Проекти П А Столипіна

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1
П. А. Столипін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Політична кар'єра Столипіна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
В. В. Шульгін Столипін і євреї ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... 7
П. А. Столипін. На службі Росії. Переоцінка цінностей і кристалізація ... ... ... ... ......... 10
Імперський Союз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 12
Російський Фашистський Союз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
Младоросси ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 14
Ідейна підготовка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
Землевпорядкування селян ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
Поїздка до Сибіру та Поволжі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21
Спорудження Амурської залізниці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
Відтворення флоту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
Запити ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
Віросповідання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
Фінляндія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31
Турбота про міста ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
Західне земство ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 36
Лев Тихомиров, «Християнство і політика» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41
Економічне та політичне становище в Росії в кінці 19 - початку 20 століття ... ... ... ... ... 43
Столипін і Дума ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
Столипінська аграрна реформа ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46
Селянський банк ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .48
Переселення селян ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
Кооперативний рух ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 50
Агрокультурні заходи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 51
Результати реформи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 52
Причини невдачі аграрної реформи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 53
Столипін і революція зверху ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
Економічне та політичне становище в Росії в кінці 19 - початку 20 століття ... ... ... ... ... 60
Руйнування общини і розвиток приватної власності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 62
Джерела ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64
Лист міністра внутрішніх справ П. А. Столипіна з приводу статті у газеті «Новий час» під заголовком «Навала іноземців в західну Сибір» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .66
Відповідь міністра внутрішніх справ на лист степового генерал-губернатора М. А. Таубе ... ... .. 67
Клопотання Євангелічно-Лютеранської Генеральної Консисторії міністру внутрішніх справ П. А. Столипіну Про утворення церковного приходу в Омському повіті Акмолинської області ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68
П. А. Столипін «Мова про земельну реформу» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69
Останній лист Столипіну ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .73
Біля могили П. А. Столипіна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76
Фотогалерея ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 79
Введення.
На початку 90-х рр.. 19 в. в Росії почався промисловий підйом, який тривав кілька років і йшов дуже інтенсивно. Особливо високими темпами розвивалася важка промисловість, яка до кінця століття давала майже половину всієї промислової продукції в її вартісному вираженні. За загальним обсягом продукції важкої промисловості Росія увійшла в число перших країн світу. Промисловий підйом був підкріплений гарними врожаями протягом ряду років. Пожвавлення в промисловості супроводжувалося бурхливим залізничним будівництвом. Уряд вірно оцінив значення залізниць для майбутнього економіки і не жалів грошей для розширення їх мережі. Дороги зв'язали багаті сировиною околиці з промисловими центрами, індустріальні міста і землеробські губернії - з морськими портами. Головною причиною промислового підйому 90-х рр.. з'явилася економічна політика уряду, однією із складових частин якої стало встановлення митних зборів на ввезені до Росії товари і одночасно усунення перешкод на шляху проникнення в країну іноземний капіталів. Ці заходи, за задумом їх ініціаторів, повинні були позбавити молоду вітчизняну промисловість від згубної конкуренції і тим самим сприяти її розвитку, якому допомагали закордонні гроші. В економічній політиці царизму кінця 19 - початку 20 століття, було немало сильних сторін. У ті роки Росія впевнено завоювала позиції на ринках Далекого і Середнього Сходу, витісняючи там своїх суперників. Однак, ця політика залишалася внутрішньо суперечливою. І не тільки тому, що в ній переважали адміністративні заходи і недооцінювалося значення приватного підприємництва. Головне полягало в тому, що самому курсу уряду не вистачало збалансованості між потребами промисловості і сільського господарства. Незбалансованість господарства стала однією з причин економічної кризи початку 20 сторіччя, який потім змінилося тривалою "депресією" 1904-1908 років. З 1909 по 1913 рік починається економічний підйом. У результаті минулого кризи слабкі, маленькі підприємства розорилися, прискорився процес концентрації промислового виробництва. У 80 - 90 роки тимчасові підприємницькі об'єднання заміняються великими монополіями; картелями, синдикатами (Продвугілля, Проднефть і т.д.). Одночасно з цим йде зміцнення банківської системи (Російсько-Азіатський, Петербурзький міжнародний банки). На початку 20 століття Росія була середньо розвиненою країною. Поряд з високо розвиненою індустрією в економіці країни велику питому вагу належав раніше - капіталістичним і напівфеодальним формам господарства - від мануфактурного до патріархально-натурального. Російське село як у дзеркалі відображала пережитки феодалізму: великі поміщицькі землеволодіння, відпрацювання, що виявляє собою прямий пережиток панщини. Селянське малоземелля, община з її переділами гальмували модернізацію селянського господарства. Соціально - класова структура країни відображала характер і рівень її економічного розвитку. Поряд з формуванням класів буржуазного суспільства (буржуазія, дрібна буржуазія, пролетаріат), у ньому продовжували існувати і станові розподілу - спадщина феодальної епохи. Буржуазія займає провідну роль в економіці країни 20 століття. До цього вона не грала будь-якої самостійної ролі в суспільно-політичному житті країни, так як вона була повністю залежна від самодержавства і залишалася аполітичною і консервативною силою. Дворянство, яке зосередило більше 60% всіх земель, було головною опорою самодержавства, хоча в соціальному плані воно втрачало свою однорідність, зближуючись з буржуазією. Селянство включало близько 75% населення країни. Воно складалося з: кулаків (20%), середняків (30%), бідняків (50%). І, природно, між ними виникали суперечності. Наймані робітники, на початку 20 століття, складали близько 17 млн. чоловік. Цей клас був не однорідний. Більша частина робочих відбулася недавно прийшли в місто селян, ще не втратили зв'язок із землею. Ядром цього класу став фабрично-заводський пролетаріат, який налічував понад три мільйони осіб. Політичним устроєм в Росії залишалася абсолютна монархія. Хоча в 70-х роках 19 століття був зроблений крок по шляху перетворення державного ладу в буржуазну монархію, царизм зберіг всі атрибути абсолютизму. Закон свідчив: "Імператор російський є монарх самодержавний і необмежений". Вищим судовим органом був сенат. Виконавча влада здійснювалася двома міністерствами, контрольованими комітетом міністрів. У ці ж роки Росія втручається в боротьбу за переділ ринків збуту. Війна між Росією і Я по ній за панування на ринку збуту в Китаї, що закінчилася поразкою Росії, чітко показала непідготовленість російської армії і слабість економіки. З поразкою у війні в країні наростає революційна ситуація (1905-1907 роки). Росії потрібні як політичні, так і економічні реформи, які змогли б укріпити і оздоровити економіку. Ватажком цих реформ повинна була бути людина, для якої важлива була доля Росії. Ним став Петро Аркадійович Столипін. Походження, освіта та успішне просування по службі. Столипін Петро Аркадійович народився в Дрездені (Німеччина) у 1862 році. Закінчив Петербурзький університет і з 1884 року служив в міністерстві внутрішніх справ. У 1902 призначається губернатором Гродненської губернії, а в 1903-1906 рр.. Губернатор Саратовської губернії. З 26 апредя 1906 призначається міністром внутрішніх справ, залишаючись яким став 8 липня головою ради міністрів. Службовий шлях, пророблений Столипіним у провінції, був звичайним, що не відрізняються від кар'єри інших чиновників, які стали губернаторами. Походить зі старовинного дворянського роду, Столипін, закінчивши Віленський гімназію, поступає на фізико-математичний факультет Петербурзького університету. Після його закінчення служить в міністерстві державного майна, але через рік переводиться до Міністерства внутрішніх справ, ватажком дворян в Ковенської губернію. Такому призначенню Столипін був радий. Багато спілкуючись із селянами, він розумів їх говірки: про землю, про ведення господарства. Його дочка писала: "Мій батько любив сільське господарство ...". Через 10 років Столипін призначається ковенської губернатором. У 1902 році - гроднецкім губернатором. У 1902 році Столипін бере участь у нараді про розвиток сільськогосподарської промисловості, де він висловився за знищення общинної черезсмужжя і розселення по хуторах. Ця позиція була висловлена ​​пізніше в 1906 році і в комбінації з іншими нововведеннями була прийнята як "Столипінська реформа". У березні 1903 року П. А. Столипіна призначають губернатором в більш велику і важливу саратовську губернію. Тут і застала його перша революція, для придушення якої він застосував весь арсенал засобів - від прямого звернення до народу до розправи за допомогою козаків. У квітні 1906 року Столипін призначається міністром внутрішніх справ, хоча і не очікував такого призначення. Боротьба з революцією лягає на його плечі. А 24 серпня 1906 опубліковується урядова програма, що містить дві частини: репресивну (методи боротьби з революцією, аж до створення військово-польових судів) і реформістської, що є, по своїй суті, аграрною реформою.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.А. Столипін
Герої не повинні вмирати для історії і свідомості свого народу. Пам'ять вічна повинна зберігатися про них і з похвалами передаватися прийдешнім поколінням. Петро Аркадійович Столипін народився в 1862 році в місті Дрездені. Після закінчення в 1885 році С.-Петербурзького Університету по природному факультету, він поступив на службу в Міністерство Землеробства, але через два роки прийняв призначення на посаду предводителя дворянства в Ковенської повіті, де у нього був маєток. У цю пору складалися його державні погляди, міцніли його переконання. У 1897 році ПА призначається Ковенська губернським предводителем дворянства. Перебуваючи весь час в безпосередній близькості від селян, П.А. досконало спіткав їх потреби і в його державних ідеалах відчулося биття справжнього життя. Живучи і працюючи в краї, в якому позначався вплив трьох народностей - польської, литовської та єврейської, П.А. дізнався їхні сильні і слабкі сторони. Широко освічена і вихована в культурних російських традиціях, він звик з повагою ставитися до прав інородців, але вогонь національної самосвідомості розгорівся в ньому яскравим полум'ям. У 1902 році Столипін був призначений Гродненським Губернатором, але вже в 1903 році переводиться на ту ж посаду в Саратовську губернію, де йшло сильне революційне бродіння. Під всеподданнейший звітах Саратовського Губернатора, П.А. вперше виступає зі своїм проектом земельної реформи. Він уміло і спокійно відновлює порядок в Саратовській губернії і в 1905 році, після розпуску першої Державної Думи, Імператор Микола II, за Своїм Особовому почину, призначаєте його Міністром Внутрішніх Справ, а 8 липня того ж року, понад те, та Головою Ради Міністрів. Служба Столипіна в цих посадах протікала у важких умовах. Хвиля терористичних актів заливала Росію. 12 серпня 1906, на дачі, займаної Міністром на Аптекарському Острові, поблизу Санкт-Петербурга, була кинута бомба. П. А. залишився неушкоджений, але були поранені його дочка і син. Виробляли розкопки, нижні чини найближчих полків виявили під руїнами будинку 27 трупів і 32 поранених з різними тяжкими ушкодженнями. Столипін мужньо продовжував стояти на своєму посту. Вже за перші п'ять з половиною місяців свого перебування при владі, П. А досяг у справі заспокоєння країни помітних результатів. Одночасно готувався ряд важливих законопроектів, які підлягали розгляду Законодавчих палат. Найбільш нагальні заходи були проведені на підставі ст. 87 Основних Законів. До таких Найвищий рескрипт від 1-го січня 1907 відносить: надання нужденним селянам вільних казенних земель в Європейській Росії, а також питомих і Кабінету Його Величності; дозвіл продажу селянам ділянок зі складу маєтків заповідних, майоратним, ленних і подуховних; зниження платежів за позиками Селянського банку; полегшення виходу окремих селян з общини; відкриття для осіб сільської стану нового виду кредиту під заставу надільних земель в Селянському банку; рівняння селян у правах з іншими станами. У яка відкрилася 6-го березня 1907 Держ. Думі другого скликання, П. А. вимовив урядову декларацію, в якій, перераховуючи законопроекти, виклав задуманий їм план оновлення держави. Відповідні промови членів Думи змусили його виступити вдруге. Ця другий мова була відповіддю на всі пролунали огульно нарікання і хулу проти влади. П. А. говорив: «Уряду бажано було б вишукати той грунт, на якій можлива спільна робота, знайти ту мову, який був би всім однаково зрозумілий. Я віддаю собі звіт, що такою мовою не може бути мова ненависті і злоби. Я їм користуватися не буду »і далі:« Треба пам'ятати, що в той час, коли за кілька верст від столиці і царської резиденції хвилювався Кронштадт, коли зрада увірвалася в Свеаборг, коли палав Прибалтійський край, коли революційна хвиля розлилася в Польщі і на Кавказі , коли зупинилася вся діяльність в південному промисловому районі, коли поширилися селянські заворушення, коли почав панувати жах і терор, Уряд повинен був або відійти і дати дорогу революції, забути, що влада є хранителька державності та цілості руського народу, або діяти і відстояти те, що їй було ввірене. Але, беручи друге рішення, Уряд фатальним чином накликали на себе і звинувачення. Б'ючи по революції, Уряд, безсумнівно, не могло не зачепити приватних інтересів. У той час Уряд задалося однією метою - зберегти ті заповіти, ті підвалини, почала яких були покладені в основу реформ Імператора Миколи II. Борючись винятковими засобами, у виключне час, Уряд вело і привело країну в Другу Думу. Я повинен заявити і бажав би, щоб моя заява була чути далеко за стінами цього зібрання, що тут, волею Монарха, немає ні суддів, ні обвинувачених, що ці лави (показує на місця міністрів) не лави підсудних - це місця Уряду ». П. А. кінчає словами: «Людям, панове, властиво і помилятися, і захоплюватися, і зловживати владою. Нехай ці зловживання будуть викриті, нехай вони будуть засуджені й завинили. Але інакше повинно Уряд ставитися до нападок, які ведуть до створення настрою, в атмосфері якого має готуватися відкритий виступ; ці нападки розраховані на ТО, щоб викликати в Уряду, при владі, параліч волі і думки. Всі вони зводяться до двох слів, зверненим до влади: «руки вгору». На ці слова, панове, Уряд з повним спокоєм, з усвідомленням своєї правоти, може відповісти лише двома словами: «Не залякаєте». Сила виголошеній промові сколихнула як парламентська кола, так і суспільство, і точно у відповідь на це опозиція вдалася до іншого способу боротьби: зловживання правом запитів. Опозиція зажадала також припинення дії військово-польових судів. З цього питання П. А. давав Думі роз'яснення 13-го березня 1907 р. він підкреслив у своїх словах, що «кривавий марення не пішов ще на спад», і що з ним боротися необхідно заходами надзвичайними. Він заявив, що суворий закон буде застосовуватися лише в крайніх випадках. 20-го березня він заперечував на необгрунтовані звинувачення члена Думи Куглер щодо державного розпису доходів і витрат. Нарешті, 1-го червня 1907 року, він прочитав в Думі заяву про порушення кримінального переслідування проти 55 депутатів соціал-демократичної фракції, у зв'язку з виявленням змови, що мала на меті замах на Государя, на вів. кн. Миколи Миколайовича і на Голову Ради Міністрів. Дума відмовилася усунути вищезазначених 55 депутатів від засідань і не погодилася на віддачу найбільш винних під варту і маніфестом 30-го червня 1907 Державна Дума другого скликання була розпущена. У цьому ж маніфесті була охарактеризована діяльність другої Думи: «... вироблені Урядом заходи Госуд. Дума чи не піддала зовсім розгляду, або уповільнювала обговорення, або відкинула, не зупинившись навіть перед відхиленням законів, які карали відкрите вихваляння злочинів і суто карали сіячів смути у військах; повільне розгляд Державною Думою розпису державної викликало утруднення у своєчасному задоволенні багатьох насущних потреб народних ». Далі згадувалося перетворення думою права запитів у спосіб боротьби з Урядом, і нарешті, про змову в середовищі самої Думи. Спосіб загального залучення до виборів в Державну Думу не дав очікуваних результатів і тому, тим же маніфестом, Росії був дарований новий виборчий закон. Згідно з цим законом, Державна Дума повинна була бути руською за духом і права інших народностей законом обмежувалися. У самих же некультурних околицях держави вибори до Державної Думи були тимчасово припинені. Цей закон привів Росію в третю Державну Думу. 1-го листопада 1907 року була відкрита Державна Дума третього скликання, а 16-го листопада Столипін виклав у ній урядову декларацію. Порівняно з двома попередніми думами, картина різко змінилася. Утворилося з центру і правого більшість, на яку Уряд міг спертися. Відповідаючи на нападки опозиції в цій Думі, П. А. говорив: «Уряд разом з придушенням революції задалося завданням підняти
 
Столипінська аграрна реформа.
Наймані робітники, на початку 20 століття, складали близько 17 млн. чоловік. Цей клас був не однорідний. Велика частина робітників складалася з недавно прийшли в місто селян, ще не втратили зв'язок із землею. Ядром цього класу став фабрично-заводський пролетаріат, який налічував понад три мільйони осіб. Політичним устроєм в Росії залишалася абсолютна монархія. Хоча в семидесятих роках 19 століття був зроблений крок по шляху перетворення державного ладу в буржуазну монархію, царизм зберіг всі атрибути абсолютизму. Закон свідчив: "Імператор російський є Монарх самодержавний і необмежений". Вищим судовим органом був сенат. Виконавча влада здійснювалася двома міністерствами, контрольованими комітетом міністрів. Особливою проблемою в ці роки був національне питання. Близько 57% населення Росії були не російського походження, вони зазнавали всякого роду дискримінації з боку російських чиновників. У цих відносинах Росія не тільки гнобила ті чи інші народи, але і зіштовхувала їх між собою. Багато хто під тиском російськомовного населення емігрували в найближчі країни заходу, причому помітну частину емігрантів складали люди, які метою свого життя ставили боротьбу з царизмом. У ці ж роки Росія втручається в боротьбу за переділ ринків збуту. Війна між Росією і Японією за панування на ринку збуту в Китаї, що закінчилася поразкою Росії, чітко показала непідготовленість російської армії і слабість економіки. Сорженіем у війні в країні наростає революційна ситуація (1905-1907 роки). Росії потрібні як політичні, так і економічні реформи, які змогли б укріпити і оздоровити економіку. Ватажком цих реформ повинна була бути людина, для якої важлива була доля Росії. Ним став Петро Аркадійович Столипін.
Цілей у реформи було декілька: соціально-політична - створити в селі міцну опору для самодержавства з міцних власників, відколів їх від основної маси селянства і протиставивши їх їй; міцні господарства повинні були стати перешкодою на шляху наростання революції в селі; соціально-економічна - зруйнувати громаду, насадити приватні господарства у вигляді відрубів і хуторів, а надлишок робочої сили направити в місто, де її поглине зростаюча промисловість; економічна - забезпечити підйом сільського господарства і подальшу індустріалізацію країни з тим, щоб ліквідувати відставання від передових держав. Перший крок у цьому напрямку був зроблений в 1861 році. Тоді аграрне питання вирішувалося за рахунок селян, які платили поміщикам і за землю, і за волю. Аграрне законодавство 1906-1910 років було другим кроком, при цьому уряд, щоб зміцнити свою владу і владу поміщиків, знову намагалося вирішити аграрне питання за рахунок селянства. Нова аграрна політика проводилася на основі указу 9 листопада 1906 року. Обговорення указу 9 листопада 1906 року почалося в Думі 23 жовтня 1908 року, тобто через два роки після того, як він ввійшов у життя. У загальній складності обговорення його йшло більш півроку. Після прийняття указу 9 листопада Думою він із внесеними поправками надійшов на обговорення Державної Ради і так само був прийнятий, після чого по даті його твердження царем став іменуватися законом 14 червня 1910 року. За своїм змістом це був, безумовно, ліберальний буржуазний закон, що сприяв розвитку капіталізму в селі і, отже, прогресивний. Аграрна реформа складалася з ряду послідовно проведених і взаємозалежних заходів. Основний напрямок реформ полягала у наступному: руйнування общини і розвиток приватної власності, створення селянського банку, переселення селян, кооперативний рух, агрокультурні заходи. Руйнування общини і розвиток приватної власності. Указ від 9 листопада 1906 року вводив дуже важливі зміни в землеволодінні селян. Всі селяни одержували право виходу з общини, яка в цьому випадку виділяла виходить землю у власне володіння. При цьому указ передбачав привілеї для заможних селян з метою спонукати їх до виходу з общини. Зокрема, що вийшли з общини одержували "у власність окремих домохазяїнів" всі землі, "перебувають у його постійному користуванні". Це означало, що вихідці з общини одержували і надлишки понад душову норму. При цьому якщо в даній общині протягом останніх 24 років не проводилися переділи, то надлишки домогосподар одержував безкоштовно, якщо ж переділи були, то він платив общині за надлишки по викупних цінах 1861 року. Оскільки за 40 років ціни виросли в декілька разів, то і це було вигідно заможним вихідцям. Разом з тим, здійснювалися заходи щодо забезпечення міцності і стабільності трудових селянських господарств. Так, щоб уникнути спекуляції землею і концентрації власності, в законодавчому порядку обмежувався граничний розмір індивідуального землеволодіння, була дозволена продаж землі не селянам. Закон 5 червня 1912 р. дозволив видачу позики під заставу будь-якої купується селянами надільної землі. Розвиток різних форм кредиту - іпотечного, меліоративного, агрокультурного, землевпорядного - сприяло інтенсифікації ринкових відносин на селі. Одночасно з виданням нових аграрних законів уряд вживає заходів до насильницького руйнування общини, не сподіваючись повністю на дію економічних чинників. Відразу після 9 листопада 1906 весь державний апарат приводиться в рух шляхом видання самих категоричних циркулярів і наказів, а так само шляхом репресій проти тих, хто не дуже енергійно проводить їх у життя. Практика реформи показала, що селянство у своїй масі було настроєно проти виділу з общини - принаймні в більшості місцевостей. Обстеження настроїв селян Вільно-економічним суспільством показало, що в центральних губерніях селяни негативно ставилися до виділу з общини (89 негативних показників в анкетах проти 7 позитивних). У сформованій обстановці для уряду єдиним шляхом проведення реформи був шлях насильства над основною селянкою масою. Конкретні способи насильства були найрізноманітніші - від залякування сільських сходів до складання фіктивних вироків, від скасування рішень сходів земським начальником до винесення постанов повітовими землевпорядними комісіями про виділення домохазяїнів, від застосування поліцейської сили для отримання "згоди" сходів до висилки супротивників виділу. У підсумку, до 1916 року з общин було виділено 2478 тис. домохазяїнів, або 26% общинників, заяви ж були подані від 3374 тис. домохазяїнів, або від 35% общинників. Таким чином, уряду не вдалося домогтися своєї мети і виділити з общини хоча б більшість домохазяїнів *. Саме це і визначило крах столипінської реформи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Селянський банк.
У 1906 - 1907 году вказівками царя частина державних і питомих земель була передана селянському банку для продажу селянам з метою ослаблення земельного дефіциту. Крім того, з розмахом проводилася Банком купівля земель з подальшим перепродажем їх селянам на пільгових умовах, посередницькі операції по збільшенню селянського землепользаванія. Він збільшив кредит селянам і значно здешевив його, причому банк платив більший відсоток за своїми зобов'язаннями, ніж платили йому селяни. Різниця в платежі покривалася за рахунок субсидій з бюджету, склавши за період з 1906 по 1917 рік 1457,5 млрд. рублів. Банк активно впливав на форми землеволодіння: для селян, які купували землю в одноосібну власність, платежі знижувалися. У результаті, якщо до 1906 року основну масу покупців землі складали селянські колективи, то до 1913 року 79,7% покупців були одноосібними селянами.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переселення селян.
Уряд Столипіна провело і серію нових законів про переселення селян на окраїни. Можливості широкого розвитку переселення були закладені вже в законі 6 червня 1904. Цей закон вводив свободу переселення без пільг, а уряду давалося право приймати рішення про відкриття вільного пільгового переселення з окремих місцевостей імперії, "виселення з яких визнавалося особливо бажаним". Вперше закон по пільговому переселенню був застосований в 1905 році: уряд "відкрив" переселення з Полтавської і Харківської губерній, де селянський рух був особливо широким. За указом 10 березня 1906 року право переселення селян було надано всім бажаючим без обмежень. Уряд асигнував чималі кошти на витрати по влаштуванню переселенців на нових місцях, на їх медичне обслуговування і суспільні потреби, на прокладку доріг. У 1906-1913 роках за Урал переселилося 2792,8 тисяч чоловік. Кількість селян, які не зуміли пристосуватися до нових умов і вимушених повернутися, становила 12% від загального числа переселенців. Підсумки переселенської компанії були наступними. По-перше, за даний період був здійснений величезний стрибок в економічному і соціальному розвитку Сибіру. Також населення даного регіону за роки колонізації збільшилося на 153%. Якщо до переселення в Сибір відбувалося скорочення посівних площ, то за 1906-1913 роки вони були розширені на 80%, в той час як в європейській частині Росії на 6,2%. За темпами розвитку тваринництва Сибір також обганяла європейську частину Росії.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кооперативний рух.
Позики селянського банку не могли повністю задовольнити попит селянина на грошову масу. Тому значне поширення отримала кредитна кооперація, яка пройшла у своєму русі два етапи. На першому етапі переважали адміністративні форми регулювання відносин дрібного кредиту. Створюючи кваліфіковані кадри інспекторів дрібного кредиту і ассигнуя значні кредити через державні банки на початкові позики кредитним товариствам і на подальші позики, уряд стимулював кооперативне рух. На другому етапі сільські кредитні товариства, нагромаджуючи власний капітал, розвивалися самостійно. У результаті була створена широка мережа інститутів дрібного селянського кредиту, ссудносберегательних банків і кредитних товариств, що обслуговували грошовий оборот селянських господарств. До 1 січня 1914 року кількість таких установ перевищило 13 тисяч. Кредитні відносини дали сильний імпульс розвитку виробничих, споживчих і збутових кооперативів. Селяни на кооперотівних засадах створювали молочні і олійні артілі, сільськогосподарські товариства, споживчі лавки і навіть селянські артільні молочні заводи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Агрокультурні заходи.
Одним з головних перешкод на шляху економічного прогресу села була низька культура землеробства і неписьменність переважної більшості виробників, звиклих працювати за загальному звичаєм. У роки реформи селянам надавалася широкомасштабна агроекономічних допомогу. Спеціально створювалися агропромислові служби для селян, які організовували навчальні курси по скотарству і молочному виробництву, впровадженню прогресивних форм сільськогосподарського виробництва. Багато уваги приділялося і прогресу системи позашкільної сільськогосподарської освіти. Якщо в 1905 році число слухачів на сільськогосподарських курсах становило 2 тисячі чоловік, то в 1912 році - 58 тисяч, а на сільськогосподарських читаннях - відповідно 31,6 тисяч і 1046 тисяч чоловік. В даний час склалася думка, що аграрні реформи Столипіна привели до концентрації земельного фонду в руках нечисленної багатого прошарку внаслідок обезземелення основної маси селян. Дествітельно показує зворотне - збільшення питомої ваги "середніх шарів" в селянському землекористуванні.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результати реформи.
Результати реформи характеризуються швидким зростанням аграрного виробництва, збільшенням ємкості внутрішнього ринку, зростанням експорту сільськогосподарської продукції, причому торговий баланс Росії набував все більш активного характеру. У результаті вдалося не тільки вивести сільське господарство з кризи, але і перетворити його в домінанту економічного розвитку Росії. Валовий дохід усього сільського господарства склав в 1913 році 52,6% від загального ВД. Дохід всього народного господарства завдяки збільшенню вартості, створеної у сільському господарстві, зріс в порівнянних цінах з 1900 по 1913 роки на 33,8%. Диференціація видів аграрного виробництва по районах привела до зростання товарності сільського господарства. Три чверті всього переробленого індустрією сировини поступало від сільського господарства. Товарообіг сельскохозяйсвенной продукції збільшився за період реформи на 46%. Ще більше, на 61% в порівнянні з 1901-1905 роками, зріс в передвоєнні роки експорт сільськогосподарської продукції. Росія була найбільшим виробником і експортером хліба і льону, ряду продуктів жівотновотства. Так, в 1910 році експорт російської пшениці становив 36,4% загального світового експорту. Однак не були вирішені проблеми голоду і аграрного перенаселення. Країна по колишньому страждала від технічної, економічної і культурної відсталості. Так у США в середньому на ферму доводилося основного капіталу в розмірі 3900 рублів, а в європейській Росії основний капітал середнього селянського господарства ледь сягав 900 рублів. Національний дохід на душу сільськогосподарського населення в Росії становив приблизно 52 карбованці на рік, а в США - 262 рубля. Темпи зростання продуктивності праці в сільському господарстві були порівняно повільними. У той час як в Росії в 1913 році отримували 55 пудів хліба з однієї десятини, в США отримували 68, у Франції - 89, а в Бельгії - 168 пудів. Економічне зростання відбувалося не на основі інтенсифікації виробництва, а за рахунок підвищення інтенсивності ручної селянської праці. Але в расматривает період були створені соціально-економічні умови для переходу до нового етапу аграрних перетворень - до перетворення сільського господарства в капіталомісткий технологічно прогресивний сектор економіки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Причини невдачі аграрної реформи.
Ряд зовнішніх обставин (смерть Столипіна, початок війни) перервали столипінську реформу. Усього 8 років проводилася аграрна реформа, а з початком війни вона була ускладнена - і, як виявилося, назавжди. Столипін просив для повного реформування 20 років спокою, але ці 8 років були далеко не спокійними. Проте не кратність періоду і не смерть автора реформи, убитого в 1911 році рукою агента охранки в київському театрі, були причиною краху всього підприємства. Головні цілі далеко не були виконані. Запровадження приватної подвірної власності на землю замість общинної удалося ввести тільки у чверті общинників. Не вдалося і територіально відірвати від "світу" заможних господарів, тому що на хутірських і відрубних ділянках поселялися менше половини куркулів. Переселення на околиці так само не вдалося організувати в таких розмірах, які змогли б істотно вплинути на ліквідацію земельної тісноти в центрі. Все це віщувало крах реформи ще до початку війни, хоча її вогнище продовжував жевріти, підтримуваний величезним чиновницьким апаратом на чолі з енергійним приймачем Столипіна - головним керуючим землеустроєм і землеробством А. В. Кривошеїн. Причин краху реформ було декілька: протидія селянства, нестача коштів, що виділяються на землеустрій і переселення, погана організація землевпорядних робіт, підйом робочого руху в 1910-1914 рр.. Але головною причиною був опір селянства проведенню нової аграрної політики.
 
Столипін і революція зверху.
Очевидно, що оригінальність, приписувана нами стратегіям тих політичних вождів Росії, яких ми будемо обговорювати нижче, не характеризувалася якоїсь абстрактної "новизною", послідовної і закінченою. Ці стратегії представляли собою меланж вже висловлювалися і запозичених ідей і абсолютно нових поглядів, переплітаються з прагматичними проектами і тактичними компромісами. У результаті часто виходило щось суперечливе і постійно міняється. Але цих діячів об'єднало, виділив з усіх інших і забезпечувало їх політичний вплив одне особливу властивість - їх аналітична життєва сила, тобто здатність відкинути пануючі уявлення минулого і піти неходженими стежками, намагаючись взаємодіяти з тією несподіваною Росією, яка раптом відкрилася в процесі революції. На особистісному рівні це властивість базувалося на здатності бути досить безжальним по відношенню до власних соціальним або інтелектуальним витоків, дистанціюватися від них і мислити "великомасштабно", тобто вміти залишити неспішне копання в інтелектуальних завалах заради створення грандіозних проектів соціальних перетворень. Результат залежав насамперед від загальної соціальної ситуації, але також і від здатності лідерів вибирати правильну тактику, а особливо від їхнього вміння блокуватися з союзниками і вести свої "кадри" через жорстокі політичні зіткнення, які неминуче виникали, коли священних корів і їх вірним пастухам кидався виклик.
З 1906 р. в урядовому таборі такою фігурою був Петро Столипін. Багато чого було сказано його колишніми помічниками, ворогами і біографами про те, що його проекти були зовсім не оригінальні, запозичені з концепцій інших людей і тих численних програм, які припадали пилом в архівах Міністерства внутрішніх справ Росії. Багато в чому це дійсно так. Зовсім не Столипіну належить авторство ключових елементів реформ, які пов'язані з його ім'ям. Роль Столипіна полягає в тому, що він зібрав ці елементи воєдино і надав їм особливу легітимність в контексті революції, підкріпив їх авторитетом людини, який у своїй якості лицаря контрреволюції на якийсь час став улюбленцем правителів Росії і поставив їм на службу сукупність адміністративних ресурсів, знаходилися у розпорядженні прем'єр-міністра та Міністерства внутрішніх справ. Крім того, мова тут йде про сильної особистості, яка впивалася своєю центральною роллю в розгорталася суспільно-історичній драмі. Енергійний, молодий (у свої сорок три роки Столипін став наймолодшим міністром Росії), працездатний, честолюбний і гордий, красномовний захисник монархії в парламенті, - він не міг не залишитися в пам'яті і друзів і ворогів як "останній великий захисник самодержавства".
Столипінський генеральний план з переведення Російської імперії в нову еру (і уготована їм для себе роль "другого Бісмарка", висловлюючись мовою того часу) був в основних його ланках зруйнований російським консервативним лобі. З решти уламків лише один закон був прийнятий і введений в дію - закон про землеволодіння і землеустрій. Ці законодавчі акти і отримали назву "столипінської реформи" в анналах наступних поколінь. Фактично мова йшла про куди більш широкому "пакеті реформ", пов'язаних внутрішньою логікою в новий політичний курс. Цей пакет реформ містив бачення нової Росії - "великої Росії", протиставила Столипіним у його знаменитій промові "великим потрясінням", яких, на його думку, бажали радикали і революціонери. Головними елементами реформи були як перетворення російського села - мова йде про більш ніж 80% населення країни, - так і перебудова державної машини. Також передбачалося зробити більш мирною зовнішню політику Росії, ширше залучати до політичні та економічні процеси ті етнорелігійні меншини Росії, які могли сприяти пожвавленню комерційної діяльності, удосконалити систему освіти і створити загальну систему соціального забезпечення для міських найманих робітників. Коли система управління буде удосконалено і сільське товариство перетворено (і таким чином буде вибита грунт з-під ніг есерівського руху, чий вплив на общинне селянство Столипін вважав головною безпосередньою загрозою самодержавству), Росія почне рух до того, що згодом буде названо саморозвивається зростанням добробуту, продуктивності та культури, а отже, і політичної потужності. Передбачалося, що тоді, як і раніше, громадська самодіяльність повинна буде поєднуватися з енергійним урядовим втручанням. На виконання цієї програми був відведений короткий і чітко визначений період часу - "двадцять років спокою, внутрішнього і зовнішнього", після чого, обіцяв Столипін, "ви не дізнаєтеся Росії!". Столипін вперше оприлюднив ці плани в своїй промові на відкритті Другої Думи в 1907 р. Серед найбільш невідкладних заходів він назвав тоді не тільки придушення революційного руху, але й руйнування общинного землеволодіння, а також адміністративні реформи, які охопили б (крім апарату Міністерства внутрішніх справ) виборні міські влади, суди та міліцію. За цими заходами повинні були послідувати реформи в армії і на флоті, зрівняння в правах старообрядців і розширення прав єврейського населення, удосконалення залізничної мережі, створення системи соціального страхування та пенсійного забезпечення, введення (у довгостроковій перспективі) обов'язкового безкоштовного освіти, узаконення нових цивільних прав і реформа оподаткування. Очевидний був непохитний монархізм Столипіна і його пристрасть до "закону і порядку". ("Не залякаєте", - гаркнув він у відповідь на люті нападки опозиції в Думі, що пішли за його обіцянкою "відновити порядок і спокій" заходами уряду "стійкого і суто російського".) Він продемонстрував серйозність цих намірів і створенням військово-польових судів, і широким застосуванням смертної кари, і розгоном Другої Думи в ході державного перевороту, в результаті якого було змінено виборчий закон. Однак цей справжній контрреволюціонер розумів з самого початку, що "реформи під час революції необхідні, так як революцію породили в більшій мірі недоліки внутрішнього устрою. Якщо зайнятися виключно боротьбою з революцією, то в кращому випадку усунемо наслідок, а не причину ... Там, де уряд перемагало революцію (Пруссія, Австрія), воно встигало не виключно фізичною силою, а тим, що, спираючись на силу, саме ставало на чолі реформ ".
У 1906 р., в період між розпуском Першої Думи і скликанням Другої Думи, столипінське уряд оформило законодавчо основні елементи своєї аграрної реформи. Обрана тактика полягала в тому, щоб однозначно продемонструвати, що ініціатива виходить від уряду, а не від парламентаріїв, чия благонадійність була поставлена ​​під сумнів.
Велика частина столипінських указів 1906 досить безболісно втілилася в аграрний закон 1910 р. до того часу він вже фактично виконувався протягом більш ніж трьох років. Ряд "аграрних" указів почався указами 12 і 27 серпня 1906 про передачу Селянському банку казенних і питомих земель з метою подальшої їх розпродажу селянам за ціною на двадцять відсотків нижча за ринкову. У жовтні було скасовано положення, за яким селяни зобов'язані були просити згоди громади на внутрішньосімейний переділ землі і на отримання паспорта для виїзду з села. Також було скасовано право земських земельних начальників на власний розсуд заарештовувати і штрафувати селян. 9 листопада вийшов найважливіший указ в цьому пакеті - стверджував права глави кожного селянського двору приватизувати общинні землі, що знаходяться в його володінні. Одночасно стверджувалося право вимагати об'єднання розрізнених смужок землі в єдиний наділ (або отримувати грошову компенсацію від громади за ті смужки, які не можна було об'єднати). Пізніше було прийнято рішення, що згоди половини селянських дворів було достатньо для скасування передільної громади і переходу всіх общинних земель у приватну власність їх власників. Указом від 15 листопада дозволявся заклад общинних земель, що відкрило нову сферу діяльності для Селянського банку, чиї фонди значно збільшилися, а також розширило кредити, доступні більш заможним селянам. Ряд додаткових кроків завершував ці реформи. Так, був введений в дію законопроект, згідно з яким сімейна власність на землю замінялася індивідуальною приватною власністю. Була створена адміністративна система, спрямована на вдосконалення общинних і міжобщинних переділів землі, землеустрою та особливо на створення хуторів. Такі господарства, що базуються на цілому шматку землі, що стоять окремо від села, були офіційно проголошені оптимальною формою дрібновласницького сільського господарства. Ці господарства користувалися пільгами, коли проводилися земельні продажу державним Селянським банком, коли надавалися державні кредити і коли приватизовувалася общинна земля. Державні землі були запропоновані для колонізації в азіатській Росії і на Кавказі селянами Центральної Росії. Ця колонізація частково фінансувалася урядом. Пізніше, в 1910 р., в процесі перетворення указу від 9 листопада 1906 р. у закон Державна рада "посилив" його, додавши положення, за яким усі громадські землі, які не піддавалися повним земельною переділів з 1861 р., оголошувалися приватизованими, а володіють ними громади оголошувалися неіснуючими. Порівняно гладкий перехід столипінських указів до законів пояснюється тим фактом, що на цей раз більшість російського чиновництва, поміщиків і найближчого оточення царя (тих, кого російська освічена публіка називала камарильєю), а також російські монархісти-реформатори і більшість консерваторів цього крила виявилися одностайні. Навіть головна констітуціоналістская опозиція в Думі - кадети заперечували в основному проти характеру здійснення реформи - того, що вона нав'язувалася селянам, - а не проти самого принципу приватизації землі, створення хуторів і переселенської політики.
Другим стовпом початкового етапу грандіозного проекту Столипіна повинна була стати адміністративна реформа. Частина її явно погоджувалася із проведеною приватизацією селянських земель і з декларованим бажанням включити російське селянство в російське суспільство в цілому. Для цього необхідно було все особливі інститути, пов'язані з селянським станом, - такі, як селянська "волость" і її суд, - замінити загальними, тобто внесословного органами управління. Проте мети адміністративної реформи були набагато ширше, ніж просто підстроювання під нову систему землеволодіння. Їй надавалося значення "не просто практичної, але політичної реформи". Вона повинна була стати основним етапом на довгому шляху змін у самій природі і організаційній структурі імперії.
Проект адміністративної реформи передбачав для кожної губернії установа губернського управління та розширення повноважень губернатора. Передбачалося підняти рівень губернських чиновників вищої ланки, поліпшити їхню підготовку і збільшити платню. У кожній волості і в найбільш великих поселеннях планувалося заснувати місцеві влади, які повинні були обиратися не тільки селянами. На повітовому рівні також намічалися значні зміни, спрямовані на з'єднання губернського і волосного рівня управління. У кожний повіт мав призначатися глава адміністрації замість існуючої системи прямого підпорядкування губернії, - при якому місцевий предводитель дворянства вважався "першою особою" в розпливчастому повітовому керівництві. Земствам повинні були бути надані також більш широкі права. Розглядалися й більш радикальні зміни, проте вони були відкладені, враховуючи вороже ставлення царя до децентралізації (особливо до розглянутої ідеї поділу Росії на дев'ять великих регіонів, наділених значною автономією за типом американських "штатів" або німецьких "земель").
Паралельно столипінське уряд вніс в Думу і інші законодавчі проекти. Так, передбачалося скасувати правову ущемлення старообрядців, а також зняти деякі обмеження по відношенню до євреїв. Повинно було бути вдосконалено керівництво православною церквою. Також розглядалися положення щодо соціального забезпечення: державна охорона здоров'я, пенсії для робітників, а також закон про загальне початкову освіту почали свій довгий шлях до статусу законів.
Поворотними пунктами столипінської ери стали його поразки у боротьбі за законодавство з реформ системи управління і з прав "меншин". Обидва ці поразки були нанесені уряду правою опозицією, яка поставилася до реформи місцевих органів управління з відкритою ворожістю. На початку 1907 р. делегати третього з'їзду Об'єднаного дворянства і багато членів Державної ради заявили свою опозиційність і представили послідовну аргументацію проти цих проектів. До 1908 р. на правому політичному фланзі цілком склалася коаліція ненависників Столипіна. У неї входили впливові угруповання всередині Державної ради та Об'єднаного дворянства, а також вищі ієрархи православної церкви, багато високопоставлених чиновників, які відчували себе не у справ у світлі нових політичних експериментів, плюс велика частина "камарильї" в союзі з украй правими політиками Думи і деякими близькими до них журналістами. Двозначність положення прем'єр-міністра, який повинен був діяти як слуга царя, як чиновник і як парламентський політик одночасно, була використана в повній мірі. Обрана тактика нападок на Столипіна була спрямована на те, щоб позбавити його підтримки царя твердженням, ніби прем'єр-міністр вступив у союз з консервативною Думою проти ворожої їй опозиції сверхконсерватівних і істинно вірнопідданих реакціонерів - іншими словами, поставив себе в опозицію монарху. У той же час робилися кроки для того, щоб зруйнувати негласний союз Столипіна з октябристское більшістю у Третій Думі, з тим щоб зробити його уряд безпорадним у всіх ланках політичного життя офіційної Росії. Прерогатива монарха була обрана основним фокусом антістолипінской кампанії. Ця кампанія вдалася цілком.
Незважаючи на шум і лють столипінських зусиль, він поступово втрачав позиції і відступав під натиском правого крила. Його авторитет і положення залежали від царя, який, вже після загибелі Столипіна в бесіді з Коковцова про функції прем'єр-міністра в Росії, так пом'янув покійного прем'єра: "Не наслідуйте приклад Петра Аркадійовича, який якось намагався все мене затуляти". Цар охоче вірив нашіптування, що Столипін не робив необхідних кроків для захисту прерогатив корони, він знову і знову критикував Столипіна і відкидав закони, прийняті урядом, таким чином даючи зрозуміти, хто справжній господар.
Столипін захищався і словесними доказами, і адміністративними методами, і за допомогою преси. Йому вдавалося триматися ціною, яку так підсумував один з його найближчих помічників: "До кінця дня він розчинявся в компромісах".
Переломний момент настав у 1909 р., коли Столипін подав прохання про відставку після того, як його звинуватили у відсутності належного завзяття у захисті авторитету царя. Цар не прийняв відставки, однак слабке місце Столипіна було виявлено. Він спробував утихомирити своїх критиків справа і царський двір шляхом перенесення акценту у власних заявах і нових законодавчих пропозиціях на русифікацію "околиць" - пробуючи розіграти націоналістичну карту. Однак Столипін так і не знайшов знову довіри правих кіл, і проходження інших його законопроектів не полегшилось. При зростаючу підтримку з боку родичів царя, його друзів і сановників з найближчого царського оточення цькування Столипіна тривала, у той час як багато хто з тих депутатів Думи, хто ставився до нього з повагою, знаходили все більш складним продовжувати підтримувати прем'єр-міністра в його "поправлення ".
Ворогам Столипіна врешті-решт вдалося завдати йому жорстокий удар в березні 1911 р. з питання законодавства про створення земств у західних губерніях Росії. До середини 1911 його політична смерть наближалася, і він сам усвідомлював це. Його усунення з політичної арени стало лише питанням часу, і навіть спосіб здійснення був вже, мабуть, обраний царським оточенням - вирішено було зробити Столипіна намісником Кавказу, що видалило б його на "почесну посаду" від Санкт-Петербурга та реальної політики. Здійсненню цього плану перешкодила його смерть.
Столипін був убитий у вересні 1911 р. подвійним агентом Д. Багровим, людиною, який був одночасно співробітником охранки і членом анархістського руху. Його постріл і дивовижна некомпетентність офіцерів безпеки дали підставу багатьом (включаючи сім'ю Столипіна) вважати, що це був результат змови офіцерів поліції.
П'ять років політичної драми, пов'язаної з ім'ям Столипіна, піддавалися різним інтерпретаціям. Його образ у працях істориків поза Радянської Росії коливався від патріотичні налаштованого захисника нової демократії, заснованої на дрібновласницької селянському господарстві, до ранньої версії фашиста-ксенофоба на службі російського царя, справжнього представника російського реакційного дворянства. Радянські історики неминуче починали розмову про цю людину і про весь період, затаврувавши його (з легкої руки Леніна) "бонапартистом", проте інтерпретація цього слова змінювалася і там.
Антиурядові нападки, що вживали російськими реакціонерами, і відповідні заходи Столипіна (так само як і його спроби досягти компромісу, від якого вони ухилялися), по всій видимості, не були просто незлагодою партнерів під час розподілу видобутку. Цілі Столипіна і реакціонерів суттєво і послідовно розрізнялися. Між ними йшла гостра боротьба.
Якщо брати до уваги самооцінку сучасників, необхідно починати з самого Столипіна і з його найближчих помічників. До 1909 р., проводячи політику, яка з'явилася відповіддю на досвід революції 1905 - 1907 рр.. і спрямовану на те, щоб подібне не повторилося, ніхто з них не сумнівався в тому, хто з "істеблішменту" намагався знищити Столипіна і чому. Вони також не сумнівалися, що Столипіна атакували праворуч ті, хто нічому не навчилися і нічого не забули. Російська правляча еліта також знала, що боротьба між Столипіним і його опонентами справа була боротьбою не на життя а на смерть, і що від її результату залежала в чималій мірі доля Росії. Це дійсно так, якщо тільки не вважати, що російське дворянство і російський цар займалися класовим самогубством, визначеним невблаганними "законами історії".
У світі, де Франко керував Іспанією протягом життя цілого покоління і помер у власному ліжку в президентському палаці, і де Хомейні зміг в корені змінити хід історії Ірану, було б нерозумно ставити реальну історію просто в залежність від законів прогресу. Звичайно, історіографія потрібна і повчальна, проте конкретні результати політичних битв і ті чи інші "шляхи" і "повороти" різних товариств невиведені з неї. Крім того, розглядаючи моделі соціальних змін, можна побачити, крім загальних або унікальних, також кілька типових шляхів, що ведуть від докапіталістичних укладів. Один з цих шляхів, який сьогодні ми зазвичай називаємо явищем "розвиваються товариств" (що саме по собі є крайнім узагальненням), був характерний для Росії на зламі століть. У 1904 - 1906 рр.. Столипін виявив Росію, яка була не схожа на той образ, який він і його покоління несли в собі, і в нього вистачило мужності подивитися правді в очі. Він почав боротьбу за Росію, яка значно відрізнялася б від тієї Росії, в якій він виріс, і за яку все ще тримався і клас, до якого він належав, і його цар. У чому ж значення пропонованого ним шляху? Крім того, з тих пір реформи типу столипінських знову і знову робляться то в одній, то в іншій країні світу. Чому? І нарешті, Столипін зазнав поразки не від законів історії, а від конкретних політичних сил. Що це були за політичні сили?
Склад розуму і спрямованість Столипіна і його найближчих помічників були, по суті, прагматичними, і концептуальний зміст того, що вони намагалися робити, ніколи не було виражено ними у вигляді зв'язного теорії. У них не було Адама Сміта або Фрідріха Ліста, які виробили б основоположні принципи для побудови економічних стратегій сьогодення і майбутнього, тих чи інших урядів і правителів. Кращі теоретичні уми Росії були зайняті іншими проблемами. Тим не менш, незважаючи на свою суто практичну спрямованість, політиці Столипіна і його команди судилося увійти в історію теоретичної думки як Росії, так і інших країн, куди вона перейшла через роботи таких дослідників, як А. Гершенкрон з Гарварду або - критично - П . Баран з Станфорда, що розглядали її як елемент "теорії розвитку", дискусій з проблем "модернізації" та "залежності", суперечок, що визначали економічні стратегії в усьому світі в 50-ті - 70-ті роки нинішнього століття. Судячи з цим критерієм, а також і по тому, як столипінські реформи зв'язалися з боротьбою за структурне перетворення суспільства, Столипіна можна назвати революціонером думки і дії, хоча таке визначення навряд чи б йому сподобалося. Крім того, можливість успіху його реформ не можна виключати на чисто теоретичних підставах.
Стратегія Столипіна брала до уваги не тільки історію Європи і бажання "наздогнати Європу", але також і деякі основні елементи російського своєрідності. Класична політична економія Адама Сміта і Рікардо відбила і досліджувала перший капіталістичний підйом у Європі. Фрідріху Лісту належить, як зазначалося вище, "перша поправка" до цієї теорії, яка стала основою для політики "другої хвилі" індустріалізації у Німеччині та Японії. "Друга поправка" до погляду класичної школи - це розуміння того, що радикальне соціальне перетворення сільського суспільства і державного апарату - революція зверху - має відбуватися до або принаймні одночасно з проведенням протекціоністської політики індустріалізації. Столипінський "пакет реформ" і подальші кроки, які з нього випливали, були спрямовані на здійснення "другий поправки", хоча це і не виражалося в подібних термінах. Ця програма також логічна в сучасній ситуації багатьох "розвиваються товариств". Ось чому такі програми до цих пір привертають до себе увагу економістів і політиків. Однак просто логіка не гарантує добрих політичних результатів. У період 1906 - 1911 рр.. питання полягало в тому, чи здатний Столипін здійснити свою стратегію - знешкодити своїх ворогів і задіяти соціальні сили, здатні втілити його ідеї.
Проти "вішателя" Столипіна виступали ті сили, які боролися проти самодержавства в 1905 - 1907 рр.. Для радикалів, він уособлював репресивну природу царизму. Для "інородців" він також символізував російський націоналізм. Крім того, проти його революційних планів широких реформ зверху виступали реакціонери і консерватори з середовища чиновництва та поміщиків, позиції яких зміцнилися в результаті поразки революції, а також завдяки особистим пристрастям і рис самодержавного правителя країни. Не демонстрували політичної підтримки прогресу по-столипінських навіть ті селяни, хто виходив з громад, а вже опір з боку селянських громад було іноді відчайдушним і часто дуже ефективним. Аграрний компонент реформ викликав хвилю приватизації та колонізації земель, однак до 1911 р. ці процеси почали затухати. А улюблене дітище урядової реформи - хутори були створені на менш ніж однієї десятої приватизованої землі.
Столипінська програма була "революцією згори", яку не підтримували ні один великий суспільний клас, жодна партія або громадська організація. Тому здається неймовірним, як міг Столипін, маючи в своєму розпорядженні таким нікчемним підтримкою, замахуватися на настільки корінні соціальні перетворення. Вражаюче мале число людей вирішили здійснювати ці перетворення не дивлячись ні на що. Що ж давало їм можливість сподіватися на успіх? Готовність і в чималій мірі здатність прийняти такий виклик визначалися високим становищем у винятково могутньою бюрократії, а також зарозумілість російських сановників, які вважали себе повноважними представниками чотирьохсотрічної історії безперервно зростаючої Росії та її самодержавної монархії. Як і деякі представники російської ліберальної інтелігенції XIX ст., Вони вважали, що основною перевагою царської влади була її здатність ігнорувати соціальні обставини і будь-які "партикулярні" уявлення, стояти над законом і впливати на хід історії, підпорядковуючи обставини своїй волі й садити те, що "потрібно для блага Росії". Однак, щоб здійснити ті соціальні перетворення, які вони задумували, їм потрібні були "кадри" - компетентний "генштаб" фахівців-теоретиків і чимала армія виконавців, що володіють не звичайної чиновницької акуратністю, але впертим ентузіазмом і дисциплінованим завзяттям. Треба відзначити, що персонал, що займався здійсненням аграрної реформи, і справді дещо змінився на краще: на місце обмежених і патріархальних земських начальників прийшли більш підготовлені, більш сучасні і більш професійні чиновники нового міністерства сільського господарства. Однак ця нечисленна група була обмежена лише сферою сільського господарства, і до того ж їх відданість ідеям свого прем'єра була сумнівною. Щоб успішно використовувати міць держави з метою перетворення Росії всупереч шаленого опору опозиції, Столипіну потрібно було не тільки царський благовоління, законодавча підтримка та економічні ресурси, але щось на зразок опричників царя Івана Грозного, інтелігентів з "Землі і волі", які "пішли в народ ", або ж комсомольців і чекістів, чиїми руками проводилися смертельні сталінські реформи 1929 - 1937 рр.. Ні ядро ​​російських політичних активістів, ні консервативне дворянство, ні селяни, які, ймовірно, повинні були виграти від цих реформ, - жодна з цих груп не надавала Столипіну такої підтримки. Що стосується самого Столипіна, він, мабуть, навіть не розумів, що для здійснення революції необхідна когорта революціонерів.
Подальший період показав, наскільки невипадковою була нездатність Столипіна використовувати силу держави у справі перетворення Росії в контексті задіяних політичних сил. За що залишилися до краху імперії роки не було жодного іншого пропозиції, що виходить від правлячих кіл, істотно змінити законодавство Росії.

 
 
 
 
 
 
 
ЕКОНОМІЧНЕ І ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ В РОСІЇ В КІНЦІ 19 - ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТТЯ
На рубежі 19 і 20 століття суспільство вступило в нову фазу свого розвитку: капіталізм став світовою истема. Росія, що вступила на шлях капіталістичного розвитку пізніше за країни заходу, потрапила в другу групу, куди входили такі країни як Японія, Туреччина, Німеччина, США.
На початку 90-х рр.. 19 в. в Росії почався промисловий підйом, який тривав кілька років і йшов дуже інтенсивно. Особливо високими темпами розвивалася важка промисловість, яка до кінця століття давала майже половину всієї промислової продукції в її вартісному вираженні. За загальним обсягом продукції важкої промисловості Росія увійшла в число перших країн світу.
Промисловий підйом був підкріплений гарними врожаями протягом ряду років. Пожвавлення в промисловості супроводжувалося бурхливим залізничним будівництвом. Уряд вірно оцінив значення залізниць для майбутнього економіки і не жалів грошей для розширення їх мережі. Дороги зв'язали багаті сировиною околиці з промисловими центрами, індустріальні міста і землеробські губернії - з морськими портами.
Головною причиною промислового підйому 90-х рр.. з'явилася економічна політика уряду. Однією із складових частин економічної політики стало встановлення митних зборів на ввезені до Росії товари і одночасно усунення перешкод на шляху проникнення в країну іноземних капіталів. Ці заходи, за задумом їх ініціаторів, повинні були позбавити молоду вітчизняну промисловість від згубної конкуренції і тим самим сприяти її розвитку, якому допомагали закордонні гроші. В економічній політиці царизму кінця 19 - початку 20 століття, було немало сильних сторін. У ті роки Росія впевнено завоювала позиції на ринках Далекого і Середнього Сходу, витісняючи там своїх суперників. Однак ця політика залишалася внутрішньо суперечливою. І не тільки тому, що в ній переважали адміністративні заходи і недооцінювалося значення приватного підприємництва. Головне полягало в тому, що самому курсу уряду не вистачало збалансованості між потребами промисловості і сільського господарства.
Незбалансованість господарства стала однією з причин економічної кризи початку 20 сторіччя, який потім змінилося тривалою "депресією" 1904-1908 років. З 1909 по 1913 рік починається економічний підйом. У результаті минулого кризи слабкі, маленькі підприємства розорилися, прискорився процес концентрації промислового виробництва. У 80 - 90 роки тимчасові підприємницькі об'єднання заміняються великими монополіями; картелями, синдикатами (Продвугілля, Проднефть і т.д.). Одночасно з цим йде зміцнення банківської системи (Російсько-Азіатський, Петербурзький міжнародний банки). На початку 20 століття Росія була середньо розвиненою країною. Поряд з високо розвиненою індустрією в економіці країни велику питому вагу належав раннекапиталистическим і напівфеодальним формам господарства - від мануфактурного до патріархально-натурального. Російське село як у дзеркалі відображала пережитки феодалізму: великі поміщицькі землеволодіння, відпрацювання, що виявляє собою прямий пережиток панщини. Селянське малоземелля, община з її переділами гальмували модернізацію селянського господарства.
Соціально - класова структура країни відображала характер і рівень її економічного розвитку. Поряд з формуванням класів буржуазного суспільства (буржуазія, дрібна буржуазія, пролетаріат), у ньому продовжували існувати і станові розподілу - спадщина феодальної епохи. Буржуазія займає провідну роль в економіці країни 20 століття. До цього вона не грала будь-якої самостійної ролі в суспільно-політичному житті країни, так як вона була повністю залежна від самодержавства і залишалася аполітичною і консервативною силою.
Дворянство, яке зосередило більше 60% всіх земель, було головною опорою самодержавства, хоча в соціальному плані воно втрачало свою однорідність, зближуючись з буржуазією.
Селянство включало близько 75% населення країни. Воно складалося з: кулаків (20%), середняків (30%), бідняків (50%). І, природно, між ними виникали суперечності.
Наймані робітники, на початку 20 століття, складали близько 17 млн. чоловік. Цей клас був не однорідний. Велика частина робітників складалася з недавно прийшли в місто селян, ще не втратили зв'язок із землею. Ядром цього класу став фабрично-заводський пролетаріат, який налічував понад три мільйони осіб.
Політичним устроєм в Росії залишалася абсолютна монархія. Хоча в семидесятих роках 19 століття був зроблений крок по шляху перетворення державного ладу в буржуазну монархію, царизм зберіг всі атрибути абсолютизму. Закон свідчив: "Імператор російський є монарх самодержавний і необмежений".
Вищим судовим органом був сенат. Виконавча влада здійснювалася двома міністерствами, контрольованими комітетом міністрів.
Особливою проблемою в ці роки був національне питання. Близько 57% населення Росії були не російського походження, вони зазнавали всякого роду дискримінації з боку російських чиновників. У цих відносинах Росія не тільки гнобила ті чи інші народи, але і зіштовхувала їх між собою. Багато хто під тиском російськомовного населення емігрували в найближчі країни заходу, причому помітну частину емігрантів складали люди, які метою свого життя ставили боротьбу з царизмом.
У ці ж роки Росія втручається в боротьбу за переділ ринків збуту. Війна між Росією і Японією за панування на ринку збуту в Китаї, що закінчилася поразкою Росії, чітко показала непідготовленість російської армії і слабість економіки.
З поразкою у війні в країні наростає революційна ситуація (1905-1907 роки). Росії потрібні як політичні, так і економічні реформи, які змогли б укріпити і оздоровити економіку. Ватажком цих реформ повинна була бути людина, для якої важлива була доля Росії. Ним став Петро Аркадійович Столипін.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РУЙНУВАННЯ ГРОМАДИ І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
Указ від 9 листопада 1906 року вводив дуже важливі зміни в землеволодінні селян. Всі селяни одержували право виходу з общини, яка в цьому випадку виділяла виходить землю у власне володіння. При цьому указ передбачав привілеї для заможних селян з метою спонукати їх до виходу з общини. Зокрема, що вийшли з общини одержували "у власність окремих домохазяїнів" всі землі, "перебувають у його постійному користуванні". Це означало, що вихідці з общини одержували і надлишки понад душову норму. При цьому якщо в даній общині протягом останніх 24 років не проводилися переділи, то надлишки домогосподар одержував безкоштовно, якщо ж переділи були, то він платив общині за надлишки по викупних цінах 1861 року. Оскільки за 40 років ціни виросли в декілька разів, то і це було вигідно заможним вихідцям.
Разом з тим, здійснювалися заходи щодо забезпечення міцності і стабільності трудових селянських господарств. Так, щоб уникнути спекуляції землею і концентрації власності, в законодавчому порядку обмежувався граничний розмір індивідуального землеволодіння, була дозволена продаж землі не селянам.
Закон 5 червня 1912 р. дозволив видачу позики під заставу будь-якої купується селянами надільної землі. Розвиток різних форм кредиту - іпотечного, меліоративного, агрокультурного, землевпорядного - сприяло інтенсифікації ринкових відносин на селі.
Одночасно з виданням нових аграрних законів уряд вживає заходів до насильницького руйнування общини, не сподіваючись повністю на дію економічних чинників. Відразу після 9 листопада 1906 весь державний апарат приводиться в рух шляхом видання самих категоричних циркулярів і наказів, а так само шляхом репресій проти тих, хто не дуже енергійно проводить їх у життя.
Практика реформи показала, що селянство у своїй масі було настроєно проти виділу з общини - принаймні в більшості місцевостей. Обстеження настроїв селян Вільно-економічним суспільством показало, що в центральних губерніях селяни негативно ставилися до виділу з общини (89 негативних показників в анкетах проти 7 позитивних).
У сформованій обстановці для уряду єдиним шляхом проведення реформи був шлях насильства над основною селянкою масою. Конкретні способи насильства були найрізноманітніші - від залякування сільських сходів до складання фіктивних вироків, від скасування рішень сходів земським начальником до винесення постанов повітовими землевпорядними комісіями про виділення домохазяїнів, від застосування поліцейської сили для отримання "згоди" сходів до висилки супротивників виділу.
У підсумку, до 1916 року з общин було виділено 2478 тис. домохазяїнів, або 26% общинників, заяви ж були подані від 3374 тис. домохазяїнів, або від 35% общинників. Таким чином, уряду не вдалося домогтися своєї мети і виділити з общини хоча б більшість домохазяїнів *. Саме це і визначило крах столипінської реформи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джерела:
1. В. Малявін «Хрестоматія нового російського самосвідомості», 1995 р.
2. www.biography.com / biography / Столипін
3. www. Promto.net / pg
4. Н. Верт «Історія радянської держави» Москва «Прогрес» 1992 р.
5. І.Д. Ковальченко «Столипінська аграрна реформа», «Історія СРСР» Москва 1992 р.
6. І. В. Островський «П. А. Столипін і його час »Новосибірськ 1992
7. М. Румянцев «Столипінська аграрна реформа: передумови, задачі і підсумки» Питання економіки № 10 Москва 1990
8. Збірник промов Петра Аркадійовича Столипіна «Нам потрібна велика Росія» Молода гвардія Москва 1992 р.
9. «Історія державного управління в Росії: підручник для вузів» Під редакцією професора А. М. Маркової, Москва Закон і право ЮНИТИ 1997 р. з. 279
10. С. М. Соловйов «Про історію нової Росії» Москва Просвітництво 1993
11. М. І. Павленко «Петро Великий» Москва Думка 1990
12. Г. В. Орлов «Історія держави і права зарубіжних країн» частина 1 Москва ВКІМО
13. І. С. Перетерский «Загальна історія держави і права» с. 195 Москва Наука 1981
14. В. В. Струве «Хрестоматія з історії», том 1 Москва 1950
15. П. М. Зирянов «Петро Аркадійович Столипін» Питання історії № червень 1990
16. П. М. Зирянов «Столипін і долі селянства» Діалог № грудень 1990
17. А. Ф. Керенський «Росія на історичному повороті» Питання історії № 6 - № серпня 1990
18. В. С. Дякін «Коли ми проскочили поворот?» Знання-сила № лютого 1991 Тематична добірка «Росія почала XX століття»
19. В. С. Дякін «Чи був шанс у Столипіна» Зірка № грудень 1990
20. А. А. Керсновскій «Історія Російської армії» Москва 1992 р.
21. С. М. Соловйов «Читання і розповіді по історії Росії» Москва 1989 р.
22. М. І. Павленко «Птахи гнізда Петрова» Москва 1988
23. С. Ф. Платонов «Повний курс лекцій з Російської історії» Петербург 1917
24. Ю. М. Титов «Абсолютизм у Росії. Радянська держава і право »Москва 1973
25. В. В. Казарезов «Про Петро Аркадійович Столипін»
26. П. Н. Зарьянов «Петро Аркадійович Столипін» Питання історії № березні 1990
27. А. Я. Аврех «П. А. Столипін і доля реформ в Росії »Москва Видавництво політичної літератури 1991
28. А. В. Єфременко «Агрономічний питання столипінської реформи» Питання історії № 11-12 1996
29. М. Бок «П. А. Столипін »Сучасник Москва 1992 р.
30. Г. Попов «Про столипінської реформи» Наука і життя
31. В. І. Кірюшин «Вузлові питання аграрної реформи» Москва 2001
32. В. П. Данилов «Аграрна реформа і селянство в Росії» Москва 1999 р.
33. Л. В. Красеоневцев «Основні моменти розвитку російського революційного руху в 1861-1905 року» Москва 1957
34. Архімандрит Костянтин (Зайцев) «Чудо Російської історії» Москва 2002 г.
35. www.easyschool.ru
36. П. М. Зирянов «Столипін без легенд» Москва 1991
 
 
 
 
ДОДАТКИ
Перший додаток
У січні 1930 року Об'єднання російської національної молоді в Празі приймає: "Шість пунктів ідеологічних положень.
1) - Ми знаходимо необхідним і цілком своєчасним створення надпартійного об'єднання національно-мислячих росіян молодих людей як лівого, так і правого крила, з метою взаємної спайки, зміцнення любові до батьківщини та готовності безкорисливого служіння її інтересам.
2) - Без упередження щодо майбутньої форми державного устрою і управління та надаючи остаточне рішення цього питання російського народу, ми вважаємо, що справжнім урядом національної Росії може вважатися лише така влада, яка покладе в основу своєї діяльності прагнення до задоволення потреб і потреб всієї нації в цілому , а не окремих класових, партійних і національних угруповань.
3) - Визнаючи культурні права для національних меншин, ми ставимося негативно до всякого роду течіям, які прагнуть посіяти ворожнечу між гілками російського народу і народностями, що входять до складу Російської держави, або ставлять своєю метою поневолення однієї народності інший.
4) - Під боротьбою з більшовизмом ми розуміємо всякого роду активну роботу, яка так чи інакше може сприяти загальному успіху і торжества російської національної справи. Протидія комуністичної агітації, вжиття заходів проти денаціоналізації і морального розкладу російської молоді, освітлення істиною сутності більшовизму в російській та іноземній середовищі - все це є лише прикладами тих незліченних можливостей, до яких кожен може докласти свої сили.
5) - Нашими найближчими цілями ми вважаємо: залучення в наше середовище можливо більшого числа приголосних з вищезгаданими положеннями молодих людей; створення кадру російської національної молоді, здатної бути не тільки монархістами або республіканцями, але і просто росіянами; підтримання зв'язку з усіма тими російськими організаціями, які ведуть всебічну боротьбу з більшовизмом і ставлять вище всіх своїх інших положень відновлення Національної Росії.
6) - Керівництво роботою Об'єднання належить молоді, і обов'язком кожного, який входить у число членів Об'єднання, є прийняття в ньому активної участі в даний час, в майбутньому ж всебічне сприяння створенню в Росії твердої національної влади, яка буде в змозі законним порядком забезпечити особисті та майнові права громадян Російської Держави ".
Другий додаток
На першому з'їзді Союзу, в липні 1930 року, були прийняті наступні "Ідеологічні положення:
Розуміючи Росію не лише як певний територіальне державне ціле, але і як сукупність національно-самобутніх ідей, культурних і побутових цінностей; держава як складний живий організм, в якому гармонійно пов'язані інтереси приватні та інтереси загальні, - ми вважаємо, що державний устрій Росії повинно бути побудовано на засадах російського націоналізму, твердої законності, приватної власності і свободи особистої творчості, освячених релігійно-моральним світорозумінням і загальнодержавними інтересами.
Відродження Великої Росії має протікати в твердому погодження з наступністю історичного розвитку Росії, з ясним урахуванням як достоїнств і заслуг, так і помилок і недоліків минулого, так само як і фактів сьогодення, проте, без схиляння перед останнім.
Виходячи з викладеного, ми вважаємо за необхідне:
1) - Встановлення твердої центральної влади, що стоїть над партіями і класами, що черпає свою силу в ідеї служіння і просякнуту свідомістю своєї відповідальності перед Батьківщиною.
2) - Встановлення особистих свобод, рівності всіх перед законом і відсутність класових і станових привілеїв, як основних умов особистого та суспільного прогресу і створення духовних і матеріальних цінностей.
3) - Проведення в зовнішній політиці здорового національного егоїзму; щодо слов'янства - продовження традиційної політики Росії, спрямованої до можливо більш тісній культурно-політичній єдності слов'ян.
4) - Надання народностям, що входять до складу Росії, можливість широкої національно-культурної самодіяльності.
5) - Дозвіл земельного питання шляхом створення міцного дрібного землевласника-власника, як основного суспільно-господарського чинника, з дотриманням загальнодержавних інтересів. (Примітка - для цієї мети: закріплення за селянами оброблюваної ними землі
і наділення землею малозабезпечених і безземельних).
6) - Встановлення свободи економічних відносин, що може бути обмеженою лише в інтересах держави; зокрема, в області взаємин праці та капіталу - ведення державою активної політики, спрямованої до регламентації цих відносин та охорони економічно слабких верств населення ".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛИСТ МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ П. А. Столипін З ПРИВОДУ СТАТТІ У ГАЗЕТІ "НОВЕ
ЧАС "під заголовком" НАВАЛА ІНОЗЕМЦІВ У Західному Сибіру "(чорновий
варіант). 1911
Кривошеїн А. В.
Під час нашої спільної поїздки в Сибір восени минулого року було звернуто увагу на значну кількість німців-колоністів, що оселилися в Західному Сибіру. Останні влаштовуються не тільки на землях козацьких і приватновласницьких, але і на казенних, як переселенців. Так, в даний час в одній тільки Акмолинської області на казенних землях існує 46 німецьких селищ в 3430 сімей, з населенням понад 20000 душ обох статей, яким в наділ відведено казенних земель до 250000 дес.
Не кажучи вже про те, що впровадження німців на казенних землях у той саме час, коли в Західному Сибіру очікують земельного устрою російські переселенці, не відповідає інтересам російських людей, я, зі свого боку, знаходжу, що пристрій цих осіб у Сибіру, ​​і притому на землях казенних, представляється з точки зору державних інтересів абсолютно небажаним. Такого ж погляду в цьому питанні тримається і Степовий генерал-губернатор, генерал-лейтенант Шміт, але змушений поки миритися з цим явищем, тому що землевпорядні комісії, розподіляють земельний фонд між переселенцями, направляють у степові області німців-колоністів, яких, в Через це, доводиться влаштовувати на переселенських ділянках.
Хоча по відношенню Степового краю в законі і не міститься такого категоричного вказівки на заборону вводити на казенних землях осіб, небажаних в інтересах держави, як це встановлено в ст. 5. Прав. Пер. для казенних областей Туркестанського краю, однак, ця обставина, за силою ст. I. Прав. Перес., Аж ніяк не може перешкоджати уряду, що є носієм верховних прав держави, давати вказівки місцевим органам про заселення місцевостей Сибіру тими чи іншими категоріями переселенців, відповідно до видів уряду і державних завдань, і в цьому відношенні я знаходив би, зі свого боку, безумовно необхідним, в огорожі інтересів російського селянства і з міркувань державної ваги, вжити заходів проти заселення Степових областей німцями-колоністами як елементом, що не відповідає завданням російської колонізації.
РГИА. Ф.1291. Оп. 84. Д. 304 - 1910. Л. 19-19 об.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВІДПОВІДЬ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ЛИСТ Степового генерал-ГУБЕРНАТОРА М. А.
Таубе. 15. 12. 1895
 
 
Товариш Міністр Внутрішніх Справ
Барон Максим Антонович Таубе
Внаслідок Вашого листа, маю честь повідомити, що на підставі Найвищого веління 18 березня з. р. німецькі колоністи, що прибули в поточному році в Степові області, повинні бути устраіваеми в краї нарівні з іншими самовільними переселенцями с. р.
 
15. 12. 1895
РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 29. 1895 Л. 357-357об
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЛОПОТАННЯ Євангелічно-Лютеранської ГЕНЕРАЛЬНОЇ Консисторії МІНІСТРУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ П. А. Столипін ПРО ОСВІТУ ЦЕРКОВНОГО ПАРАФІЇ В Омську ПОВІТІ
Акмолинської області. 6. 02. 1909
Представлення
Московська Євангелічно-лютеранська консисторія увійшла до Генеральної консисторії з поданням, у якому порушує клопотання про іспрошенное, у встановленому порядку, дозволу для лютеран, які проживають в Олександрівській волості Омського повіту Акмолинської області утворити самостійний церковний прихід, під назвою Іоганес.
З відомостей, а також і представленого при цім ділі відповідного вироку місцево-го сходу вбачається, між іншим, що в названу волость входять, крім Олександрівського, селища Поповкіна, Соснівка, Звонарьов-Кут і Новинка, причому чисельність населення всіх цих селищ доходить до 1000 осіб. До теперішнього часу лютерани, які проживають у названій місцевості, прізреваемих в
духовному відношенні Донецьким пастором Кохом, але піклування це пов'язано з дуже великими труднощами з одного боку через віддаленість гір. Омська (30 верст), а з іншого - через все збільшується роботи пастора Коха за власним приходу, віднімає у нього майже весь його час. Місцезнаходженням пастора обрано, згідно з вироком, дер. Олександрівка, а зміст проповідника
визначено в 1800 руб.
Розглянувши даний справу і беручи до уваги, що установа згаданого приходу, через ускладнення, які зустрічаються з духовного призрению місцевого населення, є бажаним, а з іншого боку, що самостійне існування цього приходу, зважаючи наведених у вироку даних, можна вважати забезпеченим, а зміст проповідника цілком достатнім, Євангелічно-лютеранська Генеральна консисторія має честь, на підставі п. 22 ст. 553 ч. I т. XI св. зак., вуст. ін. ісп., вид. 1896 р., звернутися до Вашого Високоповажності з шанобливою проханням не відмовити в прихильному вирішенні вищевикладеного клопотання.
Президент, Сенатор (підпис не розбірлива)
Віце-президент, Єпископ (підпис не розбірлива)
Світський член (підпис не розбірлива)
Духовний член (підпис не розбірлива)
6 лютого 1909.
РГИА. Ф. 821. Оп. 5. Д. 90. Л. 71-71 про
 
 
П. А. Столипін «МОВА Про земельну реформу»
Столипін Петро Аркадійович (1862-1911), російський державний діяч, міністр внутрішніх дід і голова Ради міністрів (з 1906 р.). У 1907 - 1911 рр.. визначав урядовий курс, керівник аграрної реформи. Смертельно поранений есером Д. Г. Богровим. Нижче наведені фрагменти з його думської мови про земельну реформу від 10 травня 1907
Панове члени Державної думи! Прислухаючись до дебатів із земельного питання і знайомлячись з ними з стенографічних звітів, я прийшов до переконання, що необхідно нині ж до закінчення дебатів зробити заяву ... Я виходжу з того становища, що всі особи зацікавлені в цій справі, найщирішим чином бажають його дозволу. Я думаю, що селяни не можуть не бажати дозволу того питання, яке для них є найближчим і самим хворим. Я думаю, що і землевласники не можуть не бажати мати своїми сусідами людей спокійних і задоволених замість голодуючих до погромників. Я думаю, що і всі російські люди, спраглі заспокоєння своєї країни, бажають швидкого вирішення того питання, яке, безсумнівно, хоча б частково, живить смуту ... Я не буду зупинятися ... на проголошували тут засадах класової помсти з боку колишніх селян-кріпаків до дворянам, а постараюся стати на чисто державну точку зору, постараюся поставитися абсолютно неупереджено, навіть більше того, безпристрасно до даного питання ...
Переходячи до пропозицій різних партій, я перш за все повинен зупинитися на пропозиції партії лівих ... Я повинен вказати тільки на те, що той спосіб, який тут запропоновано, той шлях, який тут намічено, поведе до повного перевороту в усіх існуючих цивільних правовідносинах; він веде до того, що підкоряє інтересам одного, хоча й численного, класу інтереси всіх інших верств населення. Він веде, панове, до соціальної революції. Це зізнається, мені здається, і тими ораторами, які тут говорили. Словом, визнання націоналізації землі, за умови винагороди за відчужувану землю або без нього, поведе до такого соціального перевороту, до такого переміщення всіх цінностей, до такої зміни всіх соціальних, правових та цивільних відносин, якого ще не бачила історія ...
Та картина, яка спостерігається нині у наших сільських товариствах, та необхідність підкорятися всім одному способу ведення господарства, необхідність постійного переділу, неможливість для господаря з ініціативою застосувати до тимчасово перебуває в його користуванні землі свою схильність до певної галузі господарства, все це поширюється на всю Росію . Все і всі були б порівняні, земля стала б спільною, як вода і повітря. Але до води і до повітря не торкається рука людська, не покращує їх робочий працю, інакше на поліпшені повітря і. Воду, безсумнівно, накладена була б плата, на них встановлено було б право власності. Я вважаю, що земля, яка розподілилася б між громадянами, відчужувалася б в одних і надавалася б іншим місцевим соціал-демократичним присутствених місць, що ця земля отримала б скоро ті ж властивості, як вода і повітря. Нею б стали користуватися, але покращувати її, докладати до неї свою працю з тим, щоб результати цієї праці перейшли до іншої особи, - цього ніхто не став би робити. Взагалі стимул до працю, та пружина, яка змушує людей працювати, була б зламана. Кожен громадянин - а між ними завжди були і будуть нероби - буде знати, що він має право заявити про бажання отримати землю, прикласти свою працю до землі, потім, коли заняття це йому набридне, кинути її і піти знову бродити по білому світу. Все буде порівняно, - але [не можна ледачого] рівняти до працьовитому, не можна людину тупоумних прирівняти до працездатного. Внаслідок цього культурний рівень країни знизиться. Добрий господар, господар винахідливий, самою силою речей буде позбавлений можливості докласти свої знання до землі.

Треба думати, що при таких умовах відбувся б новий переворот, і людина обдарований, сильний, здатний силою відновив би своє право на власність, на результати своєї праці. Адже, панове, власність мала завжди своїм підставою силу, за якою стояло і моральне право. Адже і роздача землі при Катерині Великій виправдовувалася необхідністю заселення незаселених величезних просторів, і тут була державна думка. Точно так само право здатного, право обдарованого створило і право власності на Заході. Невже ж нам відновлювати цей досвід і переживати нове відтворення права власності на зрівняних і розорених полях Росії? А ця Перекроєна і уравненная Росія, що, чи стала б вона і більш могутньою і багатою? .. Знищено, звичайно, будуть культурні господарства ...
Тепер звернемося, панове, до іншого запропонованого нам проекту, проекту партії Народної свободи ... Я повинен сказати, що і в цьому проекті для мене не все зрозуміло, і він видається мені багато в чому суперечливим. Доповідач цієї партії у своїй промові поставився дуже критично до початків націоналізації землі. Я думав, що він логічно повинен тому прийти до протилежного, до визнання принципу власності. Почасти це і було зроблено. Він визнав за селянами право незмінного, постійного користування землею, але разом з тим для розширення його володінь він визнав за необхідне порушити постійне користування його сусідів-землевласників, разом з тим він гарантує селянам непорушності їх володінь в майбутньому. Але раз визнаний принцип отчуждаемості, то хто ж повірить тому, що, якщо знадобиться згодом відчужити (так у тексті; мається на увазі «здійснити відчуження» - упоряд.) Землі селян, вони не будуть відчужені, і тому мені здається, що в цьому відношенні проект лівих партій набагато більш щирий і правдивий, визнаючи можливість перегляду трудових норм, відібрання надлишку землі у домохазяїнів. Взагалі, якщо визнавати принцип обов'язкового кількісного відчуження, тобто принцип можливості відчуження землі у того, у кого се багато, щоб дати тому, у кого її мало, треба знати, до чого це поведе в кінцевому виведення - це призведе до тієї ж націоналізації землі ... Ніхто не буде докладати свою працю до землі, знаючи, що плоди його праці можуть бути через кілька років відчужені ...
Але між думками, запропонованими доповідачем партії Народної свободи, є і думка, яка повинна зосередити на собі найсерйознішу увагу. Доповідач заявив, що треба надати самим селянам влаштовуватися так, як їм зручно. Закон не покликаний вчити селян і нав'язувати їм будь-які теорії, хоча б ці теорії і визнавалися законодавцями абсолютно грунтовними і правильними. Нехай кожен влаштовується по-своєму, і тільки тоді ми дійсно допоможемо населенню. Не можна такої заяви не вітати, і сам уряд в усіх своїх прагненнях вказує тільки на одне: треба зняти ті кайдани, які накладені на селянство, і дати йому можливість самому обрати той спосіб користування землею, який найбільш його влаштовує. Цікаво ще в проекті партії Народної свободи інше проголошуване початок. Це початок державної допомоги ... Воно мені здається дещо суперечливим проголошувані принципи примусового відчуження ...
Я дозволю собі зупинитися ще на одному способі вирішення земельного питання, який засів в багатьох головах. Цей спосіб, цей шлях - це шлях насильства. Вам усім відомо, панове, наскільки легко прислухається наш селянин - простолюдин до всіляких розмовам, наскільки легко він піддається поштовху, особливо в напрямку вирішення своїх земельних прагнень явочним шляхом, шляхом, так би мовити, насильства. За це вже сплачувався кілька разів наш сірий селянин. Я не можу не заявити, що в даний час небезпека нових насильств, нових бід у селі зростає. Уряд повинен враховувати два явища: з одного боку, безсумнівне бажання, потреба, прагнення широких кіл суспільства поставити роботу в державі на правильних законних засадах і приступити до правильного новим законодавством для поліпшення життя країни ... поряд з цим існує й інше: існує бажання посилити бродіння в країні, кидати у населення насіння збудження, смути ... Я повинен сказати, що в даний час небезпека ця ще далека, але необхідно визначити ту межу, за якою небезпека ця, небезпека успішного впливу на населення в сенсі відкритого виступу, стає дійсно тривожною. Держава, звичайно, переступити цю межу, ця межа, не дозволить, інакше воно перестане бути державою і стане посібником власного свого руйнування ... Насильства допущені не будуть. Націоналізація землі представляється уряду шкідливий для країни, а проект партії Народної свободи, тобто підлозі - експропріація, підлозі - націоналізація в кінцевому виведення, на нашу думку, призведе до тих самих результатів, як і пропозиції лівих партій. Де ж вихід? .. Мета в уряду цілком певна: уряд бажає підняти селянське землеволодіння, воно бажає бачити селянина багатим, достатнім, оскільки де достаток, там, звичайно, і освіта, там і справжня свобода. Але для цього необхідно дати можливість здатному, працьовитому селянинові, тобто солі землі російської, звільнитися від тих лещат, від тих теперішніх умов життя, в яких він у даний час знаходиться. Треба дати йому можливість зміцнити за собою плоди своєї праці і представити їх на невід'ємну власність. Нехай власність ця буде загальна там. де громада ще не віджила, нехай вона буде подворная там, де громада вже не життєва, але хай вона буде міцна, нехай буде спадкова. Такому власнику-господарю уряд зобов'язаний допомогти порадою, допомогти кредитом, тобто грошима. Тепер же слід негайно братися за непомітну чорну роботу, слід зробити облік всім тим малоземельним селянам, які живуть землеробством. Доведеться всім цим малоземельним селянам дати можливість скористатися з існуючого земельного запасу такою кількістю землі, яку їм необхідно на пільгових умовах-Ми чули тут, що для того, щоб дати достатню кількість землі всім селянам, необхідно мати запас у 57 млн ​​десятин землі. Знову-таки, кажу, я цифри не заперечую. Тут же вказувалося на те, що в розпорядженні уряду знаходиться тільки 10000000 десятин землі. Але, панове, адже уряд тільки недавно почало утворювати земельний фонд, адже Селянський банк перевантажений пропозиціями. Тут нападали і на Селянський банк, і нападки ці були досить вагомі.
Була при цьому кинута фраза: «Его треба кинути». На думку уряду, кидати нічого не потрібно. Розпочату справу треба покращувати. При цьому повинно, бути може, звернутися до тієї думки, на яку я вказував раніше, - думки про державну допомогу. Зупиніться, панове, на тому розумінні, що держава є один цілий організм, і що якщо між частинами організму, частинами держави почнеться боротьба, то держава неминуче загине і перетвориться на «царство, поділене на ся». В даний час держава в нас хворіє. Самою хворий, найслабкішої частиною, яка хиріє, яка заведает, є селянство. Йому треба допомогти. Пропонується простий, абсолютно автоматичний; абсолютно механічний спосіб: взяти і поділити вага 130000 існуючих в даний час маєтків. Державно це? Чи не нагадує це історію латану свитку - обрізати підлоги, щоб пошити з них рукави?

Господа, не можна зміцнити хворе тіло, живлячи його вирізаними з нього самого шматками м'яса; треба дати поштовх організму, створити приплив поживних соків до хворого місця, і тоді організм подужає хвороба; в цьому має, безсумнівно, брати участь вся держава, всі частини держави повинні прийти на допомогу тій його частині, яка в даний час є найслабшою. У цьому сенс державності, в цьому виправдання держави, як одного соціального цілого. Думка про те, що всі державницькі сили повинні прийти на допомогу найслабшою його частини, може нагадувати принципи соціалізму: але якщо це принцип соціалізму, то соціалізму державного, який застосовувався не раз в Західній Європі і приносив реальні і суттєві результати ...
У загальних рисах справа зводилася б до наступного: держава закуповувало б пропоновані в продаж приватні землі, які разом із землями питомими й державними становили б державний земельний фонд. При масі земель, запропонованих у продаж, ціни на них при цьому не зросли б. З цього фонду отримували б землю на пільгових умовах ті малоземельні селяни, які її потребують і дійсно докладають тепер свій груд до землі, і потім ті селяни, яким необхідно поліпшити форми теперішнього землекористування. Але так як в даний час селянство збідніло, йому не під силу платити той порівняно високий відсоток, який стягується державою, то останнє і прийняв би на себе різницю в відсотки, що виплачуються по випускається їм листам, і тим відсотком, який був би посилен селянинові, який був би визначаємо державними установами. Ось ця різниця обтяжувала б державний бюджет ...

Таким чином, вийшло б, що вся держава, всі класи населення допомагають селянам придбати ту землю, якої вони потребують. У цьому брали участь би всі платники державних повинностей, чиновники, купці, особи вільних професій, ті ж селяни і ті ж поміщики. Але тягар була б розкладена рівномірно і не давила б на плечі одного нечисленного класу 130000 чоловік, із знищенням якого знищені були б, що б там не говорили, і осередки культури. Цим саме шляхом уряд почав йти, знизивши тимчасово проведеним по 87-й статті законом відсотки платежу Селянському банку. Спосіб цей більш гнучкий, менш огульний, ніж той спосіб повсюдного прийняття на себе державою платежу половинної вартості землі, яку пропонує партія Народної волі. Якщо б одночасно був встановлений вихід з общини і створена таким чином міцна індивідуальна власність, було б впорядковано переселення, було б полегшено отримання позик під надільні землі, був би створений широкий меліоративний землевпорядний кредит, то хоча коло передбачуваних урядом земельних реформ і не був би цілком замкнутий, але видно було б просвіт, при розгляді питання на його повноті, може бути, і в більш ясному світлі представився б і горезвісне питання про обов'язкове відчуження ...

Пробувши близько 10 років у справи земельного устрою, я прийшов до глибокого переконання, що в справі цьому потрібен наполеглива праця, потрібна тривала чорна робота ... У західних державах на це потрібно десятиліття. Ми пропонуємо вам скромний, але вірний шлях. Супротивникам державності хотілося б обрати шлях радикалізму, шлях звільнення від історичного минулого Росії, звільнення від культурних традицій. Їм потрібні великі потрясіння, нам потрібна Велика Росія!
 
(Росія. Державна дума. Друге скликання. Т. 2. С. 433-445).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Останній лист Столипіну
Ваше превосходительство, шановний Петро Аркадійович. Дозвольте мені знову повернутися до питання про перегляд закону 1906 року, який повинен зробити номінального носія Верховної Влада держави дійсним володарем властивих їй прав. Справа ця неотложімо, так як з нинішнім режимом Росія зовсім деморалізується і розхитується. Тут потрібні заходи, поки ще не пізно. Ви з усією щирістю намагалися виростити державний лад, вручений Вам на засадах 1906 року. Але, поклавши руку на серце, Ви не можете не бачити самі, що цей лад стає все гірше і гірше і нічого кращого попереду не обіцяє. На що ж Ви уклали таке величезне кількість старань, сили, енергії і, безсумнівно, величезного мистецтва? Невже Росія, принаймні її історія, не запитає, чому Ви всього себе витратили на обробку абсолютно безплідною грунту? Але ж Росія, за своїми природними даними, має багату грунтом, дійсно сторицею здатною окупати державний працю. Але цей грунт лежить поза конституції 1906 року. Ви переконані в необхідності народного представництва. Я - також принциповий прихильник його і не уявляю собі самодержавства без народного представництва. Але 1906 не дає нам і народного представництва. Він створює представництво партій. Тут не істинно народна точка зору, не швейцарська, наприклад, а точка зору влади політиканства, французька (Бенжамен Констановская). Якщо ми хочемо народного представництва, то повинні його вирощувати неодмінно за самодержавства. А конституція 1906 підриває і те й інше. Опанувала Росією політиканський аристократія присікає спроби реформи твердженням, ніби-то Государ Імператор, обмеживши Свою владу в 1906 році, вже позбувся права самостійної перебудови узаконенні 1906 року. Я перший був би проти будь-якої Незакономірні, але в цьому відношенні наші політикани просто напускають туман.
З точки зору закономірності положення цілком ясно. Воно таке. Государ Імператор, як Влада Верховної, установчої, санкціонував такий лад, при якому влада Імператора обмежена. Зрозуміло, що весь час, поки Верховна Влада підтримує існування саме даного ладу, зазначені обмеження становлять законну норму. Але це не означає, щоб Верховна Влада втрачала право змінювати самий лад, нею раз заведений, скасовувати його, вводити ще більші самообмеження, або, навпаки, - усувати їх. Юридично безмежні засновницькі права Верховної Влада є факт державної природи. Самообмеження Верховної Влада зберігаються лише до кожного нового акту засновництва. Таким чином, питання про право Верховної Влада змінювати якої б то не було лад не може й існувати. Питання про такі зміни зводиться не до закономірності, а тільки до доцільності. Питання ж про доцільність приводить нас саме до побажання змінити лад, явно виявився невдалим, не здійснюють цілей державного блага. Цей лад вже практично показав своє повне невідповідність із завданнями хорошого управління країною. Повний протиріч за внутрішнім змістом, він породжує боротьбу не тільки партій, але навіть самих державних установ, і це тому, що у держави відібрано дію необхідної частини механізму, останній вирішальній інстанції, тобто Верховної Влади. Коли Верховна Влада не позбавлена ​​своїх прав, то, якщо вона навіть ними не користується (як і повинно бути, поки справи йдуть добре), щохвилинна можливість її виступу тримає всіх в належному порядку. Але коли конституція закриває для Верховної Влада реальні способи прояви, то держава занурюється в безлади. Строй 1906 року, будучи за змістом двоїстим і ухиляючись від ясного ставлення до якої б то не було Верховної Влада, і склався так, що в ньому всі можуть заважати один одному, але немає нікого, хто примусив би державні установи до солідарної роботі. Сам Государ Імператор може самостійно лише не допустити закону сприйняти силу, але створити потрібного для країни закону самостійно не може. Але така побудова установ годилося б тільки при завданні «нічого не робити», але ж держава, навпаки, має завданням працювати, і особливо в країні, настільки пригніченою за попередні роки лих і смути. Цей лад, вкрай поганою в сенсі апарату, понад те, абсолютно антінаціонален, тобто не відповідає ні характеру нації, ні умов загального становища імперії. Від цього в країні породжується на всіх пунктах дезорганізація. Об'єднуючим елементи послаблюються. З'являється пухке, нудьгуюче, незадоволене настрій. Росіяни втрачають дух, віру в себе, не надихаються патріотизмом. При цьому класові і междуплеменние розбрати необхідно загострюються.
Росія становить націю і державу - великі по завдаткам і засобів, але вона оточена також великими небезпеками. Вона створена російськими і тримається тільки росіянами. Тільки російська сила приводить інші племена до деякої солідарності між собою і з імперією. Тим часом ми маємо величезне неросійське населення, в тому числі таке розкладницьке і антидержавний, як євреї. Інші племена, безпосередньо за кордоном нашою, на величезні простори входять в чужі держави, деякі з яких вважають своїм справжнім батьківщиною. Ми повинні постійно триматися в усьому престиж сили. Найменше послаблення загрожує нам ускладненнями, відкладеннями. Усередині країни все також тримається росіянами. Найсильніші з інших племен чужі нашого патріотизму. Вони і між собою вічно в чварах, а проти панування російських схильні бунтувати. Елемент єднання, загальна скріпа - це ми, росіяни. Без нас імперія розсиплеться, і самі ці чужинці пропадуть. Нам доводиться, таким чином, пам'ятати свою місію і підтримувати умови нашої сили. І ми мусимо пам'ятати, що наше панування є справа не просто національного егоїзму, а світовий борг. Ми займаємо пост, необхідний для всіх. Але для збереження цієї посади нам необхідна Одноособова Верховна Влада, тобто Цар, не як прикрасу фронтону, а як справжня державна сила. Ніякими комбінаціями народного представництва або виборчих законів не можна забезпечити верховенства росіян. Себе має розуміти. Як народ істотно державний, росіяни не годяться для дріб'язкової політичної боротьби: вони вміють вести політику оптом, а не в роздріб, на відміну від поляків, євреїв і т. п. Завдання верховенства такого народу (як було і у римлян) досяжні лише одноосібної Верховної Владою, що здійснює його ідеали. З такою владою ми стаємо сильнішими і майстерніше всіх, бо ніякі поляки чи євреї не зрівняються з росіянами в здатності до дисципліни та згуртуванню близько одноосібної влади, убраної моральним характером. Не маючи ж центру єднання, російський народ растерівается, і його починають забивати партікулярістіческіе народності. Історична практика створила Верховну Влада по російській характеру. Російський народ виростив собі Царя, союзного з Церквою. З 1906 р. те, що властиво народу, підірвано, і його змушують жити так, як він не вміє і не хоче. Це безсумнівно величезна конституційна помилка, бо які б не були теоретичні переваги, практичний державний розум вимагає установ, узгоджено з характером народу і загальними умовами його верховенства. Порушивши це, 1906 р. відняв у нас те, без чого імперія не може існувати, - можливість моментального створення диктатури. Така можливість давалася перш готівкою Царя, що має право заступати у справи з усією необмеженістю Верховної Влади. Одне тільки свідомість можливості моментального зосередження наповнювало російських впевненістю у своїй силі, а суперникам нашим вселяло побоювання і страх. Тепер це відібрано. А без нашої бадьорості нікому стримувати в єднанні інші племена.
Таке знесилені й роз'єднання російських вироблено якраз в історичну епоху, яка вимагає особливого згуртування. Йде останній розділ земної кулі. Світ ходить на вулкані міжнародної боротьби за існування. А всередині товариств (внаслідок класового характеру держав, які втратили об'єднуючим влада монархії) розвинулася виразка соціалізму, вічно що загрожує потрясіннями і переворотами. За таких-то умовах ми відкинули найважливіше свою перевагу перед іншими народами - можливість Верховного примирення ворогуючих, приборкання експлуатації, приборкання бунтівників грізним мечем диктатури. Але такий лад не може триматися. Він і сам розсипається, тому що безсилий, не авторитетний, не розвиває дії, породжує боротьбу, якої не в силах стримати. Жити він не може, але він може разом з собою погубити Росію. Тому, з точки зору державної доцільності, зміна його необхідно і невідкладно. Затягувати гниття занадто небезпечно, бо в такому існуванні буде поступово втрачати довіру навіть і сама Царська влада. Народ, зневірившись у ній, може шукати захисту в демагогії, і якщо це зайде дуже далеко, то, може бути, нас і ніщо вже не врятує. Повинно прийняти ще до уваги, що виправити закони є справа повітряний. Цей лад у всякому разі знищиться. Але невже чекати для цього революцій і, може бути, зовнішніх розгромів? Чи не краще зробити перебудову, поки це можна робити спокійно, холоднокровно, обдумано? Чи не краще зробити це при державному людину, яка віддана і Царю, і ідеї народного представництва? Адже якщо розвал цього ладу відбудеться за інших умов, ми напевно будемо гойдатися між революцією і реакцією, і в обох випадках, замість створення реформи, будемо тільки до кінця розтрачувати сили у взаємних міжусобицях, і чим це скінчиться - Господь звістку. Ваше превосходительство не несете відповідальності за створення конституції 1906 року. Але ви її всіма силами підтримували, упорствуя до кінця випробувати засоби виростити на цих засадах щось добре. Дозвольте висловити без несвоєчасних стиснень, що саме Вам потрібно було б присвятити хоч половину цих сил на те, щоб позбавити Росію від доведено шкідливих і небезпечних наслідків цієї невдалої конституції. Свідчу Вашій високопревосходительству моє щиру повагу, без якого я б, звичайно, не міг собі дозволити такого листа. З побажаннями щасливих натхнень залишаюся завжди охочий вам всякого добра.
5-го липня 1911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Біля могили П. А. Столипіна
У хвилину останнього, хоча заочного, прощання з людиною, яку я високо цінував, на якого покладав багато надій і якого шляхетна особистість порушувала в мені щиру прихильність, - в таку хвилину мимоволі виривається слово суто особисте, вільний від умовностей, таке, яке від мене чув спочилий за його життя. Те, що читають ці рядки мають перед собою, - не стаття. Це моє сумне міркування над могилою втраченого людини, близької не по зовнішніх умов і відносин світла, а за відчуттям, розвинутому за чотирирічне знайомство ... Чотири роки - це майже вся короткочасна політичне життя правителя, промайнув у нашій державності, як скороминущий блискучий метеор. Тепер його оплакують, і - є за що. Дай Бог, щоб нам не довелося оплакувати його ще сильніше, якщо Росія почне справляти по ньому тризну міжусобиць ... Його рідкісний талант розплутувати ускладнення і паралізувати небезпеки тільки і давав нам останні п'ять років можливість жити серед такого становища, яке саме по собі представляє не стільки громадський і політичний лад, як хаос сил, що борються, позбавлений внутрішньої рівноваги. Не Петро Аркадійович створив це положення. Він їм був захоплений, як і всі ми, малі люди, але на нього лягла тяжка завдання, на нас не лежала: у цьому розхитаному, хаотичному стані країни і держави вести державний корабель. І він його повів. Вчора ще нікому невідомий - він проявив непорівнянне мистецтво керманича. На розбитих трісках колись великого корабля, зі зламаними машинами, з пробоїнами по всіх бортах, з течами по всьому дну, при деморалізованому екіпажі, при безперервної бомбардуванню ворогів держави і нації, - Петро Аркадійович Столипін страшним напругою своїх невичерпним сил, безмежній віддачею себе обов'язку і рідкісними урядовими талантами - умів плисти і везти пасажирів, у всякому разі, у відносному благополуччі.
Його довго не визнавали і заперечували, як тепер, може бути, стануть перетворювати на кумир. Я не схилявся перед ним, не схиляюся і тепер ні перед чим, крім його благородної лицарської особистості. Але не вагаючись скажу, що за понад 20 років, протягом яких я знав цілий ряд найбільших наших державних діячів, не бачу жодного, який би був вище Столипіна за сукупністю урядових здібностей. Були обличчя більш глибокі в сенсі філософії державності, - більше, звичайно, твердого характеру, більш, звичайно, великих знань і, звичайно, - більш певного світогляду. Але правителя, що з'єднує таку сукупність блискучих якостей, необхідних у той час, коли одному доводиться замінювати собою десятьох, правителя такого самовідданості, такої напруженої сердечної любові до Росії - я не бачив. Думаю, що не випадково він потрапив, свого часу, на перше місце. Тоді на першому місці міг бути тільки він. Положення було занадто непривабливо і страшно. Справа, звичайно, не в небезпеці смерті. Багато віддавали життя своє не менш самовіддано. Але страшна була сама трудність справи, отнимавшая надію на успіх. В цьому відношенні у Петра Аркадійовича були внутрішні опори, яких у такій мірі, мені здається, не виявлялося в інших. Це - віра в Бога і в Росію. Це давало йому віру в успіх навіть без чіткого уявлення - в чому він буде полягати. У цьому був, думаю, секрет його впевненості, яка давала шанси на успіх сама по собі. У Петра Аркадійовича Столипіна були надзвичайно чуйні російські інстинкти. Він, я прямо скажу, як справжній чоловік інтелігенції, не знав Росії, особливо Великої Росії, але кров предків говорила в ньому. Він, за загально-інтелігентному нещастю не знав Православної віри, що породжувало його помилки в церковній політиці. Але кров предків голосно говорила в ньому, його душа була глибоко російська і християнська. Він так вірив у Бога, як дай Господь вірити Його служителям перед вівтарем ... Він так вірив у Росію, що в цьому поперед ним можна тільки схилятися. І в цій вірі він черпав величезну силу. Років зо три тому, після однієї моєї довгої промови, повної подиві щодо його політики, він відповів: «По суті ваші слова зводяться до питання, що таке я: великий чи людина, російська Бісмарк, або жалюгідна бездарність, що вміє тільки тягнути день за днем ? .. Питання дивний для мене ... Що таке я - не знаю. Але я вірю в Бога і знаю напевно, що все, мені визначене, я зроблю, не дивлячись ні на які перешкоди, а чого не призначено - не зроблю ні за яких хитрощі ». Пізніше, вже під час останньої нашої зустрічі в цьому житті, 13 травня цього року, на мої докази того, що у нас немає заспокоєння і ситуація вкрай загострюється, він сказав просто: «Я вірю в Росію. Якщо б я не мав цієї віри, я б не в змозі був нічого робити »... Для нього голос віри був аргументом. Я заперечив, що і я вірю, але тільки тоді, коли Росія діє у властивих їй умовах ... А він вірив - безумовно, у що б то не стало, і не дивлячись ні на що ... Це був один з тих людей, яким можна влаштовувати тріумф «за те, що він не зневірився в порятунку вітчизни». І ось з тієї непоборну силою, яку дає віра, він, нічим не бентежачись, стояв на кермі в той час, коли навколо кипіла буря і корабель тріщав по всіх швах, а шквали щохвилини готувалися знести самого керманича в безодню. Я кажу не про смерть. Це не в рахунок. Він сам говорив мені: «Коли я виходжу з дому, я ніколи не знаю, повернуся чи тому». Але не в цьому справа, а в шквал політичних. Весь час нашого знайомства я тільки і чув про хронічно готуються його «падіннях». Скільки разів найтонші політики призначали трохи не дні цього. Але він не падав і не впав до кінця. Його тримало на місці те, що замість нього неможливо було знайти іншу людину, і у самих противників, в останню хвилину, не піднімалася рука на нього. Кожен розумів, що таких талантів, такий винахідливості, такий вічної бадьорості не знайти. Де взяти людину, що має в собі такий невичерпний арсенал урядових коштів? І не було, і немає такого. Він один в найтяжчу хвилину вмів знайти способи зробити позірна неможливе або запобігти, здавалося б, невідворотна. Його особистість заміняла все, і державний корабель, скриплячи і тріскотячи, рухався, віз сто мільйонів пасажирів і часом навіть відбивав ворогів стрілянину з своїх підбитих знарядь з видом деякої всепереможності. І я питав себе чотири роки, як запитую тепер перед могилою його: що якщо б такий капітан йшов на справжньому кораблі, а не на нашій дірявій посудині? Які б сторінки слави він додав до славних літописами минулого? Я запитував себе - і його самого - навіщо плисти на такий мотлоху? Припустимо, що людина виняткових талантів робить чудо мореплавання, не йдучи так довго на дно, і вражає подивом всякого, що стежить за цим незбагненним плаванням. Але ж не може диво тривати вічно, не може ніяка винахідливість капітана врятувати, врешті-решт, від краху ці обессмисленние тріски колись переможного корабля? Це було предметом вічних розбіжностей моїх з покійним. Звичайно, не він розбив корабель. Він поплив на тому броненосці, де служив юнгою і лейтенантом в ту фатальну хвилину, коли йому довелося прийняти місце капітана. Але як не потурбуватися виправленням? Я знав і розумів, що це легше сказати, ніж зробити. Тим більше що корабель адже не варто мирно в доці, а йде в бурхливому морі, серед ворожих міноносців. Але питання, принаймні, в плані, у намірах, у рішучості користуватися кожною хвилиною, можливою для лагодження ... Про це я багато разів сперечався з ним, між іншим, і при останньому побаченні 13 травня. Потім я відправив йому, 6 липня, в підкріплення бесіди, довгий лист, яке наводжу нижче особливо. Воно написано рівно за два місяці до смерті Петра Аркадійовича. Але особисто говорити з ним вже більше не довелося. Він то виїжджав до маєтку, то був зайнятий спішними справами і, нарешті, складність
Натхненний шару Столипіна запалило слухачів і долучила їх до високих переживань людини, що жертвує собою, і закипіла творча робота.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Політична кар'єра Столипіна.
Службовий шлях, пророблений Столипіним у провінції, був звичайним, що не відрізняються від кар'єри інших чиновників, які стали губернаторами. Походить зі старовинного дворянського роду, Столипін, закінчивши Віленський гімназію, поступає на фізико-математичний факультет Петербурзького університету. Після його закінчення служить в міністерстві державного майна, але через рік переводиться в МВС ватажком дворян в Ковенської губернію. Такому призначенню Столипін був радий. Багато спілкуючись із селянами, він розумів їх говірки: про землю, про ведення господарства. Його дочка писала: "Мій батько любив сільське господарство ...". Через 10 років Столипін призначається ковенської губернатором. У 1902 році - гроднецкім губернатором. У 1902 році Столипін бере участь у нараді про розвиток сільськогосподарської промисловості, де він висловився за знищення общинної черезсмужжя і розселення по хуторах. Ця позиція була висловлена ​​пізніше в 1906 році і в комбінації з іншими нововведеннями була прийнята як "Столипінська реформа". У березні 1903 року П. А. Столипіна призначають губернатором в більш велику і важливу саратовську губернію. Тут і застала його перша революція, для придушення якої він застосував весь арсенал засобів - від прямого звернення до народу до розправи за допомогою козаків. У квітні 1906 року Столипін призначається міністром внутрішніх справ, хоча і не очікував такого призначення. Боротьба з революцією лягає на його плечі. А 24 серпня 1906 опубліковується урядова програма, що містить дві частини: репресивну (методи боротьби з революцією, аж до створення військово-польових судів) і реформістської, що є, по своїй суті, аграрною реформою.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.В. Шульгін Столипін і євреї
«Визвольний рух» 1905 року ще й тому не розігралася в революцію, яка настала дванадцять років опісля, що виродження російського правлячого класу тоді не посунулась ще так далеко. У ньому знайшлися ще живі сили, які зуміли використовувати народне патріотичний рух, тобто «низову контрреволюцію», до організованого опору руйнівникам і паліям Росії. Зокрема знайшовся Столипін - предтеча Муссоліні. Столипін за поглядами був ліберал-постепеновец; по почуттях - націоналіст благородної, «пушкінської», кладки; по даруванням і темпераментом - природний «верховний головнокомандувач», хоча він і не носив генеральських погонів. Столипін, як потужний хвилеріз, двоєдиної системою страт і іберальних реформ розділив бентежну стихію на два потоки. Щоправда, за Столипіна стало меншість інтелігенції, але вже з цією підтримкою, а головне, черпаючи свої сили у свідомості моральної своєї правоти, Столипін розчавив першу російську революцію. Але він не встиг побудувати міст до єврейства. Єврей Мордко Богров його убив у тому самому Києві, звідки, як вірив Столипін, «світло національної ідеї осяє всю Росію».
* * *
А шкода. По-моєму, «міст» готувався. Перед смертю Столипін носився з думкою про «націоналізації капіталу». Це було починання заступницького, щодо російських підприємств, характеру. Передбачалося, що казна створить особливий фонд, з якого буде приходити на допомогу живим російським людям. Тим енергійним російським характерам, які однак не можуть докласти своєї енергії, так як не можуть роздобути кредиту. Того кредиту, тієї золотої або живої води, якою рясно користувався кожен єврей тільки в силу ... «Народження», тобто в силу приналежності своєї до єврейства. У деяких колах існувало переконання, що саме за цей проект «єврейство» вбило Столипіна. Якби це було так, то це означало б, що єврейство Столипіна не зрозуміло. Я сказав, що у Столипіна була двоєдина система: в одній руці-кулемет, в іншій - плуг. Залпами він відлякував осміліли шулік, але заходами органічного характеру він прагнув настільки підсилити російське національне тіло, щоб воно своєю слабкістю не вводило у спокусу шакалів. Ця психологія повинна була проникати і в його ставлення до єврейського питання. Він не міг не враховувати «обмеження» євреїв тимчасовими і розбещують російське населення. Остання звикало жити в оранжерейної атмосфері, в той час, як євреї виховувалися в суворій школі життя. Крім того, ці обмеження аж ніяк не захищали російське населення у найважливішій області - там, де формуються поточні ідеї, дух часу ... Як я вже говорив, тут єврейство захоплювало командні висоти. Тому перед Столипіним і в єврейському питанні стояло завдання: органічними заходами зміцнити російське національне тіло настільки, щоб можна було поступово приступити до зняття обмежень. Якщо такі були дійсно наміри Столипіна, то разом з тим він не міг, звичайно, не розуміти, яке завивання піднімуть його вороги праворуч, якщо він «вступить на шлях» (а ворогів у нього було достатньо не стільки в «хатинах», скільки - у «палацах»). Тому і з цієї точки зору він повинен був забезпечити свій правий фланг. Значить, в загальному, якщо Столипін мав на увазі зняття обмежень, він повинен був посилювати здатність до відсічі російського народу. Такий, ймовірно, був прихований сенс «націоналізації капіталу» *. Щоб уникнути непорозумінь поясню, що наведені тут міркування щодо «намірів Столипіна» є моїми власними міркуваннями. Розмовляти з покійним Петром Аркадійовичем з цього питання мені не довелося.)
Убивши Столипіна рукою Богрова, я думаю, євреї поспішили. Поспішили не тільки на біду всім нам, а й самим собі. Хто знає, що було б, якби Столипін залишився жити і керував би російським урядом у світову війну. Я вважаю цей пункт дуже важливим і дозволю собі на ньому зупинитися.
 
 
* * *
Отже, свою ставку в 1905 році єврейство програло. Ставка ця була поставлена ​​- на пораженство. При кожній новій невдачі у війні Росії з Японією у визвольному таборі йшов злорадний шепіт: «Чим гірше-тим краще». Жадали розгрому Історичної Росії точно так, як тепер жадають поразки радянської влади. Бо поразка позначало революцію, а на революцію покладалися цими сліпому з народження людьми, євреями і єврейство, найсвітліші надії. І були тяжкі військові поразки. І революція почалася, але її вдалося відбити. Тим не менш штурмуючим влада колонам вдалося «вирвати Державну Думу», тобто народне представництво. Та обставина, що маніфест 17 жовтня був символічні не з переконання
у його необхідності, а під загрозою революції, виявилося фатальним для недовгого російського парламенту. Це породило уявлення про свою силу у напівперемогою «парламентаріїв», які продовжували злісну проти влади пропаганду з трибуни Державної Думи - з одного боку, з іншого - залишилося гірке почуття напівпоразки, глухе небажання визнавати у всю глибину відбулися зміни ладу; виникла прихована ворожість до «нових людям », викинутим на поверхню революцією 1905 року, хоча б ці люди були друзі і прихильники Влади. І була лише одна людина, якій це скрутне становище «поганого миру» виявилося але плечу. Цією людиною був Столипін. Для нього характерний випадок, який був мені розказаний.
* * *
Четверо молодих людей, одягнених у форму кірасирського полку, прийшли на прийом до міністра внутрішніх справ, який на той час жив на дачі, на Аптекарському острові, в Петербурзі. Через кілька хвилин дача злетіла на повітря кірасири виявилися бомбистами; вони принесли бомби в своїх касках. Сорок осіб загинуло в цьому вибуху. Від будинку залишилися руїни. З-під цих руїн виносили трупи і стогнуть людей. Якийсь солдат тягнув на руках важко поранену донька міністра, Наташу. Прокинувшись від непритомності, дівчинка питала: «Що це, сон?» Сам Столипін вийшов з-під уламків закривавлений, засипаний клаптями стін і людей, але неушкоджений. Коли його впізнали, випадковий доктор кинувся до нього:
- Ви поранені?
- Ні, ні, я не поранений ...
Випадковий доктор (треба ж було, щоб цей доктор виявився Дубровіна, відомим творцем Союзу Російського Народу, головою крайніх правих, противником будь-яких реформ) зачерпнув води з річки і допоміг міністру вмитися. І, може бути, саме тому, що Столипін дізнався Дубровіна, він
сказав, витираючи руки рушником і дивлячись на безформну купу, яка кілька хвилин тому була його будинком:
- А все-таки їм не зірвати реформ!
Якщо Дубровін це вигадав і Столипін цього не говорив, то це тим більш цікаво: так, значить, противники реформ уявляли собі російського Дуче. Він не відступить, його не налякаєш нічим. Те, що він дає з Росії, він дає з переконання, що так треба. Він вільний від усілякого страху, що потрібно так чи інакше повернути кермо, то він це зробить, і ніхто не посміє його запідозрити, що він чогось злякався. Якщо додати до цього, що Столипін загинув, ніколи не змінивши самого себе, після дев'яти невдалих замахів, то легко відновити в пам'яті цю бронзову фігуру останнього російського вельможі. Нехай пам'ятник йому знесений: образ його дбайливо зберігається в серцях його знали і любили, і вони донесуть цей образ до інших часів, більш вдячних і менш несправедливих.
* * *
Так от, уявімо собі, що і десяте замах не вдався б; що куля Богрова пролетіла б повз; і Столипін, доживши до світової війни, був би покликаний керувати Росією в цей важкий час. У такому разі на чолі російського уряду, замість малозначних людей, стояв би людина масштабу Клемансо і Ллойд-Джорджа. І, зрозуміло, перше, що зробив би цей великий чоловік, - він здійснив би ідею «внутрішнього парламентського світу». Відомо, що такий мир було укладено у всіх палатах воюючих держав, що природно: війна вимагала єднання всіх сил перед лицем ворога. У Росії положення було б безвихідно, якби російський освічений клас (а з попереднього викладу ми знаємо, що російська інтелігенція перебувала
під сильним єврейським впливом), якби російський освічений клас зайняв відносно світової війни ту ж позицію, яку він займав під час війни російсько-японської. Але нічого подібного не було. Не тільки сліду пораженських настроїв не помітно було на початку світової війни, а навпаки - вихор ентузіазму, патріотичного ентузіазму, підхопив Росію. Друк сурмила в усі свої труби: «ляжемо», якщо не за Царя, то «за Русь». Я дивуюся і зараз, як багато хто не зрозумів, що це означало. Адже друк-то була на три чверті в єврейських руках. І якщо «ложа осілості», яка зробила в Росії слово «патріот» лайливим словом (неймовірно, але факт), зараз схиляла слово «Вітчизна» в усіх відмінках і заради Батьківщини готова була підтримувати навіть «ненависну владу», то сумнівів бути не могло: єврейство, яке в 1905 році поставило свою ставку на поразку і революцію і програло, зараз ставило ставку на перемогу і патріотизм.
Само собою зрозуміло, що воно розраховувало на вдячний жест в кінці війни; на те, що людям, що виконав усі обов'язки, потрібно дати і всі права; зрозуміло, воно розраховувало, що премією за патріотичні зусилля буде Рівноправність. І відповідальним людям, тобто перш за все російському уряду, треба було вирішити: так чи ні. Приймаючи допомогу російського освіченого класу, тобто замаскованого єврейства, допомога вчорашніх лютих ворогів, влада повинна була з'ясувати насамперед для самої себе: чи наважиться вона за цю допомогу заплатити цією ціною? Ціною, яка не називалася, але всякому мало-мальськи рассуждающему людині була ясна. І ось чому я кажу, що Богров поквапився убити Столипіна. Я абсолютно переконаний, що світлого розуму покійного Петра Аркадійовича положення було б ясно. Воювати одночасно з євреями і німцями російської влади було не під силу. З кимось треба було укласти союз. Або з німцями проти євреїв, або з євреями проти німців. Але оскільки війна була німцями оголошена і Росією прийнята, то вибору не було: залишалося миритися з євреями.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.П. Столипін. На службі Росії. Переоцінка цінностей і кристалізація
ПЕРЕОЦІНКА ЦІННОСТЕЙ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ
1929-1930 роки - час крутого, безповоротного повороту. Встановлення одноосібної диктатури Сталіна. Розкуркулення і масова колективізація. Це останній революційний акт комуністичної олігархії, що захопила в 1917 році, на чолі з Леніним, влада в Росії. Виклик, кинутий селянству, масова з ним розправа ... Далі ні на які революційні акти влада більше не піде. Почне костенеть; буде все більш консервативною у своїй внутрішній політиці. Розростається на всю територію мережу концтаборів - акт самозахисту влади кривавої, але набуває уявну законність на увазі тривалості її існування. Влада реакційна, контрреволюційна, оскільки вона тепер починає боятися найменших зрушень, найменших проявів вільної думки. Революційність переходить до табору тих, хто готовий боротися проти реакційної влади, що спирається на колосальний поліцейський апарат і на перманентний терор ... Переоцінка цінностей. Зміни в термінології. Раніше прихильники царського режиму називалися "правими". Прийде час, і ця назва перейде до прихильників затвердилася в Росії влади, а "лівими" будуть називатися вороги тоталітарного ладу. Настав час проголошення "Національної Революції" проти встановленого в країні режиму. Революція духовна - повернення до споконвічних цінностей і їх подальше розкриття, народження оновленого людини. Революція фізична - встановлення в країні нового ладу. Ці зміни в термінології і поняттях мають місце в надрах нового покоління Зарубіжжя. Старші проходять повз цих зрушень, мало їх помічаючи. Спад енергії ... Це стосується головним чином військової середовища, що становила в двадцятих роках хребет еміграції. Російський Загальновоїнська Союз ... Після викрадення генерала Кутепова в ньому все більше порожніх стільців. Старіння, вплив обивательщини ... З протесту проти цього спаду частину військових шукає нових шляхів. У Парижі зароджується в тридцятих роках військова організація генерала Туркула. "Туркуловци" хочуть активно боротися. Не знають, як і що робити. У результаті не зроблять нічого. Інші військові (на прізвисько - "штабс-капітани") вступають в гуртки братів Солоневич - двох втікачів з Соловків, що з'явилися в 1934 році на Заході. Іван Солоневич випустить чудову книгу ("Росія в концтаборі"), яка потрясе всю еміграцію і буде переведена на всі мови світу. Але гуртки Солоневич не дадуть нічого, крім шуму.
У самому РОВС завівся розкладає хробак - агентура ГПУ. У самій серцевині організації - у контррозвідці, що стала відомою під кличкою "внутрішня лінія". Нею керує генерал Скоблін, продався Луб'янці. Він пильно стежить, під різними приводами, за тим, що діється в бойовій організації РОВС, що прославилася в кутеповскіе часи. Доносить про все в Москву. Бойова організація продовжує слати людей до Росії, але вже під контролем чекістів, у в'язницю або прямо на смерть. Зрадник Скоблін пропонує і іншим антикомуністом скористатися цим шляхом ... Все це розкриється лише в майбутньому. Поряд зі спадом у лавах старшого покоління починається кристалізація серед молоді. Нове покоління піде по різних шляхах. Але серед молодих, які пам'ятають Росію, спостерігаються, особливо на перших порах, спільні риси. Це, по-перше, психологічний і організаційний відрив від старших. Відрив болючий, не завжди раптовий, але неухильний. Це, по-друге, загальні хвилюючі питання: як і чому сталася революція і звалилася державність в її колишньому виставі? Чому була програна Біла боротьба? Що відбувається на батьківщині і що чекає її в безпосередньому майбутньому? Яка повинна бути роль нових поколінь еміграції, що треба робити? Майбутній НТС. Він народжується органічно, разом з новим відчуттям часу. Як раз в переломний 1930 рік. І не випадково. Це прямий, закономірний відповідь на торжество в нашій країні сталінщини. Спочатку зародилися два незалежних один від одного вогнища: в Белграді і в Празі. У січні 1930 року в Празі народжується "Об'єднання російської національної молоді". Це вже щось серйозне. Празький центр видає документ, який не втратив і нині своєї актуальності: 6 пунктів ідеологічних положень {див. додаток № 1 до цієї чолі}.
Слідом за Прагою - Белград. У югославської столиці збираються в липні 1930 року представники молодіжних організацій кількох європейських країн. Перший з'їзд того, що в майбутньому стане відомим всюди під назвою НТС. Прийнято рішення про створення єдиного Національного Союзу Російської Молоді (НСРМ). Вироблений тимчасовий Статут. Обрано центральні органи: Рада НСРМ, його Виконавче бюро. Вироблено Ідеологічні положення, в яких зроблена спроба визначення нових шляхів розвитку національного російської держави {див. додаток № 2 до цієї чолі}.
Дозволено сказати, що поєднання Празького і Белградського документів - по суті, основний кістяк майбутньої Програми НТС. Органічне зародження ідеології. У цьому сила руху, це одна з причин, чому воно існує і захоплює людей ще й у наш час. Белградська і Празька організації незабаром зіллються. Це відбувається на другому з'їзді, в Белграді, у грудні 1931 року. Результати великі: програма внутрішньої роботи і національно-політичної підготовки (НПП), встановлення головних стратегічних завдань і тактики. Вирішено кинути всі сили на досягнення основної мети: повалення комуністичної диктатури. З'їзд вводить віковий ценз: прийом в організацію тільки людей, що народилися після 1895 року. Це по суті означає, що в організації не місце старшому поколінню, прямо або побічно винному у сталася в Росії катастрофи. У зв'язку з цим віковим обмеженням друге З'їзд приймає нове найменування - Національна Спілка Нового Покоління (НСНП). У березні 1932 року в Софії виходить перший номер газети "За Росію". НСНП починає зростати: розвиваються групи в Європі, в США, на Далекому Сході. Все, що роз'єднує, поки відкладено; так, наприклад, залишається питання про майбутню форму правління (монархія чи республіка), обрано шлях непредрешенчества. Організація прислухається до того, що діється у світі. Вивчає фашистські
режими, що встановлюються в Європі ... У зловісному пророцтві гітлерівський "Майн Кампф" обіцяє загибель Росії. Німецький нацизм представляється тому недругом вже на перших порах. Але нові віяння в Європі викликають інтерес: це - залучення трудящих до вирішення виробничих проблем і до питань про розподіл прибутку; це - трудові групи, в яких є спільниками підприємці та службовці ... Все це вимагає уважного вивчення. Тим більше, що класичний капіталізм, а також класичний парламентаризм скрізь (окрім, мабуть, Англії) вже дає тріщини: валиться в Німеччині під напором нацистів і комуністів, тоді як Франції розслабляє прихід до влади "народного фронту" ... Світова економічна криза призводить капіталістичний світ на грань катастрофи.
Ідеологічні пошуки звернені, проте, головним чином, до рідної грунті: слов'янофіли минулого століття, блискуча плеяда мислителів початку нашого століття: Франк, Лоський, Бердяєв, С. Булгаков, І. Ільїн ... Солідарістіческой доктрини, як такої, ще немає. Але міцніє солідарність, що виявляється у спільній справі. Так один з членів організації, щоб допомогти фінансуванню Другого з'їзду, продає свої талони обідів у студентській їдальні на півтора місяці вперед. Егоїстичному "я" протиставляється солідарістіческое "ми". Жертовність ... В організації починає панувати гасло: "Так буде великим Росія, та гинуть наші імена". Багато хто і загинуть ... Однак самим життям деякі імена висуваються: голова Спілки В. М. Байдалаков, генеральний секретар М. А. Георгіївський, союзні керівники в Белграді, Празі, Парижі, - такі, як К. Д. Вергун, Д. В. Брунст, В. Д. Поремскій ... Це авторитети нового часу. А авторитети минулого? Адже Росію треба було будувати. Союзу близькі люди, яких Солженіцин втілить набагато пізніше в образі Воротинцева. Люди, які боролися за розквіт Росії, а не за її в'янення: цар Олександр II, потім Столипін, вже в пору катастрофи - Врангель ... Членів організації співчуваючі називають новопоколенцамі; недоброзичливці, іронічно, - нацмальчікамі. Ні те, ні інше назва не прийметься. Гасло Другого з'їзду - "зняти короткі штанці!" Так, пора! "Нацмальчіков" чекають вороги, ненадійні попутники, нещирі друзі. Перші іспити їм належить витримати на арені Зарубіжжя. Кристалізація нового покоління не зосереджується на одному лише НСНП. Поряд з майбутнім НТС утворюється ще кілька організацій. На трьох з них слід зупинитися.
 
Імперський Союз
Організація традиційна, порядна, замкнута. Повна добрих намірів, але з важким характером: вона має рацію у всьому. Ті, хто здумають з чимось не погоджуватися, негайно зараховуються до "темним силам", який вбив Росію. Імперці у вічній образі на НСНП. Бути може, тому, що відчувають ідейну близькість і в душі жалкують, що не перебувають у загальних рядах. У образі на всю еміграцію, піддану поганим впливам (масони паскудять!) І не надає імперцам почесного місця. У образі на підсовєтських людей, бо не вміють налагодити з ними контакту. Глава імперців - Н. Н. Рузський ... На емігрантське тлі Імперський Союз проходить тужливої ​​тінню. Не завдає особливої ​​шкоди, не приносить особливої ​​користі. Мабуть, шкода, що так вийшло.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Російський Фашистський Союз
Він виникає в тридцятих роках на Далекому Сході. Центр - в Харбіні. "Голова" - К. В. Родзаєвський. Користується заступництвом японців і маріонеткового маньчжурського уряду. Під фашистськими гаслами, під воєнізованої фашистської зовнішністю - до кінця не розроблена російська національна доктрина. У Європі, серед еміграції, у фашистів мало прихильників: справа якось не прищепилося. Ті прихильники, які є, не задирають "нацмальчіков", але тримаються на відстані. Російський Фашистський Союз - данина часу в умовах слабевшей, терпіла поразки демократії і світової економічної кризи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Младоросси
Тоді як щодо імперців і фашистів Далекого Сходу можна лише пошкодувати про те, що вони не принесли користі, з младороссамі справа йде інакше. Організація шкідлива з самого її зародження в тридцятих роках. А як багато хорошої молоді влилося з самого початку в її ряди!
У чому шкода? .. У всьому ... Младоросси - молоді монархісти, але їх очолювання компрометує династію Романових, направляючи деяких її представників на шлях зміновіхівства, схиляння перед "досягненнями" сталінського часу. Культ Держави ... Він штовхає младороссов на схиляння перед потужною нацистською Німеччиною. Це відгукується на зовнішніх проявах младоросского руху (а зовнішні форми відгукуються на сутності): стрункі ряди, сині формені сорочки ... Очільників їх Казем-Бек іменується "головою" на зразок берлінського "фюрера". Націоналізм ... Православ'я ... Але в младоросском тлумаченні це все здорово віддає сталінщиною. Все це підходить для Луб'янки: відкрити віддушину для національних почуттів молодих емігрантів, вміло направити ці почуття в сталінське русло ... З 1934 року (року вбивства Кірова і сталінських розправ) младоросси починають стверджувати, що в Радянській Росії почалася еволюція. Комуністична ідеологія, мовляв, втрачає свій вплив, що з згасанням комуністичної
ідеології залишиться потужне Держава, воєнізоване, яке не знає "жидо-масонського впливу", по суті національне ... Замовчують про однопартійної системи, про колосальний поліцейському апараті, що тримає в лещатах всю країну. Младоросси стверджують, що єдине структурне початок, який життєво і яке слід зберегти в ході розпочатої в СРСР "еволюції", це поради ... поради, позбавлені тієї влади, якої вони мали при Леніна. Замовчують, що із самою Жовтневої революції реальна влада була не в руках рад, а в руках Леніна і його безпосереднього оточення. Поради тоді були ширмою, потім стали навіть не ширмою, а лише якийсь фікцією. На основі неправдивих, підказаних Луб'янкою, висновків народжується основне гасло: "Цар і Ради". Механічна заміна Калініна царем, комуністичної доктрини - монархічної ... У 1934 році младоросси оголошують себе "другій радянській партією" ... А після війни "глава" младороссов Казем-Бек поїде в СРСР. Багато чистих і жертовних молодих людей, які повірили "голові", будуть виведені з ладу, втрачені назавжди для російської справи. Новопоколенци пробивають собі дорогу Приблизно з 1932 року Національний Союз Нового Покоління починає своє політичне життя. Керівництво закликає до активності. У центральному союзному органі ми читаємо, що - "в боротьбі з комунізмом потрібні не ниття і сльози, а мужність і дієвий порив" ("За Росію", № 9, 1932).
Але чи можливо пробитися до Росії? Керівництво до того ж вимагає дисципліни і відмовляється від посилки "туди" непідготовлених для цього людей. Потрібні шляхи свої, у міру можливості, надійні. Чужі канали, прокладені раніше бойовими організаціями старшого покоління ... Скоро стане ясно, що вони з себе представляють. У цей період початку тридцятих років 6 молодих членів НСНП, раніше пов'язаних з Братством Руської Правди, переходять в Латвії радянський кордон. Йдуть в похід без дозволу керівництва, по шляху, прокладеному раніше Братством. За лаштунками зрадник Кольберг. Всі шестеро платять за свою спробу життям. Загальновоїнська Союз. Його репутація, успадкована від Кутєпова, в ті часи ще міцна. Влітку 1933 року 2 члени НСНП - П. Ірошніков і М. Флоровський - переходять радянський кордон з Румунії. Йдуть з дозволу, на цей раз, очолювання НСНП. Обидва гинуть. Гинуть, як і багато "кутеповци". За сигналом, даному в Москву генералом Скоблін. Але роль "внутрішньої лінії" РОВС ще нікому не зрозуміла. Провали приписуються несприятливим обставинам, непристосованості старшого покоління до нових умов боротьби. Генеральний секретар НСНП М. Георгієвський гірко заявляє: "Більшість емігрантських" активістських "організацій по суті - товариства махання руками по повітрю. Багатьом з їх очільників та керівників пора б було звернутися до розкладання пасьянсів. Їх" прозорливості "і бюрократичним замашок зобов'язана ГПУ половиною своїх лаврів "(" За Росію ", № 21, листопад 1933 р.).
Загинули перші борці. Це не розмагнічує інших. Навпаки. Пряма активність. Вона для величезної більшості членів Союзу доступна лише в середовищі еміграції, в пробитті собі шляхів в Зарубіжжя. Головна для цього арена - Париж. На відкритих зборах члени НСНП перемовляються з младороссамі, вступають навіть з ними часом в прямі сутички ... Але це не все. Цілеспрямовані члени "внутрішньої лінії" намагаються, за завданнями генерала Скоблін, захопити в свої руки керівництво в деяких відділах Союзу. Це їм майже вдається в Парижі і в Софії. Доводиться потім кадри організації очищати від скоблінской нечисті. Це - 1934-35 роки ... Багато часу і енергії йде, у цій першій половині тридцятих років, на боротьбу проти ворогів емігрантських, ворогів внутрішніх. Чи вистачить сил і часу при важкій емігрантського життя на інше? Не загрузне організація в побуті?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ідейна підготовка
Марксистської доктрини, принесеної з Заходу і вже відстає у часі, слід протівоставіть інше вчення, творче, відповідне невиразним сподіванням народу. Треба боротися не "проти чогось", а "за щось". У надрах НСНП це нове вчення зароджується: солідаризм. Вихідна точка його проста: головне - це солідарність між людьми та соціальними верствами, замість особистої і класової боротьби. Філософ Левицький визначив солідаризм, як соціальну проекцію християнства. Отже, солідаризм неотривен від нашого російського православ'я. Починають розвиватися деякі положення і подання, згадані в Празькому і Белградському документах 1930 року. Нація ... Її не можна ототожнювати з державою, хоча таке ототожнення й побутує у ряді західних країн. Націю не можна ототожнювати і з народом, з народними масами, що живуть у певний час на певній території. Нація, в поданні НСНП, це живий сверхорганізм, що володіє тривалої життям. Нація це: територія і живе протягом століть на ній населення, об'єднане спільним історичним минулим, загальною культурою, загальними устремлінням у майбутнє. Держава лише зовнішня структура, лише посудину, в який укладено живий дух нації. Посудина, або сприяючий духовному і матеріального збагачення нації, або порочний. Нації народжуються і вмирають. Іноді передчасно. Комунізм загрожує російської нації передчасною смертю. "Національний", не в шовіністичному, а у вищому розумінні цього терміна, включений до найменування Союзу. Вперше розкривається поняття "многонародной нації", тобто згуртування зберігають свою самобутність народів в органічну спільність, в "ми". Набувають поширення і повноту й інші терміни, інші уявлення: ідеал-реалізм, неповторна цінність людської особистості, працю як творчість і т. д.
Це одна область шукань. Інша - пізнання минулого Росії, ознайомлення з політичними течіями думки XIX і початку XX ст. Джерел багато. У цьому відношенні емігрантська молодь куди в більш привілейованому положенні, ніж радянська молодь нашого часу. А методи пізнання часом схожі. Розвивається і видавнича діяльність, здебільшого кустарна: брошури, короткі тезісообразние конспекти, що розмножуються копіювальний способом і розповсюджуються по всьому кадру ... Теми: "Соціалізм", "Соціалізм і лібералізм", "Земельне питання", "Робочий питання", "Ідеалізм і матеріалізм" і т. д. Потім все це буде зведено в більш щільні збірки - так звані "зелені романи" (з -за їх зеленої обкладинки), або курс національно-політичної підготовки (НПП).
Третя область шукань - пізнання сучасної радянської Росії. Члени організації сідають (спочатку без особливого ентузіазму, правда) за систематичне вивчення радянської преси: мистецтво читати між рядків, відгадувати. Набирається навик. Іноді, на жаль, бажане приймається за реальне.
Пряма інформація, що надходить "звідти" ... Вона в 30-х роках скупа і найчастіше тенденційною. Іноді це просто дезінформація, поширювана агентами ГПУ. Обивателі, а часом і політичні діячі їй вірять. Люди, зрідка прибувають з Росії, вже не ті, що в 20-х роках. З'являються за кордоном в тридцятих роках інтелектуали-виняток. Розпочався інший, типовий для тієї пори процес - втеча опинилися за кордоном радянських дипломатів і ... навіть чекістів. Біжать дипломати: Дмитрієвський (у Стокгольмі), Бармін (в Афінах), Беседовський, перескакують (верх акробатичного мистецтва!) Високу огорожу двору радянського посольства в Парижі. Біжать чекісти: Думбадзе, Агабеков та інші. Всі ці особи не спілкуються з раніше емігрували співвітчизниками, тримаються осторонь вовками. Пишуть мемуари на іноземних мовах, що викривають сталінську тиранію. Спотворюють хід історії: при Леніні, мовляв, було добре; за Сталіна стало погано. Але у деяких з цих жертв сталінізму і у самих руки в крові. До їх свідченнями ставляться з насторогою: вишукують крупиці правди. Не обмежуючись копіювальний виданнями, Союз починає в тридцятих роках випускати типографським способом ряд брошур {З виданих брошур вкажемо на: І. А. Ільїн - "Про Росію", "Основи боротьби за національну Росію", "Творча ідея нашого майбутнього". В. В. Спектрскій - "Лібералізм", "Принципи європейської політики Росії в XIX і XX століттях". А. А. Білімович - "Марксизм - виклад і критика", "До питання про економічну програму національної Росії"} і перші книги про концтабори. Це початок видавничої діяльності, що придбала великий масштаб в наші дні.
Поворотним пунктом у житті Союзу став Третій з'їзд, який відбувся у квітні 1934 року. На ньому уточнюється ідеологія, встановлюється детальна програма навчальних курсів "Національно-політичної підготовки" (НПП), "Вивчення СРСР", "загальнотехнічної підготовки" (ОТП), а також приймається новий Статут, за який, в інтересах боротьби, обмежується виборний початок і верховним органом стає Рада Союзу, власними рішеннями визначає свій склад. Початок активної боротьби вже не за горами. У червні 1934 року Виконавче бюро НСНП запрошує союзні групи організувати збори книг для перекидання їх до Росії. Спочатку проскочать рідкісні екземпляри. Але це початок того "обстрілу літературою", який придбає у подальшому таке велике значення. У 1935 році майбутній НТС набуває вже свої три специфічні вигляду. Це "Орден", оскільки члени його спаяні почуттям братерства і загальним кодексом честі. Це "Академія", оскільки в ньому вирощуються різнобічні думки. Це, нарешті, "Організація" - революційна організація нового типу. Облік ці будуть, протягом прийдешніх років, то яскраво виявлятися, то тимчасово згасати, під ударами зовнішніх і внутрішніх ворогів. Але ця троїста сутність знайдена; вона залишається. У 1936 році Рада Союзу встановлює емблему руху - "тризуб", перший символ російської держави, знак великого князя Володимира Святого, на національному триколірному тлі. У зв'язку з розробкою і поглибленням ідеології Союзу його назва тоді ж змінюється на Національно-Трудовий Союз Нового Покоління - НТСНП. Три перші букви - НТС - залишаться; дві останні (адже і нове покоління-то, основавшее Союз, починає старіти) незабаром відпадуть.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Землевпорядкування селян
Думка про разверстание громади та зміцненні землі в якості особистої власності, а також про усунення черезсмужжя і створення хутірських господарств, дозріла у Столипіна задовго до призначення його Міністром Внутрішніх Справ. Ще будучи Ковенська Повітовим Ватажком Дворянства та Головою місцевого З'їзду Світових Посередників, Столипін енергійно пропагує серед литовців - селян ідею про відрубах і проводить цей захід, досягаючи цілого ряду, необхідних для розпочаті справи, селянських вироків. Як Саратовського Губернатора, Столипін пише у всеподданнейшем звіті за 1904 р.: «Жага землі, аграрні заворушення самі по собі свідчить про ті заходи, які можуть вивести селянське населення з цього ненормального стану. Єдиною противагою общинному початку є одноосібна власність. Вона ж служить запорукою порядку, так як дрібний власник представляє з себе ту клітинку, на якій покоїться стійкий порядок в державі. В даний час більш сильний селянин перетворюється звичайно в кулака, експлуататора своїх однообщественніков, - за образним висловом, - глитая. Ось єдиний майже вихід селянину з бідноти і темряви, видна, по сільських поглядам, мужицька кар'єра. Якщо б дати можливість працьовитому землероб отримати спочатку тимчасово, у вигляді проби, а потім закріпити за ним окрему земельну ділянку, вирізаний з державних земель або з хмільного фонду Селянського Банку, причому забезпечена була б готівку води та інші насущні умови культурного землекористування, то поряд з громадою, де вона життєва, з'явився б самостійний, заможний селянин, стійкий представник землі. Такий тип вже народився у західних губерніях, і він особливо бажаний тепер, коли вашій імператорській
Величності стало вгодне вислухати голос землі через Державну Думу ».
Ставши Міністром Внутрішніх Справ, Столипін вносить в другу Державну Думу законопроект про зміцнення за селянами, які володіють надільної землею, що належить їм частини землі в особисту власність. Виданий під час междудумья указом від 9-го листопада 1906 року, при найближчій участі Столипіна, закон викликав жваві дебати в Думі та 10-го травня 1907 Петро Аркадійович виголосив промову на його захист. Почавши поминанням про те, з яким нетерпінням селяни-землевласники, та й всі інші верстви держави чекають дозволу цього такого наболілого питання, Петро Аркадійович зупинився в подальшому на проекті лівих партій, тобто на проекті націоналізації земель (за плату або безкоштовно) і віддачі її у користування селянам. Він вказав на те, що така корінна ломка зробила б соціальну революцію і повністю розтрощений всіх правових понять. До того ж, шляхом такої жертви, шляхом підпорядкування інтересів усіх класів інтересам одного, правда, численного класу селян, шляхом повного розорення культурного класу поміщиків, не вдалося б вирішити навіть практичну сторону аграрного питання. Про те свідчать наступні цифри. Якщо б навіть поголовно всю землю віддали селянам, то на кожен двір довелося б пак: у Вологодській губ. 147 десятин, в Олонецкой 185, у чотирнадцяти центральних губерніях їм не дісталося б навіть і по 15, а в Полтавській губ. довелося б лише по 9, в Подільській всього по 8 десятин. Приріст же населення в одній Європейської Росії дорівнює 1.625.000 душ на рік. Для задоволення землею одного цього приросту населення (рахуючи по 10 дес. На 1 двір) потрібно було б щорічно 3 1 / 2 мільйона десятин. Таких запасів земель, звичайно, не є. Далі, Петро Аркадійович перейшов до моральних результатами: «стимул до праці, та пружина, яка змушує людей працювати, була б зламана. Кожен громадянин, а між ними завжди були і будуть нероби, буде знати, що він завжди має право заявити про бажання отримати землю, прикласти свою працю до землі, потім, коли це заняття йому набридне, кинути її і піти знову бродити по білому світу. Все буде порівняно, - прирівняти всіх можна тільки до нижчого рівня. Не можна людини лінивої прирівняти до працьовитому, не можна людину тупоумних прирівняти до працездатного. Внаслідок цього культурний рівень країни знизиться. Добрий господар, господар - винахідник самою силою речей буде позбавлений можливості докласти свої знання до землі. Треба думати, що при таких умовах відбувся б новий переворот, і людина обдарований, сильний, здатний, - силою відновив би своє право на власність, на результат своїх праць ... Адже багатство народів створює і могутність країни. Шляхом ж переделенія всій землі, держава, в своєму цілому, не набуде жодного зайвого колоса хліба. Знищено будуть, звичайно, культурні господарства. Тимчасово будуть збільшені селянські наділи, але при зростанні населення вони скоро звернуться в пил і ця розпорошена земля буде висилати в міста маси зубожілого пролетаріату ». Петро Аркадійович закінчує словами: «Я думаю, що Росія оновиться, поліпшить свій устрій, піде вперед, але шляхом розкладання не піде, тому що де розкладання, там смерть».
Переходячи до розбору проекту партії народної свободи, П. А говорив: «У цьому проекті не все ясно. З одного боку проект засуджує націоналізацію землі, а з іншого визнає незмінне право власності лише за селянами, до поміщицьким ж землям застосовує початок кількісного відчуження. Але раз визнаний принцип отчуждаемості для поміщицьких земель, раз вже стали на цей шлях, то навряд чи селяни повірять в те, що їхні землі з часом не будуть зворушені. Адже зі зростанням населення принцип кількісної експропріації неминуче торкнеться і останніх і призведе врешті-решт до тієї ж націоналізації землі. Тому проект лівої партії більш щирий і правдивий ».
Столипін перейшов до викладу думки уряду: «Необхідно дати можливість здатному, працьовитому селянинові, тобто солі землі російської, звільнитися від тих лещат, від тих теперішніх умов життя, в яких він у даний час знаходиться. Треба дати йому можливість зміцнити за собою плоди своєї праці і надати їх на невід'ємну власність. Нехай власність ця буде загальна там, де громада ще не віджила, нехай вона буде подворная там, де громада вже не життєва, але хай вона буде міцна, нехай вона буде спадкова ». Для цього Уряд вважає за потрібне зробити облік малоземельних селян і видавати їм на пільгових умовах із земельного запасу необхідну кількість землі. Щоб скласти необхідний земельний фонд, держава закуповувало б пропоновані в продаж приватні землі; до них додалися б землі удільні і державні. З огляду на те, що селянство сильно збідніло, Держава взяла б на себе різницю в відсотки, що виплачуються по випускається їм листам і тим відсотком, який був би під силу селянству. «Таким чином, - заявив Петро Аркадійович, - вийшло б, що вся держава, всі класи населення допомагають селянам придбати ту землю, якої вони потребують. У цьому брали участь би всі платники державних повинностей ... Але тягар була б розкладена рівномірно і не давила б на плечі одного нечисленного класу в 130.000 чоловік, з знищенням якого знищені були б, що б там не говорили, і осередки культури. Цим саме шляхом Уряд почав йти, знизивши, тимчасово проведеним по 87 статті закону, відсотки платежу селянському банку ... При розгляді питання в його повноті, може бути, і в більш ясному світлі представився б і горезвісне питання про обов'язкове відчуження. Пора це питання всунути в його справжні рамки, пора, панове, не бачити в цьому чарівного засобу, якийсь панацеї проти всіх бід; засіб це представляється сміливим тому, що в розореній Росії воно створить ще клас розорених вкрай землевласників ». Петро Аркадійович закінчив словами: «пробувши близько 10 років у справи земельного устрою, я прийшов до глибокого переконання, що в справі цьому потрібен наполеглива праця, потрібна тривала чорна робота. Дозволити це питання не можна, його треба вирішувати. У західних державах на це потрібно десятиліття. Ми пропонуємо вам скромний, але вірний шлях. Супротивникам державності хотілося б обрати шлях радикалізму, шлях звільнення від історичного минулого Росії, звільнення від культурних традицій. Їм потрібні великі потрясіння, нам потрібна велика Росія ».
Державна Дума схвалила величезною більшістю голосів указ 9-го листопада 1906 року, надавши йому силу закону. 5-го грудня 1908 Петро Аркадійович виступив в Державній Думі з останніми на цей рахунок роз'ясненнями. Він захищав проведене в законі початок особистої власності. Частина ж Думи стояла за принцип власності сімейної. Цей принцип спотворив би весь сенс закону П. А. заявив: «Не можна з одного боку сповідувати, що люди дозріли для того, щоб вільно, без опіки, розташовувати своїми духовними силами, щоб докладати вільно свою працю до землі так, як вони вважають це кращим, а з іншого боку визнавати, що ці самі люди недостатньо надійні для того, щоб без гніту співчленів своєї сім'ї розпоряджатися своїм майном. Не можна створювати загальний закон заради виключно потворного явища, не можна вбивати цим кредитоспроможність селянина, не можна позбавляти його віри у свої сили, надій на краще майбутнє, не можна ставити перепони збагачення для того, щоб слабкі розділили з ним його злидні ... Але головне, що необхідно, це, - коли ми пишемо закон для всієї країни, - мати на увазі
розумних і сильних, а не п'яних і слабких ... Уряд, провівши закон 9-го листопада 1906 року, і ставило ставку на розумних і сильних. Таких у короткий час виявилося близько півмільйона домохазяїнів, що закріпили за собою більш 3200000 десятин землі. Не паралізує, панове, подальшого розвитку цих людей і пам'ятайте, законодательствуя, що таких людей, таких сильних людей, у Росії більшість. Для потворних ж, виняткових випадків має застосовуватися й виняткова міра: інститут опіки за марнотратство. Наступні заходи повинні бути прийняті для того, щоб земля не вислизала з рук селянського класу: надільна земля не може бути отчуждаема особі іншого стану, надільна земля не може бути закладена інакше, як в Селянському Банку, вона не може бути продана за борги, вона не може бути заповідана інакше, як за звичаєм, крім того обмежується можливість скупки наділів встановленням правила про заборону продажу в одні руки, в одному повіті, більше шести вказаних наділів ». Петро Аркадійович заявив далі: «І наскільки потрібний для перебудови нашого царства, перебудови його на міцних підвалинах монархічних, - міцний особистий власник, наскільки він є перешкодою для розвитку революційного руху, - видно з праць останнього з'їзду соціалістів-революціонерів, що був у Лондоні у вересні цього року. Ось те, між іншим, що він ухвалив: «Уряд, придушивши спробу відкритого повстання та захоплення земель в селі, поставило собі за мету розпорошити селянство посиленим насадженням особистої приватної власності або хутірським господарством. Всякий успіх Уряду в цьому напрямку завдає шкоди справі революції ». Петро Аркадійович закінчує свою промову такими словами: «Застосуванням в ній особистої праці, особистої власності, додатком до неї всіх, всіх рішуче народних сил, необхідно підняти нашу общинну, нашу слабку, нашу зубожіла, виснажену землю, так як земля це запорука наших сил в майбутньому, земля - ​​це Росія ». На засіданні Державної ради 15 березня 1910 року, привівши ті ж аргументи на користь особистої власності, що і в Державній Думі, Столипін довів життєвість указу 9-го листопада наступними даними: «За три роки заявило бажання зміцнити свої ділянки в особисту власність більше 1.700. 000 домохазяїнів, тобто близько 17% всіх общинників-домохозяев; остаточно зміцнили свої ділянки 1.175.000 домохазяїнів, тобто більше 11% з 8.780.000 десятин землі і це крім цілих сільських громад, в яких до подвірного володіння перейшли ще 193.477 домохазяїнів, що володіють 1.885.814 десятинами. »Після довгих дебатів, Державна Рада приймає по черзі всі статті урядового законопроекту. Ще в червні 1909 року, Столипін, разом з головнокомандуючим землеустроєм і землеробством, об'їжджав землевпорядні роботи Катеринославської губ. Там, де ще два роки тому була відкрита степ, тепер суцільно виднілися хутора. Потім були оглянуті роботи в Орловській губ. 14-го червня 1910 Петро Аркадійович видав два циркуляра, що мали на меті допомогу селянському землеустрою та усунення черезсмужжя. Землевпорядна комісія весь час надавала селянам допомогу у зв'язку з їх розселенням на надільної землі. Всього за 4 роки (1906-1910) комісія призначила позики 157.561 домохозяевам в загальній сумі 12.410.032 рубля і видала на руки у вигляді в безповоротних посібників (по 1 січня 1911 р.) 117.997 домохозяевам 9.230.725 руб. Крім того 35.423 дворах надано сприяння у спорудженні нових жител шляхом пільгового і безкоштовного відпуску лісових матеріалів. Відбувалася, одним словом, вся та робота, яка була вже відзначена в найвищий рескрипт на ім'я Столипіна від 1-го січня 1908 р. у наступних висловах: «В особі вашому я знайшов видатного виконавця моїх задумів, про що красномовству свідчать першорядної важливості законодавчих праці із землеустрою та інших питань державного управління, підготовлені Радою Міністрів, під керівництвом вашим, а одно зростаюче довіру населення до Уряду, особливо наочно проявилося під час виборів в третю Державну Думу, і багато втішні ознаки безсумнівного заспокоєння країни ».
 
 
Поїздка до Сибіру і Поволжя
а) Сибір
П. А. Столипін разом з головнокомандуючим землеустройстюм і землеробством зробив поїздку в Західний Сибір і Поволжя, що тривала від 19-го серпня до 19-го вересня 1910 року. Метою поїздки було ознайомлення на місці з відрубних господарствами та з'ясування можливості широкого переселення з Європейської Росії. За 300 років володіння нашого Сибіром в ній набралося всього 4 мільйони російського населення, а за останні 15 років відразу прибуло близько 3 мільйонів, з них більше 1 мільйона в одне триріччя 1907-1909 р.р. Але відчувалося, що і в гарячковому пересування за Урал, і в масовій осіданні переселенців на нових місцях далеко не все гаразд, не все влаштовано, не все ясно. Впорядкування цієї справи і зажадало поїздку Столипіна. Ось до яких він прийшов висновків:
1. Необхідно відводити наділи старожилам і переселенцям Сибіру не в користування, як тепер, а у власність. Тільки право власності на землю дасть міцність селянським господарствам і послужить підставою для подальшого правильного разверстание земель між окремими власниками. Разом з тим, власність і пов'язана з нею свобода розпорядження землею значно полегшать подальший перехід земель, відводиться до сих пір з надзвичайною щедрістю, так що власники не могли обробляти і половини своїх великих наділів, - в руки нових прибульців. Це підніме і загальний рівень використання продуктивних сил. Сибіру ...
2. Необхідно досягти поступового об'єднання урядової політики до Уралу і за Урал. З цією метою необхідно послідовно проводити, по можливості, при самому відведення наділів переселенцям і старожилам Сибіру, ​​початок заступництва дрібної одноосібної власності на землю. Разом з цим необхідно тепер же розвинути і порядок почалося в Сибіру, ​​за почином самого населення, справа внутрінадельного розмежування на землях, вже відведених в наділ старожилам і переселенцям за старих часів.
3. У кращих сибірських районах своєчасно перейти до продажу земель переселенцям. Не можна по всій Азіатської Росії відводити і кращі, і гірші землі однаково задарма. Потрібно узгодити умови отримання ділянок з труднощами їх заселення та з різними природними та економічними властивостями окремих сибірських районів. Правильна розцінка та продаж кращих земель, при одноразовому посилення урядової допомоги в суворих місцевостях, - найбільш вірний засіб досягти планомірного і міцного заселення Сибіру. Продаж ділянок казенної землі переселенцям виробляти на пільгових засадах, відповідно до правил Селянського Банку, відповідно доповнивши переглядаються тепер в законодавчих установах указ 27-го серпня 1906 року про надання для влаштування селян казенної землі в Європейській Росії.
4. Бажано відновити свободу ходачества, так як прийоми штучного обмеження ходачества і попереднього розподілу ділянок між ходоками, як показав досвід, не досягають мети. Разом з тим бажано обмежити пільги щодо залізничного проїзду переселенців і ходоків, сообразован розміри цих пільг з відмінністю умов виходу і проштовхування переселенців в окремих місцевостях.
5. Грошові позики переселенцям на домообзаводство слід узгодити не з більшою чи меншою бідністю окремих переселенців, яка не піддається обліку, а з більшою чи меншою трудністю заселення даного району. Допустимі тепер розміри позик (не понад 165 р. На сім'ю) в тайзі недостатні, тоді як на Алтаї надмірні. Чинний позичковий закон необхідно змінити, заснувавши його на думки про порайонні нормах грошових позик і наблизивши умови видачі позичок до дійсних умов проштовхування (розчищення тайги та ін.)
6. Необхідно створити і розвинути агрономічну допомогу переселенцям. У нових незвичних умовах переселенці часто безпорадні: потрібно допомогти їм з'ясувати найбільш підходящі і вигідні для кожної місцевості галузі землеробського і взагалі сільськогосподарського промислу і розвивати в Сибіру не одне тільки землеробство, але і скотарство, вівчарство, культуру промислових рослин. Для правильної постановки агрономічної допомоги настійно потрібно якнайшвидше відкриття на місці, в Сибіру, ​​сільськогосподарських навчальних закладів, які могли б готувати потрібних діячів. Крім того, дійсного успіху агрономічних заходів можна чекати лише у зв'язку з розвитком серед переселенців і старожилів Сибіру почав правильного разверстание та одноосібного володіння землею, як необхідної основи міцних поліпшень в господарстві.
7. Поряд з дрібними селянськими володіннями належить забезпечити освіту за Уралом також приватної земельної власності. Думка ця вже була виражена в законі 8-го червня 1901 р., не отримав, проте, застосування. Тим часом потреба в освіті приватновласницьких господарств у Сибіру стає все більш нагальною. Сусідство більш крупних та більш культурних господарств, ніж звичайні переселенські, може допомогти загальній підняття сільського господарства за Уралом, внести до нього різноманітність і поліпшені прийоми і дати селянському населенню підсобні заробітки. Крім того, розвиток приватної власності має і загальне культурно-політичне значення: воно може дати приплив сюди свіжих сил, освічених і заповзятливих діячів, без яких навряд чи мислимо правильно поставити і земське, і міське господарство.
8. Слід продовжувати безперервне заселення киргизького степу російськими переселенцями, як шляхом попереднього землеустрою киргиз, що бажають перейти до осілості, так і шляхом вилучень земельних надлишків у киргиз, які не отримали осілого пристрої та полегшенням оренди киргизьких земель переселенцями; від широкого припливу в степ російських переселенців виграють
і переселенці, і киргизи, і сама степ, і російська державність.
9. Потрібно потурбуватися забезпеченням збуту сибірського хліба та інших продуктів сибірського господарства. З цією метою бажано: 1) провести південно-сибірську магістраль Уральськ - Семипалатинськ, з виходом на Ачинськ або на Новоніколаєвськ, 2) зв'язати водним каналом (Чусова-Грати) і шлюзування річок басейну Ками і Іртиша і 3) поступово скасувати челябінський перелом тарифу. Збуту сибірського хліба на Далекий Схід могло б теж допомогти, при майбутньому перегляд торгових договорів з Китаєм, обкладення ввізним митом маньчжурського хліба. Ще більше значення міра ця мала б для розвитку хліборобства в самому Приамур'я і найближчих до нього місцевостях Східної Сибіру; між тим, створити вигідність там землеробського промислу - єдиний спосіб привернути туди широкий потік переселенців і міцно закріпити за нами цю околицю.
10. Необхідно взагалі розширити і поглибити постановку переселенської справи, привести переселенські організації у відповідність з державним значенням міцного заселення Сибіру і, у зв'язку з цим, посилити і кредити переселенської кошторису.
 
 
б) Поволжі
При об'їзді землевпорядних робіт на Поволжі, Столипін виніс такі враження і думки: «Делу землеустрою покладено міцну основу; воно розвивається і потроху стає для селян своїм близьким справою. У народній психології можна помітити вже й тепер ознаки оздоровляющего впливу почав землеустрою; там, де перебудову селянського земельної побуту з тих чи інших причин значно посунулась, вплив цієї зміни відбивається помітним посиленням трудової енергії, спрямованої до підйому власного господарства і поворотом до світогляду, заснованого на культі власності та праці. В області землеустрою, у тісному сенсі цього слова, черговими є тепер завдання головним чином організаційні. Необхідно готувати нові кадри землемірів, агрономів і гідротехніків і необхідно об'єднати роботу урядових та місцевих сил, які додаються до справи землеустрою. У зв'язку із зростанням землеустрою необхідно:
1. видозмінити шкільну організацію, збільшити число шкіл і влаштовувати при школах дитячі гуртожитку;
2. скористатися хутірським розселенням для широкого розвитку вогнетривкого будівництва;
3. поступово зосередити в руках скарбниці лісові площі зі складу маєтків, пропонованих приватними власниками для покупки Селянському Банку;
4. звернути оренду казенної землі в знаряддя одноосібного землеустрою та сільськогосподарської культури;
5. зберегти колишні поміщицькі садиби і продавати їх громадським установам та приватним особам, по можливості, залишаючи в цьому останньому випадку при садибах цензові ділянки;
6. порядок і обмежити зростання мирських зборів.
Завершенням виробляється нині роботи з перетворення селянського земельної побуту повинна з'явитися організація агрономічної допомоги населенню та доступного сільськогосподарського кредиту. У цих двох заходах - чергові і спільні завдання Уряду і місцевих сил, які працюють над зміцненням і пожвавленням економічного життя сільській Росії ». Справа поліпшення порожніх і негідних земель, що велася дуже мляво з часу
його створення (з 1894 р.), отримало теж в 1910 році могутній поштовх. Асигнування на цю справу були збільшені на 80%. Одночасно був внесений до законодавчих установи проект зрошувальних робіт в Голодному степу, в Туркестані і в Мургабской степу, в Закавказзі. На цю справу було відпущено 9.000.000 рублів. Згадані роботи мали на меті окропити близько 185.000 дес. землі для заселення їх селянами колонізаторами з Європейської Росії.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спорудження амурської залізниці
У Державній Думі третього скликання Петро Аркадійович захищав 31-го березня 1908 справа спорудження Амурської залізниці, що проводилася вже в той час на підставі ст. 87 Основних Законів. Заперечення частини Державної Думи зводилися до того, що для знесиленого держави асигнування на цю справу 238 мільйонів рублів є непосильним, що кошти повинні витрачатися на інші, більш термінові і менш випадкові підприємства, що залізнична лінія вздовж кордону може тільки стати легкою здобиччю для ворога і що не можна, нарешті, серйозно говорити про економічний значенні краю, середня температура якого нижче 0.
«Уряд, - сказав Столипін, - на думку наших супротивників, йшло за інерцією, по рутинному шляху, по похилій площині, воно абсолютно безглуздо слід було в попередньому напрямку нашої далекосхідної політики. Я ж наполягаю на тому, що Уряд зважило саме наше становище після далекосхідної війни, що Уряд мав на увазі мудрий вислів Катерини II - «gouverner c'est divvoir». Уряд, перш ніж прийняти рішення, мало на увазі всю сукупність всіх тих міркувань, які тут були висловлені. Я перш за все зупинюся на стратегічних міркуваннях. При громадности нашій території незаперечно важливо мати можливість перекидати армію з одного кута країни в інший. Ніякі фортеці, панове, не замінять вам шляхів сполучення. Фортеці є точкою опори для армії, - отже, саме наявність фортець вимагає або наявності армії в краї, або можливості її туди перевезти ... У стратегічному відношенні армії важливо мати оплот в місцевому
населенні. Але я повторюю, що я не кажу про війну, я розумію, що для нас вищим благом з'явився би вічний мир з Японією і Китаєм, але і з мирною точки зору важливо, панове, може бути ще важливіше - мати той людський оплот, про який я тільки що говорив. Доповідач комісії державної оборони сказав тут, що природа не терпить порожнечі. Я повинен повторити цю фразу. Віддалена наша сувора околиця разом з тим багата, багата золотом, багата лісом, багата хутром, багата величезними просторами землі, придатної для культури. І за таких обставин, панове, за наявності держави, густо населеного, сусіднього нам, ця околиця не залишиться пустельною. У неї прососется чужинець, якщо раніше не прийде туди російська, і це просочування, панове, вже почалося. Якщо ми будемо продовжувати спати летаргічним сном, то край цей буде просочений чужими соками, і коли ми прокинемося, може бути він виявиться російським тільки за назвою ... Для того, щоб обійняти це питання не тільки з технічної, зі стратегічної, а й з більш широкої, загальнодержавної, політичного боку, треба визнати, як важливо для цієї околиці заселення її. Але чи можливо заселення без шляхів сполучення? »Петро Аркадійович перейшов до кліматичних умов, не є перешкодою для його заселення. З ходою людини, із знищенням товстого покриву торфу і моху, мерзлота йде глибоко в землю. Температура ж краю зимою нижче, ніж в Європейській Росії, але влітку там тепліше. Уссурійський край, що знаходився в аналогічних умовах, уже став заселятися, складаючи одну з головних приманок переселенців. Зрозуміло, залізниця повинна проходити по місцевостях найбільш багатим землею, придатної для заселення. За планом Уряду вона захоплює три області:
1. Амурська область. Там, в низовині між Зеей і бурі вже 800.000 десятин землі заселене росіянами Молоканов, досягли високої культури і які є прикладом того, що може бути досягнуто в майбутньому. Від Зеі на захід є ще до 13.000.000 дес. землі, придатної під переселення, а від Благовєщенська до Хабаровська відкриваються ще мільйони десятин придатної землі.
2. Забайкальська область. У північній частині її, в Баргуземской тайзі є 2 мільйони придатної для польової роботи землі.
3. Вітімськоє узбережжі, що має 13 мільйонів дес. землі.
Якщо буде прийнятий проект Уряду і початковим пунктом дороги виберуть Нерчинськ, то це узбережжя, завдяки близькості залізниці, незабаром зможе стати багатим краєм. Переходячи до фінансової сторони справи, Петро Аркадійович заявив, що вартість дороги буде обходитися в 20-22 мільйони на рік. Це, звичайно, жертва величезна, але необхідна. Закінчив він свою промову такими словами: «Наш орел, спадщина Візантії, - орел двоголовий. Звичайно, сильні і могутні і одноглаві орли, але, відсікаючи нашого російського орла одну голову, звернену на Схід, ви не перетворіть його в одноглавого орла, ви змусите його тільки стекти кров'ю ... Ваше одне рішення дасть можливість знайти і кошти на посильних умовах. Це одне вже є новим джерелом фінансової сили. Якщо, панове, у самі тяжкі хвилини нашої новітньої історії російські фінанси подужали війну, подужали смуту, то на скріплення нашого розхитаного державного тіла тільки залізним обручем - будуть кошти. Для цього, панове, потрібно тільки ваше одностайне рішення, про який я говорив на початку своєї промови. Потрібно ваше одностайне шару, - вимовте його ».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відтворення флоту
З часу японської війни одним з головних завдань Уряду стало, природно, відтворення нашої боєздатності, зокрема, нашої морської оборони. У засіданні комісії з державної оборони 3-го березня 1908 р., Столипін доводив необхідність відтворення флоту і заперечував думку більшості комісії, гаслом якої було «треба чекати». На думку Уряду, очікування забрало б енергію у підприємства, вбило б дух, досі живий у флоті. На думку Уряду, необхідна хоч одна цілісна ескадра суден нового типу для навчання особового складу флоту. Тому Уряд і запропонувало свою тимчасову, скорочену суднобудівну програму, яка дала нам одну ескадру, правда, змішаного типу. «Врешті-решт, - заявив Петро Аркадійович, - я, звичайно, відчуваю себе в положенні захисника особи, вже вперед засудженого. Якщо я все-таки взяв на себе цю важку задачу, то тому, що я не є захисником, ким-небудь призначеним, а захисником за велінням совісті, і тому, що судді, які тут присутні, не вороги флоту і не з ненавистю, а зі скорботою дивляться на наш приспущений Андріївський прапор. Борг моїй совісті сказати вам, що після того, як ви відмовите в грошах на флот, Росія вийде в міжнародному становищі применшеною. Удар, нанесений вами, не буде ударом кийка Петра Великого, ударом його кийки підганяли. Ніяких пишних фраз вимовляти я не бажаю, закінчує Петро Аркадійович, але в дану хвилину мені пригадуються слова, сказані творцем російського флоту, все тим же Петром Великим, при якому вперше застукав сокиру російського будівельника на російських верфях. Ці слова нам потрібно надовго запам'ятати. Ось вони: «Зволікання часу смерті безповоротної подібне». Вдруге захищав Петро Аркадійович справу відтворення флоту на засіданні Державної Думи 24 травня 1908. «Для всіх, здається, стало ясно тепер, - сказав він, - що тільки той народ має право і влада - тримати в своїх руках море, який може його відстояти. Тому всі ті народи, які прагнули до моря, які досягли його, нестримно ставали на шлях кораблебудування ». Далі Петро Аркадійович заявив, що морське відомство реорганізується, і що не можна, внаслідок його колишніх помилок, зупинити на повному ходу справу відтворення флоту. «Людей, панове, багато у всіх установах, - сказав він, - мало їх і в морському відомстві, і може бути ще менше тому, що кращі, бути може, сили флоту лежать тепер на дні океану. Але як не-як, а ті особи, ті нові люди, які поставлені на чолі відповідальних частин флоту, повинні відчувати, повинні усвідомлювати, яка колосальна завдання покладено на них, яка їх обтяжує відповідальність. І чи не думаєте ви, що ваша відмова в кредитах перекладе цю відповідальність з них на вас? У справі відтворення нашого морського могутності, нашої морської могутності,-закінчив Петро Аркадійович, - може бути тільки одне гасло, один пароль, і цей пароль - вперед! »13-го червня 1908 Столипін відстоював в Державній Раді відкинуте Державної думою асигнування кредитів на флот. Він просив затвердити скорочену суднобудівну програму, яка полягала в будівництві 4 броненосців, зводила цим в одне розумне ціле, не мали в окремо ніякого бойового значення суду і слугувала зародком для інших більш великих суднобудівних програм. «Державна Дума, - заявив Петро Аркадійович, - хоча й під напором патріотичних почуттів, не стала на цю точку зору. Тому, панове, я апелюю до Державного Раді, що складається з осіб, навчених державним досвідом та осіб, обраних самими стійкими групами населення ... І ми просимо вас, раз ви знаходите, що флот Росії потрібен, раз ви знаходите, що Росія ще не настільки зубожіла, щоб відмовитися від своїх морів, то, панове члени Державної Ради, не порятуйте нас від тієї відповідальності, від якої нас не позбавив закон, від якої нас не звільняє Государ ...». Справа відтворення флоту було зрушено з мертвої точки і почав розвиватися. 4-го серпня 1911 Рада Міністрів, під головуванням Петра Аркадійовича, обговорив питання про будівництво чорноморського флоту. На цю справу законодавчими установами було відпущено 102 млн рублів. Вирішено було побудувати 3 броненосця типу дредноут, 9 ескадрених міноносців і 6 підводних човнів. Замовлення були розподілені між суспільством російських заводів і суспільством приватних миколаївських суднобудівних заводів. Вартість броненосців виявилася трохи дешевше, ніж вартість вже будувалися у той час у Петербурзі броненосців для Балтійського флоту. Швидкість броненосців була встановлена ​​біля 22 вузлів, двигуни турбінні, озброєння - з 12-дюймових гармат, дрібної артилерії і мінних апаратів, район дії - близько 1.200 верст. Термін закінчення броненосців був встановлений чотирирічний (тобто серпня 1915), міноносців - вухлетній. Усі судна вирішено було будувати в Миколаєві. 5-го серпня були ани наряди на будівництво суден. Одночасно Уряд вирішив внести до едалеком майбутньому в законодавчі установи загальний проект відтворення лота.
1. Балтійський флот був визначений: з 16 лінійних кораблів (дредноутів), 8 броненосних крейсерів, 16 крейсерів, 36 ескадрених міноносців, 12 підводних човнів, загороджувачів, транспортів, плавучих барж, навчальних, посильних і тралящіх судів у потрібну кількість, а також резервної ескадри того ж складу, комплектуемой із судів, які вислужили строк у чинному флоті. Кількісний склад Балтійського флоту мав бути доведений до зазначеної норми в 1930 році.
2. Чорноморському флоту було встановлено складатися з одного діючого ескадри, яка перевершує активні сили держав, розташованих на узбережжі Чорного моря в 1,3 -1,5 рази. Потім - з резервної ескадри і допоміжних суден того ж призначення, як і в Балтійському морі. Термін, до якого повинен був бути готовий у повному складі Чорноморський флот, був залишений в залежність від суднобудівної інтенсивності інших держав.
3. Тихоокеанську (сибірську) флотилію передбачалося створити в складі 2 крейсерів, 18 міноносців, 12 підводних човнів, 3 мінних загороджувачів, транспортів і навчальних суден за потребою. У цьому складі було намічено здобувати сибірську флотилію до тих пір, поки кошти державного казначейства не дозволять збільшити її лінійними кораблями. Передбачено було також питання про заміну застарілих судів новими. На тому ж засіданні 4-го серпня 1911 Рада Міністрів постановив видавати премії заохочення вітчизняного суднобудування. Причиною послужило цей захід тим, що зважаючи на нікчемного розвитку російського торговельного флоту, лише 10% вантажу перевозилося з Росії під національним прапором, решта ж 90% доставлялися на іноземних судах. Така постановка справи була для держави надзвичайно невигідною. Рада постановила видавати премії не тільки через суд торгового флоту (протягом 15 років), а й за нові машини. Наше річкове судноплавство було розвинене як ніде в світі. Вищеназваними заходами передбачалося розвинути в такій же мірі наш морський торговий флот.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запити
У зв'язку з переказом суду колишнього директора департаменту поліції Лопухіна, Столипін відповідав в Державній Думі 11-го лютого 1909 року на запит, що стосувався колишнього співробітника поліції Азефа і його діяльності. Останній звинувачувався лівими партіями Думи в провокації; до цього додавалося, що Уряд у цій іпостасі свідомо користувалося його послугами. «Тим часом, - сказав Петро Аркадійович, - справа Азефа - справа дуже нескладне, і для Уряду, і для Державної Думи єдино гідний, єдино вигідний вихід з нього - це шлях самого відвертого викладу та оцінки фактів. Тому, панове, не чекайте від мене гарячої захисної або обвинувальної промови, це тільки затемнили б справа, додало б йому відомчий характер ». Переходячи до огляду поліцейської і, паралельно з цим, революційної діяльності Азефа, Петро Аркадійович довів, що останній в терористичних актах сучасних замішаний не був, а навпаки, чинив цінні послуги у запобіганні таких. Особливо з 1906 року, коли Азеф став близько до бойової терористичної організації, він почав паралізувати всі дії центрального комітету і жоден терористичний задум не отримав з тих пір здійснення. Все ж злочину того часу (замах на Дубасова, вибух на Аптекарському острові, пограбування в ліхтарний провулку, вбивство Міна) вдаються лише, будучи справою незалежних терористичних організацій. «Ось, панове, все, що за даними міністерства внутрішніх справ відомо про Азефе. Я вивчав докладно цю справу, так як мене цікавило, чи немає в ньому дійсно доказів у співучасті в злочині, у потуранні або недбалості органів Уряду. Я цих даних, вказівок чи доказів не знайшов. Якщо допустити, - сказав далі Петро Аркадійович, - що Азеф повідомляв департаменту поліції все те, що він знав, то виявиться, що один з ватажків, один з ватажків революції, був, власне, не революціонером, не провокатором, а співробітником департаменту поліції, і це було б, звичайно, дуже сумно і важко, але ніяк не для Уряду, а для революційної партії. Тому думаю, що наскільки Уряду корисний у цій справі світло, настільки ж для революції необхідна темрява. Уявіть, панове, весь жах захопленого на злочинний шлях, але ідейного готового жертвувати собою, молодої людини або дівчини, коли перед ними виявиться весь бруд верхів революції. Чи не вигідніше революції розпускати жахливі, легендарні чутки про злочини Уряду, перекласти на Уряд весь одіум справи, звинуватити його в злочинних підступи, які деморалізують і членів революційної партії, і саму революцію? Адже легковірні люди знайдуться завжди ». Далі, Столипін перейшов до особистостей трьох головних обвинувачів Азефа. «Першим з них - виявляється Бакай, провокатор, зрадник і шантажист, який шляхом своїх агентів вимагав у родичів ув'язнених, що підлягали швидкого випуску на свободу, великі суми грошей, нібито за їх звільнення. Другий обвинувач - Бурцев. З 23-річного віку його революційної вірою був суцільний терор, вбивства, царевбивства. Дві найбільш волелюбні країни, Англія і Швейцарія, визнали його свого часу злочинним: у першій з них він був у 1898 році засуджений на 18 місяців примусових робіт, за проповідь терору, з другої був висланий за проповідь анархізму і тероризму у своїй книжці «До зброї ». Третій обвинувач - Лопухін, колишній директор департаменту поліції, нині (у 1909 р.) відданий суду за зносини з революціонерами. Він зрадив Азефа революціонерам, повідомивши їх, що останній був співробітником поліції, а потім став зводити на нього голослівні звинувачення в провокації. Перший висновок з усього сказаного той, що ніяких даних про провокаторстві Азефа немає. Другий висновок, - заявив П. А., - висновок сумний, але неминучий, що поки існує революційний терор, повинен існувати і поліцейської розшук. Зустрітися, панове, з революційною літературою, прочитайте рядки, повчають про те, як треба боротися за допомогою терору, за допомогою бомб, причому рекомендується, щоб бомби ці були чавунні, для того, щоб було більше осколків, або щоб вони були начинені цвяхами. Ознайомтеся з проповіддю царевбивства ». Петро Аркадійович заявив, що Уряд боролося і завжди буде боротися з провокацією. «Але, панове, - сказав він, - потворні явища не можна зводити в принцип, і я вважаю обов'язком заявити, що в середовищі органів поліції високо стоїть почуття честі і вірності присязі та обов'язку. Я знаю службу тутешнього охоронного відділення, я знаю, наскільки чини його зневажливо ставляться до смертельної небезпеки. Я знаю двох начальників охоронного відділення, які були при мені в Саратові; я пам'ятаю, як вони мене холоднокровно просили, щоб, коли їх уб'ють, я подбав про їхню сім'ю. І обидва вони вбиті, і померли вони свідомо за свого Царя і свою Батьківщину ». Петро Аркадійович закінчив словами: «Вся наша поліцейська система, вся праця і сила, що витрачаються на боротьбу з роз'їдає виразкою революції, - звичайно, не мета, а засіб, засіб дати можливість жити, трудитися, дати можливість законодавствувати, бо були спроби і в законодавчі установи кидати бомби. А там, де аргумент - бомба, там, звичайно, природний відповідь - нещадність кари. Не думайте, панове, що досить повільно видужуючих Росію підфарбувати рум'янами всіляких вольностей і вона стане здоровою. Шлях до зцілення Росії зазначено з висоти Престолу і на вас лежить величезна праця виконати це завдання. Ми, Уряд, ми будуємо тільки ліси, які полегшують ваше будівництво. Супротивники наші вказують на ці ліси, як на зведене нами потворне будівлю, і люто кидаються рубати їх підставу. І ліси ці неминуче впадуть і, може бути, задавлять і нас під своїми руїнами, але нехай, нехай це станеться тоді, коли з-за уламків буде вже видно, принаймні, в головних контурах, будівля оновленої, вільної, - вільною у кращому сенсі цього слова, вільної від злиднів, від неуцтва, від безправ'я, - відданої, як одна людина, своєму государю, - Росії, - і час це, панове, настає, і воно настане, незважаючи ні на які викриття, так як на нашій стороні не тільки сила, але на нашій стороні і правда ». 31-го березня 1911 Петро Аркадійович відповів на запит 32-х членів Державної Думи, що звинувачували Уряд у постійному зменшенні прав Думи у питаннях, що підлягали її розгляду, зокрема, в питанні про армію. Подібний запит був недоречний, бо не належав до числа, наданих Державній Думі за статтею 58. Розпорядження армією
належало виключно верховної влади. «Введіть в цей принцип, - сказав Столипін, - отрута сумніви, вселити нашої армії хоча б уривок думки про те, що пристрій її залежить від колективної волі, і міць її вже перестане спочивати на єдиній, незмінною, що з'єднує нашу армію силі - на Влада верховної. Думі ж, в вказаним їй рамках, залишається велика робота на успіх нашої армії. Але протизаконно було б, - продовжував Петро Аркадійович, - використання законодавчими установами своїх бюджетних або кредитних прав для закріплення в армії бажаного їй порядку ... Я впевнений, що Державна Дума з силою відкине запит 32-х своїх членів, предуказана цим, що в справі захисту Росії ми всі повинні з'єднати, узгодити свої зусилля, свої обов'язки і свої права для підтримання одного історичного вищого права, права Росії бути сильною » .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Віросповідання
У Державній Думі, 22-го травня 1909 року, П. А. Столипін виклав погляд Уряду на проект свободи віросповідань. Він нагадав, що Святіший Синод, цілком вільний при вирішенні справ канонічних, був завжди залежний від світської влади в питаннях, що стосувалися ставлення Церкви до Держави. Надання Церкви вершітельства всіх її справ порвало б вікову дружну її зв'язок з Державою, припинило б обопільна довіра. Не слід тому поривати традиції. «Якщо абсолютно безперечно, - заявив Петро Аркадійович, - що раз проголошена свобода віросповідань, то відпадає потреба будь-якого дозволу цивільної влади на перехід до іншого віросповідання, якщо абсолютно безперечно, що нашим законодавством не можуть бути збережені які-небудь кари за віровідступництво, то превеликий сумніву повинен бути підданий пропозиція комісії, про необхідність проголошення в законі свободи переходу з християнства в нехрістіанство ». Думська комісія знаходила, що виконання християнських таїнств і обрядів особами, відмовившись від християнства, було б узаконеним блюзнірством, і що раз перехід з християнства в нехрістіанство НЕ поразами, то неузаконені такого переходу було б актом негідного Держави лицемірства. На думку ж Петра Аркадійовича, думська комісія впала сама з собою в протиріччя. «Адже, насправді, панове, - сказав він, - значно більше осіб, які себе визнають абсолютно невіруючими, ніж таких, які наважуються перейти в магометанство, буддизм чи єврейство. І всі міркування комісії щодо осіб, що перейшли в нехрістіанство, можуть бути віднесені повністю до осіб, які заявляють себе невіруючими. Адже ці
особи точно так само кощунствують, здійснюючи таїнство, адже вони точно так само повинні були б бути відлучені від Церкви. Тим часом комісія абсолютно правильно говорить, що у нас неможливе визнання принципу вневероісповедності. З одного боку, комісія йде набагато далі багатьох європейських законодавств, які не знають відкритого признання переходу з християнства в нехрістіанство, з іншого боку, комісія не слід до кінця за західними зразками і не наважується визнати принцип вневероісповедного стану. Проте торжество теорії однаково небезпечно і в тому, і в іншому випадку: скрізь, панове, у всіх державах, принцип свободи совісті робить поступки народному духу і народних традицій і впроваджується в життя, строго з ними погодившись ... Ви бачили, - закінчує Петро Аркадійович, - як ревно молиться наш російської народ, ви не могли не відчувати атмосфери накопичився молитовного почуття, ви не могли не усвідомлювати, що лунали в церкві слова - для цього він просив люду - слова божественні. І народ, який шукає розради в молитві, зрозуміє, звичайно, що за віру, за молитву кожного по своєму обряду - закон не карає. Але цей же народ не зрозуміє закону, закону чисто вивесочного характеру, який проголосить, що Православ'я, християнство зрівнюється з язичництвом, єврейством, магометанство ... Наше завдання не полягає в тому, щоб пристосувати Православ'я до абстрактній теорії свободи совісті, а в тому, щоб запалити світоч віросповідної свободи совісті в межах нашого Російського Православного Держави. Не погіршує ж наш законопроект чужим, незрозумілим народу доважком. Пам'ятайте, що віросповідання закон буде діяти в Російському Державі і що затверджувати його буде Російської Цар, який для занадто ста мільйонів людей був, є і буде Цар Православний ».
 
 
 
 
 
 
 
Фінляндія
5-го травня 1908 Столипін, вперше порушивши про Фінляндії, відповідав на запит Державної Думи. Перш за все він заявив що, з причини того, що Фінляндія є складовою частиною Російської Імперії, об'єднане Уряд відповідає за все в ній відбувається, за всі події, за всю зосереджену в ній революційну діяльність. У 1905 році там діяла фінляндська червона гвардія з горезвісним капітаном Куком на чолі. Скінчилося тим, що ця організація взяла участь у Свеаборгской бунті. Після неї утворилося під спортивним виглядом ще більш небезпечне товариство «Войма» (Сила), поширюються безліч зброї у всій Фінляндії. Пароплави «Джон Графтон», «Петер», «Ханки» і ін були спіймані при перевезенні до Фінляндії рясного військового матеріалу Протягом одного 1907 року на території Фінляндії мало місце 25 конференцій і зборів революційного характеру; звідти ж готувалися багато замаху. Навіть деякі фінляндські посадові особи були замішані у ворожі нам суспільства Фінляндські влади ставилися доброзичливо до подібним організаціям, так само як і до росіян революціонерам, що знаходило собі на фінляндської території саме надійний притулок для підготовки терористичних актів; вони навіть всіляко паралізували дії нашої російської поліції. Зважаючи на все це довелося вдатися до встановлення вздовж фінляндської кордону суцільного військового кордону. У справах управління Фінляндією, що мали дотик до Росії, теж зустрічалися труднощі й ненормальності. На підставі указу 1-го серпня 1891 міністр статс-секретар мав право сам вирішувати, чи стосується ту чи іншу справу інтересів Росії чи ні і відповідно з цим запитувати або не запитувати укладення підлягає міністерства Імперії. Але великодушно предоставденное право повело до багатьох зловживань; багато питань, що зачіпали російські інтереси, були вирішені Фінляндією самочинно. Так, були змінені: у 1896 році параграфи установи фінляндського сенату з міліційних експедиції; в 1906 році закон про російською мовою в державних установах; була внесена в Сенат пропозиція за законом про друк, дуже істотна для інтересів Росії. Дійшло, нарешті, до того, що про багатьох законопроектах Імперське Уряд дізнавалося лише з газетних чуток (серед них законопроекти про промисли, про образу величності ...). Нарешті, без зносини з Імперськими владою, фінляндський Сенат приступив до розробки законопроекту про нову форму правління, хилиться майже до повного визволення Фінляндії від зв'язку з Росією. Для того, щоб усунути можливість подібних актів і для того, щоб взагалі знищити в корені причини розбіжності з Фінляндією, Петро Аркадійович відзначив необхідність вникнути в політичний світогляд фінляндців. Останнє було засновано на заяві Імператора Олександра 1-го від 1809 року, в якому Він обіцяв зберігати встановлення і закони Фінляндії. Фінляндців ж все зрозуміли, що цією заявою Імператор визнав особливу фінляндську державність. Олександр II в 1863 році згадав про конституційної монархії при скликанні фінляндського сейму. Надалі ж Росія, зайнята своїми внутрішніми справами, мало цікавилася Фінляндією. «Ось чому, - сказав Петро Аркадійович, - ці принципи окремої фінляндської державності почали потроху переходити в особливу науку, своєрідного фінляндського державного права. Для того, щоб створити цю науку, підбиралася маса документів, причому, звичайно, купа таких самих документів, не підтверджували цих принципів, відкидалась у бік ... Народні університети і публічні лекції продовжували це ж справа і абсолютно природно, що теорія скоро перейшла в вірування, вірування перейшло в догмат, догмат само важко спростовувати будь-якими розумовими доказами. З цього догмату Фінляндія - особливе держава, і до того ж держава конституційне, правове, держава, яка має завдання абсолютно різні від завдань Росії, і чим тісніше буде пов'язана Фінляндія з Росією, тим здійснення цих завдань стане неімовірніше ». «Ось, панове, - продовжував Столипін, - у цій Політичної атмосфері і застають Фінляндію події 1905 року, які послужили пробним каменем і для багатьох росіян, які в той час, може бути, засумнівалися в майбуття Росії». Що ж із себе дійсно представляє Фінляндія? Східна частина її - древнє російське надбання (з 1323 р.), знову завойоване Петром Великим і Єлизаветою корпорірованное до складу Росії. Олександр I, який завоював остаточно Фінляндію, оголосив про приєднання її назавжди до Російської Імперії. «Імператор Олександр I, - сказав Петро Аркадійович, - дарував Фінляндії внутрішню автономію, він дарував їй і зміцнив за нею право внутрішнього законодавства, підтвердив всі корінні закони, весь розпорядок внутрішнього управління і судочинства, але визначення відносин Фінляндії до Імперії він залишив за Собою і визначив його словами: «власність і державне володіння». У тому ж дусі діяли і наступні Добродії, що вирішували тоді за Росію і керували Фінляндією на патріархальних засадах. Надалі ж, з скликаннями фінляндських сеймів, стосунки ці сильно ускладнилися, а сейми стали вторгатися у вирішення питань загальнодержавного значення, що й призвело до такого становища. Російська точка зору цілком зрозуміла, Росія не може бажати порушення законних автономних прав Фінляндії щодо внутрішнього її законодавства та окремого адміністративного і судового устрою, але в загальних законодавчих питаннях управління повинно бути і загальне рішення спільно з Фінляндією і з переважанням, звичайно, державних прав Росії » . До таких загальних питань Петро Аркадійович відніс захист держави, спостереження за фортецями, спостереження і захист берегових вод, спостереження за поштовими установами, управління телеграфом, митницями, залізницями і т. д. Спосіб вирішення подібних питань повинен бути знайдений. Шляхом постійних думських запитів цієї справи врегулювати не можна. Є інший законний шлях через Державну Думу і Державну Раду. «Ви, панове, - не можете, - заявив Петро Аркадійович, відкинути від себе обов'язків, несомих вами в якості народного представництва. Ви не можете розірвати і з минулим Росії. Не даремно були пролиті потоки
російської крові, має сенсу і не несвідомо затвердив Петро Великий державні права Росії на берегах Фінляндського затоки. Я впевнений, панове, - закінчив Петро Аркадійович, - що ви відкидаєте запит; але вами, у ваших російських серцях будуть знайдені вирази, які змусять, спонукають Уряд представити на ваш же суд законопроект, що встановлює спосіб вирішення наших спільних з Фінляндією справ, законопроект, не порушує прав маленької Фінляндії, але захищає те, що нам все ближче, все дорожче, - історичні, державні права Росії ». 17-го березня 1910 Столипін опублікував урядовий проект про порядок видання стосувалися Фінляндії законів і постанов загальнодержавного значення. Останній був представлений у законодавчі установи і 21-го травня 1910 Петро Аркадійович говорив про нього в Державній Думі. Він накидав картину неясності та недозволених фінляндського питання, що позначилася останнім часом особливо в питанні про відбування фінляндців військової повинності. Згадавши знову про події 1905 року, - він заявив, - що кожного разу, коли Фінляндії робилися поступки, коли російська влада в краї слабшала, останній робився все вимогливіше та вороже по відношенню до Імперії. Багато фінляндців, напр., Фінляндський сенатор Лео Мехелін, знаходили, що «взаємини обох сторін вимагають, щоб Цар і Великий Князь був єдиним російським, який міг би й мав би впливати на фінляндські справи». «Звідси ясний логічний висновок, - заявив Петро Аркадійович, - що вирішення питання про зміну взаємин Росії і Фінляндії, взаємин сильно ускладнилися за сто років, має належати виключно творчості фінляндського Сейму, Росії повинне належати в особі її Монарха лише право« вето », що зводить роль Росії до пасивного опору проти шкідливих для неї актів і не дає їй можливості привести свої відносини з Фінляндією до благополучного результату. Таким чином нині царюючому Государю, в хвилину повороту у фінляндських справах, мали вирішити, хто ж правомочний здійснити державну владу для встановлення норми і порядку загальнодержавного законодавства? Подарувавши, як Самодержавний Государ, Основні Закони Імперії, Государ Імператор, маніфестом від 20-го лютого 1906 залишив за собою право встановити в свій час і закони загальнодержавні. Він міг зробити це Сам, Він міг зробити це, послухавши Фінляндським теоріям, за допомогою фінляндського Сейму, Він міг, нарешті, закликати до цієї справи народне представництво. Маніфестом 14-го березня це питання вирішене і законопроект знаходиться перед Вами, панове члени Державної Думи. Вам треба буде розв'язати питання великих історичних розмірів, але під час цього історичного суду будуть лунати і лунають вже і звинувачення, і докори та нарікання. Вказуючи на перелік, вам будуть доводити, що російська реакція прагне задушити автономію вільного народу, тоді як в можливості поповнення переліку і полягає ознакою Верховної російської держави, полягає забезпечення, у разі пропуску або недогляду, від повороту знову в такий стан, в якому ми знаходимося в даний час. Запрошення фінляндських депутатів в Думу і Державну Раду з вирішальним голосом - це акт найбільшої справедливості, але це в той же час доказ єдності Російської Імперії. Баламутить вас, як я чув, деякий нагляд за школами введено до переліку внаслідок тієї неприязні, того недружелюбності, що вселяється у школах дітям по відношенню до Росії і російської мови. Союзи, друк, суспільство - це всі предмети, які навіть у складних державах становлять предмет загальноімперського законодавства ... Але нам будуть вказувати, звичайно, що цим шляхом бюрократія прагне зруйнувати високу місцеву культуру і народне правосвідомість. Я вам відповім словами доповідача, що незалежно від фінляндського правосвідомості, існує ще інше правосвідомість, правосвідомість російське; вам будуть вказувати на те, що Уряд не рахується з інтересами цілого народу, - на це я вам відповім, що Государ довірив справу вам і що крім вас не пройде жоден Імперський закон; вам, звичайно, будуть урочисто вказувати на думку, нібито, Європи, на тисячі зібраних фінляндців за кордоном підписів, - тут вже відповім вам не я, а відповість вам вся Росія, що багато хто, мабуть, ще не зрозуміли, що при новому ладі Росія не розвалюється на частини, а міцніє і пізнає себе. Зруйнуйте, панове, небезпечний привид, щось гірше, ніж ворожнеча і ненависть, - зневага до нашої батьківщині. Презирство відчувається і в загрозі пасивного опору з боку деяких фінляндців, презирство відчувається і з боку непроханих порадників, презирство відчувається, на жаль, і з боку частини нашого суспільства, яка не вірить ні в право, ні в силу російського народу. Струсіть з себе, панове, цей злий сон і, уособлюючи собою Росію, опитаних Царем у справі, рівного якому ви ще не вершать, доведіть, що в Росії вище за все право, що спирається на всенародну силу ». Державна Дума, переконана доводами Столипіна, стверджує законопроект про Фінляндії. 8-го червня 1910 дебати з фінляндському законопроекту почалися в
Державній Раді. Заперечуючи опозиції, Петро Аркадійович заявив у своїй промові на цьому засіданні: «або відмовитися від загальноімперських прав законодавства на користь фінляндського провінційного сейму, або доведіть, що дарований Государем Росії нові законодавчі установи вважають своїм обов'язком свято охороняти те, що належить самій державі». Далі, у засіданні 11-го червня він роз'яснив, що при проведенні проектованих загальних законів будуть заслухані в законодавчих установах думки фінляндських членів. До цього ж часу «фінляндська життя буде регулюватися існуючими нормами». Отже, закон не заподіє ні законодавчу обструкцію, ні збиток Фінляндським інтересам. Він тільки відновить державні права Росії. 17-го червня 1910 Государ затвердив схвалений Державною Радою та Державною Думою закон про порядок видання законів, що стосуються Фінляндії. Цим було врегульовано питання про наші стосунки з Фінляндією і остаточно встановлено шлях подальшого фінляндського законодавства, намічений Урядовим способом. Законами підлягало видаватися: 1) у порядку, встановленому загальним законодавством, якщо вони відносяться не до самих лише внутрішнім Справах цього краю, і 2) в порядку, встановленому особливим (фінляндських) законодавством, якщо вони відносяться до одних тільки внутрішнім справах цього краю.
У 1911 році П.А. Столипін порушив питання про приєднання до Петербурзької губернії двох суміжних з нею парафій Виборзької губернії (Ківенекского і Ново-Кірковского). Парафії ці були улюбленим притулком для наших революціонерів. Значне ж корінне російське населення парафій не міг добитися рівноправності від фінляндських влади. Крім того, до цього заходу Уряд спонукало стратегічне місце розташування парафій, дуже суттєве для захисту Петербурга і Кронштадта, з суші і з моря. 4-го серпня 1911 питання це отримав схвалення Монарха та подання відповідного законопроекту було отримано Столипіну.
 
 
 
Турбота про міста
20-го лютого 1910 П. А. Столипін давав роз'яснення в Державній Раді щодо законопроекту про стягування збору з вантажів на користь міст. Він вказав, що цими зборами міста скористаються для спорудження певних доріг. Період збору буде короткочасним і обкладений збором буде той вантаж, який згодом скористається підлягають спорудженню дорогами. Петро Аркадійович відзначив, що Росія страждає від ще однієї зайвої стихії - бездоріжжя. Станції бувають часто зовсім відрізаними від селітельних пунктів. Це лихо загрожує великими збитками особливо для міст: з 488 станцій, що обслуговують однойменні з ними міста, 238 станції лежить поза селітельной їх частини, а більшість станцій на повітової території. У самих же міст немає коштів, щоб підвезти до цих станцій під'їзні шляхи і з них не можна вимагати таких коштів (138 стаття Міського положення). Самим же справедливим є стягнення попутного збору з товару, що підлягає перевезенню. Для відправником товару і споживача подібний збір не може бути обтяжливим, будучи відповідно до вартості товару, а є, навпаки, більш вигідним на увазі його короткочасності, ніж пізній збір на вже споруджені шляху. Наполягаючи на проведенні цього заходу, в засіданні 24 лютого, і доводячи перевагу проведення її в порядку адміністративному, тобто в редакції, прийнятої Державної Думою, Петро Аркадійович заявив: «треба просто використовувати нашу вищу адміністративну владу для того, щоб почати, по Принаймні, первісну скромну боротьбу з величезним нашим злом - бездоріжжям ». Державна Рада і прийняв законопроект саме в цій редакції. У листопаді 1909 року Петро Аркадійович вніс у Державну Думу законопроект про спорудження каналізації і перебудові водопостачання в Петербурзі. Згідно з цим проектом, Вищезазначена міра повинна була вироблятися безпосереднім розпорядженням Уряду, за наявності комісії і технічно-господарського комітету з досить широко в ньому представленим громадським елементом. Спільні проекти повинні були бути складені не пізніше трьох років, а проектували споруди мали бути закінчені в 15-ти річний термін з дня затвердження законопроекту. Після закінчення цього терміну підприємства повинні були бути передані місту, що ж стосується фінансової сторони, то було встановлено на підставі дослідів інших міст, що водопостачання і каналізація не тільки окупаються платою за користування ними, але нерідко приносять більш-менш великий чистий дохід. Розмір будівельного капіталу був визначений у 100 мільйонів рублів. 8-го серпня 1910 Петро Аркадійович викликав Петербурзького міського голову для з'ясування санітарного стану міста та організації заходів боротьби з холерної епідемією. Петро Аркадійович ознайомився також із заходами, вжитими для поліпшення води й по спорудженню озонной станції. 19-го січня 1911 року Столипін виголосив у Державній Думі мова про каналізацію С.-Петербурга, міста, в якому «число смертей вже перевищує число народжень, в якому одна третина смертей походить від заразних хвороб ... в якому час від часу з'являються поворотний тиф, хвороба давно зникла на Заході, в якому грунт сприятлива для розвитку будь-яких бактерій ... »Захищаючи проект Уряду і вказуючи на необхідність урядового сприяння в цій справі на тлі багаторічної нерішучості Міської Думи, Петро Аркадійович підкреслив: «Я не хочу, не бажаю залишатися довше безпорадною і безсилим глядачем вимирання низів, хочу напевно знати, що при яких би то не було обставин, при яких би то не було умовах, через 10 років у столиці російського Царя буде, нарешті, чиста вода і ми не будемо гнити в своїх власних нечистотах. Я не повірю і ніхто мені не доведе, що тут необхідно рахуватися з почуттям якоїсь делікатності по відношенню до міського управління, що туг може існувати побоювання образити людей або образити ідеї. Я прошу вас висловити вашу тверду волю, маючи на увазі не тільки один Петербург, - ні, це необхідно і по відношенню всієї Росії ». Далі Петро Аркадійович повідомив про жахливі умови міст Поволжя, наводнює до того ж щорічно епідеміями і хворобами з Азії. «Уряд просить вас довести справу до кінця, - уклав Петро Аркадійович, - просить вас підкреслити непохитність вашого рішення, пам'ятаючи, звичайно, не про самолюбстві тих чи інших діячів, а про простий бідному робочому люде, який живе або скоріше гине в самих неможливих умовах і про який, під назвою пролетаріату, тут прийнято згадувати, головним чином, як про козирі у політичній грі ». Після дебатів і голосувань законопроект приймається. 15-го жовтня 1909 Петро Аркадійович виклав в раді у справах місцевого господарства проект про введення городового положення в містах Царства Польського. Міністерство при цьому виходило з наступного принципу: «надати цим містам повний обсяг прав по самоврядуванню, якими володіють міста росіяни, зробити це у формі і в рамках, звичайних місцевому населенню, і встановити відразу остаточний спосіб самоврядування, не підлягає вже подальшої еволюції в залежності від майбутніх змін городового положення в корінній Росії ». Грунтувалося міністерство при розробці проекту на городовом положенні 1892 року. Внесені до нього обмеження полягали у забезпеченні політичних прав Держави і в наділенні російських городян, незалежно від юлі більшості, правом участі у міському самоврядуванні. Петро Аркадійович заявив далі, що тоді як у Західному краї Міністерство прагне створити земство за забарвленням російське, то в містах Царства Польського воно очікує побачити самоврядування польське, підпорядковане лише російської державної ідеї. Подробиці законопроекту полягали: у залученні до складу міських виборців не тільки власників нерухомості, але і квартиронаймачів, якими російські найбільш часто були в цьому краї; у поділі міських виборців на три курії: російську, єврейську та з інших обивателів (цим шляхом передбачалося забезпечити участь російських городян у міському управлінні і уникнути переважання в останніх єврейського елементу; за проектом передбачалося допустити євреїв у міські думи в кількості не більше однієї п'ятої всього складу). Компетенцію міст проект точно погодив з компетенцією міст центральної Росії. Особливістю законопроекту була також обов'язковість російської державної мови для діловодства і зносин і допущення поряд з російською та польської мови у внутрішньому діловодстві домашньому. «Я сподіваюся, - закінчив Петро Аркадійович, - що ваші судження тут, а потім і застосування майбутнього закону на місці послужать доказом чесного прагнення польського населення скористатися благами самоврядування, на яке воно має право за висотою своєї самобутньої культури, але без задньої думки звернути самоврядування на знаряддя політичної боротьби або в засіб для досягнення політичної автономії. Я сподіваюся на це тим більше, що другий законопроект, який поставлений на чергу Міністерством, буде законопроект про введення в губерніях Царства Польського самоврядування земського. »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Західне земство
Думка про введення земства у західних губерніях зародилася у Столипіна ще під час перебування його Ватажком Дворянства в Ковенської губернії. Дізнавшись і полюбивши цей край, Столипін відчував, як сильно перешкоджало його культурному зростанню відсутність земських представницьких установ, але російські державні інтереси не допускали їх введення в губернії, в якій більшість великих землеволодінь належало інородців. Завдяки енергії та особистому авторитету Столипіна, йому вдалося, коли він був предводителем дворянства, створити «Ковенської Товариство Сільського Господарства» і в ньому, на грунті спільності сільськогосподарських інтересів, об'єднати для спільної роботи росіян, поляків і литовців. У трьох південно-західних і трьох білоруських губерніях російське землеволодіння було більш міцним і Столипін, зробившись Міністром Внутрішніх Справ, поспішив підняти питання про земство в Західному краї. У 1909 році Уряд визнав існуючий закон про вибори до Державної Ради від дев'яти губерній західного краю (Віленської, Вітебської, Волинської, Гродненської, Київської, Ковенської, Мінської, Могилевської і Подільській) незадовільним і неправильним, тому що незважаючи на значне переважання російської землеволодіння в краї , в його сукупності, представниками від усіх губерній пройшли поляки, тоді як польське населення краю становило всього чотири відсотки і внаслідок цього обрані представники не були представниками інтересів усього його населення, а лише інтересів вищого наносного шару. Найбільш правильним висновком з положення, що Уряд вважав поширення земства на ці 9 губерній. Але на це потрібен час. Внаслідок цього Уряд вніс законопроект про продовження повноважень вже обраних членів Державної Ради на один рік. Цим проміжком часу Уряд передбачало скористатися для розробки та внесення проекту про західний земстві. Міра такого продовження повноважень стала б не тільки доцільною, а й цілком законною, має багато прецедентів як в нашій, так і західноєвропейської практиці. У своїй промові з цього питання Петро Аркадійович заявив, що положення Уряду вкрай полегшувалося тим, що Державна Дума сама висловила побажання про введення західного земства. Він додав, що відповідний законопроект буде внесено на розгляд осінньої сесії. Державна Дума прийняла проект Уряду з варіантом, який замінив продовження повноважень членів Державної Ради на один рік річним обранням нових членів. 6-го жовтня 1909 року, відкриваючи сесію Ради у справах місцевого господарства, Петро Аркадійович виклав урядовий законопроект про введення земства в дев'яти західних губерніях. Згідно з проектом, великі міста (Мінськ, Вільно, Київ) підлягало виділити в особливі земські одиниці, за прикладом міст центральної Росії. У проекті не вважали можливим заснувати цілком на земському положенні 90-го року, з огляду на те, що останнє дає перевагу дворянського стану. Таке ж у західному краї складалося переважно з поляків. Тому в законопроекті був проведений принцип бессословности. Різноплемінної населення була головним каменем спотикання законопроекту: хоча земські установи і суть установи не політичні, а господарські і для правильного їх дії потрібно участь в них усіх елементів краю, однак не можна надавати їм певну племінну забарвлення. Остання відбилося б на господарському житті, на господарських інтересах краю, які проникають у народну гущу глибше, ніж навіть інтереси політичні. Тому для захисту російських державних інтересів Уряд ввів до законопроекту принцип національних відділень при виборі повітових гласних і таких же відділень у міських думах і повітових земських зборах при виборі голосних губернських. Для визначення числа гласних з національностей в проекті пропонувалося зупинитися на способі, що відбиває дійсне співвідношення різних груп населення, на ухваленні в розрахунок двох ознак: кількісного і майнового. У місцевостях же з дуже слабким російським населенням передбачалися проектом наступна мінімальні вимоги. Повинні були бути особи російського походження: голова губернської земської управи, всі найголовніші посади за наймом, не менше половини виборних посад і не менш
половини дрібних службовців за наймом. Цим вичерпувалися особливості законопроекту, введенням якого Уряд передбачало «наблизити господарське становище губерній західного краю до господарського розпорядку, ужиткові корінних російських губерній, з тим, щоб дати західного краю реформоване земство, згодом, разом з усією іншою Росією». 7-го травня 1910 Петро Аркадійович захищав у Державній Думі урядовий законопроект про введення західного земства. Він заперечував думки опозиції, що розмовляла, що будь-які обмеження для місцевого елемент було б запровадження політики в ту область, яка політиці чужа, було б штучним роздуванням старовинної племінної ворожнечі. Він заявив, що Уряд, приймаючи до уваги ці доводи, стало все-таки на іншу точку зору, поставило на перший план національну завдання в Західному краї, що вимагає підпорядкування земської ідеї ідеї державної. Адже чи вправі було б держава надавати самим собі не зміцнілі російські осередки краю в їх змаганні з міцними цитаделями польської культури? Вирішення питання варто було б шукати не в абстрактній доктрині, а в досвіді минулого і в області фактів. «І ось, - продовжував Петро Аркадійович, - абсолютно сумлінні дослідження в цій галузі призвели Уряд до необхідності: по-перше, розмежувати польський та російський елементи під час самого процесу земських виборів, по-друге, встановити процентне відношення російських і польських голосних, не тільки фіксувати їх майновий стан, але відобразити історично сформоване співвідношення цих сил, по-третє, врахувати в майбутньому земстві історичну роль і значення православного духовенства і, нарешті, дати відоме відображення прав російського елементу в майбутніх земських установах ». Столипін знайшов за доцільне тимчасово відстрочити введення земства в трьох губерніях віленського генерал-губернаторства, де російський елемент ще дуже слабкий. «Якщо не рахуючись з цими умовами, - говорив П. А., - ввести земство в цих трьох губерніях, то населення винесло б враження, що край перейшов в область тяжіння до Царства Польського, що Уряд не могло втримати його у своїх руках, внаслідок своєї матеріальної слабкості або відсутності державного сенсу. »У решті ж 6 губерніях земство слід ввести одночасно, що цілком дозволяє наявність в ньому більш міцного російського елементу. «Я змушений, - продовжував Петро Аркадійович, - навести вам декілька історичних зіставлень, повчальних, по моєму погляду, для запобігання від повторення неодноразово вже повторявшихся помилок. Західні губернії, як вам відомо, в 14-му сторіччі представляли із себе сильне литовсько-російську державу. У 18-му столітті край цей перейшов знову під владу Росії, з сполячений і перейшли в католицтво вищим класом населення і з нижчим класом, поневоленим і пригніченим, але зберіг разом зі своїм духовенством відданість православ'ю і Росії. У цю епоху російське держава була владно вводити в краї російські державні початку. Ми бачимо Катерину Велику, незважаючи на всю її гуманність, оселяється в краї російських землевласників, російських посадових осіб, що вводить загальні губернські установи, відміняв литовський статус і магдебурзьке право. Ясно прагнення цієї Государині зміцнити ще хвилясті в краї російські течії, вливши в них нову російську силу для того, щоб додати всьому краю колишню російську державну забарвлення. Але не так думали її наступники ... Вони вважали цю боротьбу просто закінченою. Справедливість, надана вищому польському класу населення, повинна була зробити цю боротьбу безглуздою, непотрібною, повинна була залучити ці верхи населення на користь російської державної ідеї ». Досвід Павла та Олександра 1-го, який призвів край до колишнього стану, був загрожує наслідками. «Але те, - продовжував Петро Аркадійович, - що в великодушних помислах названих Государів було актом справедливості, на ділі виявилося політичним спокусою. Полегшили польської інтелігенції можливість політичної боротьби і думали, що, в подяку за це, вона від цієї боротьби відмовиться ». Справа і скінчилося в 1831 році першим збройним повстанням, що відкрив очі Уряду. Імператор Микола I-й повернувся до політики Катерини Великої і мало-помалу плани Імператора почали проходити в життя. Але Імператор Олександр II-й, за своїм великодушності, пішов на поступки, поляки були просто знову збиті з пантелику, почали звертатися з дедалі більшими домаганнями і справа кінчилася другий збройним повстанням. Нарешті, в 1905 році в Польщі, у відповідь на нові пільги сильно збільшилася ворожнеча до Росії. «Ось, - заявив Петро Аркадійович, - ті історичне уроки, які, я думаю, з достатньо яскравими вказують, що таке Держава, як Росія, не може і не має права безкарно відмовлятися від проведення своєї історичної завдання. Я часто згадував, - продовжував Петро Аркадійович, - про те, що мені доводилося говорити депутатам польським, які були до мене перед розпуском другої Думи ... Я говорив їм, що в політиці немає помсти, але є наслідки. Але поляки не були в силах змінити своє політичне спрямування, вони не можуть цього зробити, і при виборах в Державну Думу і Раду, скрізь, де російські їм пропонували угоду, що майже скрізь вони це відкидали ... Все це, звичайно, вплинуло і на Уряд, який в 1906 році готувало законопроект про введення земства в західному краї на засадах пропорційного представництва, але намір це залишило ». Тому і виникла необхідність захистити численне, але економічно слабке російське населення від переважаючого польського елементу на час виборів, виникла необхідність національних курій. Але крім цього необхідно було переважання російського елементу в земських зборах. Землевласникам полякам належали в краї величезні земельні простори і чисельно переважна російське більшість населення було земельно бідним. Тому законопроект і запропонував прийняти до уваги не один майновий ознака, а й визнати національний, запропонувавши врахувати, так би мовити, ознака майново-культурний. Далі, він згадав про встановлений проектом мінімумі російського елементу в земських установах, без наявності якого більшість посад за наймом потрапило б до рук впливових поляків. «Але я б не хотів зійти з цієї трибуни, - закінчує Петро Аркадійович, - не подчеркнувшим ще раз, що мета урядового законопроекту не в пригніченні прав польських уродженців західного краю, а в захисті прав уродженців росіян. Законопроект дає законне представництво всім верствам місцевого населення, всім інтересам; він тільки ставить межу подальшої багатовікової, племінної політичній боротьбі, він ставить цю межу, захищаючи владним і рішучим словом російські державні початку. Підтвердження цього принципу тут, в цьому залі вами, панове, зруйнує, може бути, чимало ілюзій і надій, але попередить і чимало нещасть і непорозумінь, зафіксувавши відкрито і нелицемірно, що західний край є і буде край російська, назавжди, навіки ». 15-го травня 1910 Столипін заперечував в Державній Думі проти поправок до законопроекту про західний земстві, внесених опозицією. Петро Аркадійович відзначив, що справа йде не про Царстві Польському, а про область, в якій середня кількість поляків становить 4% населення. «Якщо б Уряд керувалося національним шовінізмом, - продовжував Петро Аркадійович, - воно запропонувало б вам спертися на ці цифри, але ви знаєте, що Уряд сам, цінуючи культурним елементом, внесло до свого законопроекту принцип майновий». Захищаючи, далі, особливості законопроекту, Петро Аркадійович заявив, «що приватне землеволодіння утворилося в краї не шляхом природного правильного місцевого наростання, а в силу історичного шквалу, який налетів на цей край і перекинув у ньому все російське. Не можна,-продовжував Петро Аркадійович, - виняткове, притому несприятливий для росіян, антинаціональна історичне явище брати за основу, єдину основу всього законопроекту; не можна забути все минуле, не можна на все махнути рукою, тріумфувала б тільки теорія, шаблон, однаковий на всю Росію » . Просячи відхилити всі поправки, Петро Аркадійович закінчує словами: «Не прийнятий буде цей законопроект, край буде довго перебувати в тій економічній дрімоті, в якій досі перебуває Західна Росія ... Не забувайте цього. "Навколо схваленого Думою законопроекту розігралася в Державній Раді напружена боротьба. У боротьбі з Столипіним проти законопроекту група крайніх правих згуртувалася з поляками і частиною центру. З промовою про законопроект Петро Аркадійович виступив в Державній Раді 1-го лютого 1911 року. Він зазначив, що земство має повну можливість бути працездатним і за наявності введених в законопроект обмежень, тому що число повних цензовіков перевищує число передбачуваних голосних, а для того, щоб ще підсилити російські курії, Державна Дума прийняла поправку, зменшує земський ценз вдвічі. Культурний рівень виборців від цього заходу не знизився б. З одного боку цінність нерухомого майна за останнє десятиліття подвоїлася, а з іншого боку склад полуцензовіков в освітньому відношенні є цілком доброякісним. «І ось, за наявності таких умов,-заявив Столипін, - я вважаю, що вводиться земство буде культурно, брег працездатно і буде державно». «Повертаючись до загального питання, - уклав він, - я знаходжу, що абсолютно неприпустимо розбіжність з Державною Думою в питанні, в якому Дума піднялася до високого розуміння російського державного початку. Я не хочу вірити, щоб російські та польські виборці могли бути повергнуті в абсолютно непотрібну і безплідну олітіческую боротьбу, але нехай, панове, не буде цього, нехай через острах йти своїм російським твердим шляхом не зупиниться розвинені прекрасного і багатого краю, хай не буде відкладено і потім надовго забуто введення в краї земського самоврядування. Цього досягти легше, до цього йдуть. І якщо це буде досягнуто, то в багатостраждальну історію російського Заходу буде вписана ще одна сторінка, сторінка російської поразки. Придавлене, переможене буде возрождающееся російське самосвідомість і не на полі брані, не силою меча, а на перегонах думки, гіпнозом теорії і силою красивою фрази! »4-го березня 1911 року, при постатейному обговоренні урядового законопроекту, які згуртувалися ворога останнього обрушилися на статтю про національних куріях. У своїй промові Петро Аркадійович назвав цю статтю «питанням державної ваги, центральним питанням сьогодення законопроекту». «Уряд розуміє, - говорив він, - що необхідно в належній мірі використовувати і густо забарвлену польську струмінь, польське протягом, але небезпечно лише рівномірно розлити цей струмінь на всій поверхні майбутніх земських установ. Необхідно схиляти права окремих осіб, окремих груп, до прав цілого ». Рішення супротивників праворуч було заздалегідь заготовлено і освіта національних курій було відхилено. Цим самим крайні праві з П. Н. погане і В. Ф. Треповим на чолі свідомо губили не тільки західне земство, а й завдавали удару особисто Столипіну, всієї його діяльності та державну програму. Це була вже не перша їхня спроба і Зважаючи на такий спосіб обстановки, Петро Аркадійович подав прохання про відставку. Таким поворотом справи був схвильований західний край, ворожі сили почали піднімати голову, російське духовенство в краї піддалося образам, а у Фінляндії звістка про відставку Петра Аркадійовича викликало в деяких колах справжні тріумфу. Сили реакції та революції тріумфували. Тим більш несподівано було звістка 11 березня про благополучному результаті кризи, про збереження Столипіним його поста, про звільнення членів Державної Ради Трепова і погане, спільна робота з якими була визнана Петром Аркадійовичем неможливою. 12-го березня був опублікований Найвищий Указ про перерву, на підставі 99 статті Основних Законів, занять Державної Ради і Державної Думи на три дні. Цей термін перерви давав можливість скористатися прерогативами Верховної Влада шляхом опублікування закону західного земства, з поправками до нього Державного. Думи. Останнє і було зроблено на підставі ст. 87 Основних Законів Іменним Найвищим Указом Правительствующему Сенату від 14-го березня 1911 року. Вже 1-го квітня 1911 Петро Аркадійович давав пояснення з приводу зверненого до нього запиту Державної Ради. Він заявив, що Державна Рада здійснив юридично неправильний акт, пред'являючи запит до Ради Міністрів, установі не підлеглому Правительствующему Сенату, в якому іноді головує Государ. Таким чином, противники законопроекту, продовжуючи свою справу, робили замах на прерогативи Верховної Влади. Тому, не визнаючи запит, Петро Аркадійович давав лише пояснення Державній Раді у справі, його касавшемся. Петро Аркадійович заявив, що вся відповідальність за ті події лежить особисто на ньому, як на обличчі, представив на затвердження Государя акт про проведення західного земства на підставі ст. 87. Далі, він довів повну законність прийнятого ним шляху. «Уряд не може визнати, - заявив він, - що Державна Рада непомильний і що в ньому не може зав'язатися мертвий вузол, який розв'язаний в шляхах існуючих законів, може бути тільки зверху». Пояснення Петра Аркадійовича були визнані незадовільними, незалежно від їх істоти і це було проведено в резолюції Державної Ради. 29-го квітня 1911 року Столипін відповідав на аналогічний запит Державної Думи. Відкидаючи з тих же мотивів законність запиту і погоджуючись лише давати роз'яснення, стосувалися Думи (в порядку ст. 40), Петро Аркадійович привів ті ж юридичні аргументи, описав хід подій і заявив далі: «Уряд повинен був вирішити, чи гідно продовжувати, коректно і машинально вертіти урядова колесо, виготовляючи проекти, які ніколи не повинні побачити світла, або ж Уряд, що є виразником і виконавцем вказівок Верховної Влада, має право й зобов'язана вести певну, яскраву політику ... Другий шлях, шлях важкий і тернистий, на якому під свист насмішок, під гул погроз, в кінці кінців, все ж таки вихід до наміченої мети. Для осіб, що стоять у
влади, ні, панове, гріха більшого, ніж малодушне ухилення від відповідальності. Я і визнаю відкрито: у тому, що запропонований був другий шлях, другий результат, відповідальні ми в тому, що ми, як уміємо, як розуміємо, бережемо майбутнє нашої Батьківщини і сміливо вбиваємо цвяхи у вами ж споруджену будівлю майбутньої Росії, не соромляться бути російської, - відповідальні ми, і ця відповідальність-найбільше щастя мого життя. І як би ви, панове, не ставилися до сталось, - а ваше постанову, бути може, за дуже складним політичних міркувань, вже вирішено наперед, - як би прискіпливо ви не судили і не засудили навіть форми скоєного, я знаю, я вірю, що багато хто з вас в глибині душі визнають, що 14-го березня трапилося щось, що не порушила, а укрепившее права молодого російського представництва. Патріотичний порив Державної Думи у справі створення російського земства на Заході Росії зрозуміли, оцінений і зігрітий схваленням Верховної Влада ». З цього часу і до самого прибуття Государя до Києва, до Петра Аркадійовичу надходили подячні телеграми від земських виборців і гласних Західного краю російського і польського походження. Все літо 1911 року, як і завжди, не дозволяючи собі відпочинку, пропрацював Петро Аркадійович над розробкою стояли на черзі державних справ і 25-го серпня відбув до Києва. За проїзді Государя до Києва, відбулися урочиста зустріч, маневри, освячення пам'ятника Імператору Олександру II, огляди і прийоми земських представників Краї, що отримав земство. 1-го вересня о 9 годині вечора розпочався в міському театрі, в Найвищому присутності, парадний спектакль. У 11 Уг годин, в антракті, після другого акту, П. А., який сидів у першому ряду біля Государевої ложі, піднявся з місця і став спиною до сцени, розмовляючи з підходили до нього особами. Раптом пролунали в залі один за одним два постріли ... Поранений двома кулями Столипін зберіг присутність духу. Він осінив хресним знаменням себе і царську ложу, в якій стояв Государ, після чого, мертвотно блідий, став падати. Після консиліуму у лікарні доктора Маковського, куди був перенесений Петро Аркадійович, у всіх з'явилася надія, що порятунок його можливо. Від миттєвої смерті врятував хрест Св. Володимира, в який потрапила куля, і, роздрібнивши який, змінила пряме направлення у серце. Цією кулею виявилися пробиті грудна клітка, плевра, грудобрюшная перешкода і печінку. Другою Прей наскрізь пронизана
кисть лівої руки. 4-го вересня відбулося різке погіршення в стані здоров'я, а 5-го вересня, о 10 год 12 хвилин вечора, Столипіна не стало ... Колись він сказав: «Кожного ранку, коли я прокидаюся, і творю молитву, я дивлюся на майбутній день, як на останній у житті, і готуюся виконати всі свої обов'язки, уже спрямовуючи погляд у вічність. А ввечері, коли я знову повертаюся у свою кімнату, то кажу собі, що повинен дякувати Богові за зайвий дарований мені в житті день. Це єдиний наслідок мого постійного свідомості близькості смерті, як розплати за свої переконання. І часом я ясно відчуваю, що повинен настати день, коли задум вбивці, нарешті, вдасться ». Смерть дійсно перервала на повному ходу діяльність Столипіна. Забрала його в могилу, не давши закінчити розпочатий їм гігантський працю, завдання, в яку вірив він все життя. Їм було сказано колись: «Отже, на черзі головне наше завдання - зміцнити низи. У них вся сила країни. Їх більше 100 мільйонів! Будуть здорові і міцні корені у держави, повірте - і слова Російського Уряду зовсім інакше звучатимуть перед Європою і перед цілим світом ... Дружна, загальна, заснована на взаємній довірі робота - ось девіз для нас усіх, Російських! Дайте Державі 20 років спокою, внутрішнього і зовнішнього, і ви не дізнаєтеся Росії ». Промисел Божий визначив інакше і не дав здійснитися цим словам. Але думається, що після налетіло тепер на нашу Батьківщину історичного шквалу, діяльність Петра Аркадійовича Столипіна з'явиться сполучною ланкою між старою і відродженої Росією. Справи його глибоко закарбувалися в серцях російських людей. Поверненням до його починанням, до його заповітами, поставить нова Росія безсмертний пам'ятник краще з її синів замість рукотворного, спорудженого колись. Помисли про останній висловила наша Батьківщина вустами Імператора Миколи П-го, накресленого на журналі Ради Міністрів: «похилого ж перед цієї рідкісної, дивовижною, геройською смертю Петра Аркадійовича Столипіна і принесемо свою посильну лепту на справу любові і шанування його світлої пам'яті, на спорудження пам'ятника - гідні ».
 
 
 
 
Лев Тихомиров, «Християнство і політика»
Столипін Петро Аркадійович (1862-1911), міністр внутрішніх справ і голова Ради міністрів Російської імперії (з 1906). У 1903-06 саратовський губернатор, де керував придушенням селянських заворушень під час Революції 1905-07. У 1907-11 визначав урядову політику. У 1906 проголосив курс соціально-політичних реформ. Почав проведення столипінської аграрної реформи. Під керівництвом Столипіна розроблено ряд великих законопроектів, у т. ч. з реформи місцевого самоврядування, введення загальної початкової освіти, про віротерпимість. Ініціатор створення військово-польових судів. У 1907 добився розпуску 2-ї Державної думи і провів новий виборчий закон, що істотно підсилив позиції в Думі представників правих партій. Смертельно поранений есером Д. Г. Богров
Столипін (Петро Аркадійович) - державний діяч, народився в 1862 р. Виховувався у віленській і орловської гімназіях; закінчив СПб. університет за фізико-математичного факультету в 1885 р. і вступив на службу в міністерство землеробства. Незабаром був призначений ковенської повітовим ватажком дворянства, а згодом губернським. У 1901 р. він був призначений в Гродно губернатором; в 1903 р. переведений до Саратова. Діяльність С. як саратовського губернатора послужила в першій Державній думі предметом запиту, підписаного тридцятьма трудовиками. Запит цей, внесений 24 травня, був зданий в комісію і в Думі не розглядалося. 15 червня обговорювалося інший запит, внесений теж трудовиками, про переслідування саратовській адміністрацією селянського союзу. Перед самим скликанням першої Державної думи С. був призначений міністром внутрішніх справ у кабінеті Горемикін. На цій посаді він виступав з різними заявами від імені уряду. 1 червня 1906 в Білостоці відбувся єврейський погром. Державна дума справила розслідування, з якого випливало, що погром був організований місцевою владою, при бездіяльності військ. Два місяці тому, у розмові з кореспондентом англійської газети з цього приводу, С. ретельно вигороджував від обвинувачення в організації погрому «центральну владу». 9 липня 1906 одночасно з розпуском Думи і з оголошенням в Петербурзі надзвичайної охорони була оголошена відставка Горемикін і заміна його Столипіним, який з'явився таким чином главою третього в Росії конституційного кабінету. Портфель внутрішніх справ він зберіг за собою. Протягом першого місяця С. охоче розмовляв з іноземними кореспондентами, стверджуючи, що він має завданням зробити ряд ліберальних перетворень і дивиться на репресії тільки як тимчасові, необхідну для впровадження в Росії спокою. Невдачу Думи він пояснює тим, що уряд стало до Думи з порожніми руками. Протягом липня Столипін вів переговори з князем Г. Є. Львовим, графом Гейденом, М. М. Львовим, Д. Н. Шиповим, князем Є. Трубецьким та іншими помірно-ліберальними громадськими діячами, намагаючись залучити їх до свого кабінету, але переговори не привели ні до чого. С. звинувачував у цьому громадських діячів, які, за його словами, пред'явили неможливі для нього вимоги, громадські діячі пояснювали, що положення їх у кабінеті С. було б неможливо, так як вони були б змушені вести не свою політику, а політику прем'єра, який, бажаючи отримати їх імена, рішуче відмовлявся дати їм конкретну владу. Загалом кабінет залишився майже незмінним і отримав кличку «кабінету розгону Думи». 12 серпня 1906 на життя С. вироблено замах, за допомогою бомб, кинутих на його дачі (на Аптекарському острові в Петербурзі). Більше 20 чоловік, що знаходилися там, були вбиті, більше 30 поранені; в числі останніх перебували син і дочка Столипіна (згодом поправлять); сам Столипін залишився неушкоджений. Як незабаром з'ясувалося, замах було скоєно групою максималістів, що виділилися з партії соціалістів-революціонерів; сама ця партія відповідальності на себе за замах не бере. 24 серпня було опубліковано урядове повідомлення, що пояснює причини розпуску Думи і окреслено політику Столипіна. У той же час був опублікований закон про військово-польових судах. Про інших законах, видання яких мотивовано посиланням на ст. 87 Зак. Осн., Див Росія. За допомогою сенатських роз'яснень було позбавлено виборчих прав в Думу велика кількість робітників і селян. Перед виборами в другу Державну думу не тільки мітинги і збори виборців були вкрай стесняеми, не тільки друк піддавалася всіляким репресіям, внаслідок чого соціалістичні партії не могли мати власних органів, але самі партії, до констітуц.-демократичної і партії демократичних реформ включно, були визнані нелегальними організаціями. Комісії у справах про вибори діяли далеко не неупереджено. Тим не менш вибори дали ліву Думу.
Богров Дмитро Григорович (Мордехай (Мордко) Гершкович) (1887-1911), російський терорист. Син юриста і заможного землевласника, онук відомого єврейського письменника Г. І. Богрова. З 1905 входив у різні угруповання революціонерів: соціал-демократів, анархо-комуністів, максималістів та ін Брав участь у пропаганді і підготовці терористичних актів. З 1906 по особистій ініціативі співпрацював з київським охоронним відділенням.
1 (14) вересня 1911 отримав з дозволу начальника київського охоронного відділення Кулябко (свого «куратора»), командира корпусу жандармів Курлова, віце-директора Департаменту поліції М. М. Верігина, начальника палацової охорони О. І. Спиридовича іменний пропуск до Київського оперного театр, де давався спектакль спеціально для Миколи II та двору. Пропуск був отриманий, як стверджували представники охранки, для запобігання замаху на П. А. Столипіна. Але в другому антракті Богров наблизився до Столипіну і смертельно поранив його.
Слідство не дало переконливих пояснень мотивів вбивства. За версією влади, вбивство було скоєно за рішенням революційних організацій: Богрова оголошували анархістом, який лише усипляв пильність поліції своєю співпрацею. Чимала частина суспільства бачила в вбивці агента поліції, який вбив Столипіна за дорученням вищих поліцейських чинів, які бажали розв'язати правий терор або діяли з кар'єристських спонукань. Державна рада з результатами сенатського розслідування поклав відповідальність на керівників охранки, і поглиблення розгляду було припинено за особистим наказом Миколи II. У той же час деякі дослідники виділяють в мотивах Богрова, грунтуючись на його свідченнях, мотив національної помсти.
Повішений за вироком київського військово-окружного суду 12 (25) вересня 1911.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Економічне та політичне становище в Росії в кінці 19 - початку 20 століття.
На рубежі 19 і 20 століття суспільство вступило в нову фазу свого розвитку: капіталізм став світовою системою. Росія, що вступила на шлях капіталістичного розвитку пізніше за країни заходу, потрапила в другу групу, куди входили такі країни як Японія, Туреччина, Німеччина, США. На початку 90-х рр.. 19 в. в Росії почався промисловий підйом, який тривав кілька років і йшов дуже інтенсивно. Особливо високими темпами розвивалася важка промисловість, яка до кінця століття давала майже половину всієї промислової продукції в її вартісному вираженні. За загальним обсягом продукції важкої промисловості Росія увійшла в число перших країн світу. Промисловий підйом був підкріплений гарними врожаями протягом ряду років. Пожвавлення в промисловості супроводжувалося бурхливим залізничним будівництвом. Уряд вірно оцінив значення залізниць для майбутнього економіки і не жалів грошей для розширення їх мережі. Дороги зв'язали багаті сировиною околиці з промисловими центрами, індустріальні міста і землеробські губернії - з морськими портами. Головною причиною промислового підйому 90-х рр.. з'явилася економічна політика уряду, однією із складових частин якої стало встановлення митних зборів на ввезені до Росії товари і одночасно усунення перешкод на шляху проникнення в країну іноземний капіталів. Ці заходи, за задумом їх ініціаторів, повинні були позбавити молоду вітчизняну промисловість від згубної конкуренції і тим самим сприяти її розвитку, якому допомагали закордонні гроші. В економічній політиці царизму кінця 19 - початку 20 століття, було немало сильних сторін. У ті роки Росія впевнено завоювала позиції на ринках Далекого і Середнього Сходу, витісняючи там своїх суперників. Однак, ця політика залишалася внутрішньо суперечливою. І не тільки тому, що в ній переважали адміністративні заходи і недооцінювалося значення приватного підприємництва. Головне полягало в тому, що самому курсу уряду не вистачало збалансованості між потребами промисловості і сільського господарства. Незбалансованість господарства стала однією з причин економічної кризи початку 20 сторіччя, який потім змінилося тривалою "депресією" 1904-1908 років. З 1909 по 1913 рік починається економічний підйом. У результаті минулого кризи слабкі, маленькі підприємства розорилися, прискорився процес концентрації промислового виробництва. У 80 - 90 роки тимчасові підприємницькі об'єднання заміняються великими монополіями; картелями, синдикатами (Продвугілля, Проднефть і т.д.). Одночасно з цим йде зміцнення банківської системи (Російсько-Азіатський, Петербурзький міжнародний банки). На початку 20 століття Росія була середньо розвиненою країною. Поряд з високо розвиненою індустрією в економіці країни велику питому вагу належав ранньому - капіталістичним і напівфеодальним формам господарства - від мануфактурного до патріархально-натурального. Російське село як у дзеркалі відображала пережитки феодалізму: великі поміщицькі землеволодіння, відпрацювання, що виявляє собою прямий пережиток панщини. Селянське малоземелля, община з її переділами гальмували модернізацію селянського господарства. Соціально - класова структура країни відображала характер і рівень її економічного розвитку. Поряд з формуванням класів буржуазного суспільства (буржуазія, дрібна буржуазія, пролетаріат), у ньому продовжували існувати і станові розподілу - спадщина феодальної епохи. Буржуазія займає провідну роль в економіці країни 20 століття. До цього вона не грала будь-якої самостійної ролі в суспільно-політичному житті країни, так як вона була повністю залежна від самодержавства і залишалася аполітичною і консервативною силою. Дворянство, яке зосередило більше 60% всіх земель, було головною опорою самодержавства, хоча в соціальному плані воно втрачало свою однорідність, зближуючись з буржуазією. Селянство включало близько 75% населення країни. Воно складалося з: кулаків (20%), середняків (30%), бідняків (50%). І, природно, між ними виникали суперечності. Наймані робітники, на початку 20 століття, складали близько 17 млн. чоловік. Цей клас був не однорідний. Велика частина робітників складалася з недавно прийшли в місто селян, ще не втратили зв'язок із землею. Ядром цього класу став фабрично-заводський пролетаріат, який налічував понад три мільйони осіб. Політичним устроєм в Росії залишалася абсолютна монархія. Хоча в семидесятих роках 19 століття був зроблений крок по шляху перетворення державного ладу в буржуазну монархію, царизм зберіг всі атрибути абсолютизму. Закон свідчив: "Імператор російський є Монарх самодержавний і необмежений". Вищим судовим органом був сенат. Виконавча влада здійснювалася двома міністерствами, контрольованими комітетом міністрів. Особливою проблемою в ці роки був національне питання. Близько 57% населення Росії були не російського походження, вони зазнавали всякого роду дискримінації з боку російських чиновників. У цих відносинах Росія не тільки гнобила ті чи інші народи, але і зіштовхувала їх між собою. Багато хто під тиском російськомовного населення емігрували в найближчі країни заходу, причому помітну частину емігрантів складали люди, які метою свого життя ставили боротьбу з царизмом. У ці ж роки Росія втручається в боротьбу за переділ ринків збуту. Війна між Росією і Японією за панування на ринку збуту в Китаї, що закінчилася поразкою Росії, чітко показала непідготовленість російської армії і слабість економіки. Сорженіем у війні в країні наростає революційна ситуація (1905-1907 роки). Росії потрібні як політичні, так і економічні реформи, які змогли б укріпити і оздоровити економіку. Ватажком цих реформ повинна була бути людина, для якої важлива була доля Росії. Ним став Петро Аркадійович Столипін.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Столипін і Дума.
П. А. Столипін прийшов до влади в переломний момент, коли в правлячих колах відбувався перегляд політичного курсу. Новий курс являв собою спробу царизму зміцнити свою соціальну опору, розхитану революцією, зробивши ставку на селянство. Столипіну було довірено забезпечити співжиття необмеженої влади самодержавства з народним "представництвом", тобто Думою. Обрана перший Дума виявилася наполовину лівою, а її центром стали кадети з програмою примусового відчуження - аграрного курсу, знехтуваного царем. Це було перше протиріччя. Друге виявилося ще більш серйозним: трудовики і селяни відкинули свій власний проект 104-х, зміст якого зводився до конфіскації помещечьіх земель і націоналізації всієї землі. Дума була приречена і 8 липня 1906 року була розпущена. Друга Дума почала свою роботу 20 лютого 1907 року, вже 6 березня Столипін виступив перед ній з урядовою програмою реформ, і дав зрозуміти, що режим не має наміру ділитися своєю владою з "народним представництвом". 10 березня Столипін виступив із викладом урядової концепції вирішення аграрного питання. У цей час у Думі йшли дебати по двох питаннях: аграрна політика і прийняття надзвичайних заходів проти революціонерів. Уряд вимагав осуду революційного тероризму, але більшість депутатів відмовилися це зробити. Більш того, 17 травня Дума проголосувала проти "незаконних дій поліції". Сумніву не було, що друга Дума незабаром припинить своє існування. Не було тільки приводу: його шукали і незабаром знайшли. За допомогою двох правокаторов було зліплене звинувачення соціал-демократичної фракції другої Думи в підготовці її військової змови. Маніфестом 3 червня 1907 друга Дума була розпущена. Акт 3 червня був справедливо названий державним переворотом, він був здійснений в порушення маніфесту 17 жовтня 1905 року і основних законів 1906 року, згідно з якими жоден закон не міг бути прийнятий без санкції Державної Думи. Позбувшись від опозиційної думи, Столипін тепер міг проводити політику авторитарну і консервативну, засновану на твердій рішучості обновити країну і зміцнити владу. Для цього грунт був підготовлений новим виборчим законом. Думський довідник 1916 показує таку картину: дворяни, що складають, за переписом 1897 року, менше 1% неселення, отримали в III думі 43 відсотки від загального числа, тобто 66 місць, приблизно 15% місць отримали поміщики. Особи ліберальних професій 84 (близько 20%), торговці 36 (7,5%), священики і місіонери отримали 44 місця (близько 10%) від загального числа. Робітники і ремісники отримали всього 11 місць. Новий виборчий закон, обнародуваний також 3 червня 1907 року, робив відверту ставку на поміщиків і крупну буржуазію. З цією метою закон різко збільшував від курії землевласників, що одержали 50% місць. Дуже спритний хід був зроблений урядом проти кадетів на користь октябристів: міська курія була розділена на два розряди на основі майнового цензу. У третій Державній Думі скупчилося дві більшості. При голосуванні за явно консервативні проекти фракція октябристів (154 депутата) голосувала разом з фракціями правих і націоналістів (147 депутатів), а при голосуванні за проекти реформ буржуазного характеру ті ж октябристи об'єднувалися з кадетами і примикали до них фракціями. Існування двох блоків у Думі дозволяло Столипіну проводити політику лавірування між поміщиками і крупною буржуазією. Створення третьочервневої системи, яку уособлювала третя Дума, поряд з аграрною реформою було другим кроком перетворення Росії в буржуазну монархію (першим кроком була реформа 1861 року). Соціально-політичний зміст зводиться до того, що Дума "селянська" перетворилася в Думу "панську". 16 листопада 1907, через два тижні після початку роботи третьої Думи, Столипін виступив перед ній з урядовою декларацією. Першою і основною задачею уряду є не "реформи", а боротьба з революцією. Другий центральним завданням уряду Столипін оголосив проведення аграрного закону 9 листопада 1906 року, що є "корінною думкою теперішнього уряду ...".
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Диплом
485.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Проекти ПА Столипіна
Інвестиційні проекти
Інноваційні проекти
Телекомунікаційні проекти в освіті
Економічна оцінка інвестицій в IT-проекти
Реформаторські проекти Олександра I і М М Сперанського
Фінансові активи та інвестиційні проекти
Проекти державних перетворень ММ Сперанського
Декабризм і конституційні проекти їм породжені
© Усі права захищені
написати до нас