Правове регулювання організації та діяльності акціонерних загально

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
На правах рукопису
Зінатулін Ленар Фаридович
Правове регулювання організації та діяльності акціонерних товариств в російській федерації
Спеціальність 12.00.03. - Цивільне право, сімейне право,
цивільний процес, міжнародне приватне право
Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник
доктор юридичних наук
професор Жилінський С. Е.
МОСКВА 1999

ЗМІСТ
"1-2" ВСТУП ............................................ .................................................. .......... GOTOBUTTON _Toc455130226 _Toc455130226 3
1. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ...................................... ................................. GOTOBUTTON _Toc455130227 _Toc455130227 24
2. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ СУЧАСНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В РОСІЇ ........................................... ...................................... GOTOBUTTON _Toc455130228 _Toc455130228 58
3. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ................................................ ..... GOTOBUTTON _Toc455130229 _Toc455130229 111
ВИСНОВОК ................................................. ............................................ GOTOBUTTON _Toc455130230 _Toc455130230 131
Використана література ................................................ ....... GOTOBUTTON _Toc455130231 _Toc455130231 137

Введення

Актуальність теми дослідження

У 90-ті роки XX ст., Напередодні наступаючого XXI ст. і третього тисячоліття Росія вступила в абсолютно новий етап свого соціально-економічного, конституційного, державно-правового розвитку, здатного на основі докорінного реформування всіх сторін нашої дійсності вивести, нарешті, країну до гідної, стабільної, забезпеченого життя, регульованої нормами цивілізованого права, враховує світовий досвід.
Незважаючи на всі наявні складності, труднощі, кризові прояви, що обрушилися на росіян, перед країною тим не менш вперше за багато десятиліть відкрилися можливості, перспективи радикального оновлення і змін на краще, подолання примітивізму, убогості радянського існування громадян.
Об'єктивно центральна роль в цьому процесі випала на долю нового правової держави, нової конституційної влади, нової економіки, нової юриспруденції. І магістральним напрямком, як це показує час і доведуть наступні роки і десятиліття, стало роздержавлення економіки, відродження приватної власності, перехід до великомасштабної приватизації, до всеосяжного акціонування виробничої, банківської та торгівельної сфери.
Здійснення цих корінних перетворень на міцному правовому фундаменті, законодавче санкціонування цих процесів, поділ гілок влади і підвищення регулюючої ролі кожної з них - ось що тепер має, нарешті, стати показником і підтвердженням реального демократичного повороту в долі Росії. Тут витоки "національної ідеї", пошуками якої сьогодні захоплені ЗМІ, громадяни, партії і громадські рухи.
Процеси, розпочаті в кінці 80-х - початку 90-х років, з великими труднощами кладе дорогу до майбутнього Росії, заслуговують оцінки як самі важливі й актуальні у всьому нашому житті. Вони гідні ретельного, всебічного глибокого правового дослідження, аналізу та прогнозу.
Тому в дисертаційному дослідженні ми звернулися до одного із самих, на наш погляд, актуальних новаторських напрямів всій сучасного життя Росії - акціонування економіки та створенню механізмів його правового регулювання, початок яким покладено в 1990-1991 рр..
Прийнятий у 1997 р. Цивільний кодекс РФ (ч. 1) і введений в дію з 1 січня 1996 р. Федеральний закон "Про акціонерні товариства" від 26 грудня 1995 р. № 206-ФЗ, зберігши наступність із попередніми нормативно-правовими актами, визначили нове правове простір для акціонерних товариств [1], організаційно-правову форму яких взяло більшість економічних суб'єктів Російської Федерації.
До введення цих актів у дію правове регулювання організації та діяльності акціонерних товариств здійснювалося підзаконними актами виконавчої влади, а саме Постановою Ради Міністрів СРСР від 19 червня 1990 р. № 590 "Про затвердження Положення про акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю та Положення про цінні папери "і Постановою Ради Міністрів РРФСР від 25 грудня 1990 р. № 601" Про затвердження Положення про акціонерні товариства "із змінами, внесеними Постановою Уряду Російської Федерації від 15 квітня 1992 р. № 255.
Після введення в дію Федерального закону "Про акціонерні товариства" та відповідно до Постанови Уряду Російської Федерації від 6 березня 1996 р. № 262 "Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду Російської Федерації у зв'язку з Федеральним законом" Про акціонерні товариства "Постанова Ради Міністрів РРФСР від 25 грудня 1990 р. № 601 "Про затвердження Положення про акціонерні товариства і Постанова Уряду Російської Федерації від 15 квітня 1992 р. № 255" Про внесення змін до Положення про акціонерні товариства, затверджене Постановою Ради Міністрів РРФСР від 25 грудня 1990 р. № 601 ", втратили юридичну силу.
Відносно Постанови Ради Міністрів СРСР від 19 червня 1990 р. № 590 "Про затвердження Положення про акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю та Положення про цінні папери" слід зазначити, що відповідно до ст. 4 Федерального закону "Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" від 30 листопада 1994 р. № 52-ФЗ до прийняття Федерального закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю" назване вище Постанова діє в даний час в частині, що не суперечить частині першій Цивільного кодексу Російської Федерації.
З початком проведення економічних реформ, які ініціювали проведення широкомасштабної приватизації державних і муніципальних підприємств у Російської Федерації, правове регулювання організації та діяльності акціонерних товариств, що утворюються в процесі приватизації, здійснюється нормативно-правовими актами Президента Російської Федерації, основоположними з яких є:
¨ Указ від 29 січня 1992 р. № 66 "Про прискорення приватизації державних і муніципальних підприємств";
¨ Указ від 1 липня 1992 р. № 721 "Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства", яким схвалено Типовий статут акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації;
¨ Указ від 24 грудня 1993 р. № 2284 "Про Державну програму приватизації державних і муніципальних підприємств у Російської Федерації";
¨ Указ від 22 липня 1994 р. № 1535 "Про основні положення державної програми приватизації державних і муніципальних підприємств у Російської Федерації після 1 липня 1994 року".
Таким чином, вперше правове регулювання організації та діяльності акціонерних товариств в Україні здійснюється на рівні Цивільного кодексу РФ і Федерального закону, які стабілізували правову ситуацію і заповнили юридичний вакуум, що існував до їх прийняття.
У зв'язку з цим, вважаємо за доцільне проаналізувати в дисертаційному дослідженні найбільш важливі аспекти Федерального закону "Про акціонерні товариства". Цей закон визначає порядок створення і правове положення акціонерних товариств, права і обов'язки акціонерів, забезпечує юридичний захист їх прав та інтересів, створює надійну основу продуманого та ефективного правового регулювання цих явищ і процесів. Причому, однією з найважливіших передумов позитивних результатів у цій сфері стає інформатизація країни, виробництва і права.

Стан наукової розробленості теми дослідження

Рівень розробленості проблем сучасного правового регулювання організації та діяльності акціонерних товариств в Росії з порожнистим підставою сьогодні можна все ще вважати як початкова, вихідне.
У вітчизняній правовій та економічній літературі у зв'язку з прийняттям базового пакету нормативних документів в останні роки починають з'являтися безпосередньо пов'язані з акціонування публікації: статті та книги.
У їх числі, на наш погляд, можна виділити, перш за все, наступні, пов'язані власне до акціонерного праву:
1) Федеральний закон "Про акціонерні товариства". Практика застосування. Порядок реєстрації. Зразки установчих документів [107]. Книга призначена для керівників і власників акціонерних товариств, юристів і широкого кола читачів. Її автори й упорядники - І. О. Воробйов, О. Г. Дрокін, А. А. Ігнатенко, С. В. Ізотов, С.М. Мовчан, Н. С. Невменова "Це група юристів, а також підприємців у віці трохи більше 30 років, вже накопичили досвід діяльності у сфері акціонування;
2) Корпоративне управління. Збірник документів [67]. Автором вступу, і розробок другого і третього розділів даного видання є здобувач, юрист, начальник управління Міністерства державного майна Російської Федерації (далі Мінгосімущество РФ), що представляє до захисту справжню дисертацію. У пропонованому виданні висвітлені такі проблеми, як:
¨ акціонерне товариство, його юридична база - законодавчі та нормативні акти;
¨ проекти правових регуляторів - типових установчих та внутрішніх документів акціонерних товариств;
¨ змістовна характеристика правового становища акціонерних товариств, створених у процесі приватизація;
3) Кашаніна Т. B., Сударькова Є.А. Акціонерне право. Практичний курс [71]. У книзі міститься повний пакет зразків корпоративних (внутрішньофірмових) документів, згрупованих за розділами, що охоплює різні сторони діяльності акціонерних товариств: установа АТ, фінанси, цінні папери, управління АТ, застосування праці, ведення договірної роботи. Рекомендується як практичний посібник при вивченні підприємницького права або спецкурсу "Акціонерне право";
4) В. В. Долинська. Акціонерне право. Робота рекомендована Міністерством освіти Росії як підручник для студентів вузів за фахом "Юриспруденція" [2].
Зрозуміло, до цього вихідного блоку корисних і змістовних видань необхідно віднести і Словник-довідник В. Р. Захар'їна "Акціонерні товариства в Росії" [28].
Інакше кажучи, початок покладено. Перші кроки в правовому осмисленні сучасного феномену російської акціонерної діяльності зроблені. Однак зафіксувати сам по собі цей факт і зупинитися на цьому було б і теоретично, і практично, і методологічно невірно.
Разом з тим, на наш погляд не можна не згадати про двох вирішальних показниках, що характеризують ступінь розробки досліджуваної нами теми.
I. Кінець ХХ століття для правової думки Росії характерний значним поглибленням досліджень у галузі права та, зокрема, у сфері акціонерного, а також господарського і корпоративного права, в яких з'явилися нові підручники для юридичних та економічних вузів, затверджені Міністерством загальної та професійної освіти Російської Федерації.
II. Переддень XXI століття став характерний активним зацікавленим зверненням до досягнень правової думки минулого - до праць юристів Росії і зарубіжжя. Про це ми скажемо пізніше в спеціальному історико-правовому розділі. Однак, на наш погляд необхідно зупинитися на деяких роботах, які формують коло грунтовних, все більш аргументованих і змістовних правових праць, що відносяться до сфери створення і діяльності сучасних акціонерних товариств.
1) Жилінський С. Е. Правова основа підприємницької діяльності (підприємницьке право) - М.: НОРМА-ИНФРА-М. 1998. - 672 с. [65];
2) Крапівін О. М., Власов В. І. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонерні товариства". - М.: Фонд "Правова культура", 1998 - 368 с. [80] та інших
Разом з тим, характеризуючи ступінь реальної правової розробки обраної нами для дослідження теми, треба обов'язково прийняти до уваги щонайменше чотири обставини.
Перше. Врахувати, що практика акціонування має вже досить значну історію, висхідну своїми економічними і правовими джерелами ще до Стародавнього світу і особливо до ХVII-ХVIII ст. в Європі.
Власне акціонерні товариства виникли на початку ХVII ст. у вигляді великих торговельних компаній (англійська Ост-Індська в 1600 р., голландська Ост-Індська в 1602 р.), в Англії в 1694 р. був організований перший акціонерний банк - Банк Англії. З цього моменту, на наш погляд, починається теоретичне осмислення цього на ті часи нового соціально-економічного та правового явища. Найбільш показовими і повчальні тут XIX і особливо XX ст.
У сучасному світі широко відомі не тільки власне правові документи в галузі акціонування, а й інші праці вчених різних країн практично усіх континентів.
У числі сучасних зарубіжних авторів - юристів та економістів, відомих своїми публікаціями в галузі цивільного та акціонерного права, підприємництва, макро-і мікроекономіки, корпоративного управління, чиї праці опубліковані в Росії, можна назвати таких, як М. Альберт., Б. Берман, С. Л. Брю, М. Буйна, Б. Бухвальд, Е. Дж. Долан, С. Жамен, Л. Лакур, Ф. Ларрі, Д. Ліндсей, К. Р. Макконнелл, М. Х. Мескон, Р. Піндайк, Д. Рубінфельд, Д. Сакс, П. Самуельсон, Ф, Хедоурі, А. Хоскінг, Дж. Еванс та інші [63, 64, 79, 83, 85, 88, 111, 131].
Друге. У Росії перше акціонерне товариство - "Російська в Константинополі торгує К °" виникло в 1787 р. Проте, подібні суспільства спочатку були рідкісним явищем і лише з 30-х років ХІХ ст. під впливом розвитку машинної індустрії, будівництва залізниць і розширення кредитної сфери вони стали рости, множитися, накопичувати досвід. Найбільшого розмаху товариства отримали на рубежі XIX-XX ст., І це стало свого роду "Срібним століттям" вітчизняної правової (цивільної, акціонерної) думки [3]. До 1913 р. у Росії діяли майже 2 тис. російських акціонерних товариств, з них 383 компанії, тобто майже 21% котирували свої акції на біржі, і, за різними оцінками, мали статутний капітал понад 500 тис. рублів [4] . Ці явища і процеси описані в науковій літературі, в багатьох виданнях останніх десятиліть імператорської Росії.
Третє. Велика жовтнева соціалістична революція, пішовши шляхом знищення приватної власності, а значить і акціонерних товариств, відкинула Росію в області акціонування та акціонерного права далеко назад, фактично до нульової позначки буття.
14 грудня 1917 декретом ВЦВК банківська справа в Росії було оголошено державною монополією, а всі акціонерні та інші комерційні банки націоналізовані й об'єднані з Державним Банком [5]. 28 січня 1918 Декретом РНК була націоналізована велика промисловість, в т. ч. підприємства, що належали акціонерним товариствам і пайовим товариствам [6].
Практично зникла в СРСР на багато десятиліть (з кінця 20-х до кінця 80-х років) наукова (економічна, історична та правова) тема акціонерних товариств у загальній системі досліджень, навчального процесу в юридичних та інших вузах і публікацій, звичайно ж, вела до подальшого відриву населення від цієї ключової сучасної цивілізованої правової та ринкової тематики. Якщо й виходили якісь нечисленні публікації, то лише у зв'язку з викриттям "буржуазної економічної та юридичної проблематики" і рідкісними згадками про роль акціонерних товариств в дореволюційній Росії.
Зрідка ця тема потрапляла в словники та енциклопедії економічної та юридичної спрямованості і то лише з метою зіставлення "відсталої" буржуазної господарської практики з радянською і її "корінними перевагами".
Так, тритомний "Фінансово-кредитний словник", виданий а 1984 р., містив лише 5 статей: "акціонерне товариство", "акціонерне страхування", "акціонерні банки", "акціонерний капітал", "акція" [7].
Четверте. Правова та економічна теорія та практика в Росії, пов'язана з акціонуванням, почала пробивати собі дорогу, відроджуватися в кінці 80-х років, особливо після прийняття Закону "Про власність в РРФСР" від 24 грудня 1990
Машинобудування. Машинобудівний комплекс, що постачає машини та обладнання для потреб промисловості, транспорту, будівництва, агропромислового комплексу, споживчого ринку та оборонного комплексу, складається з 8 укрупнених підгалузей, які об'єднують 1569 підприємств і організацій, на яких зайнято 1 978 тис. чоловік.
Процес приватизації в цьому комплексі практично завершено (близько 90% підприємств і організацій перетворені в акціонерні товариства, з них більше 60% повністю викуплені, тобто є приватними), наявні дані та інформація низки акціонерних товариств свідчать про те, що акції більшості акціонерних товариств розподілені серед великої кількості дрібних власників. Ситуація, що склалася не сприяє виникненню реальних прав власника, що робить ці товариства непривабливими для вітчизняних та іноземних інвесторів.
У той же час в окремих акціонерних суспільствах має місце консолідація пакетів акцій з обмеженою кількістю власників. Так, наприклад, за деякими великим акціонерним товариствам акції розподілені:
¨ АТ "Володимирський тракторний завод" - 34% фізичні особи, 66% юридичні особи, в тому числі 33,7% - компанія "Інтернейшнл Тректор Лімітед", 16,4% - Російсько-Американське СП "Peнoвa".
¨ АТ "Ульяновський автозавод" - акції розподілені в основному між фізичними особами, найбільш великий пакет 20% - "Русінвест", 11% - державна власність.
¨ АТ "Уралмаш" - 36,4% фізичні особи, 63,4% АТ "Уральські машинобудівні заводи".
У лісопромисловому комплексі функціонує понад 2,5 тис. великих і середніх підприємств. За останні роки приватизовано 85% лісозаготівельних, 96% деревообробних, 99,8% підприємств целюлозно-паперової промисловості, практично всі підприємства меблевої, фанерною і плитної промисловості. Основна частка продукції (56%) припадає на підприємства змішаної форми власності, приблизно 34% - на приватні і близько 10% - на державні підприємства.
До складу промисловості будівельних матеріалів і виробів входять понад 20 підгалузей, які об'єднують близько 2,5 тис. великих і середніх підприємств та організацій із загальною чисельністю працівників 638 тис. чоловік.
До 2000 р. основними формами власності підприємств промисловості будівельних матеріалів і виробів залишаться змішана і приватна. Частка підприємств з приватною власністю в загальній кількості підприємств буде складати більше 80%.
У легкій промисловості Росії функціонує більше 3 тис. великих і середніх підприємств 17 підгалузей з чисельністю зайнятих близько - 1,3 млн. чол., З них 75% складають жінки. Протягом багатьох десятиліть легка промисловість була орієнтована на задоволення внутрішніх потреб країни в умовах закритої економіки. Для цієї галузі було характерно масове виробництво продукції, в основному, на великих підприємствах.
В умовах недостатньої розвиненості машинобудування для текстильної та легкої промисловості підприємства оснащені технікою, значно поступається сучасному рівню. Вітчизняні товаровиробники значною мірою витіснені з внутрішнього ринку одягу і взуття. До 80% потреби населення в цих виробах задовольняється в даний час за рахунок імпорту.
У найближчі роки для подолання сформованої економічної роз'єднаності підприємств у виробництві та реалізації продукції, підвищення конкурентоспроможності товарів вітчизняного виробництва буде продовжена робота з об'єднання підприємств з використанням різних організаційних форм - ФПГ, корпорацій, асоціацій, консорціумів, здатних взяти на себе вирішення проблеми науково-технічного прогресу , вивчення і формування ринків збуту товарів, ефективного управління цінами, фінансами та інвестиціями, розвитку малого бізнесу.
Частка сільського господарства у валовому внутрішньому продукті становила 28%, у чисельності зайнятих - 14%, в основних фондах - 13,6%, капітальних вкладеннях - 3,6%. У колективних господарствах і господарствах населення 59% продукції припадає на частку рослинництва, у фермерських господарствах - 67%.
У ході інституціональних і земельних перетворень в сільському господарстві створено основи багатоукладної економіки. При цьому частка державного сектору становить менше 12%.
Стан транспорту. У 1997 р. транспортну мережу країни загального користування (без трубопровідного транспорту) становили понад 87 тис. км залізничних доріг, 559 тис. км автомобільних доріг, 80 тис. км внутрішніх водних судноплавних шляхів, 800 тис. км автобусних маршрутів. Експлуатаційна довжина трамвайних і тролейбусних шляхів - 7,8 тис. км, метрополітенним шляхів - 392 км. Транспортом загального користування щодоби перевозиться 124 млн. пасажирів і 5,7 млн. т вантажів. Повна балансова вартість основних фондів транспорту становить більше 11% від вартості всіх основних фондів країни.
Підприємства залізничного транспорту зберігаються у державній власності.
З початку здійснення програм економічних реформ на морському, річковому, повітряному і автомобільному транспорті перетворено в акціонерні товариства та приватизовано більше 70% загального числа державних підприємств. У федеральній власності збережені раніше закріплені пакети акцій акціонерних товариств, продукція (товари, послуги) яких мають стратегічне значення для забезпечення національної безпеки.
Зв'язок. У ході здійснення структурної перебудови галузі проведені приватизація і акціонування підприємств і формування на цій основі трьох самостійних структур: електрозв'язку, пошти, радіо і телебачення. Зараз в електрозв'язку діють 92 акціонерних товариства, більше 1 500 недержавних та 5 державних підприємств зв'язку, в поштовому зв'язку - 91 державне підприємство і більше 50 недержавних, в радіозв'язку і телебачення - 92 державних і понад 600 недержавних підприємств, в секторі інформатизації - 47 державних і 39 недержавних підприємств.
З метою об'єднання зусиль усіх регіональних акціонерних товариств електрозв'язку в залученні додаткових інвестицій вітчизняних та зарубіжних інвесторів в динамічний розвиток мережі зв'язку та дотримання пропорційності її розвитку створено акціонерне товариство "Связьинвест", статутний капітал якого сформовано шляхом консолідації закріплених в федеральної власності пакетів акцій 84 регіональних АТ електрозв'язку .
Вирішено питання про збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Связьинвест" шляхом передачі йому перебувають у федеральній власності акцій відкритих акціонерних товариств "Ростелеком", "Центральний телеграф", "Екатеринбургска міська телефонна мережа" і "Діпрозв'язок". З моменту передачі акцій регіональних компаній зв'язку у ВАТ "Связьинвест" їх правове становище визначається федеральним законом "Про акціонерні товариства".
Будівельний комплекс країни об'єднує понад 140 тис. організацій і підприємств, у тому числі 126 тис. підрядних фірм і 10 тис. проектно-вишукувальних організацій різних форм власності. Чисельність працівників у будівництві, включаючи проектування, склала на 1 січня 1996 6,2 млн. чоловік і зменшилась проти 1991 р. на 14%.
Особливістю будівельного ринку на сучасному етапі є входження на територію Росії спільних підприємств та іноземних фірм, які в 1995 р. освоїли 7,3 трлн. руб. інвестицій або 2,7%.
Оборонна промисловість являє собою сукупність наукових, промислових та інших підприємств і організацій різних форм власності та організаційно-правового статусу, що здійснюють розробку, виробництво, ремонт та утилізацію озброєння і військової техніки, розробку і виробництво наукомісткої, високотехнологічної цивільної продукції, а також реалізують інші науково- технічні і виробничі види діяльності в інтересах економіки країни.
На початок 1998 р. у складі оборонної промисловості (без Мінатому Росії) перебувало понад 1 700 підприємств та організацій восьми військово-орієнтованих галузей. На підприємства оборонної промисловості припадає близько 20% всього обсягу виробництва продукції машинобудування.
У результаті приватизації підприємств і організацій оборонної промисловості і теперішнього часу сформовані три сектори:
1) державний;
2) акціонерний за участю держави;
3) акціонерний без участі держави.
Їх співвідношення становить відповідно - 42 / 29 / 29 відсотків у загальній кількості підприємств і організацій.
Підприємства, приватизація яких заборонена, становлять 62% від загального числа державних підприємств. У складі акціонерних товариств близько 50% - акціонерні товариства з контрольним пакетом акцій, закріпленим у федеральній власності.
Така загальна картина стану та акціонування економіки Росії.
На подальше, більш ефективний розвиток ринкових перетворень і націлено сучасне правове регулювання, аналізоване в рамках проведеного нами дисертаційного дослідження.
Підкреслимо тут, що під такого роду правовим регулюванням і варто розуміти обдумане, цивілізоване, з урахуванням світового досвіду, цілеспрямований вплив норм права (а, отже, самої держави в цілому) на конкретні ділянки життя і діяльності суспільства і громадян, в даному випадку в сфері акціонування та акціонерної діяльності.
Як справедливо підкреслює С. Е. Жилінський: "Призначення правового регулювання полягає в тому, щоб можливо адекватніше відобразити в державних нормативних актах об'єктивно складається зміст і структуру ринку і тим самим створити сприятливе правове простір для виникнення, функціонування та розвитку ринкових відносин" [65, c. 25-26].
Ефективним дієвим чинником такого роду правового регулювання діяльності АТ і виступає великий блок законодавчих документів, про який ми вели мову вище. На підставі вищесказаного можна зробити висновок, що в правовому регулюванні, що розглядається нами:
а) діють спільні канали, загальні умови, загальні типи, методи, способи і механізми регулювання, пов'язані з будь-яких галузей життя;
б) діють конкретні, специфічні правові норми, що відносяться до тієї чи іншої, цій сфері (наприклад, акціонування).
За їхніми межами залишаються відповідні пов'язані з власне внутрішньої сфері певної діяльності норми регулювання, які прийнято характеризувати як корпоративне управління.
Тому ми в дисертації у головних, принципових моментах розкриємо визначають питання правового регулювання і зробимо це шляхом їх наочного викладу в системі таблиць, а потім завершимо характеристику правового становища та правового регулювання АТ, створених у процесі приватизації [50, 93, 110] [25] .
Отже, які ж наочно зображувані питання правового регулювання можна викласти в дисертації у таблицях?
Таблиця 2
Канали правового впливу
Правове вплив
Духовно-ідеологічний вплив права
Правове регулювання
Інформаційний канал
Владно-примусовий канал
Ціннісно-орієнтаційний канал
Канал стимулювання
Таблиця 3
Умови правового регулювання
Якість соціального середовища
Якість "енергетики" регулювання
Ступінь соціальної активності
Поле активності поведінки
Поле стримування
Повторюваність (масовидність)
Одиничність поведінки
Рівень інтенсивності регулювання
Зони достатньої правової насиченості
Зони "правових" порожнеч
Зони неповного правового охоплення
Ділянки, які потребують інтенсивного правового регулювання
Ділянки, що вимагають "м'якого" (диспозитивного) правового регулювання
Таблиця 4
Типи, методи і способи правового регулювання
Типи правового
Общедозволітельний
регулювання
Дозвільний
Методи правового
Централізоване (імперативне)
Способи правового
Юридичне дозвіл
регулювання
регулювання - метод субординації
регулювання
Юридичне заборона
Децентралізоване (диспозитивное) регулювання - метод координації
Спілкування дозволу заборони
Змішані імперативно-диспозитивні методи
Позитивне зобов'язування

Таблиця 5
Механізм правового регулювання (МПР)
Законодавчі органи
Правовий "інструментарій"
Юридичні норми
Суб'єкти правового
Судові органи
(Правові засоби)
регулювання
Правоохоронні органи
Нотаріальні органи
Адвокатура
Правові
Суб'єктивні права
відносини
Юридичні зобов'язання
Акти реалізації
Акти застосування права
прав і обов'язків
Індивідуальні зобов'язують акти
Правоположенія практики
Саме так наочно постає перед нами сучасна розвинута практика правового регулювання. Вона цілком і повністю охоплює як сферу акціонування, так і сферу діяльності акціонерних товариств.
Такого роду практику, пов'язану з організацією та функціонуванням АТ, довелося відновлювати (створювати заново) після десятиліть радянської влади, використовувати в ході приватизації, а тепер і вдосконалювати в міру просування до цивілізованої (що відповідає нормам права, демократично відрегульованої, що зводить до мінімуму кримінальні та інші негативні прояви) ринковій економіці.
Ось тепер ми і завершимо власне розгляд правового становища і реального правового регулювання діяльності АТ, створених в Росії в процесі приватизації.
Відповідно до п. 3 ст. 96 і п. 5 ст. 98 Цивільного кодексу Російської Федерації правове регулювання діяльності акціонерних товариств, утворених у ході приватизації державних і муніципальних підприємств, здійснюється законодавством про приватизацію [20, c. 137].
Ст. 1 (п. 5) Федерального закону "Про акціонерні товариства" продублювала аналогічну норму, встановлену Цивільним кодексом Російської Федерації, але при цьому ввела в правовий обіг характеризують відмінні ознаки, з придбанням яких для зазначених акціонерних товариств припиняється дія законодавства про приватизацію та регулювання їх діяльності здійснюється Федеральним законом "Про акціонерні товариства" [24, c. 6].
Так, до згаданих вище відмітних ознак Федеральний закон "Про акціонерні товариства" відносить відчуження 75% належать державі або муніципального утворення акцій в такому акціонерному суспільстві після закінчення терміну приватизації, визначеного планом приватизації цього підприємства.
Отже, до моменту відчуження 75% належать державі або муніципального утворення акцій і не пізніше строку закінчення приватизації підприємства, визначеного планом приватизації, зберігається дія установчих документів акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, та порядок формування органів управління цих товариств, акції яких закріплені у федеральній власності [26].
На нашу думку, необхідно звернути увагу на те, що подібне розмежування акціонерних товариств в залежності від способу їх утворення не випадково передбачено у чинному цивільному законодавстві.
Акціонерні товариства, що створюються в процесі приватизації, утворюються в основному заради цивілізованого перерозподілу державної власності між акціонерами при приватизації державних і муніципальних підприємств. У той час як звичайні акціонерні товариства, що і обумовлено законом, створюються з метою концентрації капіталу, що дозволяє здійснювати різні інвестиційні проекти, і при обмеженому ризик їх засновників.
Тому при аналізі правових норм, що містяться як у законодавстві про приватизацію, так і в загальному цивільному законодавстві, необхідно враховувати цю подвійність однією з найбільш ефективних організаційно-правових форм, який в даний час є акціонерне товариство.
У п. 3 ст. 94 Федерального закону "Про акціонерні товариства" міститься імперативна норма, згідно з якою установчі документи акціонерних товариств, створених до введення в дію Федерального закону "Про акціонерні товариства" "підлягають приведенню у відповідність з нормами зазначеного закону не пізніше 1 липня 1996 р. [27]
Видається за доцільне, що в процесі приведення установчих документів акціонерних товариств, утворених в процесі приватизації, у відповідність до вимог федерального закону необхідно враховувати особливості створення, організації і діяльності цих товариств, передбачені законодавством та нормативно-правовими актами про приватизацію в Російській Федерації. Бо ігнорування цих особливостей неодмінно призведе до суперечностей з чинним законодавством про приватизацію та фактично дезавуює весь процес реформування державного сектора економіки.
Для нашої дисертації дуже істотно узагальнити і привести в єдину систему (сукупність) уявлень всі розроблені та використані нормативні встановлення, що сприяли процесу акціонування в Росії. Зараз ми скажемо про підсумки цієї великої порівняльної аналітичної роботи.
Виділимо найбільш суттєві особливості створення та діяльності акціонерних товариств при приватизації, які тепер вже коригуються законом "Про акціонерні товариства":
1) засновниками акціонерних товариств у процесі приватизації є комітети з управління державним майном (п. 2.2 Указу Президента Російської Федерації від 22 липня 1994 № 1535), уповноважені виступати в такій якості від імені держави - Російської Федерації, тоді як відповідно до ст. 10 Федерального закону "Про акціонерні товариства" державні органи не можуть виступати засновниками акціонерних товариств, якщо інше не встановлено законом;
2) величина статутного капіталу визначається за даними балансу відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 29 січня 1992 р. № 66, а за ст. 26 федерального закону мінімальний статутний капітал для відкритих акціонерних товариств повинен становити не менше 1 000 мінімальних розмірів оплати праці на дату реєстрації суспільства;
3) встановлено статус "Золотої акції", що надає особливі права ("вето") її власнику (Указ Президента Російської Федерації від 16 листопада 1992 р. № 1392), тоді як відповідно до ст. 31 федерального закону кожної звичайної акції надається однаковий обсяг прав;
4) відповідно до плану приватизації привілейовані акції типу А в межах 25% статутного капіталу підлягали безкоштовної передачі працівникам підприємства, а ст. 34 федерального закону встановлює, що всі акції при розміщенні підлягають оплаті;
5) установчими документами акціонерного товариства були статут та план приватизації (див. п. 5.10 Типового статуту акціонерного товариства, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 1 липня 1992 р. № 721, в редакції від 16 листопада 1992 р.), тоді як в даний час відповідно до статті 11 федерального закону установчим документом є тільки статут товариства;
6) зазначеним Типовим статутом АТ була передбачена тільки очна форма проведення загальних зборів акціонерів, тоді як ст. 50 федерального закону встановлено три форми проведення загальних зборів: очна, заочна та змішана;
7) при установі суспільства члени ради директорів і генеральний директор призначалися відповідним комітетом з управління майном (Указ Президента Російської Федерації від 16 листопада 1992 р. № 1392), тоді як відповідно до ст.ст. 48, 65 федерального закону призначення генерального директора при установі суспільства може бути в компетенції або загальних зборів акціонерів, або ради директорів, а рада директорів обирається при установі суспільства загальними зборами акціонерів;
8) згідно з п. 7.1 Типового статуту АТ головою ради директорів був генеральний директор, тобто допускалося поєднання постів керівника одноосібного виконавчого органу товариства та керівника спостережної ради товариства, а п. 2 ст. 66 федерального закону встановлює, що особа, яка здійснює функції одноосібного виконавчого органу (генерального директора) не може бути одночасно головою ради директорів (наглядової ради);
9) за Указом Президента Російської Федерації від 16 листопада 1992 р. № 1392, до складу ради директорів автоматично входили генеральний директор (або його представник), представник фонду майна (комітету) йди довірчого власника, представник трудового колективу та місцевого представницького органу (за місцем розташування або реєстрації підприємства), тоді як відповідно до ст. 66 федерального закону члени ради директорів обираються річними загальними зборами акціонерів;
10) за Указом Президента Російської Федерації від 1 липня 1992 р. № 721 (див. п. 7) за посадовими особами адміністрації преутвореного підприємства закріплювалися правомочності правління акціонерного товариства, а відповідно до ст. 65 федерального закону утворення виконавчого органу може перебувати або а компетенції загальних зборів, або в компетенції ради директорів товариства;
11) ліквідаційна комісія створювалася за рішенням ради директорів (п. 13 Типового статуту), тоді як ст.ст. 21, 22, 23 федерального закону встановлюють, що ліквідаційна комісія створюється тільки рішенням загальних зборів за поданням ради директорів.
На додаток до сказаного вище слід зазначити, що зміни до статутів акціонерних товариств, що знаходяться в процесі приватизації і підпадають під дію законодавчих та нормативно-правових актів про приватизацію, відповідно до вимог Федерального закону "Про акціонерні товариства" вносяться в частині, що не суперечить законодавству та нормативно-правовим актам про приватизацію в Російській Федерації.
Як показав досвід роботи автора, у зв'язку з відсутністю законодавчого визначення поняття "закінчення процесу приватизації" на практиці виникали спірні питання, що стосуються правового становища акціонерних товариств, пакети акцій яких за рішенням відповідних державних органів закріплені в державній (муніципальної) власності або якими прийнято рішення про випуску (оголошенні) "Золотої акції".
Слід також мати на увазі, що існуюча практика вирішення спорів багато в чому виходила з того, що загальні положення акціонерного законодавства починали застосовуватися до акціонерним товариствам, створеним у процесі приватизації, з моменту відчуження останньої належить державі акції або до припинення особливих прав, наданих "Золотий акцією "(лист Вищого арбітражного суду від 28 липня 1995 р. № С1-7/ОП-434).
Таким чином, якщо планом приватизації було передбачено закріплення пакета акцій у державній (муніципальної) власності йди прийнято рішення про випуск при емісії акцій "Золотої акції", то норми Федерального закону "Про акціонерні товариства", на загальну думку, слід було застосовувати в частині, що не суперечить законодавству і нормативно-правовим актам про приватизацію. До розкріплення та продажу закріпленого у державній (муніципальної) власності пакету акцій "Золотої акції" правове регулювання діяльності акціонерних товариств здійснювалося законодавством та нормативно-правовими актами про приватизацію в повному обсязі.
Відзначимо також, що при цьому на практиці доводилося враховувати, що відсутність рішення про продовження термінів закріплення або продажу пакета акцій, що раніше зарезервованого в державній (муніципальної) власності, що не давало підстав вважати, що термін приватизації підприємства, визначений планом приватизації, закінчився, оскільки в приватизаційному законодавстві не було визначення того, що розуміти під фактичним виконанням плану приватизації.
Однак пізніше, у відповідності з введеним в дію Указом Президента Російської Федерації від 18 серпня 1996 р. № 1210 "Про заходи щодо захисту прав акціонерів та забезпечення інтересів держави як власника і акціонера" ​​та з метою застосування положень п. 5 ст. 1 Федерального закону "Про акціонерні товариства" було встановлено, що закінченням терміну приватизації, визначеного планом приватизації підприємства, слід вважати останню з дат, які фіксують термін закінчення продажу акцій або закінчення їх закріплення в державній власності.
Таким чином, у разі відсутності рішення державного органу про пролонгацію терміну закріплення в державній (муніципальної) власності пакета акцій або продовження терміну дії "Золотої акції" термін приватизації підприємства слід вважати завершеним.
Необхідно відзначити, що при підготовці проекту указу № 1210 передбачалося внести невеликі зміни в Типовий статут акціонерного товариства, створеного у процесі приватизації, і підкоригувати деякі положення Указів Президента Російської Федерації від 1 липня 1992 р. № 721 і від 29 січня 1992 р. № 66 у зв'язку з введенням в дію Федерального закону "Про акціонерні товариства". Але ця робота не була завершена, внаслідок чого переважна більшість акціонерних товариств вносив зміни у свої статути на свій страх і ризик.
Нині вже існує і діє варіант проекту Типового статуту акціонерного товариства, створеного у процесі приватизації. Він приведений у відповідність з Федеральним законом "Про акціонерні товариства", але не є офіційним документом, обов'язковим до застосування.
Захист інтересів держави або муніципальних утворень покликана забезпечити спеціальна норма Федерального закону "Про акціонерні товариства", передбачена в п. 4 ст. 28 зазначеного федерального закону [24, c. 78].
Вимога, встановлене цією статтею, говорить про неможливість перевищення терміну, на який пакет акцій закріплено в державній або муніципальній власності, а після закінчення цього терміну, незалежно від того, чи були приватизовані закріплені акції, товариство має право збільшувати свій статутний капітал шляхом випуску додаткових акцій незалежно від того, що частка держави або муніципального освіти в статутному капіталі зменшилася.
Щодо механізму збереження частки держави або муніципального освіти при розміщенні додаткових акцій згаданий федеральний закон не визначив порядку проведення процедури для збереження державної частки. Що, мабуть, не випадково - найбільш ефективно такий порядок може визначити рада директорів (наглядова рада), за умови, що Статутом товариства або рішенням загальних зборів може бути передбачено, що рада директорів вправі приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій.
Отже, якщо це питання буде знаходитися в компетенції ради директорів, то останній має право у рішенні про затвердження підсумків розміщення додаткових акцій визначити механізм проведення названої процедури.
На завершення цієї частини дисертаційного дослідження, підходячи з загальнозначущих, масштабних соціальних і правових позицій, потрібно зовсім виразно підкреслити, що приватизація, акціонування, правове регулювання цих процесів об'єктивно призвели до формування громадянина Росії - власника.
У зв'язку з цим, на сьогодні можна виділити наступні групи власників (акціонерів) в Росії:
а) зовнішні акціонери:
¨ держава;
¨ інвестори (власники великих пакетів акцій, неконсолідовані вкладники);
б) внутрішні акціонери:
¨ адміністрація підприємств;
¨ трудовий колектив.
За наявними підрахунками на 1996 р. власне розподіл голосуючих акцій показує, що в даний час мають в своєму розпорядженні частками власності:
1) трудовий колектив - 52%;
2) адміністрація підприємств - 27%;
3) великі сторонні інвестори - 12%.
Однак це зовсім ще не беззастережний показник справжнього впливу тих чи інших груп у житті АТ і навіть у корпоративному управлінні.
І коли сьогодні все частіше заходить мова про поняття "ефективного власника", аналіз показує, що поряд з правовими нормами, позначаються і внутрішні умови, і середовище життєдіяльності:
1) Наявність у підприємства зовнішнього власника сприяє кращому вирішенню таких питань функціонування та розвитку підприємства, як
¨ забезпечення якісного менеджменту;
¨ пріоритет завдань довгострокового розвитку;
¨ доступ до фінансових ресурсів;
¨ взаємодія з владою;
¨ привабливість для нових інвестицій.
2) Наявність же внутрішнього власника сприяє таким проявам, як
¨ зацікавленість працівників у кінцевому результаті;
¨ стабільність складу АТ;
¨ пріоритет соціальних завдань;
¨ сприяння поліпшенню матеріального становища працівників;
¨ більш суворе дотримання прав (інших) акціонерів.
Зрозуміло, що і внутрішній, і зовнішній власник особливо зацікавлені в ефективному управлінні акціонерним товариством, а в зв'язку з цим, чіткого встановлення та удосконаленні відповідних норм права.
Все сказане досить докладно і грунтовно розкриває значення, суть і своєрідність правового регулювання акціонування в процесі приватизації.
Разом з тим, проведений нами грунтовний аналіз нормативної бази акціонування та її застосування цілком можна продовжувати і з залученням інших нових матеріалів і великого досвіду, здобутого в Росії та інших країнах.
Але в цілому мета досягнута і завдання, які ми визначали для даного розділу вирішені. Дослідження показало, наскільки складний, актуальний і відповідальний процес вже вдалося здійснити в 90-ті роки і тепер його треба успішно завершити на рубежі XX і XXI століть.
У заключній частині дисертаційного дослідження, ми хотіли б звернутися до розгляду правовою суттю, особливостей, ролі і значення корпоративного управління в сучасних умовах.

3. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Аналіз законодавства в сфері створення та діяльності акціонерних товариств у Росії і власне самого функціонування цих численних товариств, особливо найбільших з них, які й визначають становлення вітчизняної ринкової економіки - саме цей аналіз і може і повинен завершуватися зверненням до управління АТ, менеджменту з урахуванням світового досвіду.
Дослідження, проведені автором, показують, що ця проблематика в Росії фактично тільки починає серйозно розроблятися і виходять в світ лише перші видання [39, 67, 70, 79, 106]. Ось чому дисертант вважає вкрай важливим звернутися до характеристики сучасного розуміння та сучасної ролі власне корпоративного управління.
Це важливо ще й тому, що проблематика корпоративного управління стає спільною як для акціонерних товариств, так і для ФПГ (фінансово-промислових груп) - ще більш нового феномена сучасної російської економіки.
Перші ФПГ були зареєстровані в 1994 р. Як пише С. Е. Жилінський "Доля нормативно-правової основи фінансово-промислових груп складалася більш сприятливо, ніж у товарних бірж і торгово-промислових палат. Указом Президента РФ" Про створення фінансово-промислових груп у Російської Федерації "від 5 грудня 1993 р. № 2096 було затверджено" Положення про фінансово-промислових групах і порядку їх створення "[65, c. 433].
У 1997 р. діяло вже 47 ФПГ, в них увійшло 500 підприємств та організацій з більш ніж 3 млн. працівників. Ці ФПГ давали більше 10% ВНП Росії [65, c. 441].
Характерно, що нині поряд з узаконеними державною реєстрацією діють і неформальні, фактичні ФПГ, представлені десятками об'єднань - концернів, холдингів і тому подібних форм інтеграції банківського, промислового і торгового капіталів. Наприклад, "Лукойл", "Альфа-цемент" і РАО "Газпром" [65, c. 441].
І те, що питання корпоративного управління тільки починають ретельно відпрацьовувати - це зовсім не дивно і можна пояснити, так як наша країна знаходиться на тій стадії, коли в економіці стають все більш міцно на ноги, починають розвертатися і вдосконалюватися фактично зовсім ще недавно створені АТ, а тепер вже й модні ФПГ.
Зараз можна сказати, що на цьому історичному, соціально-правовому переломі наука відстає. Ще йде процес формування наукових уявлень в даній області і шліфування всього понятійного апарату, однак, нам видається, що було б краще, якби це вже все було зроблено. Тому, доцільно, звернути особливу увагу на минулі погляди і уявлення.
Говорячи про управління акціонерними товариствами (в акціонерних товариствах) необхідно зазначити, що в даний час його все частіше називають корпоративним управлінням. Але багато хто розуміє і тлумачать його не як особливий тип управління, а як управління, регульоване переважно нормами права, що містяться в численних документах про діяльність АТ. Так, навіть у книзі "Корпоративне управління" [67], виданій у 1997 р., публікуються різні матеріали з розгорнутими коментарями, а також проекти типових установчих та внутрішніх документів АТ, наведені у відповідність до чинного законодавства. У цьому, на нашу думку, полягає підхід до корпоративного управління з широких загальнодержавних позицій.
Але є, наприклад, у закордонній практиці підхід більш суворий, вузький, що пояснює суть, характер, особливості, методи, механізми такого управління як серйозного і великого внутрішнього справи самих акціонерних товариств, зрозуміло, у межах і рамках установлень права. На нашу думку, російська практика вимагає особливого підходу до розробки цих питань. Саме тому, як нам представляється, необхідно приділити їм більше уваги.
Треба відзначити, що ще зовсім недавно (8-10 років тому) навіть поняття "корпорація" було чужим вітчизняної (радянської) економічної та правової думки, науці і лексиці.
Тільки з початку 90-х років термін "корпорація" і супутній йому перелік правових понять почав проникати в російську ділову практику, вживатися спочатку на сторінках першого новаторських словників. Що ж стосується монографічних і навчальних видань, то їх написання з якихось причин затримувався. На наш погляд, це викликано тим, що ще треба було створити, виростити, сформувати буквально нове покоління теоретиків і мислителів, здебільшого з молоді.
Серед перших видань тут виділяються іншомовної-російські словники, які з'явилися відгуком на пекучі потреби дня. В них вперше знайшла відображення проблематика корпорацій, а також їхніх характеристик і ознак [28].
Також на початку 90-х років з'явилися і перші вітчизняні словники, присвячені ринкової проблематики, в якій вже стали знаходити відображення питання, пов'язані з існуванням корпорацій, їх діяльністю [29]. Але зазвичай далі трьох-чотирьох понять вони не йшли.
Детальніше цієї проблематики стосуються видання середини 90-х років. У їх числі:
¨ "Сучасний економічний словник", створений Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозівським та Є. В. Стародубцевої (М.: ИНФРА-М. 1996. - 496 с.). У ньому публікуються статті: "Корпоративні символи", "Корпopaтівізм", "Корпорація", "Корпорація публічна";
¨ "Юридичний енциклопедичний словник". О. Г. Румянцева і В. Н. Додонова (М.: ИНФРА-М. 1996. - 384 с.) Публікує статті "Корпоративне право" та "Корпорація". Однак словник піддається критиці за неповноту охоплення правової проблематики;
¨ "Юридична енциклопедія" Л. В. Тихомирової та М. Ю. Тихомирова (М.: ИНФРА-М. 1997. - 526 с.) Пропонує статті "Корпоративізм", "Корпоративне держава", "Корпорація", "Корпорація публічного права ";
Нарешті, в словнику-довіднику "Цивільне право" М. Ю. і Л. В. Тихомирова (М.: 1996. - 575 с.) Публікується розгорнута стаття "Корпорація" такого змісту:
КОРПОРАЦІЯ (від лат. - Об'єднання, співтовариство) - об'єднання, союз підприємств або окремих підприємців (як правило, на основі приватно-групових інтересів), одна з основних форм підприємництва. У США К. є юридичними особами. Вони наділені правами володіння, отримання позики, закладання та ліквідації майна, управління своїми власними справами, звернення до суду. З іншого боку, К. несуть відповідальність згідно із законом і тому на них можна подати в суд. Підприємці, які бажають утворити К., звертаються у відповідні установи штату для реєстрації статуту, в якому обумовлюються права та обов'язки К., тривалість її життєдіяльності (зазвичай близько 35 років). У США, наприклад, К. складають порівняно невеликий відсоток від усієї кількості компаній, але вони контролюють значну частину американського бізнесу.
Розрізняють такі види К.:
а) некомерційні - освіти, не розраховані на одержання прибутку. Це зазвичай урядові, міські, муніципальні, політичні об'єднання, а також благодійні, релігійні, освітні та інші подібні інститути;
б) комерційні, які, у свою чергу, відрізняються за типом відповідальності: К. з відповідальністю, обмеженою фінансовими ресурсами К., обумовленими розмірами акціонерного капіталу; з відповідальністю, обмеженою тими сумами, які кожен член К. погодився вкласти в майно та акціонерний капітал компанії; з необмеженою відповідальністю, тобто з відповідальністю на всі майнові або фінансові активи членів К. [61, с. 256-259].
Як бачимо, при всьому розумінні важливості корпорацій (особливо в США) і розбіжності обсягів понять "корпорація" і "акціонерне товариство", самим акціонерним товариствам в цих публікаціях уваги все-таки приділяється мало.
Що ж стосується корпоративного управління - явища і поняття досить перспективного, то про нього у вітчизняній монографічної та довідкової літератури мови поки не йде. І, зрозуміло, цю прогалину треба невідкладно заповнювати. Адже саме проблематика корпоративного управління зараз все більше висувається на перший план, визначаючи стратегію розвитку АТ і тактику їх повсякденній діяльності. Тим більше, що тепер актуальність цієї проблематики зростає у зв'язку з утворенням і розвитком ФПГ.
Тут треба віддати належне нашим зарубіжним партнерам, що ділиться своїм досвідом, що вносить гідні уваги і реалізації пропозиції, які готують посібники для вітчизняних акціонерів і керівників АТ [30].
Великий інтерес представляє "Посібник з управління акціонерним товариством", підготовлене в 1994 р. Міжнародною фінансовою корпорацією (Вашингтон, США).
Книга детально на базі російського законодавства розглядає та оцінює великий масив проблем створення АТ в нашій країні і керівництва ними. Популярно, але разом з тим професійно і ретельно виконані розробки, що оцінюють такі найважливіші питання акціонування і керівництва АТ, як:
¨ що таке відкрите акціонерне товариство;
¨ хто приймає рішення і керує суспільством;
¨ процес приватизації;
¨ акціонери;
¨ рада директорів;
¨ правління;
¨ аудиторська (ревізійна) комісія і зовнішні аудитори;
¨ дочірні суспільства та філії;
¨ реєстрація та облік;
¨ юридична документація.
На нашу думку, автори цілком обгрунтовано підкреслюють, що даний посібник покликаний допомогти посадовим особам у здійсненні управління, спрямованого на забезпечення ефективної діяльності приватизованого акціонерного товариства й належного захисту прав акціонерів. Приватні підприємства в Росії можуть існувати в одній з наступних юридичних форм:
¨ товариство з обмеженою відповідальністю;
¨ закрите акціонерне товариство;
¨ відкрите акціонерне товариство.
З огляду на те, що більшість приватизованих підприємств в Російській Федерації організовано за типом відкритих акціонерних товариств, особливу увагу автори даного посібника приділяють існуючій практиці і законів, якими керуються у своїй діяльності власники і керівники даного типу акціонерних товариств.
У той час, як всі приватні підприємства незалежно від їх юридичної форми зобов'язані дотримуватися основних закони, що регулюють діяльність підприємств або окремих галузей промисловості, приватизовані підприємства, крім того, повинні дотримуватися спеціальні закони, постанови та укази, що регулюють процес приватизації.
Про те, з яких позицій і наскільки педантично і, разом з тим, відповідально і детально характеризували наші колеги питання, що розглядаються, говорить, наприклад, підрозділ "Підбір членів Правління", в якому автори ставлять і відповідають на наступні питання:
1. Яким повинен бути склад Правління?
Відповідно до законодавства до складу Правління входять: Генеральний директор (обирається акціонерами) та інші посадові особи, визначені Радою директорів. У Постанові № 601 і Указі № 721 не встановлювалося ніяких вимог, що пред'являються до складу Ради директорів, за винятком обов'язкового включення до його складу Генерального директора. Іншими посадовими особами, що входять до складу Правління, можуть бути директор з виробництва, директор з фінансів, секретар товариства, головний юрист, директора основних підрозділів товариства, а також інші особи, досвід і знання яких мають важливе значення для суспільства.
2. Опис обов'язків кожного з членів Правління.
Нижче наводиться опис повноважень осіб, що займають ключові посади в Правлінні товариства.
Генеральний директор: повністю відповідає за контроль над поточною діяльністю товариства. Він також зазвичай володіє правами:
1) виконувати поточні завдання і здійснювати перспективні плани товариства;
2) наймати та звільняти співробітників, за винятком посадових осіб, призначених Радою директорів;
3) розробляти порядок денний засідань Ради директорів, організовувати роботу з виконання рішень Ради директорів і подавати до Ради директорів звіти про виконання цих рішень;
4) управляти власністю товариства, включаючи його грошові кошти, в межах повноважень, встановлених Радою директорів і загальними зборами акціонерів;
5) відкривати банківські рахунки, необхідні для здійснення діяльності товариства;
6) діяти від імені товариства (включаючи підписання документів від імені суспільства) і представляти громаду без довіреності при здійсненні операцій із зовнішніми організаціями, підприємствами та установами, пов'язаними з діяльність суспільства.
З наведеного вище випливає, що Генеральний директор має широкі повноваження. Акціонери товариства можуть прийняти рішення обмежити ці повноваження положеннями Статуту або в резолюції акціонерів. Наприклад, у Статуті товариства або резолюції акціонерів може передбачатися, що Генеральний директор може здійснювати будь-які із зазначених вище дій тільки спільно з однією із посадових осіб товариства або при отриманні схвалення Ради директорів.
Перший заступник Генерального директора. Для правової практики суттєво, що зазвичай ця особа відповідає за контроль над поточною діяльністю товариства, забезпечуючи належне виконання суспільством його зобов'язань перед клієнтами, постачальниками, співробітниками і акціонерами. Перший заступник Генерального директора відповідає за підготовку інформації про діяльність товариства для щомісячних, щоквартальних та річних звітів. Він часто також відповідає за керівництво програмами навчання технічного персоналу і за їх здійснення.
Директор з фінансів (фінансовий директор або головний бухгалтер). Зазвичай це особа несе відповідальність за бухгалтерський облік та фінансові операції суспільства. Він контролює роботу бухгалтерії товариства і відповідає за отримання і виплату всіх грошових коштів, підготовку фінансової частини бізнес-планів або періодичних звітів, підготовку та подання податкових декларацій, контроль за виконанням контрактів та контроль за використанням товарно-матеріальних запасів. В акціонерних товариствах, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, ця особа також відповідає за валютні операції і страхування від втрат, пов'язаних зі зміною курсу валют. Директор з фінансів, також як і Генеральний директор, зазвичай є посадовою особою, яка матеріальну відповідальність за діяльність товариства.
Секретар суспільства. Ця особа готує і підписує протоколи засідань Ради директорів та зборів акціонерів і веде книгу протоколів суспільства. Він стежить за тим, щоб відповідно до вимог законодавства розсилалися письмові повідомлення (директорам і акціонерам, третім сторонам, представникам державних органів і т. д.). Він також відповідає за реєстр акціонерів товариства та ведення інших записів. Він забезпечує належне ведення та / або подання суспільством у відповідні органи звітів, відомостей, заявок та інших документів відповідно до положень чинного законодавства.
Головний юрист: стежить за дотриманням акціонерним суспільством усіх діючих законів і положень, що стосуються його діяльності. Він розробляє правила внутрішнього розпорядку суспільства, що стосуються його поточної діяльності, які повинні дотримуватися членами Ради директорів, посадовими особами та співробітниками суспільства, стежить за їх дотриманням. Він перевіряє коректність і відповідність юридичним нормам всіх документів, що подаються суспільством, Радою директорів, загальними зборами акціонерів та Правлінням, які підлягають розповсюдженню серед акціонерів, співробітників, а також представленню широкої громадськості і в державні органи. Він контролює проведення переговорів щодо укладення комерційних угод з майном.
Директора основних філій (і дочірніх підприємств). Кожен з цих посадових осіб несе ту ж відповідальність щодо підрозділу, який він очолює, що і Генеральний директор щодо всього суспільства. Директор філії також відповідає за дотримання підрозділом порядку, встановленого директором з фінансів, секретарем і головним юристом суспільства, і взаємодіє з названими посадовими особами для дотримання цього порядку.
3. Як підбирати кандидатів у члени Правління?
На практиці на кожну із зазначених посад в Правлінні товариства Рада директорів зазвичай вибирає осіб або з числа працівників товариства, або з боку, проте всі кандидати повинні мати такі якості:
¨ володіти необхідною освітою, знаннями та досвідом для виконання обов'язків, відповідних посади, на яку висувається кандидат;
¨ володіти необхідними особистими якостями, що дозволяють їм ефективно взаємодіяти та співпрацювати з іншими членами Правління;
¨ володіти глибоким знанням тієї галузі, до якої належить товариство, а також спеціальними знаннями, необхідними для виконання своїх обов'язків.
Підкреслимо ще раз, що нинішня стадія приватизації та акціонування загострила потреба вітчизняної економіки і права у вивченні і творчому застосуванні зарубіжного досвіду, а також першого сучасного російського досвіду різних акціонерних товариств.
Зарубіжні автори та фахівці відзначають, що як особливості корпоративного управління впливають на економіку, так і стан економіки впливає на характер корпоративного управління. Цей взаємозв'язок, зокрема, особливо чітко відчувається в перехідній економіці країн Центральної та Східної Європи. На наш погляд, жодна з наукових проблем, що стосуються акціонування та правового регулювання, до цієї пори перебували в повному забутті, не займає останнім часом такого значного місця в свідомості як академічних кіл, так і політиків. Всі вони зіткнулися з фактом повної відсутності яких би то не було систем корпоративного управління в країнах Центральної та Східної Європи, і немає нікого, хто міг би запропонувати універсальний рецепт для виходу із ситуації.
Тому не випадково дослідники різних країн роблять спробу визначити, що є корпоративне управління, описати форми корпоративного управління в різних країнах, а також висловити свої пропозиції з приводу того, які з цих форм можуть бути прийнятні для країн Центральної та Східної Європи. Як правило, головною є думка про відсутність єдиної моделі корпоративного управління в країнах з ринковою економікою. Крім того, перехід країн даного регіону від систем командної економіки до ринкової, як показала практика, не відбувається за єдиним зразком. Існує цілий набір різних моделей корпоративного управління, з якого можна вибрати найбільш відповідні.
Так, наприклад, характеризуючи суть і своєрідність корпоративного управління, Колін Мейер підкреслює, що система корпоративного управління являє собою організаційну модель, за допомогою якої компанія представляє і захищає інтереси своїх інвесторів. Дана система може включати в себе багато чого: від ради директорів до схем оплати праці виконавчої ланки і механізмів оголошення банкрутства. Тип застосовуваної моделі залежить від структури компанії, яка існує в рамках ринкової економіки, і відбиває сам факт поділу функцій володіння і управління сучасною корпорацією [79].
Корпоративна форма бізнесу - явище порівняно нове, яке виникло як відповідь на певні вимоги часу.
Говорячи юридичною мовою, корпорація є організація осіб, що володіє як самостійний економічний суб'єкт певними правами, привілеями та зобов'язаннями, які відрізняються від прав, привілеїв і обов'язків, притаманних кожному члену корпорації окремо. Найбільш привабливими для інвесторів є чотири характеристики корпоративної форми бізнесу: самостійність корпорації як юридичної особи, обмежена відповідальність індивідуальних інвесторів, можливість передачі іншим особам акцій, що належать індивідуальним інвесторам, а також централізоване управління.
Грунтуючись на міжнародному досвіді, можна стверджувати, що головна функція корпоративного управління - забезпечити роботу компанії в інтересах акціонерів, які надали компанії фінансові ресурси. Хоча це положення й представляється досить простим, воно приховує в собі цілий ряд складних і важливих питань акціонерного права та корпоративного управління.
У самому справі, якщо корпорацію складають різні за типом групи акціонерів (великі і дрібні, власники звичайних і привілейованих акцій), то чи повинні бути окремо представлені і права цих груп?
Або інший приклад. Фінансування діяльності корпорацій здійснюється як за рахунок зовнішнього боргу, так і за рахунок акціонерного капіталу, що припускає відмінності інтересів кредиторів компанії та власників акціонерного капіталу. У зв'язку з цим: чи повинні бути представлені в системі корпоративного управління обидві ці категорії?
Нарешті, акціонерний і позиковий капітал представляють лише один з типів інвестицій, а саме фінансовий капітал. У той же час інші учасники діяльності компанії інвестують інші форми капіталу, наприклад, що працюють за наймом співробітники вкладають "людський капітал". Чи повинна система управління корпорацією враховувати інтереси і в цій групі інвесторів?
Проведений нами аналіз показує, що це непрості питання, і в різних країнах існують свої підходи до їх вирішення.
Пошуком відповідей на такого роду питання, практичним вирішенням повсякденних, поточних і довгострокових питань зайняті і керівники, і акціонери в діяльності своїх акціонерних товариств у нас в країні.
На нашу думку, в даний час створені необхідні юридичні (правові) передумови для знаходження відповідей на ці питання. Проблема полягає в тому, щоб навчитися ефективно застосовувати пропоновані рішення, а це вимагає вдумливого програмування (організації) такої роботи.
Наприклад, проаналізуємо принципове питання про суворе правовому окресленні рамок і умов діяльності всіх суб'єктів акціонерної діяльності.
На наш погляд, тверезо і зі знанням справи про це дозволяє судити виразний і представницький перелік існуючих в даний час типових установчих внутрішніх, тобто внутрішньофірмових, документів акціонерного товариства. У їхній розробці безпосередню участь брав автор дисертації. Ось що вони являють собою:
¨ Статут відкритого АТ;
¨ Положення про загальний зборах акціонерів;
¨ Положення про Раду директорів;
¨ Положення про Генеральному директорі;
¨ Положення про ревізійну комісії;
¨ Положення про лічильну комісії;
¨ Положення про виплату дивідендів;
¨ Положення про філію АТ;
¨ Положення про ліквідаційну комісію.
У даний момент, ми не бачимо необхідності в тому, щоб у деталях розкривати зміст, правовий контекст відправних, вихідних для АТ документів цього роду. Вони вже діють у Росії та фахівцям добре відомі [56, 86, 114]. Але те, що вони створили необхідні умови і привели в дію потенціал творчості та ділової активності акціонерів - це безсумнівно, а це і дало необхідний Мойн організаційний імпульс для приведення в рух всього великого комплексу акціонерних товариств у Росії.
При всіх нинішніх труднощах економічного роду в різних регіонах рано чи пізно АТ почнуть приносити все більш відчутний внесок і зміни в наше життя. І це вже результат не тільки важливою регулюючої ролі законодавства і права, а й власне корпоративної діяльності АТ, мільйонів акціонерів і вибраних ними керуючих осіб, органів і структур.
Треба лише вміти вчасно вносити відповідні зміни в законодавство, у чинні нормативні акти. Але це і очевидне, і в той же час найважче заняття.
Оцінюючи суть, місце та роль корпоративного управління в діяльності багатьох сучасних акціонерних товариств, звичайно, слід підкреслити його складові, механізми і відзначити роль менеджерів, які безпосередньо здійснюють функціональні обов'язки, пов'язані з управлінням АТ.
У цьому розрізі становлять значний інтерес судження фахівців цієї галузі:
"У країнах з ринковою економікою проблема забезпечення діяльності менеджерів з управління підприємством в інтересах власників або акціонерів називається проблемою корпоративного управління. Існує кілька механізмів вирішення проблеми корпоративного управління. До них, зокрема, належать норми корпоративного права, що визначають роль, повноваження і відповідальність тих, кому доручено керівництво діяльністю корпорацій. В якості контрольного механізму виступають також товарні ринки: танучи в собі постійну загрозу банкрутства для погано працюючих компаній, вони змушують менеджерів працювати краще та ефективніше.
Ще один механізм - фінансові ринки, які надають можливість власникам, розчарованим у діяльності своєї компанії, вилучити свою частку з її капіталу. Загроза масового "результату" тих, хто надає компанії капітал, лягає суттєвим тягарем на менеджерів, так як в цьому випадку їм важко буде знайти нові засоби. "Результат" власників корпорації також здатний активізувати ринок корпоративного контролю, в рамках якого погано керована корпорація може перейти в руки інвесторів, охочих повністю реалізувати її потенціал [39].
В. В. Бандурин з колегами по суті розглядають тільки один аспект корпоративного управління - менеджмент технологічно пов'язаних виробництв. Інші аспекти корпоративного управління з виконання у тому числі наглядових і контрольних зовнішніх і внутрішніх функцій виборних органів за менеджмент ними не аналізуються.
Але для нас важливо, що це одне з поки дуже небагатьох видань, яке предметно, зі знанням справи ставить і висвітлює питання корпоративного управління і тим самим подає приклад, як треба формувати у вітчизняній науці юридичні та економічні уявлення про все широкому колі проблем корпоративного управління наших днів, їх зміст, специфіку, ієрархії, шляхи і методи їх різнобічної об'єктивної оцінки і продуктивного рішення.
Як нам видається, акціонери, демократично управляли своїми АТ, їх уповноважені - відповідні директора, а також і персонал, найнятий для реалізації функцій управління АТ, а в кінцевому рахунку для забезпечення дивідендів по акціях і прогнозу, попередження, недопущення банкрутства - всі названі нами вище суб'єкти мають справу з великим комплексом як повсякденних, так і довгострокових проблем і справ, які чекають своїх правових рішень.
Специфіка таких проблем пов'язана з відповідною областю діяльності - виробництвом, торгівлею, банківською справою, а далі - з конкретною галуззю економіки, де діє те чи інше АТ.
Це, природно, визначає специфіку діяльності. Але є і більш широке коло правових питань, які неодмінно виникають перед будь-якими суспільством. У їх числі:
¨ терпляче правозаконності формування, забезпечення безумовно позитивних результатів діяльності, отримання прибутків;
¨ виявлення, облік і використання ділових і творчих можливостей і контактів акціонерів, реалізація їхніх задумів, пропозицій, планів, задоволення їх потреб;
¨ забезпечення нормальних взаємовідносин з центральними і місцевими властями, ділових зв'язків з їх різноманітними органами, установами та представниками;
¨ законослухняне, вміле взаємодія з податковими службами, що буквально з кожним роком (особливо в 1999 р.) стає все більш гострою темою;
¨ організація продуктивної, корисної інформації (її замовлення, пошук, отримання, накопичення, обробка, облік, аналіз, приховування або оприлюднення, використання, аж до виходів в Інтернет);
¨ цілеспрямована постановка реклами;
¨ формування іміджу АТ, його учасників і керівників;
¨ правова підготовка акціонерів, а в міру необхідності і дозована психологічна, педагогічна, соціологічна підготовка;
¨ попередження і виключення зловживань, забезпечення для АТ гарантій і умов неучасті в тіньовій економіці, недопущення явищ криміналізації своєї діяльності.
Перелік визначальною корпоративної управлінської проблематики такого роду можна деталізувати, конкретизувати, увінчувати численними практичними прикладами, даними, фактами від Калінінграда до Владивостока і Камчатки, але це вже виходить за ті рамки, які окреслені нами для аналізу, і повинні бути предметом інших правових досліджень.
Вивчення обраної автором дисертаційної теми стосовно до кожної ділянки діяльності акціонерних товариств та корпоративного управління ними дозволяє говорити про такі істотних доданків, які необхідно знати як самим акціонерам, так і обраним ними керівникам:
¨ оцінка ситуації, обстановки;
¨ вироблення цілей (їх сукупності та ієрархії);
¨ планування дій, з визначенням їх масштабів, прийомів, методів, використовуваних сил, засобів;
¨ взаємодія з партнерами;
¨ нарощування конкурентоспроможності АТ та його проекції;
¨ перевірка і оцінка роботи (результатів);
¨ коригувальні заходи;
¨ попередження (недопущення) банкрутства.
У грамотної реалізації цих доданків полягає шлях до підвищення ефективності корпоративної діяльності та збільшення термінів існування конкретного суспільства, підвищенню її авторитету, визнанню, більше того до перетворення деяких з них (зазвичай найбільш могутніх) в об'єкт гордості акціонерів, а потім і громадян регіону і, більше того, до перетворення таких АТ у предмет загальнонаціональної гордості. Адже йдуть ж так справи в США, Англії, Німеччини, Бельгії, Голландії та інших країнах. Невже Росії і російським акціонерним товариствам уготована лише доля тягнутися в хвості процесу?
Але для цього вже мало створити акціонерне товариство навіть в дуже вигідних і сприятливих умовах і середовищі. Головне - дуже мудро, обачно, обачливо, зацікавлено, а коли треба, то й хитро, керувати цим суспільством, не виходячи за рамки правового поля.
У кожному з 89 суб'єктів РФ сьогодні вже можна знайти акціонерні товариства, які цілком можна поставити в приклад, яким, на наш погляд, навіть органи влади повинні сприяти у їх многотрудного діяльності. І, звичайно ж, їх не можна душити податковим тягарем, не можна через пресу та інші ЗМІ труїти, не можна дискредитувати їх директорів і т.д. Хоча цього можна знайти чимало прикладів.
Тому, така ситуація не узгоджується не тільки з цивілізованими актами права, але навіть і з визнаними нормами загальнолюдської моралі.
На наш погляд, саме за акціонерними товариствами, за що виростають із їх числа і співіснуючими з ними концернами, холдингами, ФПГ - майбутнє вітчизняної економіки. Ось чому особливу цінність мають укладені і удосконалювані правові акти у цій галузі нашого життя, а також ефективне корпоративне управління.
У цьому плані прийняття Цивільного кодексу (чч. 1 і 2) і прискорення прийняття ч. 3, а також Федерального закону "Про акціонерні товариства" було багатопланової юридичної акцією, що має довгострокове позитивне значення.
Ці акти в цілому підтвердили вірність обраного курсу реформ. Причому, позитивно оцінивши нормативні документи першої пори (1990-1991 рр..), Що відбулася закономірна скасування не дискредитувала їх значення і виконаної ролі, а зробила назрілі нові, більш обдумані правові кроки в напрямку, відкритому з початку дев'яностих років. Нові документи внесли в процес соціально-економічного та правового еволюції потрібні, потребують уточнення та редагування положення і продовжили взятий економічний, соціальний та правовий курс.
Інтегрований комплекс державних законодавчих актів Росії, доповнюються в практиці назрілими ефективними і далекоглядними заходами корпоративного управління служать сьогодні запорукою і гарантом виходу суспільства з кризи, її підйому на чергові соціальні, економічні, правові та власне гуманітарні висоти, гідні сучасного могутнього, демократичного і стабільного держави, якою повинна стати Росія.

ЗАКЛЮЧЕHІЕ

Підводячи загальні підсумки виконаного дисертаційного дослідження, можна з усією визначеністю сказати, що воно ще раз переконало нас у правильності і важливості обраної теми, в її особливої ​​актуальності, новизни і поки ще слабкої наукової розробленості.
Той матеріал, що вдалося зібрати, продумати і проаналізувати, ті процеси, що вдалося виявити і відстежити, ті факти, які вдалося узагальнити, ті ідеї та міркування, що виникли в зв'язку з цим, безсумнівно, цікаві й корисні для юриспруденції, для нинішньої вітчизняної правової практики створення і організації діяльності акціонерних товариств, для правового забезпечення їх діяльності та підвищення економічної ефективності цієї діяльності, для визнання реалій нової соціально-економічної практики як самими акціонерами, так і населенням, громадянами Росії.
Разом з тим, конкретизуючи результати дослідження, хочеться відзначити наступне.
1. Приватизація та акціонування стали новим феноменом соціально-економічної практики реформування Росії. Вони гранично чітко зажадали абсолютно нового правового підходу до осмислення ролі та місця цих процесів та їх правового регулювання.
Це, у свою чергу, дало могутні імпульси для створення і розвитку великого кола правових (нормативних) актів та використання в цих цілях як великого потенціалу сучасної російської правової науки, так і великого спадщини ХVII - початку XX ст., А також багатого досвіду правового регулювання процесів акціонування в зарубіжних країнах.
2. Акціонування, що базується на ідеї приватної власності і правоздатності та законності відповідних інтересів, потреб і мотивацій громадян, виявилося посильним і зрозумілим для громадян Росії, у свою чергу, стали правомочними учасниками великих соціальних, економічних і правових інновацій останніх років.
Перехід до створення та функціонування акціонерних товариств на базі роздержавлення власності та економіки, на основі масової приватизації відкрив для Росії в цілому і всіх її 89 суб'єктів можливість організувати життя (і перш за все виробництво, торгівлю, банківську систему) в нових правових умовах.
Масштабний і настільки значимий для країни процес відбувався і триває не без труднощів, труднощів різного роду, в тому числі й правових, але він створює передумови та гарантії незворотності відбуваються перетворень і забезпечення виходу нашої країни на загальновизнаний цивілізований ринковий шлях розвитку.
3. Створення та діяльність сучасних акціонерних товариств не тільки відкрили фактично нову правову нішу у вітчизняній дійсності, але вони зажадали ще раз уважно вдуматися в позиції, досягнення правової та економічної думки в імператорській Росії, а сьогодні з їх урахуванням більш грунтовно вести справа відновлення економіки і права, науки і практики, їх реструктуризацію, переклад на рівень, відповідний досягнутого в розвинутих зарубіжних країнах, нашими партнерами і конкурентами.
4. Високої оцінки заслуговує в цілому діяльність вітчизняних законодавців і правознавців, опинилися в стані в короткі історичні терміни (5-8 років) своєчасно підвести фундаментальну правову базу під процес приватизації, акціонування і в цілому становлення сучасного російського підприємництва.
В умовах становлення в Росії нового конституційного права практично виявилося можливим забезпечити становлення в корені оновленого цивільного права, а також важливих для нової економіки істотно оновлених адміністративного, адміністративного процесуального, кримінального, кримінального процесуального права, фінансового права, і фактично створюваних заново акціонерного, речового, спадкового , а також інформаційного, ліцензійного права і права інтелектуальної власності.
При цьому саме акціонерне право робить у Росії лише свої перші кроки, але робить їх упевнено і в правильному напрямку. Тому стосовно до нього і в цілому до докорінно оновленої правовій науці вкрай важливо не гальмувати законодавчу діяльність, виявляти резерви, незайняті ніші, назрілі потреби російського права, продуктивно вести його реструктуризацію, завершуючи його системне улаштування.
5. Доводиться рахуватися з тим, що акціонування, як і взагалі підприємництво, та їх правове регулювання все ще розвинені недостатньо, тому й пов'язані з ними соціально-економічні та правові проблеми не завжди видно наочно.
Це обумовлено існуючої недостатньою розвиненістю справді ринкового середовища, ринкової економіки, наявністю багатьох недоліків, суперечностей і негативних рис, особливо обумовлених безперервним спадом виробництва, згортанням деяких галузей виробництва, наявністю корупції, фінансових махінацій, економічної злочинності, що в свою чергу не зустрічає досить ефективного правового протидії. Позначається і слабка розвиненість власне конкурентного середовища, нездатність багатьох видів вітчизняної продукції протистояти зарубіжної торговельної експансії, імпортному тиску, тенденції до фактичного перетворення економіки в паливно-сировинний сектор (а частково навіть і придаток) світової економіки.
6. Акціонерний комплекс Росії ще не завжди отримує належну державну підтримку, не завжди користується увагою всіх гілок влади як у центрі, так і в регіонах, а також власне в органах місцевого самоврядування.
Поворот уваги до подальшої ефективної еволюції і поглибленню процесів акціонування, діяльності акціонерних товариств в повному обсязі їх призначення, можливості переростання ряду АТ у концерни, холдинги, фінансово-промислові групи при сприянні державних органів, при відповідному правовому та державне регулювання цих процесів відкриває перспективи для підйому основних галузей вітчизняної економіки від електроенергетики до агропромислового комплексу.
7. Нової областю, яка потребує уваги правової науки, організації та продуманого здійснення досліджень, є пріоритетна проблематика корпоративного управління, на довгі десятиліття залишалася поза полем зору до початку 90-х рр..
Це перспективна проблематика XXI ст. І російська наука повинна більш широко звертатися, більш оперативно і якісно сходити до рівня розуміння, тлумачення та застосування проблематики даного роду вченими багатьох країн.
8. До аналітичної роботи в правовій науці, до узагальнення досвіду, та й до активного (у тому числі спонсорській) участі у розробці назрілих наукових проблем доцільно залучати самих підприємців, найбільш активних з них, тим більше зі сфери добре підготовленою, поінформованої, творчо мислячої молоді, опинилися на ключових постах у сфері виробництва, банків, торгівлі, будівництва, управління, допомагати їх правової освіти і виховання, їх участі у розвитку правової науки.
9. Усе ще вразливою ділянкою в області акціонування, його правового регулювання, корпоративного управління залишається використання зростаючих можливостей інформатизації, комп'ютерної техніки, технологій і мереж, особливо в галузі пошуку необхідної інформації, її оперативної обробки, оцінки, використання в інтересах збагачення банків і баз даних, їх охорони і захисту, прогнозування ринкових ситуацій, навчання акціонерів умінню в згоді з нормами права скористатися вигодами такої ситуації.
10. Більш грунтовної відпрацювання вимагає налагодження ділового співробітництва, контактів, зв'язків, взаємодії із зарубіжними партнерами та інвесторами, що базується на строгих нормах міжнародного права, його різних галузей та областей, особливо міжнародного торговельного та приватного права, з урахуванням накопиченого багатого досвіду.
І разом з тим, ці проблеми повинні вирішуватися з урахуванням завдань попередження економічної, торгової та правової експансії, захисту національних інтересів російської економіки і її суб'єктів, забезпечення гарантій правової та економічної безпеки вітчизняного виробника і споживача, юридичних і фізичних осіб.
11. Нарешті, в цілому, здійснення економічної реформи, перехід до ринкових відносин потребують подальшого вдосконалення і серйозного оновлення акціонерного законодавства, все більш адекватно регулює відносини у сфері підприємництва, його наближення до вже визнаним міжнародним правовим стандартам.
Вимагають заповнення існуючих прогалин у законодавстві, збагачення та створення більш досконалих (на рівні Федеральних Зборів і владних органів суб'єктів Федерації) механізмів підготовки нормативних актів.
Проведене дослідження ще раз переконує, що прийшов час більш суворого впорядкування, створення однакового понятійного апарату нормативних актів.
Нарешті, потрібні більш дієві кроки в області організації зворотного зв'язку, відстеження результативності діючих норм, організації відповідного ефективного моніторингу, принаймні стосовно до що йде процесів приватизації, акціонування та їх правового регулювання,
Таким чином, незважаючи на всі нинішні труднощі, позаду вже лежить величезний досвід перетворення економіки і права гігантської країни - Росії.
Все більш повний перехід до цивілізованих умов ринку, акціонерної діяльності, її правового регулювання відкривають необхідні перспективи здійснення гігантського реформування країни зі справді демократичних позицій і в інтересах всіх громадян, навіть незважаючи на те, що більшості росіян сьогодні живеться дуже важко і далеко не всі з них можуть скористатися результатами відбуваються найбільших соціально-економічних та політико-правових змін.
Все більш продумана, спрямована в перспективу стратегія приватизації та акціонування, налагодження ефективної діяльності акціонерних товариств та її правового регулювання можуть стати істотним фактором активізації та підвищення ролі економіки і права Росії у житті світового співтовариства.

Використана література

А. Офіційні видання та документи
Державна програма приватизації державних і муніципальних підприємств у Російської Федерації на 1992 рік. Затверджена постановою Верховної Ради Російської Федерації від 11 червня 1992 р. / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. № 28. Ст. 1617 Приватизація державних та муніципальних підприємств у Росії. С. 40-76.
Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина 1. М.: 1995. - 208 с.
Закон РРФСР від 14 липня 1990 р. "Про власність на території РРФСР". У кн.: Підприємницька діяльність в Росії. Збірник законодавчих та нормативних актів. М.: 1991.
Закон РРФСР від 24 грудня 1990 р. "Про власність в РРФСР". - Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. 1990. № 30. Ст. 416.
Закон РРФСР від 25 грудня 1990 р. "Про підприємства і підприємницької діяльності". - Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. 1990. № 30. Ст. 418.
Закон РРФСР від 3 липня 1991 р. "Про приватизацію державних і муніципальних підприємств у РСФСР" / / Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. 1991. л. 27. Ст. 927.
Закон РРФСР від 31 жовтня 1990 р. "Про забезпечення економічної основи суверенітету РРФСР". У кн.: Підприємницька діяльність в Росії. Збірник законодавчих та нормативних актів. М.: 1991.
Конституція Російської Федерації. - М.: Юрид. лит., 1993. - 64 с.
Про неспроможність (банкрутство). Федеральний Закон № 6-ФЗ. 8 січня 1998 - Російська газета 1998. 20 січня. С. 3-6; 21 січня. С. 5-6. Про товариства з обмеженою відповідальністю. Федеральний закон № 14-ФЗ. 8 лютого 1998 - Російська газета. 1998. 17 лютого. С. 3-6.
Про інформацію, інформатизації і захисту інформації. (Федеральний Закон) - Російська газета. 1995. 22 лютого, с. 13-16.
Положення про Державний комітет УРСР за. Управління державним майном. Затверджено постановою Ради Міністрів РРФСР від 21 січня 1991 р. № 35 / СП РРФСР. 1991. № 11. Ст. 145.
Положення про комерціалізацію державних підприємств з одночасним перетворенням в акціонерні товариства відкритого типу. Затверджено Указом Президента Російської Федерації від 1 липня 1992 р. / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. № 28. Ст. 1657; Приватизація державних та муніципальних підприємств у Росії. С. 90-113.
Положення про акціонерні товариства. Затверджено Постановою Ради міністрів РРФСР від 25 грудня 1990 р. № 601 / ЗП УРСР. 1991. № 6. Ст. 92.
Постанова Верховної Ради Російської Федерації від 11 червня 1992 р. "Про введення в дію Державної програми приватизації державних і муніципальних підприємств у Російської Федерації" 1992 р. № 28. Ст. 1617. Приватизація державних та муніципальних підприємств у Росії. Збірник документів. - М.: 1992, с. 37-40.
Постанова Верховної Ради РРФСР від 11 жовтня 1991 р. "Про впорядкування створення та діяльності асоціацій, концернів, корпорацій та інших об'єднань підприємств на території РРФСР" / / Відомості З'їзду народних депутатів PСФСР і Верховної Ради РРФСР. 1991. № 43. Ст. 1373.
Постанова Уряду Російської Федерації від 6 березня 1990 р. № 202 "Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду Російської Федерації у зв'язку з федеральним законом" Про акціонерні товариства ".
Постанова Президії Верховної Ради РРФСР від 5 грудня 1990 р. № 570 "Про перетворення підприємств, розташованих на території РРФСР в акціонерні товариства". У кн.: Підприємницька діяльність в Росії. Збірник законодавчих та нормативних актів. М.: - 1991.
Підприємницька діяльність в Росії: Збірник законодавчих та нормативних актів (Упор. В. А. Березін, О. В. Давидов, В. Г. Смольков, В. М. Федін). - М.: 1991. - 320 с.
Зразковий статут акціонерного товариства. Приблизний установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю. Зразковий статут товариства з обмеженою відповідальністю / / Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств СРСР. 1991. № 7, с. 17-32; Господарство і право. 1992. № 3, с. 70-80; 1992. № 8, с. 93-106.
Збірник кодексів Російської Федерації. - М.: 1997. - 584 с.
Типове положення про комітет з управління майном краю, області, автономної області, автономного округу., Міст Москви і Санкт-Петербурга., Володіє правами і повноваженнями територіального агентства Державного комітету Російської Федерації по управлінню державним майном. Затверджено Указом Президента Російської Федерації від 14 жовтня 1992 р. / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. № 43. Ст. 2430; Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1992. № 16. Ст. 1238.
Типовий план приватизації. Додаток № 2 до Постанови Уряду Російської Федерації від 4 серпня 1992 р. № 547 "Про заходи щодо реалізації Указу Президента Російської Федерації від 1 липня 1992 р. № 721" Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств в акціонерні товариства "/ / Приватизація державних та муніципальних підприємств у Росії. С. 127-138.
Указ Президента Російської Федерації від 1 липня 1992 р. "Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства" / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992 р. № 28. Ст. 1657.
Федеральний закон "Про акціонерні товариства". Практика застосування. Порядок реєстрації АТ. Зразки установчих документів. - М.: Інф. издат. дім "Філін". 1996. - 360 с.
Б. Монографії, підручники, навчальні та довідкові видання, словники
Акціонерне товариство і товариство з обмеженою відповідальністю: Зб. закордон. законодавства / Упоряд., відп. ред. і авт. вступ. ст. Туманов В. А. - М.: Століття, 1995. - 291 с.
Акціонерні товариства: Основн. норматив, док. (Станом на 1 травня 1997 р.) / Упоряд. І. Л. Бродський. - М.: Бізнес-шк. "Інтел-Синтез", 1997. - 460 с.
Акціонерні товариства. Товариства з обмеженою відповідальністю. Товариства з обмеженою відповідальністю / Шк. підприємця "Амалфея"; Чигир В.Ф., Липень Л.І., Липень Н.В., Кандрусева Н.І. - Мінськ.: 1994. - 355 с.
Акціонерні товариства в Росії. Словник-довідник від А до Я. Керівнику. Бухгалтеру. Юристу. Акціонеру / Укл. Захар'їн В.Р. - М.: Изд-во "Справа і Сервіс". 1998. - 400 с.
Алексєєв С. С. Теорія права. - М.: БЕК, 1994. - 224 с.
Англо-російський повний юридичний словник. Склад. А.С. Мамулян. М. "Реббіт". 1993. - 400 с.
Англо-російський тлумачний словник по бізнесу. Під заг. ред. П.Ф. Петроченко. - М.: СП "Арт-Бізнес-Центр". 1992. - 112 с.
Андрєєв В.К. Право власності в Росії. М.: І-зд-во БЕК. 1993. - 144 с.
Андріанов С.H., Берсон А.С., Нікіфоров А, С. Англо-російський юридичний словник. - М.: Російська мова. За участю ТзОВ "Рея". 1993. - 509 с.
Атаманчук Г.В. Нова держава: пошуки, ілюзії, можливості. - М.: Слов'янський діалог. 1996. - 223 с.
Аудит акціонерних товариств в галузях промисловості / В.М. Волкова, Н.А. Игнатущенко, Є.В. Лахова, С.І. Шумков; Під наук. ред. Яновського А.Б. - M.: Аудитор, 1997. - 206 с.
Баглай М.В. Габричидзе Б.М. Конституційне право Російської Федерації: Підручник для вузів. - М.: Изд. група ИНФРА-М-КОДЕКС, 1996. - 512 c.
Байков В.Д., Предтеченський А.Г. Інтернет: перші кроки в Росії. - СПб: АТЗТ "Видавництво Буковського". 1996. - 156 с.
Банківська справа. Під ред. О.І. Лаврушина. - М.: 1992. - 428с.
Бандурин В.В., Бєлєнький Л.П., Блінов В.В. Корпоративне управління в умовах ринку (на прикладі фінансово-промислових груп). М.: 1996. - 118 с.
Барабашов Г. В. Місцеве самоврядування. - М.: Изд-во МГУ. 1996. - 352 с.
Бартошек М. Римське право: (Поняття, терміни, визначення); Пер. з чеськ. - М.: Юрид. літ. 1989. - 448 с.
Баришніков М.М. Історія ділового світу Росії: Посібник для студентів вузів. - М.: Аспект Пресс. 1994. - 224 с.
Бєлов В.А. Цінні папери: Питання правової регламентації. - М.: 1993. - 174 с.
Бердникова Т. Є. Акціонерне товариство на ринку цінних паперів. - М.: Финстатинформ, 1997. - 141 с.
Берзон Н.І., Ковальов О.П. Акціонерне товариство: капітал, правова база, управління: Практ. посібник для економістів і менеджерів. - М.: Финстатинформ, 1995. - 156 с.
Бізнес; Оксфордський тлумачний словник: Англо-російський: Понад 4000 понять. - М.: Изд-во "Прогрес-Академія", Вид-во РДГУ. 1993. - 752 с.
Буйна М. Підприємницьке право: Словник фр. Термінів / Пер. з фр. - М.: Междунар. відносини. 1993. - 272 с.
Бусигін А.В. Підприємництво. Основний курс.: Підручник у 2 кн. / Кн. 1 - 256 с.; Кн. 2. - 208 с. - М.: Інтерпрамс. 1994.
Бухвальд Б. Техніка банківської справи. Довідкова книга і керівництво до вивчення банківських і біржових операцій / Пер. з нім. А.Ф. Каган-Шабшай. - М.: АТ "ДІС". 1993. - 234 с.
Васильєв А.В. Правове регулювання економічних відносин. Теорія та досвід російської Федерації. - М.: РАГС. 1995. - 206 с.
Все про акціонерні товариства Росії. 1996; Довідник. (У 3 кн.) Кн. 1 / Іванова Н.М., Скляревський В.Г., Скляревська І.М. та ін; За заг. ред. В.В. Карпова.; Інформ.-издат. і юрид. центр. - М.: Економіка і фінанси, 1996. - 431., 616., 639 с.
Світовий банк. Робочий огляд № 89. Техніка приватизації державних підприємств. Ч. I. Ч. Вюйлстек. Методи і практика приватизації. Пер. з англ. - М.: "Прогрес", "Універс", 1994. - 192 с.
Світовий банк. Робочий огляд № 89. Техніка приватизації державних підприємств. Ч. II. Е. Нанкані. Аналіз конкретних прикладів. Пер. з англ. - М.: "Прогрес", "Універс", 1994. - 128 с.
Гаврішіна К.С., Гаврішін І.М. Французько-російський комерційний словник. - М.: "Одама". 1992. - 354 с.
Гончаров В. В. Створення і функціонування акціонерних компаній. - М.: МНДВО, 1998. - 112 с.
Гончаров В. В. Ключові елементи управління та їх практичне значення. - М.: МНДВО, 1998. - 192 с.
Гончаров В. В. Досвід управління на прикладі фірм "Мацусіта", "ІБМ", "Сіменс". - М.: МНДВО, 1998. - 176 с.
Державне право Російської Федерації. Підручник / За ред. О.Е. Кутафіна. - М.: Юрід.літ., 1996. - 584 с.
Цивільне і підприємницьке право. Загальна частина. Збірник документів. Сост. Богачова Т. В. - К.: Манускрипт. 1996 р. - 879 с.
Цивільне та торгове право капіталістичних держав: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Междунар. відносини. 1993. - 560 с.
Цивільне право. Словник-довідник. - M.: 1996. - 575 с.
Данилевський Ю.А. Аудит промислових акціонерних товариств. - М.: Финстатинформ. 1995. - 78 с.
Долан Е. Дж., Ліндсей Д. Ринок: Мікроекономічна модель / Пер. з англ. Під заг. ред. Б. Лісовика. і В. Лукашевича. - СПб.: 1992. - 496 с.
Жамен С., Лакур Л. Підприємницьке право: Учеб. посібник / Пер. з фр. - М.: Междунар. відносини. 1993. - 51 с.
Жилінський С.Е. Правова основа підприємницької діяльності (підприємницьке право). Курс лекцій. - М.: Изд. група НОРМА-ИНФРА-М, 1998. - 672 с.
Захист майнових прав акціонерів та акціонерних товариств. Практика Вищого арбітражного суду / Центр ділової інформ. - М.: 1994. - 165 с.
Зінатулін Л. Ф. Корпоративне управління. СБ Документів. - М.: "Нива Росії". 1997. - 304 с.
Іванов А.М. Акціонерне товариство: управління капіталом та дивідендна політика. - M.: Инфра-М, 1996. - 139 с.
Іонцев М. Г. Акціонерні товариства. Правові основи. Майнові відносини. Захист прав акціонерів. - М.: Видавництво "Ось-89". 1999. - 144 с.
Кашаніна Т. В. Корпоративне право (Право господарських товариств і товариств). Підручник для вузів. - М.: Видавництво. група НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 815 с.
Кашаніна Т.В., Сударькова Є.А. Акціонерне право. Практичний курс. - М.: Видавництво. група НОРМА-ИНФРА-М. 1997. - 350 с.
Коментар до Федерального закону "Про акціонерні товариства" / Ін-т законодавства і порівняє. правознавства при Уряді РФ; Під ред. Г.С. Шапкін. - М.: Століття, 1996. - 216 с.
Коментар до Цивільного Кодексу Російської Федерації. Частини першої / Відп. ред. О. Н. Садиков. - М.: Юринформцентр. 1995. - 448 с.
Коментар до Цивільного Кодексу Російської Федерації, частини другий (постатейний). Відп. ред. О.Н. Садиков. - М.: ИНФРА-М-НОРМА. 1996. - 800 с.
Коментар до Федеральному Закону "Про акціонерні товариства" / За заг. ред. М.Ю. Тихомирова. - М., 1996. - 397 с.
Комерційні банки / Рід Е., Коттер Р., Гілл Е., та ін; пер. з англ. Під ред. В. М. Усоскин. - 2-е вид. - М.: СП "Космополіс". 1991. - 480 с.
Комп'ютери та економіка: економічні проблеми комп'ютеризації суспільства. - M.: Наука, 1991. - 190 с.
Конституційне право Росії. Збірник нормативних правових актів і документів. Станом на 1 серпня 1996 р. - М.: Изд-во БЕК, 1996. - 700 с.
Корпоративне управління: Власники, директора і наймані працівники. Пер. з англ. / Фордхемскій ун-т; Під ред. М. Хессел. - М.: Джон Уайлі енд Санз. 1996. - 240 с.
Крапівін О. М., Власов В. І. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонерні товариства". - М.: Фонд "Правова культура", 1998. - 368 с.
Круглова Н. Ю. Господарське право. - М.: Російська Ділова Література, 1998. - 608 с.
Левін Джон Р., Барода Керол. Секрети Internet (пер. з англ.) - М.: "Діалектика", 1996. - 544 с.
Макконнелл К.Р., Брю CM Економіка: Принципи, проблеми і політика. У 2 т. Пер. з англ. 11-го вид. T. 1. - М.: Республіка. 1992. - 399 с.
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економіка. Принципи, проблеми і політика. У 2 т. Пер. з англ. 11-го вид. Т. 2. - M.: Республіка. 1992. - 400 с.
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М.: "Дело", 1992. - 702 с.
Метельова Ю. А. Правове становище акціонера в акціонерному товаристві. - М.: "Статут", 1999. - 191 с.
Основні цивільно-правові документи: зразки / Укл. і автор коммент. Е.М. Мурадьян. - М. Вид-во БЕК. 1997 - 356 с.
Основи німецького торговельного та господарського права. - М.: Изд-во БЕК. 1995. - 288 с.
Особливості бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах. Оподаткування операцій з цінними паперами. - М.: Центр ділової інформ., 1995. - 147 с.
Особливості ведення бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах. Практ. посібник / інформ.-навч. центр "Моск. шк. економіки", Моск-аудит-центр. - М.: 1992. - 43 с.
Правове регулювання діяльності акціонерних товариств (Акціонерне право). Під ред. Є. П. Губіна. - М.: "Зерцало", 1993. - 256 с.
Правовий Словник підприємця. З додатком чинного законодавства Російської Федерації, пов'язаного з підприємництвом. - М.; Велика Російська Енциклопедія, 1993. - 207 с.
Підприємницьке право. Курс лекцій / За ред. Н. І. Клейн. - М.: Юрид. літ. 1993. - 480 с.
Підприємництво в Сибіру: Генеза, досвід розвитку і перспективи / За ред. В.С. Бабабанова. Ріс. Акад. підприємництва. Красноярськ.: 1996. - 260 с.
Програма приватизації державної і муніципальної власності в Москві. - М.: 1996. - 113 с.
Пушкарьова В.М. Історія фінансової думки і політики податків; Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М. 1996. - 192 с.
Радигін А.Д. Реформа власності в Росії: на дорозі з минулого в майбутнє. - М.: Республіка. 1994. - 159 с.
Райзберг Б.А., Лозівський Л.Ш., Стародубцева Є.Б. Сучасний Економічний словник. - М.: ИНФРА-М. 1996. - 496 с.
Румянцев О. Г., Додонов В. Н. Юридичний енциклопедичний словник. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 384 с.
Самуельсон П. Економіка. Пер. з англ. - М.: НПО "Алгон". ВНШСІ. 1992. TI - 333 с.
Словник банківсько-біржової лексики на шести мовах / Укл. Ю.А. Бобильов. - М.: МаксОР. 1992. - 288 с.
Словник ділової людини (для вузів). Під заг. ред. В.Ф. Халіпова. - M.: Інтерпракс. 1994. - 176 с.
Сиродоева О. М. Акціонерне право США та Росії: (порівняльний аналіз). - М.: Спарк. 1996. - 112 с.
Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридична енциклопедія / За ред. М. Ю. Тихомирова. - М.: 1997. - 526 с.
Тлумачний юридичний словник для бізнесменів. - М.: Контракт, 1992. - 494 с.
Управління і корпоративний контроль в акціонерному товаристві / Под ред. Є. П. Губіна. - М.: МАУП. 1999. - 248 с.
Федеральний закон "Про акціонерні товариства". Практика застосування. Порядок реєстрації. Зразки установчих документів. - М.: "Філін". 1996. - 360 с.
Фінансовий менеджмент. - М.: Перспектива. 1993. - 268 с.
Фришкін В. К. Управління розвитком акціонерних товариств у будівництві в умовах переходу до ринку / Автореф. дис. канд. екон. наук / РАУ. Центр пробл. ринкової економіки. Каф. упр. соц.-екон. процесами. - М.: 1992. - 26 с.
Господарське право. Підручник для вузів. Том 2, Відп. ред. BC Мартемьянов. - M.: Вид-во БЕК. 1994. - 400 с.
Хоскінг А. Курс підприємництва: практичний. посібник: Пер. з англ. - М.: Междунар. відносини. 1993. - 352 с.
Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права (з видання 1907 р.). - М.: Фірма "Спарк". 1995. - 556 с. вступ. стаття Є. А. Суханов.
Шершеневич Г.Ф. Підручник торговельного права (з видання 1914 р.). - М.: Фірма "Спарк", 1994. - 336 с. Вступна стаття Є.А. Суханов.
Шиткіні І. С. Правове забезпечення діяльності акціонерного товариства. Комплект локальних нормативних актів. - М.: Правова культура. 1997. - 249 с.
Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика / За заг. ред. М.І. Молдованова. - Київ: Техніка. 1993. - 856 с.
Юридичний енциклопедичний словник. Гол. ред. А. Я. Сухарєв. - М.: Сов. енциклопедія. 1964. - 415 с.
Мова біржі. Короткий тлумачний словник ринку цінних паперів. - М.: "Верес". 1992. - 48 с.
Мова ринку. Словник / Халіпов В.Ф., Васильєва О.О., Волгін М.О. та ін: За заг. ред. В.М. Федина. - М.: Концерн "Росс". 1992. - 80 с.
Якокка Л.М. Кар'єра менеджера. Пер. з англ. - М.: Прогрес. 1990. - 384 с.
В. Статті
Ахмедуев А. Розвиток форм господарювання / Економіст. - 1993. № 3, с. 82-90.
Глушецкій А. Акціонерне товариство закритого типу чи товариство з обмеженою відповідальністю: що вибрати? / / Російський економічний журнал. - 1993. № 6, с. 27-39.
Долинська В. В. Закон про акціонерні товариства: органи юридичної особи / / Держава і право. - 1996. № 7, с. 59-69.
Долинська В. В. Соціальні аспекти акціонування / / Держава і право. - 1993. № 1, с. 128-134.
Клімов E., Чуйко І. Акціонерні підприємства: досвід, проблеми, перспективи / / Питання економіки. - 1991. № 10, с. 35-42.
Лехтінен Л. Права, товариств і акціонерних товариств у Росії та Фінляндії: (Порівняльно-правові аспекти) / / Держава і право. - 1996. № 3, с. 38-45.
Любінін А. Реорганізація акціонерних товариств та становлення фінансово-промислових груп / / Російський економічний журнал. - 1994. № 11, с. 10-16.
Новодворський В.Д. Про акціонерне товариство, його статутному та резервному капіталі / / Бухгалтерський облік. - 1996. № 11, с. 64-70.
Приходько І. Скільки коштує акція? Питання правового регулювання участі в акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю / / Господарство право. - 1993. № 1, с. 70-84.
Скловський К. Загальні збори акціонерів; процедурні питання / / Відомості Верховної Ради. - 1995. № 1, с. 14-16.
Сиродоева О. Судові способи захисту прав акціонерів в США / / Відомості Верховної Ради. - 1995. № 9, с. 52-53.
Сиродоева О. М. Нові тенденції в корпоративному праві США і російське законодавство про акціонерні товариства (Порівняльний аналіз) / / Держава і право. - 1993. № 2, с. 121-128.
Цицирева А.Ю. Сучасні фірми в розвиненій ринковій економіці: види, форми, показники діяльності / / Вісник Санкт-Петербурзького університету. Сер. 5. - Економіка. - 1992. № 3, с. 47-57.
Шапак В. В. Шляхи примноження власності акціонерів / / Економіка і організація промислового виробництва. 1993. - № 2, с. 17-21.
Шапкина Г.С, Деякі питання застосування Федерального закону "Про акціонерні товариства" / / Журнал російського права. - 1997. № 1, с. 102-107.
Г. Іноземні джерела
Aslund A. and Layard R. Changing the Economic System in Russia St. Martins Press, 1993.
Bohm A. and Simoneti M. Privatization in Central & Eastern Europe 1993. CEEPN, 1994.
Earl J., Frydman R., Rapaczynsky A. et al. The Privatization Process in Russia, Ukraine and the Baltic States. Central European University Press, 1993.
Frydman R., Rapaczynski A. and Earl J. Privatization in the Transition to a Market Economy. London, Pinter Publishers, 1993.
Jm. S., Jalali R. And Saghir. J. Privatization in the Republics of the Former Soviet Union: Framework and Initial Results. The World Bank, Washington, DC, 1993.
McFaul M. And Bernstein D. Industrial Demilitarization, Privatization, Economic Reform and Investment in Russia: Analysis & Recommendations. CISAC, Stanford University, 1993.
Sachs J. Privatization in Russia: Lessons from Eastern Europe / / American Economic Review Papers and Proceedings, 1992.


[1] Далі по тексту терміни "акціонерне товариство" і "АТ" рівнозначні.
[2] Долинська В. В. Акціонерне право. Підручник. - M.: Вид-во "Юрид. Літ-ра", 1997. - 350 с.
[3] Костомаров М.І. Нариси торгівлі Московської держави у ХVI і ХVII століттях. СПб., 1862; Лапо-Данідевскій І.П. російські промислові н торгові компанії в першій половині ХVIII століття. СПб. 1888; Камінка А.І. Акціонерні компанії. T. l. СПб. 1902; Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. TI СПб. 1908.
[4] Долинська В. В. Акціонерне право. М. 1997. с. 67.
[5] Там же. с. 69.
[6] Там же. с. 70.
[7] Кредитно-фінансовий словник. Том 1. А-Й. Гол. редактор В. Ф. Гарбузов. - М.: Фінанси і статистика. - 1984., С. 30-34.
[8] Див Долинська В. В. Акціонерне право. - М.: Изд-во "Юрид. Літ." - 1997.с. 26-78; Пушкарьова В. М. Історія фінансової думки і політики податків. - М.: ИНФРА-М. 1996. с. 6-54; Цивільне та торгове право капіталістичних держав. Підручник. - 3-е вид. - М.: Междунар. відносини. 1993. с. 28-61; Банківське право США: Пер. з англ. / Заг. ред. і послесл. Я. А. Кунік. - М.: Прогрес. 1992. с. 8-32 та ін
[9] У роки радянської влади поняття "фізична особа" і "юридична особа" взагалі не застосовувалося.
[10] Долинська В. В. Акціонерне право. с. 27.
[11] Див також: Єльяшевич В. Б. Юридична особа, його походження і функції в римському приватному праві. СПб., 1910; Зом Р. Інституції. Підручник з історії та системи римського цивільного права. Вип. 1. СПб.: 1908; Вип. 2. СПб.: 1910; Медведєв С. М. Основні риси римського приватного права. М.: 1978; Новицький І. В. Основи римського цивільного права, М.: 1972; Хвостов B. М. Історія римського права. М.: 1919; Черниловский З. М. Лекції по римському приватному праву. М.: 1991.
[12] Див: Тарасов І. Вчення про акціонерних компаніях. Ярославль, 1879; Камінка А. І. Основи підприємницького права. Петроград. 1917; Він же. Нариси торгового права. СПб.: 1912.
[13] Долинська В. В. Акціонерне право. С. 29-30
[14] Див: Долинська В. В. Акціонерне право. С. 45.
[15] Див: Долинська В. В. Торгові суспільства: порівняльний аналіз / / Вісник Московського університету. Cep. 11. Пpaвo. 1992, № 3 0.57-62.
[16] Звід законів Російської імперії. Т. XI. Ч.2. Ст.ст. 55-78.
[17] Див: Лапо-Данилевський І. П. Росіяни промислові і тортові компанії в першій половині ХVIII століття. СПб.: 1888. С. 17.
[18] Камінка А. И. Указ. соч. с. 341
[19] Ринкова економіка.Т.2. Частина 1 / Основи бізнесу. - М.: Сомінтек. 1992. С. 27.
[20] Там же, с. 28.
[21] Таких актів понад 1500 тільки за 1992-1995 рр.. Див: Перелік нормативних актів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції Російської Федерації. - М.: Изд-во "СПАРК". 1996. - 166 с.
[22] Див також: Андрєєв В. К. Основи підприємницького права Росії. М.: 1992. С. 16-24.
[23] Див також: Долинська В. В. Акціонерне право. - М.: Изд-во "Юрид. Літ.". 1997. - 360 с.
[24] Тут і далі автором з урахуванням місця його роботи наводяться дані з відповідних офіційних статистичних матеріалів.
[25] Див також: Мартемьянов BC Господарське право. TI - М.: Изд-во БЕК. 1994. с. 189-216, 269-282.
[26] Див напр.: Програма приватизації державної і муніципальної власності в Москві. - М.: 1996. - 113 с.
[27] Нагадаємо, що термін приведення установчих документів акціонерних товариств у відповідність до норм закону був продовжений до одного року, ця процедура була завершена 1 Липень 1996
[28] Зазначимо такі як: Великий англо-російський, російсько-англійський словник по бізнесу. - М. Уейл. 1993. с. 433; Німецько-російський словник по бізнесу. - М.; Словники. 1993. с. 230; Гаврішін К. С., Гаврішіна І. М. Французько-російський комерційний словник. -М.: "Одама". 1992. с. 116.
[29] Маркетинг: Тлумачний термінологічний словник-довідник. - М.: СП "Інфоконт", 1991. - 224 с.; Мова ринку. Словник / Халіпов В. Ф., Васильєва А. А., Волгін Н. А. и др. - М.; Концерн "Росс". 1992 - 60 с.; Комерційний словник. Під заг. ред. А. Н. Азріеляна. - М.: Фонд "Правова культура". 1992. - 307 с.; Словник ділової людини (для вузів). - М.: Інтерпракс. 1994. 176 с.
[30] У числі таких розробок "Пропозиції про впровадження акціонерної системи в СРСР і проблеми з цим пов'язані". Текст на високому професійному рівні складений ще в листопаді 1991 р. акціонерним товариством Дайва Сек'юрітіз Ко, Лтд (Японія).
Саме цей період 1990-1995 рр.., Увінчаний прийняттям Цивільного Кодексу РФ (1994 р.) і Федерального Закону "Про акціонерні товариства" від 26 грудня 1995 р., став найбільшим принциповим кордоном повернення, або ще точніше - сходження Росії до юридичної та економічної практиці організації та регулювання діяльності акціонерних товариств.
У цей час розроблені і прийняті більш тридцяти найбільших, основоположних нормативних актів, які визначили вихід Росії, її правової науки та підприємництва в сферу світової цивілізованої ринкової практики.
У 90-і роки особливої ​​уваги заслуговують дослідження і публікації з актуальних питань права, пов'язані з проблематики організації та діяльності акціонерних товариств.
Тут треба виділити багато праці та публікації і в тому числі таких юристів, як С. С. Алексєєв, Г. Є. Авілов, М. І. Брагінський, О. Г. Биков, А. В. Васильєв, С. Е. Жилінський , В. В. Залеський, Н. Г. Кобець, О. С. Ковбаси, М. М. Кузнєцов, Г. З. Мальцев, Є. А. Павлодарський, Л. А. Окуньков, В. А. Рахмилович, BC Рєпін, Ю. А. Тихомиров, М. Ю. Тихомиров, Б. Н. Топорнін, Л. А. Цвєтков, Г. С. Шапкина, В. Ф. Яковлєв, І. С. Яценко, таких економістів і практиків, як А. Г. Аганбегян, П. І. Буніч, Є. Т. Гайдар, Ф. Р. Газізулін, Г. Х. Попов, А. Д. Радигін, А. Б. Чубайс, Б. Г. Ясін та інші.
У початковий період становлення сучасного російського акціонерного права велику роль зіграли численні юридичні словники, довідники, енциклопедії, перекладні видання, а також англо-російські, німецько-російські, франко-російські, іспано-російські та інші словники (комерційні, юридичні, банківські та ін .).
Принципово важливу роль у становленні акціонерних товариств та розробці всієї різноманітної правової бази та документації зіграв абсолютно новий підхід до розуміння суті, ролі і структури багатогранної російської правової науки на відміну від так званого радянського права.
Знаходяться в центрі уваги нашого дослідження Цивільний кодекс РФ і Федеральний закон "Про акціонерні товариства" від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ, як і будь-які інші юридичні акти діють не ізольовано, а в сучасному конституційному просторі, в поєднанні з іншими актами, у великій, все більш розширюється і ускладнюється системі правових відносин. Окремі юридичні феномени, зчленований між собою, утворюють свого роду об'єднання. Ті ж, у свою чергу, формуються в асоціації. А останні виливаються у правові структури загальнонаціонального і глобального масштабу.
Стосовно до юриспруденції ці глобальні структури можна назвати правовими полями, де, наприклад, сучасне російське поле такого роду вже мислиться як частина світового. І цілком природно, що в ході дослідження нам неодмінно доведеться звертатися до взаємозв'язкам цікавить нас закону (і законів) з іншими юридичними актами.
У цілому, відповідно до теорії права, Конституції Російської Федерації і Цивільному кодексу РФ, оцінювану нами систему джерел акціонерного права незалежно від галузевої приналежності можна представити в наступному вигляді:
¨ Закони Російської Федерації:
à Конституція Російської Федерації;
à кодифіковані закони;
à інші закони Російської Федерації.
¨ Підзаконні нормативні акти:
à Укази Президента Російської Федерації;
à постанови Уряду Російської Федерації;
à нормативні акти міністерств, відомств, інших федеральних органів виконавчої влади.
¨ Правові звичаї.
¨ Норми міжнародного права і міжнародні договори Росії.
¨ Акти органів влади та управління суб'єктів Росії та органів місцевого самоврядування.
¨ Локальні акти акціонерних товариств.
¨ Судова та арбітражна практика.
¨ Договори акціонерних товариств, їх засновників та інших акціонерів.
Таким чином, до теперішнього часу Росія та її правова думка вже має грунтовну базу і ресурси для належної постановки практичній діяльності акціонерних товариств та їх правового регулювання.
Ми настільки детально зупинилися і ще будемо говорити про цю проблему тому, що саме ця воістину великомасштабна стратегічна новація в реформуванні всього характеру, змісту та способу життя росіян на рубежі століть визначає майбутнє Росії. Вона набуває не тільки правове, а й визначає соціально-культурне значення для нашої найбільшої світової держави, історичне покликання і місія якої проявлять себе вже в перші десятиліття XXI ст.

Робоча гіпотеза дослідження

Робоча гіпотеза в дисертаційному дослідженні може бути сформульована таким чином:
Перехід сучасної Росії на новий, багато в чому нетрадиційний для неї шлях розвитку, заснований на ринковій економіці, визнання визначальної ролі приватної власності, необхідності формування та істотного поповнення не тільки національного багатства, а й особистих багатств громадян, фізичних та юридичних осіб вимагає ретельного продуманого правового аналізу і осмислення суті і ролі нових акціонерних товариств, їх системи, їх нормативно-правової бази і правового регулювання та активізації їх діяльності на рубежі століть і тисячоліть.
Такого роду оцінка вітчизняних соціально-економічних і юридичних інновацій повинна показати вже досягнуті, що стали незворотними правові, господарські, фінансові результати і цінності, розкрити позначилися резерви, незаймані ніші, потенціал для поглиблення реформування нормативного правового забезпечення акціонування в Росії як на загальнодержавному, урядовому, так і на регіональному, муніципальному та приватно-економічному рівнях, у різних секторах, галузях і областях макро-і мікроекономіки.

Об'єкт дослідження

Об'єктом дослідження в даній роботі є власне регульована сучасним акціонерним правом система існуючих російських акціонерних товариств, їх масштабна узагальнююча комплексна картина за станом на 1999 р. по основних галузях економіки (електроенергетика, нафтова промисловість, газова промисловість, вугільна промисловість, геологорозвідувальна галузь, чорна металургія, кольорова металургія, хімічний комплекс, медична промисловість, машинобудування, лісопромисловий комплекс, промисловість будівельних матеріалів, легка промисловість, агропромисловий комплекс, транспорт, оборонна промисловість).
Зрозуміло, загальна цілісна система уявлень в кожній з названих областей (стан галузі, її правові та соціально-економічні проблеми, цілі та напрямки реструктуризації, загальна господарська стратегія і її динаміка, а також очікувані інституційні зміни в господарських структурі підгалузей) можуть бути всебічно досліджені тільки зусиллями великих аналітично-інформаційних колективів.
Наше завдання скромніше - на тлі вже наявних на державному рівні узагальнених даних визначити тенденції їх руху та відповідні потреби і можливості їх правового регулювання.
Добре зрозуміло, як змінилася загальна правова картина в Росії за деякі роки у зв'язку з переходом до ринкової економіки, коли зараз, скажімо, тільки в нафтовій промисловості діє півтора десятка гігантських вертикально інтегрованих акціонерних компаній, у вугільній - понад 500 акціонерних товариств, а, наприклад , Російське акціонерне товариство "Газпром" забезпечує 94% світового виробництва газу та об'єднує 42 дочірніх підприємства.

Предмет дослідження

Предметом дослідження в світлі вищесказаного виступає розгляд суті, особливостей, потреб і можливостей раціонального, ефективного правового регулювання процесів організації нових і діяльності вже існуючих акціонерних товариств, підвищення результативності їх функціонування як в їх безпосередніх, так і в загальнонаціональних інтересах.

Мета і завдання дослідження

Мета і завдання дисертаційного дослідження полягають у різнобічному об'єктивне вивчення, зіставленні та визначенні оптимальних правових умов, параметрів і резервів підвищення результативності функціонування системи російських акціонерних товариств на існуючій нормативно-правовій базі, пошуку резервів стимулювання цієї діяльності особливо за рахунок її правового регулювання та вдосконалення цього регулювання.
Реалізація поставленої мети здійснюється шляхом вирішення наступних основних завдань:
¨ вивчення досягнутих правових та економічних результатів переходу Росії до практики акціонування виробництва, торгівлі і фінансування на основі проведеної приватизації державного майна (власності);
¨ аналізу формування та еволюції нормативно-правової бази створення акціонерних товариств, її коригування в процесі першого досвіду реформування вітчизняної економіки;
¨ дослідження і систематизації явищ і процесів акціонування в РФ, що визначають його нормативно-правову базу, і обумовленого ними понятійного (правового) апарату, його динаміки, використання в ньому юридичного досвіду царської Росії і різноманітною зарубіжної практики;
¨ з'ясування суті, специфіки та потенційних можливостей сучасного правового регулювання акціонерної діяльності в Росії, класифікації видів і форм даного регулювання та його закріплення в нормах права в процесі законодавчої діяльності в центрі і суб'єктах Російської Федерації;
¨ поглибленої розробки проблематики корпоративного управління, його змісту, методів, структури та особливостей;
¨ вироблення конкретних пропозицій для органів законодавчої, виконавчої та судової влади, а також місцевого самоврядування щодо удосконалення теорії і практики правового регулювання процесів акціонування.
Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять:
¨ велике наукове доробок вітчизняних і зарубіжних правознавців, які зверталися до узагальнення і осмислення явищ і процесів створення та функціонування акціонерних товариств, як вираження потреб людини-громадянина в реалізації своїх творчих потенцій у створенні економічно забезпеченої, відрегульованої в правовому відношенні, незалежною, вільною, стабільного життя своєї власної, своїх близьких і нащадків, а також своїх співгромадян;
¨ практично розроблена заново фундаментальна нормативна база сучасного російського права і, перш за все, таких його галузей, як конституційне, цивільне, акціонерне, корпоративне, фінансове, банківське, податкове, страхове, комерційне, інформаційне право;
¨ правове осмислення досвіду діяльності федеральних органів влади та органів влади суб'єктів РФ, а також існуючих нині численних акціонерних товариств;
¨ великий перелік юридичних документів, що регулюють процедури створення, діяльності та банкрутства конкретних акціонерних товариств в їх різноманітних видах і формах;
¨ правові публікації, а також перші навчальні видання з проблематики, методології та методиці акціонерного права.

Методи дослідження

Основними методами дослідження в робота стали:
¨ аналіз нормативно-правових документів як вітчизняних, так і зарубіжних, особливо англійською мовою;
¨ аналіз на базі нормативно-правових документів досвіду діяльності російських акціонерних товариств, бесіди з керівництвом, акціонерами, їх опитування та участь у проведених зборах;
¨ участь в 1993-1999 рр.. за завданнями урядових органів у розробках типової юридичної документації акціонерних товариств, а також у підготовці ряду федеральних законів і постанов Уряду;
¨ ознайомлення з роботою, матеріалами досліджень і участь у підготовці публікації в державних юридичних НДІ та вузах;
¨ аналіз на місцях в регіонах (семи суб'єктах РФ) правових аспектів діяльності з акціонування і приватизації;
¨ вивчення висвітлення досліджуваної теми в мережі Інтернет та участь у телеконференціях.

Нормативна та емпірична база дослідження

Нормативну базу дослідження складають Конституція РФ, Цивільний кодекс РФ, закони і підзаконні акти РФ, законодавство зарубіжних країн.
Емпіричною базою дисертаційного дослідження послужили:
¨ адміністративно-організаційна робота в системі Міністерства державного майна РФ;
¨ поточний архів Мінгосімушества РФ та інших державних органів;
¨ підготовка і використання документів в Інституті держави і права РАН РФ, Інституті законодавства та порівняльного правознавства при Уряді РФ, Російської академії державної служби при Президенті РФ.

Наукова новизна та положення, що виносяться на захист

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в наступному:
1. Вперше в сучасній російській правовій науці предметом дослідження обрано правове регулювання процесів організації та діяльності акціонерних товариств (його суть, зміст, специфіка, форми, методи), здійснено аналіз правових проблем і відпрацьовані конкретні практичні пропозиції для державних органів.
2. З урахуванням сучасних правових уявлень і потреб проаналізована вітчизняна, а за деякими показниками і світова практика виникнення та еволюція феномену акціонування, особливо створення акціонерних товариств у Росії 90-х років на базі роздержавлення власності та приватизації, виявлено позитивні сторони і недоліки цих процесів.
3. У великих масштабах з урахуванням правових оцінок і позицій не просто окремих учених і навіть науково-дослідних центрів, а й урядових узагальнень, осмислено явище акціонування і його роль у сучасному реформуванні Росії з урахуванням реальної протидії цим процесам навіть з боку опозиційної частини депутатського корпусу.
4. Розкрито з позицій сучасного права, теоретично проаналізовано та охарактеризовано корпоративне управління як нове для нинішнього вітчизняного права і економіки явище, породжене акціонуванням на базі приватизації; показані досвід, особливості та переваги зарубіжного корпоративного управління, які вже вивчаються російськими вченими-юристами і використовуються на практиці.
5. Показано шляхи, перспективи, тенденції подальшої еволюції правового регулювання діяльності акціонерних товариств та корпоративного управління, розкриті наявні та можливі об'єктивні і суб'єктивні юридичні труднощі, які може породити подальша динаміка процесів акціонування.
6. Розроблено ідеї та пропозиції щодо подальшого вдосконалення російського акціонерного права та підвищення ефективності корпоративного управління.
Основні положення, що виносяться на захист:
¨ створення акціонерних товариств та організація їх діяльності на міцній нормативно-правовій базі з опорою на світовий досвід є вираженням назрілої соціальної потреби і найважливішим правовим умовою реформування сучасної російської економіки і її переходу до ринку;
¨ акціонування і його правове регулювання в Росії сьогодні - вирішальний показник утвердження в країні приватної власності;
¨ акціонування в процесі приватизації - центральна відмінна особливість соціально-економічних і правових перетворень в нинішній Росії, що переходить від т. зв. "Соціалістичної економіки" до загальноприйнятої світової практики;
¨ сучасне акціонування - одна з найважливіших передумов і гарантія незворотності економічної та правової (конституційної) еволюції Росії;
¨ активну правове регулювання та закріплення процесів акціонування на базі приватизації - вираз твердої волі і корінного інтересу нової державності і нової конституційної влади, а також одне з базових умов становлення нової системи цивільного права і в цілому теорії та практики права;
¨ правове регулювання - найважливіший феномен демократичного правового вирішення ключових питань у нових історичних умовах, корінним чином перевершує колишню командно-адміністративну практику радянських часів;
¨ застосування правового регулювання та корпоративного управління в процесі акціонування - нове слово у розвитку російських економіки, державності і права; набуття нового правового досвіду, повчального для багатьох зарубіжних держав;
¨ правове регулювання організації та діяльності акціонерних товариств - явище багатопланове і різноспрямований, що охоплює як Росію в цілому, так і її суб'єкти, як центр, так і регіони, як державне управління, так і місцеве самоврядування.

Апробація та практична значущість дослідження

Правові положення, розроблені і обгрунтовані в цьому дисертаційному дослідженні ретельно обдумувати, обговорювалися на різних рівнях у державних, юридичних та акціонерних структурах; в різних науково-дослідних центрах, у державних інститутах права; в цілому ряді вузів Росії і перш за все на кафедрі державного будівництва та права Російської академії державної служби при Президентові Російської Федерації, а також в органах влади Москви, Московської області та групи російських регіонів.
Основні положення дослідження знайшли відображення у семи публікаціях загальним обсягом 8,5 д. а., В тому числі однієї монографії [87].
Практична значимість дослідження полягає в наступному:
¨ носить новаторський характер тема дисертації дозволила оперативно в процесі реформування російської економіки і права, зокрема, в аспекті акціонування, проаналізувати і показати важливість, цінність і результативність радикальних і масштабних перетворень в Росії;
¨ підведення проміжних правових підсумків у ході йдуть перетворень дозволяє цілеспрямовано і ефективно коректувати цей процес, вносити необхідну правку, повніше закріплювати позитивний правової та господарський досвід, тверезо і всебічно оцінювати прорахунки, невдачі і добиватися їх усунення;
¨ дослідження і його результати можуть бути оперативно використані у навчальній та науковій роботі в системі Мингосимущества, в правових органах, співробітниками АТ, в системі РАН і Міносвіти РФ.

Структура роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, використаної літератури.

1. Історико-правові аспекти створення законодавства ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Фундаментальні наукові дослідження в галузі права, включаючи дисертаційні, як правило, починаються з дослідження місця тієї чи іншої проблеми у світовій і вітчизняній теорії та практиці. Це дозволяє найбільш глибоко, повно і точно розібратися в суті проблеми, її еволюції та сучасному значенні. Сказане повністю відноситься до обраної теми дисертації.
Проте, проведені дослідження показують, що нам доведеться в ряді випадків тільки концентровано, стисло висловитися про історико-правові аспекти акціонування і відповідного законодавства. Це пов'язано з тим, що в умовах, коли нинішня Росія має лише 10-річний досвід становлення акціонерних товариств та акціонерного права, а досвід інших країн і імператорської Росії охоплює багато десятиліть і століття, то його всебічне висвітлення у вітчизняній юридичній літературі ще чекає своїх подвижників і ентузіастів, розвитку і збагачення наукового доробку [8]. Звернення до даної правової темі свідчить, що це багато в чому ще не освоєна поле для кандидатських і докторських дисертацій.
На наш погляд, доцільно зупинитися лише на тих історико-правових питаннях, безпосередній розгляд яких дозволить більш грунтовно проаналізувати і зрозуміти проблематику правового регулювання акціонування в нинішній Росії.
Разом з тим, є ще одне коло питань, про який по суті треба сказати на початку дослідження. Він відноситься до основного набору вихідних понять, терминологическому ряду, яким оперує здобувач.
Справа в тому, що нам не обов'язково доведеться говорити про ключові правових поняттях після пропонованого історичного екскурсу. Такі поняття в даний час вже більш-менш вималювалися, вони вже використовуються. Тим не менш, в різних працях є їх різночитання, зустрічаються різні тлумачення на різних етапах, у різних країнах, у різних авторів, навіть незважаючи на те, що вони, здавалося б, належать до найбільш суворої нормативно-правової, а не до історичної, філософської та навіть економічній лексиці. Безліч прикладів такого різночитання містить сучасне вітчизняне законодавство, де багато Федеральні конституційні та інші закони та нормативні акти предваряются визначенням кола понять.
При всій великій кількості правових понять у нашій дисертації, до числа відправних треба віднести перш за все такі: акціонерне товариство, акціонер, акція, акціонерне право, правове регулювання, корпоративне управління, корпоративне право.
Визначення акціонерного товариства дає ст. 2 Федерального закону "Про акціонерні товариства". Акціонерним товариством (далі - товариство) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують обов'язкові права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості приналежних їм акцій.
Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Це визначення відповідає статті 95 Цивільного кодексу Російської Федерації (ГК РФ).
До введення в дію частини 1 ДК РФ, використовувалася кілька інше формулювання: Акціонерним визнається товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки своїм майном. Зрозуміло, можна зустріти й інші не збігаються дослівно визначення.
Так, найбільший російський цивіліст Г. Л. Шершеневич (1863-1912 рр..) У своєму відомому Підручнику торгового права (1914 р.) писав: "Акціонерне товариство представляє собою договірне з'єднання осіб для спільного виробництва торгового промислу, з обмеженою певним внеском відповідальністю кожного учасника "[113]. І далі він підкреслював: "Акціонерне товариство представляє з'єднання осіб. Це можуть бути особи як фізичні, так і юридичні [9]. Як з'єднання, акціонерне товариство не може бути менше ніж з двох осіб, а так як капітал його розділений на відоме число певних часткою, то число учасників не може бути більш числа акцій і паїв. Зосередження акцій або паїв у руках однієї людини означало б припинення товариства. У своєму поєднанні учасники утворюють юридична особа "[113, c. 139].
А. В. Бусигін пише, що акціонерне товариство - "Це форма об'єднання підприємців (або власників капіталу) для спільного ведення господарської діяльності шляхом об'єднання капіталів з метою отримання прибутку" [48, c. 55].
Французькі вчені С. Жамен і Л. Лакур - автори навчального посібника "Торговельне право" - наголошують: "АТ є компанією, капітал якої розбитий на акції, а члени (у кількості не менше семи осіб) несуть відповідальність за збитки в залежності від розмірів своїх вкладів (акціонери не є комерсантами) ... Капітал компанії складається не з паїв, а з акцій, які можуть бути продані "[64, c. 87-88].
Англійський дослідник А. Хоскінг особливо виділяє партнерські відносини і відзначає; "Партнерство - це об'єднання зусиль і коштів індивідуальних підприємців" [111, c. 32].
Але повернемося до нашого вітчизняного права. Федеральний закон відзначає, що акціонерне товариство є юридичною особою і має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
Акціонерне товариство має громадянські права і несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законами. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається федеральними законами, суспільство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Якщо умовами надання ліцензії на зайняття певним видом діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виняткової, то суспільство протягом терміну дії ліцензії не має права здійснювати інші види діяльності, за винятком видів діяльності, передбачених ліцензією і їм супутніх.
Фірмове найменування акціонерного товариства має містити його назву і вказівка ​​на те, що суспільство є акціонерним. Для громадян Росії і багатьох дослідників-юристів та інших фахівців, це дуже різні умови розуміння суті акціонування, особливо в обстановці, коли росіяни багато десятиліть були відірвані від цієї правової теорії та практики.
Правове становище акціонерного товариства, а також права та обов'язки акціонерів визначаються відповідно до ГК РФ і Федеральним законом "Про акціонерні товариства".
Далі, на наш погляд, доцільно розглянути поняття акції.
Акція - це емісійний цінний папір, який підтверджує право її власника (акціонера) брати участь в управлінні суспільством, у його прибутках і розподілі залишків майна при ліквідації товариства.
У Росії акції оплачуються акціонерами в рублях, іноземній валюті або шляхом надання іншого майна у власність або у користування акціонерного товариства. Вартість акції виражається в рублях незалежно від форми внесення вкладу. Акціонерам може видаватися сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій.
Кожна акція є неподільною. У випадку, якщо одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до акціонерного товариства визнаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника. Акція повинна містити відповідні реквізити.
У світовій практиці, а тепер і в Росії, існує дуже велике коло найрізноманітніших акцій, що вкрай важливо знати, враховувати і використовувати в правовому регулюванні діяльності АТ.
В даний час у Росії є всі підстави вести мову про виникнення та оформленні акціонерного права [71]. Його можна розглядати як підгалузь цивільного права, змістом цілісну систему норм, що регулюють діяльність акціонерних товариств.
Під правовим регулюванням [91] стосовно досліджуваної теми ми розуміємо прийоми, способи, засоби впливу права на суспільні відносини громадян, пов'язані з діяльністю акціонерних товариств. При цьому важливо враховувати наступні обставини:
¨ суб'єкти цього регулювання - АТ - формуються суто добровільно і на основі фінансової участі, що виражається в кількості акцій, придбаних кожним конкретним учасником (акціонером);
¨ АТ відрізняються від інших видів комерційних корпорацій тим, що вони по суті є найбільш великими товариствами, як за кількістю учасників, так і по тим фінансовим, матеріальним, людським та іншим ресурсами, які знаходяться в їх розпорядженні.
З цим пов'язаний і особливий інтерес, і увага з боку держави до АТ, до законодавчого регулювання їх діяльності, до забезпечення їм відповідних гарантій, захисту, безпеки.
Нарешті, до предмета нашого дослідження відноситься і власне корпоративне управління [79, 106], теорія і практика якого також народжена багатовікової людської історією. А обумовлена ​​необхідність такого управління тим, що надзвичайно багатогранну практику, всілякі ситуації не можна передбачити і вичерпати нормами власне права.
Виникає необхідність осмислення та визначення різноманітних норм, встановлюваних самими акціонерними товариствами для себе і самостійно регулюють їх внутрішнє життя, її особливості, деталі, подробиці і т.п. (Акціонерні корпоративні норми).
В цілому можна вести мову про корпоративне право [70] стосовно до підприємництва взагалі.
Таким чином, ці осмислені і використовувані нами в дисертації вироблені історією, практикою і юриспруденцією підходи і поняття є неодмінною умовою, що вводить нас у сферу сучасної акціонерної діяльності.
І, зрозуміло, вкрай важливо, що в нашій темі, ми маємо можливість окреслити визначають етапи економічного і юридичного становлення та еволюції акціонерної діяльності людського співтовариства, тепер вже знову захопила сучасну Росію на загальновизнаний цивілізований маршрут ринкової економіки та її правового регулювання.
Ось тепер на базі вихідних правових явищ і понять ми окреслимо основні рубежі історико-правового затвердження законодавства про акціонерної діяльності та особливо обмовимо порівняно коротку історію сучасного російського акціонування та його правового регулювання.
На нашу думку, початок був покладений в Стародавньому Світі і, перш за все, в Римській імперії, тобто в римському праві.
Зростання території римської держави, завоювання суміжних держав (Греції, Корсики, Сардинії, значної частини Сицилії і т.д.), розвиток торгівлі з іншими народами, розширення господарської діяльності (будівництво флоту, військові поставки громадські роботи) вели до розвитку римського права.
Потреби господарства, на нашу думку, викликали до життя такий прийом юридичної техніки, як введення в торговий оборот майнової маси, відокремленої від майна фізичних осіб. Як показують дослідження, спочатку це були союзи з релігійними цілями (sodalitates, collegia appariorum), яким Закони ХII таблиць надали право виробляти для себе статути, за умови, що вони не суперечать закону, професійні спілки ремісників (fabrorum, pistorum).
За часів республіки до них приєдналися корпорації служителів при магістратах (collegia appariorum), об'єднання взаємодопомоги. На думку багатьох дослідників, особливий інтерес представляють так звані "об'єднання відкупників" - об'єднання підприємців, що брали на відкуп державні доходи, які керували за договорами з державою державними маєтками, проводиться для держави великі будівельні роботи і т. д. (collegia publicanorum) [10]. Саме такий тип господарства, що мав, як правило, натуральний характер, ще не вимагав міцних об'єднань підприємців з тривалим терміном існування, але вже відчував необхідність в об'єднанні розрізнених засобів для досягнення більшої господарської мети і в обмеженні ризику окремих господарів.
Ось чому можна вважати, що римське приватне право зробила перший крок - крок по шляху становлення і розвитку акціонерних товариств та акціонерного права. Про це вже говорили багато дослідників-юристи і сьогодні треба звернути на це особливу увагу [41] [11].
Разом з тим, слід зауважити, що вивчення цієї проблеми треба продовжувати. Так, ще в 1914 р. Г. Ф. Шершеневич наголошував, що деякі бажали б бачити корені акціонерного товариства ще в римському побуті, але, мовляв, питання про походження акціонерних товариств до цих пір (нагадаємо, це 1914 р.) спірне.
Потім певний внесок у становлення акціонерних товариств, за оцінкою низки ще дореволюційних дослідників [12], внесли середні століття. Для наукової правової думки тієї епохи характерно створення торгових гільдій по предмету діяльності купців.
Як і в Стародавньому Римі, вони тимчасово об'єднували засоби для досягнення більшої господарської мети та обмеження ризику окремих купців. Гильдиям була властива солідарна відповідальність учасників, заснована на загальних умовах спільної діяльності. У них формувалися і певні правила внутрішнього життя і звичаї ділового обороту, відносин.
Саме розвиток гільдій йшло за трьома основними напрямками, в рамках яких складалися правові основи акціонування.
Перше (найменш значиме) - це борошномельні об'єднання на півдні Франції у XII ст. Вони будувалися на пайових засадах. Паї вільно відчужувалися. Діяльністю керував орган управління, який обирається пайовиками, які утворювали вищий і контрольний орган-загальні збори пайовиків. До них близькі гірські товариства Німеччини XII ст. Право участі у товаристві обумовлювалося придбанням Кукса (паю), який підлягав вільному відчуженню, але розглядався як нерухомість. Число паїв було великим (більше ста). Їх власники утворювали загальні збори, які вирішували питання більшістю голосів [13].
Другий напрямок розвинулося в середні століття, коли підвищився значення хрестових походів і морської торгівлі. З метою спільного будівництва, придбання та експлуатації корабля створювалися морські товариства. Особа, що вирішило будувати корабель і стає організатором товариства (передбачають сучасні засновників), запрошувало інших осіб до участі в товаристві, оголошуючи розміри корабля, що зумовлюють його вартість, кількість і розміри часток (паїв). Паї визнавалися рівними між собою. Явно, що це ще не сучасний спосіб визначення статутного капіталу АТ, але аналогія тут видно.
Нарешті третій напрямок, ще більше наблизився до акціонерним товариствам - італійські об'єднання державних кредиторів - Маон (maonae або montes від арабського maounah - спільна допомога, підприємство), які досягли свого розквіту в Генуї.
Для нашого дослідження це дуже істотно. Найголовніше, що саме в даний період формуються основи торгового і витоки акціонерного права. Морська торгівля виробляє правила і звичаї, які отримують з її розвитком все більшого поширення.
Період безпосереднього виникнення акціонерних товариств на попередньому досвіді корпоративної практики і на елементах оформлення категорії юридичної особи проходить під егідою Англії та Голландії.
Загальновизнаними першими попередниками і прототипами сучасних акціонерних товариств є англійська Ост-Індська компанія (1600 р.) і голландська Ост-Індська компанія (1602 р.). Саме це дозволило Г. Ф. Шершеневичу зробити висновок про те, що історія акціонерних товариств коштує в залежності від розвитку великих торгово-промислових підприємств. Вперше великий розмір підприємств виявився в морській торгівлі, і морські товариства середніх століть представляють подобу акціонерної організацій.
Коли в ХV-ХVI ст. відкриття нових країн, віддалених далеко від європейських держав, викликало потребу в великих підприємствах, акціонерна форма виявилася найбільш підходящою. Значний капітал, затребуваний заморської торгівлею, обумовлювався кількома чинниками:
¨ ревнивим ставленням уряду Іспанії до купців інших держав, яке змушувало купців з'єднуватися для протиставлення силі;
¨ ворожістю тубільців, яка змушувала забезпечувати торгівлю військовою силою;
¨ дорожнечею морських судів і їх озброєння;
¨ ризикованістю торгівлі, місце діяльності якої було вельми віддалене від господарів і відрізано від постійного з ними спілкування.
З початку ХVII століття в Голландії та Англії, а потім і у Франції утворюється ряд акціонерних компаній, під іменами Ост-Індської, Вест-Індської, Суринамський, Канадської і т.п. Ці компанії виникали не інакше, як з дозволу уряду в кожному окремому випадку. Просякнуті адміністративним наглядом, переслідуючи політичні цілі розширення державної території, вони носили публічний характер, були як би галузями державного господарства.
Акціонерні компанії манили публіку обіцянками швидкою і величезною наживи. Збуджені пристрасті шукали результату уде незалежно від мети створення підприємства. Акціонерна гарячка виявилася хворобою, що супроводжувала акціонерне справа майже з самого початку. Цілком нездійсненні підприємства, на кшталт відшукання perpetuum mobile, знаходили передплатників на акції [113, c. 141-142].
Голландська Ост-Індська компанія вважається першим акціонерним товариством, виплатив дивіденди по акціях (1604 або 1609 рр..) У середньому акціонерам виплачувався щорічний дивіденд у розмірі 18%. Великий попит на акції компанії сприяв розвитку біржової торгівлі, зворотним боком якої з'явився "тюльпанізм", спекуляція акціями.
З метою запобігання зловживань з акціонерним капіталом у 1610, 1621, 1623 і 1624 рр.. урядом Голландії було видано кілька едиктів, що обмежують операції з акціями. На наш погляд, це перші серйозні кроки державного регулювання корпоративних відносин.
Відрадно, що досвід Голландії був запозичений іншими країнами, які в окремих питань, наприклад, законодавчого регулювання, пішли ще далі.
Виникнення акціонерних товариств в Англії було викликано тими ж економічними передумовами, що і в Голландії. Однак, ініціатива створення англійської Ост-Індської компанії виходила не стільки від уряду, скільки від приватних осіб.
Вже до ХVII століття акціонерна форма набула широкого поширення. У 1843 році в Англії налічувалося 994 акціонерних товариства, з 1844 по 1856 рік їх було зареєстровано 4409. Але в рамках нашого дослідження справа не тільки і не стільки в кількості заснованих акціонерних товариств, як у розвитку акціонерного права. Перший час уряд надавав компаніям широку самостійність. Проте серйозні фінансові порушення, недобросовісна конкуренція, біржова спекуляція викликали до життя акціонерне законодавство.
У Німеччині акціонерні товариства з'явилися пізніше, ніж в інших країнах. Їх розвиток визначили державна гігантоманія і одночасно колосальна децентралізація, сепаратизм, внутрішні політичні та економічні міжусобиці, руйнівні війни. Система німецького права, що перебувала під сильним впливом представляв опору для влади римського права і кодексів Наполеона, довгий час ігнорувала потреби життя і залишалася нерозвиненою. Тільки у ХVIII ст. з'являються перші спроби кодифікації законодавства та використання акціонерної форми підприємництва.
Але німецька пунктуальність і методичність зіграли свою позитивну роль. Вивчивши досвід Голландії ("тюльпаноманія", "тюльпанізм"), Англії ("мильні бульбашки") і Франції ("командитне лихоманка", "акціонерна лихоманка"), уряд Німеччини зайнявся розробкою правового становища акціонерних товариств, яка покликана була перекрити шляхи для фінансування махінацій.
Закон від 18 липня 1884 ввів вимогу повної оплати статутного капіталу для реєстрації акціонерного товариства, підвищив мінімальну вартість акцій, встановив відповідальність акціонера за її повну оплату, легалізував поняття засновників, поклав на них обов'язок надання повної і точної інформації акціонерам, ввів нову систему контролю за діяльністю засновників [14].
Відзначимо також, що з кінця ХVIII століття акціонерні товариства стали проникати на американський континент.
Акціонерним товариствам у різних штатах створювалися пільгові режими. Почали виникати великі корпорації, які не тільки піднімали виробництво на якісно новий рівень, а й призвели до розвитку монополізму та недобросовісної конкуренції. США стали першопрохідцями в антимонопольному законодавстві. 2 липня 1890 Конгресом США був прийнятий антитрестовский закон Шермана. Поряд з цим, помітну роль у розвитку акціонерного права грали суди. проводили в життя державну політику заохочення прогресивної форми організації виробництва.
У Європі систематизація та легалізація правил про акціонерне справі почалася тільки з 1843 року [15].
У Росії витоки акціонерної форми відносять до ХVII-ХVIII ст. Проте один з перших нормативних актів про акціонерні товариства, торгові товариства, корпораціях з'явився в 1807 р. [16]
У рамках дослідження історичного аспекту необхідно відзначити, що вперше інтерес до акціонерного руху з'являвся в Росії ще за царя Олексія Михайловича, якому був представлений проект організації великої компанії для виробництва кітоловного промислу та добування сала. Цей факт відзначили вчені-юристи вже більше 100 років тому [17]. Власне реальні кроки до використання акціонерної форми підприємництва були зроблені ще за Петра I.
У Указах від 27 жовтня 1699 р., 27 жовтня 1706, 2 березня 1711 р., 8 листопада 1723 купцям (тобто певного стану) рекомендувалося торгувати компаніями (тобто, в наявності використання акціонерної форми поки тільки в торгівлі , але не у виробництві) за прикладом торгового класу іноземних держав (перенесення досвіду зарубіжних країн); мати про це з загальної ради (проста форма згоди чи прообраз органу управління акціонерного товариства) встановлення (норми, що регулюють їх організацію і діяльність), які сприяли б розвитку торгівлі, і приносити тим самим через податки додаткові доходи в державну скарбницю.
Першою акціонерною компанією можна вважати започатковану 24 лютого 1757 "Російську в Константинополі торгує компанію". Ініціаторами її створення виступили венеціанські купці, які в 1749 р. звернулися до Сенату через російського консула в Константинополі з проханням дозволити торгівлю між Венецією і Росією через Чорне море і створити для цього на Дону торговий дім або контору.
Ця компанія здійснювала активну торговельну діяльність і проіснувала до 1762 р. А. І. Камінка відзначав "важливе значення цієї компанії в справі насадження принципів акціонерного справи" [18].
У наступні роки відбулося установа ще ряду акціонерних компаній (1758 р. - Компанія Перської торгу, 1762 р. - акціонерний емісійний банк, 1798 р. - Російсько-Американська компанія та ін), які сприяли поступовому становленню та поширенню в російському суспільстві уявлень про цієї організаційно-правовій формі.
У 1864-1873 рр.. було засновано 60 акціонерних банків, 46 з яких були комерційними, а 14 - поземельний (довгострокового кредиту або інвестиційними). У 1893-1901 рр.. відкрито 219 акціонерних компаній із загальним статутним капіталом 328,8 млн. руб. До кінця 1901 кількість акціонерних компаній досягло 1506, а їх сукупний статутний капітал - 2 467 млн. руб. Дохід на капітал становив 6% і більше.
Частка участі зарубіжних інвесторів у капіталі діяли в Росії акціонерних товариств також зростала досить високою темпами. У 1893 р. вона становила 23%, в 1900 р. - 35%, в 1908 р. - 40%. Іноземні підприємці вкладали свій капітал переважно (60% від загальної суми вкладення) у наступні три галузі вітчизняної промисловості: гірську, металургійну та металообробну, зайнявши тут переважні позиції в порівнянні з російським капіталом [19] (табл. 1).
У цілому, до листопада 1917 р. в Росії фактично діяли (з урахуванням ліквідації та скорочення капіталів в роки першої світової війни), близько 2850 торговельно-промислових акціонерних компаній зі статутним капіталом 6040 млн. руб.

Таблиця 1
Іноземні капіталовкладення в акціонерні товариства, що діяли в Російській імперії (в млн. крб.) [20]
Країна
1890
1900
Бельгія
24,6
296,5
Франція
66,6
226,1
Німеччина
79,0
219,3
Англія
35,3
136,8
США
23
8.0
Однак, жовтнева революція перервала цей економічно і юридично корисний еволюційний процес. Декретом ВЦВК 14 грудня 1917 банківська справа в Росії було оголошено державною монополією, а всі акціонерні та інші комерційні банки та кредитні установи націоналізовані й об'єднані з Державним банком.
У другій половині грудня 1917 р. Вищою радою народного господарства було підготовлено новий проект Декрету про економічні перетворення, перший розділ якої був присвячений націоналізації акціонерних компаній.
Зміни в соціальному устрої та законодавстві не могли не вплинути на динаміку утворення акціонерних товариств. До кінця травня 1918 р. у зв'язку з переходом Радянської влади до широкої націоналізації акціонерне фундація істотно сповільнюється. У період військового комунізму для акціонерних товариств, що засновували свою діяльність на майнової та організаційної самостійності, місця вже не було.
Загальна ситуація дещо змінилася з розвитком товарно-грошових відносин. У роки НЕПу в січні 1922 р. було засновано перше акціонерне товариство радянського періоду - акціонерне товариство внутрішньої і ввізного торгівлі шкіряним сировиною "Шкірсировина".
Цивільний Кодекс РРФСР 1922 р. у розділі Х "Товариство" містив п'ятий підрозділ, який називався "Акціонерне товариство (пайову товариство)" і включав 45 статей (з 322 по 366). Кодекс розглядав акціонерне товариство як різновид товариства, ставив знак рівності між ним і пайовим товариством і давав наступне легальне визначення: "Акціонерним (або пайовим) визнається товариство (товариство), яке засновується під особливим найменуванням або формою з основним капіталом, поділеним на певну кількість рівних частин (акцій) і за зобов'язаннями якого відповідає лише майно товариства ".
Поступово автономія і майнова самостійність юридичних осіб, в тому числі акціонерних товариств, витіснялися плануванням і жорстким регулюванням з боку держави. В кінці 20-х - початку 30-х рр.. акціонерні товариства були реорганізовані у державні об'єднання. Потім на довгі роки ця форма була відкинута і забута.
У той час, коли протягом усього XX століття акціонерна форма продовжувала розвиватися в більшості країн світу, в СРСР і за його прикладом в інших країнах соціалізму вона була згорнута, фактично зведена до нуля, що зумовило серйозне відставання нашої країни від світової правової практики. Лише наприкінці 80-х років спочатку в публіцистиці та економічної теорії, а потім і на практиці став відроджуватися інтерес до акціонування, а потім він знайшов відображення в російському законодавстві і на практиці.
Зрозуміло, суспільно-політична переорієнтація, а потім і різка зміна суспільно-політичної, економічної і правової орієнтації розвитку (еволюції) Росії зажадали відповідного законодавчого, нормативного, юридичного оформлення нового (ринкового) курсу країни.
До цього часу, на наш погляд, в повний зріст сформувалося кілька великих правових завдань:
1) підведення законодавчої, правової бази під новий курс;
2) звернення до правового досвіду, напрацьованого в так званий дореволюційний період (до 1917 р.), до досвіду економічного життя минулого Росії, заснованому на визнанні приватної власності, а також на, можливості зробити висновки з нереалізованих задумів і практики НЕПу (20-е роки XX ст.);
3) запозичення змальованого нами в загальних рисах багатовікового правового досвіду зарубіжних держав з ринковою економікою - використання ідей і досвіду законодавчої, організаційно-господарської діяльності держав і підприємців, а також звернення до правових традицій, навичок, звичаїв населення, громадян різних держав;
4) концентрація сучасних правових зусиль у сфері роботи з громадянами Росії, пояснення їм по різних каналах, і, перш за все, в ЗМІ, нових проблем і завдань, організація підготовки відповідних кадрів (персоналу), перенавчання студентів, забезпечення цього процесу відповідною навчальною літературою ( вітчизняної і перекладної), комп'ютеризація правової інформації.
За розмахом, масштабами і грандіозності зміни всього характеру і способу життя і буття росіяни нічого подібного в XX ст. фактично не мали і не відчували. Бо не може ж ця в цілому позитивна і конструктивна робота йти в порівняння з тими багато в чому руйнівними потрясіннями, ускладненими громадянською війною, через які пройшла Росія в 1917-1922 рр.., А також руйнуваннями другої світової війни, а також деструктивної соціальної, економічної та правовою практикою масових репресій і тоталітарного правління.
Ось чому особливе місце в нашому історико-правовому аналізі належить останньому двадцятиріччю XX ст. Цей період не тільки надзвичайно напруженою, інтенсивної правової діяльності, юридичної пошуку і прорахунків, але й помітного продуктивного правотворчості. Ці роки, на наш погляд, ще не раз будуть служити об'єктом пильного аналізу, предметом історичних зіставлень і правових дискусій, оскільки вони таять у собі відповіді на питання по якому шляху пішла Росія, як реформувалися і отримували більш-менш адекватне правове підставу і юридичне обгрунтування всі сторони її життя.
На наш погляд, в основі всього виявилися проблеми власності, підприємництва, плавного переходу до ринку і тут в числі першорядних виникло кілька правових питань щодо:
¨ роздержавлення власності;
¨ приватизації державної власності;
¨ організації нових форм, видів і механізмів людської діяльності, взаємовідносин;
¨ умов набуття матеріальних благ, грошей, багатств, кредитів на законних, правових підставах, при обміркованому правовому регулюванні.
У зв'язку з цим, нашу увагу привертає дуже уважний і грунтовний аналіз правових та економічних перетворень в Росії, проведений А. Д. Радигіна в його книзі "Реформа власності в Росії" [97].
Ця монографія являє собою одне з перших систематизованих досліджень складного шляху реформування відносин власності в Росії починаючи з 1965 року, приватизаційної політики і практики 90-х років XX ст., Підсумків реалізації програми масової приватизації. Автор аналізує сформовану структуру власності та можливі шляхи її подальшої трансформації, нову послечековой приватизаційну модель, злободенні для постприватизаційного розвитку російських підприємств проблеми ринку цінних паперів, корпоративного управління. У книзі чимало гострих дискусійних моментів, тому читач має право або погоджуватися з тими чи іншими правовими та економічними оцінками і висновками, або відкидати їх, але аргументація автора, безумовно, заслуговує уваги.
Серед найбільших правових проблем, що відносяться до досліджуваної нами теми, треба позначити і ті, які визначені і розглянуті А. Д. Радигіна:
¨ мети, обмеження та особливості реформи власності в перехідній економіці;
¨ дискусії про приватизацію 1990-1991 рр.. (Особливо правові питання акціонування і продажу державою підприємств і безкоштовної роздачі власності всьому населенню);
¨ спонтанна приватизація 1987-1992 рр.., Її правові форми та етапи;
¨ програмний приватизаційний процес;
¨ основні характеристики розвитку приватизаційного процесу в 1992-1994 рр..;
¨ російська модель масової приватизації (жовтень 1992 р. - червень 1994 р.);
¨ реформа власності в постваучерний період.
Для нас важливо, що сучасникам, яким "випало жити в епоху змін", багато хто з названих явищ і процесів відомі. Багато людей були їх свідками, нерідко учасниками, хоча і не завжди до кінця, в повному обсязі, сприймали і розуміли юридичний зміст і економічну суть проходили процесів.
Але, разом з тим, істотно й інше - всі ці процеси розгорталися на тлі динамічних правових змін, підкріплювалися і спиралися на велику законотворчу діяльність демократично обраних для цього керівників держави і парламентаріїв. Ось чому в нашому дослідженні особливо важливо саме правове поле, створене практично заново в сучасних умовах.
У першу чергу це відноситься до блоку законів (а також і інших нормативних правових актів) про власність на території РРФСР, про правове забезпечення економічної основи суверенітету РРФСР, про підприємства та підприємницької діяльності, про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках, про приватизацію державних і муніципальних підприємств РРФСР та інших законах, а також закони РРФСР і постановах Уряду, що стимулювали підприємницьку діяльність, організацію та функціонування акціонерних товариств. Всі ці правові (нормативні) акти, прийняті в 1990-1991 рр.., Зіграли вирішальну, поворотну роль у долі Росії і росіян [см. 18].
Які ж із названих конкретних законів і їх визначальних положень нам необхідно виділити в першу чергу, щоб показати всю соціально-економічну і правову значимість тих явищ і процесів, початок яким вони поклали і які, зокрема, сприяли акціонування?
Закон РРФСР від 14 липня 1990 р. "Про власність на території РРФСР" підкреслює, що:
"Керуючись рішеннями першого З'їзду народних депутатів РРФСР про державний суверенітет РРФСР і розмежування функцій управління організаціями на території РРФСР, Верховна Рада РРФСР постановляє:
1. На території Російської Федерації право власності на землю, її надра, води, лісу, інші природні багатства, основні виробничі фонди, інші майно та фонди регулюються законами РРФСР і автономних республік.
Зазначені об'єкти власності можуть надаватися Союзу РСР для здійснення загальносоюзних завдань на умовах і в порядку, встановлюваних законами РРФСР і Союзним Договором.
РРФСР гарантує охорону майнових прав союзних республік, іноземних держав, їх громадян і організацій.
2. Забороняються і визнаються недійсними всі дії суб'єктів господарських відносин, що суперечать державному суверенітету та економічним інтересам РРФСР ".
Закон РРФСР від 31 жовтня 1990 р. "Про забезпечення економічної основи суверенітету РРФСР" прямо вказував, що:
"З метою захисту економічної основи суверенітету РРФСР, стабілізації і розвитку народного господарства РРФСР, керуючись Декларацією про державний суверенітет РРФСР і визнаючи право республік, що входять до складу Союзу РСР на виключне володіння, користування і розпорядження своїм національним багатством Верховна Рада РРФСР постановляє:
Стаття 1. Земля, її надра (запаси алмазів, золота, платини, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, срібла, нафти, вугілля, газу, урану, рідкоземельних кольорових і чорних металів та інших корисних копалин), повітряний простір, води, ліси, рослинний і тваринний світ, інші природні й сировинні ресурси, розташовані на території РРФСР, ресурси континентального шельфу та морської економічної зони РРФСР, а також утворюються в річках РРФСР запасів анадромних видів риб за межами морської економічної зони, мистецькі та культурні цінності є національним багатством народів РРФСР.
Порядок і умови володіння, користування і розпорядження зазначеними об'єктами регулюються законодавством РРФСР і республік, що входять до складу РРФСР.
Розташовані на території РРФСР об'єкти державної власності, включаючи майно державних підприємств, установ, організацій союзного підпорядкування, їх основні виробничі і невиробничі фонди чи інші загальносоюзні фонди, майно, що знаходиться в управлінні загальносоюзних органів, є власністю РРФСР.
Державне майно (частини 1 і 3 цієї статті) може передаватися в управління Союзу РСР для виконання функцій добровільно делегованих йому РРФСР ".
Закон РРФСР від 24 грудня 1990 р. "Про власність в РРФСР", що закріпила у своїй ст. 1, що:
"1. На території РРФСР відносини власності на землю, інші природні ресурси, засоби виробництва, предмети споживання і інше майно регулюються законами РРФСР і республік, які входять у Російську Федерацію, актами місцевих Рад народних депутатів, виданими в межах їх повноважень.
Забороняються і визнаються недійсними всі дії державних органів влади та управління, учасників економічних відносин та інших осіб, що суперечать державному суверенітету та економічним інтересам Російської Федерації та що у неї республік.
2. Відносини власності, не передбачені цим Законом, регулюються Цивільним кодексом РРФСР та іншими законодавчими актами РРФСР, а також законодавчими актами республік, що входять в РРФСР, і актами місцевих Рад народних депутатів, виданих у межах їх повноважень.
3. Загальносоюзне законодавство про власність застосовується на території РРФСР в порядку, передбаченому Законом РРФСР "Про дію актів органів Союзу РСР на території РРФСР".
4. Майнові та особисті немайнові права авторів відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій гарантуються і захищаються законом. Відносини щодо створення і використання творів науки, літератури і мистецтва, відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, програмних засобів для електронно-обчислювальної техніки та інших об'єктів інтелектуальної власності регулюються авторським правом та іншими актами цивільного законодавства, а також міжурядовими угодами ".
Ст. 2 встановила підстави виникнення права власності в цьому Законі:
"1. Право власності в РРФСР виникає в порядку і на умовах, передбачених законодавчими актами РРФСР. Право власності в РРФСР визнається і охороняється законом.
У РРФСР гарантується стабільність відносин власності та забезпечуються умови їх розвитку та захисту.
2. Власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном.
Власник може передавати свої правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном іншій особі, використовувати майно як предмета застави або обтяжувати його в інший спосіб, передавати своє майно у власність або управління іншій особі, а також має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать законом. Він може використовувати майно для здійснення будь-якої підприємницької або іншої діяльності, не забороненої законом.
3. Майно може перебувати у приватній, державної, муніципальної власності, а також у власності громадських об'єднань (організації) ".
Закон РРФСР від 25 грудня 1990 р. "Про підприємства і підприємницької діяльності" визначив загальні правові, економічні та соціальні засади створення підприємств в умовах різноманіття форм власності, встановив організаційно-правові форми підприємств, що діють на території РРФСР, та особливості їх діяльності, регламентував права та відповідальність суб'єктів підприємництва, визначив заходи державного захисту, підтримки та регулювання підприємництва в РРФСР [18, c. 28-43].
Нарешті, Постановою Ради Міністрів РРФСР від 25 грудня 1990 р. № 601 було затверджено "Положення про акціонерні товариства", яке вперше за десятиліття докладно розкривало суть АТ, порядок їх створення та діяльності [18, c. 221-232].
Названі п'ять документів, що мають, на наш погляд, історичне значення, відкривають широкий перелік правових актів 90-х років [21], які визначили перспективи існування і реформування радикально оновленої Росії. В основі цього процесу лежали нові погляди на власність [32] [22].
На наш погляд, необхідно відзначити, що, розкриваючи мети, обмеження та особливості реформи власності в перехідній економіці, А. Д. Радигін з повним правом пише: "Мета реформи власності (більш вузько - приватизації) як фундаментального елемента системних реформ у перехідній економіці полягає у забезпеченні базових умов для нормального функціонування майбутньої ринкової системи.
Саме в ході процесів трансформації відносин власності в масштабах країни можливе формування нових мотивацій господарюючих суб'єктів і передумов для раціонального зміни структури виробництва як ключових умов підвищення ефективності виробництва і зростання національного доходу. Не викликає сумнівів необхідність приватизації і для формування нових соціальних верств, які не зацікавлені в комуністичному реванш. Дуже гарна і лаконічна формулювання ключового завдання приватизації в перехідних економіках дана А. Шлейфером. Він стверджує, що приватизація "веде до постійного перерозподілу контролю від бюрократів до інсайдерам фірм і зовнішнім акціонерам. Приватизація дає явні переваги для економічної ефективності, тому що вона встановлює початкові права приватної власності" [97, c. 16]. Характерно, що в ході раннеперестроечних і наступних перетворень вже сама постановка питання про допустимість інших, крім "загальнонародної", форм власності була одним з найбільш важливих індикаторів реального просування і глибини реформ.
Природно, що появі тих йди інших законодавчих актів і тим більше конкретних нових форм власності передував відносно тривалий процес поступового зняття табу та обмежень комуністичної ідеології. При цьому використання в якості реформаторських рекомендацій таких понять, як "право приватної власності" і "приватизація" залишалося для періоду 1985-1989 рр.. не тільки непопулярним, але і потенційно небезпечним для його авторів справою.
У житті навіть наприкінці 80-х - початку 90-х років ще продовжували діяти нормативні акти, прийняті в 20-і роки. Після ліквідації на початку 60-х років промислової кооперації так чи інакше функціонуванні тільки споживчі кооперативи, які не має сенсу розглядати як будь-яку альтернативну держсектору форму.
І хоча вже в 1987 р. було утворено близько 14 тис. "нових" виробничих, торгових і сервісних кооперативів з числом зайнятих понад 200 тис. чол., Тільки з прийняттям 26 травня 1988 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР" розпочався щодо короткочасний бум кооперативного сектору. У 1990 р. в СРСР діяло вже 245 тис. таких кооперативів, сукупна частка яких у ВНП становила 6,1%. Разом з тим, ця цифра - 245 тис. - становила лише 59% від загального числа зареєстрованих кооперативів [97, c. 25].
Цей закон з'явився правовим нововведенням, яке дало помітний поштовх розвитку недержавного сектора економіки, а в правовому плані, принаймні формально, поставило кооперативи (іншими словами, групову власність) в один ряд з державними підприємствами і ввело реєстраційний принцип їх створення.
Проте очікуваного в той час соціально-економічного ефекту - насичення ринку товарами та послугами, економії матеріальних ресурсів, залучення у виробництво особистих коштів населення, розвитку вторинної зайнятості, стимулюючої конкуренції держсектору - ця форма, як і легалізація індивідуальної трудової діяльності, не принесла.
Також, на наш погляд, необхідно відзначити, що Закон СРСР "Про власність в СРСР" від 6 березня 1990 р. і поправки до Конституції СРСР від 14 березня 1990 р. (ст.ст. 10-13) фактично визнали право приватної власності, допускаючи наявність у власності громадян та недержавних юридичних осіб коштів виробництва, цінних паперів і інших матеріальних і нематеріальних об'єктів і прав , що приносять дохід. Принаймні декларативно всі три легальні форми власності - власність громадян, колективна (включаючи акціонерну) і державна - були оголошені рівними з точки зору цивільного права та можливостей юридичного захисту.
Союзний закон про власність став фактично першим актом, що допускає можливість інкорпорування і приватизації - в статті 10 передбачалися такі методи "освіти і примноження колективної власності", як оренда держпідприємств працівниками з правом подальшого викупу і перетворення держпідприємств на акціонерні товариства.
Тим не менш, в силу відсутності конкретних легальних технічних процедур такі методи носили експериментальний і одиничний характер. Потім два документи: постанови Ради Міністрів СРСР № 590 від 19 червня 1990 р. та постанову Ради Міністрів РРФСР № 601 від 25 грудня 1990 р. "Про акціонерні товариства" - деталізували норми функціонування АТ і товариств з обмеженою відповідальністю.
Їх поява поклало початок інтенсивному формуванню нових організаційно-правових форм: до кінця 1991 р. знову створених АТ та інших господарських товариств на території Росії налічувалося вже понад 150 тисяч. Поряд з цим, необхідно зазначити, що тільки навесні 1991 р. завершується ідеологічне і правове (але все ще не реальне) оформлення інституту приватної власності в СРСР у найзагальнішому і декларативному вигляді.
Проведений аналіз показав, що в ту пору були суттєві розбіжності в підходах до акціонування державних підприємств. Так, В. Селюнін, Б. Альохін, С. Глазьєв виступали за обов'язковий продаж всіх або значної частки акцій приватним особам і незалежним від держави інституціональним інвесторам.
За повноцінне, хоча і поступове, що базується на індивідуальних проектах акціонування виступали Г. Явлінський і Л. Григор 'єв, які висунули ці пропозиції у програмі "500 днів".
У рекомендаціях урядових фахівців (Т. Попова, Г. Мелікьян, С. Ассекрітов) акціонування носило багато в чому формальний характер, оскільки передбачало масове створення закритих акціонерних товариств з продажем незначної частки акцій (близько 10%) трудовим колективам відповідних підприємств. Останній спосіб з усією очевидністю означав не що інше, як мімікрію панівних бюрократичних структур [97, c. 42].
Прихильники безкоштовної роздачі державної власності всьому населенню (Л. Пияшевой, П. Буніч, Г. Попов, О. Богомолов, В. Рутгайзер, П. Філіппов, М. Малєй) вважали, що обидва розглянутих вище методу приватизації непридатні перш за все тому, що не відповідають критеріям соціальної справедливості.
У цій ситуації 29 грудня 1991 Президент РФ підписав указ "Про прискорення приватизації державних і муніципальних підприємств", відповідно до якого були затверджені розроблені на основі проекту Державної програми приватизації на 1992 р. "Основні положення програми приватизації державних і муніципальних підприємств у РФ на 1992 рік ". Їх реалізація почалася з 1 січня 1992 р. Основні положення стали фактично першим документом, на практиці регулюючим приватизаційний процес і дав старт програмної (тобто не спонтанною) приватизації в Росії. Відомо, що якщо 1990-1991 рр.. можна охарактеризувати перш за все як роки "спонтанної приватизації", 1992 р. увійде в історію Росії як рік старту великомасштабної реформи у сфері відносин власності на основі розробленого приватизаційного законодавства, то 1993-1994 рр.. - Це перш за все роки інтенсивного нарощування "критичної маси" відповідних перетворень. На наш погляд, необхідно виділити і ряд факторів, вплив яких на приватизаційний процес носило негативний характер і, перш за все, вже великою була ступінь політичної нестабільності в суспільстві.
У цих процесах істотним чинником була правове середовище. У цілому цілком об'єктивний парадокс полягає в тому, що до моменту, коли була розроблена і прийнята практично повна нормативна база у сфері власне приватизації (понад 200 ключових документів в 1992-1994 рр..), Деякі документи вже застаріли, а на порядок денний вийшли зовсім інші питання, пов'язані з постприватизаційний існуванням безлічі підприємств, які вимагали правового регулювання.
У рамках програми малої приватизації до 1 липня 1994 р. в Росії було приватизовано понад 50% всіх малих підприємств. У ході великої приватизації до 1 липня 1994 р. на базі середніх і великих держпідприємств було створено понад 20 тис. акціонерних товариств. У середині 1994 р. в Росії налічувалося близько 50 млн. акціонерів новостворених промислових АТ або чекових інвестиційних фондів.
До 1 липня 1994 р. були приватизовано понад 100 тис. підприємств, або 74% від усіх державних підприємств на самостійному балансі на той же період, тоді як на 1 січня 1993 р. цей показник становив 18%.
Концепція власне ваучерного варіанту приватизації в Росії було прийнято на засіданні Уряду РФ 11 червня 1992 Приватизаційні чеки (ваучери) являли собою державні федеральні (і тільки федеральні) цінні папери з обмеженим строком дії, рівної гідності (10 тис. руб.), На пред'явника, з правом вільного продажу.
Прийняті наступні документи конкретизували концепцію уряду: був розроблений жорсткий графік заходів, сформований спеціальний Координаційна рада, у всіх регіонах створено територіальні комісії. З 1 жовтня по 31 січня 1993 р. була видана переважна частина чеків (148 млн. штук). Суттєвих проблем під час видачі приватизаційних чеків не виникало. Тим не менше було чимало інших проблем і питань. Одним з ключових при реалізації ваучерної програми стало питання про реальної купівельної спроможності і ринковому курсі ваучера.
Із завершенням дії чека (ваучера) пов'язане закінчення першого етапу російської приватизації. Цей етап - кількісний - розпочався в 1992 р. і був завершений 30 червня 1994
Незважаючи на численні економічні, політичні та соціальні витрати обігу чека, реальна базова завдання було виконано - масове перерозподіл і закріплення прав власності в масштабах Росії здійснено. Хай поки що формально і далеко не "цивілізовано", але багато в чому завдяки введенню чека до середини 1994 р. в Росії вже існували:
¨ корпоративний сектор економіки;
¨ біржовий і позабіржовий ринки цінних паперів, включаючи інфраструктуру торгівлі приватизаційними чеками, систему аукціонів для приватизації і вторинний ринок акцій приватизованих підприємств; - система (поки перехідна, але вже досить потужна) інституційних інвесторів в особі чекових інвестиційних фондів та інших структур;
¨ соціальний шар, який з масою застережень і з урахуванням його крайній неоднорідності і правової незахищеності тим не менш можна назвати шаром власників.
На нашу думку, варто сказати і про те, що багато в чому завдяки реалізації приватизаційної програми 1992-1994 рр.. став важкоздійсненним процес реанімації державної монополії і системи адміністративно-бюрократичного управління російськими підприємствами. У постваучерних умовах з 1994 р. відповідно до Основних положень Державної програми діяли наступні методи приватизації:
¨ безоплатна передача акцій працівникам;
¨ продаж акцій працівникам по закритій підписці;
¨ продаж акцій за інвестиційним конкурсом;
¨ продаж акцій на аукціоні, в тому числі з використанням інститутів фондового ринку, включаючи біржі;
¨ продаж акцій на спеціалізованому аукціоні;
¨ продаж підприємств на аукціонах;
¨ продаж підприємств за комерційним конкурсом, у тому числі з обмеженим числом учасників;
¨ продаж підприємств з інвестиційного конкурсу;
¨ викуп орендованого майна;
¨ продаж підприємств товариствам з особливих пільг;
¨ продаж майна (активів) діючих, ліквідованих та ліквідованих підприємств;
¨ продаж незавершених будівництвом об'єктів (особливі процедури);
¨ продаж підприємств-боржників (особливі процедури).
Було встановлено, що за деяким винятком (казенні, заборонені до приватизації, з іноземною участю, що підлягають продажу товариствам з особливих пільг), всі підприємства з балансовою вартістю основних фондів на 1 січня 1994 р. понад 20 млн. крб. повинні були бути перетворені в АТ відкритого типу.
Таким чином, в результаті чекового і грошового етапів, до теперішнього часу в основному процеси акціонування на основі приватизації здійснені. Країна має тепер не монополізовану економіку, засновану на державній власності, а ринкову економіку, в багатьох галузях якої переважна більшість підприємств є акціонерними товариствами.
Чисельність економічно активного населення РФ в 1996 р. склала 71,5 млн. чол., Або близько 48% від загальної чисельності населення країни. У їх числі 64,9 млн. чол. (90%) зайняті в економіці, 6,6 млн. чол. (9,2%) не мали заняття, але активно шукали його (за методологією МОП їх класифікують як безробітних). Поряд з цим, як безробітні офіційно зареєстровано 1,9 млн. чол. (2,7%) економічно активного населення.
Переважна частина зайнятого населення зосереджена на великих і середніх підприємствах. Це приблизно 43,5 млн. чол. або 67% від загального числа зайнятих. Тобто, можна з певною часткою впевненості заявити, що переважна кількість зайнятого населення Росії пов'язано з діяльністю акціонерних товариств.
На жаль, статистика не дає точного числа акціонерів і акцій різного роду. З іншого боку, ці цифри досить динамічні, рухливі, тому вони не потребують дуже суворому обліку, який, на наш погляд, недоцільне. Разом з тим економічні зміни, перехід до приватної власності привели до появи і нових фіксованих і віддається розголосу даних.
У 1998 р. на частку 10% найбільш забезпечених громадян доводилося 32,2% загальної суми грошових доходів. На частку 10% найменш забезпеченої частини доводилося 2,4% загальної суми доходів. Неважко помітити, що розрив сягав майже 14 разів. Такий сьогодні загальний соціально-демографо-економічний фон, на якому тривають процеси приватизації і акціонування зі всіма своїми позитивними моментами, проблемами, труднощами та громадськими бідами.
У цілому, країна, громадяни Росії, спираючись на досвід 90-х років і тим більше на цікавий і змістовний багатовікової вітчизняний і світовий досвід формування та розвитку практики акціонування, можуть нині більш успішно вести подальше реформування і реструктуризацію економіки, а також інших сфер і сторін нашого життя.
А тепер ми предметно розглянемо і оцінимо власне правове становище і правове регулювання акціонерних товариств, вже створені і діють у Росії.

2. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ сучасних АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ в росії

У досліджуваній нами правової теми з урахуванням історико-правового екскурсу та обгрунтування дисертаційної роботи в центрі уваги, звичайно ж, виявляється власне аналіз сучасного правового становища акціонерних товариств в Російській Федерації.
Нинішня російська дійсність, в якій акціонерні товариства стали її невід'ємною складовою частиною і характерною прикметою формування ринкової економіки, потребувала значного оновлення вітчизняного права, відродження на сучасному, більш високий рівень його втрачених галузей і підгалузей, його фактичної реструктуризації. У вступі ми вже назвали це явище і привели сучасний варіант загальної структури права, що не суперечить з поглядами провідних теоретиків права, зокрема С. С. Алексєєва [29].
Судження і підходи до структури права, викладені в його праці "Теорія права", очевидно, не безперечні. Тим не менш, ми визнали можливим при оцінці предмета дослідження скористатися понятійним апаратом і класифікаційними прийомами саме цієї праці, яка відповідає, на наш погляд, сучасним уявленням про гуманізацію та демократизації російської правової системи.
У монографії С. С. Алексєєва право в самому широкому сенсі трактується як соціально виправдана свобода поведінки. Але соціальне виправдання можна адже вивести і зі звичаїв, і із загальноприйнятих морально-етичних норм, словом, зі всього того, що називаються неписаними законами. Проте невизначеність зроблених на такій базі оцінок правомірності поведінки змушує прийняти важливий теоретичний висновок про пріоритетність писаного права як єдиного критерію правомірної і неправомірної.
"Тільки на основі норм, виражених у законі, в інших визнаних державою джерелах, в повній згоді з вимогами законності можна визначити правомірність поведінки тих чи інших осіб і винести законний юридичний акт" [29, c. 158].
Основоположний для нас закон "Про акціонерні товариства" по визначенню відноситься до писаного (позитивного) права і володіє всіма його основними властивостями і перевагами: загальнообов'язкової нормативністю, визначеністю і конкретністю змісту, дією через дозволу, державної гарантованістю.
На наступному зрізі правової структури (розподіл права на публічне і приватне) розглянутий нами закон потрібно віднести до другої сфері. На відміну від актів публічного права, що діють при юридичному пріоритеті органів державної влади, цей закон все ж спрямований на регулювання власне приватних і групових інтересів. Регулювання тут носить в основному децентралізований характер, воно грунтується на засадах юридичної рівності, несупідрядними, автономності.
Доречно підкреслити, що будь-яка класифікація несе в собі досить вагомий елемент умовності. Є вона і в даному розглянутому нами випадку. Наприклад, регулюючи відносини "безвладних" суб'єктів, закон у той же час передбачає активну участь влади (держави). Інакше кажучи, спостерігається свого роду "експансія" публічного права в зону права приватного.
Відсутність тут рафінованої чистоти, однак, не можна вважати наслідком якихось натяжок, недбалості класифікаторів, які, наприклад, не в силах були впоратися з великою кількістю юридичних феноменів. У даному випадку умовність випливає із самої природи приватного права.
Утворюючи правову зону, де, здавалося б, відокремлені від державної влади приватні особи визнаються єдиними вершителями майнових і господарських дій, це право обов'язково передбачає і вторгнення влади в "зону свободи" - в першу чергу, як гаранта свобод. Та й самі норми і акти, якими керуються приватні особи, спочатку народжуються як власні веління держави, визнаються їм і захищаються всією його міццю.
І це єдиний шлях правового розвитку суспільства, якщо воно насправді хоче справжньої демократії, справді ринкових відносин в стабільній економічній життя. Тому-то в нашій недавній історії швидко зійшли нанівець наміри не в міру радикальних демократів, які намагалися, в тому числі і юридично, закріпити відлучення держави від економіки.
Те, що приватне право в певній мірі перекривається публічним, що в досліджуваному нами законі присутні ознаки, наприклад, адміністративного права, не є, на наш погляд, якесь парадоксальне виняток. Це, швидше, закономірність, яка свідчить не про недоліки, а про достоїнства закону. Жодна з національних правових систем не обходиться без певного змішування публічно-правових та приватноправових відносин - ознаки органічно і гармонійно розвиваються правових комплексів. Бо справа не в самому змішанні (воно неминуче), а в його розумних пропорціях.
На наступному класифікаційному зрізі - галузевому - закон "Про акціонерні товариства" треба віднести до такої профілюючої галузі, як громадянське право. З тим, проте, природною застереженням, що рафінованого цивільного права, ніяк не враховує наявність, скажімо, кримінального йди адміністративного права, в природі теж не існує.
Це застереження, на нашу думку, нітрохи не зменшує очевидною органічного зв'язку і наступності між цікавлять нас законом та Цивільним кодексом Російської Федерації. Можна сказати навіть суворіше і виразніше. Сам закон "розшифровує" статті 96-104 Цивільного кодексу.
Крім самих базових правових галузей (адміністративного, кримінального, цивільного, процесуального), є, як кажуть систематізатор науки, більш вузькі юридичні підгалузі: морське, банківське, страхове, природоохранительное право і т. п. До таких підгалузей зараховується і господарське право, до якого було б логічно, на наш погляд, віднести предмет нашого дослідження. Адже ця галузь права зовсім не зникла в сучасній Росії [81].
Однак, сфера господарського права теж занадто велика для визначення юридичних координат закону "Про акціонерні товариства". Ці координати, як нам видається, можна визначити ще точніше: "спеціалізація" закону дозволяє стверджувати, що місце його "прописки" - в області корпоративного права [70]. І, мабуть, ще вірніше, ще точніше його місце у самостійній, нової, важливою, перспективної області - акціонерному праві [71] [23].
Даний розмова про структуру права в нашому дослідженні має суто прикладне значення (нагадаємо: ми намагаємося визначити більш-менш точні координати закону "Про акціонерні товариства" в системі права).
Отже, дослідження даного закону в рамках сучасної теорії права показує, що ми маємо справу з законодавчим актом, який чітко "вписується" в параметри, окреслені сучасній юридичній думкою.
І вже саме це, нехай в певній мірі і формальне обставина, дає підстави вважати закон, як і відповідний блок статей (96-104) ГК РФ, вельми гідним і обов'язковим предметом дослідження в галузі юридичних наук, і разом з тим, корисного для економістів , істориків, соціологів і навіть психологів.
Про якість норм закону і в цілому законодавства про акціонерні товариства нам ще належить говорити, тим більше, що говорити є про що. Однак, на даний момент хотілося б підкреслити наступну важливу думку. На відміну від законодавчих актів, які формуються за тоталітарних підходах до права (а до них, безсумнівно, відноситься і класова доктрина), що розглядається закон у цілому виглядає цілком цивілізовано.
Більшість його норм, як ми вважаємо, розроблялися не з метою наказати жорсткі моделі поведінки господарюючих суб'єктів, а встановити необхідні рамки, в межах яких вживаються суб'єктами дії або прийняті ними рішення залишаються правомірними - в юридичному значенні цього слова.
Саме "рамковий" характер цих норм і забезпечує свободу і незалежність, можливість самостійного вибору - до тих меж, поки свобода волевиявлення не входить у конфлікт з інтересами суспільства в цілому. Для нашого дослідження важливо, що виражений а законі компроміс між державою і приватними (фізичними та юридичними) особами просуває нас вперед, забезпечує значно більше демократизму в економічній сфері, ніж було в минулому, до прийняття ЦК РФ і розглянутого закону.
Тепер загострити увагу на принциповій характеристиці акціонерних товариств та їх правового стану в нинішніх умовах, коли відповідні норми вже визначені ГК РФ і власне законом "Про акціонерні товариства" [28, 75, 80, 107].
Відповідно до п. 2 ст. 1 зазначеного федерального закону його дія поширюється на всі акціонерні товариства, створені або створюються на території Російської Федерації, якщо інше не встановлено самим законом або іншими федеральними законами.
Однак особливості створення та правового становища у сфері банківської, інвестиційної та страхової діяльності тих акціонерних товариств, які створені на базі реорганізованих за Указом Президента Російської Федерації від 27 грудня 1991 р. № 323 "Про невідкладні заходи щодо здійснення земельної реформи в УРСР" колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, підприємств, обслуговуючих сільгоспвиробників (а саме: підприємства матеріально-технічного постачання, ремонтні, сільгоспхімії, будівельні, насінницькі, переробні), визначаються іншими федеральними законами і, таким чином, виведені зі сфери правового регулювання Федерального закону "Про акціонерні товариства".
Особливості створення та правового становища акціонерних товариств при приватизації державних і муніципальних підприємств відповідно до п. 5 ст. 1 Федерального закону "Про акціонерні товариства" визначаються правовими актами Російської Федерації про приватизацію підприємств, і тим самим отримали своє логічне підтвердження відповідні норми Цивільного кодексу Російської Федерації (п. 3 ст. 96 і п. 5 ст. 98, ст. 217) [ 20].
Ще раз підкреслимо, що відповідно до згаданим законом (ст. 2) акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, які засвідчували обов'язкові права акціонерів по відношенню до суспільства.
Для нашого дослідження дуже важливо підкреслити, що акціонерне товариство є юридичною особою (з моменту державної реєстрації). У юридичній практиці це означає, що воно:
¨ має у власності відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі;
¨ здійснює майнові та особисті немайнові права;
¨ може бути позивачем і відповідачем у суді;
¨ несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом;
¨ може займатися ліцензованим видами діяльності при наявності відповідної ліцензії;
¨ має право відкривати банківські рахунки на території Російської Федерації і за її межами;
¨ може мати штампи, бланки, емблему, зареєстрований товарний знак.
На наш погляд, необхідно конкретизувати деякі правові норми, що регулюють діяльність акціонерних товариств в сучасній Росії.
Одним з вихідних є фірмове найменування АТ. Воно повинно містити вказівки на організаційно-правову форму і тип (відкрите чи закрите), і якщо фірмове найменування товариства зареєстровано відповідно до чинного законодавства, то суспільство має виключне право на його використання. Місцезнаходження АТ визначається місцем його державної реєстрації, а при зміні поштової адреси, вказівку якого є обов'язковим, суспільство має повідомити про це органи державної реєстрації.
Поряд з цим, новим з правової точки зору є те, що тепер в Росії акціонерне товариство несе відповідальність (див. також "відповідальність юридичної особи" [61]) за своїми зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків у межах вартості приналежних їм акцій, за винятком випадків, коли банкрутство товариства викликане діями (бездіяльністю) осіб (у тому числі акціонерів), які мають право давати обов'язкові для суспільства вказівки. Таке формулювання дозволяє нам стверджувати, що через багато десятиліть норми російського права співпадають з міжнародними нормами.
Також, відповідно до міжнародних діловими правилами, Закон визначив два типи акціонерних товариств (відкрите і закрите), що повинно відбиватися в Статуті та фірмовому найменуванні АТ. Якщо ж засновником акціонерного товариства виступає Російська Федерація, який суб'єкт Російської Федерації чи муніципальне освіту (крім акціонерних товариств, створених а процесі приватизації), то таке акціонерне товариство може бути тільки відкритим (п. 4 ст.7) [71].
В даний час в законі достатньо чітко визначені критерії, за якими розрізняються обидва типи акціонерних товариств, чого не було при правової плутанині, що існувала до прийняття аналізованого федерального закону, коли суперечать один одному норми містилися в підзаконних актах виконавчої влади (про які згадувалося вище) і Законі РРФСР від 25 грудня 1990 р. "Про підприємства і підприємницької діяльності".
Число акціонерів [80] відкритих акціонерних товариств не обмежена. Відкриті акціонерні товариства не тільки мають право проводити відкриту підписку на акції та їх вільний продаж, але також має право проводити закриту підписку, якщо це право передбачено статутом товариства і рішенням загальних зборів акціонерів про розміщення додаткових акцій. У нашому дослідженні важливо відзначити, що така можливість, редбачена в діяв раніше законодавстві, має значення перш за все для залучення великих інвестицій, у тому числі іноземних. У певних випадках акціонерному товариству доцільніше домовитися з конкретним інвестором і саме з розрахунку на нього зробити емісію акцій (в тому числі додаткову), не розміщуючи при цьому акції у відкритому продажі.
Федеральним законом передбачено, що правовими актами Російської Федерації можуть бути встановлені випадки обов'язкового розміщення відкритими акціонерними товариствами акцій і цінних паперів, конвертованих в акції за відкритою підпискою.
Також у законі встановлено, що кількість акціонерів закритих акціонерних товариств не може бути більше 50, за винятком закритих акціонерних товариств, створених до 1 січня 1996 р., тобто до введення в дію Федерального закону "Про акціонерні товариства".
Тепер, на наш погляд, необхідно проаналізувати процес організаційно-правового регулювання діяльності АТ. У закритих акціонерних товариствах діють наступні правила:
¨ акціонери мають переважне право придбання акцій, що продаються іншим акціонером, в порядку, встановленому статутом товариства;
¨ акції поширюються тільки серед засновників або іншого встановленого кола осіб;
¨ відкрита підписка на акції не допускається.
Якщо число акціонерів закритого акціонерного товариства перевищить 50 осіб, суспільство в такому випадку має перетворитися у відкрите акціонерне товариство.
Акціонерне товариство може створювати філії та представництва на території Російської Федерації і за її межами (ст. 5). Філії та представництва не є юридичними особами, діють на підставі положення, затвердженого створив їх суспільством, наділяються майном (враховуються як на їх окремих балансах, так і на балансі товариства), здійснюють діяльність від імені створив їх акціонерного товариства, причому останній несе відповідальність за діяльність своїх філій та представництв. Відомості про філії та представництва повинні міститися у статуті товариства.
Таке трактування дозволяє нам говорити про глибоку продуманості, раціональної структури та юридичної прозорості діяльності товариств. У відношенні установчих документів товариства федеральним законом встановлено, що єдиним установчим документом акціонерного товариства є його статут. Діяли раніше акти, в першу чергу Постанова Уряду Російської Федерації від 25 грудня 1990 р. № 601, визначали в якості установчих документів акціонерного товариства заявку на реєстрацію, протокол установчих зборів і статут. Правовими актами про приватизацію, а саме Указом Президента Російської Федерації від 16 листопада 1992 р. № 1392, було встановлено, що до установчих документів товариства, створеного у процесі приватизації, разом з статутом відноситься і план приватизації акціонерного товариства.
В даний час Федеральний закон "Про акціонерні товариства" встановив обов'язкові відомості (реквізити), які повинен містити статут акціонерного товариства (ст. 11), а саме:
¨ повне та скорочене (фірмове) найменування товариства;
¨ місцезнаходження товариства;
¨ тип, кількість, номінал, категорії акцій і типи привілейованих акцій;
¨ права власників акцій кожної категорії (типу);
¨ розмір статутного капіталу, термін виплати дивідендів;
¨ структуру і компетенцію органів управління акціонерного товариства та порядок прийняття ними рішень;
¨ порядок підготовки і проведення загальних зборів акціонерів, перелік питань, для вирішення яких необхідна кваліфікована більшість голосів або одностайність;
¨ відомості про філії та представництва.
Статутом може бути обмежене число акцій або голосів, які надаються одному акціонеру.
Слід зазначити, що поряд з обов'язковими відомостями, що вносяться до статуту, останній може містити й інші положення, якщо вони не суперечать Федеральному закону "Про акціонерні товариства" та іншим федеральним законам, а всі зміни та доповнення до статуту акціонерного товариства (затвердження статуту в новій редакції) вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів, за винятком передбачених законом випадків збільшення статутного капіталу [114].
В рамках сучасної російської юридичної практики одним з ключових питань і етапів при створенні акціонерних товариств є їх державна реєстрація. За загальним правилом, установленим законом (ст. 13), акціонерне товариство підлягає державній реєстрації в органі, який здійснює реєстрацію юридичних осіб, відповідно до закону про державну реєстрацію юридичних осіб, АТ вважається створеним з моменту державної реєстрації (ст. 8).
У ст. 25 Федерального закону "Про акціонерні товариства", що визначає поняття "статутний капітал акціонерного товариства", отримала розвиток концепція статутного капіталу, представлена ​​в корпоративному праві багатьох європейських держав. Відповідно до цієї загальної концепції статутний капітал акціонерного товариства складається з номінальної вартості акцій, придбаних акціонерами, і визначає мінімальний розмір майна акціонерного товариства, який гарантує дотримання інтересів його кредиторів.
При установі акціонерного товариства всі акції розмітають серед його засновників, кількість і номінал розмішені акцій кожної категорії визначаються статутом акціонерного товариства, всі акції товариства є іменними. Визначено мінімальний розмір статутного капіталу, що становить для відкритих акціонерних товариств не менше 1000 мінімальних розмірів оплати праці на дату реєстрації суспільства, для закритих акціонерних товариств - не менше 100 мінімальних розмірів оплати праці на дату реєстрації суспільства.
Новаціями закону є норми про оголошені акціях, які акціонерне товариство має право розміщувати додатково (ст. 27), і кумулятивних акціях (акціях, дивіденди за якими або певна частина дивідендів у разі їх невиплати накопичуються і виплачується згодом).
У відповідності з федеральним законом статутом акціонерного товариства може бути визначена кількість, номінал оголошених акцій, права за них, порядок та умови їх розміщення. Зміни статуту, що зачіпають положення про оголошені акціях, приймаються загальними зборами акціонерів (п. 5 ст.48).
Федеральним законом передбачені акції двох категорій (звичайні і привілейовані). Привілейовані акції можуть бути декількох типів (А, Б і т.д.). Для принципово нової російської правової практики звичайно ж важливо враховувати і відображати різноманіття умов і явищ економічного життя при переході до ринку. Тому зараз розрізняють такі види акцій [71]:
¨ іменні, коли рішення про продаж акцій тій чи іншій особі приймається органом управління акціонерного товариства (правлінням чи загальними зборами акціонерів): дані про власника акції, який не може її вільно продати або передати іншій особі, а тільки лише повернути правлінню акціонерного товариства, заносяться в спеціальну книгу реєстрації;
¨ на пред'явника, коли власники акцій не реєструються і можуть їх вільно продавати або передавати без всякого на те згоди акціонерного товариства;
¨ звичайні (або прості), власники яких мають усі права акціонера в повному обсязі (включаючи право голосу на загальних зборах акціонерів і право управління акціонерним суспільством) і отримують дивіденд залежно від прибутковості акціонерного товариства;
¨ привілейовані, власники яких отримують суворо фіксований (заздалегідь обумовлений, зазвичай вказується на самій акції) дивіденд незалежно від прибутковості акціонерного товариства. Тримачі таких акцій зазвичай обмежені в правах (не мають права голосу на загальних зборах акціонерів, не входять до складу керівних органів товариства і т. д.);
¨ кумулятивні привілейовані, за якими виплата дивідендів може бути відкладеним (цього року прибуток немає, але в наступному році буде виплачений дивіденд відразу за два роки);
¨ привілейовані, що підлягають викупу або обміну. Акціонерне товариство, що випускає такі акції, бере на себе відповідні зобов'язання і т. д. [48].
Вже сам цей важливий факт свідчить про дуже велику правової роботи серед населення, яку слід і надалі вести в Росії. Поряд з цим слід зазначити, що правові акти про приватизацію підприємств в Російській Федерації, а саме Типовий статут акціонерного товариства, затверджений Указом Президента Російської Федерації від 1 липня 1992 р. № 721, вперше детально визначив поняття "привілейовані акції" по кожному типу (А і Б), а також права за них, порядок виплати дивідендів і т. д.
Указ Президента Російської Федерації від 16 листопада 1992 р. № 1395 "Про заходи щодо реалізації промислової політики при приватизації державних підприємств" також вперше встановив поняття "Золота акція" та її правовий статус і надав власникам акцій цього типу спеціальні повноваження (право "вето"), що дозволяють, наприклад, державі в процесі приватизації зберегти контроль над окремими акціонерними товариствами в певних галузях промисловості. Перелік галузей, в процесі приватизації підприємств яких передбачається випуск і оголошення "Золотої акції", визначено указами Президента Російської Федерації від 24 грудня 1993 р. № 2284 та від 22 липня 1994 р. № 1535.
Для всіх звичайних акцій суспільства встановлені однакові номінал і права. Ці акції є голосуючими, розмір дивіденду і ліквідаційна вартість за ним заздалегідь не визначені.
Привілейовані акції, як вже зазначалося вище, можуть бути декількох типів. Для кожного типу визначені номінал, набір прав, дивіденд (у сумі, у відсотках, іншим способом). Якщо дивіденд і (або) ліквідаційна вартість не визначені, вони виплачуються на тих же умовах, що і по звичайних акціях.
У певних випадках власникам привілейованих акцій надано право голосу:
¨ з питань реорганізації та ліквідації товариства право голосу мають всі власники акцій;
¨ з питань обмеження прав власників акцій певного типу право голосу мають власники акцій цього типу;
¨ з усіх питань мають право голосу власники акцій (за винятком кумулятивних, за якими визначено розмір дивіденду) у разі невиплати чи недоплати дивіденду до моменту повної оплати;
¨ з усіх питань мають право голосу власники кумулятивних акцій, якщо річні збори акціонерів, яке повинно було прийняти рішення про виплату накопичених дивідендів, вирішив їх не виплачувати або виплачувати в повному обсязі (після цих зборів і до повної виплати).
Необхідно підкреслити, що визначення у законі випадків, при яких власникам привілейованих акцій надається право голосу, істотно розширює можливості захисту власниками акцій цієї категорії прав, наданих їм законом.
Статутом акціонерного товариства може бути також визначений порядок конвертації привілейованих акцій певного типу в акції іншого типу або у звичайні акції. У цьому випадку статутом передбачається право голосу з таким привілейованим акціям.
В даний час у зв'язку з введенням в дію Федерального закону "Про ринок цінних паперів" від 22 квітня 1996 р. № 39-ФЗ відносини, що виникають при емісії цінних паперів, особливості створення та діяльності професійних учасників ринку цінних паперів, в тому числі і порядок ведення реєстру акціонерів акціонерного товариства, регулюються вищезазначеним федеральним законом, а федеральний орган виконавчої влади з проведення державної політики у сфері ринку цінних паперів іменується тепер Федеральною комісією з ринку цінних паперів.
Особливу увагу в сучасній правовій та економічній теорії і практики приваблює глава 7 Федерального закону "Про акціонерні товариства", яка характеризує загальні збори акціонерів як вищий орган управління акціонерного товариства.
При аналізі цієї глави закону виникає необхідність відзначити основні присутні в ній новації. Саме вони, як показує досвід, дуже істотно змінили, перетворили, збагатили наше життя, тим більше, коли з сферу інтересів акціонерних товариств потрапляють багато мільйонів російських громадян. Це обумовлено тим, що в Росії з 2,6 млн. юридичних осіб більш половини мають форму акціонерного товариства [114].
У ст. 50 федерального закону встановлено, що рішення загальних зборів акціонерів може бути прийнято за допомогою заочного голосування (опитувальних шляхом), тобто без спільної присутності акціонерів на загальних зборах з використанням бюлетенів для голосування.
Якщо акціонер отримав бюлетень завчасно, він має право відправити його поштою або голосувати особисто, будучи присутнім на зборах акціонерів. На практиці згадана форма проведення зборів отримала назву змішаної.
Наше дослідження дозволяє стверджувати, що нормальне, регулярне функціонування акціонерних товариств стало можливе, оскільки закон встановлює, що дату і порядок проведення зборів, порядок повідомлення акціонерів, перелік інформації для підготовки учасників загальних зборів визначає рада директорів акціонерного товариства. На річних зборах акціонерів, які слід проводити через 2-6 місяців після закінчення фінансового року, вирішуються питання по виборам ради директорів і ревізійної комісії, затвердження аудитора і розгляду річних звітів.
Решта зборів акціонерів іменуються позачерговими і проводяться за рішенням ради директорів, яке, у свою чергу, приймається або за ініціативою самої ради, або на вимогу ревізійної комісії або аудитора, або, нарешті, на вимогу акціонерів, що володіють не менш ніж 10% голосуючих акцій. Ініціатор зборів має право визначити порядок денний, яку рада директорів не може змінити. Тим не менш, рада директорів може відмовити у скликанні зборів, якщо, приміром, якісь питання, винесені на обговорення зборів, не відповідають вимогам закону.
Компетенція загальних зборів акціонерів визначена таким чином, що рішення загальних зборів з деяких питань приймаються або кваліфікованою більшістю голосів (три чверті), або простою більшістю голосів. Рішення деяких питань може бути передано в компетенцію ради директорів, а певні рішення приймаються тільки за пропозицією ради директорів.
Як вказується в законодавстві, кваліфікованою більшістю голосів, тобто більшістю в три чверті власників голосуючих акцій, що беруть участь у зборах, приймаються такі питання:
¨ внесення змін і доповнень до статуту або затвердження нового статуту (питання про зміну статуту, що з збільшенням статутного капіталу, може бути переданий на рішення ради директорів);
¨ реорганізація товариства;
¨ ліквідація акціонерного товариства, призначення ліквідаційної комісії і затвердження ліквідаційних балансів;
¨ визначення граничної кількості оголошених акцій;
¨ здійснення великих угод.
Далі, на нашу думку, слід виділити ті питання, рішення по яких приймаються тільки за пропозицією ради директорів:
¨ реорганізація товариства;
¨ прийняття рішення про незастосування переважного права акціонерів;
¨ визначення форми передачі інформації акціонерам;
¨ дроблення і консолідація акцій;
¨ укладання угод, в яких є зацікавленість;
¨ здійснення великих угод;
¨ придбання та викуп товариством розміщених акцій;
¨ участь у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, інших об'єднаннях комерційних організацій.
У практиці АТ у різних регіонах Росії з ряду питань рішення можуть бути передані раді директорів (наглядовій раді), якщо це буде обумовлено в статуті. Зокрема, як показує досвід Москви, Санкт-Петербурга, Татарстану, Башкортостану, такими питаннями є:
¨ внесення змін і доповнень до статуту або затвердження нового статуту;
¨ збільшення статутного капіталу;
¨ придбання та викуп товариством розміщених акцій;
¨ участь у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, інших об'єднаннях комерційних організацій;
¨ питання, передбачені Федеральним законом "Про акціонерні товариства".
З розвитком сучасного російського права зазнав змін і порядок формування порядку денного загальних зборів акціонерів. Тепер власник не менше 2% голосуючих акцій має право внести до ради директорів одне або два мотивованих пропозиції (в раніше діяли актах такого права у даної категорії акціонерів не було), а рада директорів протягом 15 днів має або включити питання до порядку денного, або дати обгрунтовану відмову. Вагомим аргументом для такої відмови може бути невідповідність пропонованих пунктів порядку денного загальних зборів акціонерів вимогам федерального закону.
Інакше, ніж раніше, вирішується питання про правомочність або, як визначає закон, кворум загальних зборів акціонерів.
Федеральним законом "Про акціонерні товариства", як і раніше діючими актами, кворум визначено у половину голосів розміщених голосуючих акцій акціонерного товариства. Але в разі відсутності кворуму повторне збори можна буде вважати таким, що відбувся за наявності хоча б 30% розміщених голосуючих акцій. Раніше повторне загальні збори були правомочні в будь-якому випадку.
Єдиним винятком стало введення кворуму для акціонерних товариств з кількістю акціонерів понад 500 тис. чол., Для яких кворум при проведенні повторного загальних зборів може бути зменшений, проте це має бути обумовлено в статуті суспільства.
Таким чином, на підставі вищесказаного можна з достатньою впевненістю стверджувати, що йде розвиток ділової практики та правових норм навіть у нинішніх важких російських умовах.
Фактично повсюдно в регіонах Росії все більше стверджується правова практика функціонування виконавчих органів АТ. Зокрема, відомо, що глава 8 Федерального закону "Про акціонерні товариства" визначає компетенцію і повноваження ради директорів (наглядової ради) акціонерного товариства та порядок утворення і повноваження виконавчого органу товариства.
Як і у світовій практиці, в російських акціонерних товариствах рада директорів здійснює загальне керівництво діяльністю акціонерного товариства і приймає практично всі рішення, за винятком питань, рішення по яких може приймати тільки загальні збори акціонерів.
При числі власників голосуючих акцій менше 50 функції ради директорів може здійснювати загальні збори, при цьому рішення питань про проведення загальних зборів та його порядку покладається на певну особу або орган.
За рішенням загальних зборів членів ради директорів може виплачуватися винагорода або компенсація витрат, пов'язаних з їх членством. Кількість членів ради директорів для невеликих товариств не регламентовано, а якщо акціонерів більше тисячі, в раді директорів має бути не менше семи членів. Раціональний характер такої норми дозволяє сприяти ефективному функціонуванню АТ.
Члени ради директорів обираються загальними зборами акціонерів з терміном повноважень протягом одного року (кількість переобрань необмежена), причому загальні збори акціонерів вправі перервати повноваження кожного з членів ради директорів або всієї ради директорів у повному складі. Необхідно відзначити, що це - правова новація, так як відповідно до раніше діючих Постановою Ради Міністрів РРФСР від 25 грудня 1990 р. № 601 член ради директорів обирався на два роки і не міг бути переобраний достроково ні за яких обставин.
При виборах ради директорів перелік представлених кандидатур затверджується радою директорів, а до введення в дію цього закону кандидатури до ради директорів могли висуватися шляхом самовисування і ставилися на голосування при дотриманні кандидатом термінів висунення та інших вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1990 р. № 601.
В даний час гарантію пропорційного представництва при обранні до ради директорів надає кумулятивне голосування, коли на кожну голосуючу акцію доводиться число голосів, що дорівнює загальному числу членів ради. Ці голоси можуть бути віддані одному кандидату або розподілені між кількома. При обранні ради директорів кумулятивним голосуванням його повноваження можуть бути припинені лише по відношенню до всього складу ради директорів. Правова реалізація даних механізмів дозволить, на наш погляд, долучити громадян Росії до нового сприйняття права саме як інструмент захисту економічних інтересів особистості.
Члени виконавчого органу не можуть становити більшість у раді директорів. Голова ради директорів обирається більшістю голосів членів ради і може бути переобраний у будь-який час. Засідання ради директорів скликаються головою ради за його ініціативою або на вимогу одного з членів ради директорів, ревізійної комісії або аудитора, виконавчого органу. Кворум визначається статутом і повинен становити не менше половини від кількості обраних членів ради. Рішення приймаються більшістю голосів, передача голосів іншому члену ради не допускається.
Характерно, що в даний час законодавчо заборонено суміщення посад генерального директора, що був одноосібним виконавчим органом, і голови ради директорів. Слід зазначити, що можливість такого суміщення посад керівника, тобто одноосібного виконавчого органу, та голови наглядової ради було встановлено правовими актами про приватизацію, у тому числі Указом Президента Російської Федерації від 1 липня 1992 р. № 721. Відбулася правова еволюція служить, на наш погляд, наочною ілюстрацією того, як по крупицях, маленькими частинами формувалася нова правова практика акціонування.
Аналіз норм закону, що встановлюють вичерпний перелік питань, які раді директорів заборонено віддавати до компетенції виконавчих органів акціонерного товариства, приводить до висновку, що в даний час правовий статус ради директорів помітно виріс і при певній конструкції статуту товариства рада директорів стає повновладним господарем акціонерного товариства.
Також нам представляється, що розширення повноважень наглядової ради дозволить багатьом акціонерним товариствам, у тому числі створеним у процесі приватизації, більш оперативно і на високому професійному рівні вирішувати стратегічні питання, що визначають економічну політику суспільства.
Рішення з усіх питань керівництва поточною діяльністю, крім питань, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів і ради директорів, приймаються одноосібним виконавчим органом акціонерного товариства (директором, генеральним директором) або поряд з одноосібним виконавчим органом і правлінням (дирекцією) колегіальним виконавчим органом. У разі необхідності загальні збори вправі передати повноваження виконавчого органу товариства за договором комерційної організації (керуючої організації) або індивідуальному підприємцю (яка керує). Компетенція кожного органу визначається статутом.
Як вже зазначалося вище, одноосібним виконавчим органом АТ є його (директор), який, зокрема, діє від імені товариства без довіреності, у тому числі представляє його інтереси, укладає угоди, затверджує штатний розклад, видає накази. Правління (дирекція) діє на підставі статуту та положення (регламенту), затвердженого радою директорів і встановлює терміни та порядок скликання правління і прийняття рішень. Засідання правління проводить директор (генеральний директор), підписує документи від імені суспільства і діючий без довіреності відповідно до рішень правління.
В даний час закон встановлює відповідальність осіб, які входять до органів управління товариства, тобто члени ради директорів, директор, члени колегіального виконавчого органу, що управляє організація або управляв повинні діяти в інтересах акціонерного товариства, сумлінно і розумно. Зазначені особи несуть відповідальність перед суспільством за збитки, завдані їх діями (або бездіяльністю), причому відповідальність декількох осіб є солідарною. Члени колегіального органу, які голосували проти таких рішень або не голосували зовсім, відповідальності не несуть.
Також важливою новацією слід вважати норму, що закріплює право акціонерного товариства або акціонера (акціонерів), що володіють не менш ніж 1% розміщених звичайних акцій, звернутися до суду з позовом до осіб, що входять до органів управління акціонерного товариства.
У ст. 77 Федерального закону "Про акціонерні товариства" вперше законодавчо закріплено поняття "ринкова вартість". Перша згадка про це поняття з'явилося в Цивільному кодексі Російської Федерації, однак правове визначення ринкової вартості введено тільки в зазначеному федеральному законі; відповідно до закону "ринковою вартістю майна ... є ціна, за якою продавець, який має повну інформацію про вартість майна та не зобов'язаний його продавати, згоден був би продати його, а покупець, який має повну інформацію про вартість майна і не зобов'язаний його придбавати, згоден був би його придбати "[107, c. 179-180]. Однак, на нашу думку, закон лише продекларував основні принципи, що розшифровують це поняття.
Мабуть, більш детально визначити методику оцінки, можливі підходи до її проведення, способи цієї оцінки та її загальну концепцію допоможе новий федеральний закон, що регулює оціночну діяльність. Тим не менш, слід зазначити, що подібна приблизна методика вже розроблена і врегульована законодавством та нормативно-правовими актами про приватизацію в Російській Федерації.
Аналізуючи правове визначення ринкової ціни, нам здається доречним зазначити, що закон надав це право раді директорів, за винятком випадків визначення її судом чи іншим уповноваженим органом. Члени ради директорів, зацікавлені в угоді, не беруть участь у визначенні ринкової ціни, у цьому випадку до оцінки може бути притягнутий незалежний оцінювач (аудитор). Незалежний оцінювач, як це встановлено в даний час, обов'язково залучається при викупі акцій у акціонерів товариства, а якщо котирування цих акцій публікуються в пресі, то ці дані повинні враховуватися в ході оцінки. При проведенні оцінки звичайних акцій приймаються до уваги розмір чистих активів акціонерного товариства , ціна, запропонована покупцем, і інші фактори за бажанням оцінювача.
Якщо власник акцій - держава або муніципальне утворення, то обов'язковою умовою оцінки є залучення для її проведення державного фінансового контрольного органу.
Відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 18 серпня 1996 р. № 1210 "Про заходи щодо захисту прав акціонерів та забезпечення інтересів держави як власника і акціонера" ​​встановлено, що ради директорів акціонерних товариств, не менше 25% голосуючих акцій яких знаходиться у державній власності , зобов'язані залучати незалежних оцінювачів для визначення ринкової вартості майна акціонерного товариства на вимогу осіб, що представляють державу в Раді директорів, або уповноваженого державного органу.
Державним фінансовим контрольним органом, що залучаються у випадках, передбачених п. 3 ст. 77 Федерального закону "Про акціонерні товариства" [107, c. 180], в даний час є Федеральне управління у справах про неспроможність (банкрутство) та фінансового оздоровлення при Міністерстві Російської Федерації з управління державним майном.
Новим словом для вітчизняної юриспруденції став той факт, що окрема глава Закону (глава 10) присвячена великим операціям [107, c. 186-188], до яких відносяться здійснюються товариством правочину або кілька взаємопов'язаних угод з придбання або відчуження майна, вартість якого перевищує 25% балансової вартості активів товариства, угода або кілька угод з розміщення звичайних акцій у кількості, що перевищує 25% раніше розміщених звичайних акцій, а також придбання будь-якою особою 30 і більше відсотків звичайних акцій.
У нашому дослідженні, що характеризує практику функціонування сучасних акціонерних товариств Росії, важливо відзначити, що якщо вартість майна, згаданого вище, становить від 25% до 50% балансової вартості активів акціонерного товариства на дату здійснення операції, то рішення про таку угодою повинно бути прийнято радою директорів одноголосно або винесено на рішення загальних зборів акціонерів. Угода, предметом якої є майно, вартість якого становить понад 50% балансової вартості активів товариства, здійснюється лише за рішенням кваліфікованої більшості загальних зборів [107, c. 190].
У порядку правового регулювання ст. 80 Закону передбачено порядок цивілізованого методу скупки контрольного пакету акцій товариства шляхом придбання будь-якою особою 30 і більше відсотків звичайних акцій акціонерного товариства.
Відповідно до зазначеної статті особа, навмисне самостійно або спільно з афілійованими особами придбати 30 або більше відсотків розміщених звичайних акцій акціонерного товариства, зобов'язане не менш ніж за місяць письмово сповістити суспільство про такий намір. Не пізніше ніж через місяць після здійснення скупки 30% акцій особа, яка здійснила їх купівлю, зобов'язана запропонувати іншим акціонерам продати йому свої акції за ціною, яка не повинна бути нижчою за ціну в період здійснення попередньої покупки акцій.
При недотриманні будь-якого з цих вимог власник консолідованого пакетом, поза залежності від величини цього пакету, буде представлений на зборах не більше ніж 30% голосів.
Однак, на наш погляд, в даний час істотним недоліком норми про афілійованих осіб є та обставина, що в законодавстві Російської Федерації, в тому числі і в її антимонопольному законодавстві, немає чіткого законодавчого визначення афілійованої особи. Не пояснюють цієї норми і поняття в належним чином і публікації вітчизняних юристів [107, CС. 187, 194, 199-200].
Після закінчення настільки докладного розгляду основних характеристик правового становища АТ (у відповідності з федеральним законодавством) і після розгляду нових моментів, внесених Цивільним кодексом і федеральним законом, на наш погляд, доцільно і важливо затримати увагу на власне оцінці сучасного стану акціонування в основних галузях економіки Росії , а потім і правового регулювання діяльності АТ, на результати досягнутих в ході приватизації. Для цього насамперед розглянемо поняття приватизації.
Цікаве і змістовне вихідне визначення приватизації призводять німецькі вчені.
"Під приватизацією в широкому сенсі цього слова розуміється передача державою прав власності своїм громадянам, переміщення сфери соціальних послуг в приватний сектор, а також обмеження активності держави, щоб надати більший простір приватній ініціативі. Приватизаційні програми розроблялися в багатьох державах Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD ), особливо в державах-учасницях Європейського співтовариства, в Африці, Азії і Латинській Америці, а останнім часом також у Центральній та Східній Європі. У всіх цих країнах процеси приватизації протікають під істотним впливом політичних та економічних чинників як результатів відповідних фінансових та соціальних умов , в яких ці країни перебувають. Політичною метою приватизації є зміна і поліпшення відносин між державою та економікою, так само як і зміцнення позицій урядів і ринків, поліпшення конкуренції в рамках національної економіки та ефективності підприємств, посилення національних ринків капіталу і широкий розподіл власності серед підприємців " [88, c. 120].
Для нашої вітчизняної практики, її глибшого осмислення важливий зарубіжний правовий досвід різних країн, який уважно оцінюється в робочих оглядах Світового Банку (що носять, правда, неофіційний характер).
Зокрема, робочі огляди № 89, випускалися в 1994 р. з метою стимулювання дискусії та подання зауважень, а також представлення результатів розробок, здійснюваних Світовим Банком, спільноті країн, що розвиваються, при цитуванні та використанні матеріалів справжніх оглядів рекомендувалося брати до уваги їх попередній характер. Викладені в огляді узагальнені дані, трактування і висновки повністю належали авторам огляду і не повинні були в якій би то не було формі розглядатися як представляють точку зору Світового Банку, що входять в його систему організацій, членів Ради виконавчих директорів або представляються ними країн. Будь-які карти, включені в текст, були підготовлені тільки для зручності читачів, позначення і спосіб представлення містяться в них матеріалів не мав на увазі вираз якого-небудь думки з боку Світового Банку, що входять в його систему організацій, його Ради країн-учасниць щодо правового статусу будь- небудь країни, території, міста чи району, або їх влади, або щодо делімітації їх кордонів чи національної приналежності [52].
У частині другій розглянутих оглядів детально проаналізовано приватизація та її способи в Канаді, Чилі, Італії, Малайзії, Іспанії, Шрі-Ланці і Того) [53].
Таким чином, стосовно російської правовій практиці можна сформулювати кілька основних питань.
Як же виглядає в цілому, згідно з наявним даними, масштабна узагальнена картина російської економіки, її приватизації та акціонування станом за 1998 рік?
Як ідуть справи з вітчизняною власністю, і перш за все для нашого дослідження, з державною власністю, її приватизацією та акціонерною власністю, а також участю держави в процесах акціонування і його володіння відповідними пакетами акцій?
Тобто які ж до сьогоднішнього моменту ті практичні результати, які вже дало правове регулювання організації та діяльності акціонерних товариств?
У цілому до основних видів державної власності відносяться:
¨ державні унітарні підприємства та казенні підприємства;
¨ пакети акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації;
¨ федеральна нерухомість;
¨ власність Росії за кордоном.
У федеральній власності станом на 1 січня 1996 р. перебувало 4200 пакетів акцій, 29 000 державних унітарних підприємств, 1 200 об'єктів нерухомості за кордоном [24].
Нині стратегічною метою Уряду Росії є приведення розмірності державного пакету акцій у відповідність з можливостями держави щодо їх ефективного управління.
До числа акціонерних товариств, акції яких закріплюються у федеральній власності, повинні ставитися суспільства, які потрапляють в одну з трьох груп:
1) працюють в сферах природних монополій як загальноросійського, так і регіонального значення;
2) займають домінуюче становище на відповідному товарному ринку і потребують реструктуризації з метою створення конкурентного середовища;
3) пакети акцій яких використовуються для створення інтегрованих утворень при проведенні структурної перебудови в оборонній галузі, на транспорті та в інших галузях економіки.
У Росії при формуванні переліку "стратегічних АТ" враховується, що закріплені в федеральної власності пакети акцій акціонерних товариств, що увійшли в другу і третю групи, розміром менше 25% не дозволяють державі ефективно брати участь у роботі органів управління таких акціонерних товариств.
Така участь може дати спеціальне право - "золота акція", - введення якого (відповідно до ст. 5 Закону про приватизацію) можливе при ухваленні рішення про продаж закріплених акцій. Враховуючи, що ця група налічує 1 400 акціонерних товариств, продаж їх акцій дозволить істотно поповнити федеральний бюджет.
Сьогодні приватизація державної власності, як і раніше є важливим напрямком інституційних реформ. До теперішнього часу в країні приватизовано 126,8 тис. підприємств. Недержавним сектором економіки виробляється близько 70% валового національного продукту. Цей сектор вже став домінуючим в економіці Росії.
У 1999-2000 рр.. значним за обсягами торгового обороту залишається ринок державних цінних паперів, проте сегмент, займаний ними на російському фондовому ринку, буде поступово зменшуватися. На нашу думку, може збільшитися частка довгострокових цінних паперів. Одночасно буде впорядковано контроль за випуском боргових цінних паперів муніципальними та регіональними органами влади.
Зниження дохідності за державними борговими зобов'язаннями, як нам здається, створить передумови для виходу підприємств на ринок капіталів з метою залучення інвестиційних ресурсів для модернізації основних засобів і розвитку виробництва. При цьому основну частину пропозиції на ринку корпоративних цінних паперів будуть формувати близько 200 найбільших акціонерних товариств, які виробляють 3 / 4 промислової продукції.
За наявними експертними оцінками, крім двохсот найбільших компаній, ще близько восьмисот "середніх" (за російськими стандартами) компаній будуть мати можливість вийти на ринок капіталів. Таким чином, загальна кількість російських акціонерних товариств, які будуть формувати попит на капітал через механізми ринку цінних паперів, до 2000 р. може досягти 1 000.
Разом з тим вдосконалення законодавчої бази та зміцнення судової системи створять необхідну основу для боротьби зі злочинністю у сфері економіки, а також корупцією.
Для підвищення ефективності робіт по правовому реформування російського суспільства, особливо у сфері соціально-економічних відносин, повинна проводитися цілеспрямована та систематична діяльність в галузі правового виховання населення.
Саме тому хочеться звернути увагу на те, що в нашому дисертаційному дослідженні визначальними є не факти діяльності окремих АТ, а загальна картина їх діяльності. У зв'язку з цим виникає кілька питань.
Як же йдуть справи сьогодні в основних галузях економіки? Як позначилися на ній процеси акціонування? Про яку динаміку і тенденції може йти мова?
Електроенергетика. На початок 1998 р. РАО ЄЕС Росії об'єднувала в паралельну роботу 68 з 73 енергосистем. Об'єднана енергосистема Сходу працює ізольовано від ЄЕС Росії. Від мереж ЄЕС Росії здійснюється експорт електроенергії до Фінляндії, Норвегії, Монголію і Китай. Виробництво електроенергії а Росії в 1997 р. склало 834 млрд. кВт. ч проти 1082,5 млрд. кВт. год у 1990 р., тобто зменшилася на 23%.
За останні роки російська електроенергетика зазнала радикальні перетворення за рахунок переходу від інтегрованої, централізовано керованої державної системи, до повністю акціонувати і частково приватизованої структурі енергетичних компаній, що працюють на федеральному і регіональному рівнях.
Необхідно відзначити, що до теперішнього часу створені:
а) на федеральному рівні - РАТ "ЄЕС Росії", активи якого складаються з майна, що утворює загальносистемні високовольтні лінії електропередач і систему диспетчерського управління (ЦДУ ЄЕС Росії), великих електростанцій федерального значення, акцій дочірніх регіональних акціонерних товариств енергетики і електрифікації. Контрольний пакет акцій держави в РАО "ЄЕС Росії" складає 52,7%;
б) на регіональному рівні - 73 акціонерних товариства енергетики та електрифікації.
Нафтова промисловість. У нафтовому комплексі практично завершені інституційні перетворення, пов'язані з переходом до ринкової економіки. Створені вертикально інтегровані акціонерні компанії "Лукойл", "ЮКОС", "Сургутнафтогаз", "Сданко", "Славнефть", "Східна нафтова компанія" (ВАТ "ВНК"), Оренбурзька нафтова акціонерна компанія ("ОНАКО"), ВАТ "Сибірсько-Уральська нафтогазохімічного компанія "(" СИБУР ")," Тюменська нафтова компанія "(ТНК)," Сибірська нафтова компанія ", ВАТ" Норс-ойл ", ВАТ" Востсібнефтегаз "," Нафтова компанія "Комі-ТЕК" і дві акціонерні компанії з транспортування нафти і нафтопродуктів "Транснефть" і "Транснафтопродукт".
Йде вдосконалення структур управління в компаніях та акціонерних товариствах. Нафтові компанії проводять роботу по централізації управління увійшли до них організаціями. Здійснюється перехід на єдині акції та перетворення дочірніх акціонерних товариств у філії. При цьому створюється єдина фінансова система, що дозволяє концентрувати інвестиційні ресурси на вирішення найважливіших проектів.
Нафтові компанії, акціонерні товариства координують роботу своїх організацій в області розвідки, облаштування та експлуатації родовищ, транспорту, переробки і збуту нафти і нафтопродуктів. Видобуток нафти в 1997 р. склала 305,8 млн. тонн або 101,5% до рівня 1996 р.
Газова промисловість найбільш стійка в російській економіці. У даний час газ міцно зайняв лідируюче місце у виробництві паливно-енергетичних ресурсів, і його частка в ПЕК становить близько 50%. Видобуток газу здійснюється Російським акціонерним товариством "Газпром", акціонерним товариством "Норільскгазпром", акціонерним товариством "Будтрансгаз" і нафтовидобувними підприємствами.
Російське акціонерне товариство "Газпром" забезпечує виробництво 94% газу. Воно об'єднує в цілісну технологічну і організаційну структуру 42 дочірніх підприємства, розташованих у різних регіонах Росії і складали Єдину систему газопостачання. Ці підприємства забезпечують повний виробничий цикл від буріння свердловин до постачання газу споживачам.
Геологорозвідувальна галузь. У ній приватизовано 163 підприємства, або 47% від загального числа організацій і підприємств, що підлягають приватизації. У відношенні 79 підприємств Указом Президента Російської Федерації від 16 травня 1994 р. № 942 приватизація заборонена.
Нині геологічним вивченням надр займаються 230 державних федеральних підприємств і організацій, 26 державних геологічних підприємств суб'єктів Федерації, близько 240 акціонерних товариств зі змішаною і приватною формами власності.
У чорній металургії зараз практично вже завершено перетворення державних промислових підприємств в акціонерні товариства. У державній власності залишаються в основному організації невиробничого характеру діяльності.
За всіма іншими підприємствам передбачається реалізація на аукціонах і конкурсах всього пакету акцій. В даний час по більшості підприємств реалізовані на чекових і грошових аукціонах від 29 до 40% акцій. Залишилися в розпорядженні Російського Фонду федерального майна та його територіальних органів лише пакети акцій, передбачені до продажу на комерційних конкурсах з інвестиційними умовами або грошових аукціонах.
Треба зазначити, що велика увага до підприємств металургійного комплексу виявляють банківські структури. АКБ "Російський кредит" володіє акціями ВАТ "Стойленський ГЗК", ВАТ "Михайлівський ГЗК", ВАТ "Лебединський ГЗК", ВАТ "Орловський сталеплавильний завод", Фірма "Гленкор", придбавши великий пакет акцій через свої афілійовані особи, встановила, контроль на ВАТ "Мечел".
Кольорова металургія. У галузь входить 145 підприємств, які видобувають і виробляють безпосередньо металопродукцію, а також 800 підприємств, що виробляють золоту, алмазну і ювелірну продукцію.
Складнощі поточного періоду для підприємств кольорової металургії виражаються в триваючому зростанні цін на всі елементи основних і оборотних фондів, сировина, паливо і устаткування при зберігається незадовільному стані техніко-економічного рівня основних фондів (особливо застарілих заводів Уралу).
Особливу увагу в найближчі роки в галузі буде приділятися створенню фінансово-промислових груп для вирішення великомасштабних завдань реструктуризації.
У кольоровій металургії практично завершено перетворення державних промислових підприємств в акціонерні товариства. У державній власності залишаються в основному організації невиробничого характеру діяльності.
Хімічний комплекс. Підприємства галузі виробляють десятки тисяч видів продукції різного призначення. У комплексі функціонує 580 великих і середніх промислових підприємств і близько 100 наукових і проектно-конструкторських організацій, дослідних і експериментальних заводів із загальною чисельністю працювали - 929 тис. чоловік.
До теперішнього часу більшість великих і середніх підприємств галузі перетворено на акціонерні товариства (на початок 1998 р. приватизовано 92% підприємств). У державній власності в даний час знаходяться 97 державних унітарних підприємств. У 1996 р. процес перетворення державних підприємств та організацій в акціонерні товариства буде практично завершено, за винятком підприємств не підлягають приватизації.
У хімічній і нафтохімічній промисловості триває процес формування фінансово-промислових груп. В даний час створені і функціонують ФПГ "Ексохім", "Араміди і технології" "Нефтехимпром" (зареєстровано в 1997 р.). Ряд підприємств хімічної промисловості увійшли в такі фінансово-промислові групи, як "Нижегородські автомобілі" (ВАТ "Кіровський шинний завод", ВАТ "Балаковрезінотехніка"), ФПГ "Житло" (ВАТ "Володимирський хімзавод"), ФПГ "Слов'янська папір" (ВАТ "Балаковської волокна"), ФПГ "Східно-Сибірська група" (ВАТ "Саянскхімпром", ВАТ "Усольехімпром") та інші.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Дисертація
489.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Правове регулювання організації та діяльності акціонерних товариств у Російській Федерації
Правове регулювання діяльності акціонерних товариств по совреме
Правове регулювання діяльності акціонерних товариств з сучасного праву
Конституційно правове регулювання організації і діяльності з
Конституційно-правове регулювання організації і діяльності засобів масової інформації
Громадські об`єднання поняття види правове регулювання організації і діяльності громадських
Правове регулювання відносин у сфері організації і діяльності засобів масової інформації
Законодавче регулювання діяльності акціонерних товариств
Регулювання діяльності акціонерних товариств у праві Європейського Союзу
© Усі права захищені
написати до нас