Проблема бідності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ................................ ............... 4
1 Багатоплановість поняття злиднів, її причини та кордони ... ... ... ... ... .. ... .6
2 Проблема нерівності доходів ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .................. 10
3 Можливі шляхи вирішення проблеми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
Висновок .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .... ... .29
Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .................................. ............... 30

ВСТУП
Проблема справедливого розподілу доходів стояла перед людством у всі часи. На грунті поділу прибутків спалахували конфлікти і війни. Однак ми живемо в цивілізованому суспільстві та питання диференціації доходів для всіх нас більш ніж важливі.
Наша країна йде дуже складним шляхом перестроювання власної структури економіки і ринкових відносин. Це неминуче пов'язане з численними труднощами і проблемами. Однією з них є проблема бідності, причини виникнення якої носять як національний, так і міжнародний характер.
Викорінення злиднів та голоду, забезпечення більш справедливого розподілу доходу та розвиток людських ресурсів повсюдно є основними завданнями. Всі країни несуть спільну відповідальність за прийняття заходів по боротьбі з бідністю.
Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що проблема бідності не тільки загрожує існуванню величезної кількості людей, але і підсилює їх незахищеність від насильства, поганого поводження і неможливості висловити свою думку в соціальній, політичній та економічній сферах.
Метою даної курсової роботи є набуття навичок науково - дослідної роботи в розгляді проблеми бідності в Республіці Білорусь.
До завдань курсової роботи входять розгляд поняття злиднів, її кількісного визначення, проблеми нерівності доходів і шляхи згладжування нерівності, кривої Лоренца, економічних і соціальних наслідків зубожіння населення Республіки Білорусь.
Курсова робота включає в себе три розділи.
У першому розділі даються теоретичні відомості про багатоплановості поняття злиднів, її причини та межі.
У другому розділі розглядається поняття доходів, проблема нерівності доходів, причини нерівномірності його розподілу, крива Лоренца, коефіцієнт Джині, доцільний коефіцієнт, способи перерозподілу доходів урядом.
У третьому розділі представлена ​​інформація про складнощі, які виникають при вирішенні проблеми бідності. Крім цього розглядається поняття рівня життя, чинники, що його визначають, і показники для його оцінки, поняття споживчого кошика і прожиткового мінімуму.
При написанні роботи були використані різні джерела, включаючи навчальні посібники та періодичні видання, автори яких досить фундаментально розглядають проблему злиднів та її причини, а також визначають шляхи її вирішення в Республіці Білорусь. Найбільш повно ця проблема проаналізована в навчальних посібниках Н. І. Базилєва «Економічна теорія» та О. С. Булатова «Економіка». Дані про нормативи індексації доходів взяті з указу президента Республіки Білорусь від 28 січня 2006 р . № 55 «Про норматив індексації грошових доходів населення з урахуванням інфляції». Можливі шляхи вирішення проблеми бідності були відображені в програмі соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006 - 2010 роки.

1 багатопланове поняття Злидні, ЇЇ ПРИЧИНИ І КОРДОНУ
Історія теоретичного вивчення і вимірювання бідності налічує більш ніж двохсотлітню історію. Здається, повз неї не пройшов жоден скільки-небудь помітний мислитель. Це дійсно так, адже злидні вважається самої соціальної з усіх соціальних проблем.
Поняття «убогості» означає стан крайньої бідності, убогості, потреби і недоліки. Однак, якщо під убогістю розуміти абсолютні позбавлення в умовах відсутності нормальної їжі, одягу, житла, то деякі економісти вважають, що з такою традиційної убогістю в основному покінчено тільки в Японії. Інші промислово розвинені країни серйозно притупили цю проблему аж до того, що на сьогоднішній день убогість в них у багатьох відносинах розглядається не як економічний, а як соціальне, або психологічний стан. [1]
Вперше проблема бідності стала надзвичайно актуальною в кінці XVIII - початку XIX ст. в Англії. Вона стала животрепетною тому, що, починаючи з другої половини XVIII ст., В Англії йшов наростаючий процес абсолютного зубожіння найширших мас населення. І природно, що перед мислителями самих різних напрямків поставало питання, звідки береться злидні, чому вона наростає і як з нею покінчити або, принаймні, як її пом'якшити. [2]
Проблемою злиднів займалися багато, але одним із перших зробив її предметом особливого дослідження англійський мислитель Джозеф Таунсенд (1739 - 1816). Він присвятив їй роботу «Дослідження законів про бідних доброзичливцем людства» (1786).
Відповідно до думки Таунсенда в суспільстві завжди повинні бути багаті і бідні, повинна існувати частина населення приречена на голод і потребує в роботі. Але збільшення чисельності бідних вище суспільного попиту на них багате самими серйозними наслідками. Надмірна злидні являє собою загрозу суспільству. І справжніми винуватцями цієї надмірної бідності є самі бідні, які збільшують число людських особин раніше, ніж буде забезпечена достатня для їх підтримки провізія.
Англійський мислитель Дж. Таунсенд виділяє наступні причини злиднів:
1. безрозсудне розмноження бідних;
2. лінощі і порочність бідняків. Вони позбавлені тих чеснот, які забезпечують набуття багатства: працьовитості, поміркованості та ощадливості.
3. закони про бідних, які заважають природному ходу речей. За велінням природи слабкі повинні загинути, а закони про бідних, за якими суспільство має їх утримувати, не лише рятують бідних від вимирання, але сприяють збільшенню їх числа.
Д. Таунсенд пропонує протилежне засіб боротьби з убогістю: впливати на неї голодом. Це призведе до скорочення населення і тим самим обмежить головне джерело злиднів. Крім того, це вселить людям страх перед голодом, вони скоротять народжуваність і тим самим буде відновлено рівновагу між чисельністю населення і обсягом їжі. Таунсенд вважає, що голод - це регулятор не тільки розмірів населення, а й соціальних відносин, це ідеальний засіб примусу бідних до праці. [2]
Іншого погляду на убогість та її причини дотримувався відомий англійський письменник і публіцист Вільям (Вільям) Годвін (1756 - 1836). Він виклав його в двотомному трактаті «Міркування щодо політичної справедливості» та інших роботах. На думку Годвіна суспільство ділиться на два класи - багатих і бідних. Останні становлять 98% населення. Бідні створюють весь дохід, але самі вони не отримують майже нічого. Майже весь продукт їхньої праці дістається незначній меншості, яка в силу цього і є багатим. На частку ж бідних залишається злидні.
Головну причину соціальної нерівності, а тим самим і злиднів Вільям Годвін бачив у існуванні приватної власності, тому він вимагав її скасування і скасування державної влади, покровительствующей багатим і забезпечує їх панування.
Праці У. Годвіна послужили поштовхом для появи роботи Томаса Роберта Мальтуса (1766-1834) «Досвід про закон народонаселення, як він впливає на майбутнє поліпшення суспільства, із зауваженнями на міркування містера Годвіна, мсьє Кондорсе і інших письменників». [1] Мальтус вважав злидні неминучим результатом невідповідності між зростанням населення і зменшуються запасами засобів існування. Його теорію спростували збільшення продуктивності ресурсів і посилення контролю за народжуваністю. [2]
Протилежної точки зору дотримувався лікар і оригінальний мислитель Чарльз Холл (1745 - 1825). Він вважав, що не неуцтво і тупість народу є причиною його злиднів, а навпаки, злидні мас - причина їх розумової та моральної нерозвиненості.
На думку Ч. Холла силою, яка змушує бідних працювати на багатих, є приватна власність, капітал. Під капіталом він розуміє, по-перше, ту частину багатства (засоби виробництва), яка бере участь у виробництві і дає прибуток, по-друге, саму прибуток. Держава в будь-якій його формі (монархія, тиранія, республіка), як вважає Ч. Хол, являє собою інструмент, за допомогою якого багатство-капітал тримає в покорі працю. Ідеальним Ч. Хол вважає суспільство, в якому кожен веде господарство і розпоряджається продуктом своєї праці. [2]
На підставі розглянутих точок зору відомих мислителів можна зробити висновок про багатоплановості поняття злиднів, що розвивається з плином часу. Однак, хоча злидні вважається історичним феноменом, форми, в яких вона проявляється сьогодні, стають все більш складними. Ця складність - результат багатьох факторів, включаючи зміни у взаєминах між людьми, взаємовідносини між суспільством і факторами і процесами виробництва, а також точки зору урядів і міжнародних організацій на різні вимірювання бідності.
Термін «злидні», який раніше вважався належать тільки до доходів, зараз представляє собою багатовимірну концепцію, яка відбувається і тісно пов'язана з історією, культурою та особливостями суспільства. У країнах, що розвиваються злидні широко поширена і поєднується з голодом, відсутністю землі та ресурсів для заробітку, неефективними механізмами перерозподілу, безробіттям, неписьменністю, епідеміями та відсутністю системи охорони здоров'я. У розвинених країнах злидні приймає форми зростаючого безробіття та низької заробітної плати.
Виходячи з проведеного дослідження, можна виділити наступні основні причини злиднів:
1. відсутність доступу в світі достатку можливостей;
2. відсутність справедливості і рівності;
3. відсутність безпеки людини і світу;
4. відсутність політичної волі жебраків;
5. нездатність жебраків брати участь у процесі прийняття рішень;
6. відсутність добросовісного управління;
7. відсутність особистої безпеки та ін
Таким чином, саме відмова в економічній, політичній і соціальній влади та ресурсах утримують людей у ​​злиднях. Жебраки не можуть змінити своє становище, так як їм відмовлено в необхідних засобах.
Убогість є прямим посяганням на безпеку людини. Вона не тільки загрожує існуванню величезної кількості людей, але і підсилює їх незахищеність від насильства, поганого поводження і неможливості висловити свою думку в соціальній, політичній та економічній сферах.
Тому що проблема бідності - це складна багатопланова проблема, причини виникнення якої носять як національний, так і міжнародний характер, тому неможливо знайти її універсального рішення, яке можна було б застосувати на глобальному рівні. Для вирішення цієї проблеми вирішальне значення скоріше мають програми для конкретних країн, спрямовані на боротьбу з убогістю, і міжнародні зусилля на підтримку заходів, що приймаються на національному рівні, а також паралельне здійснення процесу створення міжнародних умов, що сприяють її вирішенню. Викорінення злиднів та голоду, забезпечення більш справедливого розподілу доходу та розвиток людських ресурсів як і раніше повсюдно є основними завданнями. Всі країни несуть спільну відповідальність за прийняття заходів по боротьбі з бідністю.

2 ПРОБЛЕМА НЕРІВНОСТІ ДОХОДІВ
Перш ніж вести мову про нерівність доходів, слід визначити поняття доходу. У соціально-економічному сенсі доходи населення являють собою сукупність грошових коштів, соціальних виплат і пільг, одержуваних працівником і членами його сім'ї у вигляді компенсацій за працю, пенсій, допомог, дивідендів, відсотків, а також надходжень від заняття бізнесом.
Доходи мають дві форми: первинні і вторинні. Первинні доходи являють собою доходи від економічної діяльності: праці, капіталу, підприємництва. Первинні доходи отримують власники факторів виробництва:
а) власники найманої робочої сили за свою працю - заробітну плату;
б) дрібні власники засобів праці, що знаходяться в їх особистому володінні, - особистий дохід;
в) власники капіталу, що використовується у вигляді засобів виробництва, - прибуток;
г) власники грошових капіталів, що надають кредит (позику), - позичковий відсоток;
д) власники землі - ренту (у формі орендної плати). [3]
Вторинні доходи утворюються в результаті перерозподілу первинних і складають головним чином доходи держави, яка з допомогою різного виду податків формує дохідну частину свого бюджету.
Розрізняють такі види особистих доходів:
1. з точки зору джерел отримання:
- Трудовий дохід;
- Дохід від власності;
- Соціальні виплати та фонди (трансферти);
- Невраховані особисті види діяльності (продукти особистого підсобного господарства, репетиторство, домашнє господарство тощо).
2. за способами отримання:
- Готівкові;
- Безготівкові доходи.
Для оцінки рівня доходів використовуються показники номінального, наявного та реального доходів.
Номінальний дохід - це вся сума грошового доходу, яка не залежить від оподаткування та рівня цін. У Республіці Білорусь номінальні доходи складаються з заробітної плати, допомог і виплат, стипендій, пенсій, надходжень від продажу сільськогосподарської продукції, з фінансової системи та ін
Сума номінального доходу після вирахування податків складає наявний дохід.
Реальний дохід являє собою ту кількість товарів і послуг, яку можна придбати на наявний дохід, тобто це наявний дохід з урахуванням інфляції. [3]
(1)
Схематично ці форми доходів представлені на малюнку 1.
Номінальний
Наявний
Реальний
дохід
дохід
дохід
Загальна кількість грошей, отриманих за певний період
Номінальний дохід за мінусом податків та інших обов'язкових платежів
Товари та послуги, куплені на суму наявного доходу
"Нараховані"
доходи
"Чисті" доходи
"Отоваренние"
доходи
Малюнок 1 -   Основні форми доходів
Для аналізу ступеня диференціації доходів використовується кілька методів:
1. Функціональне (горизонтальне) розподіл доходів показує частку національного доходу, яка припадає на той чи інший фактор виробництва. Функціональне розподіл доходів характеризує його первинний розподіл між фіксованими факторами виробництва. Такий розподіл обумовлено власністю на фактори виробництва.
2. Вертикальне (особисте) розподіл є результатом втручання в розподільні відносини держави. Розподіл доходу між окремими економічними осередками (приватними особами, сім'ями, домашніми господарствами) називається особистим розподілом. Особисте розподіл - це фактичний розподіл доходу, незалежну від джерел його надходження. Особисте розподіл доходу нерівномірно. [2]
Кількісно диференціація доходів вимірюється такими показниками:
- Середнім доходом, що доводиться на одну людину;
- Медіанним доходом (рівнем доходу, вище і нижче якого число доходоотримувачів однаково);
- Модальним доходом (найбільш поширеним, який отримує найбільша частина населення). [3]
Диференціація доходів складається під впливом різноманітних факторів, пов'язаних з особистими досягненнями або незалежних від них, що мають економічну, демографічну, соціобіологічні або політичну природу. Серед причин нерівномірності розподілу доходів виділяють:
- Нерівномірне особисте розподіл доходів;
- Недосконала конкуренція на ринках праці (монопсонія);
- Різна привабливість професій, супроводжується нерівномірною заробітною платою;
- Відмінності у здібностях (фізичних та інтелектуальних);
- Відмінності освіти і кваліфікації, працьовитість і мотивацію;
- Професійну ініціативність і схильність до ризику;
- Походження, розмір і склад сім'ї;
- Різний рівень володіння власністю;
- Положення па ринку;
- Суб'єктивні фактори (здоров'я, удача, везіння, особисті контакти і т.д.). [3]
Все різноманіття чинників, що впливають на диференціацію доходів, можна умовно розділити на залежні і не залежать від особистих зусиль доходоотримувачів. Вроджені здібності і талант людини можуть не привести до зростання доходу і не знайти застосування, у той час як скромні здібності можуть бути розвинені в результаті освіти і сильної трудової мотивації; володіння власністю в спадщину може привести як до її примноженню, так і до втрати об'єктів власності і доходів від неї. [3]
Зіставлення розподілу доходів і розподілу здібностей між людьми показує, що доходи, навіть трудові, а не від власності, розподілені не настільки рівномірно, як здібності. Малюнок 2 ілюструє співвідношення розходжень у доході (крива 1) і в здібностях (крива 2). На основі даних кривих розраховуються різні коефіцієнти диференціації. Наприклад, децильних коефіцієнти диференціації. Крива 2 розподілу здібностей завжди більш симетрична, ніж крива доходів 1. Крива 1 має правобічну асиметрію або скошенность, що і показує наочно велику диференціацію доходів, ніж здібностей. Всі чинники диференціації доходів, що не залежать від особистих зусиль, виконують роль своєрідних бар'єрів на шляху підвищення доходного статусу.


2
Нижчі групи Вищі групи Доходи, здатності
Рисунок 2 - Криві розподілу доходів і здібностей.
Кількісно ступінь нерівності в розподілі доходів вимірюється такими показниками:
а) кривої Лоренца;
б) коефіцієнтом Джині;
в) децильних (квінтильній) коефіцієнтом.
Крива Лоренца показує яку частку в сукупному доході займає кожна група населення. Ця крива дозволяє порівнювати розподіл доходів у часі в різних країнах (малюнок 3). Якщо доходи розподіляються рівномірно, то кожна група сімей повинна отримувати дохід, що відповідає її питомій вазі, а графік розподілу доходів буде представлений бісектрисою О А на малюнку 3.

Рисунок 3 - Крива Лоренца
У таблиці 1 ця ситуація характеризується як абсолютна рівність. Протилежна абсолютній рівності абсолютна нерівність відповідає ситуації, коли 1% сімей одержує 100% доходу, а інші не отримують нічого. У цьому випадку графік розподілу доходу представлений кривою, що збігається з осями системи координат з вершиною в точці В.
Таблиця 1 - Відсоток доходу сімей в умовах абсолютної рівності й абсолютного нерівності по кривій Лоренца
% Сімей
% Доходу
абсолютну рівність
абсолютна нерівність
1
1
100
20
20
0
40
40
0
60
60
0
80
80
0
100
100
0
Фактично розподіл доходів відбивається кривими виду /, / /, / / ​​/. Чим ближче криві фактичного розподілу до бісектрисі О А, тим більш рівномірний розподіл доходів є в дійсності. Різниця видів кривих фактичного розподілу пов'язана з тим, що в них враховуються доходи / - до вирахування податків, / / ​​- після відрахування податків, / / ​​/ - з урахуванням трансфертних платежів. Зворотна залежність між відносними величинами доходу (багатства) і числом їхніх одержувачів, виражена графічно, називається кривою концентрації, або кривої Лоренца. Принцип побудови кривої може бути використаний для аналізу та порівняння доходів населення країни, регіону, населеного пункту в різні періоди часу, за допомогою цієї кривої можна порівнювати доходи населення різних країн, можна зіставляти доходи і виявити нерівність розподілу між різними верствами населення. У подальшому це можна використовувати в реалізації економічної політики держави. За допомогою кривих Лоренца також можна наочно продемонструвати процес вирівнювання доходів через проведення заходів податкової та соціальної політики. Так, наприклад, з більш високих доходів при прогресивному оподаткуванні стягується більш високий податок, а такі урядові програми, як соціальне страхування, виплата різних допомог, продовольча допомога збільшують доходи відносно бідних верств населення. [2]
Нерівність у розподілі доходів обчислюється за допомогою так званого коефіцієнта Джині, коли площа утворену лініями рівномірного і нерівномірного розподілу доходів співвідносять з площею трикутника ОAB (див. малюнок 3). Чим сильніше відхилення кривої Лоренца, тим більше коефіцієнт Джині і тим більше ступінь економічної та соціальної нерівності в суспільстві. Для найбільш розвинених ринкових країн коефіцієнт Джині становить значення 0,27 - 0,33. Коефіцієнт Джині в Республіці Білорусь протягом останнього десятиліття не перевищує 0,3%. Показником диференціації доходів може служити також децільний коефіцієнт. Для його розрахунку береться усереднений показник для 10% найбільш високооплачуваною категорії працівників і такий же усереднений показник для 10% найменш забезпечених працівників. Їх співвідношення між собою дає децилів коефіцієнт.
Квінтильній коефіцієнт - це співвідношення між 20% високооплачуваних і 20% низькооплачуваних категорія працівників. [2]
У Республіці Білорусь в останнє десятиліття відбуваються процеси соціально-економічного розшарування населення за доходами. Процеси поляризації доходів на початку 90-х рр.. розвивалися дуже стрімко і відбувалися на тлі зниження загального обсягу доходів населення. Один з основних показників ступеня нерівності в розподілі доходів - коефіцієнт Джині, збільшився за перші три роки реформ більш ніж у півтора рази в порівнянні з показниками, що фіксувалася у період командно-адміністративної системи. У країнах з розвиненою ринковою економікою подібні зміни в диференціації доходів населення відбувалися протягом декількох десятиліть. [4]
Настільки бурхливий наростання нерівності породило широке поширення бідності та інших гострих соціальних проблем. Незважаючи на те, що в останні роки в економічному і соціальному розвитку країни з'явилися позитивні зрушення, є і ряд невирішених проблем.
Державна політика доходів полягає в перерозподілі їх через держбюджет шляхом диференційованого оподаткування різних груп одержувачів доходу і соціальних виплат. При цьому значна частка національного доходу переходить від шарів населення з високими доходами до шарів з низькими доходами. Нині всі розвинені країни світу створили системи соціальної підтримки малозабезпечених.
Перерозподіл доходів уряд здійснює прямим і непрямим способами, що включають:
- Трансфертні платежі, тобто допомоги, що виплачуються малозабезпеченим групам утриманцям, інвалідам, людям похилого віку та безробітним;
- Регулювання цін на соціально важливу продукцію;
- Індексацію фіксованих доходів і трансфертних платежів при визначеному законом відсотку інфляції;
- Обов'язковий мінімум зарплати як бази оплати руда на всіх підприємствах;
- Прогресивне оподаткування, при якому податкова ставка збільшується в міру зростання розмірів номінального доходу. [3]
Соціальні трансферти - це система заходів грошової або натуральної допомоги малозабезпеченим, не пов'язаної з їх участю у господарській діяльності в даний час або і минулому. Метою соціальних трансфертів є гуманізація відносин у суспільстві, запобігання росту злочинності, а також підтримання внутрішнього попиту.
Держава, організовуючи через бюджет перерозподіл доходів, вирішує проблему підвищення доходів незаможних шарів населення, створює умови для нормального відтворення робочої сили, сприяє послабленню соціальної напруженості і т. д. Ступінь впливу держави на процес перерозподілу доходів можна виміряти обсягом і динамікою витрат на соціальні цілі за рахунок центрального і місцевих бюджетів, а також розміром оподаткування доходів. Можливості держави в перерозподілі доходів багато в чому обмежуються бюджетними надходженнями. Нарощування соціальних видатків понад податкових надходжень веде до перетворення їх у потужний фактор зростання бюджетного дефіциту та інфляції. Збільшення соціальних витрат держбюджету навіть у межах отриманих доходів веде до надмірного росту податків, здатному підірвати ринкові стимули. Механізм соціальних трансфертів включає вилучення у формі податків частини доходів у середньо-і високоприбуткових верств населення та виплату допомог найбільш нужденним і інвалідам, а також допомоги по безробіттю. [3] Держава перерозподіляє доходи також шляхом зміни цін, що встановлюються ринковим шляхом, наприклад гарантуванням цін фермерам і введенням мінімальних ставок заробітної плати. [5] Сам пристрій ринкової економіки робить неминучим втручання держави в сферу доходів з метою їх перерозподілу. Завдяки цьому уряд отримує кошти, необхідні для задоволення загальних потреб (оборона, екологія, розвиток виробничої та соціальної інфраструктури), матеріальної підтримки тимчасово незайнятих у виробництві, непрацездатних (престарілих та молоді), а також малозабезпечених груп працівників.
Крім того, суспільство відповідально за рівень доходів працівників, зайнятих у «громадському» секторі економіки (бюджетних галузях), чиї доходи (зарплата та платню) носять фіксований характер. Зазвичай це досягається законодавчим встановленням мінімального рівня зарплати як обов'язкової бази оплати праці в усіх сферах економіки. Розмір мінімальної зарплати повинен забезпечувати мінімальний стандарт добробуту. [5] У Республіці Білорусь її значення зараз складає близько 179 050 рублів.
Важливим елементом державного регулювання доходів є визначення і верхньої межі номінальної зарплати. Така межа повинен перешкоджати розгортання інфляційної спіралі «ціна - зарплата». Цей захід утворює основний елемент «політики стримування», означаючи на практиці «заморожування» зарплати і цін (на противагу «політиці експансії» коли стимулюється зростання доходів населення). Політика стримування обмежує інфляційний перевищення платоспроможного попиту над обсягом реалізованого сукупної пропозиції. [5] Усвідомлюючи особливу соціальну значущість перерозподілу доходів для забезпечення стабільності ринкового суспільства, уряд прагне, однак, уникнути двох крайнощів: формування утриманських настроїв у малозабезпечених і підриву у економічно активної частини суспільства прагнення до високоприбуткової діяльності [6].
Одним з основних напрямів державної політики доходів є захист грошових доходів (заробітної плати, пенсій, допомог) від інфляції. З цією метою застосовується індексація, тобто збільшення номінальних доходів залежно від зростання цін. Для підрахунку індексу споживчих цін зважаючи великих коливань цін на різні товари і послуги, особливо в періоди високої інфляції, дуже важливий представницький набір товарів і послуг. Найбільш часто суперечки між урядовими органами і профспілками йдуть з приводу включення в індекс витрат на квартплату, продовольство, одяг, взуття, транспорт і відпочинок. При цьому вважається, що індекс споживчих цін звичайно применшує зростання вартості життя або ж встановлює занижені частки витрат на ті чи інші статті споживчого бюджету. [5]
У Республіці Білорусь умовою настання індексації є перевищення 5%-го порогу індексом споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком з моменту попередньої індексації. У цьому випадку здійснюється автоматичне коректування зазначених доходів для компенсації втрат, викликаних зростанням споживчих цін. Індекс споживчих цін у нашій країні щомісячно визначається Міністерством статистики та аналізу Республіки Білорусь і публікується в офіційній пресі. Індексується дохід у межах 170 500 крб. - 100 відсотків затвердженого бюджету прожиткового мінімуму, що діє на момент індексації. Частина доходу, що перевищує 170 500 руб., Індексації не підлягає. [7] Наведемо значення індексу споживчих цін за 2007 рік у таблиці 2.
Таблиця 2 - Індекси споживчих цін за 2007 рік
Місяць
Значення індексу споживчих цін у 2007 році,%
в порівнянні з попереднім місяцем
в порівнянні з груднем 2006 року
Січень
101,8
101,8
Лютий
100,8
102,6
Березень
100,4
103,0
Квітень
99,8
102,8
Травень
100,4
103,2
Червень
100,4
103,6
Липень
100,5
104,1
На підставі цієї таблиці можна зробити висновок про те, що в початку 2007 року відбувається зниження індексу споживчих цін з 101,8% у січні до 99,8% у квітні. Однак, вже з травня місяця спостерігається його зростання. ІСЦ в 2007 році вище, ніж ІСЦ на кінець 2006 року. Це є свідченням зростання рівня інфляції в 2007 року в порівнянні з 2006 роком.
Індексація доходів з економічної точки зору має і суттєві недоліки. Так, сприяючи зменшенню розривів у доходах низько-та високооплачуваних працівників, вона може негативно позначитися на їхньому прагненні до більш напруженої праці. Крім того, індексація не сприяє проведенню антиінфляційних заходів. У силу цих причин багато держав Західної Європи у 80-х рр.. приступили до демонтажу системи індексації: стали вводитися тимчасові паузи (причому без наступної компенсації), встановлюватися верхні і нижні порогові рівні зростання цін, за якими індексація не застосовується. [5]
Таким чином, під доходами населення розуміється сума грошових коштів і матеріальних благ, отриманих або вироблених домашніми господарствами за певний проміжок часу. Роль доходів визначається тим, що рівень споживання населення прямо залежить від рівня доходів. Рівень доходів членів суспільства є найважливішим показником їх добробуту, оскільки визначає можливості матеріального і духовного життя індивідуума: відпочинку, отримання освіти, підтримки здоров'я, задоволення нагальних потреб. Слід враховувати, що на практиці існує диференціація суспільства за доходами. Для аналізу ступеня диференціації доходів використовується функціональне (горизонтальне) і вертикально (особисте) розподіл. Для її кількісного вимірювання застосовуються показники середньої, медіанного і модального доходів. Для визначення ступеня нерівності в розподілі доходів використовуються крива Лоренца, коефіцієнт Джині і доцільний коефіцієнт.
У Республіці Білорусь в останнє десятиліття відбуваються процеси соціально-економічного розшарування населення за доходами, що породило широке поширення бідності та інших гострих соціальних проблем. Державна політика доходів полягає в перерозподілі їх через держбюджет шляхом диференційованого оподаткування різних груп одержувачів доходу і соціальних виплат. Перерозподіл доходів уряд здійснює прямим і непрямим способами, що включають трансфертні платежі, регулювання цін на соціально важливу продукцію, індексацію фіксованих доходів і трансфертних платежів при визначеному законом відсотку інфляції та ін
3 МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БІДНОСТІ
Зміни в доходах населення і розшарування суспільства приводять до самих негативних наслідків. Створюються верстви людей, що знаходяться за межею бідності, що неприпустимо в розвинутому суспільстві. Відбувається моральне розшарування суспільства на «своїх» і «чужих», втрачається спільність цілей, інтересів, почуття здорового патріотизму. У результаті поділу суспільства, населення регіонів і окремих громадян виникають міжрегіональні та, навіть, міжнаціональні протиріччя, що призводить до руйнування єдності країни. Відбувається відтік кваліфікованих працівників в сфери, які не потребують відповідних знань, за кордон. У результаті погіршується освітній, професійний потенціал суспільства, наукомісткі галузі деградують. У результаті низького рівня життя знижується трудова активність населення, погіршується здоров'я, знижується народжуваність, що призводить до демографічних криз.
Нерівність доходів і багатства може досягати величезних масштабів і тоді воно створює загрозу для політичної і економічної стабільності в країні. Тому практично всі розвинені країни світу постійно реалізують заходи по скороченню такої нерівності. Але спочатку спробуємо розібратися в тому, чому небажано і абсолютна рівність в доходах. Справа в тому, що така організація економічного життя вбиває в людей стимули до продуктивної праці. Адже всі ми народжуємося різними і наділені різними здібностями, деякі з яких зустрічаються рідше за інших. Тому на загальнонаціональному ринку праці попит на такі здібності набагато перевищує пропозицію. А це веде до зростання ціни трудових здібностей таких людей, тобто їх доходів.
За оцінкою ряду дослідників, у вирішенні проблеми бідності існує ряд складнощів:
- Завжди складно визначити критерій бідності, так як її межі досить рухливі і умовні. До того ж існуючі методики розрахунку бідності не завжди звертають увагу на реальний стан. Наприклад, часто бідність за доходами доповнюється збереженням високого майнового статусу (присадибна ділянка, надлишки житлоплощі, автотранспорт і т. д.). Таке майно цілком може служити джерелом для отримання додаткових (прихованих) доходів.
- Рівень бідності безпосередньо залежить від таких зовнішніх обставин, як динаміка інфляції і ВВП, рівень безробіття і стан державного бюджету, зміна обмінного курсу національної грошової одиниці і т. д. Це означає, що одна з причин бідності населення криється в непродуманій економічній політиці. [6]
Таким чином зміна економічної політики в змозі суттєво вплинути на ситуацію з бідністю.
Дослідження рівня життя (добробуту), бідності, майнової та соціальної диференціації населення актуалізує питання соціального захисту населення.
Рівень життя - це ступінь забезпеченості населення необхідними для життя матеріальними, духовними і соціальними благами. Його визначають і як сукупність умов життєдіяльності людей (праці, побуту, дозвілля).
У широкому сенсі рівень життя включає рівень і структуру споживання, умови праці, структуру і ступінь задоволення соціально-культурних потреб, ступінь розвитку сфери послуг, величину і структуру внерабочего і вільного часу, рівень екологічної безпеки і т. д.
У вузькому сенсі рівень життя розуміють як обсяг реальних доходів, що визначають обсяг і структуру фактичного споживання кінцевих товарів і послуг.
Рівень життя визначають наступні чинники:
- Забезпеченість роботою;
- Дохід у розрахунку на сім'ю і на одну людину;
- Забезпеченість житлом, одягом, побутовою технікою, транспортом;
- Доступність послуг освіти, охорони здоров'я, культури;
- Можливість забезпечення продуктами харчування;
- Можливість користування достовірною інформацією;
- Надійність захисту прав і свобод, життя і власності;
- Гарантія нормальної життєдіяльності в перспективі.
Для оцінки рівня життя застосовують ряд показників:
- Національний дохід на душу населення;
- Обсяг коштів на розвиток соціальної сфери;
- Номінальні і реальні доходи;
- Індекс вартості життя (що розраховується на базі "споживчого кошика" в порівнянних цінах на одну сім'ю, одну людину);
- Обсяг особистого споживання на душу населення;
- Калорійність, біологічна цінність раціону харчування. [3]
Для вимірювання рівня життя фактичні показники порівнюють зі стандартом ("споживчим кошиком").
Споживчий кошик - розрахунковий набір, асортимент товарів і послуг, що характеризує рівень і структуру місячного (річного) споживання людини або сім'ї. Вона включає продовольчі та непродовольчі товари та послуги. Розмір споживчого кошика залежить від досягнутого рівня і якості життя і дуже різниться по країнах. У розвинених країнах вона налічує декілька сотень найменувань товарів і послуг.
Розрізняють:
а) мінімальний споживчий кошик, яка лежить в основі розрахунку прожиткового мінімуму;
б) раціональну споживчий кошик, яка лежить в основі розрахунку мінімального споживчого бюджету. [3]
Як вже зазначалося, мінімальний споживчий бюджет і прожитковий мінімум розраховуються па основі мінімальної "споживчого кошика". Мінімальна "споживчий кошик" розраховується для стандартної сім'ї, що складається з двох дорослих і двох дітей шкільного віку, і означає такий мінімально допустимий споживчий набір, зниження якого соціально не прийнятно. Формування мінімального споживчого бюджету здійснюється нормативним, статистичними або комбінованим методом. [3]
Нормативний метод грунтується на розробці норм і нормативів споживання товарів і послуг, необхідних для задоволення основних фізіологічних і соціально-культурних потреб людини з урахуванням особливостей статево-вікових груп населення. Виходячи з розроблених нормативів споживання, формується натурально-речовий склад мінімального споживчого бюджету.
Статистичний метод побудови мінімального споживчого бюджету передбачає аналіз реально створених закономірностей у споживанні виходячи з даних бюджетних обстежень сімей. У відповідності з різними рівнями середньодушових доходів виділяються декілька типів споживання, один з яких приймається в якості мінімального.
Комбінований метод включає елементи двох розглянутих підходів.
Загальна схема формування мінімального споживчого бюджету та прожиткового мінімуму представлена ​​на малюнку 4.

Малюнок 4 - Формування мінімального споживчого бюджету і прожиткового мінімуму
Мінімальна "споживчий кошик" з урахуванням рівня інфляції визначає мінімальний споживчий бюджет (МПБ).
Мінімальний споживчий бюджет (МПБ) - Це поріг бідності, що забезпечує збереження здоров'я, нормальний розвиток і виховання дітей (це соціальний поріг виживання). [3] Дані про величину МПБ в Республіці Білорусь наведені в таблиці 3.
Таблиця 3 - Мінімальні споживчі бюджети для різних соціально-демографічних груп населення за 2006 і 2007 року.
2007
Середньодушові мінімальні споживчі бюджети
Розмір МПБ (грн.)
в цінах березня 2007 р .
у цінах червня 2007 р .
1
2
3
4
5
Сім'я з 4 осіб
275 600
282 630
Чоловік працездатного віку
342 750
342 710
Жінка працездатного віку
347 260
347 670
Молода сім'я з 2 дітьми
260 870
267 870
Молода сім'я з 1 дитиною
294 260
302 340
Сім'я пенсіонерів
246 000
249 260
Чоловік пенсіонер
280 230
279 390
1
2
3
4
5
Жінка пенсіонерка
282 780
281 240
Студент
248 070
251 130
Студентка
252 410
255 910
Дівчинка у віці до 3 років
218 250
222 090
Хлопчик у віці до 3 років
217 000
220 610
Дівчинка у віці від 3 до 6 років
262 270
272 130
Хлопчик у віці від 3 до 6 років
265 310
274 550
Дівчинка у віці від 6 до 14 років
276 680
284 890
Хлопчик у віці від 6 до 14 років
270 450
279 070
Дівчина у віці від 14 до 18 років
315 110
323 980
Юнак у віці від 14 до 18 років
320 810
330 170
2006
Середньодушові мінімальні споживчі бюджети
Розмір МПБ (грн.)
в цінах березня 2006 р .
у цінах червня 2006 р .
у цінах вересня 2006 р .
в цінах грудня 2006 р .
Сім'я з 4 осіб
250 280
259 160
258 570
265 110
Чоловік працездатного віку
312 380
319 330
319 200
326 580
Жінка працездатного віку
312 490
320 300
321 910
330 710
Молода сім'я з 2 дітьми
236 310
244 190
244 100
250 750
Молода сім'я з 1 дитиною
267 200
276 040
275 590
283 590
Сім'я пенсіонерів
222 240
228 830
229 310
235 050
Чоловік пенсіонер
254 420
259 790
259 910
265 590
Жінка пенсіонерка
253 710
259 200
261 070
268 210
Студент
226 210
228 940
227 510
238 640
Студентка
226 480
229 730
230 380
242 190
Дівчинка у віці до 3 років
196 280
201 500
203 220
209 620
Хлопчик у віці до 3 років
195 970
201 080
202 310
208 440
Дівчинка у віці від 3 до 6 років
237 160
244 840
246 430
253 090
Хлопчик у віці від 3 до 6 років
240 550
248 200
249 480
256 160
Дівчинка у віці від 6 до 14 років
251 290
260 230
260 620
266 860
Хлопчик у віці від 6 до 14 років
246 860
255 800
254 860
260 740
Дівчина у віці від 14 до 18 років
284 120
294 300
295 020
303 600
Юнак у віці від 14 до 18 років
293 110
303 270
301 670
308 970
З наведеної таблиці видно, що для жінок працездатного віку величина МПБ в 2006-2007 роках має найбільше значення, а для хлопчиків у віці до 3 років - найменше значення в порівнянні з іншими соціально-демографічними групами населення.
Прожитковий мінімум - це поріг бідності, рівень за яким не забезпечується відтворення населення (це біологічний поріг виживання). Прожитковий мінімум є базовим нормативом для віднесення громадян до незаможних груп населення, що знаходяться за "межею бідності". Ця риса визначається як 60% середньодушового середньомісячного мінімального споживчого бюджету (МПБ) сім'ї з чотирьох осіб за попередній квартал. Наведемо в таблиці 4 дані про величину прожиткового мінімуму в Республіці Білорусь за останні три роки. [3]
Таблиця 4 - Бюджет прожиткового мінімуму в середньому на душу населення і за основними соціально-демографічних груп.
У цінах місяці
У середньому на душу населення
Для працездатного населення
Для
пенсіонерів
Для студентів
Для дітей у віці від 3 до 16 років
Для дітей у віці до 3 років
Червень 2005 р .
146 150
157 360
124 200
150 530
162 400
125 820
Грудень 2005 р .
158 120
174 410
140 120
166 560
182 190
131 840
Червень 2006 р .
169 600
186 520
148 830
177 930
198 000
141 840
Грудень 2006 р .
170 500
188 790
150 990
180 020
198 380
144 850
Червень 2007 р .
185 360
203 770
162 110
195 020
220 420
158 070
Дана таблиця свідчить про те, що розмір бюджету прожиткового мінімуму з кожним роком збільшується. Однак, ці зміни незначні. На сьогоднішній день його величина в середньому на душу населення становить 185 360 рублів.
Поняття "якості життя" більш складне, ніж рівень життя. Воно включає оцінку екології, вільного часу, умов і безпеки праці, здоров'я і т.п. До основних показників якості життя відносяться: умови та безпека праці; наявність і використання вільного часу; стан екології; здоров'я і фізичний розвиток населення і т.д. [5]
Слід зазначити, що вимоги до рівня і якості життя з плином часу підвищуються. Вони можуть помітно відрізнятися в окремих країнах і регіонах.
Програми підтримки рівня доходів і рівня життя диференційовані. Вони націлені на забезпечення зростання доходів тих, хто здатний заробляти і захист непрацездатних і соціально незахищених.
Рівень добробуту населення визначається співвідношенням номінальної, реального доходів і ступенем нерівності доходів. Ступінь бідності характеризується витратами на харчування: чим вище частка витрат на харчування в споживчих витратах, тим бідніше сім'я. Подолання бідності можливо шляхом зростання ефективності суспільного виробництва, політичної та соціального захисту. [5]
Розрізняють два види програм:
1) програми соціального страхування, які частково відшкодовують втрати заробітку, пов'язані із захворюванням, пенсією, втратою роботи. Ці програми фінансуються за рахунок відрахувань з заробітної плати. Посібники є заробленим правом, а не державної благодійною допомогою.
Соціальне страхування здійснюється у двох формах: обов'язкове і добровільне. Джерелами коштів фондів соціального страхування є: а) страхові внески застрахованих; б) страхові внески підприємців; в) субсидії держави.
2) програми державної допомоги (допомоги на дітей, пенсії інвалідам тощо) - це державні благодійні програми, які фінансуються із загальних податкових надходжень. Для їх отримання необхідно свідоцтво про свою неплатоспроможність (адресна допомога). [6]
У РБ в основі офіційної методики вимірювання бідності лежить концепція абсолютної бідності, яка реалізується через побудову мінімальних споживчих бюджетів для різних соціально-демографічних груп населення з урахуванням їх мінімальних потреб і кола товарів і послуг, які задовольняють ці потреби.
У білоруському законодавстві немає поняття «бідність», є лише термін «малозабезпеченість». Її риса - це бюджет прожиткового мінімуму. Згідно зі статтею 1 Закону Республіки Білорусь «Про прожитковий мінімум в Республіці Білорусь», прийнятого 6 січня 1999 року, громадяни (сім'ї), що мають середньодушовий дохід нижчий бюджету прожиткового мінімуму, визнаються малозабезпеченими. Формування прожиткового мінімуму здійснюється з використанням нормативного і статистичного методів.
За даними статистики, у 2001 році 28% жителів Білорусі жили за межею бідності. Зараз офіційні джерела стверджують, що цей показник знизився до 18%, тобто за межею бідності живе кожен шостий білорус. [4]
У той же час у Білорусі, як і в багатьох інших країнах Східної Європи і колишнього СРСР, зустрічаються деякі унікальні явища. Наприклад, це так звані «працюючі бідні» - люди, які мають роботу, але не можуть прогодувати свою сім'ю. Крім того, у розвинених країнах освічена людина - практично синонім людині заможному. У Білорусі навіть вища освіта не може стати гарантією того, що людина не опиниться за межею бідності, відзначають фахівці.
За оцінками Продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), щодня злидні і голод забирають 25 тис. людських життів. Більше 60% голодуючих - жінки, 25% - діти (кожні 5 секунд від голоду вмирає дитина). Число хронічно недоїдають людей збільшується в середньому на 4 млн. в рік. [4]
Бідність в Республіці Білорусь носить в основному тимчасовий характер. Розподіл населення за періодами їх перебування за межею бідності характеризується наступним: 61,5% населення республіки ніколи не перебуває в бідності; 7,7% населення бідні всі 12 місяців. Для решти бідність - тимчасове явище, що триває менше року. [4]
Необхідно відзначити, що методика вимірювання бідності в Республіці Білорусь потребує подальшого її вдосконалення. На даний момент важливо організувати моніторинг бідності не тільки з точки зору доходу або потреб, але і з точки зору можливостей розвитку людського потенціалу, до яких відносяться:
- Здоров'я і тривалість життя;
- Рівень освіти;
- Можливість брати участь у суспільному житті, мати достатній рівень доходу для задоволення інших соціально-культурних потреб.
Згідно з програмою соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006 - 2010 роки, розробленої відповідно до Закону Республіки Білорусь "Про державне прогнозування та програмах соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь", головною метою соціально-економічного розвитку республіки на аналізований період є подальше підвищення рівня і якості життя населення на основі підвищення конкурентоспроможності економіки, створення держави, зручного для людей.
Для її досягнення необхідно забезпечити:
- Зростання реальних грошових доходів населення, в тому числі заробітної плати, пенсій, стипендій, допомоги та інших соціальних виплат;
- Роботу органів державного управління в інтересах людини з метою задоволення його потреб;
- Сприятливі умови для інтелектуального, творчого, трудового, професійного і фізичного вдосконалення людини;
- Випереджаючий розвиток сфери послуг, і перш за все освіти, охорони здоров'я, культури - основи вдосконалення людського капіталу;
- Впровадження підвищеної системи соціальних стандартів у всіх сферах життя суспільства;
- Здійснення заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в країні;
- Розширення взаємовигідних економічних зв'язків з країнами ближнього і далекого зарубіжжя, насамперед з Росією, іншими країнами СНД, а також ЄС;
- Національну безпеку країни. [8]
Таким чином, дозвіл такої гострої соціальної проблеми як бідність є одним з напрямків діяльності держави і пов'язане з підтримкою на рівні хоча б прожиткового мінімуму тих, хто не зміг забезпечити собі краще життя, а також скороченням числа осіб, що живуть за межею бідності. В іншому випадку зростання чисельності бідняків загрожує соціальними вибухами і нестабільністю в житті суспільства. Скорочення чисельності бідняків - одна з основних завдань соціальної політики держави у країнах ринкової економіки. Зміна економічної політики в змозі суттєво вплинути на ситуацію з бідністю.
Дослідження рівня життя, бідності, майнової та соціальної диференціації населення актуалізує питання соціального захисту населення.
Рівень життя залежить, по-перше, від фактичного споживання матеріальних, духовних благ, по-друге, від розвитку потреб. Його визначають багато чинників. До них відносяться забезпеченість роботою, дохід у розрахунку на сім'ю і на одну людину, доступність послуг освіти, охорони здоров'я, культури, гарантія нормальної життєдіяльності в перспективі і ін
Для оцінки рівня життя застосовують ряд показників:
- Споживання основних продуктів на душу населення (сім'ю);
- Споживчий кошик;
- Споживчий бюджет;
- Прожитковий мінімум.
Приватними показниками рівня життя є: рівень і динаміка заробітної плати і трудових доходів; динаміка доходів від різних фінансових активів, включаючи дивіденди, відсотки за вкладами і т. д.; рівень податків; індекс роздрібних цін на споживчі товари і послуги; індекс вартості життя ( бюджетний індекс); питома вага фонду споживання в національному доході; рівень, динаміка і структура споживчих витрат населення; рівень зайнятості; тривалість робочого тижня; частка механізованого і автоматизованого праці в загальних трудових витратах; витрати держави на освіту, медичне обслуговування, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
Система показників рівня життя, рекомендована ООН, включає широке коло характеристик умов життя. Виділяють 12 груп показників:
1) народжуваність, смертність і інші демографічні характеристики населення;
2) санітарно-гігієнічні умови життя;
3) споживання продовольчих товарів;
4) житлові умови;
5) освіта і культура;
6) умови праці та зайнятість;
7) доходи і витрати населення;
8) вартість життя і споживчі ціни;
9) транспортні засоби;
10) організація відпочинку;
11) соціальне забезпечення;
12) свобода людини.
Програми підтримки рівня доходів і рівня життя диференційовані. Вони націлені на забезпечення зростання доходів тих, хто здатний заробляти і захист непрацездатних і соціально незахищених. Рівень добробуту населення визначається співвідношенням номінальної, реального доходів і ступенем нерівності доходів.
У білоруському законодавстві немає поняття «бідність», є лише термін «малозабезпеченість». Її риса - це бюджет прожиткового мінімуму. Згідно зі статтею 1 Закону Республіки Білорусь «Про прожитковий мінімум в Республіці Білорусь», прийнятого 6 січня 1999 року, громадяни (сім'ї), що мають середньодушовий дохід нижчий бюджету прожиткового мінімуму, визнаються малозабезпеченими. Бідність в Республіці Білорусь носить в основному тимчасовий характер.
Необхідно відзначити, що методика вимірювання бідності в Республіці Білорусь потребує подальшого її вдосконалення. З цією метою була розроблена і в даний час виконується програма соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006-2010 роки.

ВИСНОВОК
У цій роботі було розглянуто поняття «рівень бідності», «злидні», її кількісне визначення, шляхи згладжування нерівності, була проаналізована проблема нерівності доходів, дана характеристика мінімального споживчого бюджету і бюджету прожиткового мінімуму в Республіці Білорусь, представлені значення індексу споживчих цін у 2007 році, дані про величину мінімального споживчого бюджету для різних соціально-демографічних груп за 2006 та 2007 роки, розмір бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення і за основними соціально-демографічними групами за 2005-2007 роки.
У курсовій роботі було проведено аналіз основних соціально-економічних показників рівня життя Республіки Білорусь, досліджені економічні і соціальні наслідки зубожіння населення та розглянуто програми державної допомоги малозабезпеченим громадянам Республіки Білорусь.
На підставі матеріалу даної роботи можна зробити висновок про неможливість знайти універсального вирішення такої проблеми як "злидні», яке можна було б застосувати на глобальному рівні. Для її вирішення вирішальне значення скоріше мають програми для конкретних країн, спрямовані на боротьбу з убогістю, і міжнародні зусилля на підтримку заходів, що приймаються на національному рівні, а також паралельне здійснення процесу створення міжнародних умов, що сприяють її вирішенню.
Проблеми бідності виникла і розвинулися давно. Вона особливо загострилися в епоху, коли посилилася нерівномірність економічного і політичного розвитку держав. Дана проблема найбільш злободенна для країн, що розвиваються. На Землі тепер голодуючих більше, ніж будь-коли в історії людства. Згідно з прогнозом секретаріату Конференції ООН з торгівлі та розвитку співвідношення між розвиненими і слаборозвиненими країнами становить приблизно 1:60, тобто на кожну розвинену країну припадає приблизно 60 слаборозвинених держав. [4]
Причин убогості і голоду в державах, що розвиваються безліч. Серед них слід назвати нерівноправне становище цих країн у системі міжнародного поділу праці.
Основним напрямком боротьби проти злиднів і голоду є реалізація прийнятої ООН Програми нового міжнародного економічного порядку (НМЕП), яка передбачає, по-перше, утвердження в міжнародних відносинах, демократичних принципів рівності і справедливості, по-друге, безумовне перерозподіл на користь держав, що розвиваються накопичених багатств і знову створюваних світових доходів, по-третє, міжнародне регулювання процесів розвитку відсталих країн.
За оцінками продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), щодня злидні і голод забирають 25 тис. людських життів. Більше 60% голодуючих - жінки, 25% - діти (кожні 5 секунд від голоду вмирає дитина). Число хронічно недоїдають людей збільшується в середньому на 4 млн. в рік. [4]
Таким чином, для нормального функціонування всіх сфер життєдіяльності диференціація необхідна - більше того, вона є чинником прогресу. Головне завдання держави полягає в тому, щоб мінімізувати її різкі скачки, а також зменшити кількісний розкид між дуже багатими шарами і дуже бідними. У результаті необхідно зробити кілька конкретних кроків в економічній і соціальній сфері:
- Прийняття і неухильне дотримання реальних бюджетів, як державних так і обласних, що забезпечить відповідність реальних і номінальних заробітних плат;
- Скорочення пільгових категорій населення;
- Посилення методів з контролю за раціональним використанням коштів з соціальних фондів;
- Сприяння освіті «середнього класу» шляхом підтримки дрібного підприємництва, а також бюджетних категорій населення;
- Грамотне податкове законодавство, використання прогресивних податкових ставок в комплексі з чітким контролем за сплатою податків;
- Боротьба з «тіньовою економікою», шляхом викорінення корупції у владних структурах.
Для Білорусі реальна можливість зупинити економічну та соціальну деградацію - зробити свою економіку більш ефективною. З цією метою була розроблена Програма соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006 - 2010 роки. Головними результатами її реалізації повинні стати активізація інноваційного розвитку національної економіки, створення необхідних умов для забезпечення сталого та ефективного її розвитку, а також реалізації соціально-економічних пріоритетів країни. Це дозволить у прогнозований період підвищити рівень і якість життя народу:
- Поліпшити демографічну ситуацію в країні (підвищити рівень народжуваності, знизити смертність дітей та осіб працездатного віку, особливо чоловіків, збільшити тривалість життя);
- У сфері політики доходів населення та умов їхнього забезпечення - збільшити реальні грошові доходи на 49 - 56 відсотків, реальну заробітну плату - на 52 - 58 відсотків;
- Підвищити поетапно рівень мінімальної заробітної плати до рівня мінімального споживчого бюджету, а розміри соціальних допомог - до бюджету прожиткового мінімуму;
- Скоротити у два рази за 2006 - 2010 роки рівень малозабезпеченості населення;
- Створити сприятливі умови для розвитку людського потенціалу на основі впровадження державних мінімальних соціальних стандартів, пріоритетного розвитку систем освіти, охорони здоров'я, культури, спорту і туризму, підвищення рівня їх фінансового забезпечення.

ЛІТЕРАТУРА
1. Тлумачний словник Даля
2. Економічна теорія: Системний курс: Учеб. Посібник / За редакцією Е. І. Лабковича. - Мн.: ТОВ «Нове знання», 2000
3. Економічна теорія: Підручник / М. І. Базилєв, М.М. Базилєва, С. П. Гурко і др.; Під ред. М. І. Базилєва, С. П. Гурко. 3-тє вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ, 2002
4. Тема Дня прав людини в 2006 році - "Боротьба з бідністю: обов'язок, а не милосердя". http://www.belta.by/ru/print?id=125508
5. Економіка: Підручник / За ред. Доц. А.С. Булатова. - М.: Видавництво БЕК, 1999
6. Сучасна економіка. Загальнодоступна курс / За ред. Мамедовова О.Ю. - Ростов н / Д.: вид-во «Фенікс», 1998
7. Указ Президента Республіки Білорусь від 28 січня 2006 р . № 55 «Про норматив індексації грошових доходів населення з урахуванням інфляції»
8. Програма соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь
на 2006 - 2010 роки.
9. Стандарт підприємства. Курсове та дипломне проектування. Правила комп'ютерного оформлення текстових і графічних документів. СТП ВГКС 1.01.-2005.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
219.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Проблема бідності в Росії
Проблеми вимірювання бідності і особливості бідності в Росії
Подолання бідності в Україні
Рівень життя та бідності
Причини бідності в Росії
Сімейний бюджет і риса бідності
Шляхи подолання проблеми бідності
Стратегії подолання бідності в Україні
Сімейний бюджет межа бідності
© Усі права захищені
написати до нас