Проектування основ і фундаментів багатоповерхового громадянського будинку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Анотація

Глініна Є.В. Проектування опалювальної котельні для теплопостачання п. Шуркало Тюменської області, - Челябінськ: ЮУрГУ, Е, 2007, 100с, Бібліографія літератури - 16 найм. Графічна частина - 7 аркушів.
У зв'язку з розширення родовищ і збільшенням видобутку нафти в районі с Шуркало Тюменської області було прийнято рішення про будівництво нового мікрорайону. Для теплопостачання гарячою водою і теплом на потреби опалення та вентиляції запропонований проект котельні з установкою чотирьох водогрійних котлів КВ-ГМ-30-150.
Зроблено розрахунок теплових навантажень, теплової схеми котельні, тепловий розрахунок котла, зроблений вибір обладнання для запропонованої схеми котельні.
Розглянуто питання захисту навколишнього середовища, виконаний розрахунок димової труби.
Наводиться короткий опис схеми автоматики.
Проведено техніко-економічний розрахунок роботи котельні на природному газі.
Розглянуто питання безпеки життєдіяльності обслуговуючого персоналу.

Зміст
Введення
Опис системи теплопостачання
Розрахунок теплових навантажень опалення вентиляції та ГВП
1.1 Сезонна теплове навантаження
1.2 Розрахунок цілорічної навантаження
1.3 Розрахунок температур мережної води
1.4 Розрахунок витрат мережної води
2. Розрахунок теплової схеми котельні
2.1 Побудова теплової схеми котельні
2.2 Розрахунок теплової схеми котельні
3. Тепловий розрахунок котла
3.1 Технічні характеристики котла КВ-ГМ-30-15024
3.2 Конструктивні характеристики котла
3.3 Топкове пристрій котла КВ-ГМ-30-150
3.4 Тепловий розрахунок котла КВ-ГМ-30-150
3.5 Тепловий баланс котла і витрата палива
3.6 Розрахунок теплообміну в топці
3.7 Розрахунок конвективного пучка
3.8 Зведена таблиця теплового розрахунку котла і нев'язка балансу
4. Вибір обладнання
5. Охорона навколишнього середовища
5.1 Речовини, що забруднюють навколишнє середовище
5.2 Заходи з охорони навколишнього середовища
5.3 Розрахунок концентрації забруднюючої речовини
5.4 Розрахунок висоти димової труби
6. Автоматизація
7. Техніко-економічний розрахунок
7.1 Постановка завдання
7.2 Розрахунок капітальних витрат
7.3 Розрахунок основних поточних витрат
7.4 SWOT - аналіз
7.5 Поле сил змін системи
7.6 Побудова піраміди визначення мети й дерева цілей
7.7 Організаційна структура
7.8 Обсяги виробництва продукції
7.9 Планування на підприємстві
7.10 Планування праці і заробітної плати
7.11 Калькуляція поточних витрат на енергетичне обслуговування
7.12 Планування кошторису витрат на енергетичне обслуговування
7.13 Основні економічні показники
8. Безпека життєдіяльності
8.1 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів
8.2 Вплив виявлених ОВПФ на організм людини
8.3 Безпека технологічних процесів
Висновок
Література

Введення
Основне призначення будь-якої системи теплопостачання полягає в забезпеченні споживачів необхідною кількістю теплоти необхідних параметрів.
Залежно від розміщення джерела теплоти по відношенню до споживачів системи теплопостачання поділяються на централізовані і децентралізовані.
У децентралізованих системах джерело теплоти і теплоприймача споживачів поєднані в одному агрегаті або розміщені так близько, що передача теплоти від джерела до теплоприймача може здійснюватися без проміжної ланки-теплової мережі.
У системах централізованого теплопостачання джерело теплоти і теплоприймача споживачів розміщені роздільно, часто на значній відстані, тому передача теплоти від джерела до теплоприймача проводиться по теплових мережах.
Для транспорту теплоти на великі відстані застосовуються два теплоносія: вода і водяна пара. Як правило, для задоволення сезонної навантаження і навантаження гарячого водопостачання в якості теплоносія використовується вода, для промислово-технологічного навантаження - пар.
Підготовка теплоносіїв проводиться у спеціальних, так званих теплопріготовітельних установках на ТЕЦ, а також у міських, групових (квартальних) або промислових котелень.
Розвиток електроенергетики ведеться в основному за рахунок будівництва великих теплових і атомних електростанцій з потужними конденсаційними турбінами 300, 500, 800 і 1000 МВт. У цих умовах будівництво нових ТЕЦ економічно виправдана лише в районах, де є комплекси промислових підприємств та житлові масиви з великою концентрацією теплових споживачів. У тих районах, де концентрація теплового споживання не досягає економічно доцільного для будівництва ТЕЦ максимуму, повинна здійснюватися оптимальна централізація теплопостачання на основі розвитку мережі великих районних котелень.
При централізації теплопостачання та закриття невеликих малоекономічних заводських і будинкових котелень зменшуються витрати палива, скорочується кількість обслуговуючого персоналу і зменшується забруднення навколишнього середовища.
Таким чином, розвиток теплопостачання споживачів намічається по основним напрямкам централізації системи, що базується на комбінованій виробленні електроенергії і тепла на потужних ТЕЦ і АТЕЦ високого тиску, в тому числі на чисто опалювальних ТЕЦ; централізації систем теплопостачання великих районних виробничо-опалювальних і чисто опалювальних котелень.
Децентралізоване теплопостачання від невеликих заводських, а також опалювальних квартальних і будинкових котелень, від печей та індивідуальних нагрівальних приладів найближчим часом буде скорочуватися, але все ж таки буде мати помітне місце в покритті загального теплопостачання.
Необхідно відзначити, що навіть при теплопостачанні від сучасних ТЕЦ високого і надвисокого тиску покриття піків опалювальних навантажень здійснюється від великих пікових водогрійних котлів, що встановлюються як на території ТЕЦ, так і в окремо розташованих районних котелень.
Однак 95% міст і селищ міського типу будуть мати розрахункову теплове навантаження менше 500 Гкал / год, і для них основними джерелами теплопостачання будуть котельні. Триваюче подорожчання всіх видів органічного палива і зміна вартості обладнання можуть змінити в меншу сторону розрахункові техніко-економічні показники, які є в даний час оптимальними для будівництва ТЕЦ.
Таким чином, використання виробничо-опалювальних та опалювальних котелень у майбутньому збережеться і при цьому передбачається їх укрупнення, підвищення економічності використання органічного палива та оснащення новим сучасним обладнанням.

Опис системи теплопостачання
В даний час найбільш поширені двотрубні закриті системи теплопостачання.
Основними перевагами закритої системи теплопостачання є:
• стабільність (по запаху, кольоровості та іншим санітарним
показниками) якості води, що надходить на водоразбор;
• досить простий санітарний контроль системи теплопостачання;
• досить проста експлуатація, тому що стабільний гідравлічний режим;
• простота контролю герметичності системи теплопостачання;
Джерелом теплопостачання району є опалювальна котельня, яка складається з чотирьох водогрійних котлів КВ-ГМ-30-150 загальною потужністю 111,9 МВт (96,3 Гкал / год). Основним паливом для даних котлів є газ, резервним - мазут.
Дана котельня призначена для відпуску тепла у вигляді гарячої води на потреби опалення, вентиляції і гарячого водопостачання району. Споживачами тепла є житлові будинки району та громадські будівлі (навантаження вентиляції).
Схема теплопостачання закрита двотрубна, регулювання відпустки тепла якісне за опалювальної навантаженні, температурний графік відпустки тепла 150/70 ° С.
Населення району 30 000 чоловік.

1. Розрахунок теплових навантажень опалення, вентиляції і гарячого водопостачання
В якості споживача комунально-побутової навантаження обраний будується мікрорайон п. Шуркало з житловими будинками квартирного типу при висоті будинків 5 і більше поверхів. Для розрахунку беремо дані р. Красноярська.
Таблиця 1.
Вихідні дані
Найменування
Позначення
Одиниця виміру
Величина
Розрахункова температура повітря проектування опалення [1]
t але
єС
- 40
Середня температура найбільш холодного місяця [1]
t НХМ
єС
- 17
Розрахункова температура повітря усередині житлових приміщень
t в
єC
+ 20
Розрахункова температура гарячої води у абонента
t р
єС
+ 65
Розрахункова температура холодної води у абонента в літній період

єС
+ 15
Розрахункова температура холодної води у абонента в зимовий період

єС
+ 5
Кількість квадратних метрів житлової площі на одного жителя
f уд
м 2 / чол
18
Кількість жителів
z
чол
30000
Укрупнений показник макс. теплового потоку на опалення житлових будинків на 1 м 2 загальної площі
q f
Вт / м 2
85
Норма середнього тижневого витрати гарячої води для житлових приміщень
а
л / добу
100
Норма середнього тижневого витрати гарячої води для громадських та адміністративних будівель
b
л / добу
25
Коефіцієнт, що враховує витрату тепла на громадські будинки
До 1
-
0,25
Коефіцієнт, що враховує тип забудови будинків
До 2
-
0,6
Тривалість роботи системи опалення
n o
год / рік
5650

1.1 Сезонна теплове навантаження
Таблиця 2. Розрахунок сезонних навантажень
Величина
Одиниця виміру
Розрахунок
Найменування
Розрахункова формула або спосіб визначення
Розрахункове навантаження опалення (t = t але = - 40 єС)

МВт

Розрахункове навантаження вентиляції (t = t але = - 40 єС)

МВт

Навантаження опалення (t н = + 8 єC)

МВт

Навантаження вентиляції (t н = + 8 єC)

МВт

Навантаження опалення (t НХМ = - 17 єC)

МВт

Навантаження вентиляції (t НХМ = -17 єC)

МВт

1.2 Розрахунок цілорічної навантаження
Таблиця 3. Розрахунок цілорічної навантаження
Величина
Одиниця виміру
Розрахунок
Найменування
Розрахункова формула або спосіб визначення
Середньотижневим витрата тепла на ГВП для зимового періоду

МВт

Середньотижневим витрата тепла на ГВП для літнього періоду

МВт

Коефіцієнт тижневої нерівномірності
До н
-
1,2
Коефіцієнт добової нерівномірності
К з
-
1,9
Розрахунковий витрата тепла на ГВП для зимового періоду

МВт

Розрахунковий витрата тепла на ГВП для льотного періоду

МВт

Середня температура повітря опалювального періоду
(Табл. 4.1 [1])
єС
- 7,2
Річна витрата тепла на опалення

МВт

Річна витрата тепла на вентиляцію

МВт

Річна витрата тепла на ГВП

МВт

Сумарний річний витрата теплоти

МВт


n, год / рік
Рис. 1. Спільний графік теплових навантажень і цілорічної теплового навантаження
Q, МВт
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
- 40
1000
2000
3000
4000
20
40
60
80
100
Q = f (n)
Q про
Q ГВП
Q в
5000
8
Q S
Підпис: n, год / рік
Підпис: Рис. 1. Спільний графік теплових навантажень і цілорічної теплового навантаженняПідпис: Q, МВтПідпис: 0Підпис: -5Підпис: -10Підпис: -15Підпис: -20Підпис: -25Підпис: -30Підпис: - 40Підпис: 1000Підпис: 2000Підпис: 3000Підпис: 4000Підпис: Q = f (n)Підпис: QоПідпис: QгвсПідпис: QвПідпис: 5000Підпис: 8Підпис: QSПідпис: 0, Підпис: -5, Підпис: -10, Підпис: -15, Підпис: -20, Підпис: -25, Підпис: -30, Підпис: - 40, Підпис: 1000, Підпис: 2000, Підпис: 3000 , Підпис: 4000, Підпис: 20, Підпис: 40, Підпис: 60, Підпис: 80, Підпис: 100, Підпис: Q = f (n), Підпис: Qо, Підпис: Qгвс, Підпис: Qв, Підпис: 5000, Підпис: 8, Підпис: QS1.3 Розрахунок температур мережної води
Таблиця 4. Розрахунок температур мережної води
Величина
Одиниця виміру
Розрахунок
Найменування
Розрахункова формула або спосіб визначення
Розрахункова температура води в подавальному трубопроводі
(За умовою)
єС
150
Розрахункова температура води у зворотному трубопроводі
(За умовою)
єС
70
Температура води в стояку місцевої системи після змішування на введенні

єС
95
Перепад температур води в місцевій системі

єС
95 - 70 = 25
Перепад температур теплової мережі

єС
150 - 70 = 80
Температурний напір нагрівального приладу місцевої системи

єС

Поточні значення температур мережної води в подавальному і зворотному трубопроводах розраховуємо за формулами:
, (1)
, (2)
де - Величина відносної теплового навантаження:
. (3)

Таблиця 5. Температури мережної води
t н
+ 8
+ 3
0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40

0,20
0,28
0,33
0,42
0,50
0,58
0,67
0,75
0,83
0,92
1

65,0
65,0
69,3
80,1
90,8
101,3
111,6
121,9
132,0
142,0
150,0

28,4
32,7
35,3
39,7
44,0
48,3
52,7
57,0
61,3
65,7
70,0
Рис. 2. Графіки температур мережної води
τ
Підпис: τ
τ О2
Підпис: τо2
τ о1
Підпис: τо1
t н єC
Підпис: tн єC \ S
1.4 Розрахунок витрат мережної води
Таблиця 6. Розрахунок витрат мережної води
Величина
Одиниця виміру
Розрахунок
Найменування
Розрахункова формула або спосіб визначення
Розрахунковий витрата води на опалення (t н = t но)

кг / с
171
Витрата води на опалення при t н = + 8 єС

кг / с
85
Розрахунковий витрата води на вентиляцію (t н = t но)

кг / с
20,5
Витрата води на вентиляцію при t н = + 8 єС

кг / с
10,3
При t н> t ні:
, (4)
кг / с.
При t н <t ні:
(5)
Таблиця 7. Розрахунок витрат води мережної води на ГВП
t н
+ 8
+ 3
0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40

184
184
165
146
127
112
101
91
84
78
74
G, кг / с
Підпис: G, кг / с Рис. 3. Графіки витрат мережної води
t н єC
Підпис: tн єC
G в
Підпис: Gв
G про
Підпис: Gо

Підпис: \ S

2. Розрахунок теплової схеми котельні
2.1 Розрахунок теплової схеми котельні
Таблиця 8. Розрахунок котельні
Розрахункова величина
Позначення
Розрахункова формула або спосіб визначення
Одиниця виміру
Розрахунковий режим
t але = - 41 ° С
Витрата теплоти на опалення і вентиляцію


МВт
64,3
Витрата теплоти на ГВП

З розрахунку
МВт
24,9
Загальна теплова потужність ТГУ


МВт
89,2
Температура прямої мережевої води на виході з ТГУ

За рис. 2
єС
150
Температура зворотної мережної води на вході в ТГУ

За рис. 2
єС
70
Витрата мережевої води на опалення і вентиляцію


кг / с
191,5
Витрата мережної води на ГВП


кг / с
74
Загальний витрата мережної води


кг / с
265,5
Витрата води на підживлення і втрати в т / с


кг / с
6,64
Витрата теплоти на власні потреби


МВт
2,68
Загальна теплова потужність ТГУ


МВт
91,88
Витрата води через котельні агрегати


кг / с
273
Температура води на виході з котла


єС
150
Витрата води через котел на власні потреби


кг / с
7,9
Витрата води на лінії рециркуляції


кг / с
0
Витрата води по перемичці


кг / с
0
Витрата хімочищенням води


кг / с
6,64
Таблиця 8. Продовження
Розрахункова величина
Позначення
Розрахункова формула або спосіб визначення
Одиниця виміру
Розрахунковий режим
t але = - 41 ° С
Витрата вихідної води


кг / с
7,64
Витрата гріючої води на Т № 2


кг / с
3,32
Температура гріючої води після Т № 1


° С
24
Витрата випарив з деаератора


кг / с
0,01
Витрата гріючої води на деаерацію


кг / с
2,21
Розрахунковий витрата води на власні потреби


кг / с
5,53
Розрахунковий витрата води через котельний агрегат


кг / с
271
Помилка розрахунку
δ

%
0,73

3. Тепловий розрахунок котла
3.1 Технічні характеристики котла КВ-ГМ-30-150
Метою повірочного теплового розрахунку котлоагрегату є визначення (за наявними конструктивним характеристикам, заданому навантаженні і палива) наступних параметрів: температури води і продуктів згоряння на кордонах між поверхнями нагріву, ККД агрегату, витрати палива.
Конструкція котлоагрегату розроблена з урахуванням максимального ступеня заводської блочности та уніфікації деталей, елементів і вузлів котлоагрегатів, що працюють на різних видах палива.
Котли КВ-ГМ-30-150, виконані за П-образної схемою, експлуатуються, і випуск їх триває на Дорогобузькому котельному заводі. Котел КВ-ГМ-30-150 поставляється заводом тільки для роботи в основному опалювальному режимі (вхід води здійснюється в нижній колектор заднього топкового екрану, вихід води - з нижнього колектора фронтового екрана).
Топкова камера має горизонтальну компоновку. Конфігурація камери в поперечному розрізі повторює профіль залізничного габариту. Конвективна поверхню нагріву розташована у вертикальній шахті з підйомним рухом газів.
Котел КВ-ГМ-30-150 призначений для спалювання газу і мазуту. На фронтовій стінці котла встановлена ​​одна газомазутних пальник з ротаційною форсункою. Для видалення зовнішніх відкладень з конвективних поверхонь котел забезпечений дробоочистки.
Схема циркуляції: послідовний рух води по поверхнях нагрівання, вхід - у нижній колектор заднього топкового екрану, вихід - з нижнього колектора фронтового екрана.
Обмурування надтрубная, несучого каркаса немає. Топковий і конвективний блоки мають опори, приварені до нижніх колекторам котлоагрегату. Опори на стику топкового і конвективного блоків нерухомі.
Габаритні розміри котла: довжина - 11800 мм, ширина - 3200 мм, висота - 7300 мм.
Таблиця 9. Технічні характеристики котла КВ-ГМ-30-150
Найменування величини
Одиниця
вимірювання
Значення
Номінальна теплопродуктивність
Гкал / год
30
Витрата води
т / год
370
Витрата палива:
газ
м 3 / год
3680
мазут
кг / год
3490
Температура вихідних газів
газ
° С
160
мазут
° С
250
ККД при номінальному навантаженні
на газі
%
91,2
на мазуті
%
87,7
Гідравлічний опір котла
кгс / м 2
19000
Тиск води розрахункове
кгс / см 2
25
Видиме теплонапругу топкового об'єму
газ
ккал / м 3:00
551'10 3
мазут
ккал / м 3:00
480'10 3
3.2 Конструктивні характеристики котла
Топкова камера повністю екранована трубами діаметром 60'3 мм з кроком 64 мм. Екранні труби приварюються безпосередньо до камер діаметром 219'10 мм. У задній частині топкової камери є проміжна екранована стінка, утворює камеру догорання. Екрани проміжної стінки виконані також з труб діаметром 60'3 мм, але встановлені в два ряди з кроком S 1 = 128 мм і S 2 = 182 мм.
Конвективна поверхню нагріву розташована у вертикальній шахті з повністю екранованими стінками. Задня і передня стіни виконані з труб діаметром 60'3 мм з кроком 64 мм.
Бічні стіни екрановані вертикальними трубами діаметром 83'3, 5 мм з кроком 128 мм. Ці труби служать також стояками для труб конвективних пакетів, які набираються з U-образних ширм з труб діаметром 28'3 мм.
Ширми розставлені таким чином, що труби утворюють шаховий пучок з кроком S 1 = 64 мм і S 2 = 40 мм.
Передня стіна шахти, що є одночасно задньою стіною топки, виконана суцільнозварний. У нижній частині стіни труби розведені в чотирирядний фестони з кроком S 1 = 256 мм і S 2 = 180 мм.
Труби, що утворюють передню, бокові та задню стіни конвективної шахти, уварені безпосередньо в камери діаметром 219'10 мм.
Таблиця 10. Конструктивні характеристики котла КВ-ГМ-30-150
Найменування величини
Одиниця
вимірювання
Значення
Глибина камери згоряння
мм
8484
Ширина камери згоряння
мм
2880
Глибина конвективної шахти
мм
2300
Таблиця 10. Продовження
Найменування величини
Одиниця
вимірювання
Значення
Ширина конвективної шахти
мм
2880
Ширина по обмуровке
мм
3200
Довжина по обмуровке (з пальником)
мм
11800
Висота від рівня підлоги до верху обмурівки (осі колектора)
мм
6680
Радіаційна поверхню нагріву
м 2
126,9
Конвективна поверхню нагріву
м 2
592,6
Повна площа поверхні нагрівання
м 2
719,5
Маса в обсязі поставки
кг
32400
3.3 Топкове пристрій котла КВ-ГМ-30-150
Котел забезпечений газомазутних ротаційної пальником РГМГ-30. До достоїнств ротаційних форсунок можна віднести безшумність у роботі, широкий діапазон регулювання, а також економічність їх експлуатації, оскільки витрата енергії на розпилювання значно нижче, ніж при механічному, паровому або повітряному розпилюванні.
Основними версій сайту пальникового пристрою є: ротаційна форсунка, газова частина периферійного типу, воздухонаправляющее пристрій вторинного повітря і воздуховод первинного повітря.
Ротор форсунки являє собою порожнистий вал, на якому закріплені гайки-живильники і розпилює склянку.
Ротор приводиться в рух від електродвигуна асинхронного за допомогою клинопасової передачі. У передній частині форсунок встановлений завихритель первинного повітря аксіального типу з профільними лопатками, встановленими під кутом 30 °. Первинне повітря від вентилятора первинного повітря подається до завихрювача через спеціальні вікна в корпусі форсунки.
Воздухонаправляющее пристрій вторинного повітря складається з повітряного короба, завихрювача аксіального типу з профільними лопатками, встановленими під кутом 40 ° і переднього кільця, що утворює гирло пальника. Газова частину пальника периферійного типу складається з газорозподільних кільцевої камери з однорядною системою газовидающіх отворів одного діаметра і двох газоподводящей труб.
Таблиця 11. Технічні характеристики пальника РГМГ-30
Найменування величини
Одиниця
вимірювання
Значення
Номінальна теплопродуктивність
Гкал / год
30
Діапазон регулювання
%
10-100
Ротаційна форсунка:
Діаметр розпилює склянки
мм
200
Частота обертання склянки
об / хв
5000
В'язкість мазуту перед форсункою
° ВУ
8
Тиск мазуту перед форсункою
кгс / см 2
2
Електродвигун:
Тип
-
АОЛ2-31-2М101
Потужність
кВт
3
Частота обертання
об / хв
2880
Автономний вентилятор первинного повітря (форсунковим):
Тип
-
30 ЦС-85
Продуктивність
м 3 / год
3000
Тиск повітря
мм вод. ст.
850
Тип електродвигуна
-
АТ-2-52-2
Потужність
кВт
13
Частота обертання
об / хв
3000
Аеродинамічний опір пальники з первинного повітрю не менш
кгс / см 2
900
Температура первинного повітря
° С
10-50
Діаметр патрубка первинного повітря
мм
320
Воздухонаправляющее пристрій вторинного повітря:
Тип короби
-
З звичайним прямим підведенням повітря
Ширина короба
мм
580
Опір лопаточного апарату
кгс / см 2
250
Газова частина:
Тип газораздающей частини
-
Периферійна з двостороннім підведенням
Число газовидающіх отворів
шт
21
Діаметр газовидающіх отворів
мм
18
Опір газової частини
кгс / см 2
3000-5000
Діаметр гирла пальника
мм
725
Кут розкриття амбразури
°
60
Габаритні розміри
Діаметр приєднувального фланця
мм
1220
Довжина
мм
1446
Висота
мм
1823
Маса
кг
869

4. Тепловий розрахунок котла КВ-ГМ-30-150
Вихідні дані:
Паливо - природний газ, склад (%):
СН 4 - 94,9
З 2 Н 6 - 3,2
З 3 М 8 - 0,4
З 4 Н 10 - 0,1
З 5 Н 12 - 0,1
N 2 - 0,9
2 - 0,4
= 36,7 МДж / м 3
Обсяги продуктів згоряння газоподібних палив відрізняються на величину об'єму повітря і водяної пари, що надходять в казан з надмірною повітрям. Обсяги, ентальпії повітря та продуктів згорання визначають у розрахунку на 1 м 3 газоподібного палива. Розрахунки виконують без урахування хімічної і механічної неповноти згоряння палива.
Теоретично необхідний об'єм повітря:
, (6)
де m і n - числа атомів вуглецю і водню в хімічній формулі вуглеводнів, що входять до складу палива.

Теоретичні обсяги продуктів згоряння обчислюємо за формулами:
, (7)
.
, (8)
.
Обсяг водяної пари:
, , (9)
де d = 10 г / м 3 - вологовміст палива, віднесене до 1 м 3 сухого газу при t = 10 ° С.
.
Теоретичний об'єм димових газів:
, (10)
.
Справжнє кількість повітря, що надходить у топку, відрізняється від теоретично необхідної в α раз, де α - коефіцієнт надлишку повітря. Вибираємо коефіцієнт надлишку повітря на вході в топку α т і присоси повітря по газоходам Δα і знаходимо розрахункові коефіцієнти надлишку повітря в газоходах α ².
Таблиця 12. Присоси повітря по газоходам Dα та розрахункові коефіцієнти надлишку повітря в газоходах α ²
Ділянки газового тракту

α ²
Топка
0,14
1,14
Конвективний пучок
0,06
1,2
Наявність присосів повітря призводить до того, що обсяг продуктів згоряння буде відрізнятися від теоретичного, тому необхідно розрахувати дійсні обсяги газів і об'ємні частки газів. Так як присоси повітря не містять трьохатомних газів, то обсяг цих газів від коефіцієнта надлишку повітря не залежить і в усіх газоходах залишається постійним і рівним теоретичному.
Таблиця 13.
Характеристика продуктів згоряння в поверхнях нагріву
Величина
Одиниця
Топка,
Конвективний пучок
Коеф. надлишку повітря
-
1,14
1,2

м 3 / кг
9,06
9,65

м 3 / кг
2,2
2,21

м 3 / кг
12,31
12,91

-
0,084
0,081

-
0,178
0,171

-
0,262
0,252
Ентальпії теоретичного об'єму повітря і продуктів згоряння, віднесені до 1 м 3 палива, що спалюється при температурі u, ° С, розраховують за формулами:
, (11); , (12)
де , , , - Питомі ентальпії повітря, трьохатомних газів, азоту і водяної пари відповідно.
Ентальпію продуктів згоряння на 1 м 3 палива при a> 1 розраховуємо за формулою:
. (13)
Результати розрахунків з визначення ентальпій при різних температурах газів зводимо в таблицю:
Таблиця 14. Визначення ентальпії продуктів згоряння в газоходах котла
u, ° С
I 0 в = V 0 × (ct) у
I RO2 = V RO2 × (cν) RO2
I 0 N2 =
= V 0 N2 × (cν) N2
I 0 H2O =
= V 0 H2O × (cν) H2O
I 0 г = I RO2 +
+ I 0 N2 + I 0 H2O
30
379,4
-
-
-
379,4
100
973,0
175,76
1001
329,18
1505,9
200
2588,1
371,28
2002
662,7
3036
300
3921,1
581,36
3018,4
1009,4
4609,1
400
5273,6
802,88
4057,9
1364,6
6225,4
500
6655,3
1035,8
5112,8
1730,9
7879,5
600
8075,9
1270,88
6190,8
2108,8
9569,7
700
9525,6
1519,44
7284,2
2500,4
11304,1
800
10994,9
1772,1
8416
2910,3
13098,5
900
12464,1
2029,04
9571,04
3322,3
14922,4
1000
13972,2
2290,1
10733,8
3760,5
16784,3
1100
15519,3
2555,2
11896,5
4198,6
18650,4
1200
17066,4
2825,6
13051,5
4645,5
20522,9
1400
20199,4
3369,6
15469,6
5576,4
24415,3
1600
23381,0
3917,68
17877,10
6542,1
28346,2
1800
26553,1
4475,12
20343,4
7338,4
32356,9
2000
29812,7
5036,72
22822,8
8558,7
36416,2
2200
33072,2
5602,48
25333,0
9589,8
40525,3
3.5 Тепловий баланс котла і витрата палива
Тепловий баланс парогенератора висловлює якісне співвідношення між надійшла в агрегат теплотою, званої розташовуваної теплотою і сумою корисно використовуваної теплоти і теплових втрат.
Таблиця 15. Розрахунок теплового балансу котла
Найменування
Позначення
Розрахункова формула або спосіб визначення
Одиниця
Розрахунок
Располагаемая теплота згоряння палива
Q р р
Q р н + Q В.Н + i тл
кДж / м 3
36764,6
Втрата теплоти від хімічної неповноти згорання палива
q 3
Табл. 4-3 [2]
%
0,5
Втрата теплоти від механічної неповноти згоряння палива
q 4
Табл. 4-3 [2]
%
0
Температура вихідних газів
u ух
За вибором, табл. 1-3 [2]
° С
160
Ентальпія газів
I ух
За I-u таблиці
кДж / кг
3042
Температура повітря в котельній
t Х.В.
За вибором
° С
30
Теоретична ентальпія повітря в котельній
I 0 Х.В.
За I-u таблиці
кДж / кг
385,3
Втрата теплоти з газами, що
q 2

%
6,99
Втрата теплоти від зовнішнього охолодження
q 5
За рис. 3-1 [2]
%
1,9
Сума теплових втрат
Σq
q 5 + q 4 + q 3 + q 2
%
9,4
ККД котла
h ка
100 - Σq
%
90,6
Коефіцієнт збереження теплоти
φ

-
0,98
Температура води на вході в котел
t ¢ в
За розрахунком
° С
70
Ентальпія води на вході в котел
I ¢ в
Табл. VI-6 [2]
кДж / кг
294,6
Температура води на виході з котла
t ¢ ¢ в
За розрахунком
° С
150
Ентальпія води на виході з котла
I ¢ ¢ в
Табл. VI-7 [2]
кДж / кг
633,1
Витрата води через котел
Q підлогу
За розрахунком
кВт
271
Витрата палива на котел
У

м 3 / с
1,047
3.6 Розрахунок теплообміну в топці
Таблиця 16. Перевірочний розрахунок топки
Величина
Позначення
Розрахункова формула або спосіб визначення
Одиниця
Розрахунок
Сумарна площа лучевоспр. поверхні
Н л
табл. II-9 [2]
м 2
126,9
Повна площа стін камери згоряння
F ст
за конструктивними розмірами
м 2
137,2
Коеф. тепловий ефект-ти лучевосп. поверхні
Ψ ср

-
0,67
Ефективна товщина випромінювань. шару полум'я
s

м
2,138
Повна висота топки
H т
за конструктивними розмірами
м
2,05
Висота розташування пальників
h т
за конструктивними розмірами
м
1,65
Відносний рівень розташування пальників
x т

-
0,8
Параметр, вчить. характер розподілу т-ри в топці
M

-
0,35
Коеф. надлишку повітря на виході з топки
α т
Табл. 1-1
-
1,14
Присос повітря в топці
Δα т
Табл. 2-2 [2]
-
0,06
Температура холодного повітря
t хв
За вибором
° С
30
Ентальпія присосів повітря
I 0 прс
Табл. 1-3
кДж / м 3
385,3
Кількість теплоти, що вноситься в топку повітрям
Q в

кДж / м 3
20,7
Корисне тепловиділення в топці
Q т

кДж / м 3
36601,47
Адіабатична температура горіння
u а
Табл. 1-4
° С
1996,6
Температура газів на виході з топки
u ² т
За вибором, табл. 5-3 [2]
° С
1050
Ентальпія газів на виході з топки
I ² т
Табл. 1-4
кДж / м 3
19929,29
Середня сумарна теплоі. продуктів згоряння
Vc cp


17,61
Об'ємна частка:
Водяних парів
Трьохатомних газів


Табл. 1-2
Табл. 1-2
-
-
0,178
0,084
Сумарна об'ємна частка трьохатомних газів
r n
Табл.1-2
-
0,262
Коеф. ослаблення променів
триатомним газами
k р
k кокс
Рис. 5-5 [2]
Стор. 31 [2]
1 /
м × МПа
6,76
Коеф. ослаблення променів топкової середовищем
k
k г × r n + k кокс × χ 1 × χ 2
1 / м × МПа
1,77
Ступінь чорноти факела
a ф
1 - е - kps
-
0,307
Ступінь чорноти топки
a т

-

Теплове навантаження стін топки
q F

кВт / м 2

Температура газів на виході з топки
u ² т
Рис. 5-8 [2]
° С
1090
Ентальпія газів на виході з топки
I ² т
Табл. 1-4
кДж / м 3
20768,49
Загальне теплосприйняття топки
Q л т
φ × (Q т - I ² т)
кДж / м 3
14249,6
Середня теплове навантаження лучевосп. поверхні топки
q ср л

кВт / м 3
117,6
3.7 Розрахунок конвективного пучка
Конвективними називають такі поверхні нагріву, в яких процес передачі теплоти здійснюється шляхом конвективного теплообміну.
конвективні пучки отримують теплоту не тільки шляхом конвективного теплообміну, але і теплоту прямого випромінювання топки. При розрахунку такої поверхні нагрівання використовують методику розрахунку конвективних поверхонь нагріву з урахуванням теплосприй прямого випромінювання топки.
Таблиця 17. Тепловий розрахунок конвективного пучка
Величина
Позначення
Формула або спосіб визначення
Одиниця
Розрахунок
Повна площа поверхні нагрівання
Н
За конструктивним розмірами (табл. II-9 [2])
м 2
592,6
Діаметр труб
d
За конструктивним розмірами
мм
0,028
Середня довжина труб
l
За конструктивним розмірами
м
0,75
Поперечний крок труб
s 1
За конструктивним розмірами
м
0,064
Поздовжній крок труб
s 2
За конструктивним розмірами
м
0,04
Відносний поперечний крок труб
s 1 / d
За конструктивним розмірами
-
2,29
Відносний поздовжній крок труб
s 2 / d
За конструктивним розмірами
-
1,43
Розміри поперечного перерізу газоходу
A
B
За конструктивним розмірами
м
м
2,3
2,88
Ефективна товщина випромінюючого шару
s

м
0,084
Температура газів перед конвективним пучком
u ¢
u ² т - з розрахунку топки
° С
1090
Ентальпія газів перед конвективним пучком
I ¢
I ² т - з розрахунку топки
кДж / м 3
20768,49
Температура газів за конвективним пучком
u ²
За вибором (стор. 53 [2])
° С
160
Ентальпія газів за конвективним пучком
I ²
За I-u таблиці
кДж / м 3
2705,5
Кількість теплоти, віддана конвективному пучку
Q р
φ × (I ¢ - I ²)
кДж / м 3
18376,5
Середня температура газів
u ср
0,5 × (u ¢ + u ²)
° С
625
Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією
α до
α н × З z × C s × C ф,
рис. 6-5 [2]

105,84
Сумарна оптична товщина запиленого газового потоку
kps
(K г r n + k зл m зл) × p × s
60,98
Ступінь чорноти випромінюючої середовища
a
1 - е - kps
-
0,12
Коефіцієнт теплової ефективності
ψ
Стор. 48 [2]
° С
0,8
Температура забруднення стінки труби
t ст
t кип + Δt
° С
135
Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням
α л
α н × a

11
Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки
α 1
ξ (α до + α л)

116,84
Теплосприйняття конвективного пучка
ε 0
ψ × a 1

92
Температурний напір на вході в пучок
Dt б
u ¢-t ¢
° C
940
Температурний напір на виході з пучка
Dt м
u ¢ ¢-t ¢ ¢
° С
90
Середній температурний напір
Δt
Табл. 6-1 [2]
° С
353
Розбіжність розрахункових теплосприйняття
ΔQ

%
0,8

3.8 Зведена таблиця теплового розрахунку котла і розрахункова нев'язка теплового балансу
Таблиця 18. Тепловий баланс котла
Величина
Позначення
Одиниця
Результат
Располагаемая теплота палива
Q р р
кДж / м 3
36764,6
Температура вихідних газів
u ух
° С
160
Втрати теплоти з газами, що
q 2
%
6,99
ККД
h
%
90,6
Витрата палива на котел
У р
м 3 / с
1,047
Топка
Теплота, що вноситься повітрям
Q в
кДж / м 3
20,7
Корисне тепловиділення
Q т
кДж / м 3
36601,47
Температура газів на виході з топки
u ¢ ¢ т
° С
1090
Ентальпія газів на виході з топки
I ¢ ¢ т
кДж / м 3
20768,49
Теплосприйняття
Q л
кДж / м 3
16211,2
Конвективний пучок
Температура газів на вході
u ¢
° С
1090
Температура газів на виході
u ¢ ¢
° С
160
Ентальпія газів на вході
I ¢
кДж / м 3
21152,67
Ентальпія газів на виході
I ¢ ¢
кДж / м 3
2705,5
Теплосприйняття
Q
кДж / м 3
18392,8
Невязка теплового балансу склала 1,8%, розрахунок вважаємо вірним.

4. Вибір обладнання
Таким чином, на підставі розрахунків теплової схеми котельні передбачається встановлення чотирьох водогрійних котлів КВ-ГМ-30-150. Для кожного котла встановлюється: димосос Д-13, 5x2, n = 750 об / хв з електродвигуном потужністю 55 кВт; дутьевой вентилятор ВД-15, 5, n = 750 об / хв з електродвигуном потужністю 55 кВт.
Мережеві насоси водогрійних котлів є відповідальними елементами теплових схем. Мережеві насоси вибирають по витраті мережної води G, т / ч. У котельні з водогрійними котлами і підігрівачами мережної води має бути встановлено не менше двох мережевих насосів. Визначивши за розрахунком G max = 358,8 кг / с = 1291,6 т / ч.
Вибираю в якості мережевих насосів три відцентрових насоса WILLO-IL 150/320-37/4 (два робочих, один резервний). Для покриття річної навантаження G r НД = 128,6 кг / с = 462,9 т / год встановлюємо додатково два робочих і один резервний відцентрові насоси WILLO-IL 150/300-30/4.
Мережеві насоси встановлюються на зворотній лінії теплових мереж, де температура мережної води не перевищує 70 ° С.
Рециркуляційні насоси встановлюють для підвищення температури води на вході в котел шляхом підмішування гарячої води з прямої лінії тепломереж. Подача рециркуляційних насосів визначена при розрахунку теплової схеми. G peu = 67,2 кг / с. Вибираємо два насоси (один резервний) WILLO-IL 100/5-21 BF.
Для заповнення витоків води встановлюють підживлюючий насоси. Кількість води для покриття витоків з закритих теплофікаційних систем беруть рівним 0,5% від об'єму води в трубопроводах системи, а подача підживлювальної насоса вибирається вдвічі більше для можливості аварійної підживлення мереж. Вибираємо два насоси (один резервний) MVI 410/PN 16 3.
Для подачі води від джерела водопостачання котельної-водопроводу житлового району - в систему водопідготовки, встановлюють мережеві насоси. Подача цих насосів визначається максимальною потребою в хімічно очищеної води та витрати її на власні потреби хімводоочищення. G св = 5,55 кг / с. Вибираю два насоси (один резервний) WILLO-IL-E 80/9-48 BF R1.
Для забезпечення надійної роботи котельні зі сталевими водогрійними котлами обов'язково видалення з води розчинених в ній корозійно-активних газів - кисню і вільної вуглекислоти. Витрата деаерірованной води дорівнює 4,62 кг / с = 16,6 т / ч.
Вибираємо вакуумний деаератор: ДВ-18, продуктивністю 18 т / ч.
Для створення вакууму і видалення газів з деаератора використовують вакуумні насоси. Вибираємо ВК-25 з подачею 4-50 м 3 / хв. Один робітник і один резервний.
Підігрівники вихідної і хімочищенням води:
Вибираємо два водоводяних теплообмінника ПВ-Zl 1 з поверхнею нагріву 5,89 м і ПМ-Z-IO з поверхнею нагріву 6,9 м.

5. Охорона навколишнього середовища
В даний час із збільшенням потужностей промислових об'єктів, концентрацією житлових і громадських будівель питання охорони навколишнього середовища набувають виняткового значення.
5.1 Речовини, що забруднюють навколишнє середовище
Основним джерелом утворення шкідливих речовин при роботі котельні є котлоагрегати. При горінні газу в атмосферу надходять такі шкідливі речовини:
- Окис вуглецю;
- Оксиди азоту;
- Сірчистий ангідрид;
5.2 Заходи з охорони навколишнього середовища
При спалюванні різних палив, поряд з основними продуктами згоряння (СО 2, Н 2 О, NO 2) в атмосферу надходять забруднюючі речовини в твердому стані (зола і сажа), а також токсичні газоподібні речовини - сірчаний і сірчистий ангідрид (SO 2, SO 3). Всі продукти неповного згоряння є шкідливими (CO, CH 4, C 2 H 6).
Оксиди азоту шкідливо впливають на органи дихання живих організмів і викликають ряд серйозних захворювань, а також руйнівно діють на обладнання та матеріали, сприяють погіршення видимості.
Окисли азоту утворюються за рахунок окислення міститься в паливі азоту та азоту повітря, і містяться в продуктах згоряння всіх палив. Умовою окислення азоту повітря є дисоціація молекули кисню повітря під впливом високих температур в топці. У результаті реакції в котельній камері утворюється переважно окис азоту NO (більше 95%). Освіта двоокису азоту NO 2 за рахунок доокісленія NO вимагає значного часу і відбувається при низьких температурах на відкритому повітрі.
У воді NO практично не розчиняється. Очищення продуктів згоряння від NO та інших окислів азоту технічно складна і в більшості випадків економічно нерентабельна. Внаслідок цього, зусилля спрямовані в основному на зниження утворення окислів азоту в топках котлів.
Радикальним способом зниження утворення окислів азоту є організація двостадійного спалювання палива, тобто застосування двоступеневих пальникових пристроїв. Тому в первинну зону горіння подається 50-70% необхідного для горіння повітря, інша частина повітря надходить у другу зону, тобто відбувається допалювання продуктів неповного згоряння.
Зниження температури підігріву повітря і зменшення надлишку повітря в топці теж зменшує утворення окислів азоту, як за рахунок зниження температурного рівня в топці, так і за рахунок зменшення концентрації вільного кисню.
Захист повітряного басейну від забруднень регламентується гранично допустимими концентраціями шкідливих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів. Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливої ​​речовини в повітрі є критерієм санітарної оцінки середовища.
Під гранично допустимою концентрацією слід розуміти таку концентрацію різних речовин і хімічних сполук, яка при щоденному впливі на організм людини не викликає будь-яких патологічних змін або захворювань.
ГДК атмосферних забруднень встановлюється у двох показниках: максимально-разова і середньодобова.
Для двоокису азоту (NO 2) - основного забруднюючої речовини при роботі котельні на природному газі, гранично допустима максимально-разова концентрація дорівнює 0,085 мг / м 3, середньодобова - 0,04 мг / м 3.
При одночасному спільній присутності у викидах речовин однонаправленої шкідливої ​​дії їх безрозмірна сумарна концентрація не повинна перевищувати 1.
,
де:
С 1, С 2, С 3, С n - фактичні концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі, мг / м 3.
ГДК 1, ГДК 2, ГДК 3, ГДК n - гранично допустима концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі, мг / м 3.
Будь-які гази підлягають розсіювання в атмосфері, навіть якщо вони не токсичні. Основним методом зниження концентрації викидів на рівні землі є розсіювання їх через високі димові труби. З димових труб потік газів викидається у високі шари атмосфери, перемішується з повітрям, за рахунок чого концентрація шкідливих речовин на рівні дихання знижується до нормативного значення.
Основним чинником, що впливає на розсіювання токсичних речовин, є вітер.
Таким чином, передбачений проектом комплекс заходів з охорони атмосферного повітря включає:
- Застосування в якості основного палива природного газу - більш екологічно чистого виду палива;
- Установка досить високих димових труб (розрахунок наведений нижче);
- Котлоагрегати оснащені приладами, що регулюють кількість повітря і процес горіння, що дає можливість контролювати процес горіння палива;
5.3 Розрахунок концентрації забруднюючої речовини (NO 2)
Витрата палива на чотири котли для зимового режиму:
м 3 / с.
Викид окислів азоту:
, М / с (14)
де:
- Безрозмірний поправочний коефіцієнт, що враховує вплив на вихід оксидів азоту якості палива, що спалюється і способу шлаковидалення;
- Коефіцієнт, що характеризує ефективність впливу рециркулює газів в залежності від умов подання їх в топку;
- Ступінь рециркуляції інертних газів у відсотках витрати дуттєвого повітря;
- Коефіцієнт, що враховує конструкцію пальників;
k - коефіцієнт, що характеризує вихід оксидів азоту на 1 т спаленого умовного палива, кг / т.
Для водогрійних котлів:
, Кг / т (15)
де:
Q н і Q ф - номінальна і фактична теплопродуктивності котла, Гкал / год
кг / т.
г / с. (16)
Обсяг продуктів згоряння при нормальних умовах для одного котла:
м 3 / м 3.
Наведений обсяг:
, М 3 / м 3 (17)
.
Об'ємна витрата викидаються газів для чотирьох котлів:
, М 3 / с (18)
.
Концентрація окислів азоту:
(19)
.
5.4 Розрахунок висоти димової труби
Задаємося швидкістю газів на виході з труби:
.
Діаметр труби:
, М (20)
.
Приймаю діаметр D o = 2,1 м, тоді швидкість газів:
, М / с (21)
.
Приймаю параметр A = 160, параметр F = 3.
Ставлю висоту труби м, тоді:
, (22)
;
.
, (23)
;
, (24)
.
Розрахункова мінімальна висота димаря:
, М (25)
м.
Ставлю висоту труби м, тоді:
,
;
.
,
;
,
.
Розрахункова мінімальна висота димаря:
, М
м.
Визначаємо графічним способом мінімальну висоту димаря:
0
10
20
30
40
50
60
70

10
20
30
40
50
60
70Рис. 5 Розрахунок висоти димової труби
Мінімальна висота димової труби Н = 44 м.
Приймаю висоту димової труби Н = 45 м, тоді:
,
;
.
,
;
,
.
, Мг / м 3
мг / м 3;
Так як теплове навантаження для літнього режиму становить 20% від теплового навантаження зимового режиму, розрахована для зимового режиму висота димової труби буде забезпечувати допустиму концентрацію викидів і при літньому режимі.

6. Автоматизація
У проекті розроблена функціональна схема КВП котла КВ-ГМ-30-150. Схема накреслена відповідно до ГОСТ 21.404-85 і представлена ​​в графічній частині проекту.
Надійна, економічна і безпечна робота котельні з мінімальним числом обслуговуючого персоналу може здійснюватися тільки за наявності систем: автоматичного регулювання, автоматики безпеки, теплотехнічного контролю, сигналізації та управління технологічними процесами.
Завданнями автоматичного регулювання теплоджерела є: підтримання температури води, що подається в тепломережу, на заданому рівні, що визначаються відповідно до опалювальним графіком при економічному спалюванні використовуваного палива і стабілізація основних параметрів роботи котельні.
Температура води, що подається в тепломережу відповідно з опалювальним графіком, підтримується на заданому рівні «холодним перепуском». Задану витрату води, незалежно від кількості працюючих котлів, забезпечується регулятором витрати (клапаном на лінії рециркуляції), які отримують імпульс по перепаду тиску між колекторами прямий і зворотної мережної води котлів.
Регулятор підживлення забезпечує підтримку заданого тиску в зворотному трубопроводі мережної води.
Для забезпечення якісної деаерації передбачені вакуумні деаератори, стійка робота яких підтримується регуляторами рівня і тиску.
Для котлів передбачено регулювання процесу горіння за допомогою регуляторів розрядження повітря і палива.
Стабілізація тиску мазуту біля пальника котла здійснюється общекотельним регулятором тиску.
Підтримка на виході котла температури 150 ° С при спалюванні високосірчистої мазуту дозволяє уникнути низькотемпературної корозії поверхонь нагріву. При спалюванні природного газу підтримується температура на вході в котел за режимній карті.
Комплектом засобів управління забезпечується безпека роботи котла шляхом припинення подачі палива при:
■ Відхилення тиску газу (зниженні тиску мазуту);
■ Відхилення тиску води на виході з котла;
■ Зменшенні витрати води через котел;
■ Підвищенні температури води за котлом;
■ згасанні факела в топці;
■ Зменшенні тяги;
■ зниженні тиску повітря;
■ Аварійною зупинці димососа;
■ Несправності ланцюгів або зникнення напруги в схемі автоматики безпеки.
Операції з пуску і останову котла відбуваються автоматично «від кнопки». Аварійний сигнал зупинки котла винесений на щит КВП.
У котельнях встановлюють показують прилади для вимірювання температури води в подавальному і зворотному колекторах, температури рідкого палива в загальній напірній магістралі.
В котельні повинна бути передбачена реєстрація наступних параметрів: температури води в подавальних трубопроводах теплової мережі та гарячого водопостачання, а також у кожному зворотному трубопроводі; витрати води, що йде на підживлення теплової мережі.
■ Теплотехнічний контроль включає в себе контроль за:
■ Температурою води після котла;
■ Температурою води перед котлом;
■ Температурою димових газів за котлом;
■ Тиском води після котла;
■ Тиском мазуту після дуттєвого вентилятора;
■ розрядження в топці.
Деаераторної-живильні установки обладнають показують приладами для вимірювання: температури води в акумуляторних і живильних баках або у відповідних трубопроводах; тиску живильної води у кожній магістралі; рівня води в акумуляторних і живильних баках.
Позиція
Позначення
Найменування
Кількість
Примітка
1
ТТЖУ 90є № 3-2є-150-200
Термометр технічний рідинний
1
2
4
ТТЖП № 4-2є-150-163
Термометр технічний рідинний прямий
2


ТСП-0879
Термоперетворювач опору
2
5б, 5г,
5е, 36б
Ш-79
Перетворювач вимірювальний
5

А-543-263
Прилад аналоговий
1
6
ОБМ-1-100-25
Манометр
1
7
ОБМ-1-100-6
Манометр
1
8
ОБМ-1-100-1
Манометр
2

РМ модель 5320
Роздільник мембран
2

МТІ модель 1216
Манометр
2
12б, 39і,
27б
РС 29.1.12
Прилад регулюючий
3
12а, 14а,
15а
«Сапфір» 2дд-2401
Перетворювач вимірювальний дзвоновий
3
12в, 27в,
39Д, 39К
У 29.3
Магнітний пускач
4
39г
PS 29.012
Прилад регулюючий
1
12г, 39л
М 30250125-0,25 р
Механізм виконавчий
2
13, 16
ТНМП-52
Тягонапоромір мембранний
2
14б
А 542-081
Прилад аналоговий
2
24б, 12е,
14в, 15б
ІП-ПЗ
Перетворювач нормуючий
4
34а
ЕПКЗ/4- «ТО»
Клапан електропневматичний
1
34б
ПКВ-200
Клапан відсічною
1
35а
ЗСК-32
Клапан запірний соленоїдний
1
36а
ТСП-0879
Термоперетворювач
2
37а, 41а,
54б
«Сапфір» 22ді-2150
Перетворювач вимірювань
3
37б
А 542-075
Прилад аналоговий
1
38а, 38б
ТГП-100ек
Термометр електроконтактні
2
32в
А 06
Блок розмноження сигналів
1
39ж
ДХ-200
Клапан регулюючий
1
39м
9с-4-2
Клапан регулюючий
1
40б
ЕКМ-1У
Манометр електроконтактні
1
42а
ДКС 10-250
Діафрагма
1
42б
СКМ-40-2-а
Посудина конденсаційний
2
42г, 51В,
51д
БИК-1
Блок добування кореня
3
42Д, 55г
А 543-263
Прилад аналоговий
2

7. Техніко-економічний розрахунок
7.1 Постановка завдання
При проектуванні котельні необхідно вирішити, на якому паливі вона буде працювати. При роботі на мазуті необхідно встановлювати додаткові котли Е-1 / 9 для його підігріву перед подачею в топку.
7.2 Розрахунок капітальних витрат
Вартість обладнання (за даними підприємства ЧТЕЦ-3):
КВГМ-30 - 3 млн. руб.;
Е-1 / 9 - 2 млн. крб.;
Витрати на монтаж устаткування (за даними підприємства ЧТЕЦ-3):
КВГМ-30 - 0,3 млн. руб.;
Е-1 / 9 - 0,2 млн. руб.;
Таблиця 19. Кошторис виробничих і капітальних витрат при роботі котельні на газі
Найменування устаткування
Кількість
Вартість одиниці, млн. руб.
Загальна вартість, млн. руб.
обладнання
монтаж
обладнання
монтаж
КВГМ-30
4
3
0,3
12
1,2
Разом:
13,2
Таблиця 20. Кошторис виробничих і капітальних витрат при роботі котельні на мазуті
Найменування устаткування
Кількість
Вартість одиниці, млн. руб.
Загальна вартість, млн. руб.
обладнання
монтаж
обладнання
монтаж
КВГМ-30
4
3
0,3
12
1,2
Е-1 / 9
4
2
0,2
8
0,8
Разом:
22
Транспортні витрати на доставку обладнання за тарифом на перевезення приймаємо 7000 руб. за тонну (за даними транспортної компанії Уралтранссервіс).
При роботі котельної на газі:
U транс = 4ЧМ КВГМ-30 ч0, 007,
де М КВГМ-30 = 32,4 тонни - маса котла КВГМ-30
U транс = 4Ч32, 4Ч0, 007 = 0,9 млн. руб.;
При роботі котельні на мазуті:
U транс = 4ЧМ КВГМ-30 ч0, 007 + 4ЧМ Е-1 / 9 ч0, 007,
де М Е-1 / 9 = 3,34 тонни - маса котла Е-1 / 9
U транс = 4Ч32, 4Ч0, 007 + 4Ч3, 34Ч0, 007 = 1 млн. руб.
Заготівельно-складські витрати складають 1,2% від вартості обладнання.
При роботі котельної на газі:
U З.С. = 0,012 Ч12 = 0,144 млн. руб.;
При роботі котельні на мазуті:
U З.С. = 0,012 Ч20 = 0,24 млн. руб.
Витрати на комплектацію обладнання, тару і упаковки становлять 3,2% від вартості обладнання. При роботі котельної на газі:
U т = 0,032 Ч12 = 0,384 млн. руб.;
При роботі котельні на мазуті:
U т = 0,032 Ч20 = 0,64 млн. руб.
Планові накопичення складають 6% від витрат на монтаж.
При роботі котельної на газі:
U пл = 0,06 Ч1, 2 = 0,072 млн. руб.;
При роботі котельні на мазуті:
U пл = 0,06 Ч2 = 0,12 млн. руб.
7.3 Розрахунок основних поточних витрат
Експлуатація енергетичного об'єкта вимагає щорічних витрат, матеріальних, паливно-енергетичних і трудових ресурсів.
У розглянутих варіантах необхідно визначити витрати при роботі котельні на газі і на мазуті.
Необхідно розрахувати такі статті витрат:
1. Витрати на паливо:
для природного газу ціна за 1 м 3 становить 1,3 крб. (За даними СК Теплостроймонтаж).
Ц т = 30,15 Ч10 6 Ч1, 3 = 39,195 млн. грн. / рік;
де В к = 30,15 Ч10 6 м 3 / рік - річна витрата палива.
для мазуту ціна за 1 т складає 1500 руб. (За даними СК Теплостроймонтаж).
Ц т = 30,15 Ч10 3 Ч1500 = 45,2 млн. грн. / рік.
2. Витрати на електроенергію:
вартість електроенергії (при ціні 1,76 грн. / кВт × год, за даними підприємства ЧТЕЦ-3):
Ц ел = 1,01 Ч10 6 Ч1, 76 = 1,77 млн. грн. / рік.
3. Витрати на воду:
вартість води (при ціні 1,13 млн. руб. за тис. м 3 за даними підприємства ЧТЕЦ-3):
Ц св = 0,25 Ч1, 13 = 0,282 млн. грн. / рік;
де G св = 0,25 тис. м 3 / рік - річна витрата сирої води.
Зведемо капітальні та поточні витрати двох варіантів у загальну таблицю.
Таблиця 21. Кошторис капітальних і поточних витрат
Вид витрат
Єдін. ізм.
Робота на газі
Робота на мазуті
Капітальні витрати
млн. руб.
14,7
24
Поточні витрати
млн.руб. / рік
41,2
47,25
Визначимо приведені витрати для кожного з варіантів:
При роботі котельної на газі:
З = U + Е норм ЧК = 41,2 + 0,125 Ч14, 7 = 43,04 млн. руб.;
При роботі котельні на мазуті:
З = U + Е норм ЧК = 47,25 + 0,125 Ч24 = 50,25 млн. руб.
З порівняння наведених витрат при роботі котельні двох різних видах палива, можна зробити висновок, що робота котельні на природному газі економічно більш вигідна, ніж робота котельні на мазуті.
Економічна ефективність прийнятих технічних рішень може бути визначена таким показником, як термін окупності. Для визначення терміну окупності - часу, протягом якого відшкодовуються додаткові капітальні вкладення за рахунок економії на витратах виробництва, використовують формулу:
року,
де К = 14,7 млн. крб. - Капітальні витрати;
DU = U ¢ - U = 47,25 - 41,2 = 6,05 млн. грн. / рік - економія поточних витрат.
7.4 SWOT - Аналіз
SWOT - аналіз є однією з методик аналізу сильних і слабких сторін підприємства, його зовнішніх сприятливих можливостей і загроз.
Таблиця 22. SWOT - аналіз при роботі котельні на мазуті:
S: сильні сторони
W: слабкі сторони
чіткий розподіл праці;
простота здійснення контролю за організацією та чітке розмежування відповідальності персоналу;
швидка реакція на зміни, швидке прийняття управлінських рішень;
наявність кваліфікованого персоналу;
менша питома витрата палива.
витрати на привід паливних насосів;
необхідність обігріву ємностей для зберігання мазуту;
велика ціна на мазут;
транспортні витрати;
більший негативний вплив на навколишнє середовище;
відсутність зацікавленості керівництва до заохочення персоналу.
В: зовнішні сприятливі фактори
Т: зовнішні загрози підприємству
зрослі потреби в теплі.
слабка платоспроможність споживачів;
змінне якість мазуту;
при зниженні керівництвом рівня контролю - можливе руйнування системи.
Таблиця 23. SWOT - аналіз при роботі котельної на газі:
S: сильні сторони
W: слабкі сторони
наявність кваліфікованого персоналу, який має досвід роботи в даній сфері;
досить швидка окупність проекту;
відсутність транспортних витрат;
відсутність витрат на привід паливних насосів;
екологічність.
витрати на прокладання трубопроводів;
значно більша небезпека витоку природного газу і як наслідок, можливість вибуху.
В: зовнішні сприятливі фактори
Т: зовнішні загрози підприємству
зрослі потреби в теплі;
відносно дешевий газ;
збільшення частки видобутку газу.
слабка платоспроможність споживачів тепла;
при зниженні керівництвом рівня контролю - можливе руйнування системи.
Розглянувши SWOT - аналіз котельні при роботі на двох різних видах палива - мазуті і природному газі, можна зробити висновок: робота котельні на природному газі є більш доцільною за наявністю сприятливих можливостей, сильних і слабких сторін підприємства, що визначають шляхи його розвитку.

7.5 Поле сил змін системи
На схемі поля сил змін системи представлено співвідношень впливів рушійних сил реалізації цілей і стримуючих сил, цьому перешкоджають. Дане поле характеризує організаційну надійність стану підприємства, стійкість і спрямованість його розвитку.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Проект газової котельні
Ефективність
проекту
Більш низька вартість газу
Екологічність
Наявність кваліфікованого персоналу
Відсутність додаткового обладнання
Витрати на прокладку трубопроводів
Значно більша небезпека газу
Труднощі в роботі з посередниками
Рушійні сили
Стримуючі сили
Стрілка вниз: Ефективність проектуСтрілка вниз: Більш низька вартість газуСтрілка вниз: ЕкологічністьСтрілка вниз: Наявність кваліфікованого персоналуСтрілка вниз: Відсутність додаткового обладнанняСтрілка вниз: Витрати на прокладку трубопроводівСтрілка вниз: Значно більша небезпека газуСтрілка вниз: Труднощі в роботі з посередниками
Рис. 6 Поле сил змін системи

7.6 Побудова піраміди визначення мети й дерева цілей
Прогнозування, планування, організація, керівництво людьми, координація і контроль
Стратегія - це довготривалі найбільш принципово важливі установки, плани, наміри керівництва підприємства щодо виробництва, доходів, витрат і капіталовкладень
Місія
Цілі
Стратегія
Функції
управління
Виробництво і безперебійне постачання теплової енергії споживачеві
1. Підвищити обсяг вироблюваної теплової енергії за рахунок встановлення потужного сучасного обладнання до 1.01.08
2. Провести пуск водогрійного котла КВГМ-30 в період з 1.01.08 по 1.01.09
3. Забезпечити безперебійне постачання паливом у період до 1.01.09


Рис. 7 Піраміда цілепокладання
Дерево цілей представляє собою структурну модель, що показує співпідпорядкованість і зв'язок цілей підрозділів в ієрархії управління. Для його побудови місія підприємства (опалювальна котельня) ділиться на проектні цілі його підрозділів, операційні цілі виконавців, складені за принципом SMART.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Місія: виробництво та безперебійне постачання теплової енергії споживачеві
1. Мета підприємства: підвищити обсяг вироблюваної теплової енергії за рахунок встановлення потужного сучасного обладнання до 1.01.08
1.1 Цілі маркетингу:
- Аналіз ефективності роботи;
- Розробка заходів, спрямованих на її підвищення;
- Розробка стратегії на майбутній сезон;
- Аналіз можливостей ринку теплової енергії.
1.2 Цілі основного виробництва:
- Забезпечити котли хімочищенням водою необхідної якості з 1.01.08 по 1.01.09;
- Підтримувати задані параметри теплоносія: t = 150 єС, р = 0,9 МПа з 1.01.08 по 1.01.09;
- Провести пуск водогрійного котла КВГМ-30-150 в період з 1.01.08 по 1.01.09.
1.3 Цілі обслуговуючого виробництва:
- Провести навчання персоналу роботі на водогрійних котлах в період до 1.01.08;
- Розробити заходи щодо екологічної безпеки з 1.01.08 по 1.01.09;
- Забезпечити безперебійне постачання паливом у період до 1.01.09.
Цілі служби маркетингу:
- Моніторинг ринку цих послуг і визначення економічної стратегії підприємства;
- Пошук нових ринків, оцінка дій конкурентів у 2007-2009 рр..
1.2.1
- Забезпечити необхідний запас хімічних реагентів у період до 1.01.09.
1.3.1
- Провести інструктаж для персоналу по роботі нового обладнання з 1.12.07 по 1.01.08;
- Видати необхідні інструкції до 1.01.08;
- Провести іспит 25.12.07.
1.2.2
- Здійснити експлуатаційного персоналу контроль за станом параметрів ТО з 1.01.08 по 1.01.09;
- Виконати інструкції в період з 1.01.08 по 1.01.09.
1.2.3
- ОГЕ брати участь і контролювати пуск нових котлів в період з 1.01.08 по 1.02.08.
1.3.2
- Забезпечити роботу ГРУ в номінальному режимі до 1.01.09;
- Забезпечити оплату палива з 1.01.08 по 1.01.09.
1.3.3
- Забезпечити наявність необхідного обладнання та зап. частин на складі в період до 1.01.09.
Цілі виконавців: виконання робіт у відповідності з посадовою інструкцією, обслуговування та експлуатація обладнання

Рис. 8 Дерево цілей
7.7 Організаційна структура
Для даного підприємства характеру лінійно-функціональна структура, основними фактора для вибору якої є:
- Високе значення культури влади;
- Застосування стандартних технологій і відсутність невизначеності ситуації;
- Низька складність проектної розробки.
Переваги лінійно-функціональної структури:
- Можливість залучення фахівців і експертів в окремих областях, щоб звільнити менеджера від навантаження, а також забезпечити більш глибоку підготовку стратегічних рішень.
Недоліки:
- Тенденція до надмірної централізації;
- Залишаються високі вимоги до високого керівництва, що приймає рішення;
- Недостатньо чітка відповідальність - начальник, який готує розпорядження, не бере участі в його реалізації.
7.8 Обсяги виробництва продукції
Таблиця 24. Вихідні дані
Величина
Позначення
Одиниця виміру
Значення
Розрахунковий витрата тепла на опалення
Q 'o
МВт
70,2
Розрахунковий витрата тепла на вентиляцію
Q
МВт
6,98
Розрахунковий витрата тепла на ГВП для зимового періоду

МВт
34,8
Сумарна розрахункова теплове навантаження
Q '
МВт
112
Витрата мережної води
G св
тис.м 3 / рік
0,25
Витрата палива на 4 водогрійних котла
В у
м 3 / с
4,188
Витрата підживлювальної води
G під
тис.м 3 / рік
0,133
Завантаження устаткування
h р
год / рік
8000
7.9 Планування на підприємстві
Планування - це розробка і встановлення керівництвом підприємства системи кількісних і якісних показників його розвитку, в яких визначаються темпи, пропорції та тенденції розвитку даного підприємства.
Система планів на підприємстві передбачає розробку трьох видів планів:
а) Перспективне (стратегічне) планування грунтується на прогнозуванні: довгострокове (10-15 років), середньострокове (5 років).
б) Поточне планування розробляється в розрізі п'ятирічного плану і уточнює його показники: заводські, цехові, бригадні.
в) Оперативно-виробниче планування уточнює завдання поточного плану на більш короткі відрізки часу (місяць, декада, зміна, годину) і по окремим виробничим підрозділам.
У даній роботі висвітлено такі розділи річного планування, як: планування з праці і заробітної плати працівників підприємства, а також собівартості продукції.
Таблиця 25. План-графік Ганта з реалізації цілей
Етап роботи
Виконавець
Тривалість
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Постановка завдання на проведення модернізації КТАНа
Головний інженер, начальник ОГЕ
Виїзд на територію, огляд майданчика, постановка завдання проектного відділу і персоналу котельні на проведення операції
Головний інженер, начальник ОГЕ
Обробка вихідних даних, розрахунок і контрольна звірка інформації
Головний інженер, начальник ОГЕ, начальник котельного цеху, проектувальник
Складання проектної документації на вихід КТАНа на модернізацію
Начальник ОГЕ, інженер-проектувальник
Зв'язок з постачальниками, узгодження про доставку необхідного обладнання
Головний інженер, начальник планового відділу
Прийом ребер від постачальника, висновок КТАНа з роботи, початок проведення робіт
Начальник ОГЕ, начальник котельного цеху, головний інженер, старший майстер
Демонтаж старої поверхні т / о апарату, монтаж нової, випробування, пуск
Старший майстер, майстри, ремонтний персонал
7.10 Планування праці і заробітної плати
Планування використання робочого часу
Таблиця 26. Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника
Найменування показників
Позначення
Визначення
План на 2006 рік
Дні
Годинники
Календарний фонд часу
F
За календарем
365
2920
Неробочі дні
Н
116
928
- Святкові
Н п
11
88
- Вихідні
Н в
105
840
Номінальний фонд робочого часу
F н
F-Н
249
1992
Планові цілозмінних невиходи:
А
i
34
272
- Основний і додатковий відпустки
А 1
-
24
192
- Через хворобу
А 2
0,035 × F н
9
72
- У зв'язку з виконанням державних обов'язків
А 3
0,005 × F н
1
8
Планові внутрішньозмінні втрати
П
0,005 × F н
1
8
Ефективний фонд робочого часу одного робітника
F еф
F н-А-П
214
1712
Середня тривалість робочого дня
Р
F еф
(F н-А)
-
8
Коефіцієнт використання ефективного
фонду робочого часу
К і
F еф
F н
0,86
Так як тривалість робочого дня на одну людину не повинна перевищувати 8 годин, то, виходячи з отриманої середньої тривалості робочого дня, приймаю тризмінний режим роботи.
Планування чисельності робітників
1) Експлуатаційний персонал
Планування чисельності експлуатаційного персоналу проводиться за ремонтосложності обладнання (таблиця 5).
Таблиця 27. Склад обладнання та його ремонтосложность
Обладнання
Кількість, од.
Ремонтна складність на одну одиницю обладнання
Ремонтна складність,
у.е.р.
Тривалість періоду між ремонтами, місяць
Поточними
F т i
Середніми
F ci
Котел водогрійний КВГМ 30-150
4
100
400
6
12
Димосос
4
8
32
3
12
Вентилятор
4
8
32
3
12
Живильний насос
3
30
90
3
12
Мережевий насос
3
30
90
3
12
Трубопровід - 200 м
1
200
200
3
12
Сумарна ремонтосложность
у.е.р.
Таблиця 28. Розрахунок чисельності експлуатаційного персоналу
Показник
Позн.
Одиниця виміру
Розрахунок
Величина
Норма обслуговування теплохозяйства
Н про
у.е.р. / чол
-
150
Сумарна ремонтосложность обладнання
SR i
у.е.р.
SR i
844
Кількість змін роботи обладнання
b
-
-
3
Чисельність експлуатаційного персоналу
у розрахунку на зміну
Ч е.
Чол.


Явочний склад експлуатаційного персоналу

Чол.
B × Ч е.
3.6 = 18
Обліковий склад експлуатаційного персоналу

Чол.


1) Ремонтний персонал
F т i - тривалість періоду між поточними ремонтами
F з i - тривалість періоду між середніми ремонтами
n з i, n т i - кількість середніх і поточних за тривалість ремонтного циклу
g = 0,6 - коефіцієнт, що залежить від змінності роботи
К н = 1,15 - запланований коефіцієнт перевиконання по тривалості ремонту.
Т ц - тривалість ремонтного циклу.
F г i - річне час на поточний та середній ремонт i-ого однотипного обладнання в годинах на рік:Таблиця 29. Розрахунок часу на поточний та середній ремонт обладнання
Обладнання
n т i
n ci
Річне час на ремонт, год / рік
Котел водогрійний КВГМ 30-150
1
1
12 × (1,2 × 1 +7 × 1) × 400 / (0,6 × 36) = тисячі вісімсот двадцять дві
Димосос
3
1
12 × (1,2 × 3 +7 × 1) × 32 / (0,6 × 36) = 188
Вентилятор
3
1
12 × (1,2 × 3 +7 × 1) × 32 / (0,6 × 36) = 188
Живильний насос
3
1
12 × (1,2 × 3 +7 × 1) × 90 / (0,6 × 36) = 530
Мережевий насос
3
1
12 × (1,2 × 3 +7 × 1) × 90 / (0,6 × 36) = 530
Трубопровід - 200 м
3
1
12 × (1,2 × 3 +7 × 1) × 200 / (0,6 × 36) = +1778
F S - сумарне річне час на поточний та середній ремонт обладнання в годинах на рік.

Явочний склад ремонтного персоналу:

чол.
Обліковий склад ремонтного персоналу

чол.
Планування чисельності персоналу управління
Н м = 12 робітників - норма керованості для майстра;
Н у = 4 майстри - норма керованості для начальника ділянки;
Н ц = 2 начальники ділянки - норма керованості для начальника цеху;
Н в = 2 - норма керованості для керівника;
М = 19 - кількість одиниць теплоустаткування
З = 3 - змінність роботи в теплохозяйстве.
Обліковий склад робочого персоналу:

чол.
Чисельність майстрів:

чол.
Чисельність начальників котельні - 1 чол.
Чисельність промислово-виробничого персоналу:

чол.
Число рівнів лінійного керівництва:


Приймемо число рівнів лінійного керівництва 2, тоді в даній котельні начальнику цеху та начальнику ділянки відповідає начальник котельні.
Планування фонду заробітної плати робітників
В енергетиці застосовуються кілька систем оплати праці.
Якщо для кожного працівника легко можна встановити і проконтролювати обсяг виконуваної ним роботи або вироблення продукції, то застосовується відрядна система оплати праці: у ремонтному господарстві, в будівельних підприємствах енергооб'єднань, майже у всіх допоміжних підрозділах, де обсяги виробництва відомі або можуть плануватися.
В основному виробництві, обсяги якого не залежать від енергетиків, застосовується погодинна оплата.
У даному випадку для всіх категорій працівників застосуємо просту погодинну систему оплати праці, основним елементом, якої є тарифні ставки:
- = 50 руб. / год - для експлуатаційного персоналу;
- = 54 руб. / год - для ремонтного персоналу.
Фонд оплати за тарифом:

Преміальні доплати до годинного фонду заробітної плати (за безаварійну роботу, за економію палива і т.д.). Дані доплати враховуються тільки для експлуатаційного персоналу.

Оплата святкових днів:

де = 1,5% - для ремонтного персоналу;
= 0,9% - для експлуатаційного персоналу.
Доплати за роботу в нічний час приймаються тільки для експлуатаційних робітників у розмірі 6,75% від оплати за тарифом.
Часовий фонд:

Оплата за роботу у святкові дні провадиться в подвійному розмірі, тому сума доплат до денного фонду в цій частині відповідає оплаті за святкові дні, розрахованої в часовому фонді:

Денний фонд:

Доплати до річного фонду визначаються у відсотках до денного фонду. Фонд тарифної оплати обчислюється стосовно до фактичного числа робочих днів у році. Необхідно перерахувати відсоток невиходів на роботу у зв'язку з відпустками і виконанням державних і громадських обов'язків по відношенню до фактичного числа робочих днів. З урахуванням цього, відсоток доплат за відпустки:

Відсоток доплат за виконання державних і громадських обов'язків:

Річний фонд:

Середня заробітна плата:

Таблиця 30. Планування заробітної плати робітників теплохозяйства
Показники
Позначення
Заробітна плата, тис. руб.
Експлуатаційних робочих
Ремонтних
робочих
Фонд оплати за тарифом за рік:
Ф Т
0,05 × 1992 × 18 = 1792,8
0,054 × 1992 × 7 = 753
Доплати до годинного фонду:
585,3
11,3
преміальні
Д прем
0,25 × 1792,8 = 448,2
-
оплата святкових днів
Про пр
0,009 × 1792,8 = 16,1
0,015 × 753 = 11,3
за роботу в нічний час
Д ніч
0,0675 × 1792,8 = 121
-
Разом годинний фонд
Ф ч
1792,8 +585,3 = 2378,1
753 +11,3 = 764,3
Доплати до денного фонду:
за роботу у святкові дні
Д пр
0,009 × 1792,8 = 16,1
0,015 × 753 = 11,3
Разом денний фонд
Ф дн
2378,1 +16,1 = 2394,2
764,3 +11,3 = 775,6
Доплати до річного фонду:
326,5
105,8
оплата відпусток
Д отп
0,131 × 2394,2 = 313,6
0,131 × 775,6 = 101,6
за виконання державних і громадських обов'язків
Д зобов
0,0054 × 2394,2 = 12,9
0,0054 × 775,6 = 4,2
Всього річний фонд заробітної плати робітників
Ф рік
2394,2 +326,5 = 2720,7
775,6 +105,8 = 881,4
Середня заробітна плата за рік
З ср


Планування фонду заробітної плати персоналу управління. Для розрахунку заробітної плати персоналу управління необхідно скласти штатний розклад.
Таблиця 31. Річний фонд заробітної плати персоналу управління
Посада
Кількість осіб
Оклад, руб.
Річна сума зарплати, тис. руб.
Начальник котельні
1
30000
360
Майстер
3
15000
180
Річний фонд зарплати персоналу управління:
тис.руб.
Планування продуктивності праці
Продуктивність праці розраховується як відношення обсягу робіт в умовних одиницях ремонтосложності до списком ремонтного персоналу:Організаційна структура підприємства.
Начальник котельні
Майстер КВП
Майстер з
водопідготовці
Майстер з ремонту котельного обладнання

Рис. 9 Організаційна структура підприємства
7.11 Калькуляція поточних витрат на енергетичне обслуговування
• Річні витрати на паливо

гдеЦ т = 1300 руб./1000м 3 - ціна палива.
• Річні витрати на воду

гдеЦ в = 1,13 руб. / м 3 - ціна на воду.
• Відрахування на соціальні потреби визначаються величиною Єдиного соціального податку у розмірі 26% від фонду оплати праці
• Витрати на утримання обладнання в частині матеріалів і запчастин для ремонту становлять 1% від вартості обладнання:
Амортизація обладнання

де Н а = 10% - норма амортизації;
- Загальна вартість обладнання.
• Витрати на утримання та поточний ремонт споруд

• Інші виробничі витрати

Собівартість виробленої теплоти


Таблиця 32.
Калькуляція поточних витрат на енергетичне обслуговування.

Найменування витрат
Одиниця виміру
Величина
1
Паливо

39,195
2
Сира й питна вода

0,282
3
Основна і додаткова заробітна плата експлуатаційного персоналу

2720,7
4
Відрахування на соціальні потреби

0,26 × 2720,7 = 707,4
5
Зміст устаткування в частині матеріалів і запчастин для ремонту

0,01 × 12 000 = 120
6
Амортизація обладнання

0,08 × 12 000 = 960
7
Основна і додаткова заробітна плата ремонтного персоналу

881,4
8
Відрахування на соціальні потреби

0,26 × 881,4 = 229
9
Заробітна плата персоналу управління котельні

540
10
Соціальні відрахування

0,26 × 540 = 140,4
11
Утримання та поточний ремонт споруд

0,25 × 12 000 = 3000
12
Інші виробничі витрати

0,1 × (2720,7 +881,4 +540) =
= 414,2
13
Разом виробничих витрат

49190
14
Корисно використовувана теплова енергія

297350
15
Виробнича собівартість товарної продукції

49190 × 1000
297350
= 165,4

7.12 Планування кошторису поточних витрат на енергетичне обслуговування
Склад економічних елементів витрат, які входять до кошторису, постійний. Вони включають в себе однорідні за характером витрати на енергетичне обслуговування незалежно від їх мети і місця утворення (таблиця 11).
Таблиця 33.
Кошторис поточних витрат на теплоенергетичне обслуговування
Найменування витрат

Відсоток до підсумку
Допоміжні матеріали (1,25% від вартості обладнання)
150
6,4
Витрати на паливо і воду
39477
81
Амортизація основних фондів (10% від вартості обладнання)
1200
0,5
Заробітна плата промислово-виробничого персоналу
4142,1
8,3
Відрахування на соціальні потреби
1076,8
2,1
Інші витрати (20% від заробітної плати промислово-виробничого персоналу)
828,4
1,7
РАЗОМ
46874,3
100
Похибка розрахунку за статтями кошторису та калькуляції:
%
Отримана похибка не перевищує допустиму, отже, розрахунок зроблений з достатнім ступенем точності.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Будівництво та архітектура | Курсова
792.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Проектування основ і фундаментів восьмиповерхового житлового будинку
Проектування багатоповерхового будинку
Проектування багатоповерхового будинку 2 Проектування майданчики
Проектування залізобетонних конструкцій багатоповерхового будинку
Розрахунок і проектування основ і фундаментів промислових будівель
Проектування основ і фундаментів конструювання промислових будівель і споруд
Розрахунок і проектування фундаментів мілкого закладення і пальових фундаментів
Розрахунок основ і фундаментів складу
Опалення та вентиляція багатоповерхового житлового будинку
© Усі права захищені
написати до нас