Причини розпаду СРСР

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат на тему
 
«ПРИЧИНИ РОЗПАДУ СРСР»
 
 
 
 
 
 
                                    Виконав учень середньої школи N14 ім. Лататуева 9 «В» класу
Казанніков Олексій Олександрович
 
 
 
 
Ярославль
2004
Зміст
"1-3" Вступ 3
1. Історія утворення СРСР. 3
2. Фінал політичної кризи. 5
3. Передумови розпаду СРСР: 7
4. Аналіз причин розпаду СРСР - Міфи і факти. 14
Висновок 18
Список використаної літератури. 20


Введення

На даному етапі розвитку та політичних перетворень, що відбуваються в Російській Федерації і сусідніх державах, наступників колишнього СРСР, коли з політичної сцени вже пішли головні діючі особи того періоду, сам інтерес до нього в російській історії трохи вщух, можна спробувати розглянути цей час в історії нашого держави, щоб знайти відповіді на ті питання і проблеми, які у нас виникають зараз.
Говорячи про СРСР, можна сказати, що це був дуже складний період в історії нашої держави. І, лише тому, причин утворення і розпаду союзної держави можна назвати безліч.
У даній роботі моєю метою не є докладне висвітлення абсолютно всіх явищ і процесів, що відбувалися в країні в той період. Як ви розумієте, це неможливо здійснити в рамках одного реферату. Тому я зупинюся на основних і ключових, на мою думку, причини, події та результати.
Отже, приступимо до розгляду даної теми.

1. Історія утворення СРСР.

 
Перш, ніж приступити до аналізу причин розпаду союзної держави, коротко, ознайомимося з історією СРСР.
У 1917 році, скориставшись панував в країні хаосом і вміло зігравши на низинних почуттях народних мас, шляхом військового перевороту до влади прийшли більшовики на чолі з Леніним. Цим було покладено початок створенню небаченого держави-монстра.
Першим ділом більшовики поспішали задовольнити запити тієї частини населення, завдяки якій вони прийшли до влади. Це вилилося у так звану «експропріацію експропріаторів», але народ говорив простіше: «грабуй награбоване». Таким чином, влада виправдовувала грабіж майна, нажитого шляхом, який ця влада не визнавала за чесний: шлях комерції та підприємництва.
Селянам, як відомо, найбільше потрібна була земля. Своя земля, кровна. Більшовики обдурили селян своїм «Декретом про землю», оголосивши пізніше, що земля є загальнонародною власністю, розуміючи під цим власність держави.
30 грудня 1922 на з'їзді Рад, де були представники делегації РРФСР, України, Білорусії та ЗРФСР, було проголошено утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). Союз будувався на моделі, виробленої в Закавказзі. Були прийняті відповідні Декларації і Договір. У Декларації вказувалися причини та принципи об'єднання. У Договорі визначалися взаємини між республіками, що утворюють союзну державу. Формально воно засновувалось як федерація суверенних радянських республік зі збереженням права вільного виходу і відкритим доступом до неї. Однак механізм «вільного виходу» не передбачався. До компетенції Союзу передавалися питання зовнішньої політики, зовнішньої торгівлі,
фінансів, оборони, шляхів сполучення, зв'язку. Останнє вважалося у веденні союзних республік. Вищим органом країни оголошувався Всесоюзний з'їзд Рад, в перервах
між його скликаннями - ЦВК СРСР, що складався з двох палат: Союзної Ради і Ради Національностей.
         II Всесоюзний з'їзд Рад, який відбувся в січні 1924 р., в жалобні дні, пов'язані зі смертю Леніна, прийняв союзну Конституцію, в основі якої лежали Декларація і Договір, а в іншому її положення грунтувалися на засадах Конституції РРФСР 1918 р., відбивали ситуацію гострого соціального протиборства. У 1924 - 1925 рр.. були прийняті конституції союзних республік, в основному повторюють положення загальносоюзної.
Одним з перших заходів, проведених в рамках Союзу, було «національно - державне розмежування Середньої Азії». На території регіону до 1924 р. розташовувалися, крім Туркестанської АРСР, утвореної ще в 1918 р., дві «народні» радянські республіки - Бухарська і Хорезмська. Існуючі межі явно не відповідали розселенню етнічних спільнот, надзвичайно строкатого і неоднорідного. Не зовсім зрозумілий було питання і про національну самоідентифікацію народів, і формах їх самовизначення. У результаті тривалих обговорень національних питань на місцевих з'їздах і перекроювання кордонів утворилися Узбецька і Туркменська союзні республіки. Частина території Середньої Азії була передана Казахської АРСР. Туркестанські і Хорезмська народи утворили свою Автономну Область, що увійшла до складу Казахської АРСР. Загалом, і цілому національно - державне розмежування Середньої Азії дозволило знайти регіону на деякий час стабільність і стійкість.
З моменту входження різних народів до Росії та приєднання до неї нових територій, що б не говорили сьогодні представники національних рухів, їх об'єктивно починала пов'язувати спільність історичних доль, відбувалися міграції,
перемішування населення, складалася єдина господарська тканину країни, заснована на поділі праці між територіями, створювалася загальна транспортна мережа, поштово-телеграфна служба, формувався загальноросійський ринок, налагоджувалися культурні, мовні та інші контакти. Були фактори і перешкоджають об'єднанню: русифікаторська політика старого режиму, обмеження і горе прав окремих національностей. Співвідношення доцентрових і відцентрових тенденцій, які сьогодні з новою силою борються на території колишнього СРСР, визначається сукупністю багатьох обставин: тривалістю спільного «проживання» різних народів, наявністю компактно заселеній території, чисельністю націй, міцністю «зчеплення» їх зв'язків, наявністю і відсутністю в минулому своєї державності, традиціями, своєрідністю укладу, національним духом і т.д. У той же час навряд чи можна провести аналог між Росією і що існували в минулому колоніальними імперіями і називати першу слідом за більшовиками «тюрмою народів». Відмінності, характерні для Росії, кидаються в очі - це цілісність території, поліетнічний характер її заселення, мирна переважно народна колонізація, відсутність геноциду, історична спорідненість і схожість долі окремих народів. Утворення СРСР мало і свою політичну підоснову - необхідність спільного виживання створених політичних режимів перед обличчям ворожого зовнішнього оточення.
Набуття народами колишньої Російської імперії своєї державності мало двоякі наслідки. З одного боку, воно пробуджувало національну самосвідомість, сприяло становленню і розвитку національних культур, позитивним зрушенням у структурі корінного населення. Постійно підвищувався статус цих утворень, що задовольняє зростання національних амбіцій. З іншого боку, цей процес вимагав адекватної тонкої і мудрої політики центрального союзного керівництва, відповідної національного відродження. В іншому випадку заганяти до пори до часу всередину національні почуття, і їх ігнорування таїли в собі потенційну небезпеку вибуху націоналізму при несприятливому розкладі подій. Правда, у той час керівництво мало замислювалося про це, щедрою рукою нарізаючи території окремим державним утворенням, навіть якщо корінні жителі і не складали на них більшості населення, або легко передаючи їх «з рук в руки», від однієї республіки до іншої, - ще одне потенційне джерело напруженості
 

2. Фінал політичної кризи

 
Перед тим, як почати розглядати можливі і неможливі причини розпаду СРСР, мені здається, варто позначити події останнього часу, що відбулися перед розвалом наддержави, так як деякі з них, бути може, будуть передумовами того самого події, про який піде мова.
У квітні-травні 1991 р. в Ново-Огарьово (підмосковній резиденції президента СРСР) відбулися переговори М. С. Горбачова з керівниками дев'яти союзних республік з питання про нову союзному договорі. Всі учасники переговорів підтримали ідею створення оновленого Союзу та підписання такого договору. Його проект передбачав створення Союзу Суверенних Держав (ССД) як демократичної федерації рівноправних радянських суверенних республік. Намічалися зміни в структурі органів влади і управління, ухвалення нової Конституції, зміна виборчої системи. Підписання договору було призначено на 20 серпня 1991
Публікація і обговорення проекту нового союзного договору поглибили розкол у суспільстві. Прихильники М. С. Горбачова бачили в цьому акті можливість зниження рівня конфронтації і запобігання небезпеку громадянської війни в країні. Керівники руху «Демократична Росія» висунули ідею про підписання тимчасового договору, строком до одного року. За цей час пропонувалося провести вибори до Установчих зборів і передати йому на вирішення питання про систему і порядок формування загальносоюзних органів влади. Група вчених-суспільствознавців виступила з протестом проти проекту договору. Підготовлений до підписання документ був розцінений як результат капітуляції центру перед вимогами націонал-сепаратистських сил у республіках. Супротивники нового договору справедливо побоювалися, що демонтаж СРСР викличе розпад існуючого народногосподарського комплексу та поглиблення економічної кризи. За кілька днів до підписання нового союзного договору силами опозиції була зроблена спроба покласти край політиці реформ і зупинити розвал держави.
У ніч на 19 серпня президент СРСР М. С. Горбачов був відсторонений від влади. Група державних діячів заявила про неможливість М. С. Горбачова-в зв'язку зі станом його здоров'я-виконувати президентські обов'язки. У країні запроваджувався надзвичайний стан терміном на 6 місяців, заборонялися мітинги і страйки. Було оголошено про створення ГКЧП-Державного комітету з надзвичайного стану в СРСР. До його складу увійшли віце-президент Г. І. Янаєв, прем'єр-міністр В. С. Павлов, голова КДБ В. А. Крючков, міністр оборони Д. Т. Язов і інші представники владних структур. ГКЧП оголосив своїм завданням подолання економічної та політичної кризи, міжнаціональної і громадянської конфронтації і анархії. За цими словами стояла головна задача: відновлення порядків, що існували в СРСР до 1985 р.
Центром серпневих подій стала Москва. У місто були введені війська. Встановлювався комендантську годину. Широкі верстви населення, в тому числі багато працівників партійного апарату, не надали підтримки членам ГКЧП. Президент Росії Б. М. Єльцин закликав громадян підтримати законно обрані влади. Дії ДКНС були розцінені їм як антиконституційний переворот. Оголошувалося про перехід у відання російського президента всіх розташованих на території республіки загальносоюзних органів виконавчої влади.
22 серпня члени ГКЧП були арештовані. Одним з указів Б. М. Єльцина припинялася діяльність КПРС. 23 серпня було покладено край її існуванню як правлячої державної структури.
Події 19-22 серпня наблизили розпад Радянського Союзу. В кінці серпня заявили про створення самостійних держав України, а потім і інші республіки.
У грудні 1991 р. в Біловезькій пущі (БССР) відбулася нарада керівників трьох суверенних держав - Росії (Б. М. Єльцин), Україна (Л. М. Кравчук) і Білорусії (С. С. Шушкевич). 8 грудня вони заявили про припинення дії союзного договору 1922 р. і про закінчення діяльності державних структур колишнього Союзу. Тоді ж була досягнута домовленість про створення СНД-Співдружності Незалежних Держав. Союз Радянських Соціалістичних Республік перестав існувати. У грудні того ж року до Співдружності Незалежних Держав приєдналися ще вісім колишніх республік (Алма-Атинське угода). Так це сталося.

3. Передумови розпаду СРСР:


Тепер же належить заглибитися в огляд, безпосередньо тих, останніх років існування СРСР, точніше останніх трьох десятків їх, де я і постараюся показати вам причини розпаду настільки сильної держави, як було в той час.
На початку 70-х був нанесений удар по всіх концепціям повороту до ринкової економіки. Саме слово «ринок» стало критерієм ідеологічної неблагонадійності. З другої половини 70-х рр.. почала змінюватися організація промислового виробництва. З'явилися виробничі науково-виробничі об'єднання (НВО). Практичним результатом подібних заходів став лише гігантизм. Бажаного ж злиття науки і виробництва не відбулося. Зате в ці роки швидко і успішно йшло злиття, переплетення офіційної економіки з тіньовою - різного роду підлозі законною і незаконною виробничою і торговою діяльністю, в яку були втягнуті цілі підприємства. Доходи тіньової економіки обчислювалися багатьма мільярдами. До початку 80-х рр.. стала очевидна неефективність спроб обмеженого реформування радянської системи. Країна вступила в період глибокої кризи.
Внаслідок цих та багатьох інших причин до середини 80-х рр.. можливість поступового, безболісного переходу до нової системи суспільних відносин в Росії була безнадійно втрачена. Стихійне переродження системи змінило весь життєвий уклад радянського суспільства: перерозподілялися права керівників і підприємств, посилилася відомчість, соціальну нерівність. Змінився характер виробничих відносин усередині підприємств, почала падати трудова дисципліна, масовими стали апатія і байдужість, злодійство, неповагу до чесної праці, заздрість до тих, хто більше заробляє. У той же час в країні зберігалося позаекономічний примус до праці. Радянська людина, відчужений від розподілу виробленого продукту, перетворився на виконавця, який працює не по совісті, а з примусу. Вироблена в післяреволюційні роки ідейна мотивація праці слабшала разом з вірою в близьке торжество комуністичних ідеалів, паралельно цьому скорочувався потік нафтодоларів і ріс зовнішній і внутрішній борг держави.
На початку 80-х рр.. всі без винятку верстви радянського суспільства страждали від несвободи, відчували психологічний дискомфорт. Інтелігенція хотіла справжньої демократії і індивідуальної свободи.
Більшість робітників і службовців необхідність змін пов'язували з кращою організацією та оплатою праці, більш справедливим розподілом суспільного багатства. Частина селянства розраховувала стати справжніми господарями своєї землі і своєї праці.
Однак, в кінцевому рахунку, зовсім інші сили визначили напрям і характер реформування радянської системи. Цими силами радянська номенклатура, тяготившаяся комуністичними умовностями і залежністю від службового становища.
Таким чином, до початку 80-х рр.. радянська тоталітарна система фактично позбавляється підтримки у суспільстві і перестає бути легітимною. Її крах стає питанням часу.
Першим конкретним кроком на шляху політичної реформи стали рішення позачергової дванадцятої сесії ВР СРСР (одинадцятого скликання), що відбулася 29 листопада - 1 грудня 1988 р. ці рішення передбачали зміну структури вищих органів влади та державного управління країни, наділення знову заснованого З'їзду народних депутатів і обирається їм ВР СРСР реальними владними функціями, а також зміна виборчої системи, перш за все введення виборів на альтернативній основі.
1989 рік став роком радикальних змін, особливо в політичній структурі суспільства. Доконаним в 1989 році виборів народних депутатів СРСР (березень - травень) передувала небачена в нашій країні виборча кампанія, яка розпочалася ще наприкінці 1988 Можливість висунення декількох альтернативних кандидатів (на 2250 депутатських місць було висунуто 9505 кандидатів) нарешті щось давала радянським громадянам дійсно вибирати одного з декількох.
Третина народних депутатів обиралася від громадських організацій, що дозволило комуністам, як найбільш масової «громадської організації» на З'їзді мати
більшість, або, як кажуть в цивілізованих країнах - лобі. Про це було заявлено, як про досягнення: частка комуністів серед народних депутатів виявилася 87% проти 71.5% попереднього скликання, на основі чого робився гучний висновок про те, що в умовах свободи вибору був підтверджений авторитет партії.
У виборах, що проходили 26 березня 1989 по 1500 територіальним та національно-територіальних округах, брала участь 89.8% включених до списків виборців. Ці вибори стали помітним зрушенням суспільства в бік демократії, принаймні, як тоді здавалося. За роботою З'їзду слідкувала вся країна - повсюдно зафіксовано зниження продуктивності праці.
Перший З'їзд народних депутатів СРСР (25 травня - 9 червня 1989 р.) став дуже великим політичним подією. Ніколи ще не було такого в історії цієї країни.
Практичних результатів З'їзду було небагато, зокрема був обраний новий ВР СРСР. Було прийнято кілька загальних постанов, наприклад Постанова про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики СРСР.
Дискусії на другому з'їзді народних депутатів СРСР (12-24 грудня 1989 р.) носили більш діловий характер порівняно з першим З'їздом. Другий З'їзд прийняв 36 нормативних актів, в т.ч. 5 законів та 26 постанов. Одним з центральних питань порядку денного другого З'їзду народних депутатів було обговорення заходів щодо оздоровлення економіки. Було обговорено питання про боротьбу з організованою злочинністю. З'їзд розглянув доповіді комісія, присвячених як проблемам зовнішньої політики (оцінка договору про ненапад між СРСР і Німеччиною від 23 серпня 1939 р., політична оцінка введення радянських військ до Афганістану в 1979 р.) так і внутрішньополітичних (про слідчій групі Гдляна, про події в Тбілісі 9 квітня 1989 р, про привілеї) ...
Коли відкрився перший З'їзд народних депутатів, багато покладали на нього свої надії на краще життя. Але, як і багатьом надіям нашого народу, їм не судилося виправдатися. Перший З'їзд називають зараз "грою в демократію», якою він, власне, і був. До другого З'їзду інтерес людей вже помітно вщух. Народу уже стало зрозуміло, що не можна одним чарівним помахом руки зробити життя кращим. Реформа виборчої системи є справою необхiдною, але конкретного, насущного вона народу дала небагато. Введення президентства.
Влітку-восени 1989 року реформатори в КПРС, які не захотіли позбутися від чіпких обіймів консерваторів, дали демократам можливiсть набрати політичну силу і вплив, дозволили їм представити правоцентристський єдність в КПРС як стратегічну лінію, а не як тимчасовий тактичний маневр. Ситуація в країні вимагала рішучого розвитку курсу на змішану економіку, на створення правової держави і укладення нового союзного договору. Все це об'єктивно працювало на демократів.
До зими 1989/90 року політична ситуація істотно змінилася. Горбачов, не без підстав побоюючись, що весняні вибори у республіках приведуть до перемоги радикальних сил («Демократична Росія», РУХ і інші), які відразу ж - за прикладом Прибалтики - намагатимуться зайняти незалежну позицію щодо очолюваного ним Верховної Ради Союзу, зробив крок , проти якого він і його однодумці виступали ще кілька місяців тому. Використовуючи свій авторитет в очолюваному ним Верховним Раді СРСР, вiн зумiв - при опорі Міжрегіональної депутатської групи - провести рішення про заснування посади Президента СРСР. Ставши Президентом, Горбачов отримав широкі політичні повноваження і тим самим сильно зміцнив свою владу в країні.
Потім політична боротьба перейшла на державний рівень. Склалося фактичне багатовладдя, при якому союзні і республіканські структури не могли ні діяти без оглядки один на одного, ні домовитися між собою. «Війна законів» між Союзом і республіками велася з перемінним успіхом і до зими 1990/91 року досягла апогею у зв'язку з трагічними подіями в Прибалтиці, боротьбою навколо Союзного договору і союзного бюджету. Все це відбувалося на тлі швидкого розвалу економіки, міжнаціональної конфронтації між республіками і всередині їх.
У результаті намітився черговий зсув у умонастрої суспільства. Після того, як у великих індустріальних центрах Росії і Україні до влади прийшли демократи, пройшло чимало часу, але ситуація продовжувала погіршуватися. Більше того, демократія виразно вироджувалася в анархію, посилюючи тугу за «сильною рукою». Подібні настрої опанували і Верховною Радою СРСР: у грудні він, побоюючись непередбачуваного розвитку подій, делегував Президентові додаткові повноваження, а заодно - додаткову відповідальність. Горбачов же в січні цього року сформував новий Кабінет міністрів, в якому ключові посади зайняли представники «освіченої» бюрократії і військово-промислового комплексу.
Говорячи про СРСР, потрібно зробити суттєве застереження, щодо першого президента Радянського Союзу, яким став Михайло Сергійович Горбачов, оскільки це теж зіграло свою роль в історії СРСР, зокрема в розпаді. Обрання Горбачова на посаду Генерального секретаря ЦК КПРС зовсім не було визначено розстановкою політичних сил. Був, за визнанням самого Михайла Сергійовича, і інший кандидат. Але в результаті прихованої, «недоступною простому смертному» апаратної гри перемогу здобула саме його команда.
Природно, Горбачову потрібно було зміцнитися при владі. А для того, щоб ідеологічно обгрунтувати свою боротьбу зі старою партійною гвардією, він змушений був проголосити курс на оновлення соціалізму з його, провідною і спрямовуючою силою - КПРС. Спочатку, в квітні, коли народ сумував з приводу алкогольної кампанії, почалися кадрові перестановки. Один за іншим відправлялися на заслужений відпочинок партійні вожді областей і республік. Чищенням апарату керував тепер вже призабутий Єгор Кузьмич Лігачов, і за два роки впорався зі своїм завданням - розсадив відданих людей на всі ключові пости.
На цьому всі партійні «перебудови» до Горбачова, як правило, закінчувалися, але вплив Лігачова в партії зросла настільки, що генсек відчув подих конкурента в потилицю. І не встигла нова номенклатура припасти до годівниці, як Горбачов оголосив про те, що перебудова триває.
Однак «звалити» Лігачова на партійній арені виявилося не так-то просто, і Горбачову, в кінці кінців, довелося створювати альтернативні структури у вигляді Верховної Ради та З'їзду народних депутатів, щоб тримати апаратників в постійній напрузі. У сидінні на двох стільцях відразу Горбачов знайшов для себе безсумнівну користь: партократів завжди можна було налякати демократами, а демократів - славою КПРС.
Боротьба на політичній арені країни йшла головним чином навколо двох пунктів. Перший - загальний сценарій розвитку перебудови. Чи буде це поступове вростання сформованих структур управління в ринкове господарство і введення державно-бюрократичного капіталізму «зверху»? Або ж, навпаки, ліквідація цих структур і стихійне формування капіталізму «знизу»?
Другий вузловий момент: оскільки реформи вимагають завідомо непопулярних заходів, то відповідальність за їх прийняття і все, пов'язані з ними витрати покладаються, як правило, на політичних супротивників. Найчастіше в ролі «козла відпущення» виступав Центр. Це виявлялося, наприклад, в ході політичного скандалу, який вибухнув у Верховній Раді Росії, коли союзне уряд оприлюднив рішення про введення договірних цін на ряд товарів (у листопаді 1990 року). А тим часом це рішення було узгоджено і з Б.М. Єльциним, і з І.С. Силаєва. Відомі й зворотні випадки, коли Центр сам знаходив «козла відпущення»: введений за указом Президента п'ятивідсотковий податок з продажів, вилучив з кишені населення лише за січень-лютий 1991 трохи менше мільярда (931.5 млн.) рублів, «звалили» на Раду Міністрів РРФСР.
До кінця 1990 року встановилася патова ситуація: ані комуністи-реформатори, ні ліберали вже не могли, кожні окремо, домогтися позитивних зрушень в економіці, політиці, соціальній сфері. Головне - вони не могли поодинці протистояти загрозі загальної анархії. Перші - тому що в значній мірі втратили підтримку народу, другі - тому що після своїх перших перемог встигли розгублені багатьох своїх прихильників.
Розуміння необхідності політичного компромісу спостерігалося як в одному, так і в іншому таборі. Комуністи-реформатори (і навіть комуністи-консерватори в особі ЦК КП РРФСР) у своїх документах другої половини 1990 року закликала до громадянської згоди, висловлювали готовність створити не просто низка сил «соціалістичної орієнтації», але піти на союз з усіма демократичними партіями і рухами. Їх опоненти, сьорбнувши лиха у вирішенні практичних питань, з якими вони зіткнулися, прийшовши до влади на місцевому, а подекуди і на республіканському рівні, схоже, також були внутрішньо готові до співпраці. Ідея компромісу з частиною апарату і центром і створення сильної виконавчої влади - такий, наприклад, лейтмотив грудневої програмної статті Г.Х. Попова, під заголовком не без претензії: «Що робити?». Ідея громадянської злагоди шляхом призупинення дії ідеї повного розпуску всіх політичних партій стала до кінця 1990 року популярною і замигтіла на різних флангах ліберально-демократичного руху. Про це говорили і А.А. Собчак, і лідер ліберально-демократичної партії Росії В.В. Жириновський. Ліберали, по всій видимості, зрозуміли, що їх час закінчується, так і не розпочавшись.
Роза політичних вітрів перебудови змінилася в черговий раз. Вибухнув найгостріша криза сформованої політичної системи. Проголосивши гасло «Вся влада - Радам!», Реформатори навіть не замислювалися над тим, що Ради, які перестали бути приводними ременями КПРС, не в змозі організувати нормальний процес політичного розвитку. Преса КПРС гостро критикувала «некомпетентних демократів», які не вміють налагодити роботу тих Рад, в яких їм належить більшість. «Некомпетентні демократи» кивали на «саботаж» з боку колишньої правлячої касти - апарату виконавчої влади, мафіозних структур. Проте суть справи глибше. Політична криза кінця 1990 року - результат не стільки некомпетентності або саботажу, скільки віджилого типу державності.
Кожна політична сила прагнула шукати власний вихід з цієї кризи. Болючіше всього на нього реагували «державні стану» - ті верстви, саме існування яких було поставлено зараз на карту. Вони все енергійніше підштовхували Президента і Верховна Рада СРСР до встановлення, авторитарного президентського режиму при номінальній радянської влади. Горбачов, хоча і не без вагань, змушений був йти на це. Він потребував підтримки, але отримати її було нізвідки: КПРС втратила мобілізаційні здібності, а з лібералами співпраця не склалося - позначилося інерція конфронтації.
Втім, якщо б воно і склалося - авторитарної трансформації режиму навряд чи вдалося уникнути. Бо ліберали - в усякому разі, ті з них, хто робить погоду на політичному небосхилі, розглядали посилення виконавчої влади, авторитарні методи переходу до ринкового господарства як щось довготривале, а не як тимчасову тактичну міру, тому, строго кажучи, не тільки демократами, але і лібералами вони були хіба що в лапках. Досить було прочитати проект Конституції Росії, щоб побачити: тоталітарний режим передбачається замінити не загальної демократією, але авторитарною владою. При цьому, однак, на відміну від комуністів-реформаторів, ліберали націлювалися на зміну фундаменту політичної системи, на трансформацію радянської влади в парламентську республіку.
1990 рік ознаменувався одностороннім рішенням деяких союзних республік (в першу чергу прибалтійських) про самовизначення і створення незалежних національних держав.
Спроби союзного центру економічними заходами впливати на ці рішення, в кінцевому рахунку, не мали успіху. По країні прокотилася хвиля проголошення суверенітетів союзних республік, обрання в них своїх президентів, введення нових назв. Республіки прагнули позбутися від диктату центру, оголосивши про свою незалежність.
Реальна небезпека некерованого розпаду СРСР, що загрожує непередбачуваними наслідками, змушувала центр і республіки шукати шлях до компромісів і угод. Ідея укладення нового союзного договору була висунута народними фронтами Прибалтики ще в 1988 р. Але до середини 1989 р. вона не знаходила підтримки
ні у політичного керівництва країни, ні у народних депутатів, ще не
звільнилися від пережитків імперських настроїв. У той час багатьом здавалося, що договір - не головне. Остаточно центр «дозрів» до усвідомлення важливості Союзного договору лише після того, як «парад суверенітетів» до невпізнання змінив Союз, коли відцентрові тенденції набрали чинності.
Не можна не згадати про путч в 91 році, оскільки він прискорив процес розпаду СРСР, тобто, після путчу СРСР припинив фактично своє існування.
Заплановане на 20 серпня 1991 р. підписання нового Союзного договору підштовхнуло консерваторів на рішучі дії, тому що угода позбавляло верхівку КПРС реальної влади, посад і привілеїв. Згідно секретної домовленості М. Горбачова з Б. Єльциним і Президентом Казахстану Н. Назарбаєвим, про яку стало відомо голові КДБ В. Крючкову, після підписання договору передбачалося замінити прем'єр-міністра СРСР В. Павлова Н. Назарбаєвим. Така ж доля чекала міністра оборони, самого Крючкова, і ряд інших високопоставлених осіб.
Проте, в ніч на 19 серпня 1991 р. Президент СРСР М.С. Горбачов був насильно відсторонений від влади. Група високопоставлених чиновників, до якої входили віце-президент Г. Янаєв, голова КДБ В. Крючков, міністр оборони Д. Язов, прем'єр-міністр В. Павлов утворили самозваний, неконституційний Державний комітет з надзвичайного стану в СРСР (ГКЧП).
Постановами ГКЧП в ряді регіонів країни, головним чином в РРФСР, вводився режим надзвичайного стану, заборонялися мітинги, маніфестації, страйки. Припинялася діяльність демократичних партій і організацій, газет, встановлювався контроль над засобами масової інформації.
Але, тільки три дні ГКЧП зміг протриматися при владі, з перших днів натрапивши на активний опір росіян.
Події 19-21 серпня 1991 р. змінили країну. Пішла в минуле перебудова як «революція зверху» в рамках старої системи з її орієнтацією на раз і назавжди зроблений соціалістичний вибір.
Результатом серпневих подій 1991 р. з'явився розпад СРСР. Всі спроби М.С. Горбачова відновити роботу з підписання нового Союзного договору виявилися безуспішними. Україна і Білорусь проголосували за незалежність своїх республік і відмовилися від підписання Союзного договору. У цій ситуації об'єднання з іншими республіками втрачало сенс. 8 грудня 1991 під Мінськом президентами Україні, Білорусії і Росії було підписано Біловезьку угоду про утворення Співдружності Незалежних Держав. Пізніше до них приєдналися Казахстан та інші республіки (крім Прибалтики і Грузії). Підписанням цього договору закінчувалося існування Радянського Союзу як єдиної держави. Президент СРСР Горбачов був змушений скласти свої повноваження.


4. Аналіз причин розпаду СРСР - Міфи і факти

 
Проаналізувавши вищевикладені причини, я хочу запропонувати розглянути деякі факти і міфи, які можуть довести іншу точку зору, а саме ту, що СРСР розпастися не судилося і була можливість перетерпіти всі перетворення без такого летального результату. Деякі з міфів і фактів я спробую розібрати і висловити думку про значення їх, власне.
Міф перший. Радянський Союз був імперією, а всі імперії рано чи пізно розпадаються. Це свідомо невірно: СРСР не був імперією. Будь-яка імперія відрізняється тим, що має чітку структуру. Є головна територія (метрополія) і підлеглі території (колонії). Громадяни метрополії і колоній сильно розрізняються в правах. Так, громадяни колоній не беруть участі у виборах до органів влади всієї імперії і не беруть участь в управлінні імперією. Важко уявити, що б прем'єр-міністром, або хоча б просто міністром, в уряді Великобританії став індус або австралієць. Але в СРСР грузин Сталін протягом тридцяти років керував Радянським Союзом, чеченець Дудаєв був генералом Радянської Армії, а азербайджанець Алієв - членом Політбюро. Ні індуси, ні австралійці фактично не мали можливості займати скільки-небудь значущі пости в Британській імперії. Всі пости в Британській імперії займали вихідці з британських островів. У Радянському Союзі такого поділу на метрополію і колонії ні фактично, ні юридично не було. Громадяни всіх національностей в СРСР мали приблизно рівні права і в керівництві країни були представлені дуже багато національностей.
Міф другий. Розпад СРСР був неминучий через економічні труднощі. Якщо це так, то чому не розпалися Сполучені Штати під час великої депресії і Китайська Народна Республіка в часи культурної революції? Економічні труднощі послаблюють державу і підсилюють дію інших факторів, що сприяють розвалу держави, але самі по собі вони не є причиною розвалу країни.
Міф третій. Республіки СРСР були насильно зігнані в «концтабір» і при першій же можливості розбіглися. А чому тоді не розпалася РРФСР, також складалася з республік. І потім, навіть якщо б республіки і були насильно зігнані в концтабір, то на момент розпаду СРСР це були зовсім вже інші республіки, ніж у момент створення СРСР.
Але факт залишається фактом: Радянський Союз розпався. А раз так, то існують і причини його розпаду.
Почувши ці міфи, мимоволі задаєшся питанням: звідки взялися ці міфи, і чому вони дуже активно мусолили в пресі перед розпадом країни і деякий час після розпаду, не дивлячись на те, що вони є міфами? Звернемо увагу на те, що всі ці міфи мусолили в переважній більшості випадків по відношенню до Радянського Союзу, але не по відношенню до Росії, хоча і СРСР і РРФСР складалися з республік, мали одні й ті ж економічні труднощі й існували в один і той же час, на одній і тій же території. Такий стан речей наводить на думку, що розпад СРСР не був природним процесом і був ініційований штучно.
Процес розпаду СРСР міг бути ініційований або зсередини, або ззовні, або і те й інше. Перш ніж починати аналізувати існуючі факти, давайте подумки поставимо себе на місце керівників США. Довгі роки, протягом всієї холодної війни в США розроблялися плани по знищенню Радянського Союзу. Заради цієї мети були витрачені величезні кошти, створювалися ядерні арсенали, фінансувалися радіостанції на території третіх країн і т.д. І ось настає «Перебудова» і «Гласність». Радянський Союз стає більш відкритим до світу, і в СРСР наступають економічні труднощі і зміни. Було б дивно, якби керівники США раптом різко відмовилися від ідеї розвалити СРСР і не стали б використовувати відкрилися перед ними можливості. З якого це дива?
Тепер розглянемо декілька фактів.
Факт перший. У часи перебудови існувала безліч людей, які отримували гроші за те, що на майданах і в парках збирали навколо себе народ і піднімали дискусію про жахи радянської системи і жахливому стані країни. Ці масовики-витівники навіть не знали, як звуть їх замовників. У всіх них була одна особливість: незабаром після розпаду СРСР замовлення на їх послуги перестали надходити.
Факт другий. Масові демонстрації, які проходили в той час по всій країні, були спрямовані в основному на руйнування ідеологічних основ радянського суспільства. Ці демонстрації були антикомуністичними і антирадянськими. Дивна однакова ідеологічна спрямованість цих демонстрацій. Ясно, що кожна така демонстрація мала свого організатора. Не важко буде довести, що більшість з цих демонстрацій були організовані завдяки чиїй-то фінансової підтримки.
Факт третій. Крім виступів на вулицях, преса була прямо-таки завалена негативною інформацією. Цієї інформації було набагато більше ніж у наступні роки, хоча економічна ситуація наприкінці 80-х років була набагато краще, ніж у середині 90-х. У пресі з'являється образ жахливої ​​Батьківщини і чудовою закордону. Репортажі та інформація "звідти" мала всі риси рекламних матеріалів. Теж відноситься і до культури. Наприклад, згадаймо пісню групи "Наутілус Помпіліус" "Гудбай, Америка" і задамося питанням, що змусило автора цієї пісні написати саме такий текст? Можна навести безліч подібних прикладів.
Зауважимо, що і виступи на вулицях, і публікації в пресі, і сенс багатьох наших "творів" культури мали, по-перше, всі ознаки PR-акцій і, по-друге, мали однакову інформаційну спрямованість: критика радянської політичної та ідеологічної системи і Радянського Союзу взагалі, створення негативного образу нашої країни та позитивного образу "закордону". Така однакова спрямованість дії різних факторів (безлічі факторів) може бути пояснена тільки керівництвом з єдиного центру. Іншими словами, на нашу країну велася інформаційна атака. І ця атака дала свої результати: склад внутрішнього середовища (культури) було змінено, і по всій країні почали з'являтися ознаки розвалюється країни.
Але є і четвертий факт: Сполучені Штати своєю зовнішньою політикою підтримували поява таких ознак. Вони одні з перших визнали незалежність країн Балтії, підтримували фактори інформаційної атаки та ін Це те, що вони робили офіційно. А що вони робили неофіційно?
Можна з великою часткою впевненості стверджувати, що США були провідною силою, що організувала інформаційну атаку на СРСР.
Але інформаційна атака була не єдиною причиною розвалу СРСР. Керівництво СРСР чудово бачило існували проблеми і могло прийняти ефективні заходи щодо запобігання розвалу країни. Могло, але не прийняло. Політику того періоду (як і періоду правління Єльцина) можна охарактеризувати як "цілеспрямоване бездіяльність". Малоймовірно, щоб у керівництві СРСР не було людей, здатних проаналізувати ситуацію, що склалася і виробити правильне рішення. Або біля керма держави знаходилися одні ідіоти, або в керівництві країни були люди, що діяли в руслі політики розвалу СРСР.
Таким чином, холодна війна закінчилася повною поразкою Радянського Союзу.
З усієї цієї історії можна зробити важливий висновок: держава, не контролює в тій чи іншій формі свій інформаційний простір і свої інформаційні ресурси, не є незалежним.
Зараз події того часу почали поступово стиратися з нашої пам'яті. А даремно. Історію треба пам'ятати.
Я написав цей розділ, коли почув, як письменник Михайло Задорнов сказав, що американці довго намагалися розвалити нашу країну, а ми їх перехитрили і розвалили СРСР самі. Дуже небезпечно для майбутнього Росії, що представники еліти нашого суспільства не розуміють справжніх причин розпаду СРСР.
Хотілося б звернути увагу ще на один факт. У західній Європі (втім як і в Росії) останнім часом стали набирати силу ультраправі руху і політики. Багато з них говорять про необхідність виходу з ЄЕС, але ніхто не говорить про необхідність виходу з НАТО. Звичайно, одного того факту, що США входять в НАТО, але не входять до ЄЕС, недостатньо для того, щоб зробити висновок про причетність США до підтримки правого руху в Європі. Але можна стверджувати, що подібний стан речей відповідає інтересам США в Європі, і вписується в загальну концепцію побудови глобальної гегемонії США, і ще більшого збільшення влади США. Ця концепція була сформульована і активно пропагується Збігнєвом Бжезинським.
Зараз по всьому світу відбуваються процеси глобалізації. Формується єдина світова політична і економічна система. Світ стає єдиним. А раз так, то хтось повинен керувати цим єдиним світом. Зрозуміло, що перший кандидат на управління світом - це США. І політика США буде спрямована, по-перше, на посилення тенденцій глобалізації і, по-друге, на усунення конкурентів на посаду світового жандарма, і в першу чергу - Європи і Росії. Слід зазначити, що Європу усунути принципово легше, ніж Росію, так як Європа - це не єдина держава. Тому, США не роблять активних (підкреслю - активних) заходів щодо усунення Європи. Її можна усунути пізніше. А всі зусилля спрямовані в даний час на розвал Росії. Тільки розуміння цього факту здатне змінити політику Європи щодо Росії. Наступною після Росії буде Європа.
Хотілося б сказати ось ще про що. Росія стала втрачати образ злочинного і тоталітарної держави. Це може призвести до зближення між Росією і Європою. Тому, одним з елементів політики США в Росії буде підтримку образу тоталітарної держави. Одним із способів підтримки такого образу є розвиток екстремістських організацій у Росії.
Розпад СРСР з'явився першим прикладом у світовій історії, коли одна держава зуміла зруйнувати другу державу, не вдаючись до військової сили. Цей приклад показує, наскільки руйнівну силу можуть мати "мирні" політтехнології.
Якщо в 20-му столітті була гонка озброєнь, то в 21-му столітті буде гонка політтехнологій, а сама війна буде розглядатися лише як найпримітивніша політтехнологія. Війну можна порівняти зі спробою виламати двері, замість того, щоб спробувати відкрити замок.
США витрачали величезні кошти на гонку озброєнь. Бюджет Пентагону досягав 300 мільярдів доларів на рік. Вони збиралися знищити СРСР за допомогою військової сили. Але всі ці витрати виявилися марними. Досить було заплатити кілька мільярдів доларів нашим журналістам і продажним політикам, і ми самі почали один одного вбивати.
Але я далекий від думки про те, що абсолютно всі "перестройщікі" діяли за вказівкою з-за кордону. О ні. Більшість демократів кінця 80-х - початку 90-х діяли щиро, відповідно до власних переконань. Я лише стверджую, що з-за кордону, завдяки застосуванню орієнтаційних і фінансових ресурсів, зуміли, по-перше, створити перебудовний рух, а, по-друге, направити його в потрібне русло. Точно так само, як у розглянутому вище прикладі з групою людей, що дивляться в небо, переважна більшість задирати свої голови вгору людей роблять це щиро. І лише п'ятнадцять чоловік з величезного натовпу діють за чиєюсь командою.
У політичних процесах кінця 80-х - початку 90-х слід розрізняти дві складові: зміна політичної системи суспільства і розпад Єдиного Держави. Це два різних процеси, хоча і протікали одночасно, але не є жорстко пов'язаними один з одним. Склалася обставини по іншому, в СРСР могли відбутися ті ж самі демократичні перетворення, і при цьому країна залишилася б єдиною.

Висновок


Отже, з усього вище сказаного, можна зрозуміти, що причин, як освіти, так і розпаду було більше, ніж ми могли собі уявити. Природно, що причинами розпаду послужило те, що уряд хотів централізованої держави на чолі з комуністичною партією, в цьому були і свої плюси, і свої мінуси. Однак, це союзна держава не наказало довго жити. У розпаді СРСР передусім винна правляча верхівка. Влада перенесла найгостріша криза, після якого всі спроби відновлення колишньої системи не приводили до успіхів. Перестала існувати єдина партійна система, з'явилися інші партії. Після кризи багато республік просто не захотіли терпіти диктатуру центральної влади, їм потрібна була своя влада, незалежність, в кінцевому рахунку, вони визнавали свій суверенітет і більше не ставилися до СРСР. Це був ще один удар по центру. Розроблялися нові угоди і декларації, влада намагалася утримати всі на місці, але ця політична система вже віджила своє.
Розпаду СРСР сприяв і розпад соціалістичної системи. У 1989 році почалося виведення радянських військ з країн Східної та Центральної Європи. Ослаблення військової присутності СРСР в союзних країнах викликало активізацію антисоціалістичних настроїв. Розпочаті в них процеси демократизації призвели в кінці 1989 - початку 1990 р. до «оксамитовим» революцій в Польщі, НДР, Чехословаччини, Угорщини, Болгарії, Албанії. У грудні 1989 року збройним шляхом був повалений режим Чаушеску в Румунії. У результаті проведеного в 1990 р. референдуму НДР увійшла до складу ФРН. Ті, що прийшли до влади в цих країнах націонал-демократичні сили, не бажаючи йти по шляху половинчастого та непослідовного реформування, виступили за радикальну і швидку зміну моделі суспільного розвитку. Багаторічний радянський диктат у відношенні з цими країнами, підкріплений військовим присутністю СРСР, не міг не призвести до відходу від нього колишніх союзників і орієнтації їх на Захід.
Навесні 1991 року відбувся офіційний розпуск Ради Економічної Взаємодопомоги і Організації Варшавського Договору, який завершив розпад соціалістичної системи.
У результаті СРСР розпався і до влади прийшли демократи.
Метою мого реферату було: показати основні причини утворення і розпаду СРСР. Я вважаю, що я показав усе, що варто було. Про такі речі, можна багато говорити, оскільки дана тема дуже актуальна в наші дні, у зв'язку з новими політичними кризами. Історію СРСР можна розглядати, як посібник для політиків, які можуть знайти щось корисне, або ж просто виключити помилки минулого, з політики сьогодення, щоб не повторилося те, що сталося всього-то якісь 13 років тому.

Список використаної літератури

 
1. І. Іванов «Цікава політологія»
2. «Історики сперечаються. Тринадцять розмов »- Вид. Политиздат 1988
3. «Посібник з історії СРСР» Вид. Москва 1987
4. Н. Верт «Історія Радянського Держави»
5. Ш. Мунчаев «Політична історія Росії»
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
92.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Геополітичні причини розпаду СРСР
СРСР у 1980 1990 рр. причини та наслідки розпаду
СРСР у 1980-1990 рр. причини та наслідки розпаду
Історія розпаду СРСР
СРСР до і після розпаду
Наслідки розпаду СРСР
Прокуратура після розпаду СРСР
Держава франків становлення розвиток та причини розпаду
Розвиток країн середньої Азії після розпаду СРСР
© Усі права захищені
написати до нас