Поняття і елементи масиву

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

1 Постановка завдання

1.1 Математична модель задачі

1.2 Вхідні дані

1.3 Вихідні дані

1.4 Обробка помилок

1 Постановка завдання

1.1 Математична модель задачі

Масив - це колекція змінних, які мають загальне ім'я і базовий тип. Масив є зручним способом зберігання кількох пов'язаних елементів даних в єдиному контейнері для більшої зручності та ефективності програмування. Всі елементи даних, які зберігаються в масиві, повинні мати один і той самий тип; наприклад при створенні масиву для зберігання типів Integer (Double, String, Currency і т. д.) всі елементи даних, збережених у цьому масиві, повинні бути чисельними Integer ( Double, String, Currency і т. д.)

Масив дозволяє зберігати і маніпулювати багатьма елементами даних у вигляді єдиною змінної. Крім зменшення загального числа різних імен змінних, які необхідно відстежувати, іншим основною перевагою використання масивів є те, що можна використовувати цикли для легкої обробки різних елементів масивів. Об'єднуючи масиви та структури циклу (зазвичай For ... Next або For ... Each), можна записати невелике число операторів, які обробляють великий обсяг даних. Виконання тих же завдань з використанням окремих змінних може зажадати написання сотень операторів.

Масиви бувають статичні і динамічні. Статичними називають масиви, кількість елементів яких заздалегідь відомо і не змінюється в ході виконання програми. Динамічні масиви - масиви, в яких або не відомо початкова кількість елементів, або розмірність масиву (кількість елементів) змінюється при виконанні програми.

Опис масивів:

  1. одновимірний статичний масив:

Dim <ім'я масиву> (<початкове значення індексу> To <кінцеве значення індексу>) [As <тип елементів масиву>]

Або

Dim <ім'я масиву> (<кількість елементів масиву>) [As <тип елементів масиву>];

  1. двовимірний статичний масив

Dim <ім'я масиву> (<початкове значення індексу за рядками> To <кінцеве значення індексу за рядками>, <початкове значення індексу за стовпцями> To <кінцеве значення індексу за стовпцями>) [As <тип елементів масиву>]

Або

Dim <ім'я масиву> (<кількість рядків>, <кількість стовпців>) [As <тип елементів масиву>].

Перший спосіб відрізняється від другого тим, що в першому випадку вказується індекс першого і останнього елементів, у другому ж - тільки кількість елементів, нумерація яких може починатися як з 0, так і з 1. Це залежить від опції Base (задає базовий індекс). Якщо опція не вказана. Те нумерація елементів масиву починається з нуля. Для зміни базового індексу на початку листа модуля необхідно написати Option Base 1.

Приклад:

а) Dim A (1 To 10) As Integer-масив A складається з 10 елементів цілого типу, індекси яких 1, 2, ..., 10;

б) Dim A (10) As Integer - масив складається з 10 значень цілого типу. Індексація залежить від опції Base. Якщо опція не вказана, то номери елементів - від 0 до 9, якщо ж зазначена (тобто спочатку модуля записано Option Base 1), то номери елементів змінюються від 1 до 10;

3) динамічний масив:

Dim <ім'я масиву> () [As <тип елементів масиву>].

Після визначення кількості елементів масиву виконується його перевизначення:

ReDim <ім'я масиву> (<задається розмірність масиву (одновимірного / двовимірного)>).

Приклад:

Dim A () As Single-динамічний масив А речових елементів:

n = 7

ReDim A (1 To n) - перевизначення одновимірного масиву з n значень

ReDim A (5, n) - перевизначення двовимірного динамічного масиву, що складається з 5 рядків і n стовпців (початок індексації елементів визначається за опцією Base).

Звернення до елементу масиву здійснюється наступним чином: зазначається ім'я масиву, а потім у круглих дужках вказується номер елемента в масиві. Якщо масив двовимірний - вказується спочатку номер рядка, потім через кому номер стовпця.

  1. Для знаходження суми елементів масиву з непарними номерами ми будемо підсумувати всі елементи вихідного масиву індекси (i і j), яких є непарними.

  2. Для знаходження суми елементів масиву, розташованих між першим і останнім негативними елементами необхідно знайти перші і останні негативні елементи для рядка і стовпця, а потім їх підсумувати.

  3. Для знаходження суми елементів А [i, j], для яких i + j = k (k - ціле число, що вводиться користувачем) перевіряємо вірність рівності, і якщо воно істинне, то обчислюємо шукану суму.

Матрицею називається система m · n чисел, розташованих у прямокутній таблиці з m рядків і n стовпців. Числа цієї таблиці називаються елементами матриці. Позначення матриці:

, , .

Елементи ai 1, ai 2, ..., ain складають i-й рядок (i = 1,2, ... m), елементи a 1 k, a 2 k, ..., amk - k-й стовпець ( k = 1, 2, ..., n), aik - елемент, що належить i - му рядку і k - му стовпцю матриці, числа i, k називають індексами елемента. Рядки та стовпці матриці називають її рядами; під двома паралельними рядами розуміють два рядки або два стовпці матриці. Матрицю, що має m рядків і n стовпців, називають матрицею розмірів m × n. Вживаються і більш короткі позначення матриці розмірів m × n: , , . Матрицю позначають так само однією заголовною буквою, наприклад,

A = , B = .

Якщо необхідно зазначити, що матриця А має m рядків і n стовпців, тобто необхідно вказати її розміри, то пишуть А m × n, або А mn.

1.2 Вхідні дані

Вхідні дані:

-Значення розмірності масиву А

- Значення елементів масиву

Вимоги до вхідних даних:

-Значення розмірності масиву і число k повинні бути цілими позитивними числами

-Введення розмірності масиву здійснюється у відповідні поле на діалоговій формі

-Значення елементів масиву повинні бути числовими

1.3 Вихідні дані

Вихідні дані:

- Сума елементів c непарними номерами;

- Сума елементів, розташованих між першими і останніми негативними елементами;

- Сума елементів А [i, j], для яких i + j = k (k - ціле число, що вводиться користувачем).

Вимоги до вихідних даних:

- Всі вихідні дані виводяться на лист Excel і на форму.

1.4 Обробка помилок

При складанні додатків важливо передбачити, щоб програма аналізувала можливі помилки, що виникають при її виконанні з вини користувача, і інформувало його про причини виникнення помилки:

-Неправильність введення значень елементів масиву;

- Неправильність введення розмірності масиву.

Для перехоплення все можливих помилок використовується оператор IF THEN.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
21.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття і елементи позову
Поняття позову та його елементи 2
Поняття позову і його елементи
Поняття та елементи фінансової системи
Поняття та елементи політичної системи
Поняття його елементи і функції
Поняття і елементи форми держави
Поняття форми держави та її елементи
Позов поняття елементи і види
© Усі права захищені
написати до нас