Проектування відділень АТП для вантажних автомобілів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Аналітичний розділ

Розрахунково - технологічна розділ

Організаційний розділ

Економічний розділ

Висновок за проектом

Використана література

У ведення

Ефективність використання автотранспортних засобів залежить від досконалості організації транспортного процесу і властивостей автомобілів зберігати в певних межах значення параметрів, що характеризують їх здатність виконувати необхідні функції. У процесі експлуатації автомобіля його функціональні властивості поступово погіршуються внаслідок зношування, корозії, пошкодження деталей, втоми матеріалу, з якого вони виготовлені та ін В автомобілі з'являються різні несправності, що знижують ефективність його використання. Для попередження появи дефектів і своєчасного їх усунення автомобіль піддають технічному обслуговуванню (ТО) і ремонту.

ТО - це комплекс операцій або операція з підтримки працездатності або справності автомобіля при використанні за призначенням, при стоянці, зберіганні або транспортуванні. ТО є профілактичним заходом і проводиться примусово в плановому порядку, через строго певні періоди експлуатації автомобіля.

Ремонт - це комплекс операцій з відновлення працездатності та відновлення ресурсу автомобіля чи його складових частин. Ремонт проводиться за потребою, яку виявляють у процесі ТО.

Виконання робіт з ТО і ремонту автомобіля передує оцінка його технічного стану (діагностування). Діагностування при ТО проводять для визначення її необхідності і прогнозування моменту виникнення несправного стану шляхом зіставлення фактичних значень параметрів, виміряних при контролі, з граничними. Діагностування при ремонті автомобіля полягає в знаходженні несправності та встановлення методу ремонту й обсягу робіт при ремонті, а також перевірці якості виконання ремонтних робіт. Своєчасне проведення ТО і поточного ремонту рухомого складу дозволяє утримувати автомобілі в технічно справному стані.

Несвоєчасне технічне обслуговування створює сприятливі умови для дорожньо-транспортних пригод та граничних зносів і поломок вузлів і деталей автомобілів. Найбільш часто відмови виникають по двигуну. За кількістю відмов на двигун автомобіля припадає приблизно половина всіх відмов. Тому в даному проекті розроблений ділянку поточного ремонту двигунів автомобілів.

Аналітичний розділ

Коротка характеристика АТП

Тип підприємства по виробничому призначенню.

Проектоване автотранспортне підприємство здійснює перевезення вантажів, а також всі виробничі функції з технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

Тип і моделі рухомого складу.

На проектованому АТП будуть працювати вантажні автомобілі вітчизняного виробництва.

Урал 4320 і МАЗ 6517.

Природно-кліматична зона, в якій експлуатується рухомий склад.

Автомобілі проектованого АТП будуть експлуатуватися в зоні з помірним кліматом.

Кількісний та якісний склад автомобілів.

На проектованому АТП будуть експлуатуватися автомобілі

Урал 4320 - 120 одиниць;

МАЗ 6517 - 200 одиниць.

Середньодобовий пробіг автомобілів становить.

Урал 4320 - 140;

МАЗ 6517 - 180.

Режим роботи рухомого складу.

Рухомий склад буде працювати 305 днів в році, що становить 6 днів на тиждень з одним днем відпочинку.

Автомобілі починають виходити на лінію в 9:00 і повертаються в 16:00.

Середня тривалість зміни водія становить 7 годин.

Характеристика об'єкту проектування.

Найменування об'єкта проектування.

Об'єктом проектування є ділянка молярного відділення.

Призначення об'єкту проектування.

Ділянка молярного відділення є одним з найважливіших ділянок у автотранспортному підприємстві.

Розрахунково - технологічна частина

Урал 4320

МАЗ 6517

Періодичність ТО і КР

Періодичність ТО-1, км:

L 1 = L '1 · K 1 · K 3 (Л3)

L '1 - норма періодичності ТО, км

K 1 - коефіцієнт, що враховує умови експлуатації

K 3 - коефіцієнт, що враховує кліматичні умови

L 1 = 4000 · 0, 9 · 1 = 3600км

Періодичність ТО-2, км:

L 2 = L '2 · K 1 · K 3 (Л3)

L '2 - норма періодичності ТО, км

K 1 - коефіцієнт, що враховує умови експлуатації

K 3 - коефіцієнт, що враховує кліматичні умови

L 2 = 16000 · 0, 9 · 1 = 14400км

Періодичність ТО-1 з урахуванням середньодобового пробігу, км:

L 1 = L сс · b 1 (Л3)

b 1 = L 1 / L сс - періодичність ТО-1 в днях

b 1 - округлене значення b 1, дн

b 1 = 3600 / 140 = 26км

b 1 = 3600 / 180 = 20км

Періодичність ТО-2 з урахуванням середньодобового пробігу, км:

L 2 = L сс · b 2 (Л3)

b 2 = L 2 / L сс - періодичність ТО-1 в днях

b 2 - округлене значення b 2, дн

b 2 = 14400 / 140 = 80км

b 2 = 14400 / 180 = 103км

Пробіг до капітального ремонту або списання:

L кр = L 'кр · K 1 · K 2 · K 3 (Л3)

L 'кр - норма періодичності КР, тис. км

K 1 - коефіцієнт, що враховує умови експлуатації

K 2 - коефіцієнт, що враховує модифікацію рухомого складу

K 3 - коефіцієнт, що враховує кліматичні умови

L кр = 450 · 0, 9 · 1 · 1 = 405тис. км

L кр = 320 · 0, 9 · 0, 85 · 1 = 245тис. км

Простої в ТО, ТР, КР

Простої в ТО і ТР, дн:

D то.тр = D 'то.тр · K 2 · K см (Л3)

D 'то.тр - норма простоїв ТО і ТР

K 2 - коефіцієнт, що враховує модифікацію рухомого складу

K см - коефіцієнт, що враховує виконання робіт в між змінне час

D то.тр = 0, 43 · 1 · 1 = 0, 4 / 1000 = 0, 0004 дн

D то.тр = 0, 53 · 0, 85 · 1 = 0, 5 / 1000 = 0, 0005 дн

Простої в КР, дн:

D кр = D 'кр + D д (Л3)

D д - час на доставку в АРЗ і здачу транспортної, од.

D 'кр - норма простою в КР

D кр = 25 + 2 = 27дн

Виробнича програма по кількості ЄВ, ТО-1,

ТО-2, КР

Число впливів за цикл

Капітальних ремонтів або списань:

N кр = L кр / L ц (L кр = L ц) (Л3)

N кр = 1

ТО-2: N 2 = L кр / L 2 - N кр (Л1)

N 2 = 405000/14400 - 1 = 28, 1

N 2 = 245000/14400 - 1 = 17

ТО-2: N 1 = L кр / L 1 - (N кр + N 2) (Л1)

N 1 = 405000/3600- (1 + 28, 1) = 83, 4

N 1 = 245000/3600- (1 + 17) = 50, 1

ТО-2: N ео = L кр / L ео = L кр / L сс (Л1)

N ео = 405000/140 = 2892, 9

N ео = 245000/180 = 1361, 1

Простої за цикл:

D р = D кр · N кр + D то.тр · L кр (Л3)

D р = 27 · 1 + 0, 0004 · 405000 = 189

D р = 27 · 1 + 0, 0005 · 245000 = 149, 5

Коефіцієнт технологічної готовності:

α т = D е / (D е + D р) (Л3)

Кількість днів експлуатації за цикл

D е = N ео (Л3)

α т = 2892, 9 / (289, 9 + 432) = 0, 9

α т = 1361, 1 / (1361, 1 + 149, 5) = 0, 9

Коефіцієнт переходу від циклу до року

ŋт = D рг · α т / D е (Л3)

Кількість робочих днів у році:

D рг = 305дн

ŋт = 305 · 0, 9 / +2892, 9 = 0, 1

ŋт = 305 · 0, 9 / 1361, 1 = 0, 2

Річна програма ТО і ТР на один автомобіль

Капітальних ремонтів або списань на один автомобіль:

N 'кр = N кр · ŋт (Л3)

N 'кр = 1 · 0, 1 = 0, 1

N 'кр = 1 · 0, 2 = 0, 2

ТО - 2:

N '2 = N 2 · ŋт (Л3)

N '2 = 28, 1 · 0, 1 = 2, 8

N '2 = 17 · 0, 2 = 3, 4

ТО - 1:

N '1 = N 1 · ŋт (Л3)

N '1 = 83, 4 · 0, 1 = 8, 4

N '1 = 50, 1 · 0, 2 = 10, 02

ЄВ:

N 'ео = N ео · ŋт (Л3)

N 'ео = 2892, 9 · 0, 1 = 289, 3

N 'ео = 1361, 1 · 0, 2 = 272, 2

Річна програма ТО і ТР і пробіг автомобілів кожної моделі

Капітальних ремонтів або списань:

N 'кр (ŋ) = N' кр · Аі (Л3)

N 'кр (ŋ) = 0, 1 · 120 = 12

N 'кр (ŋ) = 0, 1 · 200 = 20

ТО -2:

N '2 (ŋ) = N '2 · Аі (Л3)

N '2 (ŋ) = 2, 8 · 120 = 336

N '2 (ŋ) = 3, 4 · 200 = 680

ТО - 1:

N '1 (ŋ) = N '1 · Аі (Л3)

N '1 (ŋ) = 8, 4 · 120 = 100

N '1 (ŋ) = 10, 02 · 200 = 2004

ЄВ:

N 'ео (ŋ) = N' ео · Аі (Л3)

N 'ео (ŋ) = 289, 3 · 120 = 34 716

N 'ео (ŋ) = 272, 2 · 200 = 54 440

Річний пробіг окремого автомобіля:

L '= Lcc · D рг · α т (Л3)

L '= 140 · 305 · 0, 9 = 38430км

L '= 180 · 305 · 0, 9 = 49410км

Річний пробіг автомобілів кожної моделі

L '(ŋ) = L' · Аі / 1000 (Л3)

L '(ŋ) = 38430 · 120 / 1000 = 4611, 6км

L '(ŋ) = 49410 · 200 / 1000 = 9882км

Трудомісткість одного впливу, питома трудомісткість ТР

Трудомісткість ТО - 1:

Т1 = t '1 · K 2 · K 4 (Л3)

t '1 - норма трудомісткості ТО - 1

K 2 - Коефіцієнт, що враховує модифікацію рухомого складу

K 4 - Коефіцієнт, що враховує число технічно сумісного рухомого складу

Т1 = 2, 5 · 1 · 1, 1 = 2, 8чел.-год

Т1 = 3, 2 · 1, 15 · 1, 05 = 3, 9чел.-год

Трудомісткість ТО - 2:

Т2 = t '2 · K 2 · K 4 (Л3)

t '2 - норма трудомісткості ТО - 2

K 2 - Коефіцієнт, що враховує модифікацію рухомого складу

K 4 - Коефіцієнт, що враховує число технічно сумісного рухомого складу

Т2 = 10, 6 · 1 · 1, 1 = 11, 7чел.-год

Т2 = 12 · 1, 15 · 1, 05 = 14, 5чел.-год

Трудомісткість ЄВ:

Тео = t 'ео · K 2 (Л3 і Л2)

t 'ео - норма трудомісткості ЄВ

K 2 - Коефіцієнт, що враховує модифікацію рухомого складу

Примітка: при розрахунку виробничої програми зони ЄВ трудомісткість Тео коригується з урахуванням рекомендації ОНТП - 01 - 91

Тео = 0, 45 · 1 = 0, 5чел.-год

Тео = 0, 3 · 1, 15 = 0, 4чел.-год

Питома трудомісткість ТР:

ТТР = t 'тр · K 1 · K 2 · K 3 · K 4 · K 5 (Л3)

ТТР - норма питомої трудомісткості

K 1 - Коефіцієнт, що враховує умови експлуатації

K 2 - Коефіцієнт, що враховує модифікацію рухомого складу

3 - Коефіцієнт, що враховує кліматичні умови

K 4 - Коефіцієнт, що враховує число технічно сумісного рухомого складу

K 5 - Коефіцієнт, що враховує умови зберігання рухомого складу ТТР = 3, 6 · 1, 1 · 1 · 0, 9 · 1, 1 · 1 = 4,4 люд.-год

ТТР = 5, 8 · 1, 1 · 1,15 · 1 · 1,05 · 1 = 7,7 люд.-год

Річна трудомісткість ТО і ТР автомобілів кожної моделі

ТО - 1:

Т'1 (ŋ) = Т1 · N '1 (ŋ) (Л3)

Т'1 (ŋ) = 2, 8 · 1008 = 2822, 4чел.-год

Т'1 (ŋ) = 3, 9 · 2004 = 7815, 6чел.-год

ТО - 2:

Т'2 (ŋ) = Т2 · N '2 (ŋ) (Л3)

Т'2 (ŋ) = 11, 7 · 336 = 3931, 2чел.-год

Т'2 (ŋ) = 14, 5 · 680 = 9860чел.-год

ЄВ:

Т'ео (ŋ) = Тео · N 'ео (ŋ) (Л3)

Т'ео (ŋ) = 0, 5 · 34716 = 17358чел.-год

Т'ео (ŋ) = 0, 4 · 54440 = 21776чел.-год

ТР:

Т'тр (ŋ) = ТТР · L '(ŋ) (Л3)

Т'тр (ŋ) = 4,4 · 4611, 6 = 20 291, 04чел.-год

Т'тр (ŋ) = 7,7 · 9882 = 76091, 4чел.-год

Примітка: при розрахунку виробничої програми зони ЄВ трудомісткість Тео коригується з урахуванням рекомендації ОНТП - 01 - 91, викладених у Л1,

Загальна річна трудомісткість ТО і ТР

Трудомісткість ТО - 1:

У м

Тобщ.то-1 = Т'1 (ŋ) + Т'1 (ŋ) (Л3)

Тобщ.то-1 = 2822, 4 + 7815, 6 = 10638чел.-год

Трудомісткість ТО - 2:

У м

Тобщ.то-2 = Т'2 (ŋ) + Т'2 (ŋ) (Л3)

Тобщ.то-2 = 3931, 2 + 9860 = 13791, 2чел.-год

Трудомісткість ТР:

У м

Тобщ.тр = Т'тр (ŋ) + Т'тр (ŋ) (Л3)

Тобщ.тр = 20291, 04 + 76 091, 4 = 96 382, 4чел.-год

Трудомісткість ЄВ:

У м

Тобщ.ео = Т'ео (ŋ) + Т'ео (ŋ) (Л3)

Тобщ.ео = 17358 + +21776 = 39134чел.-год

Розрахунок необхідної кількості робочих

Ря = Тг / Фм - явочні робітники, (Л3)

Тг - річний обсяг робіт виробничої зони або відділення, чол. - Година, табл. 5;

Фм - річний фонд робочого часу;

Фм = (D кг - D в - D н) · 7 - D пл · 1 (Л3)

D кг - кількість календарних днів у році;

D в - кількість вихідних днів на рік;

7 - тривалість робочого дня;

D пл - кількість суботніх і передсвяткових днів на рік;

1 - скорочення робочого дня перед вихідними і передсвятковими днями;

Фм = (365 - 50 - 10) · 7 - 57 · 1 = 2078ч

Ря = 10638 / 2078 = 4, 1 ≈ 4 (для ТО 1)

Ря = 13791, 2 / 2078 = 7 (для ТО 2)

Ря = 96382, 4 / 2078 = 46, 4 ≈ 46 (для ТР)

Ря = 39134 / 2078 = 18, 8 ≈ 19 (для ЩО)

РМ = Тг / Фр (Л3)

Фр - річний фонд штатного робітника;

Фр = Фм - (D від - D ун) · 7 (Л3)

D від - число днів відпусток;

D ун - число днів невиходу на роботу.

Фр = 2078 - (30 - 3) · 7 = 1889

РМ = 10638 / 1889 = 5, 6 (для ТО 1)

РМ = 13791, 2 / 1889 = 0, 7 (для ТО 2)

РМ = 6382, 4 / 1889 = 51 (для ТР)

РМ = 39134 / 1889 = 20, 7 (для ЩО)

Розрахунок необхідної кількості постів і ліній для ТО і ТР

R = Тоб · 60 / N с - ритм виробництва, (Л3)

Тоб - тривалість роботи зони;

Nc - кількість обслуговувань на добу (окремо для ЄВ, ТО - 1, ТО - 2)

Nc = N 1 заг / D рз (Л3)

Nc = 2104 / 305 = 6, 9 (для ТО 1)

Nc = 1016 / 305 = 3, 3 (для ТО 2)

Nc = 561, 5 / 305 = 1, 8 (для ЩО)

R = 6, 9 · 60 / 7 = 59, 1 (для ТО 1)

R = 3, 3 · 60 / 7 = 28, 3 (для ТО 2)

R = 1, 8 · 60 / 7 = 15, 4 (для ЩО)

Визначимо такт поста

τ п = (Тто - 60 / Рп) + Тп (Л3)

Тто - трудомісткість обслуговування на посту;

Тп - час для пересування автомобіля, з'їзду і встановлення на пост

(1 - 3 хв);

Рп - кількість робітників, які працюють на посаді.

Тто = (2, 5 + 3, 2) / 2 = 2, 9 (для ТО 1)

Тто = (3, 6 + 5, 8) / 2 = 4, 7 (для ТО 2)

τ п = (2, 9 - 60 / 2) + 2 = 89 (для ТО 1)

τ п = (4, 7 - 60 / 2) + 2 = 143 (для ТО 2)

Визначимо число постів для ЄВ і ТО - 1

X = τ п / R (Л3)

X то-1 = 89 / 59, 1 = 1, 5 ≈ 2

X те-2 = 143 / 28, 3 · 0, 9 = 5, 6 ≈ 6

X тр = 96382, 4 · 1, 5 / (305 · 2 · 7 · 20, 9) = 144 573, 6 / 89 243 = 1, 6 ≈ 2

Розрахунок площі виробничого приміщення

F о = f о • X о • k о (Л3)

f о - площа, займана автомобілем у плані;

X о - кількість постів у зоні;

k о - відношення площі приміщення до площі, займаної автомобілем

(4, 5 - 5)

(Менше значення k про приймається при розташуванні постів під кутом 90 ˚ до осі проїзду).

f о = 8, 13 · 2, 5 = 20, 3

F то-1 = 20, 3 · 2 · 5 = 206 м 2

F те-2 = 20, 3 · 6 · 5 = 618 м 2

F тр = 20, 3 · 2 · 5 = 206 м 2

F заг = 206 + 618 + 206 = 1030 м 2

F АТП = 108 + 135 + 54 + 108 + 54 + 135 + 135 + 240 + 690 + 110 + 108 + 108 + 162 + + 54 + 1030 = 3231 м 2

F м - Площа молярного відділення

F м = 20, 3 · 1 · 5 = 101, 6 м 2

Про рганізаціонний розділ

Охорона туди

Загальні вимоги безпеки

1. До самостійної роботи з ремонту і технічного обслуговування автомобілів допускаються особи, які мають відповідну кваліфікацію, отримали вступний інструктаж та первинний інструктаж на робочому місці з охорони праці, що пройшли перевірку знань з управління вантажопідйомними механізмами.

2. Слюсар, який не пройшов своєчасно повторний інструктаж з охорони праці (не рідше 1 разу на 3 місяці), не повинен приступати до роботи.

Слюсар зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджені на підприємстві.

3. Слюсар повинен виконувати також вказівки представника спільного комітету (комісії) з охорони праці або уповноваженого (довіреної) особи з охорони праці профспілкового комітету.

Слюсар не приступить до виконання разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками зі спеціальності, без отримання цільового інструктажу.

4. Тривалість робочого часу слюсаря не повинна перевищувати 40 год на тиждень.

Тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами і внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом.

5. Слюсар повинен знати, що найбільш небезпечними і шкідливими виробничими факторами, що діють на нього під час проведення технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, є:

автомобіль, його вузли і деталі;

обладнання, інструмент та пристосування;

електричний струм;

етилований бензин;

освітленість робочого місця.

5.1. Автомобіль, його вузли і деталі - в процесі ремонту можливе падіння вивішеного автомобіля або знімаються з нього вузлів і деталей, що призводить до трансляції.

5.2. Гаражно-ремонтне та технологічне обладнання, інструмент, пристосування застосування несправного обладнання, інструменту і пристосувань призводить до травмування.

Слюсарю забороняється користуватися інструментом, пристосуваннями, обладнанням, поводження з якими він не навчений і не проінструктований.

5.3. Електричний струм - при недотриманні правил і запобіжних заходів може чинити на людей небезпечне і шкідливий вплив, що виявляється у вигляді електротравм (опіки, електричні знаки, електрометаллізація шкіри), електроудар.

5.4. Бензин, особливо етилований, - діє отравляюще на організм людини при вдиханні його парів, забруднення ним тіла, одягу, попаданні його в організм з їжею або питною водою.

5.5. Освітленість робочого місця і обслуговується (ремонтного) вузла, агрегату - недостатня (надлишкова) освітленість викликає погіршення (перенапруження) зору, втома.

6. Слюсар повинен працювати в спеціальному одязі і в разі необхідності використовувати інші засоби індивідуального захисту.

7. У відповідності з типовими галузевими нормами безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту слюсареві видаються:

7.1. При виконанні робіт з розбирання двигунів, транспортування, перенесення та промивки деталей двигунів, що працюють на етилованому бензині:

костюм віскозно-лавсановий;

фартух гумовий;

чоботи гумові;

рукавички гумові.

7.2. При виконанні робіт з розбирання, ремонту і технічного обслуговування автомобілів та агрегатів:

костюм віскозно-лавсановий;

рукавиці комбіновані.

7.3. На зовнішніх роботах узимку додатково:

куртка бавовняна на утеплювальній прокладці;

брюки бавовняні на утеплювальній прокладці.

8. Слюсар повинен дотримуватися правил пожежної безпеки, вміти користуватися засобами пожежогасіння.

Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

9. Слюсар під час роботи повинен бути уважним, не відволікатися на сторонні справи та розмови.

10. Про помічені порушення вимог безпеки на своєму робочому місці, а також про несправності пристосувань, інструменту та засобів індивідуального захисту слюсар повинен повідомити своєму безпосередньому керівнику і не приступати до роботи до усунення помічених порушень і несправностей.

11. Слюсар повинен дотримуватися правил особистої гігієни. Перед прийомом їжі або курінням необхідно мити руки з милом, а при роботі з деталями автомобіля, який працював на етилованому бензині, попередньо помити руки гасом.

Для пиття користуватися водою з спеціально призначених для цієї мети пристроїв (сатуратори, питні баки, фонтанчики тощо).

12. За невиконання вимог інструкції слюсар несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Вимоги безпеки перед початком робіт

13. Перед початком роботи слюсар повинен:

13.1. Одягнути спеціальний одяг і застебнути манжети рукавів.

13.2. Оглянути і підготувати своє робоче місце, прибрати всі зайві предмети, не захаращуючи при цьому проходи.

13.3.Проверіть наявність та справність інструменту, пристосувань, при цьому:

гайкові ключі не повинні мати тріщин і вибоїн, губки ключів повинні бути паралельні і не закатані;

розсувні ключі не повинні бути послаблені в рухомих частинах;

слюсарні молотки та кувалди повинні мати злегка опуклу, Некос та Несбіту, без тріщин і наклепу поверхню бойка, повинні бути надійно закріплені на рукоятках шляхом розклинення заершеннимі клинами;

рукоятки молотків і кувалд повинні мати гладку поверхню;

ударні інструменти (зубила, борідки, керни тощо) не повинні мати тріщин, задирок і наклепу. Зубила повинні мати довжину не менше 150 мм;

напилки, стамески та інші інструменти не повинні мати загострену неробочу поверхню, бути надійно закріплені на дерев'яній ручці з металевим кільцем на ній:

електроінструмент повинен мати справну ізоляцію струмоведучих частин і надійне заземлення.

13.4. Перевірити стан підлоги на робочому місці. Підлога повинна бути сухим і чистим. Якщо підлога мокрий чи слизький, вимагати, щоб його витерли або посипали тирсою, або зробити це самому.

13.5. Перед використанням переносного світильника перевірити, чи є на лампі захисна сітка, справні чи шнур і ізоляційна гумова трубка. Переносні світильники повинні вмикатися в електромережу з напругою не вище 42 В.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

14. Після закінчення роботи слюсар зобов'язаний:

14.1. Відключений від електромережі електрообладнання, вимкнути місцеву вентиляцію.

14.2. Привести в порядок робоче місце. Прибрати пристосування, інструмент у відведений для них місце.

14.3. Якщо автомобіль залишається на спеціальних підставках (козелка), перевірити надійність його встановлення. Забороняється залишати автомобіль, агрегат вивішеним тільки підйомним механізмом.

Пожежна безпека.

1. На кожному підприємстві повинна бути розроблена така документація з пожежної безпеки:

1.1. Загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки підприємства.

1.2. Інструкція з пожежної безпеки будівель, приміщень і споруд.

1.3. Інструкція з обслуговування установок, пожежогасіння.

1.4. Інструкція з обслуговування установок пожежної сигналізації.

1.5. Оперативний план пожежогасіння для підприємства, корпуси, будівлі або споруди.

1.6. План ліквідації можливих надзвичайних подій (вибух, аварія, пожежа) з залученням працівників служб головного енергетика, головного механіка, головного технолога, пожежної і воєнізованої (військової) охорони.

1.7. Плани та графіки проведення протипожежних тренувань, навчання, та перевірки знань персоналу, технічного нагляду за системами пожежного захисту, а також інша документація я відповідно до вимог цих правил

2. Розробляються на підприємстві інструкції з пожежної безпеки, обслуговування установок виявлення і гасіння пожежі та інші документи повинні грунтуватися на діючих правилах та інструкціях і знаходитись у відповідних структурних підрозділах

3. Загальнооб'єктова інструкція затверджується керівником підприємства. Інструкція повинна визначати такі основні вимоги:

3.1. До змісту території, в тому числі доріг, вододжерел, під'їздів до будівель і споруд.

3.2. До змісту будівель, приміщень, споруд.

3.3. До протипожежного режиму і обов'язки усіх працюючих на підприємстві за його підтримку.

3.4. До організації і допуску до виконання разових і. тимчасових робіт підрядними і сторонніми організаціями на підприємстві.

3.5. До змісту вододжерел, засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації та зв'язку, а також порядок виклику пожежної охорони, порядок проведення електрогазозварювальних та інших вогненебезпечних робіт, відповідальність за стан пожежної безпеки та інші.

4. Інструкції про заходи пожежної безпеки будівель, приміщень і споруд розробляються керівництвом відповідних підрозділів, узгоджуються з пожежною охороною і затверджуються керівником підприємства. Зазначені інструкції повинні містити такі конкретні вимоги пожежної безпеки:

4.1. Категорію приміщень виробничого та складського призначення за вибухопожежною та пожежною небезпекою залежно від кількості та пожежо властивостей знаходяться (обробляються) у них речовин і матеріалів з ​​урахуванням особливостей технологічних процесів розміняв у них виробництв, а також, вибухонебезпечну зону і ПУЕ.

4.2. Спеціальні протипожежні заходи для технологічних процесів виробництва, спостереження яких може викликати пожежу.

4.3. Заходи пожежної безпеки на технологічних установках, апаратах і агрегатах при підготовці до пуску їх в експлуатацію і після, ремонту.

4.4. Порядок і норми зберігання пожежонебезпечних речовин, матеріалів в цеху, лабораторії, складі, майстерні і т.п.

4.5. Режим застосування апаратів з відкритим вогнем і організацію спеціально обладнаних ділянок для проведення постійних вогненебезпечних робіт (електрозварювання, газорезкі).

4.6. Порядок отримання, транспортування, збору, зберігання і видалення з приміщень горючих матеріалів, утримання побутових приміщень, зберігання спецодягу і т.п.

4.7. Порядок утримання наявних засобів пожежогасіння і розподіл обов'язків з технічного нагляду за ними.

4.8. Визначення дій персоналу при виникненні пожежі, способи виклику пожежної охорони, а також інші заходи.

4.9. Порядок зупинки технологічного устаткування-, відключення вентиляції, правила застосування засобів пожежогасіння, порядок евакуації персоналу, виробів і матеріальних цінностей, а також горючих та інших матеріалів, які можуть викликати вибух, створити небезпечну обстановку або сприяти поширенню пожежі. Порядок огляду та приведення приміщень у пожежобезпечний стан.

5. Інструкції з експлуатації систем водопостачання, установок виявлення і гасіння пожежі повинні розроблятися на основі діючих інструкцій, типових правил технічного утримання установок пожежної автоматики, а також проектної документації і паспортних даних на встановлене обладнання та затверджуватися керівництвом підприємства. Інструкції повинні регламентувати:

5.1. Розмежування зон відповідальності по технічному обслуговуванню установок пожежного захисту і водопостачання між відповідними підрозділами підприємства.

5.2. Порядок технічного нагляду за технологічним обладнанням і його ремонту, нагляду за системами автоматики і управління з урахуванням вимог безпеки праці.

5.3. Вимоги щодо ведення технічної документації.

5.4. Вимоги до підготовки персоналу, а також відповідальність за обслуговування установок пожежного захисту і водопостачання. В інструкції можуть вноситися інші вимоги, виходячи з місцевих умов експлуатації.

6. В інструкції з експлуатації обладнання, установок, засобів і систем ВТ, захисту, зв'язку повинні включатися окремим розділом конкретні вимоги з пожежної безпеки і обов'язки персоналу при виникненні пожежі.

7. На пожежо - і пожежо-вибухонебезпечні виробництва, висотні та унікальні будівлі (споруди) необхідно розробляти оперативні плани пожежогасіння та періодично проводити їх відпрацювання.

8. Оперативні плани пожежогасіння розробляються працівниками пожежної охорони, затверджуються начальником пожежної охорони, керівником підприємства.

9. Оперативний план пожежогасіння повинен складатися з текстової та графічної частин. Оперативний план пожежогасіння є основним документом, який визначає: дії персоналу підприємства при виникненні пожежі, порядок взаємодії з пожежними підрозділами перебувають; умови введення сил і засобів для гасіння пожежі з урахуванням вимог безпеки праці; раціональну встановлення пожежної техніки та ін.

10. Оперативний план пожежогасіння повинен переглядатися коригуватися у разі:

10.1. Розширення або реконструкції будівлі, споруди, цеху.

10.2. Виявлених недоліків у передбачених діях персоналу і пожежних підрозділів при гасінні пожежі або протипожежних тренуваннях.

11. Перезатвердження оперативних планів пожежогасіння повинно проводитися при зміні керівника підприємства чи начальника пожежної охорони.

12. Основні положення оперативних планів пожежогасіння повинні доводитись до працівників підприємства під час занять з пожежно-технічного мінімуму та періодичних інструктажів.

Розрахунок протипожежних засобів.

Кількість густопінні вогнегасників:

n = F / 50, де

50 - норма площі, в м, на 1 вогнегасник.

F - площа проектованої ділянки.

Підставляємо значення в задану формулу:

n = 101, 6м 2 / 50

n = 2, 03 шт.

Приймаються n = 2 вогнегасника.

Кількість піску в ящику.

V = 0.5 * F / Fi (м 3), де

0.5-норма просіяного піску на 100м F - площа проектованої ділянки м Fi = 100

Підставляємо значення в задану формулу:

V = 0, 5 * 101, 6 m 2 / 100 i / m

V = 0, 51 м 3

Приймаються V = 1 ящик спеском.

Кількість пожежних щитів

M = n / 2 шт., Де

п-кількість вогнегасників (шт.) 2 - кількість вогнегасників на один щит (шт.)

m = 2 / 2 = 1

Приймаються m = 1 пожежний щит

вогнегасник-

2шт.

лом-

1шт.

багор-

1шт.

сокира-

1шт.

лопата-

1шт

відро-

1шт

совок-

1шт

брезент, площею-

1шт.

2


Екологія.

Вирішення проблеми прийшло у вигляді каталітичних нейтралізаторів, значно знижують рівень шкідливих викидів в атмосферу. До недавнього часу найбільш поширеними були каталізатори, в яких поглинає блок представляє собою керамічний елемент, закріплений в сталевому кожусі.

Чимало нових розробок з'явилося в секторі каталізаторів для двохпаливні двигунів. В останні роки в ряді країн різко зріс парк автомобілів як легкових, так і вантажних оснащених ДВЗ, що працюють на традиційному рідкому паливі газі. І хоча вихлоп газового двигуна вважається більш чистим порівняно з дизельним паливом або бензином, європейські правила наказують обов'язкове використання каталізатора і на таких автомобілях.

Більшість автомобілів з ​​двохпаливні силовими агрегатами експлуатується в містах, і європейці, стурбовані зниженням якості «сфери існування», вводять жорсткі обмеження щодо токсичності вихлопних газів. При цьому серйозно стоїть питання оснащення каталізаторами вже випущених автомобілів і їх обов'язкова установка при монтажі газового обладнання на серійні машини. Вихідні з конвеєрів автомобілі та автобуси, штатно оснащені двохпаливні системами, повинні комплектувати новими каталізаторами в обов'язковому порядку.

Основна відмінність таких каталізаторів - сердечники, виконані з гофрованої надтонкої сталевий алюмінований стрічки з двостороннім напиленням. Одна сторона покрита рідкоземельних металом платинової або паладієвої групи, друга - керамікою. Очищення вихлопних газів від вуглеводнів перевищує 90%. Металеві матриці з винятковою провідністю і високим опором термічних навантажень за своїми показниками значно перевершують більш традиційні керамічні каталізатори.

При розробці каталізаторів для газових двигунів компанія Ecocat велику увагу приділила досягненню високого термоопору сталевої стрічки. Як відомо, робочі процеси в газових двигунах відбуваються при більш високих температурах, і вся система відводу вихлопних газів повинна бути термостабільної.

У каталізаторів цього типу також високий опір сульфітації сердечника і більш високий рівень осадження окису вуглецю і з'єднань метану. Передбачається, що їх «ходімость» перевищить 40 ... 50 тис.км.

Широкі впровадження каталізаторів на вітчизняні автомобілі - питання практично вирішене. Повним ходом йде підготовка до організації виробництва високоякісних каталізаторів на площах горьківського автозаводах.

Е кономіческая частина

Розрахунок кількості обслуговувань за планований рік

Виробнича програма АТП характеризується числом технічних обслуговувань, планованих на певний період часу (рік).

Сезонне обслуговування (СО), проведене 2 рази на рік, як правило, поєднується з ТО-2 або ТО-1 і як окремий вид планованого обслуговування при визначенні виробничої програми не враховується.

Програма є основою для визначення річного обсягу робіт з ТО і ТР та чисельності робітників.

Визначення виробничої програми базується на так званому цикловом методі розрахунку. При цьому під циклом розуміється пробіг автомобіля до КР або до списання, тобто ресурсний пробіг.

Методика розрахунку виробничої програми ТО на пробігу до КР і на ресурсному пробігу однакова. Для всіх типів рухомого складу, крім автобусів КР не передбачається. З огляду на це, розглянемо методику розрахунку програми ТО на пробігу до списання, тобто за цикл прийнятий ресурсний пробіг.

Цикловий метод розрахунку виробничої програми передбачає:

 1. Вибір та коригування періодичності ТО-1, ТО-2 та ресурсного пробігу для рухомого складу проектованого АТП.;

 2. Розрахунок числа ТО на 1 автомобіль (автопоїзд) за цикл;

 3. Розрахунок коефіцієнта технічної готовності;

 4. Розрахунок річного пробігу автомобілів;

 5. Розрахунок числа ТО на групу (парк) автомобілів на планований рік.

Позначимо:

L Ц - пробіг автомобіля за цикл;

L КР - пробіг автомобіля до КР;

L ТО-2 - пробіг автомобіля до ТО-2;

L ТО-1 - пробіг автомобіля до ТО-1;

L ЕО - пробіг автомобіля до ЄВ, тобто на добу.

До рез - результуючий коефіцієнт коригування періодичності;

L сс - середньодобовий пробіг автомобіля.

Якщо L Ц = L КР, то для одного автомобіля за цикл:

Число капітальних ремонтів N КР:

(1)

Число ТО-2 N ТО-2:

N ТО-2 = L Ц / L ТО-2 · К рез - N КР = 300000 / 16000 · 0, 9 - 1 = 19, 8 (2)

Число ТО-1 N ТО-1:

N ТО-1 = L Ц / L ТО-1 · К різ - (N КР + N КР) = 300000 / 4000 · 0, 9 - (1 + 19, 8) = 62, 5 (3)

Число щоденних обслуговувань N ЄВ:

N ЄВ = Д ЕЦ (4)

де Д ЕЦ - кількість днів експлуатації за цикл:

Д ЕЦ = L Ц / L СС = 300000 / 140 = 2142, 9 (5)

Результуючий коефіцієнт коригування періодичності До рез визначається:

До рез = К 1 · До 3 = 0, 9 · 1 = 0, 9 (6)

Де К 1 - коефіцієнт, що враховує категорію умов експлуатації;

Де К 3 - коефіцієнт, що враховує кліматичний район.

 • Для розрахунку кількості технічних впливів на автомобіль за рік вводиться коефіцієнт переходу від циклу до року, або коефіцієнт циклічності η ц:

η ц = L Г / L Ц = Д РАБ / Д ЕЦ = 305 / 2142, 9 = 0, 14 (7)

η ц = L Г / L Ц = Д РАБ / Д ЕЦ = 305 / 1666, 7 = 0, 18

де L Г - річний пробіг автомобіля;

Д РАБ - число робочих днів у році;

Д ЕЦ - число днів експлуатації в циклі.

 • Річне число технічних обслуговувань і ремонтів на один обліковий автомобіль розраховується:

N Г. КР = N КР · η ц = 1 · 0, 14 = 0, 14 (8)

N Г.ТО-2 = N ТО-2 · η ц = 19, 8 · 0, 14 = 2, 8 (9)

N Г.ТО-1 = N ТО-1 · η ц = 62, 5 · 0, 14 = 8, 8 (10)

N Г. ЄВ = N ЄВ · η ц = 2142, 9 · 0, 14 = 300 (11)

N Г. КР = N КР · η ц = 1 · 0, 18 = 0, 18

N Г.ТО-2 = N ТО-2 · η ц = 19, 8 · 0, 18 = 3, 6

N Г.ТО-1 = N ТО-1 · η ц = 62, 5 · 0, 18 = 11, 3

N Г. ЄВ = N ЄВ · η ц = 1666, 7 · 0, 18 = 300

 • Тоді число технічних впливів на весь парк автомобілів певної марки на рік визначається за формулами:

Σ N Г. КР = N Г. КР · А сс = 0, 14 · 120 = 30, 6 (12)

Σ N Г.ТО-1 = N Г.ТО-1 · А сс = 8, 8 · 120 = 1056 (13)

Σ N Г.ТО-2 = N Г.ТО-2 · А сс = 2, 8 · 120 = 336 (14)

Σ N Г. ЄВ = N Г. ЄВ · А сс = 300 · 120 = 36000 (15)

Σ N Г. КР = N Г. КР · А сс = 0, 18 · 200 = 36

Σ N Г.ТО-1 = N Г.ТО-1 · А сс = 11, 3 · 200 = 2260

Σ N Г.ТО-2 = N Г.ТО-2 · А сс = 3, 6 · 200 = 720

Σ N Г. ЄВ = N Г. ЄВ · А сс = 300 · 200 = 60000

де А сс - середньооблікова кількість автомобілів.

На автотранспортному підприємстві число КР автобусів визначають на основі розроблених графіків-розрахунків постановки автомобілів в КР. Такі розрахунки виконують по кожному автомобілю відповідно до його пробігом на початок планованого періоду.

При розрахунку виробничої програми, перш за все, визначимо періодичність впливу за видами обслуговування, тобто величину пробігу L ТО-1, L ТО-2, L ЄВ а також ресурс автомобіля L Ц (ОНТП-АТП СТО 80 табл.3; Карташов табл. 4 стор 46; Напольский табл. 2.3. стор. 29)

Значення К 1 і К 2 для визначення результуючого коефіцієнта періодичності До рез вибираємо за ОНТП-АТП-СТО 80 табл. 7 і табл. 9 стор 10,11.

Знайдені значення помістимо у табл.1 і табл.2

Табл.1 Періодичність за видами обслуговування

Автомобіль

Ресурс, L Ц,

Тис. км

L ЄВ,

км

L ТО-1

км

L ТО-2

км

УРАЛ-4320

300

140

4000

16000

МАЗ-6517

300

180

4000

16000

Табл.2 Значення коефіцієнтів К 1, К 3

К1

К3

0, 9

1

Далі виконуємо розрахунки. Результати розрахунків поміщаємо в таблицю

(Додаток 1).

Розрахунок трудомісткості виробничої програми

Виробнича програма - це число всіх видів технічних впливів на АТП за 1 рік, виражена у люд.-годинах.

Для розрахунку трудомісткості виконання виробничої програми необхідно використовувати нормативи трудомісткості (табл. 6 стор. 8 ОНТП-АТП-СТО-80) і поправочні коефіцієнти до них (табл. 8 і табл. 10 стор.11, 12).

Рекомендується виписати знайдені значення в табл. 3 та табл. 4.

Розрахунок трудомісткості по технічному обслуговуванню ТО

автомобільного парку

Розрахунки трудомісткості виконуємо на підставі наступних формул:

Трудомісткість за ЄВ розраховується за формулою:

Т ЄВ = Σ N Г. ЄВ · t ЄВ · До РЕЗ працю = 36000 · 0, 5 · 1, 1 = 19800 (16)

Т ЄВ = Σ N Г. ЄВ · t ЄВ · До РЕЗ працю = 60000 · 0, 5 · 1, 2 = 36000

Трудомісткість з ТО-1 розраховується за формулою:

Т ТО-1 = Σ N Г.ТО-1 · t ТО-1 · До РЕЗ працю = 1056 · 2, 5 · 1, 1 = 2904 (17)

Т ТО-1 = Σ N Г.ТО-1 · t ТО-1 · До РЕЗ працю = 2260 · 3, 2 · 1, 2 = 8678, 4

Трудомісткість з ТО-2 розраховується за формулою:

Т ТО-2 = Σ N Г.ТО-2 · t ТО-2 · До РЕЗ працю = 336 · 10, 6 · 1, 1 = 3917, 8 (18)

Т ТО-2 = Σ N Г.ТО-2 · t ТО-2 · До РЕЗ працю = 720 · 12 · 1, 2 = 10368

де t ЄВ, t ТО-1, t ТО-2 - прийняті трудомісткості (нормативні або встановлені на АТП), відповідних видів технічних обслуговувань, чол-год.

До РЕЗ працю. - Результуючий коефіцієнт трудомісткості.

До РЕЗ працю. = К 2 · К 4 = 1 · 1, 1 = 1, 1 (19)

До РЕЗ працю. = К 2 · К 4 = 1, 15 · 1, 05 = 1, 2

де К 2 - коефіцієнт, що враховує модифікацію рухомого складу та організацію його роботи;

К 4 - коефіцієнт, що враховує розмір автотранспортного підприємства.

Тоді загальна трудомісткість річної програми з технічного обслуговування автомобілів:

Т ТО = Т ЄВ + Т ТО-1 + Т ТО-2 = 19800 + 2904 + 3917, 8 = 26621, 8 (люд.-год) 20)

Т ТО = Т ЄВ + Т ТО-1 + Т ТО-2 = 36000 + 8678, 4 + 10368 = 55046, 4

Розрахунок трудомісткості по поточних ремонтів ТР автомобільного парку

Річну трудомісткість робіт по поточних ремонтів автомобілів розраховують виходячи з пробігу та норми трудомісткості на 1 000 км пробігу:

Σ Т ТР = Σ L / 1000 · T ТР · До РЕЗ ТР = 4611, 6 · 3, 6 · 1, 1 = 18261, 9 (26)

Σ Т ТР = Σ L / 1000 · T ТР · До РЕЗ ТР = 9882 · 5, 8 · 1, 3 = 74 510, 3

де Σ L - сумарний пробіг парку автомобілів (причепів) на планований період, за марками, км;

t ТР - норматив трудомісткості з поточного ремонту автомобіля (причепа) на 1 000 км пробігу для даного типу автомобіля або причепа, чол-год.

До РЕЗ ТР = К 1 · К 2 · К 3 · До 4 · К 5 = 1, 1 · 1 · 0, 9 · 1, 1 · 1 = 1, 1 (27)

До РЕЗ ТР = К 1 · К 2 · К 3 · До 4 · К 5 = 1, 1 · 1, 15 · 1 · 1, 05 · 1 = 1, 3

Де До 5 - коефіцієнт, що враховує спосіб зберігання автомобіля.

Нормативи трудомісткості ТО і ТР рухомого складу (для I категорії умов експлуатації) вибираємо з табл.6 ОНТП-АТП-СТО-80 і записуємо в табл. 3.

Табл. 3. Нормативні трудомісткості ТО і ТР рухомого складу (для I категорії умов експлуатації)

Рухомий склад

Нормативна трудомісткість

Типи

моделі

tЕО

люд.-год

tТО-1

люд.-год

tТО-2

люд.-год

tТР

люд.-год / 1 000 км

Вантажний

УРАЛ-4320

0, 5

2, 5

10, 6

3, 6

Вантажний

МАЗ-6517

0, 5

3, 2

12

5, 8

Значення К 2, К 4 і К 5 для визначення результуючого коефіцієнта трудомісткості До рез працю. Вибираємо за ОНТП-АТП-СТО 80 табл. 8, табл. 10, табл. 12 стор.11, 12.

Табл.4. Значення коефіцієнтів К 2, К 4, К 5

К2

К4

К5

1,0

1, 1

1, 0

1,0

1, 2

1, 0

За формулами 16 ... 22 і знайденим коефіцієнтам виконуємо розрахунки трудомісткості по ТО і ТР та результати заносимо в табл. (Додаток 2).

Планування чисельності виробничих робітників

До виробничих робітників відносяться робочі зон і ділянок, які безпосередньо виконують роботи з ТО і ТР рухомого складу.

Загальна чисельність робітників.

Загальна чисельність ремонтних робітників N р.р. заг розраховується за формулою:

N р.р. заг = Σ Т ТО + Σ Т ТР / ФРВ рік · k = 26621, 8 +18261, 9 / 1800 · 1, 05 = 23, 8 ≈ 24 чол. (28)

N р.р. заг = Σ Т ТО + Σ Т ТР / ФРВ рік · k = 55046, 4 +74510, 3 / 1800 · 1, 05 = 68, 6 ≈ 69

де ФРВ рік. - річний фонд робочого часу ремонтного робітника, ч.

У курсовій роботі прийняти 1800 г.;

k - коефіцієнт, що враховує зростання продуктивності праці.

У розрахунках прийняти k = 1,05 ÷ 1,08

Чисельність робочих по зонах впливу.

Чисельність робочих Ч р.р ТО-2 в зоні ТО-2 визначається за формулою:

Ч р.р. ТО-2 = Т ТО-2 / ФРВ рік · k = 3917, 8 / 1800 · 1, 05 = 2, 1 ≈ 2 чол. (29)

Ч р.р. ТО-2 = Т ТО-2 / ФРВ рік · k = 10368/1800 · 1, 05 = 5, 5 ≈ 6

Чисельність робочих Ч р.р ТО-1 в зоні ТО-1 визначається за формулою:

Ч р.р. ТО-1 = Т ТО-1 / ФРВ рік · k = 2904/1800 · 1, 05 = 1, 5 ≈ 2 чол. (30)

Ч р.р. ТО-1 = Т ТО-1 / ФРВ рік · k = 8678, 4 / 1800 · 1, 05 = 4, 6 ≈ 5

Чисельність робочих Ч р.р ЄВ в зоні ЄВ визначається за формулою:

Ч р.р. ЄВ = Т ЄВ / ФРВ рік · k = 19800/1800 · 1, 05 = 10, 5 ≈ 11 чол. (31)

Ч р.р. ЄВ = Т ЄВ / ФРВ рік · k = 36000/1800 · 1, 05 = 19, 1 ≈ 19

Чисельність робочих Ч р.р ТР у зоні ТР визначається за формулою:

Ч р.р. ТР = Т ТР / ФРВ рік · k = 18261, 9 / 1800 · 1, 05 = 9, 7 ≈ 10 чол. (32)

Ч р.р. ТР = Т ТР / ФРВ рік · k = 74510, 3 / 1800 · 1, 05 = 39, 4 ≈ 39

Виконуємо розрахунки на підставі формул 29 ÷ 32 і наслідками поділу 1.2. і отримані результати заносимо в таблицю (Додаток 3).

Планування заробітної плати ремонтних робіт на виконання виробничої програми по ТО і ТР рухомого складу.

Розрахунок заробітної плати ремонтних робітників

Перш за все, слід заповнити табл.5:

Табл.5. Середні розряди робіт з ТО і ТР рухомого

складу

Марка рухомого

складу

Вид впливу

Середній розряд


УРАЛ-4320

ЄВ

1, 2


ТО - 1

2, 8


ТО - 2

3, 0


ТР

3, 2МАЗ-6517

ЄВ

1, 2


ТО - 1

2, 8


ТО - 2

3, 0


ТР

3, 2

На підставі тарифної угоди з автомобільного транспорту на 2002-2004 р., затвердженого Міністерством з соціального розвитку і праці, від 22марта 2002 р. № 1641 - ВЯ, приймаємо такі тарифні коефіцієнти (табл. 6).

Годинні тарифні ставки першого розряду затверджуються на АТП колективним договором.

Табл.6. Тарифні коефіцієнти і годинні тарифні ставки ремонтних робітників, зайнятих на ТО і ТР рухомого складу з нормальними умовами праці.

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Тарифні коефіцієнти

1,0

1,39

1,7

1,9

2,2

2,5

Годинні тарифні ставки для почасовиків, руб. / год

40,00


Годинні тарифні ставки для відрядників, руб. / год

43,20


Розрахунок заробітної плати робітників у зоні ЄВ

У зоні ЄВ прийнята почасово - преміальна система оплати праці. Погодинна заробітна плата розраховується за формулою:

ЗП ЄВ = С ч.ЕО ср · Т ЄВ / τ = ​​41, 6 · 19800 / 1, 05 = 784 457, 1 крб. (33)

ЗП ЄВ = С ч.ЕО ср · Т ЄВ / τ = ​​41, 6 · 36000 / 1, 05 = 1426285, 7

де Т ЄВ-трудомісткість річної програми проводяться ЄВ (п. 1.2.1.);

З ч.ЕО сер - середня годинна тарифна ставка, грн. / год;

τ - коефіцієнт, що враховує підвищення продуктивності праці. У курсовій роботі прийняти τ = 1,05.

Середня годинна тарифна ставка З ч.ЕО ср розраховується за формулою:

З ч.ЕО ср = З ч.ЕО 1 · До тар. Ср = 40 · 1, 08 = 41, 6 руб. / год (34)

Середній тарифний коефіцієнт К тар. Ср розраховується за формулою:

До тар. Ср = До тар. М + (До тар. Б - До тар. М) · (Р с - Р м) = 1 + (1, 39 - 1) · (1, 2 - 1) = 1, 08 (35)

Де До тар. М - Тарифний коефіцієнт, що відповідає шим з двох тарифних розрядів, між якими знаходиться середній тарифний розряд;

До тар. Б - тарифний коефіцієнт, що відповідає більшого з двох тарифних розрядів, між якими знаходиться середній тарифний розряд;

Р с - середній тарифний розряд;

Р м - менший з двох суміжних тарифних розрядів робіт, між якими знаходиться середній тарифний розряд.

Результати заносимо в таблицю (Додаток 4.)

Розрахунок заробітної плати робітників у зоні ТО-1

У зоні ТО-1 прийнята відрядно - преміальна система оплати праці. Відрядна заробітна плата ремонтних робітників у зоні ТО-1 розраховується за формулою:

ЗП ТО-1 сд = R ТО-1 сд · Σ N г.ТО-1 / τ = ​​191, 1 · Тисячу п'ятьдесят-шість / 1, 05 = 192192 крб. (36)

ЗП ТО-1 сд = R ТО-1 сд · Σ N г.ТО-1 / τ = ​​259, 4 · 2260 / 1, 05 = 558 327, 6

де R ТО-1 сд - відрядна розцінка за одне ТО-1, руб.

N г.ТО-1 - кількість проведених ТО-1 за рік по парку автомобілів кожної марки.

Відрядна розцінка за одне ТО-1 R ТО-1 сд розраховується за формулою:

R ТО-1 сд = С Ч.ТО-1 сер · t ТО-1 ск = 68, 26 · 2, 8 = 191, 1 крб. (37)

R ТО-1 сд = С Ч.ТО-1 сер · t ТО-1 ск = 68, 26 · 3, 8 = 259, 4

де С Ч.ТО-1 сер - середня годинна тарифна ставка;

t ТО-1 ск - скоригована трудомісткість одного ТО-1. Визначається за формулою:

t ТО-1 ск = t ТО-1 н · До РЕЗ працю. = 2, 5 · 1, 1 = 2, 8 (38)

t ТО-1 ск = t ТО-1 н · До РЕЗ працю. = 3, 2 · 1, 2 = 3, 8

Значення К РЕЗ працю. См п.1.2.1 (формула 19).

Середня годинна тарифна ставка визначається за формулою:

З Ч.ТО-1 ср = З Ч. ЦД 1 · До тар. Ср = 43, 2 · 1, 6 = 68, 26 (39)

До тар. Ср = До тар. М + (До тар. Б - До тар. М) · (Р с - Р м) = 1, 39 + (1, 7 - 1, 39) · (2, 8 - 2 ) = 1, 6

Розрахунок проводимо по кожній марці автомобіля. Результати заносимо в таблицю (Додаток 4.)

Розрахунок заробітної плати робітників у зоні ТО-2

У зоні ТО-2 прийнята відрядно - преміальна система оплати праці. Відрядна заробітна плата ремонтних робітників у зоні ТО-2 розраховується за формулою:

ЗП ТО-2 сд = R ТО-2 сд · Σ N г.ТО-2 / τ = ​​869, 3 · 336 / 1, 05 = 278 176 руб. (36)

ЗП ТО-2 сд = R ТО-2 сд · Σ N г.ТО-2 / τ = ​​1070 · 720 / 1, 05 = 733 714, 3

де R ТО-2 сд - відрядна розцінка за одне ТО-2, руб.

N г.ТО-2 - кількість проведених ТО-2 за рік по парку автомобілів кожної марки.

Відрядна розцінка за одне ТО-2 R ТО-2 сд розраховується за формулою:

R ТО-2 сд = С ч.ТО-2 ср · t ТО-2 н = 74, 3 · 11, 7 = 869, 3 руб. (37)

R ТО-2 сд = С ч.ТО-2 ср · t ТО-2 н = 74, 3 · 14, 4 = 1070

де С Ч.ТО-2 сер - середня годинна тарифна ставка;

t ТО-2 ск - скоригована трудомісткість одного ТО-1. Визначається за формулою:

t ТО-2 ск = t ТО-2 н · До РЕЗ працю = 10, 6 · 1, 1 = 11, 7 (38)

t ТО-2 ск = t ТО-2 н · До РЕЗ працю = 12 · 1, 2 = 14, 4

Значення К РЕЗ працю. См п.1.2.1 (формула 19).

Середня годинна тарифна ставка визначається за формулою:

З Ч.ТО-2 ср = З Ч. ЦД 1 · До тар. Ср = 43, 2 · 1, 7 = 74, 3 (39)

До тар. Ср = До тар. М + (До тар. Б - До тар. М) · (Р с - Р м) = 1, 39 + (1, 7 - 1, 39) · (3 - 2) = 1, 7

Розрахунок проводимо по кожній марці автомобіля. Результати заносимо в таблицю (Додаток 4.)

Розрахунок заробітної плати робітників у зоні ТР

Відрядна непряма заробітна плата ремонтних робітників у зоні ТР розраховується за формулою:

ЗП ТР к.сд = R ТР к.сд · L заг / τ · 1000 = 314, 5 · 4611600 / 1, 05 · 1000 = 138284 руб (40)

ЗП ТР к.сд = R ТР к.сд · L заг / τ · 1000 = 589, 7 · 9882000 / 1, 05 · 1000 = 5549919, 4

де R ТР к.сд. - відрядна розцінка на 1 000 км пробігу;

R ТР к.сд. = С ч.ТР ср · = 78, 62 · 4 = 314, 5 руб. (41)

R ТР к.сд. = С ч.ТР ср · = 78, 62 · 7, 5 = 589, 7

L заг - загальний пробіг парку автомобілів кожної марки за планований рік, км. Визначається за формулою:

L заг = l cc · A cc · Д РАБ · α в = 140 · 120 · 305 · 0, 9 = 4611600 км (42)

L заг = l cc · A cc · Д РАБ · α в = 180 · 200 · 305 · 0, 9 = 9882000

де α в - коефіцієнт випуску автомобілів на лінію;

- Скоригована трудомісткість одного ТР - визначається

аналогічно п. 3.1.2. :

= = 3, 6 · 1, 1 = 4 (43)

= = 5, 8 · 1, 3 = 7, 5

Значення нормативної трудомісткості і результуючого коефіцієнта трудомісткості в зоні ТР визначені в п.1.2.1. табл. 3 та формулою (27);

З ч.ТР сер - середня годинна тарифна ставка в зоні ТР; Визначається аналогічно П. 3.1.2:

З Ч. ТР ср = З Ч. ЦД 1 · До тар. Ср = 43, 2 · 1, 8 = 78, 62 (44)

До тар. Ср = До тар. М + (До тар. Б - До тар. М) · (Р с - Р м) = 1, 7 + (1, 9 - 1, 7) · (3, 2 - 3 ) = 1, 8

Виконуємо розрахунки витрат на заробітну плату по кожній марці автомобіля і заповнюємо таблицю (Додаток 4).

Розрахунок надбавок і доплат

Всі види набавок і доплат стимулюючого характеру підприємства визначають самостійно в межах коштів на оплату праці.

Доплати за роботу в умовах праці, що відрізняються від нормальних (при роботі в нічний час, святкові дні, в надурочний час, у несприятливих умовах тощо) виплачуються в розмірах не нижче встановлених законодавчими актами.

Розрахунок доплат за несприятливі умови праці

Розрахунок доплат виконується окремо для ремонтних робітників, зайнятих на ТО-2 і ТР по кожній марці автомобіля

Доплати за несприятливі умови праці розраховуємо за формулою:

Д небл.ус.т то-2 = З ч.ТО-2 ср · ФРВ рік. · (П Небла. Вус. Т + N р.р. Небла.) / 100% =

= 74, 3 · 1800 · (10 + 10) / 100 = 26748 руб. (45)

Д небл.ус.т тр = С ч.ТР ср · ФРВ рік. · (П Небла. Вус. Т + N р.р. Небла.) / 100% =

= 78, 62 · 1800 · (10 + 10) / 100 = 28303, 2 руб.

де С ч.ТО-2 ср, З ч.ТР сер - середня годинна тарифна ставка в зоні ТО-2, ТР руб. (см розрахунок п. 3.1.3.);

ФРВ рік. - Див п.2.1.;

П Небла. вус. т. - відсоток доплати за несприятливі умови праці;

Прінемаемие П Небла. вус. т. = 10%;

N р.р. Небла. - Кількість працівників, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці.

У курсовій роботі прийняти на роботах з ТО-2 і ТР - 10%.

Результати розрахунків заносимо в колонку 4 (Додаток 4).

Розрахунок доплати за керівництво бригадою бригадирам, не звільненим від основної роботи.

Організація бригади доцільна при чисельності робітників не менше 5 осіб. Кількість осіб в бригаді не повинно бути більше 25 чол.

Розрахунок доплат виконується окремо для ремонтних робітників, зайнятих на ЄВ, ТО і ТР по кожній марці автомобіля за формулою:

Д бр. Тр = Д бр. Міс · N бр · 12 = 1436, 83 · 1 · 12 = 17242 руб. (46)

Де N бр - кількість бригад;

Д бр. Міс. - Доплата за керівництво бригадою за місяць, руб.

Д бр. Міс = П бр. · З міс. I / 100% = 20 · 7184, 16/100 = 1436, 83 руб. (47)

де П бр. - відсоток доплати за керівництво бригадою. У розрахунках прийняти:

при чисельності бригади до 10 чол. - 20%;

при чисельності бригади понад 10 чол. - 25%;

при чисельності бригади понад 20 чол. - 35%.

З міс. I - мінімальна місячна тарифна ставка робітників I розряду.

З міс. I визначається за формулою:

З міс. I = З ч. I · ФРВ міс = 43, 2 · 166, 3 = 7184, 16 грн. / міс. (48)

де С ч. I - годинна тарифна ставка ремонтного робочого відповідної зони;

ФРВ міс. - Місячний фонд робочого часу. У розрахунках прийняти 166,3 ч.

Виконуємо розрахунки. Результати розрахунків заносимо в колонку 5

(Додаток 4).

Розрахунок премій за виконання, перевиконання кількісних і якісних показників

Розрахунок премій виконати окремо для ремонтних робітників, зайнятих на ЄВ, ТО, ТР по кожній марці за формулою:

П пр ео = П л · ЗП пов. / 100% = 40 · 784457, 1 / 100 = 313 782, 8 крб. (49)

П пр ео = П л · ЗП пов. / 100% = 40 · 146285, 7 / 100 = 570 514, 3

П пр то-1 = П л · ЗП сд. / 100% = 50 · 192192/100 = 96096 руб.

П пр то-1 = П л · ЗП сд. / 100% = 50 · 558327, 6 / 100 = 279 163, 8

П пр то-2 = П л · ЗП сд. / 100% = 60 · 2781284/100 = 166905, 6 руб.

П пр то-2 = П л · ЗП сд. / 100% = 60 · 733714, 3 / 100 = 3329951, 6

П пр тр = П л · ЗП сд. / 100% = 60 · 1381284/100 = 828770, 4 крб.

П пр тр = П л · ЗП сд. / 100% = 60 · 5549919, 4 / 100 = 3329951, 6

де П л. - розмір премії,%.

У розрахунках прийняти:

У зоні ЕО - 40%;

У зоні ТО -1 - 50%;

У зоні ТО-2 - 60%;

У зоні ТР - 60%.

Результати розрахунків заносимо в колонку 6 (Додаток 4).

Розрахунок фонду заробітної плати по всіх видах технічних впливів

Фонд заробітної плати обчислюється за формулою:

ФЗП повре ео = ЗП повре. Ео + П пр ео = 784457, 1 + 313 782, 8 = 1098240 (50)

ФЗП повре ео = ЗП повре. Ео + П пр ео = 1426285, 7 + 570 514, 3 = 1996800

де ЗП повре ео - погодинна оплата праці (у зоні ЄВ по кожній марці автомобіля);

ФЗП сд то-1 = ЗП сд. То-1 + П пр то-1 = 192192 + 96096 = 288288 (51)

ФЗП сд то-1 = ЗП сд. То-1 + П пр то-1 = 558327, 6 + 279 163, 8 = 837 491, 4

ФЗП сд то-2 = ЗП сд то-2. + Д Небла. вус. т то-2 + П пр то-2 = 278176 +26748 +166905, 6 = 471829, 6

ФЗП сд то-2 = ЗП сд то-2. + Д Небла. вус. т то-2 + П пр те-2 = 733 714, 3 +26748 +440228, 6 = 1200691

ФЗП сд. Тр = ЗП сд. Тр + Д Небла. вус. т тр + Д бр. тр + П пр тр = 1381284 + 28303, 2 + 17 242 + 828 770, 4 = 2255599, 6

ФЗП сд. Тр = ЗП сд. Тр + Д Небла. вус. т тр + Д бр. тр + П пр тр = 5549919, 4 + 28 303, 2 + 17 242 + 3329951, 6 = 8925416, 2

ЗП сд. - Відрядна оплата праці (у зоні ТО-1, ТО-2, ТР за кожною маркою автомобіля);

Д Небла. вус. т., Д бр., П пр - див п.п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3.

Виконуємо розрахунки та результати заносимо у Додаток 4.

Відрахування на соціальні потреби.

Відрахування на соціальні потреби - це відрахування на соціальне страхування, в пенсійний фонд, фонд зайнятості, на обов'язкове медичне страхування. Розмір відрахувань встановлюється законом. Розрахунок відрахувань виконуємо за формулою:

Σ Про соц = ФЗП заг · П соц.от. / 100% = 15044350 · 26/100 = 3911532, 6 руб. (52)

ФЗП = ФЗП повре ео + ФЗП сд то-1 + ФЗП сд то-2 + ФЗП сд. Тр = 1098240 + 288288 + 471829, 6 + + 225 599, 6 = 2083957

ФЗП = ФЗП повре ео + ФЗП сд то-1 + ФЗП сд то-2 + ФЗП сд. Тр = 1996800 + 837491, 4 + 1200691 + + 8925416, 2 = 12960399

ФЗП заг = 2083957 + 12960399 = 15044350

Де П соц.от. - відсоток відрахувань на соціальні потреби. У курсовій роботі прийняти 26% (єдиний соціальний податок).

Планування витрат на матеріали і запасні частини.

Розрахунок витрат на матеріали в зоні ЄВ.

Витрати на матеріали в зоні ЄВ визначаються за формулою:

М ЄВ = Н ЄВ М · Σ N Г. ЄВ = 22, 71 · 36000 = 817560 руб. (53)

М ЄВ = Н ЄВ М · Σ N Г. ЄВ = 22, 71 · 60000 = 1362600

де = Н ЄВ М - норма витрат на матеріали на одне ЄВ, руб.

Виконуємо розрахунки витрат по кожній марці автомобіля і результати заносимо в Додаток 5.

Розрахунок витрат на матеріали в зоні ТО-1.

Витрати на матеріали в зоні ТО-1 визначаються за формулою:

М ТО-1 = Н ТО-1 М · Σ N Г.ТО-1 = 46 · 1056 = 48576 руб (54)

М ТО-1 = Н ТО-1 М · Σ N Г.ТО-1 = 62, 3 · 2260 = 140789

де Н ТО-1 М - норма витрат на матеріали на одне ТО-1, руб.

Виконуємо розрахунки витрат по кожній марці автомобіля і результати заносимо в Додаток 5.

13.3. Розрахунок витрат на матеріали в зоні ТО-2.

Витрати на матеріали в зоні ТО-2 визначаються за формулою:

М ТО-2 = Н ТО-2 М · Σ N Г.. ТО-2 = 182, 6 · 336 = 61353, 6 руб. (55)

М ТО-2 = Н ТО-2 М · Σ N Г.. ТО-2 = 224, 7 · 720 = 161784

де Н ТО-2 М - норма витрат на матеріали на одне ТО-2, руб.

Виконуємо розрахунки витрат по кожній марці автомобіля і результати заносимо в Додаток 5.

13.4. Розрахунок витрат на матеріали і запасні частини в зоні ТР.

Витрати на матеріали в зоні ТР визначаються за формулою:

М ТР = Н ТР М · L заг / 1000 = 72, 3 · 4611600/1000 = 333419 руб. (56)

М ТР = Н ТР М · L заг / 1000 = 135, 6 · 9882000/1000 = 1340000

де Н ТР М - норма витрат на матеріали на 1 000 км пробігу, руб.

Виконуємо розрахунки витрат по кожній марці автомобіля і результати заносимо в Додаток 5.

Витрати на запасні частини в зоні ТР визначаються за формулою:

ЗЧ ТР = Н ТР зч · L заг / 1000 = 132, 1 · 4611600/1000 = 609193 руб. (57)

ЗЧ ТР = Н ТР зч · L заг / 1000 = 247, 7 · 9882000/1000 = 2447772

де Н ТР ЗЧ - норма витрат на запасні частини на 1 000 км пробігу, руб.

Виконуємо розрахунки витрат на запасні частини по кожній марці автомобіля і результати заносимо в Додаток 5.

13.5. Розрахунок загальних витрат на матеріали і запасні частини на ТО і ТР.

Загальні витрати на матеріали і запасні частини на ТО і ТР визначаються за формулою:

Σ М ТО, ТР = М ЄВ + М ТО-1 + М ТО-2 + М ТР + ЗЧ ТР = 817560 + 48576 + 61353, 6 + 333419 + + 609193 = 1870102 крб. (58)

Σ М ТО, ТР = М ЄВ + М ТО-1 + М ТО-2 + М ТР + ЗЧ ТР = 1362600 + 140798 + 161784 +1340000 + + 2447772 = 5452954

М заг ТО, ТР = 1870102 + 5452954 = 7323056

Для зручності розрахунків складемо таблицю 7, куди внесемо вихідні дані:

Табл.7. Вихідні дані для розрахунків витрат на матеріали і запасні частини

Марка автомобіля

З ч.ЕО ср

τ ЄВ

R ТО-1 сд

R ТО-2 сд

До ЄВ М

До ТО-1 М

До ТО-2 М

До ТР М

До ТР ЗЧ

УРАЛ-4320

41, 6

1, 05

191, 1

869, 3

0, 52

0, 24

0, 21

0, 23

0, 42

МАЗ-6517

41, 6

1, 05

259, 4

1070

0, 52

0, 24

0, 21

0, 23

0, 42

Виконуємо розрахунки та результати заносимо в табл. (Додаток 5).

*** Через відсутність довідкового матеріалу за вибором нормативів витрат на матеріали і зап. Частини,, використовуємо метод екстраполяції (див. нижче): Рекомендації з вибору нормативів витрат на матеріали і запасні частини

Нормативні витрати на матеріали і запасні частини для ЄВ, ТО і ТР розраховуємо укрупнено, в залежності від заробітної плати на одне технічне вплив за формулами:

НЕОМ = Сч. ЄВ ср • τ ЄВ • КЕОМ = 41, 6 • 1, 05 • 0, 52 = 22, 71 (59)

НТО-1М = RТО-1 сд • ХТО-1М = 191, 61 • 0, 24 = 46 (60)

НТО-1М = RТО-1 сд • ХТО-1М = 259, 4 • 0, 24 = 62, 3

НТО-2М = RТО-2 сд • ХТО-2М = 869, 3 • 0, 21 = 182, 6 (61)

НТО-2М = RТО-2 сд • ХТО-2М = 1070 • 0, 21 = 224, 7

НТРМ = RТРк.сд. • КТРМ = 314, 5 • 0, 23 = 72, 3 (62)

НТРМ = RТРк.сд. • КТРМ = 589, 7 • 0, 23 = 135, 6

НТРЗЧ = RТРк.сд. • КТРЗЧ = 314, 5 • 0, 42 = 132, 1 (63)

НТРЗЧ = RТРк.сд. • КТРЗЧ = 589, 7 • 0, 42 = 247, 7

де КЕОМ, ХТО-1М, ХТО-2М, • КТРМ, КТРЗЧ - коефіцієнти, що враховують співвідношення між заробітною платою та витратами на матеріали та запасні частини;

Рах. ЄВ сер - середня годинна тарифна ставка в зоні ЄВ (значення див. п. 3.1.1.), Грн.;

τ ЕО - нормативна трудомісткість одного ЄВ (значення див. п. 1.2.1.), чел.-ч.;

RТО-1 сд, RТО-2 сд - відрядні розцінки (заробітна плата за одне ТО-1, ТО-2).

Для визначення нормативних витрат на матеріали і на запасні частини на одне обслуговування рекомендується прийняти коефіцієнти залежно від марки та модифікації автомобіля за таблицею, розташованого нижче:

Розрахунок амортизаційних відносин

Вартість основних виробничих фондів для нарахування амортизації визначається укрупнено в процентному відношенні від вартості рухомого складу. Для зручності розрахунків помістимо у табл. 8 дані про ціни автомобілів, заданих в курсовій роботі.

Табл. 8 Ціни автомобілів

Марка автомобіля

Ціна

УРАЛ-4320

500000

МАЗ-6517

750000

Первісна вартість одиниці рухомого складу З перв. Визначається за формулою:

З перв. = Ц авт. · До дост. = 500000 · 1, 05 = 525 000 (64)

З перв. = Ц авт. · До дост. = 750000 · 1, 05 = 787 500

де Ц авт. - ціна автомобіля, руб. (Приймається за прейскурантами, по інтернет-ресурсів);

До дост. - Коефіцієнт, що враховує витрати з доставки нового автомобіля в АТП; прийняти К дост. = 1,05 ÷ 1,07.

Вартість основних виробничих фондів, які обслуговують роботи з ТО і ТР, з ВПФ ТО, ТР:

З ВПФ ТО, ТР = С перв. · А сс · 25% / 100% = 525000 · 120 · 25/100 = 15750000 руб. (65)

З ВПФ ТО, ТР = С перв. · А сс · 25% / 100% = 787500 · 200 · 25/100 = 39375000

де А сс - середньооблікова кількість автомобілів кожної марки;

25% - частка вартості основних виробничих фондів від вартості рухомого складу.

Амортизація основних виробничих фондів, які обслуговують процес ТО і ТР, А ВПФ ТО, ТР визначається за формулою:

А ВПФ ТО, ТР = С ВПФ ТО, ТР · N амор. / 100% = 15750000 · 10/100 = 1575000 крб. (66)

А ВПФ ТО, ТР = С ВПФ ТО, ТР · N амор. / 100% = 39375000 · 10/100 = 3937500

де N амор. - середня норма амортизаційних відрахувань; прийняти

N амор. = 10%.

Планування повної собівартості одного обслуговування

Повна собівартість є основою для встановлення ціни послуг, що надаються стороннім організаціям.

Повна собівартість складається з прямих витрат (цехові витрати) на виконання ТО або ТР і непрямих витрат (загальногосподарські витрати) на утримання підприємства, управління та інших витрат.

Планування повної собівартості одного ТО-1.

Перш за все, розрахуємо повну собівартість ТО-1, що проводяться в АТП по кожній марці автомобіля.

До прямих витрат відносяться:

 • Витрати на матеріали;

 • Витрати на заробітну плату;

 • Відрахування на соціальні потреби;

 • Амортизаційні відрахування;

Непрямі витрати З об. госп. ТО-1 розраховуємо за формулою:

З об. госп. ТО-1 = 25% · (ФЗП ТО-1 + Про соц. ТО-1 + М ТО-1 + А ВПФ ТО-1) / 100% =

= 25 · (288288 + 74955 + 48576 + 157500) / 100 = 142330 p уб. (67)

З об. госп. ТО-1 = 25% · (ФЗП ТО-1 + Про соц. ТО-1 + М ТО-1 + А ВПФ ТО-1) / 100% =

= 25 · (837491, 4 + 217748 + 140798 + 393750) / 100 = 397447

Значення витрат на заробітну плату ФЗП ТО-1 ТО-1 беремо з п. 3.3.

Відрахування на соціальні потреби Про соц. ТО-1 розраховуємо за формулою:

Про соц. ТО-1 = ФЗП ТО-1 · П соц. від / 100% = 288288 · 26/100 = 74 955 руб. (68)

Про соц. ТО-1 = ФЗП ТО-1 · П соц. від / 100% = 837491, 4 · 26/100 = 217 748

П соц. від - див. п.3.4.

Значення витрат на матеріали М ТО-1 на ТО-1 беремо з п. 4.2.

Амортизацію основних виробничих фондів А ВПФ ТО-1, що обслуговують ТО-1, розраховуємо за формулою:

А ВПФ ТО-1 = А ВПФ ТО, ТР · 10% / 100% = 708750 · 10/100 = 70 875 руб. (69)

де А ВПФ ТО, ТР див. Гл.5;

10% в чисельнику - частка амортизації основних фондів, які обслуговують процес ТО-1.

Розрахунок повної собівартості Σ З ТО-1 зручно вести у формі таблиці 9:

Табл. 9. Калькуляція повної себестоімостіТО-1

п / п

Елементи витрат

Марка автомобіляУРАЛ-4320 і МАЗ-6517Сума витрат, руб.

1

Матеріали

189374

2

Заробітна плата

750519, 6

3

Відрахування на соціальні потреби

292703

4

Амортизаційні відрахування

551250

РАЗОМ:

цехова собівартість

1783846, 6

5

Непрямі витрати

539777

РАЗОМ:

повна собівартість Σ ЗТО-1


2323623, 6

Повна собівартість одного ТО-1 S ТО-1 розраховуємо за формулою:

S ТО-1 = Σ З ТО-1 / Σ N СР Г.ТО-1 = 2323623, 6 / 1658 = 1401, 5 руб. (70)

Планування повної собівартості одного ТО-2.

Перш за все, розрахуємо повну собівартість ТО-2, що проводяться в АТП по кожній марці автомобіля.

До прямих витрат відносяться:

 • Витрати на матеріали;

 • Витрати на заробітну плату;

 • Відрахування на соціальні потреби;

 • Амортизаційні відрахування;

Непрямі витрати З об. госп. ТО-1 розраховуємо за формулою:

З об. госп. ТО-2 = 25% · (ФЗП ТО-2 + Про соц. ТО-2 + М ТО-2 + А ВПФ ТО-2) / 100% =

= 25 · (471829, 6 + 122 675, 7 + +61353, 6 + 3150000) / 100 = 951464, 7 p уб.

З об. госп. ТО-2 = 25% · (ФЗП ТО-2 + Про соц. ТО-2 + М ТО-2 + А ВПФ ТО-2) / 100% =

= 25 · (1200691 + 312179, 7 + 161784 + 7875000) / 100 = 2387413, 7

Значення витрат на заробітну плату ФЗП ТО-2 ТО-2 беремо з п. 3.3.

Відрахування на соціальні потреби Про соц. ТО-2 розраховуємо за формулою:

Про соц. ТО-2 = ФЗП ТО-2 · П соц. від / 100% = 471829, 6 · 26/100 = 122 675, 7 крб.

Про соц. ТО-2 = ФЗП ТО-2 · П соц. від / 100% = 1200691 · 26/100 = 312 179, 7

П соц. від - див. п.3.4.

Значення витрат на матеріали М ТО-2 на ТО-2 беремо з п. 4.2.

Амортизацію основних виробничих фондів А ВПФ ТО-2, обслуговуючих ТО-2, розраховуємо за формулою:

А ВПФ ТО-2 = А ВПФ ТО, ТР · 20% / 100% = 15750000 · 20/100 = 3150000 крб.

А ВПФ ТО-2 = А ВПФ ТО, ТР · 20% / 100% = 39375000 · 20/100 = 7875000

де А ВПФ ТО, ТР див. Гл.5;

Частку амортизації основних фондів, які обслуговують процес ТО-2, прийняти 20%.

Розрахунок повної собівартості Σ З ТО-2 зручно вести у формі таблиці 10:

Табл. 10. Калькуляція повної собівартості ТО-2

п / п

Елементи витрат

Марка автомобіляУРАЛ-4320 і МАЗ-6517Сума витрат, руб.

1

Матеріали

223137, 6

2

Заробітна плата

1011890, 3

3

Відрахування на соціальні потреби

434855, 4

4

Амортизаційні відрахування

11025000

РАЗОМ:

цехова собівартість

12694883, 3

5

Непрямі витрати

3338878, 4

РАЗОМ:

повна собівартість Σ ЗТО-2

16033761, 7

Повна собівартість одного ТО-2 S ТО-2 розраховуємо за формулою:

S ТО-2 = Σ З ТО-2 / Σ N Г.ТО-2 = 16033761, 7 / 528 = 30367 руб. (71)

Річна економія витрат на проектованому ділянці

Заробітна плата

В основну заробітну плату входять: оплата за тарифними ставками і премії.

Заробітна плата за тарифними ставками

Зт = Т.пр.уч. ∙ Сч.ср.ч. руб; де

Т.пр.уч. - Річна трудомісткість проектованої ділянки, чол. ч

Т.пр.уч. = 96382, 4 · 6% = 5782, 9 (чол · год) - трудомісткість на молярний ділянку

При проведенні ремонтних робіт на автомобілях УРАЛ-4320 і МАЗ-6517 ми приймаємо більш нові технології та інструмент з цього зменшуємо трудомісткість на ТР на 30%, отже трудомісткість зменшується на

28914, 7 чол · год, загальна трудомісткість на зону ТР = 96382, 4 - 28914, 7 = 67467, 7

Т.пр.уч. = 67467, 7 · 6% = 4048, 1 (чол · год)

Сч.ср.ч. - Середня годинна тарифна ставка слюсаря - авторемонтнік зайнятого в проектованому ділянці.

Сч.ср.ч. = 40, 5 · 3, 2 = 129, 6 руб.

Зт = 4048, 1 · 129, 67 = 524 917, 1грн.

Премії за роботу

Відповідно до встановленого Положення з оплати праці на проектованому ділянці премії за виконання роботи становлять 4% від тарифної плати.

Зпр = 67467, 7 · 4% = 2698, 7 крб.

Основна заробітна плата

Зосн = Зт + Зпр; руб.

Зосн = 524917, 1 + 2698, 7 = 527 615, 8

Заробітна плата молярів, зайнятих на проектованому ділянці з нарахуваннями

ЗЗн = (Зосн + Здоп) ∙ 1,39; руб, де

Здоп - додаткова заробітна плата, руб.

1,39 - коефіцієнт, що враховує нарахування на заробітну плату в розмірі 39% із соціального страхування;

Здоп = (Зосн ∙ Пдоп) / 100; руб.

Пдоп - відсоток додаткової заробітної плати,%;

Пдоп = ((До ∙ 100) / (Дк - (Дв + Дп + До))) + 1 =%;

Пдоп = ((24 ∙ 100) / (365 - (52 + 11 + 24))) + 1 = 9,63%

До - кількість днів відпустки, дн., До = 24 дн;

Дв - кількість недільних днів, Дв = 52 дн;

Дк - кількість календарних днів, Дк = 365 дн;

Дп - кількість святкових днів, дн, Дп = 11 дн;

Здоп = (527615, 8 ∙ 9,63) / 100 = 50809, 4 крб.

ЗЗн = (527615, 8 + 50 809, 4) ∙ 1,39 = 804 011 руб.

Середня місячна заробітна плата моляра, зайнятого проектованими роботами

Змес = ЗЗн / (N рр. ∙ Мк); руб, де

N рр. - кількість ремонтних робітників на ділянці, чол, N рр. = 2 чол.;

Мк - кількість календарних місяців у році, міс. Мк - 12 міс.;

Змес = 804011 / (2 ∙ 12) = 33500, 5 руб

Витрати на матеріали

Зм = (Нм, пор ∙ L общ.год) / (1000 ∙ 100) ∙ П, руб, де

Нм, сер - середня норма витрат на матеріали по АРМ руб./1000 км.

Нм, 1 - норми витрат на автомобіль УРАЛ, руб.; Нм.1 = 270 руб.;

Нм, 2 - норми витрат на автомобіль МАЗ, руб.; Нм.2 = 290 руб.;

А1 - кількість автомобілів УРАЛ, А1 = 120 од.;

А2 - кількість автомобілів МАЗ, А2 = 200 од.;

L общ.год - сумарний річний пробіг автомобіля, км;

L общ.год = L 1год + L 2 роки = 4611600 + 9882000 = 14493600 км.

П - відсоток робіт на проектованому ділянці від загального обсягу робіт ТР.

П = 8%

Зм = (280 ∙ 14493600) / (1000 ∙ 100) ∙ 8% = 5072, 8 крб,

Витрати на запасні частини

Ззч = (Нср.зч ∙ L общ.год) / (1000 ∙ 100) ∙ П, руб., Де

Нср.зч - середня норма витрат на запасні частини по АРМ, руб./1000км;

Нср.зч = (Н1зч ∙ А1 + Н2зч ∙ А2) / (А1 + А2), руб./1000км, де

Н1зч - норма витрат на запасні частини автомобіля УРАЛ, Н1зч = 400 руб.;

Н2зч - норма витрат на запасні частини автомобіля МАЗ, Н2зч = 510 руб.;

А1, А2 - кількість автомобілів за марками.

Нср.зч = (400 ∙ 120 + 510 ∙ 200) / (120 + 200) = 468, 8 руб./1000км

Ззч = (468, 8 ∙ 14493600) / (1000 ∙ 100) ∙ 8% = 8493, 3 руб.

Цехові роботи

Розрахунок витрат на електроенергію

З ЕЛ = N про · K спр · Т раб · Ц k ч

N про - сумарна потужність електрообладнання (23, 7кВт · год)

K спр = 0, 4

Т роб - сумарний час роботи устаткування

Т раб = Т см · П см · Д раб

Т см - кількість робочих годин зміни (7ч)

П см - у змін (2)

Д раб - кількість робочих днів у році (305)

Т раб = 7 · 2 · 305 = 4270 год

Ц k ч - вартість електроенергії (1, 87руб / кВт · год)

З ЕЛ = 23, 7 · 0, 4 · 4270 · 1, 87 = 75696, 9р

Розрахунок витрат на питну воду

З ВП = V в · K спр · Т раб · Ц в

V в - годинна витрата води на ділянці (0, 3ч)

Ц в - ціна на питну воду (28, 6р)

З ВП = 0, 3 · 0, 4 · 4270 · 28, 6 = 14 654, 6р

Розрахунок витрат на опалення

З опаленням = Н від · Т від · V уч · Ц пар / 100 · i

Н від - питома витрата тепла 1 м '(15Ккал / год)

Т від - час відпрацьованих годин (5040ч на рік)

V уч - обсяг площі ділянки (101, 6 · 5 = 508м ')

Ц пар - ціна пари (98р)

i - питома теплота випаровування (540Ккал / кг)

З опаленням = 15 · 5040 · 508 · 98 / 100 · 540 = 69 697, 6

Розрахунок витрат на освітлення

З осв = Н ел · Т раб · F уч · Ц ел

Н ел - норма витрати електроенергії на освітлення кВт / м ∙ год (0, 015: 0, 02)

Т роб - тривалість роботи освітлення на рік

Траба = ДРГ ∙ ТРД, де

ТРД - тривалість робочого дня, ч.

Той = 305 ∙ 7 = 2135 год

F уч - площа ділянки, м;

Зосв = 0, 017 ∙ 2135 ∙ 101, 6 ∙ 1, 87 = 6895, 8 крб

Розрахунок витрат на утримання виробничих приміщень

Зсод = Зотоп + Зосв + ЗВП

Зсод = 69697, 6 + 6895, 8 + 14 654, 6 = 118 248 руб

Розрахунок витрат на поточний ремонт будівлі, зайнятим проектованим ділянкою

Зтр.зд = 0,2 ∙ Сбал.зд; руб., Де

0,2 - норма витрат на ТР будівлі від його балансової вартості

Сбал.зд - балансова вартість будівлі, займаного проектованим ділянкою;

V зд. = F уч. ∙ h; де

F уч. - Площа проектованого ділянки,

h - висота проектованого ділянки,

V зд. - Обсяг проектованої будівлі; де

V зд. = 101, 6. ∙ 5 = 508 м '

Сбал.зд = 1200 ∙ 508 = 609 600

Зтр.зд = 0,2 ∙ 609 600 = 121 920 руб.

Розрахунок витрат на поточний ремонт обладнання

Зтр.об = 0,15 ∙ Сбал.об, де

0,1 - норма витрат на ТР обладнання проектованої ділянки від балансової вартості обладнання. При проектуванні нового будинку вартість машин і устаткування становить близько 30% від вартості будівлі.

Сбал.об = 0,3 ∙ Сбал.зд

Сбалоб = 0,3 ∙ 121 920 = 36 576

Зтроб = 0,1 ∙ 36 576 = 3657, 6

Амортизація здано

. Зам.зд = (Нам.зд ∙ Сбал.зд) / 100, руб., Де

Нам.зд - норма амортизації будівлі,%;

Нам.зд = 15% в рік від балансової вартості будівлі під проектований ділянку.

Зам.зд = (15 ∙ 121 920) / 100 = 18288

Амортизація обладнання

Зам.об = (Нам.об ∙ Сбал.об) / 100, руб., Де

Нам.об - норма амортизації обладнання.

Нам.об = 15% в рік від балансової вартості обладнання.

Зам.об = (15 ∙ 36 576) / 100 = 5486, 4, руб.

Расчот витрат на утримання, ремонт та відновлення інвентарю, інструменту і пристосувань

Зінстр. = Нінстр. ∙ N рр, руб, де

Нінстр. - Норма витрат на 1 працюючого на рік.

Нінстр. = 1100

Зінстр. = 1100 ∙ 2 = 2200 руб

Расчот витрат з охорони праці, техніки безпеки, спецодязі

ЗТБ .= НТБ. ∙ N рр, руб, де

НТБ. - Норма витрат на одного працюючого в рік.

НТБ. = 250

ЗТБ .= 250 ∙ 2 = 500 руб

Всього цехових витрат

Зцех = Зел + ЗВП + Зсод + Зтр.зд + Зтр.об + Зам.зд + Зам.об + Зінстр + ЗТБ руб

Зцех = 75696, 9 + 14 654, 6 + 118248 + 121920 + 3657, 6 + 18 288 + 5486, 4 + 2200 +500 = = 360651, 5 руб

Усього витрат на проектованому ділянці

Зуч.общ = ЗЗн + Зм + Ззч + Зцех руб

Зуч.общ = 804011 + 5072, 8 + 8493, 3 + 360 651, 5 = 1178228, 6 руб

Собівартість робіт по проектованому ділянці

S тепл = (Зуч.общ ∙ 1000) / L общ.год., Руб./1000км

S тепл = (1178228, 6 ∙ 1000) / 14493600 = 81, 3 руб./1000км

У тому числі

по заробітній платі:

S уч = (ЗЗн ∙ 1000) / L общ.год., Руб./1000км

S уч = (804011 ∙ 1000) / 14493600 = 55, 5 руб./1000км

за матеріалами:

S у.мат. = (Зм ∙ 1000) / L общ.год., Руб./1000км

S у.мат = (5072, 8 ∙ 1000) / 14493600 = 0, 4 руб./1000км

по запасним частинам:

S у.зч. = (Ззч. ∙ 1000) / L общ.год., Руб./1000км

S у.зч. = (8493, 3 ∙ 1000) / 14493600 = 0, 6 руб./1000км

по цехових витратах:

S у.цех. = (Зцех. ∙ 1000) / L общ.год., Руб./1000км

S у.цех. = (360651, 5 ∙ 1000) / 14493600 = 24, 9 руб./1000км

Структура витрат

по заробітній платі:

КЗН. = (Ззн. ∙ 100%) / Зуч.общ.%

КЗН. = (804011 ∙ 100%) / 1178228, 6 = 68%

за матеріалами:

Км = (Зм. ∙ 100%) / Зуч.общ.%

Км = (5072, 8 ∙ 100%) / 1178228, 6 = 1%

по запасним частинам:

Кзч = (Ззч. ∙ 100%) / Зуч.общ.%

Кзч = (8493, 3 ∙ 100%) / 1178228, 6 = 1%

по цехових витратах:

Кцех = (Зцех. ∙ 100%) / Зуч.общ.%

Кцех = (360651, 5 ∙ 100%) / 1178228, 6 = 30%

Статті витрат

Кошторис витрат (грн.)

Калькуляція собівартості (руб./1000)

Структура витрат (%)

1

Заробітна плата моляра з нарахуваннями на соціальне страхування

804011

55, 5

68

2

Матеріали

5072, 8

0, 4

1

3

Запасні частини

8493, 3

0, 6

1

4

Цехові витрати

360651, 5

24, 9

30


Разом

1178228, 6

81, 4

100


Розрахунок окупності АТП

ЕПР = ((С1 - Спр) / 1000) ∙ L общ.год,

С2 - норма Мособлавтотранс

ЕПР = ((8, 1 - 7, 2) / 1000) ∙ 14493600 = 130442

6.6.1 Розрахунок суми витрат на здійснення проекту.

Ск = Сзд + Соб + ССМ, де

Сзд - вартість споруди;

Соб - вартість обладнання;

ССМ - вартість будівельно-монтажних робіт;

Ск = 129600 + 51840 + 25920 = 207360

Визначаємо термін окупності:

Струм = Ск / ЕПР = 207360 / 130442 = 1, 6 м.

Висновок за проектом

Згідно з завданням по дипломному проектуванню мною спроектована зона поточного ремонту автомобілів.

У технологічному розділі визначено річні пробіги, трудомісткості ТО і ТР, кількість виконавців і кількість постів, підібрано технологічне обладнання, інструменти і пристосування.

В організаційному розділі дана робота проектованої зони, визначено заходи з охорони праці, санітарії та пожежної безпеки.

У конструкторському розділі розроблено пристосування, що дозволяє виконувати шліфування.

В економічному розділі визначені витрати на заробітну плату, матеріали та цехові витрати. Визначено собівартість робіт і структура витрат, капітальні включення і термін їх окупності.

У графічній частині дані планування АТП в існуючому варіанті і проектованої ділянки молярного відділення, дано креслення загального виду пристосування і креслення деяких деталей, а також дано лист з О.Т.К.

Я вважаю що, мета дипломного проекту досягнута.

Використана література

Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту Вид. Москва «Транспорт» 1988 р.

Громадські норми технічного проектування підприємств (ОНТП-АТП-СТО 01-91) Л-1;

Г.В. Крамаренко, І.В. Барашков «Технічне обслуговування і ремонт автомобілів» Вид. Москва «Транспорт» 1982 р. Л-2

С.І. Румянцев «Ремонт автомобілів» Вид. Москва «Транспорт» 1988 р.

Є.В. Михайлівський, К.Б. Серебряков, С.Я. Тур «Пристрій автомобілів» Вид. Москва «Транспорт» 1985 р.

А.І. Садів «Охорона праці на підприємствах автомобільного транспорту» Вид. Москва «Транспорт» 1985 р.

Методичні посібники до виконання курсового проекту з «Економіці, організації і технічного обслуговування автомобілів» Вид. Новгород Л-3

Н.Г. Куклін Г.С. Кукліна «Деталі машин» Вид. Москва «Ілекса» 1999 Л-4

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Диплом
304.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Проектування станції технічного обслуговування для вантажних автомобілів
Проектування зони технічного обслуговування вантажних автомобілів призначеної для проведення
Проектування АТП регіональних вантажних перевезень
Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів
Технологічний розрахунок ділянки дизельної паливної апаратури для АТП складається з 50 автомобілів
Проектування АІС для обслуговування та ремонту автомобілів
Автотранспортне підприємство з ремонту вантажних автомобілів
АТП на 350 автомобілів
Розрахунок АТП на 200 автомобілів
© Усі права захищені
написати до нас