Прийняття управлінського рішення про заміну обладнання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа вищої
професійної освіти
«Ярославський державний технічний університет»
Кафедра «Управління підприємством»
Звіт про лабораторній роботі № 2 з дисципліни
«Організація виробництва на хімічному підприємстві»
Прийняття управлінського рішення
про заміну обладнання
2009

Теоретична частина
Для прийняття рішення про заміну обладнання, що знаходиться в експлуатації новим обладнанням необхідно виходити їхніх питань мінімізації витрат на придбання нового обладнання і максимізації отриманого прибутку. Багато машинобудівних підприємств США при ухваленні рішення про заміну обладнання застосовують таку методику розрахунків, відповідно до якої оцінюються всі надходження і витрати в разі продовження експлуатації старого обладнання або придбання нового протягом терміну їх служби.
Мета роботи:
Навчитися приймати управлінські рішення на основі економічного обгрунтування і вибору альтернативи з багатьох варіантів досягнення конкретної мети.
Методичні вказівки
Вихідні дані для прийняття рішення про заміну обладнання наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 - Вихідні дані для прийняття рішення про заміну обладнання
Показник, у.о.
Експлуатований обладнання
Нове обладнання
1 Витрати на придбання обладнання (РПО)
30 000
42 000
2 Залишкова вартість обладнання (ТСО)
16 000
-
3 Термін служби після прийняття рішення про придбання, років (СРСО)
4
4
4 Вартість старого обладнання при його реалізації в момент прийняття рішення про придбання нового обладнання (СРСО)
4000
-
5 Щорічні змінні витрати на експлуатацію обладнання (ЕПРЕО)
28 000
25 000
6 Річний обсяг продажів продукції, виробленої на обладнанні, тонн (Гоппе)
130 000
160 000
Розрахунок прибутку виробляється за наступним алгоритмом:
Спочатку необхідно розрахувати обсяг продажів ВП:
ВП = Гоппе * ССПП
де ОП - обсяг продажів
Гоппе - річний обсяг продажів продукції, виробленої на обладнання
ССПП - термін служби устаткування після прийняття рішення про придбання нового
Потім розраховуються змінні витрати:
ПР = ЕПРЕО * ССПП
де ПР - змінні витрати
ЕПРЕО - щорічні змінні витрати на експлуатацію обладнання
ССПП - термін служби устаткування після прийняття рішення про придбання нового
Амортизаційні відрахування за весь термін служби нового обладнання чисельно рівні витрат на його придбання:
АТ н = РПО н
де АТ н - амортизація нового обладнання (амортизаційні відрахування)
РПО н - витрати на придбання нового обладнання
Амортизаційні відрахування за весь термін служби старого обладнання чисельно рівні його залишкової вартості:
АТ з = ВЗГ
де АТ с - амортизація старого обладнання (амортизаційні відрахування)
ВЗГ - залишкова вартість старого обладнання
Втрати, пов'язані зі списання старого обладнання в момент придбання нового обладнання також рівні залишкової вартості старого обладнання.
ПССО = ВЗГ
де ПССО - втрати, пов'язані зі списання старого обладнання в момент придбання нового обладнання
ВЗГ - залишкова вартість старого обладнання
Прибуток, отриманий в разі продовження експлуатації старого обладнання, розраховується як різниця між обсягом продажу, змінними витратами і амортизацією старого обладнання:
П з = ОП з - ПР с - А ос
де П з - прибуток, отриманий в разі продовження експлуатації старого обладнання
ВП с - обсяг продажів при експлуатації старого обладнання
ПР з - змінні витрати при експлуатації старого обладнання
А ос - амортизаційні відрахування старого обладнання за весь термін
Прибуток, отриманий у разі придбання нового обладнання, розраховується як різниця між обсягом продажу, змінними витратами, амортизацією нового обладнання, втратами, пов'язаними зі списанням старого устаткування в момент придбання нового і до цього необхідно додати вартість старого обладнання, за якою його можна реалізувати в момент прийняття рішення про придбання нового обладнання:
П н = ВП н - ПР н - А він - ПССО + СРСО
де П н - прибуток, отриманий у разі придбання нового обладнання
ВП н - обсяг продажів при придбанні нового обладнання
ПР н - змінні витрати при придбанні нового обладнання
А ос - амортизаційні відрахування нового обладнання за весь термін служби
ПССО - втрати, пов'язані зі списання старого обладнання в момент придбання нового обладнання
СРСО - вартість старого обладнання, за якою його можна реалізувати в момент прийняття рішення про придбання нового обладнання
Виходячи з розрахунків, у разі придбання фірмою нового обладнання знаходимо додатковий прибуток за формулою:
П доп = П н - П з
де П н - прибуток, отриманий у разі придбання нового обладнання
П з - прибуток, отриманий в разі продовження експлуатації старого обладнання
Розрахунок прибутку за вихідними даними таблиці 1
Розрахуємо обсяг продажів ВП:
ОП з = Гоппе з * ССПП з = 130 000 * 4 = 520 000
ВП н = Гоппе н * ССПП н = 160 000 * 4 = 640 000
Розрахуємо змінні витрати
ПР з = ЕПРЕО з * ССПП з = 28 000 * 4 = 112 000
ПР н = ЕПРЕО н * ССПП н = 25 000 * 4 = 100 000
Знайдемо амортизаційні відрахування нового обладнання за весь термін служби (4 роки):
АТ н = РПО н = 42 000
Знайдемо амортизаційні відрахування за весь термін служби старого обладнання за весь термін служби після прийняття рішення про продовження експлуатації (3 роки):
АТ з = ВЗГ = 16 000
Визначимо втрати, пов'язані зі списання старого обладнання в момент придбання нового обладнання:
ПССО = ВЗГ = 16 000
Знайдемо прибуток, отриманий у разі продовження експлуатації старого обладнання:
П з = ОП з - ПР с - А ос = 520 000-112 000-16 000 = 392 000
Знайдемо прибуток, отриманий у разі придбання нового обладнання:
П н = ВП н - ПР н - А він - ПССО + СРСО = 640 000-100 000-42 000-16 000 +4000 = 486 000
Виходячи з розрахунків, у разі придбання фірмою нового обладнання знаходимо додатковий прибуток:
П доп = П н - П з = 486 000-392 000 = 94 000
Результати наведених вище обчислень представлені в таблиці 2
Таблиця 2 - Розрахунок прибутку за три роки в разі продовження експлуатації старого і нового обладнання.
Показник, дол
Експлуатований обладнання
Нове
обладнання
1. Обсяг продажів
520 000
640 000
2. Змінні витрати
112 000
100 000
3. Амортизаційні відрахування нового обладнання
-
42 000
4. Амортизаційні відрахування старого обладнання
16 000
-
5. Втрати, пов'язані зі списанням старого устаткування в момент придбання нового обладнання
-
16 000
6. Вартість старого обладнання за якою його можна реалізувати в момент прийняття рішення про придбання нового обладнання
-
4 000
7. Прибуток
392 000
486 000
Виходячи з розрахунків, у разі придбання фірмою нового обладнання воно буде мати додатковий прибуток
П доп = П н - П з = 486 000 - 392 000 = 94 000 доларів
Тобто, при експлуатації старого обладнання прибуток менше, ніж при купівлі нового обладнання і, отже, необхідно приймати управлінське рішення про купівлю нового обладнання.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Лабораторна робота
28.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Процес прийняття управлінського рішення
Техніка прийняття управлінського рішення
Методологія прийняття управлінського рішення
Технологія прийняття управлінського рішення 2
Технологія прийняття управлінського рішення
Моделювання процесу прийняття управлінського рішення
Особливості впливу керівництва на процес прийняття управлінського рішення
Прийняття управлінського рішення щодо застосування методу Assessment Center для оцінки персоналу
Прийняття управлінського рішення щодо вибору найбільш ефективного варіанту використання об`єкта нерухомості
© Усі права захищені
написати до нас