Президент республіки Білорусь

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

ЗМІСТ

1 Порядок виборів Президента Республіки Білорусь

2 Статус Президента Республіки Білорусь

3 Статус Президента Республіки Білорусь Президента Республіки Білорусь

4 Акти Президента Республіки Білорусь

5 Організація та забезпечення діяльності Президента Республіки Білорусь

Список використаних джерел

1 Порядок виборів Президента Республіки Білорусь

Вибори Президента Республіки Білорусь є вільними і проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Проведення виборів Президента Республіки Білорусь забезпечують комісії, утворені з представників політичних партій, інших громадських об'єднань, трудових колективів, а також представників громадян, висунутих до складу комісії шляхом подачі заяви. Комісії здійснюють контроль за виконанням законодавства про вибори.

Вибори Президента Республіки Білорусь проводяться по єдиному виборчому округу, що становить всю територію Республіки Білорусь.

Президент Республіки Білорусь:

1) призначає чергові і позачергові вибори до Палати представників і визначає організаційні заходи щодо забезпечення їх проведення;

2) призначає чергові і позачергові вибори до Ради Республіки і визначає організаційні заходи щодо забезпечення їх проведення;

3) призначає чергові і позачергові вибори до місцевих Рад депутатів і визначає організаційні заходи щодо забезпечення їх проведення;

4) призначає вибори до місцевих Рад депутатів у новоутворених адміністративно-територіальних одиницях;

5) при розпуску Радою Республіки місцевої Ради депутатів призначає вибори в цей місцева Рада депутатів;

6) призначає республіканський референдум і визначає організаційні заходи щодо забезпечення його проведення.

Підготовку та проведення виборів Президента Республіки Білорусь забезпечують Центральна комісія, а також відповідно виборчі комісії з виборів Президента Республіки Білорусь.

Підготовку та проведення виборів Президента Республіки Білорусь забезпечують наступні виборчі комісії:

- Територіальні комісії з виборів Президента Республіки Білорусь - обласні, Мінська міська, районні, міські (у містах обласного підпорядкування), районні у містах комісії по виборах Президента Республіки Білорусь;

- Дільничні комісії з виборів Президента Республіки Білорусь.

При призначенні виборів Президента Республіки Білорусь Палата представників може прийняти рішення не утворювати обласні, Мінську міську, районні, міські (у містах обласного підпорядкування) комісії по виборах Президента Республіки Білорусь, а покласти здійснення їх повноважень на діючі обласні, Мінську міську, районні, міські ( у містах обласного підпорядкування) територіальні виборчі комісії.

Повноваження Центральної комісії з виборів Президента РБ:

1) організовує проведення виборів Президента; здійснює на всій території Республіки Білорусь контроль за виконанням законодавства про вибори; дає роз'яснення цього законодавства з метою його однакового застосування, звертається в разі необхідності до суб'єктів, які мають правом законодавчої ініціативи, з пропозиціями про тлумачення цього Кодексу та інших актів законодавства Республіки Білорусь про вибори.

2) здійснює керівництво діяльністю комісій по виборах Президента;

3) вирішує питання про порядок участі громадян Республіки Білорусь, які перебувають за межами Республіки Білорусь, у виборах Президента Республіки Білорусь.

4) реєструє:

- Ініціативні групи громадян з висунення кандидатів у Президенти Республіки Білорусь;

- Кандидатів у Президенти Республіки Білорусь, їх довірених осіб і видає їм відповідні посвідчення;

5) забезпечує дотримання рівних правових умов передвиборчої діяльності політичних партій, інших громадських об'єднань, кандидатів у Президенти Республіки Білорусь.

6) видає обраним Президентові Республіки Білорусь та членам Ради Республіки посвідчення про їх обрання;

7) вирішує питання, пов'язані з проведенням другого туру голосування, повторних виборів і виборів Президента Республіки Білорусь у разі вакансії посади Президента, а також повторного голосування з референдуму.

Комісії з виборів Президента Республіки Білорусь, депутатів Палати представників, депутатів місцевих Рад депутатів, з референдуму, щодо проведення голосування про відкликання депутата, що формуються з представників політичних партій, громадських організацій, трудових колективів (ст.11) утворюються:

- Обласні, Мінська міська комісії по виборах Президента Республіки Білорусь - президіями обласних, Мінського міського Рад депутатів та обласними, Мінським міським виконавчими комітетами у складі 9-13 членів комісії; зазначені комісії утворюються не пізніше ніж відповідно за 80 і 85 днів до виборів;

- Районні, міські комісії з виборів Президента Республіки Білорусь, - президіями районних, міських Рад депутатів та районними, міськими виконавчими комітетами, а районні у містах комісії по виборах Президента Республіки Білорусь - президіями міських Рад депутатів і міськими виконавчими комітетами у складі 9-13 членів комісії; зазначені комісії утворюються не пізніше ніж відповідно за 80 і 85 днів до виборів;

- Дільничні комісії з виборів Президента Республіки Білорусь - районними адміністраціями в складі 5-19 членів комісії не пізніше ніж за 45 днів до виборів. У необхідних випадках склад дільничної комісії може бути збільшений або зменшений.

Вибори Президента Республіки Білорусь призначаються Палатою представників не пізніше ніж за п'ять місяців і проводяться в неділю не пізніш як за два місяці до закінчення строку повноважень попереднього Президента.

Якщо посада Президента виявилася вакантною, вибори проводяться не раніше ніж через 30 днів і не пізніше ніж через 70 днів з дня відкриття вакансії. При цьому скорочені строки проведення передвиборних заходів встановлюються Центральною комісією.

Президентом Республіки Білорусь може бути обраний громадянин Республіки Білорусь за народженням, не молодше 35 років, що володіє виборчим правом і постійно проживає в Республіці Білорусь не менше десяти років безпосередньо перед виборами.

Не допускається поєднання обов'язків депутата Палати представників з одночасним заняттям посади Президента Республіки Білорусь.

Кандидати в Президенти Республіки Білорусь висуваються громадянами Республіки Білорусь за наявності не менше 100 тисяч підписів виборців.

Висування кандидатів у Президенти Республіки Білорусь починається за 80 днів і закінчується за 50 днів до виборів.

Кандидатами в Президенти Республіки Білорусь не можуть бути висунуті громадяни, які не мають права відповідно до законодавства Республіки Білорусь займати посади в державному апараті у зв'язку з наявністю судимості, не знятої і не погашеної в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.

Висунення кандидата в Президенти Республіки Білорусь громадянами здійснюється ініціативною групою виборців (ініціативна група) у кількості не менше 100 чоловік.

Список членів ініціативної групи із зазначенням її керівника разом із заявою про реєстрацію групи подається до Центральної комісії не пізніше ніж за 85 днів до виборів особою, яка має намір висуватися кандидатом у Президенти Республіки Білорусь. У списку вказуються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, професія, посада (заняття), місце роботи і місце проживання, партійність особи, що пропонується для висунення кандидатом у Президенти Республіки Білорусь, а також прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце проживання кожного члена групи та її керівника.

Центральна комісія в 5-ний термін розглядає заяву, реєструє ініціативну групу і видає членам ініціативної групи відповідні посвідчення та підписні листи для збору підписів виборців на підтримку особи, що пропонується для висунення кандидатом у Президенти Республіки Білорусь (далі - підписний лист). У реєстрації ініціативної групи відмовляється у разі порушення вимог Кодексу. Відмова в реєстрації ініціативної групи може бути оскаржена в триденний строк до Верховного Суду Республіки Білорусь ініціативною групою (скарга повинна бути підписана більшістю від її складу). Верховний Суд Республіки Білорусь розглядає скаргу в триденний термін.

У підписному листі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, професія, посада (заняття), місце роботи і місце проживання, партійність особи, що пропонується для висунення кандидатом у Президенти Республіки Білорусь, а також прізвище, ім'я та по батькові члена ініціативної групи, що збирає підпису, і номер реєстрації ініціативної групи. У підписному листі повинні бути підписи виборців, що проживають тільки в одному населеному пункті, а в містах з районним поділом - в одному районі.

Виборець має право підписатися на підтримку особи, що пропонується для висунення кандидатом у Президенти Республіки Білорусь, тільки один раз.

У підписному листі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце проживання, серія і номер паспорта або реквізити його замінює посвідчення особи виборця, який підтримує особа, яка пропонується для висунення кандидатом у Президенти Республіки Білорусь. Дані про виборця вносяться до підписного листа рукописним способом. Виборець власноручно ставить у підписному листі дату підпису і розписується. Підписи нумеруються.

Відповідальність за достовірність які у підписних листах даних несе член ініціативної групи, що здійснював збір підписів.

Участь адміністрації організації у зборі підписів, так само як і примус у процесі збору підписів і винагорода виборців за внесення підпису, не допускаються. Порушення цих вимог може бути підставою для відмови в реєстрації або скасування рішення про реєстрацію кандидата в Президенти Республіки Білорусь.

Особиста власноручний підпис члена ініціативної групи, що збирає підписи виборців, ставиться на кожному підписному листі у присутності голови або заступника голови міської (міста обласного і районного підпорядкування), селищної, сільської виконавчого комітету, голови або заступника голови районної адміністрації в місті, на території яких проводився збір підписів, а в містах і селищах міського типу, де не утворені міські та селищні виконавчі комітети, - в присутності голови або заступника голови районного виконавчого комітету та засвідчується негайно печаткою цього органу.

Виборці, які висунули кандидата в Президенти Республіки Білорусь, мають право до здачі підписних листів на районну, міську, районну в місті комісію з виборів Президента Республіки Білорусь зняти свої підписи в підписних листах, подавши про це заяву у зазначені комісії.

Підписні листи здаються не пізніше ніж за 50 днів до виборів в районну, міську, районну в місті комісію з виборів Президента Республіки Білорусь, яка в десятиденний термін перевіряє достовірність підписів виборців у підписних листах, зданих членами ініціативної групи, і забезпечує достовірність даних про кількість таких підписів. Перевірці підлягає не менше 20 відсотків підписів виборців у підписних листах, зданих у відповідну комісію.

За результатами перевірки достовірності даних у підписних листах підпис виборця може бути визнана достовірною або недостовірної.

Перевірці та обліку не підлягають підписи виборців і відповідні їм дані, що знаходяться в підписних листах, але виключені (викреслені) членом ініціативної групи, збирали підписи, до подання підписних листів на відповідну комісію, якщо це виняток їм спеціально обумовлено.

Недостовірними підписами вважаються:

- Фіктивні підписи;

- Підписи виборців, виконані від імені різних осіб одним особою або від імені однієї особи іншою особою;

- Підписи осіб, що не володіють виборчим правом;

- Підписи виборців, що вказали у підписному листі дані, що не відповідають дійсності;

- Підписи виборців, зібрані до встановленого терміну висування кандидатів;

- Підписи виборців при відсутності одного або декількох вимагаються цим Кодексом даних;

- Підписи виборців, що проживають не в одному населеному пункті, а в містах з районним поділом - не в одному районі;

- Підписи виборців, якщо дані про них внесені до підписного листа нерукопісним способом або олівцем, а також підписи, дати внесення яких виконані виборцями несобственноручно;

- Всі підписи виборців у підписному листі, якщо підписи зібрані особою, яка не є членом ініціативної групи, або якщо підписний лист не підписаний членом ініціативної групи або підписаний іншим членом ініціативної групи, не збирали ці підписи, або не засвідчений печаткою місцевого виконавчого і розпорядчого органу, на території якого проводився збір підписів;

- Підписи виборців, зібрані з порушенням вимог частини восьмої цієї статті.

У разі виявлення декількох підписів одного і того ж виборця на підтримку висунення одного і того ж кандидата достовірної вважається тільки один підпис, а інші підписи вважаються недостовірними.

Якщо кількість виявлених при перевірці недостовірних підписів виборців складе більше 15 відсотків від кількості перевірених підписів, проводиться додаткова перевірка ще 15 відсотків підписів виборців від кількості підписів у підписних листах, зданих у відповідну комісію членом (членами) ініціативної групи.

У разі, коли загальна кількість недостовірних підписів виборців, виявлених при перевірках, складе більше 15 відсотків від загальної кількості перевірених підписів у підписних листах, подальша перевірка підписів у підписних листах районної, міської, районної в місті комісією припиняється і всі підписи виборців у зданих підписних листах не враховуються при визначенні результату збору підписів виборців у районі, місті, районі в місті.

Перевірити достовірність підписів виборців у підписних листах при необхідності в п'ятиденний термін можуть також обласні і Мінська міська комісії по виборах Президента Республіки Білорусь.

На підставі протоколів районних, міських, районних у містах комісій з виборів Президента Республіки Білорусь про встановлення кількості виборців, які поставили в підписних листах свої підписи про висунення кандидата в Президенти, та результатів проведених обласної, Мінської міської комісією перевірок достовірності підписів виборців у підписних листах обласна, Мінська міська комісія з виборів Президента Республіки Білорусь підводить підсумки по області, місту Мінську, складає про це протокол і негайно направляє його в Центральну комісію.

Реєстрація кандидатів у Президенти Республіки Білорусь здійснюється Центральною комісією.

Реєстрація кандидатів у Президенти Республіки Білорусь починається за 35 днів і закінчується за 25 днів до виборів.

В окремих випадках термін реєстрації кандидатів у Президенти Республіки Білорусь за вмотивованим рішенням Центральної комісії може бути продовжений, але не більше ніж на п'ять днів.

Рішення про реєстрацію кандидата в Президенти Республіки Білорусь приймається при наявності таких документів, що надійшли до Центральної комісії до початку реєстрації: протоколів обласних, Мінської міської комісій з виборів Президента Республіки Білорусь, що підтверджують наявність не менше 100 тисяч підписів громадян Республіки Білорусь щодо висунення кандидата в Президенти, заяви кандидата про згоду балотуватися, а також біографічних даних особи, висунутої кандидатом у Президенти Республіки Білорусь, з зазначенням відомостей, передбачених Центральною комісією, і декларації про доходи та майно за формою, затвердженою Радою Міністрів Республіки Білорусь.

При поданні в документах про висунення кандидата в Президенти не відповідних дійсності відомостей, в тому числі біографічних, і відомостей про доходи та майно відповідно Центральна комісія, окружна, територіальна виборча комісія має право відмовити в реєстрації кандидата в Президенти, у депутати або скасувати рішення про його реєстрацію .

Якщо в цілому по Республіці Білорусь більше 15 відсотків від загальної кількості перевірених підписів виборців у підписних листах щодо висунення кандидата в Президенти Республіки Білорусь визнані недостовірними, Центральна комісія відмовляє в реєстрації кандидата в Президенти.

До реєстрації подається будь-яку кількість кандидатів у Президенти Республіки Білорусь.

Центральна комісія перевіряє відповідність порядку висунення кандидатів у Президенти Республіки Білорусь і приймає рішення про реєстрацію кандидатів у Президенти, або мотивоване рішення про відмову в реєстрації. Рішення комісії про відмову в реєстрації кандидатом видається не пізніше ніж на наступний день після прийняття рішення.

Центральна комісія у дводенний строк після реєстрації видає кандидатам у Президенти Республіки Білорусь відповідні посвідчення.

Відмова Центральної комісії зареєструвати особа, висунута кандидатом у Президенти Республіки Білорусь, може бути в триденний термін оскаржено до Верховного Суду Республіки Білорусь. Верховний Суд Республіки Білорусь розглядає скаргу в триденний термін, його рішення є остаточним.

Гарантії діяльності та права кандидата в Президенти РБ:

1) мають рівні права і несуть рівні обов'язки;

2) не мають права використовувати переваги свого посадового становища в інтересах обрання (залучення осіб, що знаходяться в підпорядкуванні або іншої службової залежності, для здійснення в робочий час діяльності, що сприяє висуванню і (або) обрання; використання приміщень, займаних державними органами, організаціями, для здійснення діяльності, що сприяє висуванню і (або) обрання, у разі, якщо інші кандидати в Президенти, у депутати, які звернулися за таким же питання, не можуть використовувати ці приміщення на аналогічних умовах; використання телефонного та інших видів зв'язку, оргтехніки, призначених для забезпечення функціонування державних органів, організацій, для здійснення діяльності, що сприяє висуванню і (або) обрання; безкоштовне або на пільгових умовах використання транспортних засобів, що перебувають у державній власності, для здійснення діяльності, що сприяє висуванню і (або) обрання, проведення збору підписів виборців, передвиборчої агітації в ході службових відряджень;

3) має право виступати з програмою своєї майбутньої діяльності, текст якої визначається кандидатом;

4) може мати до 30 довірених осіб;

5) звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з дня реєстрації до дня виборів без збереження заробітної плати;

6) може бути надано чергову відпустку;

7) не може бути спрямований без його згоди у тривале відрядження, а також призваний на військову службу або на військові збори з дня реєстрації до дня виборів.

Якщо жоден з кандидатів у Президенти Республіки Білорусь не набрав необхідної кількості голосів, то не пізніше ніж у двотижневий термін за рішенням Центральної комісії проводиться другий тур голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу кількість голосів виборців. Вибори у другому турі голосування вважаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяло участь більше половини виборців, включених до списку громадян, які мають право брати участь у виборах. Обраним вважається кандидат у Президенти Республіки Білорусь, який отримав у другому турі голосування більш половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. У випадку, якщо один з кандидатів в Президенти Республіки Білорусь, включений до бюлетеня для балотування у другому турі голосування, зняв свою кандидатуру, другий тур голосування проводиться по одній кандидатурі. При цьому кандидат у Президенти Республіки Білорусь також вважається обраним, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Якщо на виборах Президента Республіки Білорусь балотувалося не більше двох кандидатів і жоден з них не був обраний, а також у разі вибуття всіх кандидатів у Президенти Республіки Білорусь або визнання виборів Президента Республіки Білорусь не відбулися, або недійсними або другий тур голосування не дозволив визначити обраного Президента Республіки Білорусь, Центральна комісія вирішує питання про призначення повторних виборів з повторним висуванням кандидатів у Президенти Республіки Білорусь. При цьому вона може прийняти рішення про проведення виборів територіальними та дільничними комісіями в новому складі. Повторні вибори проводяться протягом трьох місяців після основних виборів. Голосування проводиться на тих же дільницях для голосування за списками, складеними для проведення основних виборів і уточненими напередодні повторних виборів.

2 Статус Президента Республіки Білорусь

Президент є Главою держави, гарантом Конституції Республіки Білорусь, прав і свобод людини і громадянина.

Президент є вищою посадовою особою Республіки Білорусь:

- Уособлює єдність народу

- Гарантує реалізацію основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики,

- Представляє Республіку Білорусь у відносинах з іншими державами та міжнародними організаціями.

- Вживає заходів з охорони суверенітету Республіки Білорусь, її національної безпеки та територіальної цілісності,

- Забезпечує політичну та економічну стабільність,

- Спадкоємність і взаємодію органів державної влади,

- Здійснює посередництво між органами державної влади.

Президент несе відповідальність перед народом Республіки Білорусь за виконання своїх обов'язків.

Президент не може бути депутатом Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь та членом Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь обіймати інші посади в державних, громадських та інших установах, організаціях, здійснювати підприємницьку діяльність, отримувати крім заробітної плати грошові винагороди, за винятком гонорарів за твори науки, літератури і мистецтва.

Президент має недоторканність, його честь і гідність охороняються законом.

Публічна образа Президента чи наклеп щодо нього, в тому числі з використанням печатки або інших засобів масової інформації, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

Кримінальну справу про публічній образі Президента чи наклеп щодо нього, в тому числі з використанням печатки або інших засобів масової інформації, збуджується в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом Республіки Білорусь.

Позови про захист честі і гідності Президента пред'являються до суду в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом Республіки Білорусь.

Перешкоджання законній діяльності Президента не допускається і переслідується за законом.

Термін повноважень Президента - п'ять років. Одне і те ж обличчя може бути Президентом не більше двох термінів.

Повноваження Президента починаються з моменту вступу на посаду та припиняються з моменту складення Присяги новообраним Президентом або у зв'язку зі зміщенням Президента з посади, відставкою Президента, достроковим звільненням Президента від посади, смертю Президента.

Присяга приноситься в урочистій обстановці у присутності депутатів Палати представників і членів Ради Республіки, суддів Конституційного Суду, Верховного Суду та Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь не пізніше двох місяців з дня обрання Президента. Для участі у церемонії складання Присяги можуть запрошуватися також члени Ради Міністрів Республіки Білорусь, інші посадові особи, представники політичних партій, громадських об'єднань, релігійних конфесій Республіки Білорусь, акредитовані в Республіці Білорусь дипломати та представники іноземних держав.

Після оголошення тексту Присяги Президент підписує акт про принесення Присяги. Акт про принесення Присяги Президентом передається на зберігання в архів Президента.

Після підписання акту про принесення Присяги Голова Центральної комісії Республіки Білорусь з виборів і проведення республіканських референдумів вручає Президенту посвідчення. Виповнюється Державний гімн Республіки Білорусь.

Президент може бути достроково звільнений з посади за стійкою нездатності за станом здоров'я здійснювати обов'язки Президента. Рішення про дострокове звільнення Президента з посади приймається більшістю не менше двох третин голосів від повного складу Палати представників і більшістю не менше двох третин голосів від повного складу Ради Республіки на підставі висновку спеціально створюваної палатами комісії. Рішення палат приймаються у формі постанов.

Президент може бути усунений з посади у зв'язку з вчиненням державної зради або іншого тяжкого злочину. Рішення про висунення обвинувачення та його розслідуванні в цьому випадку вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від повного складу Палати представників за пропозицією не менше однієї третини її депутатів. Розслідування звинувачення організується Радою Республіки на підставі прийнятої постанови.

Президент вважається зміщеним з посади, якщо за рішення про його усунення проголосувало не менше двох третин від повного складу Ради Республіки, а також не менше двох третин від повного складу Палати представників.

Неприйняття Радою Республіки і Палатою представників рішення про усунення Президента з посади протягом місяця з дня висунення звинувачення означає відхилення звинувачення.

У разі зміщення Президента у зв'язку з вчиненням злочину справу по суті обвинувачення розглядається Верховним Судом Республіки Білорусь.

Президент може в будь-який час подати у відставку. Відставка Президента приймається постановою Палати представників.

Посада Президента вважається вакантною у випадках:

- Відставки Президента;

- Дострокового звільнення Президента з посади;

- Усунення Президента;

- Смерті Президента.

У разі вакансії посади Президента або неможливості виконання ним своїх обов'язків з підстав, передбачених Конституцією, його повноваження до складення Присяги новообраним Президентом переходять до Прем'єр-міністра Республіки Білорусь. При цьому вибори Президента повинні бути проведені не раніше ніж через 30 днів і не пізніше ніж через 70 днів з дня відкриття вакансії.

3 Повноваження Президента Республіки Білорусь

Повноваження Палати представників можуть бути достроково припинені за рішенням Президента при:

- Відмови в довірі Уряду Республіки Білорусь;

- Вираженні вотуму недовіри Уряду Республіки Білорусь;

- Дворазовому відмову в дачі згоди на призначення Прем'єр-міністра Республіки Білорусь;

- Систематичному або грубому порушенні Конституції Республіки Білорусь.

Повноваження Ради Республіки можуть бути достроково припинені у разі систематичного або грубого порушення Конституції Республіки Білорусь.

Рішення про розпуск палат Національних зборів Республіки Білорусь у разі систематичного або грубого порушення ними Конституції Республіки Білорусь приймається Президентом на підставі висновку Конституційного Суду Республіки Білорусь.

Рішення про розпуск палати Національних зборів Республіки Білорусь Президент приймає не пізніше ніж у двомісячний термін після офіційних консультацій з головою відповідної палати, якщо протягом цього терміну не були усунені причини, які були підставою для дострокового припинення повноважень даної палати.

Палати не можуть бути розпущені:

- У період надзвичайного або воєнного стану;

- В останні шість місяців повноважень Президента;

- У період вирішення палатами питання про дострокове звільнення або усунення Президента з посади;

- Протягом року з дня їх перших засідань.

Президент має право не пізніше ніж у двотижневий термін з дня отримання закону, прийнятого Палатою представників і схваленого Радою Республіки або прийнятого Палатою представників у випадках і порядку, передбачених Конституцією Республіки Білорусь, повернути його зі своїми запереченнями в Палату представників для повторного голосування. Якщо Президент не повертає який-небудь закон підписаним або зі своїми запереченнями протягом двох тижнів після того, як він був йому представлений, закон вважається підписаний. Закон не вважається підписаним і не вступає в силу, якщо він не міг бути повернений до Парламенту Республіки Білорусь у зв'язку із закінченням сесії.

Якщо заперечення Президента будуть подолані більшістю не менше двох третин голосів від повного складу кожної з палат Національних зборів Республіки Білорусь, закон підписується Президентом у п'ятиденний термін. Закон вступає в силу і в тому випадку, якщо він не буде підписаний Президентом у цей термін.

Президент має право в такому ж порядку повернути для повторного голосування зі своїми запереченнями окремі положення закону. У цьому випадку до винесення відповідного рішення Палатою представників і Радою Республіки закон підписується Президентом із застереженням про незгоду з окремими положеннями цього закону і вступає в силу, за винятком тих положень, щодо яких є заперечення Президента.

Президент має право законодавчої ініціативи у Палаті представників. Президент може направляти до Палати представників проекти законів і постанов, вносити пропозиції про необхідність розробки і прийняття законів, про цей додаток або зміни законів, пропонувати поправки до внесених законопроектів.

Президент має право внести до Палати представників проекти законів про внесення змін і доповнень до Конституції Республіки Білорусь, про тлумачення Конституції Республіки Білорусь.

Президент:

- Дає згоду або доручає Раді Міністрів Республіки Білорусь дати згоду на внесення до Палати представників законопроектів, наслідком прийняття яких може бути скорочення державних коштів, створення чи збільшення витрат:

- Має право вносити або дати доручення Раді Міністрів Республіки Білорусь внести до Палати представників і Рада Республіки пропозицію про оголошення законопроекту терміновим.

Проекти законів, пропозиції, внесені Президентом у порядку законодавчої ініціативи, підлягають обов'язковому розгляду відповідно до регламентів палат Національних зборів Республіки Білорусь, а при оголошенні розгляду проектів законів строковими - протягом десяти днів з дня їх внесення на розгляд.

Президент може вимагати, щоб Палата представників, Рада Республіки на своїх засіданнях приймали рішення, голосуючи в цілому за весь внесений Президентом проект або його частина, зберігши лише ті поправки, які запропоновані або прийняті Президентом. Президент дає згоду Раді Міністрів Республіки Білорусь на внесення такої вимоги до Палати представників і Рада Республіки стосовно проектів та поправок до них, що подаються Урядом.

Президент або за його дорученням Рада Міністрів Республіки Білорусь можуть зажадати, щоб Палата представників прийняла остаточне рішення у разі, якщо після відхилення Радою Республіки прийнятого Палатою представників законопроекту погоджувальна комісія палат Національних зборів Республіки Білорусь не прийняла узгоджений текст законопроекту.

Президент має право віддати наказ про початок військових дій без оголошення війни у випадках:

- Навмисного вторгнення в повітряний простір Республіки Білорусь;

- Несподіваного вторгнення збройних сил на територію Республіки Білорусь;

- Несподіваного повітряного нападу на Республіку Білорусь.

У разі початку військових дій без оголошення війни Президент зобов'язаний протягом трьох годин повідомити про це до Ради Республіки.

Президент може ввести на території Республіки Білорусь у разі військової загрози або нападу на військовий стан, оголосити повну або часткову мобілізацію. Укази Президента з даних питань підлягають внесенню на затвердження до Ради Республіки в триденний термін з дня підписання відповідного указу.

4 Акти Президента Республіки Білорусь

Президент на основі та відповідно до Конституції Республіки Білорусь видає декрети, укази і розпорядження, що мають силу на всій території Республіки Білорусь.

Декрети Президента можуть бути двох видів - декрети, що видаються на підставі закону про делегування Президенту законодавчих повноважень, і тимчасові декрети. Декрети і тимчасові декрети мають силу закону.

Декрети та укази Президента, якщо інше не передбачено Конституцією Республіки Білорусь, мають верховенство над актами інших державних органів і посадових осіб.

Проект закону про делегування Президенту законодавчих повноважень може вноситися до Палати представників Президентом. Проект закону має визначати коло відносин, регульованих декретом, і термін повноважень Президента на видання декрету.

Не допускається делегування повноважень Президенту на видання декретів, що передбачають зміну і доповнення Конституції, її тлумачення; внесення змін та доповнень програмних законів, затвердження республіканського бюджету і звітів про його виконання; зміна порядку виборів Президента і Парламенту Республіки Білорусь, обмеження конституційних прав і свобод громадян. Закон про делегування законодавчих повноважень Президенту не може дозволяти йому зміна цього закону, а також надавати право приймати норми, що мають зворотну силу.

Тимчасові декрети видаються Президентом Республіки Білорусь в силу особливої ​​необхідності без делегування на те законодавчих повноважень.

Ініціатором видання тимчасових декретів може виступити Президент чи Рада Міністрів Республіки Білорусь. Якщо тимчасовий декрет видається за пропозицією Ради Міністрів Республіки Білорусь, він повинен бути скріплений підписом Прем'єр-міністра Республіки Білорусь.

Президент не може видавати тимчасові декрети з тих же питань, що і декрети, що видаються на основі закону про делегування Президенту законодавчих повноважень, за винятком випадків прийняття заходів, передбачених частиною другою статті 79 Конституції Республіки Білорусь.

Тимчасовий декрет з письмовим обгрунтуванням необхідності його видання у триденний термін після його підписання вноситься в Палату представників Національних зборів Республіки Білорусь, в тому числі і в період між сесіями, Президентом, за його дорученням Главою Адміністрації Президента Республіки Білорусь. Цей термін починає обчислюватися з дня, наступного за днем підписання даного тимчасового декрету.

Тимчасовий декрет розглядається Палатою представників, а потім Радою Республіки в порядку і строки, визначені регламентами палат.

Не підлягають розгляду тимчасові декрети, які втратили силу до моменту їх розгляду в Національних зборах Республіки Білорусь.

Палати Національних зборів Республіки Білорусь має право скасувати тимчасовий декрет більшістю не менше двох третин голосів від повного складу кожної з палат. Рішення палат приймаються у формі постанов. Якщо голосування в палатах не призвело до прийняття рішень про скасування тимчасового декрету або таке рішення прийнято однієї з палат, тимчасовий декрет зберігає свою силу.

Проекти законів, за змістом суперечать з тимчасовим декретом, можуть прийматися Національними зборами Республіки Білорусь після скасування або визнання таким, що втратив силу цього декрету або його відповідних норм, або у випадках, коли проекти законів внесені до Палати представників Президентом чи з його згоди. ~

Відносини, що виникли або придбали якісно новий стан зі вступом в силу тимчасового декрету, після скасування даного тимчасового декрету можуть регулюватися законом. При необхідності регулювання таких відносин палати Національних зборів Республіки Білорусь одночасно з прийняттям рішень про скасування тимчасового декрету зобов'язані прийняти відповідний закон.

Палати Національних зборів Республіки Білорусь можуть прийняти закон, за змістом збігається з відповідним тимчасовим декретом. Зі вступом такого закону в силу тимчасовий декрет втрачає свою силу. При прийнятті закону, частково збігається за змістом з тимчасовим декретом, цей декрет зберігає свою силу в частині, не врегульованій таким законом, якщо тимчасовий декрет в даній частині не скасований в установленому порядку палатами Національних зборів Республіки Білорусь.

Декрети, укази і розпорядження Президента публікуються або доводяться до загального відома іншим передбаченим законом способом.

Декрети незалежно від виду підлягають негайному опублікуванню після їх підписання і набирають чинності через десять днів після опублікування, якщо в самому декреті не встановлений інший термін. Укази і розпорядження Президента набирають чинності в порядку, встановленому Президентом.

Декрети, укази і розпорядження Президента реєструються, їм присвоюється відповідний порядковий номер.

Декрети та укази Президента або їх окремі положення, визнані Конституційним Судом Республіки Білорусь в межах його повноважень суперечать положенням Конституції Республіки Білорусь, втрачають юридичну силу в порядку, визначеному Конституцією Республіки Білорусь.

Декрети Президента або їх окремі норми, повністю або в частині розходяться з законом, яким надані повноваження на їх видання, не мають юридичної сили.

Президент безпосередньо або через створювані ним органи забезпечує впровадження декретів, указів і розпоряджень.

5 Організація та забезпечення діяльності Президента Республіки Білорусь

Для безпосереднього забезпечення діяльності Президента, реалізації його повноважень Президентом створюються Адміністрація Президента Республіки Білорусь та інші органи державного управління. Порядок їх діяльності визначається Президентом.

Президент призначає Голову Адміністрації Президента Республіки Білорусь.

Порядок фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Адміністрації Президента Республіки Білорусь визначається Президентом.

Працівники Адміністрації Президента Республіки Білорусь, крім осіб, що здійснюють технічне обслуговування, відносяться до категорії службовців державного апарату.

Президент має право утворювати консультативно-дорадчі та інші органи при Президентові.

Офіційна державна резиденція Президента, в якій знаходяться робітники і представницькі приміщення Президента, розташовується в столиці Республіки Білорусь.

Президент має круглу гербову печатку з написом "Президент Республіки Білорусь", спеціальні бланки з Державним гербом Республіки Білорусь.

Встановлюється наступне державне забезпечення та обслуговування Президента:

1) заробітна плата відповідно до законодавства;

2) службове жиле приміщення;

3) транспорт спеціального призначення;

4) охорона, що покладається на службу спеціального призначення;

5) витрати на представницькі цілі всередині країни;

6) витрати, пов'язані з відвідуванням іноземних держав;

7) спеціальне медичне та санаторно-курортне обслуговування його і його сім'ї;

8) державне страхування;

9) державна дача.

Вручені Президенту подарунки, отримані під час офіційних візитів в іноземні держави, а також подарунки, вручені йому представниками іноземних держав під час їх офіційних візитів до Республіки Білорусь, є державним майном, що зберігаються в резиденції Президента або в музеях республіки, а подарунки, які мають особливу цінність , - у Національному банку Республіки Білорусь.

У випадках закінчення терміну повноважень, відставки Президента, дострокового звільнення Президента від посади колишньому Президенту:

1) встановлюється пенсія в розмірі, передбаченому законодавством;

2) надається державне житло в обраному ним населеному пункті Республіки Білорусь.

Список використаних джерел

1. Конституція Республіки Білорусь у 1994 р. (із змінами та доповненнями на республіканських референдумі 24 листопада 1996 р. і 17 жовтня 2004 р.) - Мн.: Амалфея, 2005. - 48 с.

2. Лученкова Є.С. Основи ідеології білоруської держави. навч. посібник / Є.С. Лученкова. - Мн. Обчислюємо. шк., 2006 - 143 с.

3. Виборчий кодекс Республіки Білорусь із змін. і доп. на 04.01.2010. - Мн.: Національний реєстр правової інформації Республіки Білорусь.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
101.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Президент Республіки Білорусь та судова влада
Президент Республіки Білорусь і формування ідеології белорусског
Президент Республіки Білорусь і формування ідеології білоруської держави
Принципи судової системи Республіки Білорусь та Республіки Польщі
Організація державної влади в Республіці Президент Республіки Узбекистан Органи представницької
Конституція Республіки Білорусь 2
Конституція Республіки Білорусь
Символіка Республіки Білорусь
Президентські республіки США і Білорусь
© Усі права захищені
написати до нас