Порівняння структури ВВП Росії і США

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота
Тема: Порівняння структури ВВП Росії і США

ВВП (Валовий внутрішній продукт) - сума доданих вартостей, створена за певний період (як правило, за рік) всіма виробниками, провідними виробництво на економічній території країни. Обчислюється в поточних ринкових цінах або порівнянних цінах.
У даній роботі ми розглянемо динаміку і структуру ВВП для США та Росії. У таблиці 1 наведені дані за показниками ВВП для перших 20 країн світу.
Таблиця 1 - Основні показники економічного зростання за найбільшим економікам країн світу за 2007 рік
Країна
ВВП, розрахований за купівельною спроможністю. $ Трлн.
Темп приросту ВВП за 2007 рік,%
Розмір ВВП на 1 людину. $
Європейський Союз
14.440
3.0
32 900
США
13.860
2.2
46 000
Китай
7.043
11,4
5300
Японія
4.305
2.0
33 800
Індія
2.965
8.5
2700
Німеччина
2.833
2.6
34 400
Великобританія
2.147
2,9
35 300
Росія
2.076
7.6
14 600
Франція
2.067
1.8
33 800
Бразилія
1.838
4.9
9700
Італія
1.800
1.9
31900
Іспанія
1.362
3.8
33 700
Канада
1.274
2.5
38 200
Південна Корея
1,206
43
24 600
Індонезія
0,846

3400
Австралія
0.767
4,2
37 500
Всього по групі
64.391
4.4
24 090
Всього по світу
65.820
5.2
10 000
Як ми бачимо, за об'ємом ВВП, обчислюється за паритетом купівельної спроможності, Росія знаходиться на 7 місці, а США на 2. За обсягом ВВП, розрахованим за обмінним (поточним курсом) російська економіка знаходиться на 10 місці.
При оцінці ВВП головне значення має його динаміка. Розглянемо динаміку зростання ВВП для США та Росії, представлені на малюнку 1 і 2.
Динаміка ВВП Росії

Рис. 1 - Темпи зростання валового внутрішнього продукту Росії (ВВП Росії),% до аналогічного періоду попереднього року

Рис. 2 - Темпи зростання валового внутрішнього продукту США (ВВП США),% до аналогічного періоду попереднього року

Аналізуючи дані графіки, можна зробити наступний висновок: зростання ВВП Росії останні роки стабільний і не падає нижче позначки 6%, у той час як зростання ВВП США, як ми бачимо, не стабільний, і має негативну тенденцію до зниження.
Проаналізуємо основні зміни у зростанні ВВП США. За підсумками 2006 року зростання американської економіки склало 2,9% проти 3,2% у 2005 році. ВВП США в 2007р. виріс на 2,2%. Цей показник став найнижчим за останні п'ять років.
Варто відзначити, що уряд США знизило прогноз зростання ВВП на 2008р. з 3,1% до 2,7%. Причинами для пониження послужив криза на житловому і кредитному ринках, а також високі ціни на енергоносії.

За уточненими даними ВВП США в III кварталі 2008 року скоротився на 0,5% в річному численні. Темпи скорочення ВВП співпали з очікуваннями аналітиків. За оцінками економістів, з урахуванням негативного впливу фінансової кризи в четвертому кварталі слід чекати подальшого зниження американського ВВП.

А як справи з Росією? Представники російського уряду 17 жовтня оприлюднили попередні підсумки вересня для економіки - фактично перші макроекономічні підсумки кризи. Уряд РФ визнав зупинку зростання ВВП, зниження темпів зростання оборотів роздрібної торгівлі до рівня 2000-2001 років і проблеми зі зростанням реальних доходів населення. Як повідомляється, у вересні 2008 року темпи приросту російської економіки сповільнилися до вересня минулого року до 0,4%, що з урахуванням рівня статистичної погрішності може говорити про його зупинку. Таке уповільнення економічного зростання в Росії викликане, головним чином, значним скороченням російського експорту у зв'язку зі стрімким падінням світових цін на нафту.
Між тим, Росія лідирує серед країн G8 за темпами зростання ВВП, але відстає від Китаю та Індії. Крім того, наша країна лідирує у «вісімці» і щодо зростання витрат на кінцеве споживання, зростання промислового виробництва інфляції.
Наступне питання, яке нас цікавить - це структура ВВП.
Як відомо, ВВП можна розрахувати 2 шляхами - по доходах і видатках. Поєднання 2 підходів до розрахунку ВВП показані в таблиці 2.

Таблиця 2 - Методи розрахунку ВВП
ВВП за доходами
ВВП за витратами
Споживчі витрати населення
Валові приватні інвестиції
Державні закупівлі товарів і послуг
Чистий експорт
Заробітна плата
Відсоток
Рента
Прибуток
Амортизація
Непрямі податки
Розглянемо даний метод розрахунку ВВП за видатками на прикладі Росії та США на 2006 рік (таблиця 3).
Як видно з таблиці 3, основна відмінність полягає в рівні споживчого споживання і чистого експорту. У США також негативна величина чистого експорту, що говорить про перевищення імпорту над експортом.
Таблиця 3 - Структура ВВП Росії і США на основі витрат за 2006 рік
ВВП за витратами
Росія
США
МЛРД. руб.
У відсотках
У відсотках
ВВП
26781,1
100
100
Витрати населення
12910,9
48,2
69,9
Валові інвестиції
5415,8
20,2
16,7
Державні витрати
4731,6
17,9
19,1
Чистий експорт
3390
12,6
-5,8
Аналізуючи зростання ВВП США в 2007 р. (див. вище), можна сказати, що уповільнення зростання було обумовлено зменшенням валового накопичення, в якому вирішальну роль зіграло скорочення інвестицій у житлове будівництво на 17% (у 2006 р. - на 4,6% ). Сповільнився збільшення інвестицій у виробничу сферу, скоротилися запаси готової продукції. Спостерігалося невелике зниження темпів зростання індивідуального споживання за рахунок товарів повсякденного попиту. Темпи зростання державного споживання підвищилися. Внесок чистого експорту у збільшення ВВП став позитивним внаслідок уповільнення зростання імпорту товарів і послуг.
Розглянемо тепер другий підхід до розрахунку ВВП на основі доходів.

Рис. 3 - Структура ВВП Росії і США на основі доходів
Аналізуючи представлені на малюнку 3 діаграми, можна сказати про особливості ВВП Росії. Це висока, 20%, частка надходжень податкових платежів.
Основним джерелом формування ВВП є заробітна плата. Але в США вона займає велику частку, причому частка споживчих витрат у США також набагато вище (таблиця 2).
Структура ВВП і промислове виробництво в Росії
У структурі ВВП Росії на 2007 р. 35,3% припадає на виробництво товарів (для порівняння у 1991 - 60,5%, у 2002 - 41%), 51,9% - на виробництво послуг (у 2002 р. - 32, 6%).
На малюнку 3, 4 і 5 представлені галузеві зміни в структурі ВВП Росії і США.


Рис. 4 - Структура ВВП Росії, 2007 р.

Рис. 5 - Структура ВВП США, 2007 р. (%)

Аналізуючи ці графіки, можна зробити наступні висновки.
1) У структурі ВВП Росії значна частка видобувної промисловості, майже 10%, що може говорити про сировинної спрямованості нашій економіці.
2) Слабо розвинута така сфера як фінансовий сектор, куди відносяться різні інформаційні, консультаційні послуги. Якщо в нашій країні частка цього сектору усього лише 11,2%, то в США ця цифра досягає значення в 37,4%.
3) У структурі ВВП США важливу роль відіграє така соціальна сфера. Її частка 11,5%. Говорити про значимість соціальної структури в структурі ВВП Росії поки не доводиться, зважаючи на її збитковості.
4) Якщо говорити про частки промисловості, то ні приблизно рівні. Однак як уже згадувалося в Росії осібно стоїть добувна промисловість, в той час як у США велика частина промисловості це високотехнологічна продукція.
І в кінцевому підсумку можна зробити наступний висновок. Незважаючи на зниження зростання ВВП у США в останні роки, її економіка як і раніше залишається однією з найпотужнішою у світі. Розглядаючи структуру її ВВП, можна однозначно сказати, що ВВП формується в основному за рахунок непромислового сектора економіки, чітка видно її орієнтація на виробництво фінансових послуг, а в плані промисловості - це виробництво високотехнологічної продукції. Майже 70% ВВП формується за рахунок коштів власного населення, їх витрат.
Якщо ж говорити про Росію, то видно тенденцію до зростання частки непромислового сектора у ВВП країни. Особливу увагу потрібно приділяти соціальній сфері, розвитку виробництва, грунтуючись на сучасних технологіях. З причини світової кризи, в умовах спаду цін на нафту, необхідно шукати інші джерела зростання ВВП. Це одна з найважливіших завдань держави сьогодні.

Список використаної літератури
1. Доповідь про економіку Росії. Червень 2008 / / Суспільство і економіка. - 2008. - № 6. - С.58-97.
2. Курс економічесткой теорії / Під. ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Є.А. - К.: «АСА». - 2007. - 848 с.
3. Плишевский Б.Г. Динаміка і структура ВВП / / Питання статистики. - 2007. - № 12. - С.39-46.
4. Зростання ВВП США в 2007р. склав 2,2% / / Комсомольська правда № 208 від 31.01.2008.
5. Цвєтков В.А. Проблеми розвитку російської економіки / / ЕКО. - 2008. - № 4. - С.30-50.
6. Шапран Н.С. Фондові ринки країн, що розвиваються: підсумки 2007 року / / Методичний журнал Інвестиційний банкінг. - 2008. - № 1.
7. Бюджетна статистика: реляційні бази [електронний ресурс]: Світова економіка в 2007 році. - Режим доступу: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikCBR/2008/VBR200805081229/VBR200805081229_p_006.htm
8. Світова економіка [електронний ресурс]: Темпи зростання валового внутрішнього продукту. - Режим доступу: http:// www.ereport.ru
9. Сучасний склад: логістика складування [електронний ресурс]: Сучасні складські комплекси: чи зникне дефіцит в регіонах - Режим доступу: http://www.ssklad.ru/arhiv/2007/4_07s2_pr.php
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
59.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Порівняння структури ВВП Росії і США 2
Перетворення США в першу індустріальну країну світу Зміна промислової структури
Порівняння податкової системи Білорусі та Росії
Порівняння податкових систем Латвії та Росії
Порівняння трудового права Туреччини і Росії
Порівняння антикризового державного управління в зарубіжних країнах і в Росії
Економіка науки в Росії в порівняння з Індією та іншими країнами
Передумови кризи імперської структури Росії
ВВП 2
© Усі права захищені
написати до нас