Приватна власність і її форми

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

НОВОСИБІРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра економіки

"Бухгалтерський облік, аналіз і аудит"

Контрольна робота

Тема: "Приватна власність та її форми"

Студентка 1 курсу

Ольгова Світлана Володимирівна

Новосибірськ, 2004 р.

ПЛАН

Введення

 1. Сутність приватної власності

а) Поняття приватної власності

б) Відносини власності у світі історичної діалектики.

 1. Регулювання прав приватної власності

а) Права власника: потенційні та реальні

б) Громадські обмеження

в) Самообмеження прав

 1. Висновки

Список літератури

Введення

Життєві блага, в яких ми відчуваємо потреби, обмежені. Також йде справа і з економічними ресурсами, необхідними для виробництва цих благ. У кожному суспільстві встановлюється певний порядок, розподілу економічних ресурсів і кінцевих товарів. У сучасній економіці цю функцію виконують ринок і держава, розділивши певним чином між собою відповідні обов'язки.

Фактор обмеженості життєвих благ і економічних ресурсів вимагає не тільки розробки певного порядку їх розподілу, а й встановлення якихось правил контролю за ними. Кінцеві товари і економічні ресурси, якщо вони обмежені, не можуть бути однаково доступний для розпорядження, застосування абсолютно для всіх членів суспільства. Якби це було так, то в суспільстві запанував би хаос. Уявіть собі: ви придбали або побудували будинок; якби в суспільстві були відсутні правила контролю за життєвими благами, то, в принципі, це означало б, що у ваш дім постійно могли приходити - відпочити, погрітися, поспати, подивитися телевізор - чи не всі бажаючі. Сподобався б вам такий порядок, задовольнив би вас такий "демократичний" спосіб користування життєвим благом? Очевидно, що ні. Значить, суспільство повинно обов'язково вирішити, якими нормами буде захищатися право контролю певних учасників економічного життя за отриманими в результаті ринкового чи державного розподілу кінцевими товарами і економічними ресурсами. Це є однією з умов ефективного їх використання, відтворення.

Для вирішення цієї проблеми в сучасному суспільстві використовуються норми власності.

Власність належить до числа таких понять, навколо яких протягом багатьох століть схрещуються кращі уми людства. Однак боротьбою в теоретичному плані справа не обмежується. Соціальні потрясіння, від яких часом струшується увесь світ, одною з головних своїх причин мають, у кінцевому рахунку, спроби змінити сформовані відносини власності, затвердити новий лад цих відносин. В одних випадках ці спроби приводили до успіху, в інших терпіли крах. Бувало, що суспільство дійсно переходило на новий, більш високий ступінь свого розвитку. Але траплялося, що в результаті ламання відносин власності суспільство виявлялося відкинутим далеко назад і попадало в трясовину, з якої не знало, як вибратися. У нашій країні протягом двадцятого століття двічі відбувалася ламка відносин власності. Перша почалася у жовтні 1917 року і завершилася небаченою катастрофою, наслідки якої буде відчувати на собі ще не одне покоління. Друга відбувається в наші дні. Її основна мета - повернути відносинам власності їх справжнє зміст, сколотити досить широкий прошарок приватних власників, який став би соціальною опорою нинішнього режиму. У своїй роботі я хотіла б відобразити питання приватної власності і її регулювання державою.

 1. Сутність приватної власності

1.а Поняття ч астной власності

Приватна власність - це закріплення права контролю економічних ресурсів і життєвих благ за окремими людьми або їх групами. Приватна власність передбачає певне відторгнення від інших осіб, що не відносяться до числа власників, права контролю за певними об'єктами - капіталом, землею, доходом, кінцевими товарами і т. д. Всі вони тепер стають персоніфікованими і мають конкретних власників.

Згідно з чинним законодавством, фізична особа у праві на власний розсуд вчиняти щодо належного йому майна будь-які дії, що не суперечать закону й іншим правовим актам. Однак воно не повинно порушувати права та охоронювані законом інтереси інших осіб. Громадянин у праві відчужувати своє майно у власність іншим особам, передавати їм, залишаючись власником, право володіння, користування і розпорядження майном, віддавати майно в заставу й обтяжувати його іншими способами, розпоряджатися ним іншим шляхом.

Приватне привласнення має два види, які істотно різняться між собою:

А) Власність на засоби виробництва людини, який сам трудиться;

Б) Власність на речові умови виробництва особи, яка застосовує чужу працю.

Перший вид приватної власності мають селяни, ремісники та інші люди, які живуть своєю працею. Відповідно до економічним законом приватновласницького трудового присвоєння за одноосібної власності на засоби виробництва працівникові дістаються всі плоди його господарювання. Цим забезпечується повна свобода трудівника від будь-яких форм гноблення і поневолення з боку інших людей.

Коли в одній особі з'єднані власник і трудівник, виникає велика матеріальна зацікавленість у тому, щоб краще працювати для особистого блага. Не варто

дивуватися тому, що одноосібні селяни прагнуть домогтися стійкості свого господарства, не шкодуючи на те сил і засобів. Другий вид приватної власності мають особи, які володіють порівняно великими господарствами з застосуванням праці багатьох працівників. Якщо в першому виді приватного привласнення речові та особисті фактори виробництва природно з'єднуються, оскільки вони належать одній особі, то справа йде зовсім інакше в другому вигляді господарства. У ньому засоби виробництва потрапляють до рук небагатьох осіб, а значна частина суспільства відчужена від цих благ.

Використання приватної власності є одним з базових елементів змішаної економічної системи. Значна частина капіталу перебуває в приватному володінні. Приватна власність на капітал, вироблені товари, отримані доходи є важливою умовою підтримки системи вільного підприємництва.

Приватна власність має різновиди:

а) індивідуальна або сімейна власність - право безпосереднього контролю об'єкта власності знаходиться в однієї людини або сім'ї. На цій формі власності можуть, наприклад, будуватися фермерські господарства, невеликі магазини, майстерні, кафе. Її ще можна назвати не об'єднаної приватною власністю;

б) пайова власність - об'єднана приватна власність, де право безпосереднього контролю об'єкта належить групі суб'єктів, які домовляються про спосіб управління ім. Ці суб'єкти називаються співвласниками, чи пайовиками - кожному з них належить певна частка (пай) об'єкта власності. Зазвичай величина цього паю встановлюється у грошовому вираженні. На цій формі власності будується багато сучасних підприємств, так як вона має фінансові та деякі інші переваги;

в) акціонерна власність є також пайовий власністю. Проте має важливі відмінності, тому її можна розглядати окремо від пайовий. Акціонер - це той, хто вніс певний пай у капітал підприємства і взамін отримав титул власності: цінний папір - акцію. Акціонерна власність ніколи, якщо підприємство діє, не може бути фізично розділена, позбавлення або придбання частини власності може відбуватися тільки шляхом відчуження відповідних акцій.

г) власність громадських організацій - це власність груп людей, об'єднаних в якісь громадські організації: політичні партії, професійні спілки, союзи воїнів-інтернаціоналістів і т. д. Це не персоніфікована приватна власність, тобто тут не встановлюються індивідуальні частки в об'єкті власності, які могли б належати членам цих організацій. Наприклад, якщо автори цієї допомоги є членами галузевої профспілки працівників освіти, якому належить санаторій або пансіонат на Чорноморському узбережжі, то це аж ніяк не означає, що кожен з нас може претендувати на свою частку в цьому звабливому об'єкті. Об'єкт подібної форми власності не ділиться на індивідуальні частки.

1.б Відносини власності у світі історичної діалектики.

Перспективи розвитку приватної власності в розумінні К. Маркса і монетаристів.

У цілому, очевидно, що в теоретичному плані К. Маркс у розумінні минулого і майбутнього власності керувався виявленим їм проявом в історії людства гегелівського закону заперечення заперечення, а не кантовському апріорними категоріями. У практичному ж відношенні прогнози К. Маркса підтверджують регулює втручання держави в економіку західних ринкових країн.

Бачити ж іншу перспективу приватної власності в монетаристської концепції та в хвилі практичних зусиль ряду західних урядів у 70-80-х роках, спрямованих на підтримку автоматизму ринку, свободу приватного підприємництва при різкому обмеженні державного втручання в економіку, було неправомірним. Монетаризм, по суті, є лише протиотрутою забігання вперед у розширення державного регулювання виробничої і соціальної сфер життя західних країн. І тому можна говорити, що кейнсіанство і монетаризм об'єктивно представляють собою нерозривні протилежні моменти емпіричного методу "проб і помилок", властивого історично виправданого прагматизму економістів і державних діячів цих країн.

Перш за все, необхідно зробити спробу систематизації аспектів, типів, форм і видів власності, щоб уникнути розбіжностей у трактуванні їх значимості, взаємозв'язку і долі.

Не є секретом те, що власність в розумінні К. Маркса має економічний і правовий аспекти, які в певній економічній епосі нерозривні. Проте останнє явно не може бути підставою для механічного перенесення, скажімо, трьох правомочностей (володіння, розпорядження і використання) у тлумаченні сенсу економічного аспекту власності.

Структурний аналіз власності.

Зрозуміло, що в структурному аналізі власності поняття суті і явища (форми прояву) неприпустимо змішувати і, тим більше, ототожнювати з поняттям змісту і форми (форма буття). Коли ми, слідом за К. Марксом, визначаємо власність взагалі як відношення між людьми до засобів виробництва і предметів споживання, то, безумовно, в цьому визначенні йдеться про її сутність. Але в такому разі що є сенсом власності взагалі?

Здається, сенс власності, хоча б у першому наближенні до його розуміння, значить те, якими є ці відносини. Зокрема, чи є вони відносинами між людьми з приводу платного чи безкоштовного об'єднання їх з засобами виробництва. А якщо говорити не про виробничу, а про споживчу власності, то чи є вони відносинами з приводу безкоштовного або платного споживання матеріальних благ.

До матеріально-об'єктивного зрізу общинної, приватної та суспільної власності слід віднести також робочу силу людей і також її носія - людини, якщо йдеться про виробництво епохи рабовласництва і феодалізму. В іншому випадку залишається, як і раніше, туманною суть так званого "позаекономічного примусу" рабів і кріпаків до продуктивної праці.

Вплив розвитку знарядь праці на диференціацію власності.

Тільки з появою таких засобів праці, як робоча худоба, земля і металеві знаряддя праці, починається розпад первісних громад на сімейні виробничі одиниці, починається історія формування індивідуальностей, що усвідомлюють себе такими.

Велика приватна власність на засоби виробництва має не менше історичне і логічне виправдання, ніж власність на робочу силу і її фізичного носія, найнятого працівника.

Ефективність металевих знарядь праці, землі, працівника і робочої худоби обумовила можливість прискореного розвитку індустріальних здібностей фізичного носія робочої сили і у плані збільшення обсягів зроблених матеріальних благ, і в плані прискорення удосконалення самого устаткування і засобів праці. У цьому складався наступний момент об'єктивної мрії, спрямованості першого протиріччя в розвитку процесу праці, процесі споживання індивідуальної робочої сили і її приватному об'єднанні з предметами і коштами праці.

Навряд чи можна сумніватися в тому, що першопричина змін у засобах праці, поділі праці й у характері процесу праці полягає в постійному технічному удосконаленні й усе більшій спеціалізації засобів праці приватного застосування, приватного характеру в зв'язку з природними потребами людей робити і мати продукції більше, кращої якості, з меншими витратами.

Звичайно, початковий етап перетворення локальних простих кооперацій у складні кооперації праці ще не супроводжуються великими змінами в характері приватної власності. Переважно це обмежується розширенням масштабу праці і застосуванням індивідуальних приватних капіталів, а також формування акціонерного капіталу (в епоху машинних засобів виробництва).

Інша справа, коли сучасну епоху подетально і технологічно спеціалізованих електронних засобів виробництва. Масове застосування цих винятково високовиробничих, "скорострільних" і дуже дорогих комп'ютерно керованих засобів виробництва змусило вже не тільки до розширення локальної складної кооперації праці в рамках фірми. Їхнє ефективне застосування стало можливим у рамках міжфірмової подетальної і технологічної спеціалізації виробничих процесів і відповідної кооперації праці.

Зрозуміло, базисне у таких змінах головних опор і перекриттів у західній ринковій економіці, тим більше, останньої третини XX століття, полягає у подальшому поглибленні та розширенні спеціалізації, усуспільненні кооперативної власності.

Якщо в США в рамках такої власності сьогодні створюється 90% усього ВНП, то ні розширення колективної (пайовий) власності робітників, ні подвоєння підприємницької приватної власності, ні ріст кількості "партнерських фірм", які знаходяться у власності двох або більше осіб, зовсім не є перспективою відносин власності розвитих капіталістичних країн. Всі перераховані не корпоративні форми власності є всього лише сучасною об'єктивною потребою природного (конкурентного) відбору способів найбільш ефективного об'єднання безпосередніх виробників із засобами виробництва.

Тобто, у всій сукупності зазначених сучасних змін у характері засобів виробництва, поділу праці і процесу праці, а також і обумовленої ними зміні історичних типів і форм власності, праці і розподілу, виразно виявляється початок другого протиріччя в історії відносин власності, початок ступенестрибкоподібного самоспростування капіталістичної приватної власності.

Що ж до інформації як фактора самоспростування приватнокапіталістичного присвоєння варто помітити, що вона є єдиною "нематеріальною субстанцією", що по природі своєї передбачає суспільну форму відносин власності. Це, останнє, стосується усього величезного світу духовних благ, якої-небудь духовної події (наукового відкриття, технічного винаходу, літературного твору, художнього образа й ін). Але тільки в загальному товарному світі усі вони здобувають приватної форми власності і відповідно форми товарів особливого роду, ціна яких визначається не витратами виробництва, а всього лише співвідношенням попиту та пропозиції.

 1. Регулювання прав приватної власності

Права власника: потенційні та реальні

Власник контролює об'єкт власності. Його прерогатива - визначати напрям і характер використання об'єкта, розпоряджатися ним (продавати, дарувати, заповідати тощо).


Разом з тим можливості, права власника завжди певним чином обмежуються. На рис. весь сектор (стрілка в горизонтальному положенні) - це потенційні права власника. Реальний стан речей складається таким чином, що в горизонтальному положенні стрілка ніколи не знаходиться: з одного боку, суспільство, використовуючи держава, завжди обмежує права власника, а з іншого - нерідко сам власник свідомо обмежує, зменшує сектор своїх прав на об'єкт. Розглянемо, в чому полягають цілі і суть цих обмежень.

Громадські обмеження

Суспільство формує права приватної власності. У результаті вони завжди менше тих потенційних можливостей, які могли б бути у приватних власників. Цього вимагає спільний чи громадський характер економічної діяльності, та й у цілому життя людей. Там, де є співробітництво, взаємодію людей, там не може не бути обмежень, громадських нормативів поведінки. Чи нормально буде, якщо хтось у своїй квартирі влаштує деревообробну майстерню, або ж, якщо шанувальник важкого року буде ночами на балконі або лоджії прослуховувати записи на повну потужність апаратури? Це неприпустимо, - скаже нормальна людина, і буде, звичайно ж, має рацію. Також неприпустимо скидати брудні стоки виробництва в річку Об і інші водойми, пекти пиріжки в антисанітарних умовах, здійснювати виробництво наркотиків і займатися порнографією, вести недобросовісну конкуренцію, відкривати приватну школу, не маючи для викладання людей з достатнім рівнем кваліфікації.

Держава через податки регулює формування доходів, забороняє використовувати капітал для деяких видів діяльності, здійснює ліцензування у деяких сферах, встановлює порядок спадкування, розробляє нормативи з технічної безпеки робіт та екології, порядок залучення робочої сили та багато іншого. Навіть земля, будівлі, житлові будинки, що знаходяться в приватній власності, можуть бути, як показує світова практика, законним чином відторгнуті, з виплатою компенсації власникам, у разі необхідності будівництва дороги, трубопроводу, нових будівель або споруд. Тому приватна власність не є неприступною фортецею, але її оберігають, підтримують і створюють умови для нормальної взаємодії різних економічних інтересів.

Самообмеження прав

Власник може сам добровільно, без жодного примусу ззовні, обмежити свої права на об'єкт власності. Чим може бути викликане таке, дивне на перший погляд, поведінка власника, в яких формах воно може здійснюватися?

По-перше, власник може здати об'єкт у користування іншій особі - підприємству або окремій людині. Наприклад, можуть бути здані в оренду приміщення, обладнання, земля, транспортні засоби. Багато людей, що мають землю в садівничому або дачному товаристві, під індивідуальними житловими будівлями, отримали її від держави в необмежену за часом користування. Передаючи об'єкт у користування, оренду, власник, тим самим, віддає і частину своїх прав на нього. Власник і користувач, як правило, укладають між собою відповідний договір, в якому можуть обумовлюватися і напрями використання об'єкта, однак очевидно, що власник добровільно позбавляє себе низки прав. Мотиви його поведінки можуть бути різними: якщо мова йде, наприклад, про передачу державою землі під житлове будівництво, то власник тут не має на меті отримання прямої економічної вигоди у вигляді доходу; якщо передається в оренду капітал, то це має приносити власнику дохід у вигляді орендної плати. Звичайно, серед подібних операцій переважають ті, які мотивовані економічними інтересами власника.

По-друге, власник може передати, делегувати частину своїх повноважень менеджерам - найманому управлінському персоналу. Менеджери допоможуть більш ефективно використовувати виробничий і грошовий капітал власника. Вони можуть отримати досить велику владу над об'єктом власності, і в цьому випадку власник буде вже контролювати не стільки сам об'єкт власності, скільки діяльність менеджерів з ефективного управління цим об'єктом. Ефективність вимагає професіоналізму, в тому числі, і може бути, перш за все в галузі управління. Втрачаючи у владі на об'єкт, власник виграє в ефективності, отримує велику економічну вигоду.

Аналогічні міркування можна застосувати й до ще однієї форми передачі власником своїх повноважень - до довірчих (трастовим) операціями. Такі операції передбачають довірче управління об'єктом власності (акціями, капіталом, нерухомістю, іншими фінансовими активами). Зазвичай цими операціями займаються спеціалізовані організації. Умови трастової операції можуть припускати різну ступінь "самовідмова" від права власності, різні мотиви можуть лежати в основі таких рішень власників. Проте мети їх дій зазвичай збігаються - прагнення отримати велику економічну вигоду в порівнянні з умовами "самоврядування" об'єктом власності. У той же час довірча операція сама по собі не забезпечує автоматичного досягнення цієї мети. Вона - шанс, але не гарантія.

По-третє, власник може об'єднати свій об'єкт власності з об'єктами інших осіб. Наприклад, люди можуть, об'єднавши зусилля, ресурси, гроші, створити підприємство у формі господарського товариства. Кожен його учасник, звичайно ж, позбудеться більшої або меншої частини своїх прав на об'єкт власності - він тепер буде відданий під якесь загальне управління. І тут дії людей пов'язані з пошуком більшої економічної вигоди, з прагненням розширити свої доходи. Втрачаючи права, вони сподіваються на економічну компенсацію у вигляді великих доходів.

3. Висновки.

Право власності закріплює матеріальну основу будь-якого суспільства - економічні відносини власності. Тому відносини власності і право власності - взаємопов'язані категорії. Право власності є юридичним вираженням, формою закріплення економічних відносин власності. Власність є ставлення певних осіб до матеріальних благ як до своїх, так до належним їм. Відповідно всі інші особи відносяться до цих благ як до чужих, їм не належить. Можна сказати, що власність являє собою відносини між людьми з приводу матеріальних благ, які полягають в приналежності даних благ одним особам (чи їх колективам) і у відчуженості від них усіх інших осіб. Належність чи присвоєння матеріальних благ складає сутність складаються з їх приводу між людьми відносин власності.

Право власності громадян є правовий інститут, що закріплює індивідуальну належність матеріальних благ. Слід визнати, що і в умовах роздержавлення економіки, розвитку індустріального та колективного підприємництва право власності громадян на об'єкти споживчого характеру збереже роль одного з головних правових інститутів, опосередковуючи належність значної масі окремих громадян матеріальних благ.

Разом з тим в даний час відпали традиційні для нашого законодавства обмеження права особистої власності, покликані зберегти внепрікосновенності його основні соціально-економічні риси - похідний від суспільної власності характер і суто споживчу спрямованість.

Адже право особистої власності стало лише одним з різновидів більш широкої категорії права власності громадян.

У зв'язку з цим будь-який громадянин як власник в праві використовувати належне йому майно, в тому числі і споживчого характеру, як для підприємницької, так і для будь-якої іншої не забороненої законом діяльності. Соответсвенно втратили силу і сенс заборону вилучення особистим власником

(Нетрудових доходів) зі свого майна та аналогічні кордону

здійснення права особистої власності. В якості її джерел тепер можна розглядати будь-які не заборонені законом угоди й інші підстави виникнення, властиві всякому праву власності.

У даному сенсі громадянин як власник встав в рівне становище з іншими власниками. Адже раніше його можливості як власника обмежувалися жорсткими рамками споживчого призначення даного інституту і фактично не йшли ні в яке порівняння з можливостями наданими законом іншим власникам - юридичним особам і державі.

Закон про приватну власність усунув кількісні обмеження на об'єкти права власності громадян. Відповідно до п.1 ст.51 основ цивільного законодавства і п.2 ст.10 закону про власність смоктав, кількість і вартість майна, придбаного громадянином за рахунок його доходів і заощаджень або на інших підставах, що допускаються законом, не обмежуються. Зокрема, це означає усунення обмежень на кількість що знаходяться у власності окремого громадянина будинків, дач, інших будівель, автотранспортних засобів, худоби та іншого майна, яке може знаходиться у власності громадян.

Інша річ, що законодавчими актами можуть бути передбачені окремі види майна, які з міркувань громадської безпеки чи відповідно до міжнародних договорів взагалі не можуть стати об'ктамі власності громадян (наприклад: більшість водов озброєнь, наркотики і отрути і т.п.).

Важливим законодавчим нововведенням є встановлення можливості придбання громадянином у власність займаного ним як наймача жилого приміщення в будинку державного або муніципального житлового фонду (шляхом викупу або на інших підставах, передбачених законодавством з приватизації житла). Передбачається, що в перспективі вона стане однією з найважливіших форм задоволення житлових потреб населення і допоможе сформувати ринок житла, розвиток якого в свою чергу має активно сприяти вирішенню житлової проблеми.

Крім того, особливим підставою виникнення права власності громадян стала тепер повна сплата внеску членом споживчого кооперативу за надану йому користування квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, інше приміщення або будівля. У силу прямої вказівки закону (п.2 ст.51 Основ цивільного законодавства, п.2 ст.13 Закону про власність в РРФСР) дана обставина припиняє право кооперативної власності на відповідний майновий об'єкт, перетворюючи його на об'єкт власності громадянина. Все це дає підстави для твердження про послідовний розширенні кола об'єктів власності громадян спрямованих на задоволення потреб населення.

Про це свідчить і появі у власності громадян нових для нас різновидів цінних паперів - акцій, козначейскіх зобов'язань, сертифікатів і т.п., причому не тільки іменного але і предьявітельского характеру. Тим самим відкривається більш широка можливість участі в комерційних відносинах більшості громадян, а не тільки професійним підприємцям. Доходи від цінних паперів, від вкладів у кредитні установи і в майна виробничих підприємств, де працюють громадяни вкладники, слід розглядати як визнаних і заохочувані законом джерел їх особистої власності (ср.п. 1ст.10 та п.3 ст.11 Закону власності в РРФСР), багато з яких прямо або побічно мають до того ж переважно трудове походження (Нпрімер: дохід за вкладами у майні орендних та інших підприємств).

В економічному сенсі індивідуальне привласнення матеріальних благ являє собою надходження майна у власність окремих осіб (громадян). Але воно може стати результатом різних економічних відносин. По-перше, індивідуальне привласнення може бути виробничим, тобто присвоєнням індивідуально виробленою продукцією (результатів праці) на власних або орендованих засобах виробництва. У цьому випадку складаються відносини індивідуальної трудової або дрібної приватної власності. По-друге, мова йде про індивідуальне присвоєння власником засобів виробництва результатів чужої праці, без безпосереднього його участі в процесі виробництва. Тоді з'являється велика приватна власність. По-третє, присвоєння можливо в процесі розподілу і перерозподілу, а не виробництва (у тому числі в таких формах, як отримання доходів від цінних паперів, переходу майна у спадщину і т.д.) тоді виникають економічні відносини індивідуальної власності як результат участі суб'єкта в розподільних, а не в безпосередньо виробничих відносинах.

Власність громадян як економічна категорія охоплює всі ці форми індивідуального привласнення. Але відмінності між ними необхідно враховувати. Адже приватна власність як приналежність засобів виробництва приватним істотно змінює характер залежно від того, чи є самі приватні власники одночасно працівниками чи ні, тобто чи беруть вони безпосередньо в процесі виробництва.

З цієї точки зору досить своєрідну форму індивідуального присвоєння являє собою особиста власність громадян. Вона характеризується особливим джерелом виникнення - працею в суспільному виробництві, в умовах належності як засобів, так і результатів виробництва не окремим особам, а суспільству (державі) в цілому або окремих великим колективам.

Інакше кажучи, вона повністю залежна, похідна від суспільної власності, тому не може виникнути у найманого працівника, трудящого в індивідуального підприємця. Крім того, особиста власність призначена для особистого споживання, а не виробничих потреб, зв'язку з чим у якості її об'єктів можуть виступати виключно предмети споживання, а не засоби виробництва, і сама вона носить в силу цього споживчий характер.

Таким чином, особиста власність є індивідуальним присвоєнням матеріальних благ споживчого характеру для задоволення особистих потреб. По суті вона являє собою особливий різновид індивідуальної власності.

В умовах панування суспільної власності на засоби і результати виробництва особиста власність стала головною формою індивідуального привласнення.

Але поряд з цим необхідно розвиток інших форм індивідуального привласнення, включаючи і виробниче. Адже й раніше деяка частина населення вела дрібної індивідуальне господарство, яке виробляє товарну продукцію (некооперованого кустарі, селяни одноосібники і т.д.). Дохід цих осіб, будучи результатом індивідуального виробництва, носив трудовий характер, але прямував не тільки на споживчі, а й на виробничі потреби. Дані відносини виступали не як особиста, а як індивідуально-трудова або дрібна приватна власність. Як відносини індивідуального та сімейного виробництва та підприємництва вони будуть розвиватися і далі в формі індивідуальної трудової діяльності, трудових, в т.ч. селянських (фермерських) господарств, малих індивідуальних і сімейних підприємств.

Складніше йде справа з допустимостью приватної власності, заснованої на використанні найманої праці та присвоєння власником засобів виробництва його результатів. Головний, корінний порок такої власності, що перешкоджав її визнанню у рамках традиційного вибору, - експлуататорський характер привласнення результатів чужої праці. Що ж стосується праці за наймом, тобто праці, заснованого на вільному договорі з власником, то він є не злом, а благом, соціальним досягненням у порівнянні з примусовими формами праці, що застосовувалися в нашій країні.

Різні економічні форми індивідуального привласнення вимагає адекватного і, отже, різного правового оформлення. Відповідно до цього відокремлюється право особистої власності, право індивідуально-трудової (дрібної приватної) власності, право приватної власності, тобто власності, заснованої на залученні праці за наймом. Їх відмінність полягає не в обсязі або характері правочинів (однакових у всіх власників), а в підставах виникнення, сферах дії і колі об'єктів.

Чинне російське законодавство прямо не проводить такого підрозділу. Але фактично правовий режим перерахованих форм відрізняється відомою специфікою. Так, препрінімательская діяльність громадянина, здійснювана ним без залучення найманої праці реєструється у порядку індивідуальної трудової діяльності, а з залученням найманої праці - у якості "підприємства" як "самостійного господарюючого об'єкта".

Разом з тим слід визнати що інститути особистої, індивідуально-трудової та приватної власності мають ряд спільних рис, що дозволяють юридично об'єднати їх в одну категорію.

В якості суб'єкта права власності тут завжди виступає окремий громадянин (фізична особа) або проста сукупність громадян (подружжя, сім'я), але не організація. Основа виникнення цих відносин - використання індивідуально приналежного майна для підприємницької чи іншої діяльності, не забороненої законом, тобто в даному сенсі практично завжди трудова.

Наличае загальній категорії "права власності громадян" дає можливість вільного переходу від одних правових форм індивідуального присвоєння до інших, з огляду на рівність можливостей усіх власників. Тому "прикордонні ситуації" (коли, наприклад, громадянин працює в державній організації, використовує своє майно для індивідуальної підприємницької діяльності у вільний від роботи час) не повинні тепер викликати великих практичних труднощів і тим більше породжувати негативні суспільні оцінки.

Правовими формами індивідуального привласнення, поряд з правом власності громадян, є і їх речові права.

Виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків відбувається на вимоги закону і при настанні певних юридичних фактів. Юридичні факти, з якими закон пов'язує виникнення або припинення права власності, зазвичай називається підставами виникнення або припинення права власності. У нормальному товарному обороті виникнення права власності на конкретне майно у однієї особи одночасно означає припинення права власності на майно у іншої особи. Тому одні й ті ж юридичні факти зазвичай є підставами і виникнення, і припинення права власності.

Оскільки більшість юридичних фактів (підстав) виникнення права власності відноситься до групи юридичних дій, їх прийнято також називати способами набуття чи припинення права власності. Способи виникнення права власності можна розрізняти залежно від того, чи використовується вони всіма (якими) власниками або можуть виконувати цю функцію лише для строго визначеного законом кола власників.

Розглянемо поняття і особливості права власності індивідуальних підприємців. Право власності індивідуальних підприємців являє собою закріплену законом приналежність матеріальних благ, у тому числі різних засобів виробництва, окремим громадянам та їх сім'ям, які використовують їх для самостійної господарської (підприємницької) діяльності. Особливістю цих відносин є їх виробнича, комерційна спрямованість, пов'язана з отриманням доходу, який використовується як для споживчих, так і для виробничих потреб. Допускається і наймання працівників (на умовах встановленим законом). Ці обставини відрізняє власність підприємців та її правовий режим від відносин особистої власності. Разом з тим тут зазвичай зберігається трудовий характер відносин, який зумовлює особиста трудова участь власника у виробництві.

В якості суб'єкта права власності тут можуть виступати окремі громадяни або члени сім'ї та інші особи, які спільно ведуть трудове господарство. Як при індивідуальної підприємницької діяльності, так і при веденні трудового господарства або створення підприємства громадяни можуть брати в оренду засоби виробництва та інше необхідне їм майно.

Індивідуальна або групова оренда також є мсточноком утворення власності громадян. Орендарі стають власниками отриманих на орендованих засобах виробництва продукції і доходів. Крім того, вони вважаються власниками будівель споруд, зведених на орендованому ними земельній ділянці за погодженням з орендодавцем за рахунок власних і позикових коштів. Селянські та інші трудові господарства можуть створювати постачальницько-побутові, переробні, ремонтні, будівельні та інші кооперативи, господарські товариства і добровільні союзи з правами юридичної особи, тобто створювати нових власників на базі об'єднаного ними майна.

Література

 1. Борисов Є.Ф. Економіка. Довідник - М., 1997

 2. Маршалл А., Принципи економічної науки - М., 1993

 3. Основи економічної теорії., Під ред. Ніколенко Ю.В. - К., 1998

 4. Цивільне право. Том 1. Є. О. С у х а н о в.

 5. Основи цивільного законодавства.

 6. Розвиток радянського цивільного права на сучасному етапі. А. А. Р у б а н о в.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
84.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Приватна власність і ті форми
Приватна власність
Приватна власність у римському праві
Приватна власність як основа ринкової економіки
Регульований ринковий оборот і приватна власність на землю
Приватна власність як втілення свободи волі суб`єкта
Власність і форми її реалізації в сучасних умовах
Власність і право власності Форми і види права ВЛАСНОСТІ
Власність і право власності Форми і види права власності
© Усі права захищені
написати до нас