Предмет і методи політології 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат на тему:

"Предмет і методи політології"

Предмет політології

Серед численних сфер суспільного життя політична сфера є однією з головних. Вона була призначена (на відміну від соціальної, економічної, духовної, а також усіх інших сфер) є організація та здійснення управління суспільством в цілому (від загальнодержавного рівня до самих дрібних структур в управлінському комплексі). Без політичної системи життя суспільства уподібнилася б броунівського руху і воно просто не здатне було б існувати. Спеціально і комплексно, у складі всіх доданків політичною системою її вивчає лише одна наука - політологія.
Політологія (від грецьких слів: politika - державні й суспільні справи, мистецтво управляти суспільством і logos - слово, вчення) - наука про управління суспільством в самому широкому сенсі, тобто наука про політичну систему суспільства. Однією з найбільш древніх її слід вважати тому, що кожна з досліджуваних нею тем (політична влада, політичні лідери, політична еліта, політика та ін) з давніх часів цікавила дослідників (Платон, Аристотель). Наймолодшій з фундаментальних суспільних наук її слід розглядати у зв'язку з тим, що як цілісне, системне вчення вона виникла лише на початку нашого століття.

Основні питання та проблеми, що вивчаються політологією

Політологія, як і будь-яка суспільна наука, при вивченні свого предмета - політичної системи суспільства - виділяє основні питання і проблеми. Центральна тема науки в політичній системі суспільства - політична влада: її сутність, принципи, форми, підстави (джерела), ресурси, проблеми легітимності, політичні інститути, проблеми поділу влади та ін Даний комплекс питань і проблем є в політології центральним тому, що він відбиває безпосередньо головне ставлення політичної системи суспільства, її ядро.
Формою організації політичної влади і управління суспільством є держава. Тому другий комплекс розглядають у політології питань пов'язаний з державою як політичним інститутом. Цей комплекс включає, по-перше, питання про форми держави. По-друге, в рамках даного комплексу розкриваються проблеми політичних режимів, які в узагальненому вигляді можна об'єднати у дві групи: демократичні та недемократичні. По-третє, розглянутий комплекс питань включає тему, присвячену громадянському суспільству, тобто тієї сукупності, різного роду автономних, не державою створених і незалежних від нього організацій та об'єднань, які в демократичному суспільстві сприяють збереженню і розвитку демократії.
Безпосередньо з темою політичної влади пов'язаний третій комплекс питань і проблем, досліджуваних політологією. Даний комплекс питань у структурі політології присвячений політичним лідерам і політичним структурам, які сприяють утриманню і реалізації політичної влади.
Далі, важливий комплекс питань стосується політичних партій і рухів. Цей комплекс питань відноситься до центральних у політології. Він становить четвертий комплекс досліджуваних нею питань і проблем.
П'ятий комплекс політологічних питань і проблем - сучасні виборчі системи. Так само як політичні партії та рухи, виборчі системи є потужним засобом завоювання політичної влади.
Велика роль у сучасній політології відводиться до вивчення політичних процесів, їх змісту, структури і форм, особливостей прийняття та реалізації управлінських рішень. Даний комплекс питань є шостим з перерахованих.
І, нарешті, сьомий комплекс досліджуваних політологією питань стосується політичної культури суспільства, її формування та розвитку. Це сукупності норм і цінностей, за допомогою яких людина реалізує свій соціально-політичний статус: виробляє систему політичних потреб, формує політичну поведінку.

Завдання політології

Головною метою політології як наукової дисципліни є вивчення структури і функціонування політичної системи суспільства. Реалізація цієї мети здійснюється за допомогою вирішення завдань. Головними з них є:
· Дослідження загальних та специфічних умов виникнення і розвитку політичної системи суспільства в цілому і складових її політичних інститутів, політичних відносин, політичних процесів;
· Створення і вдосконалення механізму, що дозволяє знаходити оптимальну коригування політичної системи в цілому та її основних елементів;
· Аналіз причин виникнення кризових ситуацій у розвитку політичної системи та шляхів їх врегулювання;
· Аргументоване пояснення політичних процесів, причин їх виникнення, ролі у розвитку суспільства;
· Вироблення практичних рекомендацій щодо створення умов стабільного розвитку політичної системи суспільства.

Прийоми і методи аналізу, використовувані в політології

У залежності від конкретної мети дослідження політологи вибирають різні підходи і прийоми аналізу, яких дуже багато.
Інституційний підхід орієнтований на вивчення політичних інститутів. Цей підхід був поширений до початку ХХ ст. Однак і в даний час він використовується досить плідно, дозволяючи створити цілісне уявлення про те, як інституціональна підсистема впливає на функціонування політичної системи в цілому.
Порівняльний підхід. Він спрямований на порівняльний аналіз різних політичних систем, а також елементів цих систем: парламентів, партійних і виборчих систем, форм правління і політичних режимів.
Історичний підхід. Він заснований на вивченні політичних явищ у їх розвитку. Гідність підходу полягає насамперед у тому, що він дає можливість вивчати політичні процеси в контексті тієї історичної обстановки, в якій вони виникають і розвиваються.
Соціологічний підхід широко використовується в аналізі політичної системи суспільства. З його допомогою з'ясовується залежність політичних процесів від розвитку суспільства в цілому, від його соціальної структури, від системи економічних відносин, від ідеології та політичної культури суспільства.
Нормативно-ціннісний підхід визначає політику, як деяку норму цінностей, які служать для регулювання відносин у суспільстві. Він має на меті обгрунтувати форму оптимального політичного устрою суспільства та обгрунтувати засоби її досягнення.
Функціонально-структурний аналіз виходить з розгляду політичної системи суспільства як цілісної системи з взаємопов'язаними елементами. Кожен елемент політичної системи виконує певні функції, забезпечуючи її збалансованість. Цей метод відображає один з принципів системного підходу.
Бихевиористский підхід. У його основі лежать положення про те, що переважаючими мотивами в політичній поведінці людей є психологічні мотиви. Вони можуть мати соціальне обгрунтування, але можуть мати й особистісну, індивідуальну природу.
Антропологічний підхід. Віддає перевагу природі людини в обгрунтуванні політичних процесів.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Політологія | Реферат
14.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Предмет і методи політології
Предмет і методи політології
Предмет структура методи і функції політології 2
Предмет структура методи і функції політології
Політологія - об`єкт предмет і основні функції категорії методи та закономірності Місце політології
Предмет політології
Предмет політології сутність та зміст
Предмет і функції політології Особливості політичної культури
Завдання і методи політології
© Усі права захищені
написати до нас