Принцип додатковості

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Вадим Руднєв

Принцип додатковості - методологічний принцип, сформульований Нільсом Бором стосовно квантової фізики, згідно з яким, для того щоб найбільш адекватно описати фізичний об'єкт, що відноситься до мікросвіту, його потрібно описувати у взаємовиключних, додаткових системах опису, наприклад одночасно і як хвилю, і як частку ( СР багатозначні логіки).

Ось як інтерпретує культурологічну значущість П. д. для ХХ ст. російський лінгвіст і семіотик В. В. Налімов:

"Класична логіка виявляється недостатньою для опису зовнішнього світу. Намагаючись осмислити це філософськи, Бор сформулював свій знаменитий принцип додатковості (тут і далі в цитатах курсив і розрядка авторські - В.Р), згідно з яким для відтворення в знаковій системі цілісного явища необхідні взаємовиключні, додаткові класи понять.

Ця вимога еквівалентно розширенню логічної структури мови фізики. Бор використовує, здавалося б, дуже простий засіб: визнається допустимим взаємовиключне вживання двох мов, кожен з яких базується на звичайній логіці. Вони описують виключають один одного фізичні явища, наприклад безперервність і атомізм світлових явищ. (...) Бор сам добре розумів методологічне значення сформульованого ним принципу: "... цілісність живих організмів і характеристика людей, що володіють свідомістю, а також людських культур представляють риси цілісності, відображення яких вимагає типово додаткового способу опису". (...) Принцип додатковості - це, власне, визнання того, що чітко побудовані логічні системи діють як метафори: вони задають моделі, які ведуть себе і як зовнішній світ, і не так. Однією логічної конструкції виявляється недостатньо для опису всієї складності мікросвіту. Вимога порушити загальноприйняту логіку при описі картини світу (см. - В. Р.) з усією очевидністю вперше з'явилося в квантовій механіці - і в цьому її особливе філософське значення ".

Пізніше Ю. М. Лотман застосував розширене розуміння П. д. до опису семіотики культури. Ось що він пише:

"... Механізм культури може бути описаний в наступному вигляді: недостатність інформації, що знаходиться в розпорядженні мислячої індивідуальності, робить необхідним для неї звернення до іншої такої ж одиниці. Якби ми могли уявити собі істоту, що діє в умові п про л н о й інформації, то природно було б припустити, що воно не потребує собі подібному для прийняття рішень. Нормальною для людини ситуацією є діяльність в умовах недостатньої інформації. Наскільки ні поширювали б ми коло наших відомостей, потреба в інформації буде розвиватися, обганяючи темп нашого наукового прогресу . Отже, у міру зростання знання незнання буде не зменшуватися, а зростати, а діяльність, стаючи більш ефективною, - не полегшуватися, а утруднятися. У цих умовах недолік інформації компенсується її стереоскопічність - можливістю отримати цілком іншу проекцію тієї ж реальності - (див. - В.Р.) переклад її на зовсім іншу мову. Користь партнера з комунікації полягає в тому, що він д р у р о й.

П. д. обумовлений і чисто фізіологічно - функціональною асиметрією півкуль головного мозку - це свого роду природний механізм для здійснення П. д.

У певному сенсі Бор сформулював П. д. завдяки тому, що Куртом Геделем була доведена так звана теорема про неповноту дедуктивних систем (1931). Відповідно до висновку Геделя - система або несуперечлива, або неповна.

Ось що пише з цього приводу В. В. Налімов:

"З результатів Геделя випливає, що зазвичай використовуються несуперечливі логічні системи, на мові яких виражається арифметика, неповні. Існують істинні твердження, виразність мовою цих систем, які в таких системах довести не можна. (...) З цих результатів випливає також, що ніяке суворо фіксоване розширення аксіом цієї системи не може зробити її повної, - завжди знайдуться нові істини, не виразність її засобами, але не виводяться з неї. (...)

Загальний висновок з теореми Геделя - висновок, що має величезне філософське значення: мислення людини багатше його дедуктивних форм.

Іншим фізичним, але також мають філософський сенс становищем, що безпосередньо стосуються П. д., є сформульоване великим німецьким фізиком ХХ ст. Вернером Гейзенбергом так зване співвідношення невизначеностей. Згідно з цим положенням неможливо рівним чином точно описати два взаємозалежних об'єкта мікросвіту, наприклад координату і імпульс частинки. Якщо ми маємо точність в одному вимірі, то вона буде втрачена в іншому.

Філософський аналог цього принципу був сформульований в останньому трактаті Людвіга Вітгенштейна (див. аналітична філософія, достовірність) "Про достовірність". Для того щоб сумніватися в чомусь би там не було, щось повинне залишатися безсумнівним. Ми назвали цей принцип Вітгенштейна "принципом дверних петель".

Вітгенштейн писав:

"В о п р о с и, які ми ставимо, і наші з о м н е н і я грунтуються на тому, що певні пропозиції звільнені від сумніву, що вони немов петлі, на яких обертаються ці питання і сумніви. (.. .) Тобто це належить до логіки наших наукових досліджень, що певні речі і в с а м о м д е л е безперечні. (...) Якщо я хочу, щоб двері оберталися, петлі повинні бути нерухомі ".

Таким чином, П. д. має фундаментальне значення в методології культури ХХ ст., Обгрунтовуючи релятивізм пізнання, що в культурній практиці закономірно призвело до появи феномена постмодернізму, який ідею стереоскопічності, додатковості художніх мов звів у головний естетичний принцип.

Список літератури

Бор Н. Атомна фізика і людське пізнання - М., 1960

Гейзенберг В. Кроки за горизонт. - М., 1987.

Налімов В. В. Імовірнісна модель мови. - М., 1979.

Лотман Ю. М. Феномен культури / / Лотман Ю. М. Ізбр. статті в 3 тт. - Таллінн, 1992. - Т. 1.

Вітгенштейн Л. Про достовірності / Пер. А. Ф. Грязнова / / Зап. філософії, 1984. - М 4.

Руднєв В. Текст і реальність: Напрямок часу в культурі / / Wiener slawisticher Almanach, 1987. - В. 17.

Руднєв В. Про недостовірності / / Логос, 1997. - Вип. 9.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Культура і мистецтво | Доповідь
12.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Філософські аспекти взаємної додатковості гравітермодінаміческіх параметрів
Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону Поняття злочину та його
Принцип лотереї
Принцип наочності 2
Принцип систематичності
Принцип Aufbau
Принцип інтерференції
Принцип диспозитивності
Принцип законності
© Усі права захищені
написати до нас