Праця жінок

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

У перші роки після Великої Жовтневої соціалістичної революції основний напрямок руху до рівності чоловіків і жінок йшло через економічне визволення жінок, встановлення юридичної рівності в сімейних, трудових відносинах, створення системи пільг трудящим жінкам. Радянське держава скасувала попереднє законодавство, закріпляло дискримінацію жінки, надало їй рівні права з чоловіком, відкрило доступ до освіти. Держава визнала своїм обов'язком турботу про материнство і дитинство. У грудні 1917 року був створений спеціальний відділ з охорони материнства і дитинства. В кінці 1917-початку 1918 року було прийнято ряд декретів, спрямованих на охорону праці жінок. Заборонялося використовувати жіночу працю на підземних і деяких інших важких роботах, у нічні зміни, а також понаднормово. Декретом ВЦВК Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів від 22 грудня 1917 року було введено грошову допомогу з нагоди пологів в розмірі повного заробітку протягом 8 тижнів до пологів і 8 тижнів після пологів. Цим же декретом передбачалося, що працівниці в період годування дитини могло бути виплачена допомога у розмірі від однієї чверті до половини її заробітку протягом 9 місяців після пологів. У подальшому також було прийнято значну кількість нормативних актів про працю жінок, про пільги, що надаються їм в період материнства.

З тих пір наша країна значно просунулася у справі забезпечення юридичної і фактичної рівності жінок і чоловіків.

Однак у міру все більшого залучення жінок у суспільне виробництво, розвитку нових галузей промисловості, пов'язаних, зокрема, із застосуванням хімічних речовин (при загальному відставанні охорони праці й соціальної сфери), стали виявлятися негативні тенденції і протиріччя.

Вже в 60-х роках фахівці звернули увагу на зниження народжуваності в країні, надмірну завантаженість жінок у народному господарстві і в сфері побуту і, як наслідок цього, погіршення здоров'я самих жінок і нових поколінь. До специфічної жіночої проблеми стали відносити збільшення числа розлучень і зростання бездоглядності дітей.

Як би там не було, а більша частина жінок зайнята саме в окремих галузях народного господарства. Концентрація жінок у сфері освіти, культури, в окремих галузях промисловості не може розглядатися як позитивний фактор, бо порушуються необхідні пропорції в раціональній зайнятості населення, створюються додаткові труднощі для галузей промисловості, де більшість працюючих - жінки. Якщо ж поглянути глибше, стає очевидним, що викликано все це аж ніяк не тільки прихильністю наших жінок саме до таких видів праці, але і політикою заробітної плати. У тих галузях промисловості, де в основному працюють жінки, рівень оплати праці на 25-30% нижче середнього. Що ж стосується установ охорони здоров'я і культури, то стан справ з оплатою праці в цих областях всім добре відомо.

Тому в пошуках більш високооплачуваної роботи жінки йдуть, і часом охоче, на роботу з важкими і шкідливими умовами праці. За даними статистики, на важких ручних роботах у промисловості жінки становлять 20%, а в будівництві - понад 25%. У цехах з важкими і шкідливими (і навіть з особливо важкими і шкідливими) умовами праці жінок 44%, тобто близько 3,4 млн. жінок.

І не дивлячись на те, що існує Перелік, де заборонені для жінок ті види праці, які шкідливі для їхнього здоров'я і здоров'я майбутніх дітей, кількість працюючих у важких і шкідливих умовах жінок знижується вкрай повільно.

Останнім часом з'явилося чимало публікацій, суть яких зводиться до того, що ослаблення сімейних уз, зниження народжуваності, погіршення здоров'я жінок і дітей зв'язуються лише з широким залученням жінок до трудової та громадську діяльність. Радикальний вихід з положення, що автори бачать у тому, щоб повернути жінці її «справжнє» призначення - бути берегинею домашнього вогнища, вести господарство і виховувати дітей. Але це лише слова, які неможливо впровадити в життя: зараз, коли вирує повальна безробіття, виплату заробітної плати затримують на кілька місяців, а в окремих випадках, на кілька років, чоловік поодинці просто не в змозі утримувати сім'ю, тим більше, що важко передбачати які зміни чекають нашу країну завтра.

А тепер хотілося б перейти безпосередньо до того, як і якими способами держава захищає працю наших жінок.

Працевлаштування жінок

Особливими нормами регулюється прийом на роботу дівчат, які не досягли 18 років. Вони користуються двома видами пільг: як жінки і як неповнолітні. Тому коло робіт, які вважаються шкідливими для них, більш широкий.

У свою чергу не встановлюється випробування при прийомі на роботу особам, які не досягли 18 років, випускникам ПТУ, середніх та вищих навчальних закладів. Мова йде про молодь, вперше приходять на роботу, яка не має належного виробничого досвіду, хоча, як правило, і що отримала професійну підготовку. На перших порах ці працівники, як жінки, так і чоловіки, не завжди повністю вкладаються в ті вимоги, які пред'являються до осіб, які займають відповідні посади чи виконують ту чи іншу роботу з різних професій.

Якби законодавство не охороняло їхнє право на працю за отриманою спеціальністю, то адміністрація цілком могла б звільнити їх за результатами випробування, що порушило б право молоді на роботу за фахом.

Випускниці, які мають інвалідність першої або другої групи, направляються на роботу з урахуванням стану їх здоров'я, в основному, за місцем постійного проживання сім'ї.

При роботі за сумісництвом особлива увага звертається на тривалість праці, з тим щоб не допускати великих перевантажень. Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Що стосується оплати праці сумісників, то він оплачується за фактично виконану роботу.

Для окремих категорій працівниць (педагогічних, медичних, фармацевтичних та деяких інших галузей) діють спеціальні норми про сумісництво. Спеціальні правила про сумісництво дозволяють вчителям, вихователям, педагогам, а також працівникам закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури і мистецтва, медпрацівникам і т. п. Сумісництво за фахом не тільки на одному підприємстві, а й у двох, трьох місцях. Інакше кажучи, число інших організацій для них не обмежена.

При вступі на роботу важливо визначити її термін. Законодавство передбачає можливість укласти трудовий договір:

на невизначений термін;

на певний строк не більше трьох років;

на час виконання певної роботи.

У більшості випадків жінка, приступаючи до роботи на підприємство, наприклад, в цеху, не обумовлює заздалегідь термін закінчення роботи. Це і є договір на невизначений термін. Але адміністрація та працівниця можуть домовитися про термін роботи, наприклад, якщо жінка приходить на роботу в райони Крайньої Півночі і в місцевості, прирівняні до цих районів, а також у порядку організованого набору: на будівництво, на торфорозробки і т. д.

Строковий договір може бути укладений в інших випадках. Найбільш часто строковий договір укладається, коли необхідно замінити працівника, направленого у тривале відрядження, або робітницю, що знаходиться у відпустці по вагітності та пологах та по догляду за дитиною. За таких обставин або договір укладається на точно обумовлений календарний термін, або вказуються обставини, при яких закінчується договір (наприклад, момент виходу з відпустки по вагітності та пологах та по догляду за дитиною і буде терміном закінчення трудового договору для новоприйнятої жінки.

При цьому для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (одиноких матерів - при наявності у них дитини віком до 14 років або дитину-інваліда до 16 років), встановлена ​​гарантія: звільнення їх після закінчення строкового договору допускається лише за обов'язковим працевлаштуванням.

На практиці також широко користуються послугами осіб, які працюють тимчасово і найбільш часто залучають до тимчасової роботи саме жінок.

Санітарні правила і норми умов праці жінок

Становище жінки в суспільстві протягом століть змінювалося в самих протилежних напрямках. У період матріархату її значення було домінуючому. В епоху лицарства вона була предметом поклоніння, але вже не грала в політичному житті суспільства істотного значення. Поступово чоловіки все більше відтісняли жінок на другий план, обмеживши сферу її інтересів і впливу вихованням дітей і веденням домашнього господарства.

Це викликало обурення багатьох освічених жінок. Вони почали боротьбу за свої права. Причому, найбільших «успіхів» добилися жінки Росії. Тут чоловіки особливо легко поступилися жінкам саму важку фізичну роботу, завжди вважалася чоловічою. І з'ясувалося, що російським жінкам дійсно будь-яка робота виявилася під силу.

Але до чого це призвело? До того, що жінка стала все гірше справлятися зі своєю головною роботою - народженням і вихованням дітей.

Важка праця привів до збільшення у жінок кількості захворювань, що призводять до безпліддя, несприятливого перебігу вагітності. Зростає дитяча і материнська смертність. Саме тому Постановою від 28 жовтня 1996 р. № 32 Госкомсанепіднадзор Росії затвердив вперше Санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до умов праці жінок. СанПіН 2.2.555-96 ».

Санітарні правила і норми визначають обов'язкові гігієнічні вимоги до виробничих процесів, обладнання, основним робочим місцям, трудовому процесу, виробничого середовища та санітарно-побутового забезпечення працюючих жінок з метою орани їх здоров'я і поширюються на підприємства, установи та організації всіх форм власності, незалежно від сфери діяльності та відомчої підпорядкованості, в яких застосовується праця жінок.

Метою документа є запобігання негативних наслідків застосування праці жінок в умовах виробництва, створення гігієнічних безпечних умов праці з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей їх організму, збереження здоров'я працюючих жінок на основі комплексної гігієнічної оцінки факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Для практично здорових жінок на всіх підприємствах повинні надаватися робочі місця з допустимими умовами праці, які характеризуються такими чинниками середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку і не повинні надавати несприятливого впливу в найближчому і віддаленому періоді на стан здоров'я працюючих і їх потомство. Присутність на робочому місці хімічних речовин 1 і 2 класів небезпеки, патогенних мікроорганізмів, а також речовин, що володіють алергенних, канцерогенним, мутагенним дією є протипоказанням для праці жінок дітородного віку.

Законодавство України передбачає деякі особливості регулювання праці окремих категорій працівників, які потребують по ряду причин в більш високому рівні гарантій у трудових відносинах. До них насамперед належать жінки та неповнолітні. Ці особливості стосуються більшою мірою питань охорони праці (див. гл. Х1 і Х11 КЗпП).

Особлива охорона праці жінок - це надання їм трудових пільг. Необхідно захищати фізіологічні особливості жіночого організму, його материнської дітородної функції від виробничого шкоди, для одержання здорового потомства. Згідно зі ст. 160 КЗпП не можна допускати жінок до наступних видів роботи, навіть якщо жінка наполягає на виконанні цих робіт:

роботи з важкими умовами праці;

роботи із шкідливими умовами праці;

підземні роботи (крім нефізичних робіт, робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).

Як я вже говорила раніше, існує Перелік важких робіт і з шкідливими для жінок умовами праці, затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 25 червня 1978 р. з подальшими змінами і доповненнями, який містить перелік понад 500 видів робіт у різних галузях виробництва, доступ до яких жінкам категорично заборонено згідно з медичним висновком.

Існують також норми гранично допустимих навантажень для жінок при підйомі і переміщенні ваг вручну, які встановлені Постановою Уряду РФ від 6 лютого 1993 р. Наприклад, гранично допустима маса вантажу при чергуванні підйому і переміщення тягарів з іншою роботою складає 10 кг, а при підйомі ваг на висоту більше 1,5 м - 10 кг. Загальна, сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом робочої зміни жінкою, не повинна перевищувати 7000 кг. Для неповнолітніх дівчат введені додаткові норми по перенесенню і пересуванню тягарів.

Закон РФ "Основи законодавства про охорону праці" заборонив вищесказані роботи лише для жінок дітородного віку, тобто до 35 років, для того, щоб отримати здорове потомство. Але як же бути з жінками старше 35 років? Адже вони піддають величезному ризику своє здоров'я - виникають часті жіночі захворювання у зв'язку з роботою на шкідливому виробництві. Існує думка, що цей варіант потрібно як слід розглянути, спираючись на сумну медичну статистику і внести зміни і доповнення на користь здоров'я жінок.

У 1957 році Постановою Ради Міністрів СРСР від 13 липня за № 839 було заборонено застосовувати працю жінок на підземних фізичних роботах у гірничодобувній промисловості і на будівництві підземних споруд, однак ця заборона знімався в період військових дій і відновний період. У мирний час до таких робіт допускалися жінки-керівники, які не виконують фізичну роботу, жінки, які займаються санітарним та побутовим обслуговуванням; жінки, які проходять курс навчання та стажування у підземних частинах підприємства; жінки-лікарі, геологи, інженери і т. д.

На відміну від міського праці, у сільській місцевості велика частина працюючих - жінки. І тут про охорону їх праці подбало законодавство. Таким чином забороняється жінкам до 35 років працювати з різними отрутохімікатами та іншими хімічними засобами, щоб отримати здорове потомство. Також у сільському господарстві є ряд робіт, на яких рекомендується використовувати саме жіноча праця, а от навчати жінку спеціальності трактористки, водія вантажівки, комбайна, друкарки і приймати її на цю роботу категорично заборонено ось вже більше 7 років.

Сучасне законодавство встановило кількість годин роботи для жінок, які працюють у сільській місцевості і трудівниць Крайньої Півночі, - 36 годин на тиждень. Ті години, які вони відпрацьовують більше покладених, називаються понаднормовими, але знову ж жінці надається право вибору; вимагати від неї роботи понаднормово адміністрація підприємства (організації, установи) не має права.

Жіноче безробіття

Згідно з даними соціологічної служби в останні роки намітилася тенденція збільшення числа безробітних жінок - більше 72% всього активного населення. Особливо страждають матері-одиначки, жінки, що мають маленьких дітей, матері, які виховують дитину-інваліда, молоді жінки, що ще не мають досвіду роботи, після закінчення навчальних закладів, жінки, чий вік близький до пенсійного, а також численна «армія» дружин військовослужбовців, не дивлячись на те, що більша частина безробітних жінок має вищу та середню спеціальну освіту. Наведемо трохи статистики: близько 80% багатодітних матерів в даний час залишилися без роботи. Природно, щоб прогодувати свою сім'ю, жінка погоджується на будь-яку роботу, навіть на ту, яка заборонена їй згідно медичного обгрунтування та КЗпП.

Попит на жіночу робочу силу скорочується в даний час дуже активно. Серед об'єктивних причин слід відзначити перш за все нерівномірність втрат робочої сили по галузях народного господарства і галузям промисловості у зв'язку з падінням обсягів виробництва. Так, в хімічній і нафтохімічній промисловості, машинобудуванні і легкій промисловості спостерігалося найбільше скорочення на робочу силу. Між тим у зазначених галузях зосереджено 68% всіх жінок, які працюють у промисловості.

Погіршується становище на ринку праці жінок, звільнених за власним бажанням, а також жіночої молоді, яка закінчила загальноосвітні школи та професійно-технічні училища, - частка цих контингентів серед безробітних зростає. Приблизно половина безробітних жінок має дітей до 16 років, причому 11% з них самотні матері, а 10% - багатодітні.

Також розбіжність професійно-кваліфікаційної структури безробітних зі структурою вакансій має для жінок більш виражені негативні наслідки, ніж для чоловіків. Підприємства, що подають заявки в службу зайнятості, які друкують оголошення про прийом, якщо й не обмовляють у відкриту підлогу працівника, то перевагу віддають чоловікам. Явно простежується тенденція до того, що підлога працівника, а часто і наявність і кількість дітей стають визначальними при працевлаштуванні. Жінки передпенсійного віку взагалі не можуть знайти роботу. На жаль, відсутні дані про становище жінок, які виховують дитину-інваліда, але, думається, тут картина особливо складна.

Для більшості працюючих жінок головне - зберегти робоче місце. При цьому багато хто з них згодні втратити в заробітку, аби мати гарантований дохід і зберегти соціальні послуги, що надаються за місцем роботи. Тим більше, що в окремих населених пунктах немає і поки не передбачається інших сфер прикладання праці, де могли б працевлаштуватися жінки, які втратили роботу.

Зоною підвищеного ризику для жінок втратити роботу є такі заняття фізичної праці, які здавна склалися як «чоловічі», у сферах машинобудування та металообробки, будівництва, транспорту, гірничої справи та металургії. Витіснення жінок з «чоловічих» видів діяльності, особливо потребують від працівника висококваліфікованої праці і добре оплачуваних, відбувається насамперед під впливом меншій їх конкурентоспроможності в порівнянні з чоловіками.

Обмеження в застосуванні праці жінок в умовах, що відхиляються від нормальних

Як вже раніше згадувалося, декретом 1917-1918 років заборонялося використовувати жіночу працю в нічний час і понаднормово. Сучасне законодавство додало від себе дозвіл залучати жінок до роботи в нічний час, але тимчасово і тільки в тих галузях, де це просто необхідно.

Особливим становищем користуються вагітні жінки та жінки, які мають дітей до трьох років - законодавство категорично забороняє залучати їх на нічний і понаднормову працю, роботу у вихідні дні, а також відправляти вищевказаних у відрядження. Без сумніву, особливо важко доводиться матерям, які виховують дітей-інвалідів. Так ось, матері, які мають дітей інвалідів до 16 років, можуть бути притягнуті до понаднормової роботи та поїздок у відрядження тільки з їх згоди. Те ж стосується жінок, чиї діти старше 3-х і молодше 14-ти років.

У КЗпП передбачена стаття, яка надає одному з працюючих батьків або опікуна, які виховують дітей-інвалідів до 18 років, право на отримання чотирьох додаткових вихідних днів у місяць, які оплачуються даною організацією. У свою чергу, подружжя (опікуни) має право поділити ці дні між собою або використовувати поодинці. Матеріально таку сім'ю підтримує Фонд соціального страхування Російської Федерації.

Один додатковий день відпочинку на місяць отримують також всі працюючі в сільській місцевості жінки, але, на жаль, цей день не оплачується.

Пільги для вагітних жінок і матерів

Чергова пільга для жінок - це надання їм легкого режиму праці, в період їх вагітності, турботи про грудних і малолітніх дітей. Природно, що в цей період вони мають повне право не працювати у нічний час доби, понаднормово і відмовитися від відряджень. Грамотний керівник, у якого є в штаті жінки в такому положенні, зробить все, щоб не порушувати їхні права і полегшить їм працю. Інакше, наполягаючи на виконанні всіх вимог, керівник понесе дисциплінарні або адміністративні стягнення. Іноді жінка сама просить допустити її до нічної або понаднормової роботи, хоче поїхати у відрядження, але і в цьому випадку слід відмовити їй, спираючись на законодавство.

Слід зауважити, що ці пільги поширюються на батька-одинака, який виховує дитину (від трьох до чотирнадцяти років) без матері, або на опікунів.

На всіх підприємствах для вагітних жінок повинні бути передбачені спеціальні ділянки, робочі місця, кімнати відпочинку та особистої гігієни, причому майбутньої матері необхідно полегшити роботу, створити сприятливі умови її виконання. У тих випадках, коли не представляється можливим підшукати вагітній жінці легкої праці, її слід взагалі слід звільнити від роботи, але обов'язково зберегти оплату до наданого відпустки по вагітності та пологах.

Ряд спеціальних пільг пов'язаний з материнством і вихованням дітей. Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норма обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку на попередньому місці роботи. Середній заробіток жінки, перекладеної на більш легку роботу, визначається за останніми шести місяців її роботи.

У свою чергу в сільській місцевості жінка звільняється від роботи в тваринництві та рослинництві, з того моменту, як тільки її вагітність підтвердилася. Сільське господарство повинно безкоштовно видавати вироблені ним продукти харчування вагітним і годуючим жінкам.

До вирішення питання про надання вагітній жінці іншої, є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів роботи вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок коштів підприємства.

Жінки, що мають дітей у віці до півтора років, у разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку півтора років.

відповідно до Закону РФ від 4 квітня 1992 р. «Про додаткові заходи щодо охорони материнства і дитинства» всім працюючим вагітним жінкам надається відпустка по вагітності та пологах, незалежно від стажу їх роботи, (це стосується і жінок, які працюють на тимчасових і сезонних роботах ) який триває 70 календарних днів до пологів і 70 календарних днів після пологів. У випадках, коли пологи ускладнені - 86 днів, а якщо жінка народила двох і більше дітей, вона отримує 110 днів відпочинку, покладеного їй за Законом. Якщо до пологів жінка не використала всі належні їй дні відпустки, до після пологів вона може ними скористатися. Жінкам, які проживають або працюють у зоні катастрофи чорнобильської АЕС, кількість днів відпустки по вагітності та пологах дещо збільшено.

Як тільки жінка іде в наданий їй відпустку, вона отримує листок непрацездатності, по якому весь час відпустки підприємство буде виплачувати їй 100% її середнього заробітку, який береться за останні два місяці, відпрацьовані їй до виходу у відпустку по вагітності та пологах. У тому випадку, якщо після відпустки жінка буде не в змозі приступити до роботи, то їй видається оплачувана в залежності від її трудового стажу лікарняний лист.

Найважче доводиться безробітним жінкам: допомога по вагітності та пологах вони отримують у розмірі мінімальної оплати праці. Наскільки я можу судити, среднепрожіточний мінімум росіянина набагато вище мінімальної оплати праці.

Найчастіше, щоб набратися сил перед пологами, зміцніти, жінки беруть свій щорічний відпустку на додаток до покладається відпустки по вагітності та пологах. У більшості випадків жінки використовують свій щорічний відпустку після відпустки по вагітності та пологах, щоб як слід відпочити. Якщо є невикористаний раніше відпустку, то й він може бути приєднаний. Для цього необхідно тільки заява жінки.

Якщо жінка вирішила не виходити на роботу до досягнення її дитиною півтора року, то їй надається відпустка на весь період догляду за дитиною до півтора років. Разом з цим державним соціальним страхуванням їй цю відпустку буде оплачуватися в розмірі мінімальної оплати праці. У тому випадку, якщо жінка доглядає за дитиною до досягнення нею трьох років, їй надається додаткова відпустка, але розмір допомоги зменшується вдвічі: 50% мінімальної оплати праці. Рішення по виплаті допомоги приймає адміністрація. Однак, якщо жінка була звільнена під час вагітності, під час відпустки по вагітності та пологах, під час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею півтора року в наслідок: ліквідації підприємства; у зв'язку з виведенням військових частин з території інших держави на територію Росії; при передислокації військових частин у межах території Росії, то в даних випадках органи соціального захисту населення вирішують питання про виплату жінкам посібників.

Російське законодавство дозволяє використовувати відпустку по догляду за дитиною не тільки його матері, а й іншим членам сім'ї, а саме: батьку дитини, бабі, дідові та іншим родичам. Причому частково оплачувану та додаткові відпустки можуть бути використані по частинах різними членами родини. У той же час, члени сім'ї, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, можуть працювати неповний робочий день або вдома, але право на допомогу вони при цьому не втрачають до досягнення дитиною півтора року.

Найголовніше, на мій погляд, те, що відпустки по догляду за дитиною до півтора і до трьох років зараховуються до загального і безперервного стажу роботи, а також до стажу роботи за спеціальністю, що природно дозволяє жінці скоротити термін її роботи до пенсії. підприємство також зобов'язане зберегти місце роботи жінки на період її відпустки.

Якщо жінка усиновляє новонародженої дитини прямо з пологового будинку, то їй надається відпустка відразу ж після усиновлення і триває він 70 днів в тому випадку, якщо усиновлена ​​одна дитина. Якщо ж усиновлені двоє і більше дітей, то відпустка продовжується до 110 днів. Будь-який член сім'ї, яка усиновила новонароджену дитину з пологового будинку, будинку дитини, лікарні, отримує частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною до досягнення півтора року, а також - додаткову відпустку до трьох років.

Оскільки в наш час криз і безробіття дуже важко з матеріальним забезпеченням, особливо жінкам - адже з народженням дитини матеріальні витрати зростають, то більшість матерів найчастіше відмовляються йти у відпустку по догляду за дитиною до півтора років і продовжують працювати як і раніше. У цьому випадку вони можуть використовувати спеціальні перерви, призначені для годування дитини: кожні три години її відпускають з роботи на 30 хвилин для годування дитини. Якщо дітей у неї двоє і більше, то кожні три години у неї є 1год на годування дітей. Причому ці перерви зараховуються в робочий час і навіть оплачуються за середнім заробітком жінки.

Щиро радує той факт, що вагітна жінка або жінка, яка має дітей тепер підтримуються законодавством про працю: будь-яке підприємство не має права відмовити їм у прийомі на роботу або звільнити їх.

Зараз величезна кількість підприємств різних форм власності мають величезні заборгованості перед бюджетом, перед іншими підприємствами та службами. Тому в дуже рідкісних випадках адміністрація підприємства, на якому працює вагітна жінка, надає їй безкоштовну або на пільгових умовах путівку в будинки відпочинку, санаторій або ж допомагає матеріально.

У нашій країні існують підприємства, де більшою мірою використовується тільки жіноча праця (знамениті івановських ткалі). І цілком природно, що такі підприємства просто зобов'язані надати жінці та її дітям умови праці та побуту. А саме: організувати кімнати особистої гігієни, кімнати відпочинку, в деяких випадках - ясла на підприємстві, літні майданчики для дітей.

У тих випадках, коли у дитини немає матері (вона померла, позбавлена ​​батьківських прав і т. п.) і дитину виховує батько або піклувальники (опікуни), то їм переходять всі пільги, покладені матері.

Висновок

У соціальному забезпеченні велике значення мають грошові допомоги, що виплачуються сім'ям з дітьми. Вони покликані підвищувати добробут таких сімей. В даний час, в період переходу до ринкових відносин, посібники настільки малі, що не в змозі забезпечити нормальні умови життя та споживання для сімей з дітьми, особливо малозабезпечених та неповних сімей.

При народженні дитини матері надається одноразова допомога. Щомісячні допомога виплачується:

багатодітним матерям;

одиноким матерям;

на дітей військовослужбовців строкової служби;

малозабезпеченим сім'ям;

на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

До числа важливих введених положень відноситься право опікунів і піклувальників дітей отримувати державну допомогу на дитину в розмірі мінімальної заробітної плати. Також для виплати допомоги особам, що проживають в районах Крайньої Півночі і в інших районах з несприятливими кліматичними умовами розмір щомісячної допомоги визначається із застосуванням встановлених там районних коефіцієнтів. Що звичайно не маловажно, оскільки рівень цін у тих районах значно вище, ніж в столиці або центральних районах країни.

Всі перераховані вище допомоги слід розглядати як мінімальну загальнодержавну матеріальну підтримку сімей. Прикро тільки, що і виплату допомоги затримують на досить тривалий термін. Звичайно, кожен регіон, округ і т. п. Можуть брати участь у наданні матеріальної допомоги різним категоріям сімей, але цього, в основному, не відбувається через брак коштів бюджетного фінансування. Залишається тільки сподіватися на поліпшення економіки нашої країни.

Список літератури

Іванкіна Т. В. Права трудящих жінок. Лениздат., 1994 р.

Скрипка В. І. Трудове право (у схемах). -М., 1997 р.

Ржаніцина Л. С., Сергєєва Г. П. Жінки на російському ринку праці. / / Социс / /, № 5, 1995 р.

Шептулина Н. Н. Законодавство про працю жінок. -М., 1994 р.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Реферат
59.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Небезпечний праця
Праця аптечних працівників
Праця неповнолітніх працівників
Зварювання та праця зварника
Дитяча праця і дитячий заробіток
Праця - трудові відносини - профспілки
Шолохов м. а. - Праця і почуття власності.
Праця і розвиток особистості учня
Праця як засіб естетичного виховання
© Усі права захищені
написати до нас