Проектування одноповерхового житлового будинку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Загальні дані для проектуванняВихідні дані для проектування: - район будівництва - м. Клин - кліматичний підрайон - II Г - температура зовнішнього повітря самої холодної п'ятиденки - мінус 32 0 С - нормативна глибина промерзання грунту - 1.63м - грунти: супіски

Рівень грунтових вод на позначці - 1.5 м від рівня землі.

Основні будівельні показники:

Площа забудови - 118.1 м 2,

Будівельний об'єм - 812.5 м 3,

наземної частини - 752.14м 3

2. Об'ємно - планувальне рішення будинку

Одноповерховий житловий будинок з розмірами про осях 13.05 х 9 м, висотою 5.35 м від рівня чистої підлоги, з висотою поверху 2.7 м.

За відносну відмітку 0.000 прийнята відмітка чистої підлоги першого поверху. На першому поверсі розташовуються кабінет, вітальня, дві спальні, кухня, ванна, вбиральня, передня, комора та веранда.

Будівля має сходи.

3. Конструктивне рішення будинку3.1 Підстави і фундаменти

Підставою під фундаменти служить піщана подушка з зволоженого і ущільненого річкового піску висотою 100 мм. Грунтові води на глибині - 1.5 м від рівня землі, грунтові води не агресивні по відношенню до бетону нормальної щільності. Фундаменти запроектовані з збірних залізобетонних блоків. У зв'язку з близьким залкганіем грунтових вод виконується вертикальна і горизонтальна гідроізоляція. Горизонтальна гідроізоляція запроектована з двох шарів руберойду на бітумній мастиці. Вертикальна гідроізоляція забезпечується обмазкою фундаментів гарячим бітумом за два рази.

Розрахунок глибини закладення фундаменту

Розрахунок виконаний згідно СНиП 2.02.01-83 * "Підстави будівель і споруд".

Нормативна глибина сезонного промерзання грунту d fn, м, визначена на основі теплотехнічних розрахунків, її нормативне значення визначено за формулою

де M t - безрозмірний коефіцієнт, чисельно рівний сумі абсолютних значень середньомісячних негативних температур за зиму в даному районі, прийнятих за СНіП по будівельній кліматології і геофізики;

d 0 - величина, що дорiвнює, м, для супісків - 0,28.

Розрахункова глибина сезонного промерзання грунту d f, м, визначена за формулою

де d fn - нормативна глибина промерзання

k h - коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму споруди,

d fn = 0,28 · 5,83 = 1,63 м

d f = 0.7 · 1,63 = 1,14 м

3.2 Зовнішні стіни

Зовнішні стіни виконуються з цегли М 150 на розчині М 100 товщею 380 мм з утепленням з пінополістирольних плит за ГОСТ 15588-86 * товщиною 80 мм і штукатуркою з цементно-піщаного розчину товщиною 20 мм по сітці з внутрішньої сторони. Перемички - збірні залізобетонні за ГОСТ 948-84.

Теплотехнічний розрахунок зовнішнього стінового огородження.

Теплотехнічний розрахунок виконано на підставі СНіП 23-02-2003 "Тепловий захист будівель" і СП 23-101-2004 "Проектування теплового захисту будівель".

Нормами встановлено три показника теплового захисту будівлі:

а) наведене опір теплопередачі окремих елементів огороджувальних конструкцій будівлі;

б) санітарно-гігієнічний, що включає температурний перепад між температурами внутрішнього повітря і на поверхні огороджувальних конструкцій і температуру на внутрішній поверхні вище температури точки роси;

в) питома витрата теплової енергії на опалення будівлі, що дозволяє варіювати величинами теплозахисних властивостей різних видів огороджувальних конструкцій будинків з урахуванням об'ємно-планувальних рішень будівлі та вибору систем підтримки мікроклімату для досягнення нормованого значення цього показника.

Вимоги теплового захисту будівлі будуть виконані, якщо у житловому будинку будуть дотримані вимоги показників "а" і "б" або "б" і "в".

Згідно СНіП 23-02-2003 наведене опір теплопередачі зовнішніх огороджень R o r, м 2. ° С / Вт має прийматися не нижче нормованих значень R req, м 2. ° С / Вт визначаються за нормами СНиП 23-02-2003 залежно від градусо-діб опалювального періоду в надзвичайних ситуаціях (ГСОП) D d.

Градусо-добу опалювального періоду D d, визначені за формулою:

D d = (t int - t ht.). Z ht ,

Де, t int - розрахункова середня температура внутрішнього повітря будівлі, ° С, приймається для розрахунку огороджуючих конструкцій групи будівель за першою позиції таблиці 4 по мінімальним значенням оптимальної температури відповідних будинків ГОСТ 30494 (в інтервалі 20-22 ° С).

Температура внутрішнього повітря t int = 20 ° С.

t ht, z ht - середня температура зовнішнього повітря, ° С, і тривалість, діб, опалювального періоду, що приймаються за СНіП 23-01-99 * для періоду з середньою добовою температурою зовнішнього повітря не більше 8 ° С - при проектуванні житлових будинків.

Тоді ГСОП градусо-добу опалювального періоду згідно з формулою складають:

D d = (20 + 3,1) 216 = 4989,6 ° С. Добу.

Оскільки величина D d, відрізняється від табличного, то визначаємо за формулою

R req = A. D d + b = 0,00035. 4989,6 +1,4 = 3,15 м 2. ° С / Вт

т.ч. нормований опір теплопередачі для зовнішньої стіни житлового будинку складає R req = 3,15 м 2. ° С / Вт.

Керуючись метою скорочення втрат тепла в зимовий період і надходження тепла в літній період сконструйовані зовнішні цегляні стіни з ефективної кладки - комбінованої багатошарової полегшеної з теплоізоляційним шаром і виштукатурює поверхнею: - цегла керамічна пустотіла (на цементно-піщаному розчині) товщиною = 120мм, l 1 = 0,41 Вт / (м × ° С)

- Повітряний прошарок товщиною = 10мм, l 2 = 0,041 Вт / (м × ° С)

- Плити пінополістирольні товщиною = Х мм, l 3 = 0,81 Вт / (м × ° С)

- Цегла керамічна повнотіла (ГОСТ 530-95 *) (на цементно-піщаному розчині) товщиною = 250мм, l 4 = 0,41 Вт / (м × ° С)

- Цементно-піщана штукатурка завтовшки = 20мм, l 5 = 0,93 Вт / (м × ° С)

Коефіцієнти теплопровідності матеріалів прийняті за таблицею додатка СП 23-101-2004.

Визначаємо виходячи з основної вимоги висунутого до огороджувальних конструкцій - R o м 2. ° С / Вт - приведений опір теплопередачі навколишнього конструкції (зовнішньої стіни), не повинно бути менше нормованого значення опору теплопередачі зовнішньої стіни, яке для г.Клін R req = 3,15 м 2. ° С / Вт.

Термічний опір огороджувальної конструкції R k м 2. ° С / Вт, з послідовно розташованими однорідними шарами визначаємо як суму термічних опорів окремих шарів

R k = R 1 + R 2 + ... + R n + R a. L.,

де R 1, R 2, ..., R n - Термічні опори окремих шарів огороджувальної конструкції м 2. ° С / Вт, що визначаються за формулою термічного опору R м 2. ° С / Вт, одного шару багатошарової огороджувальної конструкції, визначаємо за формулою:

,

де - Товщина шару, м; l - розрахунковий коефіцієнт теплопровідності матеріалу шару, Вт / (м × ° С), R a. L. - Термічний опір замкнутої повітряного прошарку, що приймається за СНиП 23-02-2003.

Таким чином, для багатошарової стіни з повітряним прошарком з урахуванням штукатурного шару на внутрішній поверхні будемо мати:

R w = + R 1 + R 2 + R 3 + R 4 + R a. L. + = + + + + R a. L.> R req = 3,15 м 2. ° С / Вт

Мінімальну товщину утеплювача будемо визначати за формулою:

> , (R req - - - - R a. L ) = 0,041

(3,15 - - - - 0,13 ) = 0,041 ∙ (3,13-0,23-0,68-0,023-0,13) = 0,076 м 2. ° С / Вт.

Для багатошарової кладки з урахуванням шару внутрішньої штукатурки з застосуванням цегли глиняної звичайної за ГОСТ 530-95 *

Мінімальна потребная товщина шару утеплювача з плит пінополістирольних складе 80 мм.

Приймаються утеплювач із плит пінополістирольних за ГОСТ 15588-86.

Перевіримо запроектовану огороджувальну конструкцію на забезпечення комфортних умов у приміщеннях і на невипадання конденсату в місцях теплопровідних включень згідно з показником "б", тобто перевіримо виконання умови щодо обмеження температури на внутрішній поверхні огороджувальної конструкції.

Розрахунковий температурний перепад D t 0, ° С, між температурою внутрішнього повітря і температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції не повинен перевищувати нормованих величин D t n, ° С, встановлених у СНіП 23-02-2003, і визначається за формулою:

де n - коефіцієнт, що враховує залежність положення зовнішньої поверхні огороджувальних конструкцій по відношенню до зовнішнього повітря і обумовлений за СНіП 23-02-2003. Для зовнішніх стін n = 1.

Δ t n - нормований температурний перепад між температурою внутрішнього повітря t int і температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, що приймається за СНіП 23-02-2003. Для зовнішніх стін Δ t n = 4.

α int - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій, Вт / (м × ° С), що приймається за СНіП 23-02-2003 ми отримуємо α int = 8,7 Вт / (м × ° С).

t int - розрахункова середня температура внутрішнього повітря будівлі, ° С, приймається для розрахунку за СНіП 23-02-2003 по мінімальних значень оптимальної температури відповідних будинків за ГОСТ 30494. t int = 23 ° С.

t ext - розрахункова температура зовнішнього повітря в холодний період року, ° С, для всіх будівель, призначених для сезонної експлуатації, прийнята рівній середній температурі найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92 за СНіП 23-01-99 *. t ext = -28 ° С.

R 0 - опір теплопередачі огороджувальних конструкцій, м 2. ° С / Вт.

Вимоги за двома показниками теплового захисту будівель (а) наведене опір теплопередачі окремих елементів огороджувальних конструкцій будинку; б) санітарно-гігієнічний, що включає температурний перепад між температурами внутрішнього повітря і на поверхні огороджувальних конструкцій і температуру на внутрішній поверхні вище температури точки роси; СНіП 23 - 02-2003) витримані.

Т.ч., запроектоване зовнішнє стінне огорожу задовольняє вимогам СНиП 23-01-2003 "Тепловий захист будівель".

3.3 Внутрішні стіни та перегородки

Внутрішні стіни виконуються з цегли керамічної порожнистої M 100 на розчині M 100 товщиною 510 мм. Перегородки виконуються з цегли глиняної звичайної М 100 товщиною 120 мм на розчині М 50.

3.4 Перекриття

Перекриття запроектовані збірними залізобетонними з багатопустотних плит товщиною 220 мм по ГОСТ 9561-91. Горищне перекриття має теплоізоляцію з мінеральної вати товщиною 50 мм і шару шлаку завтовшки 100 мм, пароізоляція виконана промазкою плит гарячим бітумом.

3.5 Сходи

Сходи зовнішнього входу з відм. -0.600 На відм. 0.000 виконана зі збірних залізобетонних ступенів ЛЗ 15, ЛСВ 15 і ЛСН 15 ГОСТ 8717.1-84 по цегляній кладці. Розрахунок ступенів:

ЛЗ 15 - 3 ступені h = 145мм

ЛСН 15 - 1 ступінь h = 125мм

ЛСВ 15 - 1 ступінь h = 145мм Довжина маршу 1100мм.

Сходова площадка запроектована монолітна з бетону кл. 12,5

3.6 Покриття і покрівля

Покриття горищне з холодним горищем.

Дах двосхилий по дерев'яних кроквяних фермам із бруса 120 х 60

Покрівля з листів металочерепиці по латах з дошки 120 х 20.

Слухові вікна виконані у даху будівлі.

3.7 Двері і вікна

Зовнішні двері - дерев'яні за ГОСТ 24698-81, Внутрішні двері - дерев'яні по ГОСТ 6629-88. Вікна - дерев'яні по ГОСТ 23166-99. 3.8 Підлоги. Підлога в кімнатах, у кухні, в передпокої, на веранді і в коморі дерев'яні, з статевої дошки товщиною 30мм по лагам товщиною 45 мм. У ванній кімнаті та туалеті з керамічної плитки: покриття підлоги - керамічна плитка товщиною 6 мм, прошарок і заповнення швів з цементно-піщаного розчину М 150 товщиною 15 мм, гідроізоляція з одного шару гидроїзола.

4. Зовнішня і внутрішня обробка. Зовнішнє оздоблення фасадівЗабарвлення силікатними фарбами світлих тонів;

Штукатурка цоколя декоративною штукатуркою великих фракцій;

дверей і вікон тонуючим антисептиком за два рази.

Внутрішнє оздоблення: Стелі в житлових кімнатах, передній і на веранді обклеюються акриловими шпалерами, у ванній кімнаті і туалеті - вапняна побілка; Стіни в кімнатах, передній - обклеювання акриловими шпалерами; У кухні - по фронтону обладнання - глазурная плитка, інші стіни - обклеювання акриловими шпалерами. У ванній кімнаті і туалеті - облицювання глазурной плиткою.

Література

1. СНиП 23-01-99 «Будівельна кліматологія»

2. СНіП II -3-79 ** «Будівельна теплотехніка»

3. Сніп 23-02-2003 "Тепловий захист будівель»

4. СНіП 31-02-2001 «Будинку житлові одноквартирні»

5. Шерешевський І.А. «Конструктірованіе цивільних будівель» Л.: Строіздат, 1986

6. Т.Г. Маклакова «Конструкції цивільних будівель» М.: Видавництво АСВ, 2000

7. Бартон Н.Е. Архітектурні конструкції. - М.: Вища школа, 1986

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Будівництво та архітектура | Практична робота
42.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Проектування одноповерхового каркасного будинку з легких конструкцій ст Сіверська
Проектування 6 ти поверхового житлового будинку
Проектування трикімнатного житлового будинку
Проектування 6-ти поверхового житлового будинку
Проектування дерев`яного житлового будинку
Проектування системи опалення житлового будинку
Проектування основ і фундаментів восьмиповерхового житлового будинку
Проектування двоповерхового житлового одноквартирного будинку з цокольним поверхом і вбудованим гаражем
Архітектурні рішення одноповерхового будинку
© Усі права захищені
написати до нас