Проблеми екології в енергетиці Україні

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Передмова ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...
1
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2
Проблеми екології в енергетиці Україні та шляхи їх вирішення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ....
 
3
Перспективні воздухоохранной технології в енергетиці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ....
 
5
Скорочення викидів твердих частинок в атмосферу.
7
Ефектні методи зниження викидів оксидів азоту в атмосферу газомазутними котлами ТЕС ... ...
 
9
Розсіювання і трансформація деяких речовин в атмосфері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ...
 
10
Основні забруднювачі атмосферного повітря. ... .. ...
12
Викид в атмосферу твердих частинок ... ... ... ... ... ... .. ...
15
Оксиди сірки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ..
16
Оксиди азоту .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... ...
17
ГДК оксидів азоту в атмосферному повітрі населених пунктів .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...
 
18
Кислотні дощі .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20
Оксид вуглець. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ....
21


Екологія - це давнє слово, що означає «сім'я, домашнє господарство». Екологія вивчає взаємовідносини організмів один з одним і з умовами, що змінюються навколишнього середовища.
Передмова. Захист атмосферного повітря від забруднення є однією з найбільш гострих проблем сучасності. До теперішнього часу досягнуто значних успіхів у боротьбі за зниження вмісту окремих речовин у повітрі. Але поглиблення урбанізації призводить до збільшення газоподібних викидів (оксидів вуглецю, азоту та сірки), що надходять головним чином з продуктами згоряння палива, у повітряному басейні міст. Методи, що виключають або знижують надходження в атмосферне повітря таких токсичних речовин, що утворюються в процесі горіння, як оксиди азоту, оксид вуглецю, альдегіди, не висвітлені в достатній мірі.
Незважаючи на те, що на частку природних джерел забруднення повітря припадає понад 50% сполук сірки, 93% оксидів азоту, значна частка оксиду вуглецю і ряд інших забруднювачів, все-таки найбільшу небезпеку створюють штучні джерела забруднення повітря, пов'язані з діяльністю людини.
На відміну від природних штучні джерела забруднення відрізняються крайньою нерівномірністю розподілу. Більш значна нерівномірність розподілу концентрації забруднювачів відзначається між сільськими і міськими місцевостями. Великим містам зазвичай відповідає більш високий вміст забруднювачів в повітрі.
Автомобілі, річкові, морські судна та літаки є найбільш потужними джерелами надходження в атмосферне повітря шкідливих речовин.
 
 
 
 
 

Введення

Стан генеруючого устаткування ТЕС Україні в даний час характеризується високим ступенем фізичного і морального зносу. Велика частина ТЕС була спроектована та введена в експлуатацію в 1960-70-і роки. Устаткування всіх електростанцій не відповідає сучасним екологічним вимогам.
До того ж, за останні 20 років різко погіршилася якість вугілля, що поставляється на електростанції. Так, середня зольність вугілля становить 35-40%, а в ряді випадків зростає до 60%, сірчистість досягає 3%. Котельні агрегати не пристосовані для спалювання вугілля такої якості і здатні працювати тільки з підсвічуванням газом чи мазутом. У зв'язку з тим, що Україна не має власних промислових ресурсів газу і нафти, енергетика надалі змушена орієнтуватися тільки на використання низькоякісного вітчизняного вугілля.
При роботі на низькоякісному паливі газоочисне обладнання працює в позапроектній режимі, у зв'язку з чим має місце недостатня ступінь очищення димових газів. Більшість електростанцій обладнані морально застарілими установками золоуловлювання. Ефективність роботи установок мокрого золовидалення (скруберів) становить 89-93%. Середня експлуатаційна ступінь очищення димових газів електрофільтрами становить 95-98%.
Установки сіро-і азотоочісткі на електростанціях відсутні, і до теперішнього часу їх промислове виготовлення в Україну не розпочато.
 
 
Проблеми екології в енергетиці Україні
та шляхи їх вирішення
 
Україна - одна з великих країн Європи: 52 млн. чоловік проживають на території 603,7 кв. км. Народне господарство України являє собою складну економічну структуру, обтяжену надмірним обсягом галузей важкої промисловості. Це, у свою чергу, обумовлює існування високорозвиненої комплексу з виробництва, розподілу і збуту електричної і теплової енергії.
В даний час встановлена ​​потужність електростанцій становить 55,1 млн. кВт.
З початку 90-х років в результаті руйнування єдиного народно-господарського комплексу колишнього Союзу, почався безпрецедентний спад виробництва і супутні кризові явища в усіх сферах економічного життя країни.
В існуючих умовах галузі паливно-енергетичного комплексу, маючи негативний вплив на стабілізацію економіки України, самі виявилися у винятково важкому стані.
Стан генеруючого устаткування ТЕС в даний час характеризується високим ступенем фізичного і морального зносу. Велика частина ТЕС була спроектована та введена в експлуатацію в 60-70-і роки. Устаткування всіх електростанцій не відповідає сучасним екологічним вимогам.
Підприємства енергетики відносяться до основних забруднювачів повітряного басейну. На їх частку припадає понад 30% викидів шкідливих речовин від загального обсягу викидів стаціонарними джерелами, в тому числі 59% окислів сірки, 27% ​​золи, 12% окислів азоту.
За даними Європейської Економічної Комісії ООН загальні викиди сірки України становлять 7% всіх європейських викидів цього забруднювача.
13 основних українських електростанцій (Криворізька, Зміївська, Старобешівська, Запорізька, Курахівська, Вуглегірська, Бурштинська, Трипільська, Луганська, Придніпровська, Ладижинська, Зуївська і Слов'янська) включені нею до списку 100 найбільш великих джерел забруднення атмосфери Європи діоксидом сірки. У списку 100 найбільших джерел Криворізька і Бурштинська ТЕС займають 14 і 15 місця за потужністю викидів діоксиду сірки.
Загальне зниження техногенного впливу на атмосферне повітря до недавнього досягалося за рахунок збільшення частки газу в паливному балансі ТЕС, а останнім часом - переважно як наслідок деструктивних явищ в економіці. Частка газу в загальному витраті органічного палива досягла 49,7%.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективні воздухоохранной технології в енергетиці
 
Якість навколишнього нас повітря впливає на здоров'я людей, розвиток тварин і рослин, на стан будівель і споруд. Основними забруднювачами атмосфери при роботі теплових електростанцій є утворюються при спалюванні палив оксиду азоту, сірки і летюча зола. Ці речовини розсіюються в атмосфері і зазнають в ній хімічні перетворення. Їх негативна дія носить локальний, іноді регіональний характер. Викиди золи, NO x, SO 2, а також у різного ступеня токсичних продуктів неповного згоряння регламентуються діючими в країні стандартів.
Атмосферу можуть забруднювати також леткі речовини, що виділяються при зберіганні вугілля на відкритих складах, випарувати мазутних баків, винесення з градирень (якщо вода обробляється токсичними присадками), важкі метали і мікроелементи.
Спалювання органічних палив, що містять вуглець, пов'язане з утворенням CO 2. Його накопичення в атмосфері викликає побоювання щодо глобальної зміни клімату (потепління).
Найбільш важливими факторами при розвитку повітроохоронних технологій в енергетиці є:
- Види і властивості енергетичних палив;
- Екологічні стандарти;
- Стан економіки країни.
Природний газ, який не містить золи, сполук сірки та азоту, є екологічно найбільш чистим паливом.
Найбільші викиди, перш за все летючої золи, характерні для вугільних ТЕС. Вони особливо великі в Росії, оскільки на електростанціях у нас використовуються головним чином високозольні незбагачений вугілля. У вугіллі міститься зв'язаний азот і сірка.
Нормування викидів від діючих на ТЕС котлів повинна бути більш гнучким. Не варто, наприклад, встановлювати нові нормативи для тих з них, які будуть виводитися з експлуатації. Для решти нормативи питомих викидів доцільно встановлювати за кращими екологічними показниками, досягнутими в експлуатації з урахуванням потужності котельних установок, палива, що спалюється, можливостей розміщення нового і показників наявного пилогазоочисного обладнання, допрацьовує свій ресурс.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скорочення викидів твердих частинок в атмосферу
 
Для забезпечення необхідних нормативами викидів твердих частинок в атмосферу необхідна установка на ТЕС золоуловлювачів з ефективність від 98,6 до 99,8%.
Необхідні для глибокого очищення димових газів від золи технології та обладнання освоєні та широко застосовуються. Найбільш ефективними є електричні та тканинні фільтри, що забезпечують кінцеву запиленість очищених газів на рівні 10-25 мг / м 3. Для цього швидкості газів в активній зоні багатопільні горизонтальних електрофільтрів підтримують £ (0,8 - 1,0) м / с, а час перебування в ній £ 30 с.
Котли багатьох діючих ТЕС оснащені мокрими золоулавлівателямі. Вони прості, системи з ними в 2-3 рази дешевше, ніж з електрофільтрами і нормально працюють на продуктах згоряння вугілля, золи яких містять не більше 15% СаО. При великих концентраціях Са в мокрих апаратах можуть утворювати відкладення. Різновидом мокрих золоулавлевателей є впроваджуються в останні роки на ТЕС батарейні емульгатори. Вартість їх, проте, істотно вище не тільки скруберов, але і електрофільтрів. У мокрих апаратах обох типів можливе досягнення високих ступенів золоуловлювання - до 99-99,8%. Однак це вимагає збільшення інтенсивності зрошення до 0,25-1,3 л / м 3, що призводить до збільшення аеродинамічних втрат (до 1,2 кПа) і зниження температури димових газів до точки роси димових парів.
Радикальним шляхом зменшення викидів золи в атмосферу є оснащення вітчизняних ТЕС електричними і рукавними фільтрами, відповідними сучасному світовому рівню. Вже є приклади установки високоефективних електрофільтрів західних фірм діючих ТЕС. Електрофільтри повинні застосовуватися не тільки для нових ТЕС, а й для технічного переозброення.
У багатьох випадках істотного зниження викидів золи вдається досягти за допомогою паліативних заходів. Для цього розробляють різні способи підготовки димових газів перед електрофільтрами. Найбільш простим є зниження їх температури шляхом відведення тепла в пароводяної контур в теплообмінних апаратах або прямого упорскування води. Додатковий ефект виникає якщо це стоки хімводопідготовки.
Вже кілька років експлуатується рукавний фільтр продуктивністю 9,1 x10 6 м 3 / ч. На ньому отримані цілком задовільні показники: ефективність уловлювання 99,5-99,7%, втрати тиску менше 1,5 кПа. Фільтр нормально регенерували, працював при температурах газів до 180 С.
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ефективні методи зниження викидів оксидів азоту в атмосферу газомазутними котлами ТЕС
 
Оксиди азоту знижують врожайність сільськогосподарських культур, ініціюють ряд небезпечних фотохімічних реакцій в атмосфері, «з'їдають» озон в димової струмені електростанцій і сприяє збільшенню озону до небезпечних концентрацій на великих відстанях від електростанцій в сільськогосподарських районах (південь Україна, Крим). Крім того, для України, Білорусії і ряду районів Росії має значення підкислення верхнього шару грунтів та посилення сорбції радіонуклідів у поверхневому шарі. Актуальною проблемою теплоенергетики Україні є ефективне зниження викидів оксидів азоту при мінімальних капітальних та експлуатаційних витратах.
Енергетика Україна поставляє в атмосферне повітря понад 60% сірчистого ангідриду і понад 50% оксидів азоту від загального викиду стаціонарними установками.
Ще в 70-х роках вважали, що кислотні дощі визначаються на 90-92% оксидами сірки і лише на 8-10% оксидами азоту. Однак у 80-90-ті роки у зв'язку зі збільшенням частки природного газу, введенням в деяких країнах Європи систем сіркоочистки, а також з розвитком автотранспорту, внесок оксидів азоту в утворення кислотних дощів збільшився в кілька разів і становить 20-57%.
Зазвичай оксиди сірки та азоту знаходяться в атмосферному повітрі до 2-5 діб, переміщаючись з потоками повітря на відстані до 1000 км.
 
Розсіювання і трансформація деяких речовин в атмосфері
 
Речовини
Масштаби трансформації
Відстань, км Час
      NO
10
1:00
NO 2
100-200
2 доби
HNO 3
До 1000
4 доби
SO 2
100-200
2 доби
H 2 S
100
1 доба
H 2 SO 4
До 1000
5 діб
CH 4
У глобальному масштабі
10 років
   
За цей час відбувається їх перетворення на кислоти і стік з атмосфери з опадами в грунт і поверхневі води, головним чином, у вигляді слабких розчинів сірчаної, сірчистої, а також азотної і азотистої кислот.
NO + O 3 NO 2 + O 2
NO + HO 2 NO 2 + OH
2NH 2 + H 2 O поверхню HNO 2 + HNO 3
Азотна кислота робить істотний вплив на утворення кислотних дощів. Якщо для ряду країн Європи її внесок в кислотні дощі 10-20%, то для України внесок оксидів азоту в кислотні дощі знаходиться в межах від 35 до 50%. При цьому мається викид з Україною на територію Росії, Білорусії, Туреччини, Молдови та інших країн і надходження оксидів азоту з Німеччини, Польщі, Румунії та інших країн у порівнянних кількостях. Перенесення оксидів азоту з території Німеччини в Україні, зазвичай у 5-7 разів перевищує зворотний перенос.
У 1991-94 роки за рахунок зниження вироблення електроенергії та застосування заходів щодо зниження утворення оксидів азоту викид знизився на 36%.
Оксиди азоту під час згоряння палив утворюються за трьома механізмами: «термічного», «паливному» і «швидкого». При спалюванні газів утворення оксидів азоту йде по двох основних механізмів: «термічного», розробленим Я.Б. Зельдовичем, що має дуже сильну залежність від температури і «швидкому». Для «швидкого» механізму, розробленого С. Фенімором характерні:
а) слабка залежність від температури;
б) порівняно сильна залежність від надлишку окислювача;
в) утворення в початковій зоні горіння.
Наведені в Інституті газу експериментальні дослідження дозволили підтвердити взаємозв'язок виходу «швидких» NO з вмістом HCN в полум'я, а також підтвердити, що вихід «швидких» оксидів азоту залежить від складу газоподібних палив.
За даними досліджень, проведених на спеціально сконструйованій установці, що дозволяє виділити «швидкі» NO x, їх концентрації при спалюванні CO і H 2 істотно нижче, ніж при горінні метану та інших вуглеводневих газів.
 
 
Основні забруднювачі атмосферного повітря
 
Забруднювачі
Основні джерела
Середньорічна концентрація в повітрі мг / м 3
природні
штучні
Тверді частинки (пил, зола і ін)
Вулканічні виверження, пилові бурі, лісові пожежі, випаровування морської солі та ін (94% від загальної кількості)
Спалювання палива в промислових і побутових установках
У міських районах 0,04-0,4
Сірчистий ангідрид
Вулканічні виверження, окислення сірки і сульфатів, розсіяних в морі (50% від загальної кількості)
Спалювання палива, нафтопереробка, чорна та кольорова металургія
У міських районах до 0,5-1
Оксиди азоту
Лісові пожежі (93%)
Окислення атмосферного азоту та азоту палива при високій температурі - енергетика, промисловість, автомобілі
У районах з розвинутою промисловістю і автотранспортом - до 0,2, в інших до 0,05
Оксид вуглецю
Лісові пожежі, виділення океанів, окислення терпенів (5-10% від загальної кількості)
Неповне згоряння палива (автомобілі, промисловість)
1-50 (залежно від інтенсивності автотранспорту, близькості металургійних виробництв)
Летючі вуглеводні та їх продукти
Лісові пожежі, надходження природного метану (з грунту боліт) та природних терпенів
Неповне згоряння органічного палива (автомобілі), допалювання відходів, випаровування розчинників та продуктів нафтопереробки
У районах з розвинутим автотранспортом і промисловістю - до 3
 
Досить істотне значення має хімічний склад пилу. Наприклад, вміст оксидів кременю в пилу більше 10% робить її небезпечною для здоров'я людини. За даними М. С. Гольденберга вміст оксидів кременю в пилу в повітрі великого міста становить 20,1-22,8%.
Б. П. Гурінов і Н. Я. Янишева, що проводили обстеження забруднення повітря в районі одинадцяти ТЕЦ (теплоелектроцентраль), що працюють на вугіллі, виявили, що максимальні концентрації твердих частинок в атмосферному повітрі мають місце на відстанях у 8-10 разів більших висоти труби . За відсутності коштів пиловловлення в котельних установках малої продуктивності з шаровими топками викид твердих часток в атмосферу порівняємо з викидом їх на ТЕЦ. Однак при шаровому спалюванні тільки 3% викидаються частинок має d <10 мкм, а при пилеугонном - не менше 20-45%. При відсутності систем пиловловлення тверде паливо (вугілля) поставляє в атмосферу в 100-200 разів більше твердих частинок, ніж рідке паливо. Викиди твердих частинок в атмосферу все ще є одним з найбільш серйозних видів забруднень, що вносяться процесами горіння в атмосферу міст.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Викид в атмосферу твердих частинок
 
Споживач палива
Вугілля
Рідке паливо
Природний газ
 
Кг / Гкал
%
Кг / Гкал
%
Кг / Гкал
%
 
Електростанції
1,83
100
0,102
5,6
0,0255
1,4
 
Промислові котли та печі
1,83
100
0,102
5,6
0,0312
1,7
 
Житлові будинки, будинкові котельні
1,83
100
0,151
8,2
0,0330
1,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оксиди сірки
 
Одним з найбільш великих і важко піддаються отчистке забруднювачів атмосферного повітря, що викидаються головним чином енергетичними установками, є оксиди сірки. Щорічний викид в нижні шари атмосфери перевищує 150 млн. т, при цьому від 60 до 80% цієї кількості викидається з продуктами згоряння котлів та печей.
Оксиди сірки, а також утворюються при їхньому з'єднанні з водяними парами кислоти справляє шкідливий вплив на здоров'я людей, викликає руйнування сталевих конструкцій та будівельних матеріалів, зниження прозорості атмосфери, загибель хвойних лісів і плодових дерев, знижують врожайність сільськогосподарських культур. Діоксид сірки порушує процес фотосинтезу і дихання, викликає гострі та хронічні пошкодження листя. Рослини ще більш чутливі до оксидів сірки, ніж людина.
Шкідливий вплив оксидів сірки на рослини різко збільшується за наявності в атмосфері діоксиду азоту та підвищення вологості.
У нас в країні закінчується будівництво дослідно-промислової аміачно-циклічної системи очищення від оксидів сірки на Дорогобузської ТЕС продуктивністю 1млн м 3 / ч. ТЕС спалює підмосковний буре вугілля з вмістом сірки 2,5-3%, в якості кінцевого продукту буде виходити рідкий сірчистий ангідрид. Протягом декількох років на одній з ТЕС працює оригінальна дослідно-промислова установка одночасної очищення від оксидів сірки та оксидів азоту шляхом подачі озону в скрубер. Установка забезпечує очищення газів по сірчистого ангідриду до 90%, по оксидах азоту до 65%.
Оксиди азоту
 
У ряду основних забруднювачів атмосферного повітря спеціальне місце займають оксиди азоту. У зв'язку з тим, що більшість приладів та методів вимірювання грунтується на визначенні діоксиду азоту з попередніми доокісленіем оксиду в діоксид, а також внаслідок того, що до 1983 року були встановлені норми тільки на вміст оксидів азоту в атмосферному повітрі, зазвичай фіксувалась сума оксидів азоту ( NO 2 + NO 2 = NO x). До 1950-1960 років дослідження оксидів азоту як забруднювачів атмосфери, що викидаються з продуктами згорання палива, практично не проводилося, і вся увага була зосереджена на твердих частинках (зола, пил, сажа) і сірчистого ангідриду. Між тим, як показали дослідження, проведені ще в 1960-х роках, вміст оксидів азоту визначає токсичність продуктів згоряння вугілля і мазуту на 40-50%, а природного газу на 90-95%. Валовий викид оксидів азоту в атмосферне повітря в різних регіонах і містах складає 6-8% загального викиду всіх шкідливих речовин, поступаючись лише викиду оксиду вуглецю, оксидів сірки і твердих частинок.
До 1980-х років у всіх дослідженнях щодо утворення оксидів азоту в процесах горіння виходили з таких передумов.
1. У процесі горіння палива в котлах та інших топлівосжігающіх пристроях утворюється тільки оксид азоту.
2. При виході з димової труби оксид азоту порівняно швидко повністю доокісляется до діоксиду азоту.
Разом з тим дослідженнями інституту газу показано, що тільки 40-80% оксиду азоту, що міститься в димовий струмені, перетворюється в діоксид азоту
 
ГДК оксидів азоту в атмосферному повітрі населених пунктів
 
Речовина
Гранично допустима концентрація мг / м 3
Максимальна разова
Середньодобова
Діоксид азоту
0,085
0,04
Оксид азоту
0,6
0,06
 
Понад 95% від загальної кількості викидів оксидів азоту (51 млн. т / рік) у всьому світі надходить в атмосферу з продуктами згоряння та рідкого палива і газу, і лише 2,4 млн. т викидає хімічна промисловість. Слід зазначити, що утворюються в результаті атмосферних явищ оксиди азоту в кількості 770 млн. т / рік не представляють небезпеки, тому що вони рівномірно розподіляються по поверхні земної кулі в малих концентраціях.
Після виходу з димової труби в атмосферу основна частина оксиду азоту перетворюється на діоксид азоту по двох основних реакцій:
а) при високих концентраціях в корені факела за рахунок окислення киснем у результаті екзотермічних реакцій
2NO + O 2 2NO 2 + 188 до Дж / моль;
б) при низьких концентраціях у результаті окислення атмосферним озоном:
NO + O 3 O 2 +205 кДж / моль.
Остання реакція при низьких концентраціях, що мають місце в приземної області димової струменя, протікає в 10 5 разів швидше реакції і є превалюючою.
Загальна кількість озону в атмосфері невелика - товщина приземного шару 3 мм, маса 3,29. 10 9 т. звичайне зміст О 3 в атмосфері міст становить 0,02-0,10 мг / м 3, при цьому максимум концентрацій має місце в денні (12-17 годин), а мінімум - у нічні або ранкові години.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кислотні дощі
 
В останні роки особлива увага прикута до проблеми переміщення сполук сірки і азоту в атмосферному повітрі на великі відстані (до 1000 км) від джерела викиду. Ця проблема має важливе значення у зв'язку з наявністю регіонів з високою концентрацією промисловості всередині країни, будівництвом потужних паливно-енергетичних комплексів, а також у зв'язку з транскордонним перенесенням забруднювачів з-за кордону через західний кордон.
Проблема загострилася в останні роки у зв'язку з будівництвом електростанцій великої потужності на низькосортних паливі з високим вмістом сірки і застосуванням димових труб 250 м і більше.
Вона пов'язана як з переміщенням, так і з перетворенням в атмосфері оксидів сірки і азоту, що викидаються головним чином електростанціями, а також іншими великими топлівосжігающімі установками.
У ряді випадків у результаті подальших реакцій в атмосфері токсичність первинних забруднювачів повітря істотно підвищується.
Зазвичай оксиди сірки та азоту знаходяться в атмосферному повітрі до 2-5 діб, переміщаючись з потоками повітря на відстань до 1000 км. При цьому відбувається їх перетворення на кислоти і стік з атмосфери з опадами в грунт і у поверхневі води, головним чином у вигляді слабких розчинів сірчаної, азотної і азотистої кислот в результаті ряду реакцій, в яких відзначимо наступні:
SO 2 + OH M HSO 3;
HSO 3 + O 2 SO 3 + HO 2;
HSO 3 + OH M H 2 SO 4.
 
Оксид вуглецю
 
Однією з найбільш значних груп токсичних речовин, що потрапляють в атмосферне повітря, є продукти неповного згоряння палива: оксид вуглецю, альдегіди, органічні кислоти і вуглеводні. У цій групі найбільше значення має оксид вуглецю. Якщо вміст пилу, оксидів сірки та оксидів азоту в атмосферному повітрі міст визначається рівнем викиду токсичних речовин з продуктами згорання палива, що спалюється в топках котлів і печах, то вміст оксидів вуглецю на вулицях великих міст на 75-97% визначається автотранспортом. Забруднення повітрям оксидом вуглецю в Москві і Санкт-Петербурзі визначається автотранспортом на 96,3 і 88,1%, а вуглеводнями на 64 і 79%. Таке ж становище характерне для переважної кількості великих міст з розвинене металургійною промисловістю, в яких за наявності агломераційних фабрик та інших виробництв у місті, що містять оксиди вуглецю в атмосферному повітрі визначається приблизно в рівній мірі металургією та автотранспортом.
Оксид вуглецю - високотоксична речовина. Складає близько половини від загального вагової кількості усіх шкідливих речовин, що надходять в повітряний басейн міст. При вдиханні протягом кількох годин можливе отруєння.Список літератури:
1. Сігал І. Я. Захист повітряного басейну при спалюванні палива - Москва: Надра, 1998 - 312 с.
2. А. Г. Тумановський, А. Г. Берсенєв. Перспективи розвитку технологій спалювання палив на теплових електростанціях Росії - Київ, Міненерго України, 1996 - 15 с.
3. С. В. Яцкевич, І. І. Ярошевська, Ю. В. Струць. Проблеми екології в енергетиці Україні та шляхи їх розв'язання - Київ, Міненерго України, 1996 - 12 с.
4. С. І. Ожегов. Словник російської мови - Москва, вид. 14-е стереотипне, 1983 - 815 с.

Післямова. Наша планета Земля.
 
Наша планета - це маленька піщинка у Всесвіті. У той же час Земля є унікальною планетою, оскільки на ній існують різні форми життя, включаючи розумну. В даний час думки вчених з приводу існування життя в інших точках Всесвіту різні. Одні вважають, що серед космічного холоду і мороку Земля є єдиним оазисом, на якому існує життя, інші припускають можливість існування життя і в інших зоряних системах, але людина ніколи не зможе їх відвідати.
Нашу планету підстерігають різні космічні небезпеки. 65 млн. років тому падіння астероїда в районі півострова Юкатан (Центральна Америка) призвело до глобальної катастрофи, яка погубила динозаврів. Існує гіпотеза, що приблизно 12 тисяч років тому на Землі відбулася ще одна катастрофа, також пов'язана з падінням космічного тіла. У результаті цієї катастрофи безповоротно загинули багато видів живих організмів, а людство було відкинуто назад у своєму розвитку на багато тисячоліть.
Але найбільшою небезпекою для життя на Землі є діяльність людини. За тисячоліття цивілізації людиною винищені багато видів тваринного світу. У результаті неконтрольованої оранки земель назавжди знищені різні види рослин. Багато видів перебувають на межі зникнення, і занесені до Червоної книги. Активний наступ людини на природу відбувається з кінця XIX - початку XX століть у зв'язку з технічною революцією. Людина винайшла ядерну зброю, яка здатна в лічені секунди знищити велику частину земної фауни і флори, забезпечити існування нашої планети в умовах «ядерної зими» протягом довгих тисячоліть, відкинути людини назад у кам'яний вік. Бурхливий розвиток промисловості, в тому числі енергетики, призвело до значного збільшення викидів в земну атмосферу шкідливих речовин, таких як сірчистий ангідрид, оксиди азоту, сірководень, з'єднання ванадію, парникові гази і ін Нагромадження цих речовин в атмосфері негативно впливає на життєздатність представників земної фауни і флори, в тому числі і людини. Необхідно прийняття термінових заходів з обмеження забруднення атмосфери. Це стане можливим лише у разі запровадження промисловістю нових передових технологій.
Я з раннього дитинства цікавилася природою, появою і розвиток
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Екологія та охорона природи | Реферат
91.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Проблеми екології та середовища життя
Сучасні проблеми екології харчування
Сім`я і проблеми охорони здоров`я та екології
Айтматов ч. - Проблеми екології в сучасній літературі
Глобальні проблеми екології Ознаки екологічної кризи
Проект Північний потік і проблеми екології Балтики
Проблеми екології в сучасній літературі за романом Ч Айтматова Плаха
Екогенез Homo sapiens і проблеми SETI в аспекті еволюційної екології
Застосування вуглецевих нанотрубок в енергетиці
© Усі права захищені
написати до нас