Прибуток організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота
з курсу «Податкове право»
за темою: «Прибуток організації»

ЗАДАЧА № 1
Організація отримала валовий прибуток у сумі 780 000 рублів.
Перелічіть розмір, що підлягає сплаті податку на прибуток за умови, що дана прибуток отриманий за рахунок наступних джерел:
а) від реалізації виробленої продукції - 480000 крб.;
б) у вигляді відсотків за державними цінними паперами, придбаними підприємством - 134000 крб.;
в) від пайової участі в діяльності інших підприємств - 147 000 руб.;
г) від реалізації виробленої підсобним господарством організації сільськогосподарської продукції - 68 000 руб.
Для вирішення завдання виділимо юридично значимі факти:
1) Отримання організацією прибутку (780 тисяч рублів).
2) Податкова база прибутку, що залежить від її джерел.
3) Розміри податкових ставок і податку на прибуток.
Оскільки організація отримала прибуток, то фінансові відносини в цьому випадку регулюються главою 25 Податкового Кодексу РФ (далі - ПК) «Податок на прибуток організацій» (згідно ст. 246 НК «Платниками податків податку на прибуток організацій визнаються російські організації.»).
НК визначає прибуток як отримані доходи, зменшені на величину зроблених витрат (ст. 247). Ст. 248 НК виділяє доходи від основної діяльності і позареалізаційні доходи. Доходи від реалізації виробленої продукції і доходи від реалізації сільськогосподарської продукції - відносяться до доходів від основної діяльності. Доходи від пайової участі в діяльності інших підприємств і відсотки по державних цінних паперах - до позареалізаційних.
Податковою базою визнається грошовий вираз прибутку (п. 1 ст. 274 НК). Ст. 284 НК виділяє загальний облік прибутку за ставкою 24% (п. 1 ст. 284 НК) і спеціальний облік (п. 2-5 ст. 284 НК).
Прибуток від реалізації виробленої продукції і прибуток від реалізації виробленої підсобним господарством організації сільськогосподарської продукції оподатковується по загальній ставці.
Податкова ставка прибутку за державними цінними паперами визначається, виходячи з п. 4 ст. 284 НК. Тут застосовуються такі ставки:
1) 15 відсотків - по доходу у вигляді відсотків по державних і муніципальних цінних паперів, умовами випуску та обігу яких передбачено отримання доходу у вигляді відсотків;
2) 0 відсотків - по доходу у вигляді відсотків за державними та муніципальними облігаціями, емітованими до 20 січня 1997 року включно, а також по доходу у вигляді відсотків за облігаціями державної валютного облігаційної позики 1999 року, емітованими при здійсненні новації облігацій внутрішньої державної валютної позики серії III, емітованими з метою забезпечення умов, необхідних для врегулювання внутрішнього валютного боргу колишнього Союзу РСР і внутрішнього і зовнішнього валютного боргу Російської Федерації.
Будемо вважати, що розглядаються нами цінні папери відносяться до першого виду, і будемо застосовувати ставку в розмірі 15%.
Податкова ставка з прибутку від пайової участі в діяльності інших підприємств визначається, виходячи з пп. 1 п. 3 ст. 284 НК. Вона дорівнює 6%.
Перейдемо безпосередньо до розрахунків.
Податкова база підприємства, до якої застосовується стандартна ставка, дорівнює: 480 000 руб. + 68 000 руб. = 548 000 руб.
Податок на прибуток дорівнює: 548 000 руб. х 0,24 = 131 520 руб.
Згідно з п. 1 ст. 284 НК:
у федеральний бюджет зараховується - 548 000 руб. х 0,075 = 41 100 руб.
до регіонального бюджету зараховується - 548 000 руб. х 0,145 = 79460 руб.
до місцевого бюджету зараховується - 548 000 руб. х 0,02 = 10 960 руб.
Податкова база підприємства, до якої застосовується ставка 15%, дорівнює 134 000 руб.
Податок на прибуток дорівнює: 134 000 руб. х 0,15 = 20 100 руб.
Згідно з п. 6 ст. 284 НК вся сума підлягає зарахуванню у федеральний бюджет.
Податкова база підприємства, до якої застосовується ставка 6% дорівнює 147 000 руб.
Податок на прибуток дорівнює: 147 000 руб. х 0,06 = 8820 руб.
Згідно з п. 6 ст. 284 НК вся сума підлягає зарахуванню у федеральний бюджет.
Разом загальний податок на прибуток, що підлягає сплаті, дорівнює: 131 520 руб. + 20 100 руб. + 8820 руб. = 160 440 руб.
У федеральний бюджет зараховується: 41 100 руб. + 20 100 руб. + 8820 руб. = 70 020 руб.
У регіональний бюджет зараховується - 79 460 руб.
До місцевого бюджету зараховується - 10 960 руб.
ЗАДАЧА № 2
Громадянин Російської Федерації, який не має постійного місця проживання на території РФ і не є податковим резидентом РФ, отримав в Росії доходи від виконання трудових обов'язків у розмірі 70 000 руб.
Чи повинен даний громадянин сплачувати податок на доходи фізичних осіб? Якщо так, то в якому розмірі та в якому порядку.
Виділимо юридично значимі факти:
1) Громадянин РФ не має постійного місця проживання в РФ і не є податковим резидентом РФ.
2) Громадянин РФ отримав доходи від трудової діяльності в Росії.
3) Можливість сплати даним громадянином податку на доходи фізичних осіб.
4) Можливість віднесення доходів громадянина до податковій базі з ПДФО.
5) Розмір податкової ставки та порядок сплати ПДФО.
Для початку визначимо, чи належить вищезгаданий громадянин до платникам податків податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО).
Згідно зі ст. 207 НК платниками податків ПДФО визнаються фізичні особи, які отримують доходи від джерел в Російській Федерації, не є податковими резидентами Російської Федерації. Отже даний громадянин повинен платити ПДФО.
Згідно пп.1 п. 6 ст. 208 НК винагороду за виконання трудових чи інших обов'язків, виконану роботу, надану послугу, вчинення дії в Російській Федерації відноситься до податковій базі з ПДФО.
П. 1 ст. 224 НК встановлює податкову ставку на даний вид доходу в розмірі 13%. Виходячи з того, що заробітна плата виплачувалася рівними частками згідно з п. 3 ст. 218 НК РФ вирахування складе 400 руб. х 3 = 1200 руб.
Разом, податкова база складе: 70 000 руб. - 1 200 руб. = 68 800 руб.
ПДФО становить: 68 800 руб. х 0,13 = 8944 руб.
Згідно зі ст. 226 НК обчислення сум та сплата податку проводиться податковими агентами. Податкові агенти - російські організації, індивідуальні підприємці і постійні представництва іноземних організацій в Російській Федерації, від яких або в результаті відносин з якими платник податків одержав доходи. Тобто в даному випадку це - ті організації, в яких працював вищезгаданий громадянин РФ.
ЗАДАЧА № 3
Декларується ввезений товар - костюми чоловічі. Митна вартість товару - 180 000 тисяч доларів США. Ставка ввізного мита - 32% митної вартості. Країна походження товару - Франція.
Визначити мито на ввезений товар.
Юридично значимі факти тут наступні:
1) Митна вартість.
2) Ставка мита і країна походження товару.
Згідно з п. 1 ст. 40 Митного кодексу РФ (далі - ТК) товари при їх декларування митним органам (розділ 14) підлягають класифікації, тобто відносно товарів визначається класифікаційний код (класифікаційні коди) по Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності.
П. 1 ст. 288 ТК свідчить, що митна вартість товарів заявляється фізичною особою, що переміщує товари, при їх декларування. Митна вартість товарів визначається декларантом згідно з методами визначення митної вартості, встановленим законодавством Російської Федерації (ст. 323 ТК). У даному випадку заявлена ​​митна вартість у розмірі 180 000 доларів США.
Мито, податки обчислюються декларантом або іншими особами, відповідальними за сплату митних зборів, податків, самостійно (ст. 324 ТК) на підставі Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності та Федерального Закону РФ липня 2005 року N 112-ФЗ «Про митні ставки». У даному випадку митна ставка обчислена правильно. Мито дорівнює 180 000 дол. США х 0,32 = 57 600 у.о. (За курсом ЦБ РФ)
ЗАДАЧА № 4
Загальна сума доходів фізичної особи за календарний рік склала 856000 крб. Які з перерахованих доходів фізичної особи виключаються з податкової бази як податкових відрахувань:
а) доходи, спрямовані на благодійні цілі - 12000 руб.
б) доходи, спрямовані на оплату свого навчання - 71000 руб.
в) доходи від продажу квартири - 430 000 руб.
г) доходи у формі аліментів - 8300 руб.
д) доходи, спрямовані на будівництво нового житла - 87000 руб.
е) доходи у вигляді дивідендів - 7400 руб.
Обчислити розмір податку на доходи даної фізичної особи.
З податкової бази платника податків виключаються наступні види доходів:
доходи, спрямовані на благодійні цілі - в сумі 12000 руб. (П. 1 ч. 1 ст. 219 НК РФ);
доходи, спрямовані на оплату навчання - в сумі 38000 руб. (П. 2 ч. 1 ст. 219 НК РФ);
доходи від продажу квартири - у сумі 430000 крб. (П. 1 ч. 1 ст. 220 НК РФ);
доходи, спрямовані на будівництво нового житла - в сумі 87000 руб. (П. 2 ч. 1 ст. 220 НК РФ).
Доходи цієї фізичної особи обкладаються за такими податковими ставками:
доходи у вигляді дивідендів - 9% (ч. 4 ст. 224 НК РФ);
інші доходи - 13% (ч. 1 ст. 224 НК РФ).
Таким чином, податок на доходи фізичної особи склав: 7400 х 0,09 + (856000 - 12000 - 38000 - 430000 - 87000 - 7400) х 0,13 = 37274 руб.
ЗАДАЧА № 5
Доходи від посередницької діяльності іноземної фірми склав 887 000 руб., В тому числі 18000 в доларах США.
При цьому, загальні витрати юридичної особи у зв'язку з діяльністю в Росії через постійне представництво становили у звітному році 378 000 руб.
Визначте суму податку на прибуток. Розкрийте особливості оподаткування іноземних юридичних осіб.
Оподаткування іноземних юридичних осіб здійснюється відповідно до ст. 307 НК (для іноземних організацій, що здійснюють свою діяльність через постійне представництво в РФ), або відповідно до ст. 309 НК (для іноземних організацій, які не здійснюють діяльність через постійне представництво в Російській Федерації, але при цьому отримують доходи від джерел в Російській Федерації).
У даному випадку згідно з ч. 1 ст. 307 НК податкова база складає: 887000 - 378000 = 509000 руб.
Згідно з п. 6 ст. 307 НК податкова ставка становить 24%.
Таким чином, податок на прибуток становитиме: 509000 х 0,24 = 122 160 руб.
ЗАДАЧА № 6
Платник податків представив у податковий орган бухгалтерський баланс. Однак не сплатив податок на майно підприємств і не представив розрахунки податку середньорічної вартості майна. Чи вважається даний факт приховуванням об'єкта оподаткування та які фінансові санкції застосовуються в даному випадку?
У НК РФ приховування об'єкта оподаткування присвячені ст. 120 НК - «Грубе порушення правил обліку доходів і витрат і об'єктів оподаткування» та ст. 122 НК - «Несплата або неповна сплата сум податку». У ст. 120 НК грубе порушення правил обліку доходів і витрат і об'єктів оподаткування визначається як «відсутність первинних документів, або відсутність рахунків-фактур, або регістрів бухгалтерського обліку, систематичне (два рази і більше протягом календарного року) несвоєчасне або неправильне відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності господарських операцій, грошових коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів і фінансових вкладень платника податків ». У даному випадку регістри бухгалтерського обліку (бухгалтерський баланс) присутні, несплата податку на майна підприємств не має систематичного характеру. Тому в даному випадку ст. 120 НК - непридатна.
По відношенню до платника податків застосовані наступні санкції:
за несплату податку на майна підприємств згідно з ч. 1 ст. 122 НК («Несплата або неповна сплата сум податку внаслідок заниження податкової бази, іншого неправильного обчислення податку або інших неправомірних дій (бездіяльності)») - штраф у розмірі 20% від несплаченої суми податку;
за неподання розрахунку середньорічної вартості майна згідно з ч. 1 ст. 119 НК («Неподання податкової декларації у термін менше 180 днів») - штраф у розмірі 5 відсотків суми податку, що підлягає сплаті (доплату) на основі цієї декларації, за кожний повний або неповний місяць з дня, встановленого для її подання, але не більше 30 відсотків зазначеної суми та не менше 100 рублів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Податковий кодекс РФ. Частина 1. 31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. Від 02.02.2006).
2. Податковий кодекс РФ. Частина 2. 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. Від 01.05.2006).
3. Коментар до НК РФ частина 1. Під ред. О.М. Козиріна, А.Л. Ялбулганова. М., 2006.
4. Постатейний коментар до глави 23 НК РФ «Податок на доходи фізичних осіб». Під ред. А.В. Толкушкіна. М., 2007.
5. Постатейний коментар до глави 25 НК РФ «Податок на прибуток організацій». Під ред. А.В. Толкушкіна. М., 2007.
6. Податковий Кодекс РФ. Ч. I, II.
7. Митний Кодекс РФ.
8. Федеральний Закон РФ липня 2005 року N 112-ФЗ «Про митні ставки».
9. Гравіна А.А., Терещенко Л.К. Коментар до Митного Кодексу РФ. М., 2003.
10. Коментар до Податкового Кодексу РФ. / За ред. Лебедєва В.М. М., 2004.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
26.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Прибуток організації підприємства
Податок на прибуток організації 3
Податок на прибуток організації
Податок на прибуток організації 2
Податок на прибуток організації 2 Розгляд об`єктів
Податок на прибуток організації 2 Економічна сутність
Податок на прибуток 2
Податок на прибуток 3
Прибуток на акцію 2
© Усі права захищені
написати до нас