Принципи побудови податку на додану вартість

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Принципи побудови податку на додану вартість

План

I Введення

II Принципи побудови податку на додану вартість

Платники податку на додану вартість

Об'єкти оподаткування

Оподатковуваний оборот

Ставки податку

Порядок розрахунків за реалізовані товари (роботи, послуги)

Порядок обчислення податку

Терміни сплати податку і подання розрахунків

Порядок ведення бухгалтерського обліку з податку на додану вартість

III Висновок

Література

 

I Введення

Податок на додану вартість є одним з найбільш складних для розуміння і розрахунку податків в Російській Федерації. Для розуміння принципів побудови податку на додану вартість потрібно вивчити законодавчу базу (закон, інструкцію, різні зміни та доповнення до цих документів), що відноситься до даного питання і з'ясувати ряд основних проблем.

Для розуміння структури податку потрібно з'ясувати такі питання, як суб'єкти та об'єкти оподаткування податком на додану вартість, принципи визначення бази оподаткування, ставки та строки сплати податку, і порядок його обчислення, особливості обчислення податку на додану вартість для організацій різних видів діяльності, порядок ведення бухгалтерського обліку з цього податку та деякі інші.

У своїй роботі я розгляну ті з перелічених питань, які здаються мені найбільш важливими і цікавими.

У Росії податок на додану вартість обчислюється і сплачується на підставі Інструкції № 39 від 11.10.1995 року Державної податкової служби Російської Федерації.

Інструкція видана на підставі: Закону Російської Федерації від 6 грудня 1991 року № 1992-1 "Про податок на додану вартість" із внесеними змінами та доповненнями та постанови Верховної Ради Російської Федерації від 6 грудня 1991 р. № 1994-1 "Про порядок введення в дію Закону Російської Федерації "Про податок на додану вартість"; Закону Російської Федерації від 27 грудня 1991 р. № 2118-1 "Про основи податкової системи Російській Федерації"; Закону РРФСР від 21 березня 1991 р. № 943-1 "Про Державну податкову службу РРФСР "; Указу Президента Російської Федерації від 22 грудня 1993 р. № 2270" Про деякі зміни в оподаткуванні та у взаєминах бюджетів різних рівнів ".

Податок на додану вартість є формою вилучення в бюджет частини доданої вартості, створюваної на всіх стадіях виробництва і визначається як різниця між вартістю реалізованих товарів, робіт і послуг та вартістю матеріальних витрат, віднесених на витрати виробництва та обігу.

II Принципи побудови податку на додану вартість

Платники податку на додану вартість

Платниками податку на додану вартість є: - організації незалежно від форм власності та відомчої належності, які відповідно до законодавства Російської Федерації статус юридичних осіб (державні і муніципальні підприємства; господарські товариства і суспільства; установи; інші види організацій), які здійснюють виробничу та іншу комерційну діяльність; - підприємства з іноземними інвестиціями, які здійснюють виробничу та іншу комерційну діяльність; - індивідуальні (сімейні) приватні підприємства, що здійснюють виробничу та іншу комерційну діяльність; - філії, відділення та інші відокремлені підрозділи організацій (підприємств), що знаходяться на території Російської Федерації, самостійно реалізують товари (роботи, послуги); - міжнародні об'єднання та іноземні юридичні особи, які здійснюють виробничу та іншу комерційну діяльність на території Російської Федерації.

Об'єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є: - обороти по реалізації на території Російської Федерації товарів, виконаних робіт і наданих послуг; - товари, що ввозяться на територію Російської Федерації відповідно до митними режимами, встановленими митним законодавством Російської Федерації.

При реалізації товарів об'єктом оподаткування є обороти по реалізації усіх товарів як власного виробництва, так і придбаних на стороні.

З метою оподаткування товаром вважається: продукція (предмет, виріб), у тому числі виробничо-технічного призначення; будівлі, споруди та інші види нерухомого майна; електро-і теплоенергія, газ, вода.

При реалізації робіт об'єктом оподаткування є об'єми виконаних будівельно-монтажних, ремонтних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних, проектно-вишукувальних, реставраційних та інших робіт.

При реалізації послуг об'єктом оподаткування є виручка, отримана від надання: - послуг пасажирського та вантажного транспорту, включаючи транспортування (передачу) газу, нафти, нафтопродуктів, електричної та теплової енергії, послуг з навантаження, розвантаження, перевантаження товарів, зберігання; - послуг по здачі в оренду майна і об'єктів нерухомості, у тому числі і з лізингу; - посередницьких послуг; - послуг зв'язку, побутових, житлово-комунальних послуг; - послуг фізичної культури і спорту; - послуг по виконанню замовлень підприємствами торгівлі; - рекламних послуг; - інноваційних послуг, послуг з обробки даних і інформаційному забезпеченню; - інших платних послуг крім здачі в оренду землі.

До оборотів, оподатковуваним податком, відносяться також: - обороти з реалізації товарів (робіт, послуг) усередині організації (підприємства) для власного споживання, витрати по яким не відносяться на витрати виробництва та обігу, а також своїм працівникам; - обороти з реалізації товарів ( робіт, послуг) без оплати вартості в обмін на інші товари (роботи, послуги); - обороти з передачі безоплатно або з частковою оплатою товарів (робіт, послуг) іншим організаціям (підприємствам) чи фізичним особам, включаючи працівників підприємства; - обороти з реалізації предметів застави, включаючи їх передачу заставодержателю при невиконанні забезпеченого заставою зобов'язання.

Оподатковуваний оборот

Для визначення оподатковуваного обороту приймається вартість реалізованих товарів (робіт, послуг) обчислена: - виходячи з вільних (ринкових) цін і тарифів, без включення до них податку на додану вартість; - виходячи з державних регульованих оптових цін і тарифів, без включення до них податку на додану вартість; - виходячи з державних регульованих роздрібних цін і тарифів, що включають в себе податок на додану вартість.

При обчисленні оподатковуваного обороту по товарах, з яких справляються акцизи, в нього включається сума акцизів.

У оподатковуваний оборот включаються кошти, отримані від інших організацій і підприємств (за винятком коштів, що зараховуються до статутних фондів організацій (підприємств) його засновниками в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, коштів на цільове бюджетне фінансування, а також на здійснення спільної діяльності), доходи , отримані від передачі у тимчасове користування фінансових ресурсів (фінансової допомоги) при відсутності ліцензій на здійснення банківських операцій, а також кошти від стягнення штрафів, стягнення пенею, виплати неустойок, отримані за порушення зобов'язань, передбачених договорами поставки товарів (виконання робіт, надання послуг) ; суми авансових та інших платежів, що надійшли в рахунок майбутніх поставок товарів чи виконання робіт (послуг) на розрахунковий рахунок, та суми, отримані в порядку часткової оплати по розрахунковим документам за реалізовані товари (роботи, послуги).

Кошти, що надаються безоплатно іноземними організаціями російським організаціям (підприємствам) у вигляді гранту на здійснення цільових програм з наступним звітом про їх використання, об'єктом оподаткування не є.

До засобів цільового бюджетного фінансування, що не включаються в оподатковуваний податком на додану вартість оборот, відносяться кошти, що перераховуються на відповідні рахунки підприємств та установ, що передбачаються в бюджетах різного рівня на фінансування цільових програм і заходів.

Придбані товари (роботи, послуги) за рахунок коштів цільового бюджетного фінансування сплачуються з урахуванням податку на додану вартість, який не підлягає відшкодуванню. Суми зазначеного податку в цьому випадку на витрати виробництва і обігу не відносяться, а покриваються за рахунок вищеназваних джерел.

Спільна діяльність без створення для цієї мети юридичної особи здійснюється на основі договору між її учасниками; за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються шляхом об'єднання майна і зусиль спільно діяти для досягнення спільної господарської чи іншої мети, що не суперечить законодавчим актам.

Майно, створене або придбане в ході спільної діяльності, і отримані результати враховуються на окремому (відокремленому) балансі у того її учасника, якому відповідно до договору доручено ведення спільних справ учасників договору. Товари (роботи, послуги), реалізовані в рамках спільної діяльності, підлягають обкладенню податком на додану вартість у загальновстановленому порядку. Дані окремого (відособленого) балансу в баланс організації (підприємства), провідного загальні справи, не включаються. У бухгалтерській звітності учасників договору про спільну діяльність відображаються прибуток, збитки та інші результати спільної діяльності, що належать, згідно з угодою, кожному з учасників.

Не обкладається податком частка прибутку, що отримується кожним з учасників спільної діяльності, після сплати всіх податків, включаючи податок на додану вартість.

За організаціям (підприємствам), що здійснюють реалізацію продукції (робіт, послуг) за цінами не вище фактичної собівартості, для цілей оподаткування приймається ринкова ціна на аналогічну продукцію (роботи, послуги), що склався на момент реалізації, але не нижче фактичної собівартості.

У випадку якщо організація (підприємство) не могла реалізувати продукцію за цінами вище собівартості через зниження її якості чи споживчих властивостей (включаючи моральний знос), або якщо склалися ринкові ціни на цю чи аналогічну продукцію виявились нижче фактичної собівартості цієї продукції, то для цілей оподаткування приймається фактична ціна реалізації продукції.

Під ринковими цінами розуміються ринкові ціни, що склалися в регіоні на момент реалізації товарів (робіт, послуг) при здійсненні угоди. Під регіоном слід розуміти сферу обігу продукції в даній місцевості, яка визначається виходячи з економічної можливості покупця придбати товар на найближчій по відношенню до покупця території. При цьому під найближчою територією розуміється конкретний населений пункт чи група населених пунктів, що знаходяться в межах кордонів адміністративно-територіальних, національно-державних утворень.

Якщо організація (підприємство) протягом 30 днів до реалізації продукції за цінами, не перевищують її фактичну собівартість реалізувало (реалізовувало) аналогічну продукцію за цінами її фактичної собівартості, за всіма угодами з метою оподаткування застосовуються ціни, обчислені з максимальних цін реалізації цієї продукції.

У разі реалізації продукції за цінами нижче собівартості (вартості придбання) виникає негативна різниця між сумами податку, сплаченими постачальникам, і сумами податку, обчисленого з реалізації товарів, відноситься на прибуток, що залишається в розпорядженні організацій (підприємств) після сплати податку на прибуток, і заліку в рахунок майбутніх платежів або відшкодування з бюджету не підлягає.

При обміні організаціями (підприємствами) продукцією (роботами, послугами) чи її передачі безоплатно оподатковуваний оборот визначається виходячи з середньої ціни реалізації (без урахування податку на додану вартість) такої або аналогічної продукції (робіт, послуг), розрахованої за місяць, в якому здійснювалась зазначена угода, а в разі відсутності такої або аналогічної продукції (робіт, послуг) за місяць - виходячи з ціни (без урахування податку на додану вартість) її останньої реалізації, але не нижче фактичної собівартості.

Якщо організація (підприємство) обмінює знову освоєну продукцію, яка раніше не вироблялася, чи обмінює придбану продукцію, то для цілей оподаткування приймаються фактичні ринкові ціни на аналогічну продукцію, що склалися в даному регіоні на момент реалізації продукції при здійсненні операції, але не нижче її фактичної собівартості .

При реалізації придбаної продукції в її собівартість включаються вартість придбання, витрати на доставку, зберігання, реалізації та інші аналогічні витрати. За основними засобами, а іншому майну, за якими нараховується знос, приймається їх залишкова вартість.

У разі натуральної оплати праці товарами (в тому числі власного виробництва) чи реалізації підприємством населенню, включаючи своїх працівників, цих товарів через касу за цінами не вище собівартості оподатковуваний оборот визначається в аналогічному порядку.

При безоплатній передачі товарів (робіт, послуг) платником є сторона, яка їх передає.

При використанні усередині організації (підприємства) товарів (робіт, послуг) власного виробництва, витрати по яким не відносяться на витрати виробництва та обігу, за основу визначення оподатковуваного обороту приймається вартість цих чи аналогічних товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи із застосовуваних цін ( тарифів), а при їх відсутності - фактична собівартість.

Оподатковуваним оборотом при виготовленні товарів з давальницької сировини та матеріалів є вартість їх обробки (включаючи витрати і прибуток), а по підакцизним товарам - вартість обробки з урахуванням акцизів.

Суми податку на додану вартість за багатооборотної тарі, яка має заставні ціни, сплачуються при її реалізації організаціями-виробниками (підприємствами-виробниками) покупцям.

Якщо продукція і товари затарюються в споживацьку тару одноразового використання (коробки, поліетиленові пакети, інші пакувальні матеріали), що включається в ціну готової продукції, або в транспортну тару (дерев'яну, картонну), оплачувану понад цін на готову продукцію, то вартість цієї тари включається до оподатковуваний оборот.

Суми податків або інших платежів до бюджету, відносяться відповідно до чинного законодавства на собівартість продукції (робіт, послуг), не підлягають виключенню з оподатковуваного обороту при розрахунку податку на додану вартість.

Не обкладаються податком: а) обороти з реалізації продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг одними підрозділами організації (підприємства) для промислово-виробничих потреб іншим підрозділам цього ж підприємства (внутрішньозаводський оборот), б) обороти вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств з реалізації вугілля та продуктів вуглезбагачення углесбитовим органам; в) кошти засновників, що вносяться до статутних фондів у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації; г) кошти, отримані у вигляді паю (частки) в натуральній і грошовій формі при ліквідації або реорганізації організацій (підприємств) в розмірі, що не перевищує їх статутний фонд, а також пай (частка) юридичних осіб при виході з організацій (підприємств) в розмірі, що не перевищує вступний внесок; д) кошти, що перераховуються головної організації (підприємству), минаючи рахунки реалізації, відокремленими підрозділами з прибутку, що залишилася в їхньому розпорядженні після остаточних розрахунків з бюджетом по податках, для здійснення централізованих функцій з управління всіма структурними підрозділами, що входять до складу головної організації (підприємства), а також для формування централізованих фінансових фондів (резервів); е) кошти, що перераховуються головною організацією (підприємством) своїм відособленим підрозділам (філіям, відділенням та ін) з централізованих фінансових фондів (резервів) як вторинного перерозподілу прибутку для витрачання за цільовим призначенням.

Якщо зазначені в пунктах "д" і "е" кошти використовуються на інші цілі (наприклад, комерційну діяльність), вони підлягають обкладенню податком на додану вартість у загальновстановленому порядку; ж) кошти, що залишилися після сплати податків та інших обов'язкових платежів, а також кошти резервного фонду, передані установами банків у структурі однієї юридичної особи; з) бюджетні кошти, які надаються на поворотній та безповоротній основі з бюджетів різних рівнів на фінансування цільових програм і заходів, а також доходи, отримані бюджетами різних рівнів за надання бюджетних коштів, і) кошти, що надаються у благодійних цілях організаціям на потреби малозабезпечених, соціально незахищених категорій громадян, які є реальними одержувачами таких засобів, а також грошові (спонсорські) кошти, що направляються на цільове фінансування некомерційних організацій, які не займаються господарською (підприємницької) діяльністю і не мають оборотів по реалізації продукції (робіт, послуг), крім вибулого майна, за умови, що дані кошти враховуються на окремому рахунку і про їх цільове використання представлені звіти до податкових органів.

Для будівельних, будівельно-монтажних і ремонтних організацій оподатковуваним оборотом є вартість реалізованої будівельної продукції (робіт, послуг), що визначається виходячи з договірних цін з урахуванням їх змін, викликаних в процесі виконання робіт підвищенням (зниженням) цін на будівельні матеріали та конструкції, тарифів на транспортні та інші види послуг.

Роботи, виконані господарським способом, вартість яких не відноситься на витрати виробництва, оподатковуються у загальновстановленому порядку в міру виконання і віднесення їх на рахунок 08 "Капітальні вкладення". Сума податку на додану вартість по матеріальних ресурсів, палива, робіт, послуг, вартість яких списується на будівництво об'єкта, відноситься на розрахунки з бюджетом у визначеному інструкцією порядку.

При виконанні робіт господарським способом - обсяги реалізації визначаються на підставі сум, відображених за дебетом рахунка 08 "капітельні вкладення". При цьому суми нарахованого податку на додану вартість, враховані на рахунку 08 "Капітальні вкладення", кореспондують з кредитом рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом".

Під реалізованої будівельної продукцією (роботами, послугами) слід розуміти обсяги реалізації, що відображаються за кредитн. рахунку 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)", виходячи з методу визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), що встановлюється організацією при прийнятті облікової політики на звітний рік.

Ставки податку

Ставки податку на додану вартість встановлюються у таких розмірах: - 10 відсотків по продовольчих товарах (за винятком продакцізних) за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, і товарах для дітей за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України. При реалізації для промислової переробки та промислового споживання зазначених продовольчих товарів (за винятком продакцізних) також застосовується ставка податку в розмірі 10 відсотків; - 20 відсотків - по інших товарах (робіт, послуг), включаючи продакцізние продовольчі товари.

При реалізації товарів (робіт, послуг) за цінами і тарифами, що включає в себе податок на додану вартість за ставками 20 відсотків і 10 відсотків з 1 квітня 1995 застосовуються розрахункові ставки з урахуванням спеціального податку відповідно 16,46 і 8,97 відсотка.

Порядок розрахунків за реалізовані товари (роботи, послуги) Реалізація товарів (робіт, послуг) проводиться: - за вільними відпускними цінами і тарифами, збільшеним на суму податку на додану вартість; - за державними регульованими цінами і тарифами, збільшеним на суму податку на додану вартість ; - за державними регульованими цінами і тарифами, що включає в себе податок на додану вартість.

Сума податку на додану вартість виділяється окремим рядком: - в розрахункових документах (доручення, вимоги-доручення, вимоги), реєстрах чеків і реєстрах на отримання коштів з акредитива, прибуткових касових ордерах; - у первинних облікових документах (рахунках, рахунках-фактурах, накладних , актах виконаних робіт тощо), на підставі яких проводяться розрахунки при бартерних угодах, попередній оплаті (аванси), розрахунки з використанням векселів та заліку взаємних вимог.

При відвантаженні товарів, надання послуг, виконання робіт, не обкладаються податком, розрахункові документи, реєстри, прибуткові касові ордери та первинні облікові документи виписуються без виділення сум податку на додану вартість і на них робиться напис або ставиться штамп "Без податку (ПДВ)".

Розрахункові документи та реєстри, в яких не виділена сума податку, банками не повинні прийматися до виконання.

У разі часткового акцепту вимоги (вимоги-доручення) в якому був виділений податок, відповідно зменшуються суми, належні постачальнику. У заяві про відмову від акцепту (у телеграмі) покупець зі складу загальної суми, від оплати якої він відмовляється, зобов'язаний виділити суму податку, що припадає на суму відмови.

Розрахунки між господарюючими суб'єктами держав-учасниць СНД по реалізованим товарів (робіт, послуг) здійснюються за цінами і тарифами, збільшеним на суму податку на додану вартість. Оформлення документів за реалізовані товари (роботи, послуги) проводиться на підставі порядку, викладеного вище.

Порядок обчислення податку

Податок на додану вартість на купується сировину, матеріали, паливо, комплектуючі та інші вироби, основні засоби та нематеріальні активи, а також роботи (послуги), що виконуються сторонніми організаціями, які використовуються для виробничих цілей, на витрати виробництва і обігу не відноситься, за винятком реалізації товарів (робіт, послуг), звільнених від податку на додану вартість, за якими не проводиться відшкодування (залік) податку, сплаченого постачальникам.

Сума податку на додану вартість, що підлягає внесенню до бюджету, визначається як різниця між сумами податку, отриманими від покупців за реалізовані ними товари (роботи, послуги), і сумами податку, фактично сплаченими постачальникам за матеріальні ресурси (роботи, послуги), вартість яких відноситься на витрати виробництва та обігу.

Сума податку на додану вартість, що підлягає внесенню до бюджету заготівельними, постачальницько-збутовими, оптовими та іншими організаціями (підприємствами), що займаються продажем та перепродажем товарів, в тому числі за договорами комісії та доручення (за винятком організацій роздрібної торгівлі, громадського харчування та аукціонного продажу товарів), визначається як різниця між сумами податку, отриманими від покупців за реалізовані товари (роботи, послуги), і сумами податку, сплаченого постачальникам цих товарів і матеріальних ресурсів (робіт, послуг), вартість яких відноситься на витрати виробництва та обігу.

При цьому до сум податку, отриманими від покупців, відносяться не тільки кошти, що надійшли на рахунки (у касу) підприємства, але також суми податку, нараховані виходячи з відображеної по рахунку 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)" вартості реалізованих товарів ( робіт, послуг). У ці суми податку включаються також податок по інших об'єктах, що підлягають обкладенню податком на додану вартість відповідно до чинного законодавства (суми авансових та інших платежів, що надійшли в рахунок майбутніх поставок або виконання робіт (послуг), суми, отримані в порядку часткової оплати по розрахунковим документам за реалізовані товари (роботи, послуги), кошти, отримані від інших підприємств і організацій тощо).

Суми податку на додану вартість у заготівельних, постачальницько-збутових, оптових та інших організацій (підприємств), що займаються продажем та перепродажем товарів, за що надійшли і оприбуткованих товарів, придбаних для перепродажу, приймаються до заліку після їх фактичної оплати постачальникам незалежно від факту реалізації цих товарів .

Заготівельні, оптові, постачальницько-збутові та інші організації (підприємства), що займаються продажем та перепродажем товарів, в тому числі за договорами комісії та доручення, які отримують дохід у вигляді різниці в цінах, націнок, надбавок, винагород, інших зборів, оподатковуваний оборот визначають на основі вартості реалізованих покупцям товарів (робіт, послуг) виходячи із застосовуваних цін без включення до них податку на додану вартість.

У розрахункових документах за реалізовані товари (роботи, послуги) у таких організацій окремим рядком вказується продажна ціна і сума податку на додану вартість, обчислена за відповідними ставками цієї від ціни в розмірі 20 або 10 відсотків.

У тому випадку, якщо вищевказані організації (підприємства), реалізацію своїх товарів (робіт, послуг) здійснюють через посередників, за договорами комісії або доручення, платниками податку на додану вартість є як комісіонери або повірені, так і комітенти або довірителі.

Оподатковуваним оборотом у цих підприємств (організацій) є: - у комітента або довірителя - вартість товарів, переданих комісіонеру або повіреному без податку на додану вартість. При цьому сума податку, що підлягає внеску до бюджету, обчислюється у вигляді різниці між сумами податку по товарах, переданим комісіонеру або повіреному, і сумами податку, сплаченими постачальникам товарів (робіт, послуг); - у комісіонера або повіреного - вартість товарів (робіт, послуг ), реалізованих покупцям виходячи із застосовуваних цін без включення до них податку на додану вартість. При цьому сума податку, що підлягає внеску до бюджету комісіонером або повіреним за цим оборотам, обчислюється у вигляді різниці між сумами податку, отриманими від покупців товарів, і сумами податку, зазначеними комітентом або довірителем під час передачі цих товарів комісіонеру або повіреному; - у комісіонера або повіреного - сума комісійної винагороди у разі реалізації товарів (робіт, послуг) без участі в розрахунках комісіонера або повіреного.

Сума податку, що підлягає внеску до бюджету комісіонером або повіреним визначається у вигляді різниці між сумами податку, обчисленими з комісійної винагороди за відповідними обліковими ставками, і сумами податку по матеріальних цінностей (робіт, послуг), оплачених комісіонером або повіреним відповідним постачальникам і в установленому порядку відносяться у комісіонера або повіреного на витрати обігу.

Організації (підприємства), що випускають і реалізують товари, оподатковувані за ставками податку на додану вартість у розмірах 10 і 20 відсотків, повинні вести роздільний облік реалізації товарів і сум податку за ним у розрізі застосовуваних ставок, крім організацій роздрібної торгівлі та громадського харчування.

Податок на додану вартість на придбані матеріальні ресурси, ввезені на територію Російської Федерації, які використовуються у виробничих цілях, на витрати виробництва і обігу не відноситься і враховується в порядку, встановленому для російських товарів.

За що ввозяться оподатковуваним товарах (і сировини для їх виробництва) після випуску їх у вільний обіг для подальшої реалізації податок на додану вартість на всіх стадіях проходження і реалізації товарів на території Росії обчислюється в порядку, встановленому для товарів вітчизняного виробництва.

При реалізації заготівельними, постачальницько-збутовими, оптовими та іншими організаціями (підприємствами), що займаються продажем та перепродажем товарів, в тому числі за договорами комісії та доручення, товарів, звільнених від сплати податку на додану вартість при митному оформленні, сума податку, що підлягає внеску в бюджету, визначається у вигляді різниці між сумою податку, нарахованої за встановленою ставкою до продажної ціни цих товарів, зменшеною на величину митної вартості, мита, зборів на митне оформлення, і сумою податку, сплаченої постачальникам матеріальних ресурсів, вартість яких відноситься на витрати обігу.

Суми витрат по проїзду до місця службового відрядження і назад, включаючи витрати за користування в поїздах постільними речами, а також витрати по найму житлового приміщення, що відшкодовуються за нормами, встановленими законодавством, включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість. При цьому сума податку, сплачена при відшкодуванні таких витрат (в межах норми), визначається за розрахунковою ставкою від суми зазначених витрат, а понад норму - податок відшкодуванню не підлягає.

Вартість матеріальних цінностей (робіт, послуг), придбаних для виробничих потреб в організацій роздрібної торгівлі та у населення за готівковий розрахунок, до заліку в покупця не приймається і розрахунковим шляхом не виділяється.

При придбанні матеріальних цінностей (робіт, послуг) для виробничих потреб за готівковий розрахунок у організації-виробника (підприємства-виробника), при наявності прибуткового касового ордера і накладної на відпуск товарів із зазначенням суми податку окремим рядком, податку на додану вартість відображається за дебетом рахунка 19 і літочислення його виробляється в загальновстановленому порядку.

У випадках, коли у первинних облікових документах (рахунках, рахунках-фактурах, накладних, прибутково-касових ордерах, актах виконаних робіт тощо), що підтверджують вартість придбаних матеріальних ресурсів (робіт, послуг), на виділена сума податку на додану вартість, і в розрахункових документах (доручення, вимоги-доручення, вимоги, реєстрах чеків і реєстрах на отримання коштів з акредитива) обчислення її розрахунковим шляхом не проводиться. Тому вартість придбаних матеріальних ресурсів (робіт, послуг), включаючи передбачуваний по них податок на додану вартість, оприбутковується платником податку на балансових бухгалтерських рахунках 10 "Матеріали" і ін на всю суму пред'явленого рахунку з наступним списанням у встановленому порядку на витрати виробництва (обігу) .

При визначенні сум податку на додану вартість, які підлягають внеску до бюджету з паливно-мастильних матеріалів, придбаних за готівковий розрахунок через АЗС, до заліку приймаються суми податку в розмірі 13,65 відсотків від вартості цих матеріалів та спеціального податку в розмірі 1,02 відсотка. У разі зміни постачальницько-збутової надбавки для організацій нафтопродуктозабезпечення зазначений вище розмір уточнюється при необхідності Державною податковою службою Російської Федерації за узгодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації.

Організації (підприємства), які використовують для своєї продукції многооборотную тару, що має заставні ціни, в тому числі склопосуду, враховують цю тару за заставними цінами, що включає податок, на рахунку 10 "Матеріали" без пред'явлення за нею до заліку сум податку на додану вартість, сплачених постачальникам при її придбанні.

Суми податку за тару одноразового використання пред'являються до заліку організаціями (підприємствами), які отримують продукцію в цій тарі, у складі загальної суми податку з цієї продукції в загальновстановленому порядку.

При визначенні сум податку, що підлягають сплаті до бюджету, по транспортній тарі, оплачуваної понад цін на готову продукцію, до заліку приймаються суми податку, обчислені від тієї вартості (частини вартості) тари, яка оплачена понад цін.

Не виключається з податкової суми, отриманої від покупців, податок, сплачений постачальникам: - по товарах (роботах, послугах), використаних на невиробничі потреби, за якими сплата податку здійснюється за рахунок відповідних джерел фінансування, а також по здобувається службовим легкових автомобілів та мікроавтобусів.

Цей порядок не застосовується щодо колгоспів, радгоспів, селянських (фермерських) господарств, міжгосподарських та інших сільськогосподарських підприємств і організацій, у яких суми податку на додану вартість по товарах (роботах, послугах), використаних на невиробничі потреби не підлягають вирахуванню.

До товарів (робіт, послуг), використаних на невиробничі потреби селянськими (фермерськими) господарствами, не належать товари (роботи, послуги) особистого споживання.

- По товарах (роботах, послугах), використаних при виготовленні продукції та здійсненні операцій, звільнених від податку відповідно до підпунктів "е" - "ш" пункту 1 статті 5 Закону Російської Федерації "Про податок на додану вартість". Суми податку, сплачені постачальникам за такими товарами (роботами, послугами), відносяться на витрати виробництва та обігу.

В окремих випадках з урахуванням специфіки діяльності організацій (підприємств) Державна податкова служба Російської Федерації за узгодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації, як виняток, може розглянути питання про відшкодування податку на додану вартість, сплаченого постачальникам товарів (робіт, послуг), за питомою вагою оподатковуваних оборотів в загальній сумі виручки від реалізації, включаючи як оподатковувані, так і неоподатковувані обороти.

У разі перевищення сум податку, фактично сплачених постачальникам за придбані (оприбутковані) товарно-матеріальні ресурси (роботи, послуги), а також основні засоби та нематеріальні активи, введені в експлуатацію і прийняті на облік, над сумами податку, обчисленого з реалізації товарів (робіт , послуг), включаючи і інші засоби, що підлягають обкладенню податком, що виникає різниця зараховується в рахунок майбутніх платежів або відшкодовується з бюджету за рахунок загальних платежів податків податковими інспекціями на підставі представлених розрахунків і за письмовою заявою платника податків у десятиденний термін з дня отримання розрахунку за відповідний звітний період. При цьому повернення податку не проводиться за розрахунками, наданими платником податків після закінчення трирічного терміну.

Трирічний термін визначається в даному випадку починаючи з 1-го числа місяця, наступного за звітним, в якому підлягав відрахування податок на додану вартість по матеріальних цінностей, включаючи основні засоби та нематеріальні активи, але не був включений платником податку в розрахунок (податкову декларацію).

Іноземні організації, які є платниками податку на додану вартість та перебувають на обліку в податковому органі, при реалізації товарів (робіт, послуг) на території Російської Федерації обчислюють і сплачують податок на додану вартість у порядку, встановленому Законом Російської Федерації від 06.12.91 № 1992 - 1 "Про податок на додану вартість" (з наступними змінами та доповненнями).

При реалізації товарів (робіт, послуг) на території Російської Федерації іноземними організаціями, що перебувають на обліку в податковому органі, які здійснюють виробничу та іншу комерційну діяльність на території Російської Федерації, сума податку на додану вартість, що підлягає внеску до бюджету, визначається у вигляді різниці між сумами податку, отриманими від реалізації на території Російської Федерації як ввезених товарів, так і вироблених (придбаних) на цій території товарів (робіт, послуг), і сумами податку, сплаченими митним органам при ввезенні товарів, а також з матеріальних ресурсів виробничого призначення, придбаних на території Росії.

У разі реалізації товарів (робіт, послуг) на території Російської Федерації іноземними організаціями, які не перебувають на обліку в податковому органі, податок на додану вартість сплачується в повному розмірі російськими організаціями (підприємствами) за рахунок коштів, що перераховуються іноземним організаціям або іншим особам, зазначеним цими іноземними організаціями. При цьому в оподатковуваний оборот включається повна сума виручки, отримана від російських організацій - покупців (підприємств - покупців).

Після сплати податку російськими організаціями (підприємствами) іноземні організації мають право на відшкодування сум податку на додану вартість, фактично сплачених до бюджету при ввезенні товарів на територію Російської Федерації, а також з матеріальних ресурсів виробничого призначення, придбаних на території Російської Федерації, за умови взяття на облік як платника податків.

Відшкодування сплачених сум податку іноземної організації проводиться податковим органом, в якому проведено фактична сплата російської організацією (підприємством), за рахунок загальних надходжень податків протягом трьох місяців з дня отримання таких документів: - письмової заяви іноземної організації; - контракту (копії контракту) з російської організацією (підприємством) або прирівняних до неї документів; - платіжних документів, що підтверджують фактичну сплату податку на додану вартість іноземної організацією (підприємством).

У всіх випадках як при сплаті податку на додану вартість самої іноземною організацією (підприємством), так і через російську організацію (підприємство) при виникненні негативної різниці між сумами податку, сплаченими постачальникам, і сумами податку, обчисленого з реалізації товарів (робіт, послуг), відшкодування з бюджету не здійснюється.

Даний порядок не застосовується у випадках оплати російськими організаціями (підприємствами) імпортних товарів, що ввозяться на територію Російської Федерації по зовнішньоторговельних контрактах.

При експорті організаціями (підприємствами) товарів (робіт, послуг) у разі, якщо суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам матеріальних ресурсів, до моменту експорту не відшкодовані, вони підлягають відшкодуванню в порядку, розглянутому вище.

Для обгрунтування пільг з оподаткування експортованих товарів (робіт, послуг), у тому числі через посередницькі організації, за договором комісії або доручення в податкові органи пред'являються в обов'язковому порядку наступні документи: - контракт (копія контракту) з іноземною фірмою на поставку товарів (робіт, послуг) або прирівняний до нього документ; - платіжні документи, що підтверджують оплату іноземним партнером експортованих товарів (робіт, послуг); - вантажна митна декларація з штампом митниці "випуск дозволено", товаросупровідні документи, що підтверджують перетин вантажем кордону (коносамент, міжнародна товарно-транспортна накладна про перевезення міжнародним автотранспортом, міжнародна авіаційна накладна, залізнична накладна).

При відсутності хоча б одного з вищеназваних документів пільга по експорту не надається.

Обкладенню податком підлягають суми, отримані в порядку часткової оплати розрахункових документів за реалізовані товари (роботи, послуги), а також суми авансових та планових платежів, що надійшли на розрахунковий рахунок в рахунок майбутніх поставок товарів чи виконання робіт (послуг).

Зазначені суми у організацій роздрібної торгівлі та громадського харчування обкладаються податком в частині різниці в цінах або відповідних їй надбавок і націнок.

У разі повернення покупцями товарів після оплати розрахункових документів, проїзних документів (квитків), а також відмови замовниками від раніше оплачених робіт (послуг) на суму податку за такими операціями зменшуються чергові платежі до бюджету або проводиться їх відшкодування в порядку, розглянутому вище.

Перерахунки по податку виробляються після відображення в обліку відповідних операцій з коректування оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг), якщо при цьому не закінчився трирічний строк з дня надходження сум податку до бюджету, або виникає права на відшкодування сум податку з бюджету.

При реалізації на території Російської Федерації товарів (робіт, послуг) за іноземну валюту стягування податку здійснюється також в іноземній валюті або в рублевому еквіваленті за курсом Центрального банку Російської Федерації, що діє на день сплати податку.

Дипломатичні та прирівняні до них представництва для відшкодування податку, сплаченого по товарах і послугах, придбаним у роздрібній торговельній мережі членами дипломатичного й адміністративно-технічного персоналу цих представництв, включаючи членів їх сімей, які проживають разом з ними, представляють товарні чеки магазинів на зроблені покупки в податкову інспекцію, на яку такі функції покладені державними податковими інспекціями по суб'єктах Російської Федерації.

Сума податку, що підлягає поверненню, розраховується за відповідними розрахунковими ставками від вартості товарів, а при наданні послуг з їх доставки, пакування і т.д. - Також і від вартості послуг, зазначених у товарних чеках (квитанціях).

Виплата сум податку проводиться за рахунок загальних платежів податків установами банків за чеками та висновкам податкових інспекцій.

Організації (підприємства), що виробляють та реалізують товари (роботи, послуги), за якими надаються дотації з відповідних бюджетів, повинні забезпечити роздільний облік виробництва, реалізації таких товарів (робіт, послуг) з відображенням у розрахунку з податку на додану вартість (податкової декларації) окремим рядком сум податку по товарах (робіт, послуг), що підлягають вирахуванню при реалізації дотуються продукції, сум податку, нарахованих на реалізовану дотуються продукцію, і виникає від'ємної суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з відповідних бюджетів.

При цьому негативні суми податку на додану вартість, що виникають у організацій (підприємств), виробництво та реалізація товарів (робіт, послуг) або збитки від діяльності яких дотуються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації або місцевих бюджетів, підлягають відшкодуванню з бюджету за рахунок загальних платежів податків пропорційно встановленим нормативам відрахувань до федеральний бюджет, бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюджети, у випадках: - якщо рішення про дотацію товарів (робіт, послуг) або галузі прийнято постановою Уряду Російської Федерації; - якщо на товари (роботи, послуги) встановлені державні регульовані ціни або рівень цін визначається постановою Уряду Російської Федерації; - якщо Законом Російської Федерації "Про податок на додану вартість" при реалізації товарів (робіт, послуг) передбачено звільнення від податку відповідно до підпунктів "в" і "г" пункту 1 статті 5 вищевказаного Закону або застосування ставки податку в розмірі 10 відсотків.

У випадках, коли коштів по окремим місцевим бюджетам недостатньо для відшкодування негативних сум податку на додану вартість, можливо виробляти таке відшкодування за рахунок загальних надходжень платежів по бюджету суб'єкта федерації.

Податок на додану вартість, що підлягає внеску до бюджету вугледобувних та вуглепереробних підприємств, визначається і сплачується углесбитовимі органами як різниця між сумами податку, отриманими від покупців за реалізовані вугілля і продукти вуглезбагачення, і сумами податку, фактично сплаченими шахтами (розрізами), збагачувальних та брикетних фабриках постачальникам за матеріальні ресурси (роботи, послуги), вартість яких відноситься на витрати виробництва та обігу.

При реалізації вугілля та продуктів вуглезбагачення безпосередньо покупцям, минаючи углесбитовие органи, суми податку на додану вартість перераховуються до бюджету шахтами (розрізами), збагачувальних і брикетних фабрик.

Організації (підприємства), які отримують кошти від стягнення штрафів, стягнення пенею, виплати неустойок за порушення зобов'язань, передбачених договорами поставки товарів (виконання робіт, надання послуг), перерахування до бюджету податку на додану вартість виробляють за розрахунковими ставками 8,97 відсотка і 16, 46 відсотків від отриманих коштів.

Терміни сплати податку та подання розрахунків Податок на додану вартість сплачується: а) щомісяця, виходячи з фактичних оборотів, з реалізації товарів (робіт, послуг) за минулий календарний місяць в строк не пізніше 20 числа наступного місяця - організаціями (підприємствами) з середньомісячними платежами від 3000 тис. рублів до 10000 тис. рублів, крім підприємств залізничного транспорту, зазначених у пункті 35 "а" Інструкції № 39, які сплату податку виробляють до 25-го числа наступного місяця.

При цьому організації (підприємства) з середньомісячними платежами більше 10000 тис. рублів сплачують за термінами 15-го, 25-го та 5-го числа наступного місяця декадні платежі в розмірі однієї третини суми податку, належної до сплати в бюджет за останнім місячним розрахунком з подальшими перерахунками за терміном 20-го числа (для підприємств залізничного транспорту - 25-го числа) місяця, наступного за звітним, виходячи з фактичних оборотів по реалізації.

Якщо обчислена за місячним розрахунком сума податку перевищить суму, обчислену до сплати декадними платежами, сума доплати за результатами перерахунків вноситься платником до бюджету не пізніше терміну, встановленого для подання місячного розрахунку, тобто 20 числа наступного місяця, а підприємствами залізничного транспорту та зв'язку - 25 числа наступного місяця.

У випадках, коли сума податку, обчислена за місячним розрахунком, виявиться менше суми, сплаченої подекадно, сума різниці зараховується на сплату майбутніх чергових платежів або повертається платнику за його письмовою заявою в 10-денний термін; б) щокварталу, виходячи з фактичних оборотів, по реалізації товарів (робіт, послуг) за минулий квартал в строк не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, - підприємствами з середньомісячними платежами податку до 3000 тис. рублів.

Організації (підприємства) з середньоспискової чисельністю працюючих, що не перевищує 200 осіб (у тому числі в промисловості та будівництві до 200 чоловік; в науці та науковому обслуговуванні - до 100 чоловік; в інших галузях виробничої сфери - до 50 осіб, у галузях невиробничої сфери та роздрібній торгівлі - до 15 осіб), сплачують податок на додану вартість щокварталу незалежно від розміру середньомісячних платежів.

У виняток з цього порядку підприємства зв'язку пов'язані з основної діяльності Міністерства зв'язку Російської Федерації, сплачують податок на додану вартість щомісяця 25 числа поточного місяця виходячи з фактичних оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг) за попередній місяць, і крім того, по тому ж терміну - авансовий платіж за поточним місяця в розмірі 1 / 2 від суми податку, належної до сплати в бюджет за останнім місячним розрахунком, і 10 числа наступного місяця - авансовий платіж в розмірі другої половини суми податку, належної до сплати в бюджет за останнім місячним розрахунком .

У випадках перевищення раніше внесених платежів над сумою податку, обчисленої виходячи з фактичної реалізації, сума перевищення зараховується на сплату майбутніх чергових платежів або повертається платнику за його письмовою заявою. Якщо сума, внесена в порядку авансових платежів, виявиться менше фактично обчисленої за звітний місяць, різниця підлягає доплаті в бюджет за терміном 25 числа.

Розміри середньомісячного платежу визначаються платниками, самостійно виходячи з даних за останній квартал.

Новостворені організації (підприємства), а також організації (підприємства), які раніше не були платниками, сплачують податок виходячи з фактичного обороту за кожний минулий місяць. Після закінчення тримісячного терміну в залежності від розміру середньомісячного платежу, визначеного за вказаний період, платники визначають конкретні терміни сплати податку (наприклад: для визначення строків сплати для лютого, березня і квітня беруться дані за розрахунками за IV квартал минулого року; для травня, червня і липня - за I квартал ц.р. і т.д.).

Додатково нараховані суми податку на додану вартість та фінансові санкції перераховуються платниками податків до бюджету в 5-денний строк з дня вручення платнику акта перевірки (з нарахуванням пені в загальновстановленому порядку в разі утворення заборгованості бюджету на окремі дати).

Датою здійснення обороту вважається день надходження коштів за товари (роботи, послуги) на рахунки в установи банків, включаючи надходження грошових коштів за векселем, а при розрахунках готівкою - день надходження виручки до каси.

Для організацій (підприємств), що визначають реалізацію по відвантаженню товарів (виконанню робіт, наданню послуг) відповідно до прийнятої облікової політики, датою здійснення обороту вважається їх відвантаження (виконання) та пред'явлення покупцям розрахункових документів або отримання векселя (у випадках оплати заборгованості за відвантажені товари (роботи, послуги), забезпеченої векселем).

При безоплатній передачі або обміні товарів (робіт, послуг) днем здійснення обороту є день передачі товарів (робіт, послуг).

Платники у строки, встановлені для сплати податку за звітний період, подають податковим органам за місцем свого знаходження розрахунки за формою згідно з додатком N 1 до Інструкції № 39.

Терміни подання місячного або квартального розрахунку, а відповідно і строки сплати податку за ці періоди, що припадають на вихідний (неробочий) або святковий день, переносяться на перший робочий день після вихідного або святкового дня.

Міністерству фінансів Російської Федерації надається право встановлювати інші податкові періоди і строки сплати податку.

Порядок ведення бухгалтерського обліку з податку на додану вартість Для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, пов'язаних з податком на додану вартість, призначаються рахунок 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" і рахунок 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "Розрахунки з податку на додану вартість ".

За дебетом рахунка 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" (за відповідними субрахунками "Податок на додану вартість по придбаних матеріальних ресурсів", "Податок на додану вартість по придбаних малоцінних і швидкозношуваних предметів", "Податок на додану вартість по придбаних основних засобів "," Податок на додану вартість по придбаних нематеріальних активів "," Податок на додану вартість по роботах (послугах) виробничого характеру "," Податок на додану вартість при здійсненні капітальних вкладень "і т.д.) підприємство (замовник) відображає суми податку по придбаних матеріальних ресурсів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, основних засобів, нематеріальних активів в кореспонденції з кредитом рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та ін

Суми податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню (відрахування) після фактичної оплати постачальникам за матеріальні ресурси (оприбутковані, прийняті на балансовий облік), списуються з кредиту рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" (відповідних субрахунків) в дебет рахунку 68, субрахунок "Розрахунки з бюджетом з податку на додану вартість".

При цьому платник податку на підставі даних оперативного бухгалтерського обліку повинен вести окремий облік сум податку, як по оплачених придбаних матеріальних ресурсів, так і неоплаченим.

У тому випадку, якщо матеріальні ресурси, за яким у встановленому порядку вироблено відшкодування (вирахування) податку на додану вартість, використані для невиробничої сфери, що мають спеціальні джерела фінансування, робиться відновлювальна бухгалтерська проводка: кредит рахунку 68, субрахунок "Розрахунки з бюджетом з податку на додану вартість "і дебет відповідних рахунків обліку джерел фінансування (покриття).

При отриманні авансів (попередньої оплати) під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт (послуг), а також при оплаті продукції і робіт, вироблених для замовників з часткової готовності, вся сума, зазначена в документах за отриманими авансами, відображається за дебетом рахунків обліку грошових коштів та кредитом рахунку 64 "Розрахунки за авансами одержаними".

Одночасно сума податку, обчислена за встановленою розрахунковою ставкою на підставі документів про отримані аванси, відображається в обліку за дебетом рахунка 64 "Розрахунки за авансами одержаними" і кредитом рахунку 68, субрахунок "Розрахунки з податку на додану вартість". При відвантаженні продукції, виконання робіт (послуг) на суму раніше врахованого податку на додану вартість спочатку робиться зворотний вищевказаної запис (дебет рахунку 68, субрахунок "Розрахунки з податку на додану вартість" та кредит рахунку 64 "Розрахунки за авансами одержаними"), а потім відображаються всі операції, пов'язані з реалізацією продукції (робіт, послуг) у встановленому порядку (дебет рахунки 64 в кореспонденції з кредитом рахунка 46 і т.д.).

Сума податку, виділена окремо в документах, оформлених на підставі зазначеного в пункті 16 порядку, за відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг) або майну, у складі виручки від реалізації відображається по кредиту рахунків реалізації в кореспонденції з рахунками розрахунків з покупцями і замовниками. Одночасно зазначена сума податку відображається за дебетом рахунків 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)", 47 "Реалізація і інше вибуття основних засобів", 48 "Реалізація інших активів" і кредитом рахунку 68, субрахунок "Розрахунки з податку на додану вартість".

Організації роздрібної торгівлі та громадського харчування і при аукціонний продаж товарів відображають на кредиті рахунку 68, субрахунок "Розрахунки з податку на додану вартість" суму податку, що відноситься до різниці між продажною і купівельною вартістю товарів (торговельну надбавку або знижку) в кореспонденції з дебетом рахунка 46 .

На куплене замовником обладнання, як вимагає, так і не потребує монтажу, податок на додану вартість враховується за дебетом рахунка 19, субрахунок "Податок на додану вартість при здійсненні капітальних вкладень" і кредитом рахунків 60,76. При введенні в експлуатацію зазначеного обладнання підприємства суми податку в частині, що відноситься до введеного в експлуатацію об'єкта, списують щомісяця рівними частками протягом шести місяців з кредиту рахунку 19, субрахунок "Податок на додану вартість, сплачений при здійсненні капітальних вкладень" в дебет рахунку 68, субрахунок "Розрахунки з податку на додану вартість".

Виконаний підрядником або господарським способом обсяг будівельно-монтажних робіт, включаючи податок на додану вартість, замовник враховує за дебетом рахунка 08 "Капітальні вкладення" і кредиту рахунків 60,76. Врахована сума податку на рахунку 08 списується на рахунок 01 "Основні засоби" у міру введення в експлуатацію об'єктів основних засобів з подальшим віднесенням на собівартість через суми зносу (амортизації) в установленому порядку.

Податок на додану вартість по придбаних нематеріальних активів враховується в загальновстановленому порядку за дебетом рахунка 19, субрахунки "Податок на додану вартість по придбаних нематеріальних активів" в кореспонденції з кредитом рахунків 60,76. Щомісяця після їх оплати та прийняття на облік сума податку на додану вартість списується протягом шести місяців рівними частками з кредиту рахунку 19, субрахунок "Податок на додану вартість по придбаних нематеріальних активів" в дебет рахунку 68, субрахунок "Розрахунки з податку на додану вартість" .

При реалізації або безоплатної передачі основних засобів (крім пільгованих в установленому порядку) податок на додану вартість, що підлягає внеску до бюджету, буде обчислений у вигляді різниці між сумою податку з визначеної в установленому порядку на момент передачі вартості обладнання (кредит рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом з податку на додану вартість ") та сумою податку, не віднесеної на розрахунки з бюджетом до моменту реалізації або безоплатної передачі (з кредиту рахунку 19" Податок на додану вартість по матеріальних цінностей "в дебет рахунку 68).

Організації (підприємства), які беруть безоплатно зазначені основні засоби, враховують їх на рахунку 01 свого балансу за вартістю, зазначеною стороною, яка передає, і право на відшкодування (залік) з бюджету податку за такими основними засобами не мають.

У такому ж порядку провадиться обчислення та сплата податку на додану вартість при безоплатній передачі нематеріальних активів.

У разі псування або розкрадання матеріальних ресурсів, малоцінних і швидкозношуваних предметів до моменту відпуску їх у виробництво (експлуатацію) сума сплаченого при їх придбанні податку на додану вартість списується з кредиту відповідних субрахунків рахунку 19 у загальновстановленому для списання недостач матеріальних цінностей порядку без відшкодування (заліку) з бюджету.

Організації роздрібної торгівлі та громадського харчування суму податку по товарах, що надійшли від постачальників і виділяється в розрахункових документах окремо, враховують безпосередньо на рахунку 41 "Товари" в кореспонденції з рахунками 60,76 та ін

Суми податку з основних засобів, нематеріальних активів, товарів (робіт, послуг), використаних для невиробничих потреб, списуються з кредиту рахунку 19, відповідних субрахунків на дебет рахунків обліку їх покриття (фінансування). Сума податку за вищезгаданим матеріальним цінностям (робіт, послуг), використаних при виготовленні продукції та здійсненні операцій, звільнених від податку відповідно до підпунктів "е" - "ш" пункту 12 цієї Інструкції, списується з кредиту рахунку 19 "Податок на додану вартість за придбаних цінностей "на дебет рахунків обліку витрат на виробництво (20" Основне виробництво ", 23" Допоміжні виробництва "та ін), а по основних засобах і нематеріальних активів - враховується в балансовій вартості і списується через амортизацію (знос).

Кредитове сальдо по рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" (субрахунок "Розрахунки з податку на додану вартість") перераховується до бюджету і відображається в обліку за дебетом зазначеного рахунка (відповідного субрахунку) в кореспонденції з кредитом рахунка 51 "Розрахунковий рахунок".

У журналах - ордерах, відомостях, машинограмах та інших регістрах бухгалтерського обліку по заготівлі матеріальних цінностей, реалізації продукції (робіт, послуг) та інших активів сума податку повинна виділятися в окрему графу згідно з документами, оформленими в порядку, передбаченому в пунктах 16 і 20.

III Висновок

У своїй роботі я не розглянув деякі питання, пов'язані з податком на додану вартість.

Один з таких питань - перелік товарів (робіт, послуг), що звільняються від податку. Цей перелік можна знайти в інструкції № 39. Він складається з 24 пунктів (від "а" до "ш") і включає в себе, наприклад, що експортуються за межі держав-учасників СНД товари, квартирну плату, послуги в сфері освіти, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за рахунок коштів бюджету, послуги закладів культури та мистецтва, обороти казино, ігрових автоматів, платні медичні послуги для населення, товари власного виробництва сільськогосподарських підприємств та многий інші товари (роботи, послуги).

З переліком товарів, які звільняються від податку на додану вартість, пов'язаний пункт, уточнюючі особливості віднесення послуг (робіт) до експортованим, що нараховує 8 пунктів (від "а" до "з").

Особливості обчислення податку на додану вартість пов'язані з його обчисленням: з транспортних перевезень; в організаціях (підприємствах), що надають платні послуги, у тому числі і населенню; в організаціях роздрібної торгівлі, громадського харчування та іншими організаціями (підприємствами), які отримують дохід у вигляді різниці в цінах, націнок, надбавок; за операціями, які здійснюються фінансово-кредитними установами.

Також я не розглянув питання відповідальності платників та контролю податкових органів, порядку ведення в податкових інспекціях карток особових рахунків.

До закону та інструкції з податку на додану вартість існує також велика кількість змін і доповнень, які друкувалися в періодичних виданнях (таких як "Економіка і життя"), які я не вважав за потрібне наводити. Крім того, в різних інструкціях міститися рекомендації, що стосуються ведення бухгалтерського обліку з податку на додану вартість. Є також велика кількість літератури, де описуються конкретні випадки розрахунку податку на додану вартість для практикуючих бухгалтерів і керівників підприємств.

Особисто мене зацікавила саме бухгалтерська частина даної проблеми, тому що саме там можна наочно побачити властивість податку на додану вартість "накопичуватися" і частково "списуватися" за рахунок бюджету. І взагалі за механізмом побудови Податок на додану вартість один з найбільш цікавих для вивчення.

Література

1. Закон Російської Федерації від 6 грудня 1991 р. № 1992-1 "Про податок на додану вартість" - М.: 1991

2. Інструкція Державної податкової служби Російської Федерації 11.10.1995 року № 39 "Про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість" - М.: 1995

3. "Економіка і життя" окремі номери

4. Кирьянова З. В. Теорія бухгалтерського обліку - М.: Фінанси і статистика, 1994

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Закон
122.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Сплата податку на додану вартість
Розрахунки податку на додану вартість
Сутність податку на додану вартість
Застосування податку на додану вартість у РФ
Облік податку на додану вартість
Розрахунок податку на додану вартість
Прогнозування податку на додану вартість ПДВ
Прогнозування податку на додану вартість ПДВ
Облік розрахунків з податку на додану вартість
© Усі права захищені
написати до нас