Проблеми розвитку енергетики в Республіці Татарстан

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Система енергетики в Республіці Татарстан

1.1 Розвиток енергетики в Республіці Татарстан

1.2 Особливості розвитку енергетики в Республіці Татарстан

Глава 2. Правові аспекти розвитку енергетики

2.1 Законодавство з енергетики

2.2 Особливості формування правової системи з розвитку енергетики

Висновок

Список використаної літератури

Додаток

Введення

Відомо, що енергетика є двигуном науково-технічного прогресу і передумовою економічного розвитку практично всіх країн світу. Енергія проникає в усі сфери, образно кажучи, енергією просякнута вся наша життя. Споживання енергії є обов'язковою умовою існування людства. У зв'язку зі стабілізацією загальної економічної ситуації в Республіці Татарстан і намітився зростанням промислового виробництва в останні роки спостерігається збільшення споживання електричної і теплової енергії. Тому автором була обрана для дослідження така тема як «Проблеми розвитку енергетики в Республіці Татарстан".

Актуальність цієї роботи в тому, що сучасна економічна, та й багато в чому політичне життя дає нам досить красномовних прикладів впливу енергетики на всі сфери багатогранної палітри світу. Словосполучення «енергетична безпека», «енергетична політика», «енергетична дипломатія», «енергетична (енергоефективна) економіка» не сходять зі сторінок щоденних газет і солідних журналів.

Енергія як предмет правового регулювання характеризується унікальними особливостями і ознаками, що відрізняють її від інших предметів і явищ матеріального світу. Ці особливості багато в чому зумовлюють необхідність самостійного регулювання енергетичних відносин, які включають весь комплекс проблем, пов'язаних з перетворенням енергії природних ресурсів у блага людства.

Енергія як здатність виконувати роботу, як властивість матерії, перебуває (існує, реалізується) в певних формах. Головними з них для нас є: електрична, механічна, хімічна, теплова, ядерна енергія.

Кожна з форм енергії має своїми відмітними властивостями. Вони накладають певні особливості в правовому регулюванні її використання (вимоги техніки безпеки, зміст енергетичного господарства, порядок і спосіб доставки (передачі) енергії, визначення її якості та ін.)

Наукова новизна даної роботи в тому, що дана робота містить відповіді на ряд питань, пов'язаних з вирішенням проблем розвитку енергетики в Республіці Татарстан і енергетичного законодавства.

Практичну цінність даної роботи автор вбачає у тому, що робота містить пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази енергетичного законодавства в Російській Федерації.

Інтерес до наукових досліджень проблем розвитку енергетики та енергетичного права був завжди. Так, проблеми розвитку енергетики та енергетичного права були розглянуті такими авторами як: М.М. Агарков, С.М. Корнєєв (середина 50-х рр.. Минулого століття), які у своїх роботах розглядають енергію як самостійний об'єкт правового регулювання. А оскільки значущість енергії у забезпеченні всіх сторін життєдіяльності сучасного суспільства досить значна, то потрібно самостійне, комплексне правове регулювання всієї сукупності відносин, пов'язаних з отриманням (виробництвом, перетворенням), купівлею-продажем, передачею (транспортуванням) і споживанням енергії, О.Н. Садиков також у своїх роботах розглядає правове регулювання енергетичних відносин, більш пізні роботи В.В. Витрянского, який розглядає договірні відносини, пов'язані з енергетикою. Правда, було відносне затишшя, і лише на рубежі XX і XXI століть ми спостерігаємо значно зрослий інтерес юридичної науки до правових проблем енергетики в самому широкому сенсі цього слова.

Мета даної курсової роботи - дослідити проблеми розвитку енергетики в Республіці Татарстан.

Для досягнення мети необхідно визначити наступні завдання:

1) Розглянути систему енергетики в Республіці Татарстан.

2) Проаналізувати правові аспекти розвитку енергетики.

При написанні роботи застосовувався метод діалектичного пізнання, приватно-наукові методи, комплексне дослідження поточного законодавства регулюючого енергетику.

У даній роботі в якості теоретичної основи були використані нормативно-правові джерела, методична література, а також роботи таких авторів, як: Витрянский В.В., Классон М., Лахно П.Г. В якості основи і порівняння були використані й інші джерела.

Ця робота складається з вступу, двох розділів, чотирьох параграфів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Глава 1. Система енергетики в Республіці Татарстан

1.1 Розвиток енергетики в Республіці Татарстан

Грандіозний для післяреволюційної Росії план ГОЕЛРО визначив розвиток економіки молодої Татарської Республіки та її основи електроенергетичної бази.

Саме рядок історичного плану, народженого в 1920 році, продиктувала будівництво першої в Татарській республіці потужної теплової електростанції - нею стала Казанська ТЕЦ-1.

У лютому і березні 1921 року відкрилися електростанції в селі Нурлат, містах Бугульма, Тетюши і Чистополь. У Казані в цей час енергію давала електростанція «Червона зоря».

Період з 1925 по 1928 роки характеризується нарощуванням потужності Казанської електричної станції імені 3-ї річниці Татарської Республіки, яка поклала початок розвитку міських мереж на трифазному струмі високої напруги. Переклад мереж з постійного на змінний струм завершився в 1927 році.

У 1933 року в експлуатацію вводиться перший агрегат Казанської ТЕЦ-1 на пиловугільного палива. Крім Казані, вона давала електроенергію Зеленодольськ, робочим селищам: Юдін, Васильєво, Дербишкі та ін У 1938 році в лад діючих входить Казанська ТЕЦ-2 для забезпечення енергією промислового і житлового районів північної частини Казані. Стало можливим частина енергії передавати в Марійську автономну республіку для будівництва та експлуатації Марійського целюлозно-паперового комбінату.

Відкриття багатих нафтових покладів на південно-сході республіки викликало до життя розвиток тут великого енергетичного вузла. У 1944 році був введений в дію перший турбогенератор на Уруссінской ГРЕС, подальше розширення якої продовжилося в п'ятдесяті роки.

У 1955 році встановлено зв'язок з Башкирської енергосистемою по двох лініях електропередачі напругою 110 кВ, що дозволило значно підвищити надійність електропостачання нафтових промислів. Широко розгорнулися роботи з електрифікації сільськогосподарських районів південно-сходу Татарії.

У 1958 році вступила в експлуатацію лінія електропередачі Волзька ГЕС - Бугульма напругою 400 кВ (в березні 1964 року переведена на 500 кВ). Вона дозволила включити Уруссінскую ГРЕС у паралельну роботу з Волзької ГЕС. Таким чином, Татарська енергосистема увійшла в Єдину енергетичну систему Європейської частини СРСР. Ще більше зросла надійність енергопостачання споживачів.

У 1959 році лінія електропередачі напругою 400 кВ була продовжена до Челябінська та Свердловська. Так з'єдналися системи Татарстану і Уралу.

З пуском перших двох енергоблоків Заїнська ГРЕС в 1963 році потреби республіки в електроенергії були повністю задоволені. Татарія стала видавати надлишок електроенергії в Єдину енергетичну систему Європейської частини СРСР.

У другій половині шістдесятих років у Татарії починає бурхливо розвиватися нафтохімічна промисловість. У 1966 році для постачання теплової та електричної енергії будується Казанського заводу органічного синтезу розпочато спорудження Казанської ТЕЦ-3.

У лютому 1967 року вступив в дію перший турбоагрегат Нижнєкамської ТЕЦ-1, розташованої в центрі нового промислового району і призначеної для енергопостачання Нижньокамського виробничого об'єднання «Нижньокамськ-нафтохім», Нижньокамського шинного заводу і міста Нижнєкамська. Для покриття зростаючих промислових навантажень в 1979 році дала енергію вступила в лад Нижньокамська ТЕЦ-2.

Реалізація проекту комплексу заводів з виробництва великовантажних автомобілів у місті Набережні Челни зумовила народження ще однієї електростанції - в 1973 році почала виробляти електричну і теплову енергію ТЕЦ КамАЗа (нині Набережночелнінская ТЕЦ). У 1979 році вступила в дію перша в енергосистемі гідроелектростанція на річці Кама в м. Набережні Челни - Нижнєкамська ГЕС.

Розпочате в 1989 році спорудження Елабужском ТЕЦ викликано до життя передбачається великим електричними і тепловими навантаженнями Елабужского автомобільного заводу.

У 1994 році встановлено другий котли на міських котелень Азин і Савінова.

Разом з швидким зростанням потужностей електростанцій інтенсивний розвиток отримали електричні мережі, призначені нести споживачам виробляється на станціях електроенергію.

Помітне розвиток електричні мережі отримали в 1933 році після вступу в дію Казанської ТЕЦ-1. Нова ТЕЦ стала живити підстанцію Заріччя напругою 35 кВ. У 1938 році здійснено зв'язок ТЕЦ Марійського паперового комбінату з Казанським енерговузла.

На південно-сході Татарії перші лінії електропередачі 35 кВ з підстанціями для нафтопромислових об'єктів були споруджені в 1944 році. Потім почалося будівництво мереж напругою 110 кВ.

На початку шістдесятих років взято курс на ліквідацію дрібних неекономічних електростанцій і енергоустановок в містах і селищах республіки і переведення всіх споживачів на централізоване електропостачання від районних електростанцій і підстанцій, на широкий розвиток електричних мереж.

У зв'язку з бурхливим розвитком електрифікації міст, селищ та сільського господарства республіки відбувається реконструкція мережевих підприємств Татенерго. Якщо раніше вони формувалися, як правило, за приналежністю до тієї чи іншої промисловій зоні, то з 1964 року експлуатація мереж грунтується на територіальному принципі.

У 1964 році в енергосистемі на території двох енерговузла було створено шість мережевих підприємств: Альметьевске, Бугульминский, Нижньокамську, чистопільський, Казанські і Приволзькі. Останні сформовані, в основному, на базі Татсельелектро.

У 1969 році на правому березі Волги організовано ще одне підприємство-Буїнський електричні мережі, у 1984 році на сході республіки - Елабужскій електричні мережі.

В даний час виробниче енергетичне об'єднання «Татенерго» один з провідних у Росії електроенергетичних комплексів. З відпуску тепла об'єднання є найбільшим в Росії і Європі, а з виробництва електроенергії - лише 30 країн перевершують його. У складі об'єднання 9 діючих і одна будується електростанція, 8 електромережних підприємств, підприємство теплових мереж, енергозбут, а також підприємства і організації, що здійснюють транспортні перевезення, ремонтне обслуговування та налагодження енергообладнання, науково-технічне, інженерне і проектно-конструкторське забезпечення, навчання персоналу та ряд інших функцій.

Встановлена ​​електрична потужність електростанцій об'єднання на 01 січня 1999 року становить 7003 МВт, теплова потужність 13884 Гкал / год Довжина повітряних і кабельних ліній електропередачі з напругою 6-500 кВ наближається до 33 тисяч кілометрів, у тому числі ліній 35-500 кВ - більше 9,4 тисячі кілометрів.

Об'єднання забезпечує електричною і тепловою енергією Республіку Татарстан - великий індустріальний і сільськогосподарський регіон площею 68000 квадратних кілометрів і може видавати додатково понад потреби республіки 1000-1500 МВт електричної потужності. У середньому за рік енергосистема відпускає 22-30 мільярдів кВт-г електричної і виробляє більш 34,5 мільйона Гкал теплової енергії. Чисельність промислового виробничого персоналу об'єднання - близько 17 тисяч осіб.

Дев'яності роки відзначені великими труднощами в економіці країни. Не уникла їх і енергосистема Республіки Татарстан. Генеруючі потужності використовуються наполовину. Крім загального зниження попиту на енергію споживачами, причиною недовантаження є систематичні обмеження в подачі газу, а також взаємні неплатежі.

Основне обладнання - турбогенератори і котлоагрегати - наближається до граничного терміну експлуатації, і до 2005 року парк цього обладнання з граничною напрацюванням досягне 80% генеруючої потужності теплових електростанцій.

Враховуючи, що значний обсяг енергообладнання відпрацював свій розрахунковий ресурс (на окремих підприємствах - понад п'ятдесят років), розроблена програма технічного переозброєння та реконструкції на майбутні 5-10 років. Передбачається установка новітніх зразків станційного устаткування і впровадження високоефективних технологій. При цьому буде зроблено акцент на впровадження газотурбінних установок, що дозволить у середньому заощадити до 25% споживаного палива, більш, ніж у два рази зменшити викиди шкідливих речовин в навколишнє середовище.

1.2 Особливості розвитку енергетики в Республіці Татарстан

Основним виробником теплової та електричної енергії в Республіці Татарстан є ВАТ «Татенерго». На даному підприємстві виробляється практично вся електроенергія і значна частка теплової енергії. ВАТ «Татенерго» є однією з найбільших енергосистем Російської Федерації. У складі ВАТ «Татенерго» функціонують 9 теплових електростанцій (7 ТЕЦ і 2 ГРЕС), одна гідроелектростанція і 3 районних котелень м. Казані. Встановлена ​​електрична потужність становить (станом на 01 січня 2004 року) 6986 МВт.

Постачання населення і бюджетних споживачів тепловою енергією здійснюється ГУП РПО «Таткоммуненерго» і ГУП РПО «Татсельжілкомхоз». У складі ГУП РПО «Таткоммуненерго» знаходиться 16 підприємств теплових мереж, у складі ГУП РПО «Татсельжілкомхоз» - 70 МПП ЖКГ.

Динаміка основних показників функціонування ВАТ «Татенерго» за період 2003-2006 роки наведена в табл.1.

Аналіз представлених даних дозволяє зробити висновок про те, що у зв'язку зі стабілізацією соціально-економічної ситуації, збільшенням обсягів виробництва, в останні роки спостерігається зростання виробітку електричної та теплової енергії, при цьому випереджаючими темпами зростає обсяг вироблення електричної енергії. Рівень споживання теплової енергії залишається практично незмінним з 1995 р. Незначні коливання викликані, в основному, сезонними особливостями. В останні роки у зв'язку з намітився зростанням обсягів виробництва промисловості і пов'язане з цим зростання споживання теплової енергії, компенсується широкомасштабним впровадженням заходів з енергозбереження.

У розрізі галузей найбільше зниження електроємності спостерігається в сільському господарстві, машинобудуванні та в хімічній і нафтохімічній промисловості. У той же час спостерігається зростання електроємності в деревообробній промисловості і в легкій промисловості.

Основні проблеми енергетичної галузі Республіки Татарстан наступні:

Значний фізичний і моральний знос основних виробничих фондів, що досяг до 2006 р. величини в 65,8%. Зростання зносу основних фондів у період з 1990 р. становив 8.9%. Дана ситуація пояснюється недостатньою інвестиційною привабливістю енергетики, необхідністю значних капітальних вкладень, високими термінами окупності заходів з модернізації підприємств енергосистеми. Тут же слід звернути увагу на рівень втрат в мережах: 9.5% у мережах ВАТ «Татенерго», 11.31% - у мережах переданих ГУП РПО «Таткоммуненерго» ГУП «Тателектросеть» і 18.7% - у мережах, переданих ГУП РПО «Татсельжілкомхоз». Незважаючи на те, що рівень втрат в мережах ВАТ «Татенерго» є одним з найнижчих в країні, вказане значення вище у порівнянні зі значеннями мережевих втрат в промислово розвинених країнах світу (4-5%), крім того, частка втрат у порівнянні з 1991 зросла на 18.4%.

Орієнтація енергосистеми на один вид палива (природний газ). Обсяг споживання палива підприємствами енергосистеми склало в 2006 р. 12.5 млн. т. у.п., з них частка газу склала 94%. Ситуація ускладнюється залежністю споживачів від постачань газу з-за меж республіки, політикою ВАТ «Газпром», спрямованої на неухильне зниження постачань газу за регульованими цінами, а також високими темпами зростання цін на газ в перспективі (за різними оцінками до 118-138 доларів до 2020 році).

Значне екологічний вплив, який чиниться підприємствами енергетичної галузі на навколишнє середовище.

Стратегічними цілями розвитку енергетики Республіки Татарстан є:

 • Надійне постачання економіки та населення Республіки Татарстан електричної і теплової енергії;

 • Забезпечення повноцінного функціонування енергосистеми у взаємодії з єдиною енергосистемою Російської Федерації в ринкових умовах;

- Підвищення ефективності функціонування та забезпечення сталого розвитку енергетичної галузі на базі нових сучасних технологій.

У зв'язку зі стабілізацією загальної економічної ситуації в Республіці Татарстан і намітився зростанням промислового виробництва в останні роки спостерігається збільшення споживання електричної і теплової енергії. Надалі прогнозується зростання споживання електричної енергії: у 2005 р. - на 5.7% у порівнянні з 2003 р., в 2010 р. - на 20-22%. Крім того, у зв'язку з реформуванням енергосистеми Російської Федерації і початком повноцінного функціонування оптового ринку електричної енергії, перед енергосистемою республіки ставиться завдання виходу на загальноросійський ринок із пропозиціями щодо продажу електричної енергії.

Виробництво теплової енергії також має тенденцію до збільшення. Планований ріст становить у 2010 р. - 3-4% в порівнянні з 2003 р.

Модернізація енергосистеми Республіки Татарстан повинна грунтуватися на наступних принципах:

Забезпечення конкурентоспроможності продукції, виробленої енергосистемою. Це є особливо актуальним в умовах реформування енергосистеми Російської Федерації і початком повноцінного функціонування ринку електричної енергії;

Реформування енергосистеми на основі вимог федерального законодавства;

Впровадження заходів, що дозволяють здійснювати поетапний розвиток і можливість пристосовуватися до зміни умов функціонування (зміна навантаження, розвиток електростанцій, реверс потоків потужності, висновок і реалізація договорів на постачання електроенергії за межі Республіки Татарстан);

Введення об'єктів, що забезпечують комбіноване виробництво електричної та теплової енергії, зниження питомих витрат палива, а також зменшують негативний вплив на навколишнє середовище (газотурбінні установки) із витісненням діючих газових котелень у зону пікових теплових навантажень.

Впровадження заходів, які при мінімальних витратах здатні дати великий економічний ефект: модернізація діючого обладнання та введення об'єктів незавершеного будівництва.

Технічне переозброєння генеруючих потужностей енергосистеми повинно базуватися на широкомасштабному впровадженні установок, які забезпечують комбіноване виробництво енергії.

Сумарна потужність нововведених електричних потужностей у Республіці Татарстан в 2005-2010 рр.. складе величину порядку 670-690МВт. З них 400МВт передбачається побудувати за рахунок власних коштів підприємств енергосистеми, а решта 270-290 МВт за рахунок коштів основних споживачів енергоресурсів та інвесторів.

Для підвищення енергетичної безпеки Республіки Татарстан, зниження залежності від зовнішніх постачальників первинних енергоресурсів, оптимістичний сценарій розвитку енергосистеми доцільно поновлення будівництва Татарській АЕС і введення в експлуатацію 2 енергоблоків потужністю 1000 МВт. Крім того, для підвищення ефективності функціонування енергосистеми необхідно передбачити підйом рівня водосховища Нижнєкамської ГЕС до проектної відмітки 68 м., не пізніше 2010 р.

Організаційні заходи щодо підвищення ефективності функціонування енергосистеми повинні включати в себе наступне:

- Взаємодія з федеральними органами влади в області законодавчого розмежування повноважень і відповідальності у сфері регулювання енергетичного сектора між федеральними і республіканськими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для досягнення балансу інтересів органів державної влади, підприємств енергетичної галузі та споживачів енергоресурсів;

- Об'єднання теплових мереж ВАТ «Татенерго» і муніципальних теплових мереж в рамках одного підприємства, що визначить відповідальність підприємств за надійне теплопостачання кінцевих споживачів (у населених пунктах Республіки Татарстан, де присутні генеруючі потужності ВАТ «Татенерго», що працюють на комбінованої виробці);

 • Створення інформаційно-аналітичної бази даних і організація моніторингу всіх діючих систем енергопостачання для визначення реальних витрат енергоресурсів і, в подальшому, для оптимізації їх споживання;

 • Розробка діючих і перспективних схем електро-тепло-і газопостачання всіх населених пунктів Республіки Татарстан. При цьому, повинні бути створені організаційно-правові та економічні механізми розробки нових генеральних планів енергопостачання міст з урахуванням оптимальної структури енергоресурсів та інших факторів;

- Створення умов для підвищення інвестиційної привабливості енергетичної галузі, залучення приватних інвестицій, можливо з використанням державних гарантій;

 • Необхідно приділити велику увагу зниження втрат при передачі та розподілі електроенергії. В даний час рівень втрат становить 9.5%, у той час як в розвинених країнах ця величина не перевищує 4-5%. Зниження втрат до світового рівня має стати одним із завдань фінансової стабільності енергосистеми.

 • Актуальною є задача зниження витрат електричної енергії на власні потреби енергосистеми. Вирішення цієї проблеми має базуватися на впровадженні комплексу організаційних і технічних заходів.

  Довгострокові перспективи зростання економіки і добробуту громадян Республіки Татарстан зумовлюють збільшення попиту на енергетичні ресурси. Орієнтація економіки республіки на енергоємний зростання загрожує, з одного боку, консервацією технологічної відсталості і втратою конкурентоспроможності виробничого сектору республіки, а з іншого боку, лавиноподібно інтенсифікацією внутрішнього попиту на енергоресурси, в ​​результаті якої навіть при досягненні максимальних технічно реалізуються показників зростання їх виробництва попит на них не буде забезпечений пропозицією. Такий шлях розвитку неминуче тягне за собою кризу дефіциту енергетичних ресурсів.

  У цих умовах особливого значення набуває реалізація державної республіканської політики управління попитом на енергетичні ресурси та енергоефективності.

  За останнє десятиліття тільки найбільш енергоємні промислові підприємства республіки активно займалися впровадженням енергозберігаючих виробничих технологій. Між тим, зниження енергоємності ВВП на один відсоток здатне забезпечити зростання ВВП на 0,4 відсотка.

  Перебудова структури економіки в бік високотехнологічних і менш енергоємних виробництв і технологічні заходи економії енергії повинні дозволити знизити енергоємність валового регіонального продукту на 25-27% до 2010 р.

  Підвищення енергоефективності досягається не тільки за рахунок залучення фінансових ресурсів і правильних технічних рішень, але і за рахунок планування, управління та контролю.

  Необхідно продовжити роботу в республіці щодо вдосконалення системи індикативного управління енергоефективністю. На основі індикаторів енергоефективності потрібно визначати завдання міністерствам, відомствам і територіально-адміністративним органам управління щодо їх зниження.

  Особливого значення набувають методи економічної мотивації енергозбереження. Необхідно розробити нормативи енергоефективності та ввести економічну систему стимулювання. Плата за застосування не енергоефективного обладнання повинна щорічно підвищуватися і стимулювати дії з його модернізації або заміни. Повинна бути введена значна разова плата за встановлення нового не енергоефективного обладнання, щоб ліквідувати можливості забудовника знижувати вартість будівництва, нехтуючи енергоефективністю.

  Необхідно посилити боротьбу з марнотратним витрачанням енергоресурсів, що перевищує розумні параметри. Споживачі, які не використовують в значній мірі організаційний потенціал енергозбереження, повинні законодавчо виплачувати державі відповідні компенсації.

  Пряме бюджетне фінансування заходів з енергозбереження рідко призводить до значних довготривалим результатами, тому що не виконується моніторинг здійснюваних проектів з оцінкою реального економічного ефекту і відчуженням зекономлених коштів із загального фінансового обороту для компенсації витрат, заохочення персоналу та виконання наступних заходів. Економія не призводить до ланцюгової реакції ще більшої економії.

  Необхідно застосовувати методи кредитування різниці у вартості енергоефективного та звичайного устаткування з поверненням кредиту з майбутньої економії. Необхідна розробка методики та системи кредитування приватних забудовників для стимулювання їх до застосування енергоефективного обладнання.

  Важливим інструментом державної політики є підтримка та стимулювання ефективного бізнесу в області енергозбереження. Державний протекціонізм стосовно даного виду бізнесу, поки слабо розвиненого в республіці, дозволить сформувати економічних агентів, що пропонують і реалізують найбільш оптимальні наукові, проектно-технологічні, виробничі рішення, спрямовані на зниження енергоємності виробництва і споживання.

  Необхідно вивести підтримку енергозберігаючого бізнесу на якісно новий рівень, що передбачає перехід від прямої фінансової допомоги з боку держави на пільгових умовах до формування системи реалізації ефективних бізнес-проектів у відповідній сфері, страхування комерційних і некомерційних ризиків.

  У зв'язку зі стабілізацією загальної економічної ситуації в Республіці Татарстан і намітився зростанням промислового виробництва в останні роки спостерігається збільшення споживання електричної і теплової енергії. Надалі прогнозується зростання споживання електричної енергії: у 2008 р. - на 5,7% в порівнянні з 2006 р., в 2010 р. - на 20-22%. Виробництво теплової енергії також має тенденцію до збільшення. Планований ріст становить у 2010 р. - 3-4%, в порівнянні з 2006 р.

  Прогноз структури споживання енергії в розрізі галузей промисловості в 2010 р. і 2020 р. представлений на ріс.1.2.2. і 1.2.3.

  Результатом технічної модернізації енергосистеми Республіки Татарстан має стати підвищення ефективності та надійності системи енергопостачання споживачів, а також значне зниження споживання палива для вироблення 1кВтч. електричної і теплової енергії. У 2006 р. витрати умовного палива для вироблення 1 кВтг, електричної енергії становив 334,3 г / кВтг, до 2010 р. планується довести зазначене значення до 285,3 г / кВт.год.

  Перебудова структури економіки в бік високотехнологічних і менш енергоємних виробництв і технологічні заходи економії енергії повинні дозволити знизити енергоємність валового регіонального продукту на 25-27% до 2010 р.

  Глава 2. Правові аспекти розвитку енергетики

  2.1 Законодавство з енергетики

  Енергетичне законодавство - це великий інтегрований комплекс, один з елементів системи законодавства Російської Федерації, сукупність нормативних правових актів різного рівня, що регулюють підприємницькі та інші відносини, що виникають у сфері організації і функціонування паливно-енергетичного комплексу (далі по тексту ПЕК) країни. У нормах енергетичного законодавства закріплюються суттєві особливості правових відносин, якими закон встановлює правовий порядок в паливно-енергетичному комплексі, в тому числі ведення підприємницької діяльності, регулювання відносин, пов'язаних із здійсненням цієї діяльності в умовах ринкової економіки.

  У Російській Федерації енергетичне законодавство розвивається за загальною схемою - не від загального до приватного, а від приватного до загального. В останнє десятиліття, з моменту прийняття Конституції України 1993 року, правового регулювання відносин у сфері організації і функціонування паливно-енергетичного комплексу приділялася значна увага. У розвиток положень п. «і» ст. 71 Конституції Російської Федерації, котра зараховує «федеральні енергетичні системи» до ведення Російської Федерації, було прийнято цілу низку законів, що регулюють різні відносини в паливно-енергетичному комплексі країни. В даний час на різних етапах підготовки знаходяться проекти федеральних законів. До таких, наприклад, відносяться:

  - Проект федерального закону «Про федеральних енергетичних системах», який розроблено на виконання Указу Президента Російської Федерації від 28 квітня 1997 р. N 426 «Про Основні положення структурної реформи у сферах природних монополій». Відповідно до статті 71 Конституції Російської Федерації у веденні Російської Федерації перебувають федеральні енергетичні системи.

  - П роектів федерального закону «Про магістральному трубопровідному транспорті», який був прийнятий Державною Думою 21 вересня 1999 року. Це спеціальний закон, який необхідний у першу чергу для реалізації державних інтересів, які полягають в збереженні і забезпеченні раціонального використання природних ресурсів, одержанні оптимальної частки витрат від використання цих ресурсів у федеральний бюджет і бюджети суб'єктів Російської Федерації, зміцненні єдності країни, створення робочих місць, забезпечення потреб внутрішнього ринку у відповідній продукціі.Указанний Федеральний закон визначає правові, економічні та організаційні основи відносин, що виникають при створенні, функціонуванні та розвитку магістрального трубопровідного транспорту - найважливішої складової федеральних енергетичних систем. Федеральний закон грунтується на положеннях Конституції Російської Федерації, відповідно до яких питання, що стосуються федеральних енергетичних систем, основ цінової політики ставляться до предметів відання Російської Федерації та ін

  28 серпня 2003 розпорядженням N 1234-р Уряд Російської Федерації затвердив Енергетичну стратегію Росії на період до 2020 р. У цьому програмному документі зафіксовані основні напрями енергетичної політики на федеральному і регіональному рівнях на основі Конституції Російської Федерації, законодавчих та інших нормативних актів. Примітно, що в числі основних інструментів, що сприяють її реалізації, називається правове забезпечення відносин у сфері паливно-енергетичного комплексу.

  Реалізація Енергетичної стратегії вимагає прийняття, за даними Яновського (заступник міністра енергетики Російської Федерації до 9 березня 2004 р.), як мінімум 17 законопроектів.

  Аналіз сучасних тенденцій розвитку законодавчого забезпечення ПЕК РФ дозволяє зробити висновок про те, що в Російській Федерації формується новий енергетичний правопорядок.

  З цієї точки зору видається науково обгрунтованим і практично виправданим вивчення (аналіз) комплексу теоретичних правових проблем, що виникають у даній сфері людської життєдіяльності. Будучи складовою і найбільш важливою частиною національного господарства країни, енергетика займає в ньому провідне становище в силу вище означених факторів.

  Останнім часом, незважаючи на те, що енергетика є локомотивом економіки, особливо в перебудовний період, вона була певною мірою обійдена увагою юристів (за винятком питань електроенергетики, у зв'язку з реформуванням якої було прийнято цілу низку законів і підзаконних нормативних актів).

  Предмет правового регулювання енергетичного законодавства - енергетичні відносини - служить причиною своєрідності норм, які складають цю галузь. Тому для належного та ефективного правового регулювання відносин у галузі енергетики велике значення мають технічні та технологічні умови, що базуються на висновках природничих наук. Без знання і врахування цих якостей енергетичних відносин розробка і застосування правових норм буде неповною, а в багатьох випадках і помилковою.

  У 2003 р. був прийнятий пакет законодавчих актів і постанов Уряду Російської Федерації, а також інших актів, що регламентують електроенергетичну сферу.

  Так, 25 березня 2003 року Президент РФ підписав Закон РФ «Про електроенергетику», 26 березня - Закон РФ «Про особливості функціонування електроенергетики в перехідний період і про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону «Про електроенергетику». У той же день Президент РФ затвердив закони, що коректують положення інших основоположних законів: у Законі РФ «Про природні монополії» визначено вичерпний перелік природно-монопольних видів діяльності; внесені зміни та доповнення до другої частини Цивільного кодексу Російської Федерації і закон РФ «Про державне регулювання тарифів на електричну та теплову енергію в Російській Федерації », і обмежений термін його дії. Відповідно до Закону РФ «Про електроенергетику» прийнято низку підзаконних нормативних актів, що регламентують правила оптового ринку; технічні регламенти у сфері функціонування Єдиної енергетичної системи Росії (передачі електроенергії, надійного енергопостачання і т.д.) і ін

  І звичайно, наукова думка змушує звернути увагу на нетрадиційні відновлювані джерела енергії (сонячна енергія, вітер, вода, геотермальні джерела, енергія припливів і відливів та ін) - далі за текстом НВДЕ. Треба сказати, що в зарубіжних країнах прийнято цілу низку нормативних актів, що регулюють відносини у цій сфері. У Російській Федерації значимий нормативно-правовий акт - Закон РФ «Про державну політику в сфері використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії» був прийнятий Федеральними Зборами в кінці 90-х років минулого століття, але відхилений Президентом РФ. У 2003 р. групою вчених під керівництвом начальника Управління науково-технічного прогресу Міненерго Росії була розроблена концепція проекту Федерального закону Російської Федерації «Про нетрадиційних відновлюваних джерелах енергії». Предметом правового регулювання Закону, згідно з концепцією, є відносини, що виникають у сфері проектування, розробки, виробництва і використання відновлюваної енергії.

  Метою Закону є встановлення правових, організаційних, економічних та фінансових засад і механізмів регулювання відносин держави, виробників і споживачів обладнання та установок використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії.

  Концепція передбачає регулювання відносин, що виникають у зв'язку з вивченням і використанням цих джерел енергії, для створення сприятливих передумов пріоритетного використання НВДЕ в інтересах поліпшення соціального становища населення, охорони навколишнього природного середовища та економії невідновлюваних джерел енергії.

  Відновлювані джерела енергії - джерела безперервно поновлюваних в біосфері Землі видів енергії (сонячна, вітрова, океанічна, гідроенергія річок, геотермальна, енергія біомаси та ін.)

  В Енергетичній стратегії Росії для подолання відставання у використанні поновлюваних джерел енергії, збереження запаси вичерпуються органічного палива для майбутніх поколінь, істотного поліпшення енергопостачання віддалених від електромереж населених пунктів, а також поліпшення екологічної обстановки в екологічно напружених районах визнано необхідним: розробити і прийняти федеральний закон «Про поновлюваних джерелах енергії »і відповідний акт Уряду Російської Федерації; здійснювати державну підтримку створення міжсезонних запасів торф'яного і дров'яного палива.

  Аналіз нормативних актів, що регулюють відносини у сфері організації і функціонування паливно-енергетичного комплексу країни, дає підставу для висновку про те, що в системі законодавства Російської Федерації сформувався і продовжує динамічно розвиватися відносно самостійний і відрізняється істотними правовими особливостями законодавчого масиву - енергетичне законодавство.

  2.2 Особливості формування правової системи з розвитку енергетики

  Особливості формування правової системи з розвитку енергетики в тому, що формування останньої відбувалося від планової економіки до ринкової. Розглянемо цей процес більш докладно. Правові норми, що сформувалися в умовах планової економіки, не сприяли розвитку енергетики в ринкових умовах. Тому прийнятий адекватний ринковим відносинам пакет законів, в їх числі базовий Федеральний закон від 26 березня 2003 р. «Про електроенергетику», якими визначено низку базисних змін у даній сфері. Здійснюються демонополізація структур Єдиної енергетичної системи (РАО «ЄЕС Росії») і розвиток конкуренції в сфері виробництва, збуту і надання послуг в галузі електроенергетики з виділенням генерації (виробництва), діяльності з передачі електроенергії, оперативно-диспетчерського управління, збуту електричної енергії в якості самостійних видів діяльності.

  Зазначені зміни у сферах виробництва, передачі, купівлі-продажу електроенергії зумовили ряд істотних змін і в структурі договірних зв'язків по обороту електричної енергії. З'явилися нові договірні форми, спрямовані на регулювання відносин, пов'язаних з реалізацією та придбанням електроенергії на оптовому і роздрібних ринках електричної енергії. Це:

  1) договір про надання відплатних послуг з передачі електричної енергії;

  2) договір про здійснення технологічного приєднання енерго-пристрою (енергоустановки) до електричної мережі;

  3) договір про надання відплатних послуг з оперативно-диспетчерського управління;

  4) договір про приєднання до торгової системи оптового ринку електричної енергії;

  5) договір купівлі-продажу електроенергії;

  6) договір купівлі-продажу електричної енергії за рівноважної ціною оптового ринку;

  7) договори купівлі-продажу, а також постачання електричної енергії на роздрібних ринках;

  8) договір купівлі-продажу електричної енергії у гарантує постачальника.

  Розглянемо більш детально договір енергопостачання. За договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм приладів та обладнання, пов'язаних зі споживанням енергії (п. 1 ст. 539 ДК).

  Таким чином, договором енергопостачання властивий ряд меж, відсутніх у інших цивільно-правових договорів. До них відносяться необхідність мати приєднану до енергопостачальної організації мережу, обов'язок абонента дотримуватися передбаченого договором режиму споживання енергії, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його віданні мереж, справність приладів обліку.

  Особливі властивості електроенергії: неможливість зорово виявити її як річ, накопичити на складі в значному обсязі для промислового споживання, обмеженість застосування почав «володіння» і «розпорядження» по відношенню до енергії, практичне співпадіння моменту виробництва і споживання електроенергії як єдиного в часі процесу.

  При розробці другої частини ЦК договір енергопостачання був визначений як різновид договору купівлі-продажу, оскільки енергія - це товар. У європейських країнах цей договір також розглядається як вид договору купівлі-продажу. На думку В.В. Витрянского, договір енергопостачання, будучи окремим видом договору купівлі-продажу, по набору кваліфікуючих ознак ніяк не може бути визнаний ні різновидом договору поставки, ні безпосередньо прилягає до нього договірним інститутом.

  Договір укладається між енергопостачальною організацією та споживачем (абонентом) енергії. Порядок укладення договору енергопостачання різний у залежності від того, полягає він з громадянином або юридичною особою. Процедура укладення договору з громадянами на споживання енергії на побутові потреби спрощена. Згідно зі ст. 540 ГК, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, договір вважається укладеним з моменту першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до приєднаної мережі.

  Якщо інше не передбачено угодою сторін, такий договір вважається укладеним на невизначений термін і може бути змінений або розірваний з підстав, передбачених ст. 546 ЦК. Договір енергопостачання, укладений на певний строк, вважається продовженим на той самий строк і на тих же умовах, якщо до закінчення терміну його дії жодна із сторін не заявить про його припинення або зміну, або про укладення нового договору.

  Оскільки договір енергопостачання відноситься до числа публічних договорів, порядок його укладення містить особливості. У силу п. 3 ст. 426 ЦК не допускається відмова енергопостачальної організації від укладення публічного договору за наявності можливості надати енергію споживачу. При необгрунтованому ухиленні енергопостачальної організації від укладання договору на відпуск енергії споживачеві застосовуються положення, передбачені п. 4 ст. 445 ГК: споживач енергії в цьому випадку може звернутися до суду з вимогою про спонукання енергопостачальної організації укласти договір.

  Відповідно до ст. 31 Закону про електроенергетику до складу суб'єктів оптового ринку входять постачальники електричної енергії (генеруючі компанії) і покупці електричної енергії (енергозбутових організації, великі споживачі електричної енергії, що гарантують постачальники), які отримали статус суб'єктів оптового ринку в порядку, встановленому названим Законом, адміністратор системи оптового ринку , а також організації, що забезпечують функціонування технологічної інфраструктури (електромережі, системний оператор).

  При покупці електроенергії на оптовому ринку покупець укладає договори з трьома організаціями: 1) з електричними мережами - на надання послуг з передачі електроенергії, 2) з системним оператором - на оперативно-диспетчерське управління технологічними режимами роботи об'єктів електричної енергетики, 3) з адміністратором системи оптового ринку - на приєднання до фінансово-розрахункової системи оптового ринку.

  Правила функціонування оптового ринку, передачі електричної енергії по мережах, оперативно-диспетчерського управління технологічними режимами роботи об'єктів електроенергетики відповідно до Закону про електроенергетику визначаються Урядом РФ. Тому перелічені вище договори повинні бути кваліфіковані як договори приєднання (ст. 428 ЦК). Основні умови таких договорів визначені правилами про оптовий або роздрібному ринку (ст. 13, 29, 32, 35 Закону про електроенергетику), які затверджуються Урядом РФ. Ці умови можуть бути прийняті іншою стороною не інакше як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому.

  Крім зазначеної системи договорів постачальники і покупці електричної енергії - суб'єкти оптового ринку має право укладати в порядку, передбаченому правилами оптового ринку, договори купівлі-продажу електричної енергії. Суб'єкти оптового ринку вільні у виборі контрагентів за такими договорами.

  Відповідно до ст. 541 ДК енергопостачальна організація зобов'язана подавати абоненту енергію через приєднану мережу у кількості, передбаченій договором енергопостачання, з дотриманням узгодженого сторонами режиму подачі.

  У договорі на постачання електроенергією промислових споживачів умова про кількість характеризується, як правило, двома показниками: 1) кількістю кіловат-годин підлягає відпуску електроенергії; 2) величиною приєднаної або заявленої потужності.

  Споживач має право отримати передбачену договором кількість електроенергії, використовуючи при цьому лише обумовлену договором величину приєднаної або заявленої потужності, що пов'язано зі специфікою предмета договору. Обов'язок енергопостачальної організації щодо кількості електроенергії вважається виконаним, якщо вона постійно підтримує струм у мережі та надає споживачеві можливість безперервно отримувати електроенергію в обумовленому договором кількості.

  За змістом п. 2 ст. 541 ДК абонент має право змінювати обумовлену договором кількість споживаної енергії. У цьому випадку він зобов'язаний відшкодувати витрати, понесені енергопостачальною організацією, пов'язані як з недобором, так і перебором енергії.

  Коли абонентом за договором на постачання енергією виступає громадянин, який споживає енергію на побутові потреби, він має право використовувати енергію в необхідній йому кількості, на нього не покладається обов'язки з відшкодування витрат енергопостачальної організації, пов'язаних з недобором або перебором енергії.

  Відпускається споживачам електрична енергія повинна відповідати за якістю вимогам технічного регламенту, державного стандарту, інших обов'язкових правил та договору. Якість електроенергії характеризується двома показниками: напругою і частотою струму.

  Оскільки внутрішні енергетичні мережі, енергоспоживаючі установки і прилади знаходяться, як правило, у власності споживачів, на останніх і покладено обов'язок забезпечувати їх справність і безпеку. Межа відповідальності між споживачами і енергопостачальною організацією за стан та обслуговування енергетичних мереж, приладів та електроустановок визначається їх балансовою приналежністю та фіксується в доданому до договору акті розмежування.

  Оплата енергії виробляється за фактично прийняте абонентом кількість енергії відповідно до даних обліку енергії, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або угодою сторін.

  Відповідно до Федерального закону від 14 квітня 1995 р. «Про державне регулювання тарифів на електричну та теплову енергію в Російській Федерації» тарифи на електричну та теплову енергію, що поставляється комерційними організаціями, підлягають державному регулюванню шляхом встановлення економічно обгрунтованих тарифів (цін, плати за послуги ) на електричну та теплову енергію або їх граничних рівнів.

  Постановою Уряду РФ від 30 червня 2004 р. N 332 затверджено Положення про Федеральної службі по тарифах (ФСТ Росії), що є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання цін (тарифів) на електричну та теплову енергію, газ (і деякі інші товари).

  Положенням про ФСТ Росії визначені повноваження ФСТ Росії щодо встановлення цін (тарифів) на товари та послуги. Вона встановлює граничні (мінімальний і (або) максимальний) рівні тарифів на електричну та теплову енергію, що поставляється енергопостачальними організаціями споживачам, у тому числі населенню; оптові ціни на газ, тарифи на транспортування газу по трубопроводах.

  Державне регулювання цін (тарифів) на електричну та теплову енергію в межах своїх повноважень здійснює орган виконавчої влади суб'єкта РФ у сфері державного регулювання тарифів згідно з Типовим положенням про цей орган, затв. постановою Уряду РФ від 4 березня 2004 р. N 136.

  Відповідальність сторін договору енергопостачання визначена ст. 547 ЦК: у випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором енергопостачання сторона, яка порушила зобов'язання, зобов'язана відшкодувати заподіяний цим реальний збиток (п. 2 ст. 15 ЦК).

  Звідси випливають два висновки. По-перше, новим цивільним законодавством встановлена ​​рівна відповідальність сторін договору енергопостачання, проте відшкодування упущеної вигоди, викликане порушенням умов договору енергопостачання, на відміну від загального правила цивільно-правової відповідальності не передбачено.

  По-друге, на відміну від загального підстави відповідальності, закріпленого п. 3 ст. 401 ЦК, якщо в результаті регулювання режиму споживання енергії, здійсненого на підставі закону або інших правових актів, допущений перерву в подачі енергії абоненту, енергопостачальна організація несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань за наявності її вини (п. 2 ст. 547 ЦК ).

  За рамками зазначених обставин відповідальність енергопостачальної організації за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань настає на загальних підставах як комерційної організації при здійсненні підприємницької діяльності. Енергопостачальна організація, яка допустила перерву в подачі електроенергії без відповідного попередження, зобов'язана відшкодувати споживачеві збитки, спричинені такими діями.

  Висновок

  Отже, в ході роботи ми з'ясували, що основними проблемами енергетичної галузі Республіки Татарстан є такі проблеми як: значний фізичний і моральний знос основних виробничих фондів; орієнтація енергосистеми на один вид палива (природний газ); значне екологічний вплив, який чиниться підприємствами енергетичної галузі на навколишнє середовище.

  Стратегічними цілями розвитку енергетики Республіки Татарстан є: надійне постачання економіки та населення Республіки Татарстан електричної і теплової енергії; забезпечення повноцінного функціонування енергосистеми у взаємодії з єдиною енергосистемою Російської Федерації в ринкових умовах, підвищення ефективності функціонування та забезпечення сталого розвитку енергетичної галузі на базі нових сучасних технологій.

  У параграфі 1.2. автором були запропоновані організаційні заходи щодо підвищення ефективності функціонування енергосистеми в Республіці Татарстан.

  Так само в ході роботи ми з'ясували, що рівень теоретичної розробки проблем енергетичного права в Росії не в повній мірі відповідає потребам практики. Очевидно, що нам потрібно об'єднати зусилля правознавців, як вчених, так і практиків, і на основі вивчення взаємного досвіду піти далі в теоретичному обгрунтуванні правових шляхів вирішення енергетичних проблем. Тим більше що в цій сфері нагромаджено, на наш погляд, значний позитивний досвід.

  Аналіз нормативних актів, що регулюють відносини у сфері організації і функціонування паливно-енергетичного комплексу країни, дає підставу для висновку про те, що в системі законодавства Російської Федерації сформувався і продовжує динамічно розвиватися відносно самостійний і відрізняється істотними правовими особливостями законодавчого масиву - енергетичне законодавство. Не дивлячись на це в Росії до цих пір немає спеціального закону, що регулює питання екологічної безпеки в енергетиці. Таким чином, енергетичне законодавство Росії є неповним, декларативним і суперечливим.

  Юридична практика показує, що без сучасної правової основи забезпечення стійкого розвитку і функціонування енергетики, при наявності в цій сфері фрагментарного законодавства та відсутності єдиної методології, об'єктивно неможливо врегулювати окремими правовими актами особливості діяльності та взаємозв'язки підприємств паливно-енергетичного комплексу, відносин виробників і споживачів паливно- енергетичних ресурсів.

  Усунення цих недоліків пов'язано з процесом систематизації та кодифікації цього законодавства, переходом від поточного регулювання окремих сторін діяльності до єдиної уніфікованої системи правового регулювання. Мова і в даному випадку йде про прийняття основоположного для даної галузі кодификационного акту - Закону про енергетику, чи Енергетичного кодексу.

  Пропонований автором до розробки Енергетичний кодекс має бути не вузьковідомчим технологічним нормативним актом з питань функціонування енергетичних систем і паливних галузей промисловості, а найважливішим міжгалузевим законодавчим актом, покликаним забезпечити комплексне правове регулювання у сфері енергетики. Він повинен органічно поєднати в єдиній системі все різноманіття сформованих тут відносин, містити вихідні норми, що сприяють формуванню і розвитку єдиного паливно-енергетичного комплексу країни, визначити той рівень і основні параметри регулювання енергетики, які будуть обов'язкові для всіх законів та інших нормативних правових актів про енергетику , супідрядних до Кодексу.

  Таким чином, зрозуміло, що роботи в сфері розвитку енергетики та енергетичного законодавства ще дуже багато. Юристам в енергетичній галузі в XXI ст. необхідно докласти ще багато зусиль і знань, щоб все привести в належний стан. Відсутність кордонів, передусім наукових, робить вивчення і роботу в галузі енергетичного розвитку законотворчості особливо привабливою. Автор роботи теж доклав зусиль, для вирішення виявлених проблем розвитку енергетики в Республіці Татарстан, а також розробив пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази енергетичного законодавства в Російській Федерації.

  Список використаної літератури

  1. Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993) / / Російська газета, - № 237, - 1993.

  2. Федеральний закон від 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. від 18.12.2006) «Про електроенергетику» / / Відомості Верховної Ради України. - 2003. - N 13. - Ст. 1177.

  3. Федеральний закон від 26.03.2003 N 36-ФЗ (ред. від 05.02.2007) «Про особливості функціонування електроенергетики в перехідний період і про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону «Про електроенергетику» / / Відомості Верховної Ради України. - 2003. - N 13. - Ст. 1178.

  4. Федеральний закон від 14.04.1995 N 41-ФЗ (ред. від 31.12.2005; втратив чинність) «Про державне регулювання тарифів на електричну та теплову енергію в Російській Федерації» / / Відомості Верховної Ради України. - 1995. - N 16. - Ст. 1316.

  5. Федеральний закон від 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. від 29.12.2006) «Про природні монополії» / / Відомості Верховної Ради України. - 1995. - N 34. - Ст. 3426.

  6. Закон РФ «Про особливості функціонування електроенергетики в перехідний період і про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону« Про електроенергетику »/ / Відомості Верховної Ради України. - 2003. - N 13. - Ст. 1178.

  7. Цивільний кодекс Російської Федерації (Частина друга) від 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. від 26.01.2007) / / Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N 5. - Ст. 410.

  8. Указ Президента Російської Федерації від 28.04.1997 N 426 (зі зм. Від 23.07.2001) «Про основні положення структурної реформи у сферах природних монополій» / / Відомості Верховної Ради України. - 1997. - N 18. - Ст. 2132.

  9. Лист Президента РФ від 25.11.1999 N Пр-1544 (Опубліковано не було) / / Правова система Гарант.

  10. Постанова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ від 11 листопада 1999 р. N 436-СФ «Про Федеральному законі« Про державну політику в сфері використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії »/ / Відомості Верховної Ради України. - 1999. - N 47. - Ст. 5642.

  11. Постанова Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації від 21.09.1999 N 4322-II ГД «Про проект федерального закону« Про магістральному трубопровідному транспорті »/ / Відомості Верховної Ради України. - 1999. - N 40 - Ст. 4778.

  12. Розпорядження Уряду Російської Федерації від 28 серпня 2003 р. N 1234-р «Енергетична стратегія Росії на період до 2020 року» / / Відомості Верховної Ради України. - 2003. - N 36. - Ст. 3531.

  13. Розпорядження Уряду РФ від 30.12.1998 N 1904-р «Про проект федерального закону« Про федеральних енергетичних системах »/ / Відомості Верховної Ради України. - 1999. - N 3. - Ст.439.

  14. Агарков М.М. Вибрані праці. Т. I. С. 38.

  15. Витрянский В.В. Договір купівлі-продажу і його окремі види. М.: Статут, 1999. - 640 с.

  16. Цивільне право: Підручник. Том II / під ред. доктора юридичних наук, професора О.М. Садикова - «Контакт», ИНФРА-М, - 2007 р. - 369 с.

  17. Звягін В. Правовий лабіринт Чубайса. Про проблеми законодавчого забезпечення реформи електроенергетики / / Світова енергетична політика. - 2003. - N 6. - С. 66-69.

  18. Классон М., Мещанінова Л. Кремлівський збір. У Москві пройшов II Всеросійський енергетичний форум «ПЕК Росії в XXI столітті» / / Світова енергетика. - 2004. - N 3. - С.26.

  19. Корнєєв С.М. Договір про постачання електроенергією між соціалістичними організаціями. М., - 1956. - 250 с.

  20. Лахно П.Г. Енергетичне законодавство Російської Федерації / / Нафтогаз, енергетика та законодавство. - 2001-2002. - С.23-24

  21. Підприємницьке право Російської Федерації. Підручник для вузів / Відп. ред. Є.П. Губін, П.Г. Лахно. М.: Юрист, 2005. С. 104 - 106.

  22. Салієва Р.Н. Правове забезпечення розвитку підприємництва в нафтогазовому секторі економіки: Автореф. дісc. ... д.ю.н. Тюмень, 2003.

  23. Електрони у вільному продажу. Інтерв'ю з Олегом Баракіної / / Світова енергетика. - 2004. - N 2. - С.19-22.

  24. http://home.tatenergo.ru

  Додаток

  Таблиця 1 - Динаміка основних показників функціонування ВАТ «Татенерго» за період 2003-2006 роки

  Показники

  Од.вим

  2003

  2004

  2005

  2006

  Корисний відпуск електроенергії

  Млн. кВт.год

  19089,8

  18972,3

  19314,42

  19855,22

  Корисний відпуск теплоенергії

  Тис. Гкал

  30630,3

  28289,2

  28072,06

  28212,42

  Вироблення електроенергії

  Млн. кВт.год

  22947

  22900

  23422,55

  24550

  Втрати і власні потреби

  %

  16,8

  17,2

  17,5

  19,1

  Вироблення теплоенергії

  Тис. Гкал

  32350,7

  30458

  30127,55

  30037,1

  Рис. 1 - Індикатори електроємності продукції, кВт. год / тис. руб

  Рис. 2 - Прогноз споживання електричної енергії галузями промисловості в 2010 році

  Рис. 3 - Прогноз споживання електричної енергії галузями промисловості в 2020 році

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Географія | Курсова
  145.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Особливості становлення та розвитку підприємництва в Росії та Республіці Татарстан
  Шляхи та проблеми збільшення займаються масовим спортом в Російській Федерації та Республіці Татарстан
  Проблеми розвитку енергетики
  Безробіття на тлі кризи в Росії та в Республіці Татарстан
  Атомні електростанції Майбутнє ядерної енергетики в Республіці Білорусь
  Досвід і проблеми розвитку туризму в республіці Казахстан
  Проблеми розвитку інформаційних технологій в республіці Білорусь
  Банківський кредит проблеми та перспективи розвитку в Республіці Білорусь
  Стан розвитку та проблеми малого бізнесу в Республіці Білорусь
  © Усі права захищені
  написати до нас