Природоресурсне право

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет
ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ
І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра економічного права
Контрольна робота
з дисципліни: «природоресурсне право»
студентки III курсу дистанційного навчання
Спеціальність «Менеджмент»
Варіант II
Перевірив
викладач
МІНСЬК
2006

ЗМІСТ
Завдання 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
Завдання 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
Завдання 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

1. Функції управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища.
Екологічне і соціальне значення управління в даній сфері в цілому і державного особливо визначається тим, що шляхом послідовної реалізації вимог законодавства щодо розпорядження природними ресурсами, їх раціонального використання та охорони навколишнього середовища від шкідливих впливів, забезпечується дотримання екологічних прав і законних інтересів людини і громадянина.
Перш за все в рамках управління (а потім - за допомогою правоохоронних органів) досягаються цілі, поставлені правом навколишнього середовища, і його ефективність.
Питання про суб'єктів управління в даній сфері тісно пов'язаний з питанням про види управління. Управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища здійснюється громадськими формуваннями, юридичними особами, державними та муніципальними органами. Відповідно, можна виділити громадське, виробниче, галузеве (відомче) і державне управління. Хоча муніципальні органи не є у відповідності з Конституцією РБ державними, але вони наділяються державно-владними повноваженнями, в силу чого їх управлінська діяльність не виділяється в окремий вид управління у даній сфері.
Так як у відповідності з екологічним законодавством завдання щодо забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища виконуються названими суб'єктами різні, відповідно і зміст управління, здійснюване в рамках того або іншого виду управління, - теж різне. Воно складається з ряду функцій управління. Функція управління являє собою постійний напрям діяльності щодо забезпечення охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування. До таких функцій відносяться:
§ створення системи органів управління у сфері взаємодії суспільства і природи;
§ подзаконное нормотворчість;
§ координація діяльності з управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища;
§ розпорядження (управління) природними ресурсами;
§ планування використання та охорони природних ресурсів і поліпшення стану навколишнього середовища;
§ екологічне нормування;
§ екологічна експертиза;
§ екологічне ліцензування;
§ екологічна сертифікація;
§ екологічний аудит;
§ спостереження за станом навколишнього середовища;
§ облік стану та використання окремих природних об'єктів і навколишнього середовища в цілому, а також шкідливих впливі;
§ контроль за використанням та охороною об'єктів природи;
§ дозвіл в адміністративному порядку спорів про право природокористування і охорони навколишнього середовища.
Очевидно, що не всі суб'єкти управління здійснюють перелічені функції. Наприклад, такі функції, як екологічне нормування, ліцензування, сертифікація виконуються лише в рамках державного управління. Для найбільш повного здійснення функцій відповідні суб'єкти управлінської діяльності наділяються або повинні наділятися адекватними правами і обов'язками по забезпеченню охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування у відповідності до вимог законодавства.

2. Завдання № 1.
Член товариства мисливців Богданович, перебуваючи на території заповідника з рушницею та іншим мисливським спорядженням, несподівано зіткнувся з вовком. Пострілом впритул мисливець застрелив звіра, але був затриманий охороною заповідника. При затриманні Богданович заявив, що він стріляв у порядку самозахисту, крім того, відповідно до правил полювання, винищення вовків - один з обов'язків мисливців, яка не обмежується жодними правилами і умовами.
Дайте визначення поняттю і вкажіть складу особливо охоронюваних природних територій. Охарактеризуйте види відповідальності за порушення законодавства про особливо охоронюваних територіях. До яких видів відповідальності слід залучити Богдановича?
Особливо охоронювані природні території - ділянки землі (включаючи атмосферне повітря над ними і надра) з унікальними еталонними чи іншими цінними природними комплексами та об'єктами, що мають особливе екологічне, наукове, історико-культурне, естетичне та інше значення, вилучені повністю або частково з господарського обороту, щодо яких встановлено особливий режим охорони і використання.
Категорії і види особливо охоронюваних природних територій визначаються залежно від особливостей природних комплексів та об'єктів, що підлягають особливій охороні, встановленого режиму охорони і використання, а також рівня державного управління їх функціонуванням.
Встановлюються такі категорії особливо охоронюваних природних територій:
§ заповідник;
§ національний парк;
§ заказник;
§ пам'ятник природи.
Заповідники і національні парки є особливо охоронюваними природними територіями республіканського значення.
Заказники пам'ятники природи можуть бути особливо охоронюваними природними територіями республіканського або місцевого значення.
Відповідальність за порушення законодавства про особоохраняемих природних територіях і об'єктах.
Особи, винні у нецільовому використанні особливо охоронюваних
природних територій та об'єктів, у тому числі:
§ самовільному зміну меж, відведенні земель особливо охоронюваних територій та об'єктів;
§ здійсненні в межах особливо охоронюваних природних територій
і об'єктів, їх захисних зон забороненої господарської діяльності;
§ порушення порядку користування тваринним і рослинним світом і
порушення правил їх охорони;
§ порушення вимог дозволів на використання цих
територій та об'єктів;
§ псування, пошкодження та знищення природних комплексів,
зарезервованих для включення до складу особливо охоронюваних природних територій та об'єктів, - несуть адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Республіки Білорусь.
Заповідники і національні парки повинні пред'являти юридичним
і фізичним особам позови про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням
встановленого режиму.
За умовою завдання, мисливець знаходився на території заповідника з рушницею та іншим мисливським спорядженням. Відповідно до встановленого режиму заповідників, заборонено перебувати на території заповідників з рушницею, або іншою зброєю. Зі зброєю на території заповідників можуть знаходитися тільки працівники заповідників. За перебування на території заповідника зі зброєю Богдановича слід притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, а також позбавлення прав на полювання, і позбавлення права на зброю.

3. Завдання № 2.
Громадянин Лебедєв на земельній ділянці, переданій йому в приватну власність для ведення особистого підсобного господарства, викопав ставок. У процесі ведення сільськогосподарських робіт Лебедєв не виконував правила зберігання мінеральних добрив, в результаті чого водойму піддався забруднення. Громадянин Лебедєв був притягнутий до адміністративної відповідальності за забруднення вод, проте свою провину заперечував, мотивуючи свої дії тим, що водойма знаходиться в його власності.
Чи мають право приватні власники земель будувати ставки на своїх дільницях? Чи правомірно притягнення до відповідальності Лебедєва?
Відповідно до статті 64, пункту 6 Кодексу Республіки Білорусь про землю, землекористувачі, землевласники та власники земельних ділянок мають право в установленому порядку проводити зрошувальні, осушувальні та інші меліоративні роботи, будувати ставки та інші водойми.
За недотримання правил зберігання мінеральних добрив на громадян накладається адміністративне стягнення, передбачене Кодексом України про адміністративні правопорушення. Також за забруднення водного об'єкта шляхом надходження в нього забруднюючих речовин (побутових, виробничих відходів, стічних вод), що порушують склад і властивості води, в тому числі внаслідок експлуатації несправних очисних споруд, порушень правил транспортування, зберігання, використання мінеральних добрив та інших препаратів. Притягнення до відповідальності громадянина Лебедєва правомірно, тому що, незважаючи на те, що відповідно до Кодексу Республіки Білорусь про землю він має право будувати на своїй земельній ділянці ставки, він допустив правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища. Відповідальність за земельні правопорушення разом з особами, не перебувають у земельних правовідносинах, але допустили порушення правил користування та охорони земель, несуть суб'єкти, які володіють правами на землю (землевласники, землекористувачі та власники землі).
В якості адміністративних стягнень передбачено попередження і штраф.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Балашенко С. А., Демічев Д. М. Екологічне право: навчальний посібник. Мн.: Ураджай, 1999.
2. Закон Республіки Білорусь «Про особливо охоронюваних природних територіях» від 20 жовтня 1994 року в редакції від 23 травня 2000 року.
3. Земельне право: учеб.-метод. комплекс для студентів заоч. і дистанцію. форм навчання спеціальності «Правознавство» / Авт.-сост. Н. А. Шінгель. - Мн.: Фуст БДУ, 2003. - 118 с.
4. Кодекс Республіки Білорусь про землю від 4 січня 1999 року.
5. Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення.
6. Кримінальний кодекс Республіки Білорусь.
7. www.pravo2002.by.ru
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Контрольна робота
23.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Право власності та право повного господарського ведення спільне та відзнаки
Право на позов і право на пред`явлення позову
Міжнародне публічне право Дипломатичне право
Право власності як суб`єктивне право
Право власності як речове право
Цивільне право як приватне право
Право притулку і міжнародне право
Право державної власності на землю в Республіці Білорусь Право приватної власності
Цивільне право як галузь права 2 Цивільне право
© Усі права захищені
написати до нас