Проведення земляних робіт

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
Метою виконання курсової роботи є оволодіння студентом засадами проектування технології розробки, переміщення й укладання грунту при уривку котловану під спорудження і при вертикальному плануванні будівельного майданчика. Крім того, студент повинен познайомитися з методикою розробки основних документів проекту виробництва робіт: технологічної карти на уривку котловану під спорудження; технологічних схем розробки, переміщення й укладання грунту при вертикальному плануванні площадки; календарного графіка виконання всіх видів земляних робіт на будівельному майданчику.
Для виконання курсової роботи було видано завдання, яке включає: план будівельного майданчика розмірами 700X600 м з нанесеними на ньому горизонталями, з контурами котлованів під спорудження і з напрямком ухилу планувальної площині.
Вихідні дані включають в себе: проектний ухил планувальної площині, вид грунту, відстань від будівельного майданчика до місця відвалу грунту (або до кар'єра), розмір планувальної позначки, розмір планувальної майданчика, розміри котловану і траншеї, рівень грунтових вод. У завданні вказано прізвище студента, факультет, курс, група, дату видачі завдання і термін здачі готової роботи. Завдання підписує викладач.
При зазначеному переліку вихідних даних студент спочатку виконує геодезичні підрахунки, пов'язані з визначенням відміток рельєфу, планування і робочих позначок.
У курсовій роботі студент послідовно вирішує такі завдання: вивчає відмітки планування та рельєфу, ухили, форму і прив'язку котлованів під спорудження, грунтові умови; визначає обсяги грунту при вертикальному плануванню і уривку котловану; складає зведений баланс грунту на майданчику; визначає середню дальність переміщення грунту, складає схему переміщення грунту на майданчику; призначає і обгрунтовує способи розробки, переміщення і ущільнення грунту; вибирає комплект машин; вибирає технологічні схеми розробки, переміщення й укладання грунту при вертикальному плануванні площадки; вибирає механізм для розробки грунту в котловані і транспортні засоби для вивезення зайвого грунту з котловану; розробляє технологічну карту на уривку котловану; складає календарний графік робіт на будівельному майданчику; проводить дослідження для розробки пропозицій щодо вдосконалення технології земляних робіт.

1. Визначення чорних, червоних та робочих позначок. Визначення положення лінії нульових робіт
Для визначення переносять із завдання на міліметровий папір план ділянки в масштабі 1: 2000 з збереженням взаємного розташування горизонталей. Розбивають площа ділянки на квадрати зі стороною, рівної 100 м. Чорними відмітками є абсолютні висоти вершин квадратів, які визначаються методом інтерполяції між двома відповідними горизонталями. Для знаходження червоних відміток чертится розріз планувальної майданчики і перебуває середня висота М ср за формулою:

де n-кількість квадратів
n = 7 * 6 = 42
h 1, h 2, h 4-чорні відмітки при сполученні 1, 2, 4 вершин квадратів
Потім червоні позначки знаходять за формулою:

Віднімаючи від червоних відміток чорні знаходимо значення робочих позначок. Позитивне значення робочих відміток відповідає насипу, а негативне - виїмці.
Лінія нульових робіт проходить між суміжними вершинами квадратів, робочі позначки яких мають протилежні знаки, і на відстанях від вершин, пропорційних абсолютним значенням робочих відміток (рис.1):
, М

де h в і h н - абсолютні значення робочих відміток вершин.
Лінію нульових робіт наносять на план ділянки, визначаючи
таким чином зони виїмки і насипу грунту.
На план ділянки із завдання переносять числове значення
ухилу площині планування і контури проектованого
котловану. Для зручності подальших побудов кут котловану суміщають з осями сітки елементарних квадратів.
2. Визначення обсягів грунту при вертикальному плануванні площадки за методом квадратних призм в табличній формі. Визначення обсягів котловану і траншеї
У місцях де робочі позначки вершин призм елементарних ділянок з однаковими знаками обсяги грунту визначають за формулою багатогранної призми (рис. 2):
, М 3
де h n - робочі позначки вершин елементарного
ділянки;
f - площа елементарної ділянки;
n - кількість вершин елементарної ділянки.
Для полегшення розрахунків обсяги окремих
ділянок виїмок і насипів записують у
табличній формі (табл.1).

Таблиця 1. Визначення земляних робіт при вертикальному плануванні площадки
N
квадр.
Робітники позначки
S
осн.
hср
Об'єм, м3
h1
h2
h3
h4
h5
виїмка
насип
1
1,9
2,1
1,3
1,3
-
10000
1,65
-
16500
2
2,2
2,2
1,4
1,3
-
10000
1,75
-
17500
3
2,2
2,2
1,5
1,4
-
10000
1,825
-
18250
4
2,2
2,2
1,6
1,5
-
10000
1,825
-
18250
5
2,2
2,2
1,5
1,6
-
10000
1,825
-
18250
6
2,2
2,2
1,4
1,5
-
10000
1,8
-
18000
7
2,2
2,2
1,5
1,4
-
10000
1,8
-
18000
8
1,3
1,3
0,7
0,6
-
10000
0,975
-
9750
9
1,3
1,4
0,8
0,7
-
10000
1,05
-
10500
10
1,4
1,5
0,8
0,8
-
10000
1,125
-
11250
11
1,5
1,6
0,7
0,8
-
10000
1,15
-
11500
12
1,6
1,5
0,7
0,7
-
10000
1,125
-
11250
13
1,5
1,4
0,8
0,7
-
10000
1,1
-
11000
14
1,4
1,5
0,8
0,8
-
10000
1,125
-
11250
15
0,6
0,7
0
0
-
10000
0,325
-
3250
16
0,7
0,8
0
0
-
10000
0,375
-
3750
17
0,8
0,8
0,1
0
-
10000
0,425
-
4250
18
0,8
0,7
0,1
0,1
-
10000
0,425
-
4250
19
0,7
0,7
0
0,1
-
10000
0,375
-
3750
20
0,7
0,8
0,1
0
-
10000
0,4
-
4000
21
0,8
0,8
0,1
0,1
-
10000
0,45
-
4500
22
0
0,1
0
-
-
750
0,03
-
22,5
23
0,1
0,1
0
0
-
1500
0,05
-
75
24
0,1
0,1
0
-
-
750
0,03
-
22,5
25
0
0,1
0
-
-
750
0,03
-
22,5
26
0,1
0,1
0
0
-
1500
0,05
-
75
27
0
0
0,7
0,7
-
10000
0,35
3500
-
28
0
0
0,7
0,7
-
10000
0,35
3500
-
29
0
0
0,7
0,6
-
9250
0,325
3006
-
30
0
0
0,6
0,6
-
8500
0,3
2550
-
31
0
0
0,6
0,6
-
9250
0,3
2775
-
32
0
0
0,6
0,6
-
9250
0,3
2775
-
33
0
0
0,6
0,6
-
8500
0,3
2552
-
34
0,7
0,7
1,4
1,4
-
10000
0,8
8000
-
35
0,7
0,7
1,4
1,4
-
10000
0,8
8000
-
36
0,7
0,6
1,3
1,4
-
10000
1
10000
-
37
0,6
0,6
1,3
1,3
-
10000
0,95
9500
-
38
0,6
0,6
1,3
1,3
-
10000
0,95
9500
-
39
0,6
0,6
1,4
1,3
-
10000
0,975
9750
-
40
0,6
0,6
1,4
1,4
-
10000
1
10000
-
41
1,4
1,4
2,2
2,2
-
10000
1,8
18000
-
42
1,4
1,4
2,2
2,2
-
10000
1,8
18000
-
43
1,4
1,3
2,2
2,2
-
10000
1,775
17750
-
44
1,3
1,3
2,1
2,2
-
10000
1,725
17250
-
45
1,3
1,3
2,2
2,1
-
10000
1,725
17250
-
46
1,3
1,4
2,2
2,2
-
10000
1,775
17750
-
47
1,4
1,4
2,1
2,2
-
10000
1,775
17750
-
Обсяг виїмки-209156 м 3
Обсяг насипи-211150 м 3
Обсяг котловану підраховують за такими формулами (рис.2):
м 3
з = a +2 Hm = 30 +2 * 2.5 * 0.68 = 33.4 м
d = b +2 Hm = 60 +2 * 2.5 * 0.68 = 63.4 м
де m-величина закладення укосу при глибині виїмки в 1 м.
Для супіски = 0,68
Обсяг траншеї підраховують за такими формулами (рис.3):

3. Зведений баланс земляних мас
Зведений баланс дозволяє встановити, вивозять чи зайвий грунт з майданчика у відвал (при А> В), підвозять чи відсутній грунт з резерву (при В> А), куди і в якому обсязі переміщують грунт з планувальної виїмки і з котловану, куди підвозять відсутній грунт.
План розподілу грунту доповнює зведений баланс. На ньому графічно показують, куди і в якому розмірі переміщують той чи інший елементарний об'єм грунту. Для цього на плані майданчика (без горизонталей, з розбивкою на квадрати) наносять лінію нульових робіт, позначають площі виїмки і насипу. У лівому верхньому куті кожної елементарної фігури вказують її номер і об'єм грунту у фігурі. Вказують обсяг котловану, траншеї, а також обсяги грунту зі зведеного балансу, які вивозять у відвал або підвозять з резерву (кар'єра).
У планувальної насипу або виїмці позначають найбільш віддалені від лінії нульових робіт фігури, з яких у разі надлишку грунт вивозять у відвал, а в разі нестачі грунт підвозять з резерву.
У результаті на плані розподілу грунту наочно показують динаміку його переміщення із зон виїмок в зони насипів, підвезення відсутнього і вивіз зайвого грунту, його відповідність зведеного балансу грунту.
Для визначення відсутнього грунту в насипу відніми від обсягу насипу обсяг виїмки: 211150-209156 = 1994 м 3. Цей відсутній обсяг ми доберемо з траншеї: 1994-2016 =- 22 м 3, а що залишився грунт і грунт з котловану вивеземо у відвал: 4813,8 +22 = 4835,8 м 3
Таблиця 2. Зведений баланс грунту
Актив
Пасив
Місце розробки грунту
Обсяг
грунту, м3
Місце укладання грунту з виїмок
Обсяг
укладається грунту, м3
Місце утворення насипів
Геометричний об'єм грунту, м3
Потреба в грунті
Планувальна виїмка
Котлован під будівлю
Траншея
209156
4500
1994
У планувальну насип
1994
Планувальна насип
211150
1994
Середню дальність переміщення грунту визначають графо-аналітичним методом.
За середню дальність переміщення грунту приймається відстань між центрами тяжіння виїмки і насипу. Для їх знаходження викреслюється план майданчика (без горизонталей, з розбивкою на квадрати) наносять лінію нульових робіт, позначають площі виїмки і насипу. У лівому верхньому куті кожної елементарної фігури вказують її номер і об'єм грунту у фігурі. Потім чертятся графіки обсягів для виїмки і насипу: вертикальний та горизонтальний. Через графіки проводяться середні лінії обсягів l x СР і l y ср через точки перетину проводять вертикальні лінії і в місцях перетину відповідних ліній знаходяться центри тяжкості насипу і виїмки, як показано в графічній частині проекту.
4. Складання відомості об'ємів земляних робіт
Визначають склад робіт по розробці грунту на будівельному майданчику і вибирають механізми для їх виконання Розрізняють декілька основних типів робіт.
Уривка котловану, траншей. Грунт розробляють в котловані (траншеях) за допомогою екскаватора з навантаженням його в транспортні засоби для вивозу з котловану; за допомогою екскаватора навимет для зворотної засипки пазух і розкладають по периметру котловану.
Грунт вивозять самоскидами у планувальну насип або у відвал.
Дно котловану зачищають вручну, бульдозером або екскаватором-планувальником для видалення недобору грунту. Зворотну засипку пазух виконують за допомогою бульдозера грунтом, розробленим екскаватором навимет.
Одночасно зі зворотним засипанням пошарово ущільнюють грунт в пазух за допомогою ручних пневмотрамбовок.
Планування будівельного майданчика. Грунт розпушують за допомогою причіпних тракторних розпушувачів, переміщують з виїмки в насип за допомогою бульдозера або скрепера в залежності від середньої дальності переміщення грунту.
Пошарово вирівнюють грунт в планувальній насипу за допомогою бульдозера і ущільнюють за допомогою причіпних ковзанок.
Підвіз відсутнього грунту з резерву (кар'єра). Грунт в кар'єрі розробляють за допомогою екскаватора з навантаженням його в транспортні засоби. Підвозять грунт з резерву автосамоскидами.
Вивезення зайвого грунту з майданчика у відвал. Грунт розпушують за допомогою причіпних тракторних розпушувачів.
Загальне планування будівельного майданчика за допомогою бульдозера. Обраний склад робіт і відповідні механізми для кожного конкретного випадку записують у відомість обсягів і трудомісткості робіт, використовуючи каталоги механізмів, вказівки цього посібника і дані ЕниР 2-1. При заповненні відомості обсягів і трудомісткості робіт слід враховувати, що одиниці вимірювання обсягів робіт з різних процесів повинні відповідати ЕниР 2-1; товщину шару грунту при зачистці дна котловану бульдозером приймають рівною 10 см, а при зачистці вручну - 5 см; трамбування грунту зворотної засипки виконують шарами товщиною до 20 см, тому обсяг робіт визначають як Vo.з: 0,2 в м2; ущільнення грунту в планувальній насипу виконують шарами товщиною орієнтовно 0,25 м, тому обсяг робіт визначають як Vn / Ko: 0,25 в м2 ; товщину рослинного шару можна приймати на рівні 15 см.
Норма часу на ущільнення грунту котками в ЕниР 2-1 здається на одну проходку ковзанки. Доцільно прийняти ущільнення грунту за шість проходок, тому норму часу множать на 6.
Затрати праці у машино-змінах і людино-днях підраховують, виходячи з тривалості робочої зміни. в 8,2 ч.
Таблиця 3. Відомість обсягів робіт.
N
Найменування робіт
Од. робіт
Формула підрахунку
Обсяг робіт
1
Срезка вирощує. шару
1000 м2
А * В/1000
420
2
Розпушування грунту
100 м3
Vв/100
2091,56
3
Розробка і переміщення грунту скрепером
100 м3
Vв/100
2091,56
4
Пошарове ущільнення грунту
100 м3
Vн/100
2111,5
5
Розробка котловану екскаватором
а) з навантаженням у т.с.
б) навимет
100 м3
100 м3
a * b * H/100
(Vk-a * b * H) / 100
45
3,135
6
Розробка траншеї екскаватором з обр. лопатою навимет
100 м3
(Vтр-a * b * H) / 100
8,16
5. Вибір механізмів і машин, визначення кількості транспортних засобів з умови безперебійної роботи екскаватора
Земляні роботи складаються з підготовчих, основних і заключних. Підготовчі роботи включають в себе: очищення будівельного майданчика від дерев, пнів, чагарнику; відведення поверхневих вод та осушення території; розбивку майданчики для виробництва планувальних робіт; зняття родючого шару грунту.
Основні роботи передбачають розробку грунту в планувальних виїмках і переміщення його у планувальні насипи, розрівнювання і ущільнення грунту в насипах, а при необхідності вивезення зайвого грунту або підвезення відсутнього на майданчик.
Заключною роботою вважають загальне планування майданчика.
Для виконання планувальних робіт застосовують землерийно-транспортні машини. При виробництві планувальних робіт механізація повинна бути комплексною. Для цього вибирають провідну машину при переміщенні грунту з виїмки в насип. Усі інші технологічні процеси виконують за допомогою засобів механізації, ув'язаних по продуктивності з ведучою машиною. Провідну машину призначають в залежності від середньої дальності переміщення грунту, яка разом з комплектуючими машинами утворює скреперний комплект машин. На невеликі відстані від лінії нульових робіт грунт переміщують бульдозерним комплектом, а на великі - скреперним комплектом машин або працюють одним змішаним комплектом. Скреперний комплект складають з одного або декількох скреперів і бульдозерів, причіпних тракторних розпушувачів і ковзанок, одного трактора-штовхача. Ці механізми послідовно виконують пошарове розпушування грунту, його розробку та переміщення (скрепери), розрівнювання і ущільнення грунту в насипу. Трактор-штовхач використовують на два-три скрепера для прискорення заповнення ковша на ділянці зрізання грунту. Кількість механізмів та їх тип вибирають в залежності від середньої дальності переміщення грунту і змінної продуктивності комплекту. У даному проекті середня дальність переміщення грунту l сер = 414 м тому буде застосовуватися причіпний скрепер з ковшем до 10 м3. потім визначаємо ємність ковша (з ЕНіР 2-1 V ков = 8-10 м 3)
Вибір скрепера:
За табл. 1 з ЕНіР 2-1 вибираються марки 2-х скреперів з ємністю ковша 8-10 і для вибору найкращого скрепера виконується техніко-економічний розрахунок.
Табл.4 Показники техніко-економічного розрахунку скрепера.
N
Показники
Од. вимір.
варіанти
1 марка
2 марка
1
Пн = 627,63
м3/см
Д3-11П
Д3-32
Т = 336,42
см
З = 12339,89
руб.
2
Пн = 1086,09
м3/см
Т = 194,41
см
З = 7906,65
руб.
Техніко-економічний розрахунок для 1 марки скрепера:
1) Визначимо нормативну продуктивність комплекту за формулою:
м 3 / см
де n-кількість скреперів в комплекті (за ЕНіР 2-1 n = 4)
а-одиниця робіт (за ЕНіР 2-1 а = 100)
с-тривалість зміни (по ЕНіР 2-1 с = 8,2)
-Норма часу (за ЕНіР 2-1 = 5,226)
2) Визначимо тривалість роботи комплекту машин за формулою:
см
де V-обсяг розробляється грунту
3) Визначимо витрати на експлуатацію машин за формулою:
руб
де С маш-см-вартість маш.-см 1 механізму (за ЕНіР 2-1 З маш-см = 36,68)
Техніко-економічний розрахунок для 2 марки скрепера:
1) Визначимо нормативну продуктивність комплекту за формулою:

м 3 / см
де n-кількість скреперів в комплекті (за ЕНіР 2-1 n = 4)
а-одиниця робіт (за ЕНіР 2-1 а = 100)
с-тривалість зміни (по ЕНіР 2-1 с = 8,2)
-Норма часу (за ЕНіР 2-1 = 3,02)
2) Визначимо тривалість роботи комплекту машин за формулою:
см
де V-обсяг розробляється грунту
3) Визначимо витрати на експлуатацію машин за формулою:
руб
де С маш-см-вартість маш.-см 1 механізму (за ЕНіР 2-1 З маш-см = 40,67)
Техніко-економічний розрахунок показав, що скрепер марки Д3-32 краще.
Технічна характеристика скрепер марки Д3-32 (з ЕНіР 2-1):
-Місткість ковша-10 м 3
-Ширина захоплення-2, 9 м
-Глибина різання-0, 3 м
-Товщина відсипається шару-0, 45 м
-Потужність-240 к.с.
-Маса скрепера-20 т
-Трактор штовхач-Т-180
Вибір бульдозера:
За табл. 1 з ЕНіР 2-1 вибираються марки 2-х бульдозерів з довгою відвалу 3-5 і для вибору найкращого виконується техніко-економічний розрахунок.
Табл.5 Показники техніко-економічного розрахунку бульдозерів.
N
Показники
Од. вимір.
варіанти
1 марка
2 марка
1
Пн = 5466,66
м3/см
Д3-24А
Д3-35С
Т = 38,62
см
З = 1457,32
руб.
2
Пн = 6307,69
м3/см
Т = 33,47
см
З = 1266,84
руб.
Техніко-економічний розрахунок для 1 марки бульдозера:
1) Визначимо нормативну продуктивність комплекту за формулою:
м 3 / см
де n-кількість бульдозерів у комплекті (за ЕНіР 2-1 n = 1)
а-одиниця робіт (за ЕНіР 2-1 а = 100)
с-тривалість зміни (по ЕНіР 2-1 с = 8,2)
-Норма часу (за ЕНіР 2-1 = 0,15)
2) Визначимо тривалість роботи комплекту машин за формулою:
см
де V-обсяг розробляється грунту
3) Визначимо витрати на експлуатацію машин за формулою:
руб
де С маш-см-вартість маш.-см 1 механізму (за ЕНіР 2-1 З маш-см = 37,73)
Техніко-економічний розрахунок для 2 марки бульдозера:
1) Визначимо нормативну продуктивність комплекту за формулою:
м 3 / см
де n-кількість бульдозерів у комплекті (за ЕНіР 2-1 n = 1)
а-одиниця робіт (за ЕНіР 2-1 а = 100)
с-тривалість зміни (по ЕНіР 2-1 с = 8,2)
-Норма часу (за ЕНіР 2-1 = 0,13)
2) Визначимо тривалість роботи комплекту машин за формулою:
см
де V-обсяг розробляється грунту
3) Визначимо витрати на експлуатацію машин за формулою:
руб
де С маш-см-вартість маш.-см 1 механізму (за ЕНіР 2-1 З маш-см = 37,85)
Техніко-економічний розрахунок показав, що бульдозер марки Д3-35С краще за допомогою цього бульдозера проводяться роботи по зрізання рослинного шару, розпушування грунту і розрівнювання грунту.
Технічна характеристика бульдозера марки Д3-35С (з ЕНіР 2-1):
-Тип відвалу-неповоротний
-Довжина відвалу-3, 64 м
-Висота відвалу-1, 29 м
-Управління-гідравлічне
-Потужність-180 к.с.
-Марка трактора-Т-180
-Маса бульдозерного обладнання-3, 4 т
Для розпушування грунту підходить цей же бульдозер марки Д3-35С з технічними характеристиками для розпушування:
-Кількість зубів-3 шт
-Висота підйому зубів-0, 5 м
-Ширина розпушування-1, 67 м
-Глибина розпушування-0, 5 м
-Маса розпушувальними обладнання-3, 1 т
вибір грунтоуплотнітельного механізму:
Для вибору механізму для ущільнення грунту обчислимо товщини насипаного шару скрепером.
Для даної площадки підходить грунтоуплотняющая машина Д-480
Технічна характеристика грунтоуплотняющей машини ДУ-12Б:
-Тип катка-причіпний виброкаток з самостійним двигуном для приводу вібратора.
-Ширина смуги ущільнення-1, 4 м
-Глибина ущільнюється шару-0 ,5-0, 6 м
-Марка трактора-ДТ-75
-Маса обладнання-3 т
Вибір комплектів машин для розробки грунту в котловані:
Для розробки грунту в котлованах в якості ведучої машини застосовують екскаватор з прямою лопатою.
У залежності від обсягу грунту в котловані визначають ємність ковша екскаватора (табл. 6)
Таблиця 6. Визначення місткості ковша екскаватора:
Об'єм грунту в котловані, м3
Ємність ковша екскаватора, м3
До 500
500 ... 1500
1500 ... 5000
2000 ... 8000
6000 ... 11000
11000 ... 15000
13000 ... 18000
Більше 15000
0,15
0,24 і 0,3
0,5
0,65
0,8
1,0
1,25
1 1,5
По виду і категорії грунту вибирають тип ковша екскаватора. Наприклад, для пісків і супісків вибирають ковші із суцільною ріжучої крайкою, а для глин і суглинків - з зубцями. З цього випливає, що для розробки даного котловану підходить екскаватор з прямою лопатою з зубами об'ємом 0,5 м 3.
За вказаних характеристик попередньо вибирають два типи екскаваторів, що відрізняються видом устаткування, ємністю ковша або тим і іншим разом (по ЕниР 2-1). З цих екскаваторів необхідно вибрати один, що має найбільшу економічну ефективність.
Для цього визначають вартість розробки 1 м3 грунту в котловані для кожного типу екскаваторів:
Табл.7 Показники техніко-економічного розрахунку екскаваторів.
N
Показники
Од. вимір.
Варіанти
1 марка
2 марка
1
С = 73,38
руб / змін
Е-505
Е-50-15А
Псм.вир = 0,35
м3/см
До = 0,14
руб.
2
С = 80,85
руб / змін
Псм.вир = 0,35
м3/см
До = 0,18
руб.
Для цього визначають вартість розробки 1 м3 грунту в котловані для екскаватора марки Е-505:
руб / змін
де 1,08 - коефіцієнт, що враховує накладні витрати;
З маш-см - вартість машино-зміни екскаватора (С маш-см = 23,78);
П см.вир - змінна вироблення екскаватора, що враховує розробку грунту навимет і з навантаженням у транспортні засоби;
м 3 / см
де V K - об'єм грунту котловану, м3;
Σn маш-змін - сумарна кількість машино-змін екскаватора при роботі навимет і з навантаженням у транспортні засоби.

Визначають питомі капітальні вкладення на розробку 1 м3 грунту для кожного типу екскаваторів:
руб.
де З Оп - інвентарні-розрахункова вартість екскаватора (С Оп = 16,4), грн.;
t рік - нормативне число змін роботи екскаватора в році. Орієнтовно може бути прийнято рівним 350 змін для машин з об'ємом ковша до 0,65
Визначають приведені витрати на розробку 1 м3 грунту:

де Е - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, що дорівнює 0,15.
Визначаємо вартість розробки 1 м3 грунту в котловані для екскаватора марки Е-50-15А:
руб / змін
де 1,08 - коефіцієнт, що враховує накладні витрати;
З маш-см - вартість машино-зміни екскаватора (С маш-см = 26,2);
П см.вир - змінна вироблення екскаватора, що враховує розробку грунту навимет і з навантаженням у транспортні засоби;
м 3 / см
де V K - об'єм грунту котловану, м3;
Σn маш-змін - сумарна кількість машино-змін екскаватора при роботі навимет і з навантаженням у транспортні засоби.

Визначають питомі капітальні вкладення на розробку 1 м3 грунту для кожного типу екскаваторів:
руб.
де З Оп - інвентарні-розрахункова вартість екскаватора (С Оп = 20,34), грн.;
t рік - нормативне число змін роботи екскаватора в році. Орієнтовно може бути прийнято рівним 350 змін для машин з об'ємом ковша до 0,65
Визначають приведені витрати на розробку 1 м3 грунту:

де Е - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, що дорівнює 0,15.
За найменшим приведеними витратами для риття котловану краще підходить екскаватор Е-505.
Технічна характеристика екскаватора Е-505:
-Місткість ковша-0, 5 м 3
-Довжина стріли-5, 5 м
-Найбільший радіус копання-7, 9 м
-Радіус копання на рівні копання-4, 8 м
-Найбільша висота копання-6, 6 м
-Найбільший радіус вивантаження-7, 2 м
-Найбільша висота вивантаження-4, 6 м
-Потужність-80 к.с.
-Маса-20, 5 т
В якості комплектуючих машин для вивезення зайвого грунту з котловану і забезпечення спільної роботи з екскаватором вибирають автосамоскиди. За ЕниР 2-1 призначають марку автосамоскидів та їх вантажопідйомність.
Визначають об'єм грунту в щільному тілі в ковші екскаватора:
м 3
де V koв - прийнятий обсяг ковша екскаватора, м3;
До нап - коефіцієнт наповнення ковша (для прямої лопати від-1 до 1,25);
До пр - коефіцієнт початкового розпушення грунту (за ЕниР 2-1)
Визначають масу грунту в ковші екскаватора:
т
де γ - об'ємна маса грунту по ЕниР 2-1
Кількість ковшів грунту, що завантажуються в казов автосамосвала:

де П - вантажопідйомність автосамосвала
Визначають об'єм грунту в щільному тілі, що завантажується в кузов самоскида:
м 3
Підраховуємо тривалість одного циклу роботи автосамосвала:

хв
де t п - час навантаження грунту, хв;
L - відстань транспортування грунту, км;
V г - середня швидкість автосамосвала в завантаженому стані, км / год (V г = 19);
V n - середня швидкість автосамосвала у порожньому стані (25 ... 30 км / ч);
t р - час розвантаження (орієнтовно-1 ... 2 хв);
t м - час маневрування перед завантаженням і розвантаженням (орієнтовно, 2 ... 3 хв),
t n = VH Bp = 5,74 * 2,1 = 12,05 хв
Н вр - норма машинного часу за ЕниР 2-1 для навантаження екскаватором 100 м3 грунту в транспортні засоби в хв).
Необхідну кількість автосамоскидів складе:

Число N округлюють до найближчого меншого цілого числа, враховуючи перевиконання змінного завдання при роботі екскаватора.
Табл. 8 Відомість транспорту
N
Найменування транспорту
Вантажопідйо-
ність, т
Кількість ковшів в кузові шт.
Кількість
шт.
1
КрАЗ-222
10
14
5
Вибір комплектів машин для розробки грунту в траншеї:
Для розробки грунту в широких траншеях застосовується пряма лопата чи зворотна лопата, для вузьких (шириною низом до 3 м) траншей і ям під окремі фундаменти одноповерхових промислових будівель - зворотна лопата. У залежності від обсягу грунту в траншеї визначають ємність ковша екскаватора (табл. 6)
По виду і категорії грунту вибирають тип ковша екскаватора. Наприклад, для пісків і супісків вибирають ковші із суцільною ріжучої крайкою, а для глин і суглинків - з зубцями. З цього випливає, що для розробки даної траншеї підходить екскаватор із зворотною лопатою з зубами об'ємом 0,65 м 3.
За вказаних характеристик попередньо вибирають два типи екскаваторів, що відрізняються видом устаткування, ємністю ковша або тим і іншим разом (по ЕниР 2-1). З цих екскаваторів необхідно вибрати один, що має найбільшу економічну ефективність.
Для цього визначають вартість розробки 1 м3 грунту в котловані для кожного типу екскаваторів:
Табл.9 Показники техніко-економічного розрахунку екскаваторів.
N
Показники
Од. вимір.
Варіанти
1 марка
2 марка
1
С = 58,09
руб / змін
ЕО-4321
ЕО-5122
Псм.вир = 0,625
м3/см
До = 0,14
руб.
2
С = 73,68
руб / змін
Псм.вир = 0,625
м3/см
До = 0,18
руб.
Для цього визначають вартість розробки 1 м3 грунту в котловані для екскаватора марки ЕО-4321:
руб / змін

де 1,08 - коефіцієнт, що враховує накладні витрати;
З маш-см - вартість машино-зміни екскаватора (С маш-см = 33,62);
П см.вир - змінна вироблення екскаватора, що враховує розробку грунту навимет і з навантаженням у транспортні засоби;
м 3 / см
де V K - об'єм грунту котловану, м3;
Σn маш-змін - сумарна кількість машино-змін екскаватора при роботі навимет.

Визначають питомі капітальні вкладення на розробку 1 м3 грунту для кожного типу екскаваторів:
руб.
де З Оп - інвентарні-розрахункова вартість екскаватора (С Оп = 28,75), грн.;
t рік - нормативне число змін роботи екскаватора в році. Орієнтовно може бути прийнято рівним 350 змін для машин з об'ємом ковша до 0,65
Визначають приведені витрати на розробку 1 м3 грунту:

де Е - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, що дорівнює 0,15.
Визначаємо вартість розробки 1 м3 грунту в котловані для екскаватора марки ЕО-5122:
руб / змін
де 1,08 - коефіцієнт, що враховує накладні витрати;
З маш-см - вартість машино-зміни екскаватора (С маш-см = 42,64);
П см.вир - змінна вироблення екскаватора, що враховує розробку грунту навимет і з навантаженням у транспортні засоби;
м 3 / см
де V K - об'єм грунту котловану, м3;
Σn маш-змін - сумарна кількість машино-змін екскаватора при роботі навимет і з навантаженням у транспортні засоби.
Визначають питомі капітальні вкладення на розробку 1 м3 грунту для кожного типу екскаваторів:
руб.
де З Оп - інвентарні-розрахункова вартість екскаватора (С Оп = 37,34), грн.;
t рік - нормативне число змін роботи екскаватора в році. Орієнтовно може бути прийнято рівним 350 змін для машин з об'ємом ковша до 0,65
Визначають приведені витрати на розробку 1 м3 грунту:

де Е - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, що дорівнює 0,15.
За найменшим приведеними витратами краще підходить екскаватор
ЕО-4321 для уривки траншеї.
Технічна характеристика екскаватора ЕО-4321:
-Місткість ковша-0, 65 м 3
-Найбільший радіус копання-8, 95 м
-Найбільша глибина копання-5, 5 м
-Найбільша висота вивантаження-5, 6 м
-Потужність-80 к.с.
-Маса-19, 2 т
6. Технологія та організація будівельного виробництва
а) Срезка рослинного шару.
Зрізування рослинного шару буде виконана бульдозером Д3-35С по одному сліду на глибину 25см.
б) Розпушування грунту.
Розпушування грунту в виїмці для подальшої його розробки скрепером буде проводиться бульдозером Д3-35С, паралельними проходками.
в) Планування майданчиків скрепера.
Скрепер як землерийно-транспортна машина може виконувати наступні операції: пошарове розробку грунту з одночасним наповненням ковша, транспортування набраного грунту і укладання шарами заданої товщини. Скрепери широко застосовують у планувальних роботах.
При плануванні майданчиків скреперами застосовується наступна схем розробки грунту: через смугу.
Найбільш ефективними є розробки проходками через смугу і ребристо-шаховою. Розробка послідовної проходкою не раціональна через втрати грунту у вигляді бічних валиків.
При розробки щільних грунтів для поліпшення наповнення ковша скрепера застосовують попереднє розпушування.
Самохідні скрепери набирають грунт за допомогою трактора-штовхача. Трактори-штовхачі раціонально використовувати також при роботі причіпних скреперів групами.
При планування майданчика найбільш раціональними є такі схеми руху скреперів: еліптична, вісімкою і спіральна.
Продуктивність скрепера при русі по вісімці і по спіральних схемі вище, ніж при еліптичної схемою.
По еліптичній схемою працюють у разі, якщо повна довжина зрізки перевищує довжину шляху для наповнення ковша, і у випадку, коли товщина зрізання перевищує глибину різання скрепера. У цьому випадку скрепер рухається по замкненій кривій і проходить по одному сліду кілька разів.
Скрепер зрізує грунт відразу на всю ширину виїмки при русі по спіралі і у випадку, коли зрізка ведеться послідовно ярусами.
При значно протяжних вздовж нульової лінії майданчиках застосовувати схему вісімка, за цією схемою і розроблятиметься грунт скрепером Д3-32.
г) Пошарове ущільнення насипного грунту.
Штучне ущільнення грунтів проводять для підвищення стійкості, зменшення опади і поліпшення водонепроникності земляної споруди. Необхідна щільність грунту в спорудженні виражається середньою щільністю скелета грунту або коефіцієнтом ущільнення, величина якого встановлюється в залежності від призначення споруди і фізико-механічних властивостей укладаються грунтів.
Ущільнення грунту в насипах і при вертикальному плануванню майданчиків рекомендують проводити укаткой, так як цим способом можна ущільнювати будь-які грунти.
При ущільненні грунтів необхідно дотримуватися таких умов: продуктивність грунтоуплотняющіх машин повинна відповідати продуктивності землерийних і транспортних засобів; товщина відсипається шару не повинна перевищувати величин, зазначених у технологічних характеристиках грунтоуплотняющіх машин; кожний наступний хід ковзанки щоб уникнути пропусків в ущільненні повинен перекривати попередній від 0,1 до 0,2 метра.
Ущільнення грунтів насипів та зворотних засипок виконують шарами однакової товщини. Товщину ущільнюються верств призначають залежно від умов виробництва робіт, виду грунтів і типу застосовуваних ущільнюючих машин.
Планування майданчика, розміри яких достатні для поворотів ковзанки, будемо розробляти застосовуючи схему руху ковзанки по замкнутому колу. У проекті використовується виброкаток Д-480
д) Зниження рівня грунтових вод.
Розробку грунту нижче горизонту грунтових вод виробляють із застосуванням штучного зниження рівня грунтових вод.
При значному припливу грунтових вод рекомендують використовувати метод штучного зниження рівня грунтових вод за допомогою голкофільтрових установок, які по периметру котловану вбиваються в грунт, як показано в графічній частині проекту. У проекті використані іглофільтри ЛІУ-5.
Кількість голкофільтрів обчислюється за формулою:


д) Розробка котловану екскаватором, обладнаним прямою лопатою.
При влаштуванні котлованів число проходок та їх параметри встановлюють розрахунком із забезпеченням найменших витрат часу і виконання робочого циклу екскавації.
Висота вибою повинна бути не більше максимальної висоти різання і не менше розміру, що забезпечує наповнення ковша.
Найменша висота забою дорівнює 1,5 м (за табл. 1.2 «ТСП» Хамзін С.К.)
Ширина забою визначається за формулою:
м

м
де l n - Довжина пересування екскаватора дорівнює 0,75 довжини стріли екскаватора
R - Найбільший радіус копання (для екскаватора Е-505 = 7,9 м)
R оп - Оптимальний радіус різання
Вийшло, що котлован шириною більше 3,5 R, тому доцільно котлован розробляти бічний проходкою. Організація розробки грунту бічний проходкою з навантаженням його в транспортні засоби дозволяє найбільш повно використовувати робочі параметри екскаватора і підвищити його виробіток за рахунок зменшення кута повороту стріли при розвантаженні.
Максимальна ширина кожної бічної проходки дорівнює:
де В 1 - Ширина проходки по низу
R ст - Радіус різання на рівні стоянки екскаватора (для Е-505 = 4,8)
Звідси ширина забою дорівнює 1,21 R, тому при розробці котловану екскаватор встановлюють ближче до одного з укосів виїмки таким чином, щоб між його противагою і укосом виїмки у всіх положеннях поворотною платформи залишалася відстань в 1 метр, а самоскиди для навантаження грунту подають паралельно осі переміщення екскаватора вздовж іншого укосу.
Для установки екскаватора в забій, в'їзду і виїзду автотранспорту влаштовуються траншеї з ухилом 0,1-0,15, ширину якої приймають від 3 до 3,5 при односторонньому русі і від 7 до 7,5 м при двобічному.
е) Розробка траншеї екскаватором, обладнаним зворотною лопатою.
При розробці траншеї ефективніше застосовувати лобову проходку.
Максимальна ширина лобовій проходки по верху дорівнює:

де R max - Найбільший радіус різання (для ЕО-4321 = 8,95)
l п - Довжина пересування екскаватора
R - найбільший радіус вивантаження (для ЕО-4321 = 8)
b - Ширина відвалу
Екскаватор ставиться по осі траншеї, при цьому місця для розміщення відвалу грунту з одного боку буде досить.
Розміри відвалу визначають:
м
м

де F тр - Площа поперечного перерізу траншеї
До пр - Коефіцієнт первісного розпушення грунту
h +0.5 більше максимальної висоти вивантаження екскаватора, тому ширина відвалу по верху дорівнює:
м
Ширина відвалу по низу:
м
7. Калькуляція трудовитрат та заробітна плата
Табл.10 Калькуляція трудовитрат і заробітна плата:
N
Наймену-
вання
робіт
Од.
робіт
Обсяг
робіт
§ ЕНіР
Трудомісткість,
чол / год
Зар. плата
Склад
ланки
Од.
робіт
Весь обсяг
Од.
Раб.
Весь
обсяг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Срезка раститель
ного шару
1000м2
420
Е2-1-5
0,6
252
63,6
26712
Машиніст
6 розр.
2
Розпушування
грунту
100
м3
2091,5
Е2-1-1
0,5
1045,7
5,3
11085
Машиніст
6 розр.
3
Роз-
ка і переміщення грунту
100
м3
2091,5
Е2-1-21
3,02
6316,3
77,6
162300
Тракторист
6 розр.
4
Після-
ве уп-
ущільнення грунту
100
м3
2111,5
Е2-1-33
3,96
8361,5
60,1
126901
Машиніст
5 розр.
5
Розробки
ка котловану
а) з погр. в т.с.
б) навим.
100
м3
100
м3
45
3,135
Е2-1-11
2,1
1,7
94,5
5,33
23
80
1035
250,8
Машиніст
6 розр.
6
Розробки
ка ртаншеі
100
м3
8,16
Е2-1-13
1,6
13,06
70
571,2
Машиніст
6 розр.
8. Складання календарного плану виконання робіт
Календарний план виконання робіт є документом, в якому пов'язують всі процеси з термінами виконання та технологічної залежності один з одним. Форма заповнення календарного плану наведена в табл. 5 графічної частини курсового.
Календарний план складається з розрахункової та графічної частин. Розрахункова частина являє собою табличну форму, а в графічній показують взаємопов'язаний графік роботи машин і механізмів. Розрахункову частину таблиці заповнюють виходячи з обліку загального терміну виконання робіт за завданням. Графи з 1-й і 4-ю заповнюють за відомістю обсягів і трудомісткості робіт.
Підвищення коефіцієнта використання комплекту машин за часом, скорочення їх простою забезпечують застосуванням причіпних механізмів і навісного обладнання до тракторів-тягачів однієї марки. З цією ж метою застосовують екскаватори з однаковим об'ємом ковша для розробки грунту в планувальній виїмку і у котловані.
Роботи по зворотній засипці пазух бульдозером і пошаровому трамбування цього грунту виконують спільно, тому тривалість робіт беруть однаковою. Час роботи бульдозера визначають у змінах і ділять трудомісткість робіт з трамбування грунту на цей час, визначаючи тим самим кількість робітників, зайнятих на трамбуванні грунту.
При призначенні загальної кількості бульдозерів визначають послідовність робіт таким чином, щоб частина бульдозерів у комплекті використовувати для розпушування грунту у виїмці, зворотної засипки пазух, ущільнення грунту в насипу при роботі з котками, остаточної планування будівельного майданчика. Трактор, використовуваний як тягач причіпного скрепера, при необхідності використовують для розпушування або ущільнення грунту, обладнавши його відповідними навісними або причіпними механізмами.
Роботи з розпушування, переміщення, розрівнювання і ущільнення грунту виконують пошарово. До робіт з черговим шаром приступають тільки після закінчення робіт з попереднім шаром грунту. Розпушування одного шару грунту виконують на глибину від 0,2 до 0,3 м, тому розпушування і всі наступні зазначені процеси виконують кілька разів залежно від загальної висоти планувальної виїмки і насипу. Такий взаємозв'язок робіт відображають в графічній частині календарного плану.
Заповнення гр. з 5-ї по 9-у виконують в процесі оптимізації графічної частини календарного плану робіт, який викреслюють на міліметровому папері і приводять в графічної частини.
9. Техніка безпеки при виробництві земляних робіт
1.1. Організація робіт
1.1.1. При виконанні земляних та інших робіт, пов'язаних з розміщенням робочих місць у виїмках і траншеях, необхідно передбачати заходи щодо попередження впливу на працівників небезпечних факторів (обрушаются гірські породи; падаючі предмети; рухомі машини та їх робочі органи; розташування робочого місця поблизу перепаду по висоті 1 , 3 м і більше; підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини; хімічно небезпечні та шкідливі виробничі фактори).
1.1.2. При наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів, безпека земляних робіт повинна забезпечуватися на основі виконання (ПОБ, ПВР та ін) рішень з охорони праці (визначення безпечної крутизни укосів котлованів, з урахуванням навантаження від машин і грунту; визначення конструкції кріплення стінок котлованів; вибір типів машин; додаткові заходи щодо контролю і забезпечення стійкості укосів у зв'язку з сезонними змінами; визначення місць установки і типів огорож котлованів, сходів для спускання працівників.
1.1.3. З метою виключення розмиву грунту, утворення обвалів, обвалення стінок виїмок в місцях виконання земляних робіт до їх початку необхідно забезпечити відведення поверхневих і підземних вод. Місце проведення робіт повинно бути очищене від валунів, дерев, будівельного сміття.
1.1.4. Виробництво земляних робіт в охоронній зоні кабелів високої напруги, газопроводу, інших комунікацій, на ділянках з можливим патогенним зараженням грунту необхідно здійснювати за нарядом-допуском після отримання дозволу від організації, що експлуатує ці комунікації або органу санітарного нагляду. Виробництво цих робіт слід здійснювати під безпосереднім наглядом керівника робіт, працівників організацій, що експлуатують ці комунікації.
1.1.5. Розробка грунту в безпосередній близькості від діючих підземних комунікацій допускається тільки за допомогою лопат, без допомоги ударних інструментів. Застосування землерийних машин у місцях перетину виїмок з діючими комунікаціями, не захищеними від механічних пошкоджень, дозволяється за погодженням з організаціями - власниками комунікацій.
1.1.6. У разі виявлення в процесі виробництва земляних робіт не зазначених у проекті комунікацій або вибухонебезпечних матеріалів земляні роботи повинні бути призупинені, до отримання дозволу відповідних органів.
1.2. Організація робочих місць
1.2.1. При розміщенні робочих місць у виїмках їх розміри повинні забезпечувати розміщення конструкцій і проходи до робочих місць шириною не менше 0,6 м.
1.2.2. Виїмки, які розробляються на вулицях, у дворах повинні бути огороджені захисними огородженнями з урахуванням вимог Держстандарту. На огорожі необхідно встановлювати попереджувальні написи, а в нічний час - сигнальне освітлення.
1.2.3. Для проходу людей через виїмки повинні бути влаштовані перехідні містки відповідно до вимог СНіП 12-03 (трапи або маршові сходи) шириною не менше 0,6 м з огорожами або приставні сходи (не більше 5 м).
1.2.4. Конструкція кріплення вертикальних стінок виїмок глибиною до 3 м в грунтах природної вологості повинна бути виконана за типовими проектами. При більшій глибині і складних гідрогеологічних умовах кріплення повинне бути виконане за індивідуальним проектом.
1.2.5. При установці кріплень верхня частина їх повинна виступати над бровкою виїмки не менш ніж на 15 см.
1.2.6. Перед допуском працівників у виїмки глибиною більше 1,3 м відповідальною особою перевіряється стан укосів, надійність кріплення стінок виїмки.
1.2.7. Допуск працівників у виїмки з укосами, що зазнали зволоження, дозволяється тільки після ретельного огляду особою, відповідальною за забезпечення безпеки виробництва робіт, стан грунту укосів і обвалення нестійкого грунту у місцях, де виявлені "козирки" або тріщини (відшарування).
1.3. Порядок провадження робіт
1.3.1. Встановлювати кріплення необхідно у напрямку зверху вниз у міру розробки виїмки на глибину не більше 0,5 м.
1.3.2. Розробляти грунт у виїмках "підкоп" не допускається. Витягнутий грунт необхідно розміщувати на відстані не менше 0,5 м від бровки виїмки.
1.3.3. При розробці виїмок в грунті одноківшевим екскаватором висота забою повинна визначатися ППР так, щоб не утворювалися "козирки" з грунту.
1.3.4. При роботі екскаватора не дозволяється проводити інші роботи з боку забою і знаходитися в радіусі дії екскаватора плюс 5 м.
1.3.5. Одностороння засипка пазух допускається згідно з ППР після здійснення заходів, що забезпечують стійкість конструкції.
1.3.6. Автомобілі-самоскиди при розвантаженні на насипах і при засипці виїмок слід встановлювати не ближче I м від бровки укосу; розвантаження з естакад, що не мають захисних брусів, забороняється. Місця розвантаження визначатися регулювальником.
1.3.7. Забороняється розробка грунту бульдозерами і скреперами при русі на підйом або під ухил, з кутом нахилу більше зазначеного в паспорті машини.
1.3.8. Не допускається присутність працівників та інших осіб на ділянках, де виконуються роботи з ущільнення грунтів вільно падаючими трамбівками, ближче 20 м від базової машини.
10. Визначення техніко-економічних показників проекту
Техніко-економічні показники визначають на підставі даних калькуляції витрат праці будівельних процесів (табл. 10).
Підлягають визначенням наступні показники: загальний обсяг розробки грунту в м3; загальна трудомісткість робіт в чол-год; загальна тривалість робіт у днях; сумарна плата в руб; виробіток на 1 робітника за зміну в м 3 / люд.-см;; вироблення на 1 робітника в зміну в руб. / чол.-зм.
При визначенні техніко-економічних показників особливу увагу звертають на визначення змінної виробки комплектів землерийних і землерийно-транспортних машин, а також-'Стоімості розробки 1 м3 грунту того чи іншого процесca B курсової роботі до таких процесів можуть ставитися: розробка грунту в котловані екскаватором з навантаженням у транспортні засоби та вивезенням автосамоскидами у планувальну насип або у відвал; розробка грунту екскаватором в кар'єрі з підвезення автосамоскидами у планувальну насип відсутнього грунту, його розрівнювання і ущільнення; зворотна засипка пазух споруди бульдозером з ущільненням грунту Пневмотрамбувачи; гуртованіе грунту бульдозером, розробка його екскаватором з навантаженням у транспортні засоби та вивезення автосамоскидами з будівельного майданчика у відвал; виконання всього обсягу планувальних робіт на будівельному майданчику.
Студент визначає техніко-економічні показники по одному виду робіт і одному будівельного процесу.
Для виду роботи розрахунки проводять таким чином: визначають змінне вироблення машини в будь-якому вигляді робіт (або процесі) шляхом ділення загального обсягу розробленого грунту на тривалість виконання роботи (процесу) у змінах за даними календарного плану, визначають вартість розробки 1 м3 грунту шляхом ділення вартості машино-зміни на змінне вироблення машини.
Для комплексного процесу, в якому беруть участь кілька будівельних машин, визначають вартість експлуатації кожної машини шляхом множення вартості машино-зміни на відповідну тривалість робіт у змінах (з календарного плану); визначають вартість експлуатації всього комплекту машин шляхом підсумовування вартостей експлуатації окремих машин; підраховують вартість розробки 1 м3 грунту діленням вартості експлуатації комплекту машин на загальний об'єм грунту, розроблений цим комплектом (з календарного плану)
Табл. 11 Техніко-економічні показники при розпушуванні грунту в виїмці:
N
Найменування показника
Од.
вимірювання
Формула підрахунку
Величина показника
Примітка
1
Загальний обсяг розробок. грунту
м3
ΣV
209156
З таблиці. 1
2
Загальна трудомісткість розробок. грунту
Люд.-см
ΣТр / 8,2
127,5
З таблиці. 9
3
Сумарна плата
Руб.
ΣЗп
11085
З таблиці. 9
4
Виробіток на 1 робітника в зміну
м3/чел.-см
ΣV / ΣТр
200,01
СНиП 2-1
5
Виробіток на 1 робітника в зміну
Руб. / люд.-см
ΣЗп / ΣТр
10,6
СНиП 2-1
6
Загальна тривалість
ність земляних робіт
дн.
За календ. планом
Див календ. план

Список літератури
1. «Технологія будівельного виробництва» С. К. Хамзін А. К. Карасьов
2. ЕНіР збірка Е2 випуск 1 «Механізовані і ручні земляні роботи»
3. СНиП III-4-80 «Техніка безпеки в будівництві»
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Будівництво та архітектура | Курсова
349кб. | скачати


Схожі роботи:
Технологія та організація земляних робіт
Проектування виробництва земляних робіт
Виробництво земляних робіт Розрахунок обсягів
Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину
Визначення обсягів і вибір машин для виробництва земляних робіт
Визначення обсягів і вибір машин для виробництва земляних робіт 2
Система контролю якості в будівництві при виробництві земляних робіт
Методика проведення ручних швейних робіт
Замовлення на проведення науково-дослідних робіт
© Усі права захищені
написати до нас