Програмоване навчання і контроль з фізіології

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ПРОГРАМОВАНИХ

НАВЧАННЯ

І КОНТРОЛЬ ЗА ФІЗІОЛОГІЇ


Москва 1997


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ФЕДЕРАЦІЇ

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


ПРОГРАМОВАНИХ

НАВЧАННЯ

І КОНТРОЛЬ ЗА ФІЗІОЛОГІЇ


Під редакцією професора В. М. Смирнова


Москва 1997


Програмоване навчання і контроль з фізіології. Під редакцією професора В.М.Смірнова.Учебное посібник, М.: РГМУ. 1997 ... з ISBN 5-88458-038-x


Г. І. Косицкой,

Х. А. Безносова, Н. А. Боброва, Л. М. Іванченко, В. А. Клевцов, В. І. Кобрин, Ю. А. Кринкіна, В. М. Смірнов, Т. Є. Кузнєцова, М. А. Мірзоєва, М. І. Монгуш, І. А. Мурашова, П. І. Шиманський, І. А. Юрасова.


Навчальний посібник являє собою глибоке пророблення питань усіх розділів фізіології згідно з програмою лікувального та педіатричного факультетів та забезпечує можливість вивчення предмета, самоконтроль і контроль знань студентів викладачем на кожному практичному занятіі.Пособіе призначено для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають фізіологію, і викладачів відповідних інститутів.


Рекомендовано Центральної проблемної навчально-методичною комісією з нормальної фізіології при МОЗ Російської Федерації.


Рецензенти:

С. М. Будиліна, професор кафедри нормальної фізіології ММСИ ім. М. О. Семашка;

С. А. Чеснокова, професор кафедри нормальної фізіології Російського університету дружби народів.


ISRN 5-88458-038-x


г Російський державний

медичний університет, 1997


О Г Л А В Л Е Н Н Я


Передмова ................................................. .................................................. ................................


Опис способу програмованого контролю, , В. М. Смірнов ............................................ .................................................. .................................................. .......


РОЗДІЛ I ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН


ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН (два заняття)


Заняття 1. Природа збудження. В. М. Смірнов, В. І. Кобрин

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................

Заняття 2. Дослідження возбудімості.Аккомодація. Лабільність. В. М. Смірнов, Л. М. Іванченко

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


ФІЗІОЛОГІЯ НЕРВІВ, Синапси та РЕЦЕПТОРІВ

(Одне заняття) В. М. Смірнов, М. А. Мірзоєва

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


ФІЗІОЛОГІЯ М'ЯЗІВ (одне заняття) В. М. Смірнов,

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА (4 заняття) В. М. Смірнов


Заняття 1. Рефлекс і функціональні сістеми.Возбужденіе центральної нервової системи.

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Заняття 2. Властивості нервових центров.Торможение.Координационная діяльність нервової системи

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Заняття 3. Фізіологія спинного мозку і стовбура мозку

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Заняття 4. Передній мозг.Мозжечок.Вегетатівная нервова система

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


ГОРМОНАЛЬНА регуляції вегетативних функцій (одне заняття) М. І. Монгуш

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


РОЗДІЛ II ФІЗІОЛОГІЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ І СИСТЕМ


СИСТЕМА КРОВІ (два заняття) Т. Є. Кузнецова


Заняття 1. Кров як внутрішнє середовище організму

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Заняття 2. Формені елементи крові.Группи крові. Згортання і антизсідальної система крові

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Дихальна система (два заняття) В. М. Смірнов, І. А. Юрасова


Заняття 1. Зовнішнє дихання

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Заняття 2. Транспорт газів кровью.Регуляція дихання.

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Травної системи (два заняття) І. А. Мурашова, Х. А. Безносова


Заняття 1. Травлення в порожнині рота і шлунка

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Заняття 2. Травлення в кішечніке.Всасиваніе. Рухова активність травного тракту

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


ОБМІН РЕЧОВИН І ЭНЕРГИИ.ПИТАНИЕ.ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ (два заняття) Н. А. Боброва, В. М. Смірнов


Заняття 1. Обмін речовин. Харчування

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Заняття 2. Обмін енергії в ОРГАНИЗМЕ.ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Серцево-судинна система (п'ять занять)


Заняття 1. Цикл роботи сердца.Свойства серцевого м'яза Т. Є. Кузнецова

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Заняття 2. Методи дослідження діяльності серця Т. Є. Кузнецова

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Заняття 3. Регуляція діяльності серця Т. Є. Кузнецова

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Заняття 4. Гемодинаміка. Т. Є. Кузнєцова, В. І. Кобрин, В. А. Клевцов

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Заняття 5. Регулювання судин та системного артеріального тиску

Т. Є. Кузнєцова, В. І. Кобрин, В. А. Клевцов

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


ВИДІЛЕННЯ (одне заняття) В. М. Смірнов, П. І. Шиманський


Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


РОЗДІЛ III. ІНТЕГРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМУ

АНАЛІЗАТОРИ (два заняття) В. М. Смірнов


Заняття 1. Загальна фізіологія аналізаторов.Зрітельний, нюховий і смаковий аналізатори

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Заняття 2. Слуховий, вестибулярний, тактильний, температурний, руховий і інтероцептивних аналізатори.Ноціцепція.

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (два заняття)


Заняття 1.В.М.Смірнов, В. І. Кобрин, Ю. А. Кринкіна, І. А. Мурашова

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


Заняття 2. В. І. Кобрин, В. М. Смірнов, Ю. А. Кринкіна

Питання ................................................. .................................................. .............................

Відповіді ................................................. .................................................. ................................


ІЛЛЮСТРАЦІЇ

.................................................. .................................................. ............... ............... ............


ПЕРЕДМОВА


Навчальний посібник являє собою спосіб безмашинного програмованого навчання і контролю знань, заснований на принципі лінійного програмування з конструктивними відповідями. Його мета - допомогти студентам у вивченні фізіології, а викладачам - у контролі успішності учнів. Цей метод розроблений Г. І. Косицкой в ​​1964-65 рр. і (як показав досвід, накопичений на кафедрі фізіології Російського державного медичного університету) є досить ефективним у навчанні студентів.

Відомо, що при машинному програмованому контролі частіше застосовується метод вибору правильної відповіді серед багатьох інших - неправильних ответов.Такой контроль не сприяє розвитку логічного мислення, відповіді нерідко будуються на здогадах, при цьому можуть формуватися і хибні уявлення.

Розроблений Г. І. Косицкой спосіб дає можливість конструювати відповіді, що допомагає виробити навички логічного мислення, творчо використовувати фактичний матеріал і більш міцно його засвоїти, глибше вивчити предмет.

Пропонований посібник відповідає цим вимогам, воно є також важливим елементом уніфікації викладання і може бути використано на кафедрах фізіології різних ВНЗ. Побудоване, в основному за принципом, розробленим Г. І. Косицкой, даний посібник має і суттєві відмінності.

По-перше, воно включає додаткові питання щодо особливостей фізіології дітей (до кожного заняття-темі розроблено 15 таких питань, що відповідає числу квитків для одного заняття). Ці питання дані останніми в кінці теми, мають власну нумерацію і відокремлені межею від решти питань.

По-друге, воно складається з двох частин, кожна з яких має різне назначеніе.Первая частина являє собою перелік питань з усіх розділів фізіології і включає 60 таких питань по темі кожного занятія.Вторая частина посібника містить відповіді на всі питання першої частини (раніше видавалися тільки питання).

Видання відповідей до питань програмованого контролю може зустріти і заперечення, що полягає в тому, що студенти будуть "механічно" заучувати відповіді на окремі питання і отримувати фрагментарні уявлення про предмете.Однако, з нашої точки зору, це заперечення не обгрунтоване, оскільки в навчальному посібнику розроблені різні питання, в тому числі і по найважливіших фізіологічним константам, знання яких є обов'язковим для кожного студента і майбутнього врача.Большая частина питань потребує не запам'ятовування тієї чи іншої константи, а логічного мислення при конструюванні відповіді на питання: як, чому, яким чином? Для відповіді на подібні питання необхідно мати глибокі знання механізмів фізіологічних процесів, закономірностей діяльності органів і систем, які забезпечують гомеостаз, знання механізмів регулювання фізіологічних функцій організма.Ряд питань являє собою завдання, які необхідно вирішити, тобто, переважна більшість питань вимагає не заучування окремих положень , а розуміння дисципліни.

Таким чином, пропоноване навчальний посібник з фізіології сприятиме засвоєнню основного змісту предмета, розвитку логічного, творчого мислення учнів, стимулювати їх до більш глибокої підготовці до кожного заняття (програмований контроль з оцінкою знань студентів проводиться на кожному занятті), служити корисним довідником для викладачів і сприяти уніфікації викладання, а також полегшить працю викладача з контролю за навчанням студентів. Ми сподіваємося, що новий варіант безмашинного програмованого навчання і контролю знань буде успішно конкурувати з машинним програмованим навчанням і контролем.Пособіе може виконувати функцію дуже компактного програмованого підручника для більш швидкого, але, тим не менш, достатньо глибокого вивчення фізіології і забезпечити самоконтроль студентів при підготовці до занять.


-------------


1.Сравніте інтенсивність жовчеутворення новонародженого і дорослого, вкажіть відносні цифри.

2.Чем компенсується низька інтенсивність порожнинного травлення в тонкій кишці у дітей раннього віку?

3.Чем пояснюється поява високомолекулярних речовин їжі в крові дітей раннього віку?

4.Когда з'являється мікрофлора в шлунково-кишковому тракті дитини? В які терміни стабілізується мікрофлора шлунково-кишкового тракту у дітей?

5.Каково фізіологічне значення мікрофлори кишечника?

6.Почему при штучному вигодовуванні коров'ячим молоком виникають дисбактеріози в товстій кишці?

7.Почему педіатри рекомендують включати в меню грудних дітей терті фрукти і овочі?

8.Когда і в якій послідовності починається і завершується прорізування молочних зубів?

9.Когда і в якій послідовності прорізуються у дитини постійні зуби? Коли закінчується цей процес?

10.Какие механізми регуляції діяльності травного тракту

формуються в ранні терміни онтогенезу, а які - пізніше?

11.Чем дорівнює місткість шлунку у дитини після народження і до кінця 1-го року життя?

12.Як відносний розмір печінки (у% від маси тіла) до моменту народження дитини? У скільки разів збільшується маса печінки до 1, 3, 9 і 15 років життя дитини?

13.Дайте коротку характеристику функціонального стану печінки до моменту народження дитини? Якого віку завершується розвиток печінки?

14.Дайте коротку характеристику структурнофункциональной стану підшлункової залози до моменту народження дитини?

15.Что є причиною часто спостерігається стеатореї (велика кількість неперетравлених жирів у калі) при ранньому прикорму?


ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ. ПІТАНІЕ.ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

(Два заняття)

Заняття 1-е


ОБМІН ВЕЩЕСТВ.ПІТАНІЕ


1.Сформуліруйте поняття "тваринний організм".

2.Що означає поняття "організм - відкрита система"?

3.Что називають обміном речовин?

4.Дайте визначення поняттю "харчування".

5.Что називають асиміляцією і анаболизмом?

6.Перечислите вихідні і кінцеві продукти анаболізму.

7.Какое біологічне значення має анаболізм?

8.Что називають диссимиляцией (катаболізму)? Яке біологічне значення вона має?

9.Перечислите вихідні і кінцеві продукти дисиміляції.

10.В які періоди життя і яких функціональних станах організму не дотримується рівновага між асиміляцією та диссимиляцией?

11.Які значення для організму має їжа? Що називають харчовими речовинами? Перерахуйте їх.

12.Перечислите кінцеві продукти гідролізу білків, жирів і вуглеводів у травному тракті і їх дисиміляції у клітці.

13.Назовите принципові відмінності процесу гідролізу органічних сполук у травному тракті від їх дисиміляції у клітці.

14.Что називають засвоюваністю поживних речовин, чому вона дорівнює у відсотках?

15.Як визначають прихід поживних речовин в організм (принцип)?

16.Какие дані необхідні для розрахунку витрати білків, жирів і вуглеводів організмом?

17.В чому полягає пластична роль білка?

18.Пластическая або енергетична функція білка в організмі є головною? Чому?

19.Опішіте методику визначення приходу білка в організм.

20.Какое визначають добовий витрата білка в організмі? У вигляді яких речовин виділяється з організму аміак, що утворюється в процесі дисиміляції білка?

21.Что називають азотистим рівновагою? Як воно зміниться при збільшенні вмісту білка в їжі?

22.Что розуміють під позитивним азотистим балансом? У яких випадках він спостерігається?

23.Что розуміють під негативним азотистим балансом? У яких випадках він спостерігається?

24.Что називають коефіцієнтом зношування, чому він дорівнює?

25.Что називають білковим мінімумом, і він дорівнює в комфортних умовах спокою?

26.Что таке білковий оптимум, чому він дорівнює?

27.Как зміни в стані організму розвиваються при недостатньому надходженні білків? Який відсоток від загальної кількості білків у харчовому раціоні повинні складати тваринні білки?

28.Какие білки і чому називають неповноцінними? Тварини або рослинні білки вважаються повноцінними для організму, чому?

29.Какова роль печінки в обміні білків?

30.Перечісліте гормони, що регулюють обмін білків.

31.На які процеси, необхідні для синтезу білка в організмі, впливає гормон росту?

32.Какое вплив на білковий обмін роблять гормони щитовидної залози, інсулін і глюкокортикоїди?

33.Какова роль жирів в організмі?

34.В чому полягає пластична роль жирів?

35.В чому полягає захисна функція жирів?

36.Какова роль жирових депо в організмі? З яких органічних речовин синтезуються жири в організмі?

37.От чого залежить біологічна цінність жирів, що надходять в організм?

38.Какие жирні кислоти і чому називаються незамінними?

39.Каково повинно бути співвідношення в харчовому раціоні жирів тваринного і рослинного походження? Яка частина енерговитрат організму (у відсотках) має покриватися за рахунок жирів?

40.Какие гормони мобілізують жири з жирових депо?

41.Как змінюється стан організму при надмірному надходженні жирів?

42.Перечісліте характерні зміни в стані організму при недостатньому надходженні незамінних жирних кислот?

43.Как змінюється склад плазми крові при надлишковому вмісті в їжі замінних жирних кислот? Який вплив робить при цьому надходження в організм незамінних жирних кислот?

44.Как функцію виконують вуглеводи в організмі? Яка роль целюлози (клітковини)?

45.В чому полягає пластична роль вуглеводів?

46.Как змінюється стан організму при недоліку глюкози в крові?

47.Какие зміни настають в організмі при надмірному надходженні вуглеводів?

48.Укажіте кількість глюкози, що міститься в плазмі крови.В якому вигляді і де депонуються вуглеводи? Як впливає інсулін на депонування вуглеводів?

49.С допомогою якого механізму інсулін сприяє утилізації глюкози в клітинах? Які процеси, що зменшують вміст глюкози в крові, стимулює інсулін?

50.Перечислите гормони, що збільшують вміст цукру в крові.

51.Какое вплив на процеси асиміляції і дисиміляції надають симпатична і парасимпатична нервова системи?

52.Какие головним вимогам повинен відповідати харчовий раціон?

53.В якій кількості і в якому співвідношенні повинні міститися білки, жири і вуглеводи в харчовому раціоні дорослої людини (усереднений варіант)?

54.Перечислите функції (значення) води в організмі.

55.Назовіте три основні стану внутрішньоклітинної і позаклітинної води, дайте відповідні пояснення.

56.Какие додаткові компоненти можуть впливати на біологічну цінність води?

57.Какови основні наслідки надлишкового надходження води в організм?

58.Какие основні мікроелементи необхідні людині?

59.Какие роль в обміні речовин грають вітаміни?

60.Как найбільш доцільно розподілити у відсотках харчовий раціон при чотириразовому харчуванні?

--------------


1.Назовите особливості обміну речовин і енергії у дітей.

2.Перечислите особливості білкового обміну у зростаючого організма.Чему дорівнює білковий оптимум для грудних дітей?

3.Какие фактори впливають на ретенцию азоту в організмі дитини?

4.Перечісліте особливості вуглеводного обміну у дітей.

5.Укажіте добову потребу у вуглеводах у грудної дитини і дорослої людини

(У кг / кг маси тіла).

6.Какое кількість цукру міститься в крові натще у новонароджених і грудних дітей?

7.Какое кількість цукру міститься в крові натще у дітей старше одного року і у дорослих?

8.Перечислите особливості обміну жирів у дітей.

9.Укажите добову потребу в жирах у немовляти і у дорослої людини (в г / кг маси тіла).

10.У чому виражається небезпеку надмірного надходження жирів в організм вагітної жінки чи організм дитини перших років життя?

11.В якому співвідношенні повинні міститися білки, жири і вуглеводи в харчовому раціоні дітей у віці трьох і шести місяців?

12.В якому співвідношенні повинні міститися білки, жири і вуглеводи в харчовому раціоні дітей 1 року, старше одного року і у дорослих?

13.Перечислите особливості водного обміну у дітей.

14.Перечислите особливості обміну мінеральних солей у дітей.

15.Чему дорівнює і з чого переважно складається добова надбавка маси у грудної дитини?


Заняття 2-е


ОБМІН ЕНЕРГІЇ В ОРГАНИЗМЕ.ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ


1.Какой процес забезпечує звільнення енергії в організмі? У чому його сутність?

2.Які поживні речовини є джерелом енергії в організмі?

3.Назовите основні методи визначення кількості енергії в навішуванні (одиниця маси) продукту.

4.Опишите сутність способу фізичної калориметрії.

5.Напішіте формулу розрахунку кількості тепла, що виділився при згорянні навішення продукту в калоріметре.Расшіфруйте її позначення.

6.Что називають фізичним і фізіологічним теплотворний коефіцієнтами поживної речовини?

7.Сколько тепла звільняється при згорянні в калориметрі 1 г білків, жирів і вуглеводів?

8.Сформуліруйте закон термодинаміки Гесса, на підставі якого розраховують прихід енергії в організм за кількістю засвоєних білків, жирів і вуглеводів.

9.Сколько тепла звільняється при окисленні в організмі 1 г білків, 1 г жирів і 1 г вуглеводів?

10.Об'ясніте причину відмінності фізичного та фізіологічного калоріческіх коефіцієнтів для білків.

11.Как розрахувати прихід енергії в організм з їжею?

12.Рассчітайте (в ккал і кДж) прихід енергії при надходженні в організм з їжею по 10 г білків, жирів і вуглеводів.

13.Назовите основні методи (на авторам) визначення витрати енергії організмом.Укажіте, прямим або непрямим є кожен з цих методів.

14.На чому заснований принцип прямої калориметрії?

15.Опишите коротко пристрій і принцип роботи камери Етвотер-Бенедикта.

16.На чому заснований принцип непрямий (непрямої) калориметрії?

17.Почему кількість виділеної організмом енергії можна розрахувати за показниками газообміну?

18.Какие коефіцієнти використовуються для розрахунку витрати енергії методом непрямої калориметрії?

19.Что називають дихальним коефіцієнтом?

20.Рассчітайте дихальний коефіцієнт (ДК), якщо відомо, що у вдихуваному повітрі міститься 17% кисню і 4% вуглекислого газу.

21.От чого залежить величина дихального коефіцієнта?

22.Чему дорівнює дихальний коефіцієнт при окислюванні в організмі до кінцевих продуктів білків, жирів і вуглеводів?

23.Почему дихальний коефіцієнт для жирів і білків нижче, ніж для вуглеводів?

24.К якій величині наближається дихальний коефіцієнт у людини на початку інтенсивної фізичної роботи? Чому?

25.Почему в перші хвилини після інтенсивної і тривалої фізичної роботи дихальний коефіцієнт у людини більше одиниці?

26.Что називають теплотворний еквівалентом кисню?

27.От чого залежить величина теплотворний еквівалента кисню?

28.Чему дорівнює теплотворний еквівалент кисню при окислюванні в організмі (в процесі дисиміляції) білків, жирів і вуглеводів?

29.Опішіте коротко хід визначення витрати енергії за способом Дугласа-Холдейна (повний газовий аналіз).

30.Опішіте коротко метод М. М. Шатернікова для визначення витрати енергії у тварин в експерименті.

31.Рассчітайте витрата енергії за 1 хвилину, якщо відомо, що випробуваний спожив 300 мл О 2. Дихальний коефіцієнт дорівнює 1.0.

32.Опішіте коротко хід визначення витрати енергії за способом Крога (неповний газовий аналіз).

33.Назовите основні відмінності в розрахунку витрати енергії за способами Дугласа-Холдейна і Крога.

34.Что називають основним обміном?

35.Почему основний обмін визначають в стандартних умовах: максимального м'язового та емоційного спокою, натщесерце, при температурі комфорту?

36.На які процеси витрачається енергія основного обміну в організмі?

37.Какие фактори визначають величину належного (середньостатистичний) основного обміну здорової людини?

38.Какие фактори, крім статі, ваги, росту і віку, визначають величину істинного (реального) основного обміну?

39.Перечісліте способи визначення величини належного основного обміну у человека.Какой метод використовують для визначення величини істинного основного обміну у людини в практичній медицині?

40.Чему дорівнює величина основного обміну у чоловіків і жінок на добу, а також в розрахунку на 1 кг маси на добу?

41.Одінакова чи у теплокровних тварин і людини величина основного обміну, розрахована на 1 кв.м поверхні тіла і на 1 кг маси тіла?

42.Что називають загальним обміном?

43.Перечісліте чинники, що підвищують витрату енергії організмом.Что називають специфічно-динамічною дією їжі?

44.На скільки відсотків збільшується витрата енергії організмом після прийому білкової їжі, жирів і вуглеводів?

45.Как впливає температура навколишнього середовища на витрату енергії організмом?

46.Почему збільшується обмін речовин при температурі навколишнього середовища нижче 15 0 С і вище 30 о С?

47.Что називають коефіцієнтом корисної дії організму при м'язовій роботі?

48.Пріведіте формулу розрахунку і вкажіть середню величину коефіцієнта корисної дії (ККД) для людини при м'язовій работе.Расшіфруйте її елементи.

49.Какие тварини називаються пойкілотермних і гомойотермних?

50.Какое значення для організму має сталість температури тіла? У яких органах найбільш інтенсивно йде процес теплоутворення?

51.Назовите способи терморегуляції. Сформулюйте суть кожного з них.

52.Какие процеси забезпечують тепловіддачу?

53.Как змінюється просвіт судин шкіри при зниженні і при підвищенні температури навколишнього середовища? У чому біологічне значення цього явища?

54.Перечислите області локалізації терморецепторів.

55.В яких відділах і структурах ЦНС перебувають терморецептори?

56.В яких відділах ЦНС розташовані центри терморегуляції? Яка структура ЦНС є вищим центром терморегуляції?

57.Как зміниться температура тіла і внаслідок чого при збільшенні вмісту адреналіну в крові?

58.Какие зміни виникнуть в організмі при тривалій відсутності в харчовому раціоні жирів і вуглеводів, але при оптимальному надходження білка з їжею (80-100 г на добу)? Чому?

59.В якій кількості і в якому співвідношенні повинні міститися білки, жири і вуглеводи в харчовому раціоні дорослої людини (усереднений варіант)?

60.Как змінюється стан організму при надмірному надходженні жирів?

--------------------------


1.Каково співвідношення величин основного обміну у дітей перших 3 - 4 років життя, в період статевого дозрівання, у віці 18 - 20 років і дорослих (ккал / кг / добу)?

2.Каково співвідношення основного обміну у хлопчиків і дівчаток у різному віці? З чим це пов'язано?

3.Чем пояснюється висока інтенсивність окислювальних процесів у дитини?

4.Як змінюються енергетичні витрати на зростання в залежності від віку дитини: до 3-х місяців життя, до початку статевого дозрівання, у період статевого дозрівання?

5.Із чого складається і як розподіляється у відсотках загальна витрата енергії в дитини у віці 1 року порівняно з дорослою людиною?

6.Взрослие або діти 3-5-річного віку витрачають більше енергії при виконанні м'язової роботи для досягнення одного і того ж корисного результату, у скільки разів і чому?

7.Як змінюється витрата енергії при крику дитини, на скільки відсотків, внаслідок чого?

8.Як частина (у відсотках) енерготрат дитини грудного віку забезпечується за рахунок білків, жирів, вуглеводів? (Порівняйте з нормою дорослого).

9.Почему діти, особливо в грудному віці, швидко перегріваються при підвищенні температури навколишнього середовища? Підвищення або зниження навколишнього середовища діти переносять легше?

10.Назовите безпосередню причину і поясніть механізм швидкого охолодження дітей (особливо грудного віку) при зниженні температури навколишнього середовища.

11.В якому віці у дитини з'являються добові коливання температури, чим вони відрізняються від таких у дорослих, в якому віці вони досягають норми дорослого?

12.Что таке температурна "зона комфорту" дитини, в межах якої температури вона знаходиться, чому дорівнює цей показник у дорослих?

13.Які механізми терморегуляції найбільш готові до функціонування до моменту народження? У яких умовах можуть включатися механізми дрожательного термогенеза у новонароджених дітей?

14.В якому співвідношенні повинні міститися білки, жири і вуглеводи в харчовому раціоні дітей у віці трьох і шести місяців, 1 року, старше одного року і у дорослих?

15.Перечислите особливості обміну мінеральних солей у дітей.


Серцево-судинна система

(П'ять занять)


Заняття 1-е


ЦИКЛ РОБОТИ СЕРЦЯ. ВЛАСТИВОСТІ СЕРЦЕВОЮ мис-ці


1.Нарісуйте загальну схему серцево-судинної системи, позначте її основні ланки.

2.Каково функціональне значення передсердь і шлуночків?

3.Назовите клапани серця та інші структури, аналогічні їм по функції, вкажіть їх локалізацію і функцію.

4.К чого прикріплюються сухожильні нитки атріовентрикулярних клапанів, яке їх функціональне значення?

5.Как називають артерії, що постачають кров'ю серце? Звідки вони відходять? За якими шляхами і куди відтікає кров від міокарда?

6.Из яких трьох фаз складається серцевий цикл? Яка тривалість кожної фази і повного серцевого циклу при частоті серцевих скорочень 75 уд / хв? Яка тривалість діастоли передсердь і шлуночків при цьому?

7.Поступает чи кров з передсердь під час їх систоли в порожнисті і легеневі вени? Чому?

8.Із яких двох періодів полягає систола шлуночків і яка їхня тривалість? У якому стані перебувають серцеві клапани і сфінктери усть магістральних вен в кінці систоли передсердь?

9.Із яких двох фаз полягає період напруги шлуночків, яка їхня тривалість?

10.Що називають фазою асинхронного скорочення міокарда шлуночків? Вкажіть, в якому стані знаходяться клапани серця і сфінктери усть магістральних вен після завершення цієї фази (на початку фази ізометричного скорочення)?

11.Что називають фазою ізометричного (ізоволюмічного) скорочення шлуночків? Як змінюється протягом цієї фази тиск у порожнинах шлуночків? У якому стані перебувають серцеві клапани і сфінктери усть магістральних вен протягом цієї фази?

12.Як сила забезпечує відкриття півмісяцевих клапанів при систоле шлуночків? Вкажіть, будь величин сягає тиск у правому та лівому шлуночках до моменту початку періоду вигнання у здорових людей в спокої?

13.В якому стані перебувають серцеві клапани і сфінктери усть магістральних вен протягом періоду вигнання крові зі шлуночків? Яких максимальних величин сягає тиск у цей період в правому і лівому шлуночках у здорових людей в спокої?

14.Из яких двох фаз складається період вигнання крові зі шлуночків? Яка їхня тривалість? Що відбувається з тиском у шлуночках серця протягом кожної з цих фаз?

15.Із яких двох періодів полягає діастола шлуночків, яка їхня тривалість? До якої мінімальної величини падає тиск в обох шлуночках під час діастоли?

16.На які фази підрозділяється період розслаблення діастоли шлуночків? Яка їхня тривалість?

17.Что називають протодиастолический фазою періоду розслаблення шлуночків? Яка причина захлопування півмісяцевих клапанів?

18.Что називають фазою ізометричного (ізоволюмічного) розслаблення шлуночків? Як змінюється при цьому напруга міокарда і тиск в порожнині шлуночків? У якому стані перебувають атріовентрикулярні і півмісяцеві клапани і сфінктери усть магістральних вен протягом цієї фази?

19.Назовите фази періоду наповнення шлуночків та їх продолжітельность.В якому стані знаходяться півмісяцеві і атріовентрикулярні клапани і сфінктери усть магістральних вен протягом всього періоду наповнення?

20.С якою фазою серцевого циклу збігається кінець діастоли шлуночків? Який внесок (у відсотках) вносить ця фаза у наповнення шлуночків кров'ю?

21.Что називають конечнодиастолическому і конечносістоліческім обсягами серця? Яка їхня величина (в мл) у спокої?

22.Что називають систолічним (ударним) обсягом серця? Яка його величина в спокої?

23.Что називають фракцією викиду серця? Яка властивість серцевого м'яза характеризує цей показник і чому він дорівнює в нормі?

24.Что називають залишковим об'ємом крові в серце? Яка його величина (в мл і у відсотках від конечнодиастолическому обсягу) у нормі?

25.Что називають хвилинним об'ємом крові? Що називають серцевим індексом? Вкажіть величину цих показників насосної функції серця у спокої.

26.Ізобразіте схематично потенціал дії одиночної клітини скорочувального (робочого) міокарда.Укажіте на схемі переважаючі іонні струми, відповідальні за різні його фази.

27.Как фаза потенціалу дії клітини скорочувального (робочого) міокарда забезпечує більшу його тривалість? Яка особливість властивостей робочого міокарда визначається цією фазою?

28.Кто у якому досвіді відкрив явище рефрактерності в серцевому м'язі? Опишіть коротко суть досвіду.

29.Сопоставьте на одній схемі потенціал дії одиночної клітини скорочувального міокарда, відповідні йому фазові зміни збудливості і цикл одиночного скорочення робочого кардиомиоцита.

30.Какое фізіологічне значення має тривалий рефрактерний період клітин робочого міокарда? Яка його тривалість в спокої?

31.Что називають екстрасистолою? У фазу укорочення або розслаблення міокарда повинен діяти подразник, щоб викликати екстрасистоли? Чому?

32.Что називають шлуночкової екстрасистолою? Вкажіть її характерну особливість.

33.Об'ясніте походження компенсаторної паузи при шлуночковій екстрасистолі.

34.Что називають передсердної (синусової) екстрасистолою? Вкажіть її характерну особливість.

35.Чем принципово відрізняється проведення збудження в серцевому м'язі від проведення збудження в скелетному м'язі? Яка швидкість поширення збудження по сократительному міокарду передсердь і шлуночків.

36.Какое структурно-функціональна особливість міокарда забезпечує можливість дифузного поширення порушення по ньому? Як називають серцевий м'яз у зв'язку з цим?

37.Какое значення для діяльності серця має дифузне проведення збудження в міокарді?

38.Перечісліте основні відмінності процесу скорочення серцевого м'яза від процесу скорочення скелетної м'яза.

39.Сформуліруйте закон "все або нічого" для серцевої мишци.Кем він був відкритий?

40.Что називають автоматией серця? Як довести її наявність?

41.Между якими відділами серця жаби і з якою метою накладають 1-у лігатуру в досвіді Станниуса? Як змінюється при цьому робота серця? Зробіть висновок.

42.Между якими відділами серця жаби і з якою метою накладають 2-у лігатуру в досвіді Станниуса? Як змінюється робота серця при цьому? Зробіть висновок.

43.Куда і з якою метою накладають третє лігатуру в досвіді Станниуса на серце жаби? Як зміниться робота серця після її накладення? Зробіть висновок.

44.Перечісліте основні висновки, які з досвіду Станниуса.

45.Как впливає зміна температури на частоту серцевих скорочень? Чому? 46.Как впливає на частоту серцевих скорочень серця жаби ізольоване нагрівання області венозного синуса? Атріовентрикулярної області? Зробіть висновок.

47.Как називають тканину, що утворить провідну систему серця? Яка властивість клітин цієї тканини забезпечує автоматию серця?

48.Нарісуйте схему провідної системи сердца.Укажіте, з яких відділів вона складається.

49.Какие вузол провідної системи серця теплокровних тварин є водієм ритму 1 порядку? Як називається цей вузол по імені авторів, його відкрили? Де він розташовується?

50.В чому основна відмінність між істинним і потенційними (латентними) водіями ритму серця? У яких умовах виявляється активність потенційних водіїв ритму серця?

51.Где розташований атріовентрикулярний вузол, як він називається по авторам, його відкрив? Яке значення цього відділу провідної системи для діяльності серця?

52.Опішіте послідовність поширення збудження по серцю.

53.С якою швидкістю поширюється збудження з атриовентрикулярному вузла? Яке значення для скорочувальної діяльності серця це має?

54.С якою швидкістю поширюється збудження по пучку Гіса і волокнам Пуркіньє? Яке значення це має для скорочувальної діяльності серця?

55.Какова середня частота скорочень серця людини, якщо водієм ритму є синоатріальні вузол? атріовентрикулярний вузол? пучок Гіса? волокна Пуркіньє? Яку особливість автоматичної діяльності серця відображає послідовність змін частоти серцевих скорочень при цьому?

56.Какие основні особливості структури і функції провідної системи серця забезпечують послідовне скорочення передсердь і шлуночків?

57.Назовите основні особливості мембранного потенціалу клітин водія ритму серця (у порівнянні з мембранним потенціалом клітин скоротливого міокарда).

58.Назовите основні особливості потенціалу дії клітин-водія ритму серця (в порівнянні з потенціалом дії клітин скоротливого міокарда).

59.Каково значення провідної системи для роботи серця?

60.Чем пояснити велику чутливість серцевого м'яза до нестачі кисню в порівнянні з скелетним м'язом? Яке це має значення для клініки?


------------------


1.В які терміни внутрішньоутробного розвитку починається формування серцево-судинної системи? Коли закінчується цей процес? Як може вплинути на систему кровообігу дію шкідливих факторів на плід в цей період?

2.В які терміни внутрішньоутробного розвитку починає функціонувати провідна система серця? Як це проявляється?

3.Какой з елементів провідної системи серця в ембріогенезі починає функціонувати першим і чому? Яка частота серцевих скорочень в ембріональному періоді?

4.Назовите основну особливість кровообігу у плода.С чим вона пов'язана?

5.Какая особливість будови серцево-судинної системи плода дозволяє постачати печінка, серце і головний мозок кров'ю, багатшою О 2 в порівнянні з іншими органами?

6.Какие основні зміни і чому відбуваються в системі кровообігу при народженні дитини?

7.Які особливості розташування серця, співвідношення маси шлуночків, ширини аорти і легеневої артерії у новонародженого?

8.Когда відбувається і з чим пов'язана функціональне закриття (спазм) артеріального протоку у дитини?

9.Когда відбувається і з чим пов'язана функціональне закриття овального вікна в серці людини?

10.В які терміни після народження дитини відбувається анатомічне закриття (заращение) артеріальної протоки і овального вікна?

11.В які вікові періоди спостерігається найбільш інтенсивний ріст серця? Збільшення маси якого відділу переважає в процесі росту серця у дитини, чому?

12.Какова співвідношення маси лівого і правого шлуночків у новонародженої дитини, у віці 1 року і в дорослої людини? Чим пояснюється відмінність? Якого віку серце дитини набуває основні структурні риси серця дорослої людини?

13.Как змінюється частота серцевих скорочень з віком, чому вона дорівнює у новонародженої дитини, у віці 1 місяць і 1 рік? За рахунок який фази серцевого циклу змінюється його тривалість з віком?

14.Чему дорівнює хвилинний об'єм крові у новонародженої дитини, у віці 1 рік, 10 років і у дорослого? Порівняйте величини відносного хвилинного об'єму крові (мл / кг) у новонародженого і у взрослого.С чим пов'язане відмінність?

15.Чему одно максимальний тиск в лівому і правому шлуночках серця у плода, у дитини у віці 1 року і в дорослої людини?


Заняття 2-е


МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЯ


1.Які три типи зовнішніх проявів діяльності серця розрізняють? Перелічіть основні методи їх дослідження.

2.Що називають електрокардіографією? Що називають електрокардіограмою (ЕКГ)?

3.Опишите суть дипольної концепції електрокардіографії?

4.Что називають вектором єдиного серцевого диполя? Як умовно позначають його орієнтацію в просторі?

5.Чем пояснюється можливість реєстрації біострумів серця з поверхні тіла людини? Що називають електрокардіографічним відведенням? Які два основних способи електрокардіографічних відведень розрізняють?

6.Какие три системи відведень ЕКГ, необхідні для повного ЕКГ-дослідження, використовуються в клініці? Вкажіть їх загальноприйняті позначення.

7.Какие відведення ЕКГ і чому називають Двополюсний (біполярними)? Які відведення ЕКГ і чому називають однополюсними (уніполярними)? Який з електродів, (+) або (-), є активним у однополюсних відведеннях?

8.Куда накладають позитивний і негативний електроди при реєстрації ЕКГ в I, II і III стандартних відведеннях від кінцівок?

9.Куда накладають активний (+) як і формують нульовий (-) електрод в посилених відведеннях від кінцівок по Гольдбергер?

10.Що називають віссю відведення? У яких одиницях і як визначають напрямок осі відведення?

11.Укажіте напрям осей стандартних відведень (I, II, III).

12.Укажіте напрям осей однополюсних посилених відведень від кінцівок (aVR, aVL, aVF).

13.Куда поміщають активний електрод (+) як і формують нульовий електрод (-) у грудних відведеннях ЕКГ? Скільки грудних відведень використовується в клініці і як вони позначаються?

14.В якій площині переважно реєструються потенціали електричного поля серця з допомогою стандартних і посилених однополюсних відведень від кінцівок? грудних відведень?

15.Что називають середнім результуючим вектором ЕДС серця?

16.Сколько середніх результуючих векторів ЕРС серця протягом серцевого циклу прийнято розрізняти? Як їх називають і позначають?

17.Какие елементи розрізняють на ЕКГ? Дайте визначення кожного з них.

18.Ізобразіте схему електрокардіограми у 2-му стандартному відведенні і позначте її зубци.От чого залежить величина і напрям зубців ЕКГ?

19.Сопоставьте на схемі внутрішньоклітинний потенціал дії робочого кардиомиоцита шлуночка та ЕКГ.

20.У яких випадках на ЕКГ реєструється позитивний зубець (відхилення вгору від ізолінії), в яких - негативний (відхилення вниз від ізолінії)?

21.Какие сегменти розрізняють на кривій ЕКГ, позначте їх відповідними літерами, що вони означають?

22.Укажіте інтервали, які розрізняють на кривій ЕКГ, і складові їхні елементи.

23.Что відображає інтервал PQ на ЕКГ? Чому дорівнює його тривалість в нормі?

24.Опішіте послідовність поширення збудження по серцю і відповідну їй послідовність формування елементів ЕКГ.

25.Что відображає зубець Р на ЕКГ? Яка його амплітуда і тривалість?

26.Что відображає сегмент PQ на ЕКГ? Чому дорівнює його тривалість? Як і чому називають цей сегмент?

27.Почему на ЕКГ звичайно реєструється зубець реполяризації передсердь? У яких випадках він може бути зареєстрований?

28.Что відображають зубці Q, R, S на ЕКГ? Яка тривалість комплексу QRS?

29.Что відображає на ЕКГ сегмент ST? Вкажіть нормальне співвідношення амплітуди зубців P, T і R у стандартних відведеннях?

30.Какое нормальний діапазон відхилення сегмента ST ЕКГ від ізолінії (в мм і в мВ). Який процес у серце відображає зубець Т на ЕКГ?

31.Об'ясніте, чому на ЕКГ напрям зубців R і Т в нормі збігається (вони конкордантності), хоча ці зубці відображають різні процеси: R - деполяризацію, а Т - реполяризацію міокарда шлуночків.

32.Какие елементи ЕКГ і чому називають електричної систолой та електричної диастолой шлуночків?

33.Как оцінюють регулярність серцевих скорочень (ритм діяльності серця) по ЕКГ? Який ритм називають правильним?

34.Как розраховують частоту серцевих скорочень (ЧСС) за ЕКГ при правильному і неправильному їх ритмі? Який діапазон змін ЧСС у людини в спокої вважається нормальним?

35.Что називають синусовим ритмом серця? Якими електрокардіографічними ознаками він характеризується?

36.По яким ЕКГ-показниками оцінюють провідність міокарда передсердь, атріовентрикулярного вузла і міокарда шлуночків серця?

37.Какие називають показник ЕКГ, який використовується для характеристики часу поширення збудження від ендокарда до епікарда шлуночків? У яких відведеннях і як вимірюється цей показник для правого і лівого шлуночків? Які нормальні його величини?

38.Что називають електричною віссю серця? Що називають анатомічної віссю серця? Як вони взаємно орієнтовані в нормі?

39.Как визначають положення електричної осі серця графічним методом?

40.Что є показником (назвіть, дайте визначення) положення електричної осі серця? Які варіанти положення електричної осі серця розрізняють в нормі? Вкажіть характерні для кожного варіанту діапазони показника.

41.Какови ЕКГ-ознаки нормального положення електричної осі серця (нормограми) в стандартних відведеннях?

42.Какови ЕКГ-ознаки горизонтального положення осі серця, або левограмми, в стандартних відведеннях?

43.Какови ЕКГ-ознаки вертикального положення серця в стандартних відведеннях?

44.Укажіте основну особливість ЕКГ при повній блокаді проведення збудження в атріовентрикулярному вузлі. Поясніть механізм.

45.Что називають векторкардіографіей? Як називають криву, яка реєструється при використанні цього методу?

46.Нарісуйте схему векторкардіограмми у фронтальній плоскості.Обозначьте її елементи.

47.Что називають верхівковим поштовхом? У зв'язку з чим і в яку фазу серцевого циклу він виникає, де локалізується?

48.Что називають ангіокардіографія? З якою метою застосовують метод дослідження?

49.Что називають ехокардіографія? З якою метою застосовують метод дослідження?

50.Что реєструють методом баллістокардіографи? Яку функцію серця оцінюють з його допомогою?

51.Что називають тонами серця? За якими ознаками їх оцінюють? Скільки тонів серця розрізняють і яке значення має їх дослідження?

52.Какие і чому називають I тон серця? Чим він обумовлений? З якою фазою серцевого циклу він, в основному, збігається?

53.Как і чому називають II тон серця? Чим він обумовлений? У яку фазу серцевого циклу він виникає?

54.Каково походження III і IV тонів серця? Який метод дослідження звукових явищ серця дозволяє їх виявити?

55.Какое значення має метод аускультації для дослідження діяльності серця? Вкажіть місця найкращого вислуховування атріовентрикулярних клапанів серця.

56.Укажіте місця найкращого вислуховування півмісяцевих клапанів серця.

57.Что називають серцевими шумами? Яка їх причина? Про що вони можуть свідчити?

58.Что називають фонокардіографія і фонокардіограм (ФКГ)? Зіставте ЕКГ і ФКГ при їх синхронної реєстрації та позначте відповідні зубці ЕКГ і тони серця.

59.Что називають фазовим аналізом діяльності серця? Що необхідно синхронно реєструвати для цієї мети?

60.Пріведіте приклад розрахунку хвилинного об'єму крові (МОК) при використанні методу Фіка, які показники для цього необхідно визначити?


----------------


1.С якого терміну внутрішньоутробного розвитку можна зареєструвати ЕКГ плоду? Де при цьому розташовуються відводять електроди? Назвіть особливості ЕКГ плоду.

2.Каково положення анатомічної осі серця новонародженого? З чим це пов'язано?

3.Какова основна особливість ЕКГ новонародженого? З чим це пов'язано? Опишіть характерне для цієї особливості співвідношення амплітуди зубців R і S в I і III стандартних відведеннях, а також зубців R у всіх стандартних відведеннях ЕКГ (RI, RII, RIII).

4.Какова співвідношення амплітуди зубців P і R в I і II стандартних відведеннях у новонароджених дітей і в дорослих? Поясніть причину відмінності.

5.Какова основна особливість взаємного розташування анатомічної та електричної осей серця у новонароджених дітей у порівнянні з дорослими? З чим це пов'язано?

6.Опишите послідовність зниження в онтогенезі анатомічного і електричного переважання правого шлуночка, характерного для новонароджених.

7.Какие типи ЕКГ (нормо-, право-, левограмма) зустрічаються у дітей грудного віку? Перерахуйте в порядку убування випадків. Які основні зміни відбуваються з ЕКГ на 1-му році життя дитини?

8.С якого терміну внутрішньоутробного розвитку тони серця плоду стають постійними і виразними? Опишіть особливості тонів плода в ранні терміни внутрішньоутробного розвитку при їх вислуховуванні.

9.Опишите основні особливості ФКГ новонароджених.

10.Що називають функціональним шумом? Які його характерні особливості?

11.В якому віці найчастіше вислуховуються функціональні шуми, з чим це пов'язано?

12.Что називають фізіологічним розщепленням тону на ФКГ, яка його причина? У якому віці у дітей часто зустрічається це явище?

13.Каково особливості форми і положення серця в грудній клітці у дітей 1-го року життя? З чим пов'язані ці особливості? У якому віці положення серця в грудній клітці у дітей наближається до норми дорослого?

14.Где локалізується верхівковий поштовх у дітей до 2 років? До 6-7 років? Яким шлуночком, в основному, утворена передня поверхня серця у дітей раннього віку? Порівняйте з нормою дорослих?

15.Які варіанти (форми) підліткового ("юнацького") серця розрізняють? Вкажіть у кого, хлопчиків або дівчаток, частіше зустрічається кожен з цих варіантів?


Заняття 3-е


РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЯ


1.Назовите чотири основні чинники, що впливають на продуктивність серця (на величину хвилинного об'єму крові).

2.Перечислите механізми регуляції діяльності серця. Назвіть різновиди міогенного механізму регуляції.

3.Что називають гетерометріческой регулюванням діяльності серця? Наведіть приклад.

4.Сформуліруйте "закон серця" Франка-Старлинга.

5.Об'ясніте, чому розтягнення м'яза серця в діастолу призводить до посилення її скорочень.

6.Каково фізіологічне значення "закону серця" Франка-Старлинга для кровообігу?

7.Какие показники характеризують наповнення шлуночків серця кров'ю в кінці діастоли і від чого залежить їх величина?

8.Что називають гомеометрической регулюванням діяльності серця? Наведіть приклад.

9.Что називають рітмоінотропной залежністю в регуляції діяльності серця? Який її механізм?

10.Какой показник характеризує опір викиду крові з лівого шлуночка під час систоли? Які зміни спостерігаються в діяльності серця при раптовому збільшенні цього показника (ефект Анрепа)?

11.Что називають інотропним станом серця? Як називають показники, які використовуються для оцінки цього стану? Наведіть приклади.

12.Як називають регуляторні впливу, поліпшують або погіршують інотропний стан міокарда? Як на тлі таких впливів змінюється ударний об'єм серця і фракція викиду при одному і тому ж венозному поверненні і тиску в аорті?

13.Які нейрони (за своїм призначенням) утворюють внутрішньосерцеву нервову систему? Вкажіть структури, іннервіруемие ними.

14.Укажіте місця найбільшого скупчення внутрішньосерцевих нейронов.С якими екстракардіальних нервовими волокнами вони синаптически пов'язані?

15.Что називають внутрішньосерцевих рефлексами? Яке їхнє значення для системного кровообігу?

16.Какие фактори визначають напрямок реакції міокарда (посилення або пригнічення його діяльності) при здійсненні внутрішньосерцевих рефлексів?

17.Почему внутрисердечное еферентні нейрони називають загальним кінцевим шляхом для екстра-та інтракардіальних нервових впливів? Яке значення це має для регуляції серцевої діяльності?

18.Нарісуйте шлях поширення збудження від центрів блукаючих нервів до міокарда. Позначте ланки цього шляху.

19.Назовите медіатори, відповідні їм рецептори і структури, на яких розташовані ці рецептори, для пре-і постгангліонарних парасимпатичних нервових волокон, що іннервують серце.

20.Нарісуйте шлях поширення збудження від центру симпатичних нервів до міокарда.Обозначьте ланки цього шляху.

21.Назовите медіатори, відповідні їм рецептори і структури, на яких вони розташовані, для пре-і постгангліонарних симпатичних нервових волокон, що іннервують серце.

22.В яких сегментах спинного мозку розташовані прегангліонарних симпатичні нейрони, що іннервують серце? Де перериваються їх волокна?

23.Із якого нервового ганглія виходить велика частина симпатичних волокон, що іннервують серце? Злиттям яких вузлів він утворений?

24.Какое впливає блукаючий нерв на частоту серцевих скорочень? Як називають цей вплив? Хто, коли і в якому досвіді його відкрив?

25.Какой механізм гальмівного впливу блукаючого нерва на частоту серцевих скорочень?

26.Какой механізм гіперполяризації клітин водія ритму серця при посиленні парасимпатичних впливів?

27.Как впливає блукаючий нерв на силу серцевих скорочень? Як називають цей вплив? Хто, в якому досвіді його відкрив?

28.Как впливає подразнення блукаючого нерва на збудливість і провідність серця? Як називають ці впливи? Як це відбивається на ЕКГ?

29.Что називають "вислизання" серця з-під впливу блукаючого нерва?

30.Как зміниться частота серцевих скорочень серця собаки після перерізання обох блукаючих нервів? Який ступінь вираженості цих змін, що доводить цей факт?

31.Как зміниться частота серцевих скорочень при дії атропіну на серце, яка причина цих змін?

32.Каково походження тонусу центрів блукаючих нервів, що іннервують серце?

33.Что називають дихальної аритмією? Який механізм її виникнення? Як впливає на дихальну аритмію блокада еферентних волокон блукаючих нервів атропіном? Чому?

34.Какое впливає симпатичний нерв на частоту серцевих скорочень, як називається цей вплив? Хто, в якому досвіді його відкрив?

35.Какие механізм збільшення частоти серцевих скорочень при посиленні симпатичних впливів?

36.Какое впливає симпатичний нерв на силу серцевих скорочень? Як називається цей вплив? Хто, в якому досвіді його відкрив?

37.Какое впливає симпатичний нерв на збудливість і провідність серця? Як називають ці впливи? Як це відбивається на ЕКГ?

38.Что станеться з частотою скорочень серця після перерізання симпатичних нервів? Про що свідчить цей факт?

39.Почему ефект впливу блукаючого нерва на серце відразу зникає після припинення його роздратування, а ефект симпатичного нерва зберігається деякий час після припинення подразнення?

40.Назовите головні рефлексогенні зони, що мають особливо важливе значення в регуляції серцевої діяльності.

41.Нарисуйте схему рефлекторної дуги, яка пояснює механізм регуляції діяльності серця з барорецепторів синокаротидной області. Позначте її ланки.

42.Нарисуйте схему рефлекторної дуги, яка пояснює механізм регуляції діяльності серця з хеморецепторів синокаротидной області.Обозначьте її ланки.

43.Как і чому змінюється робота серця при підвищенні тиску в аорті і в каротидному синусі?

44.Как зміниться робота серця при підвищенні тиску в порожнині правого передсердя чи гирлах порожнистих вен? Як називають цей рефлекс? Яке його фізіологічне значення?

45.Нарісуйте схему рефлекторної дуги, яка пояснює механізм почастішання серцебиття при підвищенні тиску в порожнині правого передсердя чи гирлах порожнистих вен?

46.Об'ясніте, чому натискання на ділянку каротидного синуса може викликати уповільнення діяльності серця?

47.Как і чому змінюється робота серця при зниженні тиску в аорті і в області каротидних синусів?

48.Как і чому змінюється робота серця при підвищенні тиску в легеневій артерії?

49.Какие реакцію серця називають "рефлексом Гольця"?

50.Какое довести в експерименті, що зупинка серця при подразненні рецепторів черевної порожнини відбувається рефлекторно?

51.Нарісуйте схему дуги рефлексу Гольця і ​​позначте її ланки.

52.Что називають очі-серцевим рефлексом Данини-Ашнера?

53.Нарісуйте схему дуги рефлексу Данини-Ашнера, позначте її ланки.

54.Как і чому зміниться діяльність серця при різкому роздратування слизової оболонки носа (наприклад, при вдиханні парів нашатирного спирту)?

55.Об'ясніте механізм посилення і почастішання серцебиття у спортсменів в передстартовому стані. Яке значення цього факту?

56.Какие гормон має особливо важливе значення в регуляції діяльності серця в умовах фізичного та емоційного напруження? Який механізм лежить в основі його впливу?

57.Какое вплив на силу серцевих скорочень надає підвищення і зниження концентрації кальцію в позаклітинній рідині? Який механізм цього ефекту?

58.Каков впливає на властивості міокарда значне підвищення вмісту іонів калію в позаклітинному середовищі, до чого це може привести? Який механізм цього ефекту?

59.Как і чому впливає на властивості міокарда зниження концентрації іонів калію в позаклітинній рідині, до чого це може привести?

60.Какие експериментальні факти доводять наявність в гіпоталамусі центрів регуляції діяльності серця? Як функціонують ці центри в природних умовах?


---------------


1.Перечислите (у порядку убування значимості) механізми регуляції серця плода.Оценіте ступінь їх вираженості.

2.Які фактори обмежують дію закону Франка-Старлинга в серце плоду?

3.Як змінюється сила скорочень серця плода при збільшенні їх частоти? Про що свідчить цей факт?

4.Як факт свідчить про провідну роль гуморальної регуляції діяльності серця у внутрішньоутробному періоді? Яке принципова відмінність цього виду регуляції у плоду в порівнянні з дорослими?

5.Чем пояснюється низька чутливість серця плоду до змін позаклітинної концентрації іонів Са + +?

6.В які терміни внутрішньоутробного розвитку з'являються М-холінорецептори в серце плоду? Який факт свідчить про це?

7.На якому терміні внутрішньоутробного розвитку вперше виявляється дію блукаючого нерва на серце?

8.Як факт свідчить про можливість гальмування діяльності серця блукаючим нервом у новонароджених дітей?

9.Какие факти свідчать про відсутність гальмівного тонічного впливу блукаючого нерва на діяльність серця плода та новонародженого?

10.З якого віку починає формуватися тонус блукаючого нерва? Коли він досить добре виражений, що вважається характерною ознакою його наявності?

11.Які фактори сприяють становленню тонусу блукаючого нерва в онтогенезі?

12.Какие факти свідчать про важливу роль рухової активності у становленні тонусу блукаючих нервів у дітей?

13.Які основні зміни в механізмах регуляції діяльності серця відбуваються в онтогенезі?

14.Каково причини збільшення ролі гетерометріческого механізму (закону серця Старлинга) в регуляції функцій серця в онтогенезі?

15.Як змінюється реакція серця дитини на навантаження з віком?


Заняття 4-е


ГЕ-МО-ДІ-НА-МІ-КА


1.Що означає термін "гемодинаміка"? Назвіть п'ять типів кровоносних судин за їх функціональним значенням.

2.Які судини (перерахуйте їх) і чому називають амортизують (компресійна камера)? Яке їхнє особливе функціональне значення в системі кровообігу?

3.Какие судини і чому називають судинами опору (резистивним)? Перерахуйте їх. Яке їхнє функціональне значення?

4.Які судини і чому називають "кранами" серцево-судинної системи?

5.Какие судини і чому називають обмінними, які - шунтирующими?

6.Какие судини називають ємнісними? Яке їхнє функціональне значення і з якою особливістю властивостей стінки цих судин воно пов'язане?

7.Что називають депонуванням крові? Які судини виконують цю функцію? Які органи відіграють роль кров'яних депо? Який відсоток всієї маси крові депонується в них у стані спокою організму?

8.Назовите основну рушійну силу кровотоку. Чим вона створюється?

9.Об'ясніте, чому кров, що викидається в судинне русло переривчасто (тільки у фазу вигнання), рухається по кровоносних судинах безупинно?

10.Сформуліруйте основний закон гемодінамікі.Запішіте у вигляді формули.

11.Что називають систолічним тиском? Чому воно одно в аорті і легеневої артерії?

12.Что називають діастолічним тиском? Чому воно одно в аорті і легеневої артерії?

13.Поясните, чому артеріальний тиск в малому колі кровообігу в кілька разів менше, ніж у великому колі?

14.Что називають пульсовим тиском? Яка його величина в аорті, в легеневій артерії? У яких судинах зазвичай реєструються пульсові коливання тиску?

15.Что називають середнім артеріальним тиском? Як змінюється його величина по ходу судинного русла?

16.Напишите формулу, що дозволяє розрахувати середній артеріальний тиск (для великих артерій).

17.Нарісуйте криву зміни артеріального тиску по ходу судинного русла.

18.Почему артеріальний тиск невпинно знижується по ходу судинного русла? В якій частині судинного русла тиск падає найбільш різко, і чому?

19.Перечісліте основні чинники, що визначають величину тиску в артеріальній системі.

20.Какие фактори визначають величину опору в судинах? Напишіть відповідну формулу Пуазейля.

21.Нарисуйте криву артеріального тиску, отриману при прямому вимірюванні тиску в сонній артерии.Обозначьте на ній хвилі I, II і Ш порядків.

22.Об'ясніте походження хвиль I і П порядків на кривій артеріального тиску. Яка їхня частота?

23.Об'ясніте походження хвиль Ш порядку на кривій артеріального тиску. Яка їхня частота і причина?

24.Как вимірюють тиск за способом Ріва-Роччі? Який показник тиску цим способом можна визначити?

25.Какой вимірюють артеріальний тиск за способом Короткова?

26.В чому принципова відмінність і перевага способу вимірювання тиску по Короткову від способу Ріва-Роччі?

27.Что називають Коротковскімі тонами?

28.С чим пов'язане виникнення і зникнення Коротковскіх тонів при вимірюванні кров'яного тиску у людини?

29.Что таке артеріальна осциллографии? Які властивості судинної стінки і гемодинамічні показники відображаються на ній?

30.Нарісуйте осцилограму плечової артерии.Обозначьте на ній рівні систолічного, діастолічного та середнього давленія.Что є показником еластичності судини?

31.Что називають артеріальним пульсом?

32.Что називають сфігмограммой? Намалюйте сфігмограмму, позначте її фази. 33.Чем пояснюється поява дікротіческой хвилі на катакроте сфігмограмми? 34.Сопоставьте сфігмограмму, ФКГ та ЕКГ при їх синхронної реєстрації.

35.Что називають пульсової хвилею? Яка середня швидкість розповсюдження її по артеріальним судинам? Порівняйте з максимальною лінійною швидкістю кровотоку.

36.Как і чому змінюється швидкість поширення пульсової хвилі в артеріальних судинах з віком? Назвіть середні величини цього показника у осіб молодого та похилого віку.

37.Перечісліте основні чинники, що забезпечують рух крові по венах.

38.Об'ясніте, чому скорочення скелетних м'язів і пульсація артерій сприяють руху крові по венах до серця?

39.Что називають венозним поверненням? Чому він дорівнює?

40.Что називають венним пульсом? Яке його походження?

41.Как методи використовуються для вимірювання тиску у венах?

42.Что таке плетизмографія?

43.Что представляє собою плетизмограф?

44.В чому полягає принцип оклюзійної плетизмографии? Які показники кровообігу можна зареєструвати за допомогою цього методу?

45.Опішіте методику дослідження венозного тиску в кінцівки з допомогою оклюзійної плетизмографии.

46.Что називають центральним венозним тиском? Як його вимірюють? Чому воно одно в нормі?

47.Как вимірюють венозний тиск методом Гертнера (без використання приладів)?

48.Об'ясніте, чим і чому небезпечно необережне зондування великих вен?

49.Какие вимірюють тиск крові в капілярах? Опишіть методику. Чому дорівнює тиск крові в артеріальному і венозному кінцях капіляра?

50.Какое функціональне значення має відносно високий тиск (45-50 мм рт.ст.) в капілярах ниркових клубочків і низька (близько 6 мм рт.ст.) в капілярах легень?

51.Что називають "черговими" капілярами? Як змінюється їх кількість при збільшенні інтенсивності діяльності органу? За рахунок чого?

52.Что називають лінійної та об'ємної швидкістю кровотоку? Чим пояснюється різна лінійна швидкість течії крові по осі і в стінки судини? Як розрахувати лінійну швидкість, якщо відома об'ємна? Напишіть формулу.

53.Нарісуйте криву зміни лінійної швидкості кровотоку в різних відділах кровоносної русла.Почему лінійна швидкість течії крові неоднакова в різних відділах кровоносного русла?

54.Перечислите основні методи вимірювання швидкості кровотоку.

55.Опишите суть методу ультразвукової флоуметрии.

56.Опішіте суть методу електромагнітної флоуметрии.

57.В чому суть методу реографії? З якою метою він використовується при вивченні кровообігу? Поясніть принцип.

58.Опішіте методику дослідження об'ємної швидкості кровотоку в кінцівки з допомогою оклюзійної плетизмографии.

59.Как можна виміряти швидкість руху крові в капілярах, яка її величина?

60.Что називають часом кругообігу крові? Яка його величина в спокої і при інтенсивній м'язовій роботі?

-----------------


1.Опишите схематично шлях оксигенированной (артеріальної) крові від плаценти до правого передсердя плоду.

2.Нарисуйте схему шляхи надходження крові в праве передсердя серця плода.Венозной, змішаної або артеріальної вона є?

3.Опишите схематично шляху струму крові у плода з правого передсердя в аорту.

4.По якого посудині і чому кров з правого шлуночка у плода тече в основному в аорту, а в судини легенів потрапляє лише 10% всієї крові?

5.Каково фізіологічне значення надходження крові з нижньої порожнистої вени переважно в дугу аорти, а з верхньої порожнистої вени-в низхідну аорту у плоду?

6.Как змінюється тиск у судинах малого кола кровообігу у дитини після народження? Чим це пояснюється? Як при цьому змінюється кровотік через легені?

7.В які вікові періоди найбільш виразно проявляються особливості кровообігу у дітей? Як змінюється рівень системного артеріального тиску в онтогенезі? Назвіть величини систолічного і діастолічного артеріального тиску в спокої у новонароджених дітей, у віці 1 року і в дорослого.

8.В чому полягають основні особливості показників кровообігу в період новонародженості, яка їхня причина?

9.По якими формулами можна розрахувати належне систолічний тиск у дітей протягом першого року життя і в подальшому віці?

10.Чему в нормі дорівнює систолічний тиск в легеневій артерії у плоду в кінці внутрішньоутробного розвитку, у дітей у віці 1 року, 8-10 років і у дорослої людини?

11.Как і чому змінюється швидкість поширення пульсової хвилі з віком? Чому рівні ці показники у дітей перших років життя і у дорослих? Що називають "джерельця" у дітей перших місяців життя, як позначається їх наявність на внутрішньочерепному тиску?

12.Какова інтенсивність кровотоку через тканини плоду (мл / хв / кг маси тіла)? Порівняйте з нормою взрослих.Об'ясніте основну причину відмінності. Яка швидкість кругообігу крові у дітей до 3-х років і у дорослих?

13.Які зміни артеріального тиску відзначаються у дітей в період статевого дозрівання? З чим це пов'язано?

14.Почему кров'яний тиск у віці 9-12 років у дівчаток більше, ніж у хлопчиків? Які несприятливі фактори сприяють підвищенню артеріального тиску у дітей?

15.Перечислите характерні особливості розмірів серця і гемодинамічних показників для кожного з трьох можливих варіантів "підліткового" серця.


Заняття 5-е


РЕГУЛЯЦІЯ ТОНУСУ СУДИН І СИСТЕМНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ


1.Що називають судинним тонусом? Як змінюється опір судин при зміні їх тонусу? Які механізми регуляції судинного тонусу розрізняють?

2.Що називають базальним тонусом судин? Який механізм лежить в його основі?

3.Опишите досвід на вусі кролика, з допомогою якого Клод Бернар довів наявність судинозвужувальних нервів у теплокровних тварин?

4.Про що свідчить розширення судин вуха кролика після перерізання симпатичного нерва на шиї і звуження цих судин при подразненні симпатичного нерва в досвіді Клода Бернара?

5.Где розташований судиноруховий центр? З яких двох відділів він полягає? Які взаємини між цими відділами?

6.Как і чому впливає на артеріальний тиск роздратування депрессорного і прессорного відділів судинного центру?

7.Як і чому змінюється артеріальний тиск після перерізання спинного мозку під довгастим? Що доводить цей факт?

8.Нарісуйте схему нервового шляху від судинного центру до регульованого судини, позначте вузлові точки шляху, назвіть медіатори в прегангліонарних і постгангліонарних волокнах і відповідні медіаторів рецептори.

9.Какие нерви і гуморальні фактори підтримують тонус судинного центру?

10.Назовите два принципово різних механізми вазодилятації.

11.Перечислите нерви, які мають судинорозширювальну дію. Вкажіть, які органи і тканини вони іннервують.

12.Як в експерименті можна виявити вплив симпатичних вазодилятатор на судини? Який медіатор виділяється з їх терминалей?

13.Які рефлекси серцево-судинної системи називають власними, або системними, які - сполученими?

14.Назовите головні рефлексогенні зони серцево-судинної сістеми.Укажіте, якого типу рецептори (щодо адекватного подразника) знаходяться в цих зонах.

15.Кто у якому досвіді довів значення аортального нерва в регуляції артеріального тиску? Який ефект спостерігався при цьому? Які подразники є адекватними для цієї зони?

16.Об'ясніте, чому потрібно дратувати центральний кінець перерізаного аортального нерва для дослідження його впливу на судинний тонус? Як і чому зміниться тиск при цьому?

17.Какой відрізок перерізаного блукаючого нерва і чому потрібно дратувати, щоб виявити його вплив на артеріальний тиск? Як і чому зміниться артеріальний тиск при цьому?

18.Нарісуйте рефлекторну дугу депрессорного рефлексу з аортальною рефлексогенної зони.

19.Где розташована синокаротидной рефлексогенні зона? Хто і в якому досвіді довів значення цієї області у регуляції артеріального тиску? Які подразники є адекватними для цієї зони?

20.Нарісуйте рефлекторну дугу депрессорного рефлексу з синокаротидной рефлексогенної зони.

21.Ізобразіте схематично характер імпульсної активності в аортальному нерві: А - при нормальному артеріальному тиску, Б - при його зниженні, В - при підвищенні.

22.Как і чому зміниться артеріальний тиск при двосторонньому виключенні синокаротидной і аортальних нервів?

23.Что називають легеневої рефлексогенної зоною серцево-судинної системи? Як і чому зміниться тиск крові у великому колі кровообігу при підвищенні тиску в цій зоні (рефлекс Парина)?

24.Каково біологічне значення рефлекторних впливів на серце і судини великого кола кровообігу з легеневою рефлексогенної зони (рефлекс Парина)?

25.Какой тип нервової регуляції використовується організмом для стабілізації артеріального тиску з барорецептівних судинних рефлексогенних зон? У чому суть цього виду регуляції?

26.Какой тип регуляції використовується організмом для стабілізації артеріального тиску з рефлексогенної зони серця? У чому суть цього типу регуляції?

27.Как і чому змінюється артеріальний тиск при порушенні артеріальних хеморецепторів? Який механізм цієї зміни?

28.Назовіте біологічно активні речовини, здатні надавати пряме судинозвужувальну дію.

29.Назовите біологічно активні речовини та зміни хімічних показників крові, які надають пряме судинорозширювальну дію.

30.Какие два типи адренорецепторів розрізняють в судинній системі? Яку реакцію судин викликає їх активація?

31.Как і чому змінюється артеріальний тиск при виділенні в кров норадреналіну? За допомогою активації яких рецепторів і в яких органах реалізується цей ефект?

32.Что таке простагландини, де вони утворюються, який ефект їх впливу на судини?

33.Как діє гістамін на просвіт артеріол і проникність капілярів? Як і чому змінюється артеріальний тиск при цьому?

34.Какие фактори місцевої регуляції кровотоку розрізняють? Як і чому змінюється просвіт прекапілярних сфінктерів при прямому дії на них З 2? Як це впливає на кровонаповнення капілярів?

35.Что називають робочою гіперемією? Які фактори її викликають?

36.Как впливають продукти метаболізму на тонус судин при їх центральному дії (через судиноруховий центр)? Поясніть механізм.

37.Какое фізіологічне значення має протилежний вплив метаболітів на судинний тонус при їх місцевому та центральному (через судиноруховий центр) дії?

38.Как змінюється тонус судин м'язового типу при підвищенні тиску в їх просвіті? Як називають цей феномен? Що відбувається з тонусом цих судин при зниженні тиску в них? Яке значення мають обидва ефекту?

39.В судинах яких органів місцеві міогенні механізми регуляції судинного тонусу переважають над зовнішніми, нервовими і гуморальними? Яке фізіологічне значення має цей факт?

40.Где і за яких умов утворюється ренін? Як і чому змінюється системний артеріальний тиск при поява реніну в крові?

41.Какови шляху перетворення реніну в сильне судинозвужувальну речовину?

42.Назовите основні механізми сосудосуживающего дії ангіотензину-2.

43.Что таке альдостерон? Де він виробляється? Назвіть можливі механізми його в регуляції артеріального тиску?

44.Где виробляється, накопичується і активується антидіуретичний гормон? Назвіть можливі механізми його в регуляції артеріального тиску.

45.Через які адренорецептори реалізують свій вплив на судинний тонус циркулюють у крові адреналін і норадреналін?

46.Как розподіляються в судинних областях альфа-і бета-адренорецептори? Як залежить від цього реакція судин на адреналін?

47.Какова реакція судин на введення в кров адреналіну при блокаді альфа-адренорецепторів? Поясніть механізм.

48.Что таке брадикінін? Який вплив він робить на судини, яка тривалість його дії? У яких судинних областях переважно виявляється дію брадикініну?

49.Опішіте коротко механізм рефлекторної регуляції системного артеріального тиску з волюморецепторов передсердь при зміні обсягу циркулюючої крові.

50.Что називають серцево-судинним центром довгастого мозку? Назвіть його складові частини.

51.Перечислите відділи центральної нервової системи, що беруть участь у регуляції діяльності серцево-судинної системи.

52.Перечислите фактори, під дією яких формуються еферентні впливу серцево-судинного центру довгастого мозку на діяльність серця і судин?

53.Перечислите основні фізіологічні механізми, які б підйому артеріального тиску і затримки рідини в організмі при кровопотере.Укажіте, які фактори сприяють включенню цих механізмів?

54.С допомогою якого методу можна довести можливість регуляторних впливів кори великого мозку на судинний тонус? Наведіть приклад.

55.Какое фізіологічне значення має переважний вплив центральних механізмів у регуляції тонусу венозних судин?

56.Назовіте важливі у функціональному відношенні особливості коронарного кровотоку та його регуляції.

57.Как змінюється тонус легеневих судин, що несуть кров через стінки погано вентильованих альвеол? Яке фізіологічне значення цієї реакції?

58.Об'ясніте, чому при сильному розтяганні області каротидного синуса у стережуть тварин (в експерименті) спостерігається різке зниження їх рухової активності (аж до засипання)?

59.Какие процеси ведуть до збільшення обсягу циркулюючої крові (поряд з реакцією нирок) при падінні кров'яного давленія.В яких посудинах ці процеси діють найбільш ефективно? Як і через який проміжок часу це позначиться на величині артеріального тиску?

60.Как зміниться кровоток у працюючих м'язах при емоційному чи фізичному напрузі? Які механізми цієї реакції?


--------------------


1.До якого терміну у плода добре розвинені судинні нервові сплетення і коли завершується процес іннервації судин і судинних рефлексогенних зон у дитини?

2.Какой з механізмів регуляції тонусу судин, нервовий або гуморальний, виявляється раніше і переважає у внутрішньоутробному періоді розвитку? Назвіть принципову особливість нервового регуляторного апарату плода у порівнянні з постнатальним періодом розвитку.

3.Каков тонус (низький, високий) гладких м'язів судин плода, який механізм його забезпечує, які чинники стимулюють цей механізм?

4.Опишите загальну реакцію серцево-судинної системи плоду на помірне зниження напруги О 2 в крові (помірна гіпоксія). Яке її фізіологічне значення?

5.Опишите загальну реакцію серцево-судинної системи плоду на різко виражене зниження напруги О 2 в крові (виражена гіпоксія). Яке фізіологічне значення такої реакції?

6.Какие фактори відіграють провідну роль у регуляції рівня артеріального тиску у новонароджених?

7.Як впливають на тонус судин симпатичні нерви у новонароджених? Як змінюється цей вплив з віком?

8.Каково особливості функціонування барорецептівних судинних рефлексогенних зон і реакції на їх роздратування у новонароджених?

9.О що свідчить відсутність депресорних рефлексів з аортальної і синокаротидной рефлексогенних зон у новонароджених дітей при сформованих і функціонуючих барорецепторів в цих зонах? З якого віку відзначається встановлення депрессорного рефлексу?

10.Каково особливості функціонування хеморецепторів каротидного і аортальной рефлексогенних зон і реакції їх на зниження напруги О 2 і підвищення напруги СО 2 у новонароджених дітей? З якого віку з хеморецепторів цих зон викликається характерна для дорослих реакція?

11.Прессорние або депресорні судинні рефлекторні реакції переважають у новонароджених дітей? У чому їх особливість? З чим це пов'язано?

12.С чим пов'язують нестабільність величини артеріального тиску у дітей перших місяців життя?

13.В якому віці у дітей починають функціонувати механізми перерозподілу кровотоку при переході від спокою до рухової активності? У чому суть такого перерозподілу?

14.В чому полягають порушення адекватності регуляторних реакцій серцево-судинної системи в підлітковому віці? Які фактори прискорюють вдосконалення механізмів регуляції серцево-судинної системи в онтогенезі?

15.Чему характеризуються зміни судинних реакцій в період від новонародженості до статевої зрілості? Що прискорює розвиток цих змін?


ВИДІЛЕННЯ

(Одне заняття)


1.Що розуміють під процесом виділення?

2.Які органи беруть участь у процесі виділення? Яке основне призначення органів виділення?

3.Перечислите функції нирок.

4.Назовите функціональну одиницю нирки, перерахуйте її структурно-функціональні елементи.

5.Перечислите життєво важливі константи внутрішнього середовища організму, підтримувані нирками.

6.Назовіте біологічно активні речовини, що виробляються нирками.

7.Приведите приклади участі нирок у метаболізмі білків, жирів і вуглеводів (метаболічна функція нирок).

8.Перечислите процеси, що забезпечують мочеобразованіе.Укажіте величину кров'яного тиску в капілярах ниркових клубочків.

9.От яких чинників залежить фільтраційне тиск у нирковому клубочку? Напишіть формулу, за якою розраховують його величину.

10.Почему величина клубочкової фільтрації не змінюється в умовах значних коливань системного артеріального тиску (від 80 до 180 мм рт.ст.)?

11.Які способом можна отримати сечу з капсули Шумлянського-Боумена? Як називається ця сеча, що вона являє собою за складом?

12.Сколько первинної і кінцевої (дефінітивної) сечі утворюється у людини за добу? З чим пов'язано відмінність?

13.Как можна визначити величину клубочкової фільтрації? Яким основним вимогам має відповідати речовину, яка використовується з цією метою? Наведіть приклади подібних речовин.

14.Что називають кліренсом (коефіцієнтом очищення) речовини?

15.Напішіте формулу, за якою можна розрахувати коефіцієнт очищення (кліренс) для інуліну.

16.Какие вимогам має відповідати речовина, щоб за його кліренсу можна було розрахувати нирковий кровотік? Наведіть приклад такої речовини.

17.Напішіте формулу для розрахунку ниркового кровотоку по кліренсу парааминогиппуровая кислоти (ПАГ).

18.Какие основні процеси мочеобразования відбуваються в проксимальних звивистих канальцях нефрона, як змінюється обсяг сечі при цьому?

19.Какіе компоненти первинної сечі практично повністю реабсорбируются в проксимальних звивистих канальцях? Як можна це довести в експерименті?

20.Какие речовини називають "пороговими"? Наведіть приклади.

21.Какие речовини називають "безпорогового"? Наведіть приклади.

22.Что є специфічною функцією петлі Генле в процесі мочеобразования, яке це має значення?

23.Какие речовини, активно чи пасивно, транспортуються в низхідному коліні петлі Генле? Чому?

24.Какие іони, активно чи пасивно, реабсорбуються у висхідному коліні петлі Генле? Реабсорбується чи тут вода? Чому?

25.Каким чином в петлі Генле створюється поперечний градієнт осмотичного тиску (приблизно 200 мосм / л)?

26.В результаті чого в мозковій речовині нирки створюється великий поздовжній градієнт осмотичного тиску: від 300 мосм / л на кордоні з корковим речовиною до 1200 мосм / л на вершині ниркового сосочка (вигин петлі Генле)?

27.Укажіте напрямок і поясніть механізм кругообігу натрію і хлору в петлі Генле. Яке значення має даний факт?

28.Что реабсорбується і секретується в дистальних звивистих канальцях нирки, як змінюється осмотичний тиск сечі в них?

29.Какие чином гіпотонічна сеча, що надходить в дистальні звивисті канальці, перетворюється в них у ізотонічну?

30.Какова роль збірних трубочок в процесі мочеобразования, за рахунок чого вона здійснюється?

31.Об'ясніте механізм реабсорбції води з збірних трубочок в интерстиций мозкового шару почкі.Назовіте механізм регулювання цього процесу.

32.Какое вплив робить антидіуретичний гормон на реабсорбцію води? У яких відділах нефрона і внаслідок чого реалізується його вплив?

33.Опішіте коротко механізм збільшення проникності для води дистальних звивистих канальців і збірних трубочок нефрона під впливом АДГ.

34.Какое впливає альдостерон на реабсорбцію натрію і калію, в яких відділах нефрона воно реалізується, який механізм цього впливу?

35.Укажите шлях та механізм руху сечовини, що надходить з збірних трубочок в интерстиций мозкового шару нирки.

36.Каково значення кругообігу сечовини між збірними трубочками і висхідним коліном петлі Генле? Поясніть механізм переходу сечовини з збірних трубочок в інтерстицій.

37.В які сегменти спинного мозку йдуть аферентні нерви нирок? Які рецепторні закінчення (за адекватними подразників) вони мають у нирці?

38.Где розташовані важливі для регуляції функції нирок рефлексогенні зони? Які рецептори (щодо адекватного подразника) в них представлені?

39.На якому рівні спинного мозку розташовані симпатичні центри, які беруть участь у регуляції функції нирок? Який вплив на нирки надають симпатичні нерви?

40.Назовите ядра гіпоталамуса і виробляється ними гормон, за допомогою якого реалізуються еферентні впливу з осмо-і волюморецепторов на функцію нирок.

41.Где депонується і активується АДГ, місця докладання його дії, який вплив він робить на проникність цих структур для води?

42.В чому полягає реакція денервированной нирки на болюче роздратування? За рахунок виділення яких речовин реалізується ця реакція?

43.Гуморальний або нервовий механізм регуляції функції нирки є головним? Наведіть докази.

44.Как змінюється діурез під впливом підвищення і пониження фільтраційного тиску в клубочках? Який механізм стабілізує фільтраційне тиск у клубочках?

45.В регуляції яких фізіологічних констант грає важливу роль ренін-ангіотензин-альдостеронова система?

46.Чем стимулюється ренін-ангіотензин-альдостеронова система?

47.Где виробляється ренін? Чим гальмується ренін-ангіотензин-альдостеронова система?

48.Опишите ланцюг процесів, що пояснюють механізм регуляції осмотичного тиску в організмі за допомогою антидіуретичного гормону.

49.Перечісліте ланцюг процесів, що пояснюють механізм регуляції об'єму води і осмотичного тиску в організмі за допомогою альдостерону.

50.В яких відділах нефрона здійснюється регуляція мочеобразования альдостероном і антидиуретическим гормоном?

51.Какое гормони, що діють на різні відділи нефрону, беруть участь в регуляції сталості іонного складу крові?

52.Перечислите основні етапи реакції нирки на падіння артеріального тиску, в результаті якої відбувається звуження судин.

53.Перечислите основні етапи процесу регуляції обсягу циркулюючої крові та артеріального тиску з передсердних волюморецепторов.

54.Какие іон і яку речовину секретується в просвіт канальців нирки в процесі регуляції рН і в яких канальцях нефрона це здійснюється?

55.Опишите процес утворення іонів водню в епітелії нефрона.Какой іон надходить в епітелій з просвіту канальця в обмін на секретується водень?

56.С якими сполуками взаємодіє водень в просвіті канальців у процесі регуляції рН крові ниркою?

57.Какое речовина, що стимулює еритропоез, виробляється в нирках? Який фактор стимулює, який гальмує його вироблення?

58.Назовите речовину, що утворюється в нирках і бере участь у процесі фібринолізу, яким чином воно реалізує свій ефект?

59.Какие біологічно активні речовини виробляються в нирці? Вкажіть їх функціональне значення.

60.В чому полягає принцип дії апарату, який в клініці називають "штучною ниркою"?


----------------

1.Когда починають функціонувати нирки плоду? Яка частка їх участі в здійсненні видільної функції у плоду? Чому?

2.Назовите відмітні особливості ступеня проникності капілярів ниркового клубочка і величини фільтруючої поверхні нирок новонародженого. Поясніть причини.

3.Какова відміну клубочкової фільтрації нирки новонародженого від такої дорослого? Поясніть її причини.

4.Какова особливість концентрування сечі ниркою дітей 1-го року життя? Поясніть причини.

5.В яких умовах незрілі нирки новонароджених здатні підтримувати постійність внутрішнього середовища організму?

6.Каково причина легкого виникнення глюкозурії у грудних дітей?

7.В чому полягає особливість виведення NaCl ниркою дитини першого року життя? Які наслідки надлишкового надходження NaCl в організм дитини цього віку?

8.В результаті чого у грудних дітей навіть при помірних сольових навантаженнях виникають набряки і гарячковий стан?

9.Вследствіе чого у дітей різного віку спостерігається більш високий діурез (на одиницю маси тіла), у порівнянні з дорослими.

10.У дитини або у дорослої людини більше Екстраренальний втрати води (потовиділення і випаровування), чому?

11.Как відбивається на роботі нирок і питний режим штучне вигодовування дітей коров'ячим молоком?

12.Почему при грудному вигодовуванні дитини (на відміну від вигодовування коров'ячим молоком) менше осмотична навантаження на роботу нирок і менше потреба організму у воді?

13.Почему в організмі дитини не відбувається накопичення продуктів азотистого обміну, незважаючи на те, що видільна функція незрілої нирки низка?

14.Каково частота сечовипускання у грудних дітей? Чим це пояснюється?

15.У яких умовах незрілі нирки новонароджених здатні підтримувати постійність внутрішнього середовища організму?


РОЗДІЛ III. ІНТЕГРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМУ


АНАЛІЗАТОРИ (сенсорні системи)

(Два заняття)


Заняття 1-е


ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ АНАЛІЗАТОРІВ. Зорові, нюхові і смакового аналізаторів


1.Що називають аналізатором по І. П. Павлову? Зазначте дві основні групи аналізаторів.

2.Що називають органами почуттів? Яке співвідношення понять "орган чуття" і "аналізатор"?

3.Назовите три відділи аналізатора і його структурні елементи.

4.Какова значення рецептора як периферичного відділу аналізатора? За допомогою якого процесу, загального для рецепторів будь-якої модальності, здійснюється сприйняття подразнень?

5.Что розуміють під первинними і вторинними рецепторами?

6.Перечислите первинні і вторинні рецептори.

7.Як називають локальні потенціали, що виникають при порушенні первинних і вторинних рецепторів? Де виникає потенціал дії при порушенні рецептора?

8.Перечислите послідовність процесів, що призводять до виникнення імпульсного збудження в первинних і вторинних рецепторах.

9.Каково значення провідникового і коркового відділів аналізатора?

10.Каково значення зовнішніх і внутрішніх аналізаторів?

11.За рахунок чого аналізатори забезпечують тонку, точну пристосовність організму до зовнішнього середовища?

12.Перечислите властивості аналізаторів.

13.Назовите критерії, що характеризують чутливість аналізаторів до адекватних подразників.

14.Что називають порогом відчуття?

15.Что називають порогом розрізнення? Які пороги розрізнення аналізаторів Ви знаєте?

16.Сформуліруйте закон Вебера про поріг розрізнення сили чинного раздражітеля.Пріведіте відповідну формулу.

17.Сформуліруйте закон Вебера-Фехнера, що виражає залежність інтенсивності відчуттів від сили подразнення. Наведіть відповідну формулу, розшифруйте її позначення.

18.Что розуміють під инерционностью аналізаторів? Наведіть приклад.

19.Что розуміють під індукційними взаємодіями аналізаторів?

20.Что таке кодування інформації? У яких відділах аналізатора воно здійснюється?

21.Какие характеристики подразника кодуються аналізаторами?

22.Как чином кодується якість (модальність) подразника в рецепторах? 23.За рахунок чого кодується сила подразника в рецепторах?

24.Какой вид кодування використовується в рецепторах при зміні величини раздражаемой площі поверхні тіла і при зміні відстані між дратуємо точками? Поясніть механізм.

25.С допомогою якого механізму кодується в рецепторах час дії подразника?

26.Какие чином передається інформація про характер сигналу в одиночному афферентном волокні? в нервовому стовбурі?

27.С допомогою яких механізмів кодується інформація в кірковій кінці аналізатора? Дайте відповідні пояснення.

28.Какие характеристики подразника кодуються і аналізуються в центральному кінці аналізатора?

29.В чому полягає сутність аналізу та синтезу інформації, що надходить в корковий відділ аналізаторів від екстерорецепторов?

30.Что лежить в основі сприйняття, тобто впізнавання предмета (формування образу) або явища?

31.Назовите головні преломляющие поверхні і середовища ока та їх сумарну заломлюючу силу при розгляданні близько й далеко розташованих предметів?

32.Перечісліте аномалії рефракції ока.

33.Что називають міопією і гіперметропія? У чому полягає їх сутність?

34.Что таке астигматизм, яка його причина, як компенсується це недосконалість оптичної системи ока в клінічній практиці?

35.В чому сутність компенсації дефектів оптичної системи ока?

Які лінзи використовуються в клінічній практиці при міопії, гіперметропії та астигматизмі?

36.Что таке сферична аберація оптичної системи ока? За рахунок чого очей зменшує її?

37.Какова роль зіниці в зоровому сприйнятті?

38.Каково значення пігментного шару сітківки?

39.Что називають вузловий точкою очі?

40.Что називають кутом зору?

41.Постройте зображення на сітківці ока. (Мал. 48)

42.Как механізми є у очі для ясного бачення разноудаленних предметів?

43.Как змінюється стан циліарного м'язів, цинновой зв'язок і кришталика при розгляданні близько й далеко розташованих предметів, тобто при акомодації ока?

44.Как механізми використовує очей для ясного бачення рухомого або з'являється в полі зору предмета?

45.Что таке фіксаційний рефлекс?

46.Почему не виникає адаптація швидко адаптуються фоторецепторів при фіксації погляду на нерухомому предметі?

47.Какие механізми має очей для ясного бачення в умовах різної освітленості?

48.Назовите відомі Вам зорові пігменти колб і паличок.

49.Что називають сліпою плямою на сітківці ока? Назвіть досвід, за допомогою якого можна довести його наявність.

50.Опішіте коротко досвід Маріотта, за допомогою якого доводиться наявність сліпої плями на сітківці?

51.Почему в досвіді Маріотта при наближенні до ока малюнка з гуртком і хрестиком і фіксації погляду на хрестику сприйняття гуртка зникає, коли малюнок знаходиться на відстані 15 - 25 см від ока?

52.Что називають жовтою плямою і центральної ямкою?

53.Чем характеризується гострота зору? Чому дорівнює величина цього критерію в нормі? Як його позначають у практичній медицині.

54.С допомогою якої таблиці визначають і за якою формулою розраховують гостроту зору? Поясніть значення елементів формули.

55.Почему гострота зору більше в центральній ямці, ніж на периферії сітківки?

56.За рахунок чого ми можемо бачити великі об'єкти в цілому та їх деталі?

57.Назовите механізм очі, що забезпечує розрізнення довжини світлової волни.Какая теорія, що пояснює це властивість очі, в даний час отримала експериментальне підтвердження? У чому її суть?

58.Перечислите різновиду порушення колірного зору.

59.Что собою представляють і де розташовані рецептори нюху?

Первинними або вторинними вони є?

60.Что собою представляють смакові нирки, первинними або вторинними є смакові рецептори, з яких нервах проводяться аферентні сигнали від смакових рецепторів?


-----------------


1.В якому віці у дитини починає секретуватися захисна слізна рідина і починається слезообразованіе при плачі?

2.Каково особливості руху очей і вік новонародженого (при відкриванні очей)? У якому віці з'являються захисний мигательной рефлекс на раптове світлове подразнення і захисний рефлекс змикання століття?

3.В чому проявляється зорове зосередження у дитини, в якому віці воно з'являється, скільки часу воно триває в цей період?

4.Укажите основні особливості стану зіниць і зрачкового рефлексу у новонародженого.

5.У якій частині новонароджених (у відсотках) зустрічається гіперметропія, тобто далекозорість, яка її причина, до якого віку вона проходить?

6.Как часто у дітей розвивається міопія, в якому віці це буває? Яка її безпосередня причина?

7.Какие фактори сприяють розвитку міопії у дітей? 8.Почему тривале читання з великим нахилом голови або за рас

положенні книги ближче 30 см від очей можуть призвести до розвитку міопії?

9.Почему напруга акомодації при слабкому освітленні і тривалому розгляданні дрібних предметів сприяє розвитку міопії?

10.Укажите гостроту зору у дітей у віці 6 місяців, 1 року і в 4 - 5 років.

11.У кого більше гострота зору: у дітей старше 5 років і підлітків чи в дорослої людини? Яка особливість акомодації у дітей та її причина?

12.В якому віці у дитини зоровий аналізатор специфічно реагує (щодо зміни електроретинограми, зміни частоти дихання і пульсу) різні кольори? Коли дитина розрізняє всі кольори (вибір іграшок за кольором) і їх називає?

13.Каково особливості розташування рецепторів смакового аналізатора у новонароджених дітей?

14.Каково реакції новонароджених на солодке, гірке, солоне і кисле? Пороги смакових відчуттів?

15.На якому місяці розвитку плід здатний реагувати мімічними рухами на запахи? Які функціональні особливості нюхового аналізатора у новонароджених і дітей грудного віку в порівнянні з дорослими?


Заняття 2-е


СЛУХОВИЙ, вестибулярні, тактильні, температурні, РУХОВИЙ, інтероцептивних АНАЛІЗАТОРИ, ноціцепцію


1.Що називають аналізатором по І. П. Павлову?

2.Які два види аналізаторів Ви знаєте? Яке їхнє значення для організму?

3.Назовите три відділи аналізатора та їх структурні елементи.

4.Какова значення рецепторів як периферичного відділу аналізатора?

5.Посредством якого універсального для всіх рецепторів процесу здійснюється сприйняття подразнень в них?

6.Каково значення провідникового і коркового відділів аналізатора?

7.Какие функціональні особливості зовнішніх аналізаторів забезпечують можливість пристосування організму до зовнішнього середовища? 8.Какие характеристики звукового подразника кодує слуховий аналізатор?

9.Укажите діапазон частот звукових коливань, що сприймаються слуховим аналізатором, як цей діапазон змінюється з віком? До яких звуковим частотах вухо людини володіє найбільшою чутливістю, яке це має значення?

10.На чому заснована здатність людини визначати положення джерела звуку в просторі? Поясніть механізм.

11.С якою точністю (в градусах) людина здатна визначати напрям джерела звуку в просторі? Опишіть досвід, який доводить, що вирішальне значення в цьому має різниця в часі надходження звуку в праве і ліве вухо.

12.Назовите м'язи середнього вуха і вкажіть їх значення.

13.Каково значення барабанної порожнини та наявність повітря в ній? Коли відкривається евстахиева труба, яке це має значення?

14.Назовите два шляхи передачі звуку в слуховому аналізаторе.Докажі

ті наявність того й іншого шляху.

15.О що свідчить збереження кісткової передачі звуку при порушенні повітряного?

16.За рахунок чого посилюється звуковий сигнал у механічній системі вуха, що сприймає звукові коливання?

17.Назовіте три канали равлики.

18.Перечислите елементи, що передають звукові коливання від барабанної перетинки на волоскові клітини кортиева органу.

19.Каково призначення барабанної перетинки, за допомогою яких кісточок вона виконує свою головну функцію (перерахуйте відповідно послідовність їх розташування), чи відповідає частота коливань барабанної перетинки частоті звукових коливань?

20.Каково призначення овального і круглого вікон равлики?

21.Опишите механізм роздратування слухових рецепторів.

22.Укажіте розташування основних нейронів (включаючи коркові) слухового аналізатора.

23.Что таке мікрофонний ефект равлики?

24.Какие факти свідчать про те, що частина кортиева органу у підстави равлика сприймає високі тони, в середині - середні тони, в області верхівки равлики - низькі тони?

25.Каким чином кодуються низькочастотні (до 1000 Гц) звукові коливання?

26.При допомогою якого механізму кодуються високочастотні (понад 1000 Гц) звукові коливання?

27.Назовите два різних в функціональному відношенні відділу лабірінта.Із яких структурно-функціональних елементів складається вестибулярний апарат?

28.В яких ділянках вестибулярного апарату розташовані рецептори, як називаються скупчення цих рецепторів?

29.Какие основну інформацію посилають вестибулорецепторов в центральну нервову систему?

30.Что є адекватним подразником рецепторів отолітового апарату (передодня) і рецепторів півколових каналів?

31.Какова функція вестибулярного апарату?

32.Раздраженіе яких рецепторів вестибулярного апарату грає головну роль у виникненні ністагму очей і голови, познотонического і випрямних рефлексів?

33.В чому полягають вегетативні зрушення, що виникають в організмі при надмірному порушенні вестибулорецепторов?

34.Какие порушення виникають після одностороннього руйнування вестибулярного апарату?

35.Какие порушення виникають після двостороннього руйнування вестибулярного апарату? Через який проміжок часу вони компенсуються?

36.Последствія одностороннього або двостороннього руйнування вестибулярного апарату протікають важче? Чому?

37.Что називають дотиком?

38.Что називають просторовим порогом відчуття дотику, і він дорівнює на шкірі спини і кінчиків пальців рук?

39.Перечісліте області розташування терморецепторів.

40.Почему при зануренні руки в гарячу воду спочатку може виникнути відчуття холоду?

41.На які чотири основних види діляться тактильні рецептори?

42.Раздраженіе яких рецепторів якими подразниками викликає почуття болю? 43.Как функціональні зміни виникають в організмі при відчутті болю? 44.Что забезпечує більш точну локалізацію больових відчуттів, що виникають при подразненні шкіри, у порівнянні з такими при подразненні внутрішніх органів?

45.Укажите різновиди проприорецепторов та їх локалізацію.

46.Какова функція проприорецепторов?

47.Нарісуйте схему м'язового веретена і позначте його структурні елементи.

48.Как називають еферентні волокна, що іннервують м'язові веретена? Які елементи м'язового веретена вони іннервують?

49.Какие вплив, яким чином надають гамма-мотонейрони на м'язові веретена?

50.Какое структура м'язового веретена пов'язана з аферентними волокнами, за рахунок чого змінюється частота імпульсів, що йдуть за ними?

51.При розслабленні або скорочення скелетної м'язи порушуються м'язові веретена і рецептори Гольджі?

52.Возбужденіе яких рецепторів (Гольджі або м'язових веретен) при шагательном рефлекс викликає скорочення або розслаблення однієї і тієї ж скелетної м'язи?

53.Как зміниться функція кінцівки тварини і тонус її м'язів при повній її деафферентаціі?

54.Какие види вісцерорецепторов (щодо адекватного подразника) Ви знаєте? Яке їхнє фізіологічне значення?

55.Перечісліте механізми очі, що забезпечують чітке бачення в умовах різної освітленості.

56.Почему не виникає адаптації бистроадаптірующіхся фоторецепторів при фіксації погляду на нерухомому предметі?

57.Что таке фіксаційний рефлекс?

58.Чем характеризується гострота зору? Чому дорівнює величина цього критерію в нормі? Як його позначають у практичній медицині?

59.С допомогою якої таблиці визначають і за якою формулою розраховують гостроту зору? Дайте відповідні пояснення.

60.В чому сутність компенсації дефектів оптичної системи ока?

Які лінзи використовуються в клінічній практиці при міопії, гіперметропії та астигматизмі?


-------------


1.В якому віці у дітей починають функціонувати аналізатори? Структури якого з аналізаторів дозрівають раніше, яких аналізаторів пізніше?

2.Які фактори сприяють розвитку і функціональному вдосконаленню аналізаторів? До якого віку це в основному завершується?

3.Возможно чи сприйняття звуку в період внутрішньоутробного розвитку, які факти свідчать про це?

4.Какова реакція новонародженого на сильний звук?

5.В якому віці значно поліпшується слух дитини, коли гострота слуху стає максимальною?

6.В якому віці у дитини тонкість розрізнення звуків досягає норми дорослого (3 / 4 - 1 / 2 тону), яку максимальну частоту звукових коливань сприймає підліток 14 - 19 років (порівняйте з нормою дорослої людини)?

7.На якому місяці внутрішньоутробного розвитку у плода з'являються вестибулярні тонічні рефлекси? Які види рефлексів з рецепторів вестибулярного апарату є у новонародженої дитини і в грудному віці?

8.Як реакцію викликають тактильні подразнення шкіри у новонародженої дитини? Коли починають з'являтися локальні відповіді на подразнення і рухи рук, що усувають ці подразники?

9.Достаточно чи добре дитина грудного віку сприймає холод і тепло? До чого він більш чутливий?

10.Як реагує дитина грудного віку на різке охолодження навколишнього середовища, який вплив при цьому надає тепла ванна або грілка?

11.Вознікает чи реакція на болюче роздратування у плоду? У дорослої або новонародженого больова чутливість нижче? У якому віці дитина може визначити місце больового подразнення на шкірі і у внутрішніх органах?

12.Какова реакція плода в пізні терміни внутрішньоутробного розвитку на смакові подразники? У якому віці дитина починає реагувати на солодке, гірке, кисле і солоне?

13.Укажіте, до якого терміну внутрішньоутробного життя досягає достатньої зрілості нюховий аналізатор? Як плід при цьому реагує на леткі речовини? Охарактеризуйте гостроту нюху новонародженого порівняно з дорослими.

14.В якому віці стає можливим розрізнення нюхових подразників? Коли дитина починає відрізняти приємні запахи від неприємних? Як це проявляється?

15.У якому віці у дитини зоровий аналізатор специфічно реагує (щодо зміни електроретинограми, зміни частоти дихання і пульсу) різні кольори? Коли дитина розрізняє всі кольори (вибір іграшок за кольором) і їх називає?


ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (два заняття)


Заняття 1-е

ПОНЯТТЯ. УМОВНИЙ РЕФЛЕКС І ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ. НАВЧАННЯ І ПАМ'ЯТЬ. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ВНД.


1.Дайте сучасне визначення поняттю - вища нервова діяльність (ВНД). 2.Що таке нижча нервова діяльність?

3.Сформуліруйте поняття - психічна діяльність. Які співвідношення цього поняття з поняттям ВНД?

4.Сформуліруйте поняття "свідомість".

5.Перечислите форми психічної діяльності.

6.Что таке мислення? Які співвідношення понять - мислення і психічна діяльність?

7.Сформуліруйте поняття - сприйняття.

8.Сформуліруйте поняття - уявлення.

9.В чому полягає пріоритет І. М. Сєченова та І. П. Павлова у вивченні ВНД?

10.Перечислите основні досягнення І. П. Павлова у вивченні ВНД.

11.Что називають умовним рефлексом? Які види пам'яті забезпечують його вироблення?

12.Перечислите основні правила вироблення умовних рефлексів.

13.При яких умовах вироблений умовний рефлекс стає міцним? Чому подразник, на який виробляється умовний рефлекс, спочатку називають індиферентним?

14.Как реакція зазвичай виникає на початку вироблення умовного рефлексу на індиферентний подразник і яке фізіологічне значення вона має?

15.Между якими центрами кори великого мозку виникає тимчасова зв'язок при виробленні умовного рефлексу? Яке явище лежить в основі механізму вироблення умовного рефлексу?

16.Перечислите основні властивості домінантного вогнища збудження, що виникає в корі великого мозку при дії безумовного подразника.

17.Что розуміють під терміном "стадія генералізації" умовного рефлексу? На якому етапі вироблення умовного рефлексу вона виникає? Яке фізіологічне явище лежить в основі "генералізації" умовного рефлексу?

18.Перечислите три основні класифікаційні групи умовних рефлексів.

19.Назовите три основні підгрупи і різновиди умовних рефлексів, що класифікуються за безумовним рефлексам, на базі яких вони вироблені.

20.Что таке натуральні умовні рефлекси, в чому полягають особливості їх вироблення?

21.Назовите основні підгрупи натуральних умовних рефлексів, наведіть приклади.

22.Перечислите основні різновиди лабораторних умовних рефлексів, що відрізняються між собою за складністю, поясніть сутність кожного різновиду цих рефлексів.

23.Назовите різновиди умовних рефлексів, що відрізняються за співвідношенням часу дії умовного і безумовного раздражітелей.Дайте пояснення.

24.Что таке умовний рефлекс вищого порядку? Наведіть приклад.

25.Дайте характеристику безумовним рефлексам.

26.Дайте характеристику умовних рефлексів.

27.Назовите причини більш тонкого пристосування організму за допомогою умовних рефлексів до постійно мінливих умов навколишнього середовища.

28.Дайте визначення функціональної системи за П. К. Анохіна.

29.Нарісуйте схему функціональної системи за П. К. Анохіна, що забезпечує пристосувальне поводження організму.

30.Назовите основні компоненти функціональної системи за П. К. Анохіна.

31.Что таке аферентних синтез? Яке фізіологічне значення він має?

32.Назовите чотири основних джерела, необхідних для здійснення афферентного синтезу.

33.Что розуміють під акцептором результату дії?

34.Куда у функціональній системі надходять імпульси від рецепторів результату дії (зворотна афферентація) і яке їх значення?

35.Что відбудеться, якщо параметри отриманого результату дії не співпадуть або співпадуть з параметрами планованого результату?

36.Что називають інстинктом?

37.Что таке научіння і навчання? Яке співвідношення цих понять?

38.Перечісліте основні форми навчання.

39.В чому полягає сутність оперантного навчання? Зазначте дві основні його різновиди.

40.Что таке викарное научіння? Наведіть приклад.

41.Что таке реакція слідування? Вродженою чи набутою вона є? Дайте відповідне пояснення.

42.Что таке інсайт?

43.Дайте визначення поняттям - пам'ять і енграма.

44.Пріведіте класифікацію пам'яті за тривалістю зберігання інформації. Вкажіть цей час. Назвіть специфічний вид пам'яті, властивий тільки людині.

45.Что таке миттєва (сенсорна) і короткочасна пам'ять, який їхній нейрональний механізм? Участь якої структури мозку і якого ритму ЕЕГ обов'язково для короткочасної пам'яті?

46.Назовите основні зміни в нейронах при переході короткочасної пам'яті в довготривалу (при консолідації пам'яті).

47.Пріведіте докази важливої ​​ролі РНК в процесах запам'ятовування інформації.

48.Какие впливу чинять серотонін і адреналін на процес навчання, в якому стані організму це проявляється яскравіше?

49.Какие структури мозку відіграють особливо важливу роль у процесах консолідації пам'яті? Наведіть докази.

50.Какова ємність миттєвою, короткочасної і довготривалої пам'яті?

51.Что розуміють під кортіколізаціей функцій? Як зміниться поведінка жаби і голуба після повного видалення у них півкуль великого мозку?

52.Какие функціональні зони розрізняють в корі великого мозку? Які з них відіграють особливо важливу роль в аналізі і синтезі надходить у кору інформації? Що розуміють під локалізацією функцій в корі великого мозку?

53.Как фізіологічне значення мають явища аналізу і синтезу інформації, що надходить у кору великого мозку?

54.Перечислите основні методи, за допомогою яких можна дослідити локалізацію функцій в корі великого мозку.

55.В якій півкулі великого мозку і в якій області його кори у правшів розташовані сенсорний центр мовлення (центр Верніке) і руховий центр мовлення (центр Брока)?

56.Перечислите основні методи вивчення ВНД.

57.Что таке електроенцефалографія та електроенцефалограма (ЕЕГ)? Перелічіть хвилі ЕЕГ.

58.Какие хвилі ЕЕГ найбільш характерні для звичайного бодрствующего стану: розумова робота, дію зовнішніх подразників, напруга тонусу м'язів, емоційне напруження? Де вони реєструються? Яка їхня частота і амплітуда?

59.Какие хвилі ЕЕГ найбільш характерні для організму в стані фізичного та емоційного спокою, за відсутності зовнішніх подразників з закритими очима? Де вони реєструються? Яка їхня частота і амплітуда?

60.Назовите основні види змін ЕЕГ при зовнішніх впливах. Локальними або генералізованими вони є?

____________________


1.В якому віці у дітей відбувається найбільш інтенсивний розвиток кори великого мозку?

2.Опишите основні особливості ЕЕГ дітей перших місяців життя, вкажіть їх причини.

3.Опишите динаміку ЕЕГ в ранньому онтогенезі. У якому віці ЕЕГ дітей не відрізняється від такої у дорослих?

4.Назовите основні особливості умовних рефлексів новонароджених дітей.

5.Чем пояснюються особливості умовних рефлексів новонароджених?

6.В якому віці і які найперші умовні рефлекси виробляються у грудних дітей?

7.С яких рефлексогенних зон утворюються перші натуральні харчові умовні рефлекси у новонароджених дітей? З чим це пов'язано?

8.С якого віку можливе утворення умовних рефлексів у дітей з проприоцептивного (рухового), і зовнішніх аналізаторів?

9.На які подразники зовнішнього середовища можливе утворення перших умовних рефлексів у грудних дітей у віці 2 - 3 місяців життя? У якому віці з'являється найбільш жива орієнтовна і дослідницька діяльність у дітей?

10.Що таке імпринтинг?

11.Каково місце імпринтингу серед умовних і безумовних рефлексів?

12.Назовите три основні різновиди (форми) прояви імпринтингу, дайте їм пояснення.

13.Опишите коротко експеримент, за допомогою якого можна показати, що вроджена реакція прямування вимагає певних умов для своєї реалізації.

14.Назовите властивості (риси) імпринтингу, подібні з властивостями безумовних і умовних рефлексів.

15.Назовите властивості (риси) імпринтингу, що відрізняють цю форму реагування від умовних і від безумовних рефлексів.


Заняття 2-е


ПОВЕДІНКА І ОСОБЛИВОСТІ ВНД ЛЮДИНИ


1.Які форми відповідних реакцій організму забезпечують поведінкове його пристосування в навколишньому середовищі?

2.Що розуміють під безумовним гальмуванням умовних рефлексів? Які форми безумовного гальмування Вам відомі?

3.Каков механізм і фізіологічне значення зовнішнього гальмування умовних рефлексів?

4.Як механізм і фізіологічне значення позамежного гальмування умовних рефлексів?

5.Что розуміють під умовною гальмуванням умовних рефлексів? Які форми умовного гальмування Вам відомі?

6.Как виробляється угасательное гальмування умовних рефлексів? Як змінюється умовний рефлекс при цьому?

7.Як виробляється дифференцировочное гальмування умовних рефлексів? Як змінюється умовний рефлекс при цьому?

8.Як виробляється умовний гальмо? Як змінюється умовний рефлекс при цьому?

9.Як виробляється запаздивательное умовне гальмування? У чому сутність прояви цього виду гальмування?

10.Каково біологічне значення різних видів умовного гальмування умовних рефлексів?

11.Дайте визначення поняття "тип ВНД". Що лежить в основі класифікації типів ВНД?

12.Як визначають силу процесу збудження по працездатності?

13.Как на основі закону силових стосунків визначають силу процесу збудження в корі великих півкуль?

14.Как можна визначити силу процесу збудження за допомогою фармакологічного тестування?

15.Назовите основні прийоми дослідження сили процесу гальмування.

16.Назовіте і опишіть основні прийоми, за допомогою яких можна визначити рухливість нервових процесів при дослідженні типів ВНД.

17.Какие типи ВНД розрізняють по І. П. Павлову? Зіставте їх з відповідними типами темпераменту по Гіппократу.

18.Перечислите основні особливості ВНД людини.

19.Что таке сон?

20.Какие основні фази сну виділяють за характером ЕЕГ?

21.Какие хвилі ЕЕГ найбільш характерні для стадій "повільного" сну? Дайте їм характеристику.

22.Как хвилі ЕЕГ найбільш характерні для "швидкого" сну? Дайте їм характеристику.

23.Что називають циклом сну? Яка в середньому його тривалість? Скільки циклів сну зазвичай реєструють під час нормального нічного сну?

24.Какие фізіологічні зрушення (крім змін ЕЕГ) характерні для фази "повільного" сну?

25.Какие фізіологічні зрушення (крім зміни ЕЕГ) характерні для "швидкого" сну?

26.Что таке сновидіння і для якої фази сну вони найбільш характерні?

27.Как впливає на подальший нічний сон емоційний стрес?

28.Каково фізіологічне значення сну?

29.Назовите основні чинники, які спонукають виникнення сновидінь і впливають на їх утримання.

30.Дайте визначення поняттю "гіпноз".

31.Какие основні фізіологічні зміни в організмі людини виникають в процесі поглиблення гіпнотичного стану?

32.Какие основні стадії гіпнозу по І. П. Павлову Вам відомі? Чим вони характеризуються?.

33.Что означає поняття "психосоматична медицина"? Що є її теоретичною основою?

34.В чому полягає сутність методу психоаналізу, розробленого Фрейдом?

35.Какови фізіологічні передумови та механізм впливу кори великого мозку на внутрішні органи?

36.Какое механізм патогенного впливу внутрішніх органів на стан психіки людини?

37.Что називають функціональною асиметрією межполушарной? У чому вона виражається?

38.Какие методами можна вивчати межполушарной асиметрію?

39.Опішіте метод тахістоскоп при вивченні межполушарной асиметрії.

40.Как проводиться тест Вада при вивченні межполушарной асиметрії?

41.Какова основна функціональна спеціалізація лівої півкулі головного мозку людини?

42.Какова основна функціональна спеціалізація правої півкулі головного мозку людини?

43.Кто сформулював уявлення про сигнальні системи організму? Що розуміють під першою і другою сигнальними системами?

44.Назовите види усвідомлюваною діяльності мозку.

45.Перечісліте види підсвідомої діяльності мозку.

46.Дайте визначення поняття "емоція".

47.Как структурна організація в ЦНС є морфологічним субстратом для емоційних реакцій? Назвіть її основні компоненти.

48.Назовите основні фактори (причини), що викликають негативні і позитивні емоції.

49.Назовите три основних компоненти емоційної реакції? Дайте необхідні пояснення.

50.Перечислите основні вегетативні компоненти, які супроводжують виражену емоційну реакцію?

51.Каково біологічне значення потреби організму?

52.Какие форми потреб Вам відомі? Наведіть відповідні приклади.

53.Дайте визначення поняття "мотивація", назвіть причини виникнення мотивацій та їх значення.

54.Перечислите стадії розвитку емоційного стану (за Г. І. Косицкой).

55.Что характерно для стадії емоційної напруги (СН I)? Її фізіологічне значення?

56.Что характерно для стадії негативної стенической емоції (СН II)? Її фізіологічне значення?

57.В яких умовах виникає і що характерно для стадії негативної астенічної емоції (СН III)?

58.Что характерно для стадії неврозу (СН IV)? Перелічіть основні експериментальні прийоми, що сприяють розвитку невротичних станів.

59.Каково значення позитивних і негативних емоцій для людини?

60.Чем відрізняється мова людини від мови тварин?

--------------

1.С якого віку у дітей починає чітко виявлятися безумовне гальмування діяльності? Наведіть приклад.

2.В якому віці у дітей виробляються різні види умовного гальмування? До якого віку всі види умовного гальмування виражені досить добре?

3.Назовите основні особливості всіх видів умовного гальмування в дітей першого року життя.

4.Что характерно для условнорефлекторной діяльності дитини ясельного періоду розвитку?

5.З якого віку у дітей виявляються чіткі типологічні особливості ВНД і до якого віку закінчується їх формування?

6.Как змінюється добова потреба (тривалість) сну у дітей різного віку?

7.Як змінюється в процентному відношенні у дітей з віком тривалість парадоксального сну?

8.С якого віку з'являються емоційні реакції у поведінці дітей і в чому полягає пристосувальний характер цих реакцій?

9.С якого віку в дітей починають вироблятися умовні рефлекси на слова і в якому віці у них формується абстрактно-словесне мислення?

10.Какой словниковий запас дітей у віці 1 року ,2-х ,3-х і 4-х років?

11.В чому полягають особливості розвитку дитини, ізольованого від суспільства, наприклад, що потрапив у ранньому віці в лігво звіра?

12.Назовите головна умова, яка визначає прихильність дитини до батьків? Від чого залежить формування типологічних особливостей ВНД дитини?

13.Опишите коротко експеримент, за допомогою якого можна показати, що вроджена реакція прямування вимагає певних умов для своєї реалізації.

14.Назовите три основні різновиди (форми) прояви імпринтингу, дайте їм пояснення.

15.Назовите властивості (риси) імпринтингу, що відрізняють цю форму реагування від умовних і від безумовних рефлексів.


Ч А С Т Ь II. Про Т У Е Т И


РОЗДІЛ 1. ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН.


ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН

(Два заняття)


Заняття 1-е


ПРИРОДА ВООЗ-БУ-Ж-ДЕ-ли


1.Раздражімость - це загальна властивість живої матерії змінювати свій стан при дії подразника. Збудливість - властивість деяких тканин генерувати потенціал дії.

2.Возбудімость - це окремий випадок раздражімості.Возбудімимі називають тканини, клітини яких здатні генерувати потенціал дії, а невозбудимой-клітини яких не здатні до генерації потенціалу дії.

3.Возбудімимі - нервової та м'язової, невозбудимой - епітеліальної і сполучної (власне сполучної, хрящової, кісткової, ретикулярної і жирової).

4.Раздражітель - це зміна зовнішнього або внутрішнього середовища організму, сприймається клітинами і що викликає відповідну реакцію.

5.Фізіческіе-електричні, механічні, температурні, світлові; хімічні-різні з'єднання і гази.

6.Універсальность, простота дозування по силі, тривалості, крутизні наростання і частоті стимулів, простота включення і виключення.

7.Готовят препарат задньої лапки жаби з сідничного нервом, накидають сідничний нерв жаби на м'яз стегна так, щоб він одночасно стосувався пошкодженого та неушкодженого ділянок м'язи, і спостерігають скорочення м'язів кінцівки.

8.Чи готуєте два нервово-м'язових препарату жаби, накладають нерв другого препарату на м'яз першого; роздратування нерва першого препарату викликає скорочення обох м'язів.

9.Неодінаковая концентрація аніонів та катіонів з обох боків клітинної мембрани, що є наслідком різної проникності мембрани для різних іонів і активного транспорту іонів за допомогою іонних помп.

10.Разность потенціалів між внутрішньою та зовнішньою сторонами клітинної мембрани.Равен 50-90 мВ.

11.См. рис.1.

12.Іони натрію і хлору - в міжклітинної рідини, іони калію - внутріклеточно.Внутренняя негативно, зовнішня-позитивно.

13.Глютамат, аспартат, органічний фосфат, сульфат. Клітинна мембрана непроникна для них.

14.Іони калію виходять з клітини, іони натрію входять в клетку.Потому що постійно працює натрій-калієва помпа і переносить таке ж число іонів натрію і калію назад, підтримуючи їх концентраційний градієнт.

15.Путем введення в клітину радіоактивного ізотопу натрію і його появи в позаклітинному середовищі (виведення всупереч концентраційного градієнту). Блокування процесу синтезу АТФ виключає виведення натрію.

16.Свойство мембрани пропускати різні речовини, в тому числі незаряджені частинки й іони. Залежить від наявності різних каналів та їх стану ("ворота" відкриті чи закриті), від розчинності частинок в мембрані, від розмірів частинок та каналів.

17.Способность іонів проходити через клітинну мембрану. Залежить від проникності клітинної мембрани і від концентраційного і електричного градієнтів.

18.Проницаемость для іонів калію більше, ніж для іонів натрію. Іон калію. Потенціал спокою - алгебраїчна сума електричних зарядів, створюваних усіма іонами, які у клітці і поза клітиною.

19.От проникності клітинної мембрани для даного іона, а також від його концентраційного і електричного градієнтів.

20.Опит з перфузией гігантського кальмара аксона сольовими розчинами: при зменшенні концентрації калію в перфузате потенціал спокою зменшується, при збільшенні концентрації калію потенціал спокою збільшується.

21. E = RT / zF х ln Co / Ci, де Сo і Ci - зовнішня і внутрішня концентрація іонів відповідно; R-універсальна газова стала; T - абсолютна температура; F-постійна Фарадея; z-заряд іона.

22.Велічіна мембранного потенціалу, при якій вхід іонів калію в клітину і вихід їх з клітки врівноважені.

23.Актівний транспортвитратою енергії) з допомогою "насосів" і пасивний транспорт (без витрати енергії) згідно із законами дифузії.

24.Аденозінтріфосфорная кислота (АТФ). Перший шлях - розщеплення креатинфосфату (креатинфосфат відновлюється за рахунок гліколізу). Другий шлях - окислення вуглеводів і жирних кислот (окисне фосфорилювання).


25.Канал утворений білковими молекулами, які пронизують всю товщу мембрани, він має "ворота", що представляють собою білкові молекули, здатні змінювати свою конформацію під впливом електричного поля ("ворота" відкриті чи закриті).

26.Путем застосування специфічних блокаторів іонних каналів і запобігання тим самим пасивного руху відповідних іонів в клітину або з клітини, про що судять по зміні величини потенціалу спокою.

27. 1) По можливості управління їх функцій-керовані і некеровані; 2) залежно від стимулу - потенціал-, хемо-, і механочувствітельние, 3) в залежності від селективності - іоноселективні і не володіють селективністю.

28. Для калію - повільні некеровані, швидкі потенціалчувствітельние і кальційзалежні. Для натрію - повільні некеровані і швидкі потенциалчувствительные.Для кальцію-повільні і швидкі потенциалчувствительные.Каналы для хлору.

29.Через керовані канали іони проходять дуже швидко, коли відкриті "ворота", через некеровані - постійно і повільно (канали витоку іонів).

30.Тетродотоксін (ТТХ) - для натрієвих каналів, тетраетіламмоній (ТЕА) - для калієвих.

31.Потенціал спокою значно зменшиться внаслідок вирівнювання концентрації різних іонів поза-і усередині клеткі.Потенціал буде відповідати рівню, створюваному тільки натрій-калієвих насосом.

32.Електріческій процес, що виражається в швидкому коливанні мембранного потенціалу спокою.

33.См.ріс.2

34.Способность змінювати свою проникність при дії раздражітеля.Реалізуется за рахунок активації та інактивації натрієвих і калієвих каналів.

35.Длітельность близько 1 мс і 10 мс відповідно, амплітуди приблизно рівні 100-130 мв.

36.Фаза деполяризації - зменшення заряду до нуля; реверсії (овершут) - зміна знака заряду на зворотний; реполяризації - відновлення вихідного заряду.

37.Медленное зміна мембранного потенціалу в кінці реполяризации.Деполяризационный і гіперполярізаціонний слідові потенціали.

38.Методом фіксації потенціалу і блокади іонних каналів.

39.Повишается для іонів Na + і К +, але спочатку, дуже швидко, для Na + і повертається до норми, потім, більш повільно, для К + і також повільно повертається до норми.

40.Мінімальний рівень деполяризації мембрани, при якому виникає потенціал дії.

41.Аксон поміщають в середовища з різною концентрацією натрія.Прі зменшенні концентрації натрію потенціал дії зменшується.

42.Бистрое підвищення проникності мембрани клітини для іонів називають активацією, її зниження - інактивацією.

43.Двіженіе іонів натрію всередину клеткі.Енергія не витрачається.

44.Условие - збільшення проникності клітинної мембрани для іона натрію; рушійною силою - концентраційний і електричний градієнти.

45.Движение іонів натрію всередину клітини. Енергія не витрачається.

46.Условіем - підвищена проникність клітинної мембрани для натрію; рушійною силою - концентраційний градієнт.

47.Способствует входу натрію в фазу деполяризації і висхідної частини реверсії реверсії.

48.В фазу деполяризації сприяє, а у фазу реверсії-перешкоджає.

49.Движение іонів калію з клітки. Енергія не витрачається.

50.Условіе - збільшення проникності клітинної мембрани для іонів калію; рушійна сила - концентраційний і частково електричний градієнти.

51.Концентраціонний і електричний градієнти.

52.Концентраціонний градієнт забезпечує вихід калію з клітини, електричний - перешкоджає.

53.Концентраціонний градієнт сприяє у фазу реверсії та реполяризації, електричний - у фазу реверсії сприяє, а у фазу реполяризації перешкоджає.

54.Уменьшеніе проникності клітинної мембрани для калію в кінці фази реполярізаціі.Все ще підвищена проникність для калію в порівнянні з вихідним рівнем.

55.Мікроелектрод - це микропипетка зі скла з діаметром кінчика близько 0,5 мкм, заповнена 3 М розчином КСl.

56.Пріменяют для реєстрації потенціалу спокою і потенціалу дії (монофазного). В обох випадках активний електрод значно (в 10-100 разів) менше, ніж референтний і індиферентний електроди.

57.В обох випадках використовуються два активних електрода однакового (невеликого) розміру. Застосовують для реєстрації процесів розповсюдження збудження.

58.Не поширюється, здатний до сумації, величина визначається силою підпорогового подразника. Збудливість підвищується.

59.Распространяется, не підсумовується, величина не залежить від сили раздражітеля.Локальний потенціал виникає при дії підпорогової подразників, потенціал дії - при дії порогових або сверхпороговой стимулів.

60.С збільшенням концентрації блокаторів знижується крутість наростання і амплітуда потенціалу дії, аж до повної його відсутності.


Заняття 2-е


ОЦІНКА ВОЗБУДИМОСТИ.АККОМОДАЦИЯ.ЛАБИЛЬНОСТЬ


1.Возбудімость - це здатність клітини генерувати потенціал действія.Нервная і м'язова.

2.Епітеліальная і сполучна (власне сполучна, хрящова, кісткова іретікулярная і жирова). У збудливої ​​тканини у відповідь на граничне й сверхпороговой подразнення виникає потенціал дії, т.е.распространяющееся возбужденіе.В невозбудимой тканини потенціал дії не виникає.

3.Путі реєстрації потенціалу дії, який виникає у збудливої ​​тканини у відповідь на роздратування і не виникає в невозбудимой тканини.

4.Пороговий потенціал, порогова сила подразника, порогове час дії подразника.

5.Ето мінімальна величина, на яку треба зменшити мембранний потенціал, щоб викликати пульсуюче збудження (потенціал дії). Позначається DV.

6.Ето мінімальний рівень деполяризації клітинної мембрани, при якому виникає порушення. Позначається E кр.

7.Степень вираженості дратівної дії стимулу на тканину, наприклад, сила електричного струму, температура середовища, концентрація хімічної речовини, сила звуку.

8.Ето найменша сила подразника, здатна викликати збудження тканини (потенціал дії). У зворотній: чим нижче збудливість, тим вище порогова сила подразника. 9.Пороговий потенціал. Зворотній: чим більше збудливість тканини, тим менше величина порогового потенціалу.

10.Пороговая сила, тому що цей показник досить добре відбиває рівень збудливості тканини, а визначити його в експерименті значно простіше, ніж граничний потенціал.

11.Мінімальную силу струму, здатну викликати збудження.

12.Мінімальное час, протягом якого має діяти подразник порогової сили, щоб викликати пульсуюче збудження ткані.Полезное час.

13.Не завісіт.Обратная: зі збільшенням сили подразника зменшується час подразнення, необхідне для виклику возбужденія.Прі зменшенні сили подразника цей час зростає.

14.См.ріс.3

15.См.ріс.3, точка В.

16.Мінімальное час, протягом якого має діяти подразник, силою у дві Реобаза, щоб викликати пульсуюче збудження.

17.Увелічівается приблизно в 100 разів.

18.Должни бути пороговими сила подразника, час його дії і крутість наростання подразника.

19.Повишеніе температури ткані.Возбужденіе не виникає внаслідок короткочасності дії окремих стимулів (при цьому потенціал клітинної мембрани не встигає знизитися до критичного рівня).

20.Аккомодація.Виражается в зниженні збудливості тканини і амплітуди потенціалу дії аж до повної його відсутності при повільно наростаючому стимуле.

21.Прямоугольний.В цьому випадку швидкість наростання стимулу максимальна, тому не встигає розвинутися явище акомодації.

22.Ізмененіе проникності клітинної мембрани для іонів натрію і калію, що виражається в інактивації натрієвих та активації калієвих каналів.

23.Абсолютная рефрактерна фаза, відносна рефрактерна фаза, фаза підвищеної і зниженої збудливості.

24.Ее виникнення, як і акомодації, пояснюють інактивацією натрієвих каналів і активацією калієвих каналів.

25.Постоянний струм викликає збудження в області катода при замиканні, а в області анода - у разі роз'єднання ланцюга.

26.Под катодом клітинна мембрана деполярізуется, і якщо ця деполяризація досягає критичного рівня, виникає потенціал дії.

27.Вследствіе зсуву Eкр. до Eо, що є результатом зміни властивостей іонних каналів; при розмиканні струму гіперполяризація в області анода зникає, мембранний потенціал швидко досягає вихідного рівня і, отже, досягає критичної величини, що і призводить до виникнення потенціалу дії.

28.В області катода збудливість підвищується, в області анода - знижується. Фізіологічний електротонами.

29.Потому, що мембрана гіперполярізуется, мембранний потенціал спокою зростає і віддаляється від критичного (Eкр.) рівня, що веде до збільшення порогового потенціалу (DV).

30.Потому, що мембрана деполярізуется, потенціал спокою зменшується і наближається до критичного рівня (Eкр.), що веде до зменшення порогового потенціалу (DV).

31.Сніженіе збудливості тканини в області катода після первісного її підвищення при тривалій дії постійного струму.

32.Скорость відтворення одного циклу процесу збудження (потенціалу дії). М. Є. Введенський.

33.Максімальное число потенціалів дії, яке тканина може відтворити в 1 с відповідно до ритмом роздратування.

34.От швидкості протікання одного циклу порушення (потенціалу дії), яка визначається швидкістю переміщення іонів у клітину і з клеткі.Прі цьому особливе значення має тривалість рефрактерної фази.

35.В зворотною: чим довше рефрактерна фаза, тим нижче лабільність.

36.Путем реєстрації потенціалів дії та визначення максимального їхнього числа, яке тканина може генерувати відповідно до ритму подразнення.

37.500-1000 імп / с ,200-300 імп / с ,100-150 імп / с, відповідно.

38.Поніжается у всіх випадках.

39.Способность тканини відповідати з більш високою частотою порушення на ритмічне подразнення порівняно з вихідною частотой.Явленіе відкрито А. А. Ухтомским.

40.Неодінаковой проникністю для різних іонів і її мінливістю. Залежать від наявності специфічних каналів для різних іонів і стану керованих каналів (ворота відкриті, закриті).

41.Неодінаковая концентрація аніонів та катіонів з обох боків клітинної мембрани.

42.Неодінаковая проникність клітинної мембрани для різних іонів і робота іонних насосів.

43.Возможность пропускати різні речовини, заряджені і незаряджені частки. Залежить від наявності різних каналів та їх стану ("ворота" відкриті чи закриті), від розчинності частинок в мембрані, від розмірів частинок та каналів.

44.Способность заряджених частинок - іонів проходити через клітинну мембрану. Залежить від проникності клітинної мембрани і від концентраційного і електричного градієнтів для даних іонів.

45.Опит з перфузией гігантського кальмара аксона сольовими розчинами: при зменшенні концентрації калію в перфузате потенціал спокою зменшується, при збільшенні концентрації калію - потенціал спокою збільшується.

46.Потенціал спокою сильно зменшиться в результаті переміщення іонів відповідно до концентраційного і електричному градієнтам.

47.Восходящую - вхід іонів натрію всередину клітини, спадну - вихід іонів калію з клітки.

48.Нервное волокно поміщають в середу, що містить радіоактивний натрій і раздражают.Прі порушення радіоактивний натрій накопичується всередині волокна.

49.Двіжущая сила - концентраційний і, частково, електричний градіент.Условіем - збільшення проникності клітинної мембрани для іонів натрію.

50.В фазу деполяризації і реверсії (висхідна частина).

51.В фазу деполяризації - сприяє, у фазу реверсії - перешкоджає.

52.Концентраціонний градієнт сприяє у фазу деполяризації і реверсії (висхідна частина), електричний - у фазу деполяризації сприяє, у фазу реверсії - перешкоджає.

53.Сільнее вплив концентраційного градієнта. Про це свідчить триваюче надходження натрію в клітку, незважаючи на протидію цьому електричного градієнта.

54.Концентраціонний і, частково, електричний градієнти.

55.Увеліченіе проникності клітинної мембрани для іонів калію в результаті відкриття "воріт" калієвих каналів.

56.В фазу реверсії та реполяризації.

57.В фазу реверсії - сприяє, у фазу реполяризації - перешкоджає.

58.Концентраціонний градієнт сприяє у фазу реверсії та реполяризації, електричний градієнт - у фазу низхідній частини реверсії сприяє, у фазу реполяризації - перешкоджає.

59.Сільнее вплив концентраційного градіента.Об це свідчить триваючий вихід калію з клітини, незважаючи на протидію цьому електричного градієнта.

60.Вследствіе припинення надходження іонів натрію всередину клітини у зв'язку з інактивацією натрієвих каналів.


ФІЗІОЛОГІЯ НЕРВІВ, Синапси та РЕЦЕПТОРІВ

(Одне заняття)


1.Міеліновая оболонка є електричним ізолятором, виконує трофічну і опорну функціі.Мембрана осьового циліндра відіграє основну роль у проведенні возбужденія.Нейрофібрілли транспортують речовини.

2.Свойства: збудливість і проводімость.Функціі: проведення збудження і транспорт речовин.

3.Електріческій: виникнення місцевих іонних струмів між збудженим і збудженому ділянками нервового волокна.В перехоплення Ранвье виникає потенціал дії.

4.Скачкообразное поширення нервового імпульсу ("перестрибування") від одного перехоплення Ранвье до іншого. У м'якушевих і безмякотного, відповідно.

5.Ето коефіцієнт, що показує у скільки разів потенціал дії більше порогового потенціалу даного волокна. f = Vпд / DV, де Vпд - величина потенціалу дії, DV - величина порогового потенціалу.

6.В вищої швидкості проведення збудження і меньших витратах енергії, тобто воно економічніше.

7.Потому, що переміщення іонів відбувається тільки в області перехоплень Ранвье, де виникає ПД, тобто на невеликих ділянках нервового волокна, тому енергії на забезпечення роботи іонної помпи при перенесенні іонів витрачається мало.

8.Двустороннее, ізольоване проведення, бездекрементное, практична неутомляемость нерва, велика швидкість проведення і висока лабільність.

9.Охлажденіем, анестезуючими фармакологічними препаратами (наприклад, новокаїном), перев'язкою, дією анода.

10.В досвіді роздратовано однієї з ділянок нерва та відведенням потенціалів по обидва боки від місця подразнення.

11.Потому що в кожній ділянці нервового волокна виникає потенціал дії за законом "все або нічого".

12.В забезпеченні локалізації чутливості і точності управління функцією будь-якого органу.

13.При роздратування переднього корінця спинного мозку виникають скорочення тільки тих груп м'язових волокон, які він іннервує; в експерименті з відведенням потенціалів від різних волокон нервового стовбура: порушення реєструється тільки в подразнює нервові волокнах.

14.Велічіна потенціалу дії і діаметр нервового волокна.Для м'якушевих волокон, крім того, - відстань між перехопленнями Ранвье, яка пропорційна діаметру волокна (чим товще волокно, тим більше відстань між перехопленнями).

15.При цьому швидше виникає порушення сусіднього ділянки нервового волокна, що прискорює проведення нервового імпульсу.

16.В більш товстому нервовому волокні менше опір ионному току в аксоплазме.

17.Ето забезпечує "перестрибування" потенціалу дії на більшу відстань за одне і те ж час (оскільки воно витрачається на іонні струми тільки в області перехоплень Ранвье).

18.С допомогою дратівливих електродів збуджують ділянку нерва і на деякій відстані від нього реєструють порушення за допомогою відвідних електродов.Определів час проходження нервового імпульсу між отводящими електродами і відстань між ними, розраховують швидкість.

19.Непреривно дратують нерв нервово-м'язового препарату при блокаді проведення збудження між дратівливими електродами і м'язом, наприклад, за допомогою анода.В протягом 9-12 годин роздратування нерва (при періодичному тимчасове зняття блоку) супроводжується скороченням м'яза.

20.Афферентние і еферентні волокна соматичної нервової системи. Травень -120 м / с.

21.Прегангліонарние волокна вегетативної нервової системи ,3-18 м / с.

22.Постгангліонарние волокна вегетативної нервової системи, деякі аферентні волокна соматичної нервової системи і С-афференти вегетативної нервової системи, 0,5 - 3 м / с.

23.Пресінаптіческая мембрана (нервове закінчення), синаптична щілину, Постсинаптическая мембрана - кінцева платівка (місце контакту мембрани м'язової клітини з розгалуженнями рухового нервового волокна).

24.См.ріс.4

25.Возбужденіе пресинаптичного закінчення - збільшення проникності пресинаптичної мембрани для кальцію - вхід кальцію в нервові закінчення - звільнення медіатора в синаптичну щілину.

26.Ацетілхолін: дія на кінцеву пластинку - відкривання хемочувствітельності каналів для натрію і калію - деполяризація кінцевої пластинки (потенціал кінцевої пластинки) - розвиток потенціалу дії) м'язового волокна.

27.Потому, що потік натрію всередину клітини перевищує потік калію з клітки (оскільки натрій всередину рухається відповідно до концентраційного і електричному градієнтам, а калій назовні тільки відповідно до концентраційного, всупереч електричному, отже, провідність для натрію вище провідності для калію).

28.Електротоніческое поширення потенціалу кінцевої пластинки на околосінаптіческую мембрану м'язового волокна-збільшення її проникності для натрію і деполяризація до критичного рівня - виникнення потенціалу действія.Локальним потенціалом.

29.Холінестераза руйнує ацетилхолін і тим самим відновлює вихідне функціональний стан постсинаптичної мембрани для сприйняття чергової порції медіатора.

30.Двігательное нервове волокно в області нервово-м'язового синапсу галузиться, що веде до збільшення числа імпульсів, забезпечуючи виділення багатьох квантів медіатора, в результаті чого на кінцевий платівці виникає потенціал порогової для порушення м'язового волокна величини (приблизно 30 мВ).

31.Мінімальние потенціали кінцевої пластинки, що виникають у стані фізіологічного спокою у відповідь на спонтанне виділення квантів медіатора з пресинаптичної мембрани.

32.Односторонняя та уповільнена передача сигналу, низька лабільність і швидка стомлюваність синапсу, порушення легко блокується специфічними препаратами.

33.К медіатору чутлива тільки Постсинаптическая мембрана і не чутлива пресинаптическая, а постсинаптичний потенціал не збуджує пресинаптичну мембрану з-за великої відстані між пре-і постсинаптичної мембранами.

34.Механіческое розтягнення нервового волокна при скороченні м'язового волокна, в деяких випадках - електричне вплив.

35.Суммація порушення багатьох м'язових волокон в результаті надходження до них залпів нервових імпульсів, що може викликати неодноразове повторне антидромное збудження нервових закінчень і повторні скорочення м'язових волокон - судоми.

36.Возбудімость підвищується внаслідок розтягування нервового закінчення при скороченні м'язового волокна.

37.Накопленіе калію в області синапсу, закислення середовища.

38.Замедленіе швидкості проведення збудження через сінапс.Временем, необхідним для виділення медіатора, надходження його до постсинаптичної мембрани і виникнення потенціалу кінцевої пластинки порогової величини.

39.См.ріс.5.

40.500-1000 гц ,200-300 гц і 100-150 гц відповідно.

41.В нервово-м'язовому сінапсе.Прі тривалому подразненні нерва нервово-м'язового препарату скорочення м'язи припиняється, однак безпосереднє (пряме) роздратування м'язи продовжує викликати скорочення.

42.Уменьшеніе запасів медіатора, закислення середовища і накопичення іонів калію в області синапсу.

43.Вліяніе на обмін речовин: з нервових закінчень виділяються речовини, які стимулюють синтез білків, активують ферменти, зберігають стабільність структури м'язи.

44.В нервово-м'язовому синапсі гладкою м'язи - ацетилхолін і норадреналін, в скелетному м'язі - тільки ацетилхолін.

45.Ето освіта нервової системи, що сприймає зміни зовнішнього чи внутрішнього середовища організму.

46.Посредством перетворення енергії подразнення у нервовий імпульс.

47.Медленно і швидко адаптірующіеся.Первие: пропріорецептори, вестибулорецепторов, барорецептори судинних рефлексогенних зон, механорецептори легкіх.Остальние - швидко адаптуються.

48.Первічние рецептори є закінчення дендрита сенсорного нейрона; вторинні - спеціальні рецепторні клітини, синаптически пов'язані із закінченням дендрита сенсорного нейрона.

49.Вторічние рецептори: смакові, фонорецептори, фоторецептори, вестибулорецепторов. Решта - первинні.

50.Високая чутливість до адекватного подразника, адаптація, спонтанна активність.

51.Пріспособленіе рецептора до сили чинного подразника, що виражається, як правило, в зниженні возбудімості.Частота виникнення імпульсів зменшується аж до повного зникнення.

52.Постоянно мінливий кількість функціонуючих рецепторів унаслідок їх взаємодії і еферентних впливів симпатичної нервової системи.

53.Пропріо-, фото-, фоно-, термо-, хеморецептори каротидних клубочків.

54.Повишает збудливість рецепторів, сприяє підтримці тонусу центральної нервової системи, забезпечує реагування в бік урежения імпульсації.

55.В первинних - рецепторний потенціал; у вторинних - рецепторний і генераторний потенціали.

56.Локальний потенціал.Вознікает в первинному рецепторі або рецепторної клітині вторинного рецептора.В першому випадку веде до розвитку потенціалу дії, в другому - генераторного потенціалу.

57.Локальний потенціал.Вознікает на постсинаптической мембрані вторинного рецептора, генерує потенціал дії в нервовому волокні.

58.В первинних рецепторах: рецепторний потенціал - потенціал дії. У вторинних рецепторах: рецепторний потенціал - виділення медіатора-генераторний потенціал - потенціал дії.

59.В найближчому до рецептора возбудимом ділянці афферентного нервового волокна (в м'якушевих волокнах - у першому перехоплення Ранвье).

60.Стімулірует функцію рецепторів: підвищує їх збудливість, уповільнює швидкість адаптації, збільшує імпульсну активність рецепторів.

--------------

1.Меньше діаметр і відстань між перехопленнями Ранвье.1 / 3.

2.Увеличивается внаслідок зменшення проникності клітинних мембран і зменшення витоку іонів.

3.Меньше амплітуда, більше тривалість, часто відсутня реверсія.

4.Проведение порушення повільне і не повністю ізольоване.

5.Міелінізація нервових волокон, збільшення їх діаметра та амплітуди потенціалу дії.

6.Потому що в нервових волокнах міелінізірованних новонароджених значно менше відстань між перехопленнями Ранвье (потенціал дії "перестрибує" на меншу відстань).

7.Увеліченіе амплітуди потенціалу дії та товщини нервового волокна.

8.При більшому мембранному потенціалі виникає більший потенціал дії, який швидше викликає порушення сусідньої ділянки нервового волокна.

9.У новорожденного.В більш товстому нервовому волокні менше подовжнє опір ионному току в аксоплазме.

10.К 5-9 років для різних нервів.

11.Длітельность рефрактерної фази зменшується, лабільність збільшується.

12.Міелінізація його, концентрація натрієвих і калієвих каналів в області перехоплень Ранвье, зменшення іонної проникності клітинної мембрани. 13.Возбудімость, провідність і лабільність нервового волокна; потенціал спокою і потенціал дії; всі вони збільшуються.

14.Увеличение діаметра нервового волокна і зменшення іонної проникності клітинної мембрани.

15. Збудливість, провідність і лабільність нервового волокна; потенціал спокою і потенціал дії; всі вони збільшуються.


ФІЗІОЛОГІЯ М'ЯЗІВ

(Одне заняття)


1.Сарколемма, саркоплазматичний ретикулум, міофібрили.

2.Сарколемма є оболонкою для структурних елементів м'язового волокна, забезпечує наявність потенціалу спокою, розвиток потенціалу дії та проведення збудження.

3.Міофібрілла-структура м'язового волокна, що складається з великого числа протофібрил (сукупність ниток актину і міозину); є скорочувальним елементом м'язового волокна.

4.Ето замкнута система внутрішньоклітинних трубочок і цистерн, що оточують кожну міофібріллу.Является резервуаром для зберігання, викиду і зворотного захоплення кальцію при скороченні і розслабленні м'яза.

5.Для ізольованою м'язи - м'язове волокно, для рухового апарату - рухова едініца.Мотонейрон з групою іннервіруемих їм м'язових волокон.

6.На швидкі і медленние.0 ,01-0, 03 с і 0,1 с, відповідно.

7.Із швидких - деякі м'язи ока, м'язи пальців рук; з повільних - дихальні м'язи, розгиначі кінцівок і спини, що забезпечують підтримку пози.

8.У швидких рухових одиниць сила скорочення більше, але швидше наступає стомлення, у повільних - зворотні взаємини.

9.Возбудімость, провідність, скоротливість, розтяжність, еластичність.

10.Обеспечівают всі види рухової активності, підтримка певної пози, дихальну функцію, жування, вироблення тепла, сприяють руху крові і лімфи по судинах до серця.

11.Способность м'язової тканини змінювати довжину або напряженіе.Скольженіе ниток актину уздовж ниток міозину назустріч один одному.

12.Потенціал дії підвищує проникність саркоплазматичного ретикулуму, що забезпечує вихід з нього іонів кальцію, необхідних для запуску процесу скорочення м'яза.

13.См.ріс.6 (А).

14.См.ріс.6 (А і Б).

15.Іони кальцію взаємодіють з білковим комплексом тропонин-тропомиозин, що веде до звільнення активних ділянок на нитках актину і зачеплення за них головок міозінових містків.

16.На взаємодія Актинові і міозінових ниток, що забезпечує їх ковзання відносно один одного (укорочення) і роботу іонних насосів.

17.Контакт головок міозину з нитками актину - активація АТФ-ази міозину в присутності іонів магнію - розщеплення АТФ - виділення енергії.

18. "Згинання" міозінових містків. Тому що вони "зачеплені" своїми голівками за активні ділянки ниток актину.

19.Расслабленіе м'язи забезпечують як активні, так і пасивні процеси.

20.Актівним (з витратою енергії) є процес перенесення іонів кальцію в саркоплазматический ретикулум, пасивним - ковзання ниток актину і міозину, що веде до зменшення зон їх взаємного перекриття.

21.Еластіческіе властивості самої м'язи та сухожилля, розтягнутих при скороченні м'яза і маса органа (сила тяжіння).

22.Первая фаза - початкове теплоутворення, відповідає збудженню, вкорочення і розслабленню м'яза, друга - відновну (запізнюється) теплоутворення.

23.На ресинтез АТФ і роботу іонних помп, що забезпечують перенесення іонів Na +, K + і Ca + +.

24.Расщепленіе креатинфосфату, який безперервно відновлюється за рахунок гліколізу; окислення вуглеводів і жирних кислот, тобто окисне фосфорилювання.

25.50% енергії витрачається на скорочення і розслаблення (з них: 25% - на механічну діяльність [це ККД м'язи], 25%-на роботу іонних помп); 50% тепла виділяється в навколишнє середовище.

26.В залежно від умов скорочення розрізняють ізометричне і ізотонічний сокращенія.В залежно від характеру роздратування розрізняють одиночне і тетаніческое скорочення.

27.Латентний період, період укорочення і розслаблення. Збудження.

28.Степень попереднього розтягування м'язи і сила її роздратування.

29.Вследствіе збільшення числа скорочуються волокон - в порушення додатково залучаються волокна, які при слабкому подразненні не порушувалися через більш низькою їх збудливості або більш глибокого розташування в м'язі.

30.В результаті того, що в помірно розтягнутій м'язі збільшується як пасивне напруження пружних елементів, так і активна сила скорочення внаслідок збільшення зон взаємодії ниток актину і міозину.

31.До її довжини в стані спокою, що забезпечує максимальну зону контакту між нитками актину і міозину, і отже, максимальне число точок взаємодії міозінових містків з нитками актину.

32.Будет зменшуватися аж до нуля в результаті зменшення зон взаємного перекриття ниток актину і міозину (зменшується кількість точок зачеплення міозінових містків з нитками актину, аж до повної їх відсутності).

33.Слітное, тривале скорочення скелетного м'яза, що виникає у відповідь на ритмічне раздраженіе.Явленіе сумації м'язових скорочень.

34.Увеліченіе сили (або амплітуди) і тривалості скорочення м'язи під дією повторного роздратування.

35.За рахунок додаткового ковзання ниток актину і міозину відносно один одного в результаті збільшення зон зачеплення міозінових містків під впливом додаткового виходу іонів Са + + із саркоплазматичного ретикулуму.

36.Потому що м'яз має розтяжністю, що робить можливим додаткове скорочення саркомеров.

37.При ритмічному роздратуванні з інтервалами, меншими, ніж період одиночного м'язового скорочення. Зубчастий і гладкий.

38.В фазу розслаблення м'язи і у фазу укорочення (напруги) м'язи соответственно.Степень попереднього розтягування м'язи, сила і частота її роздратування.

39.С збільшенням частоти роздратування до певної межі величина тетанічного скорочення наростає, а потім зменшується, аж до повного розслаблення м'язи.

40.Оптімальная частота - при якій тетанус найбільш високий і стійкий, песимальних - дуже висока частота, при якій м'яз розслабляється.

41.Потому що при оптимальній частоті роздратування кожний наступний стимул попадає в фазу екзальтації, а при песимальних - у фазу абсолютної рефрактерності.

42.В міоневральном синапсі, так як його лабільність найменша.

43.Уменьшение частоти роздратування до оптимальної відразу ж веде до відновлення вихідного гладкого тетануса.

44.Асінхронно.За рахунок залучення в реакцію більшого числа рухових одиниць, збільшення ступеня синхронізації їх порушення, додаткового ковзання ниток актину і міозину відносно один одного в кожній миофибрилле.

45.Подчиняется, оскільки імпульси по розгалуження аксона підходять одночасно до всіх м'язових волокон рухової одиниці, і вони скорочуються синхронно, тобто рухова одиниця функціонує як єдине ціле.

46.При помірних м'язових навантаженнях - асинхронно, тобто незалежно один від одного, при надмірних зусиллях - синхронно.

47.Вследствіе сумації скорочень великого числа асинхронно скорочуються м'язових волокон різних рухових одиниць у єдине ціле.

48.В передніх рогах спинного мозку, в довгастому і середньому мозку.

49.Постоянное слабке напруга (скорочення) скелетних м'язів, підтримуване рідкісними імпульсами з центральної нервової системи і здійснюється з малою витратою енергії і без ознак втоми.

50.С збільшенням навантаження робота м'язи спочатку зростає, а потім зменшується аж до нуля при надмірно сильних навантаженнях, коли м'яз не в змозі підняти вантаж.

51.Работа м'язи максимальна при середніх нагрузках.С збільшенням частоти скорочень працездатність спочатку зростає, а при перевищенні оптимальної частоти працездатність зменшується, тому що швидше розвивається стомлення.

52.Временное зниження працездатності м'язи, що настає в результаті роботи і зникає після отдиха.Накопленіем продуктів обміну речовин, поступовим виснаженням енергетичних запасів.

53.В цілому організмі, тому що м'яз постійно забезпечується кров'ю: отримує живильні речовини і кисень і звільняється від продуктів метаболізму.

54.В центральної нервової сістеме.Восстановленіе працездатності стомлених м'язів при рухової активності інших м'язів.

55.Ізолірованную м'яз помістити в розчин Рінгера і тривалим подразненням викликати її стомлення, потім змінити розчин - працездатність м'язи на деякий час відновлюється.

56.Нерегулярное розташування ниток актину і міозину, внаслідок чого відсутній смугастість, слабкий розвиток саркоплазматичного ретикулуму, наявність нексусов між м'язовими волокнами.

57.Велічіна потенціалу спокою гладкою м'язи менше (30-50 мВ), спостерігається спонтанна деполярізація.Потенціали дії бувають шпилястий і платообразная, більш тривалі - до 0,5 с, деполяризація забезпечується, головним чином, кальцієм і частково натрієм.

58.Гладкой м'язі притаманні: автоматия, пластичність, більш тривале скорочення (від кількох секунд до 1 хв).

59.Способность зберігати додану розтяганням довжину без зміни напряженія.Благодаря пластичності гладкою м'язи тиск у порожніх органах майже не змінюється при різному ступені їх наповнення.

60.Пучок м'язових волокон, укладений у сполучнотканинних оболочку.Возбужденіе в м'язовому пучку передається від одного волокна до іншого, тому він функціонує як єдине ціле.

-----------

1.Возбудімостью, провідністю, сократимостью, еластичністю і розтяжністю, тобто всіма властивостями м'язи взрослого.Упругость і міцність збільшуються, еластичність зменшується.

2.Показателі всіх перерахованих властивостей збільшуються.

3.До 7 - 8 річного віку сила їх м'язів однакова, в 10 - 12 років - більше у дівчаток, в 15 - 18 років - більше в хлопчиків.

4.У новонароджених 20-40 мВ, у дорослих 80-90 мВ.У новонароджених більше проникність мембрани м'язового волокна, тому більше витік іонів, менше градієнт їх концентрації.

5.Меньшая амплітуда, більша тривалість, часто відсутня реверсія.

6.Увелічівается.Увеліченіе мембранного потенціалу і, відповідно, потенціалу дії, а також діаметра м'язового волокна.

7.Большій потенціал дії швидше викликає порушення сусіднього ділянки м'язового волокна.

8.Увеліченіе товщини м'язового волокна веде до зменшення опору ионному току в міоплазме.

9.Относітельная тривалість одиночного скорочення (і фази укорочення і розслаблення), скорочення тонічні, причому без ознак песимальних гальмування при великій частоті роздратування, за швидкістю скорочення м'яза ще не поділяються на швидкі і повільні.

10.В 7 - 12 років ефективність відпочинку найбільша, в 13 - 15 років різко падає, у 16 ​​- 18 років дещо збільшується.

11.В віці 20 - 29 років.

12.На поверхні міотрубкі виїмка, в якій розташоване закінчення аксона.Значітельно велика синаптична затримка (в 7 - 10 разів більше, ніж у дорослих). До 7 - 8 років.

13.В збільшенні термінальних розгалужень аксона, в збільшенні вмісту ацетилхоліну і активних зон, що веде до збільшення виходу медіатора в синаптичну щілину при надходженні імпульсу до нервового закінчення.

14.В збільшенні щільності холінорецепторів на ній, утворенні складок, збільшення потенціалу кінцевої пластинки, появу в ній холінестерази.

15.Уменьшается внаслідок збільшення звільнення ацетилхоліну з пресинаптичного закінчення на кожен нервовий імпульс, збільшення потенціалу кінцевої пластинки і появи в ній холінестерази.


ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА

(4 заняття)


Заняття 1-е


РЕФЛЕКС І ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА. ПОРУШЕННЯ У ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ.

1.1) Управління діяльністю опорно-рухового апарату, 2) регуляція функцій внутрішніх органів, 3) забезпечення свідомості і всіх видів психічної діяльності 4) організація взаємодії організму з навколишнім середовищем і трудової діяльності.

2. У тому, що організм сам за допомогою власних саморегуляторні механізмів забезпечує інтенсивність діяльності всіх органів і систем відповідно до своїх потреб в різних умовах жизнедеятельности.Рефлекторный принцип, принцип зворотного зв'язку, системний принцип.

3.1) По відхилення, коли відхилення параметрів констант організму від норми включають регуляторні механізми, що усувають це відхилення, 2) за збуренням, коли регуляторні механізми системи включаються раніше з інших рефлексогенних зон і попереджають відхилення параметрів констант організму від норми (наприклад, посилення дихання з проприорецепторов м'язів кінцівок).

4.Нервний, гуморальний, міогенний.Ведущей є нервова регуляція.

5.Способность м'язи змінювати свою скорочувальну активність при зміні ступеня її розтягування, а також автоматию гладких м'язів. Скелетна мускулатура, серце, шлунково-кишковий тракт, жовчний і сечовий міхури, сечоводи, судини організму, бронхи, матка.

6.Генералізованное дію, уповільнене дію, здійснюється за допомогою великого набору хімічних агентів.

7.Возможность точного локальної дії, швидкість дії, забезпечує взаємодію організму з навколишнім середовищем.

8.Пусковое вплив (початок або припинення функції) і моделює (зміна інтенсивності роботи органу).

9.Пусковое вплив - запуск скорочень спочиває скелетної м'яза при вступі до неї нервових імпульсів, припинення скорочень при відсутності імпульсов.Модулірующее вплив - збільшення частоти і сили скорочень серця при надходженні імпульсів до нього по симпатическому нерву.

10.Ізмененіе активності процесів збудження і гальмування в органі під впливом нервових імпульсів, зміна інтенсивності обміну речовин (адаптаційно-трофічна дія) і зміна інтенсивності кровопостачання органу (судиноруховий дію).

11.В посилення скорочень стомленої м'язи при подразненні иннервирующего її симпатичного нерва.

12.Нервізм - концепція, яка визнає провідну роль нервової системи в регулюванні процесів життєдіяльності організму.

13.Рефлекс - відповідна реакція організму на подразнення рецепторів, здійснювана за обов'язкової участі нервової системи.

14.Декартом в першій половині 17 століття. В основі діяльності всіх рівнів нервової системи лежить рефлекторний принцип.

15.І.М.Сеченов.Все акти свідомої і несвідомої життя за способом їх походження суть рефлекси.Псіхіческая діяльність також має рефлекторну природу.

16.Прінціп детермінізму, принцип структурності, принцип аналізу і синтезу.

17.Любой рефлекс здійснюється за допомогою певних нервових структур.Более складні структури нервової системи забезпечують більш досконалу реакцію. 18.Каждий рефлекторний акт причинно обусловлен.В розрізненні всіх діючих на організм подразників і формуванні відповідної реакції.

19.І.М.Сеченов в досвіді на таламической жабі з "перемиканням рефлексу": роздратування зігнутою кінцівки викликає розгинання її, розігнутою - згинання.

20.Совокупность структурних елементів, за допомогою яких здійснюється рефлекс.

21.См. рис.7

22.См. рис.8

23.См. рис.9

24.Первая ланка (рецептор) сприймає подразнення за допомогою трансформації енергії подразнення у нервовий імпульс.Второе ланка проводить імпульси в центральну частину рефлекторної дуги.

25.Вставочние нейрони - передають імпульси до еферентної нейрону і забезпечує зв'язок даної рефлекторної дуги з іншими відділами ЦНС.

26.Четвертое ланка (еферентної нейрон) переробляє інформацію, що надходить до нього від третьої ланки та інших нейронів ЦНС і формує відповідь у вигляді нервових імпульсів, що посилаються до 5-го ланці - робочому органу.

27.См.ріс.10

28.Совокупность нейронів, розташованих на різних рівнях ЦНС, достатня для пристосувальної регуляції діяльності органу.

29.Соматіческая - скелетні м'язи, вегетативна - всі органи і тканини.

30.Для соматичної - в спинномозкових гангліях і гангліях черепних нервов.Для вегетативної - там же, але крім того-в екстра-та інтрамуральних вегетативних гангліях.

31.Возбуждающіе і тормозящіе.Тело нервової клітини і аксони горбок відповідно.

32.Для соматичної - в передніх рогах спинного мозку і рухових ядрах черепних нервів, для вегетативної - поза ЦНС (у екстраі інтрамуральних вегетативних гангліях).

33.Область скупчення рецепторів, подразнення яких викликає даний рефлекс.

34.Глотанія - корінь язика і задня стінка глотки; слиновиділення-слизова рота; чхання-слизова оболонка носа; кашлю - слизова повітроносних шляхів.

35.По функції-збуджуючі і тормозящіе.По механізму передачі збудження - хімічні і електричні.

36.Временное полегшення проведення в хімічних синапсах після попередньої їх актіваціі.Накопленіе кальцію в пресинаптичних закінченнях.

37.Ацетілхолін, катехоламіни, серотонін, глютамат, гаммааминомасляной кислота, гліцин, субстанція Р.

38.О тому, що ефект залежить не тільки від властивостей медіатора, але і від властивостей постсинаптичної мембрани.

39.Екклс в 1951 році в досліді з аплікацією ацетилхоліну на постсинаптичну мембрану нейрона і реєстрацією збудження.

40.Возбуждающій постсинаптичний потенціал.Локальним.

41.Не поширюється, не підкоряється закону "все або нічого", тобто залежить від сили подразнення, здатний суммироваться.Возбудимость клітинної мембрани підвищується.

42.Разрушеніе медіаторів, що забезпечує готовність постсинаптичної мембрани для сприйняття чергового імпульсу.

43.Кальцій сприяє виділенню медіатора в синаптичну щілину. Магній перешкоджає цьому ефекту.

44.В відповідь на одиночний імпульс виникає локальний потенціал (деполяризація) в десятки разів менше порогового потенціалу; на серію імпульсів може виникнути підсумований ЗПСП, що досягає порогової величини, який ініціює процес збудження.

45.Ефферентних імпульсів в десятки і сотні разів менше, ніж аферентних.

46.Возбудімость нейрона в області аксонного горбка найбільша.

47.Потому, що пресинаптическая мембрана не збуджується під впливом медіатора, що виділився в синаптичну щілину, а місцеві струми постсинаптичної мембрани не порушують пресинаптичну мембрану через досить широкої синаптичної щілини.

48.Около 2 мс.Необходімо час на виділення медіатора, дифузію його через синаптичну щілину, взаємодія з постсинаптической мембраною і виникнення підсумованого ВПСП допороговой величини.

49.Время від початку роздратування до виникнення відповідної реакціі.От числа вставних нейронів, від сили подразнення, від функціонального стану нервових центрів.

50.Из часу, необхідного для виникнення збудження в рецепторі, проведення збудження по всіх ланках рефлекторної дуги та латентного періоду ефектора.

51.Пропріоцептівних, рефлекторна дуга яких є найкоротшою - двухнейронную, а її нервові волокна мають найбільшу швидкість поширення збудження.

52.Одностороннее, уповільнене, можливість циркуляції збудження, іррадіація та конвергенція збудження.

53.Множество колатералей у центральній нервовій системі, сходження багатьох аферентних шляхів до одного нейрона, наявність кільцевих нейронних ланцюгів.

54.См.ріс.11

55.При роздратування переднього корінця спинного мозку збудження в задньому корінці не виникає, при подразненні заднього корінця спинного мозку реєструється збудження в передньому корінці даного сегмента.

56.Шірокое поширення порушення в центральній нервовій сістеме.Напрімер, при збільшенні сили подразнення задньої лапки жаби в реакцію залучаються всі кінцівки.

57.С метою знеболення в хірургічній практиці і для лікування різних патологічних процесів.

58.Двіжущая сила - концентраційний і, частково, електричний градіенти.Условіе - підвищення проникності клітинної мембрани для іонів.

59.Концентраціонний градієнт сприяє у фазу деполяризації і реверсії (висхідна частина), електричний - у фазу деполяризації сприяє, у фазу реверсії - перешкоджає.

60.Концентраціонний градієнт сприяє у фазу реверсії та реполяризації, електричний градієнт - у фазу низхідній частини реверсії сприяє, у фазу реполяризації - перешкоджає.

---------------

1.На 8-ий і 14-го тижня відповідно.

2.Ортотоніческая.Связана з переважанням тонусу м'язів-згиначів.

3.Конечності зігнуті і притиснуті до тулуба, спина і шия зігнуті, що забезпечує найменший обсяг займаного простору.

4.У 4-4,5 місяця з частотою 4-8/час, частішає при фізичному навантаженні матері і збіднінні крові поживними речовинами і киснем.

5.Підвищення проникність, що збільшує небезпеку проникнення токсичних продуктів у мозок і виникнення судом при різних патологічних процесах.

6.Замедленное їх виникнення внаслідок малої кількості синапсів на нейронах і недостатньої кількості медіатора в пресинаптичних закінченнях.

7.Более виражена, ніж у дорослих іррадіація збудження, що пояснюється недостатньою миелинизацией нервових волокон і малою ефективністю гальмівних впливів.

8.Беспорядочние руху всіх кінцівок, тулуба та голови змінюються координованими рухами конечностей.Періоди рухової активності явно переважають над періодами спокою.

9.Ортотоніческая поза, зберігається до 1,5 місяців життя дитини, важлива для регуляції температури тіла _ тонічне скорочення м'язів-згиначів забезпечує високу теплопродукцию, а ортотоніческая поза - малу тепловіддачу.

10.У новонароджених наблюдется переважання тонусу згиначів, у дітей 1,5 -2 місяців - переважання тонусу розгиначів, у віці 3-5 місяців - нормотония.

11.Генералізованний характер відповідної реакції; обширність рефлексогенних зон.

12.Защітние і харчові, рухові і тонічні.

13.Проведеніе порушення повільне і не повністю ізольоване.

14.Міелінізація нервових волокон, збільшення їх діаметра та амплітуди потенціалу дії.

15.Потому що в нервових волокнах міелінізірованних новонароджених значно менше відстань між перехопленнями Ранвье (потенціал дії "перестрибує" на меншу відстань).


Заняття 2-е


ВЛАСТИВОСТІ НЕРВОВИХ ЦЕНТРОВ.ТОРМОЖЕНИЕ.КООРДИНАЦИЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ


1.Совокупность нейронів, розташованих на різних рівнях ЦНС, достатню для пристосувального регулювання функцій органу.

2.Інерціонность, фонова активність, трансформація ритму, велика чутливість до змін внутрішнього середовища, швидка стомлюваність, пластичність.

3.Медленное виникнення і повільне зникнення збудження. З явищами сумації та післядії.

4.Суммація збуджуючих постсинаптичних потенціалів у нейронах нервового центру, в результаті якої може виникнути пульсуюче збудження.

5.Пространственная і тимчасова (послідовна). І. М. Сєченов у 1868 р. в досвіді на таламической жабі: одиночне підпорогове роздратування не викликає рефлекторної реакції, а ритмічне роздратування тієї ж сили викликає рефлекс.

6.Суммація ВПСП в нейронах при вступі до них серії нервових імпульсів один за іншим з одного й того ж афферентному шляху.

7.Суммація ВПСП в нейронах, до яких імпульси підходять одночасно по багатьом аферентні волокнах.

8.Продолженіе збудження в нервових центрах після припинення раздраженія.Длітельное існування ВПСП, слідова деполяризація в нейронах, циркуляція збудження в нервових центрах.

9.Генерація імпульсів у нервових центрах внаслідок спонтанної деполяризації мембрани нейронів, гуморальних впливів і постійної афферентной імпульсації.

10.Относітельную незалежність частоти імпульсів, що виникають у нервових центрах, в порівнянні з частотою надходять до них імпульсів.

11.Явленіем сумації ЗПСП, іррадіації, конвергенції та циркуляції збудження, а також наявністю слідів потенціалів у нейронах центральної нервової системи.

12.Уровень збудливості нервового центру (функціональний стан ЦНС) сила подразнення рефлексогенної зони.

13.После виключення кровообігу рефлекси у спінальної жаби зникають раніше, ніж реакція нервів і м'язів на подразнення.

14.Повишенной чутливістю клітин кори великих півкуль до нестачі кисню - вони гинуть через 5-6 хвилин після припинення кровообігу.

15.См.ріс.12

16.Возбужденіе і торможеніе.Возбужденіе поширюється, гальмування не поширюється.

17.Актівний нервовий процес, результатом якого є припинення порушення або зниження збудливості нервової клітини.

18.Братьямі Вебер в 1845 р. і І. М. Сєченовим в 1963 р. відповідно.

19.Прі роздратуванні області зорових бугрів у таламической жаби спостерігалося подовження часу рефлексу, вимірюваного за способом Тюрка.

20.Распространіл механізм рефлексу на психічну діяльність, відкрив явище сумації збудження в нервових центрах і центральне - гальмування.

21.Раздраженіе ретикулярної формації довгастого мозку викликає гальмування колінного рефлексу у кішки.

22.Торможеніе нервового центру при порушенні іншого центру, його антагоніста, під впливом аферентних імпульсів, що надходять до нім.Н.Е.Введенскій.

23.Постсінаптіческое і пресинаптичне.

24.Торможеніе, пов'язане зі зниженням збудливості нейрона. За допомогою гальмівних интернейронов. Зустрічається у різних відділах ЦНС.

25.Тормозной постсинаптичний потенціал (ТПСП), збільшується, тобто виникає гіперполяризація клітинної мембрани.

26.Под впливом гальмівного медіатора гліціна.С допомогою введення мікроелектроди всередину клітини та реєстрації її активності під час рефлекторного згинання і наступного розгинання кінцівки.

27.Двіженіе хлору в клітину, калію з клітки.

28.См.ріс.13

29.Не поширюється, не підкоряється закону "все або нічого", може сумміроваться.Сніжается внаслідок гіперполяризації клітинної мембрани.

30.Прямое, що включає й реципрокное, ще одне, латеральне,.

31.См.ріс.14

32.См.ріс.15

33.См.ріс.16

34.Не збудиться, т.к.вследствіе алгебраїчної сумації ЗПСП і ТПСП мембранний потенціал не зміниться.

35.Торможеніе, що виникає в пресинаптичної терміналі внаслідок її стійкою подпороговой деполяризації. Зустрічається у різних відділах ЦНС.

36.Под впливом медіатора, що виділяється з закінчення аксона вставочного гальмівного нейрона.

37.Потому що в пресинаптичної терміналі не виникає потенціал дії (або він дуже малий), внаслідок чого не виділяється медіатор з пресинаптичного закінчення в синаптичну щілину (або його виділяється мало).

38.Не змінюються, т.к.деполярізація пресинаптичної терміналі викликає блокаду проведення нервового імпульсу на шляху до постсинаптичного нейрона.

39.Торможеніе є важливим чинником координації діяльності ЦНС, в обробці інформації, що надходить до нейрона, виконує охоронну роль.

40.Стріхнін вимикає постсинаптической гальмування, що веде до іррадіації збудження в ЦНС і, як наслідок, - до генералізованим судорожним скорочень скелетної мускулатури.

41.Согласованіе діяльності різних відділів ЦНС за допомогою впорядкування поширення порушення.

42.Фактор структурнофункциональной зв'язку (наявність синаптичної зв'язку, що визначає напрямок розповсюдження збудження між нервовими центрами: прямий зв'язок, зворотній зв'язок, реципрокного зв'язок), субординації, чинник сили, одностороннє поширення збудження в синапсах, гальмування; феномен полегшення, домінанта.

43.Наличие вродженою чи набутою зв'язку між певними нервовими центрами, між нервовими центрами і робочими органами, що забезпечує переважне поширення збудження між ними.

44.Прямая, реципрокного і зворотна зв'язку.

45.Управленіе функцією нервових центрів або органів шляхом посилки еферентних імпульсів до них (прямий зв'язок) з урахуванням афферентной імпульсації від них (зворотний зв'язок); остання інформує керуючий центр про параметри результату дії, що забезпечує більш досконалу регуляцію.

46.Обеспечівает гальмування центру-антагоніста і розслаблення відповідних йому м'язів (наприклад, при порушенні центру, иннервирующего м'язи-згиначі, гальмується центр, иннервирующий м'язи-розгиначі, і навпаки). Постсинаптичних.

47.Подчіненіе діяльності нижчих відділів ЦНС вищерозміщеним.

48.Борьбу декількох збуджень, що надходять за різними шляхами, за загальний кінцевий нейрон.

49.Утомленіе, зміна кровообігу і постачання киснем, афферентная імпульсація, гуморальні впливу.

50.Стойкій "панівний" вогнище збудження, що підкоряє собі функції інших нервових центрів. А. А. Ухтомський.

51.Повишенная збудливість, стійкість збудження, здатність "притягати" до себе збудження, що йдуть за різними аферентні шляхах, і гальмувати діяльність інших нервових центрів.

52.Длітельное дію на центри потоку аферентних імпульсів і гуморальних зрушень в організмі.

53.Пусковое і модулюючий.

54.Прінціп детермінізму, принцип структурності, принцип аналізу і синтезу.

55.См.ріс.7

56.См.ріс.9

57.См.ріс.10

58.Не поширюється, не підкоряється закону "все або нічого", тобто залежить від сили подразника, здатний суммироваться.Возбудимость підвищується.

59.Одностороннее, уповільнене, циркуляція збудження, іррадіація та конвергенція збудження.

60.Множество колатералей в ЦНС, сходження багатьох аферентних шляхів до одного нейрона, наявність кільцевих нейронних шляхів.

-----------------

1.Слабость процесів гальмування внаслідок незрілості гальмівних нейронів (менше, ніж у дорослих гальмівних синапсів, мала амплітуда ТПСП).

2.Піщевие рефлекси: ссання, ковтання, захисні: чхання, мигання, оборонний (рефлекс отдергивания).

3.Хватательний (Робінзона), обхвативанія (Моро), підошовний (Бабінського), колінний, хоботковий, пошуковий, повзання (Бауера).

4.Схвативаніе і міцне утримання предмета, пальця, олівця або іграшки, якщо вони стосуються ладоні.Іногда при цьому вдається підвести дитину над опорой.Ісчезает на 2-4 місяці життя дитини.

5.Отведеніе рук в сторони і розгинання пальців з наступним поверненням рук у вихідне положение.Рефлекс виникає при струсі ліжечка, в якій лежить дитина, при опусканні його і підняття до вихідного рівня; при швидкому підйомі з положення на спине.Рефлекс зберігається до 4 - х місяців.

6.Ізолірованное тильне розгинання великого пальця і ​​підошовне згинання всіх інших, які іноді віялоподібно розходяться, при подразненні підошви по зовнішньому краю стопи у бік від п'яти до пальців.

7.Коленний рефлекс - згинання (у дорослих розгинання) в колінному суглобі при подразненні сухожилля чотириголового м'яза нижче колінної чашечки.Сгибание є наслідком переважання у новонароджених тонусу м'язів-згиначів.

8.Хоботковий рефлекс - випинання губ в результаті скорочення кругового м'яза рота при легкому ударі пальцем по губах дитини або поколачивании шкіри навколо рота на рівні ясен.

9.Поісковий рефлекс - пошук грудей матері; при цьому спостерігається опускання губ, відхилення мови і поворот голови в бік раздражітеля.Рефлекс викликають погладжуванням шкіри в області кута рота. Зникає до кінця першого року життя.

10.Ребенка кладуть на живіт, у цьому положенні він на кілька миттєвостей піднімає голову і здійснює плазують руху (спонтанне повзання). Якщо підставити під підошви долоню, ці рухи пожвавляться - в "повзання" включаються руки, і він починає активно відштовхуватися ногами від перешкоди , рефлекс зникає до 4 місяців.

11.Лабірінтний тонічний рефлекс, тулубна випрямна реакція, верхній рефлекс Ландау, нижній рефлекс Ландау, рефлекс Керніга.

12.У дитини, що лежить на спині, підвищений тонус розгиначів шиї, спини і ног.Еслі ж його перевернути на живіт, збільшується тонус згиначів шиї, спини і конечностей.Визивается відповідною зміною положення тіла.

13.Ортотоніческая поза, зберігається до 1,5 місяців життя дитини, важлива для регуляції температури тіла _ тонічне скорочення м'язів-згиначів забезпечує високу теплопродукцию, а ортотоніческая поза - малу тепловіддачу.

14.У новонароджених наблюдется переважання тонусу згиначів, у дітей 1,5 -2 місяців - переважання тонусу розгиначів, у віці 3-5 місяців - нормотония.

15.Генералізованний характер відповідної реакції; обширність рефлексогенних зон.


Професор В. М. Смірнов


ОПИС СПОСОБУ ПРОГРАМОВАНОГО КОНТРОЛЮ

(З конструктивними відповідями без навчальних машин)


При вивченні фізіології, як відомо, студент повинен: 1) засвоїти необхідний обсяг фактичного матеріалу, 2) навчитися осмислювати факти, тобто отримати навички логічного міркування, навички теоретичного мислення; 3) вміти самостійно виконати основні експерименти, т.е.усвоіть певний обсяг практичних методик.

Як відомо, студент повинен з'явитися на практичні заняття з фізіології для проведення експериментальних робіт, прослухавши відповідні лекції і пропрацювавши необхідні розділи підручника та практікума.Без такої попередньої самостійної підготовки студент не зрозуміє сенсу виконаного експерименту.

Програмований контроль забезпечує перевірку ступеня готовності студента на кожному занятіі.Прі цьому учень повинен відповісти на 5 достатньо інформативних, але коротких вопросов.Небольшой розмір кроку, тобто кількість відомостей, необхідних для відповіді на кожне з питань, а також певна логічна послідовність питань полегшують засвоєння матеріалу.

При складанні питань ми прагнули, щоб обсяг інформації в кожному з них був приблизно равним.Тщательная опрацювання всього матеріалу теми при складанні питань показала, що зазвичай його можна розділити на 60 подібних питань ("кроків"). Якщо ж в окремих темах виходило менше питань , в це заняття включалося декілька найбільш важливих питань з попередньої теми, що також сприяло закріпленню пройденого матеріалу.

Кожен студент на початку навчального року разом з іншими підручниками отримує та посібник "Программированное навчання і контроль з фізіології". Таким чином, програмовані питання і відповіді на них до кожного заняття студентам відомі заранее.Перечітивая ці питання і продумуючи відповіді, студент при підготовці до заняття не тільки контролює себе, але і повторює весь матеріал досліджуваної теми.

Програмований контроль знань студентів за цим способом проводиться в такий образом.Каждий студент має 2 тонкі учнівські зошити по 12 аркушів, які використовуються ним протягом усього навчального року.На обкладинці кожного зошита записується її номер (1 і 2), прізвище студента і номер групи. Ці зошити (на відміну від протоколів дослідів) зберігаються не у студентів, а у викладачів і видаються студентам лише на початку кожного заняття на час, відведений для програмованого контролю.

До кожного заняття студентів лікувального факультету складено 12 квитків, що містять по 5 різних, жодного разу не повторюються вопросов.Еслі в групах займається понад 12 студентів, кілька квитків дубліруется.Прінціп складання квитків для студентів лікувального факультету представлений у наведеній нижче табл.1.

Таблиця 1

Номер квитка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

номери 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
питань 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
в даному 25 26 27 18 29 30 31 32 33 34 35 36
квитку 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Принцип складання квитків для студентів педіатричного факультету представлений в табл.2. Проте, з урахуванням введення для студентів педіатричного факультету Держіспиту по терапії, а для студентів лікувального факультету - Держіспиту з педіатрії, рекомендуємо навчання студентів обох факультетів проводити за єдиною програмою. Цього вимагають і умови сучасного життя. У даному випадку в кожному квитку буде чотири питання з фізіології дорослих осіб та одне питання - про особливості фізіології дітей. Загальна кількість квитків до кожного заняття зростає, природно, до 15.Прічем перші два заняття не містять питань, що стосуються особливостей фізіології детей.Поетому квитки для студентів лікувального та педіатричного факультетів з цим занять однакові. Нижня рядок в табл.2 представляє собою номери питань щодо особливостей фізіології дітей.

Таблиця 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 18 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


З метою контролю роботи студентів у квитках і в студентських зошитах доцільно зберегти нумерацію питань, наведену в таблиці.

На проведення програмованого контролю відводиться 15 хв (10 хв - письмові відповіді на питання, 5 хв-перевірка). Якщо на перших заняттях студенти насилу укладаються в цей час, то в подальшому воно виявляється цілком достаточним.Контроль проводиться на початку кожного заняття, виключаючи ввідний заняття і колоквіуми.

Отримавши квиток, що містить 5 питань, у зошиті N1 студент повинен вказати дату заняття, назва теми та номер квитка, а потім, не переписуючи кожен з 5 питань, а лише проставивши їх номери, дати на них письмовий ответ.На цю роботу дається 10 хв . Якщо ж студент спочатку механічно переписує всі питання, то у відведений час не укладивается.Кроме того, для економії часу студент у власному відповіді не повинен повторювати текст вопроса.Напрімер, на запитання "Чому дорівнює життєва ємність легень?" відповідь має бути: "4000-5500 мл", а не: "Життєва ємність легенів дорівнює 4000-5500 мл".

При складанні самостійних відповідей використання будь-яких навчальних посібників і розмови студентів один з одним, також як і питання викладачеві, забороняються.

Через 10 хв зошити N1 збирає черговий студент і здає їх викладачеві, а тетрадіN2 залишаються у студентів для оцінки контрольної работи.Теперь студент порівнює свою відповідь, написаний ним у першій зошити, з еталоном, тобто правильною відповіддю, що він дав у другій частині цього ж посібники. У цей час дозволяється користуватися не тільки посібником з готовими відповідями, але і підручниками, практикумами, записами лекцій та іншими навчальними посібниками, а також розмовляти один з одним і з викладачем.

У зошиті N2 (в якій також вказуються дата і тема заняття, номер білета та номери питань) проти номера питання студент проставляє знак (+), якщо раніше записаний ним в зошиті N1 (що знаходиться тепер у викладача) відповідь на це питання виявилося правильним, або же знак (-), якщо складений відповідь виявився неправильним, або (+/-), якщо відповідь була частково правільним.В разі неправильного або неповного відповіді студент зобов'язаний переписати в зошит N2 правильну відповідь на відповідне питання, щоб краще запам'ятати правильну відповідь.

Після самостійної перевірки правильності своїх відповідей студент у другій зошити ставить собі оцінку за п'ятибальною системою, при цьому знак (+) відповідає 1 балу, знак (+/-) - 0,5 бала. Оцінка може бути 0, 0,5, 1,0, 1,5 і т.д. (До 5,0). Якщо відповідь-еталон дано трохи ширше, ніж вимагає питання, а відповідь студента кілька вже, але відповідає питання, то оцінку студенту знижувати не слід - він отримує додаткову корисну інформацію.

Оцінивши якість своїх знань в зошитах N2, студенти здають викладачеві зошити і квитки з питаннями.

Самооцінки студентів заносяться викладачем в журнал.Проставленная оцінка в журнал свідчить також про присутність студента на занятіі.Преподаватель вибірково перевіряє 2-3 зошити для того, щоб проконтролювати правильність і сумлінність роботи студентів і більш точно простежити за їх успехамі.Виборочную перевірку викладач встигає зробити на занятті під час виконання студентами практичних работ.Следовательно, програмований контроль не веде до збільшення навчального навантаження викладача.

Деякі приклади невірних відповідей і неправильних самооцінок неодмінно обговорюються в групі, а з виховною метою можуть бути доведені до відома всього факультету на черговій лекції.

Та обставина, що відповіді студента залишаються фіксованими в журналі студентської групи і зберігаються у викладача протягом року, змушує студента ставитися до цього більш серйозно.

На відміну від системи з вибором готових відповідей, цей метод потребує конструктивних відповідей, що розвиває навички самостійного мислення і не привчає до шаблонним формулювань.

При такій порівняно нескладної системі вдається виконати ряд вимог, що пред'являються до програмованій навчання, а саме:

1.Материал розбитий на окремі маленькі розділи або "кроки", розташовані у відомій логічної послідовності.

2.Студент отримує конкретні питання, на які має дати негайну відповідь.

3.Студент має можливість тут же переконатися в правильності своєї відповіді і самостійно оцінити свої знання.

Для успішної роботи з програмованим контролем потрібна чітка організація кожного його звена.Необходімо забезпечити випадковий вибір номера квитка і жорсткий контроль над тим, який саме номер квитка дістався тому чи іншому учню, суворий контроль за послідовністю здачі зошитів викладачеві.

Під час відповідей необхідно виключити використання шпаргалок і будь-якої навчальної літератури або матеріалів лекцій. Порушення "жорсткості" хоча б однієї з ланок цієї системи рівносильне поломки навчальної машини і призведе до таких же результатів.

Описаний спосіб програмованого контролю дозволяє контролювати кожного студента на кожному занятті і одночасно значною мірою звільнити викладача від одноманітної "механічної" роботи, від витрати часу на повторення порівняно простих істин, формулювань, ціфр.Освободівшееся час може бути використано більш ефективно для творчого педагогічного процесу: для розбору найбільш складних положень, дискусій зі спірних питань, а також для додаткової індивідуальної роботи з тими студентами, які цього потребують (здатними або, навпаки, відстаючими) і ін

Слід підкреслити і те, що цей метод не вимагає ніяких додаткових матеріальних витрат, а тому що він заснований на принципі конструктивних відповідей, то в деякому відношенні дає результати навіть краще, ніж використання дорогих машин, заснованих на принципі вибору готових відповідей.

На закінчення потрібно підкреслити, що ми не схильні переоцінювати значення зазначеного методу і вважати його панацеей.Как і при всякому способі, заснованому на принципі лінійного програмування, для учня найважчим залишається синтез матеріалу та формування уявлення про проблему в целом.Поетому пропонований спосіб призначений зовсім не для заміни, а лише для доповнення інших, звичайних форм контролю - колоквіуми, семінарські розбори важкого розділу або проблеми, усного опитування на занятті і т.д.Более того, значення цих форм спілкування педагога з учнями при даному програмованому контролі навіть зростає, т . к. вони проходять на зовсім іншому рівні, ніж при відсутності програмованого контролю, спонукає студента до систематичної подготовке.Педагог позбавлений при цьому від необхідності витрачати час на повторення тривіальних істин, цифрового "матеріалу". Час співбесіди можна більш продуктивно використовувати для розвитку творчого, логічного мислення учнів та систематизації основних уявлень про предмете.Такая педагогічна робота стає більш ефективною й більш інтенсивною, ніж зазвичай.


Член-кореспондент АМН СРСР,

заслужений діяч науки РРФСР, професор

Г. І. КосицкойПрофесор

В. М. Смірнов


Ч А С Т Ь 1. У О П Р О С И


РОЗДІЛ I. ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН


ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН

(Два заняття)


Заняття 1-е


ПРИРОДА ПОРУШЕННЯ


1.Що називають подразливістю і збудливістю?

2.Каково співвідношення понять подразливість і збудливість?

Які тканини у фізіології називають збудливими, якісь невозбудимой?

3.Клеткі яких тканин організму є збудливими і невозбудимой?

4.Дайте визначення поняттю "подразник".

5.Назовите два види основних подразників та їх різновиди.

6.Перечислите переваги електричного подразника.

7.Опішіте другий досвід Гальвані, що доводить наявність тваринного електрики.

8.Опишите досвід вторинного тетануса Маттеуччі.

9.Назовіте безпосередню причину наявності потенціалу спокою, Слідство чого вона є?

10.Що називають мембранним потенціалом (потенціалом спокою)? Яка його величина?

11.Нарісуйте схему (графік) мембранного потенціалу спокою збудливої ​​клітини.

12.Где переважно перебувають (в міжклітинної рідини або в цитоплазмі) іони натрію, калію і хлору? Позитивно чи негативно заряджені внутрішня і зовнішня середовища клітини відносно один одного?

13.Перечислите основні аніони, що знаходяться в клітці і які відіграють важливу роль в походженні потенціалу спокою. Яка причина подібного розподілу цих іонів?

14.В клітину або з клітини переміщуються іони калію і натрію в спокої? Чому при тому не порушується їх концентраційний градієнт?

15.Як чином можна експериментально довести існування активного транспорту натрію?

16.Что розуміють під проникністю клітинної мембрани? Від чого вона залежить?

17.Что розуміють під провідністю іонів в електрофізіології? Від чого вона залежить?

18.Проницаемость клітинної мембрани для калію або для натрію в стані спокою більше? Який іон переважно створює потенціал спокою? Оцініть роль інших іонів.

19.От чого залежить провідність іонів через клітинну мембрану?

20.Какой досвід доводить основну роль іонів калію в забезпеченні існування потенціалу спокою? Опишіть його сутність.

21.Напішіте рівняння Нернста, по якому можна розрахувати величину рівноважного потенціалу для окремих іонів.

22.Что таке калієвий рівноважний потенціал?

23.Назовите види іонного транспорту через клітинну мембрану. Поясніть їх сутність.

24.Что є джерелом енергії для роботи іонних насосів? За рахунок яких двох шляхів це джерело енергії відновлюється?

25.Опішіте структурно-функціональну організацію іонного потенціал-залежних каналу.

26.Как експериментально довести існування різних типів іонних каналів?

27.Пріведіте класифікацію іонних каналів.

28.Перечислите основні іоноселективні канали та їх різновиди.

29.Укажіте функціональні відмінності керованих і некерованих каналів?

30.Назовите специфічні блокатори натрієвих і калієвих керованих каналів.

31.Как і чому зміниться величина потенціалу спокою, якщо проникність клітинної мембрани стане однаковою для всіх іонів, а натрієво-калієва помпа буде продовжувати працювати?

32.Что називають потенціалом дії?

33.Нарисуйте схему (графік) потенціалу дії скелетного м'язового волокна, позначте його фази, назвіть їх.

34.Какое властивість клітинної мембрани забезпечує виникнення потенціалу дії, за рахунок якого явища воно реалізується?

35.Укажите приблизні значення тривалості і амплітуди потенціалу дії нервового волокна і волокна скелетного м'яза.

36.Назовите фази потенціалу дії, дайте відповідні пояснення.

37.Что таке слідові потенціали? Які види слідових потенціалів Вам відомі?

38.С допомогою яких методичних прийомів вивчають іонні струми через мембрану?

39.Как змінюється провідність для іонів натрію і калію при порушенні клітини (розвитку потенціалу дії)? Яке співвідношення у часі цих змін?

40.Что таке критичний рівень деполяризації клітинної мембрани?

41.Опішіте досвід, який доводить, що для виникнення потенціалу дії необхідні іони натрію.

42.Что називають активацією і інактивацією іонних каналів?

43.Двіженіе якого іона в якому напрямі через мембрану забезпечує фазу деполяризації потенціалу дії? Витрачається чи при цьому енергія?

44.Что є умовою і рушійною силою для входу натрію в клітину у фазу деполяризації потенціалу дії?

45.Движение якого іона в якому напрямі через клітинну мембрану забезпечує фазу реверсії потенціалу дії? Витрачається чи при цьому енергія?

46.Что є умовою і рушійною силою для входу натрію в клітину у фазу реверсії потенціалу дії?

47.В які фази потенціалу дії і який вплив робить концентраційний градієнт на вхід натрію всередину клітини?

48.В які фази потенціалу дії електричний градієнт сприяє чи перешкоджає входу натрію всередину клітини?

49.Движение якого іона в якому напрямі через мембрану клітини забезпечує спадну частину потенціалу дії? Витрачається чи при цьому енергія?

50.Укажіте умова і рушійну силу, що забезпечують вихід іонів калію з клітки під час її порушення.

51.Что є рушійною силою, що забезпечує вихід іонів калію з клітини в фазу реверсії потенціалу дії?

52.Какие сила забезпечує вихід іонів калію з клітини, якась перешкоджає цьому у фазу реполяризації потенціалу дії?

53.В які фази потенціалу дії концентраційний і електричний градієнти сприяють або перешкоджають виходу іонів калію з клітки, забезпечуючи розвиток цих фаз?

54.Какови причини виникнення негативного (деполярізаціонного) і позитивного (гіперполярізаціонного) слідових потенціалів?

55.Опишите пристрій мікроелектроди.

56.С якою метою застосовують монополярние електроди при дослідженні електричних явищ клітини? Які співвідношення розмірів активного і референтного електродів при монополярному способі реєстрації та стимуляції?

57.Охарактерізуйте електроди при біполярному способі реєстрації та стімуляціі.С якою метою застосовується біполярний спосіб реєстрації потенціалів?

58.Перечислите властивості локального потенціала.Как змінюється збудливість тканини при його виникненні?

59.Перечислите властивості поширюється возбужденія.Какіе роздратування (по силі) викликають локальний потенціал і потенціал дії?

60.Как змінюється фаза наростання потенціалу дії і його амплітуда при дії різної концентрації блокаторів натрієвих каналів?Заняття 3-е


ФІЗІОЛОГІЯ СПИННОГО МОЗКУ І СТОВБУРА МОЗКУ


1.Рефлекторную і проводніковую.Передніе корінці спинного мозку є руховими, задні - чутливими.

2.Перерезка задніх корінців вимикає чутливість, перерезка передніх корінців призводить до вимикання рухової активності (параліч).

3.Обеспечівают рефлекторну регуляцію функцій внутрішніх органів і рухового апарату, підтримання тонусу ЦНС; інформують ЦНС про навколишнє середовище.

4.Сегментарние нервові центри складаються з нейронів, безпосередньо пов'язаних з ефекторами певних метамеров тела.Надсегментарние нервові центри безпосереднього зв'язку з ефекторів не мають і керують їм за посередництвом сегментарних апаратів.

5.Сегментарние - в спинному мозку, а також у довгастому і середньому мозку (ядра черепних нервів). Надсегментарні-в головному мозку, а також в шийних і верхньогрудних сегментах спинного мозку.

6.Трі сегмента.Является фактором надійності, т.к.прі пошкодженні корінців одного сегмента спинного мозку його функцію частково компенсують корінці двох сусідніх сегментів.

7.Альфа-мотонейрони першого і другого типу, бета-мотонейрони і гамма-мотонейрони.

8.Альфа-мотонейрони 1-го типу управляють скорочувальної функцією білих (швидких) м'язових волокон; альфа-мотонейрони 2-го типу іннервують червоні (швидкі) м'язові волокна.

9.Гамма-мотонейрони іннервують інтрафузальним мускулатуру, за допомогою чого регулюють тонус скелетної (екстрафузальной) мускулатури.

10.Болевую, тактильну, температурну, проприоцептивную.

11.Путі Голя і Бурдаха, Говерса і Флексига.

12.Спіно-таламические та шляхи Голя і Бурдаха, відповідно.

13.Пірамідние - кортико-спинальні (прямий і перехресний) і екстрапірамідні: кортико-рубро-спинальний, кортико-вестибуло-спинальний, кортико-ретикуло-спинальний.

14.На альфа-і гаммамотонейронах, на збуджуючих і гальмівних вставних нейронах.Пірамідние шляху забезпечують довільні руху, ретикуло-спинальні регулюють тонус м'язів.

15.На збуджуючих і гальмівних вставних нейронах.Регуляція тонусу м'язів і положення тіла в просторі.

16.Сімпатіческіе - у тораколюмбальних (8 шийний - 3 поперековий сегменти), парасимпатичні - в крижовому відділі (2-4 сегменти). Дефекації, сечовипускання, еякуляції.

17.Для серця - 2-5-й грудні сегменти, для зіниці - 8-й шийний і перші грудної сегменти.

18.Центри слинних залоз - в 2-4 грудних сегментах; інші центри розташовані сегментарно у всіх відділах спинного мозку.

19.Діафрагма - з 3-4 (іноді і 5-го) шийного, верхні кінцівки - від 5-8 шийних і 1-2 грудних сегментів.

20.2-п'яте поперекові і 1-п'яте крижові сегменти.

21.Чтоби виключити вплив верхніх відділів центральної нервової системи на діяльність спинного мозку; для збереження діафрагмального дихання.

22.Резкое пригнічення збудливості і рефлекторної діяльності спинного мозку нижче місця його травми або перерезкі.Вознікает внаслідок вимикання активуючого впливу верхніх відділів ЦНС на спинний мозок.

23.У жаби-хвилини, у собаки - дні, у людини - місяці.

24.Сгібательние, розгинальні, ритмічні, познотонического.

25.Рефлекси перерозподілу м'язового тонусу, що виникають при зміні положення тіла або голови в просторі.

26.Рітмічное згинання та розгинання нижніх конечностей.Визивается легким натисканням на підошву стопи спінальної собаки, зафіксованої у верстаті за допомогою лямок.

27.Тонус мінімальний, рефлекторного походження; виникає внаслідок порушення проприорецепторов в результаті їх розтягування, спонтанної активності проприорецепторов і дії гаммамотонейронов, які також володіють спонтанною активністю.

28.Шейние познотонического рефлекси, що виникають при повороті або нахилі голови.

29.При закиданні голови назад передні кінцівки розгинаються, задні - згинаються; при нахилі голови вперед передні кінцівки згинаються, задні - розгинаються.

30.См.ріс.17

31.Задній мозок (довгастий мозок і міст) і середній мозок.

32.Дихательний, серцево-судинний (кровообігу), ковтальний (в ранньому онтогенезі - смоктальний).

33.Чіханія, кашлю, мигання, сльозотечі, блювоти.

34.Вестібулярное ядро ​​Дейтерса.Шейние і лабіринтові познотонического рефлекси, збереження пози.

35.Еслі бульбарної тварина з загіпсованою шиєю покласти на спину, тонус м'язів-розгиначів підвищується - кінцівки випрямляються, після руйнування лабіринтів цей рефлекс зникає.

36.Резкое підвищення тонусу м'язів-розгиначів. Децеребрационная ригідність.

37.Тем, що до альфа-мотонейронів спинного мозку надходить більше збудливих імпульсів, ніж гальмують, внаслідок вимикання гальмівних впливів червоного ядра.

38.Двігательние: червоне ядро, чорна субстанція, ядра окорухового і блокового нервів; чутливі: первинні слухові і зорові центри (ядра четверохолмія).

39.Регуліруют тонус скелетної мускулатури і забезпечують збереження і відновлення порушеної пози.

40.Нейрони м'язів-розгиначів червоне ядро ​​гальмує, а ядро ​​Дейтерса возбуждает.На нейрони м'язів-згиначів ці ядра мають протилежний вплив.

41.См.ріс.18

42.См.ріс.18

43.Статіческіе (позние і випрямні) і статокинетічеськие рефлекси.

44.Статіческіе - тонічні рефлекси, спрямовані на підтримку природного пози в спокої; статокинетічеськие - тонічні рефлекси, спрямовані на підтримку пози при переміщенні тіла в просторі.

45.Позние і випрямітельние.Рецептори шкіри, м'язів шиї та вестибулярного апарату.

46.Рефлекси, що забезпечують відновлення природної пози.Випрямленіе голови і випрямлення тулуба.

47.Рецепторов шкіри, вестибулярного апарату і очей; червоних ядер.

48.Пропріорецепторов м'язів шиї і шкірних рецепторів; червоних ядер.

49.Ністагм голови і очей, ліфтние рефлекси, перерозподіл тонусу м'язів при стрибках і бігу.

50.В повороті тулуба, голови і очей у бік звукового або світлового подразників і в підвищенні тонусу м'язів-сгібателей.Может.

51.Красних ядер, первинних зорових і первинних слухових нервових центрів, якими є відповідно верхні і нижні горбки четверохолмия, ядер 3-ей і 4-ої пари черепних нервів.

52.Коордінація жування і ковтання, участь у регуляції м'язового тонусу, дрібних рухів пальців рук, емоційної поведінки.

53.Скопленіе нейронів різних типів і розмірів, пов'язаних безліччю волокон, що йдуть у різних напрямках і утворюють мережу на всьому протязі стовбура мозку. У шийних і верхньогрудних сегментах спинного мозку.

54.От всіх рецепторів організму і від усіх відділів ЦНС.Являются полімодальний, посилають імпульси до усіх відділів ЦНС.

55.Обладают спонтанною активністю, високою збудливістю, високою лабільністю (до 1000 Гц), чутливі до барбітуратів.

56.Регулірует збудливість і тонус всіх відділів ЦНС за допомогою активації гальмівних і збуджуючих нейронів з переважанням останніх.

57.Нейрони м'язів-розгиначів ретикулярна формація довгастого мозку гальмує, а мосту - збуджує. На нейрони м'язів-згиначів ці структури мають протилежний вплив.

58.См рис.18

59.Глубокое гальмування вищих відділів ЦНС внаслідок різкого зменшення висхідній активує імпульсації.

60.См.ріс.18

-------------

1.При зіткненні стоп дитини з опорою спостерігається випрямлення голови.Ета реакція формується з кінця 1-го місяця.

2.Ребенок в положенні лежачи на животі піднімає голову, верхню частину тулуба, спираючись на площину руками, утримується в цій позе.Етот рефлекс триває до 4-х місяців.

3.В положенні лежачи на животі дитина розгинає і піднімає ногі.Рефлекс формується до 5-6 місяців.

4.У лежачого на спині дитини згинають одну ногу в тазостегновому і колінному суглобах, а потім намагаються розігнути ногу в колінному суставе.Рефлекс вважається позитивним, якщо це не удается.Рефлекс зникає після 4-х місяців життя.

5.В перші дні життя-на досить сильний звук і світло новонароджений здригається і "завмирає", але вже через тиждень життя дитина повертає очі в бік звуку і світла.

6.Виработка умовнорефлекторних зв'язків між реакціями дотикового, проприоцептивного і зорового проісхожденія.Проб і помилок, наслідування.

7.С 2-х місяців починається розвиток рухів рук у напрямку до видимого предмету, підняття голови в положенні на животі; з 3-х місяців дитина починає освоювати повзання; з 4 - 5-місячного віку розвиваються руху перевертання спочатку зі спини на живіт, потім - з живота на спину.

8.При підтримки попід пахви дитина починає переступати, встає на четвереньках; вільно проповзає великі відстані, починає сідати, може вставати, стояти і опускатися, тримаючись руками за предмети.

9.Двіженія рук до предмета стають прямими і плавними, спостерігаються хапальні руху наосліп за рахунок попереднього націлювання на предмет, починає з'являтися різниця в діях правої і лівої рук.

10.З 5 місяців дитина починає при підтримці під пахви переступать.Переступаніе вдосконалюється до 7-8 місяців жізні.Началом ходьби вважають день, коли дитина без сторонньої допомоги зробить кілька кроків, зазвичай це буває у віці близько року.

11.Після першого року жізні.Етому сприяють коригуючі впливу з боку дорослих у процесі гри, маніпуляції з предметами.

12.В віці 2 - 3 років і 7-12 років соответственно.Интенсивной руховою активністю і дозріванням ЦНС.

13.Отведеніе рук в сторони і розгинання пальців з наступним поверненням рук у вихідне положение.Рефлекс виникає при струсі ліжечка, в якій лежить дитина, при опусканні його і підняття до вихідного рівня; при швидкому підйомі з положення на спине.Рефлекс зберігається до 4 - х місяців.

14.Ізолірованное тильне розгинання великого пальця і ​​підошовне згинання всіх інших, які іноді віялоподібно розходяться, при подразненні підошви по зовнішньому краю стопи у бік від п'яти до пальців.

15.Коленний рефлекс - згинання (у дорослих розгинання) в колінному суглобі при подразненні сухожилля чотириголового м'яза нижче колінної чашечки.Сгибание є наслідком переважання у новонароджених тонусу м'язів-згиначів.


Заняття 4-е


ПЕРЕДНІЙ МОЗГ.МОЗЖЕЧОК.ВЕГЕТАТІВНАЯ НЕРВОВА СИСТЕМА


1.Промежуточний мозок (таламус, епіталамус, метаталамус, гіпоталамус) і кінцевий мозок-великі півкулі, що включають кору і підкіркові (базальні) ядра.

2.Таламус, епіталамус, метаталамус і гіпоталамус.Пластіческій - у здатності зберігати будь-яку надану позу.

3.Спеціфіческіе ядра (перемикаючі і асоціативні) - пов'язані з певними (проекційними) полями кори, і неспецифічні - посилають аксони дифузно до кори.

4.Вторие кондукторні нейрони, їх аксони утворюють специфічні чутливі шляху.

5.Чувствітельним підкірковим центром, тому що до таламусу йдуть всі аферентні (чутливі) шляху за винятком нюхового аналізатора; таламус грає важливу роль у формуванні відчуттів.

6.Являясь продовженням ретикулярної формації стовбура мозку, активують кору великих півкуль, підсилюють відчуття, беруть участь в організації уваги.

7.Медіальние і латеральні колінчаті тіла, є специфічними переключающими ядрами.

8.Верхніе горбки четверохолмия і латеральні колінчаті тіла утворюють підкіркові зорові центри; нижні горбки четверохолмия і медіальні колінчаті тіла утворюють підкіркові слухові центри.

9.В регуляції сну і неспання, збудливості кори і спинного мозку, у формуванні поведінкових реакцій (харчових, статевих, нападу, втечі), емоційних реакцій (люті, страху, агресії).

10.Первая і друга соматосенсорной зони.Первая - у задній центральній звивині, друга розташована вентральнее першої - в Сільвієвій борозде.Обе сприймають імпульсацію від різних ділянок тіла.

11.Главная моторна зона - це передня центральна звивина; додаткова рухова область розташована на медіальній поверхні кори.

12.Сістему пірамідних клітин, пов'язаних з альфа-мотонейронами безпосередньо або за допомогою вставних нейронов.Обеспечівает довільні руху і контроль над афферентной импульсацией.

13.Премоторная область кори великого мозку, поясна звивина, смугасте тіло, чорна субстанція, червоне ядро, ретикулярна формація, вестибулярні ядра, мозочок.

14.Обеспеченіе мимовільних рухів, участь у довільних рухах, у регуляції м'язового тонусу, збереженні пози.

15.Полосатое тіло (хвостате ядро ​​і шкаралупа) і блідий шар.Поворот голови, тулуба, рухи кінцівок на протилежному роздратуванню стороні.

16.1) Складні рухові акти, безумовні рефлекси, інстинкти, регуляція тонусу мишц.2) Умовні рефлекси і емоціі.3) Регуляція вегетативних функцій.

17.Полосатое тіло надає гальмівний вплив на блідий шар. Гіперкінезія (надмірність мимовільних рухів), зниження тонусу м'язів (гіпотонія).

18.Гіпокінезія (малорухливість), підвищення тонусу м'язів (ригідність).

19.Обонятельная частка, гіпокамп, зубчаста фасція, поясна і склепінчаста звивини, мигдалеподібне тіло, область перегородки, огорожа, гіпоталамус.

20.Ціркуляція возбуждений.Обеспечивается короткими і довгими замкнутими ланцюгами нейронів лімбічної системи і двосторонніми зв'язками її з ретикулярної формацією.

21.От всіх рецепторів організму і всіх відділів ЦНС, до всіх структур ЦНС.

22.Пріспособітельние регулюють впливу через гіпоталамус і ретикулярну формацію допомогою вегетативної нервової системи та ендокринної системи.

23.В процесах короткочасної пам'яті: при видаленні гіпокампу має місце втрата пам'яті на найближчі події без істотних змін пам'яті на віддалені події.

24.Напрімер, двостороннє видалення мигдалеподібного комплексу виключає агресію тварини, видалення поясної звивини веде до гіперсексуальності, порушення поведінки, пов'язаного з материнством.

25.Іграет важливу роль у забезпеченні гомеостазу, запуску емоційних реакцій та інстинктів, становленні умовних рефлексів, у процесах пам'яті.

26.Средняя частина (черв'як), проміжна частина, прилегла до хробака, і півкулі мозочка, розташовані по обидві сторони від червя.От шкірних і проприорецепторов тіла.

27.Ніжніе ніжки мозочка забезпечують зв'язок з довгастим мозком, середні - з мостом, а через міст - з корою великих півкуль, верхні - з середнім мозком.

28.С допомогою ядра Дейтерса, червоного ядра, ретикулярної формації довгастого мозку і мосту. Гальмівним і збудливим, з переважанням гальмівного.

29.Регулірует тонус м'язів і бере участь у підтримці пози (збереження рівноваги) за допомогою ядра Дейтерса і ретикулярної формації довгастого мозку і мосту.

30.Коррекцію виконується руху за допомогою червоного ядра і рухової зони кори великих півкуль.

31.Коррекцію планованого руху шляхом виправлення корковою програми руху без звірення з результатом дії.

32.Стабілізірующее, при пошкодженнях мозочка гомеостаз нестійкий.

33.Гіпоталамус.Раздраженіе сірого бугра гіпоталамуса, що викликає підвищення температури тіла.

34.К передній долі надходять ліберіни і статини, тобто речовини, що забезпечують регуляцію вироблення тропних гормонів гіпофіза; в задню частку-окситоцин і антидіуретичний гормони.

35.Осморецептори, терморецептори, глюкорецептори.

36.Насищенія, голоду, спраги, сну, регуляції статевої поведінки.

37.Сімпатіческая - універсальна, іннервує всі органи і ткані.Парасімпатіческая - всі внутрішні органи (крім матки), судини ротової порожнини та малого тазу.

38.С 7-го шийного до 3-го поперекового сегмента спинного мозку включно.

39.В середньому і довгастому мозку, в крижовому відділі спинного мозку.

40.Глазодвігательний (III), особовий (VII), язикоглоткового (ІХ), блукаючий (Х) і тазовий нерви.

41.В вегетативної нервової системи еферентні нейрони винесені з ЦНС на периферію, аферентні нейрони розташовуються, крім спинномозкових гангліїв, в екстра-та інтрамуральних гангліях.

42.Періферіческіе (внутріорганние і внеорганние) та центральні.

43.См.ріс.8

44.См.ріс.9

45.Рефлекс, дуга якого замикається на рівні вегетативних гангліїв (за допомогою синаптичної зв'язку аферентних і еферентних нейронів). См.ріс.19.

46.Малая швидкість і генералізований характер поширення збудження.

47.Феноменом мультиплікації у вегетативних гангліях, розгалуженням неміелінізірованних нервових волокон на периферії, виділенням медіатора у багатьох ділянках по ходу кінцевих розгалужень симпатичних волокон.

48.Увеличение числа імпульсів на виході з ганглія.За рахунок розгалуження входять до ганглій аксонів і освіти синапсів з декількома нейронами.

49.У пристосуванні функціонального стану органів і організму в цілому до потреб даного моменту шляхом активації метаболізму.

50.Еслі роздратуванням рухового нерва довести м'яз до втоми, після чого, не припиняючи дратувати руховий нерв, приєднати роздратування симпатичного нерва, працездатність м'язи відновлюється, амплітуда її скорочень підвищується.

51.А.В.Кібяков в 1933 р. в досвіді з роздратуванням прегангліонарних симпатичних волокон і перфузією симпатичного ганглія кішки: дія перфузата на інший ганглій викликало порушення його нейронів.

52.В гангліях симпатичної і парасимпатичної нервової системи збудження передається за допомогою ацетилхоліну, що діє на Н-холінорецептори.

53.В симпатичної нервової системи - за допомогою катехоламінів (адреналін і норадреналін) та альфа-і бета-аденорецепторов; в парасимпатичної - за допомогою ацетилхоліну і М-холінорецепторів.

54.Работа серця посилюється, функція шлунково-кишкового тракту гальмується, тонус судин скелетних м'язів падає - судини розширюються.

55.Сгібательние, розгинальні, ритмічні, познотонического.

56.Рітміческій рефлекс, що виражається в багаторазовому згинанні і розгинанні нижніх конечностей.Визивается легким натисканням на підошву стопи у собаки, зафіксованої за допомогою лямок у верстаті.

57.Рефлекси способу та обертання голови.Вознікают при повороті і нахилі голови, з проприорецепторов м'язів шиї.

58.Минимальная.Происхождение рефлекторне - збудження проприорецепторов внаслідок їх розтягування, спонтанної активності і під впливом імпульсації від гаммамотонейронов, що володіють спонтанною активністю.

59.См.ріс.18

60.См.ріс.17

------------

1.Небольшой мембранний потенціал - 20 мВ (у дорослих 70-90 мВ), автоматия симпатичних нейронів, більш повільне проведення збудження, адреноподобное речовина в синапсах гангліїв (замість ацетилхоліну у дорослих), чутливість одних і тих же нейронів до ацетилхоліну і норадреналіну.

2.Високая проникність для натрію, це ж є причиною автоматии: внаслідок великої проникності мембрани нейрона натрій входить у клітину і викликає її деполяризацію, коли остання досягає критичного рівня, виникає потенціал дії.

3.Проявление ознак незрілості нейронів вегетативних гангліїв через 3-4 тижні після перерізання прегангліонарних нервових волокон: зменшенням мембранного потенціалу нейронів, відновленням автоматии і чутливості одних і тих же нейронів до ацетилхоліну і норадреналіну.

4.Увеличение рухової активності та посилення аферентної імпульсації від проприорецепторов, розвиток аналізаторів і збільшення потоку аферентної імпульсації від екстеро-і интерорецепторов (хемо-і барорецепторів судинних рефлексогенних зон).

5.Сохраненіе високої частоти серцебиття у дітей з вимушеним обмеженням рухів і нижча частота серцебиття у дітей з високою руховою активністю.

6.Вліяніе симпатичної нервової системи, воно зберігається до 3-річного возраста.В подальшому, у зв'язку з розвитком тонусу блукаючого нерва, його вплив у спокої стає переважаючим.

7.С моменту рожденія.Ето доводиться, наприклад, за допомогою виклику рефлексу Данини-Ашнера.

8.Тонус починає формуватися з 3-го місяця життя дитини, досить добре виражений після 3-х років.

9.Глазосердечний (Данини-Ашнера) і дермографіческая.

10.Давленіе на бічні поверхні очей викликає уповільнення пульсу через 3-10 секунд.Счітается позитивним при уповільненні пульсу на 4-12 уд / хв, різко позитивним - більш, ніж на 12 уд / хв.

11.Раздраженіе шкіри штрихами викликає через 5-10 з поява білих або червоних смуг.

12.У лежачого на спині дитини згинають одну ногу в тазостегновому і колінному суглобах, а потім намагаються розігнути ногу в колінному суставе.Рефлекс вважається позитивним, якщо це не удается.Рефлекс зникає після 4-х місяців життя.

13.Ребенок в положенні лежачи на животі піднімає голову, верхню частину тулуба, спираючись на площину руками, утримується в цій позе.Етот рефлекс триває до 4-х місяців.

14.Прі підтримки дитини під пахви він починає переступати, встає на четвереньках, вільно проповзає великі відстані, починає сідати; може стояти, вставати і опускатися, тримаючись руками за предмети.

15.Виработка умовнорефлекторних зв'язків між реакціями дотикового, проприоцептивного і зорового проісхожденія.Проб і помилок, наслідування.


ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ

(Одне заняття)


1.Гормони, медіатори, метаболіти (у тому числі тканинні гормони - пептиди).

2.Желези, що виділяють продукти секреції безпосередньо в кровь.Щітовідная, Паращитовидні, підшлункова, статеві, вилочкова залози, гіпофіз, епіфіз.

3.Високая фізіологічна активність, специфічність (дія на певну "мішень"), велика тривалість дії.

4.С наявністю в мембранах клітин та інших їх елементах специфічних структур - гормональних рецепторів.

5.Ізмененіе проникності мембран для ряду речовин, швидкості синтезу ферментів, активності ферментів.

6.Еффекторние гормони; тропні гормони гіпофіза; ліберіни і статини, відповідно.

7.Екстірпація ендокринної залози, введення екстрактів ендокринних залоз і гормональних препаратів, трансплантація залози, метод флуоресцентних антитіл, радіологічні методи, кількісне визначення гормонів (в залозі, крові, сечі), клінічні спостереження.

8.Регуліруют зростання, статеве і розумовий розвиток, різні функції і константи організму, адаптивні реакції.

9.На дві групи: амінокислоти та їх похідні (поліпептиди і білки) і стероїди. В активному (вільному) і в неактивному (пов'язані з білками крові).

10.Виработка гормонів нейронами.Гипоталамус.Антидиуретический гормон (АДГ, вазопресин) і окситоцин, аденогіпофізотропние гормони (рилізинг-гормони - ліберіни і інгібуючі гормони - статини).

11.Нервная і гуморальна регуляція.Взаімосвязь між кількістю гормону в крові та його продукціей.Отклоненіе від норми кількості гормону і параметрів регульованою їм константи веде до відповідної зміни вироблення гормону.

12.Рілізінг-гормони (ліберіни) і інгібуючі гормони (статини) гіпоталамуса і тропні гормони гіпофіза.

13.Виделеніе гормону (ліберинів або статина) гіпоталамуса - його на передню частку гіпофіза - зміна кількості тропного гормону в крові - його на ендокринну залозу - виділення ефекторних гормону.

14.Секреція тропного гормону уменьшается.Прінціп негативного зворотного связі.В підтримці відносного сталості кількості гормону в крові.

15.Цікліческіе нуклеотиди (ц-АМФ, ц-ГМФ), іони кальцію, похідні фосфатидил инозитола.

16.Переднюю (аденогіпофіз), середню і задню (нейрогіпофіз). У передній долі гіпофіза.

17.Адренокортікотропний гормон (АКТГ), тиреотропний гормон (ТТГ), фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), лютеїнізуючий гормон (ЛГ).

18.Щітовідная, статеві залози, наднирники (кіркова речовина)

19.Ускоряет розвиток і зростання фолікулів у яєчниках, сперматогенез.

20.Стімулірует овогенез, овуляцію, ріст жовтого тіла, продукцію чоловічих і жіночих статевих гормонів.

21.Йодсодержащіх гормонів (тіреотоксіна і трийодтироніну).

22.Пролактін (ПРЛ) і гормон росту (ГР)

23.Регулірует білковий, вуглеводний і ліпідний обмін.

24.Основное (специфічне) вплив - стимулює ріст молочних залоз і секрецію молока, пробуджує батьківський інстинкт у матері.

25.Меланоцітстімулірующій (МСГ). Регулює шкірну пігментацію (посилює синтез меланіну).

26.Антідіуретіческій гормон (АДГ) і окситоцин. Виробляються в гіпоталамусі.

27.Об'ем рідини в організмі, артеріальний тиск, осмолярність шляхом зміни обсягу реабсорбції води в канальцях нефронів.

28.Повишая проникність для води стінок збірних трубочок і дистальних канальців нефронів допомогою запуску ферментативних процесів, що забезпечують активацію протеїнкінази і гіалуронідази.

29.Повишеніе осмотичного тиску і зменшення обсягу циркулюючої крові.

30.Стімулірует скорочення матки та відділення молока молочною залозою.

31.Мелатонін.Тормозіт секрецію гонадотропіну і, в меншій мірі, інших гормонов.Регулірует шкірну пігментацію (викликає посветленіе шкіри).

32.Тіроксін (Т4) і трийодтиронін (Т3). Регулюють інтенсивність основного обміну (калорігенний ефект), адаптацію до холоду, збудливість ЦНС.

33.Кальцітонін.Сніжает рівень кальцію в крові.

34.Отсутствіе йода.Гіпотіреоз.

35.Паратгормон.Увелічівает концентрацію кальцію і знижує концентрацію фосфору в плазмі крові.

36.Повишается нейром'язова збудливість, що веде до судомних скорочень скелетних м'язів, в тому числі дихальних, що може привести до різких порушень дихання.

37.Адреналін (80%) і норадреналін (20%).

38.Норадреналін - звужує. Адреналін і звужує і розширює (в залежності від співвідношення альфа-і бета-адренорецепторів у судинах).

39.Мінералкортікоіди, глюкокортикоїди, статеві гормони.

40.В клубочкової - мінералкортікоіди альдостерон, в пучковій - глюкокортикоїди (кортизол, кортизон), в сітчастої - статеві гормони (андрогени).

41.К минералкортикоидам.Участвует у регуляції водно-сольового обміну.

42.В регуляції осмотичного тиску, об'єму рідини в організмі, артеріального тиску, вмісту Na +, K + і Cl - в організмі.

43.Уменьшение змісту натрію, збільшення содержінія калію зменшення обсягу плазми крові, зниження артеріального тиску.

44.Високая концентрація натрію в крові, високий осмотичний тиск, зменшення вмісту калію в крові, збільшення обсягу плазми крові та артеріального тиску.

45.Углеводов і білків, у меншій мірі жіров.Кортізол і кортизон.

46.Повишеніе резистентності (опірності) організму до дії несприятливих факторів зовнішнього і внутрішнього среди.Сопротівляемость організму знижується.

47.Надпочечнікі.Кортізол, кортизон, адреналін і норадреналін.

48.Вследствие втрати великої кількості натрію з сечею, а також зниження резистентності (опірності) організму до дії несприятливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.

49.Женскіе - в яєчниках, плаценті, в жировій тканині з андрогенів надниркових залоз; чоловічі - у сім'яниках і наднирниках.

50.Женскіе статеві гормони (естрогени): естрон, естрадіол, естріол, прогестерон.Мужскіе статеві гормони (андрогени) - тестостерон сім'яників і андрогени наднирників.

51.Поджелудочная залоза, надниркові залози, гіпофіз, щитовидна залоза (опосередковано - через посилення дії інших гормонів, таких як інсулін, адреналін і глюкокортикоїди).

52.В бета-клітинах острівців Лангерганса підшлункової желези.Способствует утилізації глюкози, стимулює синтез глікогену.

53.Способствует синтезу білка за допомогою збільшення проникності клітинних мембран для амінокислот і стимуляції синтезу матричної РНК, гальмує перетворення амінокислот у глюкозу в процесі глюконеогенезу.

54.В альфа-клітинах острівців Лангерганса підшлункової залози, підвищує вміст цукру в крові за допомогою розщеплення глікогену в печінці.

55.Адреналін.Расщепляет глікоген в печінці і м'язах, мобілізує жири з депо для глюконеогенезу.

56.Глюкокортікоіди (кортизол і кортизон). Стимулює синтез вуглеводів із невуглеводних попередників (глюконеогенез).

57.Проізводнимі циклічних ненасичених жирних кіслот.Во всіх органах і тканинах.

58.І стимулюючий і гальмівне. Так, гладку мускулатуру матки і шлунково-кишкового тракту стимулюють, а гладкі м'язи судин і бронхів розслаблюють (судини і бронхи розширюються).

59.Тормозят секрецію соляної кислоти, стимулюють моторику шлунково-кишкового тракту.

60.Сніжается у зв'язку з вазодилатацією (розслаблення гладких м'язів судин), діуретичною і натрійуретичний (стимуляція екскреції натрію) дією.

----------------

1.Гормони забезпечують фізичне, статеве і розумовий розвиток дітей та підлітків.

2.Гормон росту, гормони щитовидної залози, статеві гормони, інсулін.

3.У дітей спостерігаються більш грубі, часто незворотні порушення фізичного, розумового та статевого розвитку.

4.Прінімают участь в регуляції статевого созреванія.Гіпофункція веде до раннього статевого дозрівання, гіперфункція - до ожиріння і явища гипогенитализма.

5.До 7 років, потім починається атрофія.В зниження імунітету і, природно, в більшою схильністю до інфекційних захворювань.

6.В період статевого дозрівання. Порушення білкового і вуглеводного обміну, зниження імунітету.

7.При гіперфункції: ожиріння, у дівчаток помилковий гермафродитизм, а у хлопчиків - помилкове передчасне статеве дозрівання.

8.При гіперфункції спостерігається посилений ріст, надлишкова надбавка у вазі і прискорення формування організму.

9.Врожденная гіпофункція веде до кретинізму.

10.Повишеніе збудливості центральної нервової системи і м'язів, що веде до тетанії (судомних нападів), порушення функції кишечника (частий рідкий стілець), порушення розвитку кісток, росту волосся і нігтів.

11.Ізбиточное окостеніння на тлі підвищення рівня кальцію в крові.

12.В різкому порушенні обміну вуглеводів - розвиток цукрового діабету, виснаження, порушення росту і розумового розвитку.

13.При гіпофункції: зниження основного обміну та температури тіла, уповільнення або припинення росту (карликовість). При гіперфункції - гігантизм.

14.У хлопчиків після народження вироблення андрогенів знижується і знову підвищується з 5-7 років.я дівчаток до 7 років вироблення естрогену вкрай мала або відсутня, з 7 років збільшується.

15.Температурний режим: в умовах охолодження гонад продукуються чоловічі статеві гормони - андрогени; в умовах нормальної температури (37 о С) - жіночі (естрогени).


РОЗДІЛ II. ФІЗІОЛОГІЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ І СИСТЕМ


СИСТЕМА КРОВІ

(Два за-ня-ку)

Заняття 1-е


КРОВ як внутрішнє середовище організму


1.Совокупность рідин (кров, лімфа, тканинна рідина), які беруть безпосередню участь у процесах обміну речовин і підтримці гомеостазу організму.

2.Дінаміческое сталість внутрішнього середовища організму; забезпечує відносно незалежне від змін зовнішнього середовища існування організму.

3.Совокупность органів кровотворення, периферичної крові, органів кроверазрушенія, а також регулює систему крові нейрогуморальний апарат.

4. Кров - рідка тканина, між клітинами крові немає механічного зв'язку, знаходиться в постійному русі, складові частини крові утворюються і руйнуються поза нею.

5.4,5-6,0 л, що складає близько 6-8% від маси тіла.

6.Из плазми і зважених у ній формених елементов.Гематокріт - пристрій, що є скляний капіляр з 100 деленіямі.С його допомогою визначають відсоткове співвідношення плазми і формених елементів крові шляхом центріцугірованія.

7.Процентное співвідношення формених елементів і плазми. На частку формених елементів припадає 40-50% крові, на частку плазми - 55-60%.

8.Лімфа - рідка тканина організму, що міститься в лімфатичних судинах і узлах.За добу утворюється 1,5 л лімфи.

9.Жідкость, що заповнює міжклітинні пространства.В тканинної рідини і лімфі менше білків, ніж у плазмі крові.

10.Він є безпосередньою живильним середовищем для клітин організму м середовищем для виділення продуктів їх обміну.

11.1) Транспортна функція (перенесення поживних речовин, продуктів обміну, газів, води, регуляторних речовин, тепла); 2) захисна; 3) підтримку сталості рН.

12.Защіта організму від інфекційних агентів і токсичних речовин, що потрапили в кров.

13.Клеточние і гуморальні; специфічні і неспецифічні.

14.Механізми захисту організму від чужорідних агентів, що працюють без попереднього взаємодії з ними. Фагоцитоз (клітинний механізм), антитоксичну і бактерицидну дію плазми крові (гуморальний механізм).

15.Механізми захисту, для прояву дії яких потрібно попереднє взаємодія організму з чужорідними агентами. Вироблення антитіл (гуморальний імунітет) і утворення імунних лімфоцитів (клітинний імунітет).

16.Гаммаглобуліни (нормальні антитіла), інтерферон, лізоцим, пропердин, беталізін, система комплементу.

17.Вода - 90-92%, органічні речовини - 7-9%, мінеральні солі - 0,9%.

18.Азотсодержащіе органічні речовини: білки і небілкові азотовмісні сполуки (амінокислоти і поліпептиди, продукти розпаду білків і нуклеїнових кислот - сечовина, креатинін та ін), безазотистих органічні речовини: вуглеводи, ліпіди (тригліцериди, фосфоліпіди, холестерин).

19.Альбуміни - 4,5%, глобуліни - 2,5%, фібриноген - 0,2-0,4%.

20.Удержівают воду в кровоносному руслі, беруть участь у підтримці рн крові, впливають на в'язкість крові, беруть участь у процесах імунітету, згортання крові, забезпечують транспорт різних речовин.

21.В печінки; глобуліни утворюються також у кістковому мозку, селезінці, лімфатичних вузлах.

22.Гормони, ферменти, вітаміни, простагландини, олігопептиди, метаболіти (наприклад, СО 2).

23.Катіони: Na +, K +, Ca + +, Mg + +; аніони: Сl -, НСО 3 -, НРО 4 -.

24.Участвуют у підтримці рН, осмотичного тиску, транспорту газів, у процесах згортання крові. 25.Осмотіческое тиск (ізотонічность), кількість іонів (ізоіонічность), активна реакція (рН) і онкотическое тиск повинні бути як у плазмі крові.Плазма, поліглюкін, гемодез.

26.0,9% розчин хлориду натрія.Развіваются набряки тканин внаслідок підвищення артеріального тиску і зниження онкотичного тиску плазми крові (тобто підвищується фільтраційне тиск у капілярах); погіршиться діяльність внутрішніх органів через порушення співвідношення іонів у крові.

27.Ізбиток калію зменшує силу серцевих скорочень аж до зупинки серця в діастолі; надлишок кальцію підсилює скорочення серця і може викликати зупинку серця в систоле.

28.Плотность, в'язкість, рН, осмотичний тиск, онкотическое тиск, ШОЕ.

29.Плотность цільної крові дорівнює 1,050-1,060; в'язкість - 4-5 одиниць відносно дистильованої води, в'язкість якої приймається за 1 одиницю. В'язкість плазми - 2 одиниці.

30.Форменние елементи крові (особливо кількість еритроцитів, їх форма і еластичність), якісний і кількісний склад білків, температура крові, швидкість кровотоку, діаметр судин.

31.В судинах, діаметр яких менше 150 мкм, в'язкість крові зменшується пропорційно зменшенню радіусу посудини (феномен Фареуса-Лінквіст). Зі збільшенням швидкості кровотоку в'язкість крові знижується.

32.У чоловіків - 1-10 мм / год, у жінок 2-15 мм / час.Содержаніе в плазмі формених елементів, великомолекулярних білків (глобулінів і фібриногену).

33.Сіла, що забезпечує рух розчинника через напівпроникну мембрану, що розділяє розчини з різною концентрацією веществ.Суммарной концентрацією різних частинок плазми крові (іонів і молекул).

34.Прі допомоги Осмометри або криоскопическим; 7,6 атм.

35.Сніженіе температури замерзання крові в порівнянні з температурою замерзання дистильованою води.Завісіт від величини осмотичного тиску - із збільшенням його депресія зростає. Нижче нуля на 0,56 - 0,58 O С.

36.Обеспечівает розподіл води в тканинах і переміщення її між різними водними просторами організму (кров, тканинна рідина, внутрішньоклітинна рідина).

37.Разрушеніе мембрани еритроцитів і вихід їх вмісту в плазму крові. Осмотичний, біологічний, хімічний, термічний, механічний.

38.Гемоліз, викликаний надходженням надлишкової кількості води всередину еритроцита, що знаходиться в гіпотонічному розчині.

39.Гемоліз під впливом гемолізинів рослинного і тваринного походження (отрути бджіл, змій, бактерійні токсини, природні та імунні гемолізини крові).

40.Механіческій гемоліз - під дією механічних факторів (наприклад, при циркуляції крові в апаратах штучного кровообігу, штучної нирки, при трясці ампул крові під час транспортировки.Химический - під дією хімічних факторів (наприклад, ефір, хлороформ, аміак).

41.Часть осмотичного тиску, створюваного білками плазми крові. Воно дорівнює 0,03 - 0,04 атм (25-30 мм рт.ст.).

42.Іграет важливу роль в обміні води між плазмою крові і тканямі.Молекули білків, завдяки своїм великим розмірам, не виходять з капіляра в тканину і за законом осмосу утримує воду в кровоносному руслі.

43.Гідростатіческое і онкотичного тиску крові і тканинної рідини.

44.ГДТ коливається в різних тканинах від -5 до +8 мм рт.ст. ГДКа одно 30-35 мм рт.ст.; ГДКв - 12-15 мм рт.ст.

45.ОДК дорівнює 25 - 30 мм рт.ст.; ОДТ коливається в різних тканинах від 1 до 10 мм рт.ст.

46.Із капіляра в тканину, т.к.здесь переважають сили, що сприяють фільтрації рідину в ткань.Високое гідростатичний тиск крові (вище онкотичного тиску), низький гідростатичний тиск тканинної рідини.

47.Із тканини в капіляр, тому що тут переважають сили, що сприяють абсорбції рідини в кровь.Онкотіческое тиск крові (воно тут вище гідростатичного).

48.Увеличение гідростатичного тиску в капілярах і зниження онкотичного тиску крові; збільшення онкотичного тиску тканинної рідини.

49.Обеспечівает оптимальні умови для діяльності ферментних систем організму; рН артеріальної крові - 7,40, венозної -7,35.

50.Сістема органів виділення (легені, нирки, потові залози) і система крові (буферні системи).

51.Совокупность що знаходяться в крові речовин, що перешкоджають зсуву рН крові.Буферная система гемоглобіну (КНbО 2 і ННb), карбонатна система (NaHCO 3 та Н 2 СO 3), фосфатна (NaH 2 PO 4 і Na 2 HPO 4), буферна система білків плазми крові.

52.Белкі є амфоліти у зв'язку з наявністю кінцевих-NH 2 і-СООН груп і деяких бічних груп пептидного ланцюга, одні з яких мають кислими, інші - основними свойствамі.Благодаря цього білки можуть зв'язувати як водневі, так і гідроксильні іони.

53.Восстановленний гемоглобін (ННb) зв'язує іони водню і є більш слабкою кислотою, ніж вугільна кислота. КНbО 2 + Н 2 СО 3 = ННb + НСО 3 + О 2. У еритроциті. 75%.

54.Состоянія, при яких вичерпуються буферні можливості крові, і рН зсувається в кислу (ацидоз) або лужну (алкалоз) сторону.

55.Состоянія, при яких немає зсуву рН крові, але змінюється (відповідно) її буферна ємність.

56.Колічество лужних солей слабких кислот, що містяться в крові.Определяют за кількістю СО 2, що може бути пов'язано 100 мл крові при парціальному тиску СО 2, що дорівнює 40 мм рт.ст.; в нормі - 50-60 мл СО 2 (об'ємних відсотків).

57. До закислению - в 300-400 разів, до защелачиванию - в 40-70 раз.Тітрованіе сироватки крові і дистильованої води кислотою чи лугом у присутності індикаторів.

58.Большінство продуктів метаболізму-кислі, тому захист проти закислення повинна бути більш потужна, особливо при збільшенні активності органів, тканин або організму в цілому. При накопиченні великої кількості кислих метаболітів.

59.Гормони, медіатори, метаболіти (у тому числі тканинні гормони - пептиди).

60.Рілізінг-гормони (ліберіни) і інгібуючі гормони (статини) гіпоталамуса і тропні гормони гіпофіза.

-------------

1.У новонароджених -14%, у грудних дітей - 11%, у дорослих - 7-8%. З необхідністю забезпечення більш високого рівня обміну речовин у дітей.

2.57% (тобто формені елементи -57%, плазма -43%). У дорослих співвідношення зворотне.

3.Содержаніе формених елементів досить швидко знижується, у зв'язку з чим відносно зростає обсяг плазми.

4.5-6 г% (у дорослого - 7-8 г%). Недостатня функція белковообразущіх систем організму, перш за все печені.К 3-4 років життя.

5.Относительно високий рівень гамма-глобулінів, що пояснюється проникненням їх у кров плоду від матері через плацентарний барьер.К трьох років життя.

6.1,7 -4,2 ммоль / л. (30-70 мг%). У дорослих 4,4-6,7 ммоль / л (80-120 мг%). До 2-3 місяців життя.

7.Високая в'язкість (10-14 отн.ед.) і щільність (1,060-1,080), низький рН (7,13-7,23), уповільнена ШОЕ (1-2 мм / год), низький онкотическое тиск.

8.Налічіем в крові недоокислених продуктів обміну (метаболічний ацидоз). Протягом 3-5 діб.

9.С наявністю великої кількості ерітроцітов.К кінця першого місяця життя.

10.Нізкім вмістом у крові новонароджених фібриногену і холестерину.

11.Оно більш низьке у зв'язку з низьким вмістом у крові белков.Ткані містять більше води (пастозність).

12.Резко знижена і становить 4-24% активності вугільної ангідрази взрослих.К кінця першого року життя.

13.Оба показника істотно не відрізняються від норми дорослого.

14.Гормони забезпечують фізичне, статеве і розумовий розвиток дітей та підлітків.

15.Гормон росту, гормони щитовидної залози, статеві гормони, інсулін.


Заняття 2-е


ФОРМЕНЕ ЕЛЕМЕНТИ.ГРУППИ КРОВІ. Зсідання та протизсідання СИСТЕМИ КРОВІ.


1.Ерітроціти (4-5 х 10 12 / л), лейкоцити (4-9 х 10 9 / л), тромбоцити (200-300 х 10 9 / л).

2.Дихательная функція (перенесення О 2 і СО 2), участь у згортанні крові, у забезпеченні буферних властивостей крові.

3.Форма двоопуклого диска, що збільшує дифузійну поверхню кожного еритроцита і зменшує дифузійне відстань від його поверхні до молекули гемоглобіну, відсутність ядра зменшує потребу еритроцита в кисні.

4.Размери 7,2-7,5 мкм, тривалість життя близько 120 днів, руйнуються в мононуклеарних-фагоцитарної системи (МФС): фагоцити крові, печінки, кісткового мозку, селезінки, лімфовузлів, легені.

5.Процесс освіти та розвитку эритроцитов.Осуществляется в червоному кістковому мозге.Ерітропоетіни; в основному, в нирках; зниження напруги О 2 в крові (гіпоксемія), інші причини погіршення кровопостачання нирок, наявність продуктів руйнування старих еритроцитів.

6.Способность еритроцитів витримувати (не руйнуючись) зниження осмотичного тиску навколишнього розчину. 0,4% NaCl.

Х - шукане число еритроцитів,

А - кількість еритроцитів в 5 великих (80 малих квадратів),

200 - розведення,

1 / 4000 - обсяг розлученою крові над одним малим квадратом (в мкл).


7.Подсчет під мікроскопом в рахунковій камері Горяєва або за допомогою целлоскопов - апаратів-лічильників формених елементов.Гіпертоніческім (3%) розчином NaCl; еритроцити зморщуються і краще видно під мікроскопом.

8.

А х 4000 х 200

Х = ----------------------

80
9.Обеспечівает дихальну функцію крові - хімічне зв'язування О 2 і СО 2, є головним буфером крови.В крові жінок - 125 -140 г / л і у чоловіків 135-165 г / л.

10.Оксігемоглобін (КНbО 2), карбогемоглобін (ННbСО 2) і відновлений гемоглобін (редукований, дезоксигемоглобин, ННb).

11.Стойкіе сполуки гемоглобіну, що перешкоджають здійсненню дихальної функції крові.Напрімер, карбоксигемоглобін - з'єднання гемоглобіну з чадним газом (ННbСО), метгемоглобін - міцне з'єднання гемоглобіну з О 2. Відсутні або сліди.

12.Под впливом сильних окіслітелей.Железо гема з двовалентного перетворюється на тривалентне, що забезпечує міцне з'єднання О 2 з гемом, порушуючи дихальну функцію крові.

13.Отношеніе реального змісту гемоглобіну в еритроцитах до должному.Равен 0,8-1,0.


Х гем і Х ер-знайдену кількість гемоглобіну та еритроцитів відповідно, N гем і N ер - нормальна або ("ідеальне") кількість гемоглобіну та еритроцитів (Нb - 167 г / л, еритроцити - 5 Х 10 / л, беруть до уваги першу три цифри, т.е.500).


14.

Х гем N гем

ЦП = ------: ------

Х ер N ер15.Защітную. Процентне співвідношення різних видів лейкоцитів: нейтрофіли 50-70%, базофіли 0-1%, еозинофіли 1-5%, моноцити 2-10%, лімфоцити 20-40%.


16.

Х - кількість лейкоцитів в 1 мкл крові, В - кількість лейкоцитів у 25 великих 400 (400 малих) квадратах, 20 - розведення, 1 / 4000 - обсяг розлученою крові над одним малим квадратом (в мкл).


У х 4000 х 20

Х = ---------------

40017.5% розчином оцтової кислоти, підфарбованим метиленової сінью.Уксусная кислота руйнує оболонки формених елементов.Прі цьому еритроцити стають невидимими і не заважають підрахунку забарвлених метиленової синню ядер лейкоцитів.

18.Лейкоцітоз, обумовлений перерозподілом лейкоцитів між судинами різних органів і тканин, виходом лейкоцитів з депо при різних функціональних станах здорового організма.Сравнітельно невелике збільшення числа лейкоцитів, відсутність змін у лейкоцитарній формулі, короткочасність.

19.Піщеварітельний (після їжі); міогенних (після фізичної роботи); емоційний (на тлі емоційних станів); виникає при больових впливах.

20.От декількох годин до декількох дней.Некоторие лімфоцити зберігаються протягом усього життя человека.В тканинах.

21.Участвуют у забезпеченні неспецифічного імунітету (фагоцитоз, виділення бактеріостатичних та бактерицидних ферментів) і в синтезі факторів згортання крові.

22.Функціі базофілів: синтез гепарину і гістаміна.Функціі еозинофілів: участь у забезпеченні неспецифічного імунітету (фагоцитоз, знешкодження і руйнування токсинів білкового походження, чужорідних білків, комплексів антиген-антитіло і у виробленні плазміногену (фібриноліз).

23.Участіе у забезпеченні неспецифічного імунітету (фагоцитоз, виділення бактеріостатичних та бактерицидних речовин) і специфічного імунітету (вироблення іммуногена), активація плазміногену (фібриноліз), участь в реакціях регенерації тканин.

24.Лімфоціти, які проходять диференціювання в вилочкової залозі (тимусі).

25.Лімфоціти, які проходять диференціювання в лімфоїдної тканини кишечнику, червоподібного відростка, піднебінних і глоткових мигдалин.

26.Лімфоціти, які не пройшли диференціювання в органах імунної системи, але при необхідності здатні перетворитися в Т або В-лімфоцити.

27.Отвечают за формування специфічного імунітету: В-лімфоцити перетворюються у плазматичні клітини, що виробляють антитіла; Т-лімфоцити забезпечують клітинний імунітет (Т-кілери) і регулюють активність В-лімфоцитів (Т-хелпери і Т-супресори).

28.Лейкопоез.Лейкопоетіни (нейтрофіл-, базофил-еозінофіла-, моноцитів-і лімфоцітопоетіни). Продукти розпаду самих лейкоцитів і тканин при їх запаленні та пошкодженні, нуклеїнові кислоти, мікроби, їх токсини.

29.В кістковому мозку з мегакариоцитов.Тромбоцитопоэз.Тромбопоэтины (короткочасного та довготривалого дії).

30.Гемостатіческая (участь у згортанні крові), ангиотрофическая, транспорт біологічно активних речовин, синтез біологічно активних речовин.

31.В здатності підтримувати нормальну структуру і функцію стінок мікросудин (тромбоцити - "природні годувальники ендотелію судин").

32.Разлічний антигенний склад їх крові, що є нормальним імунологічним ознакою.

33.Четире: l (0); I (А); III (В); IV (АВ). Тільки до агглютиногенам АВО в плазмі людини є вроджені антитіла (аглютиніни).

34.Сивороткі з високим титром антитіл (аглютинінів) до певних антигенів еритроцитів (агглютиногенам) крові. Для визначення групи крові.

35.См.ріс.20

36.Влівают реципієнту 10-15 мл донорської крові і протягом 3-5 хвилин спостерігають за його состояніем.Для запобігання гемотрансфузійних ускладнень.

37.Резус-позитивними називають людей, в мембрані еритроцитів яких є Rh-агглютиноген (резус-фактор), їх 85%; резус-негативними - у кого його немає, їх 15%.

38.Шесть різновидів: D / d, C / c, E / e.Прі наявності D-агглютиногена, т.к.у нього найбільш виражені антигенні властивості.

39.Прі наявності у резус-негативної матері резус-позитивного плода; коли еритроцити плоду потрапляють в кров матері і на них виробляються антитіла, які, проникаючи через гематоплацентарний бар'єр у кров плода, викликають аглютинацію його еритроцитів.

40.Кровь плоду і, отже, резус-фактор може потрапляти в кров матері наприкінці вагітності при порушеннях плацентарного бар'єру або під час пологів при пошкодженні плаценти.

41.При повторних переливаннях резус-негативному людині резус-позитивної крові, тому що в крові реципієнта в цьому випадку виробляються антитіла до резус-фактору.

42.Трі групи антигенів: універсальні антигени (HLA), загальні для всіх лейкоцитів, тромбоцитів, клітин різних органів і тканин; антигени гранулоцитів; антигени лімфоцитів.

43.При трансплантації органів і тканин, а також при повторних переливаннях крові, тому що в цих випадках в крові реципієнта накопичуються антитіла до специфічних лейкоцитарним антигенів.

44.Фактори згортання крові: плазмові (в плазмі), клітинні (у клітинах крові), тканинні (в тканинах).

45.Сосудісто-тромбоцитарний (первинний) гемостаз.В мікроциркуляторних судинах з низьким гідродинамічним тиском.

46.Рефлекторний спазм судин, адгезія тромбоцитів, оборотна агрегація тромбоцитів, необоротна агрегація тромбоцитів, ретракція тромбоцитарного згустку.

47.Тромбін.В результаті зовнішнього механізму коагуляційного гемостазу; через 5-10 с. 48.По тривалості кровотечі з поверхневого проколу або надрізу шкіри. 4 хв. Відбиває первинний (судинно-тромбоцитарного) гемостаз, т.е.профазу.

49.Образованіе протромбиназного комплексу, створення тромбіну, утворення фібрину.

50.Протромбіназний комплекс, що формується за зовнішнім (тканинному) механізму згортання крові, 5-10 с. 51.Поврежденіе судин і оточуючих тканин і виділення в кров тканинного тромбопластину (фактор III). Плазмові фактори lV, V, Vll, X.

52.Протромбіназний комплекс, що формується за внутрішнім (кров'яному) механізму згортання крові.5-10 хв.

53.Обнажающіеся при пошкодженні судини волокна колагену і тромбоцитарний фактор 3. Плазмові фактори Xll, Xl, lX, X, Vlll, lV.

54.Фібріноген + тромбін - фібрин-мономер; фібрин-мономер + Са + +-фібрин-полімер (S); фібрин-полімер + Ф Xll + фібріназа тканин, еритроцитів - фібрин I (нерозчинний).

55.Время від моменту контакту крові з чужорідною поверхнею (in vivo) до формування фібрином згустку. 5-10 мін.Отражает стан вторинного коагуляційного гемостазу

56.Ретракція згустку і фібріноліз.Сжатіе (ущільнення) згустку під впливом білка - тромбостенина, який синтезується в тромбоцитах.

57.Процесс розчинення фібринового згустку; його фази: освіта активаторів плазміногену, освіта плазміну, розчинення фібрину.

58.Вещества, що перешкоджають згортанню крові. Природничі антикоагулянти ділять на: первинні (предсуществующие), вони завжди є в крові, і вторинні, що утворюються в процесі згортання крові і фібринолізу.

59.Первічние антикоагулянти: гепарин, антитромбін II і III вторинні: антитромбін 1 (утворився фібрин), активні форми факторів згортання, що виникають у процесі коагуляційного гемостазу (IХа, ХIа, ХIIа), плазмін, продукти фібринолізу.

60.Ускоряют гемокоагуляцию через активацію зовнішнього і внутрішнього механізмів згортання крові.

---------------

1.Період жовткового кровотворення (до 2-3 місяців), період печінкового кровотворення (з 2-3 місяців), період кістково-мозкового кровотворення (з 4-5 місяців внутрішньоутробного життя).

2.В кістковому мозку, в лімфатичних вузлах, тимусі, селезінці, лімфоїдної тканини кішечніка.Налічіе червоного кісткового мозку без вогнищ жовтого.

3.6,1 х ​​10 / л (вище, ніж у дорослих). Протягом перших місяців життя цей показник знижується (до 4,1 x 10 / л до 5-6 місяців) і залишається низьким до 1 року (фізіологічна анемія).

4.Інтенсівное руйнування еритроцитів на тлі пригнічення ерітропоеза.Она дорівнює 12,120 і 120 днів відповідно.

5.Появленіе жовтяничній забарвлення шкіри і слизових у дітей перших 7-10 днів жізні.Увеліченіем концентрації в крові білірубіну і відкладення його в шкірі та слизових (на тлі недостатності ферментативних систем печінки).

6.До 2-3 місяців внутрішньоутробного життя-ембріональний гемоглобін (НbР), з 3 місяці - переважає фетальний гемоглобін (НbF), з 4 місяці - з'являється гемоглобін дорослого (НbА).

7.Большое спорідненість до кисню; це допомагає плоду нормально розвиватися в умовах гіпоксемії.

8.60-80% HbF і 40-20% НbА.В період новонародженості; закінчується до 5-6 місяців життя.

9.Новорожденние - до 220 г / л, до до року-зниження до 120 г / л.

10.У новонароджених - 20 х 10 / л, у грудних дітей - 9 х 10 / л, у дорослих - 4-9 х 10 / л. Нейтрофілів-65-70%, лімфоцитів - 25-30% (тобто як у дорослих).

11. "Перехрещення" - вирівнювання процентного співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів у лейкоцитарній формуле.Разлічают два "перекреста": 1-й - в перші 5-6 - днів життя ,2-й - в 5-6 років життя.

12.У дітей у ранньому віці в лейкоцитарній формулі переважають лімфоцити, а й у дорослих (протягом всього життя)-нейтрофіли.

13.Нізкая концентрація багатьох факторів згортання і протизсідання, а проте, час кровотечі та час згортання крові у дітей практично такі ж, як у дорослих - 4-6 хв і 5-10 хв відповідно.

14.Агглютіногени з'являються на 2-3 місяці внутрішньоутробного розвитку, аглютиніни - лише на 2-3 місяці після народження.

15.У новонароджених здатність еритроцитів до аглютинації в 5 разів нижче, ніж у дорослих. У віці 10-20 років.


СИСТЕМА ДИХАННЯ

(Два заняття)

Заняття 1-е


ЗОВНІШНЄ ди-ХА-ВАННЯ


1.Совокупность процесів, що забезпечують надходження в організм кисню, доставку його до клітки, окислювання органічних речовин (звільнення енергії) і виділення вуглекислого газу.

2.Легкіе з повітроносних шляхами, грудна клітка з м'язами, що приводять їх у рух, кров, серцево-судинна система і органели клітин, що реалізують тканинне дихання.

3.1 - вентиляція легень; 2-газообмін між легкими і кров'ю; 3-транспорт газів кров'ю, 4-газообмін між кров'ю і тканинами; 5-тканинне дихання.

4.Газообмен між кров'ю організму і навколишнім середовищем; включає вентиляцію легень і газообмін між легкими і кров'ю.

5.Совокупность грудної клітини з м'язами, що приводять їх у рух, і легень з повітроносних шляхами.

6.Обеспечение газообміну між кров'ю організму і навколишнього средой.Освобожденіе енергії, необхідної для життєдіяльності організму.

7.1) виділення води і чужорідних летючих речовин, наприклад, лікарських, 2) вироблення біологічно активних речовин (гепарин, гістамін), 3) бар'єр від навколишнього середовища; 4) Терморегуляторная; 5) депо крові; 6) резервуар повітря для голосоутворення.

8.Пространство, в якому не відбувається безпосереднього газообміну між повітрям і кров'ю - носоглотка, гортань, трахея, бронхи і бронхіоли (до газообміном поверхні - альвеоли). Його функції: 1) доставка повітря в область газообміну; 2) очищення повітря; 3) обігрів повітря; 4) зволоження повітря, що надходить у легені.

9.1) є герметично закритою порожниною, що забезпечує захист легенів від механічних впливів і висихання; 2) забезпечує вентиляцію легенів - надходження свіжого повітря в легені і вигнання повітря, що видихається з легких.

10.Капіллярную щілину між вісцеральним і парієтальним листками плеври, покритими тонким шаром серозної жідкості.Отріцательним тиском у плевральній щілини умовно називають величину, на яку цей тиск нижче атмосферного; -8 мм рт.ст. на вдиху і -4 мм рт.ст. на видиху.

11.Прічіна - еластична тяга легень, яка виникає при їх розтягуванні. Умова - герметичність плевральної щілини. Серозна рідина забезпечує ковзання листків плеври один щодо одного й "зчеплення" цих листків.

12.Сіла, з якою розтягнуті легкі прагнуть до спаденію.Прі вдиху -8 мм рт.ст., при видиху -4 мм рт.ст.

13.Растянутие еластичні волокна, гладком'язові елементи судин, бронхів і бронхіол, поверхневий натяг плівки рідини, що вистилає внутрішню поверхню альвеол.

14.Сніжают поверхневий натяг плівки, що вистилає альвеоли, завдяки чому легені при видиху не спадаються; зменшують еластичну тягу легенів, полегшують вдих, мають бактеріостатичну активність.

15.Етому перешкоджає атмосферний тиск, що діє на легені тільки через повітроносні шляхи і притискає легкі до внутрішньої поверхні грудної клеткі.Незначітельную роль грають сили зчеплення між вісцеральним і парієтальним листками плеври.

16.Поступленіе атмосферного повітря в плевральну порожнину при порушенні її герметічності.О тому, що легке весь час знаходиться в розтягнутому стані і про наявність сили, яка прагне викликати спадання легені.

17.Обеспечівает: 1) зменшення обсягу (стиснення) грудної клітини при видиху; 2) куполообразное розташування діафрагми (куполом вгору), що дає можливість зміщуватися діафрагмі вниз при вдиху; 3) підтримує бронхи і бронхіоли в розтягнутому стані, зменшуючи їх опір повітряним потокам .

18.Сокращеніе м'язів вдиху, збільшення обсягу грудної клітини - розширення легень і зменшення тиску в них - надходження повітря в легкіе.Актівним.

19.В спокої 2-3%, при інтенсивній роботі - до 20%. Необхідність різкого посилення діяльності дихальних м'язів внаслідок різкого зростання нееластіческого опору органів зовнішнього дихання.

20.Аеродінаміческое опір повітроносних шляхів, в'язке опір тканин, інерційне опір.

21.Прі спокійному диханні - діафрагма, зовнішні міжреберні і межхрящевие м'язи; при форсованому - додатково включаються м'язи плечового пояса, шиї, спини, м'язи живота, грудні м'язи.

22.Потому що момент сили, що піднімає ребра вгору, більше моменту сили, що опускає ребра вниз. См.ріс.21. F1 х L1> F2 х L2, т.к.F1 = F2, але L1> L2.

23. Сили еластичної тяги легень і стінки живота. Сила пружності грудної клітини.

24.После розслаблення дихальних м'язів грудна клітка зменшується в об'ємі (стискується) за рахунок еластичної тяги легень, при цьому зростають сили пружності грудної клітини, які прагнуть її розширити (рівноважний стан грудної клітини досягається при обсязі, рівному 60% життєвої ємності легень).

25.Главная-одностороннє атмосферний тиск, що діє на легені через повітроносні шляхи і притискає їх до внутрішньої поверхні грудної клеткі.Второстепенная - сила зчеплення між вісцеральним і парієтальним листками плеври.

26.Расслабленіе дихальних м'язів, зменшення обсягу грудної клітини та обсягу легень, підвищення тиску в легенях і вигнання повітря з легенів в атмосферу.Пассівним.

27.За рахунок еластичної тяги легень, еластичних сил стінки живота і ваги грудної клітини.

28.Созданіе градієнта атмосферного тиску на грудну клітку - зовні воно більше, ніж зсередини (що діє через повітроносні шляхи) на величину еластичної тяги легені.

29.Брюшного преса і внутрішніх міжреберних мишц.Потому, що момент сили, що опускає ребра вниз, більше моменту сили, що піднімає їх нагору.

30.Вдоху перешкоджає, видиху способствует.Потому, що точки прикріплення діафрагми до грудної клітки знаходяться нижче її купола.

31.Грудной і черевної. При грудному типі дихання розширення грудної порожнини відбувається переважно за рахунок скорочення грудних м'язів, при черевному - переважно за рахунок діафрагми.Пол і вид праці. У чоловіків переважно черевний тип дихання, у жінок - грудної.

32.Дихательний обсяг, резервний обсяг вдиху, резервний обсяг видиху, залишковий об'ем.Легочние ємності - сукупність двох або більше легеневих об'ємів: загальна ємність легень, життєва ємність легень, функціональна залишкова ємність, ємність вдиху.

33.Об'ем повітря, що вдихається або видихається при спокійному диханні. 400-500 мл. Близько 150 мл (ємність воздухоносного шляху - мертвого простору).

34.Максімальний об'єм повітря, який можна додатково вдихнути після спокійного вдиху. 2000 - 3000 мл.

35.Максімальний об'єм повітря, який можна додатково видихнути після спокійного видоха.800-1000 мл.

36.Об'ем повітря, який залишається в легенях після максимально глибокого видоха.1100-1300 мл.

37.Максімальний об'єм повітря, який можна видихнути після максимально глибокого вдиху. У чоловіків 4000 - 5000 мл, у жінок - 3000 - 3500 мл.

38.Об'ем повітря, який знаходиться в легенях після максимально глибокого вдиху. Близько 6000 мл.

39.Об'ем повітря, який залишається в легенях після спокійного видоха.Включает резервний об'єм видиху і залишковий об'єм: 1000 + 1300 = 2300 мл.

40.См.ріс.22.

41.Об'ем повітря, що проходить через легені за одну мінуту.Прі допомоги спірографа.12-18 / хв. Довільне посилення дихання, яке не відповідає метаболічним потребам організму.

42.6-9 Л.В спокої в альвеоли повітря конвективним способом не надходить. Мимовільне посилення дихання у зв'язку з реальними потребами організму.

43.Уменьшение тиску в легенях внаслідок їх расшіренія.Газообмен між атмосферним і легеневим повітрям. Хвилинний об'єм.

44.Максімальний об'єм повітря, який проходить через легені при максимальному форсуванні дихання (максимальна частота і глибина дихання) .70-100л і 120-150л, відповідно.

45.Рітміческое нагнітання повітря в легені через дихальні шляхи, штучне ритмічне розширення або здавлення грудної клітини, ритмічна стимуляція дихальної мускулатури.

46.Кіслород - 20,93%, вуглекислий газ - 0,03%, азот -79,04%

47.Кіслород - 16,0%, вуглекислий газ - 4,5%, азот - 79,5%

48.Кіслород - 14,0%, вуглекислий газ - 5,5%, азот - 80,5%

49.Потому що при спокійному диханні вдихається невеликий об'єм повітря і свіже повітря конвективним шляхом в альвеоли не надходить, їх вентиляція здійснюється дифузійним способом безперервно у фазу вдиху і видиху.

50.Разность між напругою СО 2 у венозній крові (46 мм рт.ст.) і парціальним тиском його в альвеолярному повітрі (40 мм рт.ст.), тобто рСО2 = 46 - 40 = 6 мм рт.ст.

51.Разность між парціальним тиском О 2 в альвеолярному повітрі (100 мм рт.ст.) і напругою його у венозній крові (40 мм рт.ст.), тобто рО 2 = 100 - 40 = 60 мм рт.ст.

52.1) Велика поверхня альвеол і легеневих капілярів, 2) велика швидкість дифузії газів через тонку легеневу мембрану, 3) інтенсивність кровообігу і вентиляції легенів, 4) кореляція між інтенсивністю кровообігу в легенях і їх вентиляцією.

53.Прімерно 0,8 (МОАВ дещо менше МОК в малому колі кровообігу). Близько 300 мл.

54.В малому колі кровообігу при нестачі кисню (у погано вентильованих ділянках легені) судини в стінках відповідних альвеол звужуються, забезпечуючи зменшення кровотоку через цю ділянку легкого.В добре вентильованих альвеолах судини розширені, і кровотік повноцінний.

55.Легочная мембрана, шар ендотеліальних клітин, дві основні мембрани, шар плоского альвеолярного епітелію, шар сурфактанта.Около 1-2 мкм.

56.Часть тиску газової суміші, яка припадає на частку цього газа.Общее тиск газової суміші і процентний вміст даного газу в цій суміші.

57.

760 х 21

х = ----------- = 159,6 мм рт.ст.

100

760 мм рт.ст. - 100%

х - 21%


58.

(760 мм рт.ст. - 47 мм рт.ст.) - 100%

х ------------------------------------ 14%(760 - 47) х 14

х = ---------------- = 100 мм рт.ст.

10047 мм рт.ст. - Парціальний тиск водяної пари в альвеолярному повітрі.


59.В альвеолярному повітрі та артеріальній крові - 100 мм рт.ст., у венозній крові - 40 мм рт.ст., в клітинах - близько 1-10 мм рт.ст.

60.В альвеолярному повітрі і в артеріальній крові 40 мм рт.ст., у венозній крові 46 мм рт.ст., в інтерстиції - 70-80 мм рт.ст.

-----------

1.Плацента.Імеются.

2.З 11 недель.Способствуют розвитку легенів і кровообігу плоду за рахунок виникнення негативного тиску в грудній порожнині (присмоктуються дію). Гіпоксія, гіперкапнія, ацидоз.

3.40-70 в хвилину, легені частково розправляються, рідина в дихальні шляхи і легені потрапляє.

4.Діафрагмальний через горизонтального положення ребер.

5.Относительно велика печінку дитини утрудняє руху діафрагми вниз, а горизонтальне положення ребер - їх підняття.

6.30-40 на хв (дорослого 12-16 в хв).

7.20 - 60 - 240 мл відповідно (у дорослого 500 мл).

8.800 - 1500 - 2500 мл відповідно.

9.У дітей: 2,7 л, 3,3 л, 5 л соответственно.У дорослої людини 6-9 л.

10.За рахунок збільшення частоти дихання, тому що збільшення глибини дихання у дітей грудного віку практично неможливо через горизонтального положення ребер, що обмежує їх підняття, і великий печінки, перешкоджає зміщення діафрагми вниз при вдиху.

11.Больше у дітей із-за високої частоти дихання (велике нееластіческое опір) і меншою розтяжності легені (т.к.в тканини легенів колагенових волокон значно більше, а еластичних волокон менше, ніж у дорослого).

12.Содержание вуглекислого газу поступово підвищується від 2,8% до 5,5% (норма дорослого). Вміст кисню поступово знижується від 17,8% до 14,0% (норма дорослого).

13.Большое спорідненість до кисню; це допомагає плоду нормально розвиватися в умовах гіпоксемії.

14.60-80% HbF і 40-20% НbА.В період новонародженості; закінчується до 5-6 місяців життя.

15.Новорожденние - до 220 г / л, до до року-зниження до 120 г / л.


Заняття 2-е


ТРАНСПОРТ ГАЗІВ КРОВЬЮ.РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАННЯ


1.В стані фізичного розчинення і у вигляді хімічних сполук. Від парціального тиску О 2 і СО 2 над кров'ю, тобто в альвеолах легень і в тканинах, відповідно.

2.Оксігемоглобін.Отдача оксигемоглобіном кисню при зниженні його парціального давленія.Гемоглобін після відщеплення О 2.

3.См. рис.23. Обидва процеси відображає верхня частина кривої, але вони йдуть у протилежних напрямках: у тканинах - дисоціація оксигемоглобіну, в легенях - утворення його.

4.Увеличение напруги О 2 в крові, падіння напруги СО 2, збільшення рН, зниження температури.

5.Паденіе напруги О 2 в крові, збільшення напруги СО 2, зниження рН, підвищення температури.В більш швидкій віддачі О 2 тканинам.

6.В тому, що насичення гемоглобіну киснем у легкому буде достатнім для організму навіть при значному (до 60 мм рт.ст.) падінні парціального тиску О 2 в альвеолярному повітрі.

7.Оксігемометріей. 96-98%. Максимальна кількість кисню (в мл), яке можуть зв'язати 100 мл крові.

8.В артеріальної - 19-20 об% (190-200 мл / л), у венозній - 14,5-15,5 про% (145-155 мл / л). Різниця 4,5 об% (45 мл / л).

9.Фізіческі розчиненого 0,3 об% (3 мл / л), хімічно пов'язаного - 19,7 об% (197 мл / л).

10.Процент кисню, що поглинається тканинами з артеріальною крови.В спокої - 30-40%, при роботі - до 50-60% кисню, що міститься в артеріальній крові.

11.В спокої - 250-300 мл на хв, при швидкій ходьбі 2,5 л на хв, при важкій м'язовій роботі - до 4 л на хв.

12.Карбоксігемоглобін. Це стійке, повільно диссоциирующие з'єднання, в 150-300 разів більш міцне, ніж з'єднання гемоглобіну з О 2.

13.В вигляді бікарбонату натрію і калію, вугільної кислоти і її іонів, у вигляді сполук з гемоглобіном (карбогемоглобін) і білками плази крові (карбамінової з'єднання).

14.Карбогемоглобін.Легко дисоціює при зниженні напруги СО 2 в крові і знову утворюється при підвищенні напруги СО 2 в крові.

15.1) Гідратація СО 2 в еритроцитах, тобто утворення вугільної кислоти; 2) дисоціація вугільної кислоти на іони (Н + і НСО 3 -) в еритроцитах; 3) утворення бікарбонатів в еритроцитах і плазмі.

16.В венозной.Ето пояснюється надходженням води в еритроцити внаслідок накопичення іонів всередині еритроцитів і підвищення в них осмотичного тиску.

17.С допомогою карбоангідрази в ерітроцітах.Цінк.

18.Катіоном К + в еритроцитах, катіоном Na + в плазмі. Бікарбонати.

19.Метод фізичного вилучення газів за допомогою створення торічеллевой порожнечі, т.е.вакуума (метод Сеченова), витіснення газів з крові хімічним шляхом (метод Баркрофта), комбінацією цих методів (метод Ван-Слайка).

20.Фізіческі розчинено близько 3 об% (30 мл / л), хімічно пов'язаного - приблизно 55 об% (550 мл / л).

21.В мосту і довгастому мозге.В довгастому мозку.

22.К мотонейронам дихальних м'язів, розташованих в передніх рогах спинного мозку (шийний і грудний відділи).

23.Диханіе припиниться в обох випадках.

24.Диханіе триватиме лише за рахунок скорочення діафрагми; порушиться ритм дихання, частота дихання зменшиться за рахунок подовження видиху.

25.По відповідності імпульсної активності дихальних нейронів і фазою дихального циклу.

26.Спонтанная активність нейронів дихального центру, гуморальні впливу центр, афферентная імпульсація від хемо-і механорецепторов, взаємодія збуджуючих і гальмівних нейронів дихального центру.

27.Ранніе інспіраторне нейрони посилають імпульси до мотонейронам спинного мозку, иннервирующим м'язи вдиху, і до пізніх інспіраторний нейронам.Последніе посилають імпульси до ранніх інспіраторний нейронам і гальмують їх, забезпечуючи тим самим зміну вдиху на видих.

28.Увеліченіе рСО 2, зниження рН (через збудження периферичних артеріальних і центральних хеморецепторів), зниження рО 2 (тільки через порушення артеріальних хеморецепторів), спадні впливу нейронів мосту.

29.Афферентние імпульси від рецепторів розтягування легенів за принципом зворотного зв'язку, а також - від пізніх інспіраторний нейронів за принципом реципрокной зв'язку, спадні впливу нейронів мосту за принципом прямого зв'язку.

30.Возбужденіе - імпульси від центральних хеморецепторів і від рецепторів розтягування легенів; гальмування - імпульси від інспіраторний нейронів за принципом реципрокной зв'язку.

31.Оказивают тонічні збудливий вплив на ранні та пізні інспіраторне нейрони довгастого мозку.

32.Обеспечівает посилення дихання при різних видах діяльності і станах організму, що вимагають збільшення метаболічної активності (наприклад, при загальній захисної реакції, під час фізичної роботи, при емоційному збудженні, при підвищенні температури тіла).

33.Пріспособленіе дихання до мінливих умов зовнішнього середовища; довільне управлінням диханням.

34.Диханіе стане поверхневим (неглибоким) або рідкісним і глибоким, відповідно.

35.Рефлекси, що виникають з механорецепторів легень при розтягуванні їх на вдиху і здійснювані через аферентні волокна блукаючих нервів; сприяють ритмічної зміні вдиху і видиху.

36.Дуга аорти, каротидний синус, підстава довгастого мозга.Воспрінімают зміни рН і напруги СО 2 і О 2 в крові і шляхом регуляції активності дихального центру пристосовують інтенсивність дихання до потреб організму.

37.Сніженіе рН і збільшення рСО 2 збуджують і ті й інші рецептори, зменшення рО 2 збуджує тільки артеріальні рецептори.

38.В епітелії і субепітеліально шарі всіх дихальних шляхів; володіють властивостями механо-і хеморецепторів.

39.Пилевие частинки, пари їдких речовин (ефір, аміак), сильний вдих і видих, патологічні процеси в дихальних шляхах і легкіх.Кашель, першіння, печіння, задишка.

40.Опит виконаний на двох собак з "перехресним" кровообігом: голова кожного собаки забезпечується кров'ю від тулуба інший ("перехрест" сонних артерій і яремних вен, відповідно).

41.Затормозітся внаслідок надходження в її голову збідненої вуглекислим газом крові від собаки з непережатой трахеєю.

42.Резко посилюється внаслідок надходження в її голову крові, збагаченої вуглекислим газом і від собаки збідненої киснем з перетиснутій трахеєю.

43.Наличие гуморальної регуляції дихання, здійснюваної при дії на дихальний центр зміненого газового складу крові (рСО 2, рО 2, рН).

44.При диханні повітрям у замкнутому просторі (вміст О 2 падає, а СО 2 зростає) спостерігається посилення дихання - гіперпное; при такому ж диханні, але в умовах поглинання надлишку СО 2, гіперпное не розвивається.

45.Кратковременная зупинка дихання (апное) у зв'язку з різким зменшенням напруги СО 2 крові.

46.Не зміниться, т.к.гемоглобін максимально насичений киснем у здорової людини і при спокійному диханні.

47.Гіперпное, тобто почастішання і збільшення глибини дихання в результаті накопичення СО 2 в крові.

48.Накаплівающійся в крові СО 2 збуджує інспіраторне нейрони дихального центру, в результаті чого виникає непереборне бажання вдохнуть.Предварітельной гіпервентиляцією або спеціальної тренуванням.

49.Гіперкапнія викликає посилення активності дихального центру, збільшення вентиляції легенів і, як наслідок, зменшення вмісту СО 2 в крові.Гіпокапнія викликає протилежні еффекти.В результаті напруга СО 2 в крові підтримується на постійному рівні.

50.Только зменшення напруги О 2 (тобто кількість фізично розчиненого в крові кисню)

51.Усіленіе активності барорецепторів при підвищенні артеріального тиску супроводжується зменшенням вентиляції легенів, при зниженні артеріального тиску вентиляція легень збільшується.

52.Обично на висоту 3-4 км над рівнем моря і више.Слабость, головний біль, ціаноз (синюшність забарвлення шкіри), внаслідок зменшення глибини дихання, зниження частоти серцевих скорочень і артеріального тиску.

53.1) Збільшення кількості еритроцитів у крові; 2) збільшення вмісту гемоглобіну в еритроцитах; 3) прискорення дисоціації гемоглобіну в тканинних капілярах.

54.1) Збільшення вентиляції легень; 2) підвищення щільності кровоносних капілярів в тканинах; 3) підвищення стійкості клітин, особливо нервових, до гіпоксії.

55.При швидкому переході з умов високого тиску (у барокамері, під водою) до нормальному.В крові з'являються бульбашки газу (азоту), які можуть викликати газову емболію (закупорку дрібних судин).

56.Для підвищення доставки кисню до тканям.В крові різко зростає кількість фізично розчиненого кисню, достатнього для задоволення потреб організму навіть без участі гемоглобіну.

57.Процесс газообміну між кров'ю організму і навколишнього средой.Включает вентиляцію легень і газообмін між легкими і кров'ю.

58.Еластіческую тягу легкого і стінки живота. Сприяє вдиху сила пружності грудної клітини при глибині вдиху до 60% життєвої ємності легень.

59.Градіент атмосферного тиску на грудну клітку, внаслідок того, що зовні воно більше, ніж зсередини (що діє через повітроносні шляхи) на величину еластичної тяги легкого.Незначітельную роль грають сили зчеплення між вісцеральним і парієтальним листками плеври.

60.Главная - атмосферний тиск, що діє через повітроносні шляхи і притискає легкі до внутрішньої поверхні грудної клеткі.Второстепенная - сила зчеплення між вісцеральним і парієтальним листками плеври.

------------------

1.У плоду - 9-14 об% (90-140 мл / л), у дорослого 19-20 об% (190-200 мл / л). Пояснюється низькою напругою рО 2 в крові плода (20-50 мм рт. ст.)

2.Потому що дифузія газів через досить товсту плацентарну мембрану (вона в 5-10 разів товщі легеневої) істотно ускладнена.

3.Потому, що окисні процеси в тканинах плоду знижені, а гліколіз (анаеробний процес) протікає інтенсивно; витрати енергії у плода малі; кровотік через тканини плоду на одиницю маси тіла в два рази більше, ніж у дорослої людини.

4.Недостаток кисню, тому що у плода, на відміну від дорослого, недолік кисню збуджує дихальний центр.

5.Накопленіе в крові вуглекислого газу і зменшення вмісту кисню внаслідок стискання пуповини, що веде до порушення дихального центру, а також потік аферентних імпульсів у ЦНС від екстеро-, проприо-і вестибулорецепторов.

6.Относітельно більша, ніж у дорослих, поверхня легенів, велика об'ємна швидкість кровотоку в легкому, більш широка мережа капілярів у легенях.

7.Нізкая, що зумовлено незрілістю клітин дихального центру і хеморецепторів.

8.Дети, тому що у них більшу питому вагу анаеробних процесів (гліколіз), більш низька збудливість дихального центру, тому він менш чутливий до афферентной імпульсації від судинних рефлексогенних зон.

9.Дихательний центр збуджується недоліком О 2 більше ніж надлишком СО 2. До шкільного віку стає як у дорослих.

10.К 2-3 років. З появою мови. У 4-6 років.

11.Относітельно велика печінку дитини утрудняє руху діафрагми вниз, а горизонтальне положення ребер - підняття їх.

12.30-40 на хв (дорослого 12-16 в хв).

13.6,1 х ​​10 / л (вище, ніж у дорослих). Протягом перших місяців життя цей показник знижується (до 4,1 x 10 / л до 5-6 місяців) і залишається низьким до 1 року (фізіологічна анемія).

14.До 2-3 місяців внутрішньоутробного життя-ембріональний гемоглобін (НbР), з 3 місяці - переважає фетальний гемоглобін (НbF), з 4 місяці - з'являється гемоглобін дорослого (НbА).

15.Плацента.Імеются.
СИСТЕМА ТРАВЛЕННЯ

(Два заняття)


Заняття 1-е


ТРАВЛЕННЯ У ПОРОЖНИНИ РОТА І ШЛУНКА


1.Піщеварітельние - секреторна, моторна, всасывательная.Непищеварительные - захисна, екскреторна, вироблення біологічно активних речовин.

2.Пріспособітельний характер секреції (залежність складу травного соку від складу їжі), естафетний, дублювання, періодичність.

3.Расщепленіе поживних речовин до компонентів, позбавлених видовий специфічності, здатних всмоктуватися в кров і лімфу при збереженні їх енергетичного потенціалу.

4.Механіческая (жування, ковтання, перемішування, пересування їжі), хімічна (ферментативна) і фізико-хімічна (дія соляної кислоти, жовчі) обробки.

5.Аутолітіческое, симбионтное і власне.

6.Аутолітіческое травлення здійснюється за допомогою ферментів їжі, симбионтное - за допомогою ферментів симбіонтів (мікробів, найпростіших), власне-за допомогою ферментів, синтезованих травними залозами макроорганизмов.

7.Внутріклеточное і внеклеточное.Последнее ділиться на порожнинне і пристінкові (мембранне) - провідні у людини.

8.Белкі-до амінокислот, жири - до гліцерину і жирних кислот, вуглеводи - до моносахаридів.

9.К класу гідролаз. З виділенням не більше 1% міститься в їжі енергії, тому що ферменти, гідролізують поживні речовини, не розщеплюють високоенергетичні зв'язку у харчових молекулах - основна кількість енергії залишається в продуктах гідролізу.

10.Формірованіе та регулювання харчової поведінки, координація діяльності травного тракта.Продолговатий мозок, ретикулярна формація, гіпоталамус, лімбічна система, кора великих півкуль.

11.Чувство насичення рефлекторної природи, що виникає після прийому їжі в результаті збудження рецепторів рота і шлунка і надходження аферентних імпульсів в ЦНС, внаслідок чого активується центр насичення і гальмується центр голоду.

12.Насищеніе, що виникає внаслідок надходження поживних речовин у кровь.Вознікает через 1,5-2 години після прийому їжі.

13.Ісследованія проводяться періодично протягом тривалого проміжку часу на інтактних або видужали після попередньої операції тварин. Умови максимально наближені до природних.

14.Околоушная, підщелепні, під'язикова залози. Привушна залоза продукує серозну слину, інші залози - серозно-слизову.

15.С допомогою капсули Лешли-Красногорського, що дозволяє збирати слину роздільно від кожної слинної залози.

16.В механічної переробки їжі, зволоженні і ослизнення її, формуванні харчової грудки.

17.Формірованіе харчової грудки, ферментативна обробка їжі, участь в оцінці її смакових якостей.

18.Защітная (бактерицидну дію лізоциму), участь в артикуляції, екскреторна, Инкреторная, Терморегуляторная функції.

19.Альфа-амілаза, полісахариди (крохмаль); розвиток кислої реакції всередині харчової грудки в шлунку.

20.Любие подразники, що діють на слизову оболонку рота (як харчові, так і відкидаємо речовини). У зміні кількості і якості (в'язкість, ферментна активність) слини в залежності від властивостей подразника.

21.Рефлекторний механізм (безумовні та умовні рефлекси). Наявність убутного градієнта центральних нервових впливів (ослаблення їх) в каудальному напрямку.

22.Вкусових, тактильних, температурних і інших рецепторів слизової рота. Трійчастий, лицьової, язикоглоткового, блукаючий.

23.1-3 с. Найкоротший серед травних залоз. Свідчить про високу реактивності слинних залоз.

24.Барабанная струна - гілочка лицьового нерва.

25.Ушно-скроневий нерв - гілочка трійчастого нерва.

26.От II - IV грудних сегментів через верхній шийний симпатичний ганглій.

27.Парасімпатіческіе нерви стимулюють виділення великої кількості рідкої, бідної ферментами слини; симпатичні - невеликої кількості густий, багатою ферментами слини.

28.Желези пилорической частини шлунка виділяють невелику кількість слаболужного соку з великим вмістом слизу, в фундальной частини-кислий, багатий ферментами сік, виділяється тільки в зв'язку з прийомом їжі.

29.Фізіко-хімічна та хімічна обробка їжі (соляна кислота, ферменти); захист (соляна кислота, мукоїди); участь у кровотворенні (фактор Касла, що забезпечує всмоктування в тонкому кишечнику вітаміну В 12, необхідного для кровотворення).

30.Гландулоціти (головні клітини) виробляють пепсиноген; парієтальні гландулоцитів (обкладувальні клітини) - соляну кислоту; мукоціти (додаткові клітини) - слиз.

31.Протеолітіческіе (власне пепсину, гастриксин, пепсин B) і ліполітичні (шлункова ліпаза).

32.Для пепсину 1 групи - 1,5 - 2, для пепсину 2 групи - 3,2 - 3,5.

33.Соляной кислотою і пепсінамі.Пепсіни розщеплюють білки, в основному, до поліпептидів.

34.Только емульговані жири (наприклад, жири молока), тому що в шлунку немає умов для емульгування жирів.

35.Визивает набухання і денатурацію білків, активує пепсиноген, створює оптимальне середовище для дії пепсину, прискорює сгущення молока.

36.Регулірует моторику шлунку, роботу пілоричного сфінктера, сприяє утворенню фактора Касла, має бактерицидну дію.

37.Мукоіди захищають слизову оболонку шлунка від механічних і хімічних воздействий.Вырабатываются додатковими клітинами (мукоцитами).

38.Гастромукопротеід, секретується додатковими клітинами (мукоцитами) слизової шлунка; необхідний для всмоктування вітаміну В 12, що бере участь у кровотворенні.

39.За добу виділяється 2-2,5 л шлункового соку, рН = 1,5-2,0

40.Зондірованіе з метою отримання шлункового соку і подальшого дослідження його складу і рН, зондовая рН-метрія, ендоскопія.

41.Разлічние варіанти рентгенівського обстеження, радіонуклідні методи, електрогастрографія.

42.Первая - сложнорефлекторной (мозкова), друга - шлункова, третя-кишкова (дві останні - нейрогуморальні).

43.Потому що вона здійснюється шляхом умовних і безумовних рефлексов.І.П.Павловим в досвіді уявного годування.

44.Раздражение слизової рота, глотки, шлунка, дванадцятипалої та інших відділів тонкого кишечника.

45.Слізістая рота і глотки. Блукаючі нерви.В довгастому мозку.

46.В досвіді І. П. Павлова на собаці в умовах уявного годівлі та перерізання блукаючих нервів: при інтактних нервах шлунковий сік виділяється, при перерізаних - ні.

47.Рефлекторний - вплив їжі на смакові та інші рецептори слизової рота і глотки активує центри блукаючих нервів, внаслідок чого в шлунку збільшується виділення соляної кислоти, пепсиногенов і гастрину, стимулюючого секрецію шлункового соку гуморальним шляхом.

48.Гормони шлунково-кишкового тракту, продукти гідролізу білків, екстрактивні речовини м'яса, овочів.

49.Введеніем в кровотік гормонів шлунково-кишкового тракту, переливанням крові від ситого тваринного голодному, спостереженням за секрецією ізольованого шлуночка за Гейденгайну (денервированного).

50.Нейрогуморальний; роздратування хемо-і механорецепторов шлунка і тонкої кишки викликає збудження центрів блукаючих нервів, активацію шлункової секреції і виділення гастріна.В процесі беруть участь і інші шлунково-кишкові гормони і парагормони, продукти гідролізу, екстрактивні речовини.

51.Желези малої кривизни продукують сік, більш кислий і з великим вмістом пепсину, ніж залози великої кривизни.

52.Колічество і якість шлункового соку (кількість НСl, ферментативна активність, зміна секреції у часі, тривалість секреції) залежать від якості (складу - хліб, м'ясо, молоко) і кількість їжі.

53.Екстрактівние речовини (м'ясний бульйон, капустяний сік), яєчний желток.В кишкову фазу гальмують.

54.В слизової антрального відділу шлунка, проксимальному і дистальному (меншою мірою) відділах тонкої кишки. Здійснюють гуморальну регуляцію секреторної, моторної та всмоктувальної функцій шлунково-кишкового тракту.

55.Стімулірует секрецію шлунка, дванадцятипалої кишки, підшлункової залози, підсилює моторику шлунку, тонкої кишки і жовчного міхура.

56.Гастрін, бомбезин, мотілін, холецистокінін-панкреозимин.

57.ЖІП (шлунковий ингибирующий поліпептид), ВІП (вазоактивний інтестинального пептид), гастроном і ентерогастрони.

58.Стімулірует секрецію ферментів підшлункової залози і шлунка (пепсину), гальмує секрецію соляної кислоти в шлунку; стимулює скорочення жовчного міхура.

59.Увелічівает звільнення гастрину, холецистокінін-панкреозимина, панкреатичного поліпептиду (ПП) і нейротензин.

60.Гістамін викликає виділення великої кількості шлункового соку з малим вмістом ферментів і високою кислотністю.

------------

1.У ембріона - гістіотрофное харчування (за рахунок секрету слизової оболонки матки, потім - матеріалу жовткового мішка), у плоду - гемотрофное харчування (за рахунок трансплацентарного транспорту поживних речовин від матері до плоду).

2.З 16-20-го тижня внутрішньоутробного розвитку. Амніотична жідкость.Амніотрофное харчування.

3.Лактотрофний - молочне харчування. З молоком матері надходять всі необхідні поживні речовини (для їх переробки оптимальні умови в шлунково-кишковому тракті грудного дитини), а також ферменти, антитіла і різні фізіологічно активні речовини.

4.Центрамі, розташованими в довгастому і середньому мозку при взаємодії з центрами ковтання і дихання.

5.Кішечное внутрішньоклітинний і мембранне травлення. Приблизно до 1 року життя.

6.Морфологіческі сформовані, але секреторна функція протягом перших 2-3 місяців після народження нізкая.Слюнотеченіе в 4-5 місяців життя обумовлено недостатньою зрілістю механізмів регуляції слиновиділення і заковтування слини.

7.У новонароджених - близько 6, до кінця року - 3-4 (у дорослого - 1,5 - 2,0).

8.До 2 місяців життя виділяється фетальний пепсин (оптимум рН 3,5 - 4,0, висока здатність створаживается молоко і розщеплювати казеїн молока).

9.В віці 2-3 месяцев.Фітолітіческая здатність.

10.В віці 5-6 месяцев.Зоолітіческая активність.

11.С 3-4 місяців життя - овочеві та фруктові соки; з 6-7 місяців - білки тваринного проісхожденія.С розвитком фіто-і зоолітіческой активності відповідно.

12.Високім розташуванням антрального відділу шлунку щодо його кардіального відділу, низьким тонусом кардіального сфінктера, а також наявністю "газового міхура" у шлунку грудного дитини у зв'язку з заковтуванням їм великої кількості повітря в процесі прийому їжі.

13.Малим обсягом шлунка і великою швидкістю евакуації його вмісту у дванадцятипалу кишку.

14.Потому що евакуація хімусу зі шлунка гальмується підвищеним вмістом білків і жирів в такій їжі.

15.Потому, що в порівнянні з жіночим молоком коров'яче містить більше білків і жирів.


Заняття 2-е


ТРАВЛЕННЯ У КИШЕЧНИКУ. РУХОВА функції травного тракту. ВСА-Си-ВА-ВАННЯ

1.Совокупность фізико-хімічних процесів, що забезпечують розщеплення надходять в організм складних харчових речовин на здатні асимілюватися прості хімічні з'єднання без втрати їх енергетичного потенціалу (але з втратою видоспецифічності).

2.Поджелудочная залоза, печінка, дуоденальні (брунерових) залози.

3.Белкі, жири, вуглеводи і продукти їх гідролітичного розщеплення.

4.Тріпсін, хімотрипсин, еластаза, карбоксипептидази А і В.

5.Жіри гідролізуються липазой, фосфоліпазою, лецитинази, естерази; вуглеводи - альфа-амилазой, мальтази, лактази; нуклеїнові кислоти - рибонуклеази, дезоксирибонуклеаза.

6.Тріпсіноген активується Ентерокиназа і трипсином, химотрипсиноген - трипсином.

7.На білки і продукти їх гідролітичного розщеплення, доводячи розщеплення до олігопептидів і амінокислот.

8.Желчью.Расщепляет жири до моногліцеридів і жирних кислот.

9.Парасімпатіческіе нерви стимулюють виділення великої кількості бідного ферментами секрету, симпатичні - невеликої кількості багатого ферментами секрету підшлункової залози.

10.Гастрін, секретин, холецистокінін-панкреозимин, бомбезин, субстанція Р.

11.Панкреатіческій поліпептид (ПП), ентероглюкагон, енкефалінів, соматостатин, ЖІП.

12.Ізмененіе секреторної активності залози після введення в кров відповідного гормону або переливання крові від ситого тваринного голодному.

13.Піщеварітельная - вироблення жовчі; непіщеварітельние: антитоксична, екскреторна, Терморегуляторная, синтез факторів згортання крові, руйнування різних речовин (гормонів, пігментів), депонування вуглеводів.

14.В знешкодженні інфекційних агентів і токсичних речовин, що надійшли в організм ззовні чи утворилися під час проміжного обміну.

15.Солі жовчних кислот, жовчні пігменти, жирні кислоти, холестерин, неорганічні солі, ферменти, слиз.


16.Желчь стимулює моторику і секрецію тонкого кишечника, жовчоутворення і жовчовиділення, емульгує жири, підвищує активність панкреатичних і кишкових ферментів, нейтралізує кислий химус шлунка, сприяє всмоктуванню продуктів гідролізу жирів.

17.Желчь утворюється безперервно, а виділяється періодично під час їжі і в процесі травлення (0,5 - 1,0 л на добу). Шляхом зондування дванадцятипалої кишки.

18.Виделівшіеся в кишку жовчні кислоти забезпечують всмоктування жирних кислот, після чого потрапляють в кров, переносяться в печінку і знову включаються до складу жовчі.

19.Желчь - секрет, що бере участь у процесі травлення (наприклад, в емульгуванні жирів) і екскрету - в її складі виводяться з організму продукти метаболізму (наприклад, жовчні пігменти).

20.Пузирная жовч більш концентрована за рахунок реабсорбції води і мінеральних солей (бікарбонатів), має більш темний колір.

21.Слізістая рота, шлунку, тонкої кішкі.Сложнорефлекторную, шлункову і кишкову.

22.Визивает скорочення жовчного міхура і розслаблення сфінктера Одді, у результаті чого жовч виділяється в дванадцятипалу кишку.

23.Холецістокінін-панкреозимин, гастрин, секретин, бомбезин.

24.Яічние жовтки, молоко, м'ясо, жири.

25.В основному, за типом голокрінной морфокінетіческой секреції, тобто з відторгненням епітелію, що містить ферменти.

26.Пептідази, нуклеази, ліпаза, фосфоліпаза, фосфатази, амілаза, лактази, сахарази, Ентерокиназа.

27.Ентерокіназу - ферменту, що виробляється в тонкому кишечнику, активує трипсиноген.

28.Піщевареніе, здійснюване ферментами, фіксованими на глікокаліксі і на плазматичної мембрани мікроворсинок тонкого кишечника.

29.В досвіді з додаванням в пробірку з крохмалем і амилазой шматочків живої або убитої кип'ятінням тонкої кишки, в результаті чого гідроліз крохмалю різко прискорюється.

30.Часть ферментів адсорбується з кишкового соку, частина продукується ентероцитами тонкого кишечника.

31.В зміні кількості соку і відносного вмісту в ньому окремих ферментів або їх груп в залежності від кількості та якості піщі.Сахараза, Ентерокиназа, лужна фосфатаза, лактаза.

32.В регуляції виділення секрету провідне значення належить місцевим нервовим механізмам і гормональним факторам.Центральная нервова система чинить трофічний вплив, регулюючи утворення кишкових ферментів.

33.Механізми, що реалізуються за допомогою місцевих (периферичних) рефлексів або під впливом місцевих гуморальних агентів (тканинні гормони шлунково-кишкового тракту).

34.Механіческіе і хімічні (складові частини кишкового хімусу).

35.В проксимальному по відношенню до дратівної ділянці відділі рухова активність гальмується, в дистальному - посилюється.

36.Вне травлення закрит.После прийому їжі періодично (кожні 0,5 - 1 хв) откривается.Рефлекторний.

37.Конечний гідроліз залишків неперетравленої їжі; всмоктування води, формування калових мас.

38.Защітное (створення імунного бар'єру, пригнічення патогенної мікрофлори), синтез вітамінів (К і групи В), синтез ферментів, що розщеплюють клітковину.

39.Налічіе в різних відділах шлунково-кишкового тракту аналогічних за характером дії на харчові речовини ферментів (наприклад, пептидази - пепсиноген, трипсиноген, химотрипсиноген). Це підвищує надійність перетравлення.

40.Способствует переварюванню їжі шляхом подрібнення її, перемішування, переміщення хімусу по шлунково-кишковому тракту, а також забезпечує видалення неперетравлених залишків та продуктів екскреції.

41.Раздраженіе рецепторів кореня мови викликає рефлекторне підняття м'якого піднебіння, що закриває вхід в носову порожнину, а скорочення м'язів гортані піднімає її, внаслідок чого закривається вхід у дихальні шляхи надгортанником.

42.Из трьох фаз, перша (ротова) здійснюється довільно, а дві наступні (глоткова і стравохідна) - мимоволі.

43.Глотаніе неможливо при руйнуванні рефлекторної дуги ковтального рефлексу, наприклад, при анестезії рецепторів кореня язика і глотки кокаїном.

44.Парасімпатіческіе впливу посилюють всі типи скорочення шлунка, симпатичні - послаблюють.

45.Усілівают: гастрин, мотілін; гальмують: ЖІП, секретин.

46.Мощное скорочення антрального відділу шлунка, в результаті чого тиск у цьому відділі перевищує тиск в дванадцятипалої кишці.

47.Наполненіе антрального відділу шлунка сприяє відкриттю пілоричного сфінктера і евакуації вмісту шлунка, а наповнення дванадцятипалої кишки викликає закриття сфінктера, припиняючи евакуацію шлункового хімусу. Рефлекторного.

48.Консістенція, хімічний склад, рН, осмотичний тиск.

49.Жідкій химус евакуюється швидше, ніж густий; вуглеводна їжа швидше білкової; жири гальмують евакуацію (з боку кишечнику); високий осмотичний тиск і низький рН з боку шлунка прискорюють евакуацію, з кишечника - гальмують.

50.Рітміческая сегментація, маятнікообразние руху, перистальтичні і тонічні скорочення.

51.Способность гладких м'язів тонкої кишки до мимовільних скорочень під впливом імпульсів, що виникають у них самих. Ізольована петля кишки скорочується в теплому фізіологічному розчині.

52.В товстому кишечнику є антіперістальтіческіе руху, яких у нормі не буває в тонкому.

53.Діффузія, "полегшена дифузія", фільтрація, осмос.

54.В процесі пристінкового травлення фіксований на мембрані фермент полегшує зв'язування продукту його гідролізу відповідним переносником, необхідним для всмоктування цього продукту; переносник, у свою чергу, модулює активність цього ферменту.

55.В основному, у верхній третині тонкого кишечника у вигляді амінокислот і моносахаридів.

56.В вигляді моногліцеридів і жирних кислот в комплексі з солями жовчних кислот (міцели), найбільш активно - у дванадцятипалій і проксимальної частини порожньої кишки.

57.Налічіе ворсинок і мікроворсинок збільшує поверхню зіткнення стінки кишечника з химусом, а скорочення ворсинок, прискорюючи їх спорожнення, сприяє всмоктуванню.

58.Вода всмоктується пасивно. Вона переміщається згідно осмотическому (осмос) або гідростатичного (фільтрація) градієнтам.

59.С транспортом іонів натрію, хлору, моносахаридів, амінокислот і інших активно всмоктуються речовин.

60.В посилення моторної і секреторної активності травного тракту протягом 15-20 хв через кожні 1-1,5 год

-------------

1.У новонародженого на 1 кг маси тіла виділяється жовчі в 4 рази більше, ніж у дорослих.

2.Большей інтенсивністю мембранного і внутрішньоклітинного типів травлення.

3.Большой проникністю слизової оболонки тонкої кишки (виражений ендоцитоз), завдяки чому через неї в кров можуть проникати білки в неращепленном вигляді.

4.С першої доби після рожденія.В перші 2-3 тижні після народження.

5.1) Є фактором неспецифічного захисту від патогенних кишкових мікроорганізмів, 2) впливає на антітелообразующіх функцію імунної системи, 3) володіє вітамінсінтезірующей активністю (В 2, В 6, В 12, К, пантотенова і фолієва кислоти).

6.Лактоза коров'ячого молока гідролізується легше, ніж лактоза жіночого молока і не надходить далі середніх відділів тонкого кишечника, внаслідок чого нормальна мікрофлора товстого кишечника позбавляється лактози як поживного субстрату.

7.Еті продукти є найважливішими джерелами вітамінів С і Р, органічних кислот, мінеральних солей (в тому числі важливих для росту і розвитку організму іонів кальцію), різних мікроелементів, пектину, а також клітковини, яка активує функцію кишечника і сприятливо впливає на його мікрофлору

8.Начінается з різців (6-12 місяців) і закінчується другими молярами (20-30 місяців).

9.Первие моляри - в 5-6 років; закінчується цей процес в 18-25 років появою третій молярів ("зуби мудрості").

10.В ранні терміни етапах розвитку формуються гуморальні та місцеві нервові механізми, пізніше - центральні.

11.5-10 мл і 250-300 мл відповідно.

12.Печень відносно велика, 4% від маси тіла. До року маса печінки подвоюється, до 3 років - потроюється, до 9 - збільшується в 6 разів, до 15 років - в 10 разів.

13.Печень функціонально щодо незріла, особливо щодо антитоксичної і зовнішньосекреторної функцій. Глікогенній ємність печінки до 3 місяців життя більше, ніж у дорослих. До 8-9 років життя.

14.Морфологіческі повністю сформована і є функціонально повноцінним. Однак, екзокринна функція залишається ще незрілої, але цілком забезпечує гідроліз легкозасвоюваних харчових речовин, що містяться в молоці.

15.Желчь у дітей бідна жовчними кислотами, внаслідок чого жири слабо емульгуюча і перетравлюються неповністю.


ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ. ПІТАНІЕ.ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

(Два заняття)


Заняття 1-е


ОБМІН ВЕЩЕСТВ.ПІ-ТА-ВАННЯ


1.Жівотний організм - це відкрита, макромолекулярная, саморегулююча і самовідтворювана за допомогою обміну речовин і енергії система, здатна відчувати і активно цілеспрямовано переміщатися в навколишньому середовищі.

2.Система, стійкість якої підтримується за допомогою обміну речовин і енергії з навколишнім середовищем.

3.Совокупность процесів надходження речовин в організм, їх засвоєння, використання організмом, розпаду і виділення продуктів розпаду в навколишнє середовище.

4.Совокупность процесів надходження, перетравлення, всмоктування і використання організмом харчових речовин для синтезу структурних елементів і покриття енерговитрат.

5.Ассіміляція - сукупність процесів, що забезпечують надходження речовин в організм і синтез клітинних структур організма.Анаболізм - частина асиміляції, сукупність внутрішньоклітинних процесів, що забезпечують синтез клітинних структур організму з надійшли в клітину речовин.

6.Ісходние продукти - мономери: амінокислоти, жирні кислоти, моногліцериди, нуклеотиди, а також - вода, мінеральні солі і вітаміни; кінцеві - полімери: білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти організму.

7.Восстановленіе (оновлення) розпалися в процесі катаболізму клітинних структур, відновлення енергетичного потенціалу, зростання розвиваються організмів.

8.Совокупность процесів розпаду клітинних структур із звільненням енергії, необхідної для діяльності всіх органів і систем організму і синтезу клітинних структур.

9.Ісходние продукти - білки, жири і вуглеводи клітин організму; кінцеві - вуглекислий газ, вода та аміак.

10.В період росту, у старості, при вагітності, при інтенсивному фізичному навантаженні, при виснажують захворюваннях, при голодуванні, в період одужання або виходу зі стану голодування.

11.Піща - джерело пластичного й енергетичного матеріалу. Харчові речовини - органічні і неорганічні речовини харчових продуктів, необхідні для синтезу клітинних структур і покриття енерговитрат (білки, жири, вуглеводи, вода, мінеральні солі, вітаміни).

12.Прі гідролізі - амінокислоти, моносахара, моногліцериди, жирні кислоти, нуклеотиди; при дисиміляції - вода, аміак і вуглекислий газ.

13.При гідролізі утворюються мономери, практично не втрачають своєї енергетичної цінності (звільняється лише близько 1% укладеної в них енергії), а при дисиміляції речовини розщеплюються до кінцевих продуктів з виділенням великої кількості енергії.

14.Долю поживних речовин, що надійшли з травного тракту у внутрішнє середовище організма.Около 90%.

15.С допомогою фізико-хімічних методик або за таблицями визначають вміст білків, жирів і вуглеводів у харчових продуктах і віднімають з цієї кількості 10%, тобто кількість речовин, не засвоєних в шлунково-кишковому тракті (втрати з калом).

16.Для витрати білків - вміст азоту в сечі, для витрати жирів і вуглеводів додатково необхідно кількість спожитого О 2 і виділився СО 2 за добу.

17.Белкі є структурним елементом різних компонентів клітини, основою багатьох біологічно активних речовин, необхідні для регенерації тканин, росту і відновлення клітин організму.

18.Пластическая, тому що з усіх поживних речовин тільки білки є джерелом незамінних амінокислот, без яких не можуть синтезуватися білки організму.

19.В навішуванні харчового продукту біохімічним методом визначають вміст азоту в грамах, множать результат на 6,25; потім перераховують на загальну вагу продукту і віднімають 10%, тобто кількість білка, неусвоенного в травному тракті.

20.Определяют у добовій сечі вміст азоту в грамах і множать результат на 6,25. У вигляді сечовини, сечової кислоти, креатиніну.

21.Состояніе азотистого обміну, при якому кількість надходження в організм азоту дорівнює кількості азоту, виведеного з мочой.Равновесіе незабаром встановиться на новому, більш високому рівні.

22.Состояніе азотистого обміну, при якому кількість надходження в організм азоту більше виведеного з мочой.В період росту організму, після голодування, при вагітності, при фізичному тренуванні, що супроводжується зростанням м'язової маси, при одужанні після виснажливої ​​хвороби.

23.Состояніе азотистого балансу, при якому кількість надходження в організм азоту менше виведеного з мочой.Прі голодуванні, при нестачі кількості або біологічної цінності білка їжі, при виснажують захворюваннях, в старості.

24.Колічество білка, що розпадається в організмі за добу при безбілкової дієті, достатньої за калорійності за рахунок жирів і вуглеводів (білкове голодування). Близько 30-40г на добу.

25.Мінімальное кількість білка їжі, при якому можлива підтримка азотистого рівноваги. Близько 30 г на добу.

26.Колічество білка в їжі, яке повністю забезпечує потреби організму, хороше самопочуття, високу працездатність, достатню опірність несприятливим впливам на організм.Около 90 г на добу, але не менше 1 г / кг маси на добу.

27.Сніженіе розумової та фізичної працездатності, недостатність захисних функцій організму, можуть розвиватися набряки і атрофія мишц.55-60%

28.Белкі, що не містять хоча б однієї незамінної амінокислоти, тому що це веде до порушення синтезу білків. Тваринні білки, тому що вони за амінокислотним складом ближче до білків людини і містять повний набір незамінних амінокислот.

29.В печінки відбувається дезамінування, переамінування та синтез амінокислот, синтез білків плазми крові, утворення сечовини, сечової кислоти.

30.Тіроксін, трийодтиронін, соматотропін (гормон росту), інсулін, глюкокортикоїди.

31.На збільшення проникності мембрани клітин для амінокислот, збільшення синтезу РНК, зниження синтезу внутрішньоклітинних протеолітичних ферментів - катепсинів.

32.Гормони щитовидної залози збільшують витрату білків, а інсулін стимулює їх сінтез.Глюкокортікоіди посилюють розпад білків, особливо, у м'язовій і лімфоїдної тканинах, але стимулюють синтез білків в печінці.

33.Енергетіческая, пластична, захисна.

34.Являются складовими елементами клітинних структур.Із жирів утворюється в організмі ряд біологічно активних речовин, наприклад, гормони, простагландини, вітаміни А і Д.

35.Предохраняют шкіру від висихання і від дії води, захищають організм від механічних впливів, від переохолодження.

36.Составляют резерв енергії і води в організмі (при окисленні 100 г жиру утворюється 110 г води). Жири синтезуються з жирних кислот і гліцерину, з амінокислот і моносахаридів.

37.От наявності в жирах замінних і, особливо, незамінних жирних кислот, від співвідношення жирів тваринного і рослинного походження, вмісту вітамінів А і Д, токоферолів.

38.Лінолевая і ліноленова кислоти, т.к.они не синтезуються в організмі людини з інших органічних сполук.

39.Оптімальний варіант - 70% тваринних жирів, 30%-рослинних. 30%.

40.Адреналін, норадреналін, тироксин, гормон росту.

41.Развівается ожиріння, атеросклероз (передчасно), що є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань та їх ускладнень (інфаркт міокарда, інсульт тощо), до зниження тривалості життя.

42.Пораженія шкіри і волосся, порушення синтезу простагландинів, гіперхолестеринемія, що сприяє розвитку атеросклерозу.

43.В першому випадку виникає гіперхолестеринемія, у другому - вміст холестерину зменшується.

44.Преімущественно енергетичну, а також пластіческую.Клетчатка покращує рухову і секреторну функції шлунково-кишкового тракту, сприяє виведенню з організму холестерину їжі.

45.Углеводи є складовою частиною мукополісахаридів, з них синтезуються замінні жирні кислоти і замінні амінокислоти, є постачальниками вітамінів.

46.Вознікает почуття голоду, знижується розумова і фізична работоспособность.Прі вираженому зменшенні цукру в крові - втрата свідомості і судоми (гіпоглікемічна кома).

47.Развівается ожиріння, що сприяє розвитку атеросклерозу (фактор ризику розвитку серцево-судинних захворювань та їх ускладнень); надлишкове споживання глюкози може сприяти розвитку цукрового діабету, алергічних станів.

48.4,4-6,7 ммоль / л, тобто 80-120 мг%. Депонуються в печінці та м'язах у вигляді глікогена.Увелічівает.

49.С допомогою підвищення проникності мембрани клітин для глюкози.Сінтез глікогену в печінці і м'язах, синтез жирів з вуглеводів в жирових депо.

50.Адреналін, норадреналін, глюкагон, глюкокортикоїди, тироксин, гормон росту.

51.Сімпатіческая стимулює процеси дисиміляції, парасимпатична - асиміляції.

52.Обеспечівать пластичні та енергетичні потреби організму з урахуванням віку, статі, антропометричних даних (зростання, маса), трудової діяльності, кліматичних умов.

53.Белкі - 90 г, жири - близько 110 г, вуглеводи - 410 г на добу. У співвідношенні 1:1,2:4,6.

54.Пластіческая функція, бере участь у забезпеченні хімічних реакцій і виділення продуктів обміну, в процесах терморегуляції, визначає реологічні властивості крові.

55.Констітуціонная вода, що є структурним елементом молекул клітин і тканин організму; зв'язана вода, що утворює гідратів оболонки макромолекул; вільна, тобто нічим не пов'язана.

56.Содержаніе мікроелементів, мінеральних солей, важкого водню і кристалічної води.

57.Увеліченіе обсягу циркулюючої крові, що веде до перевантаження серця, підвищеного потовиділення і сечовиділенню, до втрати солей, вітамінів, ослаблення організму.

58.Медь, цинк, фтор, йод, кобальт, бор, залізо.

59.Являясь компонентом ферментів, беруть участь у різних хімічних реакціях, що лежать в основі обміну речовин.

60.Завтрак 25%, другий сніданок 15%, обід 45%, вечеря 15%.

---------

1.Преобладаніе процесів асиміляції над диссимиляцией, високий рівень основного обміну, у зв'язку з чим є підвищена потреба у всіх поживних речовинах.

2.Повишеніе потреба в білках, позитивний баланс азоту (ретенція білка). Оптимум 3-4 г на 1 кг маси на добу.

3.Возраст дитини, кількість і якість білка їжі, калорійність їжі.

4.Повишенная потреба у вуглеводах і висока засвоюваність їх, обмежений синтез вуглеводів з жирів і білків, знижено відкладення в депо внаслідок інтенсивного їх розщеплення в організмі і витрати як пластичного матеріалу.

5.У немовляти -12-13 г / кг, у дорослої людини - 5-7 г / кг на добу.

6.У новонароджених - 30-50 мг% (1,7-2,8 ммоль / л), у грудних дітей - 70-90 мг% (3,9-5,0 ммоль / л).

7.У дітей старше року, як і у дорослих - 80-120 мг% (4,4-6,7 ммоль / л).

8.Повишенная потреба в жирах, обмеження відкладення жиру в депо, більший вміст бурого жиру, що є джерелом тепла.

9.У немовляти 5-6 г / кг, у дорослого 1,5 г / кг маси тіла на добу.

10.Можливість порушення жирового обміну у дитини (надмірне утворення жирових клітин).

11.До 3 місяців - 1: 3: 6, у 6 місяців - 1: 2: 4.

12.В віці 1 рік і більше - 1: 1,2: 4,6, т.е.как і у дорослих.

13.Повишенная потреба у воді, підвищений вміст води в тканинах, переважання позаклітинної води над внутрішньоклітинної.

14.Наблюдается ретенція солей в організмі, особливо підвищена потреба в кальції, фосфорі і железе.Не депонуються натрій і хлор на відміну від дорослих.

15.20-30 г / добу, головним чином, за рахунок нежирової компонента, переважно з білків.


Заняття 2-е


ОБМІН ЕНЕРГІЇ В ОРГАНИЗМЕ.ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ


1.Діссіміляція (катаболізм), тобто розпад клітинних структур і з'єднань організму з виділенням енергії.

2.Углеводи, жири і білки.

3.Фізіческая калориметрія; фізико-хімічні методики визначення кількості поживних речовин в навеске з наступним розрахунком міститься в ній енергії; за таблицями.

4.У калориметрі спалюють наважку продукту, а потім за ступенем нагрівання води і матеріалу калориметра розраховують виділилася енергію.

5.Q = MВ х Св (t 2 - t 1) + Mк х Ск (t 2 - t 1) - Qо, де Q - кількість тепла, М-маса (в - води, до-калориметра), (t 2 - t 1) - різниця температур води і калориметра після і до спалювання наважки, С - питома теплоємність, Qо-кількість тепла, що утворюється окислювачем.

6.Кількість тепла, освобождаемой при згорянні 1 г речовини в калориметре і в організмі відповідно.

7.1г білків - 5,85 ккал (24,6 кДж), 1г жирів - 9,3 ккал (38,9 кДж), 1г вуглеводів - 4,1 ккал (17,2 кДж).

8.Термодінаміческій ефект залежить тільки від теплосодержания початкових і кінцевих продуктів реакції та залежною від проміжних перетворень цих речовин.

9.1 г білків - 4,1 ккал (17,2 кДж), 1 г жирів - 9,3 ккал (38,9 кДж), 1 г вуглеводів 4,1 ккал (17,2 кДж).

10.В калориметрі (фізичний коефіцієнт) білок розпадається до кінцевих продуктів - СО 2, Н 2 О і N Н 4 c звільненням всієї укладеної в них енергії, в організмі (фізіологічний коефіцієнт) частина кінцевих продуктів білкового обміну (сечовина, сечова кислота, креатинін) містить певний запас енергії - вони виділяються з сечею.

11.Определяют вміст білків, жирів і вуглеводів у продукті харчування, множать їх кількість на відповідні калорические коефіцієнти, підсумовують і з суми віднімають 10%, що не засвоюється у травному тракті (втрати з калом).

12.Q = 4.1х 10 + 9.3х 10 + 4.1 х 10 = 175 ккал. (175 ккал - 17.5 ккал) х 4.2 кДж, де 17,5 ккал - енергія незасвоєних поживних речовин (втрати з калом - близько 10%).

13.Калоріметрія: пряма (метод Етвотер-Бенедикта), непряма, або непряма (методи Крога, Шатерникова, Дугласа-Холдейна).

14.На безпосередньому вимірюванні кількості тепла, виділеного організмом.

15.Камера, в яку поміщають випробуваного, термічно ізольована від навколишнього середовища, її стінки не поглинають тепло, всередині них знаходяться радіатори, через які тече вода.По ступеня нагріву певної маси води розраховують кількість тепла, що виділяється організмом.

16.На розрахунку кількості виділилася енергії за даними газообміну (поглинений О 2 і виділився СО 2 за добу).

17.Потому, що кількість спожитого організмом О 2 і виділеного СО 2 точно відповідає кількості окислених білків, жирів і вуглеводів, а значить, і виділеної організмом енергії.

18.Дихательний коефіцієнт і теплотворний еквівалент кисню.

19.Отношеніе обсягу виділеного організмом вуглекислого газу до об'єму спожитого за цей же час кисню.

20.Так як в атмосферному повітрі міститься 21% О 2, відсоток поглиненого кисню становить 21% -17%, тобто 4%. СО 2 у видихуваному повітрі також становить 4%. Звідси,

СО 2 4%

ДК = ----- = ------ = 1

О 2 4%


21.От співвідношення білків, жирів і вуглеводів, що окислюються в організмі.

22.Прі окисленні білків - 0.8, жирів - 0.7, вуглеводів - 1,0.

23.На окислення білків і жирів витрачається більше О 2, так як вони містять менше внутрішньомолекулярного кисню, ніж вуглеводи.

24.К одиниці, тому що джерелом енергії в цьому випадку є переважно вуглеводи.

25.Потому що СО 2 виділяється більше, ніж споживається О 2, тому що молочна кислота, що накопичилася в м'язах, надходить у кров і витісняє СО 2 з бікарбонатів.

26.Колічество тепла, звільняють організм при споживанні 1л О 2.

27.От співвідношення білків, жирів і вуглеводів, окислюються в організмі.

28.Для білків - 4,48 ккал (18,8 кДж), для жирів - 4,69 ккал (19,6 кДж), для вуглеводів - 5,05 ккал (21,1 кДж).

29.В протягом декількох хвилин випробовуваний вдихає атмосферне повітря, а повітря, що видихається збирають у спеціальний мішок, вимірюють його кількість і проводять аналіз з метою визначення обсягу спожитого кисню і виділився СО 2. Розраховують дихальний коефіцієнт, за допомогою якого за таблицею знаходять теплотворний еквівалент О 2 , який потім множать на обсяг О 2, спожитого за даний проміжок часу.

30.Жівотное поміщають в камеру, в яку надходить кисень в міру витрачання його; виділяється при диханні СО 2 поглинається щелочью.Расчет виділеної енергії здійснюється за кількістю спожитого О 2 і усередненим теплотворний еквівалент О 2: 4.9 ккал (20.6 кДж).

31.ДК = 1.0, йому відповідає теплотворний еквівалент кисню, що дорівнює 5.05 ккал (21.12 кДж). Отже, витрата енергії за хвилину = 5.05 ккал х 0.3 = 1.5 ккал (6.3 кДж).

32.Іспитуемий вдихає кисень з мішка метаболіметра, що видихається повітря повертається в той же мішок, попередньо пройшовши через поглинач СО 2. За свідченнями метаболіметра визначають витрата О 2 і множать на теплотворний еквівалент кисню 4.8 ккал (20.2 кДж).

33.Метод Дугласа-Холдейна передбачає розрахунок витрати енергії за даними повного газового аналізу, метод Крога - тільки за обсягом спожитого кисню з використанням теплотворний еквівалента кисню, характерного для умов основного обміну.

34.Мінімальний витрата енергії організмом, що забезпечує гомеостаз в умовах максимального м'язового та емоційного спокою, натщесерце, при температурі комфорту.

35.Потому що фізичне навантаження, емоційне напруження, прийом їжі і зміна температури навколишнього середовища робить сильний вплив на інтенсивність метаболічних процесів в організмі (витрата енергії).

36.На забезпечення життєдіяльності всіх органів і тканин організму, клітинний синтез, на підтримку сталості температури тіла.

37.Пол, вік, ріст і маса тіла.

38.Условія життєдіяльності організму (холодний клімат, зимовий період - основний обмін збільшують; вегетаріанське харчування - зменшує).

39.По таблицям, за формулами, по номограммам. Метод Крога (неповний газовий аналіз).

40.У чоловіків 1500-1700 ккал (6300-7140 кДж), або 21-24 ккал (88-101 кДж) / кг / добу. У жінок приблизно на 10% менше цієї величини.

41.При розрахунку на 1 кв.м поверхні тіла у теплокровних тварин різних видів і людини показники приблизно рівні, при розрахунку на 1 кг маси - сильно відрізняються.

42.Совокупность основного обміну і додаткової витрати енергії, що забезпечують життєдіяльність організму в різних умовах.

43.Фізіческая і розумове навантаження, емоційне напруження, зміна температури та інших умов навколишнього середовища, специфічно-динамічна дія їжі (збільшення витрати енергії після прийому їжі).

44.После прийому білків їжі - на 20 - 30%, змішаної їжі - на 10-12%.

45.Ізмененіе температури в інтервалі 15-30 о С істотно не позначається на енерговитрат організму. При температурі нижче 15 о С, а також вище 30 о С витрата енергії збільшується.

46.При температурі нижче 15 о С включаються терморегуляторний механізми і збільшується обмін, що запобігає охолодження організма.Прі температурі вище 30 о С обмін речовин збільшується внаслідок нагрівання організму та активації ферментів.

47.Вираженное у відсотках відношення енергії, еквівалентної корисної механічній роботі, до всієї енергії, витраченої на виконання цієї роботи.

А

ККД = ------- х 100%,

С - е


48.


де А - енергія, еквівалентна корисній роботі, С - загальна витрата енергії, е - витрата енергії за такий же проміжок часу в стані спокою. ККД дорівнює 20%.

49.Пойкілотермние тварини (холоднокровні) з непостійною температурою тіла, що залежить від температури навколишнього середовища; гомойотермних (теплокровні) тварини з постійною температурою тіла, що не залежить від температури навколишнього середовища.

50.Обеспечівает високий рівень життєдіяльності відносно незалежно від температури навколишнього середовища. У м'язах, легенях, печінці, нирках.

51.Хіміческая терморегуляція - регуляція температури тіла за допомогою зміни інтенсивності теплопродукції, і фізична терморегуляція - за допомогою зміни інтенсивності тепловіддачі.

52.Теплоізлученіе (радіація), теплоіспареніе, Теплопроведение, конвекція.

53.Прі зниженні температури судини шкіри сужіваются.Прі підвищенні температури навколишнього середовища судини шкіри розширюються, що, регулюючи тепловіддачу, сприяє підтримці постійної температури тіла.

54.Кожа, шкірні та підшкірні судини, внутрішні органи, ЦНС.

55.В гіпоталамусі, ретикулярної формації середнього мозку, в спинному мозку.

56.В гіпоталамусі і спинному мозку. Гіпоталамус.

57.Увелічітся внаслідок стимуляції окислювальних процесів, тобто теплопродукції, та зменшення тепловіддачі в результаті звуження шкірних судин.

58.Будет спостерігатися негативний азотистий баланс, втрата ваги, оскільки енерговитрати будуть покриватися в основному за рахунок білків і жирів організму і вступників білків, запаси ж вуглеводів обмежені і швидко виснажуються при вказаному режимі харчування.

59.Белкі - 90 г, жири - 110 г, вуглеводи - 410 г.Соотношеніе 1: 1,2: 4,6.

60.Развівается ожиріння, атеросклероз (передчасно), що є чинником ризику розвитку серцево-судинних захворювань і їх ускладнень (інфаркт міокарда, інсульт і ін), к зниження тривалості життя.

------------

1.До 3-4 років у дітей приблизно в 2 рази більше, в період статевого дозрівання - в 1,5 рази більше, ніж у дорослих. У 18-20 років - відповідає нормі дорослих.

2.В першому півріччі життя ці показники рівні, в 2-ому півріччі основний обмін у хлопчиків вище, в 12-13 років він стає вище у дівчаток, що пов'язано з статевим дозріванням, а потім він знову зростає у хлопчиків.

3.Более високим рівнем метаболізму молодих тканин, більшій площі поверхні тіла і, природно, великими витратами енергії для підтримання сталості температури тіла, підвищеною секрецією гормонів щитовидної залози і норадреналіну.

4.Увелічівается в перші 3 місяці після народження, потім поступово зменшуються, а в період статевого дозрівання знову наростають.

5.У дитини: 70% припадає на основний обмін, 20% - на рухи і підтримку м'язового тонусу, 10% на специфічно-динамічна дія піщі.У дорослого :50-40-10% відповідно.

6.Деті, в 3-5 разів, так як у них менш досконала координація, що приводить до надмірних рухам, в результаті чого корисна робота у дітей значно менше.

7.Увелічівается на 100-200% внаслідок збільшення теплопродукції в результаті емоційного збудження і збільшення м'язової активності.

8.За рахунок білків -10%, за рахунок жирів - 50%, за рахунок вуглеводів -40%. У дорослих - 15-35-50%, відповідно.

9.Потому, що у дітей підвищена теплопродукція, недостатньо потовиділення і, отже, теплоіспареніе, незрілий центр терморегуляціі.Поніженіе.

10.Повишенная тепловіддача у дітей внаслідок щодо великої поверхні тіла, рясного кровопостачання шкіри, недостатній теплоізоляції (тонка шкіра, відсутність підшкірної жирової клітковини) і незрілості центру терморегуляції-недостатнє звуження судин.

11.В кінці 1 місяця життя; вони незначні і досягають норми дорослої людини до п'яти років.

12.Температура зовнішнього середовища, при якій індивідуальні коливання температури шкіри дитини найменш виражені, знаходиться в межах 21-22 о С, у дорослого - 18-20 о С.

13.Усіленное теплоутворення переважно недрожательного походження (високий обмін речовин), потовиділення. В умовах граничного холодового впливу.

14.До 3 місяців - 1: 3: 6, у 6 місяців - 1: 2: 4. У віці 1 рік і більше - 1: 1,2: 4,6, т.е.как і у дорослих.

15.Наблюдается ретенція солей в організмі, особливо підвищена потреба в кальції, фосфорі і железе.Не депонуються натрій і хлор на відміну від дорослих.


Серцево-судинна система

(П'ять занять)


Заняття 1-е


ЦИКЛ РОБОТИ СЕРДЦА.СВОЙСТВА СЕРЦЕВОЮ М'ЯЗИ

1.См.ріс.24

2.Предсердія є резервуаром, що збирає кров під час систоли шлуночків, і здійснюють додаткове наповнення кров'ю шлуночків у кінці їх діастоли; шлуночки виконують функцію насоса, що нагнітає кров в артерії.

3.Два атріовентрикулярних клапана - між передсердями і шлуночками, два півмісяцевих клапана - між шлуночками і артеріальними стовбурами (аорта і легеневий стовбур); кільцева мускулатура (м'язові жоми, або сфінктери) - в області впадання вен в предсердія.Обеспечівают односторонній потік крові.

4.К верхівкам сосочкових м'язів желудочков.Прі скороченні м'язів сухожильні нитки натягаються і утримують атріовентрикулярні клапани, перешкоджаючи їх вивертанню в порожнину передсердь під час систоли шлуночків.

5.Коронарние артеріі.Отходят від аорти на рівні верхнього краю півмісяцевих клапанов.По венах серця - в коронарний синус, з передніх вен і синуса серця - в праве передсердя; через систему вен Вьессена-Тебезія частина крові надходить в усі порожнини серця.

6.Сістола передсердь (0.1 с), систола шлуночків (0.33 с), загальна пауза серця (0.37); загальна тривалість циклу 0.8 с. Діастола передсердь -0.7 с, діастола шлуночків - 0.47 с.

7.Не надходить, так як систола передсердь починається зі скорочення сфінктерів магістральних вен, що перешкоджає зворотному току крові в них з передсердь.

8.Із періоду напруги (0,08 с) і періоду вигнання (0,25 с). Півмісяцеві клапани закриті, сфінктери скорочені, атріовентрикулярна клапани відкриті.

9.Із фази асинхронного скорочення (0,05 с) і фази ізометричного (ізоволюмічного) скорочення (0,03 с).

10.Начало скорочення шлуночків, коли ще не всі клітини скорочувального міокарда охоплені збудженням. Півмісяцеві і атріовентрикулярні клапани закриті, сфінктери розслаблені.

11.Фаза скорочення, при якій розміри (обсяг) шлуночків не змінюються, але різко зростає напруга міокарда і тиск у порожнинах желудочков.Атриовентрикулярные і півмісяцеві клапани закриті, сфінктери розслаблені.

12.Градіент тиску: у шлуночках воно повинно стати трохи вище діастолічного тиску в аорті і легеневої артерії (10-12 і 60-80 мм рт.ст., відповідно)

13.Атріовентрікулярние клапани закриті, півмісяцеві відкриті, сфінктери розслаблені. 25-30 і 120-125 мм рт.ст., відповідно.

14.Из фази швидкого (0.12 с) і фази повільного (0.13с) ізгнанія.В протягом фази швидкого вигнання підвищується до максимального систолічного, протягом фази повільного вигнання кілька знижується, залишаючись все ж вище, ніж в аорті або легеневому стовбурі, відповідно.

15.Період розслаблення (0.12 с) і період наповнення (0.25 с). До 0 мм рт.ст.

16.Протодіастоліческая фаза (0.04 с) і фаза ізометричного (ізоволюмічного) розслаблення (0.08 с).

17.Інтервал від початку розслаблення шлуночків до моменту захлопування півмісяцевих клапанов.Обратное рух крові у бік шлуночків внаслідок зменшення тиску в них.

18.Фаза розслаблення, при якій розміри (обсяг) шлуночків не змінюються, але напруга міокарда і тиск в порожнині шлуночків падает.Атриовентрикулярные і півмісяцеві клапани закрити.Сфінктери розслаблені.

19.Фаза швидкого наповнення (0.08 с), фаза повільного наповнення (0.17 с), пресістола (0.1 с). Півмісяцеві клапани закриті, атріовентрикулярна відкриті, сфінктери розслаблені.

20.С систолой передсердь. Здійснюється додаткова підкачка крові в шлуночки. 8-15%.

21.Об'ем крові в шлуночках серця до кінця їх діастоли (близько 130мл) і до кінця систоли (60-70 мл) відповідно.

22.Колічество крові, що викидається серцем в аорту (або легеневу артерію) за одну систолу. 60-70 мл.

23.Отношеніе систолічного об'єму серця до його конечнодиастолическому обсягу. Скорочення серцевого м'яза (інотропний стан). 50-70%.

24.Об'ем крові, що залишається в шлуночках серця після максимального систолічного викиду. Приблизно 20-30 мл, або 15-20% від кінцево-діастолічного об'єму.

25.Колічество крові, що викидається серцем в аорту за 1 хв (МОК) 4-5 л. Ставлення МОК до площі поверхні тіла ,3-4 л / мін.м 2.

26.См.ріс.25

27.Фаза реполяризації (повільна її частина - "плато"). Тривалий рефрактерний період.

28.Марей, в досліді з нанесенням додаткових подразнень на шлуночок ритмічно працюючого серця жаби, яке не відповідало додатковим скороченням, якщо роздратування наносилося в період систоли.

29.См.ріс.26

30.Предотвращает виникнення тетанічного скорочення, що важливо для забезпечення насосної функції серця; 0.27 с (при частоті скорочень серця 75 уд / хв).

31.Внеочередное скорочення серця. У фазу розслаблення, так як у фазу укорочення серцевий м'яз невозбудимой (за часом ця фаза збігається з абсолютною рефрактерної фазою).

32.Внеочередное скорочення шлуночків серця, що виникає при генерації додаткового збудження в міокарді желудочков.После шлуночкової екстрасистоли виникає компенсаторна пауза.

33.Випадает черговий (після екстрасистоли) серцевий цикл, так як імпульс з синоатріального вузла приходить до шлуночку у фазу його рефрактерності, зумовленої екстрасистолою.

34.Внеочередное скорочення серця, що виникає при генерації додаткового імпульсу збудження в області синоатріального узла.После синусової екстрасистоли немає компенсаторної паузи.

35.В серцевому м'язі дифузний характер поширення збудження. Швидкість проведення нижче, ніж у скелетної, - близько 1 м / с.

36.Налічіе нексусов - міжклітинних контактів з низьким опором (високою провідністю). Функціональним сінцітіем.

37.Обеспечівает можливість порушення і, отже, скорочення всіх кардіоміоцитів в систолу відповідно до закону "все або нічого".

38.Сердечная м'яз не скорочується тетанічних, підпорядковується закону "все або нічого", період скорочення серцевої м'язи більш тривалий.

39.Сердечная м'яз або не відповідає на роздратування, якщо воно мало (слабше порогового), або скорочується максимально, якщо роздратування порогове або сверхпорговое. Відкрито Боудича.

40.Способность серця скорочуватися під дією імпульсів, що виникають у ньому самом.Ізолірованное з організму серце продовжує ритмічно скорочуватися (якщо забезпечено адекватне постачання міокарда поживними речовинами і киснем).

41.Между передсердями і венозним синусом для ізоляції последнего.Венозний синус продовжує скорочуватися з колишньою частотою, а передсердя і шлуночок останавліваются.Водітель ритму серця жаби перебуває у венозному синусі.

42.Между передсердями і шлуночком серця для роздратування області атріовентрикулярного з'єднання. Шлуночок відновлює скорочення, але з меншою частотою, ніж венозний сінус.В області атріовентрикулярного з'єднання є латентний (потенційний) водій ритму, або водій ритму 2-го порядку.

43.На рівні нижньої третини шлуночка з метою ізоляції його верхушкі.Последняя перестає сокращаться.В верхівці шлуночка серця жаби немає водія ритму.

44.Водітель ритму серця жаби перебуває у венозному синусі; є потенційний (латентний) водій ритму в області атріовентрикулярного з'єднання; верхівка шлуночка серця жаби автоматией не володіє; існує регресний градієнт автоматии від основи серця до його верхівці.

45.Прі нагріванні серця частота серцевих скорочень зростає, при охолодженні - знижується, так як відповідно змінюється ступінь автоматии водія ритму.

46.Ізолірованное нагрівання венозного синуса веде до почастішання серцевих сокращеній.Прі нагріванні тільки атріовентрикулярної області частота скорочень серця не змінюється. Водій ритму серця жаби перебуває в венозному синусі.

47.Атіпіческая м'язова ткань.Способность до спонтанної генерації порушення у зв'язку з наявністю повільної спонтанної деполяризації її клітин у фазу діастоли серця.

48.См.ріс.27

49.Сіноатріальний вузол (Кіс-Флакі). Розташований в гирлі порожнистих вен під епікардом правого передсердя.

50.Істінний водій ритму серця генерує імпульси з більшою частотою, ніж потенційні (латентні) водії ритму, нав'язуючи їм більш високий ритм возбужденія.Латентние водії реалізують власну автоматичну активність тільки у відсутність імпульсів, що виходять від істинного водія ритму.

51.В нижньої частини міжпередсердної перегородки, під ендокардом правого передсердя (вузол Ашоффа-Тавара). Є латентним (потенційним) водієм ритму серця; сприяє послідовному скороченню передсердь і шлуночків (координації серцевого циклу).

52.Возбужденіе виникає в синоатріальної вузлі, поширюється по проводить системи та міокарду передсердь, атриовентрикулярному вузлу, пучку Гіса, його ніжок і волокнам Пуркіньє до сократительному міокарду шлуночків.

53.С дуже низькою швидкістю - 0,02-0,05 м / с, що забезпечує необхідну послідовність скорочень передсердь і шлуночків.

54.С високою швидкістю, що дорівнює приблизно 4,5-5 м / сек.Ето забезпечує синхронне порушення (і скорочення) клітин скоротливого міокарда шлуночків. Підвищує потужність серця та ефективність його нагнітальної функції.

55.70-50-40-20 уд / хв соответственно.Налічіе убутного градієнта автоматии в провідній системі серця в напрямку від предсердцій до шлуночків.

56.Локалізація водія ритму в синоатріальної вузлі; затримка проведення збудження в атріовентрикулярному вузлі.

57.Нізкій рівень мембранного потенціалу (на 20-30 мВ нижче, ніж у робочих кардіоміоцитах), наявність повільної спонтанної діастолічної деполяризації.

58.Амплітуда ПД невелика (60-70 мВ), фаза 0 (деполяризація) пов'язана з вхідним струмом іонів Са + + (а не Nа +, як в скорочувальної міокарді), фази 1 і 2 реполяризації відсутні.

59.Обеспечівает автоматию серця, послідовність скорочень передсердь і шлуночків, синхронність скорочення клітин робочого міокарда.

60.Енергетіческое забезпечення серцевого м'яза, на відміну від скелетної, здійснюється, головним чином, за рахунок аеробного окислення жирних кислот і вуглеводів; анаеробний гліколіз відіграє меншу роль.В зв'язку з цим серцевий м'яз більш чутлива до порушень її кровопостачання.

----------------

1.Починайте на 3-му тижні, закінчується на 3-му месяце.Возможно розвиток вроджених вад серця.

2. У ембріональному періоді, на 22-23-й день внутрішньоутробного життя, ще до появи іннервації серця. З'являються слабкі і неритмічні скорочення серця.

3.Атріовентрікулярний вузол, так як він формується першим з елементів провідної системи, а синусних вузол до цього моменту ще не сформований. 15-35 уд / хв.

4.Малий коло кровообігу не функціонує через відсутність легеневого дихання і пов'язаного з цим спазму легеневих сосудов.Із обох шлуночків кров потрапляє в аорту у зв'язку з наявністю артеріальної протоки і овального вікна.

5.Самая бідна киснем венозна кров з легеневої артерії через артеріальний проток потрапляє в аорту лише після відходження від неї коронарних судин і плечеголовного стовбура, які отримують більше оксигенированной кров з нижньої порожнистої вени і живлять серце і головний мозок; печінка плоду забезпечується найбільш оксигенированной кров'ю від плаценти .

6.В зв'язку з включенням легеневого дихання починає функціонувати малий коло кровообігу, відбувається функціональне закриття овального вікна і артеріального (боталлова) протоки, в результаті кров проходить послідовно через малий і великий кола кровообігу.

7.Поперечное становище серця у грудної клітині; маси правого і лівого шлуночків приблизно рівні; легенева артерія ширше аорти.

8.Через кілька годин після народження у зв'язку з виникненням легеневого дихання і збільшенням оксигенації крові, що веде до різкого підвищення тонусу гладкої мускулатури протоки.

9.Сразу після народження в зв'язку з підйомом тиску в лівому передсерді і закриттям овального вікна клапанної заслінкою.

10.Анатоміческое закриття (заращение) артеріальної протоки - до 3-4 місяців життя (у 1% дітей - до кінця 1 року). Заращение овального вікна - у віці 5-7 місяців.

11.В період внутрішньоутробного розвитку, грудного віку та в період статевого созреванія.Масси лівого шлуночка у зв'язку з більшим навантаженням на нього.

12.У новонародженого 1:1, у віці 1 року - 2,5:1, у дорослого 3,5:1. Тим, що у плода навантаження на лівий і правий шлуночки приблизно рівні, а в постнатальному періоді навантаження на лівий шлуночок значно перевершує навантаження на правий шлуночок. До 7 рокам.

13.Постепенно зменшується; 140,130,120 уд / хв відповідно. За рахунок подовження діастоли.

14.0,5 л; 1,3 л; 3,5 л; 5л відповідно. Відносний хвилинний об'єм - 150 мл / кг і 70 мл / кг маси тіла, соответственно.Связано з більш високою інтенсивністю обмінних процесів в організмі дитини в порівнянні з дорослими.

15.У плоду: у лівому та правому приблизно рівні (близько 70 мм рт.ст.) при деякому переважанні правого шлуночка; у віці 1 року: у лівому 90, у правому 15-20 мм рт.ст.; у дорослих: у лівому 120-130, у правому 25-30 мм рт.ст.Заняття 2-е


МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЯ


1.Електріческіе (електрокардіографія - ЕКГ, векторкардіографія - ВКГ), механічні (рентгенографія, ехокардіографія, баллістокардіографи, сфигмография, дослідження хвилинного об'єму крові) і звукові (аускультація, фонокардіографія - ФКГ).

2.ЕКГ - реєстрація сумарної електричної активності серця з певних ділянок тела.Електрокардіограмма - крива, що відображає поширення збудження по серцю.

3.Согласно дипольної концепції, серце умовно розглядається як точкове джерело струму - єдиний серцевий диполь, що створює в навколишньому його об'ємному провіднику (теле) електричне поле.

4.Алгебраіческую суму векторів всіх одиночних джерел струму, що існують у серце в даний момент.Обозначают стрілкою в напрямку від негативного полюса диполя (-) до його позитивного полюса (+).

5.Способностью тканин проводити електричний струм у всіх направленіях.Варіант розташування електродів на поверхні тіла при реєстрації ЕКГ.Однополюсние (уніполярні) і двополюсні (біполярні) відведення.

6.Стандартние (класичні) двополюсні відведення від кінцівок по Ейнтховену (l, II, III), посилені однополюсні відведення від кінцівок по Гольдбергер (aVR, aVF, aVL) і грудні однополюсні відведення зі Вільсону (V1 - V6).

7.Стандартние від кінцівок - двополюсні (біполярні) - тому що обидва електроди активні, тобто реєструють зміни потенціалу у двох визначених точках електричного поля сердца.Усіленние відведення від кінцівок і грудні - однополюсні (уніполярні) - відведення, тому що один електрод (+) активний, а другий (-) - індиферентний, або нульовий.

8.1-е відведення: права рука (-) - ліва рука (+); 2-е відведення: права рука (-) - ліва нога (+); третій відведення: ліва рука (-) - ліва нога (+) . Права нога - "заземлення" у всіх трьох відведеннях.

9.Актівний електрод (+) накладають на одну з трьох кінцівок (ПР, ЛР, ЛН), нульовий електрод (-) формують шляхом об'єднання (через опору) електродів, накладених на дві інші кінцівки (нульовий електрод Гольдбергер).

10.Ось відведення - умовна лінія, що з'єднує два електроди даного ЕКГ-отведенія.Направленіе осі відведення визначають величиною кута, утвореного позитивної полуосью даного відведення і позитивної полуосью 1 стандартного відведення (горизонтальна лінія), умовно прийнятої за 0.

11.I стандартне відведення 0 о; II стандартне відведення +60 о; III-+120 о.

12.aVF +90 о; aVR -150 о; aVL 30оС.

13.Актівний електрод (+) розташовують у певних ділянках грудної клітини, нульовий (-) утворюють шляхом об'єднання (через опір) електродів, накладених на три кінцівки (ПР, ЛР, ЛН) (центральна терміналь Вільсона), 6 відведень: V1-V6 .

14.С допомогою відведень від кінцівок - у фронтальній площині, за допомогою грудних відведень - в горизонтальній площині.

15.Среднюю величину і напрям сумарного вектора ЕРС серця протягом усього періоду поширення хвилі деполяризації або реполяризації за відповідними відділів серця.

16.Трі вектора: вектор деполяризації передсердь ( Р), вектор деполяризації шлуночків ( QRS), вектор реполяризації шлуночків ( Т).

17.Зубци - відхилення кривої ЕКГ від ізолінії; сегменти - відрізки ізолінії між зубцями; інтервали - відрізки, що складаються із сегментів і прилеглих до них зубців ЕКГ.

18.См.ріс.28. Від величини і напрямки моментного вектора ЕРС та її проекції на вісь відведення ЕКГ.

19.См.ріс.29.

20.Положітельний - якщо проекція моментного вектора ЕДС серця спрямована до позитивного (+) електроду відведення; негативний - якщо проекція моментного вектора ЕРС спрямована до негативного (-) електроду.

21.Сегменти Р-Q і ST. Відсутність різниці потенціалів між електродами отводящими в даний момент.

22.Інтервал PQ - включає зубець Р і сегмент PQ; інтервал QT включає комплекс зубців QRST і сегмент ST.

23.Распространеніе порушення по передсердям, атриовентрикулярному вузлу, пучку Гіса, його ніжок і волокнам Пуркіньє. 0,12 - 0,20 с.

24.Распространеніе збудження по провідній системі та сократительному міокарду передсердь (зубець Р), по атриовентрикулярному вузлу і провідній системі шлуночків (сегмент PQ), по сократительному міокарду шлуночків (QRST).

25.Процесс розповсюдження збудження по провідній системі та сократительному міокарду правого і лівого предсердій.Амплітуда зубця Р не перевищує 2,5 мм (0,25 мВ), тривалість - 0,1 с.

26.Время проведення збудження через атріовентрикулярний вузол і провідну систему шлуночків; 0,1 с. Атріовентрикулярна затримка з-за низької швидкості проведення збудження в цьому вузлі.

27.Потому що зубець реполяризації передсердь за часом збігається з комплексом QRS і "губиться" у ньому. При різкому уповільненні проведення збудження в атріовентрикулярному вузлі (неповна блокада).

28.Q - початковий вектор деполяризації шлуночків (деполяризація міжшлуночкової перегородки); R - поширення збудження по міокарду правого і лівого шлуночків; S - деполяризація базальних відділів міжшлуночкової перегородки, правого і лівого желудочков.0, 06 - 0,09 с.

29.Період повного охоплення збудженням скорочувального міокарда обох шлуночків, в результаті чого різниця потенціалів між його різними ділянками відсутня або дуже мала.1: 3:9.

30.Не перевищує 0,5 мм (0,05 мВ). Процес реполяризації скорочувального міокарда шлуночків.

31.Еті процеси в міокарді протилежно направлені (деполяризація - від ендокарда до епікарді, реполяризації - від епікарда до ендокардит), при цьому напрям сумарних результуючих векторів деполяризації і реполяризації шлуночків серця збігаються (від епікарда до ендокардит).

32.Електріческая систола - сукупність елементів ЕКГ від початку зубця Q до кінця Т (за часом цей період практично збігається з механічною систолой шлуночків). Електрична діастола - сукупність елементів від кінця зубця Т до початку зубця Q наступного комплексу ЕКГ (за часом цей період збігається з механічною диастолой шлуночків).

33.Путем порівняння тривалості декількох послідовних інтервалів RR. Правильний ритм - якщо різниця не перевищує 10% середньої тривалості цього інтервалу, тобто (RR) порівн.

34.Прі правильному ритмі - за формулою:


60

ЧСС = --------,

(RR) порівн.де (RR) порівн. - Середня тривалість інтервалу в секундах. При неправильному ритмі ЧСС розраховується за кількістю комплексів QRS, зареєстрованих протягом 3 с, і результат множать на 20. У нормі 60-90 уд / хв.

35.Рітм серцевих скорочень, "водієм" якого є синоатріальні вузол; його ознаки: 1) у всіх стандартних відведеннях кожному комплексу QRS передує позитивний зубець Р, 2) в одному і тому ж відведенні ЕКГ відзначається постійна, однакова форма всіх зубців Р.

36.Проводімость міокарда передсердь - по тривалості зубця Р; атріовентрикулярного вузла - за тривалістю сегмента PQ; для шлуночків - за тривалістю комплексу QRS.

37.Інтервал внутрішнього відхилення; вимірюється відповідно в правих (V1) і лівих (V5) грудних відведеннях від початку шлуночкового комплексу (зубець Q або R) до вершини зубця R. Для правого шлуночка (V1) - не перевищує 0,03 с., Для лівого шлуночка (V6) - 0,06 с.

38.Електріческая вісь серця - проекція середнього результуючого вектора деполяризації шлуночків (AQRS) на фронтальну площину; анатомічна вісь - лінія, що з'єднує середину основи серця з його верхушкой.В нормі зазвичай напрямок їх збігається.

39.Алгебраіческую суму зубців QRS (у мм) в I і III стандартних відведеннях відкладають на відповідні частини осей цих відведень у трехосевой системі коордінат.Із решт отриманих відрізків відновлюють перпендикуляри, точку перетину яких з'єднують з центром системи коордінат.Ета лінія і є електричної віссю серця.

40.Велічіна кута між електричною віссю серця і позитивної полуосью 1 стандартного відведення (кут альфа). Горизонтальне положення (0 - +29 о); нормальне положення (+30 о - +69 о); вертикальне положення (+70 о - +90 о).

41.RII> RI> RIII; у відведенні III зубці R і S приблизно рівні.

42.Високій зубець R у відведенні I, причому RI> RII> RIII: глибокий зубець S в III відведенні.

43.Високій зубець R в III відведенні, причому RIII> RII> RI; в 1 відведення R = S.

44.Полное неузгодженість збудження передсердь та шлуночків, так як водії ритму у них різні: синоатріальна і атріовентрикулярний вузли відповідно.

45.Метод дослідження електричної активності серця, що дозволяє безпосередньо зареєструвати переміщення в певній площині середнього моментного вектора деполяризації і реполяризації передсердь і шлуночків протягом серцевого цікла.Векторкадіограмма.

46.См.ріс. 30.

47.Рітміческое коливання стінки грудної клітини в області прилягання до неї верхівки сердца.В зв'язку зі зміною форми та просторового положення серця на початку кожної систоли шлуночків (фаза напруги). Локалізується в 5-му міжребер'ї зліва, на 1 см досередини від среднеключичнойлінії.

48.Метод рентгенологічного дослідження камер серця і просвіту судин при наповненні їх контрастним веществом.Для оцінки стану структур і функції серця і судин.

49.Метод дослідження серця, заснований на використанні відображення ультразвуку від кордонів розділу двох середовищ з різною щільністю (тканина-кров). Для оцінки стану різних структур міокарда (наприклад, клапанного апарату серця) і фракції викиду.

50.Смещеніе тіла під дією реактивних сил, що виникають при переміщенні крові по порожнинах серця і магістральних судинах протягом серцевого циклу; оцінюють скоротливу діяльність серця.

51.Звукі, що виникають при роботі сердца.Іх оцінюють по силі, висоті і продолжительности.Различают два основні тони (I і II) і два додаткових (III і IV). Дозволяє оцінити функціональний стан клапанного апарату серця й скорочувального міокарда.

52.Сістоліческій, т.к.вознікает на початку систоли шлуночків (у фазу ізометричного скорочення). Зумовлений закриттям і вібрацією атріовентрикулярних клапанів, сухожильних ниток і напругою міокарда желудочков.Совпадает з фазою ізометричного скорочення.

53.Діастоліческій, так як виникає на початку діастоли шлуночків при закритті півмісяцевих клапанів.

54.Оба тону диастолические і виникають у фазу швидкого наповнення шлуночків (III тон) і в кінці їх діастоли у фазу пресістоли (IV тон). Фонокардіографія.

55.Позволяет оцінити стан клапанного апарату сердца.Мітральний - в області проекції верхівки серця, тобто в п'ятому міжребер'ї на 1см досередини від лівої среднеключичной лінії; тристулковий - нижня третина грудини біля основи мечоподібного відростка.

56.Клапан аорти - у другому міжребер'ї справа біля краю грудини, легеневої артерії - у другому міжребер'ї зліва на краю грудини.

57.Звуковие явища, пов'язані з завихреннями струму крові в порожнинах серця і магістральних артеріях; про порушення функції клапанного апарату серця, про звуження судин, про невідповідність розмірів клапанних отворів і діаметра магістральних судин.

58.Метод графічної реєстрації звукових явищ, які супроводжують роботу серця. Фонокардіограм-крива, що відображає частоту і амплітуду звукових коливань, відповідних тонів і шумів сердца.См.ріс.31.

59.Метод дослідження тривалості періодів і фаз серцевого циклу. Тиск у порожнинах серця і аорті, ЕКГ, ФКГ і сфігмограмму.

60.1) Визначають артеріовенозних різницю по кисню, наприклад, вона дорівнює 5 об%;

2) обсяг кисню, що поглинається людиною в хвилину, наприклад, 250 мл / хв; 3) розраховують МОК за формулою:

250 х 100

МОК = ---------- = 5000 мл

5

-----------------

1.С 3-4 місяці внутріутробного жізні.На животі матері.Нізкая амплітуда зубців ЕКГ, зубці Р і Т часто відсутні.

2.Сдвінута вліво у зв'язку з горизонтальним положенням серця з-за високого стояння діафрагми.

3.Сдвінута вправо (різко виражена правограмма) у зв'язку з відносно великою масою правого шлуночка. I відведення-зубець R малий, S глибокий; III відведення - зубець R великий, S малий; RIII> RII> RI.

4.У новонароджених 1:3, у дорослих 1:9. Більш високий зубець Р у новонароджених пов'язаний з відносно великою масою передсердь.

5.У новонароджених анатомічна і електрична осі мають різне спрямування (зрушені вліво і вправо відповідно). У дорослих спрямування цих осей зазвичай збігається.

6.Анатоміческое переважання правого шлуночка практично зникає в перші тижні життя дитини. Електричне переважання, зменшується поступово, у деяких дітей зникаючи лише до 5-6 років.

7.Правограмма, нормограми, левограмма (рідко). Електрична вісь серця поступово зміщується вліво - до нормального стану (зубець RI збільшується, R III зменшується, зубці SI і SIII - протилежні зміни).

8.После 6 месяцев.Сначала чути один систолічний тон, в більш пізні терміни - 1 і II тони, рівні по гучності, з рівними інтервалами між ними.

9.У новонароджених на ФКГ реєструються лише 1 і П тони, нерідко відзначаються функціональні шуми, розщеплення II тону.

10.Шуми, не пов'язані з органічними ураженнями клапанного апарату серця. Зміна тривалості та гучності шумів при змінах положення тіла.

11.В пубертатному (підлітковому) віці. Пов'язано з диспропорцією між зростанням серця, судин і всього організму.

12.Расщепленіе тону, що виникає в результаті асинхронізм в роботі правого і лівого шлуночків, що веде до неодночасно закриття атріовентрикулярних клапанів (розщеплення 1 тону) і півмісяцевих клапанів (розщеплення II тону). У віці 1-6 років і у підлітків (пубертатний період).

13.Относітельно великі поперечні розміри серця порівняно з його длинником (округла форма), горизонтальне і високе положення серця. Це пов'язано з відносно великими передсердями і широкими гирлами великих судин, а також з високим стоянням діафрагми.С 7-12 років.

14.До 2-х років - в 4-м, а з 2 до 6-7 років - у 5-му міжребер'ї на 1-2 см назовні від среднеключичнойлінії. У дітей, в основному, правим шлуночком, у дорослих - лівим.

15.1) Мітральна форма (частіше у дівчаток), 2) "мале" або "крапельне" серце (частіше у дівчаток з різким стрибком росту в пубертатному віці), 3) "гіпертрофоване" серце (частіше у хлопчиків).Заняття 3-е


РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЯ


1.Частота серцевих скорочень, величина венозного повернення крові, опір викиду крові із шлуночків (артеріальний тиск), скоротність міокарда.

2.Нервний, гуморальний і міогенних (гетерометріческій і гомеометрической).

3.Регуляцію сили серцевих скорочень, пов'язану зі зміною вихідної довжини волокон міокарда. "Закон серця" Франка-Старлинга.

4.Сіла скорочень серця в систолу тим більше, чим більше наповнення його порожнин кров'ю і розтягнення міокардіальних волокон під час діастоли.

5.Растяженіе веде до збільшення площі контакту актину з міозином, а також до викиду додаткової кількості кальцію з саркоплазматичного ретикулума, що супроводжується посиленням скорочення.

6.Пріспособленіе діяльності серця до кількості крові, що притікає: збільшення притоку крові до серця збільшує силу його скорочень, зменшення припливу супроводжується послабленням скорочень.

7.Конечнодіастоліческое тиск або конечнодиастолическому обсяг шлуночків. Від величини венозного припливу крові до серця.

8.Регуляцію сили серцевих скорочень, яка реалізується без зміни вихідної довжини волокон міокарда ("сходи" Боудича, рітмоінотропний ефект).

9.Усіленіе серцевих скорочень при збільшенні їх частоти. Підвищення концентрації вільного кальцію в околоміофібріллярном просторі при збільшенні частоти збуджень кардіоміоцитів.

10.Давленіе в аорті. Подовжується період ізометричного напруги, збільшується розтягнення міокарда шлуночків у діастолу. зростає сила скорочень серця.

11.Сократімость серцевого м'яза в умовах, коли показники венозного повернення і артеріального тиску не змінюються. Індекси сократімості.Фракція викиду (СВ / КДО), максимальна швидкість зміни тиску в лівому шлуночку при систоле (dP / dT) макс ..

12.Положітельние інотропні впливу (ударний об'єм та фракція викиду збільшуються), негативні інотропні впливу (ударний об'єм та фракція викиду зменшуються).

13.Афферентние внутрисердечное нейрони, дендрити яких утворюють рецептори розтягування міокарда та коронарних судин; еферентні нейрони, аксони яких іннервують структури провідної системи серця, робочий міокард і гладкі м'язи коронарних судин; вставні нейрони, що утворюють синаптичні зв'язку з аферентні і еферентних нейронами.

14.Стенкі передсердь, міжпередсердної перегородки, верхня третина шлуночків, гирла порожнистих і легеневих вен. З прегангліонарних волокнами блукаючих нервів.

15.Рефлекси, рефлекторні дуги яких замикаються в самому сердце.Предотвращают значні зміни кровонаповнення артеріальної системи.

16.Уровень вихідного кінцево-діастолічного об'єму, зміна венозного повернення, рівень системного артеріального тиску.

17.Еті нейрони синаптически пов'язані як з аферентними внутрішньосерцевих нейронами, так і з прегангліонарних волокнами блукаючих нервов.Направленіе зміни діяльності серця залежить від результату взаємодії імпульсів екстра-та інтракардіального походження.

18.См. мал.32

19.Прегангліонарние волокна - ацетилхолін, Н-холінорецептори інтракардіальних холінергічних нейронів; постгангліонарні волокна-ацетилхолін, М-холінорецептори міокарда.

20.См.ріс.32

21.Прегангліонарние волокна - ацетилхолін, Н-холінорецептори адренергічних нейронів симпатичних гангліїв; постгангліонарні волокна - норадреналін і адреналін, в основному, бета-адренорецептори кардіоміоцитів.

22.В бічних рогах п'яти верхніх сегментів грудного відділу спинного мозку. У всіх шийних та 5 верхніх грудних симпатичних вузлах.

23.От зірчастого ганглія, утвореного злиттям нижнього шийного і трьох верхніх грудних гангліїв симпатичної ланцюжка.

24.Уменьшает частоту серцевих скорочень (негативне хронотропное вплив). Брати Вебер, в 1845 р., в дослідах з роздратуванням периферичного відрізка блукаючого нерва, в яких спостерігалося гальмування роботи серця.

25.Виделяющійся з закінчень парасимпатичних нервів ацетилхолін викликає уповільнення спонтанної діастолічної деполяризації і гіперполяризацію клітин водія ритму, що веде до зниження частоти генерації імпульсів у ньому.

26.Повишеніе проникності мембрани для іонів калію, що веде до збільшення виходу їх з клітки, відповідно до концентраційного градієнту.

27.Уменьшает силу серцевих скорочень (негативну інотропну). І. П. Павлов у дослідах з роздратуванням окремих гілочок блукаючого нерва в серцевому сплетенні, у яких спостерігалося ослаблення скорочень серця.

28.Поніжает, негативне батмотропное та дромотропна вплив. Подовження сегмента PQ (збільшення атріовентрикулярної затримки).

29.Возобновленіе скорочень зупинився у відповідь на подразнення блукаючого нерва серця, незважаючи на продовження роздратування нерва.

30.Увелічітся в 2-3 рази, що доводить наявність гальмівного тонічного впливу центрів блукаючих нервів на діяльність серця.

31.Увелічітся, так як атропін, блокуючи міокардіальних М-холінорецептори, вимикає гальмівне тонічне вплив блукаючого нерва на роботу серця.

32.Тонус підтримується афферентной импульсацией (від барорецепторів судинних рефлексогенних зон, серця, від проприорецепторов скелетних м'язів) і дією ряду гуморальних факторів (адреналін, СО 2, Н + та ін) безпосередньо на центри блукаючих нервів, а також спонтанної активністю нейронів центру.

33.Ізмененіе частоти скорочень серця у відповідності з фазами дихального циклу внаслідок зміни тонусу центрів блукаючих нервов.Ісчезает внаслідок вимикання впливів блукаючих нервів.

34.Визивает почастішання серцевих скорочень (позитивне хронотропное вплив); брати Ціон в дослідах з роздратуванням симпатичних нервів, у яких спостерігалося прискорення серцебиття.

35.Виделяющіеся з симпатичних закінчень катехоламіни прискорюють діастолічну деполяризацію клітин водія ритму серця, що веде до збільшення частоти генерації імпульсів.

36.Увелічівает силу скорочень серця (позитивну інотропну вплив). І. П. Павлов у дослідах з роздратуванням окремих гілок симпатичних нервів у серцевому сплетенні, в яких спостерігалося посилення серцевих скорочень.

37.Увелічівает; позитивне батмотропное та дромотропна впливу. Скорочення PQ сегмента (зменшення атріовентрикулярної затримки).

38.Частота скорочень серця не зміниться. Про відсутність тонічного впливу симпатичних нервів на серце.

39.Ацетілхолін, що виділяється з закінчень блукаючого нерва, швидко руйнується холінестеразою, симпатичний же медіатор руйнується значно повільніше і тому діє довше.

40.Область дуги аорти, каротидного синуса, судини малого кола кровообігу, серця і коронарних судин, гирла порожнистих вен.

41.См.ріс.33

42.См.ріс.33

43.Уменьшается сила і частота серцевих скорочень внаслідок посилення імпульсації від барорецепторів рефлексогенних зон і підвищення гальмівного тонусу центрів блукаючих нервів.

44.Увелічівается частота і сила серцевих сокращеній.Рефлекс Бейнбріджа.Дает можливість швидко "розвантажити" правий шлуночок від підвищеного припливу крові.

45.См.ріс.34

46.Увелічівается збудження барорецепторів в області каротидного синуса, аферентних потік імпульсів від них стимулює центри блукаючих нервів, посилюючи гальмівний вплив цих центрів на діяльність серця.

47.Увелічіваются частота і сила серцевих скорочень у зв'язку зі зниженням тонусу центрів блукаючих нервів внаслідок зменшення імпульсації з барорецепторів судинних рефлексогенних зон.

48.Сніжается частота серцевих скорочень у зв'язку з рефлекторним підвищенням тонусу центрів блукаючих нервів.

49.Рефлекторную зупинку серця при сильному роздратуванні рецепторів черевної порожнини.

50.Прі руйнуванні спинного мозку або будь-якого іншого ланки цього рефлексу, подразнення рецепторів кишечнику не викликає зупинки серця.

51.См.ріс.35

52.Замедленіе серцевих скорочень на 10-20 ударів у хвилину при натисканні на очні яблука.

53.См.ріс. 36

54.Резко урежается частота серцебиття, аж до повної зупинки серця, у зв'язку з посиленням тонусу центрів блукаючих нервів.

55.Условнорефлекторное зменшення тонусу центрів блукаючих нервів і збудження симпатичної нервової системи у відповідь на емоційну напругу перед стартом.Обеспеченіе готовності серцево-судинної системи до виконання значних навантажень.

56.Адреналін. Активація внутрішньоклітинного ферменту - аденілатциклази, в результаті чого стимулюються процеси енергетичного забезпечення міокарда і підвищується проникність клітинної мембрани для Са + +.

57.Повишеніе - посилює серцеві скорочення (аж до зупинки серця в систоле); зниження - веде до зменшення сили скорочень серця. Іони Са + + забезпечують взаємодію ниток актину і міозину і, відповідно, кількість які виникають актомиозинового містків.

58.Сніжается збудливість, провідність і скоротність міокарда, а також пригнічується активність клітин водія ритму серця, що може призвести до зупинки серця в діастоле.В основі цих змін - зменшення ПП, зниження крутизни, амплітуди і тривалості ПД, придушення МДД.

59.Увелічівается збудливість міокарда, прискорюється МДД, сприяючи появі гетеротопних (незвичайних) вогнищ збудження, що супроводжується порушеннями ритмічної діяльності серця.

60.Прі точковому роздратуванні деяких ділянок гіпоталамуса вдається викликати ізольовані реакції серця, наприклад, зміни тільки ритму або тільки сили скорочень лівого желудочка.Взаімодействуют з іншими центрами регуляції діяльності серця, пристосовуючи його роботу до потреб організму.

----------------

1.Міогенние (внутрішньоклітинні); гуморальна регуляція (при високих концентраціях гуморальних агентів); нервова регуляція.Степень вираженості нервових механізмів невелика.

2.Відсутність основні умови для прояву цього закону у зв'язку зі слабкою розтяжністю міокарда і малою тривалістю діастоли.

3.Сила скорочень збільшується. Про функціонування у плода механізму гомеометрической регуляції серця (рітмоінотропная залежність).

4.Реакція серця плоду на гуморальні агенти виявляється до появи виразних нервових впливів на серце. Гуморальні агенти діють при відносно високих концентраціях їх у крові плоду.

5.В кардіоміоцитах плоду добре розвинена система внутрішньоклітинного депонування та транспорту Са + + до міофібрили і від них.

6.На 3-6 тижні внутрішньоутробного розвитку. Ацетилхолін у ембріона цього віку викликає уражень частоти серцевих скорочень.

7.В останньої третини внутрішньоутробного розвитку (з 6 місяців життя плоду).

8.У новонароджених дітей спостерігається виразний глазосердечний рефлекс (Данини-Ашнера) - зменшення частоти серцевих скорочень при натисканні на очі.

9.Большая частота серцевих скорочень, відсутність дихальної аритмії і відсутність почастішання серцебиття після блокади М-холінорецепторів атропіном.

10.Начіная з 3-4 місяця життя ребенка.После 3 років. Поява дихальної аритмії.

11.Рост рухової активності та посилення потоку аферентної імпульсації від проприорецепторов, а також від интеро-і екстерорецепторов в процесі розвитку аналізаторів.

12.У дітей з вимушеним обмеженням рухів частота серцевих скорочень з віком залишається високою; у дітей з високою руховою активністю більш низька частота серцебиття.

13.Усіленіе тонічного впливу блукаючих нервів, значне збільшення ролі закону серця Старлинга.

14.Увеличение тривалості діастоли (внаслідок зменшення частоти серцебиття під впливом гальмівного тонусу блукаючого нерва) і збільшення розтяжності міокарда.

15.Чему старше діти, тим коротший період "впрацьовування", т.е.період протягом якого робота серця зростає до рівня, адекватного даної фізичному навантаженні, триваліше період стабільної посиленої діяльності серця, коротше час відновлення після закінчення роботи.


Заняття 4-е


ГЕ-МО-ДІ-НА-МІ-КА


1.Гемодінаміка - наука про причини, умови і механізми руху крові в серцево-судинної сістеме.Амортізірующііе, судини розподілу, резистивні, обмінні, ємнісні, шунтуючі.

2.Магістральние артерії еластичного типу (аорта, легеневий стовбур і великі артерії, що відходять від них). Забезпечують безперервність кровотоку і згладжування його пульсацій в артеріальній системі.

3.Артеріальние судини м'язового типу (артерії і артеріоли), так як вони мають найбільший опір току крові, визначаючи величину загального периферичного опору.

4.Конечние артеріоли і прекаппілярние сфінктери, так як їх просвіт може зменшуватися (аж до повного перекриття) внаслідок скорочення кільцевої гладкої мускулатури або збільшуватися при її розслабленні, що різко змінює кровотік через капіляри ("крани" відкриті чи закриті).

5.Обменнимі судинами називають капіляри, так як в них відбувається обмін між кров'ю і тканямі.Шунтірующіе судини - артеріовенозні анастомози, що забезпечують перехід крові (шунтування) з артерій у вени, минаючи капіляри.

6.Венули і вени; вони є резервуаром (депо) крові змінної емкості.Високая розтяжність їх стінки.

7.Задержка частини крові (до 45-50%) у ємнісних судинах окремих органів і тканин (кров'яних депо) та тимчасове виключення її із загальної ціркуляціі.Селезенка, печінку, легені, підшкірне судинне сплетення.

P1 - P2

Q = ----------

R


8.Градіент тиску між артеріальним і венозним кінцями судинного русла.Работой серця.

9.Во час фази вигнання частину кінетичної енергії серця переходить в потенційну енергію розтягнутих кров'ю стінок аорти і великих артерій, зниження еластичного напруги яких під час діастоли підтримує безперервний потік крові.

10.Об'ем крові, що протікає через посудину, прямо пропорційний градієнту тиску і обернено пропорційний гідродинамічного опору:11.Максімальное тиск в магістральних артеріях під час систоли желудочков.В аорті - 110-120 мм рт.ст., в легеневій артерії - 25-30 мм рт.ст.

12.Мінімальное тиск в магістральних артеріях в кінці діастоли желудочков.В аорті 70-80 мм рт.ст., в легеневій артерії - 10-12 мм рт.ст.

13.Потому що опір судин малого кола приблизно в 10 разів менше опору судин великого кола через відносно більшого діаметра легеневих артеріол, більшої їх розтяжності і невеликої довжини судинного русла малого кола.

14.Разность між систолічним і діастолічним тиском в артеріях. В аорті 35-40 мм рт. ст., в легеневій артерії 15-20 мм рт.ст.Оно реєструється на протязі від аорти (легеневої артерії) до артеріол.

15.Постоянное (непульсуюча) артеріальний тиск, який забезпечує такий же гемодинамічний ефект, як і реальне пульсуюче давленіе.Постепенно знижується.


16.

Р сист. -Р диаст.

Р СР = Р диаст. + ---------------------------

317.См.ріс.37

18.Вследствіе витрати розвивається серцем енергії на подолання опору при русі крові по судинах. В артеріолах, так як в цих судинах найбільший опір току крові.

19.Работа серця, обсяг циркулюючої крові, опір току крові (особливо просвіт судин, надає найбільш виражений вплив на цей показник).

8l h

R = ----

r 4


20. В'язкість крові (h), довжина судин (l), їх радіус (r):

21.См.ріс.38

22.Волни I порядку - пульсові, їх частота відповідає частоті скорочень серця (у нормі - 60-80/мін.). Хвилі II порядку - дихальні (частота цих хвиль дорівнює частоті дихання, в нормі 12-16/мін.).

23.Медленние коливання тиску (1-3/мін.), Кожне з яких охоплює декілька дихальних хвиль (другого порядку). Обумовлені періодичними змінами тонусу судинного центру (зазвичай на тлі гіпоксемії, наприклад, в результаті крововтрати).

24.В манжеті, накладеної на плече і пов'язаної з манометром, підвищують тиск до повного пережатия артерії (при цьому зникає пульс на променевій артерії), потім поступово випускають повітря з манжети до появи пульса.Манометр в цей момент показує величину систолічного тиску.

25.В манжеті, накладеної на плече і пов'язаної з манометром, підвищують тиск до повного пережатия артерії; потім, поступово знижуючи тиск, відзначають по манометру величину його в момент появи тонів, що прослуховуються фонендоскопом над променевої артерією в ліктьовому згині (систолічний тиск). Продовжуючи декомпресію, відзначають величину тиску, при якому тони зникають (діастолічний тиск).

26.При вимірі тиску за способом Короткова з допомогою фонендоскопа вислуховуються звукові явища (тони) в артерії, що дозволяє оцінити не тільки систолічний, але і діастолічний давленія.По способу Ріва-Роччі шляхом пальпації пульсу вимірюється тільки систолічний тиск.

27.Звуковие явища, що виникають нижче місця накладення манжети і вислуховуємо фонендоскопом при вимірюванні артеріального тиску за методом Короткова.

28.Вознікновеніе тонів пов'язано з різким прискоренням струмом крові, що протікає в момент систоли через здавлений манжетою ділянку артерії, і ударами цієї крові об стінки судини (турбулентний потік) і масу крові за манжетою. Тони зникають, коли тиск в манжеті стає трохи нижче діастолічного, так як артерія в цих умовах не здавлені, і кров тече ламінарно.

29.Метод дослідження артеріальних судин, що дозволяє оцінити ступінь їх еластичності, величину систолічного, діастолічного та середнього тисків.

30.См.ріс.39.Амплітуда коливань.

31.Рітміческіе коливання артеріальної стінки, зумовлені підвищенням тиску в період систоли і зниженням його під час діастоли.

32.Запісь пульсових коливань артеріальної стенкі.См.ріс.40

33.Вторічним підвищенням тиску в артеріях у зв'язку з відбитим ударом крові про півмісяцеві клапани в момент їх закриття на початку діастоли.

34.См.ріс.41

35.Распространеніе області підвищеного кров'яного тиску, що виникає в артеріях при викиді крові серцем в систолу. У середньому 9 м / с (максимальна лінійна швидкість кровотоку в аорті 0,5 м / с).

36.Увелічівается у зв'язку зі зменшенням еластичності судин. У молодих людей 6-8 м / с, у літніх - 10-20 м / с.

37.Градіент тиску у венозній системі (створюваний серцем), скорочення скелетних м'язів, наявність клапанів у венах, негативний тиск у грудній порожнині, пульсація артерій, розташованих поряд з венами.

38.Сокращеніе м'язів і пульсація артерій періодично здавлюють вени; при цьому, завдяки клапанів, кров просувається лише в одному напрямку - до серця.

39.Об'ем венозної крові, що притікає в хвилину по верхній і нижній порожнистим венах до сердцу.Равен хвилинному обсягу серця - 4-5 л / хв.

40.Колебанія стінок великих вен поблизу серця, обумовлені утрудненням припливу крові до серця під час систоли передсердь і пульсовими коливаннями стінок великих артерій, розташованих поряд з венами.

41.Прямой метод (за допомогою водного або електронного манометрів) і непрямі методи: оклюзійної плетизмографии, Гертнера (без приладів).

42.Метод дослідження кровонаповнення органу шляхом реєстрації змін його обсягу, що залежить від припливу крові та її відтоку.

43.Устройство, що складається з герметично закривається судини, наповненого водою або повітрям, манометра для вимірювання коливань тиску в цій посудині, і реєстратора.

44.При оклюзійної плетизмографии пережимаються вени, що перешкоджає відтоку крові від досліджуваного органу при збереженні припливу до нього по артеріям.Об'емную швидкість кровотоку в органі і венозний тиск.

45.Конечность поміщають у посудину плетизмографа, поєднаного з манометром, і повільно накачуючи повітря в манжету, здавлюють вени; в момент пережатия вен збільшується обсяг кінцівки, що реєструється на плетизмограммой. Показання манометра в цей момент відповідають рівню венозного тиску.

46.Давленіе у верхній і нижній порожнистих венах; вимірюють за допомогою електроманометров при катетеризації правих відділів сердца.В нормі дорівнює тиску крові у правому передсерді або незначно перевищує його (0 ± 2-3 мм рт.ст.) - при видиху позитивне, при вдиху - негативне.

47.Наблюдают за тильною поверхнею руки при її повільному піднятті; відзначають, на якій висоті спадаются вени.Расстояніе від цієї точки до рівня правого передсердя служить показником венозного тиску в см.вод.ст.Человек повинен перебувати в горизонтальному положенні на спині.

48.При необережному зондуванні повітря може потрапити у вени, потім в серце і судини легень (повітряна емболія), тому що тиск в крупних венах зазвичай нижче атмосферного (негативне).

49.Прямим способом: під контролем бінокулярного мікроскопа в капіляр вводять найтоншу канюлю, з'єднану з електроманометром.На артеріальному кінці капіляра тиск 30-40 мм рт.ст., на венозному 10-15 мм рт.ст.

50.Благодаря цього, по всій довжині капілярів клубочків нирок рідина фільтрується з крові в канальці нефрона, а в легенях переважає реабсорбція рідини з легеневої тканини в кров ("підсушування" альвеол).

51.Функціонірующіе в даний момент капілляри.Увелічівается за рахунок відкриття прекапілярних сфінктерів.

52.Лінейная швидкість - відстань, на яке переміщається кров по судині в одиницю времені.У стінки судини лінійна швидкість нижче, через тертя крові об стінки сосуда.Об'емная швидкість-об'єм крові, що протікає через поперечний переріз даного відділу кровоносної системи в одиницю часу . Шляхом

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Медицина | Реферат
669.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Програмоване та проблемне навчання
Програмоване та модульно-розвиваюче навчання
Контроль навчання
Навчання контроль атестація та оцінка діяльності постачальника
Контроль і оцінка результатів навчання в початковій школі
Тематичний контроль знань учнів як ефективний процес навчання хімії
Внутрішньошкільний контроль в сучасних умовах як інструмент управління якістю навчання учнів
Елементи фізіології клітини
Вплив фізіології на психологію
© Усі права захищені
написати до нас