Проблема питної води в Україні

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство агарної політики України
Луганський національний аграрний університет
Кафедра економіки та підприємництва
Доповідь
З регіональної економіки
На тему: "Проблема питної води в Україні"
Виконала:
Студентка групи 1311
Ісаєва Є.С.
Перевірила: Лотохова І.Г.
Луганськ 2009

Позбавити людину цього "продукту" небезпечніша, ніж залишити його без їжі, без води - життя згасає менш, ніж за тиждень.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), більше 1 млрд. людей у ​​світі не мають можливості користуватися чистою водою для пиття, а близько 2,4 млрд. - нормальних побутових санітарно-технічних умов. За висновком ВООЗ, це є причиною смерті щорічно 2,2 млн. чоловік, серед них багато дітей. Особливо тривожна ситуація із забезпеченням водою та санітарно-технічними умовами склалася у великих містах країн, що розвиваються, де спостерігається істотна різниця у забезпеченні санітарних умов між престижними районами і кварталами, населеними біднотою. Очисними спорудами забезпечені лише 35% систем каналізації в Азії, 14% - у Латинській Америці, в Африці вони практично відсутні.
Втрати питної води в країнах, що розвиваються через катастрофічне технічного стану систем водопостачання становлять до 40%. Світовою спільнотою розробляється програма спільних дій щодо поліпшення забезпечення населення планети питною водою та санітарними умовами. Суть цієї програми: до 2015 р. збільшити кількість людей, що мають доступ до чистої питної води.
Не менш гостро такого роду проблеми стоять і в Україну, так як вона ставиться до малозабезпечених країн за запасами води, придатної для використання. Вже сьогодні у зв'язку з відсутністю місцевих джерел близько 1200 населених пунктів в Автономній Республіці Крим та в південних областях України частково або повністю користуються привізною питною водою.
За різними оцінками, водні ресурси України становлять від 50 до 52 км3/год, в тому числі поверхневі - до 39 км3/год, підземні - до 13 км3/год. Однак водоспоживання постійно зростає і сьогодні досягає 32-36 км3/год.
За даними МОЗ України та Міністерства навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, наведеним у "Національному плані дій з гігієни навколишнього середовища" (розроблений у 1998 р):
• щорічно до 10% досліджених проб води з водопровідних мереж не відповідають гігієнічним нормативам за органолептичними властивостями, загальної мінералізації, вмісту хімічних речовин;
• практично кожна восьма проба питної води із сільських водопроводів і кожна третя з джерел децентралізованого водоспоживання не відповідає вимогам за бактеріологічними показниками;
• кількість аварій, що відбуваються в результаті надзвичайно поганий стан водопровідної мережі, на рівень перевищує відповідну норму в країнах Європи;
питна вода в деяких регіонах України - значний фактор ризику виникнення інфекційних захворювань.
Вода. Не можна сказати, що ти необхідна для життя, ти саме життя ...
Ти найбільше багатство у світі.
Антуан де Сент-Екзюпері
Крім атмосферного повітря є й інші компоненти житлового середовища, які можуть погано впливати на організм людини. Дуже важлива роль належить питній воді.
Вода і життя - поняття нероздільні. І серед всіх екологічних проблем, з якими зараз зіткнулася Україна, забезпечення населення питною водою належної якості займає перше місце. Це, безумовно, справа державної ваги. В даний час склалася напружена обстановка із забезпеченням населення України доброякісною питною водою. Основним критерієм якості питної води є її вплив на здоров'я людини. Нешкідливість води забезпечується відсутністю в ній токсичних і шкідливих для здоров'я домішок антропогенного і техногенного походження.
Питна вода повинна за органолептичними, хімічними та мікробіологічними, а також радіологічними показниками відповідати вимогам державних стандартів України та санітарного законодавства. Питна вода - фактор, який зумовлює головні показники життєзабезпечення і здоров'я населення. Але протягом останніх десятиліть спостерігається постійне погіршення якості води поверхневих водойм, річок, і, як наслідок цього, погіршення якості питної води. Більша частина забруднень не вилучається сучасними міськими системами підготовки питної води; їх вміст у воді може навіть зовсім не нормуватися. А для деяких речовин нормування не може дати жодних позитивних наслідків: вони шкідливі навіть у дуже малих концентраціях. Отрутохімікатів, діоксинів та деяких інших синтетичних сполук у питній воді не повинен бути зовсім: у людини немає до них імунітету. Отже, нормативи ГДК для них - нонсенс. Для деяких речовин (солі жорсткості) шкідливі як великі, так і маленькі їх концентрації. Ось чому навіть розробка гігієнічних вимог до якості питної води - завдання досить складна. У всьому світі спостерігається тенденція до збільшення кількості нормативних показників якості питної води. Така тенденція є і в України, але видання якогось нового нормативного документа ще не означає, що ті чи інші показники нормуються реально. Потрібно ще видати відповідні методики аналізу, а найголовніше - забезпечити лабораторії аналізу питної води у всій країні необхідними реактивами та апаратурою. Порівняємо українські нормативи якості питної води з закордонними.

Таблиця якості питної води
Показник якості питної води
Одиниця виміру
Гранично допустима концентрація
України
Польща
Країни ЄС
ВООЗ
Запах
бал
2,00
3,00
3,00
3,00
Смак і присмак
бал
2,00
2,00
2,00
2,00
Кольоровість
Град.
20,00
20,00
20,00
15,00
Мутність
Мг / дм3
1,50
5,00
5,00
5,00
Показник рН
-
6,00. .9,00
6,50. .8,50
6,50. .8,50
6,50. .8,50
Залізо загальне
Мг / дм3
0,30
0,50
0,30
0,30
Жорсткість загальна
Мг / дм3
350,00
500,00
500,00
500,00
Марганець
Мг / дм3
0,10
0,10
0,05
0,10
Мідь
Мг / дм3
1,00
0,50
1,00
0,10
Хлориди
Мг / дм3
350,00
300,00
250,00
25,00
Цинк
Мг / дм3
5,00
5,00
0,10-3,00
5,00
Алюміній залишковий
Мг / дм3
0,50
0,30
0, 20
0, 20
Азот амонійний
Мг / дм3
0,50
0,50
2,00
0,50
Нітрати
Мг / дм3
20,00
10,00
10,00
10,00
Свинець
Мг / дм3
0,03
0,05
0,05
0,05
Селен
Мг / дм3
0,01
0,01
0,01
0,01
Фтор
Мг / дм3
0,70-1,5
0,30-1,50
0,70-1,50
1,50
Хімічні речовини потрапляють у воду або з джерела водопостачання, або під час транспортування води до споживача. З джерел водопостачання у воду зараз потрапляють не тільки природні, але і деякі штучні речовини, що пов'язано зі зростанням антропогенного навантаження на водоносні горизонти. Природні води контактують з різними мінералами, розчиняють їх і включають в свій склад різну кількість багатьох хімічних речовин. Розглянемо вплив деяких з них на людину та її здоров'я. Досить широко відомо, що недостатнє (до 0,7 мг / л) кількість фтору у питній воді може призвести до підвищення захворюваності карієсом. Ця проблема актуальна для Донецької області: у природних водах тут фтору недостатньо; хоча для деяких міст, завдяки викидів та скидів промислових підприємств, існує протилежна проблема: флюороз, викликаний надлишками фтору. З питною водою до організму людини потрапляє велика кількість магнію, який є необхідним компонентом для діяльності серцево-судинної системи. Проте в їжі його міститься недостатньо, ось чому застосування занадто "м'якої" води може призвести до дефіциту магнію в організмі, і, як наслідок навіть до серцевого нападу. Хоча за іншими даними, застосування навіть дистильованої води абсолютно безпечно, бо більшість необхідних мінералів людина отримує з їжею, а отже це може компенсувати недостатньо мінералізовану воду. Кожні 2мг-екв. / Л жорсткості є джерелом 6-7% надходження магнію. У воді має бути і достатня кількість кальцію: токсичність води з низьким вмістом іонів кальцію більше, ніж у більш жорсткої води. Це пояснюється тим, що у воді в певній кількості завжди присутні важкі метали, а кальцій може конкурувати з іонами важких металів за специфічний білок. Взагалі існують захворювання, характерні як для тих, хто вживає маломінералізірованную питну воду, так і для тих, хто вживає високомінералізованим питну воду. Хлориди прямо не впливають на організм у концентрації, меншій 300мг / л, для сульфатів норма може бути ще більшою. Вміст заліза у воді може досягати 20мг / л, проте воно шкідливе вже в концентраціях 1-5мг / л; таке вміст заліза у воді викликає сухість шкіри, свербіж. А разом з тим у 700 млн. людей у ​​світі спостерігається брак заліза в організмі. Токсичний і алюміній, вміст якого в водах промислових районів України (Донбас та інших) перевищує всі можливі норми. Є дані про здатність алюмінію накопичуватися в організмі людини: у мозку, нирках, кістках, він робить і мутагенну дію, негативно впливає на центральну нервову систему (хвороба Альцгеймера). Взагалі ГДК багатьох речовин у питній воді мають зараз тенденцію до зниження, але дослідники ще не виробили єдиної думки про оптимальну жорсткості і мінералізація питної води, про вміст у ній хлоридів, сульфатів і ін Але якість питної води може погіршуватися і під час її обробки. Дуже небезпечним є алюміній, а його солі застосовують як коагулянти. Для знезараження води в Україні зараз застосовують хлорування, але його можна вживати для досить чистої води, якої в Україні практично немає. Наявність у вихідній воді органічних сполук після її хлорування призводить до появи Сl-похідних, набагато більше токсичних, ніж початкові речовини. Встановлено, що операція хлорування питної води з метою її знезараження підвищує токсичність води в 5 разів у порівнянні з вихідною водою. Наприклад, фенол (ГДК = 0,001 мг / л) при хлоруванні з надлишком хлору (а такий надлишок є завжди) перетворюється на 2,4,6-тріхлорфенол (ГДК = 0,0004 мг / л). А вміст фенолу у воді водойм Донбасу досить велике. У великій кількості утворюються також тригалометани (хлороформ та ін), які можуть проявляти мутагенні властивості. Є дані, що при хлоруванні води утворюються навіть діоксини. Виявляти всі ці сполуки більш-менш успішно можна тільки за допомогою методу газової хроматографії, тобто обладнана відповідною апаратурою лабораторія має бути в кожному місті, а зараз цього, звичайно, немає. Але небезпека від присутності у воді шкідливих бактерій набагато вище, ніж від побічних продуктів хлорування. Але хлор не дуже добре виконує навіть цю функцію, бо цисти лямблій і ооцисти криптоспоридий, наприклад, мають підвищену резистентність до дії хлору. Саме з цим пов'язана спалах криптоспоридіозу в м. Мілуокі (США) в 1993 році, коли захворіло 400 тис. людей, а 4,5 тис. важкохворих було госпіталізовано. Тому паразитологічні показники якості питної води є просто необхідними. У Державних стандартних правилах і нормах Україна "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання" № 383 від 23 грудня 1996 року є і ці показники, але методичне забезпечення контролю за ними ще не відпрацьовано. Зараз в Україні діють тільки два нормативу (у Польщі - вже три). До того ж, хлор знищує не тільки шкідливі бактерії, але і мікрофлору всього шлунка і кишечника, що також досить шкідливо. Вода більшості поверхневих джерел водопостачання Україні характеризується помірним і високим рівнем забруднення. Пріоритетними забруднювачами на протязі багатьох років залишаються органічні сполуки, завислі речовини, нафтопродукти, феноли, СПАР, важкі метали та ін Серед збудників захворювань з води водойм найчастіше виділяються сальмонели, ентеровіруси і ін Результати моніторингу якості поверхневих вод у місцях водозаборів питних водопроводів Україні свідчать про те, що в даний час концентрації пріоритетних шкідливих хімічних речовин уже наближаються до гранично допустимих (ГДК), а в деяких випадках навіть перевищують їх. При такому положенні різко ускладнюється можливість отримання якісної питної води, так як існуючі водопровідні очисні споруди практично не забезпечують бар'єрну функцію по відношенню до техногенних хімічних речовин, вони транзитом надходять у питну воду. Сьогодні практично всі поверхневі водні джерела за рівнем забруднення наблизились до 3 класу якості, а за міжнародною класифікацією - до 4-5, при цьому склад очисних споруд і технологія очищення води залишаються незмінними. Водопровідна питна вода повинна відповідати 3-м основним критеріям: мати сприятливі органолептичні властивості, нешкідливий хімічний склад і бути безпечною в епідемічному відношенні. Сьогодні контроль якості води із систем централізованого водопостачання - те, що ми називаємо водопровідною водою - здійснюється в Україну за старим стандартом - ГОСТ 287482 "Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю". В Україні також розроблено СанПіН (санітарні правила і норми) на централізоване водопостачання, але, на жаль, сьогодні його не дотримуються в повному обсязі. Так, за ГОСТом 287482 контроль води здійснюється за 28 показниками, а за СанПиН - по 56 показникам. Природно, потрібен час для того, щоб контролюючі організації, перш за все водоканали, перейшли на контроль більшої кількості показників. Тому сьогодні СанПіН в Україні впроваджується, але, на жаль, досить повільно. Для поліпшення якості питної води слід реалізувати низку заходів. У першу чергу це стосується розробки та впровадження державних стандартів на питну воду. На початку 2002 р. вступив в дію Закон України "Про питна воду та питна водопостачання", який визначає правові, економічні та організаційні положення функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини водою. У той же час до теперішнього часу основним нормативним документом, що визначає якість питної води, залишається ГОСТ 2874-82 "Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю". За цим нормативним документом якість питної води оцінюється за 28 санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками. З 01.01. 2000 р. в Україні введено в дію новий нормативний документ Державні санітарні правила і норми (ДСанПіН) № 383 (186/1940) "Вода питна. Гігієнічні Вимоги до Якості води централізованого господарсько-питного водопостачання". Він включає 54 показника якості і контролю за якістю питної води. У цьому документі значно розширено спектр показників, нормативні рівні деяких з них стали більш жорсткими. Проблема забруднення поверхневих джерел водопостачання і якості питної води актуальна для всього світу. У світовій практиці стандарти якості питної води постійно переглядаються. Стандарти ВООЗ 1970 мали 9, 1984 р. - 27, 1993 р. - вже 95 показників. Зазначені стандарти покладені в основу Директиви 90/778/ЕС і для багатьох країн світу є основними. Гігієнічні нормативи якості питної води, представлені в новому нормативному документі ДСанПіНе "Вода питна", є більш жорсткими, ніж в Гості 2874-82 "Вода питна", і більш наближеними до стандартів якості ВООЗ та ЄС, в деяких випадках жорсткіше їх (органолептичні показники , мутність, барій, фтор, хлорфеноли, хлороформ, чотирихлористий вуглець). ДСанПіН № 383 є відомчим документом, який ляже в основу нового національного стандарту (ДСТУ) з питної води. Практика введення ДСанПіНа № 383 "Вода питна" в дію на водопровідних станціях і контролю якості води санепідслужбою дозволить при необхідності переглянути деякі з них. Наближення вітчизняних гігієнічних нормативів якості питної води до рівня стандартів ВООЗ та ЄС є одним з елементів входження України в Європейське Співтовариство.

Література

1. Батмангхенідж. Вода для здоров'я. Пер. з англійської. Мн. Попурі. 2006.544с.
2. Бойко Н. Щоб вода залишилася "живий" / / Будівництво та реконструкція ... 6 березня 2003 (№ 3). С.29-31
3. Браун Г., Уолкен Дж. Рідкі кристали та біологічні структури. Вид. Мір.М. 1982. 198 с.
4. Мінц Р.Н., Кононенко О.В. Рідкі кристали в біологічних системах. ВІНІТІ.М. 1982.150с.
5. Емото М. Послання води. Софія. 2006.97 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Екологія та охорона природи | Доповідь
66.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Фізіологічне та гігієнічне значення води Гігієнічні вимоги до питної води
Гігієнічні вимоги до якості питної води
Еколого економічні наслідки нестачі чистої питної води
Гігієнічні вимоги до якості питної води та її санітарна оцінка
Заморожування як один із способів очищення питної води від домішок
Можливості використання аналізатора рідини Флюорат 02-3м для аналізу питної та природної води
Вплив мінеральної води різних типів при використанні як питної на стан здоров я населення
Джерела прісної води в Україні
Мінеральні води Україні їх лікувальне значення
© Усі права захищені
написати до нас