Програмування лінійних алгоритмів Опис синтаксису мови основні оператори

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Лаболаторна робота №1

Тема: Програмування лінійних алгоритмів.

Мета:Виробити вміння і навички роботи в середовищі Turbo Pascal. Виконання на ПК найпростіших задач на мові Паскаль.

Теоритичні відомості

Щоб потрапити в екранний редактор Turbo Pascal необхідно виконати слідуючі дії:

  • Підвести курсор під ТР і нажати Enter

  • Запустити файл turbo.exe

  • В NC підводимо курсор під turbo.com і натискаємо Enter

Якщо відсутній NC то в командній стрічці вводимо turbo і Enter.

Так завантажується turbo pascal.

  • Ввійшовши в меню Т .Р.вибираємо опцію Е і натискаємо Enter.Зявляється повідомлення file name: у відповідь на це,

введети імя свого робочого файла і Enter.

Попавши в екраний редактор набирається програма ex,esc,c-

компіляція програми;

Е – повернення в екраний редактор до програми ;

R- запуск програми на виконання;

S- запис програми на диск;

Q- вихід з Т.Р.

Структура програми на мові TP.

  • Заголовок :program (індетифікатор програми).

  • Описова частина: Label (список міток)

Const (оголошення констант).

Type (визначення типів даних).

Var (опис зміних).

Procedure (опис процедур).

Function (опис функції).

  • Виконавча частина:послідовність операторів мови Pascal, що знаходиться в оперативних дужках пара службових слів Begin і

End.

Оператор – це опис дій, які будуть виконані при реалізації алгоритму.Оператор присвоїння служить для обчислення заданого виразу і присвоїння результату зміних величин.Оператор присвоєння може бути арифметичний, логічний,символьний.

Загальний вигляд оператора:

(імя зміної): - (вираз)

Наприклад :

Y : = SQR(x) – sin ( x + SQR(x + 1));

C : = “+”;

A : = 8;

B := x +1;

P : = I<5.

Введення інформації здійснюється за допомогою стандартних процедур:

Read (x1,x2,…,xn );

Readl (x1,x2,…,xn ); де хі –елементи списку введення.

Процедура Reade відрізняється тим, що після введення всіх зміних, що були в душках, то відбувається перехід на наступний рядок.

Виведення інформації за допомогою стандартних процедур і WRITE WRITELN.

WRITE (x1,… xn ). Процедурами виведення дозволяється виводити текстову інформацію, заключивше її в апострофи .

WRITELN (x1,… xn ).

Наприклад.

Writeln ( Персональний компютер Іскра 1300М );

WRITE (‘Персональний’);

WRITE (‘компютер’); WRITELN;

WRITELN (‘іскра 1300М’);

Після виконання першої процедури надрукується:

Персональний компютер Іскра1300М.

Після виконання 2,3,4прцедур надрукується:

Персональний комп’ютер

Іскра 1300М

Вирази і стандартні функції

*- множення

\ -ділення

Divцілочисельне ділення

Mod – вертає остачу від ділення

Programпочаток програми

Andвикористовується при складанні складних логічних виразів

Arrayпозначення масивів на мові Паскаль

BeginEndоперативні дужки, в яких описується тіло програми

Case – оператор вибору

Constопис константів на мові Паскаль

Doвказівка виконати

Dowtoвід більшого до меншого

Elseінакше або в інших випадках

Fileробота з файловими змінними.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
15кб. | скачати


Схожі роботи:
Оператори й основні типи даних мови С
Оператори алгоритмічної мови Паскаль Стандартні функції і оператори роботи з рядками
Основні поняття предмета Мови програмування
Основні поняття мови програмування Турбо Паскаль
Оператори вибору Опис та використання основних умовних операторів
Оператори циклу у мові програмування Сі
Програмування допоміжних алгоритмів
Умовні та безумовні оператори у мові програмування Сі
Оператори введення і виведення в мові програмування Сі
© Усі права захищені
написати до нас