Порівняльна економіко географічна характеристика населення З

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
I. Економіко-географічна характеристика населення США
1.1 Загальні відомості про США
1.2 Основні демографічні показники. Якість населення
1.3 Розміщення і міграції населення
1.4 Структура населення. Зайнятість населення
I I. Економіко-географічна характеристика населення Італії
2.1 Загальні відомості про Італію
2.2 Основні демографічні показники. Якість населення
2.3 Розміщення і міграції населення
2.4 Структура населення. Зайнятість населення
III. Порівняльна економіко-географічна характеристика населення Італії та США
Висновок
Додаток 1
Додаток 2
Бібліографічний список

Введення
Протягом усієї історії людства чисельність населення зростала дуже повільно. Прискорення зростання чисельності настало в період нової історії, особливо у XX ст. В даний час річний приріст населення складає близько 90 млн. чоловік. На кінець 90-х рр.. чисельність населення світу становила 6 млрд. чоловік. Але у різних регіонах світу населення зростає нерівномірно: в одних повільно, в інших швидко, а в третіх дуже швидко. Вирішальний вплив на чисельність і відтворення населення надають розвиваються країни Тропічної Африки і Південно-Західній Азії. У деяких розвинених країнах Зарубіжної Європи природний приріст населення вже став негативним. В інших розвинених країнах він поки залишається позитивним, але занадто низьким порівняно з країнами-«рекордсменами».
Особливості розміщення та зміни чисельності населення давно вже хвилюють людство. Дуже цікаво те, що розвинені країни мають суттєві відмінності в економіко-географічних характеристиках населення. Прикладом можуть служити Італія і США. Так в Італії чисельність населення почала знижуватися, природний приріст став негативним, а США за прогнозами ООН аж до 2050 року буде входити до трійки найбільших по населенню країн світу. (1) [1]
Дана тема актуальна, тому що сучасні процеси росту і розміщення населення викликають багато складних проблем, деякі з них носять всесвітній характер, а деякі специфічні для окремих країн.
Метою моєї курсової роботи є виявлення загальних рис і відмінностей економіко-географічних характеристик населення Італії та США. Об'єкт дослідження - населення Італії та США.
Переді мною стоять наступні завдання:
· Дати загальну характеристику Італії та США;
· Вивчити населення Італії та США, а також розглянути основні економіко-географічні та демографічні показники цих країн;
· Порівняти отримані дані і зробити висновок на основі отриманих результатів.
У роботі широко використані навчальна література, представлені статистичні дані. В кінці роботи представлені висновки та результати дослідження.

I. Економіко-географічна характеристика населення США
1.1Общіе відомості про США
Сучасні США - найсильніша держава, що досягла високого рівня економічного розвитку, з потужним науково-технічним потенціалом. Це країна, що має в своєму розпорядженні величезний арсенал ракетного ядерної зброї і різноманітні засоби міжнародного впливу. США входять у «велику сімку» країн Заходу. (4)
За розмірами території США займають серед країн світу четверте місце (9363 тис. км 2). По державному ладі США - федеративна республіка, що складається з 50 штатів і федерального округу Колумбія (столиця - Вашингтон). (9)
США - економічно високорозвинену державу. Вже на початку XXI ст. абсолютний обсяг ВВП перевалив за психологічно «знакову» позначку в 10 трлн. дол (в поточних ринкових цінах). За даним показником США посідають перше місце. У 2006 році обсяг ВВП склав 13820 млрд. дол (ВНП склав 12 трлн. Дол) [2]. Зміна показника ВВП на душу населення з урахуванням паритету купівельної спроможності з 2004 по 2006 рік показано на Рис. 1

Рис. 1 Динаміка показника ВВП на душу
населення з 2004 по 2006 рік, $ [3]
Безумовне досягнення економічної політики США - низькі темпи інфляції. З 2005 року ковзне середнє значення інфляції в США перебуває біля позначки в 3%. (15) Головним чинником тривалого економічного підйому є зростання приватних інвестицій. Згідно з опублікованими Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) даними, в 2005 році США залучили прямих іноземних інвестицій на суму в 121 млрд. доларів. (16)
У світових справах США належить чільне місце, адже ця країна є високорозвиненим, постіндустріальним державою з ринковою економікою та одним із центрів світового господарства і входить в еліту процвітаючих країн. (8)
1.2 Основні демографічні показники. Якість населення
За чисельністю населення США займають третє місце в світі (302 млн. чол.). Протягом лише XX ст. він зріс у 3,7 рази. (9) За останні три роки чисельність населення США виросла на 5,5 мільйонів (див. Рис. 2).

Рис.2 Динаміка чисельності населення за останні три роки, млн. чол. [4]
Проте часи, коли США як молода нація займали одне з перших місць у світі по природному приросту населення давно пройшли. У XX ст. приріст населення помітно знизився. На середину 2007 року в США показник смертності становив 8 смертей на 1000 чоловік, а показник народжуваності - 14 новонароджених на 1000 чоловік. [5] З огляду на ці дані, можна зробити висновок, що природний приріст населення дорівнює приблизно 6 осіб на 1000 жителів. Однак приблизно 40% цього приросту забезпечується не за рахунок природного руху населення, а завдяки імміграції, яка завжди надавала і продовжує надавати великий вплив на динаміку чисельності населення США. (7)
У США державна демографічна політика в звичайному її трактуванні фактично відсутня. Громадянам в цій сфері надана повна свобода вибору. Допомога сім'ї надають, як правило, непряму, у формі різних податкових пільг. (6)
Згідно з міжнародними прогнозами до 2015 р. населення США може збільшитися до 331 млн., до 2025 р. - до 350 млн. і до 2050 р. - до 395 млн. чол. Протягом усього цього часу США будуть залишатися третьою країною світу за чисельністю населення після Китаю та Індії. Згідно з прогнозами п'ятисотмільйонну кордону країна може досягти в 2081 (7)
В економічно розвинених країнах здоров'я ставлять на перше місце серед всіх показників, що характеризують якість населення. Саме з ним пов'язують надію на вихід з демографічної кризи. Витрати на охорону здоров'я в США перевищують 10% ВВП. Але не можна сказати, що медичне обслуговування доступне всьому населенню. Наприклад, показник кількості лікарняних ліжок у розрахунку на 1000 жителів досить низький: від 4 до 5 ліжок на 1000 жителів. (6)
Середня тривалість життя для всього населення на середину 2007 року становила 78 років, при цьому для чоловіків -75 років, а для жінок - 80 років. (17)
Одним з найважливіших критеріїв оцінки здоров'я населення служить коефіцієнт дитячої смертності. За останні три роки він змінювався так, як показано на Рис. 3.

Рис. 3 Динаміка коефіцієнта дитячої смертності за 2005-2007 роки, число смертей на 1000 народжень [6]
Рівень грамотності в США досить високий і становить на 2007 рік майже 80%. Але при цьому більше третини жителів столиці США Вашингтона (36%) - неписьменні. В американській столиці частка неписьменних виявилася найбільшою по країні, в цілому ж у США таких налічується 21% від загальної чисельності населення. Влада пояснює зростання неписьменності в столиці напливом мігрантів, особливо з іспаномовних країн Латинської Америки та з Ефіопії. (15)
Показник стану вищої освіти в США один з найвищих. На 2006 рік частка людей з університетською освітою серед населення у віці від 25 до 64 років трохи менше 25%, а чисельність студентів на 100 тис. жителів - 5546. Частка фахівців з вищою кваліфікацією складає 43% економічно активного населення США. (6)
1.3 Розміщення і міграції населення
За показником середньої щільності населення серед 20 найбільш населених країн світу США займають 18-е місце. Даний показник значно нижчий, ніж в інших розвинених капіталістичних країнах. На середину 2007 він склав року 31 чол. км 2 (див. Додаток 1) [7].
Для розміщення населення в межах країни характерні дуже великі розходження. Наприклад, майже 70% жителів США проживають на території, що займає усього 12% загальної площі країни. Особливо великі розходження між приморськими (приозерними) і гірськими штатами: від 350 - 400 до 2-3 чоловік на 1 км 2.
Розміщення населення США визначається, перш за все, географією міст, загальне число яких досягає майже 9 тисяч. На 16% міських територій проживає ¾ населення країни. Виходить, що решта території - рідконаселеного країна. Більше половини населення проживає в агломераціях-мільйонниках.
Останнім часом помітно зросли внутрішні міграції населення, в першу чергу пенсіонерів, з штатів Півночі ("сніжний пояс") у штати Півдня ("сонячний пояс"). У цілому швидше росте населення Техаса, Флориди й особливо Каліфорнії. (2)
Територію сучасних США зі старожитності населяли індіанці (Аляску - ескімоси). У XVI сторіччі почалася європейська колонізація Північної Америки, у ході якої корінне населення знищувалось; для роботи на плантаціях ввозилися негри-раби з Африки. Таким чином, тривалий час населення США збільшувалося за рахунок не тільки природного приросту, але і масової імміграції. Усього з початку XIX століття в країну прибуло 55 млн. чоловік із майже 70 країн. Аж до 70-х рр.. минулого століття серед них переважали англійці, шотландці та ірландці, і тому англійська мова стала для США державною. Потім зросла кількість переселенців з інших європейських країн, а після другої світової війни - із країн Латинської Америки. У другій половині XX сторіччя імміграція з Європи помітно зменшилася, але зато збільшилося число іммігрантів з Азії і, особливо, з Латинської Америки.
У 1990-і рр.. федеральними властями були встановлені більш жорсткі квоти прийому іммігрантів - приблизно на рівні 700 тис. осіб на рік. Але при цьому досить велика кількість людей іммігрують в США нелегально, тому загальне число іммігрувати більше встановленої норми. Найбільше людей переселяються до Америки з Мексики, Філіппін, В'єтнаму, Китаю, Індії і т.д. (7)

1.4 Структура населення. Зайнятість населення
За характеристикою складу сучасної американської нації в ній прийнято виділяти три основних компоненти: 1) американців США, 2) аборигенні групи; 3) імміграційні та перехідні групи.
Американці США складають переважну більшість всіх жителів країни. Внутрішньо ця група неоднорідна і включає чотири підгрупи. Головну з них утворюють «білі» американці європейсько-канадського походження. Частка «білих» американців у всьому населенні становила на 2006 рік 84%. Другу підгрупу американців утворюють афроамериканці. У 2006 році частка афроамериканців у всьому населенні країни склала 12, 9%. Третю підгрупу утворюють латиноамериканці, частка яких у населенні США зростає особливо швидко. До початку 2006 року вихідців з Латинської Америки стало вже 38 млн. (14%). Четверта підгрупа - це американці азіатсько-тихоокеанського походження. У 2006 році частка американців азіатсько-тихоокеанського походження склала 3,8%.
До аборигенним груп відносяться індіанці, ескімоси, алеути і гавайці. У XX столітті стало спостерігатися збільшення чисельності цієї групи. До 2004 року частка аборигенного населення склала в усьому населенні країни 0,9%.
Що ж стосується іммігрантів і перехідних груп, тобто тих, хто ще не натуралізувався в цій країні і не отримав громадянства, то в неї входять порівняно недавні іммігранти, які народилися за межами США. Частка цієї групи у 2004 році склала у всьому населенні країни більше 10%.
За розрахунками американських експертів, при збереженні нинішніх демографічних тенденцій до 2080 року американці США перестануть бути переважно «білої» нацією, оскільки співвідношення «білих» і «небілих» до того часу досягне 49,9%: 50,1%. (7)
У США протягом тривалого часу чоловіче населення переважало над жіночим. Але поступово в міру збільшення зрілості вікового складу населення намітився перевага жінок, так як середня тривалість життя у жінок на кілька років більше, ніж у чоловіків. (6)
У США спостерігається старіння населення. Найхарактерніші риси цього процесу - менша частка дітей, високий відсоток людей похилого віку. За останні три роки зміна частки дітей та частки людей похилого віку показано на Рис. 4.

Рис. 4 Динаміка частки дітей та частки людей похилого віку за 2005-2007 роки,% [8]
Релігійний склад населення дуже різноманітний. Частка християн в населенні США становить приблизно 82%. З них 52% є протестантами, 24% - католиками. Частка мормонів від усього віруючого населення становить 3%, а частка іудеїв і мусульман - 2%. Близько 12% американців відносять себе до "секуляристів", тобто, вони вірять у Бога, однак не належить до певної конфесії. Статистика враховує і атеїстів, яких серед американців близько 1%. в останнє десятиліття на хвилі масової еміграції з Індії значно зросла кількість американських індуїстів, хоча випадки звернення в індуїзм американців є поодинокими. Аналогічне "поповнення" отримували американські буддисти, бахаісти, сикхи і мусульмани. (4)
Структура зайнятості економічно активного населення США на 2005 рік така: зайняте населення - 131464 тис. чол., Число безробітних - 6210 тис. чол.
У США досить невисокий показник безробіття (у серпні 2007 року він склав 4,6%) [9]. Число зайнятих перевищує число безробітних у 21 разів. Галузева структура зайнятості економічно активного населення показана на Рис. 5.

Рис. 5 Галузева структура зайнятості економічно
активного населення,%
У США велика частина економічно активного населення зайнята в сфері послуг і в 3,5 рази менше - у промисловості. (3)
США - одна з найбільш урбанізованих країн світу. Кінець XIX - початок XX століття зазвичай вважають періодом найбільш інтенсивної урбанізації. Це відбувалося, перш за все, через що тривав бурхливого процесу індустріалізації. Великий вплив на територіальне поширення міст зробило також будівництво залізниць, а потім і шосейних доріг. Одним з головних джерел зростання великих міст як і раніше залишалася імміграція. Темпи урбанізації стали знижуватися з середини XX століття. У цілому можна вважати, що США досягли граничного рівня урбанізації (у 2005р. - 80%), і в перспективі слід очікувати не стільки подальшого збільшення частки зростання городян, скільки нового ускладнення її форм і проявів. (7)
Висновок: У світовому господарстві економіка США займає лідируюче положення. За обсягами ВВП США займають 1 місце у світі. Безумовне досягнення США низький рівень інфляції. Головним чинником тривалого економічного підйому США є велика кількість приватних інвестицій. За чисельністю населення США займають третє місце в світі. Однак основні демографічні показники стали поступово знижуватися у ХХ столітті. У країні спостерігається старіння населення, переважання чисельності жінок над чисельністю чоловіків. Але при цьому демографічні прогнози не можна назвати сумними, оскільки населення не перестане рости, і аж до 2050 року США також будуть займати третє місце у світі за чисельністю населення. За показником середньої щільності населення серед 20 найбільш населених країн світу США займають 18-е місце. Релігійний склад населення дуже різноманітний. Частка християн в населенні США переважає. Зайняте населення домінує над чисельністю безробітних. Можна вважати, що США досягли граничного рівня урбанізації і в перспективі слід очікувати ускладнення її форм і проявів. Велика увага в США приділяється здоров'ю населення. Витрати на охорону здоров'я перевищують 10% ВВП. США входить в двадцятку країн з найбільшою середньою тривалістю життя (при цьому тривалість життя жінок вище). Рівень грамотності в США досить високий і становить майже 80%. Сучасні США - найсильніша держава, яка входить в еліту, процвітаючих країн.

II. Економіко-географічна характеристика населення Італії.
2.1 Загальні відомості про Італію.
Італія - ​​одна з найдавніших країн світу і в той час це порівняно молода держава, що постала на політичній карті лише не набагато більше ста років тому після остаточного об'єднання в 1871 р. існували раніше на його території окремих герцогств і королівств. (5)
Італія займає порівняно невелику територію - 301 км 2. По державному ладі Італія - ​​парламентська республіка (столиця - Рим). До складу країни входять 20 областей.
Положення Італії в центрі Середземноморського басейну, на перехресті торгових шляхів між Заходом і Сходом, завжди відігравало важливу роль у житті країни. У ХХ ст. особливе значення набуває положення Італії на шляху від країн Близького Сходу з їх багатими нафтовими родовищами до індустріальних районів Зарубіжної Європи, промисловість яких споживає близькосхідну нафту. (9)
Яскраво виражена диспропорція між розвиненим Північчю і відсталим Півднем - одна з особливостей соціально-економічного розвитку Італії. У межах Півночі трикутник, який утворюють міста Мілан, Турін і Генуя, являє собою район найбільш високорозвиненою промисловості. У межах Півдня найбільш відстаючими вважаються області Калабрія і Базіліката. (5)
Італія досить розвинена в економічному плані. У десятці країн з найбільш високими показниками ВВП Італія займає 7 місце (у 2006 році - 1,8 млрд. дол). А ВНП у 2006 році склав 1375 млрд. доларів. (16) Зміна показника ВВП на душу населення з урахуванням паритету купівельної спроможності з 2004 по 2006 рік показано на Рис. 6.

Рис. 6 Динаміка показника ВВП на душу населення з 2004 по 2006 рік, $ [10]
Одна з особливостей економіки Італії - низький рівень інфляції. У 2005 році він склав 2,1%. Уряд Італії заохочує приплив іноземного капіталу. У 2006 році в Італії почався бум інвестицій у готельний бізнес. На розвиток готельних мереж і туроператорів передбачені капіталовкладення в розмірі майже € 3 млрд. (8)
Італія сьогодні велике капіталістичне держава, що входить у «велику сімку країн Заходу». Крім того, Італія ще й є одним з центрів Європейського туризму. (5)
2.2 Основні демографічні показники. Якість населення
За чисельністю населення Італія займає 22 місце в світі (59 млн. чол.). Спостерігається зниження темпів збільшення чисельності до мінімальних показників. (12) Динаміка чисельності населення за останні три роки показані на Рис. 7.

Рис. 7 Зміна чисельності населення з 2005 по 2007 рік, млн. чол. [11]
Динаміка населення в цілому несприятлива, а показники гірше середньоєвропейського рівня. Природний приріст на 2007 рік приблизно дорівнює 0,1%. А в 2005 році він був негативним і становив -1%. (17) Зміна показників народжуваності і смертності за останні три роки показані на Рис.8

Рис.8 Динаміка показників народжуваності і смертності за 2006-2007 рр.. [12]
Демографічна політика в Італії спрямована на підвищення коефіцієнтів народжуваності та природного приросту. Але політика заохочення народжуваності нижче, ніж у Франції та Швеції, які проводять її найбільш активно. (6)
Демографічні прогнози досить сумні для Італії. Згідно з міжнародними прогнозами у 2025 році чисельність населення країни скоротитися до 56,3 млн. чол., А в 2050 році - до 50,9 млн. чол. (7)
Управління медичним обслуговуванням було передано регіональним властям в 1978 році. Цей процес завершився реформою охорони здоров'я. Так була створена Національна система охорони здоров'я Італії. Уряд Італії піклується про те, щоб державна медицина була доступна для всіх громадян. Наприклад, показник кількості лікарів з розрахунку на 100 тис. жителів дуже високий: 570 лікарів на 100 тис. жителів. Фінансування охорони здоров'я здійснюється за рахунок державного бюджету та внесків роботодавців і працюючих. (6)
Італію називають країною довгожителів. Середня тривалість життя в ній найвища в Європі. Середня тривалість життя для всього населення на середину 2007 року становила 82 років, при цьому для чоловіків - 78 років, а для жінок - 84 років. (17)
На середину 2007 року в Італії показник смертності становив 9 смертей на 1000 чоловік. Коефіцієнт дитячої смертності змінювався за останні 3 роки так, як показано на Рис. 9.

Рис. 9 Зміна коефіцієнта дитячої смертності за 2005-2007 роки, число смертей на 1000 народжень. [13]
Рівень грамотності серед осіб у віці 15 років і старше - 98%. Чисельність студентів на 100 тис. жителів становить 2500. Частка людей з університетською освітою серед населення у віці від 25 до 64 років становить 14%. (6)
2.3 Розміщення і міграції населення
Показник середньої щільності населення в Італії досить високий при порівняно невеликій території. Він дорівнює 197 чол. на км 2 (див. Додаток 2). (10)
Населення дуже нерівномірно розподілена по країні. Найбільш густонаселені області Італії - це рівнини Кампанії, Ломбардії і Лігурії, де на 1 кв. км припадає понад 300 жителів. Особливою скупченістю населення відрізняється провінція Неаполь в Кампанії, де на 1 км 2 сконцентровано 2531 осіб. Гірські ж райони населені набагато рідше, наприклад в області Вале - д 'Аоста щільність населення падає до 35 чоловік на 1 км 2, а в посушливих і економічно слабо розвинених областях Сардінії і Базиликате щільність населення ледь перевищує 60 осіб на 1км 2. (12)
Населення Італії відрізняється великою рухливістю у країні. Впадає в очі, що міграційні потоки спрямовані з економічно слабо розвинених областей Півдня на індустріальний Північ. Посилюється концентрація населення в Римі і його околицях, що пов'язано зі столичною роллю цього міста. (10)
Для Італії постійно характерна масова еміграція. Щорічно її залишають десятки тисяч чоловік. Це відбувається внаслідок важких умов життя селянства, безробіття і низькою заробленої плати робітників. З 1973 року імміграція в Італії перевищує еміграцію з країни. До Італії з 1996 по 2006 рік приїхало трохи менше двох мільйонів іммігрантів. Всього в Італії на 2006 рік проживало 4 млн іноземців, тобто 7% від загальної чисельності населення. За останні три роки кількість іммігрантів в Італії збільшилася на 1,2 мільйона, а до 2016 року, за прогнозами фахівців, їх кількість може досягти семи мільйонів. Новий закон про імміграцію, прийнятий у 2002 році, відкрив кордони до Італії для всіх бажаючих жити і працювати там. Уряд Італії щорічно встановлює квоти на в'їзд іноземців, охочих постійно проживати в Італії. (14)
2.4 Структура Населення. Зайнятість населення
Близько 98% населення Італії становлять італійці, ледь більше 2% - представники інших народів. На півночі країни в прикордонних районах живуть ретороманци (головним чином фріули) - 350 тис. осіб, французи - близько 70 тис. осіб, словенці і хорвати - близько 50 тис. чоловік, в південній Італії і на острові Сицилія - ​​албанці (близько 80 тис . людина); на півдні країни - греки (30 тис. осіб); на острові Сардинія - каталонці (10 тис. осіб) та ін (13)
Як і в більшості розвинених країнах в Італії жіноче населення переважає над чоловічим. Співвідношення чоловічого та жіночого населення становило в 2005 році 94:100.
За величиною індексу старіння (127) Італія стоїть на першому місці в Європі. За останні 20 років чисельність групи 0-14 років скоротилася на 8%, а групи 65 років і старше зросла на 5%. (14) За останні три роки зміна частки дітей та частки людей похилого віку показано на Рис. 10.

Рис. 10 Динаміка частки дітей до 15 років і частки людей похилого віку
старше 65 років,% [14]
Понад 95% італійців є католиками. Є громади протестантського та іудейського віросповідання, завдяки імміграції зростає мусульманська прошарок. Церква має великий вплив на багато сторін життя італійців. Чималу роль у цьому відіграє той факт, що в самому серці італійської столиці розміщено папська держава Ватикан. (13)
Структура зайнятості економічно активного населення Італії на 2005 рік така: зайняте населення-20087тис.чел., Число безробітних-2804тис.чел. (3)
Співвідношення між чисельністю зайнятих і працездатним населенням в Італії найнижче в ЄС (55,2% проти 64,2%), особливо в жіночому сегменті (41,9% проти 55,5%). Рівень безробіття в Італії найвищий в Європі. Безробіття складає 9,0% економічно активного населення проти 7,6% в ЄС. (15) Галузева структура зайнятості економічно активного населення показана на Рис. 11.

Рис. 11 Галузева структура зайнятості
економічно активного населення,%
В Італії велика частина економічно активного населення зайнята в сфері послуг і в 2 рази менше - у промисловості. (8)
В останні десятиліття в Італії, особливо на Півночі, йде інтенсивний процес урбанізації. У країні зростає кількість міст, населення яких перевищує 100 тис. чоловік. З кожним роком з'являються і розширюються все нові міські агломерації. Практично весь простір від Турина доМілана є в даний час майже суцільну урбанізоване територію. Зараз частка міського населення складає 68%. (7)
Висновок: Італія - ​​високорозвинена країна, яка входить в «сімку» лідерів сучасного світу. За обсягами ВВП вона посідає сьоме місце у світі. Рівень інфляції в Італії досить низький. Приватні інвестиції відіграють велику роль у господарстві країни. Зараз інвестиції найбільше направляються в готельний бізнес.
За чисельністю населення Італія займає перше місце в Європі. Але демографічна ситуація в країні постійно погіршується. Природний приріст населення практично дорівнює нулю. Але при цьому тривалість життя в Італії найвища в Європі. Відзначається старіння населення - частка осіб похилого віку перевищує частку дітей у всьому населенні. Також як і в інших розвинених країнах, в Італії жіноче населення переважає над чоловічим населенням. Демографічні прогнози залишають бажати кращого. Населення Італії в найближчому майбутньому буде невблаганно скорочуватися. Показник щільності населення досить високий. Переважна більшість італійців католики. Зайняте населення домінує над чисельністю безробітних. Рівень урбанізації дорівнює 68%. В Італії хороша забезпеченість медичною допомогою. Рівень грамотності досягає майже 100%. Італія - ​​країна, що входить в ряд світових спільнот і має великий вплив на загальносвітовий ринок.

III. Порівняльна економіко-географічна характеристика населення Італії та США
Вивчивши населення Італії та США, а також розглянувши основні економіко-географічні та демографічні показники цих країн, можна зробити наступний висновок. Економіко-географічні характеристики населення Італії та США мають ряд спільних рис і ряд відмінностей.
Спільні риси:
· Показники смертності в обох країнах практично однакові. У США він становить 8 смертей на 1000 жителів, в Італії - 9 смертей на 1000 жителів (у світі на середину 2007 р. - 9 смертей на 1000 жителів) [15];
· Міграційний приріст Італії та США рівні. Він становить на середину 2007 року 4 людини на 1000 жителів. В основному це вихідці з країн Азії, Африки і Латинської Америки. В обох країнах введені закони про імміграцію, які стримують наплив іммігрантів;
· У більшості розвинених країн спостерігається перевага жіночого населення над чоловічим населенням. Це відноситься і до США з Італією. У міру збільшення зрілості населення перевага жінок зростає. Але в населенні всього світу відзначається домінування чоловічого населення. Приблизно на кожні 100 дівчаток народжується 104-107 хлопчиків. [16]
· І в Італії, і в США спостерігається старіння населення. Це викликає проблеми продуктивності праці, соціального забезпечення, медичного обслуговування.
· В Італії та США більше половини економічно активного населення зайнято в сфері послуг і менше всього в сільському господарстві;
· І в США, і в Італії відзначаються високий відсоток міського населення, помітно перевищує 50% (у світі на середину 2007 р. частка міського населення дорівнює 49%) [17];
· В економічно розвинених країнах здоров'я населення відіграє дуже важливу роль. Саме з ним пов'язують надію на вихід з демографічної кризи. В Італії та США в охорону здоров'я направляються великі кошти і проводяться різні реформи, завдяки яким медична допомога буде доступна всьому населенню;
· І в Італії, і в США спостерігаються одні з найвищих показників середньої тривалості життя. Але в Італії він вище на 4 роки (у світі на середину 2007 р. середня тривалість життя дорівнює 68 років); [18]
· Рівень грамотності в США та Італії досить високий. В Італії він складає 92%, у США - приблизно 80%;
Відмінності:
· Чисельність населення Італії та США досить сильно відрізняються один від одного. США займає за цим показником третє місце у світі, а Італія - ​​22 місце. Чисельність населення США в 5 разів більше чисельності населення Італії;
· В Італії показник народжуваності дуже близький до показника смертності. У США він вищий в 1,4 рази, ніж в Італії (у світі на середину 2007 р. даний показник склав 21 народження на 1000 жителів); ​​[19]
· У США природний приріст досить високий. В Італії він практично дорівнює нулю і спостерігається його подальше зниження (у світі на середину 2007 р. природний приріст населення дорівнює 1,2%); [20]
· Незважаючи на те, що і в США, і в Італії відзначається старіння населення, в США цей процес на більш ранніх стадіях, ніж в Італії. Частка людей похилого віку старше 65 років в Італії на 8% більше, ніж у США. У світі на середину 2007 р. частка дітей до 15 років склала 28%, частка людей старших 65 років - 7%, тобто населення світу молоде; [21]
· В Італії проводиться демографічна політика з метою підвищення народжуваності та природного приросту. Але поки вона не дала особливо помітних позитивних результатів. У США демографічна політика практично відсутня;
· За показником щільності населення Італія випереджає США в 6 разів. При цьому вважається, що даний показник в США значно нижче, ніж в інших розвинених капіталістичних країнах. Але необхідно враховувати, що територія Італії менше території США в 31 разів. У світі на середину 2007 року показник щільності склав 49 чол. на км 2;
· Національний склад у США більш різноманітний, ніж в Італії, де 98% населення італійці. У складі американської нації виділяють три основні групи, які в свою чергу діляться на підгрупи;
· Незважаючи на те, що і в Італії, і в США велика частина населення сповідують християнство, і в цьому у них є відмінності. В Італії переважають католики, а в США - протестанти;
· Рівень безробіття в США значно нижче, ніж в Італії. У США він дорівнює 4,6%, а в Італії - 9% (у світі на 2006 рік даний показник склав 6,3%); [22]
· Коефіцієнт дитячої смертності в Італії один з найнижчих у світі. У США цей показник в 1,7 разів вище. У світі коефіцієнт дитячої смертності на середину 2007 року дорівнює 52 смерті на 1000 народжень; [23]
· Хоча в Італії та США досить високий рівень грамотності, але в США частка людей з університетською освітою серед населення у віці від 25 до 64 років на 10% вище;
· Відповідно до міжнародних демографічними прогнозами в США в найближчі 50 років буде спостерігатися зростання населення і протягом усього цього часу США будуть займати третє місце у світі за чисельністю населення. Для Італії очікується скорочення чисельності населення і загострення демографічної кризи;
Порівнявши економіко-географічні характеристики населення Італії та США, ми бачимо, що в США демографічна ситуація йде краще. Показники народжуваності, смертності та природного приросту прийнятні. Тому в майбутньому населення США буде продовжувати рости (у Італії воно почне скорочуватися). Незважаючи на те, що відзначається старіння населення, все-таки частка дітей перевищує частку літніх людей (в Італії - навпаки). Однак старіння американської нації є причиною низки майбутніх проблем в економіці США. Старіння населення призведе до дефіциту бюджету, зростання бідності серед пенсіонерів і зниження добробуту молодих американців. Також розширення частки немолодого населення викликає збільшення попиту на кредити, що дорожчають медичні послуги, який ще більше різко підніме їх ціни.
Одна з ключових причин різкого старіння італійського населення - низький коефіцієнт народжуваності. Старість також пов'язана з тривалістю життя, яка в Італії вище, ніж у будь-яких інших європейських державах. Так що, швидше старіння населення в Італії, ніж у США, пояснюється низькою народжуваністю.
Стрімке старіння Італії викличе економічні неприємності. Скорочення числа робочих рук може спричинити за собою уповільнення економічного зростання. Величезний рівень літнього населення буде важким випробуванням для бюджету Італії. Попереду маячить велике зростання витрат на пенсії і на довготривалу медичну допомогу. Складно буде змусити платників податків сплатити ці рахунки. Дані проблеми можна вирішити за допомогою збільшення народжуваності, але не можна з упевненістю сказати, що цей підхід виявиться ефективним у довгостроковій перспективі. Є й інший вихід - сприяти імміграції молодих робочих рук. Але імміграція в такому масштабі, який необхідний, невообразіма з політичних причин.
Все це говорить про те, що старіння населення, будучи демографічною проблемою, вимагає, однак, не демографічних, а економічних засобів вирішення. Залишаються два можливих економічних кошти - збільшити зайнятість серед працездатного населення і число працездатного населення шляхом підвищення пенсійного віку. Ці економічні засоби важкі, але життєво необхідні. Італії ще чекає велика робота в протистоянні негативним наслідкам старіння свого населення.

Висновок
Розглянута в ході роботи порівняльна економіко-географічна характеристика населення США та Італії становить значний інтерес для дослідження, так як сучасні процеси росту і розміщення населення викликають багато складних проблем, деякі з яких специфічні для окремих країн, незважаючи на те, що багато в чому ці країни можуть бути схожі. Як, наприклад, Італія і США. Результати проведеного аналізу також дають загальні уявлення про сучасну демографічну ситуацію в світі.
Італія і США - це розвинені держави, які досягли високого рівня економічного розвитку і входять в еліту процвітаючих країн. Обидві ці країни входять у десятку країн з найбільш високими показниками ВВП. І в Італії, і в США відзначаються низькі темпи інфляції і великий приплив приватних інвестицій.
До недавнього часу між розвиненими країнами, які вступили в третю фазу демографічного переходу, для якої характерно зниження показників природного приросту населення, яких або істотних відмінностей у цьому відношенні майже не відзначалося. Але останнім часом між ними стала виявлятися досить сильна диференціація. Так, у США поки що зберігається досить сприятлива демографічна обстановка, для якої притаманні середні показники народжуваності і природного приросту, що забезпечують розширене відтворення. Проблема старіння населення не стоїть так гостро, як, наприклад, в Італії. Якщо вірити міжнародним демографічними прогнозами, то така обстановка в найближчому майбутньому не повинна погіршуватися.
В Італії ж спостерігається демографічна криза. Показники народжуваності та природного приросту гранично низькі. Частка людей похилого віку старше 65 років у населенні зростає, а частка дітей до 15 років, навпаки, зменшується. Старіння населення веде до багатьох різних соціальних і економічних проблем, які вимагають свого негайного рішення. Міжнародні демографічні прогнози для Італії сумні. У найближчому майбутньому її чекає скорочення чисельності населення.
Італія є досить густонаселеною країною і рідконаселеного територій не так багато, як в США. Показник щільності населення США нижче, ніж в інших розвинених країнах. На розміщення населення в цих країнах впливають процеси урбанізації та природні умови. Велика частина населення проживає в містах-агломераціях і на територіях із сприятливими природними умовами.
У результаті проведеного дослідження було виявлено безліч спільних рис і відмінностей в економіко-географічних характеристиках населення США та Італії. У цілому вважають, що їм притаманні одні й ті ж тенденції у зростанні і розміщення населення, але якщо зазирнути глибше, то можна побачити, що в кожній з цих країн своя особлива географія населення.

Бібліографічний список.
1. Алісов Н.В., Хорев Б.С. Економічна та соціальна географія світу (загальний огляд): Підручник. - М.: Гардаріки, 2003. - 704 с.
2. Бердсолл С.С. Ландшафти окремих регіонів США. Короткий курс. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 254 с.
3. Вавилов Є.В. Економічна та соціальна географія світу: Навчальний посібник. - М., 2004. - 175 с.
4. Лавров С.Б., Каледін Н.В. Економічна, соціальна і політична географія світу. Регіони і країни: Підручник для вузів. - М.: Гардаріки, 2004. - 260 с.
5. Ларіонова Ю.Б. Італія. - М.: Навколо світу, 2004. - 186 с.
6. В.П. Максаковский. Географічна картина світу. У 2 кн. Кн. 1: Загальна характеристика світу. - 3-е изд., Испр. - М.: Дрофа, 2006. - 495 с.
7. В.П. Максаковский. Географічна картина світу. У 2 кн. Кн. 1: Регіональна характеристика світу. - 3-е изд., Испр. - М.: Дрофа, 2006. - 480 с.
8. Мовсесян А.Г., Огнівцев С.Б. Світова економіка: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 656 с.
9. Країни світу. - М.: Олма-ПРЕС, ВАТ ПФ «Червоний пролетар», 2005. - 321 с.
10. Строгов М. С. Путівник Італія, вид. 6. - М.: Авангард, 2005. -192 С.
11. Журнал «Всесвітній слідопит», № 21. Данилов І.В., «Панарама ТБ», 2005.
12. Журнал «Всесвітній слідопит», № 6. Данилов І.В., «Панарама ТБ», 2006.
13. http://www.krugosvet.org/countries/Italy/naselenie.html
14. http://www.rian.ru/society/statistics_soc/20070430/64693575.html
15. http://www.rambler _news.ru
16. http://www.vzglyad.ru/news/2007/
17. http://www. demoscope.ru


[1] У дужках вказано номер пункту в бібліографічному списку, під яким написано використовувана література.
[2] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 15.
[3] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[4] Ця інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[5] Дані показники взяті з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[6] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[7] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[8] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[9] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 16.
[10] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[11] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[12] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[13] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[14] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[15] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[16] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[17] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[18] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[19] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[20] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[21] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[22] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
[23] Дана інформація взята з сайту, зазначеного в бібліографічному списку під номером 17.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Географія | Курсова
82кб. | скачати


Схожі роботи:
Порівняльна економіко географічна характеристика Південного і Сиб
Порівняльна економіко-географічна характеристика міст Калуга і Орел
Порівняльна економіко-географічна характеристика Північно-Західного і Приволзького федеральних
Економіко-географічна характеристика Гренландії Комплексна географічна
Економіко-географічна характеристика Румунії
Економіко-географічна характеристика Зімбабве
Економіко-географічна характеристика Азербайджана
Економіко-географічна характеристика Індії
Норвегія економіко-географічна характеристика
© Усі права захищені
написати до нас