Продовольча проблема

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МОГИЛЕВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ № 7
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЕКОНОМІКА
РЕФЕРАТ
на тему:
"ПРОБЛЕМА ПРОДОВОЛЬСТВА"
Студент I курсу
групи _________
Тюленєв Олег
Могилів 2005
ЗМІСТ

Зміст 1
Вступ 3
I. Причини продовольчих труднощів 4
II. Аналіз глобальної продовольчої проблеми 9
III. Продовольча безпека та її
забезпечення в національному
масштабі окремої країни 14
IV. Можливі шляхи вирішення глобальної
продовольчої проблеми 17
Висновки 22
Список використаної літератури 24
ВСТУП
Проблема продовольства має давню історію і, по суті, завжди була порівнянна з проблемою виживання людського соціуму взагалі. Голод (або його загроза), як крайній прояв цієї проблеми, дуже часто був рушійним чинником багатьох трагічних подій в історії людства. За свою багатовікову історію людська цивілізація навчилася вирішувати багато проблем, пов'язані з голодом, проте проблема продовольства, як така не перестала існувати. І в наші дні все більше вчених світу і політиків з тривогою говорять про загрозу переростання продовольчої проблеми в глибокий міжнародна криза. Так, у листопаді 1992 р. 1600 вчених зі світовим ім'ям, у тому числі 102 лауреата Нобелівської премії, видали меморандум під заголовком "Вчені попереджають людство". У ньому констатувалося, що продовження безвідповідального поводження з природними ресурсами здатне настільки змінити планету, що вона виявиться не в змозі зберегти життя людей на досягнутому рівні. І робиться висновок: "Необхідні рішучі зміни у підході до управління ресурсами планети і життєдіяльністю людей, якщо ми хочемо уникнути величезних нещасть для всього людства і безповоротного руйнування нашого спільного дому на цій планеті".
У квітні 1994 р. Фонд народонаселення ООН, виходячи з аналізу стану і перспектив зміни продовольчої проблеми, запропонував програму рішучих дій щодо запобігання подальших руйнувань земельних ресурсів на планеті і стабілізації чисельності її населення на рівні 7,8 млрд. жителів до 2050 р. Вартість реалізації цієї програми була оцінена в 61,2 млрд. доларів, у тому числі: на розвиток сільськогосподарської науки - 5 млрд. доларів, витрати на заходи щодо збереження орних земель - 24 мільярда і на відновлення лісів планети - 6,8 млрд. дол
У червні того ж року була опублікована книга американських Ластера Брауна і Хал Кейна "Заповнений дім", в якій дано комплексний аналіз стану та перспектив розвитку продовольчої ситуації на найближчі сорок років. Автори доводять необхідність термінового перегляду пріоритетів міжнародних відносин і роблять висновок, що вже в найближчі роки недолік продовольства на планеті висуне це питання на перше місце серед проблем людства, відсунувши з цих позицій проблеми роззброєння.
Слід очікувати, що наростання тривоги в світі з питання продовольства приведе в найближчі роки до ще більш активного обговорення цієї проблеми на міжнародних форумах і пошуку її оптимального рішення. Природно, піде і перегляд національних стратегій окремих країн у цій області. Деякі з них вже пішли з цього напрямку, замінивши свій колишній підхід до розширення сільськогосподарського виробництва на стратегію забезпечення продовольчої безпеки.
У більш віддаленій перспективі людство, безсумнівно, знайде шляхи згладжування гостроти несприятливої ​​ситуації в області продовольства. З одного боку, можна очікувати зниження темпів приросту населення планети, з іншого - наука знайде ефективні шляхи освоєння додаткових земельних масивів (в посушливих і важко доступних місцях), створить нові види продовольчих рослин, запропонує додаткові джерела одержання продовольства і т.п.
Однак очікувати практичних результатів від прориву на цих напрямках у найближчі два-три десятиліття підстав немає. Все це підкреслює особливу актуальність невідкладних рішень в області продовольчої безпеки окремих країн та прийняття узгодженої міжнародної стратегії, оптимально відображає їх інтереси.
I. ПРИЧИНИ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТРУДНОЩІВ
Основною причиною масштабних продовольчих труднощів, які спостерігаються протягом останніх десятиліть, стали структурні внутрішні диспропорції у національних системах продовольчого забезпечення в країнах, що розвиваються. Звідси в підсумку наявність «ножиць» між ринковим попитом і пропозицією на головні продукти харчування. Вагома роль у цьому процесі належить урбанізації. Саме вона в першу чергу визначає формування нових стандартів продовольчого споживання і викликає зрушення в структурі харчування на користь «інтернаціональних» продуктів.
Міжнародне звучання продовольчої проблеми додає і та обставина, що її міцного рішення неможливо досягти ізольованими зусиллями окремих країн, від яких потрібно добре налагоджене співробітництво незалежно від пануючих в них громадських і політичних систем. До неї не можна підходити також у відриві від інших складних ситуацій глобального розмаху, з якими змушене стикатися людство. В даний час в світі, мабуть, немає держави, в якому виробництво, розподіл і зовнішня торгівля продовольством не були б серйозною турботою центральної влади. І в цьому відношенні розглянута проблема теж виступає воістину планетарної, незважаючи на те, що одні країни стикаються з хронічною нестачею продуктів харчування, в інших поточної метою стало якісне поліпшення харчового раціону з тим, щоб наблизити його до науково обгрунтованих норм, а деякі змушені навіть « боротися »з надлишками вироблених продуктів і що викликаються їх надмірним споживанням хворобами населення.
Діаграма 1
Чисельність населення найбільших країн світу.
\ S

(Населення Землі в цілому - близько 6 млрд. чол.)
Багатовіковий досвід свідчить, що проблема харчування являє собою синтетичне явище, яке не замкнуто рамками тільки суспільного відтворення і вимагає більш широких підходів. Нестача продуктів харчування супроводжувала людство на всьому протязі його історії. У міфології індіанців Центральної Америки існувало божество голоду, а завдяки текстам Кодексів майя і священних книг древніх мешканців регіону, сказанням, ритуалам, сакральної релігійної символіки ми можемо судити про ту визначну роль, яка належала його головною продовольчою культурі - кукурудзі. У грецькій міфології вже перша жінка, створена богами-олімпійцями, - Пандора, відкривши вручений ними посудину, випустила на волю укладені в ньому людські пороки і нещастя, серед яких був і голод, розповзлий по всій Землі.
Якщо ж звернутися до ближчих подій, то аж до XIV-XV ст. голод косив мільйони людей багато разів, враховуючи, що за ним слідували всякого роду епідемії (голодний тиф) та інші захворювання, що викликали масову загибель людей. В Англії, наприклад, в 1005-1322 рр.. було зафіксовано 36 подібних голодних епідемій. Лише в епоху пізнього середньовіччя нестача продуктів харчування в європейських країнах починає слабшати: спостерігалося розвиток торгівлі, налагодження зберігання зерна, вдосконалення транспорту - все це полегшувало доля населення у неврожайні роки і частково рятувало від передчасної смерті.
Однак тенденція явного, принципового оздоровлення ситуації поширилася тільки на окремі регіони, привівши до різкої територіальної диференціації світу в рівні забезпечення і споживання продовольства. Вона почала відчутно проявлятися після перемоги промислової революції в країнах Заходу і посилилася в пору становлення колоніальних імперій. В даний час завдання подолання сформованого розриву ще далека від вирішення, і дефіцит продовольства продовжує понині залишатися, більш серйозною небезпекою, ніж такі загальносвітові проблеми як забруднення довкілля та виснаження невідновних ресурсів. Не випадково існує думка, що історія людства завжди була історією боротьби за хліб насущний.
Початкове достаток продуктів харчування фатально прирекло б людей залишатися на стадії привласнюючої економіки, задовольняючись збиранням, полюванням і рибальством. Саме процес аграрного виробництва протягом багатьох століть виступав головним двигуном прогресу суспільства.
З достатнім ступенем точності охарактеризувати глобальну продовольчу проблему складно. Перш за все, важко встановити «середню» в масштабі всієї планети норму харчування тому, що зони та регіони Землі в силу об'єктивних причин розрізняються по витраті енергії, необхідної для підтримки життя людини. У колах фахівців норма прийнята рівною 2400 ккал на добу, але багато з них вважають її заниженою і піднімають «планку» до 2700-2800, а то і до 3000 ккал. В опублікованому в 1995 р. У США урядовому документі, присвяченій основним напрямам здорового харчування, рекомендується, щоб щоденна норма поглинання калорій не перевищувала 1600 для непрацюючих жінок, 2800 - для активно працюючих чоловіків.

Занадто Недоїдання Хвороби
мала кількість веде до змушують
споживаної захворювань. людей менше
їжі веде до трудитися.
недоїдання.Збідніла непрацездатності
сім'я може ність означає
купити ще ще більшу
менше їжі бідність для родини

Схема 1.
Голодний раціон, що викликає в підсумку фізичну деградацію організму, містить менше 1000 ккал на день; його отримують, згідно мають великий розкид оцінками, від 500 млн. до 800 млн. чоловік. У розрахунках ООН на 1990 р. ця цифра склала 785 млн. чоловік. Ще в світі поширене хронічне недоїдання, яким охоплено 1,5 млрд. чоловік, регулярно отримують лише 1000-1800 ккал на день. Воно являє собою в даний час більш серйозну загрозу на земній кулі, ніж голод у старому розумінні слова, який викликався окремими недорід і вражав локалізовані, хоча часто великі і густонаселені райони. На схемі 1 показано порочне коло недоїдання .. Можливо, що під терміном «недоїдання» раціонально розуміти не тільки загальну калорійну недостатність харчування, а й специфічно білкову. У цьому відношенні контраст між промислово розвиненими і країнами, що розвиваються особливо наочний і великий: у перших добове споживання білків на душу населення становить близько 100 г, з яких понад 50% припадають на білки тваринного походження; для третього світу ці показники дорівнюють відповідно трохи більше 50 г і приблизно 20%. Протеїнове голодування може виникати при недостатній калорійності їжі, навіть якщо вона збалансована за білками, оскільки частина їх тоді використовується в організмі як джерело енергії. У результаті, якщо харчування низькоякісне, засвоюються тільки 30-40% білків проти 50-60% у разі забезпечення повноцінної дієтою.
Зернові культури не в змозі повною мірою замінити продукти тваринного походження, тому що містяться в них білки позбавлені деяких важливих амінокислот; особливо це відноситься до крахмалоносні культури типу маніоки, ямсу, картоплі, які особливо бідні білками при низькій якості останніх. У тих областях, де багаті вуглеводами бульбоплоди формують основу харчування, діти у віці 4-6 років споживають їх нерідко стільки, скільки в змозі фізично з'їсти, і все ж задовольняють потребу організму в калоріях лише на 80%. Тому переважання продуктів подібного роду в харчовому раціоні, що типово для багатьох країн Африки та Океанії, заслуговує скептичного ставлення до себе.
Можливо, що під терміном «недоїдання» раціонально розуміти не тільки загальну калорійну недостатність харчування, а й специфічно білкову. У цьому відношенні контраст між промислово розвиненими і країнами, що розвиваються особливо наочний і великий: у перших добове споживання білків на душу населення становить близько 100 г, з яких понад 50% припадають на білки тваринного походження; для третього світу ці показники дорівнюють відповідно трохи більше 50 г і приблизно 20%. Протеїнове голодування може виникати при недостатній калорійності їжі, навіть якщо вона збалансована за білками, оскільки частина їх тоді використовується в організмі як джерело енергії. У результаті, якщо харчування низькоякісне, засвоюються тільки 30-40% білків проти 50-60% у разі забезпечення повноцінної дієтою. Зернові культури не в змозі повною мірою замінити продукти тваринного походження, тому що містяться в них білки позбавлені деяких важливих амінокислот; особливо це відноситься до крахмалоносні культури типу маніоки, ямсу, картоплі, які особливо бідні білками при низькій якості останніх. У тих областях, де багаті вуглеводами бульбоплоди формують основу харчування, діти у віці 4-6 років споживають їх нерідко стільки, скільки в змозі фізично з'їсти, і все ж задовольняють потребу організму в калоріях лише на 80%. Тому переважання продуктів подібного роду в харчовому раціоні, що типово для багатьох країн Африки та Океанії, заслуговує скептичного ставлення до себе. Разом з тим нестача їжі як привід для летального результату фіксується, і то лише частково, лише при гострому голод, який спостерігається, наприклад, в останні роки в Сомалі. При його ж прихованому, латентному характері, як в Бангладеш, ослаблений організм стає жертвою будь-якої хвороби, яка і реєструється статистикою як фактична причина смерті. Тому визначити суворо кількісно вплив голодування і недоїдання на показник смертності та тривалості життя поки що неможливо. Розрив у рівні медичного обслуговування населення та в санітарно-гігієнічних умовах ускладнюють також прямі зіставлення країн, що знаходяться на різних щаблях соціально-економічного розвитку.
II. АНАЛІЗ Глобальна продовольча проблема
Примітно, що в 60-80-і рр.. в країнах, що розвиваються виробництво основних продуктів харчування випереджало за темпами зростання населення в середньому на 0,3% на рік, у тому числі в країнах Азії на 0,7%, і лише в Африці відставало на 0,9%. У результаті світової рівень продовольчого забезпечення в розрахунку на одну людину, на початку 60-х рр.. становив 2300 ккал, досяг у середині 80-х рр.. майже 2700 ккал (при мінімумі в Африці на південь від Сахари, без ПАР, -2000 ккал і максимумі в країнах Північної Америки - 3362 ккал). З тих пір обстановка в цілому мало змінилася, але, як випливає з таблиці 1, прогноз на XXI ст. вселяє вже певну тривогу, хоча і не спростовує тезу про те, що ресурси продовольства на Землі, як і раніше достатні для забезпечення задовільного живлення всього людства.                                                                                                                       
Таблиця 1
Чисельність населення та виробництво зерна у світі
Роки
Населення
Зерно
Чисельність, млн.чол.
Приріст за 10 років
Виробництво, млн.т
Приріст за 10 років
млн.чол.
%
млн.т
%
1950
2565
631
1960
3050
485
19
849
216
34
1970
3721
671
22
1103
256
30
1980
4477
756
20
1442
339
31
1990
5320
843
21
1688
246
17
2000
6241
921
15
1846
158
9
Протягом останніх років світове господарство в своєму аграрному секторі відчуває все зростаючу потребу в мінеральних добривах, і для цього є причини: стійке зростання населення Землі викликає потребу збільшення виробництва продовольства. За розрахунками демографів, населення Землі збільшиться з 5,2 млрд. чоловік у 1990 р. до 8 млрд. людей до 2020 р. Основний приріст населення (близько 2,5 млрд. чоловік) очікується в країнах Африки і Південної Азії. Середньорічні темпи приросту в цих регіонах складуть 1,7-1,8%. Для забезпечення потреб зростаючого населення, згідно з розрахунками фахівців Міжнародної асоціації добрив (IFA), виробництво зернових має бути збільшено з 1,9 млрд. тонн на даний час до 3,4 млрд. тонн у 2020 р., що вимагає середньорічних темпів приросту 2, 8%. Можливості екстенсивного розширення сільськогосподарського виробництва за рахунок збільшення площ оброблюваних земель практично вичерпані. Необхідна істотна інтенсифікація сільськогосподарського виробництва для підвищення врожайності зернових з 2,7-2,8 тонни до 4,6 тонни з гектара. Це може бути досягнуто, в першу чергу, за рахунок збалансованого використання різних видів добрив і доведення обсягів внесення кожного виду поживних елементів до науково обгрунтованих норм. Необхідно зазначити що, на відміну від азотних добрив, світове споживання яких в 1997 р. досягло рекордного рівня, розміри використання фосфорних і особливо калійних добрив залишаються нижче рівня початку 80-х років.
Значні резерви збільшення споживання калійних добрив є практично повсюдно, за винятком Західної Європи, Північної Америки, Японії, Південної Кореї і Тайваню, де досягнуті оптимальні пропорції використання добрив і попит стабілізувався. Найбільший приріст споживання прогнозується для Центральної та Східної Європи - 7,5%, держав колишнього СРСР - 5,1 і Південно-Східної Азії - 4,5%.
Калійні добрива, поряд з азотними і фосфорними, є запорукою успішного сільськогосподарського виробництва. Калій забезпечує високу врожайність продовольчих і технічних культур, підвищує стійкість рослин до перепадів температур, хвороб і шкідників.
Для виробництва калійних добрив необхідно досить рідкісний збіг геологічних і природних факторів, а також значні фінансові ресурси. З цих причин хлористий калій виробляється всього в 13 країнах світу, при цьому більшість виробників в основному працює на внутрішній ринок або ринки суміжних країн. Основними світовими експортерами є виробники Канади, Росії, Білорусі, Німеччини, Ізраїлю та Йорданії.
У Росії хлористий калій виробляють ВАТ «Уралкалий» і ВАТ «Сильвініт», які мають сім рудоуправлінь (шість шахт і сім збагачувальних фабрик) і на які припадає 18,5% світових виробничих потужностей. У Білорусі випуск хлоркалія на чотирьох рудоуправління здійснює ВО «Білоруськалій», на який припадає 15,5% світових потужностей.
Калійні підприємства «Уралкалий» і «Сильвініт» на Уралі в Росії і «Білоруськалій» в Білорусі, недалеко від Мінська, створювалися для задоволення потреб СРСР та РЕВ і поставляли до кінця 80-х років 11 млн. тонн хлористого калію на внутрішній ринок та 5 , 8 млн. тонн - на експорт.
Економічні перетворення в країнах Східної Європи на рубежі 90-х років, розпад СРСР і реформи в колишніх республіках створили кардинально нову ситуацію. Припинення державних закупівель і централізованого розподілу добрив, відсутність коштів у аграрних господарств призвели до більш, ніж п'ятиразовому, скорочення внутрішнього ринку. У цих умовах підприємства були змушені переорієнтуватися на експорт. Нескоординовані поставки товару на зовнішні ринки різними посередницькими фірмами і нездорова конкуренція між ними призвели до різкого падіння цін на світовому ринку. Європейський Союз відреагував на це жорсткими антидемпінговими заходами, загроза аналогічної реакції виникла і в США.
У цих умовах калійна промисловість колишнього СРСР була поставлена ​​на грань виживання. Перспективи втрати унікальної галузі вдалося уникнути, створивши спільну для всіх виробників збутову мережу. Для цього в 1994 році підприємства на паритетних засадах заснували зовнішньоторговельну організацію «Міжнародна калійна компанія» (МКК), головним завданням якої стали координація експорту, розширення збутової мережі, забезпечення рівномірного завантаження підприємств, підвищення рентабельності виробництва за рахунок збільшення обсягу експортної виручки підприємств, оптимальне використання наявної транспортної інфраструктури.
Створення МКК являє собою закономірний прояв розвивається у світовій калійної промисловості тенденції централізації виробництва і формування єдиної збутової мережі провідних виробників. Як і аналогічна експортна структура основних конкурентів МКК з Канади - «Канпотекс», - МКК належить підприємствам-виробникам і повністю ними контролюється.
За п'ять років свого існування МКК збільшила експорт продукції російських та білоруського підприємств з 4,9 млн. т в 1993 р. до майже 9 млн. т в 1998 р. У порівнянні з 1997 роком експорт в 1998 р. виріс у вартісному вираженні більш ніж на 15% при відносно невеликому збільшенні фізичного обсягу. Можна говорити, що в даний час настав період інтенсивного розвитку експорту хлористого калію, коли зростання валютних надходжень забезпечується не за рахунок збільшення обсягів продажів, а за рахунок підвищення їх ефективності.
Калійне виробництво безперервно, і МКК домоглася настільки ж безперервного графіка реалізації продукції. Розгалужена дистриб'юторська мережа і широка географія поставок (понад 60 країн) дозволяють згладжувати сезонні коливання попиту на товар і забезпечувати рівномірне завантаження виробничих потужностей підприємств протягом року.
В даний час МКК є найбільшим світовим експортером хлоркалія, її частка в міжнародній торгівлі (без урахування внутрішньорегіональних поставок в Північній Америці та Західній Європі) досягла 40%. Одноканальна система експорту, створена російськими і білоруським виробників хлористого калію, дозволила їм значно зміцнити позиції на світовому ринку і робити істотний вплив на його кон'юнктуру. Особливістю світового ринку хлористого калію є суттєве, майже 30-відсоткове перевищення світових потужностей над обсягами споживання.
Незважаючи на зусилля аграрної науки в питаннях використання інтенсивних методів вирощування продовольчих рослин, перш за все, постачальників білкової маси (зернових, зернобобових і т. д.), істотного збільшення їх врожайності за період 50-90-х років минулого століття не сталося. Причин тому у світовому масштабі декілька. Ось деякі з них:
- Повсюдне зростання посівних площ з виснаженими грунтами;
- Поява нових хвороб рослин, знижують урожайність;
- Глобальна зміна клімату;
- Значна активізація комах-шкідників, стійких до традиційних інсектицидів і деякі інші.
Радикальне рішення в питання підвищення врожайності внесла «генна інженерія». Нові сорти генетично змінених рослин із заздалегідь заданими властивостями, виведені в останні 10-15 років
- Стійкі до різних видів захворювань,
- Мають підвищений вміст білків і життєво важливих амінокислот,
- Мають прискорені терміни дозрівання, що дозволяє збирати 2-3 врожаї на рік,
- Забезпечують майже 100% збереження плодів і зерна при їх тривалому зберіганні і т. д.
Це стало своєрідним «проривом» у справі вирішення продовольчої проблеми. Проте, ряд вчених висловлюють побоювання з приводу можливих негативних наслідків для споживачів цих продуктів. Такі побоювання мають під собою об'єктивні підстави. Вже виявлено ряд алергічних реакцій у споживачів генетично змінених продуктів (ГІП), безпосередньо пов'язаних з початком їх вживання в їжу. Віддалені наслідки можуть бути ще важчими і вплинути на генетичне здоров'я населення в цілому. У зв'язку з цим необхідні інтенсивні дослідження мутацій, принципово можливих в організмі споживача ГІП. Комерційна вигода від продажів і використання ГІП у харчових продуктах найчастіше штовхає, в тому числі й відомих світових, виробників продуктів харчування на пропозицію на ранок товарів за порівняно низькими цінами мало вивчених видів ГІП. Відбувається це, насамперед, у країнах «третього» світу, як найбільш потребують продовольчої допомоги. Така «допомога» однак може принести у віддаленому майбутньому катастрофічні результати всесвітнього масштабу.
З іншого боку сільське господарство навіть у країнах зі сприятливими для його розвитку умовами, найчастіше є економічно малоефективним, і знаходяться на так званих державних дотаціях. Але, як показує політичний досвід, такі державні дотації виправдані з точки зору національної безпеки кожної держави. В іншому випадку, якщо цим питанням не приділяти належної уваги, держава не виробляє достатньої кількості продуктів харчування для свого населення ризикує опинитися в заручниках інших держав, як в економічному, так і в політичному плані.
Природно, сьогодні неможливо уявити сучасну світову економіку без глибокої інтеграції, в тому числі і в продовольчому питанні. Але продовольча торгівля націлена, насамперед, на досягнення гармонійного, збалансованого харчування у всіх куточках Землі. Забезпечення ж гарантованого фізіологічного мінімуму продуктів харчування на кожного жителя кожної конкретної країни - це одна з першорядних завдань її уряду.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МАСШТАБІ
На думку експертів Міжнародної організації з продовольства при ООН основними показниками стану продовольчої безпеки держави є розмір перехідних запасів зерна, що залишається на зберіганні до прибирання наступного врожаю, і виробництво зерна в середньому на душу населення. Безпечним вважається запас, відповідний 60 днів споживання зерна або приблизно 17-20% його річного споживання. Більш загальним показником продовольчої безпеки служить динаміка середньодушового виробництва зернових. У Росії, наприклад, за останні роки в розрахунку на душу населення виробляється 57-60% зерна по відношенню до його виробництва в передових країнах: 700-800 кг і 11 500 кг відповідно.
За оцінками російського Національного фонду захисту споживачів минулого року приблизно половина продовольства на внутрішньому ринку була імпортної. Зокрема, на ринку молока і молочних продуктів 43% складали російські і 57% імпортні вироби. У найбільших містах країни з більш ніж мільйонним населенням зберігається тенденція до стабілізації, або до підвищення частки імпорту за деякими продуктових групах. Разом з тим, в добрій половині суб'єктів Федерації імпорт продовольства відносно невеликий. Навіщо, скажімо, завозити молочні, м'ясні, олійно-жирові продукти або овочі в Башкирію, Чувашії, Мордовії або Липецьку і Тамбовську області, якщо вони в змозі ними забезпечити себе самі.
Ні для кого не секрет, що, починаючи з 1991 року в Росії при певних позитивних змінах у наповненні продовольчого ринку, почався різкий спад споживання населенням продуктів харчування. Рівень падіння за минулі 8 років з базових продуктів, крім картоплі, склав від 30% до 60%. Якщо ж порівнювати споживання населенням Росії продуктів харчування з необхідними біологічними нормами, то коливання по найбільш важливим групам складуть від 16% до 80%. Так, згідно з цими нормами, людина повинна споживати на рік 959,7 кг продуктів. У передових країнах Заходу споживається 959,8 кг, а в Росії - трохи більше 700 кг. Якщо ж прибрати з цієї кількості картоплю і хліб, то показники будуть виглядати так: у передових країнах Заходу при нормі 741 кг продуктів людина споживає 788 кг, в Росії - 468 кг. Тобто, при такому перерахунку рівень споживання найбільш цінних продуктів харчування складає в Росії по відношенню до передових країн Заходу 59%, а до біологічних нормам - 63%. Чому ці показники ігноруються тими, хто виступає проти всебічного розвитку агропромислового комплексу Росії, затримує ухвалення та набуття чинності пакету законопроектів щодо продовольчої безпеки, забезпечення якості харчових продуктів, у тому числі питної води?
Не можна не відзначити й того, що найбільше падіння споживання довелося на самі цінні продукти, що містять білок, жири та вітаміни. М'яса і м'ясопродуктів у порівнянні з 1991 роком населення Росії стало споживати менше на 32-40%, молока та молочних продуктів - на 35%, риби і рибопродуктів - на 40-45%, овочів - на 35-40%. У зв'язку з цим дефіцит білка в раціоні харчування жителів Росії становить у середньому 26-30%, вітамінів - 50-52%. У першу чергу ця ситуація несприятливо позначається на здоров'я дітей та людей похилого віку, сприяє підвищенню захворюваності та смертності. Сумна демографічна статистика відома.
Як вже зазначалося раніше, вирішувати продовольчу проблему зобов'язана держава. На думку фахівців фонду це означає, що держава покликана розробити і реалізувати соціальні, політичні, економічні, науково-технічні, організаційні, інформаційні та інші заходи щодо забезпечення загальної доступності життєво важливих продуктів харчування, попередження надзвичайних продовольчих ситуацій, а також щодо підтримання готовності населення до подолання таких ситуацій. Чи робиться щось зараз у Росії в цьому напрямку? На думку російських фахівців - дуже мало.
У чому ж причини такого становища із забезпеченням населення Росії продовольством? Перш за все, це скорочення внутрішнього виробництва основних видів продуктів харчування та зниження їх якості. За роки так званої аграрної реформи відбувся такий різкий спад сільськогосподарського виробництва, який не спостерігався в Росії з 1946 року. Триває інтенсивний забій великої рогатої худоби, свиней, овець, і їх поголів'я катастрофічно зменшується. Від колишньої могутньої системи птахопрому залишилися дрібні острівці. За чисельності корів Росія відкинута зараз до 1966 року, овець - до 1950 року. Продуктивність молочних тварин стала нижче, ніж була 20-30 років тому. У харчовій промисловості вироблення цілісних продуктів знизилася в 2,5 рази, і тому росіян не могло не порадувати деяке пожвавлення на внутрішньому ринку харчових продуктів після кризи «17 серпня». Якщо ж говорити про технічної оснащеності сучасної російської села, то вона в 5-7 разів нижче, ніж у Західній Європі. Значно скоротилося і кількість добрив, внесених у грунт.
Ці факти і статистика свідчать про те, що якщо найближчим часом не будуть прийняті кардинальні заходи, то Росія надовго потрапить у продовольчу залежність від західноєвропейських країн і США.
Проблема забезпечення росіян вітчизняними продуктами харчування може бути вирішена при досягненні певних показників. Згідно з експертними оцінками, з урахуванням кліматичних та інших особливостей нашої країни до 2005 року нам необхідно виробляти щорічно: зерна - 135 млн. тонн, насіння соняшнику - 3,8 млн., цукрових буряків - 45,5 млн., ово-щей - 16 -19 млн. тонн. Вітчизняні виробники повинні постачати щорічно худоби та птиці в живій вазі 24-30 млн. тонн (виходячи із середньої норми 100 кг споживаного м'яса на людину в рік), молока - 60-65 млн. тонн, яєць - 52-55 млрд. штук.
Ринок молока і молочних виробів на перший погляд здається благополучним. Однак проведений нещодавно по Москві аналіз показав, що сім'я москвичів з трьох осіб з'їдає за тиждень лише близько трьох літрів молочних виробів, що на третину менше, ніж 10 років тому. До слова, медична норма споживання молочних продуктів - 390 кг на людину в рік. І якщо в 1990 році в Росії їх споживалося 385 кг, то в 1998 році - 266-270 кг.
Для того, щоб досягти зазначених вище показників, переробним підприємствам агропромислового комплексу країни необхідно виробляти м'яса, включаючи субпродукти першої категорії, 4-4,5 млн., цукрового піску з цукрових буряків - 4 млн., рослинної олії - 1,2 млн., маргарину - близько 1 млн., рибної продукції - приблизно 450 тис. тонн. Для досягнення цих показників необхідно оснастити сільське господарство сучасною технікою. Слід мати тракторний парк у складі 3 млн. одиниць, виходячи з розрахунку 2,5 трактора на 100 га ріллі, і по одному комбайну на 100 га посівів. Причому мова йде про високоякісних сільгоспмашинах, бо наші нинішні поступаються зарубіжним і по надійності, і по металоємності.
Ось ті основні умови та показники виробництва базових продуктів, які необхідні нам, щоб забезпечити продовольчу безпеку країни за рахунок власного агропромислового комплексу.
 
IV. МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що, з одного боку, продовольча проблема виступає як глобальна, торкаючись, так чи інакше, все людство, у всякому разі, - усі найбільші держави світу. З іншого боку, вона має яскраво виражений географічний характер і виявляє себе на різних щаблях територіальної ієрархії - регіональної, страновой, районної, локальної. Причини, гострота і масштаби поширення неправильного харчування, недоїдання і голоду на земній кулі диктуються, насамперед, соціально-економічними чинниками, що має визначати і напрямок пошуків виходу з існуючого положення. Воно в багатьох випадках має давні історичні корені і цивілізаційні витоки, але часто виглядає безпосереднім породженням оман і помилок XX ст. Звідси - неминуче різноманіття і виправдана неоднозначність пропонованих наукою рецептів по поліпшенню ситуації.
Виробляти політику забезпечення населення продуктами харчування і прагнути до досягнення шуканого балансу з урахуванням зовнішньоторговельних можливостей приходиться, насамперед, на рівні окремих країн. Ключ до «зняття» продовольчої проблеми в кожної з них повинен бути власним. З подібних позицій оцінка агроресурсного потенціалу планети - загальнотеоретична задача, з якою пов'язані вихід на кінцеві параметри - виробничі і, як наслідок, демографічні. Прикладні ж рекомендації реальні для виконання лише в розрізі конкретних держав як головних носіїв суверенітету.
Перспективи подальшого залучення природних ресурсів планети в сферу сільськогосподарської діяльності залишаються предметом жвавих дискусій. Це викликається як недостатньою ще вивченістю самих агропріродних факторів і ймовірності більш повноцінного їхнього використання у виробництві, так і розбіжностями у відношенні перспектив агротехнічного прогресу в галузі.
До того ж, багато що залежить від того, яку структуру харчування прийняти як похідної: науково обгрунтовану або фактично сформовану. Але навіть якщо взяти за основу єдиний раціон, наприклад, «середній» європейця, розкид у думках фахівців відносно припустимої чисельності населення на планеті виявляється дуже великим: від уже реально виниклої на обрії цифри 7 млрд. до гіпотетичних 50 млрд. чоловік. В останньому випадку не тільки приймають як необхідної посилки повсюдне поширення передових інтенсивних технологій, але відштовхуються від явно надмірного показника верхнього рівня розораності суші - до 70%.
Серед багатьох розрахунків сільськогосподарського потенціалу Землі один з найбільш фундаментальних був виконаний у 70-х рр.. групою голландських учених. Вони оцінили всю придатну для землеробського освоєння території в 3714 млн. га. Це складає 27,4% всієї суші (без Антарктиди), з яких зрошенням у майбутньому реально охопити до 470 млн. га орних угідь. У світлі цих показників максимально можлива (з урахуванням тих обмежень, які ресурси фотосинтезу накладати на природний процес формування біомаси) біологічна продуктивність оброблюваного клина було обчислено в зерновому еквіваленті в 49830 млн. т на рік. Однак на практиці вагому частину оброблюваних площ людині завжди доведеться відводити під технічні, тонізуючі, кормові та інші непродовольчі культури.
На сучасному етапі акцент все більше переноситься на необхідність піднесення врожайності в країнах, що розвиваються та мають можливості спертися на вже існуючі у світі агрономічні та інші науково-технічні досягнення. Однак при безперечною в цілому справедливості цієї тези механічні запозичення, на жаль, навряд чи виявляться ефективними. Інший, слабо ще пізнаний природний фон тропіків, вкрай чутлива реакція їх природних геосистем на антропогенний вплив, надлишок робочих рук в селі третього світу, висока енергоємність прогресивних агротехнологій - все це обмежує можливості традиційного сільського господарства йти накатаною дорогою інтенсифікації.
Представляється, що гарні перспективи відкриває активне впровадження в країнах низьких широт практики других і навіть третіх посівів у році, для чого потрібні в першу чергу скоростиглі сорти і зрошення, якщо є в наявності сухий сезон. Тому обгрунтовано зв'язувати надію саме з прийдешнім успіхами селекції і генетики, але вони-то якраз і найменш передбачувані: так у середині 60-х рр.. несподіваним навіть для фахівців стала поява високопродуктивних гібридних сортів пшениці, що послужило сигналом бурхливого розгортання "зеленої революції». Чималі шанси дає вдосконалення галузевої структури посівів, зокрема, впровадження багатих білками культур. Відомо, наскільки великий внесок у забезпечення продуктивного молочного скотарства калорійними кормами внесла одержала в США широке поширення соя.
Згідно з документами ФАО, в 1995 р. в світі налічувалося 88 країн з низькими доходами жителів, де не вистачає продовольства. З них більше 30 в попередні роки понад ј своїх експортних надходжень направляли на його закупівлю. До цих країн належить і Росія, в імпорті якої продукти харчування стійко складають по вартості 25-30%. Разом з тим глобальне положення не настільки похмуро. У Західній Європі та США державна політика спрямована на обмеження оброблюваних площ, щоб не допустити наростання надлишку сільськогосподарської продукції, тому що в протилежному випадку не виключено настання такого моменту, коли збиток від падіння цін не буде компенсований збільшенням платоспроможного попиту. Так, у випадку багатого врожаю ціни на аграрні товари можуть знизитися настільки, що не покриють витрати, і сільське господарство як галузь виявиться неплатоспроможною. Одночасно це побічно свідчить про тих прихованих резервах для збільшення при необхідності виробництва, якими володіє аграрний сектор у промислово розвинених країнах. Посилення залежності країн, що розвиваються від поставок продовольства ззовні на тлі певного прогресу їх власного аграрного виробництва пояснюється складною сукупністю причин.
По-перше, колоніальні держави проводили політику вивезення дешевого зерна та інших продуктів харчування з залежних територій навіть при наявності там серйозного продовольчого дефіциту. Показово, що з колоніальної Індії, де часто траплялися спалахи масового голоду, тільки через Карачі вивозилося на початку XX ст. в метрополію щорічно близько 1 млн. т пшениці, або 20-35% її збору в межах портового хінтерландом. Колоніальна адміністрація зазвичай не робила скільки-небудь дієвих заходів по боротьбі з голодом навіть у загрозливих ситуаціях, тоді як у молодих суверенних державах у подібних випадках додаються зусилля по придбанню продовольства за кордоном, що, природно, одержує відображення в сальдо зернового балансу.
По-друге, землеробство країн, що розвиваються і особливе його продовольчий сектор як і раніше залишаються ще слабко зв'язаними з ринком. Вагома частина продажів зерна здійснюється селянами для погашення грошових зобов'язань (сплата податків, повернення позик, відсотків на них тощо), а аж ніяк не через наявність товарних надлишків. Подібний продаж з «потреби», наприклад, у країнах Південної та Південно-Східної Азії досягає, а іноді і перевищує половину обсягу торговельних операцій із продовольством. У багатьох випадках, насамперед в Африці, показник товарності воістину дивний: для шести країн Сахеля вихід ринкового зерна в 1970-80 рр.. оцінювався в середньому в 2%.
Молодим суверенним державам за період незалежності вдалося домогтися певних успіхів у розвитку ряду галузей народного господарства, що призвело до збільшення національного доходу, в тому числі на душу населення. У результаті підвищився платоспроможний попит, який пред'являється в першу чергу на продовольчі товари. Однак і самі селяни прагнуть поліпшити своє харчування. Вони аж ніяк не реагують на підйом цін державою на куплене їм продовольство і на видачу позичок для розширення виробництва. Більш того, подібні зусилля можуть навіть викликати протилежний результат, оскільки необхідні грошові кошти селяни в стані тоді одержати при меншому обсязі продажів аграрної продукції.
По-третє, прискорення процесу урбанізації в країнах третього світу призвело через різке збільшення чисельності міського населення до настільки ж істотного розширення попиту на товарне зерно, до чого місцева село виявилася не готова із зазначених вище причин. Урбанізація підштовхує не тільки до простого росту потреб у товарному продовольстві, але і до якісної зміни раціону населення. Воно починає пред'являти попит на багато продуктів, які традиційно не вироблялися або вироблялися в явно недостатній кількості в тих або інших країнах, що розвиваються. Загострюється протиріччя між складним під впливом урбанізації стандартом життя і неможливістю його забезпечити тільки за рахунок місцевих ресурсів. Постачання населення продовольством ставиться в усі велику залежність від внутрішньонаціонального і світового обміну. Навіть у такій віддаленій країні, як Папуа - Нова Гвінея, імпортовані рис і консервована риба починають витісняти як головні продуктів харчування традиційний батат.
Нарешті, по-четверте, у землеробстві країн, що розвиваються посилюється поділ праці і підсилюється порайонна спеціалізація. У результаті додатковий попит на товарне продовольство пред'являють селянські господарства, що включаються у виробництво технічних та інших культур у розрахунку на експорт і задоволення запитів молодої національної промисловості. Визначення оптимального співвідношення між виробництвом аграрних товарів на вивіз, з одного боку, і продуктів харчування для забезпечення внутрішніх потреб, з іншого, становить на сучасному етапі важку, що вимагає обліку динамічних факторів задачу. Високотоварне, орієнтоване на експорт сільське господарство в третьому світі, особливо плантаційне, перевершує традиційні сільські уклади по досягнутій продуктивності праці. Однак у міру посилення залежності країн, що розвиваються від ввезення продовольства ціни на нього зростають, і це погіршення умов зовнішньої торгівлі веде до зниження відносної віддачі гот сировинних галузей сільського господарства. Тому рішення продовольчої проблеми усе більш перетворюється у важливу складову частину загального питання вдосконалення всієї системи міжнародних економічних відносин.
Багатогранність розглянутої проблеми робить необхідним при її детальному аналізі дослідження по країнах і їх територіальних груп.
Можна виділити наступні типи країн за рівнем забезпеченості продовольством:
1) Основні експортери продовольчих товарів (США, Канада, Австралія, ПАР, Таїланд, і деякі держави Європейського Союзу);
2) малі країни, активно експортують продукти харчування (Угорщина, Фінляндія);
3) держави, які відчувають дефіцит продовольства, але здатні його придбати (Японія);
4) країни, ледь забезпечують свої потреби в продовольстві власним виробництвом (Індія, Китай, країни Південної Америки);
5) країни, чия забезпеченість продуктами харчування не має практично ніякого впливу на глобальну продовольчу ситуацію (Папуа - Нова Гвінея, Ісландія);
6) країни, які відчувають дефіцит продовольства і освоюють водні і земельні ресурси для досягнення самозабезпечення (Єгипет, Індонезія, Пакистан, Філіппіни);
7) країни з постійно погіршується продовольчим забезпеченням у розрахунку на душу населення (держави Африки до півдня від Сахари);
8) країни з зароджуються продовольчою кризою, в яких зростання населення обганяє ресурсні можливості (Гаїті, Непал, Сальвадор).
Продовольча проблема багатоаспектна, і домогтися її успішного рішення не вдається без створення відповідного соціально-економічного клімату в країні. Недостатніми виглядають і спроби досягти підйому сільського господарства шляхом впровадження досягнень науково-технічної революції, масової механізації і т.п. Про це чітко свідчить недавнє радянське минуле. В СРСР за 60-80-і рр.. в галузі зросли енергетичні потужності з 155,9 млн. до 603,9 млн. к.с., а вартість виробничих фондів піднялася з 43,9 млрд. до 227 млрд. руб. постачання мінеральних туків селі збільшилися за цей період з 2,6 млн. до 18,8 млн. т діючої речовини в рік. Площа меліорованих земель була доведена з 16,3 млн. до 31,0 млн. га. Віддача ж виявилася скромною: середня врожайність зернових підвищилася з 11 до 14,9 ц / га. Бо не вистачило розуміння і необхідної політичної волі, щоб почати перетворення форм власності в селі, без чого виявляється неможливим перебороти хронічну кризу, викликаний насильницькою колективізацією села.
Аналіз соціально-економічних та історичних витоків сильної географічної диференціації в постачанні населення світу продуктами харчування підводить до висновку, що голод, масове недоїдання й інші труднощі аналогічного роду самі в найсильнішому ступені надають зворотний вплив на суспільне життя. Воно складається, зокрема, у прагненні влади усталити свій вплив на справи продовольчого сектора, а через нього зміцнити свою централізують роль у відношенні всіх автономних осередків господарського механізму. У нашій країні це може повести до особливо енергійним спробам реанімувати бюрократичні початку в управлінні економікою і спорудити додаткові шлагбауми на шляхах становлення справжнього ринку. Серед різноманітних наслідків обострившегося продовольчого становища, крім тих, що мають явно виражену гуманістичну сутність, особливо важливим є гальмування розвитку економіки при збереженні її застарілих консервативних форм. Тому завдання подолання продовольчої кризи для будь-якої держави перетворюється на пріоритетну, і рішення її демократичними методами неминуче набуває доленосний характер, відкриваючи дорогу до національного відродження.
ВИСНОВКИ
Викладене дає підстави зробити такі основні висновки щодо складається на планеті продовольчої ситуації та перспектив її зміни. Перше - людство фактично вже вступило в епоху обмежених можливостей залучення в оборот землі, прісної води, чистого повітря. У той же час зростання населення планети випереджає всі зроблені раніше прогнози. У цих умовах в найближчі десятиліття неминуче суттєве (в 1,5-2 рази) зниження обсягу продовольчих ресурсів, що припадає на кожного жителя Землі.
Далі. Критичної позначки може досягти на початку XXI ст. диспропорція у розподілі ресурсів продовольства між окремими регіонами планети. На рівні голодного раціону ці ресурси можуть виявитися в багатьох країнах Азії, Африки, Латинської Америки, у яких мінімальні можливості закупівлі продовольства на світовому ринку. Якщо в 1960 р. співвідношення доходів 20% найбагатших і 20% найбідніших країн визначалося як 30:1, то в 1990 р. воно було вже 64:1. Збереження цієї тенденції загрожує соціальними вибухами в масштабах всієї планети.
У складній обстановці торгівля продовольством, а також співробітництво в галузі його виробництва можуть стати в найближчі десятиліття потужною зброєю в міжнародних відносинах, засобом політичного тиску.
Пошук оптимального вирішення продовольчої проблеми планети, прийнятного для всіх країн, стає однією з найбільш актуальних завдань, як для світового співтовариства, так і для кожної окремої країни. Проблема нині далеко виходить за рамки сільського господарства. Вирішення її нерозривно пов'язане і з домовленістю країн з питань демографічної, соціальної, економічної та зовнішньої політики. На думку деяких експертів, реальними можливостями в цьому плані мають лише дві країни - Бразилія і Росія. Разом з тим, наприклад, в сусідніх з Росією Китаї, Індії, Пакистані та Ірані продовольча ситуація може стати критичною вже найближчим часом. Все це диктує необхідність невідкладного розробки національної стратегії продовольчої безпеки кожної держави.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1) Румянцева Є. Є. Шляхи досягнення продовольчої безпеки Союзної держави та країн СНД (Механізм узгодження аграрної політики держав учасників). - Мн.: «АРМІТ - Маркетинг, Менеджмент». - 336 с.
2) Ревенко Л. С. Світовий ринок продовольства в епоху «генної» революції. / Л. С. Ревенко. - М.: ЗАТ «Видавництво« Економіка », 2002. - 302 с.
3) Барабанов В.В., Економічна географія, - М., 2000.
4) Державін Л.С., Продовольча криза, - М., 1997.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Реферат
113.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Продовольча проблема в світі
Продовольча проблема світу і її вирішення
Продовольча проблема зміст історична зумовленість шляхи вирішення
Продовольча безпека держави
Продовольча безпека в Росії b Челябінської області
Проблема ефективності це завжди проблема вибору
Проблема бідності
Проблема философии
Демографічна проблема
© Усі права захищені
написати до нас