Проблема пропаганди наркоманії на сторінках друкованих та віртуальних

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Дипломна робота
Проблема пропаганди наркоманії на сторінках
друкованих та віртуальних молодіжних видань
Допустити до захисту:
_______________
Завідувач кафедрою
Виконала
Студентка V курсу
Нарижна Марина Вікторівна
Науковий керівник:
Александрова М. М.,
к.і.н., доцент
МОСКВА 2006
Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... С.1
Глава I Сучасний стан проблеми пропаганди наркоманії в молодіжних друкованих та віртуальних ЗМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... С.5
1.1. Загальні характеристики сучасних молодіжних ЗМІ ... ... ... ... .. С.7
1.2. Мета Християнський світ святкує Великдень при висвітленні проблеми наркоманії ... ... ... ... ... ... .... С.8
1.3. Причини актуальності проблеми пропаганди у молодіжному пресі ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... С.9
1.4. Вплив ідеології Заходу ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. С.14
1.5. Законодавство РФ про поняття «пропаганди наркотичних речовин» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... С.17
1.6. Ситуація з пропагандою наркоманії в Інтернеті ... ... ... ... ... ... ... С.20
1.7. Правила освітлення журналістом проблеми наркоманії ... ... ... ... С.22
Глава II Практичні рекомендації щодо створення установки на неприйняття наркотиків в друкованих та віртуальних молодіжних ЗМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. С.25
2.1. Теми, від освітлення яких слід відмовитися .. ... ... ... ... ... ... ... С.26
2.2. Вибір джерела інформації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... С.35
2.3. Безграмотне побудова матеріалу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. С.37
2.4. Помилки при поводженні зі словом ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... С.39
2.5. Використання статистичних даних ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. С.41
2.6. Значення вибору заголовка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... С.41
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... .... С.43
Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... С.46
Введення
Сучасне суспільство серйозно стурбоване епідемією наркоманії, щорічно забирає сотні тисяч людських життів.
Федеральна служба наркоконтролю оцінює кількість наркоманів в Росії в мільйони осіб (від трьох до восьми мільйонів).
Засоби масової інформації є основним джерелом інформації в сучасному суспільстві, відіграють важливу роль у формуванні громадської думки та молодіжної культури. Саме ЗМІ можуть створити в суспільстві негативну установку на вживання наркотичних засобів. Тому ЗМІ відведена головна роль у боротьбі з наркоманією, в профілактиці наркоманії та пропаганди здорового способу життя серед населення Росії.
У той же час, незважаючи на заборону законом пропаганди наркотиків, відкрито продовжують виходити у світ матеріали, що пропагують наркоманію і зводять нанівець всю профілактичну діяльність ЗМІ. Без перебільшення можна сказати, що кожен матеріал, кожне необережне слово здатне підштовхнути людину до вживання наркотиків (особливо підлітка, більш схильній впливу засобів масової інформації).
Проблема пропаганди наркоманії в засобах масової інформації всерйоз непокоїть журналістську спільноту. Саме зараз, щоб перешкоджати пропаганді наркоманії в ЗМІ, відомими журналістами все частіше ставляться питання про створення спеціальної експертної комісії, для відстеження фактів пропаганди в ЗМІ; про створення єдиної концепції для ЗМІ при висвітленні проблеми наркоманії; про навчання журналістів, що пишуть по проблемі; про створення спеціалізованого професійно-етичного кодексу для журналістів; про регулювання законодавчої бази та ін
Питання про усунення пропаганди наркоманії в пресі вимагає швидкого вирішення, тому що регулярна пропаганда наркоманії в пресі призведе до того, що через кілька років вживання наркотиків буде розглядатися суспільством як допустимий, нехай і небажане, поведінка, так само, як вживання алкоголю і нікотину. А це абсолютно неприпустимо, враховуючи руйнівний вплив наркотиків на організм людини (наркоман з моменту початку вживання живе, в середньому, від трьох до п'яти років).
Можна зробити висновок, що зволікання вирішення проблеми пропаганди наркоманії в ЗМІ через кілька десятиліть поставить під питання існування людської спільноти.
Для початківців журналістів дуже важливо не тільки зрозуміти значення проблеми пропаганди наркоманії, а й побудувати свою журналістську діяльність таким чином, щоб уникнути в матеріалах пропаганди наркоманії і вести в ЗМІ боротьбу з пропагандою наркоманії.
Саме з цієї причини метою даного дослідження є аналіз сучасного стану проблеми пропаганди наркоманії в засобах масової інформації.
Завдання дослідження - розглянути сучасний стан проблеми пропаганди наркоманії в молодіжних друкованих та віртуальних ЗМІ; розробити практичні рекомендації щодо створення установки на неприйняття наркотиків в друкованих та віртуальних ЗМІ.
Об'єкт дослідження - пропаганда наркоманії в сучасних російських молодіжних ЗМІ.
Предмет дослідження - технологічні прийоми, методи посилення ефективності пропаганди негативного ставлення до наркотиків.
В якості джерел ми визначили молодіжні друковані та віртуальні видання, тому що саме молодіжні газети та журнали часто стають об'єктом звинувачень у пропаганді наркотиків. Матеріали молодіжних віртуальних видань з проблеми наркоманії мають ряд спільних рис з матеріалами молодіжних друкованих ЗМІ, як за тематикою, так і за змістом. Це дає нам можливість об'єднати для дослідження проблеми пропаганди наркоманії в цій роботі як друковані, так і віртуальні молодіжні ЗМІ.
Хронологічні рамки дослідження - 2001 - 2006 рік.
Критерієм відбору друкованих видань стали результати рейтингу популярності друкованих ЗМІ в молодіжному аудіторіі1. Таким чином, в процесі даного дослідження нами було проаналізовано молодіжні журнали «Молоток», «Ровесник», «Кул» (Cool), «Кул-гел» (Cool girl), «Штучка», «Неон».
Критерієм відбору віртуальних видань стали результати рейтингу антинаркотичних ресурсів Narcotop2, що визначає найбільш відвідувані сайти, присвячені проблемі наркоманії. Так, нами було проаналізовано віртуальні молодіжні видання «Без наркотиків» і «Наркозона».
Структура роботи. Дипломне твір складається з вступу, двох розділів, присвячених теоретичному та практичному розбору проблеми пропаганди наркоманії, і висновку.
У першій частині розглядається сучасний стан проблеми пропаганди наркоманії в молодіжних друкованих та віртуальних ЗМІ:
- Наводяться загальні характеристики сучасних молодіжних ЗМІ;
- Розглядається теорія про вплив ідеології Заходу на сучасні ЗМІ;
- Визначається мета ЗМІ при висвітленні проблеми наркоманії;
- Висвітлюються причини актуальності проблеми пропаганди наркоманії в молодіжному пресі;
- Виявляються протиріччя в російському законодавстві щодо пропаганди наркоманії в ЗМІ;
- Оцінюється ситуація з пропагандою наркоманії в мережі Інтернет;
Друга частина присвячена спробі розробити практичні рекомендації щодо створення установки на неприйняття наркотиків.
На основі віртуальних та друкованих молодіжних матеріалів, присвячених проблемі наркоманії, ми розглянули:
- Найбільш часто освітлювані журналістами аспекти проблеми наркоманії;
- Використовувані журналістами джерела інформації;
- Способи побудови матеріалів про наркоманію;
- Обрані для опису проблеми слова;
- Приклади використання в матеріалах статистичних даних по наркоманії;
- Приклади заголовків матеріалів з проблеми.
На основі вивчених матеріалів ми постаралися визначити, де найчастіше журналісти допускають необережні висловлювання по відношенню до наркотиків, які можна розцінювати як пропагують наркоманію, і розробити вимоги для роботи журналіста над матеріалами з проблеми, щоб звести до мінімуму можливість пропаганди наркоманії.
Дана робота носить, перш за все, практичне значення. Ми постаралися пояснити журналістам-початківцям, які пишуть матеріали з проблеми наркоманії, необхідність боротьби з пропагандою наркоманії на сторінках молодіжних видань; скласти рекомендації, при використанні яких матеріал буде сприяти виникненню у читачів негативного ставлення до наркотиків.
Глава I Сучасний стан проблеми пропаганди наркоманії в молодіжних друкованих та віртуальних ЗМІ
Про масштаби поширення наркоманії (від грец. «Наркозіс» - сон, заціпеніння; «манія» - пристрасть, божевілля) в Росії говорить офіційна статистика на 2005 рік.
За даними Федеральної служби РФ з наркоконтролю зараз у країні близько 500 тисяч явних наркоманів (що складаються під диспансерним наглядом) - це, за найоптимістичнішими підрахунками, одна десята від загального числа злоупотребляющіх1.
«Наркоманія - не тільки серйозна хвороба, але й проблема, розповсюдження якої комусь вигідно» 2. З точки зору маркетингу, наркотики є ідеальним товаром, тому що формують психологічну та фізичну залежність споживача від продукту і змушують до його постійної покупке3. У поєднанні з шаленою вартістю і з швидко зростаючим попитом (один наркоман за своє життя привертає до вживання близько 20ти человек4) наркотик приносить величезний дохід нелегального бізнесу (вартість 1т. Сировини після переробки в кокаїн зростає більш ніж у 12 тис. раз5).
Основними споживачами наркотиків є молодь у віці 12-25 лет6. За інформацією Мінохоронздоров'я Росії, в 2005 році середній вік прилучення до наркотиків в РФ складає 15-17 років, почастішали випадки первинного вживання наркотиків дітьми 9-13 років і дітьми 6-7 лет7.
Це пов'язано з укоріненим у свідомості молоді уявленням про те, що вживання наркотиків:
- Необхідно, причому у всіх сферах життєдіяльності людини (наука - «наука і наркотики завжди йдуть рука в руку» 1, творчість - допомагає «пофантазувати» 2 і ін);
- Приємно («які знаходяться під їх впливом здається, що все чудово» 3);
- Здатне приносити користь («всі наркотичні засоби в першу чергу знеболюючі» 4, «канабіс ... визнали корисним при астмі, невралгії, епілепсії, запої» 5);
- Здатне вирішити проблеми («на якийсь час ліквідують відчуття тривоги і невпевненості в своїх силах» 6;
- Історично виправдано («Наркотики знайомі людям вже декілька тисяч років. Їх споживали люди різних культур, в різних цілях: під час релігійних обрядів, для відновлення сил, для зміни свідомості, для зняття болю і неприємних відчуттів» 7.
«Є тільки 3 причини щоб не вживати наркотики: страх смерті, виховання ... і коли це не потрібно ... І мільярди причин, щоб вживати» 8.
У поширенні інформації про наркотики засоби масової інформації відіграють головну роль - 56,6% підлітків перші відомості про наркотики отримує саме з ЗМІ, 31,1% - від однолітків, які, у свою чергу, отримують інформацію з СМІ9.
Молодіжні друковані та віртуальні ЗМІ часто звинувачуються громадськістю в пропаганді наркоманії. Причини і обгрунтованість подібних звинувачень, законодавчо-правові аспекти пропаганди наркоманії, загальні характеристики сучасних молодіжних ЗМІ, професійно-етичні якості, необхідні журналістам для роботи над проблемою наркоманії будуть детально розглянуті в цьому розділі.
1.1. Загальні характеристики сучасних молодіжних ЗМІ
За останні десять років у Російській Федерації структура засобів масової інформації для молоді зазнала суттєвих змін, як у тематичному, так і в кількісному плане1. З одного боку, значно зросла загальна кількість ЗМІ, орієнтованих на молодого читача. З іншого - такий кількісне зростання, не підкріплений кадровим потенціалом на тлі існуючої політичної та соціально-економічної ситуації, привів до гостро негативних наслідків в інформаційному середовищі.
У Російській Федерації зареєстровано понад 350 періодичних видань для молоді. Сумарний тираж цих видань складає до 3 млн. примірників ежемесячно2.
На сучасному російському ринку друкованих ЗМІ для молоді домінують видання розважального характеру (їх сукупний щомісячний тираж становить до 75 відсотків від тиражу всіх типів юнацьких та молодіжних видань) 3.
У всьому спектрі юнацької та молодіжної преси слабко представлені видання навчає і пізнавального характера4.
Говорячи про сучасну молодіжну пресі Росії та Казахстану, Сагимбай Козибаев, професор, д.і.н., президент Академії журналістики Казахстану, цілком справедливо зазначає: «В даний час з жалем доводиться констатувати, що на ринку преси для молоді безроздільно панують російські чи західні видання, адаптовані для молоді СНД, такі як «Cool», «Птюч», «YES», «Ровесник» та інші, що ще раз наочно підтверджує глобалізацію інформаційного ринку. Подібні видання роблять упор на розважальну інформацію. Видання йдуть на поводу у аудиторії (яка вважає за краще читати про музику, шоу-бізнесі, секс, плітках), не прагнуть піднімати її культурний і освітній рівень. Величезний крен у молодіжних ЗМІ в бік музики, розваг, моди, анекдотів, приколів »1.
1.2. Мета ЗМІ при висвітленні проблеми наркоманії
Погоджуючись з тим, що основним призначенням сучасних молодіжних видань є розвагу читача, визначимо, у чому полягає їхня мета при висвітленні проблеми наркоманії.
ЗМІ, безсумнівно, можуть впливати на рівень споживання наркотичних речовин у обществе2. Будучи основним джерелом інформації про наркотичні речовини, кожен матеріал сприяє формуванню громадської думки по відношенню до проблеми наркоманії. І хоча один конкретний матеріал у ЗМІ навряд чи зможе кардинально змінити ситуацію, кожен матеріал вносить свою лепту у те, щоб схилити громадську думку в ту чи іншу сторону3.
Мета ЗМІ при висвітленні проблеми наркоманії - сприяти виникненню у аудиторії негативного ставлення до наркотиків.
«ЗМІ можуть давати необхідні знання про шкоду наркотиків, сприяти формуванню установки на здоровий спосіб життя й неприйняття наркотиків. Але ЗМІ можуть сприяти і зворотних процесів. Це особливо важливо передбачити і попередити при висвітленні проблеми наркоманії, щоб не отримати не планованого зворотного ефекту (пропаганди наркотичних засобів) »1.
Неправильне висвітлення журналістами питання наркоманії провокує пропаганду наркотиків серед молоді і ускладнює боротьбу з цією проблемой2.
1.3. Причини актуальності проблеми пропаганди у молодіжному пресі
Розглянемо основні причини, за якими проблему пропаганди у молодіжному пресі можна вважати актуальною.

Непрофесіоналізм журналістів

«Авторами більшості матеріалів про боротьбу з наркоманією є початківці журналісти, які часто не володіють спеціальними медичними знаннями в цій галузі, не знайомі із законодавством, що регулює питання боротьби з наркоманією» 3.
«Майже не публікуються статті фахівців, що мають пряме професійне ставлення до вирішення проблеми наркоманії: лікарів, психологів, педагогів, співробітників правоохоронних органів» 4.
До частих помилок, що допускаються молодими журналістами, можна віднести наступні:
- Нерозуміння суті наркоманії, зведення проблеми до питань «вживати» або «не вживати» 5;
- Створення «моральної паніки» в обществе1;
- Відсутність конкретних рекомендацій для вирішення проблеми2;
- Вживання наркотиків - особиста справа кожного человека3;
- Опис наркомана як хворого, але не злочинця (асоціальна поведінка наркомана у даному випадку буде розцінюватися як допустимий для його стану) 4;
- Поділ наркотиків на «легкі» та «важкі» 5;
- Висвітлення аспектів наркоманії, в яких може міститися прихована пропаганда (питання легалізації наркотіков6, фінансовий прибуток наркобізнеса7, героїзація зірок шоу-бізнеса8 та ін);
- Невірний вибір джерела інформації;
- Героїзація особистості наркомана;
- Спроба одним матеріалом впливати і на наркоманів, і на людей, які не вживають наркотікі9;
- Видача власної думки за професійну оцінку наркоситуації;
- Дискредитація досвіду професійних наркологів, тому що вони «ніколи не пробували»;
- Створення ареола «елітарності» і «обраності» наркомана;
- Спроба глибокого проникнення в субкультуру наркоманів з метою викликати інтерес у аудиторії і ін
Це веде до того, що «продовжують з'являтися матеріали, які можна розцінювати як приховану пропаганду і незаконну рекламу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів» 1.
Експерти свідчать, що складні матеріали в ЗМІ проходять попередню експертизу (юридичну, експертну), але журналісти, що пишуть на тему наркоманії чомусь рідко показують свої матеріали фахівцям. Самі журналісти зазначають, що всім колегам по перу не вистачає компетентності, а часом і елементарних знань для правильного висвітлення грандіозної суспільної проблеми, і цю прогалину необхідно компенсувати.
Лише в останні роки журналісти почали ставити питання про навчання і підвищення власної кваліфікації, щоб уникнути пропаганди наркоманії в суспільстві.
Середа наркоманів постійно оновлюється, тому журналістам, які пишуть на тему наркоманії, треба постійно вчитися, використовувати в своїх матеріалах нові дані, щоб правильно висвітлювати проблему.
«Лікарі кожні п'ять років проходять перекваліфікацію, чому б журналістам не повчитися. Адже межа між жахом і легковажністю може побачити тільки людина, яка «в темі» 2.

Відсутність єдиної концепції для ЗМІ

«Ще одна суттєва деталь: у Росії немає загальної концепції для ЗМІ, на яку слід спиратися при роботі над подібними матеріалами» 3. Тому кожне конкретне видання визначає власну концепцію щодо висвітлення проблеми наркоманії. Розглянемо найбільш спірні питання.
- Чи варто взагалі говорити про наркоманію?
Журналісти висловлюють такі думки:
«Достатня інформованість кожного про наркоманії та її згубні наслідки - прекрасна профілактична міра» 1.
«Будь-яка згадка про наркотики і їх шкоду в ЗМІ і в суспільстві підвищує рівень поширення дитячої наркоманії (феномен дитячої психології: якщо не можна, значить, треба спробувати) 2.
«Про наркоманію говорити не можна: постійним тиражуванням матеріалів створюємо рекламу самому явища» 3.
«Відсутність матеріалів про наркоманію неминуче схиляє громадську думку в бік позитивного ставлення до наркотиків» 4.
«У висвітленні проблем наркоманії необхідно дотримуватися такт і почуття міри. Однак і фігура умовчання, коли на повну силу палає наркотичний пожежа, абсолютно недоречна і навіть злочинна »5.
Враховуючи актуальність проблеми наркоманії для підлітків, молодіжні видання частіше схиляються до того, що говорити про наркоманію необхідно.
- Залякувати чи молодь, висвітлюючи тільки негативні аспекти проблеми?
Більшість журналістів у своїх матеріалах використовують інформацію загрозливого і застережливого характеру. Практика показує, що подібний підхід не завжди ефективний.
«Профілактичні програми, якими нас постачають західні борці з наркоманією, суворо забороняють лякати дітей наркотиками. Виявляється, треба показувати як негативні, так і позитивні сторони наркоманії. Підліток має зробити «свій вибір». Насправді, така суперечлива інформація створює когнітивний дисонанс і не дозволяє виникнути потрібної негативною встановлення »1.
Коли в 1987 році американці почали всерйоз боротися з наркоманією, вони зробили ставку саме на залякування. Один з плакатів, наприклад, зображував молодої людини з дулом пістолета, вставленим в ніздрю, і лаконічним написом «Кокаїн». Ця пропагандистська кампанія мала приголомшливий результат - кількість наркоманів зменшилося наполовину.

Відсутність практичних розробок для журналістів

Відсутність практичних розробок з правильного висвітлення проблеми, не допускає пропаганди наркотиків («багатьом практикуючим журналістам доводиться спиратися на власну інтуїцію і свідомість соціальної відповідальності» 2), часто призводить до того, що зачіпаються теми, побічно закликають до пробі наркотиків. «За словами борців з наркотиками, будь-яка невірна формулювання може підштовхнути до голки незміцнілих духом читачів» 3.
Існує тільки один документ - Декларація «Про відповідальність журналістів російських електронних і друкованих ЗМІ у висвітленні проблем профілактики зловживання наркотиками та протидії їх незаконному обігу» 4 - формулює принципи висвітлення проблеми наркоманії журналістами. Але, створений ще в 2001 році, він не отримав необхідної розголосу в пресі і доступний тільки в електронному вигляді на інформаційному ресурсі «Ні наркотикам» 5.
В більшості своїй, фахівці оцінюють вплив сучасних молодіжних ЗМІ як «неадекватне ситуації, що склалася» 6, провокує до вживання наркотиків. О.В. Шарапова, заступник міністра охорони здоров'я: «Дешева сенсаційність матеріалу, безапеляційні і в значній частині помилкові судження, що йдуть врозріз зі здоровим глуздом, підміна понять і безсоромне маніпулювання читачем - все це, безумовно, здатне зробити негативний вплив на формування стійкості неповнолітніх до вживання наркотиків. При охопленні подібними «статтями» значної частини молодіжної аудиторії, ми в праві очікувати збільшення споживання наркотичних засобів в популяції неповнолітніх »1.
1.4. Вплив ідеології Заходу
Існує теорія, що всі сучасні засоби масової інформації (не тільки молодіжні), які вважають своєю аудиторією, в тому числі, молодь 12-25 років, займаються прихованою пропагандою наркоманії. Творець даної теорії - Н.Є. Маркова, керівник центру комунікативних досліджень Інституту соціально-економічних проблем народонаселення РАН, автор науково-популярної монографії «Культурінтервенція» - першої в Росії запропонувала розглядати епідемію наркоманії як результат інформаційного впливу - драгмаркетінга - і розробила методику боротьби з ним.
Сутність теорії в наступному. Всі канали ЗМІ постачають для дитячої та юнацької аудиторії один і той же набір явно ідеологічно забарвленої тематікі2:
1) Секс-пропаганда, яка містить дискредитацію сексу як особистісного акту статевої любові і пропаганда сексу в якості розваги. В основному це тема Fast-love (моментального спарювання), збочень і гомосексуалізму.
2) Молодіжна мода. Пропаганда шокуючою епатажною моди з пропагандою різних субкультур, моди для дискотеки, унісекс, таврування (татуювання, виголювання голови і т.п.). Таким чином, молодіжної аудиторії нав'язуються такі ознаки зовнішнього вигляду, якими раніше наділяли людей, від яких хотілося захиститися (ув'язнені, божевільні).
3) девіантної (відхилення, відхід з шляху, руйнування табу і загальноприйнятих норм поведінки). Сюди відноситься опис різних видів злочинів, публічного статевого акту, нецензурна лайка і т.д.
4) Міфологія наркотиків. У неї входить пропаганда «безбашенность», «екстремальності», екстремальних видів спорту. Під цим всім ховається завуальована для необізнаного погляду пропаганда наркотиків. Для того, щоб нормальна людина прийшла до наркотиків, треба, щоб у нього з'явилася «легкість у думках надзвичайна», щоб він, по Пушкіну, виявився «у безодні похмурою на краю». Для цього поширюється інформація про можливість осягнення містики і надчуттєвого: про астрологію, жахи, прибульців, НЛО1. Таким чином, навколо людини утворюється міфологічна оболонка, яка сприяє повної втрати орієнтації в житті. Стає хиткою межу між реальним і уявним. Незрозуміло, що добре, а що погано. Все це підштовхує молоду людину до безвідповідального входу в світ наркотиків.
5) Рок-зірки і рок-музика. Реклама зірки, відомості про її гонорари, опис успіху і багатства, любовних пригод, повідомлення про злочини та схильності наркоманії. Час від часу якась з рок-зірок раптом знімається у фільмі в ролі наркомана. Оскільки з образом «зірки» у молодих людей зв'язуються їх вчинки і стиль життя, зрозуміло, які приклади для наслідування їм нав'язуються.
6) Реклама місць і способів розваг: реклама клубів, рок-концертів, дискотек, масових свят та інших «тусовок».
Ці теми найжахливішим способом вторглися в західне мистецтво, західні ЗМІ, а тепер і в нашу культуру. «Практично, всі інформаційні продукти, які постачає нам Захід, мають зовсім певний вплив, певну ідеологію, що моделює у молоді поведінка людини, що вживає наркотики, - каже Наталія Маркова, - в даний час цілком доречно говорити про ідеологічний захопленні російської культури, і, як не сумно це усвідомлювати, ми знаходимося в стані агресивної культурної інтервенції з боку США і країн Західної Європи ».
Як вважають сучасні дослідники, на сьогоднішній день практично немає нічого більш небезпечного молоді, ніж смотреніе телевізора або читання молодіжних журналів, тому що ідеологія, яка абсолютно непомітним чином нав'язується під виглядом відсутності ідеології, пропагує наркоманію.
Засіб боротьби із західною ідеологією і пропагандою наркоманії в ЗМІ, орієнтованих на молодь, Наталія Маркова бачить в «оздоровленні інформаційного простору» 1. «Необхідно навчити дітей гасити інформаційні запальнички» 2. Вже другий рік дослідна група Наталії Маркової проводить навчальний курс для школярів 8-10-х класів, що складається з шести уроків - «Бар'єр». У доступній формі підліткам пояснюється, як працюють різні інформаційні пастки. Найближчим часом планується навчання викладачів для читання курсу в Петербурзі, Новосибірську, Кірові, Вологді, Ставрополі.
Н.Є. Маркова вважає, що якщо поширити цей досвід на всю Росію, то поміняються інтереси аудиторії, а значить, газетам і журналам доведеться друкувати інші статті, телекомпаніям - показувати інші передачі. Це і є оздоровлення інформаційного простору.
На жаль, експеримент Наталії Маркової не набув широкого розголосу і як профілактика наркоманії шкільні викладачі рекомендують дітям відстежувати, як висвітлюється проблема наркоманії в молодіжних виданнях.
1.5. Законодавство РФ про поняття «пропаганди наркотичних речовин»
У 1998 році був прийнятий Федеральний закон «Про наркотичні засоби і психотропні речовини». Стаття 46 цього закону забороняє пропаганду наркотичних засобів та психотропних веществ1.
З першої частини цієї статті випливає, що пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів - це діяльність фізичних або юридичних осіб, спрямована на поширення відомостей про способи, методи розробки, виготовлення і використання, місцях придбання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, а також виробництво і розповсюдження книжкової продукції, продукції засобів масової інформації, поширення в комп'ютерних мережах вказаних відомостей або вчинення інших дій в цих целях2.
Друга частина забороняє пропаганду будь-яких переваг використання окремих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, так само як пропаганду використання в медичних цілях наркотичних засобів, психотропних речовин, що пригнічують волю людини або негативно впливають на стан його психічного чи фізичного здоровья3.
Є ще стаття 6.13 нового Адміністративного кодексу, за якою пропаганда наркотичних засобів або психотропних речовин тягне за собою накладення штрафу від 20 до 25 мінімальних зарплат на громадянина, від 40 до 50 на посадових осіб та від 400 до 500 на юридичних осіб. Залишається тільки довести в суді, що пропаганда наркотиків є пропагандою наркотиків.
Через погану формулювання статті 46 Федерального закону «Про наркотичні засоби ...», виникають наступні питання.
- Наскільки коректно з точки зору сучасної російської мови саме поєднання слів «пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів»?
Слово «пропаганда» (від лат. Рropagare - поширювати) означає діяльність, спрямовану на те, щоб вплинути на свідомість індивідів, окремих суспільних груп або на суспільство в цілому для досягнення певної, заздалегідь наміченої цели1.
На думку Михайла Горбанєвська, голови правління Гільдії лінгвістів-експертів з документаційного та інформаційних спорів (Гледіс), слово «пропаганда» може вступати у семантичні поєднання лише зі словами, що позначають щось абстрактне. Наприклад, можна пропагувати здоровий спосіб життя, але не можна пропагувати вітаміни. Тому, в даному випадку коректніше говорити про заборону пропаганди наркоманії, наркокультури, тобто ідей, поглядів чи переконань, що сприяють поширенню наркоманії, але не забороні пропаганди наркотичних средств2.
- Наскільки повно Закон «Про наркотичні засоби ...» дає визначення поняття «пропаганди наркотичних засобів»?
Перша частина 46 статті Закону «Про наркотичні засоби ...» визначає «пропаганду наркотичних засобів» як «відомості про способи, методи розробки, виготовлення окремих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів».
З цього формулювання випливає, що для встановлення факту правопорушення потрібно, щоб у тексті містилися відомості про рецептуру, технології виготовлення, медикаментозного використання наркотиків, про місця, де вони продаються і купуються і т.д. Такий трактування явно недостатньо, оскільки під неї потрапляє тільки сама явна і мала частина випадків пропаганди наркоманії в СМІ1. Якщо б у правовий простір ввести покарання за непряму пропаганду наркотиків, то можливо було б проводити не тільки лінгвістичну, а й психолінгвістичну експертизу статей, необхідну з точки зору Михайла Горбаневської.
- Чи можна відрізнити пропаганду від інформування?
Інформаційна діяльність полягає в тому, щоб повідомляти інформацію про факти та думках, ретельно сформульованих і чітко розмежованих. Мета пропагандистської діяльності - не інформування, а переконання, поширення тільки таких фактів, думок і вигадок, що маскуються під факти, які можуть спонукати людей бездумно діяти в потрібному пропагандисту напрямку. Отже, потрібно визначити лінгвістичні критерії розмежування пропаганди і інформаціі2.
Таким чином, на думку Михайла Горбанєвська, практика настійно вимагає внесення змін і доповнень до законодавчої формулювання поняття «пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів». Це дало б у руки не тільки журналістам, юристам, а й експертам надійну правову базу, що дозволяє виробити однозначні лінгвістичні критерії та однакові підходи до інтерпретації цього поняття стосовно до контексту тих чи інших літературно-художніх і публіцистичних творів.
Існують і інші проблеми. Так, 46 стаття Закону «Про наркотичні засоби» є статтею непрямої дії і не має свого вираження в Кримінальному Кодексі Російської Федераціі1. Тому здійснити будь-які правові стягнення по ній неможливо.
У тому ж законі чітко сказано, що контролем за рекламою наркотичних засобів займаються антимонопольні відомства (в Росії - Міністерство антимонопольної політики). Інша справа, коли це Міністерство відмовляється розглядати книги на наявність пропаганди наркоманії, незважаючи на відповідний наказ.
Отже, необхідне редагування Кримінального Кодексу, створення аналітичних розробок, створення спеціальних експертних рад для того, щоб можна було порушувати кримінальні справи відносно видань, інтернет-ресурсів, які допускають пряму пропаганду наркотиків »2.
1.6. Ситуація з пропагандою наркоманії в Інтернеті
Ситуація в інтернеті корінним чином відрізняється, причому, в гірший бік від тієї, з якою доводиться стикатися в друкованих засобах масової інформації. Завдяки відкритості всесвітньої мережі в ній зовсім спокійно діють сотні сайтів явною або прихованою пронаркотіческой орієнтації.
Так, наприклад, зміст сайту, присвяченому Кетамін, говорить сама за себе - в якому вигляді і в якій обстановці «можна» вживати Кетамін, яких психоделічних (з грец. «Просвітлюючих душу») наслідків можна досягти і який дозою і т.п.
Якщо уважніше вчитуватися в текст, знайдуться і ненав'язливі натяки на легкість виготовлення препарату («виробляти Кетамін набагато легше, ніж MDMA1 - хімікати, необхідні для варіння набагато простіше і набагато безпечніше, оскільки він не є забороненим наркотиком» 2), і на необхідність «тренуватися »до прийому кетаміну на інших наркотики (« більшість вважає, що Кетамін не слід застосовувати без деякого досвіду у вживанні психоделічних препаратів, хіба що ви хочете випробувати повне поза-тілесне сприйняття, яке напевно змінить ваше життя »3), і на« непрівиканіе » («я робив подорожі ще пару раз ... Це було цікаво, але у мене немає бажання повторювати це» 4).
«Улюбленець» увагу користувачів інтернету трактати про нешкідливість марихуани. Американська версія книги "Про травичку - багато і докладно" Брайана Джуліні (захищеної законом про авторське право) була переведена російськими шанувальниками забороненою марихуани і опублікована в інтернеті. Преподносимая читачам інформація називається максимально наближеною до достовірності, але «впливає на психіку. Автори та розповсюджувачі не несуть відповідальності за зміни поглядів »5.
Загальний зміст тексту можна звести до наступного: негативні наслідки після прийому травички не підтверджені науковими дослідженнями.
- Пошкоджує чи травичка мозок?
- Травка шкідливіше сигарет?
- Вмирають люди, "перекурів"?
- Погіршує чи травичка пам'ять?
- Чи може травичка зробити мого дружка божевільним?
- Чи є травичка "початковим наркотиком"? Не веде вона до вживання сильніших наркотиків?
- Марихуана знижує рівень тестостерону у підлітків-хлопчиків і викликає різні порушення здоров'я і розвитку?
На перераховані вище питання автор відповідає негативно.
Так само в інтернеті за допомогою пошукових систем можна знайти електронну версію "Куховарська книга анархіста" Ульям Пауелла, де автор ділиться своїми знаннями в області наркоманськой кулінарії (способами приготування конопляного супу, пиріжків і шоколадних бананів з гашишем), вчить готувати наркотики з бананів, арахісу і волоських горіхів.
Неможливо порахувати безіменні сторінки, де наркомани зі стажем діляться своїм досвідом. У той же час зареєстровані як ЗМІ сайти, що займають послідовно антинаркотичні позиції, особливо фінансуються урядовими організаціями, стикаються з часом незрозумілими складнощами у своїй повсякденній діяльності. Їх з великим небажанням ставлять на пошукові машини, на них практично неможливо знайти посилань у мережі. У той же час Інтернетом користується близько 4х мільйонів дітей і подростков1, і він може грати важливу роль у боротьбі з поширенням наркоманії.
1.7. Правила освітлення журналістом проблеми наркоманії
У 2001 році був створений перший документ, який формулює основні принципи, якими повинні керуватися журналісти при висвітленні проблеми наркоманії - Декларація «Про відповідальність журналістів російських електронних і друкованих ЗМІ у висвітленні проблем профілактики зловживання наркотиками та протидії їх незаконному обращенію2.
У документі підкреслюється необхідність дотримання журналістами норм професійної етики при зверненні до теми наркоманії, щоб не допустити прямої і непрямої пропаганди наркотиків, розцінюється як діяльність, несумісна з журналістикою.
Ми вважаємо за необхідне перерахувати і прокоментувати у даній роботі деякі з положень Декларації.
- Чітко формулювати перед своєю аудиторією позицію негативного ставлення до вживання будь-яких видів наркотиків та їх незаконному обігу.
Багато в чому чітке формулювання залежить від того, наскільки чітко автор матеріалу визначив свою позицію по відношенню до наркотиків, як негативну. За необережним висловлюванням, які можна розцінювати як заохочують наркоманію (або окремі види наркотиків), завжди можна угледіти авторську позицію. «У молодих людей, які курять кілька разів на тиждень, протягом півроку падає рівень тестостерону (це гормон мужності). Сумно, але факт »1.
- Послідовно проводити думку про те, що вживання наркотиків свідчить не про свободу духу і незалежності, а про духовну слабкості наркомана.
«Якщо наркотики дають свободу, то чому ж людей, що вживають наркотики, називають залежними?» 2. Найчастіше про «свободу духу» наркоманів йдеться в матеріалах, присвячених музичним зіркам, особливо рок-зіркам. Молодіжний музичний журнал про рок-музиці «Ровесник» неодноразово ставав об'єктом звинувачення в пропаганді наркоманії.
«... Він дякував батька (саме батько кіддісов сприяв його знайомству з наркотиками) за те, що той відкрив йому світ« розширеної свідомості »:« Це все одно, що ти йдеш пішки по вулиці, втомився, і тут хтось пропонує тобі велосипед »3.
- Вести активну пропаганду здорового способу життя та спорту серед молоді як альтернативи наркотикам. "Практика показала, що професійно організовані форми дозвілля, творчої діяльності, комплексні програми та пропаганда здорового способу життя залишаються найбільш ефективним світським засобом профілактики наркоманії серед підлітків та молоді» 1.
Таким чином, ми розглянули основні причини актуальності проблеми пропаганди наркоманії в сучасних молодіжних друкованих та віртуальних виданнях (непрофесіоналізм журналістів, відсутність єдиної концепції для ЗМІ при висвітленні проблеми наркоманії, відсутність практичних розробок для журналістів);
визначили, що метою засобів масової інформації при висвітленні проблеми наркоманії є формування в аудиторії негативного ставлення до наркотиків;
розглянули теорію про вплив західної ідеології на формування образу потенційного наркомана;
виявили протиріччя в сучасному законодавстві щодо проблеми пропаганди наркоманії;
прояснили ситуацію з пропагандою наркотиків в мережі Інтернет;
прокоментували основні положення Декларації «Про відповідальність журналістів російських електронних і друкованих ЗМІ у висвітленні проблем профілактики зловживання наркотиками та протидії їх незаконному обігу.
Глава II Практичні рекомендації щодо створення установки на неприйняття наркотиків в друкованих та віртуальних молодіжних ЗМІ
Тема наркотиків багато років здавалася безвихідною проблемою. Навіть за умови, що кожен фахівець тим чи іншим чином вирішує свої завдання, в цілому в суспільній свідомості тема наркотиків звучить як тупикова. Чимала заслуга в цьому належить ЗМІ.
Однак якщо звернутися до матеріалів всесвітнього звіту з наркотиків, опублікованого в 2000 році UNDCP (тобто комісією ООН з контролю наркотиків), виявляється, що у світі практично скрізь констатуються позитивні чи обнадійливі тенденціі1. Де-то досягається стабілізація, а десь і зниження як пропозиції, так і попиту на наркотики. За даними того ж звіту, виняток становлять лише країни СНД, які служать транзитними шляхами для афганського опію і героїну до Європи.
На жаль, більшість публікацій в російських ЗМІ на теми, пов'язані з нелегальними наркотиками, не вказують на вихід з непростої наркотичної ситуації. Більш того, теми, які вибирають журналісти молодіжних видань, можуть містити в собі приховану пропаганду наркоманії. Вибрані способи організації текстового матеріалу можуть сприяти появі позитивного ставлення до наркотиків. Різні маніпуляції за допомогою контексту переконують читача в нешкідливості наркотиків. Банальні заголовки сприяють втраті інтересу аудиторії до проблеми.
У цьому розділі ми розглянемо, як висвітлюється в сучасних молодіжних друкованих та віртуальних ЗМІ проблема наркоманії, і постараємося розробити практичні рекомендації щодо створення установки на неприйняття наркотиків.
2.1. Теми, від освітлення яких слід відмовитися
У результаті нашого дослідження було обрано ряд тем, при освітленні яких початківці журналісти найчастіше допускають необережні висловлювання по відношенню до наркотиків. Щоб не допустити прихованої пропаганди наркоманії, ми радимо відмовитися від перерахованих далі тим журналістам, які не мають необхідних навичок для роботи з проблеми.

Наркотики і рок-зірки

Кожен підліток мріє стати успішним і щасливим. В якості об'єкта наслідування молодіжні ЗМІ пропонують йому рок-зірок. Ці люди чарівні, знамениті і багаті. Їх сфера діяльності, шоу-бізнес, тісно пов'язана з наркотиками.
Регулярні публікації про рок-зірок, які вживали (або вживають) наркотики, у свідомості підлітків закріпили такі уявлення.
- Рок неможливий без наркотиків.
Олександр Васильєв, лідер рок-групи Сплін, дивується, звідки з'явився стереотип, що всі рок-зірки вживають наркотики, незважаючи на те, що сам особисто пробовал1.
«Всі музиканти або колються, або нюхають, або курять. Це відомо кожному »2.
«Наркотики - невід'ємна частина рок-культури» 3.
Цей стереотип з'явився з огляду на те, що журналісти висвітлюючи діяльність рок-зірок, обов'язково розповідають про присутність наркотиків в їхньому житті. Адже «порок приваблює населення до героя, тому що розтлінний і порочне герой викликає заздрість і бажання відповідати. Рок-музика як ніяке інше мистецтво оспівує пороки і погані звички ... Великий і тверезий рок-музикант - нонсенс »1.
- Наркотики необхідні для творчості.
Журналісти часто вказують на взаємозв'язок наркотиків з талантом музикантів, які творять завдяки дії наркотиків, а не всупереч йому. «На певному етапі наркотики здаються навіть необхідними для творчості» 2.
- Наркотики - атрибут слави і успіху.
Показуючи успіх і багатство зірок, журналісти мимоволі переконують підлітка, що всі досягнення рок-зірок - заслуга наркотиків. Як приклад можна навести статтю про популярної рок-групи Red hot chilli peppers «RHCP:« Без кайфу, але в кайф »3. Наркотики вживали всі члени групи. «Альбом під кайфом - альбом в постнаркотические депресії, і так по колу». На даний же момент RHCP «знаходяться на такій висоті, що розповідь про них слід починати з кілометрового списку досягнень», група «визнана« одним з кращих колективів усіх часів і народів ».
- Наркотики - спосіб розважитися і розслабитися.
Насичена подіями життя рок-зірок вимагає такого ж насиченого відпочинку. Журналістські матеріали про відпочинок зірок, неодмінно згадують наркотики в компанії з алкоголем. Складається враження, що наркотики справді мають розважає і розслабляє властивостями.
«Це все одно, що ти йдеш пішки по вулиці, втомився, і тут хтось пропонує тобі велосипед» 4.
«Під час туру наркотики і міцні напої у нас строго заборонені для всіх учасників. Людина може розважатися як завгодно, але якщо вже ти береш на себе відповідальність виступати перед людьми, потрібно підтримувати гідну форму »1.
- Безкарність зірок-наркоманів.
Створюється ілюзія, що зірки-наркомани не піддаються громадському осуду або кримінальним стягненням зважаючи власного авторитету і можливість відкупитися від правоохоронних органів.
Так, співак і наркоман Мерлін Менсон, може «безкарно казати такі згубні афоризми, як« Я не люблю наркотики, але наркотики люблять мене ». І йому все сходить з рук: він же диявол »2. У молодіжних журналах практично не з'являються статті про судові процеси проти зірок за вживання та розповсюдження наркотиків.
- Легкість відвикання від наркотичної залежності.
Рідко зображується, наскільки важко відбувається відвикання зірочок від наркотиків. Тому складається враження що рок-зірку, щоб кинути наркотики, потрібно тільки захотіти.
«У свій час я дійсно зловживав, але кинув після того, як помер мій близький знайомий» 3.
«Він пробував багато важкі наркотики - героїн, кокаїн та інші. Про траві навіть не кажу. І ось одного разу він на якийсь черговий вечірці розбігся і врізався в одвірок. Він навіть упав - такий сильний був удар. З тих пір він нічого не вживає »4.
З 2002 року в «Ровесник» - молодіжному журналі, присвяченому рок-культурі - з'явилася тільки одна стаття, в якій показується вся складність відвикання рок-зірки від наркотиків - «П'ять років німоти (сповідь колишнього наркомана)» 5. «Кілька років пішло тільки на те щоб привести своє життя в порядок і позбутися згубної звички, я маю на увазі наркотики», - говорить у своєму інтерв'ю Трент Резнор, лідер групи Nine Inch Nails, - «Зараз я відчуваю себе людиною, зарядженим енергією, людиною, яка нарешті може контролювати власне життя ».

Історія наркоманії

Загальний зміст матеріалів, які інформують про історію вживання різних наркотиків, можна звести до наступного - для вживання наркотиків існує історична необхідність. «Вже в допісьменний період ми маємо свідчення того, що люди знали і використовували психоактивні хімічні речовини, споживання яких впливає на свідомість» 1.
Тобто, журналістами несвідомо впроваджується міф про те, що наркоманія - глибоко традиційне явище для суспільства. Відомо, що слово «традиція» викликає в нашій свідомості асоціації з чимось спокійним, правильним і непорушним. Таким чином, у свідомості відбувається з'єднання образу традиції з інформацією про вживання наркотіков2.

Персональна історія наркомана

Журналісти люблять починати матеріал про наркоманію яскравою і захоплюючою персональної історією. Вважається, що подібний спосіб робить матеріал більш еффектівним3 з наступних причин:
- Знайомлячись з історією чийогось життя, читач ставиться до теми з меншою критикою, ніж якщо б ті ж ідеї були виражені сухою мовою, безпосередньо, «в лоб».
- Художні образи традиційно пробуджують у читачів і глядачів різноманітні асоціації, які можуть суттєво змінити ставлення до проблеми, а внаслідок цього, можливо, і поведінку.
- Приєднуючись до дійових осіб, читач може уявити себе в подібній ситуації і подумки прорепетирувати, що він став би робити, якби все сталося це з ним.
Однак, зрозуміло, від майстерності і професіоналізму журналіста залежить те, які саме думки виникнуть у читача, на які саме дії він буде піднятий.
Розглянемо основні помилки, якими грішать персональні наркоманські історії в матеріалах молодіжних видань.
- Відсутність рішення проблеми.
Журналіст описує, як наркотики зруйнували життя конкретної людини, однак не пропонує жодних варіантів вирішення проблеми. У свідомості читача формується уявлення про неможливість боротьби з наркоманією.
- Наркоман - тільки хвора.
Наркоман - перш за все, злочинець, який вживає наркотики і в 80% випадків є їх розповсюджувачем. Наркоман - аморальна особистість, для якої не існує таких понять як любов, сім'я, дружба. Наркоман - хворий.
Всі перераховані вище визначення рівною мірою поєднуються в образі людини, що вживає наркотики. Проте, журналісти в персональних історіях представляють наркомана, в першу чергу, хворим, тим самим, виправдовуючи здійснювані ним злочину і асоціальні вчинки залежністю від наркотику. У свідомості підлітка подібне девіантну поведінку закріпиться як допустимий.
- Наркоман - довгожитель.
Відомо, що в середньому наркомани живуть від трьох до п'яти років з моменту вживання наркотіков1. Якщо розглядати персональні наркоманські історії на прикладі молодіжного журналу «Молоток», чітко простежується тенденція - як інтерв'юйованого виступають наркомани-довгожителі, які по 13 - 15 років вживають наркотікі1. Якщо в журналах з певною періодичністю з'являються історії наркоманів-довгожителів, у читачів може скластися думка, що дані про тривалість життя наркоманів сильно зменшені.
У цілому, можна також відзначити тенденцію зниження інтересу аудиторії до персональних наркоманським історіям зважаючи надлишку і одноманітності подібних матеріалів.

Позитивний вплив наркотиків на організм людини

Намагаючись дотримуватися баланс між позитивом і негативом, журналісти у своїх матеріалах часто схильні описувати позитивну дію наркотиків на організм людини. Іноді журналісти присвячують численні сторінки висвітлення виключно корисних властивостей наркотиків, як, наприклад, стаття «Ліки від життя» 2.
Так, опійний мак «втамовує біль і викликає ейфорію», «в давнину сік маку давали немовлятам, щоб ті не кричали та швидко засипали». Здатність морфію гальмувати роботу кишечника використовується для «зупинки поносу». Кодеїн - найефективніший препарат для придушення кашлю. Каннабіс визнаний корисним при астмі, невралгії, бронхітах, епілепсії і запої. ЛСД - стимулятор для підвищення інтересу одне до одного молодих пар. Кокаїн через сосудосуживающего ефекту лікував нежить.
Які пишуть про наркотики журналістам ми рекомендуємо виключити зі своїх матеріалів інформацію про позитивну дію наркотиків з двох причин. По-перше, достовірність такої інформації можна піддати сумніву, по-друге, саме ця інформація здатна спровокувати до вживання наркотиків. Адже якщо «межа між добром (ліками) і злом (наркотиком) сильно розмита» 3, підліток буде вважати, що для того щоб вживання наркотиків було нешкідливим або корисним, потрібно знати міру.

Освітлення прибутку від продажів наркотиків

Ми не рекомендуємо висвітлювати прибуток від продажів наркотиків з двох причин. По-перше, подібні відомості можуть підштовхнути підлітків до торгівлі наркотиками.
«Торгівля кокаїном приносить мафії надприбуток: його ціна в Колумбії та Росії відрізняється в 100 разів - якщо на батьківщині порошку за грам просять 1-1,5 долара, то у нас - 150 баків. А якщо врахувати пристрасть бариг до разбодяжіванію погані, то кокаїновий бізнес виявляється золотою жилою »1.
По-друге, подібний аспект найчастіше зустрічається в контексті протидії незаконному обігу наркотиків. У читача складається враження, що, скільки б правоохоронні органи не намагалися, точок і кубел буде ставати все більше, і що боротися з проблемою наркоманії бесполезно2.

Сцени вживання наркотиків

Не дуже часто, але в молодіжних ЗМІ зустрічаються описи стану людини під дією того або іншого наркотика. Зазвичай це пов'язано з описом життя наркомана або його сповіддю. «4 лютого. Всі люди брати! Я люблю їх усіх! Я переповнена енергією, я можу танцювати всю ніч до ранку. Все навколо дивляться тільки на мене ... Весь світ в моїх руках ... »3.
Хоча в цілому такі матеріали переконують в небезпеці наркотиків, проте подібні яскраві описи можуть спровокувати юних експериментаторів на ризиковані проби.

Реклама приватних клінік, опис сумнівних досягнень в області медицини

Журналісти нерідко знайомлять читачів з приватними клініками, які пропонують швидку допомогу наркозалежним, і публікують інформацію про деякі медикаментах. Матеріали про швидке та ефективне лікування наркоманії сприяють переконання суспільства в тому, що можна легко звільнитися від наркозалежності (це стане додатковим аргументом для молоді до вживання наркотиків).
Насправді, ні один лікувальний заклад не може гарантувати результативність лікування, і жоден медикамент сам по собі не здатний позбавити людину від наркотичної залежності (якщо успіх досягається виключно за допомогою якого-небудь речовини, то, найімовірніше, це буде означати заміну однієї залежності на іншу) 1.
Щоб справитися з будь-якою залежністю, необхідний серйозний комплекс поведінкових, психологічних, соціальних та інших заходів. В інтересах зменшення наркотичних проблем журналістам необхідно давати населенню більше інформації про інших, немедикаментозних способи лікування, наприклад, програмою 12 кроків, що довела свою ефективність у багатьох країнах світу, як щодо алкогольних, наркотичних, так і багатьох інших поведінкових проблем, а також стану созавісімості2 .

Легалізація

Виступаючи за легалізацію марихуани, журналісти наводять доводи (науково не обгрунтовані), які можна розцінювати як рекламу наркотиків, наприклад, «марихуана не викликає фізичної залежності, а психічна залежність набагато слабша ніж від нікотину та алкоголю» 3.
Висловлювання із серії «якщо вона буде легалізована, міліція залишить у спокої курців і зможе зайнятися більш серйозними справами» або «якщо марихуана стане легальною, інтерес до неї через деякий час вщухне» також є голослівними.
Використання в матеріалах інформації про позитивний досвід Голландії - країни, яка, легалізувавши марихуану, нібито знизила кількість вживають і рівень злочинності - неприпустимо.
По-перше, ефективність легалізації в боротьбі з наркоманією необгрунтована. Голландія протягом декількох років відмовляється надавати звіти про злочинність і захворюваності, пов'язаних з наркотиками, за стандартами «групи Помпіду» - міжнародної організації, що відстежує епідемічну ситуацію з наркоманіями. Країни по ЄЕС обурені тим фактом, що в прикордонних з Голландією областях набагато більше злочинів, ніж у другіх1. До того ж, репресивна політика Пакистану та Сінгапуру, де за вживання садять, а за торгівлю - стратять, дійсно знизила рівень споживання наркотіков2.
По-друге, за оцінками експертів, легалізація наркотиків у Росії призведе до того, що знизиться середній вік споживачів марихуани і значно збільшиться кількість споживають.

Рецептура

Деякі журналісти допускають в своїх матеріалах опис виготовлення різних видів наркотиків. Наприклад, матеріал «Від гвинта» 3, перераховує кошти для виготовлення «дешевого героїну» - гвинта (скорочення від «первітин»): солутан (або інше ефедрінсодержащее засіб), їдкий натр, соляна кислота, йод кристалічний, червоний фосфор, бензин. Вичерпний список. Підліткові залишається тільки підібрати пропорції. Матеріал явно містить пропаганду наркоманії.
Всіма названими вище темами не вичерпується список допускають приховану пропаганду наркоманії тем. Так, у своєму прагненні висвітлити нові аспекти проблеми наркоманії, журналісти пишуть про способи перевезення наркотіков4, про переваги вживають наркотики студентів перед школьнікамі1, про способи видобутку грошей для покупки наркотіков2 та ін
Ми радимо початківцям журналістам частіше замислюватися над тим, чим може обернутися широкий розголос у молодіжному пресі тим, що містять приховану пропаганду наркотиків і обережніше ставитися до вибору теми.
2.2. Вибір джерела інформації
Часто журналісти помиляються у виборі інтерв'юйованого, від цього виходять не корисні, а шкідливі статті. На прикладі молодіжної преси, розглянемо, від яких джерел слід зовсім відмовитися, а до яких потрібно ставитися з граничною обережністю.

Наркоман

Наркоман, як джерело інформації, для молоді є найбільш авторитетним - особисто пробував, особисто знає. Саме з цієї причини молодіжна преса рясніє «листами до редакції» та персональними історіями наркоманів.
Подібна інформація може надаватися підліткам достовірної незалежно від того, чи дійсно матеріал грунтується на історії конкретного наркомана, або є фантазією журналіста.
За істину приймаються висловлювання від імені головного героя. Основна помилка журналістів - намагаючись максимально достовірно відтворити образ наркомана, від його особи вимовляють слова, які можна розцінювати як закликають до вживання наркотиків.
«Без стимуляторів довго на ногах не протримаєшся, ... без таблеток не просечешь, в чому кайф від такої музики» 3; «Я не проміняла б п'ять років кайфу на здоров'я і можливість народити дитину» 4; «Наркотики - це як анестезія, адже ти на якийсь час перестаєш відчувати емоції, отже, тобі не боляче »1;« Фізичних ломок від «гвинта» практично немає »2.

Продавець товару

Сам факт появи матеріалів від імені торговця наркотиками, що розповідає про специфіку власної діяльності і виправдувати свою поведінку, можна розцінювати як вищу ступінь безвідповідальності журналістів і прагнення підштовхнути підлітків до продажу наркотиків.
Так, в матеріалі «Я - твій продавець» 3, дилер:
- Зображується більш совісним торговцем - «є дилери, а є бариги - це які зовсім без совісті»;
- Представляється іншому - «до нього можна прийти в гості, легко зайняти, якщо треба, він сам привезе, практично друг»;
- Хизується рятівником - «якщо не він, то хто буде цим займатися? Хто буде ризикувати перед ментами? Боятися бандитів? По 100 грам з собою возити? Вночі підриватися? Боязко, що телефон прослуховують? І при цьому все ще кажуть що він чмо »;
- Дає рекомендації з «разбодяжіванію» товару - «магнезією, побілкою, колесами, цукром»;
- Описує технологію продажу наркотиків - «для наркомана цей розклад так привабливий, що сам побіжиш торгувати»;

Фахівці

Хорошим джерелом інформації можуть бути наркологи, психологи, фахівці некомерційних організацій, так як компетентні в проблемі наркоманії. Але і вони можуть допускати висловлення, від публікації яких у власних матеріалах краще відмовитися.
Так, Олег Зиков у 2005 році давав наступне інтерв'ю в якості дитячого нарколога (як з'ясувалося пізніше, Олег Зиков ще в 2003 році був відсторонений від почесної посади за «діяльність, не сумісну з займаної посади», він використовував своє ім'я нарколога для пропаганди ідей вільного ходіння наркотіков1): «Не буде марихуани - буде ще якусь речовину, екстазі, ефедрон, ефедрин. Вся історія людства на цьому побудована ... Тобто історично кожне суспільство вибирає свою хімічну речовину. Хімічна речовина вдруге. Первинно - бажання людини свої емоційні і моральні проблеми вирішити за допомогою хімічної речовини »2;« Найсерйозніші втрати особистісні, людські - від вживання тютюну. Найменші у всьому світі - від вживання класичних наркотиків »3.
Лев Левінсон, експерт інституту прав людини: «Я не кажу, що потрібно свиснути і все легалізувати ... Але в принципі, світ рухається в цьому напрямку. Тисячоліттями людство жило з наркотиками тими чи іншими, а з рослинними жило завжди ... Треба навчитися жити з наркотиками »4.
Причиною подібних висловлювань, що виправдовують вживання наркотиків, фахівці вважають отримання прибутку наркологами від наркомафії.
2.3. Безграмотне побудова матеріалу
Під грамотністю ми розуміємо правильна побудова тексту: використання несуперечливої ​​інформації, використання фраз, які не викликають двозначності, необхідність вміння правильно логічно вибудувати текст. В іншому випадку, навіть використовуючи достовірну інформацію про шкоду наркотиків, можна викликати в читача бажання їх спробувати.
Найбільш яскравим прикладом неправильного побудови тексту, на наш погляд, є матеріал сайту Narcozona «Амфетаміни і секс» 1. Текст побудований таким чином. Журналіст ставить питання:
«Чи правда, що амфетаміни сприяють посиленню статевого потягу?».
І починає відповідати на нього: «У дуже малих дозах амфетаміни застосовуються в США для лікування сексуальних розладів. Безсумнівним дією метамфетаміну є різке посилення статевого потягу й сексуальної потенції. При застосуванні підвищених доз метамфетаміну знімаються всі стримуючі «соціальні гальма», поведінку обох статей відрізняє оголена сексуальність ». Далі випливає роз'яснення, що в дуже великих дозах амфетаміни сприяють «сильному виснаження нервової системи», розвитку імпотенції у чоловіків, фригідності в жінок.
Інформація, безумовно, достовірна. Але навряд чи після яскравого опису позитивного стимулюючого дії амфетамінів, факти про їх негативний вплив будуть сприйняті належним чином.
Наступний приклад невдалого матеріалу сайту Narcozona «FAQ з наркотиків» 2 можна назвати пропагують наркотики, привівши лише окремі цитати.
«Кажуть:« Наркотики надають життю різноманітність і скрашують її ». Спочатку, начебто, скрашують. Начебто, щось нове, цікаве ».
«Деякі проблеми наркотики дійсно вирішують: наприклад, вони на якийсь (дуже невелика) час ліквідують відчуття тривоги і невпевненості в своїх силах, витісняючи зі свідомості думки про важких, але необхідних вчинках або питання, відповіді на які не є простими».
«Легалізація галюциногенів не вплине на рівень злочинності, тому що вони не викликають вираженої фізичної залежності, і заради їх купівлі злочини зазвичай не відбуваються ».
Швидше за все, журналіст не ставив собі за мету пропагувати наркоманію на сайті, присвяченому боротьбі з наркоманією. Він дуже несерйозно підійшов до викладу інформації.
2.4. Помилки при підборі слів
Проблема наркоманії, одна з небагатьох, де без перебільшення можна сказати, що кожне слово здатне вплинути на думку людини щодо наркотиків. Ми розглянемо найбільш поширені помилки необережного поводження зі словом при висвітленні проблеми наркоманії.
Поділ наркотиків на «легкі» та «важкі».
«Легким» наркотиком негласно вважається марихуана, «важкими» - всі інші наркотики. З точки зору російського і міжнародного законодавств, наркотики не поділяються на «легкі» та «важкі». Відповідальність за незаконні операції з наркотиками однакова по відношенню до марихуани і героїну. У засобах ж масової інформації така необгрунтована термінологія набула широкого поширення.
«Легкі» наркотики представляються підліткам нешкідливими в порівнянні з «важкими», описи по відношенню до марихуани використовуються нешкідливі, наприклад, «хвороба богеми» 1, «косячок» 2, «нешкідлива трава» 3.
Несерйозність «легкої» марихуани часто акцентується за допомогою слова «гратися», так в пресі вже штампами стали висловлювання, що героїном вбиваються, а травичкою «балуються» 4.
Журналістам необхідно відмовитися від використання у своїх матеріалах поділу на «легкі» та «важкі» наркотики, показуючи, що всі наркотики вредни1.

Маніпуляція з допомогою контексту

Слова, які означають наркотичні речовини, поміщаються журналістами в звичний усім контекст «їжі» - «Стимулятори на другому місці після марихуани - їх їдять близько 43 млн. чоловік» 2, «вони закриються на кухні і будуть варити кашу» 3, «самопочуття після кожної нової вечірки «з начинкою» було все гірше і гірше »4,« наявність в них отруйних хімікатів передбачено «рецептурою» кінцевого продукта5.

Наркотик встає в один семантичний ряд з їжею, меню, якістю, тим самим, слово «наркотик» виривається зі звичного асоціативного ряду і переноситься до групи слів повсякденного семантікі6.

Маніпуляція з допомогою повтору

Повтор відомий як наймогутніший засіб впровадження образу в підсвідомості. Щоб замінити у свідомості людини одну асоціацію на іншу, необхідно змінити частотність їх вживання в СМІ7.
Назви наркотиків постійно, нав'язливо з'єднуються зі словами, що викликають позитивну реакцію. Ось ці контексти: «кайф», «розслабитися», «політати», «мультики подивитися», «все таке яскраве, зелене, красиве», «кілька секунд блаженства», «просто приголомшливо» 8.
Ми закликаємо журналістів відмовитися від регулярного вживання наркотиків у позитивному контексті.
2.5. Використання статистичних даних
Статистичні дані надають матеріалу «ауру об'єктивності». Журналісти часто використовують статистику тільки для прикраси матеріалу цифрами. Не розуміючи суті проблеми, журналісти іноді спотворюють статистичні дані. Наприклад, вже в декількох газетах довелося читати, що «80% наркоманів є ВІЛ-позитивними», хоча насправді 80% ВІЛ-позитивних є наркоманами. Переставивши місцями показники, журналіст завищує кількість ВІЛ-інфікованих в десятки раз1. Статистичні дані самі по собі не є матеріалом для ЗМІ і, так само як і будь-який інший вид інформації, вони повинні бути перетворені в ясні, точні і чарівні аргументи на підтримку негативної позиції по відношенню до наркотиків. В якості основних помилок при роботі зі статистичними даними можна назвати наступні:
- Спроба використати в одному матеріалі велику кількість статистичних даних (вони просто не запам'ятаються);
- Використання в одному матеріалі суперечливих даних;
- Використання недостовірних джерел.
2.6. Значення вибору заголовка
Чим більш інтригуючим і небанальним буде заголовок, тим більша ймовірність, що матеріал про шкоду наркотиків буде прочитано. Особливо це стосується віртуальних тематичних видань, в яких статті зібрані в архіви. Проаналізувавши рейтинг статей на сайті «Без наркотиків» 2 можна виявити найбільш вдалі (з одного боку, інтригуючі, з іншого - коротко відображають суть матеріалу) і невдалі приклади підбору заголовка до матеріалу. У дужках вказано кількість переглядів статей.
"Наркотики і діти" В. Іванов (4498)
"Наркотики і підлітки" А. Надєждін (4471)
"Хімічний секс" В. Хлистун (3587)
"Наркомама" В. Хлистун (2752)
Разючий контраст за кількістю переглядів статей представляється наступними заголовками:
"Наркотична протверезіння" (610)
"Вилучення героїну в Красноярську" (142)
"Вилучено 5 кілограмів героїну" (175)
Ми не закликаємо журналістів віртуальних видань робити помітні заголовки, які не відповідають змісту матеріалів. Тим не менш, щоб матеріал був більш читабельним, необхідно підходити до підбору заголовка досить відповідально.
Підіб'ємо підсумки. У цьому розділі ми постаралися розробити практичні рекомендації для журналістів, які пишуть на тему наркоманії, на створення установки на неприйняття наркотиків. Розглянувши матеріали друкованих та віртуальних молодіжних видань зроблена спроба:
- Позначити теми, в освітленні яких найчастіше журналісти допускають необережні висловлювання по відношенню до наркотиків;
- Розглянути найбільш поширені помилки при виборі джерела інформації і при зверненні журналістів зі словом;
- Привести приклади безграмотного побудови журналістського матеріалу;
- Розробити рекомендації по роботі зі статистичними даними;
- Визначити значення вибору заголовка для матеріалу з проблеми наркоманії.
Висновок
У даній роботі нами було розглянуто сучасний стан проблеми пропаганди наркоманії в матеріалах молодіжних друкованих та віртуальних видань у період з 2001 по 2006 рік.
Ми прийшли до висновків, що причиною пропаганди наркоманії в більшості випадків можна вважати непрофесіоналізм журналістів, які не розуміють сутність проблеми наркоманії, не володіють спеціальними медичними знаннями в даній області. До інших причин можна віднести вплив західної ідеології, відсутність єдиної концепції для ЗМІ та відсутність практичних розробок для журналістів, на які слід спиратися при роботі над матеріалами з проблеми наркоманії.
Неефективність антинаркотичної діяльності в мережі Інтернет ми бачимо в тому, що разом з молодіжними виданнями (в цілому, антинаркотичної спрямованості) діють сотні сайтів явно чи приховано закликають до вживання наркотиків.
Причиною безкарності журналістів, пропагують наркоманію, ми визначили наявність суперечностей у законодавстві, в тому числі, відсутність у Кримінальному кодексі статті за пропаганду наркоманії, відсутність спеціального відомства з контролю за рекламою наркотичних засобів та пропагандою наркоманії.
У роботі були прокоментовані деякі положення Декларації «Про відповідальність журналістів російських електронних і друкованих ЗМІ у висвітленні проблем профілактики зловживання наркотиками та протидії їх незаконному обігу», яка визначає деякі професійно-етичні аспекти роботи журналіста з проблеми наркоманії. Положення Декларації закликають журналістів не допускати у власних матеріалах прямої і непрямої пропаганди наркоманії.
У результаті вивчення матеріалів друкованих та віртуальних молодіжних видань з проблеми наркоманії, нами була зроблена спроба розробити практичні рекомендації щодо створення установки на неприйняття наркотиків.
Зокрема, були позначені теми, від освітлення яких журналістам-початківцям слід відмовитися, щоб уникнути можливості пропаганди наркоманії:
- Наркотики і рок зірки;
- Історія наркоманії;
- Персональна історія наркомана;
- Позитивний вплив наркотиків на організм людини;
- Висвітлення прибутку від продажів наркотиків;
- Опис сцен вживання наркотиків;
- Реклама приватних клінік і опис сумнівних досягнень в галузі медицини;
- Легалізація наркотиків;
- Опис виготовлення різних видів наркотиків.
Розглянуто приклади невдалого вибору журналістом джерела інформації, через який матеріал з антинаркотичного перетворюється в матеріал, який пропагує наркоманію. Початківцям журналістам запропоновано відмовитися від таких джерел: наркоман, продавець товару, сумнівні фахівці.
У роботі підкреслена важлива роль розуміння журналістом значення використовуваних для висвітлення проблеми наркоманії слів. Наведено приклади найбільш поширених помилок при зверненні журналістів зі словом, зокрема, поділ наркотиків на «легкі» та «важкі», маніпуляції за допомогою використання повсякденного семантики та маніпуляції за допомогою повтору.
Наведені приклади безграмотного побудови журналістських матеріалів, які, незважаючи на який міститься в них достовірну інформацію, викликають у читача бажання спробувати наркотики.
Розроблено рекомендації щодо роботи зі статистичними даними по проблемі наркоманії. Перераховано часті помилки журналістів по роботі зі статистичними даними, у тому числі, використання в одному матеріалі великої кількості статистичних даних, використання суперечливих або недостовірних даних.
Визначено значення вибору заголовка для матеріалу з проблеми наркоманії, як кошти зробити журналістський матеріал більш ефективним. Наведені приклади вдалих і невдалих заголовків матеріалів з проблеми наркоманії.
Сама ж велика помилка початківців журналістів при роботі над проблемою наркоманії - байдужість: небажання усвідомлювати серйозність проблеми і байдужість до сотень однолітків, щодня вмирають від вживання різних наркотиків.
На щастя, далеко не всі допускають цю помилку - за оцінками фахівців, велика частина журналістів, які висвітлюють проблему, з тих чи інших причин, стикалася з наркоманіей1 (вживали самі, вживали друзі або родичі) і знають про її згубний вплив не з чуток. Більшістю журналістів, що працюють з проблеми, рухає прагнення застерегти ровесників від вживання наркотиків.
Ми сподіваємося, що з часом в молодіжному середовищі буде сформована мода на неприйняття будь-яких видів наркотиків. І саме молоді журналісти зможуть сприяти цьому, демонструючи своєї аудиторії принциповість власної позиції по відношенню до проблеми наркоманії і нетерпимість до будь-яких видів наркотиків.
Література
1. Авраамів Д.С. Професійна етика журналіста. - М.: Видавництво МДУ, 2003.
2. Авраменко Б. Наркоманія: глобальний відповідь на глобальний виклик / / Міжнародна життя. - 1992. - № 11-12.
3. Акопов А.І. Типологічна характеристика мережевих періодичних видань Інтернету / / Акценти. - 1999. - № 1-2.
4. Андрєєва Т. Інтернет і профілактика наркотичних проблем. - К.: Вид-во Казанського ун-ту, 1999.
5. Артюхов С.М. Безодня. Пияцтво, наркоманія, СНІД. - М.: Молода гвардія, 1988.
6. Бабаян Е.А., Гонопольський М.Х. Наркологія: навч. посібник .- 2-е вид .- М.: Медицина, 1990.
7. Бажанов Є. Якого кольору мак: Роздуми про наркоманію та наркобізнесі / / Росія молода. - 1990. - № 4.
8. Баймухаметов С.Т. Сни золоті: Сповіді наркоманів. - М.: Знання, 1998.
9. Баушева І.Л. Дванадцять кроків / / Сімейна психологія й сімейна психотерапія. - 1998 .- № 2.
10. Білогуров С.Б. Про коноплях для допитливих / http://www.narkotiki.ru/expert_2754.html.
11. Білогуров С.Б. Популярно про наркотики та наркоманії. - СПб.: Невський Діалект, 1998.
12. Березін С.В., Лисецький К.С. Наркоманія очима сімейного психолога. - М.: Мова, 2005.
13. Березін С.В., Лисецький К.С., Мотинга І.А. Психологія ранньої наркоманії. - Самара, 1997.
14. Берестов А. Повернення в життя. Духовні основи наркоманії. Наркоманія і право. - М.: душе попечительських Православний Центр святого праведного Іоана Кронштадського, 2004.
15. Богданович Л.А. Білий жах. - М.: Московський робітник, 1988. - С.141.
16. Веселовська Н.В., Коваленко А.Є., Папазов І.П., Галузін К.А., Москаль І.В., Шибанова Н.І. Наркотики. Властивості, дія, фармакокінетика, метаболізм. - М.: Нарконет, 2002.
17. Ворошилов В.В. Право і етика в журналістиці. Курс лекцій. - М.: Михайлов В.А., 2004.
18. Габіані А.А. На краю прірви: наркоманія та наркомани. - М.: Думка, 1990.
19. Гірський Є.Г. Інтернет і кіберкультура в Росії / http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/icr_contents.html
20. Гурскі С. Увага - наркоманія. - М.: Медицина, 1988.
21. Данілін А.Г., Даніліна І.В. Героїн. - М.: Центрполиграф, 2000.
22. Данілін А.Г., Даніліна І.В. Як врятувати дітей від наркотиків. - М.: Центрополіграф, 2000.
23. Драгунський Д. Після культури: Культурна легалізація наркоманії сприяє її подальшому поширенню / / Підсумки. - 1997. - № 14.
24. Дунаєвський В.В., Стяжкин В.Д. Наркоманії та токсикоманії. - Л.: Медицина, 1990.
25. Єгоров А.Ю. Вікова наркологія. - М.: Дидактика Плюс, 2002.
26. Єрмаков Ю.М., Ісаков С.А., Симоненко О.В., Новіков В.П. Незаконний обіг наркотиків. Питання теорії та практика протидії. - М.: Юнити-Дана, 2005.
27. Єнікеєва Д. Д. Як попередити алкоголізм і наркоманію у підлітків: навч. посіб. для студентів середніх та вищих педагогічних навчальних закладів. - 2-е вид., Стереотипне. - М.: Видавничий центр "Академія", 2001.
28. Іванова О.Б. Як допомогти наркоману. - СПб.: Комплект, 1997.
29. Козлов В.В. Керівництво з порятунку наркомана або короткий курс виживання. - М.: Видавництво Інституту Психотерапії, 2002.
30. Коробкіна З.В. Біля небезпечної межі: (про боротьбу з алкоголізмом. Наркоманією, курінням). - М.: Думка, 1991.
31. Кумиків А.Х. Небезпечний з усіх боків: проблема алкоголізму та наркоманії. - Нальчик: Ельбрус, 1991.
32. Лазутіна Г.В. Професійна етика журналіста: навч. посіб. з журналістики. - М.: Аспект прес, 2000.
33. Макаров В.В. Наркологія: навчальний посібник / під ред. Іванова В.М. - М.: Медицина, 1999.
34. Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика алкоголізму і наркоманії неповнолітніх: навчальний посібник. - Ростов н / Д.: Фенікс, 2000.
35. Нейко Аніта Наркотики. - М.: В. Сікач, 2001.
36. Носик А.Б. ЗМІ російського Інтернету: теорія і практика / / Інтернет для журналіста. - 2001.
37. Про наркотичні засоби і психотропні речовини: Федеральний закон Російської Федерації від 8 січня 1998 р. № 3-Ф3 / / Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 2. - Ст. 219.
38. Основи творчої діяльності журналіста: Навчальний посібник для студентів вузів за спец. "Журналістика" / Ред.-сост. Корконосенко С.Г. - СПб.: Знання, 2000.
39. За життя: посібник з соціальної журналістики / Укл. М. Гессен, М. Назарі. - М., 2002.
40. Потапова Р.К., Потапов В.В. Семантичне поле «наркотики». Дискурс як об'єкт прикладної лінгвістики. - М.: УРСС, 2004.
41. Професійна етика журналіста: Документи і довідкові матеріали. - М.: Галерія, 2002.
42. Роганов С. Синтетичні наркотики. Питання розслідування злочинів. - СПб.: Пітер, 2002.
43. Рожков М. І., Ковальчук М. А. Профілактика наркоманії у підлітків: Навчальний методичний посібник. - М.: Гуманітарний видання центру ВЛАДОС, 2003.
44. Романова Л.І. Наркоманія і наркотизм. - М.: Юридичний центр Прес, 2003.
45. Сирота Н. А., Ялтонський В. М. Профілактика наркоманії та алкоголізму. - М.: Видавничий центр "Академія", 2003.
46. Тарасова Н.В. Наркоманія. Досвід боротьби в США. - М.: Юркніга, 2004.
47. Тімкин М.Є., Черніков Г.М. Алкоголізм і наркоманія. Новий погляд на вирішення проблеми. - М.: Кисень, 2005.
48. Устинова Т.Д. Новий Кримінальний кодекс про незаконні дії з наркотичними засобами / / Кримінальне право. - 1997. - № 3.
49. Фалковскі Керол Небезпечні наркотики. - М.: Інститут загальногуманітарних Досліджень, 2002.
50. Фролова Т.І. Соціальна журналістика та її роль в суспільному діалозі: навч. посіб. - М.: Пульс, 2003.
51. Шпаков А.О. Ілюзія раю: Наркотики. Психоделіки. Отрути. Алергени: Довідник. - СПб.: Зеніт, 1999.

Періодичні видання
1. Без наркотиків / / http://www.nodrugs.ru
2. Дієслово. Православний педагогічний журнал / / http://www.glagol-online.ru
3. ECAD. Європейські міста проти наркотиків (Росія) / / http://www.ecad.ru
4. Журналіст / / http://www.journalist-virt.ru
5. Кул (Cool). Молодіжний журнал. 2001-2006.
6. Кул Гел (Cool Girl). Молодіжний журнал. 2001-2006.
7. Молоток. Молодіжний журнал / / http://www.zabey.ru. 2001-2006.
8. Нарком. Російський народний сервер проти наркотиків / /
http://www.narcom.ru
9. Наркозона / / http://www.narcozona.ru
10. Неон. Музичний журнал. 2001-2006.
11. Ні наркотикам. Інформаційно-публіцистичний ресурс / / http://www.narkotiki.ru
12. Ще не пізно. Газета про наркоманії. 2001-2006.
13. Ровесник. Молодіжний журнал про рок-музиці. 2001-2006.
14. Стоп Наркотікс / / http://www.stopnarcotics.ru
15. Фізична культура / / http://lib.sportedu.ru
16. Штучка. Молодіжний журнал. 2001-2006.


1 Масова та експертна оцінка ефективності ЗМІ, засобів культури і мистецтва в патріотичному вихованні молоді / Офіційний сервер уряду Москви / http: / / www.mos.ru
2 Рейтинг антинаркотичних ресурсів Рунета Narcotop / http: / / top.nodrugs.ru /
1 У 2005 році від передозування наркотиками померло 100 тис. росіян / Newsru.com / http://www.newsru.com/russia/16feb2006/narco.html
2 Андрєєва Т., Довбах А., Красовський К. Навіщо ЗМІ пишуть про алкоголь, тютюн, наркотики / Український інформаційний центр з проблем алкоголю та наркотиків / http://www.adic.org.ua/nosmoking/books/media/page01 . htm
3 Маркова Н.Є. Культурінтервенція / / Ні наркотикам / http: / / www.narkotiki.ru/research_5375.html
4 Деякі факти статистики: зростання наркоманії в Росії і в світі / Професійна медицина / http://www.pmed.ru/article1.php
5 Маркова Н.Є. Культурінтервенція / / Ні наркотикам / http: / / www.narkotiki.ru/research_5375.html
6 Там же.
7 Деякі факти статистики: зростання наркоманії в Росії і в світі / Професійна медицина / http://www.pmed.ru/article1.php
1 Ліки від життя / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-10
2 Децл теж проти / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2002-47
3 No future / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2002-44
4 Ліки від життя / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-10
5 Там же.
6 FAQ з наркотиків / / Narcozona.ru / http: / / www.narcozona.ru / pnDOC.html
7 Наркотики і суспільство: історія / / Narcozona.ru / http: / / www.narcozona.ru / noDOC.html
8 Ім'я - наркоман / / Молоток / http://www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-23
9 Спорт проти наркотиків / / Фізична культура / http: / / lib.sportedu.ru/divss/fkvot/1999N3-4/p61-63.htm
1 Доповідь колишнього Міністра освіти РФ Володимира Філіппова / Всеросійський форум «ЗМІ - нове покоління» / http://www.newdivss.ru/filippov.htm
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
1 Козибаев С. Якою бути молодіжної пресі / / Адісоз / http: / / www.adilsoz.kz/old/l&l/2002/010/09/01page.htm
2 Андрєєва Т., Довбах А., Красовський К. Навіщо ЗМІ пишуть про алкоголь, тютюн, наркотики / http://www.adic.org.ua/nosmoking/books/media/page01.htm
3 Там же.
1 Головченко Д.А. Роль преси у профілактиці наркоманії / Харківський інститут соціальних досліджень / http: / / www.daria.dem.ru / divssa.htm
2 У столиці Грузії пройшов семінар для журналістів, присвячений боротьбі з наркоманією / / Кавказ.Мемо.ру / http://www.kavkaz.memo.ru/newstext/news/id/805804.html
3 Рішення клубу журналістів / / Європейські міста проти наркотиків (Росія) /
http://www.ecad.ru/2003-05.html
4 Там же.
5 Там же.
1 Смирнова Н., Паніка чи знання? Конструювання проблеми зростання споживання наркотиків серед підлітків та молоді в місцевій пресі / Науково-дослідний центр «Регіон» / http://www.region.ulsu.ru/books/hero_in_our_time/sketch10/
2 Андрєєва Т., Довбах А., Красовський К. Навіщо ЗМІ пишуть про алкоголь, тютюн, наркотики / http://www.adic.org.ua/nosmoking/books/media/page03.htm
3 Там же.
4 Архів матеріалів 2005/Премія імені Микити Кириченко в області аналітичної журналістики / http://www.kirichenko-divmiya.ru/works.php?p=4&b=2
5 У столиці Грузії пройшов семінар для журналістів, присвячений боротьбі з наркоманією / / Кавказ.Мемо.ру / http://www.kavkaz.memo.ru/newstext/news/id/805804.html
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 З наркоманією потрібно боротися / Самарська губернія проти наркотиків та СНІДу / http://www.noaids.samara.ru/action.htm
1 Рішення клубу журналістів / / Європейські міста проти наркотиків (Росія) /
http://www.ecad.ru/2003-05.html
2 З наркоманією потрібно боротися / Самарська губернія проти наркотиків та СНІДу / http://www.noaids.samara.ru/action.htm
3 Щеглова І. Пишемо про наркоманії. Маємо на увазі? / / Інтернет-газета Vsluh.ru / http://www.vsluh.ru/news/society/4044.html
1 Кулемина О. Саратовська молодь говорить наркотиків «ні» / Асоціація регіональних соціальних центрів «група 7 / 89» / http://www.789.ru/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=2442
2 Кірки, мітли та лопати молодіжної політики Санкт-Петербурга/Общественный комітет міжнародних молодіжних ініціатив Санкт-Петербурга «Молодіжне посольство» / http://www.mpos.narod.ru/archiv/smi/smi2.htm
3 Щеглова І. Пишемо про наркоманії. Маємо на увазі? / / Інтернет-газета Vsluh.ru / http://www.vsluh.ru/news/society/4044.html
4 Андрєєва Т., Довбах А., Красовський К. Навіщо ЗМІ пишуть про алкоголь, тютюн, наркотики / http://www.adic.org.ua/nosmoking/books/media/page01.htm
5 Парамонов В.А. Боротьба з наркоманією: чи піде за словами делo / Наркотики / http://www.narcotics.ru/text/paramonov.html
1 Як з нас роблять наркоманів без допомоги наркотиків / / Ні наркотикам / http://www.narkotiki.ru/divss_5566.html
2 Щеглова І. Пишемо про наркоманії. Маємо на увазі? / / Інтернет-газета Vsluh.ru / http://www.vsluh.ru/news/society/4044.html
3 У пропаганді наркоманії винна преса / Телекомпанія Grand-tv/http: / / www.grandtv.ru/?id=12201
4 Декларація про відповідальність журналістів / / Ні наркотикам / http://www.narkotiki.ru/ecolumn_4541.html
5 Там же.
6 Щеглова І. Пишемо про наркоманії. Маємо на увазі? / / Інтернет-газета Vsluh.ru / http://www.vsluh.ru/news/society/4044.html
1 Міфотворчість як рекламний прийом / / Ні наркотикам / http: / / www.narkotiki.ru/ecolumn_5290.html
2 Маркова Н.Є. Культурінтервенція / / Ні наркотикам / http: / / www.narkotiki.ru/research_5375.html
1 Маркова Н.Є. Культурінтервенція / / Ні наркотикам / http: / / www.narkotiki.ru/research_5375.html
1 Як з нас роблять наркоманів без допомоги наркотиків / / Ні наркотикам / http://www.narkotiki.ru/divss_5566.html
2 Там же
1 Горбаневский М. Про поняття «пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів / / Журналіст / http: / / www.journalist-virt.ru/2005/3/82.php
2 Там же.
3 Там же.
1 Горбаневский М. Про поняття «пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів / / Журналіст / http: / / www.journalist-virt.ru/2005/3/82.php
2 Там же.
1 Як з нас роблять наркоманів без допомоги наркотиків / / Ні наркотикам / http://www.narkotiki.ru/divss_5566.html
2 Горбаневский М. Про поняття «пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів / / Журналіст / http: / / www.journalist-virt.ru/2005/3/82.php
1 Як з нас роблять наркоманів без допомоги наркотиків / / Ні наркотикам / http://www.narkotiki.ru/divss_5566.html
2 Там же.
1 MDMA - екстазі.
2 Подорож під кетаміном / / http://www.high.ru/drugs/substances/ketamine/trip_1.html
3 Там же.
4 Там же.
5 Джулін Брайан. Про травичку - багато й докладно / http: / / www.palatax.boom.ru / drugs / propetis / Mj.htm
1 Результати загальноросійського моніторингу 2002 Міністерства освіти Російської Федерації / Дистанційна освіта / http: / / www.otrok.ru / teach / distobr / monit.htm
2 Декларації про відповідальність журналістів / / Ні наркотикам / http: / / www.narkotiki.ru/ecolumn_4541.html
1 Секс, драгс - ну і що? / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-32
2 Форум російського народного сервера проти наркотиків Нарком / http: / / www.narcom.ru / forum
3 RHCP: без кайфу, але в кайф / / Ровесник. - 2004. - № 10. - С.26.
1 Проблематика наркоманії з позицій православного світогляду / / Офіційний портал московської Патріархії Російська православна церква / http: / / www.patriarhia.ru/db/text/60112.html
1 Андрєєва Т., Довбах А., Красовський К. Навіщо ЗМІ пишуть про алкоголь, тютюн, наркотики / http://www.adic.org.ua/nosmoking/books/media/page04.htm
1 Результат очевидний / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2004-01
Лютого 1910 страшних таємниць рок-н-ролу. Наркотики скрізь / / Ровесник. - 2003. - № 8. - С.7.
3 RHCP: без кайфу, але в кайф / / Ровесник. - 2004. - № 10. - С.26.
1 Мороні Д. 10 пісень про шкідливі звички. Хто не курить і не п'є. / / Ровесник. - 2006. - № 5. - С.8.
2 Скажи їм немає / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-38
3 RHCP: без кайфу, але в кайф / / Ровесник. - 2004. - № 10. - С.26.
4 Там же.
1 Економцева Н. Півроку на валізах / / Ровесник. - 2003. - № 3. - С.28.
8 лютого заповітів рок-н-ролу / / Ровесник. - 2003. - № 1. - С.6.
3 Na zdorovje? / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-37
4 На крок від смерті / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2004-12
5 Шмерлінг В. П'ять років німоти (сповідь колишнього наркомана) / / Ровесник. - 2006. - № 1. - С.50
1 Наркотики і суспільство: історія / Narcozona.ru / http: / / www.narcozona.ru / noDOC.html
2 Любимова А. Пропаганда наркоманії у вітчизняних ЗМІ / / Дієслово - православний педагогічний журнал / http: / / www.glagol-online.ru/arc/online-pub/346
3 Андрєєва Т., Довбах А., Красовський К. Навіщо ЗМІ пишуть про алкоголь, тютюн, наркотики / http://www.adic.org.ua/nosmoking/books/media/page05.htm
1 Маркова Н.Є. Культурінтервенція / / Ні наркотикам / http: / / www.narkotiki.ru/research_5375.html
1 Ім'я - наркоман / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-23
2 Ліки від життя / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-10
3 Там же.
1 Шлях отрути / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-41
2 Андрєєва Т., Довбах А., Красовський К. Навіщо ЗМІ пишуть про алкоголь, тютюн, наркотики / http://www.adic.org.ua/nosmoking/books/media/page05.htm
3 Drugs.txt, або 13 днів з життя наркомана / / Ровесник. - 2004. - № 3. - С.12.
1 Мейлахс П. Наркоманія в дзеркалі Петербурзьких ЗМІ / / Нарком / http: / / www.narcom.ru/ideas/socio/107.html
2 Там же.
3 Конопля корисна / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-35
1 Форум Нарком / http: / / www.narcom.ru / forum
2 Там же.
3 Від гвинта / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-27
4 Шлях отрути / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-41
1 Вища школа драгс / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-02
2 Я - твій продавець / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-03
3 No future / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2002-44
4 No future / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2002-44
1 Під кайфом - це вже не я / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2002-45
2 Від гвинта / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-27
3 Я - твій продавець / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-03
1 Наркотики. Лобі / / Ні наркотикам / http://www.narkotiki.ru/tv_5892.html
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
1 Амфетаміни і секс / Narcozona.ru / http: / / narcozona.ru / stat.html
2 FAQ з наркотиків / Narcozona.ru / http: / / www.narcozona.ru / pnDOC.html
1 Про здоров'я для поки ще здорових / / Ровесник. - 2004. - № 11. - С.3.
2 Конопля корисна / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-35
3 Ігри зі смертю / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-38
4 Дружба дружбою, а кокаїн нарізно / / Ровесник. - 2004. - № 3. - С.56.
1 Головченко Д.А. Роль преси у профілактиці наркоманії / Харківський інститут соціальних досліджень / http: / / www.daria.dem.ru / divssa.htm
2 No future / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2002-44
3 Лист наркомана / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-17
4 Шість кроків до свободи / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-19
5 Д ** мо в квадраті / / Молоток / http: / / www.zabey.ru/rpages.php?id2=dfaq&dfaq=2003-22
6 Любимова А. Пропаганда наркоманії у вітчизняних ЗМІ / / Дієслово - православний педагогічний журнал / http: / / www.glagol-online.ru/arc/online-pub/346
7 Там же.
8 Там же.
1 Андрєєва Т., Довбах А., Красовський К. Навіщо ЗМІ пишуть про алкоголь, тютюн, наркотики / http://www.adic.org.ua/nosmoking/books/media/page05.htm
2 Без наркотиків / http: / / www.nodrugs.ru / articles.shtml
1 Андрєєва Т., Довбах А., Красовський К. Навіщо ЗМІ пишуть про алкоголь, тютюн, наркотики / http://www.adic.org.ua/nosmoking/books/media/page01.htm
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Журналістика, видавнича справа та ЗМІ | Диплом
180.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Проблема пропаганди наркоманії на сторінках друкованих та віртуальних молодіжних видань
Жанрово-мовленнєва проблема в студентських друкованих виданнях
Проблема наркоманії 2
Проблема наркоманії
Проблема наркоманії
Проблема наркоманії у сучасному суспільстві
Проблема наркоманії у підлітковому та молодіжному середовищі
Проблема наркоманії в повісті МА Булгакова Морфій
Проблема наркоманії в повісті М А Булгакова Морфій
© Усі права захищені
написати до нас