49

4. Розробка системи охоронної сигналізації

Виходячи з даних, наведених у таблиці 3.1, а також з огляду на характеристики й площа об'єкту, систему, що розробляється найбільш вигідно побудувати на базі ВКП "Аларм 5". Кількість використовуваних шлейфів сигналізації забезпечує необхідний по СНБ 2.02.05-04 резерв.

Прилад призначений для контролю стану охоронних сповіщувачів і в разі їх спрацювання виробляє сигнал тривоги. ПКП має виходи для підключення світлових і звукових оповіщувачів. Крім того, ПКП забезпечує автоматичне перемикання на резервне живлення (акумулятори) при пропажі основного живлення (220В) та індикацію несправностей при їх наявності (знижена напруга на акумуляторних батареях, обрив сигнального пристрою і т.д.).

Виходячи з даних, наведених у таблицях 3.2-3.4, а також з огляду на характеристики приміщень, які захищаються, систему, що розробляється найбільш вигідно побудувати, використовуючи як охоронних сповіщувачів:

Для блокування вхідних дверей і тилової дверей необхідно використовувати на відкриття - магнітоконтактний сповіщувач MPS-20 і шторний ІК-сповіщувач ІНС 106.

Обсяг офісних приміщень, підсобного приміщення, холу контролюється ІК-сповіщувачами ІНС 103.

Блокування вікон - на розбиття виконується акустичним сповіщувачем FG-730, на відкриття - магнітоконтактний сповіщувач MPS-20.

Для сигналізації несанкціонованого проникнення використовується зовнішній світло-звуковий сигналізатор SOA-4p.

Контакти розтину (Тампере) ІЧ-сповіщувачів і світло-звукових пристроїв включити до тамперну ланцюг ПКП.

5. Економічна частина

5.1 Розрахунок вартості обладнання та будівельно монтажних робіт, виконаних під час проектування системи охорони об'єкта

На підставі проекту системи охоронної сигналізації складається кошторис. Кошторис представляє собою розрахунок витрат на монтаж та налагодження спроектованої системи, тобто її вартість. Витрати праці враховуються в ціноутворенні за допомогою низки норм та нормативів, які використовуються при розробці кошторисів. До них відносяться кошторисні норми витрат матеріалів, конструкцій, деталей і устаткування, витрат праці, ринкові ціни на матеріали, норми накладних витрат, планових накопичень та ін На основі кошторисної вартості здійснюється облік і звітність.

У даному розділі проводиться розрахунок монтажних і пусконалагоджувальних робіт системи охоронної сигналізації на об'єкті "офісне приміщення".

Розрахунок вартості монтажно-налагоджувальних робіт у будівництві здійснюється за ресурсно-кошторисних норм, розділ 8 "Електротехнічні установки", розділ 10 "Обладнання зв'язку".

Збірник містить норми і розцінки на електромонтажні роботи при будівництві нових, розширенні, реконструкції і технічному переозброєнні діючих підприємств, будівель і споруд.

У нормах та розцінках враховані витрати на виконання повного комплексу електромонтажних робіт, визначеного відповідно до вимог "Правил улаштування електроустановок" (ПУЕ), СНиП 3.05.06-85, відповідних технічних умов і інструкцій, включаючи витрати на:

а) переміщення електрообладнання та матеріальних ресурсів від приоб'єктного складу до місця проведення робіт:

горизонтальне - на відстань до 1000 м;

вертикальне - на відстань, вказане в вступних вказівках до розділів Збірника;

б) підключення жил кабелів, проводів, шин та заземлюючих провідників;

в) забарвлення шин (крім тяжких), відкритих шинопроводів, тролеїв, трубопроводів і конструкцій;

г) визначення можливості включення електрообладнання без ревізії та сушіння;

д) роботи із шкідливими умовами праці (газозварювальні і електрозварювальні роботи; кріплення конструкцій і деталей із застосуванням монтажного пістолета; малярні роботи із застосуванням асфальтового, кузбаського та пічного лаків у закритих приміщеннях із застосуванням нітрофарб і лаків, що містять бензол, толуол, складні спирти та інші шкідливі хімічні речовини, а також приготування складів з цих фарб; пайка свинцем по свинцю; спайка освинцьованих кабелів і заливання свинцем кабельних муфт);

е) чергування при індивідуальному випробуванні електрообладнання.

ж) пробивання отворів діаметром менше 30 мм, що не піддаються обліку при розробці креслень і які не можуть бути передбачені в будівельних конструкціях за умовами технології їх виготовлення (отвори в стінах, перегородках і перекриттях тільки для установки дюбелів, шпильок і штирів різних опорно-підтримуючих конструкцій ).

У нормах та розцінках не враховані:

а) витрати, наведені в вступних вказівках до розділів Збірника;

б) вартість наведених у вступних вказівках до розділів матеріальних ресурсів;

Розрахунок монтажних робіт здійснюється відповідно зі збірниками ресурсно-кошторисних норм затвердженими наказом Мінбудархітектури від 12.11 2007 року № 364 (РСН 8.03.402-2007, РСН 8.03.210-2007, РСН 8.03. 208. -2007, РСН 8.03.146-2007 , РСН 8.03.211-2007), інструкцією з визначення кошторисної вартості будівництва і складання кошторисної документації затвердженої постановою Мінбудархітектури 03.12. 2007 р № 25.

Відповідно до даних документами виробляємо розрахунок будівельно монтажних робіт із застосуванням змін:

1. Накладні витрати визначаються у розмірі 55 відсотків від - суми кошторисних величин основної заробітної плати робітників і заробітної плати машиністів у складі витрат на експлуатацію машин і механізмів.

При визначенні кошторисної вартості на монтаж та налагодження засобів і систем охорони виключити розрахунок суми перевищення доходів над витратами.

2. Витрати, пов'язані з відрахуванням на соціальне страхування визначаються у розмірі 35% від суми кошторисних величин основної заробітної плати робітників і заробітної плати машиністів у складі витрат на експлуатацію машин і механізмів.

3. Витрати на преміювання за виробничі результати визначаються в розмірі 30% від суми кошторисних величин основної заробітної плати робітників і заробітної плати машиністів у складі витрат на експлуатацію машин і механізмів і 4,9% від кошторисної величини накладних витрат із застосуванням коефіцієнта 1.35, враховує відрахування на соціальне страхування.

4. Витрати, пов'язані з підвищенням тарифної ставки при перекладі на контрактну форму найму визначаються у розмірі 15% від кошторисних величин основної заробітної плати робітників і заробітної плати машиністів у складі витрат на експлуатацію машин і механізмів з ррімененіем коефіцієнта 1.35, враховує відрахування на соціальне страхування.

5. Витрати, пов'язані з вислугою років та додатковими відпустками за безперервний стаж роботи визначається в розмірі 14% від суми кошторисних величин основної заробітної плати робітників і заробітної плати машиністів у складі витрат на експлуатацію машин і механізмів із застосуванням коефіцієнта 1.35, враховує відрахування на соціальне страхування.

6. Витрати, пов'язані з малим обсягом робіт, що визначаються від суми кошторисних величин основної заробітної плати робітників і заробітної плати машиністів у складі витрат на експлуатацію машин і механізмів із застосуванням коефіцієнта 1.35, учуівающего відрахування на соціальне страхування у розмірах:

29,3% при кошторисній вартості об'єкта до 5 млн. руб.;

11,72% - при кошторисній вартості об'єкта від 5 до 10 млн. крб.;

7. Фонд оплати праці визначається: (3/ПЛ основна + 3/ПЛ машиністів + ​​HP х 0,4868 + (ПРЕМІЯ за виробничі результати + ВИСЛУГА РОКІВ та ДОП. ВІДПУСТКИ + КОНТРАКТНА НАДБАВКА + ДОП. ВИТРАТИ НА МАЛИЙ ОБСЯГ) / 1,35) * ІНДЕКС ізм. вартості.

8. Відрахування на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань здійснюються у розмірі, встановленому Білоруським республіканським унітарним страховою компанією "Белгосстрах".

При визначенні вартості транспортних витрат у поточних цінах необхідно застосовувати індекси зміни вартості для вантажних перевезень автомобільним транспортом республіканського повідомлення.

Вартість будівельно-монтажних робіт системи охоронної сигналізації з урахуванням податків і відрахувань становить 4395233 рублів (Чотири мільйони триста дев'яносто п'ять тисяч двісті тридцять три рубля).

Кошторисний розрахунок вартості будівельно-монтажних робіт наведений у додатку Г до дипломного проекту.

5.2 Розрахунок вартості пусконалагоджувальних робіт, виконаних під час проектування системи охорони об'єкта

При оформленні документації по пусконалагоджувальних робіт необхідно керуватися Збірником 2 "Автоматизовані системи управління" (РСН 8.03.402-2007) ресурсно-кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи та інструкцією з визначення кошторисної документації вартості пусконалагоджувальних робіт та складання кошторисної документації затвердженої постановою Мінбудархітектури від 03.10. 2007 року № 26

При визначенні вартості пусконалагоджувальних робіт у поточних цінах застосовується індекс зміни вартості для ПНР.

Розцінки даного Збірника розроблені для систем, в залежності від категорії їх технічної складності, яка характеризується структурою і складом, з урахуванням коефіцієнта складності.

У тому випадку, якщо, складна система містить у своєму складі системи (підсистеми), щодо структури і складу своїх складових відносяться до різних категорій технічної складності, коефіцієнт складності такої системи розраховується за наступною методикою:

1. Визначається загальна кількість каналів інформаційних та управління аналогових і дискретних (Ко6щ) в даній системі

Кобщ = К1 заг + К2 заг + К3 заг

де: К1 заг, К2 заг, К3 заг - загальна кількість аналогових і дискретних каналів інформаційних та управління, що відносяться до підсистем відповідно I, II, III категорії технічної складності.

Під каналом формування вхідних і вихідних сигналів слід розуміти сукупність технічних засобів і ліній зв'язку, що забезпечують перетворення, обробку та передачу інформації для використання в системі:

керуючий канал 2 категорії складності - прилад приймально-контрольний, що включає клавіатуру (пристрій доступу), приймач радіоканальної системи ручної тривожної сигналізації, приймач радіоканальної системи для бездротових сповіщувачів, модуль сполучення "Аларм-GSM";

інформаційний канал 1 категорії. складності - блок підключення з сполучної лінією;

аналоговий інформаційний канал 1 категорії складності - шлейф сигналізації, що включає сповіщувачі, пристрої з'єднувальні, коробки разветвітел'ние, кінцеві пристрої;

аналоговий канал керування 1 категорії складності - сукупність технічних засобів між ПКП та світлозвуковим оповісником (СЗУ);

інформаційний дискретний канал 1 категорії складності - бездротові сповіщувачі і передавачі радіоканальної системи ручної тривожної сигналізації.

2. Розраховується коефіцієнт складності (С) для системи, що має у своєму складі підсистеми з різною категорією технічної складності за формулою:

С = (1 + 0,353 * К2 заг / До заг) * (1 + 0,731 * К3 заг / До заг)

В в даному дипломному проекті розглядається ВКП "Аларм-5" з кількістю задіяних шлейфів - 6. Загальна кількість каналів - 9 (До заг), з них:

керуючий канал 2 категорії складності - 1 (ПКП);

інформаційний канал 1 категорії складності - 1 (блок підключення з сполучної лінією);

аналоговий канал керування 1 категорії складності - 1 (СЗУ);

аналоговий інформаційний канал 1 категорії складності - 6 (шлейфи сигналізації з сповіщувачами).

С = (1 + 0,353 * К2 заг / До заг) = 1.05

Отриманий коефіцієнт використовується при розрахунку пусконалагоджувальних робіт.

Вартість пусконалагоджувальних робіт системи охоронної сигналізації з урахуванням податків і відрахувань становить 686 786 рублів (Шістсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят шість рублів).

Кошторисний розрахунок вартості пусконалагоджувальних робіт наведено в додатку Г до дипломного проекту.

У таблиці 5.1 наведені витрати, пов'язані із закупівлею обладнання та матеріалів, проведенням монтажних і пусконалагоджувальних робіт. Кошторисний розрахунок вартості даних витрат наведено в додатках.

Таблиця 5.1 - Витрати на проектування, закупівлю обладнання та матеріалів і виконання робіт по системі охоронної сигналізації пожежі.

Найменування статей витрат

Вартість в поточних цінах, крб.

Обладнання

833 915

Матеріали

347 930

Монтажні роботи

3213388

Пуско-налагоджувальні роботи

686 786

Разом

5 082 019

Вартість системи охоронної сигналізації з урахуванням податків і відрахувань становить 5082019 крб.

5.3 Розрахунок економічної ефективності від впровадження засобів охоронної сигналізації

Проведення техніко-економічного обгрунтування потребує вибору і розрахунку результуючих економічних показників, які дозволяють дати комплексну оцінку нової техніки. Розгляду цих показників повинна передувати формулювання основних понять теорії економічної ефективності. Такими основними поняттями є поняття ефекту та ефективності.

У широкому сенсі ефект - це результат, наслідок яких-небудь конкретних дій, причин, сил. Стосовно до економічного обгрунтування під ефектом слід розуміти сукупні результати, отримані від реалізації певних науково-технічних або організаційно-економічних рішень.

Розрізняються такі види ефекту: науковий (пізнавальний), технічний, організаційний, оборонний, екологічний, економічний, соціальний і політичний.

Види одержуваного ефекту залежить від цілей і характеру створюваного об'єкта Кожен вид ефекту має свої особливості і вимагає своїх методів кількісної оцінки. На практиці один вид ефекту виступає в якості основного, решта - в якості додаткових.

Економічний ефект характеризується вираженою у вартісних показниках економією витрат живої і матеріалізованої праці в суспільному виробництві, яка є наслідком наукових, технічних і організаційних рішень.

Другим найважливішим елементом є економічна ефективність, під якою розуміється результат кількісного зіставлення економічного ефекту Е з витратами, необхідними для досягнення цього ефекту, тобто

Е = Е / К (5.1)

Економічна ефективність відображає співвідношення кінцевих економічних результатів (економічного ефекту) і витрат (капітальних вкладень), що викликали цей ефект, тобто показує величину економічного ефекту, що припадає на 1 крб. витрат.

У разі розроблення та впровадження засобів і систем охорони економічна ефективність буде прийматися як співвідношення можливих втрат при крадіжці різного виду документації, яка може становити комерційну таємницю, робочого обладнання, прикладного програмного забезпечення, встановленого на комп'ютерах, матеріальних цінностей офісного приміщення та особистих речей працює на ньому персоналу до витрат на проектування і впровадження засобів охоронної сигналізації.

У нашому випадку в офісі будуть знаходитися цінності орієнтовно на 15 млн. крб.

Е = Е / К = 15 000 000 / 5 082 019 = 2.9

Певна економічна ефективність отримана завдяки запобігання збиткам від впровадження охоронної сигналізації, рівна 2.9 показує, що 1 крб. витрачений на встановлення охоронної сигналізації економить 2.9 руб., що говорить про доцільність впровадження охоронної сигналізації.

6. Охорона праці

6.1 Техніка безпеки та виробнича санітарія

У даному розділі розглянуті питання з охорони праці на робочому місці проектувальника. Робота проводиться з використанням монітора та іншого спеціального обладнання. Такого роду використання техніки висуває проблему оздоровлення та оптимізації умов праці з огляду на формування при цьому цілого ряду несприятливих факторів: висока інтенсивність праці, монотонність, специфічні умови зорової роботи, обмеження рухової активності, наявність електромагнітних випромінювань, електростатичних полів, можливість ураження електричним струмом.

6.1.1 Випромінювання

Працюючі монітори є джерелом електромагнітного, рентгенівського та ультрафіолетового випромінювань.

Вплив електромагнітних полів на людину залежить від напруженості електричного і магнітного полів, потоку енергії, частоти електромагнітних коливань, розміру облучаемой поверхні тіла і індивідуальних особливостей організму.

Найбільш ефективним і часто застосовуваним методом захисту від електромагнітних випромінювань моніторів є установка екранів. У даному випадку екранований джерело випромінювання за допомогою поглинаючого екрану.

Для забезпечення безпеки робіт з джерелами електромагнітних хвиль проводиться систематичний контроль фактичних значень нормованих параметрів на робочих місцях [13].

При роботі відеодисплейний терміналу рівні напруженості, щільності магнітного потоку електромагнітного поля, напруженості електростатичного поля не повинні перевищувати допустимих значень наведених в таблиці 6.1 на відстані 50 см від екрана, правої, лівої і тильної поверхонь відео при роботі з ним дорослих користувачів [14].

Таблиця 6.1 - Допустимі значення параметрів неіонізуючих електромагнітних випромінювань

Найменування параметра

Допустимі значення

Напруженості електромагнітного поля.

Електрична складова не більше:

діапазон частот 5 Гц - 2 кГц

діапазон частот 2 - 400 кГц

Щільність магнітного струму, не більше:

діапазон частот 5 Гц - 2 кГц

діапазон частот 2 - 400 кГц

Напруженість електростатичного поля не більше


25,0 В / м

2,5 В / м

250 нТл

25 нТл

15 кВ / м

Допустимі рівні напруженості (щільності потоку потужності) електромагнітних полів випромінюваних клавіатурою, системним блоком, маніпулятором "миша", бездротовими системами передачі інформації на відстані в залежності від основної робочої частоти вироби, не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці 6.2 [14].

Таблиця 6.2 - Допустимі рівні електромагнітних полів

Діапазон частот

0,3-300 кГц

0,3-3,0 МГц

3,0-30,0 МГц

30,0-300 МГц

0,3-300 ГГц

Допустимі рівні

25,0 В / м

15,0 В / м

10,0 В / м

3,0 В / м

10 мкВт/см2

Допустимі рівні напруженості електричного поля струму промислової частоти 50 Гц, створювані монітором, системним блоком, клавіатурою, виробом в цілому не повинні перевищувати 0,5 кВ / м.

6.1.2 Електричний струм

Електричні установки становлять для людини велику потенційну небезпеку. Людина починає відчувати вплив змінного струму 0,5-1,5 мА з частотою 50 Гц і 5-7 мА постійного струму. При дії такого струму відчувається нагрів ділянки, яка має контакт з струмоведучою частиною. Збільшення проходить струму викликає в людини судоми м'язів і хворобливі відчуття, які посилюються із зростанням струму і поширюються на всі великі ділянки тіла. Так, при струмах 10-15 мА біль стає дуже сильною, а судоми значними. При збільшенні струму до 30 мА м'язи можуть втратити здатність скорочуватися, а при струмі 50-60 мА настає параліч дихальних органів, а потім порушується робота серця. Смертельним вважають струм 100 мА і більше.

Приміщення, що охороняється відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки ураження струмом.

Електробезпека працюючих забезпечується конструкцією електроустановок; технічними здібностями і засобами захисту, організаційними засобами захисту. Передбачені наступні технічні засоби і способи захисту від ураження електричним струмом (за ПУЕ) [15]:

забезпечення недоступності струмоведучих частин, що знаходяться під напругою для випадкового дотику;

електричне розділення мережі;

усунення небезпеки поразки при появі напруги на корпусах, кожухах та інших частинах електрообладнання, що досягається застосуванням малих напруг, використанням подвійної ізоляції, засобів та запобіжних пристосувань, вирівнюванням потенціалу, захисним заземленням і т.д.

6.1.3 Статична електрика

Розрядні струми статичної електрики можуть виникати при дотику до будь-якого з обладнання. Такі розряди небезпеки для людини не представляють, але крім неприємних відчуттів вони можуть привести до виходу з ладу або збою в роботі устаткування. Для усунення зарядів статичної електрики досягається заземленням електропровідних частин обладнання. Для заземлення неметалевих об'єктів на них попередньо нанесено електропровідне покриття (електропровідних емаль). Такого роду заземлення об'єднано із захисним заземленням електрообладнання.

6.1.4 Шум

Основними джерелами шуму в приміщеннях, обладнаних ЕОМ, принтерами, в самих ЕОМ є вентилятори систем охолодження і трансформатори. Для такого виду трудової діяльності для типового робочого місця, норма шуму належить до 1-ої категорії. Рівень шуму в таких приміщеннях іноді досягає 80 дБА.

Класифікація шуму, характеристики та допустимі рівні шуму на робочих місцях встановлює СН9-86 РБ 98 "Шум на робочих місцях. Гранично допустимі рівні", таблиця 6.3.

Таблиця 6.3 - Гранично допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку.

Рівні звуку і еквівалентні

рівні звуку, дБА

Октавні смуги з середньогеометричними частотами, Гц


63

125

250

500

1000

2000

4000

8000


Рівні звукового тиску, дБДопустимі 50

71

61

54

49

45

42

40

38

Фактичні 48

69

60

51

47

40

40

45

36

Для зниження шуму принтери встановлені на спеціальні амортизуючі прокладки. Додатковим звукопоглинанням служать: використання дверей з оббивкою з шумопоглинаючого матеріалу, застосування склопакетів з метою зниження шуму з боку вулиці

6.1.5 Виробниче освітлення

Важливе місце в комплексі заходів з охорони праці і оздоровлення умов праці проектувальника займає створення оптимальної світлового середовища, тобто раціональна організація природного та штучного освітлення приміщення та робочих місць. У денний час у приміщенні використовується природне одностороннє висвітлення, у вечірній і нічний час або при недостатніх нормах освітленості - штучне загальне рівномірне освітлення.

Очищення світильників проводиться у міру їх забруднення, але не рідше одного разу на місяць.

Згідно СНБ 2.04.05-98 [18] приміщення для роботи з дисплеями та відеотерміналами можна віднести до розряду Б-1 зорової роботи (високої точності). Нормований рівень освітленості для роботи з дисплеями - 300 лк (див. таблицю 6.4)

Таблиця 6.4 - Параметри природного та штучного освітлення приміщень для роботи з дисплеями

Штучне освітлення

Природне освітлення

Освітленість робочих поверхонь, лк

Показник

диском-форту, М

не більше

Коефіцієнт пульсації освітленості, До ņ,% не більше

КПО,%
при верхньому або верхньому бічному

при бічному

висвітленні

300

40

5

3

1.0

Для штучного освітлення приміщення використовують люмінесцентні лампи білого (ЛБ) і темно-білого кольору (ЛТБ) потужністю 80Вт.

Розрахунок штучного освітлення.

Розрахунок проводиться методом коефіцієнта використання світлового потоку. Цей метод найбільш застосовний для розрахунку загального рівномірного освітлення приміщення. При розрахунку враховується як

пряме світло від світильника, так і відбитий від стін і стелі.

Світловий потік від одного світильника визначається за формулою:

F = ESKz / ηn (6.1)

де Е - освітленість, лк

S - площа освітлюваного приміщення, м2

К - коефіцієнт нерівномірності освітлення

z - коефіцієнт нерівномірності освітлення

n - необхідна кількість ламп.

Геометричні параметри розраховується приміщення:

ширина - а = 5 м

довжина - b = 10 м

висота - Н = 3,5 м

Площа освітлюється приміщення S = ab = 5-10 = 50 м2

Вибирається прямокутний спосіб розміщення світильників. Визначаємо відношення відстані між світильниками L до висоти їх підвісу Нс. Залежно від типу світильника це відношення L / Hc може бути прийнято 1,4-2,0. Приймається L / Hc = 1,4. Висота розташування світильника над освітлюваної поверхнею:

Нс = H-hc-hp (6.2)

Де Н - загальна висота приміщення, м

hc - висота від стелі до нижньої частини світильника, м

hc - висота від підлоги до освітлюваної поверхні, м

Н = 3,5 м, hc = 0.2 м, hp = 0.75 м.

Нс = 3.5-0.2-0.75 = 2.55 м.

Тоді

L = 1.4 Нс = 1,4-2,55 = 3,47 м

Необхідне число світильників

N = S/L2 = 5,14

Приймаються n = 6

Показник приміщення визначається за формулою

I = a * b / Hc (a + b) = 1,31

По знайденому показником приміщення визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку освітлювальної установки:

при i = 1,31, η = 0,42

Коефіцієнт нерівномірності освітлення z представляє собою відношення середньої освітленості Еср до мінімальної Emin. Його величина залежить від ставлення L / Hc, розташування і типу світильника, z = 1.2

Коефіцієнт запасу К, що враховує зниження освітленості в процесі експлуатації освітлювальної установки К = 1,5.

Освітленість Е визначається в залежності від типу лампи і типу освітлення, а також від розряду зорових робіт Е = 150 лк.

Виходячи з отриманих вихідних даних визначається світловий потік від кожної лампи по (4.1):

F = 4583

По знайденому значенням світлового потоку визначається потужність ламп. При роботі з блискучими поверхнями в установках загального освітлення слід застосовувати люмінесцентні лампи денного світла, тому вибирається лампа ЛД85. Її параметри наведені в табл.6.5.

Параметри люмінесцентної лампи денного світла ЛД85

Потужність, Вт

85

Напруга живильної мережі, В

220

Світловий потік, Лм

4700

Світлова віддача, Лм / Вт

60

6.1.6 Метеорологічні умови

З метою забезпечення комфортних умов для обслуговуючого персоналу і надійності технологічного процесу згідно СанПін 9-80РБ 98 встановлюють такі вимоги до микроклиматическим умовам (див. табл.6.6). У цій же таблиці наведені оптимальні та фактичні значення.

Таблиця 6.6.

Мікрокліматичні умови


Оптимальні

Допустимі

Фактичні

Параметри

значення

норми

значенняХолодний

Теплий

Холодний

Теплий

Холодний

Теплий


період

період

й період

період

період

період

Температура

21 - 23

22-24

20-24

21 - 28

20-23

20-24

повітря, ° СВідносить.

40-60

40-60

75

60

15-62

46-52

вологість,%Швидкість

<0.1

0.2

0.2

0.1 - 0.3

0.2

0.2

рухуповітря, м / сУ приміщенні передбачено регулювання подачі теплоносія для дотримання нормативних параметрів мікроклімату. В якості нагрівальних приладів у приміщеннях з ЕОМ і сховищах носіїв інформації встановлені регістри з труб.

Для забезпечення встановлених норм мікрокліматичних.

параметрів і чистоти повітря використовують вентиляцію, тобто видалення забрудненого або повітря і подачу в приміщення свіжого повітря:

при кубатурою приміщення до 20 м3 на одного працівника - не менше 30 м3 / год на людину;

Повітрообмін при природній вентиляції відбувається внаслідок різниці температури повітря в приміщенні і зовнішнього повітря, а також в результаті дії вітру. Повітря, що надходить в приміщення за допомогою припливної вентиляції, очищається від пилу і мікроорганізмів. При роботі витяжної системи чисте повітря надходить у приміщення через нещільності в захисних конструкціях. Запиленість повітря не перевищує 0,75 мг/м3 при розмірах часток пилу 3 мкм.

Кондиціювання повітря забезпечує автоматичне підтримання параметрів мікроклімату в необхідних межах протягом усіх сезонів року, очищення повітря від пилу і шкідливих речовин, створення невеликого надлишкового тиску в чистих приміщеннях для виключення неочищеного повітря. Температура повітря, що подається в приміщення з ЕОМ - не нижче 19 ° С.

6.1.7 Організація та обладнання робочих місць

В якості робочого столу для співробітників офісів вибиралися столи, що задовольняють наступним вимогам [14:

робочий стіл повинен мати розміри: ширину 800, 1000, 1200 або 1400 мм, глибину на рівні колін - не менше 450 мм і на рівні простягнутої ноги - не менше 650 мм;

конструкція робочого стільця (крісла) повинна забезпечувати: ширину і глибину поверхні сидіння не менше 400 мм; поверхню сидіння повинна бути з заокругленим переднім краєм; можливість регулювання висоти поверхні сидіння в межах 400 - 550мм і кутах нахилу вперед до 15 ° і назад до 5 ° ; Висота спинки стільця 300 ± 20 мм, ширину - не менше 380 мм, радіус крівоти горизонтальній площині - 400 мм; кут нахилу спинки у вертикальній площині в межах 0 ± 30 °; врегулювання відстані спинки від переднього краю сидіння в межах 260 - 400 мм; стаціонарні або знімні підлокітники довжиною не менше 250 мм і шириною - 50 - 70 мм; регулювання підлокітників по висоті над сидінням у межах 230 ± 30 мм і відстанню між підлокітниками в межах 350 - 500 мм;

Рекомендоване розміщення робочих місць з ПЕОМ наведено на малюнку 6.1, зона зорового спостереження - на малюнку 6.2, розташування устаткування ЕОМ при роботі з екраном - на малюнку 6.3.

1, 2 - зона для розміщення часто використовуваних органів управління;

3 - зона для розміщення рідко використовуваних органів управління.

Малюнок 6.1 - Зони для виконання ручних операцій і розміщення органів управління

Малюнок 6.2 - Зони зорового спостереження у вертикальній площині

Малюнок 6.3 - Розташування елементів обладнання ЕОМ при постійній роботі з екраном

6.2 Пожежна безпека

У сучасній радіоелектронної апаратури відзначається дуже висока щільність розміщення елементів електронних схем. У безпосередній близькості один від одного розташовані з'єднувальні дроти, комутаційні кабелі. При протіканні по них струму виділяється значна кількість теплоти, що може привести до підвищення температури окремих вузлів до 80-1000 0С, а потім до короткого замикання і згорянню з утворенням іскор електронних схем.

По вибуховий та пожежної небезпеки приміщення і будівлі поділяються по НПБ 5-2005 [20 на категорії А, Б, В1, В2, В3, В, Г1, Г2, Д. категоріювання вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщень і будівель визначається для найбільш несприятливого у відношенні пожежі або вибуху періоду, виходячи з виду знаходяться в апаратах і приміщеннях горючих речовин і матеріалів, їх кількості і пожежонебезпечних властивостей, особливостей технологічних процесів.

Згідно СНБ 2.02.01-98 "Пожежно-технічна класифікація будівель, будівельних конструкцій та матеріалів" приміщення належить до другого ступеня вогнестійкості: будівля з несучими та огороджувальними конструкціями з природних і штучних кам'яних матеріалів, бетону або залізобетону з застосуванням негорючих матеріалів. У перекриттях будівель застосовуються сталеві конструкції. Для боротьби з поширенням пожеж передбачені протипожежні перешкоди.

Для евакуації людей визначено евакуаційні шляхи. Евакуаційні виходи розташовуються розосереджено з мінімальним відстанню між ними. Виходи з підвалів і цокольних поверхів передбачені назовні. Ширина шляхів евакуації на просвіт становить не менше одного метра, дверей - не менше 0,8 метрів. Висота проходу на шляхах евакуації не менше 2 метрів. Двері на шляхах евакуації відкриваються у напрямку виходу з будівлі. У будівлі передбачено оповіщення про пожежу.

Є первинні, стаціонарні та пересувні засоби пожежогасіння.

Висновок

У даному дипломному проекті була розроблена охоронної сигналізації об'єкту "офісне приміщення".

Розглянуто типи і характеристики охоронних сповіщувачів і приймально-контрольних приладів, що застосовуються на території Республіки Білорусь.

Відповідно до аналітичним дослідження систем охоронної сигналізації, присутніх на ринку РБ і встановлюваних на об'єкти як приймально-контрольного приладу був вибраний ПКП Аларм 5, а також охоронні сповіщувачі ІНС 106, FG 730, ІНС 103.

Проведено порівняльний аналіз характеристик приймально-контрольних приладів та охоронних сповіщувачів. Показана можливість застосування даних приладів для побудови системи охоронної сигналізації.

Розроблено схему системи охоронної сигналізації об'єкту.

Проведено розрахунок витрат на проведення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт.

Розроблені заходи щодо забезпечення безпечних умов праці.

Список використаних джерел

 1. Технічні засоби забезпечення безпеки: Довідково-методичний посібник / І.Є. Зуйков, А.А. Антошин, І.Д. Брель, Т.Л. Владимирова, П.М. Осташков, Ю.А. Серьогін, В.П. Пугачов, А.А. Пукач, А.І. Черепков / Під. ред І.Є. Зуйкова-Мн., 2001. - 177

 2. ВСН 25-09.68-85 "Правила виробництва і приймання робіт. Установки охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації".

 3. СНиП 3.05.06-85 "Електротехнічні пристрої".

 4. СНиП 3.05.06-85 "Системи автоматизації".

 5. Керівний документ. Технічні засоби та системи охорони. Позначення умовні графічні елементів системи.

 6. РД 28/3.009-2001, 2001р. МВС Республіки Білорусь.

 7. Керівний документ. Технічні засоби та системи охорони. Системи охоронної сигналізації. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації. РД 28/3.010 - 2001, 2001р. МВС Республіки Білорусь.

 8. СНБ 1.03.02. -96 "Склад, порядок розроблення та погодження проектної документації в будівництві".

 9. РД 28/3.006 - 2005 Технічні засоби та системи охорони. Тактика застосування технічних засобів охоронної сигналізації.

 10. РД 28/3.012 - 2005 інженерно-технічного укріплення об'єктів. Вимоги і норми проектування.

 11. РД 28/3.010 - 2001 Технічні засоби та системи охорони. Системи охоронної сигналізації. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації.

 12. РД 28/3.008 - 2001 Технічні засоби та системи охорони. Порядок розробки технічного завдання на проектування.

 13. СТБ 1250-2000 Охорона об'єктів та фізичних осіб Терміни та визначення

 14. СанПіН 2.2.4 / 2.1.8 9-36-2002 Електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону

 15. СанПіН 9-131 РБ 2000 Санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги до відеодисплейних терміналів, електронно-обчислювальних машин та організації роботи.

 16. Правила улаштування електроустановок, 1999р.

 17. СанПіН 2.2.4 / 2.1.8 10-32-2002 Шум на робочих місцях, у приміщеннях житлових, громадських будівель і на території житлової забудови.

 18. СанПіН 9-80 РБ 98. Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень: Збірник офіційних документів з медицини праці та виробничої санітарії. - Мн.: МОЗ РБ, 1999. - Ч.6.

 19. СНБ 2.04.05 - 98. Природне і штучне освітлення. - Мн.: Мінбудархітектури РБ, 1998. - 58 с.

 20. ГОСТ 12.1 004 - 91 Загальні вимоги пожежної безпеки.

 21. НПБ 5-2005 Норми пожежної безпеки Республіки Білорусь. Категоріювання приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною відповідальності.

 22. СНБ 2.02.02 - 01. Евакуація людей з будівель і споруд при пожежі. - Мн.: Мінбудархітектури РБ, 2002. - 29 с.

 23. ГОСТ 12.1 004 - 91 ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги.

Програми

ДОДАТОК Б

ПОГОДЖЕНО

__________________________

"___" ___________ 2008р

Основні технічні рішення з охоронної сигналізації на об'єкті: офісні приміщення

Наймену-вання

об'єкта


Приміщення (по шлейфах)

АПАРАТУРА

Місце передачі сигналу тривоги


Виносні СЗУ

Кількість тип, місце установки


Особливі

требова-

няшлейфу

Найменування

приміщення або

периметра груп

приміщень

Тип сповіщувача

Тип контрольно-приймального приладу
1

2

3

4

5

6

7

8

офісні приміщення

ОС-1

Вхідні двері

ІНС10 6

MPS 20

Аларм 5

ПЦН

СОА 4 на стіні фасадуОС-2

Тилова двері

ІНС10 6

MPS 20


Аларм 5

ПЦН
ОС-3

Обсяг офісних приміщень

ІНС 103

Аларм 5

ПЦН
ОС-4

Вікна офісного приміщення

MPS 20

FG 730

Аларм 5

ПЦН
ОС-5

Вікна офісного приміщення

MPS 20

FG 730

Аларм 5

ПЦН
ОС-6

Вікна офісного приміщення

MPS 20

FG 730

Аларм 5

ПЦН
ОС-7

Перехідні двері

MPS 20


Аларм 5

ПЦН
ОС-8

Резерв


Проектна організація гр.313022

Додаток А1

ХАРАКТЕРИСТИКА Захищають приміщення ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ

Об'єктові ОХОРОННОЇ СІГНАЛІЗАЦІІ__офісние помещенія___

1. Джерела електроживлення систем об'єктової охоронної сигналізації:

3. Приміщення, в яких електромагнітні поля і наведення переви-

а) вільні групи на щиті чергового освітлення;


шают рівень, встановлений ГОСТ 30379-95

немає

б) окремий ел. щиток, який необхідно встановити


4.


2. Місце встановлення акумуляторної батареї і випрямляча

АКБ встановити
Усередині ПКП
Найменування

приміщень, які підлягають обладнанню засобами сигналізації,

осі, позначки, номери

креслень

Характеристика приміщення, що захищається

Елементи приміщень, що блокуються засобами сигналізації

Типи сповіщувачів і ПКП, рекомендовані охороноюВікна (кватирки)

Двері, люки

Сейфи

Некапітальні. стіни, стеліНеобхідність установки тривожної сигналізації

Місце передачі сигналів тривоги (ПЦО, КПП, пост)

Необхідність встановлення окремого ПКП чи ЗУ "Атлас"

Необхідність встановлення виносних СЗУ внутр або зовнішніх)

Клас вибухопожежної. небезпеки за ПУЕ

Наявність і кіль.

телефонних номерів

Позначення, креслення

Кількість

Матеріал рам

Наявність грат

Позначення, креслення

Кількість

Матеріал

Кількість

Координати (осі)

Матеріал
Вхідні двері

__

ПЦО

ПКП

СЗУ

__

в нал

-

-

-

-

_ / _

1

мет.

-

-

-

ІНС10 6

MPS 20

Тилова двері-

-

-

-

_ / _

1

мет.

-

-

-

ІНС10 6

MPS 20

Офісне приміщення- □ -

1

мет.

-

_ / _

1

дер.

-

-

-

ІНС 103

FG 730

ІО102

Офісне приміщення- □ -

1

мет.

-

_ / _

1

дер.

-

-

-

ІНС 103

FG 730

ІО102

Офісне приміщення- □ -

1

мет.

-

_ / _

1

дер.

-

-

-

ІНС 103

FG 730

ІО102

Хол і коридор- □ -

4

мет.

-

-

-

-

-

-

-

ІНС 103

FG 730

MPS 20

Перехідні двері-

-

-

-

_ / _

1

дер.

-

-

-

ІВ 102

Відповідальний представник організації-заказчика___________________________________

(Підпис, ініціали, прізвище)

Головний інженер проекту організації-разработчика___________________________________

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Диплом
243.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Проектування системи охоронної сигналізації 2
Системи охоронної сигналізації
Модернізація системи охоронної сигналізації в ТОВ Мотексавтозапчасті
Модернізація системи охоронної сигналізації в ТОВ Мотексавтозапчаст
Розр т собівартості виконання робіт системи охоронної сигналізації музею Г Р Державіна
Система охоронної сигналізації 2
Система охоронної сигналізації
Система охоронної сигналізації сучасного готелю
Класифікація об`єктів Тактика оснащення об`єктів системами охоронної сигналізації
© Усі права захищені
написати до нас