Проведення ТО

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
1. Розрахунково-технологічна частина. 2
1.1. Відомість машин і механізмів, що знаходяться на балансі ПМС .. 2
1.2. Розробка річного плану та місячних графіків виконання заходів з ТО і Р. 3
1.3. Підбір обладнання ремонтного відділення. 5
1.4. Визначення чисельності робітників з ремонту і ТО спеціальногоподвіжного складу, механізмів та обладнання механічного цеху. 6
2. Економічна частина. 10
2.1. Визначення вартості заходів з ТО і Р машин. 10
3. Промислова безпека на залізничному транспорті. 12
3.1. Заходи з охорони праці і техніки безпеки при виконанні робіт з ТО і Р УПС, механізмів та обладнання. 12
3.2. Протипожежні заходи та заходи з охорони навколишнього середовища при виконанні робіт з ТО і Т машин. 13

1. Розрахунково-технологічна частина

Для подальших розрахунків та виконання необхідного завдання необхідно знати періодичність виконання різних видів ТО і Т для заданого парку машин і устаткування. Знаходимо необхідні параметри по (10) і (13).

1.1. Відомість машин і механізмів, що знаходяться на балансі ПМС

Відомість складається в табличній формі
Таблиця 1. Найменування СПС і механізмів, періодичність виконання ТО і Р. Напрацювання.
Найменування, марка СПС і механізмів; од. вимірювання напрацювання
Періодичність виконання технічного обслуговування і ремонту
ТО-1
ТО-2
Т0-3
З
С1
С2
До
КВР
Укладальний кран УК-25/9-18
10
20
80
160
640
1200
Електробаластерів ЕЛБ - 4
50
100
300
600
2400
4500
Щебенеочисних машин СЧ-601
8
24
72
144
360
720
Щебенеочисних машин ЩОМ - 6У
7
21
63
126
252
504
Динамічний стабілізатор шляху ДСП-С
19
76
Т
912
2225
4450
456
Примітка:
Норми періодичності ТО і Р для СПС і механізмів взяті з [10] та [13].
Експлуатація машин здійснюється в географічно-кліматичних умовах Московської залізниці.

1.2. Розробка річного плану та місячних графіків виконання заходів з ТО і Р

Річний план розробляється на підставі результатів графічних побудов. Отримані результати по кількості ТО і Р заносимо в таблицю. Складені форми здійснює головний механік (ОГМ) або виробничо-технічний відділ (ПТО) структурного підрозділу. План Те і Р на рік стверджує начальник дирекції з ремонту колії дороги.
Місячний графік у ПМС складається ОГМ або ПТО і є оперативним документом. За місячним графіком встановлюється календарна дата зупинки машин для виконання заходів з ТО і Р.
Розробка місячного графіка ведеться на підставі даних обліку напрацювання по кожній одиниці машинного парку, а також планових завдань на кожен місяць. Даними для розробки місячних графіків є:
1. Планована напрацювання на місяць - НПЛ м;
2. Напрацювання на початок планованого місяця - ННМ.:
3. Напрацювання на момент проведення заходів з ТО і Р в планованому місяці - Нтор. Крім цих даних необхідно знати затверджена кількість робочих днів планованого місяця - Кр д
На 2009 рік затверджено наступну кількість робочих днів по місяцях:
Січень
17
р. д.
Липень
23
р. д.
Лютий
19
р. д.
Серпень
21
р. д.
Березень
21
р. д.
Вересень
22
р. д.
Квітень
22
р. д.
Жовтень
22
р. д.
Травень
19
р. д.
Листопад
20
р. д.
Червень
21
р. д.
Грудень
23
р. д.
Усього на 2009 рік затверджено 250 робочих днів. Для складання місячних графіків ТО і Р необхідно визначитися з сезоном роботи машин і механізмів. Окремі машини працюють у весняно-літній період року, інші - в осінньо-літній, а деякі - круглий рік.
Тривалість весняно-літнього сезону - 150 робочих днів, осінньо-зимового - 100 робочих днів: кількість робочих днів у квітні місяці - 11 робочих днів і в листопаді - 9 днів, і в листопаді 12 - для осінньо-зимового періоду.
Для складання місячних графіків необхідно виконати розрахунок щомісячної напрацювання для кожної машини. Методика визначення щомісячної напрацювання наступна: спочатку потрібно визначити середньодобову напрацювання машини - для чого плановану напрацювання ділимо на затверджена кількість робочих днів сезону або року, тобто:
Нср. на добу. = НПЛ. / КС.Г. (9)
Напрацювання по кожному місяцю визначаємо як добуток
НПЛ. м = Нср. на добу. ∙ Кр. д. (10)
де Кр. д. - затверджена кількість робочих днів місяця.
Далі, в масштабі відкладаємо цю напрацювання по осі абсцис структурного графіка, що ілюструє види заходів з ТО і Р в планованому періоді експлуатації (див. рис.2-5). Відновивши перпендикуляри з кордонів місячних напрацювань, отримуємо розподіл заходів ТО і Р за місяцями.
Як приклад для складання місячного графіка виконання ТО і Р вибираю серпень місяць 2009 року.
Для визначення конкретної календарної дати зупинки машини для виконання заходів з ТО і Р в у планованому місяці використовуємо формулу:
Рр. д. = {[Кр. д. (НТОР-Нн. м)] / НПЛ. м.} +1 (11)
де Рр. д. - порядковий робочий день планованого місяця зупинки машини для виконання ТО і Р;
Кр. д. - затверджена кількість робочих днів планованого місяця;
НТОР - напрацювання на момент проведення заходів з ТО і Р в планованому місяці;
Не. м. - напрацювання на початок планованого місяця;
НПЛ. м. - планована напрацювання на місяць.

1.3. Підбір обладнання ремонтного відділення

Приймаються обладнання по кількості і номенклатурі відповідно табеля оснащеності.
Ремонтне відділення механічного цеху включає токарну, фрезерну, свердлильну і шліфувальну групи верстатів, а також гідравлічний прес і кран - балку.
В якості типового обладнання для механічної ділянки приймаємо:
1. Токарний верстат 16В20 (РМЦ - 1000; ǿ400 - нормальної точності);
2. Фрезерний верстат марки 6К8Ш (320 х1250, широкоуніверсальний);
3. Вертикально - свердлильний верстат 2С132 (з діаметром свердлення до 50мм);
4. Плоскошліфувальний верстат 3Л722А (1250х320 з горизонтальним шпинделем);
5. Прес гідравлічний П - 432, тиск 10тс.;
6. Кран - балка (Q = 3тс)
Підбір обладнання для ковальсько-зварювального ділянки:
Зварювальний генератор ПСО - 300.
Стіл зварника.
Візок для перевезення деталей.
Ацетиленовий генератор.
Піч для підігріву деталей НП009.
Ящик з піском для відпустки деталей ПЧ077.
Відрізний круглопильний автомат 8Г633 - 100.
Обдирно - шліфувальний верстат.
Плита правочная для деталей ресорних листів.
10. Прес - ножиці комбіновані НГ5223 (ус.63т, коло 50мм,
Смуга 18х90 мм, куточок 14х125);
Воздуходувка ВВД - 8К для печей низького тиску;
Універсальний заточний верстат В3 - 318 (3Е642);
Обладнання для слюсарно - монтажної дільниці:
Верстак слюсарний (4 шт)
Лещата слюсарні поворотні (губки 140 мм) - 4шт.
Скринька для інструментів ПЧ - 024 / 5 - 4шт.
Стелажі ПЧ - 030.

1.4. Визначення чисельності робітників з ремонту і ТО спеціальногоподвіжного складу, механізмів та обладнання механічного цеху

Розрахунок чисельності робітників з ремонту та обслуговування машин, механізмів та обладнання виробляємо за [16]. Для визначення кількісного складу контингенту робітників ремонтного відділення механічного цеху складаємо допоміжну відомість визначення кількості одиниць ремонтної складності устаткування у формі таблиці 4.
Загальна кількість одиниць ремонтної складності для механічної частини знаходимо за таблицею 4, графа 6. Виходячи з отриманого значення за таблицею 1 [16] знаходимо нормативну чисельність робітників для ремонту механічної частини:
Nраб. mех. = (12)
де Кmех. - Кількість одиниць ремонтної складності механічної частини;
Кmех. min - найближче мінімальне значення кількості одиниць ремонтної складності механічної частини до початкового значення;
Кmех. max - найближче більше значення кількості одиниць ремонтної складності механічної частини до початкового значення;
Nраб. min - чисельність робочих min (табличне значення);
Nраб. max - чисельність Робочих max (табличне значення);
Nраб. хутро - шукана чисельність робітників, зайнятих на ремонті механічної частини.
Кmех. =
296
Кmех. min =
250
Кmех. max =
300
Nраб. min =
6,84
Nраб. max =
7,16
Nраб. mех. = 7,13 чол.
Знаходження нормативу чисельності робітників для ремонту електротехнічної частини виробляємо аналогічним чином, використовуючи дані таблиці 2 [16]:
Nраб. е.. = (13)
де Kе. - Кількість одиниць ремонтної складності електротехнічної частини;
Kе. min - найближче менше значення кількості одиниць ремонтної складності електротехнічної частини до початкового значення;
Kе. max - найближче більше значення кількості одиниць ремонтної складності електротехнічної частини до початкового значення;
Nраб. min - чисельність робочих min (табличне значення);
Nраб. max - чисельність Робочих max (табличне значення);
Nраб. хутро - шукана чисельність робітників, зайнятих на ремонті електротехнічної частини.
Kе. =
292
Kе. min =
250
Kе. max =
300
Nраб. min =
4,16
Nраб. max =
4,4
Nраб. е = 4,362 чол.
Загальна кількість робітників по ТО і Р заданого машинного парку складе:
Nраб = Nраб. е.. + Nраб. mех., чол.
Nраб = 11,50 чол.
Приймаються N раб = 12 осіб
Таблиця 5
Чисельний склад обслуговуючого персоналу
Найменування професій і робочих посад
Кількість машин, шт
Кількість робітників, чол
Розряд / тарифний коефіцієнт
Місячна ставка, крб
Пряма з / п виробничого робочого руб.
1
2
3
4
5
6
УК25/9-18
1. машиніст
2. пом. машиніста
3. кран оператор
1
1
1
1
8 / 2, 88
7 / 2, 60
8 / 2, 60
13000,32
11736,4
11736,4
156003,84
140836,8
140836,8
ЕЛБ-4
1. машиніст
2. пом. машиніста
1
2
2
8 / 2, 88
7 / 2, 60
13000,32
11736,4
312007,68
281673,6
ЩОМ-6У
1. машиніст
2. пом. машиніста
1
2
6
8 / 2, 88
7 / 2, 60
13000,32
11736,4
312007,68
845020,8
СЧ-600
1. машиніст
2. пом. машиніста
1
1
2
8 / 2, 88
7 / 2, 60
13000,32
11736,4
156003,84
281673,6
Слюсар-ремонтник
1
6 / 2, 46
11104,44
133253,28
Слюсар-ремонтник
1
5 / 2, 26
10201,64
122419,68
Слюсар-ремонтник
1
4 / 2, 02
9118,28
109419,36
Слюсар-електрик
1
6 / 2, 46
11104,44
133253,28
Слюсар-електрик
1
6 / 2, 46
11104,44
133253,28
Верстатник
1
6 / 2, 46
11104,44
133253,28
Верстатник
1
5 / 2, 26
10201,64
122419,68
Коваль-терміст
1
6 / 2, 46
11104,44
133253,28
Газоелектрозварювальник
1
6 / 2, 46
11104,44
133253,28
Акумуляторник
1
5 / 2, 26
10201,64
122419,68
Налагоджувальник колійних машин і механізмів
1
6 / 2, 46
11104,44
133253,28
Механік налагоджувальник засобів малої механізації
1
6 / 2, 46
11104,44
133253,28
Разом:
4168769,28

2. Економічна частина

2.1. Визначення вартості заходів з ТО і Р машин

Вартість заходів з ТО і Р машин і механізмів у планованому періоді експлуатації визначаємо за формулою:
С = Р + М + Н руб (14)
де: Р - основна заробітна плата виробничих робітників, грн;
М - вартість матеріалів і запасних частин, руб;
Н - накладні витрати, руб.
Основна заробітна плата робітників визначається за формулою:
Р = Пз + Дз + Нз руб (15)
де: Пз - пряма заробітна плата, руб;
Дз - додаткова заробітна плата, руб;
Нз - нарахування на заробітну плату (відрахування до фонду соціального страхування), руб.
Пряму заробітну плату отримуємо як підсумок гр.6 табл.6:
Пз = 4168769,28 руб
Додаткова заробітна плата визначається у відсотках до прямої заробітної плати:
Дз = Пз 0,10 руб
Те Дз = 416876,928 руб
Тобто, додаткова заробітна плата складе:
Нарахування на заробітну плату розраховуємо за встановленим відсотку (5,3%) до суми прямої та додаткової заробітної плати:
Нз = (Дз + Пз) ∙ 0,053 руб
Нз = 243039,25 руб

Основна заробітна плата робітників:
Р = 4828685,46 руб
Вартість матеріалів на ТО і Р машин визначаємо за кількістю витрачених матеріалів. При розрахунку вона приймається у розмірі 151%
від річного фонду оплати праці виробничих робітників:
М = Пз ∙ 1,51 руб.
М = 6294841,61 руб
Накладні витрати приймаються у відсотках до прямої заробітної плати. Вони складаються з цехових і загальнозаводських витрат:
Н = НЦ + НОЗ руб
де: НЦ - цехові витрати в рублях. Складають 100-120% від основної
заробітної плати робітників:
НЦ = (1,0 - 1,2) ∙ Пз
НЦ = 4585646, 208 руб
Мування = загальнозаводські витрати в рублях. Складають 100 - 150% від прямої заробітної плати:
Мування = (1,0 - 1,5) ∙ Пз.
Мування = 5419400,064 руб
Накладні витрати:
Н = 10005046,27 руб
Отримані значення основної заробітної плати, вартості матеріалів і накладних витрат підставляємо у формулу (14):
С = 644074854 крб

3. Промислова безпека на залізничному транспорті

3.1. Заходи з охорони праці і техніки безпеки при виконанні робіт з ТО і Р УПС, механізмів та устаткування

Для захисту застосовуються засоби, що забезпечують огородження людей від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів або зниження їх рівня до гранично допустимих значень. Працівники, безпосередньо пов'язані з експлуатацією машин і механізмів, повинні добре знати їх пристрій, вміти вчасно виявити несправності і вести роботи з дотриманням вимог безпеки. Для попередження поломки машин, механізмів та обладнання їх піддають у встановлені терміни профілактичним оглядам і планово-попереджувальний ремонт. Перевірку технічного стану, огляди і ремонт проводять тільки після повної зупинки машини чи механізму. При цьому знеструмлюють електричне обладнання, видаляють плавкі запобіжники в пускових електричних ланцюгах, стопорять рухомі частини, на пускових пристроях вивішують таблички з попереджувальним написом "Не вмикати! Працюють люди". Дуже важливо забезпечити заходи щодо попередження самовільного руху або пуску машини, механізму чи обладнання. У неробочому стані пускові пристрої повинні бути замкнені.
Технічне обслуговування спеціального рухомого складу служить для попередження появи несправностей і підтримки машин у технічно справному стані, що забезпечує безперебійну роботу машин і безпеку праці обслуговуючого персоналу. ТО УПС, механізмів та обладнання в процесі їх експлуатації виконують робітники, які експлуатують цю техніку, а також працівники пунктів технічного обслуговування. Працівники, які виконують роботи з технічного обслуговування машин в темний час доби, забезпечуються індивідуальними акумуляторними ліхтарями. Крім того, місця виробництва таких робіт обладнають штучним освітленням. При цьому рівень освітленості повинен відповідати вимогам галузевого стандарту ОСТ 32.9-81 "ССБТ. Норми штучного освітлення об'єктів залізничного транспорту".
Виробничі процеси не повинні бути джерелами забруднення навколишнього середовища викидами шкідливих речовин вище допустимих норм, а також пожежо - і вибухонебезпечними. Важливе значення для створення сприятливих умов праці має відповідність виробничих приміщень і майданчиків чинним будівельним нормам і правилам (СНіПам) і санітарним нормам.

3.2. Протипожежні заходи та заходи з охорони навколишнього середовища при виконанні робіт з ТО і Т машин

Необхідна керівництво службою протипожежних аварійно-рятувальних робіт у країні покладено на Міністерство внутрішніх справ (МВС) РФ, яка на основі законів, постанов і розпоряджень Уряду видає відповідні документи з питань пожежної безпеки, організовує і перевіряє їх виконання. Встановлену систему пожежної безпеки в межах своєї компетенції здійснюють органи виконавчої влади Російської Федерації, республік у складі РФ, автономних утворень, країв, областей, м. Санкт-Петербурга, м. Москви, служби протипожежних аварійно-рятувальних робіт МВС РФ, місцева адміністрація, протипожежні аварійно-рятувальні служби.
Науково-дослідну роботу з питань протипожежного захисту проводить Всеросійський науково-дослідний інститут протипожежної оборони (ВНДІПО), який є головним інститутом в країні.
На залізничному транспорті пожежна охорона покладено на воєнізовану охорону ВАТ "РЖД". До її складу входять управління воєнізованої охорони ВАТ "РЖД", служби воєнізованої охорони при управліннях доріг, загони воєнізованої охорони, які обслуговують одне або кілька відділень доріг, пожежні команди і пожежні поїзди, що організовуються на великих залізничних станціях, старші інструктори, інструктори з пожежної профілактики, які ведуть роботи в лінійних підприємствах, розташованих у межах закріплених за ними ділянок залізниць, на заводах та інших об'єктах. З метою підвищення відповідальності керівників пожежної охорони за виконання покладених на них функцій та розширення самостійності у вирішенні питань пожежної безпеки ВАТ "РЖД" встановлено, що начальник пожежної охорони і технічних засобів управління воєнізованої охорони є одночасно за посадою головним інспектором з пожежного нагляду залізничного транспорту. Заступник начальника служби з пожежно-технічної частини воєнізованої охорони залізниці є одночасно за посадою старшим інспектором пожежного поїзда на ділянці обслуговування. При порушенні правил пожежної безпеки, коли створюється безпосередня загроза виникнення пожежі, а також при виконанні протипожежних заходів, передбачених нормами проектування, технічними вимогами та іншими нормативними актами, начальницький склад воєнізованої пожежної охорони має право призупинити частково або повністю роботу підприємства, експлуатацію будівлі, споруди, окремого приміщення.
Правила та організацію контролю використання земельних і водних ресурсів, дотримання чистоти атмосфери, а також відповідальність за стан навколишнього середовища. Контроль здійснюється санітарно-епідеміологічними станціями, інспекціями по охороні вод, інспекцією з контролю за роботою газоочисних та пиловловлюючих установок, ГИБДД, інженерами з охорони праці, місцевими органами управління територіями. Контроль за станом навколишнього середовища ведуть шляхом аналізу проб повітря і грунту. Поширеними приладами, за допомогою яких проводяться аналізи, є: універсальний газоаналізатор, шумоміри. За вмістом шкідливих речовин у вихлопних газах кожної машини на базовому автомобілі веде періодичний контроль ГИБДД.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
102.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Ситуація проведення інтерв`ю рамки і схема проведення типи питань
Завдання та етапи проведення слідчого допиту форми фіксації результатів проведення допиту
Проведення колективізації
Проведення уроків
Проведення митної експертизи
Проведення балістичної експертизи
Особливості проведення реінжинірингу
Проведення земляних робіт
Сценарій проведення уроку
© Усі права захищені
написати до нас