Програма патріотичного виховання у початковій школі Я і моя сім`я 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Муніципальне загальноосвітній заклад
Петровська середня загальноосвітня школа
«Освітній центр»
Борського району Самарської області

Програма патріотичного виховання молодших школярів

«Я і моя сім'я»

Автор-упорядник: вчитель початкових класів
Осипова Н.П.
с. Петрівка 2008

Введення
Актуальність проблеми патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку
Росія - країна високої духовності, унікальною душевності, відкритості, безкорисливості та привітності.
Росіянам у вищій мірі були завжди властиві любов до рідної землі, гордість своєю приналежністю Росії. Найбільшою національною цінністю був патріотизм - любов до свого народу, потяг до всього російського, невідривна прихильність до місця свого народження, повагу до предків, традицій, культури, всьому укладу життя.
В останні десятиліття в Росії відбулися економічні та політичні зміни, які призвели до значної соціальної диференціації населення та втрати загальних для всіх громадян країни духовних цінностей. Ці зміни знизили виховний вплив російської культури як найважливішого чинника формування почуття патріотизму. Стала все більш помітною поступова втрата нашим суспільством традиційного російського патріотичної свідомості.
Соціально-економічні умови життя на селі обмежили коло спілкування сільських школярів. Відсутність різноманіття установ культури, спеціалізованих об'єктів патріотичного виховання, таких як музей, меморіальні комплекси, культурно-етнографічні центри установ та додаткової освіти на селі привели до обмеження засобів розвитку сільського школяра. Крім того, в результаті урбанізації руйнуються вікові підвалини традиційної російської родини. Відсутність на селі перспективи соціального та економічного розвитку накладає свій відбиток на світогляд селян, що у свою чергу зробило негативний вплив на цивільно-патріотичне виховання молодшого покоління. По використанню ж фольклору, з появою телебачення і комп'ютерів, село практично зрівнялася з містом, тобто порушився природний спосіб збереження і передачі основ народної культури. Отже, виникла необхідність створення реальних умов, що сприяють формуванню патріотичних якостей особистості.
Молодший шкільний вік-це період позитивних змін і перетворень. Тому так важливий рівень досягнень, здійснених кожною дитиною на даному віковому етапі. Якщо в даному віці дитина не відчує радість пізнання, не придбає вміння працювати, не навчитися любити близьких, берегти природу, не придбає упевненість в своїх здібностях і можливостях, зробити це в подальшому буде значно важче і вимагатиме незмірно більш високих душевних і фізичних витрат. Крім того, соціальний досвід дитини - це не те, що він знає і пам'ятає, бо прочитав, вивчив, а те, що він пережив, і цей досвід постійно визначає його дії і вчинки.

Мета програми:
Основна мета даної програми: формування основ патріотизму (виховання якостей людини, які складають основу його комунікативної, громадянської і соціальної активності, розвиток творчих здібностей, виховання поваги до культури та історії сім'ї).
Реалізація даної програми передбачає:
· Формування провідних інтегративних якостей особистості;
· Безперервну педагогічну діагностику, що переходила в самодіагностику, самопізнання;
· Практичну діяльність;
· Зміст освіти гуманітарної культури;
· Оптимальне поєднання індивідуального виховання, самовиховання і виховання в колективі;
· Педагогізації виховного середовища в соціумі, нерозривний зв'язок з виховними чинниками середовища: батьками, позашкільними установами.
Змістові лінії програми
Освітня - містить ідеї, ідеї теорії, закони та закономірності, що характеризують культурні, історичні, географічні особливості кожної сім'ї.
Ціннісна - передбачає формування краєзнавчого світогляду, орієнтацію на цінності родинної культури, на її вивчення, збереження.
Діяльна - сприяє становленню культуросообразного поведінки з урахуванням особливостей сім'ї, в єдності різноманітних видів діяльності.
Творча - передбачає розвиток творчих здібностей учнів, дослідницьких умінь, самоосвіти засобами краєзнавчого компонента.
Виховні цілі:
· Пробудження і зміцнення родинних почуттів і відносин до батьків, братів і сестер, старшим і молодшим членам родини, до близьких людей;
· Формування у вихованців та їх батьків інтересу до вивчення історії, свого родоводу сім'ї, життя рідних і близьких, вірно служили і службовців сьогодні Батьківщині;
· Залучення юного покоління росіян до багатств традиційної вітчизняної культури, як витоку, з якого починається сходження до високих зразків російської класичної та світової культури.
Принципи
· Принцип ціннісно-смислового рівності дорослого і дитини.
· Принцип культуровідповідності.
· Природосообразно виховання.
· Принцип системності: забезпечення системи взаємодії всіх суб'єктів виховання.
· Прикладна спрямованість.
· Інтегративність.
Засоби реалізації проблеми:
· Спілкування (освіта)
Можливі теми для спілкування:
«Неминуща життєва цінність»;
«З історії родини»;
«Цінності сімейного життя наших предків»;
«Сімейні династії»;
«Ні в Росії сім'ї такої, де б ні пам'ятний був свій герой ...», та інші
Можливі форми спілкування:
«Подорож в минуле і сьогодення свого народу»;
«У фамільне древо»;
«Подорож у дитинство наших батьків»; (бабусь, дідусів, далеких і близьких родичів);
Сімейна вітальня.
Батьківська школа:
1. «Духовно моральні основи сім'ї».
2. «Пишемо історію своєї сім'ї».
3. «Родовід родини»
4. «Передача героїчних і трудових традицій сім'ї новим поколінням».
. Діяльність
- Вивчення історії родини, свого родоводу;
- Спільна з батьками та родичами робота вихованців з вивчення життя яскравих представників різних поколінь в сім'ї, рідні, створення сімейних книг «Гордість нашої рідні», «Трудова слава моєї родини», «Наші династії» та ін;
- Організація і робота:
- Клубу юних знавців історії Малої Росії;
- Дитячої Служби Милосердя;
- Інтер - клубу «Дружба» (історія, культура, традиції, звичаї, обряди, ігри, забави, іграшки, святковий вінок народів, що проживають на території Малої Батьківщини);
- Центру розробки та реалізації соціально значущих проектів (посильну участь у вирішенні проблем Малої Батьківщини, рідного краю).

Відносини, що формуються в результаті спілкування та діяльності
Доброта, турбота, милосердя, любов і повагу до матері та батька, старшому
поколінню в родині, дітям, іншим людям; подяку; борг, повинність; мудрість стосунків чоловіка і жінки, чоловіка і дружини; благородство, гідність.
Цілі і завдання програми:
· Виховання патріотів і громадян Вітчизни, любов до якого починається з любові до родини, рідним і близьким людям;
· Формування у дітей та їх батьків інтересу до вивчення історії своєї сім'ї;
· Надання допомоги сім'ям вихованців у гармонізації сімейних відносин і гармонізації у сфері взаємовідносин та взаємодії «Школа - родина»;
· Надання посильної допомоги сім'ї у вихованні сім'янина, в усвідомленні вихованцями своїх соціально-значимих сімейних ролей: син - дочка, онук - онука, брат - сестра, близький - далекий родич;
програма покликана допомогти дорослим та дітям:
· Заглянути в «Дзеркало історії» російської сім'ї та сімей інших народів, що проживають на території Росії;
· Відшукати своє коріння, дізнатися якою була доля власної родини в історії країни;
· Осмислити зв'язок часів, спробувавши не тільки знайти, але й закріпити живу Нитка Пам'яті родини з її старшим поколінням, з предками, зі своїм родом;
· Усвідомити, що ми не безрідні, не Івани спорідненості свого не пам'ятають;
· Зрозуміти свою відповідальність за сьогодення і майбутнє сьогоднішньої (батьківської) і майбутньої своєї сім'ї, старше покоління в сім'ї (прабабусь і прадідусів, бабусь і дідусів, батьків і матерів).
Терміни реалізації програми
Провідною в молодшому шкільному віці стає навчальна діяльність. Перехід до систематичного навчання створює умови для розвитку нових пізнавальних потреб дітей, активного інтересу до навколишньої дійсності, до оволодіння новими знаннями й уміннями.
Тому в систему самовдосконалення особистості суб'єкт виховання на даному етапі розвитку одержав умовну назву «дослідник».
Реалізація програми розрахована на весь курс початкової освіти та представляє собою чотири щаблі розвитку, чотири змістові лінії.
1 клас «Мій родовід».
2 клас «Мир дому моєму».
3 клас «Нехай не померкне ніколи століть єднальна нитка».
4 клас «Моя сім'я - моя Росія».
Технології:
 Знайомство з історичним минулим сім'ї;
 Знайомство з традиціями і звичаями російського народу, фольклором;
 Проведення творчих конкурсів, що демонструють ставлення учнів до історії своєї сім'ї, знання історії;
 Дослідницька діяльність, спрямована на самостійне добування знань з історії своєї родини, краю, села;
 Проектна діяльність
Форми роботи:
 Заходи, присвячені важливим історичним датам;
 Ділові ігри;
 Класні години;
 Бесіди, диспути, вікторини;
 Дослідницька діяльність;
Колективні творчі справи;
 Огляди-конкурси, виставки;
 Змагання;
 Екскурсії, поїздки, походи;
 Трудові справи;
 Тренінг
Об'єкт діяльності:
програма розрахована на дітей молодшого шкільного віку.
Очікувані результати реалізації програми:
Реалізація даної програми передбачає:
· Систему краєзнавчих знань,
· Стійкий інтерес до історичного минулого своєї сім'ї, малої батьківщини та Росії,
· Шанобливе і дбайливе ставлення до пам'яток архітектури і культури;
· Любов і дбайливе ставлення до рідної природи;
· Посильну служіння Батьківщині, активна життєва позиція, інтерес до пізнання, прагнення до самовираження та самореалізації; ініціативність і творчість у праці, дбайливе ставлення до результатів праці, усвідомлення значущості праці;
· Чесність, поважне і доброзичливе ставлення до людей, самоповагу і дотримання правил культури, організованість, пунктуальність і вимогливість до себе.

Зміст програмного матеріалу
1 клас - «Мій родовід»
Завдання:
1. Пробудження і зміцнення родинних почуттів і відносин до батьків, братів і сестер, старшим і молодшим членам родини. до близьких людей.
2. Формування у вихованців та їх батьків інтересу до вивчення історії, свого родоводу сім'ї, життя рідних і близьких, вірно служили і службовців сьогодні Батьківщині.
3. Формувати уявлення про природний і соціальному оточенні людини, вміння вести себе в ній відповідно до загальнолюдськими нормами.
Зміст програмного матеріалу: що ми знаємо і не знаємо про те звідки я, і де моє коріння; робота у сімейному архіві, встановлення імен і прізвищ своїх предків; збір спогадів родичів, фотографій, реліквій, нотаток різного характеру.
2 клас - «Мир дому моєму»
Завдання:
1. Виховання люби до місця, де народився і живеш, поваги до його історичного минулого і сучасного, почуття відповідальності за його майбутнє;
2. Розвиток творчої активності.
3. Виробляти звичку вести себе відповідно до загальноприйнятих норм, як у суспільстві, так і вдома.
Зміст програмного матеріалу: робота з відновлення фактів з життя далеких предків, які жили до Жовтневої революції (з 1918 р.), вивчення значення твого роду в історії країни під час ВВВ, Афганської і чеченської воєн.
3 клас - «Нехай не померкне ніколи століть єднальна нитка»
Завдання:
1. Виховання люби до сім'ї, рідним і близьким людям; поваги до історичного минулого і сучасного сім'ї, в якій народився;
2. Розвиток творчої активності.
3. Формування у вихованців та їх батьків інтересу до вивчення історії своєї родини.
Зміст програмного матеріалу: відшукати своє коріння, дізнатися якою була доля власної родини в історії країни; дізнатися про цікавих людей: героїв війни, праці, людей мистецтва тощо; народні промисли, твори мистецтва, фольклор, традиції та звичаї родини.
4 клас - «Моя сім'я - моя Росія»
Завдання:
1. Затвердження національно - патріотичних цінностей, прищеплення почуттів поваги і любові до культури, природи, історії Росії, Самарської області, традиціям і звичаям народів Росії.
2. Виховання толерантності по відношенню до людей інших національностей, політичних поглядів і переконань.
3. Розвиток почуття причетності традиціям і духовним цінностям Батьківщини, бажання їх зберігати, відроджувати і множити.
4. Прищеплення молодому поколінню морального імунітету проти низькопробної культури, що поглинула нашу країну.
5. Навчання корисного проведення часу у вільний від навчання та інших занять час з використанням традицій народної культури.
Зміст програмного матеріалу: Росія - наша Батьківщина, символи держави, історична довідка, географічна довідка, народи, які населяють країну, особливості їхньої культури та історії, ознайомлення із зразками народного мистецтва; природне розмаїття, охорона природи, основи екологічної культури, роль природи у збереженні здоров'я людини.
Наша Батьківщина в живопису, піснях і віршах. Співпраця як основа добрих, творчих відносин між людьми, що виключають національні і політичні конфлікти.
Самарська область - частка Росії. Історія Самари в історії Росії. Архітектурні та культурні пам'ятки Самари і Самарської області. Адміністративний поділ Самарської області. Природа та екологічні проблеми. Видатні люди землі самарської.
Критерії ефективності:
Пам'ятка - орієнтир для 1, 2, 3 класів:
Знаю:
-Що таке сім'я і для чого вона створюється;
-Історію свого роду, своєї сім'ї;
-Історію сімейних реліквій;
-Традиції і звичаї своєї сім'ї;
-Як називаються мої родичі, ким вони доводяться мені і моїм батькам; характер і особистісні особливості своїх рідних, їх звички, інтереси і потреби;
-Роль кожного члена сім'ї в її житті;
-Проблеми сім'ї в цілому і проблеми її членів зокрема;
-Стан здоров'я членів моєї родини;
-Матеріальне становище сім'ї;
-Де і ким працюють батьки, що входить у сферу їх професійної діяльності;
-Коло знайомств сім'ї;
-Важливі дати в житті сім'ї (день народження сім'ї, дні народження й іменини членів сім'ї та ін);
-Сімейний етикет;
-Свої права і свої сімейні обов'язки;
-Як і чим я можу допомогти своїм близьким.
Умію:
-Любити свою сім'ю і всіх своїх рідних і близьких;
-Бути вдячним;
-Радіти успіхам членів сім'ї і співпереживати при їх невдачах і бідах;-зрозуміти і прощати, співчувати і допомагати;
-Поважати думку інших членів сім'ї;
-В злагоді робити загальні справи;
-Осмислювати свій борг перед старшими членами сім'ї;
-Скласти родовід моєї родини, вести сімейну літопис;
-Зберігати сімейні реліквії;
-Донести відомості про свій рід, свою родину до майбутніх своїх своїх дітей і онуків;
-Розумно користуватися своїми правами в сім'ї;
-Сумлінно виконувати свої обов'язки;
-Піклуватися про старших і молодших членів сім'ї;
-Доглядати за собою, не додаючи проблем старших членів сім'ї;
-Будувати взаємини з рідними і близькими мені людьми, спілкуватися з ними на рівні культури відносин та спілкування;
-Правильно виходити з конфліктних ситуацій, що виникають у сім'ї;
-Вести здоровий спосіб життя;
-Надавати посильну допомогу у вирішенні проблем сім'ї в цілому та проблем кожного члена сім'ї зокрема;
-Створювати домашній затишок, надавати допомогу у вирішенні побутових питань життя
сім'ї;
-Організовувати сімейні свята, ігри, забави, розваги;
-Відстоювати честь і гідність своєї сім'ї та її членів гідними людини
способами;
-Робити приємне своїм рідним і близьким.
Дію:
-Беру участь у складанні родоводу моєї родини, її літописі;
-Березі і передаю наступним поколінням історію і традиції своєї сім'ї;
-Підтримую родинні зв'язки з родичами, котрі живуть поза мого будинку;-сумлінно виконую свої обов'язки по будинку;
-Посильно беру участь у вирішенні сімейних проблем;
-Беру участь в організації дозвілля сім'ї;
-Допомагаю старшим і молодшим членам сім'ї, дбаю про них;
-Вчуся у старших членів сім'ї вести домашнє господарство, допомагаю їм у їхніх справах;-березі мир і спокій моєї сім'ї;
-Готуюся стати продовжувачем роду, до створення своєї власної сім'ї
Пам'ятка - орієнтир для 4 класу:
Знаю:
-Історію Росії;
-Історію Малої Батьківщини і рідного краю;
-Історію свого народу і його звичаї;
-Історію релігій народів споконвічно проживають на території Самарської області;
-Історію державних символів України;
-Імена та історію життя знаменитих співвітчизників, які прославили Росію;
-Національні риси характеру росіян, що відрізняє нас від інших народів світу;
-Що входить в поняття «російська душа», «менталітет народу»;
-Духовні і моральні основи росіян;
- Свою рідну мову;
-Рідну літературу;
-Культуру свого народу (історія, основи), традиції, звичаї, обряди, народний
календар, народні свята, ігри та забави, народні промисли, живопис, музика, архітектура, кіно, театр та ін
-Основи національної кухні;
-Основи народної медицини.
Умію:
-Розповісти про історію своєї Вітчизни;
-Розповісти про культуру свого народу, його традиції, звичаї, обряди;
-Розповісти про співвітчизників, які прославили Росію своїми подвигами і дея-
нями (у тому числі про своїх предків, рідних і близьких людей);
-Розповісти про себе як носії характеру тієї чи іншої національності;
-Грамотно висловлюватися і писати на своїй рідній мові, використовувати у своїй промові
живе слово свого народу;
-Відрізнити справжнє мистецтво свого народу від мистецтва низькопробного, масового;
-Співати пісні свого народу;
-Розповідати народні казки, перекази й оповіді;
-Виконувати традиційні народні танці, танці;
-Готувати національні страви;
-Готувати і проводити народні свята;
-Грати в народні ігри, водити хороводи;
-Використовувати у своєму одязі і в оздобленні свого будинку, своєї квартири народні
мотиви;
-Правильно використовувати рецепти народної медицини;
-Виготовляти вироби з серії народних промислів;
-Цінувати красу і багатства рідної природи;
-Вмію при необхідності захистити честь і гідність Батьківщини;
-Вмію правильно аналізувати події, що відбулися в моїй країні.
Дію:
-Вивчаю історію Росії, своєї Малої Батьківщини і рідного краю;
-Опановую багатствами духовної спадщини Росії;
-З повагою ставлюся до символів Росії: знаю історію державних символів, знаю текст і мелодію Гімну РФ, грамотно веду себе при підйомі прапора та виконання Гімну, можу дізнатися герб Росії серед інших гербів;
-Читаю книги і дивлюся фільми, присвячені моєму Батьківщині й життя чудових людей;
-Беру приклад з гідних громадян своєї Вітчизни, вивчаю їх життя і їх діяння;
-Ставлюся до Іншим людям, слідуючи моральному кодексу честі мого народу;
-Не порушую правила людського співжиття і закони моєї держави;
-Розвиваю традиції народу і передаю їх наступному поколінню;
-Беру участь в акціях милосердя, допомагаю рідним, ветеранам, людям похилого віку;
-Готую і проводжу вдома і в школі народні свята;
-Беру участь у збереженні та відродження пам'яток історії та культури;
-Ходжу в походи по рідному краю;
-Березі природу рідного краю, беру участь в акціях допомоги природі, братам нашим
меншим;
-Вчуся захищати честь і гідність своєї Вітчизни, його інтереси;
-Беру участь у соціально-значущих проектах, спрямованих на поліпшення навколишнього
щей життя;
-Вношу свій посильний внесок у вирішення проблем країни.
Орієнтовна мінімальна діагностична програма вивчення рівнів прояву вихованості молодшого школяра
Основні відносини показники вихованості
Ознаки та рівні формуються якостей
1.Патріотізм
1.1. Ставлення до рідної природи.
3-любить і береже природу, спонукає до дбайливого ставлення інших;
2-любить і береже природу;
1 - бере участь у діяльності з охорони природи під керівництвом вчителя;
0 - природу не цінує і не береже.
1.2. гордість за свою країну.
3 - цікавиться і пишається історичним минулим Вітчизни, розповідає про це іншим;
2 - цікавиться історичним минулим;
1 - знайомиться з історичним минулим при намірі старших;
0 - не цікавиться історичним минулим.
1.3. Служіння своїми силами.
3 - знаходить справи на службу малому Батьківщині й організовує інших;
2 - знаходить справи на службу малому Батьківщині;
1 - бере участь в справах на службу малому Батьківщині при організації та підтримці з боку вчителів;
0 - не бере участі в справах на користь малому Батьківщині.
1.4. Турбота про свою школу.
3 - бере участь в справах класу і залучає до цього інших;
2 - відчуває гордість за свою школу, бере участь в справах класу;
1 - у справах класу бере участь при намірі;
0 - у справах класу не бере участь, гордості за школу не відчуває.

Ставлення до розумової праці
2.Любознательность
2.1. Пізнавальна активність
3-сам багато читає і знає, обговорює з друзі дізналися;
2 - сам багато читає;
1 - читає при спонуканні дорослих, вчителів;
0-читає недостатньо, на спонукання вчителі не реагує.
2.2.Стремленіе реалізувати свої інтелектуальні здібності.
3 - прагне вчитися якомога краще, допомагає іншим;
2 - прагне вчитися якомога краще;
1 - вчиться за наявності контролю;
0 - погано вчиться навіть за наявності контролю.
2.3.Саморазвітіе.
3 - є улюблене корисне захоплення, до якого приваблює товаришів;
2-є улюблене корисне захоплення;
1 - ні корисного захоплення, у позаурочній пізнавальної діяльності бере участь при наявності спонукання вчителя;
0 - у позаурочній діяльності не бере участь.
2.4. Організованість у навчанні.
3 - роботу на уроці й домашні завдання виконує уважно, акуратно, допомагає товаришам;
2 - роботу на уроці й домашні завдання виконує уважно, акуратно;
1 - працює на уроці, і домашні завдання виконує під контролем;
0 - на уроках неуважний, домашні завдання не виконує.
Ставлення до фізичної праці
3. Працьовитість.
3.1 Ініціативність і творчість у праці.
3 - знаходить корисні справи в класі, школі, і організовує товаришів на творчу працю;
2 - знаходить корисні справи в класі, школі, виконує їх з інтересом;
1 - бере участь в корисних справах класу, у школі, організованих іншими;
0 - у корисних справах не бере участь, позитивну ініціативу, і творчість не проявляє.
3.2. Самостійність у праці.
3-добре працює без контролю з боку старших і спонукає до цього товаришів;
2 - сам добре працює, але до праці інших байдужий;
1 - трудиться за наявності контролю;
0 - участі у праці не приймає.
3.3.Бережное ставлення до результатів праці.
3 - береже особисте і суспільне майно, стимулює до цього інших;
2 - береже особисте та громадське майно;
1 - вимагає контролю у ставленні до особистого і громадського майна;
0 - небережлів, допускає псування особистого і громадського майна.
3.4. Усвідомлення значущості праці
3 - усвідомлює значимість праці, сам знаходить роботу по своїх силах і допомагає товаришам;
2 - усвідомлює значимість праці, сам знаходить роботу по своїх силах;
1 - не має чіткого уявлення про значущість праці, за виконання робіт під силу потребує керівництва;
0 - не усвідомлює значущості праці, не вміє і не любить працювати.
Ставлення до людей
4. Доброта і чуйність
4.1. Шанобливе ставлення до старших.
3 - поважає старших, не терпить зневажливого ставлення до них з боку однолітків;
2 - поважає старших;
1 - до людей похилого віку не завжди поважний, потребує керівництва;
0 - не поважає старших, допускає грубість.
4.2.Дружелюбное ставлення до однолітків.
3 - чуйний до друзів і близьким, шанобливо ставиться до однолітків, засуджує грубість;
2 - чуйний до друзів, близьких та однолітків;
1 - проявляє дружелюбність, потребує спонукання з боку товаришів і старших;
0 - грубий та егоїстичний.
4.3. Милосердя.
3 - співчуває і допомагає слабким, хворим, безпомічним і налаштовує на це інших;
2 - співчуває і допомагає слабким і хворим;
1 - допомагає слабким, хворим за умови наявності контролю або доручення;
0 - неотзивчів, іноді жорстокий.
4.4. Чесність у відносинах з товаришами і дорослими.
3 - чесний в стосунках з товаришами і дорослими, не терпить прояви брехні і обману з боку інших;
2 - чесний в стосунках з товаришами і дорослими;
1 - не завжди чесний;
0 - нечесний.
Ставлення до себе
5. Самодисципліна.
5.1. Розвинена добра воля.
3 - проявляє добру волю і прагне розвивати її, підтримує прояв доброї і засуджує прояв злої волі;
2 - проявляє добру волю, прагнути розвивати її;
1 - розвиває волю в організованих дорослими ситуаціях, нерідко підкоряючись волі інших;
0 - силою волі не має і не прагне її розвивати.
5.2.Самоуваженіе, дотримання культури поведінки.
3 - добровільно дотримується правил культури поведінки, вимагає цього від інших;
2 - добровільно дотримується правил культури поведінки, не піклується про інших;
1 - норми, правила поведінки дотримується за наявності контролю;
0 - норми і правила поведінки не дотримується.
5.3. Організованість і пунктуальність.
3 - своєчасно і якісно виконує будь-яку справу, вимагає цього від інших;
2 - своєчасно і якісно виконує свої справи;
1 - при виконанні справ і завдань потребує контролю;
0 - розпочаті справи не виконує.
5.4. Вимогливість до себе.
3 - вимогливий до себе і товаришів, прагне проявити себе у добрих справах і вчинках;
2 - вимогливий до себе, прагне проявити себе у добрих справах і вчинках;
1 - не завжди вимогливий, не прагне проявити себе у добрих справах і вчинках;
0 - до себе не вимогливий, виявляє себе у негативних вчинках.
Основні (зразкові) заходи з реалізації програми:

Назва заходу
Форма
Клас
1
Русь, Росія, Батьківщина моя
Свято
1,2,3,4.
2
День матері
1,2,3,4
3
Сімейне свято «Азбука великих і малих справ нашої родини»
1,2,3,4
4
Свято ігри й іграшки
1
5
Звідки беруться бруднулі?
Гра-подорож
1
6
Свято врожаю
Гра-змагання
1,2,3,4
7
Смачного! Етикет за столом.
Ігровий тренінг
1,2,3,4
8
Як прикрасити будинок до Нового року.
Урок творчості
1,2,3,4.
9
Ввічливі слова
Бесіда, ігровий тренінг.
1,2.
10
Порядок час береже. Як організувати свою працю будинку.
Бесіда
1,2.
11
Чесної семик. Масляна.
Ігрова програма.
1,2,3,4
12
З бабусиної скрині.
Свято-виставка.
1,2,3,4
13
Краса рідної природи
Фотовиставка
1.
14
Тато, мама, я - спортивна сім'я.
Спортивне свято.
1,2,3,4.
15
Режим дня.
Бесіда.
1,2.
16
Історія школи
Екскурсія до шкільного музею.
1,2.
17
Складемо правила поведінки в школі.
Аналітична бесіда
2.
18
Ось моє село, ось мій рідний дім.
Гра-подорож.
2.
19
Сімейні династії
Міні проект.
3
20
Сільські професії
Ділова гра.
2
21
Святі місця Самарського краю
Екскурсія, міні проект.
4
22
Дружба кожному потрібна, дружба вірністю сильна.
Бесіда
1,2.
23
Праця в пошані будь-який! Світ професій великий.
Ігровий класна година
1,2.
24
Оформлення квітника, прибирання території біля обеліску полеглим у ВВВ воїнам-землякам.
Трудове справу.
1,2,3,4.
25
Привітання ветеранів ВВВ.
Виступ, подарунки.
2,3,4.
26
Бережи природу.
Конкурс плакатів, малюнків
2,3,4
27
Вивчаємо рідну природу.
Уроки навколишнього світу.
2,3.
28
Вчися вчитися.
Бесіда.
2.
29
День Захисника Вітчизни. Наші Данила майстра
Свято, гра-змагання. конкурс для хлопчиків
1,2,3,4.
1-4
30
Участь у проведенні «Дня здоров'я».
1,2,3,4.
31
Поклик лісу.
Спортивно-інтелектуальна гра.
1,2,3,4.
32
Погост, селище, городища.
Бесіда.
4.
33
Сімейні походи по рідному краю
Екскурсія
1, 2,3,4.
34
Борський район на карті Самарської області.
Гра-подорож по карті.
4.
35
Населення Борського району.
Бесіда, зустріч з цікавими людьми.
4.
36
Які люди в селі, де я живу!
(Художники, поети, музиканти)
Бесіда, екскурсія.
4
37
Фольклор, традиції, звичаї.
Усний журнал.
3, 4
38
Традиційні промисли.
Гра-подорож, зустрічі.
3, 4
39
Краєзнавчий музей села Борському
Екскурсія.
4.
40
Цей хлопчисько, який він?
Класна година.
3, 4
41
«Коли всі разом».
Конкурсна сімейна програма.
3, 4
42
Золоті правила етики
Класна година.
2, 3.
43
Світ природи «На лісовій галявині»
Екскурсія-тренінг поведінки.
3, 4.
44
Городок веселих забав.
Конкурс-виставка.
З., 4
45
Державні символи Росії.
Класна година.
1,2,3,4.
46
Народи Росії.
Гра-подорож.
4.
47
Самарська область на карті Росії.
Гра-подорож по карті.
4.
48
Історія Самарської області в історії Росії.
Бесіда
4.
49
Пам'ятки культури та архітектури міста Самари.
Гра-подорож.
4.
50
Природа Самарської області.
Інтелектуальна гра, робота з картою.
4.
51
Екскурсія в місто Самара.
Поїздка-екскурсія.
4.
52
Екскурсія в міста Самарської області (за вибором).
Поїздка-екскурсія.
4.
53
Народні промисли Росії.
Класна година.
4.
54
Екологічні проблеми Самарської області.
55
Всі роботи хороші, вибирай на смак!
Ранок.
4.
56
Честь маю.
Класна година.
4.
57
Кому потрібна моя допомога?
Класна година.
4.
58
Чи вміємо не ображатися?
Класна година.
4.
59
Історія моєї родини в історії Самарської області.
Проектна діяльність.
4.
60
Заходи, присвячені державним святам Росії
1, 2, 3, 4
61
«По хвилях нашої пам'яті»
Ранок
3,4
62
Дитинство наших бабусь і дідусів
Усний журнал
1,2
63
Я на бабусю схожа
Класна година.
1,2
64
«Якби я був (а) мамою, татом»
Твір
3,4
65
Малюємо милою матусі портрет
Конкурс малюнків
1, 2, 3, 4.
66
Хто, хто в моєму будинку живе?
Бесіда
1
67
Професії в моїй родоводу
Класна година.
1
68
Шануємо великий День перемоги
Класна година.
1, 2, 3, 4
69
Хто я, які ми?
Класна година.
1
70
Традиції родини у піснях, іграх і обрядах
Ігровий класна година
1,2
71
Навіщо людині сім'я
Класна година - диспут
2, 3
72
Сімейні реліквії
Класна година.
3
74
Сімейні династії
Міні проект
3
75
Немає в Росії сім'ї такої, де б ні пам'ятний був герой
Усний журнал
3
76
Мир дому моєму, Мир дому твоєму
Міні проект
2
Перераховані заходи включають в себе різні творчі завдання: конкурси малюнків, плакатів, творів, концертні номери, міні-проекти, фотовиставки, виставки прикладної творчості; трудові справи, де кожен учень може вибрати справу у відповідності зі своїми інтересами і можливостями. Більша частина заходів розрахована на спілкування з людьми з метою збору інформації.

Бібліографічний список
1. Самарський обласний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти (СІПКРО) Т. В. Плахова «Патріотичне виховання школярів та учнівської молоді» Програмно-методичні рекомендації з виховання учнів. Самара 2007
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Методичка
161.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Програма патріотичного виховання у початковій школі Я і моя сім`я
Методика патріотичного виховання у початковій школі
Організація патріотичного виховання в середній школі
Трудове виховання в початковій школі
Концепція морального виховання в початковій школі
Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
Основи сучасного героїко-патріотичного виховання
Проблема громадянського та патріотичного виховання молоді
Зміст освіти в контексті військово-патріотичного виховання
© Усі права захищені
написати до нас