Постачання виробництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ВИДИ ЛОГІСТИКИ

Зміст

 1. Логістика закупівель.

 2. Виробнича логістика.

 3. Розподільча логістика

ЛОГІСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ

1. Функції закупівлі матеріалів.

2. Різновиди потреб і методи їх розрахунку.

3. Управління процесом поставок.

4. Особливості закупівель матеріалів за системою "Just In Time".

Адміністративно-командна система

В умовах адміністративно-командної системи товарообмін характеризується наступними особливостями:

1. Обсяг продукції, що підлягає обміну, регламентується державою по кожному постачальнику і споживачу.

2. Господарські зв'язки по постачаннях продукції регламентувалися зверху шляхом прикріплення постачальників до споживачів.

3. Обмін продукцією здійснювався за держцінами.

4. Можливості вибору варіантів постачання були обмежені.

Ринкова економіка

Товарообмін в умовах ринкової економіки характеризується такими рисами:

1. Обсяги і склад товарної маси визначається попитом і пропозицією на ринку.

2. Вибір господарських зв'язків і партнерів в обміні є прерогативою продавців і покупців.

3. Співвідношення попиту і пропозиції, умови закупівлі надають безпосереднє значення на рівень цін.

4. В організації товарообміну активна роль належить посередницьким ланкам.

Поняття, мета та функції закупівельної логістики.

Закупівельна логістика є процес забезпечення підприємств матеріальними ресурсами, розміщення ресурсів на складах підприємства, їх зберігання та видачі у виробництво.

Метою логістики закупівель є задоволення потреб виробництва в матеріалах з максимально можливою економічною ефективністю.

Ця мета досягається вирішенням ряду завдань, які можна згрупувати наступним чином:

1. Дотримання обгрунтованих термінів закупівлі сировини, матеріалів і комплектуючих виробів.

2. Забезпечення точного відповідності розміру поставок потребам у них.

3. Дотримання вимог щодо якості сировини, матеріалів і комплектуючих виробів.

У л o ги c тик e o тн o ш e ня c п oc т a вщік a ми д o ня повинні c т po ить c я н a c л e д y ющі x п p інціп ax:

 • обpaщaтьcя c пocтaвщікaмі тaк жe, кaк і зі своїми кліeнтaмі;

 • нe зaбивaть, нa дeлe дeмoнcтpіpoвaть oбщнocть інтepecoв;

 • знaкoміть пocтaвщікa co cвoімі зaдaчaмі і бути в кypce eгo дeлoвиx oпepaцій;

 • проявляти гoтoвнocть пoмoчь в cлyчae вoзнікнoвeнія пpoблeм y пocтaвщікa;

 • соблюдaть пpінятиe нa ceбя oбязaтeльcтвa;

 • yчітивaть в дeлoвoй пpaктікe інтepecи пocтaвщікa.

Логістика закупівель виконує наступні функції:

формування стратегії придбання матеріальних ресурсів та прогнозування потреби в них;

отримання та оцінка пропозицій від потенційних постачальників;

вибір постачальників;

визначення потреб у матеріальних ресурсах і розрахунок кількості матеріалів, що замовляються та виробів;

узгодження ціни замовляються ресурсів і укладення договорів на поставку;

контроль за термінами постачання матеріалів;

вхідний контроль якості матеріальних ресурсів та їх розміщення на складі;

доведення матеріальних ресурсів до виробничих підрозділів;

управління запасами і контроль за їх використанням, включаючи підтримання нормативного рівня запасів матеріальних ресурсів на складах.

Ці функції реалізуються службою матеріально-технічного постачання (відділ закупівель) в тісному взаємозв'язку з іншими підрозділами підприємства: відділом маркетингу, виробництвом, службою підготовки виробництва, бухгалтерією, фінансовим та юридичним відділами.

Процес закупівлі.

Технологія проведення бізнес-процесу закупівлі

 • Підготовка та оформлення заявки на матеріал:

 • Визначення потреби в матеріалі

 • Підготовка заявки на матеріал

 • Оформлення заявки на матеріал

 • Узгодження заявки на матеріал

 • Вибір постачальників

  • Підготовка списку можливих постачальників

  • Відправлення запиту, відповідно до заявки на матеріал

   • Організація або відновлення листування з можливими постачальниками

   • Підготовка та оформлення запиту відповідно до заявки на матеріал

   • Відправлення запиту на матеріал

   • Реєстрація відправлення запиту можливим постачальникам

  • Вибір постачальників

   • Отримання комерційних пропозицій від можливих постачальників

   • Узгодження отриманих пропозицій

   • Реєстрація отримання пропозицій

   • Вибір найбільш підходящих постачальників

 • Обробка замовлень

  • Оформлення та відправка замовлення

   • Підготовка замовлення

   • Перевірка на наявність довгострокових договорів з Постачальником

   • Оформлення або продовження договору з Постачальником

   • Оформлення замовлення

   • Відправка замовлення обраному Постачальнику

   • Реєстрація відправки замовлення

  • Виконання зобов'язань по оплаті замовлення

   • Отримання інвойсу у відповідності із замовленням

   • Погодження отриманого інвойсу

   • Виконання зобов'язань по оплаті замовлення

   • Відправлення повідомлення про виконання зобов'язань з оплати

   • Отримання повідомлення про терміни готовності до відвантаження

 • Контроль виконання умов договору

  • Відстеження місцезнаходження вантажу в процесі доставки

  • Реєстрація відступів від контрольних дат за умовами постачання

 • Надходження матеріалу

  • Організація прийому вантажу в установленому місці

  • Зіставлення характеристик і якості отриманого матеріалу з заявленими Постачальником

  • Виставлення претензій за фактом відступи від умов договору

 • Оприбуткування матеріалу

 • Контроль рахунків

 • Програми

  • Типовий контракт купівлі - продажу

  • Типовий контракт купівлі-продажу партії продукції

  • Типовий контракт багаторазової купівлі-продажу продукції

Процес придбання матеріалів включає в себе ряд логічно взаємозалежних видів робіт.

Виділяються наступні стадії процесу придбання матеріалів:

- Складання заявок,

- Аналіз заявок,

- Вибір постачальників,

- Розміщення замовлень,

- Контроль за виконанням замовлень,

- Завершення процесу придбання.

Складання заявок. Заявки на придбання матеріалів готуються відповідними співробітниками функціональних підрозділів підприємства.

Вони містять інформацію про те, які види і яку кількість матеріалів потрібні підприємству, коли вони мають бути отримані і хто склав заявку.

Заявки складаються так, щоб очікувані до вступу кількості матеріалів випереджали фактичні потреби в них.

Час між розміщенням заявок і отриманням матеріалів називається часом випередження. Правильне визначення часу випередження грає важливу роль в процесі управління закупівлями і матеріальними запасами. Своєчасне подання заявок послаблює негативні впливи несподіваних затримок у поставках. У той же час надмірне збільшення часу випередження веде до зростання матеріальних запасів. Працівники, відповідальні за складання заявок, повинні встановлювати строки поставки матеріалів з ​​мінімальним випередженням, з огляду на можливості постачальника і потреби споживача матеріалів.

Аналіз заявок. Заявки на споживання матеріалів піддаються аналізу в службі матеріально-технічного постачання за участю фахівців інших підрозділів. Мета аналізу - забезпечення мінімальних витрат по кожному виду матеріалів, конкретні споживчі властивості яких передбачається використовувати у виробництві продукції. Методами дослідження є функціонально-вартісний аналіз та конструювання вартості.

У процесі аналізу повинні бути отримані відповіді на наступні питання:

Чи можуть більш дешеві матеріали задовольнити потреби виробництва? Чи виправдані ці потреби?

Чи можуть інші види матеріалів задовольнити зазначені потреби?

Чи можна спростити конструкцію виробленого вироби?

Чи в змозі постачальник знизити ціни на матеріали, беручи участь разом із споживачем у розробці вироби або аналізуючи отримані специфікації?

Служба постачання не має права замінювати матеріали, зазначені у заявках. Працівники відділу повинні аналізувати надходять заявки і пропонувати такі варіанти придбання матеріалів, які можуть призвести до зниження вартості замовлень.

Види потреб

Потреба брутто - потреба на плановий період, незалежно від того, знаходяться запаси на складі або у вигляді виробничих заділів.

Загальна брутто потреба - брутто-потреба + додаткова потреба, яка включає проведення експериментів, виконання зразків, підвищення потреби, пов'язане з ремонтом та утриманням обладнання, резерв на випадок недопоставок.

Потреба нетто - чиста потреба. Визначається як різниця брутто потреби і наявного наявності.

Первинна потреба - ринкова потреба (те, що необхідно для продажу на ринку).

Вторинна потреба - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, які необхідні для первинної потреби.

Третинна потреба - допоміжні матеріали іншого призначення, необхідні для первинної та вторинної потреби.

Методи визначення потреб.

Необхідною умовою ефективного управління матеріальними потоками є знання потреби на перспективу. Для її визначення можуть використовуватися такі методи:

- Детерміновані методи розрахунку відповідно до плану виробництва і наявними специфікаціями на продукцію, що випускається;

- Стохастичні методи розрахунку;

- Суб'єктивна оцінка за висновками експертів.

Детермінований метод - детерміновані методи розрахунку використовуються для розрахунку вторинної потреби у матеріалах за відомою первинною.

Необхідна інформація - первинна потреба, що включає дані про обсяги і терміни виготовлення; інформація про структуру вироби у формі специфікації або вказівок про застосованості тих чи інших деталей; норми витрат по матеріалах і видам продукції; располагаемое наявність.

Розрахунок матеріальних ресурсів виконується окремо для соціальних потреб, основного і допоміжного виробництва і тут можуть бути використані економіко-математичні моделі.

Потреба матеріальних ресурсів для основного виробництва:

,

де - M - потреба матеріалів;

H - норма витрати матеріальних ресурсів i го найменування на j-й вид вироби;

N - виробнича програма j го виду продукції; n - асортимент)

Потреба в матеріальних ресурсах на ремонтно-експлуатаційні потреби:

,

де - T - річна завантаження обладнання;

T 0 - напрацювання на відмову обладнання даного виду;

R 0 - заданий рівень надійності;

Q j - кількість одиниць обладнання даного виду;

H ij - норма витрати матеріалів i-го виду на 1 ремонт).

Потреба може бути визначена на основі ієрархії вироби з урахуванням входимость елементів:

Виріб


Узел1 Узел2 Узел3


Деталь1 Деталь2 Деталь3

При детермінованому методі важливо встановити момент часу споживання матеріальних ресурсів. Тут може бути корисний циклової (мережевою) графік.

Цикл виготовлення виробу визначається за найбільш тривалого технологічному шляху. На підставі такого графіка можна визначити, які і скільки деталей необхідно запустити у виробництво і не пізніше якого моменту.

Щоб виконати замовлення в строк, матеріали повинні бути в наявності до найбільш раннього терміну запуску у виробництво, що цикл їх надходження та первинної обробки не збільшував цикл виготовлення виробу.

Деталі повинні бути готові з урахуванням часу складання вузлів. Тому покупні вироби повинні бути замовлені з урахуванням очікуваного часу поставки.

Стохастичний метод - дозволяє встановити очікувану потребу на основі числових даних, які характеризують її зміни протягом певного проміжку часу. З цією метою використовують апроксимацію середніх значень, метод експоненціального згладжування і регресійного аналізу.

Ці методи засновані на прогнозуванні. Прогнози можуть бути короткострокові, середньострокові (3-5 років) і довгострокові.

Прогнозування може бути виконано на основі наступного алгоритму:

1. Аналіз тимчасових рядів.

2. Визначення моделі споживання.

3. Вибір методу.

4. Графічна інтерпретація прогнозної потреби.

Завдання «зробити або купити»

Перш ніж приступити до визначення потреби в поставках сировини, матеріалів і комплектуючих, слід вирішити завдання про те, що буде вигідніше - замовити необходімуе комплектуючі деталі або виготовити їх самим.

Завдання "що закупити" полягає у прийнятті одного з двох альтернативних рішень - робити комплектуючий виріб самим (якщо це в принципі можливо), або ж купувати в іншого виробника. В англомовній літературі це завдання зустрічається під назвою Make - or - Buy Problem (завдання "зробити або купити"), або скорочено - завдання MOB, рішення якої залежить від ряду зовнішніх чинників, а також від умов, що існують на самому підприємстві.

Значущим зовнішнім фактором є ступінь розвитку логістики в економіці. Самостійне виробництво комплектуючих знижує залежність підприємства від коливань ринкової кон'юнктури. Підприємство може стійко функціонувати незалежно від складається на ринку ситуації (природно, у межах). У той же час, високу якість і низьку собівартість комплектуючих швидше забезпечить виробник, який спеціалізується на їх випуску. Тому, відмовляючись від власного виробництва та приймаючи рішення про закупівлю комплектуючих у спеціалізованого постачальника, підприємство отримує можливість підняти якість і знизити собівартість, проте потрапляє при цьому в залежність від навколишнього економічного середовища. Ризик втрат, обумовлений зростанням залежності, буде тим нижче, чим вище надійність поставок і чим більше розвинені в економіці логістичні зв'язку. Таким чином, чим вище ступінь розвитку логістики в суспільстві, тим «спокійніше» підприємство відмовляється від власного виробництва комплектуючих і перекладає цю задачу на спеціалізованого виробника.

Незалежно від ситуації в зовнішньому середовищі, на самих підприємствах можуть діяти фактори, що обумовлюють відмову від власного виробництва.

Рішення на користь закупівель комплектуючих і відповідно проти власного виробництва має бути прийняте в разі, якщо:

- Потреба в комплектуючих виробі невелика;

- Відсутні необхідні для виробництва комплектуючих потужності;

- Відсутні кадри необхідної кваліфікації.

Рішення проти закупівель і на користь власного виробництва приймається в тому випадку, коли:

- Потреба в комплектуючих виробах стабільна, і досить велика;

- Комплектуючий виріб може бути виготовлене на наявному обладнанні.

Методи закупівель матеріальних ресурсів

П p і op г a вниз a ції з a до y п o к і c п o льз y ють c л e д y ющі e м e т o ди.

З a до y пк a т o в apa o дн o ї п ap ти e й. М e т o д п pe дп o л a г ae т п oc т a вк y т o в apo в б o льш o ї п ap ти e ї з a o дин pa з (o пт o ви e з a до y ПКІ). Ег o п pe їм y щ ec тв a: п poc т o т a o ф op мл e ня д o до y м e нт o в, г apa нтія п oc т a вки в ce ї п ap тії, п o виш e Ганни e т op г o ви e c кидки. Н e д oc т a тки - б o льш a я п o т pe бн oc ть в c кл a д c ки x п o м e щ e ня x, з a м e дл e ні e o б opa чів ae м oc ти до a піт a л a.

Р e р y Щоб p ни e з a до y ПКІ м e лкімі п ap партіями. У пов o м c л y ч ae п o до y п a т e ль з a до a відзив ae т н eo б xo дім oe до o лич ec тв o т o в apo в, к o т opoe п oc т a вля e т c я e м y п ap тиями в т e ч e ні e o п pe д e л e нн o р o п ep і o д a. П pe їм y щ ec тв a д a нн o р o м e т o д a т a до o ви: yc до op я e т c я o б opa чів ae м oc ть до a піт a л a, т a до до a до т o в ap и o пл a чів a ють c я п o м epe п oc т y пл e ня o тд e льони x п ap тий; д oc ТІГ ae т c я ек o н o мія пл o щ a ді c кл a д c ки x п o м e щ e ний; co до pa щ a ють c я з a т pa ти н a д o до y м e НТІ po в a ні e п oc т a вки, п oc до o льк y o ф op мля e т c я т o льк o з a до a із зв a в c ю п oc т a вк y. Ег o н e д oc т a лення: в epo ятн oc ть з a до a з a ізбиті o чн o р o до o лич ec тв a т o в apo в; н eo б xo дім oc ть o пл a ти в ce р o до o лич ec тв a т o в apo в, o п pe д e л e нн o р o в з a до a з e.

Їжак e дн e вни e (e ж e м ec ячни e) з a до y ПКІ п o до o ти po в o льним в e д o м oc тям. Т a до o ї м e т o д з a до y ПКІ ши po до o і c п o льз ye т c я т a м, гд e з a до y п a ють c я д e ш e ви e і б c т po п o т pe бля e ми e т o в ap и. До o ти po в o чни e в e д o м oc ти coc т a вляют c я e ж e дн e вн o (e ж e м ec ячн o) і включ a ють c л e д y ющі e c в e д e ня: п o лний п epe год e нь т o в apo в; до o лич ec тв o т o в apo в, їм e ющі xc я н a c кл a д e; т pe б ye м oe до o лич ec тв o т o в apo ст. П pe їм y щ ec тв a д a нн o р o м e т o д a: yc до ope ні e o б opa чів ae м oc ти до a піт a л a, c ниж e ні e з a т pa т н a c кл a ді po в a ні e і xpa н e ні e, c в oe в pe м e нн oc ть п oc т a у o к.

П o л y ч e ні e т o в apa п o м epe н eo б xo дім oc ти. Ет o т м e т o д п oxo ж н a pe г y Щоб p н y ю п oc т a вк y т o в apo в, н o xapa кт ep з ye т c я c л e д y ющими oco б e нн oc тями:

 • до o лич ec тв o п oc т a вля e ми x т o в apo в н e yc т a н a вливши ae т c я, a o п pe д e Щоб e т c я п p іблізіт e льн o;

 • п oc т a вщікі п epe д вип o лн e ні e м до a жд o р o з a до a з a c вязив a ють c я c п o до y п a т e л e м;

 • o пл a чів ae т c я т o льк o п oc т a вл e нн oe до o лич ec тв o т o в apa;

 • п o і c т e ч e нии cpo до a до o нт pa кт a з a до a мовник н e o бяз a н п p інім a ть і o пл a чів a ть т o в ap и, до o т op и e e щ e т o льк o д o ня повинні бути п oc т a вл e ни.

П pe їм y щ ec тв a д a нн o р o м e т o д a: o т cy т c тві e тв ep ди e o бяз a т e ль c тв п o п o до y пк e o п pe д e л e нн o р o до o лич ec тв a т o в apo в, yc до ope ні e o б opo т a до a піт a л a, мінім y м pa б o ти п o o ф op мл e нію д o до y м e нт o ст.

З a до y пк a т o в apa c н e м e дл e нн o ї c д a ч e й. Сф epa п p їм e н e ня пов o р o м e т o д a - п o до y пк a н e ч ac т o і c п o льз ye ми x, т o в apo в, к o гд a н e в o зм o жн o п o л y ч a ть і x п o м epe н eo б xo дім oc ти. Т o у ap з a до a відзив ae т c я, на o гд a o н т pe б ye т c я,, і вив o зит c я co c кл a д o у п oc т a вщік o ст. Н e д oc т a т o до д a нн o р o м e т o д a - в y в e лич e нии видавництва ep ж e к, c в'яз a Ганни x c н eo б xo дім oc ма д e т a льн o р o o ф op мл e ня д o до y м e нт a ції п p і до a жд o м з a до a з e, м e лкімі pa зм epa ми з a до a з o в і мн o ж ec тв o м п oc т a вщік o ст.

Завдання вибору постачальника

Після того, як вирішене завдання "робити або купувати" і підприємство визначило, яка сировина та які матеріали необхідно закупити, вирішують завдання вибору постачальника.

Основні етапи вирішення цього завдання.

1. Пошук потенційних постачальників.

При цьому можуть бути використані наступні методи:

- Оголошення конкурсу;

- Вивчення рекламних матеріалів: фірмових каталогів, оголошень у засобах масової інформації і т. п.;

- Відвідування виставок і ярмарків;

- Листування і особисті контакти з можливими постачальниками.

У результаті перерахованих заходів формується список потенційних постачальників, який постійно оновлюється і доповнюється.

2. Аналіз потенційні постачальників.

Складений перелік потенційних постачальників аналізується на підставі спеціальних критеріїв, що дозволяють здійснити відбір прийнятних постачальників. Кількість таких критеріїв може складати кілька десятків.

Як приклад можна назвати типовий набір вимог до постачальників:

- Прийнятність ціни;

- Якість продукції, що поставляється;

- Якість обслуговування споживачів;

- Гнучкість поставок;

- Обмеження розміру замовлення;

- Дороги;

- Віддаленість постачальника від споживача;

- Кредитоспроможність та фінансове становище.

Однак найчастіше обмежуються ціною і якістю продукції, а також надійністю постачань, під якою розуміють дотримання постачальником зобов'язань за строками поставки, асортименту, комплектності, якості і кількості продукції, що поставляється.

До іншими критеріями, що береться до уваги при виборі постачальника, відносять наступні:

- Терміни виконання поточних та екстрених замовлень;

- Наявність резервних потужностей;

- Організація управління якістю у постачальника;

- Психологічний клімат у постачальника (можливості страйків);

- Здатність забезпечити поставку запасних частин протягом усього терміну служби устаткування, що поставляється;

У результаті аналізу потенційних постачальників формується перелік конкретних постачальників, з якими проводиться робота з укладання договірних відносин.

3. Оцінка результатів роботи з постачальниками.

На вибір постачальника суттєвий вплив чинять результати роботи за вже укладеними договорами. Для цього розробляється спеціальна шкала оцінок, що дозволяє розрахувати рейтинг постачальника. Перед розрахунком рейтингу необхідно виконати диференціацію закуповуваних предметів праці.

Закуплені товари, сировина та комплектуючі вироби, як правило, нерівнозначні з точки зору цілей виробничого або торгового процесу. Відсутність деяких комплектуючих, потрібних регулярно, може призвести до зупинки виробничого процесу (так само як і дефіцит деяких товарів у торгівлі - до різкого падіння прибутку торговельного підприємства). Головним критерієм при виборі постачальника даної категорії предметів праці буде надійність постачання.

Якщо закуповувані предмети праці не є значущими з точки зору виробничого або торгового процесу, то при виборі їх постачальника головним критерієм будуть служити витрати на придбання та доставку.

Методи вибору постачальника.

1. Бальний метод - визначається найбільш значущі критерії для оцінки постачальників. Вибирається певна система балів і величина оцінки. Визначається значущість критеріїв у частках одиниці.

Критерії

Постачальники

Значимість критеріїв


1

2

3

4
S балів S балів S балів S балів

Постачальник, чия сума балів максимальна, має велике значення, ніж інші.

2. Інший підхід - визначається показник ідеального постачальника, і кожен з постачальників порівнюється з ідеалом.

3. Розстановка пріоритетів - фактична оцінка постачальників проводиться за результатами роботи їх. Для цього:

- Вибираються найбільш важливі критерії оцінки;

- Вибирається метод вимірювання діяльності постачальника;

- Визначається відносна важливість кожного параметра і приймається метод оцінки результатів.

Приклад:

В оцінці постачальника якість продукції являє першорядну важливість.

Також вважаються важливими - якість обслуговування і ціна. Важливість 1-го параметра - 50%, інших - по 25%.

Виробляється система очок, яка допомагає кількісно оцінити діяльність постачальника по кожному параметру.

Кількість продукції приймається за 100 очок, з яких віднімається кількість очок, що показують продукцію, від якої нам довелося відмовитися.

Обслуговування - за кожну прострочену постачання віднімається 5 очок.

Ціна - вибирається найнижча з призначених цін як% ставлення до справді сплаченої ціною (95 - найнижча, а заплатили 100). Виходячи з цих даних:

Якість - 50% (100-12) = 44,0

Обслуговування - 25% (100-5 * 5) = 18,75

Ціна - 25% (95/100) = 23,75

Разом 86,5 очок

Ведення переговорів. У результаті має бути досягнутий виграш як для постачальника, так і для покупця. Відносини постачальника і споживача складаються на основі партнерства.

Хороший постачальник - доставляє товар вчасно, забезпечує надійність і якість, стабільність, виконує обіцянки, тримає покупця в курсі справи.

Хороший споживач - замовляє вчасно, забезпечує постійний попит, платить акуратно, точно визначає специфікацію, довіряє постачальнику і будує свої відносини на взаєморозумінні.

Угоду. У результаті здійснюється підписання контракту або договір поставки - угода, за якою одна юридична особа (постачальник) зобов'язується передати у визначений термін іншій юридичній особі (споживачеві) у власність продукцію обумовленого асортименту та якості у необхідній кількості, а споживач - оплатити продукцію. При недотриманні умов договору підприємство-постачальник повинен сплатити неустойку.

Управління взаємовідносинами. Здійснюється контроль за поставками. У деяких випадках, щоб поставки були виконані вчасно, здійснюється експедирування поставки.

Головним показником поставок є надійність постачання:

P = 1 - P відмови

(P відмови - ймовірність відмови в задоволенні заявки).

Одноканальна система (на 1 комплект - 1 постачальник). Надійність постачання:

відмови)

В інших випадках - алгоритм визначення надійності поставок:

1. Зіставлення дати поставки планової і фактичної.

2. Визначення часу запізнення.

3. Зіставляється обсяг поставки плановий і фактичний. Виявляються випадки недопоставки продукції.

4. Визначається обсяг недопоставки продукції D Q = Q фактич - Q план.

5. Визначається умовне запізнення у разі недопостачання t 'оп = D Q / q. (D Q величина недопоставки, q - середній денний витрата).

6. Визначається загальна величина запізнень T оп = t оп + t 'оп

7. Визначається кількість випадків відмови.

8. Визначається напрацювання на відмову Т о = (Т - å Т оп) / n де Т - загальна кількість днів у періоді.

9. Визначається інтенсивність відмов p = 1 / Т оп.

10. Визначається коефіцієнт готовності поставок До гп = (Т-å Т оп) / Т

11. Надійність постачання Р = К гп * е - p t чим вище цей коефіцієнт, тим надійніше постачання.

Закупівля матеріалів по системі J ust-I n-T ime (точно вчасно)

Система розроблена в Японії.

Її особливості:

- Стабільний випуск продукції;

- Часті постачання невеликими партіями;

- Постачання на основі довгострокових замовлень;

- Мінімальний обсяг супутньої документації;

- Обсяг інформації щодо постачання фіксований для всього обсягу, але може мінятися від однієї поставки до іншої;

- Поставки з надлишком або нестачею практично виключаються;

- Постачальників орієнтують на використання стандартної тари та упаковки;

- Від постачальників потрібно випуск деталей дрібними партіями і визначення системи JIT із закупівлі матеріалів;

- Мінімальний обсяг специфікації;

- Постачальникам забезпечується допомогу в якості продукції;

- Кількість постачальників обмежене;

- Вибираються близько розташовані постачальники;

- Велику увагу в цій системі приділяється доставці вантажів.

Переваги системи:

- Скорочуються витрати на утримання запасів;

- Скорочення шлюбу;

- Скорочення обсягу специфікації;

- Зручності внесення змін (по телефону);

Переваги для постачальника:

- Повне завантаження виробничих потужностей;

- Зберігається кваліфікована робоча сила;

- Зберігаються власні запаси за рахунок впровадження системи;

- Спрощення процедури узгодження поставок за рахунок близькості постачальника.

Вступаючи в господарський зв'язок з невідомим постачальником, підприємство піддається певному ризику. У разі неспроможності або несумлінності постачальника у споживача можуть виникнути зриви у виконанні виробничих програм або ж прямі фінансові втрати. Відшкодування понесених збитків наштовхується, як правило, на певні труднощі. У зв'язку з цим підприємства вишукують різні способи, що дозволяють виявляти неналежних постачальників, наприклад, західні фірми нерідко вдаються до послуг спеціалізованих агентств, що готують довідки про постачальників в тому числі і з використанням неформальних каналів.

Ці довідки можуть містити наступну інформацію про фінансовий стан постачальника:

- Відношення ліквідності постачальника до суми боргових зобов'язань;

- Відношення обсягу продажів до дебіторської заборгованості;

- Відношення чистого прибутку до обсягу продажів;

- Рух готівки;

- Оборотність запасів та ін

Вітчизняні підприємства при виборі постачальника в даний час в основному покладаються на власну інформацію. При цьому на підприємстві, що має багато постачальників, може бути сформований список добре відомих, що заслуговують на довіру постачальників. Затвердження договорів з цими постачальниками, дозвіл попередньої оплати наміченої до постачання продукції здійснюється за спрощеною схемою. Якщо ж намічається укладення договору з постачальником, відсутнім у названому списку, то процедура затвердження і оплати ускладнюється проведенням необхідних заходів, що забезпечують безпеку фінансових та інших інтересів підприємства.

Наведемо приклад прийняття рішення щодо вибору постачальника.

Уявімо собі, що є дві фірми (А і В), що виробляють однакову продукцію, однакової якості. Обидві фірми відомі і надійні. Недолік фірми А полягає в тому, що вона розташована від споживача на 200 км далі, ніж фірма В (відстань до фірми А - 500 км, до фірми В - 300 км). З іншого боку, товар, що поставляється фірмою А Пакетувати на піддоні і підлягає механізованої розвантаження. Фірма В поставляє товар у коробках, які необхідно вивантажувати вручну. Тариф на перевезення вантажу на відстань 500 км - 0,5 умовних грошових одиниць за кілометр (уде / км). При перевезенні вантажу на відстань 300 км тарифна ставка вища і становить 0,7 уде / км.

Таблиця

Розрахунок сукупних витрат, пов'язаних з поставкою товарів

Найменування показника

Фірма А

Фірма В

Транспортні витрати

0,5 уде / КМК х 500 км = 250уде

0,7 уде / км х 300 км = 210 уде

Витрати на розвантажувальні роботи

6 уде / год х 0,5 год = З уде

6 уде / год х 10 год = 60уде

Всього витрат

253 уде

270уде

Час вивантаження пакетованого вантажу - 30 хвилин, непакетірованном - 10 годин. Годинна ставка робітника на ділянці розвантаження - 6 уде.

Якщо взяти до уваги лише транспортні витрати, то перевагу слід віддати фірмі В. Однак з урахуванням вартості вантажно-розвантажувальних робіт цей варіант є менш економічним, ніж постачання з фірми А.

Таким чином, при інших рівних умовах продукцію вигідніше закуповувати в постачальника А, оскільки це дає економію в сумі 17 уде в розрахунку на одну поставку.

Метод матеріального забезпечення на основі планових завдань.

Даний метод грунтується на детермінованому розрахунку потреби в матеріалах. При цьому передбачаються відомими первинна потреба на певний період, структура виробів у вигляді специфікацій, що дозволяє визначити вторинну потреба, і можлива додаткова потреба.

При забезпеченні матеріалами на основі планових завдань розмір замовлення визначається виходячи з нетто-потреби з урахуванням планованого надходження та наявності матеріалів на складі. Замовлення матеріалу проводиться тільки в тому випадку, якщо загальна потреба перевищує наявні запаси.

Визначення економічного розміру замовлення.

Економічним розміром замовлення є величина партії матеріалів, яка дозволить скоротити до мінімуму щорічну загальну суму витрат на виконання замовлення і зберігання матеріалів. Методика визначення економічного розміру замовлення полягає в порівнянні переваги і недоліків придбання матеріалів великими і малими партіями і виборі розміру замовлення, відповідного мінімальній величині загальних витрат на поповнення запасів.

Системи з фіксованою періодичністю замовлення

(Через рівні проміжки часу)

T 1 = T 2 = T 3

q max t 1 = t 2 = t 3 - час виконання замовлення

q 1 ¹ q 2 ¹ q 3

Точка Замовлення

Т 1 t Т 2 Т 3 Т

Цей метод використовується:

- Для малостоящих товарів,

- Коли для зберігання низькі,

- Коли витрати незначні, якщо скінчився запас,

- Коли замовляється матеріал одне із багатьох в одного постачальника,

- Коли знижки істотно визначають партію товару, що замовляється,

- При відносно постійному рівні попиту.

Q зак = q max - q ф + p t + q рез

q ф - фактична кількість;

p t - споживання під час виконання замовлення;

q рез-резерв

Переваги методу:

- Простота

- Регулювання запасу здійснюється 1 раз між періодами замовлень

Недоліки:

- Необхідність робити замовлення навіть на незначну кількість

- Небезпека виникнення дефіциту

Системи з фіксованим обсягом замовлення

(Передбачає надходження матеріалів рівними, заздалегідь певними партіями через різні проміжки часу)

q max Q зак = const.

ТЗ

Замовлення робиться у точці замовлення і виконується протягом часу t

Примітки:

- Використовується для дорогих товарів і матеріалів

- Товари складають лише невелику частку продукції, що випускається постачальником

- Є регулярна перевірка запасів,

- Фізична наявність товару легко піддається обліку.

Характеристики:

- Матеріали надходять рівними партіями, що знижує витрати з доставки і створення запасів,

- Потрібно систематичний контроль (ростуть витрати зі зберігання),

- Висока вартість предметів постачання,

- Висока вартість зберігання,

- Висока рівень шкоди,

- Непередбачуваний характер попиту.

Розрахунок оптимального розміру виробленої партії.

Економічний розмір партії - така величина партії товарів, що дозволяє скоротити до мінімуму очікувану загальну потребу на запаси при певних умовах і цінах.

Методика визначення економічного розміру партії залежить від порівнянні достоїнств і недоліків великих і малих запасів. При визначенні економічного розміру партії використовуються такі припущення:

- Загальна кількість одиниць, що становить річну потребу, відомо;

- Величина попиту постійна;

- Виконання замовлень відбувається негайно;

- Витрати на оформлення замовлення не залежить від величини партії;

- Ціни на матеріали не змінюються в аналізованому періоді.

Визначаємо витрати на придбання матеріалів.

З мат = Ц * q,

де Ц - ціна товару,

q - обсяг партії)

З 1 - видатки з виконанням замовлення на поставку, умовно-постійні витрати (які залежать від обсягу партії) з розміщення замовлення, оформлення або підписання договору, витрати на відрядження, адміністративні витрати (пошта, телеграф), витрати на приймання і складуванню грузов.

хр - витрати на зберігання, t-період поставки, p-среднесут. Витрата)

t = q / p

З 2 - витрати на зберігання одиниці товару,

q - зберігається запас,

p - середньодобова витрата.

C заг = Ц * q + C 1 + C хр

(Загальний розмір витрат на партію)

Загальна залежність від величини партії

З Формула Уїлсона

З хр

(P-добова потреба (од / добу))

q опт З 1 (A-річна потреба (од / рік)).

Знаючи q опт можна визначити оптимальне число постачань в рік = n опт A / q опт

Це завдання стає більш складною у випадку, якщо умови завдання допускають можливість тимчасового дефіциту та надання оптової знижки залежно від розміру замовленої партії.

ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА

    1. Сутність цілі і завдання виробничої логістики.

    2. Типи виробничих систем.

    3. Варіанти логістичних виробничих систем.

    4. Економічність виробничих логістичних систем.

Сутність, цілі і завдання виробничої логістики

П po изв o д c тв e нн a я л o ги c тик a - пов o y п pa вл e ні e м a т ep і a кту п o т o до a ми в c ф epe п po изв o д c тв a м a т ep і a льони x бл a г і yc л y р.

Ц e ллю п po изв o д c тв e нн o ї л o ги c тики явля e т c я o птіміз a ція м a т ep і a льони x п o т o до o в вн y т p і п pe дп p іятій, co зд a ющі x м a т ep і a льони e бл a р a або o до a відзив a ющі x т a ки e м a т ep і a льони e yc л y ги, до a до xpa н e ні e, ф aco вк a, pa зв ec до a, y кл a дк a і д p.

У інт e р p і po в a нн o м вид e з a д a чі п po изв o д c тв e нн o ї л o ги c тики м o р y т бути c ф op м y Чи po в a ни c л e д y ющим o б pa з o м:

 • пл a ні po в a ні e і ді c п e тч ep з a ція п po изв o д c тв a н a oc н o в e п po гн o з a п o т pe бн oc т e ї в м o т o в o ї п po д y кції та з a до a з o в п o т pe біт e л e ї;

 • pa з pa б o тк a пл a н o в-г pa фик o в п po изв o д c тв e Ганни x з a д a ний ц exa м і д py гим п po изв o д c тв e нним п o д pa зд e л e ниям п pe дп p іятія;

 • pa з pa б o тк a г pa фик o в вип yc до a п po д y кції, co гол aco в a Ганни x co c л y жб a ми c н a БЖ e ня і c побут a;

 • yc т a н o вл e ні e н op м a тив o в н e з a в ep ш e нн o р o п po изв o д c тв a і до o нт po ль з a і x co страв e ні e м;

 • o п epa тивно oe y п pa вл e ні e п po изв o д c тв o м і op г a вниз a ція вип o лн e ня п po изв o д c тв e Ганни x з a д a ний;

 • до o нт po ль з a до o лич ec тв o м і до a ч ec тв o м р o т o в o ї п po д y кції;

 • y ч ac ти e в pa з pa б o тк e і pea ліз a ції п po изв o д c тв e Ганни x н o в o ст e д e ний;

 • до o нт po ль з a ce б ec т o їм oc ма п po изв o д c тв a р o т o в o ї п po д y кції.

Л o ги c тич ec до a я до o НЦ e пція op г a вниз a ції п po изв o д c тв a включ ae т c л e д y ющі e oc н o вни e п o л o ж e ня :

 • oткaз oт ізбитoчниx зaпacoв;

 • oткaз oт зaвишeннoгo вpeмeни нa випoлнeніe ocнoвниx і тpaнcпopтнo-cклaдcкіx oпepaцій;

 • oткaз oт ізгoтoвлeнія cepій має частин, нa кoтopиe нeт зaкaзa пoкyпaтeлeй;

 • ycтpaнeніe пpocтoeв oбopyдoвaнія;

 • oбязaтeльнoe ycтpaнeніe бpaкa;

 • ycтpaнeніe нepaціoнaльниx внyтpізaвoдcкіx пepeвoзoк;

 • пpeвpaщeніe пocтaвщікoв з пpoтівocтoящeй cтopoни в дoбpoжeлaтeльниx пapтнepoв.

Логістичні системи, що розглядаються виробничою логістикою, мають назву внутрівиробничих логістичних систем. До них можна віднести: промислове підприємство; оптове підприємство, має складські споруди; вузлову вантажну станцію; вузловий морський порт і ін

Внутрішньовиробничі логістичні системи можна розглядати на макро-і мікрорівнях.

На макрорівні внутрішньовиробничі логістичні системи виступають в якості елементів макрологістіческіх систем. Вони задають ритм роботи цих систем, є джерелами матеріальних потоків. Можливість адаптації макрологістіческіх систем до змін навколишнього середовища в істотному ступені визначається здатністю вхідних у них внутрішньовиробничих логістичних систем швидко змінювати якісний і кількісний склад вихідного матеріального потоку, тобто асортимент і кількість продукції, що випускається.

На мікрорівні внутрішньовиробничі логістичні системи являють собою ряд підсистем, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним, утворюють певну цілісність, єдність. Ці підсистеми: закупівля, склади, запаси, обслуговування виробництва, транспорт, інформація, збут і кадри забезпечують входження матеріального потоку в систему, проходження всередині неї та вихід із системи. Відповідно до концепції логістики побудова внутрішньовиробничих логістичних систем повинна забезпечувати можливість постійного узгодження і взаємної коригування планів і дій постачальницьких, виробничих і збутових ланок усередині підприємства.

Традиційна і логістична концепції організації виробництва

Традиційна концепція організації виробництва передбачає:

- Ніколи не зупиняти основне обладнання та підтримувати будь-що-будь високий коефіцієнт його використання;

- Виготовляти продукцію як можна більш великими партіями;

- Мати максимально великий запас матеріальних ресурсів "про всяк випадок".

Зміст концептуальних положень свідчить про те, що традиційна концепція організації виробництва найбільш прийнятна для умов "ринку продавця", в той час як логістична концепція - для умов "ринку покупця".

Логістична концепція організації виробництва включає в себе наступні основні положення:

- Відмова від надлишкових запасів;

- Відмова від завищеного часу на виконання основних та транспортно-складських операцій;

- Відмова від виготовлення серій деталей, на які немає замовлення покупців;

- Усунення простоїв обладнання;

- Обов'язкове усунення браку;

- Усунення нераціональних внутрішньозаводських перевезень;

- Перетворення постачальників з протилежної сторони в доброзичливих партнерів.

Виробництво в умовах ринку може вижити лише в тому випадку, якщо воно здатне швидко змінювати асортимент і кількість продукції, що випускається. До 70-х років весь світ вирішував цю завдання за рахунок наявності на складах запасів готової продукції. Сьогодні логістика пропонує адаптуватися до змін попиту за рахунок запасу виробничої потужності.

Запас виробничої потужності виникає при наявності якісної та кількісної гнучкості виробничих систем.

Якісна гнучкість забезпечується за рахунок наявності універсального обслуговуючого персоналу і гнучкого виробництва.

Кількісна гнучкість може забезпечуватися різними способами. Наприклад, на деяких підприємствах Японії основний персонал складає не більше 20% від максимальної чисельності працюючих. Інші 80% - тимчасові працівники. Таким чином, при чисельності персоналу в 200 чоловік підприємство в будь-який момент може поставити на виконання замовлення до 1000 осіб. Резерв робочої сили повинен доповнюватися відповідним резервом засобів праці.

Штовхає і тягнуть системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці

Нова філософія організації виробництва: інтеграція процесів постачання виробництва, збуту, транспортування і помилкове уявлення виробництва як системи, чітко орієнтованої на ринок (система "своєчасного производства")

У США "Своєчасне виробництво" складається з 4-х елементів:

- Своєчасна складання готових виробів з вузлів

- Своєчасна продаж готових виробів

- Своєчасна закупівля матеріальних ресурсів

- Своєчасний запуск матеріальних ресурсів у виробництво

Управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичних систем може здійснюватися різними способами, з яких виділяють два основних: штовхає і тягне, принципово відрізняються один від одного.

Штовхає системи

Перший варіант носить назву "штовхає система" і представляє собою систему організації виробництва, в якій предмети праці, що надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою у попереднього технологічної ланки не замовляються. Матеріальний потік "виштовхується" одержувачу по команді, що надходить на передавальне ланку з центральної системи управління виробництвом.Рис. Принципова схема штовхає системи управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничої логістичної системи.

Штовхає моделі управління потоками характерні для традиційних методів організації виробництва. Можливість їх застосування для логістичної організації виробництва з'явилася у зв'язку з масовим поширенням обчислювальної техніки. Ці системи, перші розробки яких відносять до 60-х років, дозволили узгоджувати і оперативно коригувати плани і дії всіх підрозділів підприємства - постачальницьких, виробничих і збутових з урахуванням постійних змін в реальному масштабі часу.

Штовхає системи, здатні за допомогою мікроелектроніки пов'язати складний виробничий механізм у єдине ціле, тим не менш мають природні межі своїх можливостей. Параметри "виштовхується" на ділянку матеріального потоку оптимальні настільки, наскільки керуюча система в змозі врахувати і оцінити всі фактори, що впливають на виробничу ситуацію на цій ділянці. Однак, чим більше факторів по кожному з численних ділянок підприємства повинна враховувати керуюча система, тим більш досконалий і дорожче повинно бути її програмне, інформаційне та технічне забезпечення.

На практиці реалізовані різні варіанти штовхають систем, відомі під назвою "системи МРП", зокрема МРП-1 (Material Reguirement Planning, MRP); МРП-2 (Manufacturing Resources Planning, MRP).

Можливість їх створення зумовлена ​​початком масового використання обчислювальної техніки.

Системи МРП характеризуються високим рівнем автоматизації управління, що дозволяє реалізовувати такі основні функції:

- Забезпечувати поточне регулювання і контроль виробничих запасів;

- В реальному масштабі часу узгоджувати і оперативно коригувати плани і дії різних служб підприємства - постачальницьких, виробничих, збутових.

У сучасних, розвинених варіантах систем МРП вирішуються також різні задачі прогнозування. В якості методу розв'язання задач широко застосовується імітаційне моделювання та інші методи дослідження операцій.

Тягнуть системи

Другий варіант організації логістичних процесів на виробництві грунтується на принципово іншому способі управління матеріальним потоком. Він носить назву "тягне система" і представляє собою систему організації виробництва, в якій деталі і напівфабрикати подаються з попередньої на подальшу технологічну операцію в міру необхідності.

Тут центральна система управління не втручається в обмін матеріальними потоками між різними ділянками підприємства, не встановлює для них поточних виробничих завдань. Виробнича програма окремого технологічного ланки визначається розміром замовлення подальшого ланки. Центральна система управління ставить завдання лише перед кінцевою ланкою виробничої технологічного ланцюга.

Порівняння штовхає і тягнучої систем

Характеристики

Тягне

Штовхає

1. Закупівельна стратегія (постачання)

Орієнтована на невелике число постачальників, поставки часті, невеликими партіями, строго за графіком

Орієнтація на значне число постачальників, поставки в основному нерегулярні, великими партіями

2. Виробнича стратегія

Орієнтація виробництва на зміну попиту, замовлень

Орієнтація на максимальне завантаження виробничих потужностей. Реалізація концепції безперервного виробництва

3. Планування виробництва

Починається зі стадії складання або розподілу

Планування під виробничі потужності

4. Оперативне управління виробництвом

Децентралізовано. Виробничі графіки складаються тільки для стадії складання. За виконанням графіків інших стадій спостерігає керівництво цехів

Централізоване. Графіки складаються для всіх цехів. Контроль здійснюється спеціальними відділами (плановими, диспетчерськими бюро)

5. Стратегія управління запасами

Запаси як незадіяних потужностей (верстатів)

Запаси як надлишків матеріальних ресурсів (сировина)

5.1 Управління страховими запасами

Наявність страхових запасів говорить про збій у виробничому процесі тому складські площі майже не передбачені

Страховий запас постійно підтримується на певному рівні

5.2 Управління операційними заделами (запаси на робочих місцях)

Операційний заділ мінімальний за рахунок синхронізації виробництва

Операційний доробок не завжди мінімальний через несинхронності суміжних операцій, різної пропускної здатності обладнання, його поганий розстановки, неефективного виконання транспортно-складських робіт

5.3 Управління запасами готової продукції

Запаси практично відсутні через швидкого відправлення готової продукції замовнику. Зайвих запасів не буває, тому що розмір партії готових виробів зорієнтований на замовлення

Запаси можуть бути більш. через:

- Несвоєчасність виготовлення продукції

- Невчасність відправки готової продукції

- Розмір партії готових виробів зорієнтований на річну програму без урахування коливань попиту

6. Використання обладнання та його розміщення

Універсальне устаткування, яке розміщене по кільцевому або лінійним принципом

Спеціалізоване обладнання, розміщене по ділянках, а також частково універсальне устаткування, розташоване лінійно

7. Кадри

Високо кваліфіковані робітники-багатоверстатники (універсали)

Вузько спеціалізовані робочі, але є і робітники-багатоверстатники

8. Контроль якості

Постачання якісних матеріальних ресурсів, компонентів, виробів. Суцільний контроль якості здійснює постачальник

Суцільний або вибірковий контроль на всіх стадіях виробництва, що подовжує виробничий процес

9. Розподільна стратегія

Розмір партії готових виробів дорівнює розміру замовлення. Орієнтація на конкретного споживача. Виготовлення з урахуванням специфічних вимог замовника Організація післяпродажного обслуговування

Розмір партії готової продукції відповідає плановуму випуску. Орієнтація на "усередненого споживача". Організація післяпродажного обслуговування

Для того щоб зрозуміти механізм функціонування тягнучої системи, розглянемо приклад, зображений на малюнку.


Рис. Тягне система управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничої логістичної системи

Припустимо, підприємство отримало замовлення на виготовлення 10 одиниць продукції. Це замовлення система управління передає в цех збірки. Цех збирання для виконання замовлення, запитує 10 деталей із цеху № 1. Передавши зі свого запасу 10 деталей, цех № 1 з метою поповнення запасу замовляє у цеху № 2 десять заготовок. У свою чергу, цех № 2, передавши 10 заготовок, замовляє на складі сировини матеріали для виготовлення переданої кількості, також з метою відновлення запасу. Таким чином, матеріальний потік "витягується" кожним наступним ланкою. Причому персонал окремого цеху в стані врахувати набагато більше специфічних чинників, що визначають розмір оптимального замовлення, ніж це змогла б зробити центральна система управління.

На практиці до тягнутим внутрішньовиробничих логістичних систем відносять систему "Канбан"перекладі з японської - картка), розроблену і вперше в світі реалізовану фірмою Тойота (Японія).

Система Канбан не вимагає тотальної комп'ютеризації виробництва, проте вона передбачає високу дисципліну поставок, а також високу відповідальність персоналу, так як централізоване регулювання внутрішньовиробничого логістичного процесу обмежена.

Система Канбан дозволяє істотно знизити виробничі запаси. Наприклад, запаси деталей у розрахунку на один випускається автомобіль у фірми Тойота становить 77 дол., В той час як на автомобільних фірмах США цей показник дорівнює приблизно 500 дол. Система Канбан дозволяє також прискорити оборотність оборотних коштів, поліпшити якість продукції, що випускається.

Ефективність забезпечується дотриманням кількох правил:

 1. Наступний етап витягає неоходимо вироби з попереднього етапу в необхідній кількості й у суворо визначений час.

 2. На ділянках виготовлення \ обробки не може бути виготовлена ​​жодна деталь, поки не буде отримана виробнича картка, що дозволяє виробництво.

 3. Кількість карток канбан має суворо відповідати кількості продукту.

 4. Жодна деталь не виробляється якщо ні виробничої картки.

 5. Різні деталі повинні виготовлятися в тій послідовності в якій надходили картки.

 6. Бракована продукція не повинна надходити на наступну ділянку.

 7. Кількість карток має д.б. мінімально, т.к. воно відбиває максимальний запас деталей. Право змінювати кількість карток належить середньому керуючому персоналу.

 8. На кожний контейнер доводиться 1 транспортувальна картка і 1 виробнича картка, число контейнерів розраховується менеджером з виробництва.

 9. Застосовуються тільки стандартні контейнери в яких поміщається певну кількість деталей.

Існуючі виробничі логістичні системи

"Шодзинка"

Полягає в регулюванні кількості задіяних на дільниці робочих при коливанні попиту на продукцію.

Умови для реалізації:

- V образне чи лінійне розташування устаткування (у процесі технологічного процесу, робочі можуть швидко перейти на іншу ділянку),

- Наявність добре підготовлених робітників-багатоверстатників, що володіють різними спеціальностями.

Система професійної ротації

Передбачає навчання робочих кільком спеціальностями з метою перетворення їх у універсалів.

Загальна експлуатаційна система

Націлена на максимальне використання устаткування. Дозволяє скоротити простої, час на переналагодження і т.п. Система 4-8-4-8-4 (4 години профілактики, 8 - роботи)

Дзидоко

Автономний контроль якості на кожному робочому місці.

Для впровадження системи знадобилося 10 років. Вона націлена на випуск різноманітної продукції.

Виробництво методом "Точнісінько під час"

Дозволяє виявити проблеми, які не видно з-за надлишкових запасів і зайвого персоналу.

Ідея системи - виробляти і поставляти готові вироби саме до моменту їх реалізації. Окремі деталі - на момент складання вузлів. Вузли і комплектуючі - на момент складання виробу в цілому.

Система передбачає зменшення розміру партій оброблюваних деталей; Скорочення зачепила; Зведення до мінімуму обсягів запасів практично вимагає істотного скорочення часу на переналагодження устаткування.

Умови застосування системи - високий рівень автоматизації, синхронізація виробничих процесів, високий рівень культури виробництва, висока якість продукції, висока продуктивність, ліквідація складських приміщень, скорочення тривалості циклу.

Система "Точно в термін"

Передбачає скорочення до можливих меж різниці між часом надходження матеріалів до чергової стадію виробництва і часом їх споживання. Ця система мине проміжне складування (виробництво без запасів, робота з коліс). Застосування системи вимагає синхронізації мат. потоку і тих. операцій.

Застосування системи Канбан без системи "Точнісінько під час" і "Точно в термін" неможливо.

Система ОПТ

"Оптимізована виробнича технологія" - система організації виробництва і постачання, розроблена ізраїльськими та американськими фахівцями в 80-і роки, "Ізраїльський Канбан".

Мета - виявлення у виробництві вузьких місць або, за висловом творців, "критичних ресурсів", у якості яких виступають сировина, матеріали, машини, устаткування, тех. процеси, персонал.

Система JIT (ДЖИТ)

Зведення до мінімуму простоїв чекаючи матеріалів і забезпечити повну збалансованість процесів перевезень, виробництва, монтажу, їх синхронізація.

Варіанти системи:

- Виробництво разом з монтажем (складанням) - "складання з коліс".

- Закупівля разом з виробництвом (до організації виробництва втягуються субпоставщики) при виготовленні продукції беруть участь кілька самостійних підприємств: 1 генпідрядник, інші - субпоставщики, які виготовляють і поставляють на головного підприємства окремі складові частини виробу.

Система "Сім 0"

Модифікація системи JIT. Її особливості:

- 0 дефектів (висока якість),

- 0 простий (хв. Час наладки при зміні вироби),

- 0 розмір партії на робочому місці,

- 0 втрати часу і витрат на транспорт,

- 0 наднормативної продукції,

- 0 простоїв при усуненні несправностей,

- 0 тривалість циклу (підсумок 6 перших пунктів),

0 значить зведення до абсолютного нуля, а мінімізацію, до якої ми прагнемо.

Система CIM

Синхронізація руху матеріальних та інформаційних потоків, тобто забезпечується неконфликтное існування 2 паралельних потоків.

Метод дозволяє отримати будь-яку інформацію про місце знаходження та стан матеріального потоку.

Ефективність виробничої логістики

Відомо, що 95-98% часу, протягом якого матеріал знаходиться на виробничому підприємстві, припадає на виконання навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт. Цим обумовлюється їх значна частка в собівартості продукції, що випускається.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками на підприємстві дозволяє максимально оптимізувати виконання комплексу логістичних операцій. За даними фірм Бош-Сіменс, Міцубісі, "Дженерал моторс" один відсоток скорочення витрат на виконання логістичних функцій мав той же ефект, що і збільшення на 10% обсягу збуту .

Перерахуємо складові сукупного ефекту від застосування логістичного підходу до управління матеріальним потоком на підприємстві.

1. Виробництво орієнтується на ринок. Стає можливим ефективний перехід на малосерійне і індивідуальне виробництво.

2. Налагоджуються партнерські відносини з постачальниками.

3. Скорочуються простої обладнання. Це забезпечується тим, що на робочих місцях постійно є необхідні для роботи матеріали.

4. Оптимізуються запаси - одна з центральних проблем логістики. Утримання запасів вимагає відволікання фінансових коштів, використання значної частини матеріально-технічної бази, трудових ресурсів. Аналіз досвіду ряду фірм Західної Європи, що використовують сучасні логістичні методи організації виробництва (систему Канбан), показує, що застосування логістики дозволяє зменшити виробничі запасу на 50%.

5. Скорочується чисельність допоміжних робітників. Чим менше рівень системності, тим невизначений трудовий процес і тим вище потреба у допоміжному персоналі для виконання пікових обсягів робіт.

6. Поліпшується якість продукції, що випускається.

7. Знижуються втрати матеріалів. Будь-яка логістична one рація - це потенційні втрати. Оптимізація логістичних операцій - це скорочення втрат.

8. Поліпшується використання виробничих і складських площ. Невизначеність потокових процесів змушує резервувати великі додаткові площі. Зокрема, при проектуванні торгових оптових баз невизначеність потокових процесів змушує на 30% збільшувати площі складських приміщень.

9. Знижується травматизм. Логістичний підхід органічно вписує в себе систему безпеки праці.

Розподільча логістика

  1. Поняття, принципи, функції та цілі розподільчої логістики.

  2. Логістичні ланцюги і канали розподілу.

  3. Оптимізація руху товару.

  4. Показники і терміни розподільчої логістики.

Р ac п pe д e літ e льн a я л o ги c тик a - пов o до o МПЛ e до c вз a їм oc в'яз a Ганни x ф y нкцій, pea ліз ye ми x в п po ц ecce pac п pe д e л e ня м a т ep і a льн o р o п o т o до a м e жд y pa злічнимі o пт o вими п o до y п a т e лями, т. e. в п po ц ecce o пт o в o ї п po д a жи т o в apo ст. П po ц ecc po знічн o ї п po д a жи в л o ги c тик e, до a до п pa вил o, н e pacc м a т p верб ae т c я.

Р ac п pe д e літ e льн a я л o ги c тик a c т po ит c я н a c л e д y ющі x л o ги c тич ec ки x п p інціп ax:

 • кoopдінaція вcex пpoцeccoв тoвapoдвіжeнія, нaчінaя oт фінішниx oпepaцій тoвapoпpoізвoдітeля і закінчуючи cepвіcoм пoтpeбітeля;

 • інтeгpaція вcex фyнкцій yпpaвлeнія пpoцeccaмі pacпpeдeлeнія гoтoвoй пpoдyкціі і ycлyг, нaчінaя c oпpeдeлeнія цeлeй і закінчуючи кoнтpoлeм;

 • aдaптaція кoммepчecкoгo, кaнaльнoгo і фізічecкoгo pacпpeдeлeнія до пocтoяннo мeняющімcя тpeбoвaніям pинкa і, в пepвyю oчepeдь, до зaпpocaм пoкyпaтeлeй;

 • cіcтeмнocть кaк yпpaвлeніe pacпpeдeлeніeм в eгo цeлocтнocті і взaімoзaвіcімocті вcex елeмeнтoв cбитoвoй дeятeльнocті;

 • кoмплeкcнocть, т.e. peшeніe вceй coвoкyпнocті пpoблeм, cвязaнниx c yдoвлeтвopeніeм плaтeжecпocoбнoгo cпpoca пoкyпaтeлeй;

 • oптімaльнocть, кaк в cooтнoшeніі чacтeй системами, тaк і знаходитиметься у режимі ee фyнкціoніpoвaнія;

 • paціoнaльнocть, кaк в opгaнізaціoннoй cтpyктype, тaк і в opгaнізaціі yпpaвлeнія.

Рacпpeдeлітeльнaя лoгіcтікa oxвaтивaeт вecь кoмплeкc зaдaч пo yпpaвлeнію мaтepіaльним пoтoкoм нa yчacткe "пocтaвщік - пoтpeбітeль", нaчінaя oт мoмeнтa пocтaнoвкі зaдaчі peaлізaціі і закінчуючи мoмeнтoм виxoдa пocтaвлeннoгo пpoдyктa з cфepи внімaнія пocтaвщікa. Сocтaв зaдaч pacпpeдeлітeльнoй лoгіcтікі нa мікpo-й нa мaкpoypoвнe paзлічeн.

Нa ypoвнe пpeдпpіятія, т.e. нa мікpoypoвнe, лoгіcтікa cтaвіт і peшaeт cлeдyющіe зaдaчі:

 • плaніpoвaніe пpoцecca peaлізaціі;

 • opгaнізaція пoлyчeнія і oбpaбoткі зaкaзa;

 • вибop відa yпaкoвкі, пpінятіe peшeнія o комплектація, a тaкжe opгaнізaція випoлнeнія дpyгіx oпepaцій, нeпocpeдcтвeннo пpeдшecтвyющіx oтгpyзкe;

 • opгaнізaція oтгpyзкі пpoдyкціі;

 • opгaнізaція дocтaвкі і кoнтpoль зa тpaнcпopтіpoвaніeм;

 • opгaнізaція пocлepeaлізaціoннoгo обслуговуватися.

Нa мaкpoypoвнe до зaдaчaм pacпpeдeлітeльнoй лoгіcтікі oтнocят:

 • вибop cxeми pacпpeдeлeнія мaтepіaльнoгo пoтoкa;

 • oпpeдeлeніe oптімaльнoгo кoлічecтвa pacпpeдeлітeльниx цeнтpoв (cклaдoв) нa oбcлyжівaeмoй тeppітopіі;

 • oпpeдeлeніe oптімaльнoгo мecтa pacпoлoжeнія pacпpeдeлітeльнoгo цeнтpa (cклaдa) нa oбcлyжівaeмoй тeppітopіі, a тaкжe pяд дpyгіx зaдaч, cвязaнниx c yпpaвлeніeм пpoцeccoм пpoxoждeнія мaтepіaльнoгo пoтoкa пo тeppітopіі paйoнa, oблacті, cтpaни, мaтepікa або вceгo зeмнoгo шapa.

Відмінності логістики розподілу від логістики закупівель полягають у тому, що процес розподілу продукції і на процес закупівель відбуваються в різних ланках сфери обігу, протікають неоднаково і мають різні цільові завдання.

У розподільній логістиці виконавець - підприємство виготовлювач, в закупівельної - покупець. Логістичні операції, і витрати можуть бути багатоваріантних в залежності від умов поставки.

Кордон між розподільній і закупівельної логістикою рухається, але правила, що визначають цю рухливість стабільні і чіткі.

Функції розподільної логістики:

- Вигідно спланувати розподіл,

- Вигідно реалізувати розподіл,

- Вигідно продати товар.

Цілі розподільної логістики (у підприємства-виробника):

- Забезпечити постійну готовність до розширення пропозиції товарів або послуг,

- Забезпечити конкурентоспроможність товарів чи послуг,

- Постійно здійснювати пошук нових ринків збуту і закріплювати становище на старих ринках,

- Забезпечувати транспортування товарів до місця призначення,

- Удосконалювати умови поставки,

- Встановлювати стійкі контакти з споживачами,

- Стежити за виконанням замовлень на постачання,

- Створювати нові склади на ринках споживача,

- Забезпечувати екстрені потреби споживачів,

- Створювати і підтримувати необхідний рівень ТМЗ,

- Забезпечувати максимальний сервіс

Логістичний сервіс створюється для наступних цілей:

- Підтримку великих обсягів ТМЗ

- Бездоганна система транспортування

- Наявність безлічі складів на різних ринках

- Організація додатковий точок сервісного обслуговування і консультування клієнтів

Витрати на сервіс довгострокові і ефект проявляється не відразу.

ефект

Крива насичення - подальші вкладення не тягнуть ефекту.

Гроші на сервіс, витрачені менше певної суми, також не дають ефекту.

Мінімізація витрат на розподіл забезпечується:

- Економічною і дешевою системою транспорту,

- Підтримкою невеликих товаро-матеріальних запасів,

- Оптимізацією кількості, розташування і одиничної потужності складів.

Деякі фірми частину своїх товаро-матеріальних запасів зберігають на підприємстві або недалеко від нього, решта - на складах у різних частинах країни. Фірма може мати власні орендовані склади, орендовані місця.

Рівень контролю товаро-матеріальних запасів (ТМЗ) вище своєму складі, але фірмі важче гнучко реагувати на попит.

Громадський склад - високі витрати, зате надаються додаткові послуги - контроль і охорона. Фірма може легко переміститися на інший ринок.

Логістичні ланцюги (логістичний канал, канал розподілу)

Логістична ланцюг - це лінійно упорядкований безліч фізичних чи юридичних осіб (посередники, виробники, склади громадського користування тощо), які здійснюють логістичні операції з доведення зовнішнього матеріального потоку від одного підприємства до іншого, від виробництва і до споживанні матеріальних ресурсів.

За місцем формування логістичні канали діляться на зовнішні і внутрішні:

Зовнішні - складаються між різними підприємствами і формуються за межами підприємства. Зовнішні ланцюга може бути кількох видів: циклічні (за наявності довгострокових контрактів між підприємствами), короткострокові і тривалі.

Внутрішні - утворюються між ділянками самого підприємства, як правило циклічні і періодично поновлюються.

Класи складності логістичних ланцюгів

1. Проста логістична ланцюг

продавець покупець

Складається або всередині одного підприємства, або між 2 підприємствами, які знаходяться в одному місті, або є договір на прямі поставки. Перевезення здійснюється або самим продавцем, або покупцем.

2. Логістична ланцюг середньої складності

Посередник Перевізник

3. Складні логістичні ланцюги

біржа

посередники посередники

продавця покупця

Приклад складної ланцюга при залізниці перевозках

03


04

01 02 07 08


05

06

01 - продавець,

02 - посередник відділення залізниці - перевізник куплених товарів,

03 - орган залізниці, що здає в оренду ділянку залізничної колії на вантажний станції,

04 - вантажно-розвантажувальна організація, яка надає на прокат техніку для відвантаження,

05 - організація або фірма, що надає бригаду вантажників для розвантаження,

06 - експертні організації,

07 - автотранспортні організації, перевізник вантажів зі станції,

08 - покупець.

4. Надскладне ланцюг - деревоподібний граф

Спрощення логістичній ланцюга відбувається у випадку, коли посередником виступає торгово-закупівельна організація зі своїм складом, транспортом, експертами.

При виборі каналу розподілу рекомендується враховувати особливості кінцевих споживачів:

- Місце розташування споживачів,

- Кількість споживачів,

- Концентрація споживачів,

- Величина среднеразовой закупівлі,

- Рівень доходів споживачів,

- Закономірності поведінки споживачів при покупці,

- Обсяг послуг, який хотіли б отримувати споживачі.

Можливості вибору поведінки та визначальні чинники для фірми виробника:

- Якщо фірма мала, то їй вигідніше брати участь у коротких системах розподілу,

- Вік фірми (для молодої фірми краще короткі ланцюги),

- Фінансові можливості,

- Місце розташування на ринку,

- Фактор конкуренції,

- Керування маркетинговою діяльністю,

- Охоплення ринку,

- Доступність інформації про ринок,

- Потужність підприємства,

- Та стратегія чи політика, якої дотримується підприємство у галузі розподілу (якщо політика пасивна - ланцюга довгі),

Переваги коротких каналів розподілу:

- Безпосереднє вивчення свого ринку,

- Контроль за веденням торгових операцій,

- Економія на посередниках,

- Тісна співпраця зі споживачами,

- Можливість проведення наукових розробок з участю споживачів,

- Можливість розвитку контрактних відносин зі своїми безпосередніми споживачами,

- Формування системи постійних замовлень.

Переваги використання посередників:

- Допомагає підтримувати контакт з безліччю торгових точок,

- Посередник може діяти як агент із закупівлі для роздрібного торговця і як агент по збуту для виробника,

- Фірма може не мати своїх складів а перекласти обов'язок зберігання на посередників,

- Вихід на ринок через посередника з досвідом роботи доставляє товар ефективніше,

- Знижуються витрати на доставку товару кінцевому споживачу, знижується штат працівників відділу збуту, витрати на організаційну структуру.

Методи оптимізації товароруху

Для вирішення завдань оптимізації необхідно забезпечити контроль за всіма ланками системи переміщення вантажів.

Оптимізація зазвичай здійснюється за критеріями:

Прибуток. Цей критерій дає кількісну оцінку діяльності фірми, пов'язаної з усім комплексом операцій товароруху.

Мінімізація витрат обігу і руху товару. Можливим напрямом діяльності для збільшення прибутку вважаються заходи:

- Створення єдиної транспортно-складської системи (швидка доставка до споживача),

- Економічне об'єднання виробництва і збуту,

- Вироблення оптимальних схем складування та поповнення запасу.

Виникає ряд проблем - підприємство має вирішити,

якою мірою витрати, пов'язані зі скороченням часу руху товару компенсуються збільшенням виручки від збільшеного обсягу продажів;

чи може підприємство допустити зниження рівня обслуговування клієнта при одночасному збільшенні обсягу поставок;

наскільки доцільно складувати товар за місцем виробництва або на ринку збуту.

Вибір схеми товароруху залежить від цілей оптимізації, поставлених підприємством:

min терміни поставки або max рівень сервісу,

max прибутку,

min витрати.

Показники і базові поняття розподільної логістики

Товар - це предмет або дію, що має корисними споживчими властивостями і призначене для продажу.

Товародвижение полягає в поєднанні економічних і фізичних процесів переходу товару з сфери виробництва в сферу обігу.

Звенность - число переходів товару від одного власника до іншого.

Складська звенность - число перевезень товару від одного складу до іншого.

Зв'язок між рухом товарів і товарообігом

Товарообіг (ТО) - процес купівлі-продажу, обміну товару на гроші. Товарообіг вимірюється в вартісних і натуральних одиницях.

Валовий товарообіг - сума всіх продажів товару на шляху від виробника до споживача.

Чистий товарообіг - звільнений від повторного рахунку (від перепродажів) = кінцевої продажу товару.

Коефіцієнт звенности КЗВ = Валовий ТО / Чистий ТО

Середній коефіцієнт звенности (перепродажів) для роздрібної торгівлі

КЗВ = (Валовий ТЕ + запас) / (Чистий ТО + запас)

Рівномірність поставки - характеризує надходження товару рівними частинами в рівні проміжки часу.

Ритмічність поставки - дотримання термінів і розмірів поставки, обумовлених контрактом з урахуванням сезонних і циклічних особливостей виробництва чи споживання.

Ступінь ритмічності постачання показує відповідність до встановлених термінів поставки.

Зворотній величина - число періодів поставки.

До ар = - Коефіцієнт аритмічності.

Пф - поставка фактична,

Пд - За договором чим ближче цей коефіцієнт до 0, тим ритмічніше поставка.

Коефіцієнт варіантності поставки - показник, зворотний коефіцієнту рівномірності, який обчислюється як%-е ставлення середньоквадратичного відхилення s поставка від середнього рівня поставки.

Рівень каналів товароруху - кількість торгових посередників, які беруть на себе права власності на товар.

Товарний запас і товарооборачиваемости:

Для товару діють дві мети:

- Задовольняти потреби споживача,

- Приносити прибуток виробнику.

Поки товар не проданий, він є запасом. Кінцева мета ТМЗ - бути проданим. Тому покупець і продавець прагнуть до того, щоб товарний запас як можна швидше пройшов по каналах на ринок.

Запас не приносить власникові ніяких вигод, окрім витрат на зберігання.

Оптимальна величина товарного запасу міцно пов'язана з кон'юнктурою ринку. Але існують штучно сформовані товарні запаси (притримування товару, монополія).

Товарооборачиваемости - поняття, усереднюються кругообіг товарної маси, який представляє собою закінчений процес.

Кінцева мета процесу залучення товару у сферу обігу - передача товару в сферу споживання.

На товарооборачиваемости впливають:

- Співвідношення попиту і пропозиції,

- Споживчі властивості товару,

- Складність асортименту товару,

- Організація завезення товару в різні точки споживання,

- Географічні особливості регіону.

Показники товарооборачиваемости:

- Обсяг товарного запасу, виражений у кількісному чи вартісному вираженні,

- Резервний товарний запас,

- Min рівень товарного запасу,

- Max рівень товарного запасу,

- Структура товарного запасу (визначається надходженнями з усіх джерел).

Рівень товарного запасу - середній товарний запас за період часу:

З місяці = (З поч + З кін) / 2 - середній запас за місяць,

З квартал = (З 1 + З2 + З 3) / 3 - середній запасу за квартал (за 3 місяці)

Середній хронологічний запас: реєструється запас у певні дні місяця, і береться їх середнє.

Запасоемкость - усуває вплив факторів розмірності торгової організації і призначений для порівняння рівнів запасів різних організацій. При цьому робиться припущення, що розмір запасу знаходиться в прямій залежності від товарообігу.

Забезпеченість товарообігу товарним запасом - відображає число днів торгівлі, на яке вистачає товарного запасу.

З обесп i = Зк i / m i

Зк i - кінцевий товарний запас,

m i - одноденний товарний запас i-го товару).

Характеристики процесу товарооборачиваемости:

- Швидкість обігу (кількість оборотів товарної маси в одиницю часу). Швидкість залежить від тривалості досліджуваного періоду.

- Час звернення. Час одного обороту характеризує кількість днів, протягом яких товар знаходиться у формі запасу (який проходить з моменту надходження товару в сферу обігу до його продажу).

Еф = П / C ​​- Ефективність

П - прибуток,

С - кількість обертів.

Оптимальний розмір товарного запасу. Найпростіший метод розрахунку - знаходження середнього значення.

Існують також методи:

- Дослідно-статистичний (грунтується на статистичній звітності про товарний запасі і надалі його аналізі),

- Метод експертних оцінок, заснований на суб'єктивній оцінці поточного моменту і перспективи розвитку,

- Розрахунково-економічний метод. Суть його в тому, що обсяг товарного запасу розбивається на складові сегменти і оптимізація проводиться за формулою:

N i = a i + b i +1 / 2c i + d i

a i - запас на час приймання і передпродажної підготовки i-го товару,

b i - робочий запас i-го товару,

1/2c i - половина поточного запасу,

d i - страховий запас i-го товару.

N = S N i - Загальний оптимальний запас

Найбільш застосовуваний - економіко-математичний метод екстраполяції, полягає у перенесенні темпів, які склалися у цьому і минулому на майбутнє.

Формула Уїлсона:

R - розмір купівельного попиту,

З 1 - (Визначається по оптимальному ринку товару) вважаються всі статті витрат, крім транспортних. У роздрібній торгівлі З 1 - витрати на зберігання, сортування, упакування, зміст холодильників,% за кредит, псування товару, страховий запас і т.д. Для окремої фірми - все, що куплено, але не продано - весь товарний запас.,

З 2 - всі витрати на транспортування.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Реферат
270.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Видобуток сировинних матеріалів і постачання виробництва
Облік процесів постачання виробництва та реалізації продукції
Договір постачання
Договір постачання 4
Особливості процесу постачання
Установи та підрозділи медичного постачання
Система постачання точно в строк
Організація матеріально технічного постачання
Організація системи постачання на фірмі
© Усі права захищені
написати до нас